2009 ADDAX PRODUKTKATALOG. Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 ADDAX PRODUKTKATALOG. Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД"

Transkript

1 Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem Enfasmätare Trefasmätare Fjärrdisplay AIU Terminaler Routrar Kopplingsenheter Filter Övrig utrustning 2009 ADDAX PRODUKTKATALOG ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД PRODUKTKATALOG 1

2 INNEHÅLL A B C D E F G H A I ALLMÄN INFORMATION Kundstöd Styrkefaktorer Översikt ELMÄTARE Enfasmätare Trefasmätare (direkt- och transformatoranslutna) Trefasmätare med mellanspänningskommunikation AIU TERMINALER Terminal för fyra S0-pulsingångar med lågspänningskommunikation Terminal för två M-busingångar och två S0-pulsingångar med lågspänningskommunikation BELYSNINGSSTYRENHET LCU Belysningsstyrenhet FJÄRRDISPLAY Extra display för visning av mätarens värden. Automatisk bildväxling och stöd för kommunikation via lågspänningsnätet ROUTRAR Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation KOPPLINGSENHETER Kapacitiva kopplingsenheter Induktiva kopplingsenheter FILTER Enfasfilter Trefasfilter ÖVRIG UTRUSTNING PL Monitor Optiskt läshuvud Adapter PRODUKTKATALOG 2

3 Produkterna som presenteras i katalogen använder ADDAX-systemets tekniska lösningar. KUNDSTÖD STYRKEFAKTORER Kunden är det nav runt vilket vårt företags alla aktiviteter rullar. Vi strävar efter att förutse era behov för att uppfylla era krav och högt ställda mål så fullständigt som möjligt. Våra affärsaktiviteter bedrivs enligt några grundprinciper: Till våra potentiella kunder tillhandahåller vi tillräcklig information om företaget, dess produkter och marknadsposition och andra tillverkares produkter. På så sätt hjälper vi våra kunder att välja den lösning som bäst passar deras behov. Vi ingår endast avtal som vi har kvalifikationer, erfarenhet och produktionskapacitet att uppfylla. Vi försäkrar oss om att utdata från produkterna noga överensstämmer med angivna specifikationer och mottagna certifikat. Vi tillhandahåller omfattande stöd till våra kunder, både inför valet av teknisk lösning och medan den valda lösningen utvecklas och införs. Utökat tekniskt stöd Våra kvalificerade specialister står alltid till förfogande för felavhjälpning. Garantipolicy Vi uppfyller heltvåra garantiåtaganden under hela garantiperioden och står alltid till tjänst med service på alla våra produkter efter garantitidens utgång. Tillgång till information Ni kan alltid få information om våra produkter. Gå bara till vår officiella webbplats eller kontakta oss per e-post eller telefon. Här är några av de faktorer som gjort ADDAX IMSutrustning så framgångsrik på dagens marknad för elenergimätsystem: Allt som krävs Produktsortimentet omfattar allt som behövs för att konstruera ett komplett automatiskt mätsystem. Allt som krävs för att bygga ett system som uppfyller alla era krav är att foga samman byggklossarna i ADDAX IMS på rätt sätt. Högmodern teknik ADDAX teknik uppfyller inte bara alla dagens marknadskrav utan förutser också framtida utveckling. Andra tillverkare använder därför ADDAX som referens. Kvalitetsgaranti Produktkvalitet är oerhört viktigt för TC Connect AB. Företaget har ett väl trimmat internt kvalitetskontrollsystem, som grundas på lång erfarenhet. Följer standarder ADDAX produkter uppfyller kraven i EG:s rådsdirektiv och de europeiska harmoniserade standarder som hänvisas till i respektive avsnitt. Certifikat ADDAX IMS-utrustning är certifierad i flera länder. Vid leveranser till en ny region löser vi uppgiften praktiskt med vår samlade erfarenhet och uppfyller i alla avseenden landets lagar och bestämmelser. Pris jämfört med funktionalitet Våra produkter uppskattas av partner som tilltalas av systemets avvägning mellan funktionalitet och kostnad. Använd ny teknik i ditt företag ADDAX! PRODUKTKATALOG 3

4 ADDAX IMS: ÖVERSIKT A Telefon linje Ethernet GSM/GPRS Signalkabel Kommunikation med centralen Router Telefon linje Ethernet GSM/GPRS Signalkabel Mellanspänningsnätet Kommunikation med centralen Fjärrdisplay Provnings enhet Kopplingsenhet Router Lågspänningsnätet Direktansluten enfasmätare Filter AIU Direktansluten trefasmätare Andra tillverkares mätare med puls- eller M-Bus gränssnitt Transformatoransluten trefasmätare PRODUKTKATALOG 4

5 ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktansluten B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Stöd för inbyggd almanacka och timer. Stöd för flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Stöd för två debiteringssätt: kredit och förskottsbetalning. Övervakning av förbrukarens tillgodohavande och meddelande när påfyllning behövs. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (enfas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av slutkonsumenters förbrukning. Dataöverföring via lågspänningsnätet 400 V. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: MD :2003 Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 Flexibel programvarustyrd och/eller fjärrstyrd övervakning och styrning av förbrukad energi med inbyggt relä. Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kvledningar) med inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning Mätaren kan ställas in och data överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port PRODUKTKATALOG 5

6 144 (156, 167) 221 (233, 244) ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktansluten B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde Referensspänning V % 25% 20% 25% Nätfrekvens Hz 50±2,5 60±2,5 Referensströmstyrka ( I b ) A 5 10 Maximiströmstyrka vid olika temperaturer för mätare som har kontakthål med diametern 8,5 mm 10 mm A 80(50 С); 65(60 С); 50(70 С) 100(50 С); 80(60 С); 65(70 С) Noggrannhetsklass 1 Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal Dataöverföringshastighet vid kraftledningskommunikation (överföringsfrekvenser) Mätarkonstant ( för 230 / 120 V ) bps Kraftledningen Optisk port 300 (43/49 khz) 1000 / 2000 imp/kwh Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,004 I b Spänningskretsarnas effektförbrukning: aktiv, högst total, högst W V A 1,2 5,0 Strömkretsarnas effektförbrukning, högst V A 0,05 Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER SO PRODUKTKATALOG 6

7 ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktanslutning B MÄTARDELAR Mätkrets med precisionsshunt i faskretsen och strömtransformator i nollan Styrenhet med VLSIC-krets Icke-flyktigt minne Brytrelä Teckenfönster med bildväxling Tryckknapp (relä/teckenfönster) Temperatursensor Router Router Lysdiod för pulsindikering Kraftledningsmodem 1 3 Router 3 1 Router IrDA port 2 2 Kraftenhet Plastlåda (IP51) med genomskinligt lock och skyddsplombering PRODUKTKATALOG 7

8 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3 DLV, 3DLVR direktanslutning B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Stöd för inbyggd almanacka och timer. Stöd för flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Stöd för två debiteringssätt: kredit och förskottsbetalning. Övervakning av förbrukarens tillgodohavande och meddelande när påfyllning behövs. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (trefas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av trefaskonsumenters förbrukning. Dataöverföring via 400 V-kraftledningen. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: MD :2003 Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 Flexibel programvarustyrd och/eller fjärrstyrd övervakning och styrning av förbrukad energi med inbyggd brytare, (endast 3DLVR). Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä 5 A, (endast 3DLVR). Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kvledningar) via inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning. Mätaren kan ställas in och data överföras manuellt via inbyggd optisk port IrDA-port, (endast 3DLVR). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port, (endast 3DLRV) PRODUKTKATALOG 8

9 219 (231, 242) 278 (290, 301) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3 DLV, 3DLVR direktanslutning B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х ± 2,5 60 2,5 20% 25% 20% 25% Referensström A 5/10 Maximiströmstyrka vid olika temperaturer för mätare som har kontakthål med diametern 8,5 mm 85(50 С); 75(60 С); 50(70 С) A 10 mm 100(50 С); 80(60 С); 65(70 С) Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 1/ (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal PL IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 300 (43/49 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi (230 / 120 V) för reaktiv energi (230 / 120 V) imp/kwh imp/kvarh 1000 / / 2000 Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,004 I b Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER 78, Figuren visar en trefasmätare i den höga lådan (typ 4). Se sidan 11 för prov på en trefasmätare i den låga lådan (typ 3). PRODUKTKATALOG 9

10 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Inbyggd almanacka och timer. Flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä (5 A) Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (trefas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av trefaskonsumenters förbrukning och övervakar även balansen för aktiv energi. Dataöverföring via 400 V-kraftledningen. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kv-ledning) via inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning. Mätaren kan ställas in och data kan överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 PRODUKTKATALOG 10

11 209 (221, 232) (281, 292) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde % 25% Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х % 25% / ± Referensström A 5 Maximiströmstyrka A 10 Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 0.5 S (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal, en av följande: Kraftledning IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 300 (43/49 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi ( 230 / 120 / 57,7 V ) för reaktiv energi ( 230 / 120 / 57,7 V ) imp/kwh imp/kvarh / / / / Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,001 I n Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Figuren visar trefasmätare i den låga lådan (typ 3). Se sidan 9 för prov på en trefasmätare i den höga lådan (typ 4). PRODUKTKATALOG 11

12 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B PRODUKTKATALOG 12

13 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Inbyggd almanacka och timer. Flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä (5 A). Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi. Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem på trefasnätets nivå. Dataöverföring på mellanspänning (6-24 kv). Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Dataöverföring över kraftnätet (6-24 kv) via inbyggt modem för mellanspänning. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning Mätaren kan ställas in och data kan överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 PRODUKTKATALOG 13

14 209 (221, 232) (281, 292) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde 3 х % 25% Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х % 25% 3 57,7/ ± 2,5 60 2,5 Referensström A 5 Maximiströmstyrka A 10 Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 0.5 S (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal, en av följande: Mellanspänningsledning IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 4800 (66/76 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi (230 / 120 / 57,7 V) för reaktiv energi (230 / 120 / 57,7 V) imp/kwh imp/kvarh / / / / Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,001 I n Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Mätare med kommunikation via mellanspänningsnätet. Endast låg låda (typ 3). PRODUKTKATALOG 14

15 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B PRODUKTKATALOG 15

16 AIU TERMINALER Puls eller M-bus kommunikation AIU LV 2/2, AIU LV 4 C ÖVERSIKT ADDAX INTERFACE UNIT (AIU Terminal) används mot mätare med M-bus eller S0 gränssnitt. Detta gör att även andra tillverkares mätare för elenergi, värme, gas och vatten kan kopplas in. Upp till fyra oberoende pulskanaler för kommunikation med mätare eller två M-bus och två pulskanaler. AIU Terminalen uppfyller kraven i EN Sköter datakommunikationen med komponenter på högre nivå i systemet via lågspänningsnätet. Flera versioner finns. FUNKTIONER Samlar in data via puls eller M-bus gränssnitt. Bildar varje mätares absoluta förbrukning som en kumulativ summa. Bildar förbrukningsdiagram över dagsförbrukningen med en timmes upplösning. Loggar fel. Långtidslagring av data i icke-flyktigt minne. Direkt tvåvägskommunikation med enheter på högre nivå i systemet via lågspänningsnätet (0,4 kv). Sänder mätdata till centralen i enlighet med inställt schema. Fjärrsynkronisering av inbyggd klocka gentemot systemklockan. Parametrar kan fjärrinställas. Optisk port för manuell korrigering av parametrar och för datainsamling i undantagsfall. PRODUKTKATALOG 16

17 AIU TERMINALER Fyrkanals pulsläsare med stöd för kommunikation via lågspänningsledning AIU LV 2/2, AIU LV 4 C Parameter TEKNISKA EGENSKAPER Enhet Värde Kraftförsörjning V V, 50 Hz Kraftförsörjningsfrekvens Hz 50(60) ± 2,5 Absolut klockfel per dygn, högst s 5 Drifttemperaturområde C från -20 till +50 Parametrar för kommunikation via lågspänningsledning Parameter Enhet Värde Bärfrekvenser khz 43/49 Insignalens minimiamplitud, vid R l = 5 Ω μv 400 Utsignalamplitud vid R l = 5 Ω V 1 Data transmission rate bps 300 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER AIU Terminaler: versioner med beteckningar ADDAX AIU Terminal, fyrkanals-, för kommunikation med mätare över lågspänningsnätet Versioner: (1) AIU LV 4 4C/LI: V, 50 Hz (2) AIU LV 2/2 4C/LI: V, 50 Hz PRODUKTKATALOG 17

18 BELYSNINGSSTYRENHET Styrning av gatubelysning LCU D Allmän information Belysningsstyrenheten är en mikroprocessorförsedd enhet för styrning av gatubelysning. Upp till två gatlyktor, som är installerade på samma stolpe, kan styras via två oberoende kanaler. Form och totala dimensioner Belysningsstyrenheten har samma låda som ADDAX brygga (se ovan). Belysningsstyrenheten installeras i kommuteringslådan i en lyktstolpe. Flera versioner finns (se nedan). Funktioner Last 1, 2 Programvarustyrd laststyrning (på/av) enligt en inställd profil med 15 minuters upplösning Direkt fjärrstyrning av last från centralen Mätkomponent (shuntar) Styrkomponent (relä) Individuell mätning av elenergiförbrukningen Övervakning av lastens tekniska tillstånd Beräkning av lastens drifttid i absoluta tal Egen-test Stöd för kommunikation via kraftledning, 300 bps Dataöverföring enligt schema eller på begäran Fjärrinställning Almanacka och klocka Belysnings styrenheten Klocksynkroniering via dataöverföringsnätet Fas ~ 220 V Nolla Tilldelning till geografisk plats Optisk port för korrigering, inställning och datainsamling i undantagsfall vid fel VERSIONER MED BETECKNINGAR OCH TEKNISKA DATA Parametrar Version med beteckning LCU C1LI LCU C1LI LCU C1LI LCU C1LI Antal oberoende kanaler 2 2 Referensspänning, V Högsta strömstyrka (relä), A 5 5 Noggrannhetsklass, % Kraftledningsmodemets överföringshastighet, bps IrDA + + PRODUKTKATALOG 18

19 FJÄRR DISPLAY Extra teckenfönster för visning på avstånd. Automatisk bildväxling. Stöd för kommunikation via lågspänningsledning. FD E FUNKTIONER Tar emot data från egna mätare över 0,4 kv-nätet Data visas i en förutbestämd ordningsföljd. Har inbyggd repeater DISPLAY EQUIPMENT ALLMÄN INFORMATION Fjärrdisplayen är en elektronisk enhet med teckenfönster, icke-flyktigt minne och modem för lågspänningskraftledningen. Displayen används mot övriga mätare i ADDAXsystemet. Har inbyggd repeater. Styrs av VLSI-krets Icke-flyktigt minne Teckenfönster av flytande kristall med bildväxling Kraftledningsmodem Kraftenhet Plastlåda (IP51) med skyddsplombering Nätkabel med kontakt Ett instrument kan visa data från upp till 32 mätare. Instrumentet installeras inomhus och ansluts till ett vanligt nätuttag. STANDARDER OCH TEKNISKA DATA Instrumentet uppfyller följande internationella standarder: IEC : IEC :1995 IEC 60-serien CISPR 22:1993 EN :2001 PRODUKTKATALOG 19

20 FJÄRR DISPLAY Extra teckenfönster för visning på avstånd. Automatisk bildväxling. Stöd för kommunikation via lågspänningsledning. FD E Tekniska egenskaper Kraftförsörjning V ( eller V ) Strömförbrukning, högst Periodicitet för mottagning av data från mätare (beror av mätarens konfigurering) Drifttemperaturområde Temperaturområde för visning Totala dimensioner, mm Vikt, högst 14 ma 1, 3, 6 eller 12 timmar från -40 С till +60 С från -20 С till +60 С 36, mm 0.25 kg TECKENFÖNSTER differential current duration bad voltage duration balance power reactive energy active energy active tariff bad voltage differential current warning on balance warning on power U E S P R A U E S P! warning from the Center relay A1 A2 A3 A4 kvarh kwh Min Un phases state Incorrect meter connection time synchronization is absent time synchronization error warning on cos.f warning on current units of meas. PRODUKTKATALOG 20

21 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE ALLMÄN INFORMATION F Routrarna i RTR5-serien är de viktigaste kommunikationsenheterna i ADDAX dataöverföringsoch distributionnät (ADDAX.Net). Dubbelriktad dataöverföring på olika kommunikationskanaler (i form av digitala paket) mellan systemets komponenter. Installeras i transformatorunderstationer eller i de andra objekt som är lämpligast för datakommunikationen. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FUNKTIONER Dubbelriktad dataöverföring (i form av digitala paket) mellan systemets komponenter. Automatisk registrering av enheter som ansluts till datakommunikationsnätet. Data buffras i inbyggt icke-flyktigt minne. Synkronisering av mätarnas klockor. Stöder extra visningsinstrument. Routerns tekniska data uppfyller följande elsäkerhetskrav: - IEC 60-serien; - IEC : Routerns tekniska data uppfyller följande elektromagnetiska krav (EMC): - IEC :1995; - IEC :1995; - CISPR 22:1993. Signaleringen över kraftledningen uppfyller kraven i standarden SS EN :2001. STÖDER HETEROGENA KOMMUNIKATIONSMILJÖER Centralen Kommunikation över mellanspänningsledning GSM (GPRS) Ethernet Telefonlinje Signalkabel Slav Router Master Kommunikation över lågspänningsledning Kommunikation över mellanspänningsledning CM-BUS Mätare PRODUKTKATALOG 21

22 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE TEKNISKA EGENSKAPER F Parameter Enhet Värde Kraftförsörjning V Kraftförsörjningens frekvens Hz 50(60) ± 2,5 Absolut klockfel per dygn, högst s 5 Förbrukning av aktiv effekt W 5/12/20 Drifttemperaturområde C från 40 till +50 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +60 Genomsnittlig teknisk livslängd, högst år 20 Yttre mått mm ,5 Vikt 1 kg 1/1,5 Signalparametrar vid överföring via låg- resp. mellanspänningsledning Parameter Enhet Lågspänningskanal Kanal för mellanspänning Bärfrekvenser khz 43/49 66/76 Insignalens minimiamplitud, vid R l = 5 Ω (75 Ω) μv Utsignalamplitud, vid R l = 5 Ω (75 Ω) V 1 18 Sändnings- och mottagningshastighet bps FORM OCH TOTALA DIMENSIONER 78.5 MV LV LAN LNK RAT GSM PRODUKTKATALOG 22

23 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE F PRODUKTKATALOG 23

24 453 KOPPLINGS- ENHETER Kapacitiva kopplingsenheter C10KVK, C10KVL, C20KVK, C20KVL G ALLMÄN INFORMATION Kopplingsenheten genererar en högfrekvent lågspänningssignal med information till en luftledning med en spänning av högst 24 kv och frekvens högst 60 Hz. Kopplingsenheten består av kommunikationskondensator och kopplingsfilter. Den ska anslutas enligt linje-jord-schema. Uppfyller skyddskraven för utrustningar som är i drift på platser med högspänningar. Konstruerad för utomhusinstallation kv MV/LV TS MV/LV TS Meters Coupling Unit Coupling Unit Center 5000 m PRODUKTKATALOG 24

25 KOPPLINGS- ENHETER Induktiva kopplingsenheter I10KVK G GENERAL INFORMATION Kopplingsenheten är en elektronisk utrustning som sänder en högfrekvent lågspänningssignal med information till en jordkabel med en spänning av högst 24 kv och frekvens högst 60 Hz. 216 Kopplingsenheten är en matchningstransformator som består av en delbar ring som fästs på en jordkabel. En lågspänningslindning är fäst vid ringen. Kabeln fungerar som högspänningslindning. Skall endast användas med kablar med ledande skärm, som skall vara jordad mm Kopplingsenheten installeras vid den punkt där kabeln går in, t.ex. i en transformatorunderstation. MV/LV TS to meter MV modem 0.4 kv MV line 6-24 kv Inductive Coupling Unit PRODUKTKATALOG 25

26 FILTER Nätfilter NF50 H ALLMÄN INFORMATION Nätfiltren är avsedda för att minska störningar som orsakas av störande effektförbrukare som är anslutna till lågspänningskraftledningen. Störningar undertrycks på alla driftfrekvenser som ADDAX kraftledningsmodem använder, dvs. inom området khz. När filter ansluts förbättras signal/brusförhållandet avsevärt. Detta förbättrar dataöverföringsnätets (ADDAX.Net) kommunikationskvalitet och stabilitet. NF3 Filtren installeras i enfasnät (NF1) eller trefasnät (NF3) så att den störande förbrukaren isoleras från resten av nätet.? Installationspunkten är mellan mätaren och förbrukarens last. Förbrukar ledning? Kraftnät Flera versioner finns (se nedan).? NF = nätfilter, TS = transformatorunderstation FILTRENS FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Se form och dimensioner för trefasmätare, höga lådan (typ 4). PRODUKTKATALOG 26

27 FILTER Nätfilter NF50 H TEKNISKA DATA TREFASFILTER Driftspänning 230V/50 Hz. Vikt, högst 5,5 kg. Driftemperaturområde från -40 С till +70 С. Filtertype Driftströmstyrka per kanal, А Т=40 С Т=50 С Т=60 С Т=70 С Högsta strömstyrka vid Т=40 С, А Undertryckning, db NF PRODUKTKATALOG 27

28 ÖVRIG UTRUSTNING PL Monitor SER0002 I FUNKTIONER Mottagning och sändning av signaler över lågspänningsledning, mellanspänningsledning och CM.BUS på ADDAX-enheternas driftfrekvenser. Mätning av förbindelsernas brusnivå. Simulering av routerns arbetssätt som del av ADDAX demoutrustning. Visar information i inbyggt teckenfönster. ALLMÄN INFORMATION S1 S2 Universellt provningsmodem. Används för att kontrollera förbindelsekvaliteten över kraftledningarna vid installering av ADDAX-utrustning. Ingår i ADDAX demoutrustning. 139 GRUP MONITOR RML N A B C MV Används för att prova mätare vid tillverkningen Router test Mätare Provnings enhet svar Provning senhet L1 L2 L3 N Routerns installationspunkt Mätarens installationspunkt L1 L2 L3 N VERSIONER MED BETECKNINGAR PL-Monitor PRODUKTKATALOG 28

29 ÖVRIG UTRUSTNING Optiskt läshuvud I UTRUSTNING ALLMÄN INFORMATION IRH2-CM.BUS optiskt läshuvud, som är avsett för avläsning av data via mätares optiska port. Fotodiod och fotoelement som arbetar inom det infraröda våglängdsområdet. Magnet som håller läshuvudet på plats på mätarhöljet. Ansluts med RJ 6P4C-kontUniversellt provningsmodem. 32 IRH2-CM.BUS 6P4C VERSIONER MED BETECKNINGAR IRH2-CM.BUS PRODUKTKATALOG 29

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd. Robin Sjöstedt 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd. Robin Sjöstedt 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd Robin Sjöstedt 2015 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem Innehåll Motorstyrningssystem.... 2-4 PLC-System... 5 Basenhet 2000... 6 3-fas terminal.... 6 Laborationsbok.... 7 Kontaktorstyrning.... 8-11 Stegmotor för undervisning SD 1664-1...............................12

Läs mer

Införandet av AMS system i Sverige och Europa

Införandet av AMS system i Sverige och Europa Införandet av AMS system i Sverige och Europa Stockholm 007-- EME Analys AB www.emeanalys.se Sammanfattning... Uppdrag... 5 Sverige... 6. Översikt av den svenska elmarknaden... 6. Förutsättning interjuver...

Läs mer

Testinstrumentkatalog

Testinstrumentkatalog Testinstrumentkatalog 2012 2013 Digitala multimetrar Strömtänger Eltestare Isolationsprovare Jordtestare Installationsprovare Bärbara apparatprovare Digitala termometrar Värmekameror Laseravståndsmätare

Läs mer

APPLIKATIONS- EXEMPEL

APPLIKATIONS- EXEMPEL APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta

Läs mer

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P Department of Computer Science and Engineering CHALMERS

Läs mer

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING 2010 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri rf:s elhandelskommitté

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Värmepumpar och elkvalitet

Värmepumpar och elkvalitet Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Förord Föreliggande rapport är en förstudie

Läs mer

Integration of Hardware with Simulation Platform

Integration of Hardware with Simulation Platform CODEN:LUTEDX/(TEIE-5256)/-3/(2008) Industrial Electrical Engineering and Automation Integration of Hardware with Simulation Platform Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation Lund University

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU - HIP - EX --

Läs mer

Mätning i nätstationer -nyttor och problem

Mätning i nätstationer -nyttor och problem Mätning i nätstationer -nyttor och problem -En studie i samarbete med Göteborg Energi AB Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Elektroteknik ANNELIE LINDEBERG Institutionen för Energi och miljö Avdelning

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

RAPPORTNUMMER 13 november 2003 PTS-ER-2003:40 ISSN 1650-9862. Elnätskommunikation. En teknisk marknadsrapport

RAPPORTNUMMER 13 november 2003 PTS-ER-2003:40 ISSN 1650-9862. Elnätskommunikation. En teknisk marknadsrapport DATUM RAPPORTNUMMER 13 november 2003 PTS-ER-2003:40 ISSN 1650-9862 Elnätskommunikation En teknisk marknadsrapport Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden, såsom telefoni,

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Professionella fukttransmittrar för industrin

Professionella fukttransmittrar för industrin Med sikte på framtiden testo 6651 testo 6681 Professionella fukttransmittrar för industrin NYHET! %RH C/ F C td F td g/m 3 g/kg J/g hpa H 2 O 2 ppm KJ/Kg Testos fuktsensor borgar för stabilitet Dielektriskt

Läs mer

Reservkraft i mellanspänningsnät

Reservkraft i mellanspänningsnät Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-5229)/1-64/(2006) Reservkraft i mellanspänningsnät Examensarbete Henrik Sölling Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Automation i distributionsnät

Automation i distributionsnät 2011-12-16 Automation i distributionsnät Mathias Mård EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Automation i distributionsnät Sammanfattning

Läs mer

Övervakning i tele- och datanätverk

Övervakning i tele- och datanätverk Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik Övervakning i tele- och datanätverk Rapporten redogör för problematiken vid övervakning av tjänster i tele- och datanätverk. Syftet

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer