CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK. Honda Motor Co., Ltd HONDA O/M CRF150R/RB (SV) 3SKSE610 00X3S-KSE-6100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK. Honda Motor Co., Ltd. 2008 HONDA O/M CRF150R/RB (SV) 3SKSE610 00X3S-KSE-6100"

Transkript

1 CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK SV Honda Motor Co., Ltd CRF150R_SV_ before 1 1/30/09, 3:17 PM

2 DENNA MOTORCYKEL ÄR KONSTRUERAD OCH TILLVERKAD ENDAST FÖR TÄVLINGSBRUK OCH SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTI. DEN UPPFYLLER INTE GÄLLANDE TRAFIKSÄKERHETSKRAV FÖR MOTORFORDON OCH DEN ÄR OLAGLIG ATT KÖRA PÅ ALLMÄN VÄG. DENNA MOTORCYKEL FÅR ENLIGT LAG ENDAST KÖRAS VID ORGANISERADE TÄVLINGAR PÅ INHÄGNAT OMRÅDE SOM GENOMFÖRS UNDER KONTROLL AV EN BEHÖRIG ORGANISATION ELLER MED TILLSTÅND FRÅN DE LOKALA MYNDIGHETERNA. KONTROLLERA FÖRST ATT DET ÄR LAGLIGT ATT KÖRA. ENDAST FÖRAREN, INGA PASSAGERARE. Denna motorcykel är konstruerad och tillverkad för att bära endast föraren. Motorcykelns lastbegränsning och sadelns utformning gör det osäkert att köra med en passagerare. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK NOGGRANT. VIKTIGT MEDDELANDE Denna instruktionsbok ska betraktas som en del av motorcykeln och ska följa med motorcykeln vid försäljning. All information i denna publikation är baserad på senast tillgängliga produktinformation vid bokens tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående information och utan åtaganden på grund av sådana ändringar. Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd. Honda Motor Co., Ltd., 2008 CRF150R_SV_ before 2 1/30/09, 3:17 PM

3 Honda CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK CRF150R_SV_ before 3 1/30/09, 3:17 PM

4 Inledning Grattis till valet av en Honda CRF motocross. Som ägare till en Honda är du förhoppningsvis en av våra många nöjda kunder över hela världen en global kundkrets som uppskattar vårt goda rykte som tillverkare av kvalitetsprodukter. Din CRF är en tävlingsmotorcykel som har utrustats med den senaste tekniken inom motocross. Den är endast avsedd för tävlingsbruk på inhägnat område och ska bara köras av erfarna förare. Tänk på att motocross är en fysiskt krävande sport där det behövs mer än bara en bra motorcykel. För att nå bra resultat måste du vara i utmärkt fysisk form och vara en skicklig förare. För bästa möjliga resultat bör du träna din fysik och din körskicklighet ofta. Innan du börjar köra ska du bekanta dig med din CRF och hur den fungerar. Skydda dig själv och din motorcykel genom att serva den och hålla den i gott skick. Följ alltid serviceintervallerna i serviceschemat. Det är lika viktigt att följa anvisningarna för inkörning och att utföra alla kontroller före körning och övriga regelbundna kontroller i denna instruktionsbok. Läs dessutom instruktionsboken innan du börjar köra. Den innehåller fakta, anvisningar, säkerhetsinformation och nyttiga tips. För att instruktionsboken ska vara lätt att använda har den en innehållsförteckning, en detaljerad lista över ämnen i början av varje avsnitt och ett index längst bak. När du läser denna instruktionsbok kommer du att hitta information som föregås av symbolen OBS. Denna information är till för att hjälpa dig att undvika skador på din Honda, annan egendom och miljön. Om du inte har tillräckliga tekniska kunskaper och rätt verktyg ska du låta din Honda-återförsäljare utföra den service och de justeringar som tas upp i denna instruktionsbok. Om du har frågor eller om din motorcykel behöver specialservice eller reparation ska du komma ihåg att din Hondaåterförsäljare kan din CRF bäst. Trevlig körning! Följande kod i denna instruktionsbok anger marknadsversion. ED Europeisk direktförsäljning Inledning CRF150R_SV_ before 4 1/30/09, 3:17 PM

5 Några ord om säkerhet Din egen och andras säkerhet är mycket viktig. Att köra denna motorcykel innebär ett stort ansvar. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller säkerhet innehåller denna instruktionsbok ett avsnitt om motorcykelsäkerhet och ett antal säkerhetsmeddelanden. Säkerhetsmeddelanden föregås av en säkerhetssymbol och ett av tre följande signalord: FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET. Dessa signalord betyder: FARA VARNING FÖRSIKTIGHET Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna. Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna. Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna. Av naturliga skäl är det inte möjligt att varna för alla tänkbara faror som kan uppstå när man använder eller underhåller en motorcykel. Du måste därför använda ditt eget goda omdöme. Säkerhetsmeddelanden CRF150R_SV_ before 5 1/30/09, 3:17 PM

6 Innehåll SÄKERHET VID MOTORCYKELKÖRNING...1 Viktig säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...2 Viktig information till föräldrar...2 Tillbehör och modifieringar...3 Säkerhetsdekaler...4 MANÖVERREGLAGE...5 Manöverkomponenters placering...6 FÖRE KÖRNING...7 Är du redo att köra?...8 Är din motorcykel redo att köras?...9 Kontroll före körning...9 GRUNDLÄGGANDE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING...11 Försiktighetsåtgärder för körning...12 Starta och stänga av motorn...13 Förberedelser...13 Startprocedur...13 Sur motor...13 Stänga av motorn...14 Växla...15 Anvisningar för inkörning...16 SERVICE AV DIN HONDA...17 Innan du servar din Honda Betydelsen av service och underhåll...18 Säkerhet vid service...19 Försiktighetsåtgärder...19 Serviceschema...20 Allmän tävlingsservice...22 Service före och efter tävling...26 Service mellan heat och vid träning...26 Service efter tävling...26 Serviceförberedelser Servicekomponenters placering...28 Sadel...29 Bränsletank...30 Bakram...32 Serviceprocedurer Vätskor och filter Bränslesystem...34 Motorolja...36 Växellådsolja...39 Kylvätska...41 Luftfilter...43 Vevhusventilation...45 Motor Gashandtag...46 Tomgångsvarvtal...48 Koppling...49 Varmstarthandtag...51 Tändstift...52 Ventilspel...53 Kolv/kolvringar/kolvtapp...62 Chassi Fjädring...70 Bromsar...75 Hjul...79 Däck och slangar...80 Drivkedja...82 Avgasrör/ljuddämpare...85 Övriga serviceprocedurer...88 Vård av motorcykelns yttre...90 TÄVLINGSINSTÄLLNINGAR...93 Justering av framfjädring...94 Justering av bakfjädring Fjädringsjustering för banförhållanden Anvisningar för fjädringsjustering Förgasarinställningar och justeringstips Chassijusteringar Drevning Däckval för banförhållanden Personliga anpassningar TIPS Transport av motorcykeln Förvaring av motorcykeln Miljöhänsyn Felsökning TEKNISK INFORMATION Ram- och motornummer Specifikationer Åtdragningsmoment Bränsle som innehåller alkohol Tävlingsloggbok Tillbehörslista Reservdelar och utrustning Kopplingsschema INNEHÅLLSFÖRTECKNING INDEX TILLVERKARE OCH AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR DEN EUROPEISKA MARKNADEN Innehåll CRF150R_SV_ before 6 1/30/09, 3:17 PM

7 Säkerhet vid motorcykelkörning Detta avsnitt innehåller några av de viktigaste instruktionerna och rekommendationerna för att du ska kunna köra din CRF på ett säkert sätt. Ta dig tid att läsa dessa sidor. Avsnittet innehåller även information om var du hittar säkerhetsdekaler på din CRF. Viktig säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...2 Viktig information till föräldrar...2 Tillbehör och modifieringar...3 Säkerhetsdekaler...4 Säkerhet vid motorcykelkörning 1 CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

8 Viktig säkerhetsinformation Försiktighetsåtgärder Din CRF kan ge dig många års körning och nöje om du tar ansvar för din säkerhet och förstår de utmaningar som du kan möta i tävlingssammanhang. Som erfaren förare vet du att det finns många sätt att skydda sig när man kör motorcykel. Följande råd anser vi vara de allra viktigaste. Skjutsa aldrig en passagerare. Din CRF är konstruerad endast för föraren. Att skjutsa en passagerare kan orsaka en olycka där du och andra kan skadas. Använd skyddsutrustning. Vare sig du träningskör eller deltar i en tävling ska du alltid använda en godkänd hjälm, ögonskydd och lämplig skyddsutrustning. Lär känna din CRF. Eftersom varje motorcykel är unik ska du ta dig tid att vänja dig vid hur just denna motorcykel fungerar och svarar på dina manövrar innan du börjar tävla. Överskatta inte din körförmåga. Överskatta aldrig din körförmåga och kör inte snabbare än vad förhållandena medger. Kom ihåg att alkohol, droger, sjukdom och trötthet kan försämra din förmåga att köra bra och säkert. Kör inte berusad. Alkohol och motorcykelkörning hör inte ihop. Till och med små mängder alkohol försämrar din förmåga att uppfatta förändringar i omgivningen och din reaktionstid försämras ju mer alkohol du dricker. Kör alltså inte berusad och se till att dina vänner inte gör det heller. Håll din Honda i säkert skick. Det är ytterst viktigt för din säkerhet att du underhåller din CRF korrekt. En lös bult kan till exempel orsaka ett haveri där du kan skadas allvarligt. Viktig information till föräldrar Ditt barns säkerhet är mycket viktig för Honda. Därför ber vi dig läsa detta meddelande innan du låter barn eller ungdomar köra denna motorcykel. Tävlingskörning kan ge mycket glädje. Men dåligt omdöme kan leda till personskador och det vill vi inte ska hända. Som förälder kan du hjälpa till att förhindra olyckor genom att fatta goda beslut om när och hur ditt barn ska köra motorcykeln. Kom ihåg att denna CRF är konstruerad endast för tävlingsbruk och för erfarna unga förare. Motorcykeln är konstruerad endast för föraren och den maximala lastkapaciteten är 68 kg. Förarens vikt får inte överstiga denna gräns. Föraren måste nå ner till marken med båda fötterna när han eller hon sitter på sadeln. Föraren måste också kunna lyfta upp motorcykeln om den har vält omkull. Föräldern och föraren måste känna till motorcykeln, dess reglage och reglagens funktion till fullo. Båda måste också förstå all information i denna instruktionsbok innan körningen kan börja. För ditt barns säkerhet ska du utföra kontroller före träning och tävling, och förklara för ditt barn hur viktigt det är att kontrollera alla delar noggrant före körning. 2 Säkerhet vid motorcykelkörning CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

9 Tillbehör och modifieringar Tillbehör och modifieringar Montering av andra tillbehör än Hondas, demontering av originalutrustning eller ombyggnad av din CRF där dess konstruktion eller funktion ändras kan inverka negativt på din CRF:s köregenskaper, stabilitet och bromsar, vilket kan göra den osäker att köra. VARNING Felaktiga tillbehör eller ombyggnader kan leda till en olycka där du riskerar att skadas allvarligt eller dödas. Följ alla anvisningar i denna instruktionsbok angående tillbehör och ombyggnad. Säkerhet vid motorcykelkörning 3 CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

10 Säkerhetsdekaler Läs denna dekal noggrant och ta inte bort den. Om dekalen faller av eller blir svår läsa finns nya dekaler tillgängliga hos din Honda-återförsäljare. 4 Säkerhet vid motorcykelkörning CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

11 Manöverreglage Läs detta avsnitt noggrant innan du börjar köra. Här beskrivs var de olika reglagen sitter på din CRF. Manöverkomponenters placering...6 Manöverreglage 5 CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

12 Manöverkomponenters placering varmstarthandtag kopplingshandtag frambromshandtag motorns stoppknapp gashandtag chokereglage kickstart bränslekran växelspak bakbromspedal 6 Manöverreglage CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

13 Före körning Före varje körning ska du se till att både du och motorcykeln är redo att börja köra. Detta avsnitt hjälper dig att förbereda dig. Avsnittet handlar om hur du kan utvärdera dina körkunskaper och vilka delar du ska kontrollera på din CRF. Är du redo att köra?...8 Är din motorcykel redo att köras?...9 Kontroll före körning...9 För information om justering av fjädring, förgasare och andra komponenter se sida 93. Före körning 7 CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

14 Är du redo att köra? Innan du kör din CRF för första gången rekommenderar vi starkt att du läser denna instruktionsbok, ser till att du förstår säkerhetsmeddelandena och lär dig hantera alla reglage. Före varje körning ska du även se till att både du och motorcykeln är redo att börja köra. VARNING Att inte använda hjälm ökar risken för allvarliga skador eller dödsfall vid en olycka. Använd alltid hjälm, ögonskydd och övrig skyddsutrustning när du kör. För information om justering av fjädring, förgasare och andra komponenter se sida 93. Vare sig du förbereder dig för tävling eller träning ska du alltid se till att: Du är i god fysisk och mental hälsa Du inte är påverkad av alkohol eller droger Du använder en godkänd hjälm, ögonskydd och övrig skyddsutrustning Inte ens en komplett skyddsutrustning kan garantera ett fullständigt skydd, men genom att använda rätt utrustning när du kör kan du minska risken för skador och skadornas omfattning. 8 Före körning CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

15 Är din motorcykel redo att köras? Tävlingskörning kan innebära stora påfrestningar på en motorcykel och därför är det viktigt att du kontrollerar din CRF och åtgärdar eventuella fel innan du börjar köra. Kontrollera följande (sidhänvisning står till höger): VARNING Att underhålla motorcykeln dåligt eller att inte reparera fel innan du kör kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas. Gör alltid en kontroll av motorcykeln före körning och åtgärda eventuella fel. Kontroll före körning Kontrollera följande före varje körning: Motoroljenivå...37 Växellådsoljenivå...40 Kylvätskenivå...41 Kylsystemets och kylslangarnas skick...42 Tändstiftets värmetal korrekt, sotbeläggning och tändkabelns fastsättning...52 Luftfiltrets skick och om det är smutsigt...43 Justering av kopplingshandtag och spel...49 Varmstarthandtagets spel...51 Dränering av vevhusventilation...45 Styrlager och relaterade delars skick...88 Gashandtagets funktion...46 Skador på däcken eller felaktigt lufttryck...80 Ekrarnas åtdragning...79 Däcklåsens åtdragning...79 Fram- och bakfjädringens funktion...70, 71 Fram- och bakbromsens funktion...75 Att drivkedjan har korrekt spel och är smörjd...82 Skador eller slitage på drivkedjans kedjesläpa och rullar...82, 83 Kontroll av avgasrör/ljuddämpare...85 Att allt sitter fast (till exempel topplockets muttrar, bultar/muttrar till motorfästen, axelmuttrar, styrhållarbultar, styrkronornas klämbultar, drivkedjejusteringen, drivkedjestyrningen, kablagekontakter, kickstartpedalens fästbult)... 89, Före körning 9 CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

16 10 Före körning CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

17 Grundläggande instruktioner för användning I detta avsnitt hittar du grundläggande information om hur du startar och stänger av motorn samt anvisningar för inkörning. Försiktighetsåtgärder för körning...12 Starta och stänga av motorn...13 Förberedelser...13 Startprocedur...13 Sur motor...13 Stänga av motorn...14 Växla...15 Anvisningar för inkörning...16 Grundläggande instruktioner för användning 11 CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

18 Grundläggande instruktioner för användning Försiktighetsåtgärder för körning Innan du kör din CRF för första gången ska du läsa avsnittet Försiktighetsåtgärder som börjar på sida 2 och föregående avsnitt, Före körning. Undvik att starta eller köra motorn i stängda utrymmen som till exempel ett garage. Din CRF:s avgaser innehåller giftig koloxid, som snabbt kan samlas i höga koncentrationer i stängda utrymmen och orsaka sjukdom eller dödsfall. 12 Grundläggande instruktioner för användning CRF150R_SV_001_ /30/09, 3:17 PM

19 Följ alltid den korrekta startproceduren som beskrivs nedan. Din CRF kan startas med kickstartpedalen när en växel är ilagd genom att du drar in kopplingshandtaget innan du använder kickstartpedalen. Förberedelser Kontrollera att växellådan ligger i neutral. Startprocedur Följ alltid den korrekta startproceduren som beskrivs nedan. bränslekran chokereglage Kontrollera nivåerna på motorolja, växellådsolja och kylvätska innan du startar motorn (sida 37, 40, 41). Starta kall motor 1. Vrid bränslekranen till ON. 2. Lägg växellådan i neutralläge. 3. Om temperaturen är 35 C eller lägre ska du dra ut chokereglaget helt. 4. Om temperaturen är lägre än 0 C ska du vrida på gashandtaget två eller tre gånger. (Motorn behöver fetare blandning vid start i låga temperaturer. När du vrider på gashandtaget matar accelerationspumpen extra bränsle till cylindern, vilket underlättar start i kallt väder.) 5. Utan att gasa trampar du kickstartpedalen från det högsta läget hela vägen ner med en snabb och snärtig rörelse. (Gasa inte, eftersom förgasaren är utrustad med en accelerationspump som matar bränsle till motorn och kan göra den sur om du vrider på gashandtaget upprepade gånger. En sur motor är svår att kicka igång.) 6. Låt motorn gå en minut och tryck sedan in chokereglaget till helt stängt läge. Ge lite gas om tomgången är ojämn. Starta och stänga av motorn Starta varm motor 1. Vrid bränslekranen till ON. 2. Lägg växellådan i neutralläge. 3. Dra in varmstarthandtaget och kicka igång motorn. (Gasa inte.) 4. Släpp varmstarthandtaget så snart motorn startar. varmstarthandtag Starta motorn efter motorstopp under körning eller efter omkullkörning 1. Lägg växellådan i neutralläge. 2. Dra in varmstarthandtaget och kicka igång motorn. (Gasa inte.) 3. Släpp varmstarthandtaget så snart motorn startar. Sur motor Om motorn inte startar efter upprepade startförsök kan den ha fått för mycket bränsle och blivit sur. Följ proceduren nedan för att bli av med överflödet av bränsle: 1. Lägg växellådan i neutralläge. 2. Ge full gas och trampa ner kickstartpedalen mycket långsamt cirka tio gånger för att få bort bränsleöverflödet från motorn. 3. Dra in varmstarthandtaget och kicka igång motorn. (Gasa inte.) 4. Släpp varmstarthandtaget så snart motorn startar. Grundläggande instruktioner för användning 13 CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:17 PM

20 Starta och stänga av motorn Stänga av motorn gashandtag motorns stoppknapp Normal avstängning 1. Lägg växellådan i neutralläge. 2. Vrid bränslekranen till OFF. 3. Vrid lite på gashandtaget två eller tre gånger och släpp det sedan. 4. Håll motorns stoppknapp intryckt tills motorn stannar helt. Om inte bränslekranen stängs av kan förgasaren överflödas, vilket kan göra motorn svårstartad. Nödavstängning Om motorn behöver stängas av i en nödsituation trycker du på motorns stoppknapp. 14 Grundläggande instruktioner för användning CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:17 PM

21 Växla OBS Om du växlar på fel sätt kan motor, växellåda och drivlina skadas. OBS Genom att växla ner kan du utnyttja motorbromsen för att sänka farten, speciellt i nedförsbackar. Motorn kan dock skadas om du växlar ner när varvtalet är för högt. 1. När motorn har blivit varm är motorcykeln redo att köras. 2. Låt motorn gå på tomgång, dra in kopplingshandtaget och trampa ner växelpedalen för att lägga i 1:ans växel. 3. Släpp långsamt ut kopplingshandtaget och ge samtidigt gradvis mer gas. Ett bra samspel mellan gas och koppling ger en mjuk start. OBS Rulla inte eller bogsera motorcykeln längre sträckor med motorn avstängd, eftersom det kan orsaka skador på växellådan. OBS Gasa inte för mycket när du ska starta från stillastående. Motorcykeln kan gå upp på bakhjulet och slå över bakåt. 4. När farten efter hand ökar släpper du upp gasen samtidigt som du drar in kopplingshandtaget och lyfter växelpedalen för att lägga i 2:ans växel. 5. Upprepa proceduren för att växla upp till 3:an, 4:an och 5:an. Lyft upp växelpedalen för att växla upp och trampa ner den för att växla ner. Varje lyft/tramp med växelpedalen lägger i nästa högre/lägre växel. Växelpedalen återgår automatiskt till horisontalläge när du släpper den. Grundläggande instruktioner för användning 15 CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

22 Anvisningar för inkörning För att din CRF ska få bästa möjliga driftsäkerhet och prestanda ska du vara extra försiktig under den första dagens körning eller de första 25 km. Under denna period ska du undvika fullgasstarter och snabba accelerationer. Detsamma gäller varje gång när följande har monterats: ny kolv nya kolvringar ny cylinder ny vevaxel eller nya vevlager 16 Grundläggande instruktioner för användning CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

23 Det är absolut nödvändigt för din säkerhet att du håller din CRF i gott skick. Det bidrar även till att bevara motorcykelns värde och hjälper dig att få ut maximala prestanda, att undvika haveri och att göra körningen roligare. För att hjälpa dig att hålla din CRF i gott skick innehåller detta avsnitt ett serviceschema för regelbundet underhåll och steg för steg-instruktioner för specifika serviceåtgärder. Du hittar också försiktighetsåtgärder, information om oljor och tips för att hålla din Honda ren och snygg. Denna motorcykel är utrustad med en tändkontrollmodul (ICM), vilket gör att tändinställningen inte behöver justeras. Se Hondas verkstadshandbok om du vill kontrollera tändinställningen. En verktygssats kan finnas tillgänglig som tillbehör. Kontakta din Hondaåterförsäljares reservdelsavdelning. Innan du servar din Honda Betydelsen av service och underhåll...18 Säkerhet vid service...19 Försiktighetsåtgärder...19 Serviceschema...20 Allmän tävlingsservice...22 Service före och efter tävling...26 Service mellan heat och vid träning...26 Service efter tävling...26 Serviceförberedelser Servicekomponenters placering...28 Sadel...29 Bränsletank...30 Bakram...32 Serviceprocedurer Vätskor och filter Bränslesystem...34 Motorolja...36 Växellådsolja...39 Kylvätska...41 Luftfilter...43 Vevhusventilation...45 Motor Gashandtag...46 Tomgångsvarvtal...48 Koppling...49 Varmstarthandtag...51 Tändstift...52 Ventilspel...53 Kolv/kolvringar/kolvtapp...62 Service av din Honda Chassi Fjädring...70 Kontroll av framfjädring...70 Kontroll av bakfjädring...71 Rekommenderad gaffelolja...72 Byte av gaffelolja...72 Bromsar...75 Hjul...79 Däck och slangar...80 Drivkedja...82 Avgasrör/ljuddämpare...85 Övriga serviceprocedurer...88 Vård av motorcykelns yttre...90 Service av din Honda 17 CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

24 Betydelsen av service och underhåll Det är absolut nödvändigt för din säkerhet att du håller din CRF i gott skick. Det är också ett bra sätt att få ut maximala prestanda under varje heat. Noggranna kontroller före körning och god service är speciellt viktigt eftersom din CRF är ett tävlingsfordon. Kom ihåg att ansvaret för korrekt underhåll ligger hos dig. Kontrollera din CRF före varje körning och följ serviceschemat i detta avsnitt. VARNING Att underhålla motorcykeln dåligt eller att inte reparera fel innan du kör kan leda till en olycka där du kan skadas allvarligt eller dödas. Följ alltid serviceschemat och rekommendationerna för kontroll och underhåll i denna manual. 18 Service av din Honda CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

25 Säkerhet vid service Detta avsnitt innehåller instruktioner om hur viktiga servicemoment ska utföras. Nedan följer några av de viktigaste försiktighetsåtgärderna. Vi kan dock inte varna dig för alla tänkbara risker som kan uppstå när du utför serviceåtgärder. Bara du själv kan avgöra om du ska utföra ett visst servicemoment eller inte. VARNING Att inte följa instruktionerna om underhåll kan leda till att du blir allvarligt skadad eller dödad. Följ alltid de angivna procedurerna och föreskrifterna i denna instruktionsbok. Läs instruktionerna innan du börjar och se till att du har rätt verktyg och tillräckliga kunskaper. För att förhindra att motorcykeln välter ska du parkera den på ett fast och plant underlag och använda ett arbetsstöd. För att minska risken för brand eller explosion ska du vara försiktig när du arbetar med bensin. Använd bara lösningsmedel med hög flampunkt (t.ex. fotogen inte bensin) för att rengöra delar. Håll cigaretter, gnistor och eldslågor borta från alla bränslerelaterade delar. Försiktighetsåtgärder Se till att motorn är avstängd innan du börjar med service eller reparationer. På så vis undviker du ett flertal faror: Koloxidförgiftning från motorns avgaser. Se till att det finns tillräcklig ventilation där motorn körs. Brännskador från varma delar. Låt motorn och avgassystemet svalna innan du tar på dem. Skador från roterande delar. Ha inte motorn igång om det inte instrueras om detta. Service av din Honda 19 CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

26 Serviceschema För att din CRF ska fortsätta vara säker och tillförlitlig behövs regelbundna kontroller och service enligt serviceschemat som följer. Serviceschemat består av en lista över detaljer som kan kontrolleras med grundläggande teknisk kunskap och vanliga verktyg. Hur de olika detaljerna kontrolleras anges i denna instruktionsbok. Serviceschemat innehåller också mer komplicerade procedurer som kan kräva ytterligare teknisk kunskap, specialverktyg och annan utrustning. Därför rekommenderar vi att du låter din Hondaåterförsäljare göra denna service om inte du har stor teknisk kunskap och de verktyg som behövs. Procedurer för detaljerna i detta schema finns i Hondas verkstadshandbok som kan köpas hos din återförsäljare. Utför kontroll före körning (sida 9) vid varje servicetillfälle. Sammanfattning av anmärkningar och procedurer för serviceschema: Anmärkningar: 1. Rengör efter varje heat i dammiga förhållanden. 2. Byt vartannat år. Byte kräver teknisk kunskap. 3. Byt efter inkörning. 4. Kontrollera efter inkörning. 5. Byt växellådsolja om kopplingens lameller och mellanskivor byts. Serviceprocedurer: I: kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov C: rengör A: justera L:smörj R: byt Serviceintervallerna i serviceschemat anges i antal tävlingar och körtimmar. För att du inte ska missa servicen rekommenderar vi att du tar för vana att alltid anteckna antalet tävlingar och/eller hur många timmar du kör. Om du är tveksam till att du klarar ett visst servicemoment eller om du behöver hjälp ska du komma ihåg att din Hondaåterförsäljare kan din CRF bäst och har rätt utrustning för att serva och reparera den. Om du utför servicen själv ska du bara använda Honda original reservdelar eller motsvarande vid reparation eller byte för att få bästa kvalitet och tillförlitlighet. 20 Service av din Honda CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

27 Serviceschema Utför kontroll före körning (sida 9) vid varje servicetillfälle. I: Kontrollera och Rengör, Justera, Smörj eller Byt vid behov. C: Rengör. R: Byt. A: Justera. L: Smörj. DETALJER INTERVALL ANMÄRKNING Varje tävling eller ca 2,5 h Var 3:e tävling eller ca 7,5 h Var 6:e tävling eller ca 15,0 h Var 9:e tävling eller ca 22,5 h Se sida GASHANDTAGETS FUNKTION VARMSTARTSYSTEM LUFTFILTER VEVHUSVENTILATION TÄNDSTIFT VENTILSPEL/DEKOMPRESSIONSSYSTEM MOTOROLJA MOTOROLJEFILTER TOMGÅNGSVARVTAL KOLV OCH KOLVRINGAR KOLVTAPP VÄXELLÅDSOLJA KYLVÄTSKA KYLSYSTEM DRIVKEDJA DRIVKEDJESLÄPA DRIVKEDJERULLE FRAMDREV BAKDREV BROMSVÄTSKA BROMSBELÄGGSSLITAGE BROMSSYSTEM KOPPLINGSSYSTEM REGLAGEVAJRAR AVGASRÖR/LJUDDÄMPARE FJÄDRING SVINGARM/FJÄDRINGSLÄNKAGE GAFFELOLJA MUTTRAR, BULTAR, FÄSTELEMENT HJUL/DÄCK STYRLAGER (ANM. 1) (ANM. 4) (ANM. 3) (ANM. 3) (ANM. 5) (ANM. 2) (ANM. 2) (ANM. 5) (ANM. 3) I I C I I I I I I I, L I I I I I I I I I, L I I I I R L R I R R R R R I , 71 25, , , , 88 Detta serviceschema baseras på genomsnittliga körförhållanden. Motorcyklar som körs extremt hårt behöver service oftare. ANMÄRKNING: 1. Rengör efter varje heat i dammiga förhållanden. 2. Byt vartannat år. Byte kräver teknisk kunskap. 3. Byt efter inkörning. 4. Kontrollera efter inkörning. 5. Byt växellådsolja om kopplingens lameller och mellanskivor byts. Service av din Honda 21 CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

28 Allmän tävlingsservice Utför service på ett fast och plant underlag och använd ett arbetsstöd eller motsvarande stöd. När du drar åt bultar, muttrar eller skruvar ska du börja med de största eller de innersta och dra åt dem till angivet moment i ett korsmönster. Använd Honda original reservdelar eller motsvarande när du servar din CRF. Rengör delar i lösningsmedel med hög flampunkt (till exempel fotogen) vid demontering. Smörj alla glidytor, O-ringar och tätningar före montering. Smörj delar genom att stryka på eller fylla med fett enligt anvisningar. Efter demontering av motorn ska alltid nya packningar, O-ringar, saxsprintar, kolvtappslåsringar, övriga låsringar osv. användas vid montering. Efter monteringen ska du kontrollera att alla delar har satts ihop korrekt och att de fungerar korrekt. Alla punkter vid kontroll före körning Se Kontroll före körning på sida Service av din Honda CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

29 Allmän tävlingsservice Tändstift Vissa tändstift utan motstånd kan orsaka tändningsproblem. Följ tändstiftsrekommendationerna i denna instruktionsbok så att du använder tändstift av rätt typ och med rätt värmetal. Byt tändstift regelbundet enligt serviceschemat (sida 21). Motorolja och oljefilter Töm ut och byt motorolja ofta för att få längsta möjliga livslängd på kolv, cylinder och vevaxel. Byt även oljefilter ofta för att ge motorn så lång livslängd som möjligt. Täta olje- och filterbyten bidrar även till att bevara motorns effekt och respons (sida 37). Luftfilter Rengör och olja in luftfiltret regelbundet, eftersom luftmängden som kan passera genom filtret har stor inverkan på motorns prestanda. Förutom motorns prestanda kan även dess livslängd påverkas av ett luftfilter i dåligt skick som släpper igenom smuts. Kontrollera luftfiltret noggrant vid varje service och leta efter små revor och sömmar som gått upp. Förvara ett reservluftfilter inoljat och klart att montera i en tillsluten plastpåse. Körning i dammiga förhållanden kan kräva att luftfiltret servas eller byts mellan heaten mot ett filter som är klart att montera. Använd inte för mycket olja på luftfiltret. Det är viktigt att olja in luftfiltret noggrant, men för mycket olja i filtret gör bränsleblandningen fet och påverkar prestanda på låga varvtal. Följ serviceinstruktionerna i underhållsavsnittet. Använd Honda Foam Air Filter Oil eller motsvarande. Smörj luftfiltrets kontaktyta mot luftfilterhuset med fett. Honda vitt litiumfett eller motsvarande passar för detta, eftersom eventuell smuts som har tagit sig igenom tätningsområdet då syns tydligt (sida 43). Använd Honda original luftfilter eller motsvarande luftfilter specificerat för din modell. Att använda fel Honda-filter eller ett annat filter av sämre kvalitet kan orsaka motorslitage eller försämrad prestanda. Växellådsolja Töm ut och byt växellådsolja ofta för att få längsta möjliga livslängd på växellåda och koppling. Täta växellådsoljebyten bidrar även till att bevara växellådans och kopplingens prestanda (sida 40). Luftfilterhusets tätning Ta bort och täta om luftfilterhusets gummiledning där den ansluts till luftfilterhuset. Använd handtagsklister eller motsvarande om du är osäker på anslutningens täthet. Kontrollera luftfiltret och luftintagsledningen regelbundet med avseende på slitage och smuts som tagit sig igenom. Service av din Honda 23 CRF150R_SV_013_ /30/09, 3:18 PM

30 Allmän tävlingsservice Handtag Använd alltid handtagsklister när du byter handtag. Se verkstadshandboken för monteringsanvisningar. Gashandtag: Rikta in -märket på gashandtaget mot hålet på gasvajerstyrningen. Vänster handtag: Rikta in rutmönstrets överkant på handtaget mot kopplingshandtaget enligt bilden. Packningar Använd alltid nya packningar när du monterar ihop komponenter. Cylinder Stryk lite fett på topplockets och cylinderns styrpinnar för att förhindra korrosion mellan de olika metallerna. Toleranserna är ganska små, så det är viktigt att hålla dessa styrpinnar helt rena (sida 64). Bränslefilter Dränera regelbundet bränsletanken och ta bort och rengör bränslekranen/filtret. Byt bränslekranens O-ring om den är skadad eller sliten (sida 35). Förorenat bränsle Se avsnittet om bränslesystem på sida 34. Kontrollera om bränsleledningarna är i dåligt skick, skadade eller läcker. Byt bränsleledningarna vid behov. Dränera regelbundet bränsletanken och ta bort och rengör bränslekranen/filtret. Byt bränslekranens O-ring om den är skadad eller sliten (sida 35). Lossa dräneringsskruven och undersök bränslet som kommer ut ur flottörhuset. Om du upptäcker något onormalt med bränslet, som att det innehåller vatten eller smuts, ska du ta bort flottörhuset och kontrollera dess innehåll (sida 112). För bästa prestanda ska du tömma ur och byta bränsle som har stått i bränsletanken mer än en månad. För att handtagen ska sitta fast ännu säkrare kan du fästa dem vid styret och gasrullen med ståltråd. Se till att de tvinnade ståltrådsändarna inte hamnar under handflatan och böj in dem ordentligt i handtagsgummit så att de inte river upp handsken. Elektriska kontakter Rengör elektriska kontakter och vira eltejp runt dem för att de inte ska lossna, korrodera eller läcka in vatten och kortslutas. Använd Honda dielektriskt fett på alla elektriska anslutningar för ytterligare korrosionsskydd. Gashandtag Ta bort gashandtaget regelbundet och rengör gasrullens insida och styrets ände noggrant. Stryk på ett tunt lager olja. Kontrollera om vajern är böjd eller har andra skador som kan göra att gashandtaget går trögt. Vrid gashandtaget hela vägen för att kontrollera att vajern går lätt. Se till att gashandtaget går perfekt efter service och kontroll. Motorns fästbultar och muttrar Se till att motorns fästbultar och muttrar är åtdragna till rätt åtdragningsmoment. För att muttrarna ska sitta ännu säkrare ska du ta bort dem, rengöra gängorna och stryka på Honda gänglåsning eller motsvarande innan du drar åt muttrarna. 24 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

31 Smörjning av fjädringslänkage Demontera, rengör, kontrollera och smörj alla lager i fjädringslänkaget med fett var 7,5 körtimme för att behålla korrekt fjädringsprestanda och minimera slitaget på delarna. Smörjning av svingarmslager Rengör, kontrollera och smörj svingarmens och fjädringslänkagets lager med fett. Kontrollera att alla dammtätningar är i gott skick. GREASE GREASE Svingarm Försök inte svetsa eller på annat sätt laga en skadad svingarm. Svingarmen försvagas av svetsning. Fotpinnar Slitna tänder på fotpinnarna kan filas med en trekantig fil mellan tänderna. Tänk på att om du filar dem för vassa kommer stövlarnas sulor att slitas ut snabbt. Fila bara tändernas spetsar. Om du filar mellanrummen djupare försvagas fotpinnarna. Kontrollera att fotpinnarna kan svänga fritt upp och ner och att ledtapparnas saxsprintar är i gott skick. Byte av bromsvätska Se avsnittet om bromsbeläggsslitage på sida 78. Kontroll av bromsok: Kontrollera att både fram- och bakbromsoket kan röra sig fritt på okhållarbultarna. Kontrollera beläggens tjocklek regelbundet och byt beläggen när de är nerslitna till minimigränsen. Om bromsarna blir sämre när de är varma ska du kontrollera om beläggen har en glaserad yta eller är skadade och byta dem vid behov. Byte av bromsvätska: Se Hondas verkstadshandbok för instruktioner om byte av bromsvätska. Byt hydraulvätskan i bromssystemet vartannat år. Byt vätskan oftare om bromsarna används extremt hårt. Om bromsarna används hårt hettas bromsvätskan upp och kan försämras snabbare än vanligt. All typ av körning som kräver att bromsarna används mycket kan göra att bromsvätskan måste bytas oftare. Kontrollhål för vattenläckage Inspektera kontrollhålet för läckage efter varje tävling. Hålet sitter precis under vattenpumpskåpan på höger vevhuskåpa. Ta bort ansamlingar av smuts eller sand vid behov. Kontrollera om vätska läcker ut. Det är normalt att lite vätska kommer ut ur hålet. Allmän tävlingsservice Styrlager Rengör, kontrollera och fetta in styrlagren regelbundet. Detta gäller speciellt om du ofta kör i våta, leriga eller dammiga förhållanden. Använd ureabaserat universalfett för högt tryck (till exempel: EXCELITE EP2, som tillverkas av japanska KYODO YUSHI, eller Shell Stamina EP2 eller motsvarande). GREASE Gaffelolja/prestanda Demontera, rengör och kontrollera framgaffeln och byt oljan regelbundet. Fjädringens prestanda försämras dels av gaffeloljans normala nedbrytning, dels av att gaffeloljan förorenas av små metallpartiklar som frigörs när framgaffeln arbetar. Se Hondas verkstadshandbok. Använd bara Honda ULTRA CUSHION OIL SPECIAL 5W eller motsvarande gaffelolja som innehåller specialtillsatser för att ge din CRF:s framgaffel maximala prestanda. Ram Eftersom din CRF utsätts för stora påfrestningar ska även ramen kontrolleras som en del av serviceschemat för tävling. Kontrollera ramen regelbundet och noggrant med avseende på sprickor och andra skador. Ekrar Kontrollera ofta ekrarnas åtdragning mellan de första körningarna. När ekrarnas, ekernipplarnas och fälgens kontaktytor sätter sig kan ekrarna behöva dras åt. Efter denna inkörningsperiod ska ekrarna hålla spänningen. Se dock till att kontrollera ekrarnas åtdragning och hjulens skick (sida 79) regelbundet som en del av serviceschemat för tävling. Muttrar, bultar etc. Gänglåsning på viktiga fästen ger ökad säkerhet. Ta bort muttrarna, rengör både bultarnas och muttrarnas gängor, stryk på Honda gänglåsning eller motsvarande och dra åt till angivet moment. Service av din Honda 25 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

32 Service före och efter tävling Service mellan heat och vid träning Service efter tävling Efter träning och mellan heat är ett bra tillfälle att göra ytterligare kontroller och justeringar. Ta bort smuts från skärmarnas insida, hjul, fjädringskomponenter, handtag, reglage och fotpinnar. Använd en hård nylonborste. Kontrollera däcktrycket. Kontrollera ekrarnas åtdragning och att däcklåsen sitter fast. Kontrollera att drevbultar och muttrar sitter fast. Rengör drivkedjans sidor med en hård nylonborste. Smörj och justera kedjan enligt behov. Utför inte service medan motorn är igång. Du kan skada fingrar och händer. Efter justeringen ska du kontrollera att kedjejusteringens indexmärken står på samma läge på båda sidorna. När båda sidornas märken står på samma läge sitter bakhjulet rakt och bakbromsen ger maximal bromsverkan. Om bakhjulet sitter snett ökar slitaget på bromsbeläggen. kedjejusteringens indexmärken Lyft upp framhjulet från marken och lossa framgaffelns tryckutlösningsskruvar för att släppa ut eventuellt tryck (högre än normalt atmosfärtryck: 0 kpa (0 kgf/cm 2 )) i gaffelbenen. Ett visst tryck byggs upp när framgaffeln arbetar under körning. (Om du kör på hög höjd ska du komma ihåg att gaffeltrycket på 0 vid havsnivå ökar med höjden över havet.) tryckutlösningsskruv Det är viktigt för din CRF:s livslängd och prestanda att du servar den regelbundet och konsekvent. Direkt efter en tävling är ett bra tillfälle att börja på nästa servicecykel. Smörjning efter tävling Spraya ett tunt lager rostskyddsolja på framdrevet och alla metalldelar på ramen och motorn där färgen har nötts bort. Detta förhindrar att de bara metallytorna rostar. Använd mer rostskyddsolja om du har kört i särskilt våta eller leriga förhållanden. Se till att inte spraya olja i närheten av bromsbeläggen eller bromsskivorna. Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna mellan kedjan och drevet. Demontera, rengör och smörj drivkedjan (sida 83, 84). Se till att kedjan är ren och torr innan du smörjer den. 26 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

33 Service före och efter tävling Normal rengöring Om din CRF bara är lite smutsig är det bäst att rengöra den för hand med en hård nylonborste och några rena trasor. Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna mellan kedjan och drevet. Rengöringsborstar finns vanligen i de flesta livsmedelsbutiker och järnaffärer. Borstar kan vara mycket användbara när det gäller att ta bort smuts i svåråtkomliga hörn på din CRF:s metalldelar. Använd inte hårda borstar på plast- eller gummidelar, eftersom de kan repas. Om motorcykeln har utsatts för havsluft eller saltvatten ska du spola av den så snart som möjligt, torka av den och spraya rostskyddsolja på alla metalldelar. Om du ska tvätta din CRF eller använda rengöringsmedel, se Vård av motorcykelns yttre (sida 90). Service av din Honda 27 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

34 Servicekomponenters placering varmstarthandtag bromsvätskebehållare för frambroms kopplingshandtag frambromshandtag gashandtag kylarlock tanklock chokereglage vevhusventilationsslang luftfilter framfjädringens returdämpningsjustering bakfjädringens kompressionsdämpningsjustering bakfjädringens fjäderförspänningsjustering tändstift frambromsok bromsvätskebehållare för bakbroms bakbromsok motoroljans dräneringsplugg bakbromspedal växellådsoljans nivåplugg motoroljans påfyllningslock/ mätsticka tomgångsskruv (tomgångsvarvtal) motoroljefilter växellådsoljans dräneringsplugg drivkedja bakfjädringens returdämpningsjustering växellådsoljans påfyllningslock framfjädringens kompressionsdämpningsjustering 28 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

35 Sadel Se Försiktighetsåtgärder på sida 19. Demontering 1. Ta bort sadelns fästbultar, sidokåpornas bultar och sidokåporna (3). (3) Montering 1. Montera sadeln genom att passa in den främre tappen mot sadelfästet och den bakre tappen (3) under ramens tvärstag (4). (3) (4) sadelns fästbult (3) sidokåpa sidokåpans bult 2. Ta bort sadeln (4) genom att skjuta den bakåt. (4) främre tapp (3) bakre tapp sadelfäste (4) tvärstag 2. Montera sidokåporna (5) och dra åt sidokåpornas bultar (6). 3. Montera och dra åt sadelns fästbultar (7) till angivet moment: 26 N m (2,7 kgf m) (5) (7) (4) sadel (6) (5) sidokåpa (7) sadelns fästbult (6) sidokåpans bult Service av din Honda 29 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

36 Bränsletank Se Försiktighetsåtgärder på sida 19. Demontering 1. Vrid bränslekranen till OFF. 4. Ta bort sadeln (sida 29). 5. Dra ut ventilationsslangen (5) ur styrstamsmuttern. 6. Koppla loss bränsleledningen (6). 7. Haka av bränsletanksbandet (7). 8. Ta bort bränsletanksbultarna/ brickorna (8). 9. Ta bort bränsletanken. (5) VARNING Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Du kan få brännskador eller skadas allvarligt när du hanterar bensin. Stäng av motorn och se till att inte gnistor, värme eller eldslågor finns i närheten. Hantera endast bensin utomhus. Torka omedelbart upp utspilld bensin. (7) bränslekran 2. Ta bort kylarvingarnas bultar/ kragar A. 3. Ta bort kylarvingarnas bultar B (3) och kylarvingarna (4). (4) (3) (8) (5) ventilationsslang (6) bränsleledning (7) bränsletanksband (8) bränsletanksbultar/brickor (6) kylarvingens bult/krage A (3) kylarvingens bultar B (4) kylarvinge 30 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

37 Bränsletank Montering 1. Montera bränsletanken på ramen. 2. Montera bränsletanksbultarna/ brickorna och dra åt dem. 3. Haka fast bränsletanksbandet. 4. Anslut bränsleledningen (3). 5. Sätt tillbaka ventilationsslangen (4) i styrstamsmuttern. 6. Montera sadeln (sida 29). 7. Montera vänster kylarvinges nederdel (5) under vevhusventilationsslangen (6). (6) (4) (5) bränsletanksbultar/brickor bränsletanksband (3) bränsleledning (4) ventilationsslang (3) (5) vänster kylarvinges nederdel (6) vevhusventilationsslang 8. Montera kylarvingarna (7) och kylarvingarnas bultar B (8). 9. Montera och dra åt kylarvingarnas bultar/kragar A (9). 10.Dra åt kylarvingarnas bultar B. (7) (8) (9) (7) kylarvinge (8) kylarvingens bultar B (9) kylarvingens bult/krage A Service av din Honda 31 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

38 Bakram Se Försiktighetsåtgärder på sida 19. Demontering 1. Ta bort ljuddämparen (sida 85). 2. Ta bort sadeln (sida 29). 3. Koppla loss vevhusventilationsslangen. 4. Dra ut växellådsventilationsslangen ur luftfilterhuset. 5. Lossa skruven (3) på luftfilterrörets klämma (4). (4) 6. Ta bort bakramens nedre fästbultar (5) och övre fästbult (6). Ta sedan bort bakramen (7) genom att dra den rakt bakåt. (6) (7) vevhusventilationsslang växellådsventilationsslang (3) skruv (4) luftfilterrörets klämma (3) (5) bakramens nedre fästbultar (6) bakramens övre fästbult (7) bakram (5) 32 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

39 Montering 1. Fäst bakramens övre och nedre del löst vid huvudramen medan du monterar luftfiltrets anslutningsrör på förgasaren. Var försiktig så att du inte böjer bakramen. Montera bakramens övre fästbult och nedre fästbultar (3). Dra åt bakramens övre fästbult och nedre fästbultar till angivet moment: 30 N m (3,1 kgf m) 2. Passa in förgasarens tapp (4) mot luftfilterrörets spår (5). 3. Dra åt luftfilterrörklämmans skruv (6) så att avståndet mellan klämmans ändar är 3 ± 1 mm. (5) 6. Montera sadeln (sida 29). 7. Montera ljuddämparen (sida 86). Bakram (4) (6) 3 ± 1 mm (4) förgasarens tapp (5) luftfilterrörets spår (6) luftfilterrörklämmans skruv bakram bakramens övre fästbult (3) bakramens nedre fästbultar (3) 4. Anslut vevhusventilationsslangen (7). 5. Sätt in växellådsventilationsslangen (8) i luftfilterhuset. (8) (7) (7) vevhusventilationsslang (8) växellådsventilationsslang Service av din Honda 33 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

40 Bränslesystem Se Försiktighetsåtgärder på sida 19. Tankning Bränsleledning Bränslerekommendation Typ Oktan Blyfri 95 (eller högre) Vi rekommenderar att du använder blyfri bensin, eftersom den ger mindre avlagringar i motorn och minskat slitage på avgassystemets komponenter. Bränsletankens volym: 4,3R Motorn i din CRF är konstruerad för att köras på bensin med 95 oktan eller högre. Se sida 140 för information om bränsle som innehåller alkohol. Att använda bränsle med lägre oktan kan orsaka ihållande knackningar, som kan leda till motorskador om de är kraftiga. (Lätta knackningar som uppstår vid hård belastning, som när du kör uppför en backe, är inget farligt.) Om knackningar uppstår vid jämnt motorvarvtal under normal belastning ska du byta bränslemärke. Om knackningarna fortsätter ska du kontakta din Hondaåterförsäljare. Använd aldrig gammal eller förorenad bensin. Undvik att få smuts, damm eller vatten i bränsletanken. (3) tanklock (3) styrstamsmutter ventilationsslang 1. Öppna tanklocket genom att först dra ut ventilationsslangen ur styrstamsmuttern (3). Skruva tanklocket moturs och ta bort det. 2. Fyll på bränsle till tankhalsens nedre kant. Överfyll inte tanken. Det får inte finnas bensin i tankhalsen. 3. Skruva tillbaka tanklocket och sätt in ventilationsslangen i styrstamsmuttern. VARNING Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Du kan få brännskador eller skadas allvarligt när du hanterar bensin. Stäng av motorn och se till att inte gnistor, värme eller eldslågor finns i närheten. Hantera endast bensin utomhus. Torka omedelbart upp utspilld bensin. bränsleledning 1. Kontrollera om det finns läckage. 2. Kontrollera om bränsleledningen är sliten, skadad eller läcker bränsle. Byt bränsleledningen vid behov. 34 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

41 Bränslesystem Bränslefilter Bränslefiltret sitter i botten av bränsletanken på vänster sida. Smuts som samlas i filtret begränsar bränsleflödet till förgasaren. Därför ska bränslefiltret rengöras ofta. Rengör filtret såhär: 1. Dränera bränslet från bränsletanken till ett kärl som är godkänt för bensin. 2. Ta bort bränsletanken (sida 30). 3. Ta bort bränslekranen från bränsletanken genom att ta bort bultarna/kragarna. 4. Tvätta bränslefiltret (3) i ett rengöringsmedel med hög flampunkt. 5. Kontrollera att O-ringen (4) är i gott skick och montera den på bränslekranen. 6. Montera bränslekranen i bränsletanken genom att dra åt bultarna/kragarna till angivet moment: 10 N m (1,0 kgf m) 7. Montera bränsletanken (sida 31) och fyll på bränsle. Vrid bränslekranen till ON och kontrollera att inget läckage förekommer. (4) (3) bultar/kragar bränslekran (3) bränslefilter (4) O-ring Service av din Honda 35 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

42 Motorolja Se Försiktighetsåtgärder på sida 19. Att använda rätt olja och regelbundet kontrollera, fylla på och byta olja bidrar till att öka motorns livslängd. Även den bästa oljan slits ut. När oljan byts rensas motorn på smuts och avlagringar. Att köra motorn med gammal eller smutsig olja kan leda till motorskador. Att köra motorn med för lite olja kan orsaka allvarliga skador på motorn. Oljerekommendation API-klassificering viskositet (vikt) JASO T 903 standard rekommenderad olja SG eller högre förutom oljor som betecknas som energisparande på den runda API-servicedekalen. SAE 10W-30 MA Honda 4-takts motorolja för motorcyklar eller motsvarande Din CRF behöver inga tillsatser i oljan. Använd rekommenderad olja. Använd inte 4-takts motoroljor med API SH-klassificering eller högre som är märkta med energy conserving på den runda API-servicedekalen. De kan påverka smörjningen. REKOMMENDERAS INTE OK Tabellen nedan visar vilken viskositet som ska användas i förhållande till den genomsnittliga lufttemperaturen där motorcykeln körs. 36 Service av din Honda CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

43 JASO T 903 standard Standarden JASO T 903 är ett index för motoroljor för 4-takts motorcykelmotorer. Det finns två klasser: MA och MB. På behållaren står vilken standard oljan uppfyller. Till exempel visar följande dekal MA-klassificeringen. oljetillverkarens kodnummer oljeklassificering Kontroll och påfyllning av olja PRODUKTEN UPPFYLLER JASO T 903 FÖRETAGET GARANTERAR MA-KVALITET: 1. Kör motorn på tomgång i 3 minuter och stäng sedan av den. 2. Vänta i 3 minuter efter att du har stängt av motorn så att oljan hinner fördela sig i motorn. 3. Ställ din CRF upprätt på ett plant underlag. 4. Skruva ut oljepåfyllningslocket/ oljestickan, torka av den och sätt tillbaka den utan att skruva in den. Ta ut oljepåfyllningslocket/oljestickan igen. 5. Kontrollera att oljenivån ligger mellan det övre och nedre (3) nivåmärket på oljestickan. Om nivån ligger vid eller nära det övre nivåmärket behöver inte olja fyllas på. Om nivån ligger nära eller under det nedre nivåmärket ska du fylla på med rekommenderad olja till det övre nivåmärket. (Fyll inte på för mycket.) Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/ oljestickan. Upprepa steg Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket/ oljestickan. 7. Kontrollera att det inte finns oljeläckage. Byte av motorolja och filter Motorolja 1. Kör motorn på tomgång i 3 minuter och stäng sedan av den. 2. Ställ din CRF upprätt på ett plant underlag. 3. Skruva ut oljepåfyllningslocket/ oljestickan från vänster vevhuskåpa. 4. Ställ ett spilloljekärl under motorn för att samla upp oljan. Ta sedan bort oljedräneringspluggen och tätningsbrickan (3). 5. När all olja har runnit ut ska du stryka motorolja på dräneringspluggens gängor och dra åt den med en ny tätningsbricka till angivet moment: 22 N m (2,2 kgf m) Häll den dränerade oljan i ett lämpligt kärl och kassera oljan på ett miljövänligt sätt (sida 130). OBS Hantera dränerade vätskor på ett miljövänligt sätt. (3) (3) motoroljans påfyllningslock/oljesticka övre nivåmärke (3) nedre nivåmärke motoroljans påfyllningslock/oljesticka motoroljans dräneringsplugg (3) tätningsbricka (forts.) Service av din Honda 37 CRF150R_SV_024_ /30/09, 3:18 PM

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Honda FF500 INSTRUKTIONSBOK

Honda FF500 INSTRUKTIONSBOK Honda FF500 INSTRUKTIONSBOK Honda FF500 INSTRUKTIONSBOK ''e-spec'' skapades ursprungligen eftersom vi önskade att "bevara naturen för kommande generationer". Nu är det också en symbol för miljömässigt

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Högsta kvalitet för din trygghet

Högsta kvalitet för din trygghet Högsta kvalitet för din trygghet till ett förmånligt pris. BROMSBELÄGG LUFTFILTER BATTERIER BROMSSKIVOR KUPÉFILTER TORKARBLAD OLJEFILTER BRÄNSLEFILTER Honda originaldelar I n n e h å l l BROMSBELÄGG/-SKIVOR...

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR PACKVÄSKA (TILLBEHÖR) P/N 08L71-MJS-J90 NC750J MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (4) (2) (12) (10) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Introduktion. 53 cm bred Super-gräsklippare med uppsamlare VARNING. Bruksanvisning

Introduktion. 53 cm bred Super-gräsklippare med uppsamlare VARNING. Bruksanvisning Form No. 3363-762 Rev A 53 cm bred Super-gräsklippare med uppsamlare Modellnr 20899 Serienr 310000001 och högre Bruksanvisning Introduktion Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. DIGITALT AGGREGAT

BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. DIGITALT AGGREGAT BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. DIGITALT AGGREGAT INLEDNING Tack för att du valt vårt aggregat. Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer