Nationellt vårdprogram för lymfödem klart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt vårdprogram för lymfödem klart"

Transkript

1 Nummer 4 Årgång Nationellt vårdprogram för lymfödem klart I detta nummer: Ordförandeordet 3 Sammanfattning nationellt vårdprogram lymfödem 4 Lymfödemkonferens Malmö juni 2003 Lymfträff på Mösseberg rehabcenter SÖF s synpunkter nationellt vårdprogr. Mössebergs avtal klart med VGL Laserbehandling 12 NLN-konferens okt Medlemsavgift Kallelse årsmöte Frågespalt 15 Kommande aktiviteter 16 Ansvarig Utgivare: Maria Wiklund-Karlsson Svenska Ödem Förbundet ISSN

2 SIDA 2 NUMMER 4 ÅRGÅNG 5 Tidningen Lymfan Prenumeration: 160 kr per år. Lymfan utkommer med 4 nummer per år. Preliminär utgivning: mars, juni, september och december. Annonspriser: Ansvarig utgivare: Redaktion: 1/1 sida 1500:- kr (h265 b174 mm) 1/2 sida 1000:- kr (h132 b174 mm) 1/4 sida 750:- kr (h 132 b 87 mm) Svenska Ödem Förbundet Maria Wiklund-Karlsson ordf. Lillemor Greborn Suzy Strindberg Eva Sundström Maria Wiklund-Karlsson Ylva Åberg Ann Charlott Ågren Tidningen Lymfan forts. Redaktör: Layout: Ylva Åberg Maria Wiklund-Karlsson Manusstopp nr 1-02: 12 februari 2004 För eftertryck och utdrag kontakta Maria Wiklund-Karlsson på redaktionen på telefon Enstaka nummer kan beställas från Eva Sundström på kansliet telefon Adressändringar anmäls till Eva Sundström på kansliet eller via hemsidan på E-postadress Redaktionen ansvarar ej för insänt material. Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultatet av publicerade studier innebär inget ställningstagande från SÖF. ISSN Artiklar publiceras även på vår hemsida ca ett år efter utgivandet. Annons 1 Porosa

3 ORDFÖRANDEORDET SIDA 3 Så är jag då tillbaka igen för att göra Lymfan. Eftersom Margareta slutar med tidningen har jag tagit på mig ansvaret att se till att tidningen görs. Margareta har gjort ett fantastiskt jobb så vi får nog svårt att få samma kvalitet som hon haft. Ett stort tack till Margareta för fina insatser med Lymfan. Efter dryga 7 år och höga kostnader har nu äntligen ett nationellt vårdprogram för lymfödem publicerats. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag läser det. Det positiva med vårdprogrammet är att lymfödem nu i alla fall får en plats på kartan. Det negativa är att behandlingen vida skiljer sig ifrån den behandling som vi patienter anser är nödvändig för att hålla ett lymfödem under kontroll. Jag skriver mer om vår syn på vårdprogrammet längre fram i tidningen. Det man tydligt kan konstatera i vårdprogrammet är avsaknad av marknadstänk i sjukvården och den förskjutning som faktiskt har skett av patientens position. Patienter är numera kunder till sjukvården och all behandling skall ske i samråd med patienten. Tron att sjukvården vet bäst är borta sedan länge. Tyvärr genomsyrar det senare mycket av hela vårdprogrammet. Redan när arbetet startade hade vi svårt att få med någon patientrepresentant i vårdprogramgruppen. Man ansåg inte att det var nödvändigt. När väl vår före detta ordförande Ola Landström kom in i gruppen blev han tilldelad avsnittet om rehabilitering. Naturligtvis borde det ha funnits patientrepresentation i samtliga avsnitt. Likaså var det svårt att få in en representation av flera yrkeskategorier bland lymfterapeuterna i arbetet med vårdprogrammet. Lymfbehandling i vårdprogrammet består i första hand av kompression. Jag träffar nästintill dagligen patienter, som liksom jag själv, blivit felbehandlade med kompression. Kompression är absolut inte det enda sätt som lymfödem kan behandlas med. Vi får inte glömma att många av oss som är drabbade är yrkesverksamma, aktiva människor. Jag brukar roa mig med att fråga kompressionsförespråkarna hur ofta de har gått till sitt arbete iklädda kompressionsstrumpa och -handske på högerhanden om de är högerhänta. Ingen av dem har naturligtvis gjort det. Jag lever själv med lymfödem sedan 1997 i arm och bål och jag använder aldrig kompression vare sig på kroppen eller armen. Det fungerar alldeles utmärkt och jag är långtifrån ensam om detta. Med en bra regelbunden behandling med manuellt lymfdränage är kompression helt onödig för många av oss. Det bör vara en lymfterapeuts största utmaning att bli så duktig i sin behandling att patienten slipper kompressionen. På samma sätt genomsyrar diskussionen om smärta det tänkande som jag beskriver ovan. Många patienter har ont av sina lymfödem och att då ifrågasätta den smärtan, eller försöka förklara bort den som om den har andra orsaker, anser jag vara oseriöst. Vi väntar med spänning på resultatet av vår ansökan till Socialstyrelsen om att beviljas pengar för att starta lokalföreningar runt om i Sverige. Om vi lyckas med det kommer vi att se till att patienternas talan hörs i hela Sverige. Vi räknar med att inom tre år har vi minst tio lokalföreningar runt om i Sverige. Först blir Skåne, västra Götaland och Östergötland. Anledningen till detta är att många av våra medlemmar brinner för att göra en insats för patienternas rättigheter i dessa regioner där man anser att vården inte fungerar så bra. Slutligen vill jag nu önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Jag hoppas att ni alla får en skön och vilsam julhelg. Maria Wiklund-Karlsson Kontaktpersoner Vill du komma i kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Ring då till: Birgitta Dickson tel: Lillemor Greborn tel: Maria Wiklund-Karlsson tel: Ann Charlott Ågren tel:

4 SIDA 4 NUMMER 4 ÅRGÅNG 5 Sammanfattning av Nationellt Vårdprogram lymfödem Nedan har jag gjort en kort sammanfattning av det nationella vårdprogrammet. Du hittar vårdprogrammet i dess helhet på Internet: Maria Wiklund-Karlsson Sammanfattning Patienter med lymfödem utgör en stor grupp och bör uppmärksammas, behandlas och följas, då ett obehandlat lymfödem kan ge betydande funktionsnedsättning. Genom tidig diagnos kan patienternas lidande förebyggas och ekonomiska resurser sparas. Vårdprogrammet definierar olika typer av lymfödem såsom: Primära lymfödem Sekundära lymfödem: Lymfödem hos cancerpatienter Andra behandlingsutlösta lymfödem såsom delhudstransplantation, lambåplastiker, m.m. Övriga lymfödem blandformer. Kronisk venös insufficiens kan till exempel ge upphov till lymfödem. Lipödem klassas ej som lymfödem. Diagnostik Med hjälp av klinisk diagnostik omfattande anamnes, inspektion, palpation, kunskap om kliniska symptom/fynd kan i regel diagnosen lymfödem ställas. En del kompletterande undersökningsmetoder beskrivs. Smärta nämns även här men i vårdprogrammet står det att lymfödem inte orsakar smärta. Mätmetoder Olika metoder för att mäta lymfödem beskrivs. Några av dessa är: Pletysmografi där armen eller benet sänks ned i ett vattenbad och den avrunna vätskemängden vägs. Omkretsmätning som även ger en uppfattning om svullnadens lokalisation. Övriga metoder såsom optoelektrisk mätning och CT eller MRT. Volymberäkning används för att visa resultat av behandlingen. Uppskattning av pitting vilket innebär att man trycker så hårt som möjligt med fingret mot vävnaden under 60 sekunder. Vid förekomst av pitting ses en fördjupning i vävnaden. För att mäta smärta, tyngdkänsla, spänningskänsla används skattningsskalor typ VAS eller Borgskala. Behandling Innan behandling inleds krävs noggrann läkarundersökning dels för att utesluta aktiv tumörsjukdom och dels för att identifiera kontraindikationer. I initialskedet är lymfödemet lätt att behandla. Behandlingen är symptomlindrande och ej botande. Indikationer Behandlingens typ och intensitet bör relateras till ödemets storlek, stadium, varaktighet samt graden av upplevda obehag. Basbehandling ingår i samtliga lymfödemstadier och den består av: Rådgivning och information om lymfsystemet, högläge, muskelarbete, blodprov, blodtryck, injektioner i den friska armen. Risken för erysipelas. Andningsövningar. Hudvård. Hudkräm med lågt PH samt info om svampinfektioner, eksem o övr. sår. Egenvård. Kompression. Uppföljning. Fysikaliska metoder Erysipelas är kontraindicerande för fysikalisk behandling. Kompressionsstrumpor: obligatoriskt behandlingshjälpmedel som ordineras av specialistläkare. Bandagering: tunn bomullsstrumpa närmast huden, därefter tryckfördelande material och slutligen lågelastiska bindor. Manuellt lymfdränage: en lätt massage som startar centralt i intilliggande ödemfria kroppskvadranter som står i förbindelse med det ödematösa området. Därefter behandlas den ödematösa vävnaden. Intensivbehandling bör ej understiga 2 veckor. Lymfpulsatorbehandling som består av ett flertal pulsatorsegment. Rörelseövningar: muskelkontraktioner ökar lymfflödet i normala lymfkärl. Långtidsresultat saknas och en allmän rekommendation att använda denna behandling kan ej ges. Regelbundna rörelseövning kan ingå i ödempatientens dagliga rutiner. Övrigt: behandling med laser o hypertermi har provats men ännu saknas övertygande dokumentation. Kombinationer av fysikaliska behandlingsmetoder Nedan följer en sammanställning av olika behandlingskombinationer Basbehandling: rådgivning, hudvård, egenvård, kompression, uppföljning. Kompression: syftet är att höja det interstitiella trycket så att kapillärfiltrationen och därmed lymfproduktionen minskar, samt öka den lymfovenösa resorptionen. Kontrollerad kompressionsbehandling (KKB): här föreslås kontinuerlig insyning av kompressionsstrumpor. Om patienten upplever spänningskänsla i

5 SIDA 5 Vårdprogram lymfödem... forts. angränsande bålområden bör behandlingen kompletteras med manuellt lymfdränage. KKB kan även användas med bandagering. KFÖ: är kombinerad fysikalisk ödemterapi. Den innehåller utöver basbehandling och kompression, manuellt lymfdränage och rörelseövningar. Intensivbehandling med KFÖ bör ske dagligen under vardagar. Behandlingspassen bör vara ca en timme. När maximal ödemreduktion uppnåtts, utprovas eller måttbeställs en kompressionsstrumpa som ersätter bandagering dagtid. Nattetid rekommenderas fortsatt bandagering. Lymfpulsatorbehandling: manuellt lymfdränage inleder och avslutar behandlingen för att undvika ansamling av lymfa proximalt. Lymfödemskola Lymfödemskola i form av gruppundervisning ger deltagarna teoretisk kännedom om lymfsystemet, lymfödemets orsak och utveckling samt komplikationer. En viktig del i undervisningen är också hur man anpassar sig till vardag och arbete. Genom praktiska övningar ges kunskap och handledning i egenvård såsom bandagering, hudvård, rörelseträning etc. Kirurgiska metoder Den metod som här används är liposuction. Metoden innefattar även basbehandling och obligatorisk kompressionsbehandling. Metoden används enbart då ödem inte längre kan behandlas med fysikaliska metoder och all pitting försvunnit. Tolkningen av resultat från övriga kirurgiska metoder är svår. Mikrokirurgisk rekonstruktion har som mål att göra kompressionsstrumpor överflödiga. De publicerade studier som finns kombinerar mikrokirurgi med kompressionsstrumpor, vilket gör att man har svårt att avgöra hur mycket av ödemminskningen som beror på operationen i sig och hur mycket som beror på kompressionen. Läkemedelsbehandling Diuretika bör inte användas vid behandling av lymfödem då vätska dras till blodet medan plasmaproteiner i interstitiet blir kvar på grund av sin storlek. Vid erysipelas skall antibiotika (i första hand penicillin) snabbt sättas in. Vid återkommande infektioner (fler än två) bör långtidsbehandling ges som profylax under ett år. Fortsättning sidan 6 Annons porosa 2

6 SIDA 6 Hjälpmedel För att det dagliga livet skall fungera måste patienten erbjudas ergonomisk rådgivning, utprovning av olika tekniska hjälpmedel samt arbetsplatsanpassning med förebyggande och avlastande åtgärder. Patienter med benlymfödem kan behöva hjälp att lösa skoproblem. Rehabilitering De psykosociala aspekterna måste uppmärksammas vid behandling av lymfödem. Till exempel har bröstcanceropererade kvinnor, som utvecklat lymfödem, större svårighet med psykosocial anpassning till grundsjukdomen cancer än de som inte utvecklat lymfödem. Patienten bör erbjudas följande: Interdisciplinärt behandlingsteam Primär ödembehandling Hjälpa patienten hitta balans mellan ansträngning och vila Få hjälp med bättre kroppskännedom Förbättra stresshantering Mål med rehabilitering att erhålla optimal livstillfredsställelse Uppföljning Uppföljning av patienter med lymfödem bör ske av läkare i behandlingsteamet i nära samarbete med Vårdprogram lymfödem... forts. specialutbildad sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Kontroller sker i början med några veckors intervall och kan sedan, vid steady state, minskas till 1-2 gånger per år. Behandlingen är livslång. Annons Pahne

7 SIDA 7 Efter tillstånd från Leif Perbeck publicerar vi här några av hans korta referat från konferensdagarna i Malmö. Årsmötet 2003 arrangerades tillsammans med den 29:e kongressen för European Group of Lymphology (G.E.L.) den juni i Malmö, Sverige. Kongresspresident var plastikkirurg, överläkare Håkan Brorson, Malmö. Kongressen var mycket framgångsrik och de flesta kliniskt bra vetenskapliga arbetena kom från svenska medarbetare. Några av de föredrag som nämndes i Leif Perbecks skrivelse var följande. Lymfödem i icke extremiteter efter axillarutrymning och strålbehandling visades av M. Wald från Tjeckoslovakien. Han fann att hos 400 patienter som hade opererats i axillen och fått strålbehandling som uppvisade problem med lymfdränage i armen så fann man hos 7 % av patienterna ett lymfödem som var lokaliserat till scapula och epigastriaregionen och bröstkorgsregionen. Han rekommenderade en kombination av manuellt lymfdränage och givandet av proteolytiska enzymer samt användandet av en korsett. Resultat av lymfflödet i ett strålbehandlat bröst efter bröstbevarande kirurgi presenterades av Lymfödemkonferens Malmö juni 2003 Leif Perbeck tillsammans med Fuat Celebioglu och medarbetare på Huddinge Universitetssjukhus. Resultaten visar att i det opererade strålbehandlade bröstet var lymfflödet cirka 2,5 gånger kraftigare än i det icke opererade, icke strålbehandlade bröstet. Våra konklusioner var att resultaten visar att lymfflödet var förhöjt i ett opererat strålbehandlat bröst och om denna lymfproduktion överskrider möjligheten för vävnaden att eliminera lymfan så uppstår ett ödem. Vi har mätt ett slags basallymfflöde men hur mycket vävnaden kan utöka lymftransporten efter någon form av provokation t.ex. sårläkning är inte känt. Rehabilitering av individer med sekundära lymfödem efter Mössebergs interdisciplinära rehabiliteringsmodell avseende individens livskvalité och lymfödemvolym presenterades av M.P. Neergaard-Möller. Hon och medarbetare från Mössebergs sjukhus hade undersökt 13 kvinnor med sekundära lymfödem som hade en volymskillnad på minst 10 % mellan armarna. Dessa hade erhållit 2 veckors behandling vilket resulterade i att armvolymen minskade med cirka 200 ml. Resultatet visar att de stod sig även efter 2 månader. Man avser att i fortsättningen göra en större utvärdering med fler patienter. Annons Röda Korset

8 SIDA 8 NUMMER 4 ÅRGÅNG 5 Lymfträff på Mösseberg Rehabcenter Beiersdorf som är i färd att slå sig samman med Smith and Nephew, har nyligen kommit med en mjuk, fin kompressionsärm i standardstorlek. På eftermiddagen delades vi upp i grupper och fick besöka fyra olika stationer. Två med patientfall, en med bandagering samt en med lymfgympa. Av Helena Janlöv-Remnerud Den 5 november anordnade Lymfteamet på Mössebergs Rehabcenter i Falköping en träff för lymfterapeuter. Det är inte på många platser i landet där det ordnas träffar för lymfterapeuter så detta var välkommet för många av oss. Efter en rundvandring på Rehabcentret och presentation av verksamheten på Mösseberg gick sektionsledaren för lymödemteamet, Marre Neergaard- Möller, igenom det nyutkomna Vårdprogrammet. Detta skall vara till vägledning för vårdpersonal när det gäller behandlingen av lymfödem. De företag som deltog vid lymfträffen på Mösseberg var Beiersdorf, Medicus, Ramamedical och Mabs. Företagen berättade om sina nyheter och visade de senaste produkterna när det gäller kompression. Medicus visade en väldigt praktisk strumppådragare en god hjälp för den som tycker att det är tungt att få på sig sin arm- eller benstrumpa. Även strumpavtagare demonstrerades. Att få kompressionsstrumpor att sitta perfekt över knäet är ju ett av terapeuternas/ patienternas största problem. Man har nu börjat tillverka strumpor med isydda kilar för att förhindra stasning av lymfflödet till exempel för knädelen på strumpan. Dessa strumpor måste specialbeställas. Så småningom kommer Medicus att anordna kurser i hur vi terapeuter ska mäta för dessa lite mer komplicerade strumpor. Mabs visade en praktisk räknedosa med ett inprogrammerat volymberäkningsprogram. En patient med kraftigt benlymfödem ställde sig tålmodigt till vårt förfogande och efter att själv ha berättat sin historia fick vi terapeuter komma med förslag på behandling. Många erfarna terapeuter, som kommit på en del bra knep och råd genom åren, fanns med i salen. Några tips var att: Ha bandageringen kvar på underbenet under början av behandlingen för att på så sätt öka avflödet. Patienten skulle börja dagen med djupandningar och egenbehandling för att på så sätt starta lymfsystemet innan hon steg ur sängen. Patientfall två hade en svullen hand och underarm. Vi fick tips på att se hur strumpan satt man kan på strumpans mönster se om den sitter åt för hårt någonstans. (Mönstret i stickningen ser mer utspänt ut.) Muskelspänningar i nacke axlar liksom en störning i det venösa flödet kan också vara orsaker till att behandlingen inte har sin avsedda effekt. Lymfgympan, som patienterna på Mösseberg gör varje morgon, är en underbar, mjuk, långsam stretchövning till vacker musik och tända ljus. Muskler som gjorde sig påminda löste snart upp sina spänningar. Vid bandageringspasset tipsades om att lägga småklipp av skumgummi mellan självhäftande material och använda innanför bandaget på fibrotiska områden för att mjuka upp dessa. Vi förevisades också de lindor med färdig polstring som används på Mösseberg. Dagen på Mösseberg var mycket innehållsrik. Över förväntan var omdömet från många när vi samlades för avslutning vid 16-tiden på eftermiddagen. En del passade på att ta sig en extra dag på Mösseberg och utnyttja det härliga tillfället med promenader i de vackra omgivningarna och unna sig någon av de olika Spa-aktiviteter som Mösseberg har att erbjuda. Vi ser redan fram emot nästa lymfträff om ett år. Ramamedical som alltid är med på noterna när vi terapeuter har idéer, har tillverkat ett nytt bandage för genitala lymfödem hos män efter ett förslag från en terapeut.

9 SIDA 9 Annons Mösseberg

10 SIDA 10 Svenska Ödem Förbundets synpunkter på det nationella vårdprogrammet beskriva en spänningskänsla, som om skinnet blir för trångt. Tyngdkänslan kan finnas hela tiden beroende på ödemets storlek. Tyngden kan ge upphov till belastningssmärta i angränsande strukturer. Många patienter med lymfödem upplever att lymfödemet gör ont. Smärtan kan finnas innan ett lymfödem ens är synligt och är efter bröstcanceroperationer ofta relaterat till en ansamling av vätska runt axillen eller bakåt ryggen. När denna vätskeansamling behandlas bort med manuellt lymfdränage försvinner smärtan. I denna artikel summerar vi våra synpunkter på det nationella vårdprogrammet för lymfödem. Vi vill å det bestämdaste påpeka att detta vårdprogram inte hjälper patienter med lymfödem eller erbjuder dem tillgång till god vård. Det är viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att lymfödempatienter får en adekvat behandling och inte erbjuds kompression som enda behandlingsalternativ. Kostnaderna för sjukskrivning och sjukpensionering av dessa patienter överstiger vida kostnaderna för en god lymfödemvård. Det är också viktigt att vi får fram fler lymfterapeuter i Sverige så att patienter med lymfödem kan få en bra och effektiv vård. Vad fokus för detta vårdprogram har varit kan vi bara spekulera om. Helt klart är dock att det inte är patienten som står i fokus - med undantag för kapitlet som handlar om rehabilitering. Som jag skrev i Ordförandeordet saknas även representation från patientsidan i samtliga avsnitt utom rehabilitering. Dessutom saknas sjuksköterskor som yrkeskategori när det gäller representation av lymfterapeuter. Även utbildande instanser såsom Vodderskolan eller Földikliniken med stora kunskaper om manuellt lymfdränage saknas helt i utarbetandet av vårdprogrammet. Med tanke på kostnaderna för detta vårdprogram som jag spontant skulle uppskatta till mellan 4 och 5 miljoner kronor hade jag förväntat mig en mer seriös hantering av den problematik som finns kring lymfödem. I kostnadsberäkningen har jag då även beräknat nedlagd arbetstid för dem som ingått i gruppen. Lymfödem och smärta Enligt vårdprogrammet orsakar inte lymfödem i sig smärta. När ödemet ökar eller förändras kan patienten Mätmetoder Här utgår man enbart från att det är en arm eller ett ben som är utsatt för lymfödem. Beskrivning saknas helt hur man mäter lymfödem på bålen, i bröstet, i genitala organ osv. Beskrivning av hur dessa lymfödem diagnosticeras saknas. Pitting bör beskrivas mer noggrant. Behandling Underhållsbehandling saknas helt i vårdprogrammet. Denna är en nödvändighet för att patienterna skall slippa få tillbaka sitt lymfödem efter genomförd intensivbehandling. Om underhållsbehandling inte ges krävs fler intensivbehandlingar vilket blir dyrare för samhället på sikt. Kontrakt med patienter skall inte utformas ens informellt. Patienten vet alltid vad som bäst passar henne/honom. Det är inte terapeuten som vet vad som fungerar bäst för den enskilde individen. Begynnande symptom av lymfödem behandlas endast med en kompressionsstrumpa i symptomlindrande syfte. Detta är helt felaktigt enligt vår mening. Patienten skall här i första hand lära sig egenbehandling och få behandling med manuellt lymfdränage som ökar lymfsystemets motorik (dvs kroppens naturliga system för vätsketransport) för att undvika problem i framtiden. Kompression påverkar ej lymfsystemets motorik. Jag träffar ofta patienter som skickas hem med en kompressionsstrumpa som förorsakar svullnad i hand eller axelparti. Målet bör istället vara att se till att patienten kan slippa strumpan, som oftast medför ett handikapp i sig självt. Enligt professor Leduc från Belgien som under 30 år forskat på lymfsystemet och som föreläste i Stockholm i november förra året kan ej kompressionsstrumpa ensamt anses som behandling vid lymfödem. Inte heller konsensusdokumentet för lymfödembehandling i Europa förespråkar kompression som ensam behandling. Kompression stöttar behandlingsresultatet men är ingen

11 SIDA 11 Svenska Ödem Förbundets synpunkter på det nationella vårdprogrammet forts... egen behandlingsform. Detta är en vedertagen uppfattning inom vetenskapen för lymfödembehandling internationellt. Därför ifrågasätter vi varför inte detta skulle gälla i Sverige? Kontrollerad kompressionsbehandling anser vi inte heller vara någon egen behandlingsform för lymfödem i reversibelt stadium. Här är dock vikten av kompressionsstrumpor större, men under förutsättning att lymfödemet är lokaliserat till arm eller ben och att patienten inte har problem med lymfödem i angränsande områden. Mig veterligen är Sverige det enda land som förespråkar detta. Möjligtvis fungerar detta efter fettsugning, men här saknar vi erfarenhet. Däremot skall kontrollerad kompressionsbehandling kompletteras med manuellt lymfdränage för att ge ett optimalt resultat. Andningsövningar anser man inte har någon kliniskt mätbar effekt. Om man tittar på en patient med ett lymfödem under behandling så kan man med blotta ögat se värdet av djupandning, då lymfvätska försvinner snabbare. Det är en allmän medicinsk kunskap att andningen stimulerar det venösa återflödet genom det undertryck som bildas i bröstkorgen när man andas. Kan då lymfbanorna som löper parallellt genom bröstkorgen undantas från denna påverkan? Kompressionsstrumpor är ett obligatoriskt behandlingshjälpmedel som ordineras av specialistläkare i nära samarbete med utprovaren. Att låta läkare stå för denna ordination anser vi ej vara nödvändigt. Inte heller att kompressionsstrumpor ska vara obligatoriska. Detta bör rimligtvis bedömas individuellt från fall till fall. Användning av kompression är ingen garanti för att ett lymfödem inte ökar i omfång har tyvärr alltför många av oss patienter fått erfara. Att i ett vårdprogram föreslå att patienterna själva skall sy in sina kompressionsstrumpor känns inte heller särskilt seriöst. Det står dessutom att för att få optimal kompression under längre tid är de mått som tas i samband med kontrollerna betydligt stramare än de rekommendationer som fabrikanten anger för att få tillräcklig kompression under en längre tid. Förmodligen är det dessa patienter, som jag ser så ofta, som har en svullen hand eller en svullnad kring axelpartiet. Manuellt lymfdränage har fått lika mycket plats som insyning av kompressionsstrumpa i vårdprogrammet. Här tror jag att inställningen hos dem som har skrivit vårdprogrammet har spelat alldeles för stor roll. Redan från början var man negativt inställd till denna behandlingsform. En av läkarna i gruppen sade under arbetets gång att när vårdprogrammet väl är publicerat då kan lymfterapeuterna söka sig annat arbete. Att man inte i Sverige har lyckats visa bra resultat med denna behandlingsform beror ju enbart på att de lymfterapeuter som forskar kanske inte lyckats så bra med denna behandlingsmetod. Detta kanske beror på att många svenska terapeuter inte har tillräcklig erfarenhet för att ge en effektiv behandling. Överallt annars i världen, där terapeuterna under en längre tid uppövat en skicklighet i metoden används manuellt lymfdränage som behandlingsmetod med mycket framgångsrika resultat. Deras erfarenhet har man tydligen inte velat ta till sig. Eller gäller inte beprövad erfarenhet när det gäller behandling med manuellt lymfdränage? Kirurgiska metoder som omfattar ett mycket begränsat antal patienter har fått ett stort utrymme i vårdprogrammet. Att denna behandlingsmetod finns är ju bra för de patienter som inte fått någon behandling för sitt lymfödem tidigare och därför kan komma ifråga för den här typen av operation. Målet bör ju dock vara att inga patienter skall behöva genomgå en operation utan att lymfödemen behandlas ner innan de blir så stora att en operation är enda utväg. Uppföljning Uppföljning av patienter med lymfödem bör ske av läkare i behandlingsteamet i nära samarbete med specialutbildad sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Kanske en önsketanke. Eftersom antalet läkare som arbetar med detta är mycket begränsat så är det en omöjlighet. I åtgärderna under uppföljning saknas underhållsbehandling med manuellt lymfdränage. Om vi skall få patienter att slippa problem från sina lymfödem är det en nödvändighet. Kostnaderna för samhället blir för stora om patienterna tvingas till slutenvård, sjukskrivning och slutligen sjukpensionering för utebliven vård. Slutord Jag ser fram emot en revidering av detta vårdprogram och att man i det arbetet bättre specificerar den vård som en lymfödempatient behöver. Kvantifiering och specificering av vården behövs för att man skall kunna använda sig av detta dokument för att specificera behovet av resurser osv. Jag ser också fram emot att man i ett kommande vårdprogram bättre tar till sig patienternas önskemål om hur en god lymfödemvård skall se ut. Maria Wiklund-Karlsson

12 SIDA 12 NUMMER 4 ÅRGÅNG 5 Patienter från västra Götaland kan nu komma till Mösseberg för onkologisk eller lymfödem rehabilitering Mösseberg Rehabcenter, Falköping, har fr.o.m. 1/ ingått ett tvåårsavtal med Västra Götalandsregionen vad gäller rehabilitering av patienter med lymfödem. Mösseberg Rehabcenter är därmed enda instansen inom VG-regionen som kan erbjuda denna behandling av Aktiv Intensiv Kombinerad Ödem Terapi. Patienten är inneliggande på Mösseberg Rehabcenter under vanligtvis två veckor. Som patient betalar man vanlig patientavgift om 80 kr per dag. Remittering sker antingen från onkologiska kliniker eller från övriga läkare som är anslutna till Försäkringskassan. Inom Västra Götaland finns onkologiska kliniker på NÄL, SU/Sahlgrenska och Borås lasarett. Som lymfödempatient eller cancerpatient kan du tillfråga din behandlande läkare om remiss till denna rehabilitering. Handläggningen av remissen görs på remitteringssekretariatet. Laserbehandling minskar risken för armsvullnad efter mastektomi vid bröstcancer Av M.S.W., ZoeMed, AB. Upphovsrätt 2003 Behandlingsplanen för lymfödem är följande: Lymfterapeut: Bedömning, volymmätning, information. Behandlingsplanering. Avslutning/ utvärdering, volymmätning. Inskrivning och utskrivning hos sjuksköterska med läkarbesök. Individuell behandling (t.ex. manuellt lymfdränage, kompressionsbehandling) och undervisning (andningsövningar, egenbandagering mm) med din lymfterapeut. Du får 1-2 behandlingar per dag under vardagar. Föredrag Stresshantering Gruppaktiviteter enl. överenskommelse med din behandlingsansvariga lymfterapeut. Lymfödemskola Egen träning t.ex. bandagering, andningsövningar osv. Ev. beställning av kompressionsstrumpor. För onkologisk rehabilitering finns andra program. Användandet av lågnivålaser tycks minska risken för lymfödem som många kvinnor får efter en bröstcanceroperation. En studie har visat att armsvullnad signifikant minskat hos ungefär en tredjedel av de kvinnor som deltog i studien. Behandling med laser är vare sig snabbt eller enkelt men den verkar fungera hos vissa kvinnor, enligt en australisk forskare, Dr. Colin J. Carati. Lymfödem är oftast ett kroniskt tillstånd som ger ökade problem med tiden och det finns bara ett fåtal effektiva behandlingsmetoder. Annons Eva Melke I studien ingick 61 kvinnor som genomgått mastektomi. De fick i en eller två cykler laserbehandling medan en kontrollgrupp behandlades med en verkningslös laser. Två till tre månader efter behandlingen hade svullnaden minskat med 31 % hos de kvinnor som erhållit den riktiga laserbehandlingen. Huden på överarmen var också mjukare än innan behandlingen startade. Läkarna vet ännu inte varför laserbehandlingen är verkningsfull, men Dr. Carati nämnde att det är möjligt att laserbehandlingen uppmuntrade cellerna att arbeta hårdare. Behandlingen är ovanlig utanför Australien men studien utvärderas nu den av amerikanska Food and Drug Administration. Cancer LifeCenter Article 6823

13 SIDA 13 Nya gränser i lymfödemforskning och behandling En konferens för läkare och sjukvårdspersonal NLN s (National Lymphedema Network) 6:e internationella konferens oktober 2004 Sparks/Reno Nevada Nya gränser i lymfödemforskning och behandling En konferens för läkare och sjukvårdspersonal Nästa höst är det åter dags för NLN s stora internationella konferens om lymfödem och dess behandling. Jag uppmanar nu både läkare och lymfterapeuter, gärna ni som är intresserade av en bra behandling för oss patienter att åka på denna konferens. Jag hoppas att vi kan få se en bred representation från Svensk förening för lymfologi. Representationen från Sverige har varit begränsad de senaste åren. Kostnaden för konferensen är 400 $ för NLN-medlemmar och 450 $ för icke medlemmar om registrering görs senast den 1/ Nedan följer en kort sammanfattning av programmet. Programmet i detalj samt anmälan se: Maria Wiklund-Karlsson Onsdag 20 oktober 2004 Leverantörer inom lymfödemvård visar produkter/ hjälpmedel FÖRSEMINARIER (ej inkluderade i konferensen, kostnadstillägg $ 75 ) Sårvård för lymfterapeuter en överblick. Läkarkurs nivå1 Hanterandet av lymfödem för den praktiserande läkaren. En grundläggande översikt av det lymfatiska systemet och dess sjukdomar. Detta inledande seminarium är speciellt utvecklat för läkare och annan medicinsk personal med liten kunskap om lymfödem. Torsdag 21 oktober 2004 (Officiell konferensstart) FÖRELÄSNINGAR: Allmänna och onkologiska lymfödem ( LE ) Differentiell diagnos & sjukdomstillstånd Fysiologi / Immunologi av det lymfatiska systemet Konventionell, alternativ & utredande behandling Nya behandlingsmöjligheter Palliativ vård Kost & näring Livskvalitet och psykosociala aspekter Det lymfatiska systemets molekylära funktioner Klinisk genetik Grundläggande och tillämpad forskning Molekylär genetik / embryologi av det lymfatiska systemet Lymphangiogenesis Referenstidskrifter Fredag 22 oktober 2004 Posterutställning UNDERVISNINGSSESSIONER: Avancerad problemlösning för lymfterapeuter Lymfödem på bål och genitala organ Patientutvärdering olika sätt att diagnostisera sjukdomstillstånd. Att starta och marknadsföra ett behandlingscenter Träffa professorn Att starta, granska och ansöka om forskning Aktuella frågor om sjukförsäkring och ersättningar Tolkning av lymfatisk imaging Utmaningar inom vården av barn och ungdomar Att skriva en forkningsansökan Palliativ vård Huvud- och halsödem Uppvaktning för förändring av sjukvårdspolitiken Lördag 23 oktober 2004 Rundabordsdiskussioner I (Anmälan torsdag och fredag) Föreläsningar (Se torsdagen för ämnen) Lunchtalare Peter S. Mortimer, MD, FRCP: "Pussel i bröstcancerrelaterade lymfödem därefter Charles L. Witte: Lifetime Achievement Award Presentation Middag Söndag 24 oktober 2004 Rundabordsdiskussioner II (Anmälan torsdag och fredag) Patientklinik Fallstudier från hela världen Sammanfattning av konferensen

14 SIDA 14 Då är det dags att betala medlemsavgiften för år Vi vill be er att använda bifogade inbetalningskort och betala medlemsavgiften senast 31/ Då slipper vi skicka ut påminnelser till dem som inte betalar. Vi har tidigare varit generösa och låtit medlemmar som inte betalat stå kvar, vilket har inneburit att många har fått tidningen gratis under en längre period. Det kärvare ekonomiska läget gör att vi inte har möjlighet att fortsätta på det sättet. Vi uppmanar nu därför alla att betala snarast. Medlemsavgiften betalas alltid årsvis. Har man betalat in sin avgift sent under år 2003 så avsåg den avgiften just 2003 och ny inbetalning måste göras för Om betalning inte är oss tillhanda senast den 31/ innebär det att ni inte kommer att få det första numret av tidningen nästa år. Glöm inte att ange vilken typ av medlemskap som avses. Donera gärna en extra summa pengar om du kan för än så länge är vi helt beroende av medlemmarnas ideella insatser, både praktiskt och ekonomiskt. Vi Medlemsavgift år 2004 arbetar fortsatt utan några som helst ekonomiska bidrag. Uppmana också anhöriga och vänner att sponsra eller donera pengar till Svenska Ödem Förbundet för att vi skall kunna sprida kunskap om lymfödem och lymfödembehandling. Vi har under åren fått in pengar som donationer i samband med att medlemmar eller släktingar till dem har avlidit. Dessa pengar öronmärks och används på ett sådant sätt som angivits i instruktionerna till oss. Vårt arbete är viktigt och vi kämpar för alla våras rättigheter till en bra behandling i samband med lymfödem. Medlemsavgifter och donationer kan även inbetalas direkt till vårt post- eller bankgiro. Vänligen ange då vad inbetalningen avser. Postgironummer: Bankgiro: Kallelse till årsmöte SVENSKA ÖDEM FÖRBUNDET SÖF kallar härmed alla sina medlemmar till årsmöte. Tid: Onsdagen den 24 mars 2004 kl Plats: Röda Korsets Sjukhus, Brinellvägen 2 i Stockholm. (T-bana Tekniska Högskolan eller buss 4). Anmälan görs till Eva Sundström kansliet, senast den 19 mars Telefon: Anmälan kan även göras till Birgitta Dickson Telefon: Information om programmet och årsmöteshandlingar kommer att publiceras på vår hemsida under februari månad Adressen är: Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till SÖF:s kansli senast den 1 februari år Adressen är: SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET c/o Sundström Rådjursvägen NACKA PROGRAM Samling Liten musikunderhållning Årsmötesförhandlingar Vi serverar smörgåsar och ett glas vin Dorotea Bromberg berättar om sitt arbete och nya böcker Avslutning Böcker säljs till rabatterat pris. Välkomna till en trevlig kväll! Maria Wiklund-Karlsson, Ordförande Kallelse lämnas endast på detta sätt.

15 FRÅGESPALT SIDA 15 Nedan följer några frågor som medlemmar lämnat. Svaren har lämnats av lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud. Medlemmar uppmanas att skicka in frågor. Fler frågor och svar finns på vår hemsida med underrubrik Fråga terapeuten. Fråga: Jag har lymfödem i en arm och ska göra en bröstrekonstruktion. Hur kommer den att påverka mitt lymfödem? Kommer jag att bli mer svullen? Finns det något jag kan göra för att förhindra att armens svullnad ökar? Helena svarar: En operation ger alltid en ökad svullnad kring operationsområdet. Min erfarenhet är att om man får behandling med manuellt lymfdränage i samband med bröstrekonstruktionen går den ökade svullnaden snabbt tillbaka och ingen försämring av armens tillstånd sker såvida inga andra komplikationer tillstöter som infektioner etc. För bästa resultat rekommenderas att man behandlar området med lymfdränage ett flertal gånger (minst tre) före operationen så att lymfflödet fungerar bra. Efter operationen bör man djupandas så fort man slår upp ögonen efter narkosen. Detta ökar lymfmotoriken i de stora lymfkärlen och rensar dessutom ut narkosresterna. Rör också ofta på axelleden sträck på armen och andas in böj armen på utandningen. Efter någon vecka kan man påbörja lymfdränagebehandlingar igen hos lymfterapeut, som i första hand skall arbeta med avledande behandling runt operationsområdet. Fråga: Jag undrar om det brukar bli några komplikationer efter rosfeber? Helena svarar: Rosfeber är en inflammation som kan uppstå när man fått in bakterier i vävnaderna och inte lymfsystemet arbetar som det ska med transporten av lymfvätska till lymfknutorna som är första "larmstationen" i immunförsvaret. Om man har lymfödem i en arm är alltså risken särskilt stor. Bakterierna livnär sig på våra vävnader - stoppas de inte av immunförsvaret uppstår sår. Då behövs kraftiga doser penicillin för att häva deras framfart. Vill det sig illa kan en del klaffar i lymfsystemet ha hunnit skadas varefter lymfsystemet blir ännu mindre effektivt. Det är därför viktigt att snabbt få pencillin vid rosfeber och att man inte slarvar med att äta penicilliet den föreskrivna tiden. Vid återupprepade rosfeberattacker kan man behöva ändra penicillinsort eller äta en underhållsdos penicillin i flera månader. Får man underhållsbehandling med manuellt lymfdränage efter att symptomen avklingat under den tid man äter penicillin minskar risken för återfall av rosfebern. Fråga: Hej! Jag är en tjej på 22 år som fått diagnosen fibromyalgi för två år sedan. Varje dag har jag ont i hela kroppen, jag är öm, har spänningshuvudvärk ofta och känner mig svullen i händer, fötter och på ryggen. Är lymfmassage något för mig? Helena svarar: I Tyskland har man gjort studier på fibromyalgi och manuellt lymfdränage. Detta har givit en klar förbättring av tillståndet hos de som deltog i studien. Vid värk och spänningar i muskler får man alltid en viss svullnad som följd - det är en naturlig reaktion hos kroppen. Svullnaden innebär inte endast en ansamling av vatten utan även en ansamling av slaggprodukter i vävnaderna vilket ger en försämrad miljö kring musklerna - en sämre slags näringstillstånd - vilket i sin tur ökar värken. Det blir en ond cirkel. För att lindra symptomen är det helt klart något för dig att pröva lymfmassage. Fråga: Jag har ett 4,5 månader gammalt kejsarsnittärr, ett bikinisnitt. Huden på ser fin ut, men det är som om ärret sitter fast i något under. Ärret går att föra uppåt men inte neråt när jag står upp. När jag ligger ner så ser det bättre ut. Finns det något som du vet som kan rätta till detta? Helena svarar: När kroppen läker sår bildas mycket bindväv. Ibland sitter den fast ganska hårt i vävnaderna. I utbildningen till lymfterapeut får man lära sig ärrbehandling. Denna tar dock ganska lång tid att genomföra eftersom bindväven successivt måste mjukas upp för hand. Ett annat råd jag kan ge dig är att du kontaktar någon plastikkirurgisk klinik som arbetar med en s.k. LPG-apparat. (Ex Akademikliniken i Stockholm) De är mycket duktiga på ärrbehandling.

16 SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET c/o Sundström Rådjursvägen NACKA Tel: E-post: Postgiro: Bankgiro: Vi finns på Internet KOMMANDE AKTIVITETER Årsmöte SÖF onsdagen den 24/ NLN-konferens om lymfödem 20-24/ Våra styrelsemöten är numera ej öppna för våra medlemmar. Vi informerar därför inte om dessa här. God Jul och Gott Nytt År!

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Ulrika Ehn Leg arbetsterapeut/ dipl lymfterapeut Arbetsterapi Specialistvård Gävle Sjukhus 026-154773 ulrika.ehn@ Arbetar i slutenvården inom Arbetsterapi

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden,

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden, Lymfan Medlemsblad för Svenska Ödem Förbundet ISSN 1404 7489 NR 3 SEP/OKT 2003 ÅRGÅNG 5 Lena Granefelt/Vårdguiden 01:2003 Lisbeth Jonsson vann över bröstcancern, men hennes svullna arm och hand gör sig

Läs mer

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan.

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Målet är att du ska kunna använda armen som innan operationen. Daglig rörelseträning

Läs mer

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet"

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal blodpropp i benet Information till dig som har haft blodpropp i benet Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet" Det finns flera orsaker till att blodproppar bildas. Tala med din läkare

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam Nummer 1 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam 11 Genmäle 12 Svar på genmäle 14 Stärk ditt lymfsystem

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för Linda ben Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 Linda Ben Svullna ben Orsaker: Vensystemet fungerar inte som det ska. Detta kan leda till venösa

Läs mer

Lymfödembehandling med inriktning rehabilitering

Lymfödembehandling med inriktning rehabilitering 6 Fokusrapport Lymfödembehandling med inriktning rehabilitering 2016 ISBN 91-976391-5-X FR 2016:01 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att patienter,

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus.

Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus. Nummer 2 Årgång 3 2001 Ordförandeordet I detta nummer: Ordförandeordet 1 Årsmöte svensk Förening för lymfologi Lymfödem i ben efter gyncaner Egenbehandling ben 3 Frågespalt 3 Årsmöte 4 Samtal med Kerstin

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

Triggerfinger/-tumme

Triggerfinger/-tumme till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Senknuta Senskida Sena Senknuta Till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Triggerfinger/-tumme är en vanlig åkomma. Orsaken är oklar men kan

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Mindre risk för fettbildning och fibros om lymfödem behandlas i tid

Mindre risk för fettbildning och fibros om lymfödem behandlas i tid Artur Tenenbaum, överläkare, Mösseberg Rehabiliteringscenter, Falköping, Hälsan och arbetslivet, Västra Götalandsregionen artur.tenenbaum@vgregion.se Håkan Brorson, med dr, överläkare, plastikkirurgiska

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom Karpaltunnelsyndrom En av handens stora nerver, Nervus Medianus, går tillsammans

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med axillutrymning, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen efter

Läs mer

Infektionsambassadör. Vad är det?

Infektionsambassadör. Vad är det? Välkomna! Infektionsambassadör Vad är det? Infektionsambassadör Ni kan bidra till utveckling och god medicinsk kvalité 4 Värdegrund: Ständigt bättre patienten alltid först! Andra sjukdomar Undernäring/brister

Läs mer

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar. PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar. PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum Inledning Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex p a t i e n t i n f o r m a t i o n P a t i e n t i n f o r m a t i o n Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Hur fungerar cirkulationen i kroppen? Vad är åderbråck? Symptom Riskfaktorer Prevention Prevalens Behandling 2 Varicer åderbråck

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7. Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8

I detta nummer: Ordföranden har ordet. SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7. Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8 Nummer 2 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7 Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8 Sprid kunskap 9 Genitala lymfödem 10 Venös insufficiens

Läs mer

Massage. Fördjupningsarbete Amatörtränare steg 3 ht-2015 Lotta Möller

Massage. Fördjupningsarbete Amatörtränare steg 3 ht-2015 Lotta Möller Massage Fördjupningsarbete Amatörtränare steg 3 ht-2015 Lotta Möller Inledning Jag är diplomerad massör på häst och hund. Jag gick på Axelsons Animal massage school och blev färdig 1996 på häst. Jag har

Läs mer

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Nyhet! JOBST Comprifore Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Kunskap om venösa bensår. Kompression kan betraktas som grundpelaren vid behandling av venösa bensår.

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Hälsofrämjande slutenvård. Sölvi Vejby

Hälsofrämjande slutenvård. Sölvi Vejby Hälsofrämjande slutenvård Sölvi Vejby Ofta fick patienterna exakta direktiv om kost och fysisk aktivitet. Han individualiserade och följde upp sina ordinationer noga Många patienter vill ligga till sängs

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

SÖFs Verksamhetsplan 2013

SÖFs Verksamhetsplan 2013 SÖFs Verksamhetsplan 2013 SÖFs styrelse ser fram mot ett nytt verksamhetsår där vi ytterligare flyttar fram positionerna mot av årsmötet 2012 fastställda visioner och mål. Flera av de projekt och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Intresseförfrågan BEHANDLINGSRESA TILL TENERIFFA Vill du att SÖF undersöker möjligheten att kunna åka på behandlingsresa till Teneriffa i november 2015 tillsammans med våra nordiska länder? Två veckor

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

Ordförandeordet. Öppet hus på Mösseberg. I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg. Årsmöte 2 Samtal med... 4

Ordförandeordet. Öppet hus på Mösseberg. I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg. Årsmöte 2 Samtal med... 4 Nummer 4 Årgång 3 I detta nummer: Ordförandeordet 1 Öppet hus på Mösseberg Årsmöte 2 Samtal med... 4 Temanummer: Lymfödem och god hälsa Den psykosociala aspekten Fallstudie från Mösseberg Råd till dig

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

FoU = åtgärder där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. Nej. 611 - Kirurgi I 1. Liten. Ej bedömbar. Enkel

FoU = åtgärder där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. Nej. 611 - Kirurgi I 1. Liten. Ej bedömbar. Enkel Grupp Åtgärdsnr Rekomendation Laparoscopisk radikalop prostatacancer istället för robotassisterad 611 Kirurgi I 1 Ingen vetenskapligt säkerställd nytta Mortalitet (sjukdomsspecifik överlevnad) Rangordning

Läs mer

Kompressionsbehandling av venösa bensår

Kompressionsbehandling av venösa bensår Kompressionsbehandling av venösa bensår Kompressionsbehandling utgör grunden för behandlingen av venösa sår. Den venösa hypertensionen motverkas, venöst återflöde förbättras liksom mikrocirkulationen,

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

Temakväll om lymfödem och onkologisk rehabilitering i Stockholm

Temakväll om lymfödem och onkologisk rehabilitering i Stockholm Nummer 1 Årgång 6 2004 Temakväll om lymfödem och onkologisk rehabilitering i Stockholm I detta nummer: Ordförandeordet 3 Temakväll 4 Bröstrekonstruktion 6 och lymfödem Lymfödem på kroppen efter bröstcancer

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen NÄSPLASTIK Vad är näsplastik? Näsplastik är ett av de vanligaste ingreppen inom den estetiska kirurgin. En näsoperation görs av estetiska eller funktionella skäl eller en kombination av dessa. Vanliga

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet

I detta nummer: Ordföranden har ordet Nummer 3 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 6 Laserterapi 6 Lymfödemvård i 8 Australien Remissfrihet 10 Lymfterapi i palliativ vård 11 Sprid kunskap 12 Europeisk

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

LYMFÖDEM ORSAK OCH BEHANDLING THERAPIES. HAND IN HAND.

LYMFÖDEM ORSAK OCH BEHANDLING THERAPIES. HAND IN HAND. LYMFÖDEM ORSAK OCH BEHANDLING THERAPIES. HAND IN HAND. 2 INNEHÅLL 1. VILKA DELAR AV KROPPEN ÄR INBEGRIPNA NÄR MAN HAR LYMFÖDEM?...5 1.1 Lymfsystemet: uppbyggnad och funktion....5 2. FÖLJDER VID ETT SKADAT

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. RehabCenter Mösseberg. SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten

I detta nummer: Ordföranden har ordet. RehabCenter Mösseberg. SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten Nummer 2 Årgång 9 2007 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 RehabCenter Mösseberg 4 SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten 8 Lymflyftet 8 Nagelsvamp 8 Kirsten Törsleff 10 Övning ger

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Riktlinjer. Kompressionsbehandling vid venös insufficiens

Riktlinjer. Kompressionsbehandling vid venös insufficiens Riktlinjer Kompressionsbehandling vid venös insufficiens Sårgruppen i Blekinge Mars 2016 Förord Kompressionsbehandling vid venös insufficiens ordination, kostnadsansvar och sortiment - är ett dokument

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen ÖGONLOCKSPLASTIK Vad är ögonlocksplastik? Estetisk kirurgi för att åstadkomma ett yngre och piggare utseende kring ögonen är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen, som utförs på medelålders

Läs mer

Palliativ vård vid olika diagnoser

Palliativ vård vid olika diagnoser Palliativ vård vid olika diagnoser likheter och olikheter Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet 2013-04-17 Professor P Strang Cancer den fruktade diagnosen

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med så kallad mastektomi, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer