2009 ADDAX PRODUKTKATALOG. Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 ADDAX PRODUKTKATALOG. Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД"

Transkript

1 Allt som behövs för att bygga fjärravläsningssystem Enfasmätare Trefasmätare Fjärrdisplay AIU Terminaler Routrar Kopplingsenheter Filter Övrig utrustning 2009 ADDAX PRODUKTKATALOG ДДД ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДДДД PRODUKTKATALOG 1

2 INNEHÅLL A B C D E F G H A I ALLMÄN INFORMATION Kundstöd Styrkefaktorer Översikt ELMÄTARE Enfasmätare Trefasmätare (direkt- och transformatoranslutna) Trefasmätare med mellanspänningskommunikation AIU TERMINALER Terminal för fyra S0-pulsingångar med lågspänningskommunikation Terminal för två M-busingångar och två S0-pulsingångar med lågspänningskommunikation BELYSNINGSSTYRENHET LCU Belysningsstyrenhet FJÄRRDISPLAY Extra display för visning av mätarens värden. Automatisk bildväxling och stöd för kommunikation via lågspänningsnätet ROUTRAR Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation KOPPLINGSENHETER Kapacitiva kopplingsenheter Induktiva kopplingsenheter FILTER Enfasfilter Trefasfilter ÖVRIG UTRUSTNING PL Monitor Optiskt läshuvud Adapter PRODUKTKATALOG 2

3 Produkterna som presenteras i katalogen använder ADDAX-systemets tekniska lösningar. KUNDSTÖD STYRKEFAKTORER Kunden är det nav runt vilket vårt företags alla aktiviteter rullar. Vi strävar efter att förutse era behov för att uppfylla era krav och högt ställda mål så fullständigt som möjligt. Våra affärsaktiviteter bedrivs enligt några grundprinciper: Till våra potentiella kunder tillhandahåller vi tillräcklig information om företaget, dess produkter och marknadsposition och andra tillverkares produkter. På så sätt hjälper vi våra kunder att välja den lösning som bäst passar deras behov. Vi ingår endast avtal som vi har kvalifikationer, erfarenhet och produktionskapacitet att uppfylla. Vi försäkrar oss om att utdata från produkterna noga överensstämmer med angivna specifikationer och mottagna certifikat. Vi tillhandahåller omfattande stöd till våra kunder, både inför valet av teknisk lösning och medan den valda lösningen utvecklas och införs. Utökat tekniskt stöd Våra kvalificerade specialister står alltid till förfogande för felavhjälpning. Garantipolicy Vi uppfyller heltvåra garantiåtaganden under hela garantiperioden och står alltid till tjänst med service på alla våra produkter efter garantitidens utgång. Tillgång till information Ni kan alltid få information om våra produkter. Gå bara till vår officiella webbplats eller kontakta oss per e-post eller telefon. Här är några av de faktorer som gjort ADDAX IMSutrustning så framgångsrik på dagens marknad för elenergimätsystem: Allt som krävs Produktsortimentet omfattar allt som behövs för att konstruera ett komplett automatiskt mätsystem. Allt som krävs för att bygga ett system som uppfyller alla era krav är att foga samman byggklossarna i ADDAX IMS på rätt sätt. Högmodern teknik ADDAX teknik uppfyller inte bara alla dagens marknadskrav utan förutser också framtida utveckling. Andra tillverkare använder därför ADDAX som referens. Kvalitetsgaranti Produktkvalitet är oerhört viktigt för TC Connect AB. Företaget har ett väl trimmat internt kvalitetskontrollsystem, som grundas på lång erfarenhet. Följer standarder ADDAX produkter uppfyller kraven i EG:s rådsdirektiv och de europeiska harmoniserade standarder som hänvisas till i respektive avsnitt. Certifikat ADDAX IMS-utrustning är certifierad i flera länder. Vid leveranser till en ny region löser vi uppgiften praktiskt med vår samlade erfarenhet och uppfyller i alla avseenden landets lagar och bestämmelser. Pris jämfört med funktionalitet Våra produkter uppskattas av partner som tilltalas av systemets avvägning mellan funktionalitet och kostnad. Använd ny teknik i ditt företag ADDAX! PRODUKTKATALOG 3

4 ADDAX IMS: ÖVERSIKT A Telefon linje Ethernet GSM/GPRS Signalkabel Kommunikation med centralen Router Telefon linje Ethernet GSM/GPRS Signalkabel Mellanspänningsnätet Kommunikation med centralen Fjärrdisplay Provnings enhet Kopplingsenhet Router Lågspänningsnätet Direktansluten enfasmätare Filter AIU Direktansluten trefasmätare Andra tillverkares mätare med puls- eller M-Bus gränssnitt Transformatoransluten trefasmätare PRODUKTKATALOG 4

5 ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktansluten B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Stöd för inbyggd almanacka och timer. Stöd för flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Stöd för två debiteringssätt: kredit och förskottsbetalning. Övervakning av förbrukarens tillgodohavande och meddelande när påfyllning behövs. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (enfas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av slutkonsumenters förbrukning. Dataöverföring via lågspänningsnätet 400 V. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: MD :2003 Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 Flexibel programvarustyrd och/eller fjärrstyrd övervakning och styrning av förbrukad energi med inbyggt relä. Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kvledningar) med inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning Mätaren kan ställas in och data överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port PRODUKTKATALOG 5

6 144 (156, 167) 221 (233, 244) ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktansluten B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde Referensspänning V % 25% 20% 25% Nätfrekvens Hz 50±2,5 60±2,5 Referensströmstyrka ( I b ) A 5 10 Maximiströmstyrka vid olika temperaturer för mätare som har kontakthål med diametern 8,5 mm 10 mm A 80(50 С); 65(60 С); 50(70 С) 100(50 С); 80(60 С); 65(70 С) Noggrannhetsklass 1 Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal Dataöverföringshastighet vid kraftledningskommunikation (överföringsfrekvenser) Mätarkonstant ( för 230 / 120 V ) bps Kraftledningen Optisk port 300 (43/49 khz) 1000 / 2000 imp/kwh Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,004 I b Spänningskretsarnas effektförbrukning: aktiv, högst total, högst W V A 1,2 5,0 Strömkretsarnas effektförbrukning, högst V A 0,05 Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER SO PRODUKTKATALOG 6

7 ELMÄTARE ENFASMÄTARE FÖR ELENERGI, modell 1DLVR direktanslutning B MÄTARDELAR Mätkrets med precisionsshunt i faskretsen och strömtransformator i nollan Styrenhet med VLSIC-krets Icke-flyktigt minne Brytrelä Teckenfönster med bildväxling Tryckknapp (relä/teckenfönster) Temperatursensor Router Router Lysdiod för pulsindikering Kraftledningsmodem 1 3 Router 3 1 Router IrDA port 2 2 Kraftenhet Plastlåda (IP51) med genomskinligt lock och skyddsplombering PRODUKTKATALOG 7

8 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3 DLV, 3DLVR direktanslutning B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Stöd för inbyggd almanacka och timer. Stöd för flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Stöd för två debiteringssätt: kredit och förskottsbetalning. Övervakning av förbrukarens tillgodohavande och meddelande när påfyllning behövs. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (trefas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av trefaskonsumenters förbrukning. Dataöverföring via 400 V-kraftledningen. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: MD :2003 Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 Flexibel programvarustyrd och/eller fjärrstyrd övervakning och styrning av förbrukad energi med inbyggd brytare, (endast 3DLVR). Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä 5 A, (endast 3DLVR). Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kvledningar) via inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning. Mätaren kan ställas in och data överföras manuellt via inbyggd optisk port IrDA-port, (endast 3DLVR). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port, (endast 3DLRV) PRODUKTKATALOG 8

9 219 (231, 242) 278 (290, 301) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3 DLV, 3DLVR direktanslutning B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х ± 2,5 60 2,5 20% 25% 20% 25% Referensström A 5/10 Maximiströmstyrka vid olika temperaturer för mätare som har kontakthål med diametern 8,5 mm 85(50 С); 75(60 С); 50(70 С) A 10 mm 100(50 С); 80(60 С); 65(70 С) Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 1/ (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal PL IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 300 (43/49 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi (230 / 120 V) för reaktiv energi (230 / 120 V) imp/kwh imp/kvarh 1000 / / 2000 Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,004 I b Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER 78, Figuren visar en trefasmätare i den höga lådan (typ 4). Se sidan 11 för prov på en trefasmätare i den låga lådan (typ 3). PRODUKTKATALOG 9

10 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Inbyggd almanacka och timer. Flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä (5 A) Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi (trefas). Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem med programvarustyrd övervakning av trefaskonsumenters förbrukning och övervakar även balansen för aktiv energi. Dataöverföring via 400 V-kraftledningen. Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Direkt dataöverföring över kraftnätet (0,4 kv-ledning) via inbyggt kraftledningsmodem. Inbyggd repeater. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning. Mätaren kan ställas in och data kan överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 PRODUKTKATALOG 10

11 209 (221, 232) (281, 292) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde % 25% Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х % 25% / ± Referensström A 5 Maximiströmstyrka A 10 Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 0.5 S (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal, en av följande: Kraftledning IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 300 (43/49 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi ( 230 / 120 / 57,7 V ) för reaktiv energi ( 230 / 120 / 57,7 V ) imp/kwh imp/kvarh / / / / Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,001 I n Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Figuren visar trefasmätare i den låga lådan (typ 3). Se sidan 9 för prov på en trefasmätare i den höga lådan (typ 4). PRODUKTKATALOG 11

12 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TLV 230 för transformatoranslutning B PRODUKTKATALOG 12

13 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B FUNKTIONER Mätning av aktiv effekt. Mätning av förbrukad aktiv och reaktiv energi; diagram över elenergiförbrukningen (ackumulerad och timme för timme). Inbyggd almanacka och timer. Flertariffmätning med timvis upplösning; flexibla tariffer enligt företagets regler; strafftariff kan tillämpas vid avtalsbrott. Extern kontaktor kan manövreras med inbyggt lågeffektrelä (5 A). Visar detaljerade mätdata och tekniska uppgifter i ett inbyggt teckenfönster eller i ett externt visningsinstrument. Fönstrets bilder växlar automatiskt i en förutbestämd följd. ALLMÄN INFORMATION Elektronisk, intelligent flerfunktionsmätare för elenergi. Denna modell är konstruerad för att ingå i mätningssystem på trefasnätets nivå. Dataöverföring på mellanspänning (6-24 kv). Kan ingå i ett automatiserat mätsystem (ADDAX IMS) eller användas separat med minskad funktionalitet. Kan installeras inomhus eller i en skyddande låda utomhus. Dataackumulering och långtidslagring i inbyggt ickeflyktigt minne. Dataöverföring över kraftnätet (6-24 kv) via inbyggt modem för mellanspänning. Fjärrkonfigurering och synkronisering av mätare över dataöverföringsnätet. Övervakning av elnät och last. Effektivt skydd i konstruktion och kretsar mot eventuella försök till energistöld. Egenövervakning Mätaren kan ställas in och data kan överföras manuellt via inbyggd optisk port (IrDA-port). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER Utmatning för pulskalibrering: Lysdiodindikering IrDA-port Elmätaren uppfyller kraven i följande internationella standarder: IEC : IEC :2003 IEC :2003 IEC :2003 PRODUKTKATALOG 13

14 209 (221, 232) (281, 292) ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B TEKNISKA EGENSKAPER Parameter Enhet Värde 3 х % 25% Referensspänning Nätfrekvens V Hz 3 х % 25% 3 57,7/ ± 2,5 60 2,5 Referensström A 5 Maximiströmstyrka A 10 Noggrannhetsklass för aktiv (reaktiv) energi 0.5 S (2) Huvudkommunikationskanal Ytterligare kommunikationskanal, en av följande: Mellanspänningsledning IrDA Dataöverföringshastighet (överföringsfrekvenser) bps 4800 (66/76 khz) Mätarkonstant: för aktiv energi (230 / 120 / 57,7 V) för reaktiv energi (230 / 120 / 57,7 V) imp/kwh imp/kvarh / / / / Startströmstyrka vid referensspänningen A 0,001 I n Drifttemperaturområde C från 40 till +70 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +70 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Mätare med kommunikation via mellanspänningsnätet. Endast låg låda (typ 3). PRODUKTKATALOG 14

15 ELMÄTARE TREFASMÄTARE FÖR ELENERGI, 3TMV 110, 3TMV 230 för transformatoranslutning med mellanspänningskommunikation B PRODUKTKATALOG 15

16 AIU TERMINALER Puls eller M-bus kommunikation AIU LV 2/2, AIU LV 4 C ÖVERSIKT ADDAX INTERFACE UNIT (AIU Terminal) används mot mätare med M-bus eller S0 gränssnitt. Detta gör att även andra tillverkares mätare för elenergi, värme, gas och vatten kan kopplas in. Upp till fyra oberoende pulskanaler för kommunikation med mätare eller två M-bus och två pulskanaler. AIU Terminalen uppfyller kraven i EN Sköter datakommunikationen med komponenter på högre nivå i systemet via lågspänningsnätet. Flera versioner finns. FUNKTIONER Samlar in data via puls eller M-bus gränssnitt. Bildar varje mätares absoluta förbrukning som en kumulativ summa. Bildar förbrukningsdiagram över dagsförbrukningen med en timmes upplösning. Loggar fel. Långtidslagring av data i icke-flyktigt minne. Direkt tvåvägskommunikation med enheter på högre nivå i systemet via lågspänningsnätet (0,4 kv). Sänder mätdata till centralen i enlighet med inställt schema. Fjärrsynkronisering av inbyggd klocka gentemot systemklockan. Parametrar kan fjärrinställas. Optisk port för manuell korrigering av parametrar och för datainsamling i undantagsfall. PRODUKTKATALOG 16

17 AIU TERMINALER Fyrkanals pulsläsare med stöd för kommunikation via lågspänningsledning AIU LV 2/2, AIU LV 4 C Parameter TEKNISKA EGENSKAPER Enhet Värde Kraftförsörjning V V, 50 Hz Kraftförsörjningsfrekvens Hz 50(60) ± 2,5 Absolut klockfel per dygn, högst s 5 Drifttemperaturområde C från -20 till +50 Parametrar för kommunikation via lågspänningsledning Parameter Enhet Värde Bärfrekvenser khz 43/49 Insignalens minimiamplitud, vid R l = 5 Ω μv 400 Utsignalamplitud vid R l = 5 Ω V 1 Data transmission rate bps 300 FORM OCH TOTALA DIMENSIONER AIU Terminaler: versioner med beteckningar ADDAX AIU Terminal, fyrkanals-, för kommunikation med mätare över lågspänningsnätet Versioner: (1) AIU LV 4 4C/LI: V, 50 Hz (2) AIU LV 2/2 4C/LI: V, 50 Hz PRODUKTKATALOG 17

18 BELYSNINGSSTYRENHET Styrning av gatubelysning LCU D Allmän information Belysningsstyrenheten är en mikroprocessorförsedd enhet för styrning av gatubelysning. Upp till två gatlyktor, som är installerade på samma stolpe, kan styras via två oberoende kanaler. Form och totala dimensioner Belysningsstyrenheten har samma låda som ADDAX brygga (se ovan). Belysningsstyrenheten installeras i kommuteringslådan i en lyktstolpe. Flera versioner finns (se nedan). Funktioner Last 1, 2 Programvarustyrd laststyrning (på/av) enligt en inställd profil med 15 minuters upplösning Direkt fjärrstyrning av last från centralen Mätkomponent (shuntar) Styrkomponent (relä) Individuell mätning av elenergiförbrukningen Övervakning av lastens tekniska tillstånd Beräkning av lastens drifttid i absoluta tal Egen-test Stöd för kommunikation via kraftledning, 300 bps Dataöverföring enligt schema eller på begäran Fjärrinställning Almanacka och klocka Belysnings styrenheten Klocksynkroniering via dataöverföringsnätet Fas ~ 220 V Nolla Tilldelning till geografisk plats Optisk port för korrigering, inställning och datainsamling i undantagsfall vid fel VERSIONER MED BETECKNINGAR OCH TEKNISKA DATA Parametrar Version med beteckning LCU C1LI LCU C1LI LCU C1LI LCU C1LI Antal oberoende kanaler 2 2 Referensspänning, V Högsta strömstyrka (relä), A 5 5 Noggrannhetsklass, % Kraftledningsmodemets överföringshastighet, bps IrDA + + PRODUKTKATALOG 18

19 FJÄRR DISPLAY Extra teckenfönster för visning på avstånd. Automatisk bildväxling. Stöd för kommunikation via lågspänningsledning. FD E FUNKTIONER Tar emot data från egna mätare över 0,4 kv-nätet Data visas i en förutbestämd ordningsföljd. Har inbyggd repeater DISPLAY EQUIPMENT ALLMÄN INFORMATION Fjärrdisplayen är en elektronisk enhet med teckenfönster, icke-flyktigt minne och modem för lågspänningskraftledningen. Displayen används mot övriga mätare i ADDAXsystemet. Har inbyggd repeater. Styrs av VLSI-krets Icke-flyktigt minne Teckenfönster av flytande kristall med bildväxling Kraftledningsmodem Kraftenhet Plastlåda (IP51) med skyddsplombering Nätkabel med kontakt Ett instrument kan visa data från upp till 32 mätare. Instrumentet installeras inomhus och ansluts till ett vanligt nätuttag. STANDARDER OCH TEKNISKA DATA Instrumentet uppfyller följande internationella standarder: IEC : IEC :1995 IEC 60-serien CISPR 22:1993 EN :2001 PRODUKTKATALOG 19

20 FJÄRR DISPLAY Extra teckenfönster för visning på avstånd. Automatisk bildväxling. Stöd för kommunikation via lågspänningsledning. FD E Tekniska egenskaper Kraftförsörjning V ( eller V ) Strömförbrukning, högst Periodicitet för mottagning av data från mätare (beror av mätarens konfigurering) Drifttemperaturområde Temperaturområde för visning Totala dimensioner, mm Vikt, högst 14 ma 1, 3, 6 eller 12 timmar från -40 С till +60 С från -20 С till +60 С 36, mm 0.25 kg TECKENFÖNSTER differential current duration bad voltage duration balance power reactive energy active energy active tariff bad voltage differential current warning on balance warning on power U E S P R A U E S P! warning from the Center relay A1 A2 A3 A4 kvarh kwh Min Un phases state Incorrect meter connection time synchronization is absent time synchronization error warning on cos.f warning on current units of meas. PRODUKTKATALOG 20

21 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE ALLMÄN INFORMATION F Routrarna i RTR5-serien är de viktigaste kommunikationsenheterna i ADDAX dataöverföringsoch distributionnät (ADDAX.Net). Dubbelriktad dataöverföring på olika kommunikationskanaler (i form av digitala paket) mellan systemets komponenter. Installeras i transformatorunderstationer eller i de andra objekt som är lämpligast för datakommunikationen. Flera versioner finns (se nedan). STANDARDER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FUNKTIONER Dubbelriktad dataöverföring (i form av digitala paket) mellan systemets komponenter. Automatisk registrering av enheter som ansluts till datakommunikationsnätet. Data buffras i inbyggt icke-flyktigt minne. Synkronisering av mätarnas klockor. Stöder extra visningsinstrument. Routerns tekniska data uppfyller följande elsäkerhetskrav: - IEC 60-serien; - IEC : Routerns tekniska data uppfyller följande elektromagnetiska krav (EMC): - IEC :1995; - IEC :1995; - CISPR 22:1993. Signaleringen över kraftledningen uppfyller kraven i standarden SS EN :2001. STÖDER HETEROGENA KOMMUNIKATIONSMILJÖER Centralen Kommunikation över mellanspänningsledning GSM (GPRS) Ethernet Telefonlinje Signalkabel Slav Router Master Kommunikation över lågspänningsledning Kommunikation över mellanspänningsledning CM-BUS Mätare PRODUKTKATALOG 21

22 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE TEKNISKA EGENSKAPER F Parameter Enhet Värde Kraftförsörjning V Kraftförsörjningens frekvens Hz 50(60) ± 2,5 Absolut klockfel per dygn, högst s 5 Förbrukning av aktiv effekt W 5/12/20 Drifttemperaturområde C från 40 till +50 Temperaturområde under transport och lagring C från 40 till +60 Genomsnittlig teknisk livslängd, högst år 20 Yttre mått mm ,5 Vikt 1 kg 1/1,5 Signalparametrar vid överföring via låg- resp. mellanspänningsledning Parameter Enhet Lågspänningskanal Kanal för mellanspänning Bärfrekvenser khz 43/49 66/76 Insignalens minimiamplitud, vid R l = 5 Ω (75 Ω) μv Utsignalamplitud, vid R l = 5 Ω (75 Ω) V 1 18 Sändnings- och mottagningshastighet bps FORM OCH TOTALA DIMENSIONER 78.5 MV LV LAN LNK RAT GSM PRODUKTKATALOG 22

23 ROUTRAR Ы Flera versioner med stöd för olika typer av kommunikation RM2MVGE, RSLMV6LV, R6LVG, R6LVE F PRODUKTKATALOG 23

24 453 KOPPLINGS- ENHETER Kapacitiva kopplingsenheter C10KVK, C10KVL, C20KVK, C20KVL G ALLMÄN INFORMATION Kopplingsenheten genererar en högfrekvent lågspänningssignal med information till en luftledning med en spänning av högst 24 kv och frekvens högst 60 Hz. Kopplingsenheten består av kommunikationskondensator och kopplingsfilter. Den ska anslutas enligt linje-jord-schema. Uppfyller skyddskraven för utrustningar som är i drift på platser med högspänningar. Konstruerad för utomhusinstallation kv MV/LV TS MV/LV TS Meters Coupling Unit Coupling Unit Center 5000 m PRODUKTKATALOG 24

25 KOPPLINGS- ENHETER Induktiva kopplingsenheter I10KVK G GENERAL INFORMATION Kopplingsenheten är en elektronisk utrustning som sänder en högfrekvent lågspänningssignal med information till en jordkabel med en spänning av högst 24 kv och frekvens högst 60 Hz. 216 Kopplingsenheten är en matchningstransformator som består av en delbar ring som fästs på en jordkabel. En lågspänningslindning är fäst vid ringen. Kabeln fungerar som högspänningslindning. Skall endast användas med kablar med ledande skärm, som skall vara jordad mm Kopplingsenheten installeras vid den punkt där kabeln går in, t.ex. i en transformatorunderstation. MV/LV TS to meter MV modem 0.4 kv MV line 6-24 kv Inductive Coupling Unit PRODUKTKATALOG 25

26 FILTER Nätfilter NF50 H ALLMÄN INFORMATION Nätfiltren är avsedda för att minska störningar som orsakas av störande effektförbrukare som är anslutna till lågspänningskraftledningen. Störningar undertrycks på alla driftfrekvenser som ADDAX kraftledningsmodem använder, dvs. inom området khz. När filter ansluts förbättras signal/brusförhållandet avsevärt. Detta förbättrar dataöverföringsnätets (ADDAX.Net) kommunikationskvalitet och stabilitet. NF3 Filtren installeras i enfasnät (NF1) eller trefasnät (NF3) så att den störande förbrukaren isoleras från resten av nätet.? Installationspunkten är mellan mätaren och förbrukarens last. Förbrukar ledning? Kraftnät Flera versioner finns (se nedan).? NF = nätfilter, TS = transformatorunderstation FILTRENS FORM OCH TOTALA DIMENSIONER Se form och dimensioner för trefasmätare, höga lådan (typ 4). PRODUKTKATALOG 26

27 FILTER Nätfilter NF50 H TEKNISKA DATA TREFASFILTER Driftspänning 230V/50 Hz. Vikt, högst 5,5 kg. Driftemperaturområde från -40 С till +70 С. Filtertype Driftströmstyrka per kanal, А Т=40 С Т=50 С Т=60 С Т=70 С Högsta strömstyrka vid Т=40 С, А Undertryckning, db NF PRODUKTKATALOG 27

28 ÖVRIG UTRUSTNING PL Monitor SER0002 I FUNKTIONER Mottagning och sändning av signaler över lågspänningsledning, mellanspänningsledning och CM.BUS på ADDAX-enheternas driftfrekvenser. Mätning av förbindelsernas brusnivå. Simulering av routerns arbetssätt som del av ADDAX demoutrustning. Visar information i inbyggt teckenfönster. ALLMÄN INFORMATION S1 S2 Universellt provningsmodem. Används för att kontrollera förbindelsekvaliteten över kraftledningarna vid installering av ADDAX-utrustning. Ingår i ADDAX demoutrustning. 139 GRUP MONITOR RML N A B C MV Används för att prova mätare vid tillverkningen Router test Mätare Provnings enhet svar Provning senhet L1 L2 L3 N Routerns installationspunkt Mätarens installationspunkt L1 L2 L3 N VERSIONER MED BETECKNINGAR PL-Monitor PRODUKTKATALOG 28

29 ÖVRIG UTRUSTNING Optiskt läshuvud I UTRUSTNING ALLMÄN INFORMATION IRH2-CM.BUS optiskt läshuvud, som är avsett för avläsning av data via mätares optiska port. Fotodiod och fotoelement som arbetar inom det infraröda våglängdsområdet. Magnet som håller läshuvudet på plats på mätarhöljet. Ansluts med RJ 6P4C-kontUniversellt provningsmodem. 32 IRH2-CM.BUS 6P4C VERSIONER MED BETECKNINGAR IRH2-CM.BUS PRODUKTKATALOG 29

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Fjärravläsningssystem ADDAX IMS. Titel Datum - Date Rev Systembeskrivning 2005-10-28 1.00. Systembeskrivning

Fjärravläsningssystem ADDAX IMS. Titel Datum - Date Rev Systembeskrivning 2005-10-28 1.00. Systembeskrivning Systembeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ALLMÄN SYSTEMBESKRIVNING...3 2.1 SYSTEMÖVERSIKT...3 2.2 CENTRALSYSTEMET... 4 2.3 INSAMLING OCH KONFIGURERING... 4 2.4 KOMMUNIKATION... 4 2.5 KOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUR...

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Våra produktområden. Fjärravläsning. Nätinformationssystem. Analog radiokommunikation. Transmissionslösningar. Digital radiokommunikation.

Våra produktområden. Fjärravläsning. Nätinformationssystem. Analog radiokommunikation. Transmissionslösningar. Digital radiokommunikation. TC Connect Specialister på helhetslösningar för tal och datakommunikation Huvudkontor i Kumla och säljkontor i Stockholm Dotterbolag i Norge, Danmark och Finland TC Connect gruppen omsätter ca 250 MSEK/år

Läs mer

metrum SPQ/SPQx Portabla energi & elkvalitetsmätinstrument (klassa)

metrum SPQ/SPQx Portabla energi & elkvalitetsmätinstrument (klassa) metrum SPQ/SPQx Portabla energi & elkvalitetsmätinstrument (klassa) Användarvänliga för mätning i t.ex. leveranspunkter, fasadmätarskåp och industrimiljöer Metrums portabla mätinstrument De portabla Metrum

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Smart mätning med Hager energimätare

Smart mätning med Hager energimätare Energimätare Smart mätning med Hager energimätare De 12 nya energimätarna sätter en ny standard när det gäller mätning. Särskilt intressant är det stora utbudet av produkter för direktmätning av 63A och

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

SensMax SE Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax PRO D2 Dubbelriktad besöksräknare 7

SensMax SE Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax PRO D2 Dubbelriktad besöksräknare 7 Manual Hårdvara 1 INNEHÅLL SensMax SE Enkelriktad besöksräknare 3 SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare 3 SensMax PRO D2 Dubbelriktad besöksräknare 7 SensMax PRO D3 Dubbelriktad besöksräknare 7 SensMax

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi (Rubriken har denna lydelse genom STAFS 2015:1.) Ändring införd:

Läs mer

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst El-skåp Micro-PLC Micro-PLC em4 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19 1 /

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

GASMÄTARE DRÄGER PacIII

GASMÄTARE DRÄGER PacIII ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(6) 1. Introduktion Dräger PacIII är ett liten bärbart gasmätningsinstrument för att kontinuerligt mäta en gas i omgivande luft. Pac III använder de intelligenta

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

Användarhandledning för mcdmonitorii

Användarhandledning för mcdmonitorii Användarhandledning för mcdmonitorii INTRODUKTION mcdmonitorii är ett PC-program som körs under Microsoft Windows version 2000 eller senare. Det är utvecklat för övervakning och datainsamling i cisterner

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, DisplayPort och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Innehåll. Beställningsuppgifter... 3 Produktöversikt... 5 Kopplingsscheman... 7 Symboler och definitioner... 8 Tekniska data... 9 Måttskisser...

Innehåll. Beställningsuppgifter... 3 Produktöversikt... 5 Kopplingsscheman... 7 Symboler och definitioner... 8 Tekniska data... 9 Måttskisser... Innehåll Beställningsuppgifter... 3 Produktöversikt... 5 Kopplingsscheman... 7 Symboler och definitioner... 8 Tekniska data... 9 Måttskisser... 10 Transformatoranslutna 3-fasmätare 09 811 17 CAB 21 13

Läs mer

Strömtänger för AC ström

Strömtänger för AC ström Strömtänger för AC ström Y serien Denna serie strömtänger är gjorda för att vara enkla att använda och ha ett brett mätområde. Tängerna har en form som gör de enkla att kunna omsluta en kabel eller skena

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY Produkter & system MC-Web.se Nu kan du se var, när och hur energin förbrukas Det talas idag mycket om att vi måste hushålla med våra energiresurser. Hur skall vi kunna göra det om vi inte på ett rimligt

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning Styrning och övervakning Connect - Många möjligheter 2 Connect används med fördel för styrning och övervakning av Pumpstationer, mindre reningsverk, bräddavlopp och utjämningsbassänger. Vattenverk vid

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15%

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER dina CO 2 utsläpp med ett ½ kg per sparad kwh SÄNKER dina underhåll/servicekostnader

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Fluke 3000 FC testverktyg

Fluke 3000 FC testverktyg Fluke 3000 FC testverktyg Tekniska data Nu kompatibel med mobilappen Fluke Connect Skapa framtidens testverktygssystem redan idag med Fluke 3000 FC digital multimeter. Det nya Fluke Connect-testverktygssystemet

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

DigiMAX Dator/Radio inteface för digital mode

DigiMAX Dator/Radio inteface för digital mode 1. Beskrivning ' PC / Radio Interface Fig. 1. DigiMAX interface - frontpanel 1.1 Ljud delen Ljud delen är uppbyggd av två st. linjetransformatorer och avskiljer därigenom radio och datorn galvaniskt för

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

SwingControl. för TurboSwing filter. Ver. 2.0 2014-03

SwingControl. för TurboSwing filter. Ver. 2.0 2014-03 SwingControl för TurboSwing filter 2014-03 Ver. 2.0 Innehåll Produktbeskrivning sid 3 Funktion sid 3 Konstruktion sid 4 Dimensioner sid 5 Riktlinjer vid VVS konstruktion sid 5 Riktlinjer vid El konstruktion

Läs mer

IF96016 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe A B C

IF96016 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe A B C Temperaturmätning PT100 IF96016 2 kanaler Manual IF96016 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe º Läs informationen och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Bildpresentation Kameran i kameraenheten ger en högupplöst bild av besökaren på den flata 3,5 tum stora bildskärmen..

Bildpresentation Kameran i kameraenheten ger en högupplöst bild av besökaren på den flata 3,5 tum stora bildskärmen.. PORTELEFON PAV 120 INNEHÅLL INTRODUKTION...3 Bildpresentation...3 Kommunikationsmöjligheter...3 Automatisk bildvisning...3 Styrning av elektroniskt lås...3 SVARSENHETENS FUNKTIONER...3 Placering av svarsenheten...4

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Datablad 1 (10) EDM Turbinflödesmätare kan kombineras med ett stort antal moduler. Med dessa kan mätaren byggas ut med t ex pulsutgång, analogutgång och extern

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Flukes trådlösa team Tekniska data Det nya trådlösa felsökningsteamet från Fluke låter dig se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt och på en enda skärm.

Läs mer

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation GDW-11 GSM/GPRS modem Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning GDW 11 GSM/GPRS modem...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Tillbehör...2 Godkända standarder...2 Miljö...2 Kapsling...

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Kompakt och installationsvänlig design för DIN-normerade kapslingar.

Kompakt och installationsvänlig design för DIN-normerade kapslingar. 2 Kompakt och installationsvänlig design för DIN-normerade kapslingar. DELTAplus 1 och 3 fas mätare (1,2,eller 3 elementsmätare), klass 1 och 2 Godkänd,(SP, IEC 61036) 7 moduler bred Aktiv/Reaktiv energi

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Motorvärmarsystem MVC. Funktionell och kompakt design. Skalbart och Framtidssäkert. Motorvärmarcentral direkt i molnet. Tid & Temperaturstyrt

Motorvärmarsystem MVC. Funktionell och kompakt design. Skalbart och Framtidssäkert. Motorvärmarcentral direkt i molnet. Tid & Temperaturstyrt MVC Motorvärmarsystem Funktionell och kompakt design Skalbart och Framtidssäkert Motorvärmarcentral direkt i molnet Tid & Temperaturstyrt RFID-identifiering Laddning av elfordon (Mode 1 och Mode 2) Web

Läs mer

Voicefax telefoni fax modem

Voicefax telefoni fax modem Voicefax telefoni fax modem Voicefax Telefoni Fax Modem GSM GPRS Snabbfakta: RJ11 uttag för telefon och fax USB port för dator Lättöverskådlig display Nätaggregat och antenn ingår Istället för telefonledning

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Trajexia Motionenhet

Trajexia Motionenhet TJ1- Trajexia Motionenhet Motion Fristående avancerad motionstyrning med hjälp av Mechatrolink-II motionbuss 16-axlig avancerad motionkoordination över en robust och snabb motionlänk MECHATROLINK-II Stöder

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät

Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät P R O D U K T K A T A L O G 2015 Feldetektorer och reläskydd Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv och tillförlitlig driftövervakning och

Läs mer

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 1 av 12 Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 2 av 12 1 KRAVSPECIFIKATION TILL UPPHANDLING, PATIENTNÄRA PANEL-PC, STATIONÄRA DATORER MED

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer