Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus."

Transkript

1 Nummer 2 Årgång Ordförandeordet I detta nummer: Ordförandeordet 1 Årsmöte svensk Förening för lymfologi Lymfödem i ben efter gyncaner Egenbehandling ben 3 Frågespalt 3 Årsmöte 4 Samtal med Kerstin Alberius Lymfödemkonferens i Florida del 2 Stort intresse för lymfödem på Vård.xpo Temadag Att leva med lymfödem i Mösseberg Kommande aktiviteter och medlemsinformation Ansvarig Utgivare: Ola Landström Svenska Ödem Förbundet ISSN Så var nu ännu ett år med Svenska Ödem Förbundet till ända. Vi höll vårt tredje årsmöte på Röda Korsets Sjukhus i slutet av mars Många medlemmar hade dykt upp denna kväll. Till att börja med vill jag tacka Röda Korsets Sjukhus som lät oss än en gång vara i deras vackra lokaler. Kerstin Alberius som är ny sjukhusdirektör på Röda Korset uppmanade Svenska Ödem Förbundet att ta upp diskussioner om fortsatt lymfödembehandling på Röda Korset. Denna uppmaning kommer vi med glädje att åta oss. Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus. Därför vill vi gärna vara med och påverka vården även inom storstadsregionen Stockholm. Vi har ett händelserikt år framför oss. Antalet medlemmar ökar konstant vilket är mycket glädjande för oss. Innan år 2001 är slut räknar vi med att ha minst 450 medlemmar. Visst har vi känt av en hel del växtvärk. För bara 4 år sedan var vi endast ett 30-tal medlemmar. Att få tag personer som vill engagera sig på sin fridid utan ersättning är inte alltid en lätt uppgift. Vi känner dock nu med den nya styrelsen att vi är väl förberedda på ett hårt arbete. Fortsättning sid 2 Årsmöte Svensk Förening för Lymfologi Fredagen den 11 maj 2001 deltog jag i Västerås på Svensk Förening för Lymfologis årsmöte. Ett 50-tal personer var närvarande på mötet och flera av leverantörerna inom lymfödemvård visade sina produkter. Mötet öppnades av Leif Perbeck som är ordförande i Svensk Förening för Lymfologi. Leif berättade om olika operationsmetoder vid bröstcancer samt talade en del om rekonstruktioner. Därefter berättade Leif Bergqvist om den nya operationsmetoden sentinel-node. Man startade i Sverige för ca 4 år sedan och ett flertal studier har gjorts under den tiden. En ny studie har startat på 10 olika sjukhus i Sverige där patienter skall följas under en lång period. Sentinel-node-metoden är ännu inte någon rutinmetod. Man är väl medveten om att vid användande av sentinel-node-metoden för operation kommer antalet lymfödem framöver att minska radikalt. I dagsläget tar man bort helt friska lymfkörtlar hos 60 % av patienterna vid bröstcanceroperationer. Alla dessa kommer att slippa ta bort lymfkörtlar i armhålan i samband med att man inför sentinel-node-metoden. Efter denna föreläsning berättade Anna von Wachenfeldt om onkologisk behandling av bröstcancer. Anna berättade att ny fall av bröstcancer rapporteras varje år i Sverige nya fall av bröstcancer rapporteras per år i hela världen. Detta är en ökning av antalet fall med 1,4 % per år. Dock har inte dödligheten ökat p.g.a. effektivare behandlingar. Anna gick igenom de olika behandlingsmetoderna för bröstcancer såsom cytostatika, strålning och antihormonella medel. Hon berättade även vilka kriterier som gällde för var och en av dessa behandlingstyper. Efter en god lunch följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Svensk Förening för Lymfologi har öppnat en egen hemsida på följande adress: Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. På eftermiddagen berättade Imke Walenius om rehabilitering av lymfödem. Imke berättade bl.a. om den studie som har gjorts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon berättade även att patienterna alltid undersöks preoperativt beträffande volym, rörlighet och status på nacke och axlar. Den största rörelseinskräningen efter operation var att nå med handen bakom ryggen. I nästa nummer av Lymfan återkommer jag med ett mer utförligt reportage över föreläsningarna. Maria Wiklund-Karlsson

2 SIDA 2 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 fortsättning från sid 1 Det som ligger närmast bakom oss är att vi med framgång deltagit i Vård.Xpo-mässan i Stockholm under perioden april Här visade lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud och lymfterapeut Birgitta Büttner- Thorsteinsson behandling med manuellt lymfdränage samt gav information till sjukvårdspersonal om lymfödem och dess förlopp. Intresset var mycket stort från deltagarna och i samband med behandlingarna var det fullt av sjukvårdspersonal i vår monter. Svenska Ödem Förbundet arrangerade den 10 maj en temakväll tillsammans med Gyncancerföreningen i Stockholm. Temat var lymfödem i ben efter gyncanceroperationer. Även denna kväll blev ett mycket lyckat arrangemang. Under oktober månad arrangerar vi ett stort medlemsmöte i Mösseberg. Här får alla möjlighet att lyssna på föredrag från läkare, lymfterapeter och patienter om Ordförandeordet lymfödem och dess behandling. Även alla leverantörer inom lymfödemvård finns på plats och visar sina produkter. Vi fortsätter även vårt arbete med att bygga ett nationellt register över alla lymfterapeuter i Sverige. Det har inte varit en helt enkel uppgift eftersom vi i dagsläget bara har fått in ca 40 % svar. För tillfället håller vi på med rundringning till alla terapeuter som inte svarat på vår enkät. Under sommaren räknar vi dock med att kunna publicera vårt nya lymfterapeutregister. Under sommaren kommer vi även att bygga nya hemsidor där vi försöker förbättra och utöka informationen om lymfödem. Slutligen vill jag önska alla våra medlemmar en riktigt skön sommar. Maria Wiklund-Karlsson vice ordförande Tidningen Lymfan Ansvarig utgivare: Svenska Ödem Förbundet Ola Landström ordf. Temamöte gyncancer Den 10/ höll Svenska Ödem Förbundet ett temamöte på temat att leva med lymödem i ben efter gyncancer. Trots strålande vackert väder i Stockholm var det ett 30-tal personer (främst kvinnor) som anslöt till Svenska Ödem Förbundets temakväll om att leva med lymfödem i ben. Redaktion: Layout: Lillemor Greborn Marian Laurell Barbro Olsson Maria Wiklund-Karlsson Kvällen inleddes med Helena Janlöv-Remneruds presentation av lymfsystemets funktion och vad man bör tänka på för att undvika att få lymfödem. Helena förevisade en balansvåg där hon berättade hur viktigt det är att själv föra en balansräkning över vad som är positivt respektive negativt för det egna ödemet. Helena betonade att det finns inte två ödem som är identiska. Prenumeration: 100 kr per år. Lymfan utkommer med 4 nummer per år. Preliminär utgivning: mars, juni, september och december. Annonspriser: 1/1 sida 1000:- kr 1/2 sida 750:- kr 1/4 sida 500:- kr Manusstopp nr 3-01: 10 augusti 2001 För eftertryck och utdrag kontakta först Marian Laurell på redaktionen på telefon eller Birgitta Dickson på kansliet telefon Därefter presenterade Margareta af Winklerfelt hur det är att leva med lymfödem. Margareta har själv stor erfarenhet av detta eftersom hon har lymfödem i både armar, ben och bål. Hon berättade mycket talande om hur hon fått erbjudanden om alla möjliga typer av behandling från läkare för sina ödembesvär. Allt från Magnecyl, antibiotika till antidepressiva medel har erbjudits henne under de 30 år det tog innan hon fick sin diagnos ställd. Undertecknad berättade sedan om de krav som vi patienter bör ställa på sjukvården. Det är viktigt att vi kräver att få vård med manuellt lymfdränage och inte finner oss tillrätta med att våra ödem är "för bra" för att få behandling. Antalet lymfterapeuter är för få i vårt land och det är mycket svårt att få behandling. Enbart kompression anser vi inom Svenska Ödem Förbundet inte vara någon behandling om inte kompressionen kompletteras med manuellt lymfdränage. Slutligen blev det en paneldiskussion och frågestund. Frågorna var många och de allra flesta gällde om hur man får vård. Auditoriet tillfrågades om i vilken form de själva skulle villa ha vården i framtiden och en majoritet föredrar att få detta som öppen vård under avslappnande former. Maria Wiklund-Karlsson

3 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 SIDA 3 Egenbehandling ben av lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud ANDNINGSÖVNINGAR 1. Djupandning andas in djupt så att bröstkorgen vidgas och lyft armarna över huvudet och för armarna långsamt i stora änglavingar åt sidorna och ned medan du andas ut. 2. Andning i sidoläge ligg på sidan andas in djupt och för armen upp över örat samtidigt som du pressar ut bröstkorgen. För armbågen ned mot midjan och andas ut. 3. Andning i magen andas in djupt och spänn ut magen håll händerna på magen och tryck på magen vid utandningen. Verkan: När bröstkorgen vidgas vidgas även de stora lymfkärlen inne i bröstkorgen och det bildas ett sug i systemet ungefär som när man suger upp vatten i en öronspruta. Dessutom ökas motoriken i lymfkärlen i skulderpartiet och mellan revbenen när musklerna rör sig mot lymfkärlens väggar. Vid mag-andningen (3) bildas ett övertryck i magen som skjuter på lymfvätskan i riktning mot bröstkorgens lymfkärl och avflödet in i blodbanan. EGENMASSAGE 1. Strykningar med händerna från knät upp över låret och in mot ljumsken. 2. Lägg handen på låret nära ljumsken. Gör cirkelrörelser i riktning in mot. 3. Lyft lårmusklerna bakifrån och uppåt omväxlande med höger och vänster hand. 4. Stryk underbenet från fotknölarna och upp till knät. 5. Gör lyft i vaden närmast knät - omväxlande med höger och vänster hand 6. Strykningar över foten uppåt mot ankeln. FRÅGESPALT 7. Gnugga mellanfotsbenen mot varandra som när man tvättar sockor. Verkan: genom tänjningen i huden vid strykningarna öppnas lymföppningarna och släpper in mer lymfvätska. De större, djupare liggande lymfkärlens motorik stimuleras också genom trycket av handen mot vävnaderna och de stora lyftrörelserna. Varva dessa massagegrepp med varandra och med andningsövningarna! Känn efter vad som händer i vävnaderna titta på vad som händer i huden! RÖRELSEÖVNINGAR Tänk på att alla muskelrörelser stimulerar lymfkärlen att arbeta. Men rörelserna måste vara mjuka och lugna och inte alltför många av samma rörelse i rad detta för att inte öka blodcirkulationen utan endast stimulera lymfflödet. Sträck dig i så många riktningar du kan under dagen! Knip ihop stjärtmuskeln och slappna av den. Spänn lår muskeln och slappna av den. Böj på knät och sträck ut benet igen några gånger. Gör stora långsamma stora cirklar med foten Spänn och slappna av musklerna då och då under dagen. Undvik att jobba statiskt och stillasittande allt för lång tid i sträck! Verkan: att stimulera musklernas tryck mot lymfkärlens väggar vilket ökar antalet pulsationer i lymfkärlen och gör att de arbetar bättre med att pumpa lymfan framåt i kärlet. Nedan följer några frågor som medlemmar lämnat. Svaret har lämnats av lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud. Fråga: Jag är opererad för bröstcancer och de tog bort många lymfknutor i armhålan. Efter det har jag besvärats av att armen svullnar men jag går regelbundet till en lymfterapeut och brukar kunna hålla min arm någorlunda besvärsfri med hennes hjälp och med hjälp av egenbehandling. I helgen var jag ute och jobbade lite i trädgården. Tyckte själv att jag inte gjorde särskilt ansträngande saker, klippte mest med en sekatör. Men idag känns överarmen mer tung och svullen än den brukar. Svar: När man klipper buskar med en sekatör använder man huvudsakligen underarmens och handens muskler. De behöver syre för att jobba alltså ökar blodgenomströmningen i dessa muskler och då ökar även vätskemängden i vävnaderna dvs. svullnaden ökar om inte lymfsystemet kan öka sin kapacitet. Musklernas rörelser gör dock också att lymfsystemets motorik i underarm och hand ökar och pumpar lymfvätskan uppåt i armen vilket ju är helt som det ska. Men eftersom man skurit av lymfbanorna i din armhåla så är nu ditt lymfflöde från armen helt beroende av lymfbanor som går över axel och skulderblad för att lymfvätskan skall kunna pumpas vidare från armen och in i de stora kärlen i kroppen. Dvs. man måste röra mycket på axel och skulderblad. Dessa håller man ofta ganska stela när man klipper med sekatör. Alltså: det är bättre med stora långsamma rörelser än små snabba rörelser när man har ett skadat lymfsystem. Kom också alltid ihåg djupandningen som ökar kapaciteten i de stora kärlen genom bröstkorgen och ökar återflödet från resten av kroppen. Det är lätt att man glömmer att djupandas när man koncentrerar sig på en uppgift.

4 SIDA 4 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 Svenska Ödem Förbundets Årsmöte 22 mars 2001 på Röda Korsets Sjukhus. Det var trafikkaos i hela Stockholms innerstad, när Svenska Ödemförbundets årsmöte för tredje året i rad hölls på Röda Korsets Sjukhus. Det var inte Ödemförbundets medlemmar som kaoset gällde utan EU delegater som föranledde avstängning av gator och allmän framkomlighet. Detta var anledningen till att många av oss kom sent till mötet, kanske var det rent av så att några inte kom fram alls. Nåväl, cirka 30 medlemmar samlades till mötet som hölls av ordförande för kvällen; Lars Anders Rolfhamre. Sekreterare var Gertie Östergren. Årsmötets alla punkter avhandlades i rask takt utan några direkta inlägg. Inga motioner var inlämnade. Ett önskemål från en av våra medlemmar var att ta reda på om det finns möjlighet att skriva en medlemsförteckning i vår tidning "Lymfan". Det beslöts att styrelsen skall ta reda på om detta är möjligt. Ola Landström omvaldes till ordförande på ytterligare 2 år. Omvaldes gjorde också Birgitta Dickson och Maria Wiklund- Karlsson. Barbro Olsson valdes in som ordinarie ledamot efter Leif Thelenius. Övriga styrelsemedlemmar är Lillemor Greborn, Birgitta Samuelsson och Eva Sundström. Till Suppleanter valdes Agneta Rolfhamre samt Suzanne Strindberg. Förbundets avgående kassör Leif Thelenius avtackades med blommor och det serverades kaffe och te med mycket gott hembakt bröd (från Röda Korsets kök) i de vackra salongerna. Till detta "serverades" också ett mycket trevligt anförande av Röda Korsets sjukhus nya direktör Kerstin Alberius. Chefsläkare Peter Köhler avlöste och talade om och visade bilder på amputationer och proteser ett annat specialistområde inom Röda Korsets verksamhet. Vi fick se att man här hade uppnått fantastiska resultat. Det var mycket intressant. Dr Köhler presenterade också en idé om måttagning av kopressionsstrumpor som mycket uppskattades av mötesdeltagarna. Han föreslog att måttagningen skulle skötas av ortopedverkstäderna, något som skulle garantera en korrekt anpassad strumpa och även skulle tillvarata patientens rättigheter i samband med en eventuell retur. En väldigt trevlig kväll avslutades med fin sång och till gitarrspel av Daniel Remnerud, Petter Högsander och Jonas Lindholm, en trio ungdomar från Tibble Gymnasiums avgångsklass på estetlinjen. Barbro Olsson

5 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 Samtal med Kerstin Alberius "Allt är möjligt!" säger målmedvetet den chica, drygt 50-åriga damen framför mig. "I varje fall nästan allt..." modifierar hon efter några sekunder. Damen ifråga är Kerstin Alberius, ny sjukhusdirektör för Röda Korsets sjukhus i Stockholm. Född i Belgien, svenska föräldrar, uppväxt och skolgång i Karlskrona med därpå följande civilekonomutbildning i Lund. En prövotid i landstinget i Kalmar län avgjorde den framtida verksamhetsinriktningen sjukvårdsområdet. Först som primärvårdschef i samma län och så småningom under 6 år samma tjänst i Uppsala län. Däremellan mellanlandning utomlands genom makens arbete. Tre barn i mogen ålder - två utflugna medan den yngsta blir student inom kort - och fem barnbarn. Bor och trivs i Uppsala och har som hobby att syssla med trädgårdsarbete. Hennes stora projekt just nu är emellertid arbetet med att leda verksamheten på Röda Korsets sjukhus. Och inte bara leda den utan också förbättra och utveckla den. Inte minst gäller detta sjukhusets behandling av patienter med lymfödem. Hon markerar att fastän Röda Korsets sjukhus är privat - stiftelseägt - har det inga ägarkrav på vinstutdelning. Eventuella överskott går tillbaka till vården och investeras där. Likaså att sjukhuset är ett "tjänsteföretag", vars personal ska erbjuda medmänniskor hjälp och lindring. Kersin Alberius tillträdde sin tjänst under år 2000 och hon berättar att hennes första tid varit intensiv och lärorik. Hennes ambition är att alla på sjukhuset ska arbeta för ett gemensamt mål nämligen att göra Röda Korsets sjukhus till ett bra sjukhus som kompletterar den offentliga vården. Ett sjukhus som sätter Röda Korsets anda och principer i centrum och som värnar personalens arbetsmiljö för att få nöjda patienter och vårdbeställare. Och kompletterat den offentliga vården har Röda Korsets sjukhus på ett förtjänstfullt sätt gjort under många år på en mängd olika specialområden. Bland annat genom sina gedigna insatser för patienter med behov av proteser, genom sin gå-skola och sitt samarbete med EX-center (ett rikscentrum för multipelt extremitetsskadade varav många är barn och ungdomar). Dit har också räknats den under första hälften av 90-talet inrättade lymfterapiverksamheten. "Jag har lärt känna sjukhusets villkor. Jag har haft tillfälle att möta de allra flesta i personalstyrkan. Jag ser tydligt att vi har goda resurser och stora möjligheter för en god framtid. " säger Kerstin Alberius i ett av sjukhusets interna informationsblad och fortsätter: "Det finns förvisso en del problem. Några har redan trillat över mig. Men jag ser att det finns vilja att lösa dem för att bli starkare och kunna gå vidare." Viljan att samarbeta på olika sätt tycks vara väl förankrad hos den nya sjukhusdirektören. Svenska Ödem Förbundet tycker sig redan ha känt av detta. SÖF:s årsmöte 2001 har nyligen avhållits på Röda Korsets sjukhus med välvillig medverkan av Kerstin Alberius. Hon hyser stort intresse för att lära mer om problemet lymfödem, dess uppkomst och behandling. Vi i SÖF hoppas på framgent gott samarbete för alla de lymfödempatienter som har behov av en tids kvalificerad intensivbehandling med i första hand manuell lymfterapi - liknande den som docent Iwona Swedberg introducerade på Röda Korsets sjukhus 1993 och under några år utvecklade tillsammans med lymfterapeuten Helena Janlöv-Remnerud. På min fråga om hennes egen erfarenhet av att vara sjuk och/eller handikappad och att vara beroende av ex sjukvården berättar hon att hon haft turen att vara hyfsat frisk i sitt liv MEN att hon som mamma till två barn med vissa missbildningar som små fått känna på ex sjukvårdens både plus- och minussidor så som de visade sig för cirka 30 år sedan. Samt att hon just i dagarna står inför en konkret direktupplevelse av att vara patient i annan sjukvård än den som Röda Korsets sjukhus kan erbjuda. Hon donerar nämligen en njursjuk nära anhörig en av sina njurar. Alldeles särskilt varmt lycka till med detta önskar vi Kerstin Alberius. Avslutningsvis vill vi gratulera Kerstin Alberius till att hon av regeringen den 21 december 2000 förordnades som ledamot av styrelsen för Ämnesrådet för medicin inom Vetenskapsrådet och varmt önska henne lycka till i såväl detta som andra uppdrag och framför allt i hennes arbete som sjukhusdirektör för det anrika drygt 70-åriga Röda Korsets sjukhus. Birgitta Samuelsson SIDA 5

6 SIDA 6 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3

7 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 SIDA 7 Svenska läkare dåligt representerade på internationell lymfödemkonferens Här nedan kommer den andra delen från National Lymphedema Networks 4:e stora internationella konferens. Konferensen hölls i Orlando, Florida på Omni Rosen Center Hotel. Jag deltog i konferensen för bröstcancerföreningen amazonas och Svenska Ödem Förbundets räkning. En av de första föreläsningarna hölls av Dr. Harlow som menade att lymfödemfrekvensen står i direkt relation till antalet lymfkörtlar som opereras bort. Användandet av sentinel node-metoden, som innebär att man sprutar in ett färgämne alternativt ett radioaktivt ämne i anslutning till tumören och ser till vilken lymfkörtel tumören tömmer, innebär avsevärt mycket mindre risk för lymfödem. I USA har man använt sig av denna metod på många sjukhus sedan Dr. Harlow visade bilder på ingreppet i armhålan och vid sentinel node-metoden är ingreppet endast ca 1-2% i förhållande till traditionell operation. I andra studier har det visat sig att risken att utveckla lymfödem efter denna operationsmetod enbart är 10% i förhållande till risken på cirka 40-50% vid traditionell operationsmetod. Ett av ämnena handlade om bröstrekonstruktioner och deras påverkan på lymfödemrisken. Dr. Linewawer som höll denna föreläsning informerade oss om plastikkirurgernas dilemma, de får sällan en möjlighet att göra uppföljningar av huruvida deras patienter får en ökad lymfödemrisk eller ej. Denne läkare menade också att det är näst intill omöjligt att i efterhand avgöra vad som var orsaken till att lymfödemet uppstod. Det finns således inga svar på huruvida rekonstruktion leder till en ökad risk för lymfödem eller ej. Det finns inte heller några svar på vilken rekonstruktionsmetod som är bäst när det gäller lymfödemrisken. I ett flertal övningar visades hur man gör egenbehandling och vilka rörelser som är lämpade. Egenbehandlingsprogrammet finns beskrivet i Minnesanteckningar från konferensen och dessa kan beställas från vårt kansli. Ett annat intressant tema var Body Mass Index (BMI) och dess påverkan på utvecklandet av lymfödem hos bröstopererade. Denna föreläsning hölls av Dr. Meek. BMI beräknas på följande sätt: Kroppsvikt/längden i kvadrat BMI indelas sedan i tre olika klasser Normal BMI ,9 Övervikt BMI Fetma BMI större än 30 Enligt Dr. Meek är lymfödemrisken avsevärt mycket större om man har ett högt BMI. För dem med BMI > 30 är risken att utveckla lymfödem cirka 42%, för de överviktiga är risken 34% medan för normalviktiga är lymfödemrisken efter bröstcanceroperation endast 24%. Om man enbart tittade på kvinnor under 50 år var skillnaderna ännu större. Vad skulle då kunna vara orsakerna till detta? Jo, några av förklaringarna kan vara att vid övervikt är kärlvätskorna större och även den totala blodvolymen. På det sättet ökar mängden lymfvätska som kroppen skall kunna ta hand om. Kraftig övervikt kan även leda till andningsproblem vilket i sin tur förvärrar lymfödemstatusen. En sjukgymnast vid namn Jennifer Bradt berättade att lymfödem i bröst och bröstvägg börjar bli en allt vanligare form av lymfödem i USA. Även rosfeber i bröst och bröstvägg blir allt vanligare. Orsaken till detta är att man alltmer opererar med bröstbevarande kirurgi och att man ger mer strålning. Dessa lymfödem uppstår oftast tidigare än lymfödem i armen. Vanligtvis uppträder de redan under första året efter operationen. Dessa ödem bör behandlas med manuellt lymfdränage och patienten bör även få lära sig egenbehandling. Bandagering görs och det finns numera även ett flertal BH som är speciellt designade för att hjälpa till vid den här typen av problem. Föreläsaren berättade om svårigheter att mäta dessa lymfödem. En av föreläsningarna handlade om vilka orsakerna är till att lymfödem uppträder hos bröstopererade. Denna studie tittade även på olika operationsmetoder. Det visade sig att det inte fanns någon större skillnad beroende på om man gjort en deloperation eller om man hade gjort en mastektomi. Lymfödemrisken var lika stor i båda fallen. De kvinnor som utvecklade lymfödem fick besvara ett frågeformulär om hur deras lymfödem uppstått och här fick man följande resultat: Orsak okänd 73,1% Överansträgning 20,2% Flygresa 4,5% Varmt väder 2,2% Avslutningsvis kan sägas att den här typen av konferenser är mycket givande. Här finns all expertis inom lymfödemområdet samlad. När man arbetar ideellt som vi gör är det viktigt att få utöka sina kunskaper om lymfödemvård. Det ger också en rejäl kick så att man får kraft att fortsätta att kämpa vidare för oss lymfödempatienter. Inom detta område finns massor att uträtta genom att sprida information om den så länge negligerade sjukdomen lymfödem. Tyvärr är Sverige dåligt representerat på läkarfronten på dessa konferenser. Tänk om vi ändock kunde ha en svensk läkare som tog våra problem på allvar och ville satsa sina krafter inom detta område. Maria Wiklund-Karlsson

8 SIDA 8 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3

9 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 Stort intresse för lymfödem på vård.xpo En strid ström av intresserade och frågvisa besökare sågs vid Svenska Ödem Förbundets monter på Vårdmässan Vård.xpo i Älvsjö den april. Vi delade en monter med Bröstcancerföreningen amazona i Stockholm. Vårdförbundet hade haft vänligheten att stå för kostnaderna för vår gemensamma monter. Vi fick verkligen bekräftat hur viktigt detta med information kring vår sjukdom lymfödem är. Förvånansvärt många inom sjukvården som jag kom i kontakt med har faktiskt fortfarande inte hört talas om detta vårt stora problem. Över lag var intresset mycket stort och jag kan lova att det inte finns många vårdcentraler eller onkologavdelningar som inte fått sig tilldelat vår lilla upplysande broschyr. (Skulle så vara fallet är det bara att ringa, skriva eller maila så skickar vi!) Omkring 2000 personer beskådade behandlingar i manuellt lymfdränage och gavs information om lymfödem, dess verkningar och behandling. Lymfterapeuterna Helena Janlöv-Remnerud från Lymfkliniken Östermalm i Stockholm och Birgitta Büttner-Thorsteinsson från Mössebergs Kurort utförde manuellt lymfdränage på patienter inför en kunnig och frågvis skara av mestadels vårdpersonal från sjukvårdsområden över hela landet. Behandlingar av både arm- och benödem visades. Utan denna behandling samt bandagering/kompression skulle vi "ödemare" helt enkelt inte klara oss. Uppvisningen drog som sagt stor publik och terapeuterna förklarade pedagogiskt steg för steg vilka grepp de utförde och vilken verkan det hade på lymfödemet. Den som hade tålamod att stanna under en hel behandling kunde med blotta ögat konstatera en minskning av ödemet på patienten. I montern hade Svenska Ödem Förbundet förutom en stor mängd av skriven information även en utställning av fotografier som visade olika stadier i lymfödembehandling: före, under och efter ett års behandling med manuellt lymfdränage. En verkligt talande illustration till vad som föregick på britsen nedanför utställningsväggen. Glädjande är det också att förstå vilket intresse det finns finnes för vidareutbildning av lymfterapeuter. Intresset var mycket stort för de utbildningsprogram som finns inom lymfterapi. Vi patienter kan verkligen intyga att det är ett skriande behov! De kopior vi hade fått på utbildningsprogram från Dr Vodderskolan i Östersund samt från Skandinaviskt forum för lymfologi fick en strykande åtgång. Ett stort antal leverantörer av produkter inom lymfödemvård ställde ut sina produkter i egna montrar där besökarna kunde se och känna på kompressionsstrumpor, bandage m.m. Man kan med fog påstå att lymfödem som sjukdom och livslångt problem blev ordentligt belyst under dessa tre innehållsrika dagar. Med facit i hand konstaterar jag att vård.xpo varit en både lärorik, intressant och mycket givande mässa. Så många olika livsöden det finns och så många härliga människor man har fått komma i kontakt med inom sjukvården. Birgitta Dickson SIDA 9

10 SIDA 10 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3

11 NUMMER 2 ÅRGÅNG 3 SIDA 11 Temadag Att leva med lymfödem i Mösseberg den 27 oktober 2001 Bor Du i ÅMÅL GÖTEBORG HALMSTAD FRILLESÅS MARIESTAD JÖNKÖPING ALINGSÅS KUNGÄLV TIDAHOLM HJO eller någon annanstans i sydvästra Sverige? Och vill veta mer om LYMFÖDEM och hur det kan behandlas? Boka då LÖRDAGEN den 27 OKTOBER redan nu! För att delta i ett ÖPPET MÖTE kring temat "ATT LEVA MED LYMFÖDEM". Mötet arrangeras av SVENSKA ÖDEM FÖRBUNDET (SÖF) på MÖSSEBERGS KURORT i FALKÖPING. Under mötet kommer FÖREDRAG av på lymfödem-frågor sakkunniga - exempelvis läkare och lymfterapeut - att varvas av BERÄTTELSER av patienter med olika slag av lymfödem samt en ALLMÄN FRÅGESTUND. Lymfterapeuten Helena Janlöv-Remnerud kommer att informera om lymfsystemets funktion i kroppen, om lymfödem - bl.a. arm- respektive benödem - och om dess behandling samt ge tips om kompletterande egenbehandling. Arthur Tennenbaum, överläkare vid rehabcenter på Mössebergs kurort, kommer att tala mer övergripande om lymfödemfrågor och informera om utredningar på handikappområdet och om aktuell debatt i anslutning till ämnesområdet medan Ola Landström, Svenska Ödem Förbundets ordförande ska ge en informativ sammanfattning av resultatet av arbetet inom en av Cancerfonden initierad arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till ett nationellt vårdprogram för lymfödempatienter. UTSTÄLLNING Leverantörer av diverse för lymfödempatienter värdefullt material - stödstrumpor, speciallindor, skrifter, videos, varningsemlem m.m. deltar med en expo över sina produkter. Mötet äger rum på dagtid. Att delta i mötet kostar ingenting. Däremot betalar var och en själv för mat och dryck (som kommer att erbjudas till "hyfsade" priser i anslutning till möteslokalen) samt för ev. övernattning (som också kommer att erbjudas till olika priser på förutom Mössebergs kurort också på hotell, pensionat och vandrarhem). MER DETALJERAD INFORMATION om mötet den 27 oktober - exempelvis exakta klockslag för mötets början respektive slut och för lunch m.m. - samt om diverse kringfrågor som exempelvis logimöjligheter) får Du av Birgitta Dickson (tel ) eller Birgitta Samuelsson (tel ) - båda ledamöter av SÖF:s styrelse. INTRESSERAD? Du kan redan nu anmäla Ditt preliminära intresse av att delta i mötet den 27 oktober till någon av de ovan angivna personerna. Sådan preliminär intresseanmälan är INTE bindande! Men DEFINITIV OCH BINDANDE ANMÄLAN måste Du emellertid göra SENAST DEN 15 OKTOBER till: Birgitta Dickson på tel eller Birgitta Samuelsson på tel VÄ L K O M M E N!

12 SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET C/O Dickson, Narvavägen 3, 3tr STOCKHOLM Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro: Vi finns på Internet Kommande möten i Svenska Ödemförbundet:: 05 juni 2001 kl styrelsemöte 29 aug 2001 kl styrelsemöte 13 sep 2001 kl styrelsemöte OBS NY TID! Mötena hålls hos Birgitta Dickson, Narvavägen 3 i Stockholm. Alla medlemmar hälsas välkomna på våra styrelsemöten. Föranmäl deltagande till Birgitta på telefon XVII International Congress of Lymphology Tid: 3-7 september 2001 Plats: Port Antico, Italien. För vidare information kontakta ICL Central Office, Via Assarotti 46/1, Genua, Italien. Lymphedema Conference - Shaping the Delivery of Lymphedema Care Tid: oktober 2001 Plats: Toronto, Canada. För vidare information gå in på hemsidan eller ring Canada, Toronto GUTHRIE. KOMMANDE AKTIVITETER Temadag Att leva med Lymfödem på Mössebergs Kurort Tid: 27 oktober 2001 klockan Plats: Mössebergs Kurort i Falköping För deltagande kontakta Birgitta Dickson tel: eller Birgitta Samuelsson tel: Programmet framgår av separat artikel i detta nummer av Lymfan. Trevlig sommar önskar Svenska Ödem Förbundet

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Nationellt vårdprogram för lymfödem klart

Nationellt vårdprogram för lymfödem klart Nummer 4 Årgång 5 2003 Nationellt vårdprogram för lymfödem klart I detta nummer: Ordförandeordet 3 Sammanfattning nationellt vårdprogram lymfödem 4 Lymfödemkonferens Malmö juni 2003 Lymfträff på Mösseberg

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet

I detta nummer: Ordföranden har ordet Nummer 3 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 6 Laserterapi 6 Lymfödemvård i 8 Australien Remissfrihet 10 Lymfterapi i palliativ vård 11 Sprid kunskap 12 Europeisk

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam Nummer 1 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam 11 Genmäle 12 Svar på genmäle 14 Stärk ditt lymfsystem

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Ordförandeordet. Öppet hus på Mösseberg. I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg. Årsmöte 2 Samtal med... 4

Ordförandeordet. Öppet hus på Mösseberg. I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg. Årsmöte 2 Samtal med... 4 Nummer 4 Årgång 3 I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg Årsmöte 2 Samtal med... 4 Temanummer: Lymfödem och god hälsa Den psykosociala aspekten Fallstudie från Mösseberg Råd till dig

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

Övningsprogram. för bröstopererade. Kirsten Rosenlund Tørsleff

Övningsprogram. för bröstopererade. Kirsten Rosenlund Tørsleff Övningsprogram för bröstopererade Kirsten Rosenlund Tørsleff 1 Innehållsförteckning Förord..... 3 Enkla målinriktade övningar för de första 4 dagarna efter operationen.. 4 Viloställning och andningsövning....

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Axelledsluxation Patientinformation Till dig som ska opereras för axelledsluxation Innehåll Axelleden 3 Operation 4-5 Smärtlindring

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Träna med hantlar 1 RG

Träna med hantlar 1 RG Träna med hantlar 1 RG Hantlar med handtag är bra för tetraplegiker. Hantelträning är förmodligen en av de äldsta formerna av träning men också en av de mest effektiva om man snabbt vill utveckla styrka.

Läs mer

Rygg- och nackmassage

Rygg- och nackmassage Rygg- och nackmassage Idrott & hälsa 1 Ryggmassage Dags att börja. Se till att den du ska massera tar av ringar, armband etc. som kan störa massagen. Sätt på lite lugn, skön musik och försök att ge din

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Stabilitetsövningar:

Stabilitetsövningar: Stabilitetsövningar: Stabilitetsträning är en oerhört viktig del i din återuppbyggnad efter en skada och en stor del i förebyggandet av skador. Bålstabilitet ger hela dig en grund att arbeta från, en stabil

Läs mer

I detta nummer. Mösseberg. Nordiska konferensen. Bota lymfödem? SÖF Stockholm. Ger dig tid för reflektion och återhämtning. I år var Sverige värd

I detta nummer. Mösseberg. Nordiska konferensen. Bota lymfödem? SÖF Stockholm. Ger dig tid för reflektion och återhämtning. I år var Sverige värd MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET ÅRGÅNG 12 NUMMER 4-2010 I detta nummer Mösseberg Ger dig tid för reflektion och återhämtning Nordiska konferensen I år var Sverige värd Bota lymfödem? Leif Perbeck

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Mösseberg certifieras i högsta kvalitetsklassen

Mösseberg certifieras i högsta kvalitetsklassen Nummer 2 Årgång 6 2004 Mösseberg certifieras i högsta kvalitetsklassen I detta nummer: Ordförandeordet 3 Mösseberg certifieras 4 Kurs lymfterapeuter 4 Nordisk konferens 6 Handikappersättning 8 Praktisk

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Upp på tå. » Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå

Upp på tå. » Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå Upp på tå Dagsatt ta armhävningarna till en högre nivå? Välkommen upp på tå!» Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå Upp på tå 1a Så här gör du en armhävning på tå Lägg

Läs mer

Prislista Signaturbehandlingar

Prislista Signaturbehandlingar För att du ska få en så skön och rofylld stund som möjligt hos oss kom gärna lite innan din behandlingstid. Mer information om behandlingarna finner du på hemsidan alternativt kontakta gärna oss. Dessa

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Prislista apparatur för ansiktet

Prislista apparatur för ansiktet För att du ska få en så skön och rofylld stund som möjligt hos oss kom gärna lite innan din behandlingstid. Mer information om behandlingarna finner du på hemsidan alternativt kontakta gärna oss. Dessa

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

I detta nummer. Mätmetoder Möt lymfödemmottagningen. Ergonomi Våga hitta en egen arbetsplan. Läsarbrev. Aktiviteter. Lund. Vi får in flera läsarbrev

I detta nummer. Mätmetoder Möt lymfödemmottagningen. Ergonomi Våga hitta en egen arbetsplan. Läsarbrev. Aktiviteter. Lund. Vi får in flera läsarbrev ÅRGÅNG 11 NUMMER 1-2009 I detta nummer Mätmetoder Möt lymfödemmottagningen i Lund Ergonomi Våga hitta en egen arbetsplan Läsarbrev Vi får in flera läsarbrev Aktiviteter Årsmötet och Pillerdagen i fokus

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Andning. Hur svårt kan det vara?

Andning. Hur svårt kan det vara? Andning Hur svårt kan det vara? Bertil Brogeland vem är jag och vad gör jag? Gift, en son, bor i villa i Trollhättan, tränar en del, ledare inom skridsko (hastighetsåkning) Andningsterapeut (thoracal mobilisering

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer