FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015"

Transkript

1 FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015 Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Tränare Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell Tränare 80 tim Nationell domare Praktiska meriter Matchdomare 16 tim Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim Tränare 2 x 15 tim Direktdomare 16 tim Regel 42 8 tim Förhandling 16 tim Matchdomare 16 tim Seglingsledare tim Besiktningsman 16 tim Seglarskoleansvarig 8 tim Specialinstruktör 15 tim Regelkurs webbkurs Kappseglingsfunktionär 6 tim Bas Jolle/Kölbåt 30 tim Bas Windsurfing 30 tim Tränare 15 tim PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim INSTRUKTÖR TRÄNARE DOMARE KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR BESIKTNINGSMAN

2 INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR Fortbildning Seglarskoleansvarig 8 tim Bas Jolle / Kölbåt 30 tim Specialinstruktör 15 tim Bas Windsurfing 30 tim PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim INSTRUKTÖR Segelsporten har stort behov av skickliga seglarskoleinstruktörer som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål. Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som vill verka som nybörjarinstruktör för barn, ungdomar eller vuxna på SSF Seglarskolor eller den dagliga klubbverksamheten. Utbildningarna är anpassade efter kursplanerna för SSF Seglarskola vilka genomförs i flera steg. I vissa steg också för specialinstruktörer med inriktning på specifika målgrupper och redskap. UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

3 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt

4 TRÄNARUTBILDNINGAR Fortbildning Tränare Individuell Tränare 80 tim Tränare 2 x 15 tim Tränare 15 tim + 1 säsongs praktik TRÄNARE Tränarutbildningen vänder sig till klubbens ledare som i steget efter seglarskolan skall träna klubbens kappseglare och utveckla dessa genom en bred och djup tränarkompetens inom kappseglingssportens samtliga moment. Innehållet i tränarutbildningarna baseras på träningslärans färgnivåer och anpassas efter seglares ålder, mognad och färdigheter. För att upprätthålla tidigare Blå tränarstatus krävs fr om 2008 dokumenterat godkänt regelprov enligt regelprov på SSF-nätet. Fr om 2008 införs Tränarlicens på Röd nivå. Se vidare under Tränare Röd! PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

5 FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Seglingsledare Seglingsledare 8 tim Banläggare 6 tim Resultat 4 tim Projektledare Tävling 16 tim KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglingsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Kappseglingsfunktionär 6 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

6 FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglinsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Seglingsledare tim Kappseglingsfunktionär 6 tim Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Tills de nya färgkodade utbildingarna helt är sjösatta gäller de gamla utbildningsplanerna Första färgkodade funktionärsutbildningen genomförs någon gång under våren Generösa övergångsregler kommer att gälla för de som påbörjat utbildningarna i det gamla systemet UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

7 DOMARUTBILDNINGAR ISAF Individuell Fortbildning ISAF Individuell Fakta Direktdomardelen och regel 42 mycket väl kan genomföras samtidigt i samma utbildningsdel. Nationell domare Matchdomare 16tim Vilka meriter som skall vara kvalificerande för att bli Nationell domare Röd. Direktdomare Domare grund Regel 42 Förhandling Matchdomare 16 tim Enligt förslaget blir man Röd domare på meriter efter blå utbildning men man måste då há genomgått såväl Direktdomardelen som Förhandlingsdelen med godkänt resultat. Regelkurs UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim DOMARE

8 DOMARUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell ISAF Individuell DOMARE Kappseglingsreglerna har utformats för att åstadkomma så rättvisa seglingar som möjligt. Direktd. Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Förbundsd. Förhandlingsd. 15 tim Distriktsdomare Matchdomare 16tim Förb.matchd Matchdomare 16 tim Att övervaka regelefterlevnaden är i grunden överlåten till de tävlande själva varför domarens arbete främst består i att vara ute på banan och övervaka den allmänna regelefterlevnaden. Domarens övervakning kan ske genom direktdömning på banan eller följas upp i förhandlingsrummet efter seglingarna. Domarutbildningen sker efter tre separata linjer som båda är indelade i nivåer enligt färgpyramiden. Direktd.. Direktdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar med begränsat startfält (max 25 båtar). Domare Regelkurs 15 tim / Distansutb. UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Förhandlingslingsdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar (fleetracing). Matchdomaren ska kunna tjänstgöra vid matchracingtävlingar där man måste kunna fatta snabba beslut och döma situationer direkt ute på banan.

9 MÄTMANNAUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Mätman Individuell plan Besiktningsman 16 tim BESIKTNINGSMAN Segelsporten har ett idrottsredskap som är tekniskt komplicerat varför det krävs besiktningsmän som kan genomföra kontroller på främst segel och rigg, men även övrig utrustning. Genom att utbilda besiktningsmän över hela landet ges en likformig utbildning så att en båt som besiktigas av två av varandra oberoende besiktningsmän får samma mätvärden. Besiktningsmannen arbetar tillsammans med övriga funktionärer på regattor och mästerskap.

10 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat

11 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Genomgången kurs Uppdrag segling Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner

12 INSTRUKTÖR BAS Jolle/Liten kölbåt Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs Plattformen Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 10 tim teori + 20 tim praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Gröna regler 1 tim Grön metodik 5 tim Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Metodik Barn o Ungdomsmetodk Vuxenmetodik Säkerhet 1 tim Säkerhet vid seglarskola Nedkylning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 20 tim Balans Skot/Roder Lova/Falla Stagvändning/Gipp Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Första seglarskoledagen Grön kappsegling

13 INSTRUKTÖR BAS Windsurfing Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs Plattformen Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 15 tim teori + 15 tim praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Gröna regler 1 tim Grön metodik 8 tim Förutsättningar Hjälpmedel SSF:s Seglarskola Säkerhet 1 tim Handlingsplan-Kris Kommunikationsmöjligheter Nödriggning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback

14 SEGLARSKOLEANSVARIG Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper som skall verka som ansvarig chef för klubbens seglarskola. Genomgången Instruktörskurs 2 års praktisk erfarenhet som instruktör Grön tränarutbildning Rekommendationer från DSF Min ålder 18 år Att ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan. Kursinnehåll 8 tim Grön metodik 2 tim Gröna regler Kunskapskontroll Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Uppdrag segling Säkerhet 2 tim Riskanalys Säkerhetsplan Administration 2 tim Arbetsrätt Ekonomi SISU, RF m fl Planering av Seglarskolan Marknadsföring Ledarskap 2 tim Din roll som ledare Chefens roll i skolan Praktisk tillämpning Undervisningskvalitet Instruktörstäthet

15 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Anpassning till Rörelsehindrade och Synskadade Orsaker till funktionshinder Medicinska faktorer Personliga erfarenheter Säkerhet Praktiska moment Instruktion och kommunikation Praktisk ledsagning Praktisk kappsegling på grön nivå

16 SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt. Egen seglingsfärdighet på bräda. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 20 tim teori+praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Säkerhet 1 tim Nödriggning Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback

17 SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs windsurfing. Egen seglingsfärdighet i jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i windsurfing specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle/liten kölbåt för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Grön metodik 1 tim Säkerhet 1 tim Säkerhet vi seglarskola Nedkylning Praktiska moment 12 tim Skot/Roder Stagvändning/Gip Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Grön kappsegling

18 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen. Obligatorisk närvaro på 1 regional instruktörsträff/2 år för att upprättahålla sin instruktörsstatus och därmed ingå i SSF:s Instruktörsregister. Aktuell fortbildning

19 TRÄNARE - Grön Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå ( Grön guideline ) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens nybörjare i steget efter i seglarskolan. Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgångna kurser Uppdrag Segling och Plattformen Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av kappseglare på en nivå närmast efter seglarskolan (Grön nivå). Kursinnehåll 15 tim teori + 1 säsongs tränarpraktik med mentor Klubbutveckling 3 tim Uppföljning efter seglarskolan Seglingen vill/klubben vill Tränarskapet 2 tim Metodik 10 tim Inlärningsmetodk Färgpyramiden Grön guideline Utvecklingstrappan Fartträning Belans/Tempo Väg/Taktikträning Utvärdering/Planering

20 TRÄNARE - Blå Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Blå nivå ( Blå guideline ) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Genomgången utbildning och godkänt prov ger blå tränarlicens. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå. Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången Grön tränarkurs, Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med regionala tävlingsmål (Blå nivå). Kursinnehåll Del 1-15 tim teori/praktik Del 2-15 tim praktik Fart 6 tim Teknik och Trim Ostagade jollar - Optimist/Zoom8/E-jolle Stagade båtar RS Feva/C55 Fysiologi Seglingsfysiologi Väg 5 tim Strategi och Taktik Banan Regler Taktiska hjälpmedel Metodik 4 tim Träningsmetodik Diagnostisera Tränarskap

21 TRÄNARE - Röd Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans röda nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och arbetsuppgifter i egen träningsgrupp varvas. Genomgången utbildning, godkänt prov och praktikbedömning ger röd tränarlicens. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå. Egen seglingskunskap motsv lägst blå nivå Min ålder 18 år Genomgången Blå tränarkurs inkl godkänt regelprov Min 1 säsongs dokumenterad aktiv tränarverksamhet på blå nivå. Ansvarig för en fast träningsgrupp under kurstiden. Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl motsv tränarpraktik fördjupade kunskaper för att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (Röd nivå). För att erhålla Röd Tränarlicens skall deltagaren efter genomförd praktik godkännas av svart tränare (examinator) Kursinnehåll 80 tim teori/praktik + Examination ca 8 tim SEGLAREN I BÅTEN 20 tim Seglingens träningslära Fysiologi - grenanpassad Prestationspsykologi FART Trim/Teknik 20 tim Ostagade jollar Stagade jollar/skiff Flerskrov Windsurfing Liten kölbåt STRATEGI o TAKTIK 20 tim Meteorologi Regeltolkningar Taktik COACHING 20 tim Ledarskap Lång-o Kortsiktlig coaching Kommunikation EXAMINATION ca 8 tim Praktik-och teoripass med träningsgrupp - Bedömning på RIG alt Nat. Träningscenter

22 TRÄNARE - Svart Utbildningen bygger vidare på Färgpyramidens röda nivå och Internationella förutsättningar. Utbildningen vänder sig till tränare på röd nivå som efter flera år och genom långsiktliga träningsmål uppnåt god nationell standard med sina adepter. Genomgången och godkänd röd tränarutbildning. Tränarpraktik under flera år på lägst röd nivå. Min ålder 20 år Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av elitkappseglare med internationella tävlingsmål. Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) tränare som skaffat sig en bred och djup tränarerfarenhet. Till underlag för utbildningen ligger tränarens individuella utvecklingsplan.

23 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen. För att upprätthålla blå och röd tränarlicens och därmed ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 nationell tränarfortbildning/2 år. För att att upprätthålla grön tränarstatus och ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 regional tränarfortbildning/2 år. Aktuellfortbildning

24 LOKAL KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR - Grön Utbildningen bygger på studiecirkkel Uppdrag Segling som genomförs i klubben. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå. Genomgången kurs Uppdrag segling Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de regler som styr en kappsegling och efter kursen skall deltagaren kunna verka som funktionär vid lokala regattor i klubben. Kursinnehåll 6 tim teori Uppdrag Segling 10 tim Starta 1 tim Procedurer Återkallelser gång 1 tim Banläggning 1 tim Fasta banor Kryss/Läns Resultathantering 1 tim Formalia 1 tim LYS 1 tim

25 REGIONAL SEGLINGSLEDARE - Blå Utbildningen bygger på genomgången Grön Funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer verksamma vid kappseglingar på blå nivå (regionala tävlingar). Genomgången Grön funktionärsutbildning. Efter kursen skall deltagaren kunna verka som Seglings- och Tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor. Kursinnehåll 12 tim teori tim praktik Mallar och bestämmelser 3 tim Sanktionsbestämmelser Seglingsföreskrifter och inbjudan Hitta rätt på SSF:s hemsida Organisation 1 tim Omvärld Tävling Säkerhet 4 tim Plan Kontaktytor Olika kategorier Befattningsbeskrivningar 2 tim Seglingsledare Banläggning Kansli Läbåt Logistik Kommunikation 1 tim Resultatberäkning 1 tim LYS och SYL Sailvawe Praktik 6-12 tim Genomföra kappsegling

26 NATIONELL SEGLINGSLEDARE - Röd Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling Genomgången utbildning och godkänt prov ger Seglingsledarlicens. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som seglingsledare vid Svenska mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Organisation 1 tim Straff i starten 1 tim Banan 1 tim Ändring av bana Avkortning av bana Klassreglernas påverkan 1 tim Protestförhandlingar 1 tim Kommittén i förhandling Format och klasser 1 tim Brädor Havskappsegling Matchracing Sprintsegling Lagkappsegling Säkerhet 1 tim Olika kategorier Planering Dagbok 1 tim

27 NATIONELL TÄVLINGSLEDARE - Röd Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling. Genomgången utbildning och godkänt prov ger Tävlingsledarlicens. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som tävlingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som tävlingsledare vid Svenska Mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Bestämmelser 1 tim Sanktionsbestämmelser Mästerskapsregler Seglingsföreskrifter Inbjudan Slutgiltigt avgörande Mästerskapsplaketter Mätkontroller 1 tim Säkerhet 2 tim Organisation Land Tillstånd 1 tim Ekonomi 1 tim Sponsring Avtal 1 tim Klassförbund Resultatberäkning 1 tim Sailvawe Genomförs vid behov: Formalia på engelska 1 tim Int. Mästerskap 1 tim

28 INTERNATIONELL TÄVLINGSLEDARE (IRO) Svart Utbildningen bygger på genomgången Röd Seglings-och Tävlingsledarutbildning samt flerårig välmeriterad praktik på nationella mästerskap. Utbildningen genomförs i form av internationella seminarier som finns presenterade i filer nedan. Utbildningen vänder sig till Nationella (röda) Seglings-och Tävlingsledare med lång erfarenhet och som Sv. Seglarförbundet vill vidareutbilda för att tjänstgöra på Internationella mästerskap.

29 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen och för att bibehålla sin licens som seglingsledare eller tävlingsledare krävs Att man genomgår fortbildningen de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla. Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som seglingsledare och/eller tävlingsledare. Aktuell fortbildning

30 REGELKURS Utbildningen genomförs som helg-eller kvällskurs över längre period som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning genom SSF:s webbsida.. Efter genomförd kurs utförs skriftligt regelprov. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare Det finns inga krav på förkunskaper eller ålder. Att ge deltagen en grundlig genomgång av Kappseglingsreglerna med tonvikt på del 2, När båtar möts. Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Regelbokens uppgyggnad Sportsmannaanda och reglerna Del 1 Grundläggande regler 1 tim Del 2 När båtar möts 7 tim Avd A - Rätt till väg Avd B - Allmänna begränsningar Avd C - Vid märken och hinder Avd D - Andra regler Del 3 Genomföra en kappsegling 1 tim Del 4 Andra krav 1 tim Del 5 Protester 1 tim Avd A - Protester Avd B, C och D Del 6 Anmälan och villkor 1 tim Övriga regler ½ tim Skriftligt prov 1½ tim

31 LOKAL DIREKTKDOMARE - Grön Utbildningen genomförs i anslutning till regelkursen gm anvisningar för direktdömning. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på grön nivå genom direktdömning på banan. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning på SSF:s nätet. Godkänt regelprov. Genomgången Blå tränarutbildning. Efter godkänt regelprov ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på lokal (grön) nivå. Kursinnehåll Anvisningar för direktdömning Anpassning till SF Grön Praktik 5 gröna tävlingar

32 REGIONAL DIREKTKDOMARE - Blå Utbildningen bygger på genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov, domarpraktik vid min 5 gröna tävlingar samt genomgången Blå Tränarutbildning. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom direktdömning på banan. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning godkänt regelprov samt genomgången Blå Tränarutbildning. Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på regional (blå) nivå. Kursinnehåll 4 tim teori Introduktion ½ tim Erfarenheter från praktik Före tävling ½ tim Samspel med TL/SL Utrustning På banan 1½ tim Bevaka regelefterlevnaden Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter Seglare Kappseglingskommitté Protestkommitté Rätt att ansöka om gottgörelse Regelverk 1 tim KSR, KR och SF TR och SF Blå Dåligt beteende Praktik vid 5 blå tävlingar

33 NATIONELL DIREKTDOMARE - Röd Utbildningen bygger på genomförda utbildningar och praktik enligt tidigare steg och villkor. Utbildningen vänder sig till blå direktdomare vilken efter lång praktisk erfarenhet med goda resultat vill direktdöma på nationella mästerskap. Grundläggande krav enligt ovan. Utses av SSF:s Regelkommitté

34 REGIONAL FÖRHANDLINGSDOMARE - Blå Motsvarar tidigare Distriktsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Förhandlingsdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning samt godkänt regelprov. Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté och som ordförande på klubb(grön)- och distriktsnivå (blå). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s arbetsuppgifter Före tävling 1 tim Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg TR inkl mallar inbjudan, SF Lokaler och utrustning På banan 1½ tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga KSR 31 Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter seglare, KK och PK Rätt att ansöka om gottgörelse Formalia ½ tim Kallelse till förhandling Inledning till förhandling Ta upp till behanlding Fastställa fakta 5½ tim Bevisvärdering Fakta och slutsatser Överläggning och beslut Leda förhandling 1½ tim Mätprotester ½ tim Appendix ½ tim Poängberäkning, vägning och reklam Hur man överklagar Regeltolkningar ½ tim Dåligt beteende SSF:s reglementen ½ tim Skriftligt prov 1½ tim

35 NATIONELL FÖRHANDLINGSDOMARE - Röd Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare. Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté oavett nivå och som ordförande på SM-nivå (röd). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s Arbetsuppgifter Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg Tolka SF och Klassregler Rådgivare till TL/SL TR och mallar ½ tim SSF:s Tävlingsreglemente Mallar för Inbjudan och SF På banan 2 tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga KSR 31 Tolkningsfall 2 tim KSR:s Tolkningsfall Domarbokens kommentarer Udda fall 1 tim Udda tolkningsfall Gottgörelser Osportsligt uppträdande Fastställa fakta 5½ tim Förhandlingsteknik Träning Bevisvärdering Fakta, tolkningar och slutsatser PK:s överläggnignar och beslut Leda förhandling Appendix ½ tim PK:s handläggning vid överklagan PK:s handläggningn och befogenhet Administration 1 tim SSF:s kansli och hemsida SSF:s Reglementen Skriftligt prov 1½ tim

36 INTERNATIONELL DOMARE - Svart Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare.

37 REGIONAL MATCHDOMARE - Blå Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer. Genomgången regelkurs (Grön kurs) samt godkänt regelprov eller motsv distansutbildning. Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik KSR Appendix C 5 tim KSR C 1-6 och C7-8 Kommunikation 2 tim Domarpar Övriga KSR Del 2 3 tim Positionering domarbåt/vingbåt Utrustning 1 tim Inbjudan och SF 1 tim KSR Del 2 vattenövningar 4 tim Positionering domarbåt/vingbåt Rorsmansmöten Skriftligt prov 1 tim

38 NATIONELL MATCHDOMARE - Röd Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling. Kursinnehåll 16 tim teori SR Appendix C 8 tim C6 Gottgörelse C9-11- Calls och Case Inbjudan och SF 2 tim Administrativt arbete 2 tim Planering Rapproter till SSF och ISAF Kommunikation och Positionering 3 tim Litteratur 1 tim Skriftligt prov för den som behöver

39 INTERNATIONELL MATCH RACINGDOMARE - Svart Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

40 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier. För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs. Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare. Aktuell fortbildning

41 REGIONAL BESIKTNINGSMAN - Blå Utbildningen genomförs som helgkurs och omfattar såväl teori som praktisk mätning. Utbildningen vänder sig till funktionär som på regatta eller mästerskap skall genomföra tekniska kontroller på segel, rigg och övrig utrustning. Önskvärt att ha deltagit i en mätgrupp vid mästersklap/regatta eller inmätning av segel/rigg Efter genomgången kurs och godkänt prov, skall deltagaren kunna ansvara för en mätgrupp vid en regatta/mästerskap. Kursinnehåll 16 tim 4 tim praktik Mät-och respitregler 3 tim Mätbrevsbeteckningar Mätkontroll 6 tim Deplacementskontroll Kontroll av övrig utrustning Uppbyggnad av mätorg 3 tim Mätpraktik 4 tim Mätning av segel Avd G Mätning av rigg Avd F Prov

42 NATIONELL MÄTMAN - Röd Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar. IN HOUSE? KLASSMÄTMAN MÄTA ALLT ORCI Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) mätman som skaffat sig en bred och djup erfarenhet för mätning. Till underlag för utbildningen ligger mätmannens individuella utvecklingsplan.

43 INTERNATIONELL MÄTMAN - Svart Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar.

44 FORTBILDNING Fortbildning genomförs enligt kursplan utarbetad av Tekniska Kommittén (TK). Aktuell fortbildning

Seglarforum Seglarforum

Seglarforum Seglarforum Agenda 18.00 Seglarforum - Medlemskap, Klubbstöd, IdrottOnline - Kappseglingsutveckling för fler kappseglare - Nyheter i SSF:s utbildningsprogram 19.30 Paus 15 min 19.45 Seglarforum - Framtidens strategi

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer Version 2013 Omslagsfoto: HP Hylander. Seglingsledare under X99 VM 2006 i Borgholm. Foto: Patrik Schander Utgivare: Svenska Seglarförbundet Framtagen av Arrangörskommittén

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Guide - Att var optimistförälder

Guide - Att var optimistförälder Guide - Att var optimistförälder Gjord av Optimistjolleförbundet i samarbete med SSF:s Seglarskola, Theres Wolgast Mars 2015 All tid jag har fått spendera tillsammans med mitt barn tack vare seglingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar Säsongen 2013 SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar jobbade under denna fantastiska vecka. GRÖN

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER...3 1.1 Riktlinjer...

Läs mer

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna! Program 18.00 18.15 18.15 18.45 18.45 19.00 18.45-19.30 19.30 - Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning,

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Friidrottens. utbildningar 2010

Friidrottens. utbildningar 2010 Friidrottens utbildningar 2010 Starkare friidrottsföreningar 2010-2013 Friidrottens utbildningar 2010 Innehåll Starkare friidrottsföreningar 3 Utbildning för styrelse/anställda Framtidsledarutbildning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2015 DATUM Aktivitet 22/6 SEGELSKOLESTART 20/7-24/7 10-seglingarna 27/7 31/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 25/7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vårt verksamhetsår 2014, föreningens 105:e, är till ända. Vi kan summera ett mellanår utan större tävlingar eller särskilt minnesvärda händelser. Det har dock varit ett år med

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1 sschema Hundägarutbildning 1 sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli.

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli. TU 15-18 G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N TU 2015-2018 Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen 2015-2018, med start hösten 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2012 DATUM Aktivitet 25/6 SEGELSKOLESTART 16/7-20/7 10-seglingarna 23/7 27/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 28/7 Årsmöte

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Version 2012-03-21 Vi i KSSS tränar och tävlar i segling i olika båtklasser och på den nivå vi själva väljer, från nybörjare till

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 Seglings Program: Onsdag 8/8 17:00-19:00 Registrering Torsdag 9/8 08:00 Registrering 09:00 Skepparmöte 10:00 *Start segling 1, från Måsholmen till

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

WORLD SAILING KAPPSEGLINGSREGLERNA

WORLD SAILING KAPPSEGLINGSREGLERNA WORLD SAILING KAPPSEGLINGSREGLERNA 2013-2016 KAPPSEGLINGSSIGNALER Betydelsen av de synliga signalerna och ljudsignalerna förklaras här under. En pil som pekar upp eller ner ( ) betyder att en synlig signal

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN HÄLSOVETENSKPLIG INSTITUTIONEN UTILDNINGSPLN TRÄNRUTILDNING I FOTOLL, 80 POÄNG Education for Coaches in Football, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva!

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Kursmaterial 9 1 Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Detta utbildningspaket har tagits fram i syfte att utveckla våra domarkurser. Utbildningspaketet skall ses som

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Det här är en sammanställning för att du ska få en överblick över vilka tävlingsformer som finns för dragracing MC/Snöskoter.

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost

UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost DOMAR UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost U T V E C K L I N G S A V D E L N I N G E N / S V E N S K A I S H O C

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder.

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Riktlinjer för lägsta nivå för försäkringsbehov för tränings försäkring. Förbundet Utbildade lottare och sekreterare även

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Arrangörsmanual för turneringar

Arrangörsmanual för turneringar Arrangörsmanual för turneringar Vi vill med dessa sidor ge Er lite hjälp när Ni ska arrangera en turnering i Er förening. Det mesta i denna manual är bara exempel på hur man kan göra, ni kanske har mycket

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

SÄSONG 2015 FJORDVINDEN SOTEFJORDENS

SÄSONG 2015 FJORDVINDEN SOTEFJORDENS SÄSONG 2015 FJORDVINDEN SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP HUNNEBOSTRAND ~ ORDFÖRANDES SPALT Hej alla medlemmar! Nytt år och nya möjligheter, vi står inför mycket spännande under det kommande året! Som ny ordförande

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

Ystads Segelsällskap

Ystads Segelsällskap Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19 Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren, Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin 1) Mötets öppnande och

Läs mer