SensMax SE Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax PRO D2 Dubbelriktad besöksräknare 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SensMax SE Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare 3. SensMax PRO D2 Dubbelriktad besöksräknare 7"

Transkript

1 Manual Hårdvara 1

2 INNEHÅLL SensMax SE Enkelriktad besöksräknare 3 SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare 3 SensMax PRO D2 Dubbelriktad besöksräknare 7 SensMax PRO D3 Dubbelriktad besöksräknare 7 SensMax SE-DE Manuell datainläsare 11 SensMax Pro TCPIP Datainläsare för trådlös överföring av data 14 SensMax Pro GPRS Datainläsare för Mobil överföring av data 18 SensMax Server Mjukvaran för hantering av server 23 2

3 SensMax SE Enkelriktad besöksräknare SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare Användarmanual 3

4 Beskrivning av sensorerna: SensMax SE Enkelriktad besöksräknare SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare Besöksräknaren, i texten kallad sensor, är avsedd att räkna personer som besöker lokalen, som har en eller flera ingångar. Funktionellt är sensorn konstruerad med 2 enheter sändare och mottagare. Enheterna monteras mitt emot varandra och formar på detta sätt en IR (Infra Röd) barriär. Passagen förbi enheterna lagras i ett internt minne. Sensorn SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare har ett internminne för 25 dagar. Lagrar antal passage per timme. Sensorn SensMax SE Enkelriktad besöksräknare har ett internminne för 250 dagar. Lagrar antal passage per timme. Sensorn kan INTE bestämma riktningen in- eller ut på passagen utan registrerar varje passage som 1 besök. I statistikdelen av mjukvaran EasyReport kan ställa in Dela med 2 om det behövs för att bara räkna en besökare 1 gång. Data från SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare skickas trådlöst från sensorn till en Datainläsare. Kommunikationsavståndet är meter beroende på lokalens utseende med hänsyn taget till väggar och metallkonstruktioner som kan störa signalerna. Data från SensMax SE Enkelriktad besöksräknare överförs via en IR länk till en bärbar Datainläsare. SensMax S1 Enkelriktad besöksräknare SensMax SE Enkelriktad besöksräknare Fungerar tillsammans med följande Datainläsare: SensMax TCPIP Datainläsare SensMax GPRS Datainläsare Fungerar tillsammans med följande Datainläsare: SensMax SE-DE Manuell Datainläsare Sensorerna använder vanliga AA batterier. Batterilivslängden är över 2 år med data överföring en gång per timme. Sammankoppling av sensorer och datainläsare Varje sensor måste trådlöst anslutas till dess datainläsare Följande steg måste utföras för att göra denna sammankoppling: 1. Stoppa i batterier i sensorns båda enheter, sändare & mottagare. 2. Anslut datainläsaren till spänningsadapter (USB) 3. Tryck på knappen på datainläsaren 4. Tryck på knappen inne i ena delen av sensorn För mer utförlig beskrivning, läs i manualen för respektive datainläsare.. Sensorn börjar räkna direkt när datum och tid är satt. Datum och tid aktiveras automatiskt första gången när sensor och datainläsaren får kontakt. Sensorer kan ses genom serienumret. Serienumret för en SensMax S1 enkelriktad besöksräknare startar med 03. Till exempel Serienumret för en SensMax SE enkelriktad besöksräknare startar med 01. Till exempel

5 Beskrivning av sensorn Ikon Status Beskrivning 1. IR Link lampa Blinkar Sändare och mottagare ser varandra 2. Crossing lampa Blinkar Indikering på att en person har passerat 3. RF Link lampa Blinkar Visar den trådlösa överföringen till datainläsaren 4. Power lampa Blinkar Visar att sensorn är aktiv 5. Battery lampa Blinkar Blinkar när batterierna skall bytas 6. SN Serienummer Unikt serienummer Tekniska Specifikationer Parameter Funktionsprincip Riktning Avstånd mellan enheterna Internt minne Datainläsning Dimensioner Montering Noggrannhet. Notera personer bredvid varandra räknas som 1 person Beskrivning Brytning av IR strålen Enkelriktad Normalt 1-6meter, max 8meter S1 25 dagar, SE 250 dagar, data per timme Automatiskt för S1 enkelriktad Manuellt för SE enkelriktad 67x67x25 mm Dubbelhäftande tejp, plastvinklar En person, 95% 3m, >3m+0,6%/m 5

6 Montering Parameter Rekommenderat avstånd från golvet 1,5-1,6m Placering Horisontell Avstånd mellan enheterna 1m 6m, max 8m Max avvikande vinkel mellan enheterna 6% Montering Dubbelhäftande tejp Beskrivning Exempel på montering 6

7 Beskrivning av sensor: SensMax Pro D3 Dubbelriktad besöksräknare Sensorn är konstruerad för att räkna besökare till lokaler som har en eller flera ingångar. Med denna sensor är det möjligt att räknare hur många besökare som finns i butiken per timme. Detta förutom alla andra statistikrapporter. Hårdvarumässigt består sensorn av 2 enheter, en sändare och en mottagare. Enheterna monteras mitt emot varandra och formar en IR barriär. Passagen mellan enheterna lagras i det interna minnet. Sensorn har ett internt minne för 25 dagar, alla passage per timme. Sensorn har inbyggd klocka och kalender. Sensorn kan bestämma i vilken riktning passagen sker. In- och ut passage lagras och kan presenteras i statistiken. Datapaketen skickas via en radiosignal från sensorn till datainläsaren. Avståndet för denna kommunikation är mellan meter beroende på väggar och eventuella metallkonstruktioner som kan finnas i vägen för radiosignalerna. Sensorn drivs av 2st AA batterier. Med dataöverföring 1/timme räcker batterierna mer än 2 år. Sensorn används tillsammans med följande Datainläsare: SensMax TCPIP datainläsare SensMax GPRS datainläsare Sammankoppling av sensorer och datainläsare Varje sensor måste trådlöst anslutas till dess datainläsare Följande steg måste utföras för att göra denna sammankoppling: 1. Stoppa i batterier i sensorns båda enheter, sändare & mottagare. 2. Anslut datainläsaren till spänningsadapter (USB) 3. Tryck på knappen på datainläsaren 4. Tryck på knappen inne i ena delen av sensorn För mer utförlig beskrivning, läs i manualen för respektive datainläsare. Sensorn börjar räkna direkt när datum och tid är satt. Datum och tid aktiveras automatiskt första gången när sensor och datainläsaren får kontakt. Sensorer kan ses genom serienumret. Serienumret för en SensMax Pro D3 dubbelriktad besöksräknare startar med 04. Till exempel SensMax Pro D3 Timestamp dubbelriktad besöksräknare. Det finns en variant av denna besöksräknare där man inte använder EasyReport och är avsedd för de som vill bygga upp ett större system med en intern server i MYSQL format. Då kan man läsa data I realtid i en databasfil. Detta kräver databaserfarenhet och kunden måste kunna skriva egna Script för att kunna skapa rapporter. Men med Timestamp varianten kan man läsa in- och utgående varje sekund. EasyReport kan inte användas här. Kontakta oss för offert på detta system om det är intressant. 7

8 SensMax Pro D3 LR Special dubbelriktad besöksräknare. Denna special variation är avsedd att visa hur många besökare som just nu befinner sig i lokalen i realtid. Till besöksräknaren finns en speciell mjukvara LiteReport som skapar en realtidsbil av hur många som finns i lokalen. En special inläsare TCPIP behövs samtidigt. EasyReport kan inte användas här utan bilden ser ut så här: Är du intresserad av denna special variant av SensMax Pro D3 Special, kontakta oss för offert. Beskrivning av sensorn Ikon Status Beskrivning 1. Link lampa Blinkar Sensorerna ser varandra 2. Dir A & Dir B Blinkar Indikering vid passage in respektive ut 3. Status lampa Blinkar Data kommunikation via radio 4. Power lampa Blinkar Indikerar spänning på batterierna 5. SN Ingen lampa Unikt serienummer för sensorn 6. Ljudsignal Summerljud Sensorn är blockerad 8

9 Tekniska Specifikationer Parameter Funktionsprincip Riktning Avstånd mellan enheterna Internt minne Datainläsning Dimensioner Montering Noggrannhet. Notera personer bredvid varandra räknas som 1 person Beskrivning Brytning av IR strålen Dubbelriktad Normalt 1-6meter, max 7meter 25 dagar, presentation varje timme Automatiskt 67x67x25 mm Dubbelhäftande tejp, plastvinklar En person, 95% 3m, >3m+0,6%/m 9

10 SensMax SE/DE Manuel Datainläsare Användarmanual 10

11 Beskrivning av SensMax SE/DE manuell data inläsare Datainläsaren är konstruerad för att läsa data från besöksräknarsensorerna SE (enkelriktad) och DE (dubbelriktad). Denna manuella datainläsare fungerar så att man genom att peka på sensorn och ett knapptryck överför lagrade data till inläsaren. Datainläsaren kan lagra data från upp till 100 sensorer. All data lagras i det interna minnet. När du sedan ansluter inläsaren till en PC med medföljande USB kabeln, läses all data över till mjukvaran EasyReport för lagring och presentation av besöksstatistik. Överföring till PC Anslut inläsaren till PC n med USB kabeln. Inläsaren laddas samtidigt via USB kabeln Tryck på Ladda ner från inläsare i EasyReport. Max 1meter För ytterligare information hur att använda SensMax EasyReport läs den Svenska manualen om mjukvaran. 11

12 Förklaring av funktioner på SE/DE data inläsaren Ikon Status Beskrivning 1. Read tryckknapp Kort tryck Läser data från sensorn 2. Read Lampa Blinkar Pågående inläsning av data 3. OK Lampa Lyser i 1 sekund Inläsningen är klar 4. Error lampa Blinkar 1 gång Blinkar 2 gånger Blinkar 3 gånger Blinkar 4 gånger Sensor inte funnen Läsfel Inläsarens minne är fullt Tid är inte inställt i inläsaren 5. Battery Lampa Lyser 1 sekund Batteriet måste laddas 6. Charge Lampa Lyser Laddning pågår 7. USB port USB port Tekniska Specifikationer Manuell datainläsare för SE/DE Datainläsning Avläsningsavstånd till sensor Antal sensorer Internt minne Hölje Drivspänning Dimensioner Dataöverföring till PC Manuellt, IR kanal Upp till 1m Upp till 100st 2000 dagar ABS Plast, svart Internt batteri Li-Järn laddningsbart Fulladdat håller det minnet minst 60 dagar 110 x 25 x 25mm USB kabel 12

13 Inställning av klocka och kalender Både datainläsaren och varje sensor har sin egen klocka och kalender. Själva sensorns klocka används för att lagra tid och datum för varje besökare i minnet. Av den anledningen är det viktigt att kontrollera att klockan är korrekt installerad. Tidssynkroniseringen i SensMax är organiserat enligt följande: Datainläsaren tar emot exakt tid från datorn vid varje kommunikation med EasyReport mjukvaran varje gång datainläsning sker. För att ställa in datum och tid, följ dessa steg: Starta SensMax EasyReport programmet Anslut datainläsaren till datorn med en USB kabel. Efter dessa steg har datorns systemtid installerats i datainläsaren. För att ställa in sensorerna, läs data med datainläsaren från sensorn. Om tid inställningarna är rätt, kommer den gröna lampan OK indikera detta. Om sensorns tid inte är korrekt, kommer den röda Error lampan blinka 4 gånger. Felmeddelande från sensorn betyder en sak datainläsaren har heller inte korrekt tid. Gör om ovanstående steg. Tips! Om du har problem med att få kontakt med någon sensor eller läsa i EasyReport finns lite tips innan du kontaktar oss. Om du får problem med att para samman sensorer med datainläsaren. Tryck på Reset knappen i lilla hålet på fronten med en penna och börja om från början av manualen. Om du har både DE och SE sensorer börja med DE. När du parar samman DE var noga med när du läser av med datainläsaren, måste du stå framför IR strålen så att den blockeras. Den får inte kunna läsa passage då. Tänk även på att när du parar samman enheterna att avståndet mellan sensorerna är mer än 1 meter så att inte IR strålen mellan sensorerna påverkar datainläsarens signaler. Felkoder på Errorlampan 1 blink - betyder at sensorn inte kan hittas 2 blinkningar - betyder att inläsningen inte är komplett 3 blinkningar - datainläsarens minne är fullt 4 blinkningar datum och tid är inte synkroniserad med datorn 13

14 SensMax Pro TCPIP Datainläsare Användarmanual 14

15 Beskrivning av SensMax Pro TCPIP datainläsaren Beskrivning av datainläsaren används för att trådlöst läsa in datapaket från SensMax SE, S1, DE samt D3 besöksräknare. Sensorerna överför datapaketen via en radiokanal. Datapaketen från datainläsaren överförs till datorn via ett TCP/IP protokoll. Det betyder i praktiken att du ansluter datainläsaren till ett befintligt nätverk. Mjukvaran som används för presentation är EasyReport. Men du måste dessutom skapa en server på nätverket eller din lokala dator samt göra en del inställningar med USB. Mjukvarorna till detta medföljer gratis. Koppla samman sensorerna med datainläsaren: Använd följande steg för att koppla samman anslutna sensorer till datainläsaren: 1. Anslut datainläsaren med USB kabeln till USB adapter i väggen/stoppa i batterier i sensorerna 2. Anslut nu datainläsaren med USB kabeln till en dator(ger även spänning). 3. Tryck på knappen på datainläsaren. 4. Tryck på kappen inne i en av sensorparet (den med 4 lampor) Notera: Knappen för att leta efter sensorer finns på fronten av datainläsaren, nära USB kontakten. Använd en penna för att trycka på knappen. Ett kort tryck ställer datainläsaren i läge för att leta efter sensorer. Om du trycker länge (10 sekunder) frånkopplas alla installerade sensorer. En datainläsare kan hantera upp till 10 sensorer. Datainläsaren har ett internminne för att lagra data för 250 dagar. Även datum och tid. 15

16 Beskrivning av SensMax pro TCPIP datainläsare Ikon Händelse Beskrivning 1. Status lampa Lyser Datainläsaren försöker upprätta kontakt med servermjukvaran. Datainläsaren fungerar Anslutning till sensor finns Letar efter ny sensor 2. Radio link Lyser Blinkar 3. Clock Sync Lyser Datum & tid är synkroniserad med servern 4. Server Link Lyser Kontakt med servern finns 5. USB kontakt USB Kontakt 6. Knapp Knapp för att upprätta kommunikation med sensorer 7. RJ-45 kontakt För anslutning till nätverk och internet Tekniska specifikationer Datainläsaren TCP/IP Datainläsning Automatisk via radiokanal Avstånd mellan sensorer och datainläsaren 20-50mm beroende på väggar etc Antal sensorer som kan avläsas 10 Minne 250 dagar Hölje ABS Plast, svart Radiofrekvens 2,4GHz Sändareffekt 3,2mW Drivspänning 5V från USB adapter eller dator Dimensioner 110 x 66 x 28mm Datoranslutning USB Överföring via nätverket Automatisk 16

17 Konfigurering av datainläsaren SensMax Pro TCPIP När du använder datainläsaren första gången måste den först konfigureras. Använd den medföljande mjukvaran SensMax USB Config. Anslut datainläsaren till datorn med USB kabeln. Installera mjukvaran och kör programmet. Klicka på knappen: Server inställningar IP address IP server adress (adressen till foldern för servermjukvaran är installerad) TCP/IP inställningar Port Serverns port (normalt 2020) IP Address Adressen till denna datainläsare (om inte DHCP används) Network Mask Nätverksmasken (om inte DHCP används) Gateway Gateway till internet (om inte DHCP används) Skriv i dina inställningar och klicka på Save Settings Notera: Windows brandvägg kan blockera port. Ställ in brandväggen så att porten adderas till exkluderade på datorn som SensMax servermjukvaran är installerad på. 17

18 SensMax Pro GPRS Datainläsare Användarmanual Beskrivning av SensMax Pro GPRS datainläsare Datainläsaren är konstruerad för att läsa in data från SensMax besöksräknarnas sensorer. Datapaketen överförs från sensorerna via en radiokanal till datainläsaren. Datapaketen från datainläsaren skickas till datorn via GPRS mobilprotokoll. SensMax serverprogrammet måste även användas till denna datainläsare. Beskrivningen av servermjukvaran visas i separat avsnitt. Koppla samman sensorerna med datainläsaren: Använd följande steg för att koppla samman anslutna sensorer till datainläsaren: 1. Anslut datainläsaren med USB kabeln till USB adapter i väggen/stoppa i batterier i sensorerna 2. Anslut nu datainläsaren med USB kabeln till en dator(ger även spänning). 3. Tryck på knappen på datainläsaren. 4. Tryck på kappen inne i en av sensorparet (den med 4 lampor) Notera: Knappen för att leta efter sensorer finns på fronten av datainläsaren, nära USB kontakten. Använd en penna för att trycka på knappen. Ett kort tryck ställer datainläsaren i läge för att leta efter sensorer. Om du trycker länge (10 sekunder) frånkopplas alla installerade sensorer. En datainläsare kan hantera upp till 10 sensorer. 18

19 Datainläsaren har ett internminne för att lagra data för 250 dagar. Även datum och tid. Beskrivning av SensMax Pro GPRS funktioner 19

20 IKON Händelse Beskrivning 1. GSM NET Blinkar GSM/GPRS nätverk har hittats 2. Sensor Link Lyser Blinkar Anslutning till sensor finns Letar efter en ny sensor 3. Clock Sync Lyser Tid & Datum är synkroniserad med server 4. Server Link Lyser Blinkar Anslutning med server är upprättad Ingen anslutning till servern 5. USB kontakt USB kontakt 6. Tryckknapp Knapp för att ansluta sensorer 7. SIM kontakt Hållare för SIM kort Tekniska specifikationer Datainläsaren GPRS Datainläsning Automatiskt via radiokanal Avstånd till sensorerna 20-50m beroende på väggar Antal sensorer som kan anslutas 10 Internt minne 250 dagar Hölje ABS plast, svart Radiofrekvens till sensorer 2,4GHz Radioeffekt 3,2mW Drivspänning USB spänningsadapter 5V Dimensioner 110x75x25mm Anslutning till dator USB Datakommunikation inom nätverket Automatisk GSM standard 850/900/1800/1900 MHz Trafik volymen i GPRS nätverket Datainläsaren använder mobil trafik via Internet för att läsa in datapaket. Mängden data är ungefär 0.4kB per varje överföring till servern. Volymen av datatrafik är även beroende på mobil frekvensen som används. Mängden av data per dag beräknas enligt följande: G= A/B*C Där G är mängden trafik i kb. A är antalet minuter per dag (1440). B är hur ofta hur ofta dataöverföring sker. C är hur mycket trafik datainläsaren tar emot. Ett exempel: Om uppdatering av data sker varje 20 minut. Under 24 timmar kommer överföring via mobilnätet bli: 1440 / 20 * 0,4 = 28,8 kb (per dygn) 28,8 * 31 = 892,8 (per månad) 20

21 Anslutning av SIM kort Datainläsaren kan användas till standard SIM kort, 15 x 25mm. Viktigt! Datainläsaren kan INTE användas till samtal med PIN kod. Detta måste stängas av innan använding. Konfigurering av datainläsaren SensMax Pro GPRS När du använder datainläsaren första gången måste den först konfigureras. Använd den medföljande mjukvaran SensMax USB Config. Anslut datainläsaren till datorn med USB kabeln. Installera mjukvaran och kör programmet. Klicka på knappen: 21

22 Server inställningar IP address IP server adress (adressen till foldern för servermjukvaran är installerad) TCP/IP inställningar Port Serverns port (normalt 2020) IP Address Adressen till denna datainläsare (om inte DHCP används) Network Mask Nätverksmasken (om inte DHCP används) Gateway Gateway till internet (om inte DHCP används) Skriv i dina inställningar och klicka på Save Settings Notera: Windows brandvägg kan blockera porten. Ställ in då in brandväggen så att porten adderas till exkluderade på datorn som SensMax servermjukvaran är installerad på. 22

23 SensMax Server Användarmanual 23

24 Beskrivning över SensMax Servermjukvara Servermjukvaran är avsedd till att läsa datapaket från datainläsarna SensMax TCPIP samt SensMax GPRS. Dessutom bestäms i vilken folder som data skall lagras. Inställningarna i mjukvaran, automatiskt styr data från alla anslutna besöksräknare (sensorer). Installation Installera SensMax servermjukvaran på valfri dator. Efter installation, starta mjukvaran. OBSERVERA! Under Windows 7 måste programmet köras som administratör! 24

25 Inställningar TCP Listen Address Denna IP adress är det IP som mjukvaran skall lyssna på, det vill säga datainläsarens. TCIP eller GPRS. Om din datorn får IP adress via DHCP måste du skriva in 0,0,0,0 Port Porten som mjukvaran skall lyssna på. Normalt 2020 eller alternativt 2029 Windows inställningar för brandväggen: Gör inställningen i brandväggen för den dator som har servern installerad, att port 2020 (2029) är exkluderad. Om du använder Windows 7, måste du lägga till programmet gprsserver.exe till exkluderade filer. Programmet finns normalt i C:\Program files\sensmax\server. Data biblioteket Välj en folder där du vill lagra all data från sensorerna. Denna folder måste ha skrivbehörighet i system \write Nuvarande batteri förbrukningsprofil För att optimera strömförbrukningen i sensorerna, måste du konfigurera detta. Du har 4 valmöjligheter: Test Mode Normal Mode Max battery live Custom - används när du testa funktionerna och inte vill vänta på statistiken - den rekommenderade inställningen - lång tid mellan datainläsningen vilket ger maximal batterilivslängd - manuella inställningar RF Sync Period Period i sekunder mellan datainläsningen från sensorerna. Det rekommenderade värdet är 1800 (30 minuter). Detta för att spara på sensorns batterier. Sound Alarm Period Denna inställning är av sedd för hur länge en sensor skall kunna vara blockerad innan larmet ljuder. Rekommenderat värde är 900 (15 minuter). Upload Interval Inställning är avsedd för datainläsaren. Visar tiden mellan varje överföring mellan datainläsaren och server. Clock Auto Sync Automatisk datum & tidsynkronisering mellan datainläsare och server. Rekommenderas att kontrollera denna. Sensor Auto Erase När denna är ifylld töms sensorns minne automatisk efter varje överföring till datainläsaren. För att spara sensorernas batterier, klicka i denna ruta. Beep When Crossing Om du klickar i denna ruta, kommer sensorn att avge ljudsignal vid varje passage. 25

26 Use colletor buffer for data backup Om du klickar I denna ruta, kommer datainläsaren lagra data I 250 dagar i det interna minnet. Om du INTE klickar i denna ruta, kommer datainläsarens minne tömmas efter varje överföring till servern. Close data files Klickar du i denna ruta, kommer serverprogrammet stänga datafilerna på datorns hårddisk efter varje datalagring. Skapar en säkrare lagring på hårddisken. Denna inställning är nödvändig om du skall lagra data via en FTP server. Om du lämnar denna ruta utan bock, kommer servern hålla filerna öppna och snabbar upp lagringen på hårddisken. Efter att du har gjort dina val i inställningarna, tryck på Save knappen för att starta servern. Om allt är korrekt, startar servern: Namn på sensorerna Varje sensor kan namnges med eget namn. För att göra det, klicka på fliken Sensors Du presenteras en lista med sensorerna: För att namnge en sensor, dubbelklicka i Namnrutan efter serienumret och skriv in namnet du vill använda. Notera: Om Listan är tom betyder det att inga sensorer är registrerade i databasen ännu. 26

27 27

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

SensMax EasyReport Mjukvara Användarmanual

SensMax EasyReport Mjukvara Användarmanual 1 SensMax EasyReport Mjukvara Användarmanual Innehållsförteckning EasyReport mjukvarans beskrivning 4 EasyReport mjukvarans installation 4 EasyReport mjukvarans översikt 5 Filmeny 5 Mjukvarans Knappar

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Felsökningsguide för Windows XP

Felsökningsguide för Windows XP Felsökningsguide för Windows XP Om du inte kan komma ut på Internet med din dator så följ denna guide. Var god följ denna guide innan ni ringer och felanmäler till Kungälv Energi AB. * Starta om din dator

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_004 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

OBS! Innan mätning Ladda mätare och vibindicator

OBS! Innan mätning Ladda mätare och vibindicator 1(16) Introduktion HealthVib HAV-mätsystem är designad för mätning av handarmvibrationer (HAV) i 3 riktningar enligt ISO 5349, ISO 8041:2005 och 2002/44/EG. När HealthVib HAV-mätsystem används kan mätning

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

Foto Gong. Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt.

Foto Gong. Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt. Foto Gong Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt. Foto Gong betyder välkommen Foto Gong är den perfekta lösningen för din butiksentré och alla andra ställen där du

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Net2 Pro - Snabbguide

Net2 Pro - Snabbguide Net2 Pro - Snabbguide Snabbguide för installation och grundfunktioner i mjukvaran Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Net2 Pro är en PC-baserad mjukvara för administration av passersystemet. Net2 Pro ger

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer