FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015"

Transkript

1 FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015 Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Tränare Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell Tränare 80 tim Nationell domare Praktiska meriter Matchdomare 16 tim Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim Tränare 2 x 15 tim Direktdomare 16 tim Regel 42 8 tim Förhandling 16 tim Matchdomare 16 tim Seglingsledare tim Besiktningsman 16 tim Seglarskoleansvarig 8 tim Specialinstruktör 15 tim Regelkurs webbkurs Kappseglingsfunktionär 6 tim Bas Jolle/Kölbåt 30 tim Bas Windsurfing 30 tim Tränare 15 tim PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim INSTRUKTÖR TRÄNARE DOMARE KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR BESIKTNINGSMAN

2 INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR Fortbildning Seglarskoleansvarig 8 tim Bas Jolle / Kölbåt 30 tim Specialinstruktör 15 tim Bas Windsurfing 30 tim PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim INSTRUKTÖR Segelsporten har stort behov av skickliga seglarskoleinstruktörer som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål. Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som vill verka som nybörjarinstruktör för barn, ungdomar eller vuxna på SSF Seglarskolor eller den dagliga klubbverksamheten. Utbildningarna är anpassade efter kursplanerna för SSF Seglarskola vilka genomförs i flera steg. I vissa steg också för specialinstruktörer med inriktning på specifika målgrupper och redskap. UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

3 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt

4 TRÄNARUTBILDNINGAR Fortbildning Tränare Individuell Tränare 80 tim Tränare 2 x 15 tim Tränare 15 tim + 1 säsongs praktik TRÄNARE Tränarutbildningen vänder sig till klubbens ledare som i steget efter seglarskolan skall träna klubbens kappseglare och utveckla dessa genom en bred och djup tränarkompetens inom kappseglingssportens samtliga moment. Innehållet i tränarutbildningarna baseras på träningslärans färgnivåer och anpassas efter seglares ålder, mognad och färdigheter. För att upprätthålla tidigare Blå tränarstatus krävs fr om 2008 dokumenterat godkänt regelprov enligt regelprov på SSF-nätet. Fr om 2008 införs Tränarlicens på Röd nivå. Se vidare under Tränare Röd! PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

5 FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Seglingsledare Seglingsledare 8 tim Banläggare 6 tim Resultat 4 tim Projektledare Tävling 16 tim KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglingsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Kappseglingsfunktionär 6 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

6 FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglinsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Seglingsledare tim Kappseglingsfunktionär 6 tim Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Tills de nya färgkodade utbildingarna helt är sjösatta gäller de gamla utbildningsplanerna Första färgkodade funktionärsutbildningen genomförs någon gång under våren Generösa övergångsregler kommer att gälla för de som påbörjat utbildningarna i det gamla systemet UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

7 DOMARUTBILDNINGAR ISAF Individuell Fortbildning ISAF Individuell Fakta Direktdomardelen och regel 42 mycket väl kan genomföras samtidigt i samma utbildningsdel. Nationell domare Matchdomare 16tim Vilka meriter som skall vara kvalificerande för att bli Nationell domare Röd. Direktdomare Domare grund Regel 42 Förhandling Matchdomare 16 tim Enligt förslaget blir man Röd domare på meriter efter blå utbildning men man måste då há genomgått såväl Direktdomardelen som Förhandlingsdelen med godkänt resultat. Regelkurs UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim DOMARE

8 DOMARUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell ISAF Individuell DOMARE Kappseglingsreglerna har utformats för att åstadkomma så rättvisa seglingar som möjligt. Direktd. Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Förbundsd. Förhandlingsd. 15 tim Distriktsdomare Matchdomare 16tim Förb.matchd Matchdomare 16 tim Att övervaka regelefterlevnaden är i grunden överlåten till de tävlande själva varför domarens arbete främst består i att vara ute på banan och övervaka den allmänna regelefterlevnaden. Domarens övervakning kan ske genom direktdömning på banan eller följas upp i förhandlingsrummet efter seglingarna. Domarutbildningen sker efter tre separata linjer som båda är indelade i nivåer enligt färgpyramiden. Direktd.. Direktdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar med begränsat startfält (max 25 båtar). Domare Regelkurs 15 tim / Distansutb. UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Förhandlingslingsdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar (fleetracing). Matchdomaren ska kunna tjänstgöra vid matchracingtävlingar där man måste kunna fatta snabba beslut och döma situationer direkt ute på banan.

9 MÄTMANNAUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Mätman Individuell plan Besiktningsman 16 tim BESIKTNINGSMAN Segelsporten har ett idrottsredskap som är tekniskt komplicerat varför det krävs besiktningsmän som kan genomföra kontroller på främst segel och rigg, men även övrig utrustning. Genom att utbilda besiktningsmän över hela landet ges en likformig utbildning så att en båt som besiktigas av två av varandra oberoende besiktningsmän får samma mätvärden. Besiktningsmannen arbetar tillsammans med övriga funktionärer på regattor och mästerskap.

10 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat

11 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Genomgången kurs Uppdrag segling Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner

12 INSTRUKTÖR BAS Jolle/Liten kölbåt Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs Plattformen Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 10 tim teori + 20 tim praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Gröna regler 1 tim Grön metodik 5 tim Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Metodik Barn o Ungdomsmetodk Vuxenmetodik Säkerhet 1 tim Säkerhet vid seglarskola Nedkylning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 20 tim Balans Skot/Roder Lova/Falla Stagvändning/Gipp Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Första seglarskoledagen Grön kappsegling

13 INSTRUKTÖR BAS Windsurfing Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs Plattformen Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 15 tim teori + 15 tim praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Gröna regler 1 tim Grön metodik 8 tim Förutsättningar Hjälpmedel SSF:s Seglarskola Säkerhet 1 tim Handlingsplan-Kris Kommunikationsmöjligheter Nödriggning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback

14 SEGLARSKOLEANSVARIG Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper som skall verka som ansvarig chef för klubbens seglarskola. Genomgången Instruktörskurs 2 års praktisk erfarenhet som instruktör Grön tränarutbildning Rekommendationer från DSF Min ålder 18 år Att ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan. Kursinnehåll 8 tim Grön metodik 2 tim Gröna regler Kunskapskontroll Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Uppdrag segling Säkerhet 2 tim Riskanalys Säkerhetsplan Administration 2 tim Arbetsrätt Ekonomi SISU, RF m fl Planering av Seglarskolan Marknadsföring Ledarskap 2 tim Din roll som ledare Chefens roll i skolan Praktisk tillämpning Undervisningskvalitet Instruktörstäthet

15 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Anpassning till Rörelsehindrade och Synskadade Orsaker till funktionshinder Medicinska faktorer Personliga erfarenheter Säkerhet Praktiska moment Instruktion och kommunikation Praktisk ledsagning Praktisk kappsegling på grön nivå

16 SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt. Egen seglingsfärdighet på bräda. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 20 tim teori+praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Säkerhet 1 tim Nödriggning Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback

17 SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs windsurfing. Egen seglingsfärdighet i jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i windsurfing specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle/liten kölbåt för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Grön metodik 1 tim Säkerhet 1 tim Säkerhet vi seglarskola Nedkylning Praktiska moment 12 tim Skot/Roder Stagvändning/Gip Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Grön kappsegling

18 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen. Obligatorisk närvaro på 1 regional instruktörsträff/2 år för att upprättahålla sin instruktörsstatus och därmed ingå i SSF:s Instruktörsregister. Aktuell fortbildning

19 TRÄNARE - Grön Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå ( Grön guideline ) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens nybörjare i steget efter i seglarskolan. Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgångna kurser Uppdrag Segling och Plattformen Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av kappseglare på en nivå närmast efter seglarskolan (Grön nivå). Kursinnehåll 15 tim teori + 1 säsongs tränarpraktik med mentor Klubbutveckling 3 tim Uppföljning efter seglarskolan Seglingen vill/klubben vill Tränarskapet 2 tim Metodik 10 tim Inlärningsmetodk Färgpyramiden Grön guideline Utvecklingstrappan Fartträning Belans/Tempo Väg/Taktikträning Utvärdering/Planering

20 TRÄNARE - Blå Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Blå nivå ( Blå guideline ) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Genomgången utbildning och godkänt prov ger blå tränarlicens. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå. Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången Grön tränarkurs, Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med regionala tävlingsmål (Blå nivå). Kursinnehåll Del 1-15 tim teori/praktik Del 2-15 tim praktik Fart 6 tim Teknik och Trim Ostagade jollar - Optimist/Zoom8/E-jolle Stagade båtar RS Feva/C55 Fysiologi Seglingsfysiologi Väg 5 tim Strategi och Taktik Banan Regler Taktiska hjälpmedel Metodik 4 tim Träningsmetodik Diagnostisera Tränarskap

21 TRÄNARE - Röd Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans röda nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och arbetsuppgifter i egen träningsgrupp varvas. Genomgången utbildning, godkänt prov och praktikbedömning ger röd tränarlicens. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå. Egen seglingskunskap motsv lägst blå nivå Min ålder 18 år Genomgången Blå tränarkurs inkl godkänt regelprov Min 1 säsongs dokumenterad aktiv tränarverksamhet på blå nivå. Ansvarig för en fast träningsgrupp under kurstiden. Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl motsv tränarpraktik fördjupade kunskaper för att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (Röd nivå). För att erhålla Röd Tränarlicens skall deltagaren efter genomförd praktik godkännas av svart tränare (examinator) Kursinnehåll 80 tim teori/praktik + Examination ca 8 tim SEGLAREN I BÅTEN 20 tim Seglingens träningslära Fysiologi - grenanpassad Prestationspsykologi FART Trim/Teknik 20 tim Ostagade jollar Stagade jollar/skiff Flerskrov Windsurfing Liten kölbåt STRATEGI o TAKTIK 20 tim Meteorologi Regeltolkningar Taktik COACHING 20 tim Ledarskap Lång-o Kortsiktlig coaching Kommunikation EXAMINATION ca 8 tim Praktik-och teoripass med träningsgrupp - Bedömning på RIG alt Nat. Träningscenter

22 TRÄNARE - Svart Utbildningen bygger vidare på Färgpyramidens röda nivå och Internationella förutsättningar. Utbildningen vänder sig till tränare på röd nivå som efter flera år och genom långsiktliga träningsmål uppnåt god nationell standard med sina adepter. Genomgången och godkänd röd tränarutbildning. Tränarpraktik under flera år på lägst röd nivå. Min ålder 20 år Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av elitkappseglare med internationella tävlingsmål. Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) tränare som skaffat sig en bred och djup tränarerfarenhet. Till underlag för utbildningen ligger tränarens individuella utvecklingsplan.

23 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen. För att upprätthålla blå och röd tränarlicens och därmed ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 nationell tränarfortbildning/2 år. För att att upprätthålla grön tränarstatus och ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 regional tränarfortbildning/2 år. Aktuellfortbildning

24 LOKAL KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR - Grön Utbildningen bygger på studiecirkkel Uppdrag Segling som genomförs i klubben. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå. Genomgången kurs Uppdrag segling Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de regler som styr en kappsegling och efter kursen skall deltagaren kunna verka som funktionär vid lokala regattor i klubben. Kursinnehåll 6 tim teori Uppdrag Segling 10 tim Starta 1 tim Procedurer Återkallelser gång 1 tim Banläggning 1 tim Fasta banor Kryss/Läns Resultathantering 1 tim Formalia 1 tim LYS 1 tim

25 REGIONAL SEGLINGSLEDARE - Blå Utbildningen bygger på genomgången Grön Funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer verksamma vid kappseglingar på blå nivå (regionala tävlingar). Genomgången Grön funktionärsutbildning. Efter kursen skall deltagaren kunna verka som Seglings- och Tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor. Kursinnehåll 12 tim teori tim praktik Mallar och bestämmelser 3 tim Sanktionsbestämmelser Seglingsföreskrifter och inbjudan Hitta rätt på SSF:s hemsida Organisation 1 tim Omvärld Tävling Säkerhet 4 tim Plan Kontaktytor Olika kategorier Befattningsbeskrivningar 2 tim Seglingsledare Banläggning Kansli Läbåt Logistik Kommunikation 1 tim Resultatberäkning 1 tim LYS och SYL Sailvawe Praktik 6-12 tim Genomföra kappsegling

26 NATIONELL SEGLINGSLEDARE - Röd Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling Genomgången utbildning och godkänt prov ger Seglingsledarlicens. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som seglingsledare vid Svenska mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Organisation 1 tim Straff i starten 1 tim Banan 1 tim Ändring av bana Avkortning av bana Klassreglernas påverkan 1 tim Protestförhandlingar 1 tim Kommittén i förhandling Format och klasser 1 tim Brädor Havskappsegling Matchracing Sprintsegling Lagkappsegling Säkerhet 1 tim Olika kategorier Planering Dagbok 1 tim

27 NATIONELL TÄVLINGSLEDARE - Röd Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling. Genomgången utbildning och godkänt prov ger Tävlingsledarlicens. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som tävlingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som tävlingsledare vid Svenska Mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Bestämmelser 1 tim Sanktionsbestämmelser Mästerskapsregler Seglingsföreskrifter Inbjudan Slutgiltigt avgörande Mästerskapsplaketter Mätkontroller 1 tim Säkerhet 2 tim Organisation Land Tillstånd 1 tim Ekonomi 1 tim Sponsring Avtal 1 tim Klassförbund Resultatberäkning 1 tim Sailvawe Genomförs vid behov: Formalia på engelska 1 tim Int. Mästerskap 1 tim

28 INTERNATIONELL TÄVLINGSLEDARE (IRO) Svart Utbildningen bygger på genomgången Röd Seglings-och Tävlingsledarutbildning samt flerårig välmeriterad praktik på nationella mästerskap. Utbildningen genomförs i form av internationella seminarier som finns presenterade i filer nedan. Utbildningen vänder sig till Nationella (röda) Seglings-och Tävlingsledare med lång erfarenhet och som Sv. Seglarförbundet vill vidareutbilda för att tjänstgöra på Internationella mästerskap.

29 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen och för att bibehålla sin licens som seglingsledare eller tävlingsledare krävs Att man genomgår fortbildningen de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla. Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som seglingsledare och/eller tävlingsledare. Aktuell fortbildning

30 REGELKURS Utbildningen genomförs som helg-eller kvällskurs över längre period som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning genom SSF:s webbsida.. Efter genomförd kurs utförs skriftligt regelprov. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare Det finns inga krav på förkunskaper eller ålder. Att ge deltagen en grundlig genomgång av Kappseglingsreglerna med tonvikt på del 2, När båtar möts. Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Regelbokens uppgyggnad Sportsmannaanda och reglerna Del 1 Grundläggande regler 1 tim Del 2 När båtar möts 7 tim Avd A - Rätt till väg Avd B - Allmänna begränsningar Avd C - Vid märken och hinder Avd D - Andra regler Del 3 Genomföra en kappsegling 1 tim Del 4 Andra krav 1 tim Del 5 Protester 1 tim Avd A - Protester Avd B, C och D Del 6 Anmälan och villkor 1 tim Övriga regler ½ tim Skriftligt prov 1½ tim

31 LOKAL DIREKTKDOMARE - Grön Utbildningen genomförs i anslutning till regelkursen gm anvisningar för direktdömning. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på grön nivå genom direktdömning på banan. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning på SSF:s nätet. Godkänt regelprov. Genomgången Blå tränarutbildning. Efter godkänt regelprov ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på lokal (grön) nivå. Kursinnehåll Anvisningar för direktdömning Anpassning till SF Grön Praktik 5 gröna tävlingar

32 REGIONAL DIREKTKDOMARE - Blå Utbildningen bygger på genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov, domarpraktik vid min 5 gröna tävlingar samt genomgången Blå Tränarutbildning. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom direktdömning på banan. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning godkänt regelprov samt genomgången Blå Tränarutbildning. Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på regional (blå) nivå. Kursinnehåll 4 tim teori Introduktion ½ tim Erfarenheter från praktik Före tävling ½ tim Samspel med TL/SL Utrustning På banan 1½ tim Bevaka regelefterlevnaden Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter Seglare Kappseglingskommitté Protestkommitté Rätt att ansöka om gottgörelse Regelverk 1 tim KSR, KR och SF TR och SF Blå Dåligt beteende Praktik vid 5 blå tävlingar

33 NATIONELL DIREKTDOMARE - Röd Utbildningen bygger på genomförda utbildningar och praktik enligt tidigare steg och villkor. Utbildningen vänder sig till blå direktdomare vilken efter lång praktisk erfarenhet med goda resultat vill direktdöma på nationella mästerskap. Grundläggande krav enligt ovan. Utses av SSF:s Regelkommitté

34 REGIONAL FÖRHANDLINGSDOMARE - Blå Motsvarar tidigare Distriktsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Förhandlingsdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning samt godkänt regelprov. Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté och som ordförande på klubb(grön)- och distriktsnivå (blå). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s arbetsuppgifter Före tävling 1 tim Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg TR inkl mallar inbjudan, SF Lokaler och utrustning På banan 1½ tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga KSR 31 Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter seglare, KK och PK Rätt att ansöka om gottgörelse Formalia ½ tim Kallelse till förhandling Inledning till förhandling Ta upp till behanlding Fastställa fakta 5½ tim Bevisvärdering Fakta och slutsatser Överläggning och beslut Leda förhandling 1½ tim Mätprotester ½ tim Appendix ½ tim Poängberäkning, vägning och reklam Hur man överklagar Regeltolkningar ½ tim Dåligt beteende SSF:s reglementen ½ tim Skriftligt prov 1½ tim

35 NATIONELL FÖRHANDLINGSDOMARE - Röd Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare. Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté oavett nivå och som ordförande på SM-nivå (röd). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s Arbetsuppgifter Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg Tolka SF och Klassregler Rådgivare till TL/SL TR och mallar ½ tim SSF:s Tävlingsreglemente Mallar för Inbjudan och SF På banan 2 tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga KSR 31 Tolkningsfall 2 tim KSR:s Tolkningsfall Domarbokens kommentarer Udda fall 1 tim Udda tolkningsfall Gottgörelser Osportsligt uppträdande Fastställa fakta 5½ tim Förhandlingsteknik Träning Bevisvärdering Fakta, tolkningar och slutsatser PK:s överläggnignar och beslut Leda förhandling Appendix ½ tim PK:s handläggning vid överklagan PK:s handläggningn och befogenhet Administration 1 tim SSF:s kansli och hemsida SSF:s Reglementen Skriftligt prov 1½ tim

36 INTERNATIONELL DOMARE - Svart Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare.

37 REGIONAL MATCHDOMARE - Blå Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer. Genomgången regelkurs (Grön kurs) samt godkänt regelprov eller motsv distansutbildning. Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik KSR Appendix C 5 tim KSR C 1-6 och C7-8 Kommunikation 2 tim Domarpar Övriga KSR Del 2 3 tim Positionering domarbåt/vingbåt Utrustning 1 tim Inbjudan och SF 1 tim KSR Del 2 vattenövningar 4 tim Positionering domarbåt/vingbåt Rorsmansmöten Skriftligt prov 1 tim

38 NATIONELL MATCHDOMARE - Röd Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling. Kursinnehåll 16 tim teori SR Appendix C 8 tim C6 Gottgörelse C9-11- Calls och Case Inbjudan och SF 2 tim Administrativt arbete 2 tim Planering Rapproter till SSF och ISAF Kommunikation och Positionering 3 tim Litteratur 1 tim Skriftligt prov för den som behöver

39 INTERNATIONELL MATCH RACINGDOMARE - Svart Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

40 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier. För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs. Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare. Aktuell fortbildning

41 REGIONAL BESIKTNINGSMAN - Blå Utbildningen genomförs som helgkurs och omfattar såväl teori som praktisk mätning. Utbildningen vänder sig till funktionär som på regatta eller mästerskap skall genomföra tekniska kontroller på segel, rigg och övrig utrustning. Önskvärt att ha deltagit i en mätgrupp vid mästersklap/regatta eller inmätning av segel/rigg Efter genomgången kurs och godkänt prov, skall deltagaren kunna ansvara för en mätgrupp vid en regatta/mästerskap. Kursinnehåll 16 tim 4 tim praktik Mät-och respitregler 3 tim Mätbrevsbeteckningar Mätkontroll 6 tim Deplacementskontroll Kontroll av övrig utrustning Uppbyggnad av mätorg 3 tim Mätpraktik 4 tim Mätning av segel Avd G Mätning av rigg Avd F Prov

42 NATIONELL MÄTMAN - Röd Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar. IN HOUSE? KLASSMÄTMAN MÄTA ALLT ORCI Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) mätman som skaffat sig en bred och djup erfarenhet för mätning. Till underlag för utbildningen ligger mätmannens individuella utvecklingsplan.

43 INTERNATIONELL MÄTMAN - Svart Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar.

44 FORTBILDNING Fortbildning genomförs enligt kursplan utarbetad av Tekniska Kommittén (TK). Aktuell fortbildning

NORRBOTTEN. Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund

NORRBOTTEN. Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund NORRBOTTEN Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund Tävlingsreglemente för klubbar inom Norrbottens seglarförbund vilka arrangerar Distriktsmästerskap eller sanktionerad nationell

Läs mer

LEDARUTBILDNINGAR I syfte att hjälpa dig som kursarrangör 2015-01-01

LEDARUTBILDNINGAR I syfte att hjälpa dig som kursarrangör 2015-01-01 77 LEDARUTBILDNINGAR I syfte att hjälpa dig som kursarrangör 2015-01-01-1 - SSF:s Ledarutbildningar 1. SSFs UTBILDNINGSSTRUKTUR Färgpyramiden 3 2. SSFs LEDARUTBILDNINGAR... 4 2.1 Utbildningskartan... 4

Läs mer

Appendix T. Alternativa straff och medling. Domarseminariet 2015 Charlotte Greppe

Appendix T. Alternativa straff och medling. Domarseminariet 2015 Charlotte Greppe Appendix T Alternativa straff och medling Domarseminariet 2015 Charlotte Greppe Varför medling? Ansvaret för rättvisa i segelsporten bygger på att seglarna själva protesterar för att få tvister avgjorda.

Läs mer

Säkerhetsarbete. Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar

Säkerhetsarbete. Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar Säkerhetsarbete Säkerhetsarbete Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar SSF Säkerhetskodex Svensk segling har hög medvetenhet och kunskap om säkerhet på vattnet. Var och

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

Seglarforum Seglarforum

Seglarforum Seglarforum Agenda 18.00 Seglarforum - Medlemskap, Klubbstöd, IdrottOnline - Kappseglingsutveckling för fler kappseglare - Nyheter i SSF:s utbildningsprogram 19.30 Paus 15 min 19.45 Seglarforum - Framtidens strategi

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010 Kappsegling: Stockholm cup Grön 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Grön 1. Regler 1.1 Kappsegling genomförs enligt

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Till arrangörer av SmDSF Smålandscup, DM samt Smålandsmästerskap SRS för jollar 2017

Till arrangörer av SmDSF Smålandscup, DM samt Smålandsmästerskap SRS för jollar 2017 Till arrangörer av SmDSF Smålandscup, DM samt Smålandsmästerskap SRS för jollar 2017 Observera att det under 2017 genomförs förändringar för kappsegling för barn under 13 år. Bakgrunden är ett tydliggörande

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

Seglingsföreskrifter NSL Final och NoM 2013 CB66 Racer

Seglingsföreskrifter NSL Final och NoM 2013 CB66 Racer Seglingsföreskrifter NSL Final och NoM 2013 CB66 Racer Tävling: NSL Final och Nordiskt Mästerskap i CB66 Racer Datum: 5-6 oktober 2013 Arrangör: Båstad Båt- och Segelsällskap (BBSS) i samarbete med Sailing

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)

1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) SM Laser Std och Laser R Dam 2012 Klassmästerskap i Laser R Herr och Laser 4.7 Seglingsföreskrifter Version 1, 2012-07-28 Tävling: SM i Laser Std, Laser Radial dam samt Klassmästerskap i Laser Radial herr

Läs mer

Uppsala Kanotförening (UKF), Upsala Segelsällskap (USS), Ekolns Segelklubb (ESK), Sigtuna Båtklubb (SiBK), Knivsta Optimist- och jolleklubb (KOJK)

Uppsala Kanotförening (UKF), Upsala Segelsällskap (USS), Ekolns Segelklubb (ESK), Sigtuna Båtklubb (SiBK), Knivsta Optimist- och jolleklubb (KOJK) Inbjudan Kappsegling: Övriga klasser: (ej SM status) Svenskt Juniormästerskap för klasserna: Opti12 Hansa 2.3 Datum: 16-20 juni 2017 Arrangörer: Optimist killar & tjejer E-jolle killar & tjejer LaserRadial

Läs mer

Seminarium Göteborg 6-7 feb Claes Lundin

Seminarium Göteborg 6-7 feb Claes Lundin Seminarium Göteborg 6-7 feb 2016 Claes Lundin lundin.claes@telia.com Bindande regler för deltagare på kappsegling Inbjudan Villkor och förutsättningar för deltagande Klassregler Krav på båt och utrustning

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana E grön bana

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana E grön bana SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana E grön bana Tävling: Junior-SM 2016 Klasser: 29er Open Feva Open Datum: 17 21 juni 2016 Arrangör: Jollekappseglarna Västerås (JKV) 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse

Läs mer

Seglingsförskrifter Lag SM i Optimistjolle 2013.

Seglingsförskrifter Lag SM i Optimistjolle 2013. Seglingsförskrifter Lag SM i Optimistjolle 2013. Plats: Saltsjöbaden Klass: Optimist öppen Datum: 13-15 september Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs

Läs mer

Reglemente för Nordiska Mästerskap NOM och JNOM Klicka här för PDF format. högerklick för att spara lokalt

Reglemente för Nordiska Mästerskap NOM och JNOM Klicka här för PDF format. högerklick för att spara lokalt Reglemente för Nordiska Mästerskap NOM och JNOM Klicka här för PDF format. högerklick för att spara lokalt Antaget på Skandinaviska Seglarförbundets årsmöte i Helsingfors oktober 2005. Paragraf B2.1 uppdaterad

Läs mer

ESS Jolle (Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen)

ESS Jolle (Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen) Seglingsföreskrifter Tävling: 2-Krona SM 2012 Datum: 10-11 augusti 2013 Arrangör: ESS Jolle (Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen) 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 Vers 2015-06-02 Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrifter Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 5-7 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Klasser: Sandhamn Open ORC International med

Läs mer

InTime Luleregattan 2016

InTime Luleregattan 2016 Seglingsföreskrifter InTime Luleregattan 2016 Tävling: In Time Luleregattan 2016 för F18, Kölbåtar samt Flerskrov Datum: Från fredag 29 till söndag 31 juli. Arrangör: Luleå Segelsällskap 1. Regler 1.1

Läs mer

Norrköpings Segelklubb, Norrköpings Segelsällskap, Linköpings Jolleseglare, Motala Segelsällskap, Waldersmarsvik Segelklubb

Norrköpings Segelklubb, Norrköpings Segelsällskap, Linköpings Jolleseglare, Motala Segelsällskap, Waldersmarsvik Segelklubb Seglingsföreskrifter Tävling: Regionkval 3 i region 2 för Optimistjollar Datum: 6-7 september 2014 Arrangör: Medarrangör: Bråvikens Segelsällskap Norrköpings Segelklubb, Norrköpings Segelsällskap, Linköpings

Läs mer

Tävlingen är öppen för klasserna Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien 2016.

Tävlingen är öppen för klasserna Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien 2016. Seglingsföreskrifter (SF Laser GP 2016 ver4) Tävling: Pelle P Laser GP 2, 21-22 maj 2016 Tävlingen är öppen för klasserna Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap

KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap Inbjudan KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap Inbjudna klasser: Optimist Grön Optimist Blå Optimist Röd E-Jolle Zoom 8 Laser Datum: Söndag 16:e Oktober 2016 Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

Läs mer

APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna

APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna 2013 2016 Kappseglingar med radiostyrda båtar ska seglas enligt Kappseglingsreglerna med de ändringar som anges i detta appendix.

Läs mer

Svenska Seglarförbundets. Tävlingsreglemente 2015. Gällande från 20150101

Svenska Seglarförbundets. Tävlingsreglemente 2015. Gällande från 20150101 Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente 2015 Gällande från 20150101 Svenska Seglarförbundets Regelpolicy Segelsporten styrs av olika regler och reglementen. De viktigaste reglerna är Kappseglingsreglerna

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana A blå bana

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana A blå bana SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana A blå bana Tävling: Junior-SM 2016 Klasser: E-jolle killar & tjejer Laser radial killar & tjejer Laser standard killar Datum: 17 21 juni 2016 Arrangör: Jollekappseglarna Västerås

Läs mer

Seglingsföreskrifter Bana B Rosa bana

Seglingsföreskrifter Bana B Rosa bana JOLLE KAPPSEGLARNA VÄSTERÅS Tävling: Junior-SM 2016 Seglingsföreskrifter Bana B Rosa bana Klasser: Optimist kille & tjej Datum: 17-21 juni 2016 Arrangör: Jollekappseglarna Västerås (JKV) 1. Regler 1.1

Läs mer

Mästerskapshandbok 2007-10-17. Mästerskapshandbok. Svenska H-båtsförbundet sida 1 (9) www.h-boat.nu

Mästerskapshandbok 2007-10-17. Mästerskapshandbok. Svenska H-båtsförbundet sida 1 (9) www.h-boat.nu Mästerskapshandbok Svenska H-båtsförbundet sida 1 (9) Innehållsförteckning Förord 3 Allmänt 3 Ansökan 3 Regler och reglementen 3 Priser 3 Väder 4 Frukost och lunchpaket 4 Årsmöte 4 Kvällsaktiviteter 4

Läs mer

Grupparbete 1 Bakgrund

Grupparbete 1 Bakgrund Grupparbete 1 Bakgrund Kappseglingens format gör ofta att det blir svårt för de som inte är initierade att förstå sporten och dessutom gör dömningen i efterhand att vissa arrangemang drar ut på tiden vilket

Läs mer

Seglingsinstruktioner

Seglingsinstruktioner Seglingsinstruktioner Vårmöte IOM 1-3 / 4 2016 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingreglerna (KSR) med appendix E 1.2 a) Direktdömning

Läs mer

Sammanfattning grupparbeten

Sammanfattning grupparbeten Sammanfattning grupparbeten Antal intresserade av idrotter av populationen Framtidens Seglare 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 356 408 937 618 1484 967 2172 2431 Segling Golf Utförsåkning Längdskidor

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna . Inbjudan Tävling: SWE 505 Cup 1 Klass: 5o5 Datum: 28 29 maj 2016 Arrangör: Segelsällskapet Kaparen 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

UPPDRAG SEGLING. En introduktionskurs för seglingens ledare

UPPDRAG SEGLING. En introduktionskurs för seglingens ledare UPPDRAG SEGLING UPPDRAG SEGLING En introduktionskurs för seglingens ledare En ledare är bäst när folket knappast vet att han existerar. Inte så bra när folket lyder och hyllar honom. Sämre när folket avskyr

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Tävling: Svenskt mästerskap för Laser Standard och Laser Radial Dam samt KLM: Klassmästerskap för Laser Radial Herr och Laser 4.7

Tävling: Svenskt mästerskap för Laser Standard och Laser Radial Dam samt KLM: Klassmästerskap för Laser Radial Herr och Laser 4.7 Inbjudan Tävling: SM: Svenskt mästerskap för Laser Standard och Laser Radial Dam samt KLM: Klassmästerskap för Laser Radial Herr och Laser 4.7 Datum: 3-4 september 2016 Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

Läs mer

Inbjudan för fleetracing (Isv)

Inbjudan för fleetracing (Isv) Inbjudan för fleetracing (Isv) Tävling: Fleetracing för RS båtar och OK jolle Båtklasser: RS 100, RS200, RS500, RS Vision, RS FEVA, RS AERO samt OK-jolle Datum: 6 7 juni 2015 Arrangör: SS Kaparen 1. Regler

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifter Tävling: Regionkval 1 för Optimistjolle Region 4 Datum: 27-28 juni 2015 Arrangör: Skanörs Båtklubb SKBK 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de

Läs mer

Westerviks Segelsällskap Wikingarna

Westerviks Segelsällskap Wikingarna Westerviks Segelsällskap Wikingarna Inbjuder till Höstpokalen En kappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar enl. SRS-regeln. Lördagen den 22 augusti 2015 Start på lördagen utanför Notholmen med segling

Läs mer

ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING

ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING - översättning 2017-06-07 / Charlotte Greppe Enligt regel 86.2 och Regulation 28.1.3, har World Sailing godkänt att de här seglingsföreskrifterna används som en bilaga

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Utbildningsplan för tränare EIK fotboll

Utbildningsplan för tränare EIK fotboll Utbildningsplan för tränare EIK fotboll Inledning...2 Att vara ledare i Ekerö IK...2 Webbutbildning i sportnik...2 Domarkurs...2 Skadekurs...3 Intern tränarutbildning...3 Tränare 5-manna åldersgrupper

Läs mer

Waldemarsviks OstkustRegatta, WOR

Waldemarsviks OstkustRegatta, WOR 2014-08-05 Sida 1 av 5 Seglingsföreskrifter Tävling: Waldemarsviks OstkustRegatta, WOR Distanskappsegling för kölbåtar SRS samt c55 Datum: 2014-08-09 Arrangör: 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse

Läs mer

Öppna Finska Mästerskap i Optimist 5-8 Augusti 2010

Öppna Finska Mästerskap i Optimist 5-8 Augusti 2010 Öppna Finska Mästerskap i Optimist 5-8 Augusti 2010 Esbo Segelförening, Esbo Seglingsföreskrifter 1 Regler 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna (KSR) samt reglerna

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3 4 september 2016

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3 4 september 2016 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3 4 september 2016 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra i FSE Robline 606 Cup 2016 Distriktsmästerskap i 606 Datum:

Läs mer

SM Master Laser Std Klassmästerskap Master Laser R Dam och Herr 2012 Seglingsföreskrifter

SM Master Laser Std Klassmästerskap Master Laser R Dam och Herr 2012 Seglingsföreskrifter SM Master Laser Std Klassmästerskap Master Laser R Dam och Herr 0 Seglingsföreskrifter 0-08-0 Tävling: SM Master i Laser Std, Klassmästerskap i Laser Radial Dam och Herr. Datum: augusti 0 Arrangör: Båstad

Läs mer

Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien.

Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien. Inbjudan Tävling: Solstaregattan Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien. Datum: 2013-06-01 2013-06-02 Arrangör: Karlstad Segelsällskap med Jolleseglarna Karlstad

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Inbjudan för fleetrace (Isv)

Inbjudan för fleetrace (Isv) . Inbjudan för fleetrace (Isv) Tävling: Pelle P Laser Grand Prix 5 2015 Laser Master Cup 3 Klasser: Laser Standard, Laser Standard Master Laser Radial, Laser Radial Master Laser 4.7 Datum: 19 20 september

Läs mer

UPPDRAG SEGLING. Ett underlag för studiecirkel i klubben Version 2/2010.09.22

UPPDRAG SEGLING. Ett underlag för studiecirkel i klubben Version 2/2010.09.22 UPPDRAG SEGLING Ett underlag för studiecirkel i klubben Version 2/2010.09.22 Inledning Uppdrag Segling är en introduktionskurs för de nya ledarna i klubben, Ja, kursen kan med fördel också genomföras tillsammans

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna 2013-2016. 1.2 Vid tävlingen

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet!

Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet! Hur går det till att börja segla i Hjuviks Båtklubb? Information Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet! Det finns en mängd jollar och båtar att välja

Läs mer

Sotefjordens Segelsällskap(SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand

Sotefjordens Segelsällskap(SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand Inbjudan Tävling: Rankingsegling 2.4mR Datum: 2015-05-02 2015-05-03 Arrangör: Sotefjordens Segelsällskap(SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter Seglingsföreskrifter Tävling: Vendelsö Runt För Kölbåtar, LYS/SRS, Sportbåtar och Flerskrovsbåtar Datum: 2013-08-31 Arrangör: Segelsällskapet Vendels (SSVE), Frillesås. Medarrangör: Bua Båtsällskap (BBS),

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Inbjudan. 1.2 Direktdömning kan förekomma av KSR del 2 med möjlighet till protestförhandlingar.

Inbjudan. 1.2 Direktdömning kan förekomma av KSR del 2 med möjlighet till protestförhandlingar. Inbjudan Kappsegling: Pelle P Laser Grand Prix 3, 2017 Klasser Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7 Datum: 2-4 juni 2017 Arrangör: Norrköpings Segelsällskap 1. Regler 1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse

Läs mer

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till. Hyundai Cup. HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till. Hyundai Cup. HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Svensk Seglings Domarförening Domarseminarium i Göteborg 17-18 januari 2004-01-26

Svensk Seglings Domarförening Domarseminarium i Göteborg 17-18 januari 2004-01-26 Svensk Seglings Domarförening Domarseminarium i Göteborg 17-18 januari 2004-01-26 Översiktliga noteringar 1. Välkomsthälsning och introduktion Föreningens ordförande Sten Wiberg hälsade välkommen och lämnade

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska E-Jolleförbundet 2015-01-25

Tävlingsbestämmelser Svenska E-Jolleförbundet 2015-01-25 Tävlingsbestämmelser Svenska E-Jolleförbundet 2015-01-25 Tävlingsbestämmelserna beskriver kvalsystemet för uttagning till representationslag för E-jolle samt reglerar genomförande av en elitserie. Innehåll

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Inbjudan (uppdaterad med punkt 2.6)

Inbjudan (uppdaterad med punkt 2.6) Inbjudan (uppdaterad 2016-03-31 med punkt 2.6) Svenskt Mästerskap i Trissjolle 2016 och Klassmästerskap för juniorer i Trissjolle 2016 Datum: 30-31 juli 2016 Arrangör: Mollösunds Båtförening och Svenska

Läs mer

DOMARBOKEN. En bok för ARRANGÖRER, DOMARE OCH KAPPSEGLARE med förklaringar till hur kappseglingsreglerna ska tolkas. Publicerad 2015-11-15 av

DOMARBOKEN. En bok för ARRANGÖRER, DOMARE OCH KAPPSEGLARE med förklaringar till hur kappseglingsreglerna ska tolkas. Publicerad 2015-11-15 av DOMARBOKEN En bok för ARRANGÖRER, DOMARE OCH KAPPSEGLARE med förklaringar till hur kappseglingsreglerna ska tolkas Publicerad 2015-11-15 av Svenska Seglarförbundet Regelkommittén Idé och genomförande 1987

Läs mer

GranPrix Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk).

GranPrix Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk). GranPrix 2014-09-06 Kappseglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna KSR (2013-2016) med av svensk standard seglingsföreskrifter Appendix S samt enligt SRS föreskrifter och dessa seglingsföreskrifter.

Läs mer

Inbjudan till Örsbaken Doublehanded Broken 2015 Nyköpings Segelsällskap. Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne

Inbjudan till Örsbaken Doublehanded Broken 2015 Nyköpings Segelsällskap. Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne 1 Inbjudan till Örsbaken Doublehanded. Tävling: Örsbaken Doublehanded. Tävlingen är öppen för alla SRSkölbåtsklasser med 0,90 eller högre i SRS-tal

Läs mer

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2014

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2014 Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2014 Tävling: Pantaenius Bohusracet Shorthanded Distanskappsegling för kölbåtar och med endast två besättningsmän Pantaenius Bohusracet seglas efter: SRS enligt SRS-tabell

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Verksamhetskonferens 29-30/10, 2011 Peter Ejemyr Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Ny sammanhållen studieplan Nya utbildningar Högre ambitioner högre krav Koordinerad

Läs mer

Proposition 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Innehåll

Proposition 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Innehåll Proposition 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Innehåll 1 Förutsättningar 2. Varför differentierad avgift? 3. Arbetsgruppens utgångspunkter 4. Insamling av underlagsgrundande data 5. Förslag på differentierade

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Tävling: Marstrandsregattan. *Distriktsmästerskap, DM för entyps kölbåtar. *Regatta för övriga kölbåtar som ej uppfyller DM krav. *SRS bankappsegling för kölbåtar. Datum: 21-23 juli 2016. Arrangör: Göteborgs

Läs mer

Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj

Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj Karlstads Segelsällskap och Karlstad Kappsglingsförening inbjuder till Jäverön runt, en regatta som går under måttot allt som kan bära segel skall ut på vattnet

Läs mer

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se)

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se) Tävling: Svenskt mästerskap för Trissjolle 2015 Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 i samarrangemang med Arköregattan Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras

Läs mer

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Kappseglingen ingår i Vänerserien Tävling: Kölbåtar, flerskrovsbåtar och sportbåtar. Datum: 2008-06-13

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation Inbjudan Tävling: SM 2012, för Neptunkryssare Datum: 2012-08-24 2012-08-26 Arrangör: Gefle Segel Sällskap, Gävle 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Inbjudan till Jäverön Runt 2010

Inbjudan till Jäverön Runt 2010 Inbjudan till Jäverön Runt 2010 Karlstads Segelsällskap inbjuder till Jäverön runt, en regatta som får allt som kan bära segel ut på vattnet och efteråt har vi roligt tillsamman på gemensam fest i klubbhuset.

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med

Läs mer

2.3. Kommittén för Hundars Mentalitet Rasutvecklingssektorn

2.3. Kommittén för Hundars Mentalitet Rasutvecklingssektorn 2.3 Fastställd 2007-12-08 Mål Mentaltestdomare M 7 Efter genomgången utbildning skall elev ha: Kompetens att tjänstgöra som mentaltestdomare Kompetens som utbildare vid mentalkunskapskurs M 1 M 5 b Förkunskap

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer Version 2013 Omslagsfoto: HP Hylander. Seglingsledare under X99 VM 2006 i Borgholm. Foto: Patrik Schander Utgivare: Svenska Seglarförbundet Framtagen av Arrangörskommittén

Läs mer

Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se)

Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Nautiska Sandhamn Open Hav 2015 1 (5) Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Tävling: Nautiska Sandhamn Open HAV Klasser: ORC International med GPH högst 675,0.

Läs mer

Datum: Lördag 17 (A, B och C) och söndag 18 (endast A) september 2016

Datum: Lördag 17 (A, B och C) och söndag 18 (endast A) september 2016 Inbjudan Tävling: Grönviksträffen med A. GP 2 för Zoom8 B. Liros cup för Optimist A, Zoom8 och E-jolle (för Zoom 8 gäller att alla som deltar i GP också deltar i Liros Cup) C. Lokal tävling för Optimist

Läs mer

Vad vill Idrotten vill?

Vad vill Idrotten vill? Tränarskapet Att prata om Vad behöver jag känna till som tränare? Hur utvecklar vi seglare för framtiden? Hur jobba för att hjälpa seglare vidare efter Optimist? U13 klassen Reglerefterlevnad och domarrekrytering/kompetens

Läs mer

Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup

Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup Tävling: Vikingaerövraren Optimist-Blå och Zoom 8 Datum: 3 september 2011 Arrangör: Vikingarnas Segelsällskap i samarbete med

Läs mer

PROTOKOLL 3/2011 ( 20-28) fört vid sammanträde 2011 11 25 i Göteborg

PROTOKOLL 3/2011 ( 20-28) fört vid sammanträde 2011 11 25 i Göteborg PROTOKOLL 3/2011 ( 20-28) fört vid sammanträde 2011 11 25 i Göteborg Närvarande ledamöter Thord Elfström, ordförande Pia Wahren protokollförare Martin Corin Charlotte Greppe Håkan Larsson Bo Samuelsson

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Smålands Seglarförbund

Smålands Seglarförbund Smålands Seglarförbund 2 0 1 5 www.svensksegling.se/smaland Smålands Seglarförbund C/o Patrik Schander Gustaf Adolfs Väg 14A 39238 Kalmar Styrelsen 2015 Ordförande Christer Stenholm Hagvägen 9 386 34 Färjestaden

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2012

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2012 Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2012 Tävling: Pantaenius Bohusracet Shorthanded Distanskappsegling för kölbåtar och med endast två besättningsmän Pantaenius Bohusracet seglas efter: SRS enligt SRS-tabell

Läs mer

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare).

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare). 1 BESKRIVARUBILDNING Allmänt En mentalbeskrivare har 3 huvuduppgifter: 1. beskriva hundar, MH, enligt gällande former och regler 2. vara en representant för SBK i olika sammanhang, ex. informera lokal-

Läs mer

Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*.

Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*. Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Jenny

Läs mer