Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus."

Transkript

1 Nummer 2 Årgång Ordförandeordet I detta nummer: Ordförandeordet 1 Årsmöte svensk Förening för lymfologi Lymfödem i ben efter gyncaner Egenbehandling ben 3 Frågespalt 3 Årsmöte 4 Samtal med Kerstin Alberius Lymfödemkonferens i Florida del 2 Stort intresse för lymfödem på Vård.xpo Temadag Att leva med lymfödem i Mösseberg Kommande aktiviteter och medlemsinformation Ansvarig Utgivare: Ola Landström Svenska Ödem Förbundet ISSN Så var nu ännu ett år med Svenska Ödem Förbundet till ända. Vi höll vårt tredje årsmöte på Röda Korsets Sjukhus i slutet av mars Många medlemmar hade dykt upp denna kväll. Till att börja med vill jag tacka Röda Korsets Sjukhus som lät oss än en gång vara i deras vackra lokaler. Kerstin Alberius som är ny sjukhusdirektör på Röda Korset uppmanade Svenska Ödem Förbundet att ta upp diskussioner om fortsatt lymfödembehandling på Röda Korset. Denna uppmaning kommer vi med glädje att åta oss. Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus. Därför vill vi gärna vara med och påverka vården även inom storstadsregionen Stockholm. Vi har ett händelserikt år framför oss. Antalet medlemmar ökar konstant vilket är mycket glädjande för oss. Innan år 2001 är slut räknar vi med att ha minst 450 medlemmar. Visst har vi känt av en hel del växtvärk. För bara 4 år sedan var vi endast ett 30-tal medlemmar. Att få tag personer som vill engagera sig på sin fridid utan ersättning är inte alltid en lätt uppgift. Vi känner dock nu med den nya styrelsen att vi är väl förberedda på ett hårt arbete. Fortsättning sid 2 Årsmöte Svensk Förening för Lymfologi Fredagen den 11 maj 2001 deltog jag i Västerås på Svensk Förening för Lymfologis årsmöte. Ett 50-tal personer var närvarande på mötet och flera av leverantörerna inom lymfödemvård visade sina produkter. Mötet öppnades av Leif Perbeck som är ordförande i Svensk Förening för Lymfologi. Leif berättade om olika operationsmetoder vid bröstcancer samt talade en del om rekonstruktioner. Därefter berättade Leif Bergqvist om den nya operationsmetoden sentinel-node. Man startade i Sverige för ca 4 år sedan och ett flertal studier har gjorts under den tiden. En ny studie har startat på 10 olika sjukhus i Sverige där patienter skall följas under en lång period. Sentinel-node-metoden är ännu inte någon rutinmetod. Man är väl medveten om att vid användande av sentinel-node-metoden för operation kommer antalet lymfödem framöver att minska radikalt. I dagsläget tar man bort helt friska lymfkörtlar hos 60 % av patienterna vid bröstcanceroperationer. Alla dessa kommer att slippa ta bort lymfkörtlar i armhålan i samband med att man inför sentinel-node-metoden. Efter denna föreläsning berättade Anna von Wachenfeldt om onkologisk behandling av bröstcancer. Anna berättade att ny fall av bröstcancer rapporteras varje år i Sverige nya fall av bröstcancer rapporteras per år i hela världen. Detta är en ökning av antalet fall med 1,4 % per år. Dock har inte dödligheten ökat p.g.a. effektivare behandlingar. Anna gick igenom de olika behandlingsmetoderna för bröstcancer såsom cytostatika, strålning och antihormonella medel. Hon berättade även vilka kriterier som gällde för var och en av dessa behandlingstyper. Efter en god lunch följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Svensk Förening för Lymfologi har öppnat en egen hemsida på följande adress: Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. På eftermiddagen berättade Imke Walenius om rehabilitering av lymfödem. Imke berättade bl.a. om den studie som har gjorts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon berättade även att patienterna alltid undersöks preoperativt beträffande volym, rörlighet och status på nacke och axlar. Den största rörelseinskräningen efter operation var att nå med handen bakom ryggen. I nästa nummer av Lymfan återkommer jag med ett mer utförligt reportage över föreläsningarna. Maria Wiklund-Karlsson

2 SIDA 2 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 fortsättning från sid 1 Det som ligger närmast bakom oss är att vi med framgång deltagit i Vård.Xpo-mässan i Stockholm under perioden april Här visade lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud och lymfterapeut Birgitta Büttner- Thorsteinsson behandling med manuellt lymfdränage samt gav information till sjukvårdspersonal om lymfödem och dess förlopp. Intresset var mycket stort från deltagarna och i samband med behandlingarna var det fullt av sjukvårdspersonal i vår monter. Svenska Ödem Förbundet arrangerade den 10 maj en temakväll tillsammans med Gyncancerföreningen i Stockholm. Temat var lymfödem i ben efter gyncanceroperationer. Även denna kväll blev ett mycket lyckat arrangemang. Under oktober månad arrangerar vi ett stort medlemsmöte i Mösseberg. Här får alla möjlighet att lyssna på föredrag från läkare, lymfterapeter och patienter om Ordförandeordet lymfödem och dess behandling. Även alla leverantörer inom lymfödemvård finns på plats och visar sina produkter. Vi fortsätter även vårt arbete med att bygga ett nationellt register över alla lymfterapeuter i Sverige. Det har inte varit en helt enkel uppgift eftersom vi i dagsläget bara har fått in ca 40 % svar. För tillfället håller vi på med rundringning till alla terapeuter som inte svarat på vår enkät. Under sommaren räknar vi dock med att kunna publicera vårt nya lymfterapeutregister. Under sommaren kommer vi även att bygga nya hemsidor där vi försöker förbättra och utöka informationen om lymfödem. Slutligen vill jag önska alla våra medlemmar en riktigt skön sommar. Maria Wiklund-Karlsson vice ordförande Tidningen Lymfan Ansvarig utgivare: Svenska Ödem Förbundet Ola Landström ordf. Temamöte gyncancer Den 10/ höll Svenska Ödem Förbundet ett temamöte på temat att leva med lymödem i ben efter gyncancer. Trots strålande vackert väder i Stockholm var det ett 30-tal personer (främst kvinnor) som anslöt till Svenska Ödem Förbundets temakväll om att leva med lymfödem i ben. Redaktion: Layout: Lillemor Greborn Marian Laurell Barbro Olsson Maria Wiklund-Karlsson Kvällen inleddes med Helena Janlöv-Remneruds presentation av lymfsystemets funktion och vad man bör tänka på för att undvika att få lymfödem. Helena förevisade en balansvåg där hon berättade hur viktigt det är att själv föra en balansräkning över vad som är positivt respektive negativt för det egna ödemet. Helena betonade att det finns inte två ödem som är identiska. Prenumeration: 100 kr per år. Lymfan utkommer med 4 nummer per år. Preliminär utgivning: mars, juni, september och december. Annonspriser: 1/1 sida 1000:- kr 1/2 sida 750:- kr 1/4 sida 500:- kr Manusstopp nr 3-01: 10 augusti 2001 För eftertryck och utdrag kontakta först Marian Laurell på redaktionen på telefon eller Birgitta Dickson på kansliet telefon Därefter presenterade Margareta af Winklerfelt hur det är att leva med lymfödem. Margareta har själv stor erfarenhet av detta eftersom hon har lymfödem i både armar, ben och bål. Hon berättade mycket talande om hur hon fått erbjudanden om alla möjliga typer av behandling från läkare för sina ödembesvär. Allt från Magnecyl, antibiotika till antidepressiva medel har erbjudits henne under de 30 år det tog innan hon fick sin diagnos ställd. Undertecknad berättade sedan om de krav som vi patienter bör ställa på sjukvården. Det är viktigt att vi kräver att få vård med manuellt lymfdränage och inte finner oss tillrätta med att våra ödem är "för bra" för att få behandling. Antalet lymfterapeuter är för få i vårt land och det är mycket svårt att få behandling. Enbart kompression anser vi inom Svenska Ödem Förbundet inte vara någon behandling om inte kompressionen kompletteras med manuellt lymfdränage. Slutligen blev det en paneldiskussion och frågestund. Frågorna var många och de allra flesta gällde om hur man får vård. Auditoriet tillfrågades om i vilken form de själva skulle villa ha vården i framtiden och en majoritet föredrar att få detta som öppen vård under avslappnande former. Maria Wiklund-Karlsson

3 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 SIDA 3 Egenbehandling ben av lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud ANDNINGSÖVNINGAR 1. Djupandning andas in djupt så att bröstkorgen vidgas och lyft armarna över huvudet och för armarna långsamt i stora änglavingar åt sidorna och ned medan du andas ut. 2. Andning i sidoläge ligg på sidan andas in djupt och för armen upp över örat samtidigt som du pressar ut bröstkorgen. För armbågen ned mot midjan och andas ut. 3. Andning i magen andas in djupt och spänn ut magen håll händerna på magen och tryck på magen vid utandningen. Verkan: När bröstkorgen vidgas vidgas även de stora lymfkärlen inne i bröstkorgen och det bildas ett sug i systemet ungefär som när man suger upp vatten i en öronspruta. Dessutom ökas motoriken i lymfkärlen i skulderpartiet och mellan revbenen när musklerna rör sig mot lymfkärlens väggar. Vid mag-andningen (3) bildas ett övertryck i magen som skjuter på lymfvätskan i riktning mot bröstkorgens lymfkärl och avflödet in i blodbanan. EGENMASSAGE 1. Strykningar med händerna från knät upp över låret och in mot ljumsken. 2. Lägg handen på låret nära ljumsken. Gör cirkelrörelser i riktning in mot. 3. Lyft lårmusklerna bakifrån och uppåt omväxlande med höger och vänster hand. 4. Stryk underbenet från fotknölarna och upp till knät. 5. Gör lyft i vaden närmast knät - omväxlande med höger och vänster hand 6. Strykningar över foten uppåt mot ankeln. FRÅGESPALT 7. Gnugga mellanfotsbenen mot varandra som när man tvättar sockor. Verkan: genom tänjningen i huden vid strykningarna öppnas lymföppningarna och släpper in mer lymfvätska. De större, djupare liggande lymfkärlens motorik stimuleras också genom trycket av handen mot vävnaderna och de stora lyftrörelserna. Varva dessa massagegrepp med varandra och med andningsövningarna! Känn efter vad som händer i vävnaderna titta på vad som händer i huden! RÖRELSEÖVNINGAR Tänk på att alla muskelrörelser stimulerar lymfkärlen att arbeta. Men rörelserna måste vara mjuka och lugna och inte alltför många av samma rörelse i rad detta för att inte öka blodcirkulationen utan endast stimulera lymfflödet. Sträck dig i så många riktningar du kan under dagen! Knip ihop stjärtmuskeln och slappna av den. Spänn lår muskeln och slappna av den. Böj på knät och sträck ut benet igen några gånger. Gör stora långsamma stora cirklar med foten Spänn och slappna av musklerna då och då under dagen. Undvik att jobba statiskt och stillasittande allt för lång tid i sträck! Verkan: att stimulera musklernas tryck mot lymfkärlens väggar vilket ökar antalet pulsationer i lymfkärlen och gör att de arbetar bättre med att pumpa lymfan framåt i kärlet. Nedan följer några frågor som medlemmar lämnat. Svaret har lämnats av lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud. Fråga: Jag är opererad för bröstcancer och de tog bort många lymfknutor i armhålan. Efter det har jag besvärats av att armen svullnar men jag går regelbundet till en lymfterapeut och brukar kunna hålla min arm någorlunda besvärsfri med hennes hjälp och med hjälp av egenbehandling. I helgen var jag ute och jobbade lite i trädgården. Tyckte själv att jag inte gjorde särskilt ansträngande saker, klippte mest med en sekatör. Men idag känns överarmen mer tung och svullen än den brukar. Svar: När man klipper buskar med en sekatör använder man huvudsakligen underarmens och handens muskler. De behöver syre för att jobba alltså ökar blodgenomströmningen i dessa muskler och då ökar även vätskemängden i vävnaderna dvs. svullnaden ökar om inte lymfsystemet kan öka sin kapacitet. Musklernas rörelser gör dock också att lymfsystemets motorik i underarm och hand ökar och pumpar lymfvätskan uppåt i armen vilket ju är helt som det ska. Men eftersom man skurit av lymfbanorna i din armhåla så är nu ditt lymfflöde från armen helt beroende av lymfbanor som går över axel och skulderblad för att lymfvätskan skall kunna pumpas vidare från armen och in i de stora kärlen i kroppen. Dvs. man måste röra mycket på axel och skulderblad. Dessa håller man ofta ganska stela när man klipper med sekatör. Alltså: det är bättre med stora långsamma rörelser än små snabba rörelser när man har ett skadat lymfsystem. Kom också alltid ihåg djupandningen som ökar kapaciteten i de stora kärlen genom bröstkorgen och ökar återflödet från resten av kroppen. Det är lätt att man glömmer att djupandas när man koncentrerar sig på en uppgift.

4 SIDA 4 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 Svenska Ödem Förbundets Årsmöte 22 mars 2001 på Röda Korsets Sjukhus. Det var trafikkaos i hela Stockholms innerstad, när Svenska Ödemförbundets årsmöte för tredje året i rad hölls på Röda Korsets Sjukhus. Det var inte Ödemförbundets medlemmar som kaoset gällde utan EU delegater som föranledde avstängning av gator och allmän framkomlighet. Detta var anledningen till att många av oss kom sent till mötet, kanske var det rent av så att några inte kom fram alls. Nåväl, cirka 30 medlemmar samlades till mötet som hölls av ordförande för kvällen; Lars Anders Rolfhamre. Sekreterare var Gertie Östergren. Årsmötets alla punkter avhandlades i rask takt utan några direkta inlägg. Inga motioner var inlämnade. Ett önskemål från en av våra medlemmar var att ta reda på om det finns möjlighet att skriva en medlemsförteckning i vår tidning "Lymfan". Det beslöts att styrelsen skall ta reda på om detta är möjligt. Ola Landström omvaldes till ordförande på ytterligare 2 år. Omvaldes gjorde också Birgitta Dickson och Maria Wiklund- Karlsson. Barbro Olsson valdes in som ordinarie ledamot efter Leif Thelenius. Övriga styrelsemedlemmar är Lillemor Greborn, Birgitta Samuelsson och Eva Sundström. Till Suppleanter valdes Agneta Rolfhamre samt Suzanne Strindberg. Förbundets avgående kassör Leif Thelenius avtackades med blommor och det serverades kaffe och te med mycket gott hembakt bröd (från Röda Korsets kök) i de vackra salongerna. Till detta "serverades" också ett mycket trevligt anförande av Röda Korsets sjukhus nya direktör Kerstin Alberius. Chefsläkare Peter Köhler avlöste och talade om och visade bilder på amputationer och proteser ett annat specialistområde inom Röda Korsets verksamhet. Vi fick se att man här hade uppnått fantastiska resultat. Det var mycket intressant. Dr Köhler presenterade också en idé om måttagning av kopressionsstrumpor som mycket uppskattades av mötesdeltagarna. Han föreslog att måttagningen skulle skötas av ortopedverkstäderna, något som skulle garantera en korrekt anpassad strumpa och även skulle tillvarata patientens rättigheter i samband med en eventuell retur. En väldigt trevlig kväll avslutades med fin sång och till gitarrspel av Daniel Remnerud, Petter Högsander och Jonas Lindholm, en trio ungdomar från Tibble Gymnasiums avgångsklass på estetlinjen. Barbro Olsson

5 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 Samtal med Kerstin Alberius "Allt är möjligt!" säger målmedvetet den chica, drygt 50-åriga damen framför mig. "I varje fall nästan allt..." modifierar hon efter några sekunder. Damen ifråga är Kerstin Alberius, ny sjukhusdirektör för Röda Korsets sjukhus i Stockholm. Född i Belgien, svenska föräldrar, uppväxt och skolgång i Karlskrona med därpå följande civilekonomutbildning i Lund. En prövotid i landstinget i Kalmar län avgjorde den framtida verksamhetsinriktningen sjukvårdsområdet. Först som primärvårdschef i samma län och så småningom under 6 år samma tjänst i Uppsala län. Däremellan mellanlandning utomlands genom makens arbete. Tre barn i mogen ålder - två utflugna medan den yngsta blir student inom kort - och fem barnbarn. Bor och trivs i Uppsala och har som hobby att syssla med trädgårdsarbete. Hennes stora projekt just nu är emellertid arbetet med att leda verksamheten på Röda Korsets sjukhus. Och inte bara leda den utan också förbättra och utveckla den. Inte minst gäller detta sjukhusets behandling av patienter med lymfödem. Hon markerar att fastän Röda Korsets sjukhus är privat - stiftelseägt - har det inga ägarkrav på vinstutdelning. Eventuella överskott går tillbaka till vården och investeras där. Likaså att sjukhuset är ett "tjänsteföretag", vars personal ska erbjuda medmänniskor hjälp och lindring. Kersin Alberius tillträdde sin tjänst under år 2000 och hon berättar att hennes första tid varit intensiv och lärorik. Hennes ambition är att alla på sjukhuset ska arbeta för ett gemensamt mål nämligen att göra Röda Korsets sjukhus till ett bra sjukhus som kompletterar den offentliga vården. Ett sjukhus som sätter Röda Korsets anda och principer i centrum och som värnar personalens arbetsmiljö för att få nöjda patienter och vårdbeställare. Och kompletterat den offentliga vården har Röda Korsets sjukhus på ett förtjänstfullt sätt gjort under många år på en mängd olika specialområden. Bland annat genom sina gedigna insatser för patienter med behov av proteser, genom sin gå-skola och sitt samarbete med EX-center (ett rikscentrum för multipelt extremitetsskadade varav många är barn och ungdomar). Dit har också räknats den under första hälften av 90-talet inrättade lymfterapiverksamheten. "Jag har lärt känna sjukhusets villkor. Jag har haft tillfälle att möta de allra flesta i personalstyrkan. Jag ser tydligt att vi har goda resurser och stora möjligheter för en god framtid. " säger Kerstin Alberius i ett av sjukhusets interna informationsblad och fortsätter: "Det finns förvisso en del problem. Några har redan trillat över mig. Men jag ser att det finns vilja att lösa dem för att bli starkare och kunna gå vidare." Viljan att samarbeta på olika sätt tycks vara väl förankrad hos den nya sjukhusdirektören. Svenska Ödem Förbundet tycker sig redan ha känt av detta. SÖF:s årsmöte 2001 har nyligen avhållits på Röda Korsets sjukhus med välvillig medverkan av Kerstin Alberius. Hon hyser stort intresse för att lära mer om problemet lymfödem, dess uppkomst och behandling. Vi i SÖF hoppas på framgent gott samarbete för alla de lymfödempatienter som har behov av en tids kvalificerad intensivbehandling med i första hand manuell lymfterapi - liknande den som docent Iwona Swedberg introducerade på Röda Korsets sjukhus 1993 och under några år utvecklade tillsammans med lymfterapeuten Helena Janlöv-Remnerud. På min fråga om hennes egen erfarenhet av att vara sjuk och/eller handikappad och att vara beroende av ex sjukvården berättar hon att hon haft turen att vara hyfsat frisk i sitt liv MEN att hon som mamma till två barn med vissa missbildningar som små fått känna på ex sjukvårdens både plus- och minussidor så som de visade sig för cirka 30 år sedan. Samt att hon just i dagarna står inför en konkret direktupplevelse av att vara patient i annan sjukvård än den som Röda Korsets sjukhus kan erbjuda. Hon donerar nämligen en njursjuk nära anhörig en av sina njurar. Alldeles särskilt varmt lycka till med detta önskar vi Kerstin Alberius. Avslutningsvis vill vi gratulera Kerstin Alberius till att hon av regeringen den 21 december 2000 förordnades som ledamot av styrelsen för Ämnesrådet för medicin inom Vetenskapsrådet och varmt önska henne lycka till i såväl detta som andra uppdrag och framför allt i hennes arbete som sjukhusdirektör för det anrika drygt 70-åriga Röda Korsets sjukhus. Birgitta Samuelsson SIDA 5

6 SIDA 6 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3

7 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 SIDA 7 Svenska läkare dåligt representerade på internationell lymfödemkonferens Här nedan kommer den andra delen från National Lymphedema Networks 4:e stora internationella konferens. Konferensen hölls i Orlando, Florida på Omni Rosen Center Hotel. Jag deltog i konferensen för bröstcancerföreningen amazonas och Svenska Ödem Förbundets räkning. En av de första föreläsningarna hölls av Dr. Harlow som menade att lymfödemfrekvensen står i direkt relation till antalet lymfkörtlar som opereras bort. Användandet av sentinel node-metoden, som innebär att man sprutar in ett färgämne alternativt ett radioaktivt ämne i anslutning till tumören och ser till vilken lymfkörtel tumören tömmer, innebär avsevärt mycket mindre risk för lymfödem. I USA har man använt sig av denna metod på många sjukhus sedan Dr. Harlow visade bilder på ingreppet i armhålan och vid sentinel node-metoden är ingreppet endast ca 1-2% i förhållande till traditionell operation. I andra studier har det visat sig att risken att utveckla lymfödem efter denna operationsmetod enbart är 10% i förhållande till risken på cirka 40-50% vid traditionell operationsmetod. Ett av ämnena handlade om bröstrekonstruktioner och deras påverkan på lymfödemrisken. Dr. Linewawer som höll denna föreläsning informerade oss om plastikkirurgernas dilemma, de får sällan en möjlighet att göra uppföljningar av huruvida deras patienter får en ökad lymfödemrisk eller ej. Denne läkare menade också att det är näst intill omöjligt att i efterhand avgöra vad som var orsaken till att lymfödemet uppstod. Det finns således inga svar på huruvida rekonstruktion leder till en ökad risk för lymfödem eller ej. Det finns inte heller några svar på vilken rekonstruktionsmetod som är bäst när det gäller lymfödemrisken. I ett flertal övningar visades hur man gör egenbehandling och vilka rörelser som är lämpade. Egenbehandlingsprogrammet finns beskrivet i Minnesanteckningar från konferensen och dessa kan beställas från vårt kansli. Ett annat intressant tema var Body Mass Index (BMI) och dess påverkan på utvecklandet av lymfödem hos bröstopererade. Denna föreläsning hölls av Dr. Meek. BMI beräknas på följande sätt: Kroppsvikt/längden i kvadrat BMI indelas sedan i tre olika klasser Normal BMI ,9 Övervikt BMI Fetma BMI större än 30 Enligt Dr. Meek är lymfödemrisken avsevärt mycket större om man har ett högt BMI. För dem med BMI > 30 är risken att utveckla lymfödem cirka 42%, för de överviktiga är risken 34% medan för normalviktiga är lymfödemrisken efter bröstcanceroperation endast 24%. Om man enbart tittade på kvinnor under 50 år var skillnaderna ännu större. Vad skulle då kunna vara orsakerna till detta? Jo, några av förklaringarna kan vara att vid övervikt är kärlvätskorna större och även den totala blodvolymen. På det sättet ökar mängden lymfvätska som kroppen skall kunna ta hand om. Kraftig övervikt kan även leda till andningsproblem vilket i sin tur förvärrar lymfödemstatusen. En sjukgymnast vid namn Jennifer Bradt berättade att lymfödem i bröst och bröstvägg börjar bli en allt vanligare form av lymfödem i USA. Även rosfeber i bröst och bröstvägg blir allt vanligare. Orsaken till detta är att man alltmer opererar med bröstbevarande kirurgi och att man ger mer strålning. Dessa lymfödem uppstår oftast tidigare än lymfödem i armen. Vanligtvis uppträder de redan under första året efter operationen. Dessa ödem bör behandlas med manuellt lymfdränage och patienten bör även få lära sig egenbehandling. Bandagering görs och det finns numera även ett flertal BH som är speciellt designade för att hjälpa till vid den här typen av problem. Föreläsaren berättade om svårigheter att mäta dessa lymfödem. En av föreläsningarna handlade om vilka orsakerna är till att lymfödem uppträder hos bröstopererade. Denna studie tittade även på olika operationsmetoder. Det visade sig att det inte fanns någon större skillnad beroende på om man gjort en deloperation eller om man hade gjort en mastektomi. Lymfödemrisken var lika stor i båda fallen. De kvinnor som utvecklade lymfödem fick besvara ett frågeformulär om hur deras lymfödem uppstått och här fick man följande resultat: Orsak okänd 73,1% Överansträgning 20,2% Flygresa 4,5% Varmt väder 2,2% Avslutningsvis kan sägas att den här typen av konferenser är mycket givande. Här finns all expertis inom lymfödemområdet samlad. När man arbetar ideellt som vi gör är det viktigt att få utöka sina kunskaper om lymfödemvård. Det ger också en rejäl kick så att man får kraft att fortsätta att kämpa vidare för oss lymfödempatienter. Inom detta område finns massor att uträtta genom att sprida information om den så länge negligerade sjukdomen lymfödem. Tyvärr är Sverige dåligt representerat på läkarfronten på dessa konferenser. Tänk om vi ändock kunde ha en svensk läkare som tog våra problem på allvar och ville satsa sina krafter inom detta område. Maria Wiklund-Karlsson

8 SIDA 8 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3

9 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 Stort intresse för lymfödem på vård.xpo En strid ström av intresserade och frågvisa besökare sågs vid Svenska Ödem Förbundets monter på Vårdmässan Vård.xpo i Älvsjö den april. Vi delade en monter med Bröstcancerföreningen amazona i Stockholm. Vårdförbundet hade haft vänligheten att stå för kostnaderna för vår gemensamma monter. Vi fick verkligen bekräftat hur viktigt detta med information kring vår sjukdom lymfödem är. Förvånansvärt många inom sjukvården som jag kom i kontakt med har faktiskt fortfarande inte hört talas om detta vårt stora problem. Över lag var intresset mycket stort och jag kan lova att det inte finns många vårdcentraler eller onkologavdelningar som inte fått sig tilldelat vår lilla upplysande broschyr. (Skulle så vara fallet är det bara att ringa, skriva eller maila så skickar vi!) Omkring 2000 personer beskådade behandlingar i manuellt lymfdränage och gavs information om lymfödem, dess verkningar och behandling. Lymfterapeuterna Helena Janlöv-Remnerud från Lymfkliniken Östermalm i Stockholm och Birgitta Büttner-Thorsteinsson från Mössebergs Kurort utförde manuellt lymfdränage på patienter inför en kunnig och frågvis skara av mestadels vårdpersonal från sjukvårdsområden över hela landet. Behandlingar av både arm- och benödem visades. Utan denna behandling samt bandagering/kompression skulle vi "ödemare" helt enkelt inte klara oss. Uppvisningen drog som sagt stor publik och terapeuterna förklarade pedagogiskt steg för steg vilka grepp de utförde och vilken verkan det hade på lymfödemet. Den som hade tålamod att stanna under en hel behandling kunde med blotta ögat konstatera en minskning av ödemet på patienten. I montern hade Svenska Ödem Förbundet förutom en stor mängd av skriven information även en utställning av fotografier som visade olika stadier i lymfödembehandling: före, under och efter ett års behandling med manuellt lymfdränage. En verkligt talande illustration till vad som föregick på britsen nedanför utställningsväggen. Glädjande är det också att förstå vilket intresse det finns finnes för vidareutbildning av lymfterapeuter. Intresset var mycket stort för de utbildningsprogram som finns inom lymfterapi. Vi patienter kan verkligen intyga att det är ett skriande behov! De kopior vi hade fått på utbildningsprogram från Dr Vodderskolan i Östersund samt från Skandinaviskt forum för lymfologi fick en strykande åtgång. Ett stort antal leverantörer av produkter inom lymfödemvård ställde ut sina produkter i egna montrar där besökarna kunde se och känna på kompressionsstrumpor, bandage m.m. Man kan med fog påstå att lymfödem som sjukdom och livslångt problem blev ordentligt belyst under dessa tre innehållsrika dagar. Med facit i hand konstaterar jag att vård.xpo varit en både lärorik, intressant och mycket givande mässa. Så många olika livsöden det finns och så många härliga människor man har fått komma i kontakt med inom sjukvården. Birgitta Dickson SIDA 9

10 SIDA 10 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3

11 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 SIDA 11 Temadag Att leva med lymfödem i Mösseberg den 27 oktober 2001 Bor Du i ÅMÅL GÖTEBORG HALMSTAD FRILLESÅS MARIESTAD JÖNKÖPING ALINGSÅS KUNGÄLV TIDAHOLM HJO eller någon annanstans i sydvästra Sverige? Och vill veta mer om LYMFÖDEM och hur det kan behandlas? Boka då LÖRDAGEN den 27 OKTOBER redan nu! För att delta i ett ÖPPET MÖTE kring temat "ATT LEVA MED LYMFÖDEM". Mötet arrangeras av SVENSKA ÖDEM FÖRBUNDET (SÖF) på MÖSSEBERGS KURORT i FALKÖPING. Under mötet kommer FÖREDRAG av på lymfödem-frågor sakkunniga - exempelvis läkare och lymfterapeut - att varvas av BERÄTTELSER av patienter med olika slag av lymfödem samt en ALLMÄN FRÅGESTUND. Lymfterapeuten Helena Janlöv-Remnerud kommer att informera om lymfsystemets funktion i kroppen, om lymfödem - bl.a. arm- respektive benödem - och om dess behandling samt ge tips om kompletterande egenbehandling. Arthur Tennenbaum, överläkare vid rehabcenter på Mössebergs kurort, kommer att tala mer övergripande om lymfödemfrågor och informera om utredningar på handikappområdet och om aktuell debatt i anslutning till ämnesområdet medan Ola Landström, Svenska Ödem Förbundets ordförande ska ge en informativ sammanfattning av resultatet av arbetet inom en av Cancerfonden initierad arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till ett nationellt vårdprogram för lymfödempatienter. UTSTÄLLNING Leverantörer av diverse för lymfödempatienter värdefullt material - stödstrumpor, speciallindor, skrifter, videos, varningsemlem m.m. deltar med en expo över sina produkter. Mötet äger rum på dagtid. Att delta i mötet kostar ingenting. Däremot betalar var och en själv för mat och dryck (som kommer att erbjudas till "hyfsade" priser i anslutning till möteslokalen) samt för ev. övernattning (som också kommer att erbjudas till olika priser på förutom Mössebergs kurort också på hotell, pensionat och vandrarhem). MER DETALJERAD INFORMATION om mötet den 27 oktober - exempelvis exakta klockslag för mötets början respektive slut och för lunch m.m. - samt om diverse kringfrågor som exempelvis logimöjligheter) får Du av Birgitta Dickson (tel ) eller Birgitta Samuelsson (tel ) - båda ledamöter av SÖF:s styrelse. INTRESSERAD? Du kan redan nu anmäla Ditt preliminära intresse av att delta i mötet den 27 oktober till någon av de ovan angivna personerna. Sådan preliminär intresseanmälan är INTE bindande! Men DEFINITIV OCH BINDANDE ANMÄLAN måste Du emellertid göra SENAST DEN 15 OKTOBER till: Birgitta Dickson på tel eller Birgitta Samuelsson på tel VÄ L K O M M E N!

12 SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET C/O Dickson, Narvavägen 3, 3tr STOCKHOLM Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro: Vi finns på Internet Kommande möten i Svenska Ödemförbundet:: 05 juni 2001 kl styrelsemöte 29 aug 2001 kl styrelsemöte 13 sep 2001 kl styrelsemöte OBS NY TID! Mötena hålls hos Birgitta Dickson, Narvavägen 3 i Stockholm. Alla medlemmar hälsas välkomna på våra styrelsemöten. Föranmäl deltagande till Birgitta på telefon XVII International Congress of Lymphology Tid: 3-7 september 2001 Plats: Port Antico, Italien. För vidare information kontakta ICL Central Office, Via Assarotti 46/1, Genua, Italien. Lymphedema Conference - Shaping the Delivery of Lymphedema Care Tid: oktober 2001 Plats: Toronto, Canada. För vidare information gå in på hemsidan eller ring Canada, Toronto GUTHRIE. KOMMANDE AKTIVITETER Temadag Att leva med Lymfödem på Mössebergs Kurort Tid: 27 oktober 2001 klockan Plats: Mössebergs Kurort i Falköping För deltagande kontakta Birgitta Dickson tel: eller Birgitta Samuelsson tel: Programmet framgår av separat artikel i detta nummer av Lymfan. Trevlig sommar önskar Svenska Ödem Förbundet

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan.

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Målet är att du ska kunna använda armen som innan operationen. Daglig rörelseträning

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN Klassisk massage klassisk massage 1 Klassisk massage 2 Klassisk massage klassisk massage ERGONOMI, ARBETSTEKNIK. FÄKTARSTÄLLNING, BÖJ FRÄMRE BENET. ALLTID STÖD MOT BÄNKEN, ETT BEN ELLER BÅDA. RAKA ARMAR.

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden,

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden, Lymfan Medlemsblad för Svenska Ödem Förbundet ISSN 1404 7489 NR 3 SEP/OKT 2003 ÅRGÅNG 5 Lena Granefelt/Vårdguiden 01:2003 Lisbeth Jonsson vann över bröstcancern, men hennes svullna arm och hand gör sig

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med axillutrymning, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen efter

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING

BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING Psykofysiologi är vetenskapen om samspelet mellan miljö, tankar, känslor och beteenden å ena sidan och fysiologiska reaktioner å andra sidan. Biofeedback är den praktiska behandlingstillämpningen

Läs mer

Temakväll i Uppsala. Temakväll i Uppsala. Frågespalt 2. Lymfsystemets funktion. Kommande aktiviteter. Tankar i februari 6. Egenbehandling arm

Temakväll i Uppsala. Temakväll i Uppsala. Frågespalt 2. Lymfsystemets funktion. Kommande aktiviteter. Tankar i februari 6. Egenbehandling arm ANNONS Nummer 1 Årgång 3 2001 Temakväll i Uppsala Uppsala läns bröstcancerförening och Svenska Ödem Förbundet inbjöd den 23 januari till temakväll om lymfödem och dess behandling. Programmet lockade en

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med så kallad mastektomi, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning URO7003SE 09.207 Blås- och bäckenbottenträning För kvinnor Blåsan.se Fakta om inkontinens Du behöver inte skämmas. Inkontinens är vanligare än du tror och det finns behandling för det. De allra flesta

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Axelledsluxation Patientinformation Till dig som ska opereras för axelledsluxation Innehåll Axelleden 3 Operation 4-5 Smärtlindring

Läs mer

Nationellt vårdprogram för lymfödem klart

Nationellt vårdprogram för lymfödem klart Nummer 4 Årgång 5 2003 Nationellt vårdprogram för lymfödem klart I detta nummer: Ordförandeordet 3 Sammanfattning nationellt vårdprogram lymfödem 4 Lymfödemkonferens Malmö juni 2003 Lymfträff på Mösseberg

Läs mer

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet"

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal blodpropp i benet Information till dig som har haft blodpropp i benet Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet" Det finns flera orsaker till att blodproppar bildas. Tala med din läkare

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN FÖRELÄSNING

NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN FÖRELÄSNING NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN Vi samlades på Sigmatorget ca 16.30 för att plocka fram och tända ljus inför ljusmanifestationen. En svag, svag vind gjorde det svårt för värmeljusen att brinna ordentligt,

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG 1. LÅNGA DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: Magandning, även kallad bukandning, diafragma andning eller

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet

I detta nummer: Ordföranden har ordet Nummer 3 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 6 Laserterapi 6 Lymfödemvård i 8 Australien Remissfrihet 10 Lymfterapi i palliativ vård 11 Sprid kunskap 12 Europeisk

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7. Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8

I detta nummer: Ordföranden har ordet. SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7. Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8 Nummer 2 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7 Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8 Sprid kunskap 9 Genitala lymfödem 10 Venös insufficiens

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. RehabCenter Mösseberg. SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten

I detta nummer: Ordföranden har ordet. RehabCenter Mösseberg. SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten Nummer 2 Årgång 9 2007 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 RehabCenter Mösseberg 4 SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten 8 Lymflyftet 8 Nagelsvamp 8 Kirsten Törsleff 10 Övning ger

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Ulrika Ehn Leg arbetsterapeut/ dipl lymfterapeut Arbetsterapi Specialistvård Gävle Sjukhus 026-154773 ulrika.ehn@ Arbetar i slutenvården inom Arbetsterapi

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam Nummer 1 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam 11 Genmäle 12 Svar på genmäle 14 Stärk ditt lymfsystem

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Övningsprogram. för bröstopererade. Kirsten Rosenlund Tørsleff

Övningsprogram. för bröstopererade. Kirsten Rosenlund Tørsleff Övningsprogram för bröstopererade Kirsten Rosenlund Tørsleff 1 Innehållsförteckning Förord..... 3 Enkla målinriktade övningar för de första 4 dagarna efter operationen.. 4 Viloställning och andningsövning....

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Upp på tå. » Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå

Upp på tå. » Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå Upp på tå Dagsatt ta armhävningarna till en högre nivå? Välkommen upp på tå!» Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå Upp på tå 1a Så här gör du en armhävning på tå Lägg

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Det är viktigt att bibehålla en god hållning både när man sitter stilla och när

Det är viktigt att bibehålla en god hållning både när man sitter stilla och när En god hållning Hos en människa med god hållning kan man föreställa sig att det löper en rak linje från dennes örsnibb direkt ner framför axeln, via höftleden till ankeln. 2 En god hållning Ryggrad och

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

& Manuell Lymfdränage

& Manuell Lymfdränage Sund Balans Helsingborg den 24 maj 28 maj 2017 LYMFSYSTEMET & av MASSAGE & HÄLSA SUSANNE ANDERSSON www.massageochhalsa.com 1 Lymfsystemet & En berättelse om livsflödet, vårt lymfsystem och vad som händer

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Ordförandeordet. Öppet hus på Mösseberg. I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg. Årsmöte 2 Samtal med... 4

Ordförandeordet. Öppet hus på Mösseberg. I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg. Årsmöte 2 Samtal med... 4 Nummer 4 Årgång 3 I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg Årsmöte 2 Samtal med... 4 Temanummer: Lymfödem och god hälsa Den psykosociala aspekten Fallstudie från Mösseberg Råd till dig

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer