2009 ADDAX PRODUKTKATALOG. Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 ADDAX PRODUKTKATALOG. Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД"

Transkript

1 Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem Enfasmätare Trefasmätare Fjärrdisplay AIU Terminaler Routrar Kopplingsenheter Filter Övrig utrustning 2009 ADDAX PRODUKTKATALOG ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД PRODUKTKATALOG 1

2 INNEHÅLL A B C D E F G H A I ALLMÄN INFORMATION Kundstöd Styrkefaktorer Översikt ELMÄTARE Enfasmätare Trefasmätare (direkt- och transformatoranslutna) Trefasmätare med mellanspänningskommunikation AIU TERMINALER Terminal för fyra S0-pulsingångar med lågspänningskommunikation Terminal för två M-busingångar och två S0-pulsingångar med lågspänningskommunikation BELYSNINGSSTYRENHET LCU Belysningsstyrenhet FJÄRRDISPLAY Extra display för visning av mätarens värden. Automatisk bildväxling och stöd för kommunikation via lågspänningsnätet ROUTRAR Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation KOPPLINGSENHETER Kapacitiva kopplingsenheter Induktiva kopplingsenheter FILTER Enfasfilter Trefasfilter ÖVRIG UTRUSTNING PL Monitor Optiskt läshuvud Adapter PRODUKTKATALOG 2

3 Produkterna som presenteras i katalogen använder ADDAX-systemets tekniska lösningar. KUNDSTÖD STYRKEFAKTORER Kunden är det nav runt vilket vårt företags alla aktiviteter rullar. Vi strävar efter att förutse era behov för att uppfylla era krav och högt ställda mål så fullständigt som möjligt. Våra affärsaktiviteter bedrivs enligt några grundprinciper: Till våra potentiella kunder tillhandahåller vi tillräcklig information om företaget, dess produkter och marknadsposition och andra tillverkares produkter. På så sätt hjälper vi våra kunder att välja den lösning som bäst passar deras behov. Vi ingår endast avtal som vi har kvalifikationer, erfarenhet och produktionskapacitet att uppfylla. Vi försäkrar oss om att utdata från produkterna noga överensstämmer med angivna specifikationer och mottagna certifikat. Vi tillhandahåller omfattande stöd till våra kunder, både inför valet av teknisk lösning och medan den valda lösningen utvecklas och införs. Utökat tekniskt stöd Våra kvalificerade specialister står alltid till förfogande för felavhjälpning. Garantipolicy Vi uppfyller heltvåra garantiåtaganden under hela garantiperioden och står alltid till tjänst med service på alla våra produkter efter garantitidens utgång. Tillgång till information Ni kan alltid få information om våra produkter. Gå bara till vår officiella webbplats eller kontakta oss per e-post eller telefon. Här är några av de faktorer som gjort ADDAX IMSutrustning så framgångsrik på dagens marknad för elenergimätsystem: Allt som krävs Produktsortimentet omfattar allt som behövs för att konstruera ett komplett automatiskt mätsystem. Allt som krävs för att bygga ett system som uppfyller alla era krav är att foga samman byggklossarna i ADDAX IMS på rätt sätt. Högmodern teknik ADDAX teknik uppfyller inte bara alla dagens marknadskrav utan förutser också framtida utveckling. Andra tillverkare använder därför ADDAX som referens. Kvalitetsgaranti Produktkvalitet är oerhört viktigt för TC Connect AB. Företaget har ett väl trimmat internt kvalitetskontrollsystem, som grundas på lång erfarenhet. Följer standarder ADDAX produkter uppfyller kraven i EG:s rådsdirektiv och de europeiska harmoniserade standarder som hänvisas till i respektive avsnitt. Certifikat ADDAX IMS-utrustning är certifierad i flera länder. Vid leveranser till en ny region löser vi uppgiften praktiskt med vår samlade erfarenhet och uppfyller i alla avseenden landets lagar och bestämmelser. Pris jämfört med funktionalitet Våra produkter uppskattas av partner som tilltalas av systemets avvägning mellan funktionalitet och kostnad. Använd ny teknik i ditt företag ADDAX! PRODUKTKATALOG 3

4 ADDAX IMS: ÖVERSIKT A Telefon linje Ethernet GSM/GPRS Signalkabel Kommunikation med centralen Router Telefon linje Ethernet GSM/GPRS Signalkabel Mellanspänningsnätet Kommunikation med centralen Fjärrdisplay Provnings enhet Kopplingsenhet Router Lågspänningsnätet Direktansluten enfasmätare Filter AIU Direktansluten trefasmätare Andra tillverkares mätare med puls- eller M-Bus gränssnitt Transformatoransluten trefasmätare PRODUKTKATALOG 4

5 ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktansluten B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Stöd för inbyggd almanacka och timer. Stöd för flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Stöd för två debiteringssätt: kredit och förskottsbetalning. Övervakning av förbrukarens tillgodohavande och meddelande när påfyllning behövs. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (enfas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av slutkonsumenters förbrukning. Dataöverföring via lågspänningsnätet 400 V. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: MD :2003 Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 Flexibel programvarustyrd och/eller fjärrstyrd övervakning och styrning av förbrukad energi med inbyggt relä. Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kvledningar) med inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning Mätaren kan ställas in och data överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port PRODUKTKATALOG 5

6 144 (156, 167) 221 (233, 244) ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktansluten B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde Referensspänning V % 25% 20% 25% Nätfrekvens Hz 50±2,5 60±2,5 Referensströmstyrka ( I b ) A 5 10 Maximiströmstyrka vid olika temperaturer för mätare som har kontakthål med diametern 8,5 mm 10 mm A 80(50 С); 65(60 С); 50(70 С) 100(50 С); 80(60 С); 65(70 С) Noggrannhetsklass 1 Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal Dataöverföringshastighet vid kraftledningskommunikation (överföringsfrekvenser) Mätarkonstant ( för 230 / 120 V ) bps Kraftledningen Optisk port 300 (43/49 khz) 1000 / 2000 imp/kwh Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,004 I b Spänningskretsarnas effektförbrukning: aktiv, högst total, högst W V A 1,2 5,0 Strömkretsarnas effektförbrukning, högst V A 0,05 Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER SO PRODUKTKATALOG 6

7 ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktanslutning B MÄTARDELAR Mätkrets med precisionsshunt i faskretsen och strömtransformator i nollan Styrenhet med VLSIC-krets Icke-flyktigt minne Brytrelä Teckenfönster med bildväxling Tryckknapp (relä/teckenfönster) Temperatursensor Router Router Lysdiod för pulsindikering Kraftledningsmodem 1 3 Router 3 1 Router IrDA port 2 2 Kraftenhet Plastlåda (IP51) med genomskinligt lock och skyddsplombering PRODUKTKATALOG 7

8 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3 DLV, 3DLVR direktanslutning B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Stöd för inbyggd almanacka och timer. Stöd för flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Stöd för två debiteringssätt: kredit och förskottsbetalning. Övervakning av förbrukarens tillgodohavande och meddelande när påfyllning behövs. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (trefas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av trefaskonsumenters förbrukning. Dataöverföring via 400 V-kraftledningen. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: MD :2003 Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 Flexibel programvarustyrd och/eller fjärrstyrd övervakning och styrning av förbrukad energi med inbyggd brytare, (endast 3DLVR). Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä 5 A, (endast 3DLVR). Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kvledningar) via inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning. Mätaren kan ställas in och data överföras manuellt via inbyggd optisk port IrDA-port, (endast 3DLVR). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port, (endast 3DLRV) PRODUKTKATALOG 8

9 219 (231, 242) 278 (290, 301) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3 DLV, 3DLVR direktanslutning B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х ± 2,5 60 2,5 20% 25% 20% 25% Referensström A 5/10 Maximiströmstyrka vid olika temperaturer för mätare som har kontakthål med diametern 8,5 mm 85(50 С); 75(60 С); 50(70 С) A 10 mm 100(50 С); 80(60 С); 65(70 С) Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 1/ (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal PL IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 300 (43/49 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi (230 / 120 V) för reaktiv energi (230 / 120 V) imp/kwh imp/kvarh 1000 / / 2000 Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,004 I b Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER 78, Figuren visar en trefasmätare i den höga lådan (typ 4). Se sidan 11 för prov på en trefasmätare i den låga lådan (typ 3). PRODUKTKATALOG 9

10 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Inbyggd almanacka och timer. Flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä (5 A) Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (trefas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av trefaskonsumenters förbrukning och övervakar även balansen för aktiv energi. Dataöverföring via 400 V-kraftledningen. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kv-ledning) via inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning. Mätaren kan ställas in och data kan överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 PRODUKTKATALOG 10

11 209 (221, 232) (281, 292) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde % 25% Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х % 25% / ± Referensström A 5 Maximiströmstyrka A 10 Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 0.5 S (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal, en av följande: Kraftledning IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 300 (43/49 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi ( 230 / 120 / 57,7 V ) för reaktiv energi ( 230 / 120 / 57,7 V ) imp/kwh imp/kvarh / / / / Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,001 I n Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Figuren visar trefasmätare i den låga lådan (typ 3). Se sidan 9 för prov på en trefasmätare i den höga lådan (typ 4). PRODUKTKATALOG 11

12 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B PRODUKTKATALOG 12

13 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Inbyggd almanacka och timer. Flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä (5 A). Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi. Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem på trefasnätets nivå. Dataöverföring på mellanspänning (6-24 kv). Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Dataöverföring över kraftnätet (6-24 kv) via inbyggt modem för mellanspänning. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning Mätaren kan ställas in och data kan överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 PRODUKTKATALOG 13

14 209 (221, 232) (281, 292) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde 3 х % 25% Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х % 25% 3 57,7/ ± 2,5 60 2,5 Referensström A 5 Maximiströmstyrka A 10 Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 0.5 S (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal, en av följande: Mellanspänningsledning IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 4800 (66/76 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi (230 / 120 / 57,7 V) för reaktiv energi (230 / 120 / 57,7 V) imp/kwh imp/kvarh / / / / Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,001 I n Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Mätare med kommunikation via mellanspänningsnätet. Endast låg låda (typ 3). PRODUKTKATALOG 14

15 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B PRODUKTKATALOG 15

16 AIU TERMINALER Puls eller M-bus kommunikation AIU LV 2/2, AIU LV 4 C ÖVERSIKT ADDAX INTERFACE UNIT (AIU Terminal) används mot mätare med M-bus eller S0 gränssnitt. Detta gör att även andra tillverkares mätare för elenergi, värme, gas och vatten kan kopplas in. Upp till fyra oberoende pulskanaler för kommunikation med mätare eller två M-bus och två pulskanaler. AIU Terminalen uppfyller kraven i EN Sköter datakommunikationen med komponenter på högre nivå i systemet via lågspänningsnätet. Flera versioner finns. FUNKTIONER Samlar in data via puls eller M-bus gränssnitt. Bildar varje mätares absoluta förbrukning som en kumulativ summa. Bildar förbrukningsdiagram över dagsförbrukningen med en timmes upplösning. Loggar fel. Långtidslagring av data i icke-flyktigt minne. Direkt tvåvägskommunikation med enheter på högre nivå i systemet via lågspänningsnätet (0,4 kv). Sänder mätdata till centralen i enlighet med inställt schema. Fjärrsynkronisering av inbyggd klocka gentemot systemklockan. Parametrar kan fjärrinställas. Optisk port för manuell korrigering av parametrar och för datainsamling i undantagsfall. PRODUKTKATALOG 16

17 AIU TERMINALER Fyrkanals pulsläsare med stöd för kommunikation via lågspänningsledning AIU LV 2/2, AIU LV 4 C Parameter TEKNISKA EGENSKAPER Enhet Värde Kraftförsörjning V V, 50 Hz Kraftförsörjningsfrekvens Hz 50(60) ± 2,5 Absolut klockfel per dygn, högst s 5 Drifttemperaturområde C från -20 till +50 Parametrar för kommunikation via lågspänningsledning Parameter Enhet Värde Bärfrekvenser khz 43/49 Insignalens minimiamplitud, vid R l = 5 Ω μv 400 Utsignalamplitud vid R l = 5 Ω V 1 Data transmission rate bps 300 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER AIU Terminaler: versioner med beteckningar ADDAX AIU Terminal, fyrkanals-, för kommunikation med mätare över lågspänningsnätet Versioner: (1) AIU LV 4 4C/LI: V, 50 Hz (2) AIU LV 2/2 4C/LI: V, 50 Hz PRODUKTKATALOG 17

18 BELYSNINGSSTYRENHET Styrning av gatubelysning LCU D Allmän information Belysningsstyrenheten är en mikroprocessorförsedd enhet för styrning av gatubelysning. Upp till två gatlyktor, som är installerade på samma stolpe, kan styras via två oberoende kanaler. Form och totala dimensioner Belysningsstyrenheten har samma låda som ADDAX brygga (se ovan). Belysningsstyrenheten installeras i kommuteringslådan i en lyktstolpe. Flera versioner finns (se nedan). Funktioner Last 1, 2 Programvarustyrd laststyrning (på/av) enligt en inställd profil med 15 minuters upplösning Direkt fjärrstyrning av last från centralen Mätkomponent (shuntar) Styrkomponent (relä) Individuell mätning av elenergiförbrukningen Övervakning av lastens tekniska tillstånd Beräkning av lastens drifttid i absoluta tal Egen-test Stöd för kommunikation via kraftledning, 300 bps Dataöverföring enligt schema eller på begäran Fjärrinställning Almanacka och klocka Belysnings styrenheten Klocksynkroniering via dataöverföringsnätet Fas ~ 220 V Nolla Tilldelning till geografisk plats Optisk port för korrigering, inställning och datainsamling i undantagsfall vid fel VERSIONER MED BETECKNINGAR OCH TEKNISKA DATA Parametrar Version med beteckning LCU C1LI LCU C1LI LCU C1LI LCU C1LI Antal oberoende kanaler 2 2 Referensspänning, V Högsta strömstyrka (relä), A 5 5 Noggrannhetsklass, % Kraftledningsmodemets överföringshastighet, bps IrDA + + PRODUKTKATALOG 18

19 FJÄRR DISPLAY Extra teckenfönster för visning på avstånd. Automatisk bildväxling. Stöd för kommunikation via lågspänningsledning. FD E FUNKTIONER Tar emot data från egna mätare över 0,4 kv-nätet Data visas i en förutbestämd ordningsföljd. Har inbyggd repeater DISPLAY EQUIPMENT ALLMÄN INFORMATION Fjärrdisplayen är en elektronisk enhet med teckenfönster, icke-flyktigt minne och modem för lågspänningskraftledningen. Displayen används mot övriga mätare i ADDAXsystemet. Har inbyggd repeater. Styrs av VLSI-krets Icke-flyktigt minne Teckenfönster av flytande kristall med bildväxling Kraftledningsmodem Kraftenhet Plastlåda (IP51) med skyddsplombering Nätkabel med kontakt Ett instrument kan visa data från upp till 32 mätare. Instrumentet installeras inomhus och ansluts till ett vanligt nätuttag. STANDARDER OCH TEKNISKA DATA Instrumentet uppfyller följande internationella standarder: IEC : IEC :1995 IEC 60-serien CISPR 22:1993 EN :2001 PRODUKTKATALOG 19

20 FJÄRR DISPLAY Extra teckenfönster för visning på avstånd. Automatisk bildväxling. Stöd för kommunikation via lågspänningsledning. FD E Tekniska egenskaper Kraftförsörjning V ( eller V ) Strömförbrukning, högst Periodicitet för mottagning av data från mätare (beror av mätarens konfigurering) Drifttemperaturområde Temperaturområde för visning Totala dimensioner, mm Vikt, högst 14 ma 1, 3, 6 eller 12 timmar från -40 С till +60 С från -20 С till +60 С 36, mm 0.25 kg TECKENFÖNSTER differential current duration bad voltage duration balance power reactive energy active energy active tariff bad voltage differential current warning on balance warning on power U E S P R A U E S P! warning from the Center relay A1 A2 A3 A4 kvarh kwh Min Un phases state Incorrect meter connection time synchronization is absent time synchronization error warning on cos.f warning on current units of meas. PRODUKTKATALOG 20

21 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE ALLMÄN INFORMATION F Routrarna i RTR5-serien är de viktigaste kommunikationsenheterna i ADDAX dataöverföringsoch distributionnät (ADDAX.Net). Dubbelriktad dataöverföring på olika kommunikationskanaler (i form av digitala paket) mellan systemets komponenter. Installeras i transformatorunderstationer eller i de andra objekt som är lämpligast för datakommunikationen. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FUNKTIONER Dubbelriktad dataöverföring (i form av digitala paket) mellan systemets komponenter. Automatisk registrering av enheter som ansluts till datakommunikationsnätet. Data buffras i inbyggt icke-flyktigt minne. Synkronisering av mätarnas klockor. Stöder extra visningsinstrument. Routerns tekniska data uppfyller följande elsäkerhetskrav: - IEC 60-serien; - IEC : Routerns tekniska data uppfyller följande elektromagnetiska krav (EMC): - IEC :1995; - IEC :1995; - CISPR 22:1993. Signaleringen över kraftledningen uppfyller kraven i standarden SS EN :2001. STÖDER HETEROGENA KOMMUNIKATIONSMILJÖER Centralen Kommunikation över mellanspänningsledning GSM (GPRS) Ethernet Telefonlinje Signalkabel Slav Router Master Kommunikation över lågspänningsledning Kommunikation över mellanspänningsledning CM-BUS Mätare PRODUKTKATALOG 21

22 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE TEKNISKA EGENSKAPER F Parameter Enhet Värde Kraftförsörjning V Kraftförsörjningens frekvens Hz 50(60) ± 2,5 Absolut klockfel per dygn, högst s 5 Förbrukning av aktiv effekt W 5/12/20 Drifttemperaturområde C från 40 till +50 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +60 Genomsnittlig teknisk livslängd, högst år 20 Yttre mått mm ,5 Vikt 1 kg 1/1,5 Signalparametrar vid överföring via låg- resp. mellanspänningsledning Parameter Enhet Lågspänningskanal Kanal för mellanspänning Bärfrekvenser khz 43/49 66/76 Insignalens minimiamplitud, vid R l = 5 Ω (75 Ω) μv Utsignalamplitud, vid R l = 5 Ω (75 Ω) V 1 18 Sändnings- och mottagningshastighet bps FORM OCH TOTALA DIMENSIONER 78.5 MV LV LAN LNK RAT GSM PRODUKTKATALOG 22

23 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE F PRODUKTKATALOG 23

24 453 KOPPLINGS- ENHETER Kapacitiva kopplingsenheter C10KVK, C10KVL, C20KVK, C20KVL G ALLMÄN INFORMATION Kopplingsenheten genererar en högfrekvent lågspänningssignal med information till en luftledning med en spänning av högst 24 kv och frekvens högst 60 Hz. Kopplingsenheten består av kommunikationskondensator och kopplingsfilter. Den ska anslutas enligt linje-jord-schema. Uppfyller skyddskraven för utrustningar som är i drift på platser med högspänningar. Konstruerad för utomhusinstallation kv MV/LV TS MV/LV TS Meters Coupling Unit Coupling Unit Center 5000 m PRODUKTKATALOG 24

25 KOPPLINGS- ENHETER Induktiva kopplingsenheter I10KVK G GENERAL INFORMATION Kopplingsenheten är en elektronisk utrustning som sänder en högfrekvent lågspänningssignal med information till en jordkabel med en spänning av högst 24 kv och frekvens högst 60 Hz. 216 Kopplingsenheten är en matchningstransformator som består av en delbar ring som fästs på en jordkabel. En lågspänningslindning är fäst vid ringen. Kabeln fungerar som högspänningslindning. Skall endast användas med kablar med ledande skärm, som skall vara jordad mm Kopplingsenheten installeras vid den punkt där kabeln går in, t.ex. i en transformatorunderstation. MV/LV TS to meter MV modem 0.4 kv MV line 6-24 kv Inductive Coupling Unit PRODUKTKATALOG 25

26 FILTER Nätfilter NF50 H ALLMÄN INFORMATION Nätfiltren är avsedda för att minska störningar som orsakas av störande effektförbrukare som är anslutna till lågspänningskraftledningen. Störningar undertrycks på alla driftfrekvenser som ADDAX kraftledningsmodem använder, dvs. inom området khz. När filter ansluts förbättras signal/brusförhållandet avsevärt. Detta förbättrar dataöverföringsnätets (ADDAX.Net) kommunikationskvalitet och stabilitet. NF3 Filtren installeras i enfasnät (NF1) eller trefasnät (NF3) så att den störande förbrukaren isoleras från resten av nätet.? Installationspunkten är mellan mätaren och förbrukarens last. Förbrukar ledning? Kraftnät Flera versioner finns (se nedan).? NF = nätfilter, TS = transformatorunderstation FILTRENS FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Se form och dimensioner för trefasmätare, höga lådan (typ 4). PRODUKTKATALOG 26

27 FILTER Nätfilter NF50 H TEKNISKA DATA TREFASFILTER Driftspänning 230V/50 Hz. Vikt, högst 5,5 kg. Driftemperaturområde från -40 С till +70 С. Filtertype Driftströmstyrka per kanal, А Т=40 С Т=50 С Т=60 С Т=70 С Högsta strömstyrka vid Т=40 С, А Undertryckning, db NF PRODUKTKATALOG 27

28 ÖVRIG UTRUSTNING PL Monitor SER0002 I FUNKTIONER Mottagning och sändning av signaler över lågspänningsledning, mellanspänningsledning och CM.BUS på ADDAX-enheternas driftfrekvenser. Mätning av förbindelsernas brusnivå. Simulering av routerns arbetssätt som del av ADDAX demoutrustning. Visar information i inbyggt teckenfönster. ALLMÄN INFORMATION S1 S2 Universellt provningsmodem. Används för att kontrollera förbindelsekvaliteten över kraftledningarna vid installering av ADDAX-utrustning. Ingår i ADDAX demoutrustning. 139 GRUP MONITOR RML N A B C MV Används för att prova mätare vid tillverkningen Router test Mätare Provnings enhet svar Provning senhet L1 L2 L3 N Routerns installationspunkt Mätarens installationspunkt L1 L2 L3 N VERSIONER MED BETECKNINGAR PL-Monitor PRODUKTKATALOG 28

29 ÖVRIG UTRUSTNING Optiskt läshuvud I UTRUSTNING ALLMÄN INFORMATION IRH2-CM.BUS optiskt läshuvud, som är avsett för avläsning av data via mätares optiska port. Fotodiod och fotoelement som arbetar inom det infraröda våglängdsområdet. Magnet som håller läshuvudet på plats på mätarhöljet. Ansluts med RJ 6P4C-kontUniversellt provningsmodem. 32 IRH2-CM.BUS 6P4C VERSIONER MED BETECKNINGAR IRH2-CM.BUS PRODUKTKATALOG 29

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Fjärravläsningssystem ADDAX IMS. Titel Datum - Date Rev Systembeskrivning 2005-10-28 1.00. Systembeskrivning

Fjärravläsningssystem ADDAX IMS. Titel Datum - Date Rev Systembeskrivning 2005-10-28 1.00. Systembeskrivning Systembeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ALLMÄN SYSTEMBESKRIVNING...3 2.1 SYSTEMÖVERSIKT...3 2.2 CENTRALSYSTEMET... 4 2.3 INSAMLING OCH KONFIGURERING... 4 2.4 KOMMUNIKATION... 4 2.5 KOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUR...

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Smart mätning med Hager energimätare

Smart mätning med Hager energimätare Energimätare Smart mätning med Hager energimätare De 12 nya energimätarna sätter en ny standard när det gäller mätning. Särskilt intressant är det stora utbudet av produkter för direktmätning av 63A och

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning Styrning och övervakning Connect - Många möjligheter 2 Connect används med fördel för styrning och övervakning av Pumpstationer, mindre reningsverk, bräddavlopp och utjämningsbassänger. Vattenverk vid

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Lä n k m e l l a n Lo n Wo r k s och tillämpningar med fiberoptik, punkt till punkt Med routern LRW-112PP kan avståndet enkelt utökas mellan två eller flera Lo

Läs mer

Användarhandledning för mcdmonitorii

Användarhandledning för mcdmonitorii Användarhandledning för mcdmonitorii INTRODUKTION mcdmonitorii är ett PC-program som körs under Microsoft Windows version 2000 eller senare. Det är utvecklat för övervakning och datainsamling i cisterner

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

within ANVÄNDARGUIDE

within ANVÄNDARGUIDE within ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget.

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget. Energiförbrukningen i fastigheter förändras hela tiden. Ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem. Köksutrustning som tidigare belastat flera faser ansluts numera

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

metrum PQ 120/140 Elkvalitetsmätenheter, klass A Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier

metrum PQ 120/140 Elkvalitetsmätenheter, klass A Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier metrum PQ 120/140 Elkvalitetsmätenheter, klass A Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier Bakgrund Mätinstrumenten i Metrum PQ-serien är tänkta att placeras i elnätet och mäta normenlig

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Teletec HDR-2008. Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad.

Teletec HDR-2008. Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad. Teletec HDR-2008 Nyhet! Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad. Rev 2013.05 SE 8Nyhet! Teletec HDR-2008 Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. within

ANVÄNDARGUIDE. within ANVÄNDARGUIDE within 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 Ethernet TCP/IP Quantum, Premium och Momentum Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KABLAR...3 3 INSTÄLLNINGAR...4 3.1 INLÄSNING

Läs mer

Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web]

Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web] Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web] Här presenteras några utvalda avsnitt ur den Svenska manualen som totalt omfattar 33 sidor. Manualen är rikligt bildillustrerad vilket hjälper dig att snabbt greppa

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer. Mål. Uppstart. Genomförande. TSEI67 Telekommunikation

Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer. Mål. Uppstart. Genomförande. TSEI67 Telekommunikation TSEI67 Telekommunikation Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer Mål Målet med laborationen är att bekanta sig med transmission av binära signaler. Det innebär att du efter laborationen

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer