Seglarforum Seglarforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seglarforum Seglarforum"

Transkript

1

2 Agenda Seglarforum - Medlemskap, Klubbstöd, IdrottOnline - Kappseglingsutveckling för fler kappseglare - Nyheter i SSF:s utbildningsprogram Paus 15 min Seglarforum - Framtidens strategi - Övriga frågor Avslutning, senast 21.00

3 SSF ett värdefullt medlemskap

4 SSF för klubben och klubbens medlemmar - ett medlemskap med många fördelar Klubben får till exempel: Möjlighet att arrangera seglingstävlingar enligt kappseglingsreglerna och med SvensktRespitSystem, SRS. Medlemmarna kan också representera klubben på kappsegling. Utbildning och andra kompetenshöjande insatser i för ledare i klubben. Erbjuda kurser av hög kvalitet för medlemmarna: segling, vindsurfing, förarintyg, kustskepparintyg, VHF. Löpande få nyhetsbrev och tidningen Svensk Segelsport (nu i Båtliv). Erbjuda medlemmar rabatt på båtförsäkring i Svenska Sjö - båtorganisationernas eget försäkringsbolag. Slipper att betala arbetsgivaravgift till arvoderade tränare/funktionärer.

5 SSF för klubben och klubbens medlemmar - ett medlemskap med många fördelar Medlemmarna kan dra nytta av att SSF är kopplat till Riksidrottsförbundet: Gratis hemsida och skapa nyhetsbrev. Nya intäkter via bidrag: LOK-stöd, Idrottslyftet och anläggningsbidrag. Sänka kostnader Skattelättnader Rabatter: e-bokföring, IT-produkter, telefoni, resor, hotell, hyrbilar, mm. Trygghet: Ett bra grundskydd genom Folksams grundförsäkring: olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer, förmögenhetsbrottsförsäkring, patientförsäkring, rättskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring på högsta försäkringsbelopp på 10mkr. Val att lägga till förmånliga tilläggsförsäkringar efter egna behov. Stöd i juridiska frågor.

6 Även för barn och ungdom Ett av våra viktigaste områden - att få fler barn och ungdomar att börja segla och komma i kontakt med båtlivet. Varje år utbildas ca barn och ungdomar i SSF:s klubbar. Genom SSF Seglarskola säkerställer SSF genom utbildade ledare en hög kvalitet och att barn och ungdomar får en trygg och säker utbildning. Klubben har möjlighet att få olika typer av ekonomiska bidrag, som LOK-stöd och projektmedel från Idrottslyftet, för att utveckla en levande och bra barn- och ungdomsverksamhet.

7 Foldern kan rekvireras gratis från SSF:s kansli. T ex via mail:

8 Nu utökar vi Klubbstödet för att vara mer närvarande och relevanta

9 Nu utökar vi Klubbstödet SSF vill skapa kontakt med fler klubbar, än de som redan är inne i klubbutvecklings- och UVK-projekt. Och vara en mer närvarande och relevant organisation för våra medlemmar. Därför utökar vi nu Klubbstödet.

10 Nu utökar vi Klubbstödet Vi rekryterar en Klubbstödsansvarig på projektanställning med god förankring i klubblivet och inom segling. Samarbeta med de 13 Sailcoacher vi har spridda över stora delar av landet. Stötta klubben i olika projekt och ta fram handlingsplaner och budgetera stöd. Stötta klubben att utveckla tävlingsformer och tävlingsverksamhet för att öka kundanpassningen Säkra upp att klubben erbjuds bra ledarutbildningar och temautbildningar/clinics för seglare. Säkra upp att samarbetet med RF och SISU på distriktsnivå löper på bra och bidrar positivt till klubbarnas utveckling.

11 Seglarforum återkommande möten där alla medlemmar är välkomna. Seglarforum 2014: - 5 platser - Videokonferens med sju ytterligare orter

12 Allt fler klubbar upptäcker IdrottOnline hela idrottens administrationsverktyg

13 Vad är IdrottOnline IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. IdrottOnline i korthet: - ger en kostnadsfri hemsida för flera redaktörer. - har ett kostnadsfritt medlemsregister. - ger klubben bra koll på tävling och träning. - kan förenkla klubbens medlemsfakturering - och på tre olika sätt. - har digital LOK-stödredovisning och Idrottslyftsansökan. - har ett bild- och dokumentarkiv. - har en kalender. - har nyhetsbrevfunktion. - har funktion att skicka SMS inom grupper. - är en gemensam plattform mellan förening/förbund. - är en gemensam mötesplats för klubbmedlemmar. - har en utbildningsmodul...och ger mer tid för idrott!

14 Senaste om IdrottOnline Ny hemsida idrottonline.se som tydligare ger en översikt över vilka möjligheter som finns med systemet och vilka manualer som finns för olika behov.

15

16

17

18

19 Senaste om IdrottOnline Ny hemsida idrottonline.se som tydligare ger en översikt över vilka möjligheter som finns med systemet och vilka manualer som finns för olika behov. SISU-idrottsutbildarna ger löpande utbildningar i systemet och kan även skräddarsy utbildningar, vilket kan vara en fördel om till exempel flera klubbar i en krets vill gå tillsammans. Projekt för att stötta klubbarna att komma igång: Västkusten, Stockholm, Uppland, Skåne, Småland, Värmland- Västergötland, Västmanland och Mellannorrland.

20 Utbildningar via SISU Kontaktlista finns med på USB-minnet och finns även på svensksegling.se/idrottonline.

21 Senaste om IdrottOnline Ny hemsida idrottonline.se som tydligare ger en översikt över vilka möjligheter som finns med systemet och vilka manualer som finns för olika behov. SISU-idrottsutbildarna ger löpande utbildningar i systemet och kan även skräddarsy utbildningar, vilket kan vara en fördel om till exempel flera klubbar i en krets vill gå tillsammans. Projekt för att stötta klubbarna att komma igång: Västkusten, Stockholm, Uppland, Skåne, Småland, Värmland- Västergötland, Västmanland och Mellannorrland.

22 Senaste om IdrottOnline Ny hemsida idrottonline.se som tydligare ger en översikt över vilka möjligheter som finns med systemet och vilka manualer som finns för olika behov. SISU-idrottsutbildarna ger löpande utbildningar i systemet och kan även skräddarsy utbildningar, vilket kan vara en fördel om till exempel flera klubbar i en krets vill gå tillsammans. Projekt för att stötta klubbarna att komma igång: Västkusten, Stockholm, Uppland, Skåne, Småland, Värmland- Västergötland, Västmanland och Mellannorrland. IdrottOnline som en möjlig portal : - IndTA:s nya anmälningsmodul enklare med IdrottOnline-ID. - Integration med andra system; SRS-systemet, etc.

23

24 Kappseglingsutveckling för fler kappseglare

25 Kappseglingsutveckling Fler kappseglare Utveckla sporten så att den attraherar fler Enklare kappsegling Ökad tillgänglighet så att fler får chansen att pröva Strategi för arrangemang & anläggning

26 Kappseglingsutveckling Anmälningsmodul Checklistor SRS Förenkla kappseglingen Sifferflaggor Kappseglingsclinics Direktdömning

27 Kappseglingsutveckling Internationella evenemang Information Bidrag Råd & stöd Matchning Strategi för internationella evenemang

28 Kappseglingsutveckling Mejl till funktionärer Anmälningsmodul Tävlingssystemet IndTA Resultatmodul Betalfunktion Tillval

29 Kappseglingsutveckling Tabellen Mätbrev SRS-p Besiktning

30 Kappseglingsutveckling SSF-evenemang

31 Kappseglingsutveckling Isabelle Mungsgård Kappseglingsansvarig Göran Olsson Mätbrevsfrågor

32 SSF:s Utbildningsprogram nyheter 2014/2015

33 Målgrupper Utbildning av ledare Utbildning av seglare

34 SSF:s LEDARUTBILDNINGAR 2014/15 Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Tränare Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell Tränare 80 tim Nationell domare Matchdomare 16tim Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim Tränare 2 X 15 tim Domare grund Direktdomare Regel 42 Förhandling Matchdomare 16 tim Seglingsledare tim Besiktningsman 16 tim Seglarskoleansv 8 tim Specialinstruktör tim Tränare 15 tim Direktdomare Grön Kappseglingsfunktionär 6 tim Seglarskola Bas Jolle 30 tim Seglarskola Bas Windsurfing 30 tim Regelkurs PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim INSTRUKTÖR TRÄNARE DOMARE KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR BESIKTNINGSMAN

35 Utbildning av seglare Piratseglarskola SSF Seglarskola Barn Ungdom -Vuxna Nybörjare Fortsättning Grön kappsegling Regelkunskap Webbaserad Förarintyg Kustskeppare VHF

36 Regelkursen Pass 1 Introduktion, definitioner, KSR del 2 avdelning A Pass 2 Definitioner, KSR del 1 Pass3 Definitioner, KSR del 2 avdelning B Pass 4 Definitioner, KSR del 2 avdelning C Pass 5 Definitioner, KSR del 2 avdelning D och några övriga regler Pass 6 Definitioner, KSR del 6 protester och överklaganden, några övriga regler Pass 7 Ärlig segling och rent spel Pass 8 Prov

37 Förarintyg och Kustskeppare Lektionsplanering max 20 elever. 7 lektioner á 3 undervisningstimmar per tillfälle för resp kurs. Lektion BÅTPRAKTIK utgör en praktisk lektion och erfordras innan prov för kustskeppare kan skrivas Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad och Börje Wallin för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs övningsbok inomskärs och utomskärs

38 Att anmäla sig till våra kurser. svensksegling.se/kursanmalan

39 Gå på Vatten Alla i Sverige som bor nära ett vatten skall ges möjligheten att prova på segling Gå På Vatten

40 Gå på Vatten Lära fler barn, ungdomar och vuxna att segla och umgås med vatten Genomförs under 2014 och 2015 Fyra miljoner kronor från PostkodLotteriet SSF Seglarskola blir basen Fler skall fortsätta med seglarskola Nya målgrupper, andra idrotter Gå På Vatten

41 Viktigaste aktiviteterna Utbildning av instruktörer och ledare Kvalitetshöjande aktiviteter och inköp för SSF Seglarskola Kvalitet i genomförandefasen Kontakten med skolor Kontakten med idrottsföreningar Gå På Vatten

42 Framtidens strategi med siktet på 2025

43 Hela Sverige skall segla

44 Utgångspunkter Extern hjälp Uppmuntra till delaktighet. Så många som möjligt involverade Hellre rätt och långsamt än fort och fel

45 Någon som vet?

46 Om vi gör som vi alltid har gjort kommer vi att få det som vi alltid har haft det gäller bara om allt annat är lika och det är det ju inte

47 Varför en strategisk plan? Gemensam plattform att vila på Tydlighet i vilka vi är och vart vi är på väg Väga beslut mot denna plan Går att nyttjas på alla nivåer applicera på sin egen vardag Följa upp verksamhet emot: förenkla, förbättra, förtydliga

48 Detta har hänt Seglardagen 2013 Kontakt med SISU idrottsutbildarna för processtöd Styrelse-/kanslimöte 17 juni Kommittéträff 20 okt 2013 Distriktsträff, 9-10 nov Träffen, 9-10 nov Styrelse-/kanslimöte 20 jan Delaktighet och förankring A och O Ver. 0.8 ute som enkät 19/2-2/3 till klubbar och klassförbund Input på ver. 1.0 under Seglardagen

49 Enkäten Delaktighet och förankring Utskick till samtliga föreningars ordförande Öppen under 2 veckors tid Nästintill 300 svar Synliggör att Svensk Segling är på rätt väg Respons på verksamhetsidé, vision, värdegrund, mål och strategier

50 Enkätsvar Bred eller smal organisation Ideella kontra kommersiella - professionalism Vi och dom

51 Innehåll Inledning Vision Verksamhetsidé Värdegrund Målområden, mål och strategier Utgångspunkter begrepp, omvärld, sammanhang och nuläge Tänkbara framgångsfaktorer och konsekvenser Strategisk handlingsplan

52 Vision Svensk segling bäst för alla på alla nivåer! Vår vision är ett uttryck för att vi på alla nivåer ska sträva efter att hålla en så hög kvalité som möjligt i allt vi gör från nöjes- och motionssegling till kappsegling, från utbildning av barn- och ungdomsledare till elitcoacher, från klubbarrangemanget till det stora eventet.

53 Vad betyder detta för er klubb/klassförbund?

54 Verksamhetsidé Svenska Seglarförbundet vill utveckla ett livslångt intresse för segelsporten för alla på alla nivåer. Vi vill göra det möjligt och roligt att engagera sig som seglare och/eller ledare inom allt som har med segling att göra.

55 Vilka gemensamma verktyg behöver vi för att lyckas?

56 Målområden Seglare Arrangemang/anläggningar Ledare Organisation

57 Från ver. 1.0 till 2.0 Input på Seglardagen Input och diskussioner på Seglarforum Ver 2.0

58 Livet efter 2.0 Under året delar in oss i olika områden för att skapa delmål och strategier för de fyra områdena Seglare, Ledare, Arrangemang, och Organisation. Fokusera på Organisation under 2014 då detta troligtvis innebär olika former av Seglardagsbeslut 2015.

59 Skall bli mer användarvänlig

60 Strategi vansinnigt viktiga vägval Den här diskussionen syftar till att ge inspel till arbetet som skall pågå 2014 för att våga och kunna ta skarpa beslut på Seglardagen 2015.

61 Vi och dom Hur skapar vi ett vi?

62

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer