Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11"

Transkript

1 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status Spänningsväljare (min- mid -max) Säkring Kan användas till: Elektrostatiska filterelektroder Elektrostatiska filter Tekniska data PC2 Bar Negativa joniseringssystem Strömförsörjning 230Vac, enfas 50/60Hz Max effekt Utgångsanslutning Utgångsspänning Elektroder 25VA Spetsjonisering Vdc Imax 2mA 8,5Mohm load (min-mid-max) 7000/ 7500/ 8000Vdc Beställningskoder PC2 Bar Högspänningsregulator EMIT 103 Joniseringsnål för kanaler mm EMIT 100 Joniseringsnål för dia 100 x L200 Plattor 33Mohm load (min-mid-max) 4900/ 5250/ 5600Vdc EMIT 150 EMIT 200 Joniseringsnål för dia 150 x L200 Joniseringsnål för dia 200 x L200 Negativ jonisering Min-mid-max -7250/ -7700/ -8250Vdc EMIT 250 EMIT 315 Joniseringsnål för dia 250 x L200 Joniseringsnål för dia 315x L200 Max output current Högspänning Max belastning Guideline 2,1mA 4 MOhm at 8000Vdc joniseringstrådar EMC Directive 2004/108/E EMC Directive 89/336/CE Maskindirektiv 2006/42/EC Certain Voltage Limits 2006/95/EC NEU 100 Neutraliseringsnål för dia 100 x L360 NEU 150 Neutraliseringsnål för dia 150 x L360 NEU 200 Neutraliseringsnål för dia 200 x L360 NEU 250 Neutraliseringsnål för dia 250 x L360 NEU 315 Neutraliseringsnål för dia 315 x L360 NEU 124 Neutraliseringsnål för 150 x 100 NEU 125 Neutraliseringsnål för 150 x 150 NEU 126 Neutraliseringsnål för 200 x 100 Approvals EU EN (1992) EN (1992) IEC (1aEd ) EN EN EN60529 EN50140 EN55014 EN50141 EN EN EN NEU 110 Neutraliseringsnål för 200 x 150 NEU 129 Neutraliseringsnål för 300 x 200 NEU 130 Neutraliseringsnål för 350 x 100 NEU 140 Neutraliseringsnål för 400 x 200 RIVI 139 Balanseringsnål RIVIT Balanseringsnål CAVO Högspänningskabel 20kV DER 151 Terminalbox 3 ingångar och 27 utgångar DER 152 Terminalbox 1 ingång och 3 utgångar

2 Val av spänning Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 (Bryt strömmen innan spänningsval) Spänningsväljaren används för anpassning till filtrets arbetsspänning. 1. Kontrollera spänningen till det elektrostatiska filtrets elektroder och plattor med hjälp av en multimeter för att se om spänningen behöver ändras. Spänningen beror på typen och storleken hos det elektrostatiska filtret. 2. Bryt strömmen och vänta 30 sek. innan bygeln avlägsnas 3. Placera bygeln på önskad plats. 4. Slå på strömmen och kontrollera åter filterspänningen. OBS: Det är möjligt att ha larmstatus för högre spänningar. Spänningsnivån kan eventuellt överstiga den aktuella strömmen. Minska spänningen ett steg för att åstadkomma god fuktionalitet i kretsen. Statusindikering Den elektroniska kretsen ger kontinuerlig information om dess driftstatus via grön LED-lampa. En lysande LED-lampa visar väl fungerande enhet. I händelse av smutsigt filter eller igensatt filter eller andra fel, kommer den gröna lysdioden att blinka eller slockna. Lysdioden blinkar vid spänningsfall eller kortslutning som förhindrar utsläpp av joner. Åtgärder måste vidtas för att undanröja dessa orsaker. Elektrisk och elektronisk funktion Ingen strömförsörjning indikeras på fronten. Alarmkontakten indikeras på fronten. När strömmen slås på, kommer den att generera en hög spänning och den gröna LED-lampan visas och larmkontakten blinkar. Vid kortslutning på filter eller vid ström > 2,5 ma, slocknar den gröna lampan och den röda lampan blinkar och kontakterna går tillbaka till läget som anges på etiketten.

3 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Elektronisk krets/justerbar bas 1. Input power supply. Amp-kontakt 6,3 x 0,8 for L/+ & N & Amp-kontakt 4,8 x 0,8 för jord 2. Säkring 250V/1A T 3. Spänningsväljare (min- mid - max). 4. Utgångsspänning för elektroniska filterelektroder vid jonisering. 5. Utgångsspänning för elektroniska filteruppsamlingsplattor vid jonisering. 6. Utgångsspänning för negativa joniseringssystem vid filtrering. 7. Larmkontakter och jordanslutning. 8. Larmkontakt (not in voltage) 9. C = Common, NO = Normally Open, NC = Normally Closed Larmkontaktens egenskaper Max spänning 250Vac/dc Max strömstyrka 1A Anslutning till jord Amp 4,8 x 0,8 för eventuell filteranslutning till jord. Korrekt fungerande LED-länk. Icke polariserad LED Larm LED. Polariserad LED

4 Dimensioner Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Dimensions Strömförsörjning och installation Strömbrytare Koppla in en strömbrytare att användas vid ordinarie bruk och vid underhållsarbete. Öppna inte den elektroniska kretsen. Här finns inga delar som du kan serva. Kontakta din serviceverkstad eller din installatör för hjälp. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. Stäng genast av enheten om det skulle komma vätska i enheten, och kontakta ditt lokala servicecenter eller din installatör. Använd inte utrustningen på platser där det kan finnas explosionsrisk. Det är inte nödvändigt att öppna höljet för att ansluta strömmen. Använd den medföljande kabeln med en IEC-kontakt. Använd plastfästet för väggmontering. Det fästs med de fyra skruvarna.

5 System Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Elektrostatiskt filter för kanal inbyggnad Joniseringsspets Joniseringsspets Balanseringsspets Balanseringsspets

6 Säkringar Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Fig.A Fig.B För att kontrollera säkringarna måste man öppna kontrollpanelen enligt följande steg: Bryt strömförsörjningen Lossa kablarna som ansluter plattan och kretskortet Kontrollera säkringen på terminalen och ersätta den med samma typ Öppna skyddet för frontpanelen Ta bort de fyra skruvarna (fig.a) Stäng skåpet Öppna skåpet enligt fig.b Kontrollera säkringen med en mätare och ersätta den med en annan av samma typ: 5 x 20 glasrör 250V 1A Obs: Kontakta teknisk support om säkringen går sönder igen efter återställningen eftersom felet förmodligen beror på kortslutning i kretskortet.

7 Problemlösning Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Under normal användning kan incidenter som påverkar funktionaliteten av enheten inträffa. Ibland kan problemet lätt åtgärdas. I andra fall kan man behöva kontakta sin servicepartner. Kommentarer till problem med den elektroniska kretsen Om det gröna lysdiodslarmet blinkar kan det tyda på två fel: 1. Joniseringsspetsen är påverkad av smuts och / eller fukt. 2. Den elektroniska kretsen eller högspänningskabeln är skadad. I det första fallet kan larmet lätt avlägsnas genom att man ersätter det med en ren isolator. I andra fall kan man behöva teknisk hjälp. För att utröna huruvida orsaken till larmet beror på brist på isolering eller om den elektroniska kretsen är felaktig, bör följande test utföras: 1. Koppla bort strömmen till ramverket. 2. Öppna och ta bort sändaren för negativa joner. 3. Koppla bort kabeln från de elektriska anslutningarna och isolera den så att den inte rör vid några metalldelar anslutna till jord. 4. Slå på bilden och se om den elektroniska kretsen med den gröna lysdiod indikerar en väl fungerande utrustning. I så fall felet finns felet endast på de elektrostatiska cellerna, men om larmet fortsätter med röda LED-lampor, så finns felet i den elektronisk kretsen eller i högspänningskabeln.

8 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Användning av spänningsväljare Rita en rektangel 78x105 mm, som visas på bilden, för att bestämma positionen där man installerar komponenterna i kanalen enligt projektplanen. Använd en kniv eller liknande (om kanalen är i en spiral) eller liknande anordning för att skära ut hålet. Sätt flänsen genom att trycka på hörnen som visas på bilden för att tränga igenom tunna aluminiumskiktet. Detta kommer att skapa hål för skruvarna.

9 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Förbered för en fläns över det utskurna området genom att göra en tätning med akrylsilikon. Tryck flänsen på plats och se till att det är väl förseglad. Fäst flänsen med de 4 skruvarna som medföljer utrustningen.

10 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Installera komponenterna för kanalen (EMIT, neutral, BALANCE) enligt projektplanen, med hänsyn taget till luftflödets riktning som anges på den självhäftande schablonen. Fäst med de fyra M4-skruvarna som levereras med utrustningen.

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual S-700 Vindkraftverk 12VDC / 24VDC 21-1300 Land 12VDC / 21-1400 Land 24VDC 21-1500 Marin 12VDC / 21-1600 Marin 24VDC Användarmanual Version 1.0 Serienummer: MANUAL Vindkraftverk S-700 art: 21-1300 / 1400

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0 S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600 Användarmanual Version 2.0 Serienummer: Tillverkare: GREATWATT POWER, INC. Shanghai, China. E-mail: info@greatwatt.com Web:

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer