FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015"

Transkript

1 FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015 Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Tränare Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell Tränare 80 tim Nationell domare Praktiska meriter Matchdomare 16 tim Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim Tränare 2 x 15 tim Direktdomare 16 tim Regel 42 8 tim Förhandling 16 tim Matchdomare 16 tim Seglingsledare tim Besiktningsman 16 tim Seglarskoleansvarig 8 tim Specialinstruktör 15 tim Regelkurs webbkurs Kappseglingsfunktionär 6 tim Bas Jolle/Kölbåt 30 tim Bas Windsurfing 30 tim Tränare 15 tim PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim INSTRUKTÖR TRÄNARE DOMARE KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR BESIKTNINGSMAN

2 INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR Fortbildning Seglarskoleansvarig 8 tim Bas Jolle / Kölbåt 30 tim Specialinstruktör 15 tim Bas Windsurfing 30 tim PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim INSTRUKTÖR Segelsporten har stort behov av skickliga seglarskoleinstruktörer som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål. Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som vill verka som nybörjarinstruktör för barn, ungdomar eller vuxna på SSF Seglarskolor eller den dagliga klubbverksamheten. Utbildningarna är anpassade efter kursplanerna för SSF Seglarskola vilka genomförs i flera steg. I vissa steg också för specialinstruktörer med inriktning på specifika målgrupper och redskap. UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

3 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt

4 TRÄNARUTBILDNINGAR Fortbildning Tränare Individuell Tränare 80 tim Tränare 2 x 15 tim Tränare 15 tim + 1 säsongs praktik TRÄNARE Tränarutbildningen vänder sig till klubbens ledare som i steget efter seglarskolan skall träna klubbens kappseglare och utveckla dessa genom en bred och djup tränarkompetens inom kappseglingssportens samtliga moment. Innehållet i tränarutbildningarna baseras på träningslärans färgnivåer och anpassas efter seglares ålder, mognad och färdigheter. För att upprätthålla tidigare Blå tränarstatus krävs fr om 2008 dokumenterat godkänt regelprov enligt regelprov på SSF-nätet. Fr om 2008 införs Tränarlicens på Röd nivå. Se vidare under Tränare Röd! PLATTFORMEN Lokal utbildning gm SISU 16 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

5 FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Seglingsledare Seglingsledare 8 tim Banläggare 6 tim Resultat 4 tim Projektledare Tävling 16 tim KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglingsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Kappseglingsfunktionär 6 tim UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

6 FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Seglingsledare 8 tim Tävlingsledare 8 tim KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR Utbildningen till kappseglinsfunktionär vänder sig till alla som är intresserade av att i olika former medverka i arrangemanget av kappseglingar. Seglingsledare tim Kappseglingsfunktionär 6 tim Vill du se till att kappseglingarna arrangeras på ett seriöst sätt och vill du vara med på banan utan att kappsegla själv då är funktionärsutbildningarna något för dig. Tills de nya färgkodade utbildingarna helt är sjösatta gäller de gamla utbildningsplanerna Första färgkodade funktionärsutbildningen genomförs någon gång under våren Generösa övergångsregler kommer att gälla för de som påbörjat utbildningarna i det gamla systemet UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim

7 DOMARUTBILDNINGAR ISAF Individuell Fortbildning ISAF Individuell Fakta Direktdomardelen och regel 42 mycket väl kan genomföras samtidigt i samma utbildningsdel. Nationell domare Matchdomare 16tim Vilka meriter som skall vara kvalificerande för att bli Nationell domare Röd. Direktdomare Domare grund Regel 42 Förhandling Matchdomare 16 tim Enligt förslaget blir man Röd domare på meriter efter blå utbildning men man måste då há genomgått såväl Direktdomardelen som Förhandlingsdelen med godkänt resultat. Regelkurs UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim DOMARE

8 DOMARUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell ISAF Individuell DOMARE Kappseglingsreglerna har utformats för att åstadkomma så rättvisa seglingar som möjligt. Direktd. Direktd. Förhandlingsd. 15 tim Förbundsd. Förhandlingsd. 15 tim Distriktsdomare Matchdomare 16tim Förb.matchd Matchdomare 16 tim Att övervaka regelefterlevnaden är i grunden överlåten till de tävlande själva varför domarens arbete främst består i att vara ute på banan och övervaka den allmänna regelefterlevnaden. Domarens övervakning kan ske genom direktdömning på banan eller följas upp i förhandlingsrummet efter seglingarna. Domarutbildningen sker efter tre separata linjer som båda är indelade i nivåer enligt färgpyramiden. Direktd.. Direktdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar med begränsat startfält (max 25 båtar). Domare Regelkurs 15 tim / Distansutb. UPPDRAG SEGLING Studiecirkel inom klubben ca 10 tim Förhandlingslingsdomaren utbildas för att kunna tjänstgöra vid vanliga kappseglingar (fleetracing). Matchdomaren ska kunna tjänstgöra vid matchracingtävlingar där man måste kunna fatta snabba beslut och döma situationer direkt ute på banan.

9 MÄTMANNAUTBILDNINGAR Fortbildning ISAF Individuell Mätman Individuell plan Besiktningsman 16 tim BESIKTNINGSMAN Segelsporten har ett idrottsredskap som är tekniskt komplicerat varför det krävs besiktningsmän som kan genomföra kontroller på främst segel och rigg, men även övrig utrustning. Genom att utbilda besiktningsmän över hela landet ges en likformig utbildning så att en båt som besiktigas av två av varandra oberoende besiktningsmän får samma mätvärden. Besiktningsmannen arbetar tillsammans med övriga funktionärer på regattor och mästerskap.

10 UPPDRAG SEGLING Seglingens grundläggande ledarutbildning Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSFs ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. Utbildningen vänder sig till alla nya ledare i klubben inkl föräldrar Att introducera nya ledare till segelklubben Kursinnehåll 10 tim teori och praktik Säkerhet 3 tim HLR Utrustning i följebåtar Säkerhetsplan Sjukvård Kyla/Kallt vatten Motorbåtshantering 3 tim Båtförarutbildning på övningsbana Aktuella motorer Åtgärder vid småfel Praktiskt förarprov Grön kappsegling 4 tim Banans regler Def Kappsegla Def Start, Gå i mål Def Märke Regler 28 och 31 Banläggning Kappseglingens signaler Kappseglingens resultat

11 PLATTFORMEN Gränsöverskridande Barn-och ungdomsledarutbildning Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i SSFs Instruktörs-och Tränarutbildningar. Kursen genomförs som helgkurs över 2 dagar eller studiecirkel under flera kvällar. Kursen arrangeras av SISU i distriktet och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Utbildningen vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7-15 år. Genomgången kurs Uppdrag segling Efter genomgången kurs skall deltagaren förstå sin pedagogiska ledarroll och dess ansvar i sambandet mellan barn-och ungdomars fysiska, mentala och sociala mognad. Kursinnehåll 15 tim Barn och ungdomars utveckling Fysisk och motorisk utveckling Psykisk och intellektuell utveckling Social och emotionell utveckling Genusperspektivet Ledarskap Ledarens roll Pedagogik Egen ledarutveckling Föräldrarkontakt Barnet och Ungdomen i centrum Utgå från individen Sociala ledarskapet Barn och ungdomars livsvillkor Pedagogik i praktiken Praktiska övningspass Relfexioner

12 INSTRUKTÖR BAS Jolle/Liten kölbåt Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs Plattformen Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 10 tim teori + 20 tim praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Gröna regler 1 tim Grön metodik 5 tim Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Metodik Barn o Ungdomsmetodk Vuxenmetodik Säkerhet 1 tim Säkerhet vid seglarskola Nedkylning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 20 tim Balans Skot/Roder Lova/Falla Stagvändning/Gipp Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Första seglarskoledagen Grön kappsegling

13 INSTRUKTÖR BAS Windsurfing Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången kurs Plattformen Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 30 tim 15 tim teori + 15 tim praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Gröna regler 1 tim Grön metodik 8 tim Förutsättningar Hjälpmedel SSF:s Seglarskola Säkerhet 1 tim Handlingsplan-Kris Kommunikationsmöjligheter Nödriggning Meteriologi 1 tim Förstå väderprognoser Läsa väder Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback

14 SEGLARSKOLEANSVARIG Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper som skall verka som ansvarig chef för klubbens seglarskola. Genomgången Instruktörskurs 2 års praktisk erfarenhet som instruktör Grön tränarutbildning Rekommendationer från DSF Min ålder 18 år Att ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan. Kursinnehåll 8 tim Grön metodik 2 tim Gröna regler Kunskapskontroll Färgpyramiden SSF:s Seglarskola Uppdrag segling Säkerhet 2 tim Riskanalys Säkerhetsplan Administration 2 tim Arbetsrätt Ekonomi SISU, RF m fl Planering av Seglarskolan Marknadsföring Ledarskap 2 tim Din roll som ledare Chefens roll i skolan Praktisk tillämpning Undervisningskvalitet Instruktörstäthet

15 SPECIALINSTRUKTÖR Funktionshindrade Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Anpassning till Rörelsehindrade och Synskadade Orsaker till funktionshinder Medicinska faktorer Personliga erfarenheter Säkerhet Praktiska moment Instruktion och kommunikation Praktisk ledsagning Praktisk kappsegling på grön nivå

16 SPECIALINSTRUKTÖR Windsurfing Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs jolle/liten kölbåt. Egen seglingsfärdighet på bräda. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i windsurfing för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 20 tim teori+praktik Grön teknik 4 tim Nybörjarteknik Balans De olika stegen Säkerhet 1 tim Nödriggning Praktiska moment 15 tim Teknikövningar i lekform Livräddning på vattnet Nybörjarpass Riggning och materialkunskap Feedback

17 SPECIALINSTRUKTÖR Jolle/Liten kölbåt Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till instruktörer i seglarskolan och klubbens nybörjargrupper Genomgången instruktörskurs windsurfing. Egen seglingsfärdighet i jolle/liten kölbåt. Min ålder 16 år Att ge utbildade seglingsinstruktörer i windsurfing specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle/liten kölbåt för barn, ungdomar och vuxna inom ramen för SSF:s Seglarskola. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik Grön teknik 2 tim Grundläggande fartträning Balans Boathandling Grön metodik 1 tim Säkerhet 1 tim Säkerhet vi seglarskola Nedkylning Praktiska moment 12 tim Skot/Roder Stagvändning/Gip Stopp/Acca/Backa Spinnakersegling Grön kappsegling

18 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen. Obligatorisk närvaro på 1 regional instruktörsträff/2 år för att upprättahålla sin instruktörsstatus och därmed ingå i SSF:s Instruktörsregister. Aktuell fortbildning

19 TRÄNARE - Grön Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Gröna nivå ( Grön guideline ) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens nybörjare i steget efter i seglarskolan. Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgångna kurser Uppdrag Segling och Plattformen Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av kappseglare på en nivå närmast efter seglarskolan (Grön nivå). Kursinnehåll 15 tim teori + 1 säsongs tränarpraktik med mentor Klubbutveckling 3 tim Uppföljning efter seglarskolan Seglingen vill/klubben vill Tränarskapet 2 tim Metodik 10 tim Inlärningsmetodk Färgpyramiden Grön guideline Utvecklingstrappan Fartträning Belans/Tempo Väg/Taktikträning Utvärdering/Planering

20 TRÄNARE - Blå Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans Blå nivå ( Blå guideline ) och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Genomgången utbildning och godkänt prov ger blå tränarlicens. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå. Egen seglingskunskap motsv blå nivå Min ålder 16 år Genomgången Grön tränarkurs, Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med regionala tävlingsmål (Blå nivå). Kursinnehåll Del 1-15 tim teori/praktik Del 2-15 tim praktik Fart 6 tim Teknik och Trim Ostagade jollar - Optimist/Zoom8/E-jolle Stagade båtar RS Feva/C55 Fysiologi Seglingsfysiologi Väg 5 tim Strategi och Taktik Banan Regler Taktiska hjälpmedel Metodik 4 tim Träningsmetodik Diagnostisera Tränarskap

21 TRÄNARE - Röd Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans röda nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och arbetsuppgifter i egen träningsgrupp varvas. Genomgången utbildning, godkänt prov och praktikbedömning ger röd tränarlicens. Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå. Egen seglingskunskap motsv lägst blå nivå Min ålder 18 år Genomgången Blå tränarkurs inkl godkänt regelprov Min 1 säsongs dokumenterad aktiv tränarverksamhet på blå nivå. Ansvarig för en fast träningsgrupp under kurstiden. Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl motsv tränarpraktik fördjupade kunskaper för att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (Röd nivå). För att erhålla Röd Tränarlicens skall deltagaren efter genomförd praktik godkännas av svart tränare (examinator) Kursinnehåll 80 tim teori/praktik + Examination ca 8 tim SEGLAREN I BÅTEN 20 tim Seglingens träningslära Fysiologi - grenanpassad Prestationspsykologi FART Trim/Teknik 20 tim Ostagade jollar Stagade jollar/skiff Flerskrov Windsurfing Liten kölbåt STRATEGI o TAKTIK 20 tim Meteorologi Regeltolkningar Taktik COACHING 20 tim Ledarskap Lång-o Kortsiktlig coaching Kommunikation EXAMINATION ca 8 tim Praktik-och teoripass med träningsgrupp - Bedömning på RIG alt Nat. Träningscenter

22 TRÄNARE - Svart Utbildningen bygger vidare på Färgpyramidens röda nivå och Internationella förutsättningar. Utbildningen vänder sig till tränare på röd nivå som efter flera år och genom långsiktliga träningsmål uppnåt god nationell standard med sina adepter. Genomgången och godkänd röd tränarutbildning. Tränarpraktik under flera år på lägst röd nivå. Min ålder 20 år Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för en träningsgrupp av elitkappseglare med internationella tävlingsmål. Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) tränare som skaffat sig en bred och djup tränarerfarenhet. Till underlag för utbildningen ligger tränarens individuella utvecklingsplan.

23 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen. För att upprätthålla blå och röd tränarlicens och därmed ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 nationell tränarfortbildning/2 år. För att att upprätthålla grön tränarstatus och ingå i SSF:s Tränarregister krävs närvaro på 1 regional tränarfortbildning/2 år. Aktuellfortbildning

24 LOKAL KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR - Grön Utbildningen bygger på studiecirkkel Uppdrag Segling som genomförs i klubben. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå. Genomgången kurs Uppdrag segling Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de regler som styr en kappsegling och efter kursen skall deltagaren kunna verka som funktionär vid lokala regattor i klubben. Kursinnehåll 6 tim teori Uppdrag Segling 10 tim Starta 1 tim Procedurer Återkallelser gång 1 tim Banläggning 1 tim Fasta banor Kryss/Läns Resultathantering 1 tim Formalia 1 tim LYS 1 tim

25 REGIONAL SEGLINGSLEDARE - Blå Utbildningen bygger på genomgången Grön Funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer verksamma vid kappseglingar på blå nivå (regionala tävlingar). Genomgången Grön funktionärsutbildning. Efter kursen skall deltagaren kunna verka som Seglings- och Tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor. Kursinnehåll 12 tim teori tim praktik Mallar och bestämmelser 3 tim Sanktionsbestämmelser Seglingsföreskrifter och inbjudan Hitta rätt på SSF:s hemsida Organisation 1 tim Omvärld Tävling Säkerhet 4 tim Plan Kontaktytor Olika kategorier Befattningsbeskrivningar 2 tim Seglingsledare Banläggning Kansli Läbåt Logistik Kommunikation 1 tim Resultatberäkning 1 tim LYS och SYL Sailvawe Praktik 6-12 tim Genomföra kappsegling

26 NATIONELL SEGLINGSLEDARE - Röd Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling Genomgången utbildning och godkänt prov ger Seglingsledarlicens. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som seglingsledare vid Svenska mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Organisation 1 tim Straff i starten 1 tim Banan 1 tim Ändring av bana Avkortning av bana Klassreglernas påverkan 1 tim Protestförhandlingar 1 tim Kommittén i förhandling Format och klasser 1 tim Brädor Havskappsegling Matchracing Sprintsegling Lagkappsegling Säkerhet 1 tim Olika kategorier Planering Dagbok 1 tim

27 NATIONELL TÄVLINGSLEDARE - Röd Utbildningen bygger på genomgången Blå Funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling. Genomgången utbildning och godkänt prov ger Tävlingsledarlicens. Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som tävlingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. Genomgången Blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Efter genomförd utbildning skall deltagaren fungera som tävlingsledare vid Svenska Mästerskap och andra större nationella tävlingar. Kursinnehåll 8 tim teori Bestämmelser 1 tim Sanktionsbestämmelser Mästerskapsregler Seglingsföreskrifter Inbjudan Slutgiltigt avgörande Mästerskapsplaketter Mätkontroller 1 tim Säkerhet 2 tim Organisation Land Tillstånd 1 tim Ekonomi 1 tim Sponsring Avtal 1 tim Klassförbund Resultatberäkning 1 tim Sailvawe Genomförs vid behov: Formalia på engelska 1 tim Int. Mästerskap 1 tim

28 INTERNATIONELL TÄVLINGSLEDARE (IRO) Svart Utbildningen bygger på genomgången Röd Seglings-och Tävlingsledarutbildning samt flerårig välmeriterad praktik på nationella mästerskap. Utbildningen genomförs i form av internationella seminarier som finns presenterade i filer nedan. Utbildningen vänder sig till Nationella (röda) Seglings-och Tävlingsledare med lång erfarenhet och som Sv. Seglarförbundet vill vidareutbilda för att tjänstgöra på Internationella mästerskap.

29 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen och för att bibehålla sin licens som seglingsledare eller tävlingsledare krävs Att man genomgår fortbildningen de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla. Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som seglingsledare och/eller tävlingsledare. Aktuell fortbildning

30 REGELKURS Utbildningen genomförs som helg-eller kvällskurs över längre period som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning genom SSF:s webbsida.. Efter genomförd kurs utförs skriftligt regelprov. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare Det finns inga krav på förkunskaper eller ålder. Att ge deltagen en grundlig genomgång av Kappseglingsreglerna med tonvikt på del 2, När båtar möts. Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Regelbokens uppgyggnad Sportsmannaanda och reglerna Del 1 Grundläggande regler 1 tim Del 2 När båtar möts 7 tim Avd A - Rätt till väg Avd B - Allmänna begränsningar Avd C - Vid märken och hinder Avd D - Andra regler Del 3 Genomföra en kappsegling 1 tim Del 4 Andra krav 1 tim Del 5 Protester 1 tim Avd A - Protester Avd B, C och D Del 6 Anmälan och villkor 1 tim Övriga regler ½ tim Skriftligt prov 1½ tim

31 LOKAL DIREKTKDOMARE - Grön Utbildningen genomförs i anslutning till regelkursen gm anvisningar för direktdömning. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på grön nivå genom direktdömning på banan. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning på SSF:s nätet. Godkänt regelprov. Genomgången Blå tränarutbildning. Efter godkänt regelprov ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på lokal (grön) nivå. Kursinnehåll Anvisningar för direktdömning Anpassning till SF Grön Praktik 5 gröna tävlingar

32 REGIONAL DIREKTKDOMARE - Blå Utbildningen bygger på genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov, domarpraktik vid min 5 gröna tävlingar samt genomgången Blå Tränarutbildning. Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom direktdömning på banan. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning godkänt regelprov samt genomgången Blå Tränarutbildning. Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på regional (blå) nivå. Kursinnehåll 4 tim teori Introduktion ½ tim Erfarenheter från praktik Före tävling ½ tim Samspel med TL/SL Utrustning På banan 1½ tim Bevaka regelefterlevnaden Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter Seglare Kappseglingskommitté Protestkommitté Rätt att ansöka om gottgörelse Regelverk 1 tim KSR, KR och SF TR och SF Blå Dåligt beteende Praktik vid 5 blå tävlingar

33 NATIONELL DIREKTDOMARE - Röd Utbildningen bygger på genomförda utbildningar och praktik enligt tidigare steg och villkor. Utbildningen vänder sig till blå direktdomare vilken efter lång praktisk erfarenhet med goda resultat vill direktdöma på nationella mästerskap. Grundläggande krav enligt ovan. Utses av SSF:s Regelkommitté

34 REGIONAL FÖRHANDLINGSDOMARE - Blå Motsvarar tidigare Distriktsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Förhandlingsdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning samt godkänt regelprov. Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté och som ordförande på klubb(grön)- och distriktsnivå (blå). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s arbetsuppgifter Före tävling 1 tim Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg TR inkl mallar inbjudan, SF Lokaler och utrustning På banan 1½ tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga KSR 31 Protester och gottgörelser ½ tim Rättigheter seglare, KK och PK Rätt att ansöka om gottgörelse Formalia ½ tim Kallelse till förhandling Inledning till förhandling Ta upp till behanlding Fastställa fakta 5½ tim Bevisvärdering Fakta och slutsatser Överläggning och beslut Leda förhandling 1½ tim Mätprotester ½ tim Appendix ½ tim Poängberäkning, vägning och reklam Hur man överklagar Regeltolkningar ½ tim Dåligt beteende SSF:s reglementen ½ tim Skriftligt prov 1½ tim

35 NATIONELL FÖRHANDLINGSDOMARE - Röd Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare. Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté oavett nivå och som ordförande på SM-nivå (röd). Kursinnehåll 15 tim teori Introduktion 1 tim Erfarenheter från praktik PK:s Arbetsuppgifter Överenskommelse med arrangör Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg Tolka SF och Klassregler Rådgivare till TL/SL TR och mallar ½ tim SSF:s Tävlingsreglemente Mallar för Inbjudan och SF På banan 2 tim Regelefterlevnad på banan KSR 42 i praktiken Blå flagga KSR 31 Tolkningsfall 2 tim KSR:s Tolkningsfall Domarbokens kommentarer Udda fall 1 tim Udda tolkningsfall Gottgörelser Osportsligt uppträdande Fastställa fakta 5½ tim Förhandlingsteknik Träning Bevisvärdering Fakta, tolkningar och slutsatser PK:s överläggnignar och beslut Leda förhandling Appendix ½ tim PK:s handläggning vid överklagan PK:s handläggningn och befogenhet Administration 1 tim SSF:s kansli och hemsida SSF:s Reglementen Skriftligt prov 1½ tim

36 INTERNATIONELL DOMARE - Svart Motsvarar tidigare Förbundsdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Förhandlingsdomarkurs med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Förhandlingsdomare Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på röd nivå genom att ingå i protestkommitté. Genomgången Blå förhandlingsdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå förhandlingsdomare.

37 REGIONAL MATCHDOMARE - Blå Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer. Genomgången regelkurs (Grön kurs) samt godkänt regelprov eller motsv distansutbildning. Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut. Kursinnehåll 16 tim teori+praktik KSR Appendix C 5 tim KSR C 1-6 och C7-8 Kommunikation 2 tim Domarpar Övriga KSR Del 2 3 tim Positionering domarbåt/vingbåt Utrustning 1 tim Inbjudan och SF 1 tim KSR Del 2 vattenövningar 4 tim Positionering domarbåt/vingbåt Rorsmansmöten Skriftligt prov 1 tim

38 NATIONELL MATCHDOMARE - Röd Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling. Kursinnehåll 16 tim teori SR Appendix C 8 tim C6 Gottgörelse C9-11- Calls och Case Inbjudan och SF 2 tim Administrativt arbete 2 tim Planering Rapproter till SSF och ISAF Kommunikation och Positionering 3 tim Litteratur 1 tim Skriftligt prov för den som behöver

39 INTERNATIONELL MATCH RACINGDOMARE - Svart Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare. Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer. Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare. Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

40 FORTBILDNING Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier. För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs. Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare. Aktuell fortbildning

41 REGIONAL BESIKTNINGSMAN - Blå Utbildningen genomförs som helgkurs och omfattar såväl teori som praktisk mätning. Utbildningen vänder sig till funktionär som på regatta eller mästerskap skall genomföra tekniska kontroller på segel, rigg och övrig utrustning. Önskvärt att ha deltagit i en mätgrupp vid mästersklap/regatta eller inmätning av segel/rigg Efter genomgången kurs och godkänt prov, skall deltagaren kunna ansvara för en mätgrupp vid en regatta/mästerskap. Kursinnehåll 16 tim 4 tim praktik Mät-och respitregler 3 tim Mätbrevsbeteckningar Mätkontroll 6 tim Deplacementskontroll Kontroll av övrig utrustning Uppbyggnad av mätorg 3 tim Mätpraktik 4 tim Mätning av segel Avd G Mätning av rigg Avd F Prov

42 NATIONELL MÄTMAN - Röd Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar. IN HOUSE? KLASSMÄTMAN MÄTA ALLT ORCI Kursinnehåll Utbildningen är individuellt anpassad till aktuell(a) mätman som skaffat sig en bred och djup erfarenhet för mätning. Till underlag för utbildningen ligger mätmannens individuella utvecklingsplan.

43 INTERNATIONELL MÄTMAN - Svart Utbildningen genomförs enligt en personlig utvecklingsplan som anpassas till deltagarens bakgrund och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till erfaren besiktningsman som avser att mäta komplicerade inmätningar. Genomgången utbildning till Besiktningsman och praktik vid flera regattor eller mästerskap. Efter genomgången utbildning skall deltagaren kunna ansvara för avancerad mätning vid inmätning av båtar.

44 FORTBILDNING Fortbildning genomförs enligt kursplan utarbetad av Tekniska Kommittén (TK). Aktuell fortbildning

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Seglarforum Seglarforum

Seglarforum Seglarforum Agenda 18.00 Seglarforum - Medlemskap, Klubbstöd, IdrottOnline - Kappseglingsutveckling för fler kappseglare - Nyheter i SSF:s utbildningsprogram 19.30 Paus 15 min 19.45 Seglarforum - Framtidens strategi

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Svenska Judoförbundet. Utbildningskatalog

Svenska Judoförbundet. Utbildningskatalog Svenska Judoförbundet Utbildningskatalog Varför utbilda sig? Alf Tornberg Ordförande i Svenska Judoförbundet. Foto: Kristiina Pekkola Erik Vesterlund Generalsekreterare i Svenska Judoförbundet. All utbildning

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Guide - Att var optimistförälder

Guide - Att var optimistförälder Guide - Att var optimistförälder Gjord av Optimistjolleförbundet i samarbete med SSF:s Seglarskola, Theres Wolgast Mars 2015 All tid jag har fått spendera tillsammans med mitt barn tack vare seglingen

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet Svemo utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på Svemo utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Idrottskurser 2007-2008

Idrottskurser 2007-2008 Idrottskurser 2007-2008 Om jag vill lyckas med att leda en människa mot ett bestämt mål behöver jag först finna henne där hon är och börja just där (S Kierkegaard) SISU Idrottskurser 2007-2008 SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2012 DATUM Aktivitet 25/6 SEGELSKOLESTART 16/7-20/7 10-seglingarna 23/7 27/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 28/7 Årsmöte

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Handlingsplan. Utbildning

Handlingsplan. Utbildning Handlingsplan Utbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 2. LÄRGRUPP...3 SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS MATERIAL...4 ÖVRIGT MATERIAL...4 3. STEG-UTBILDNING...5 3.1. TRÄNARE...6 3.2. MEKANIKER LANDSVÄG...9

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 Innehållsförteckning Sid Inledning..3 Sammanfattning och förslag 4 Bakgrund/Direktiv...6 Nybörjarutbildningen modell 2004.....7 Kapitel 1: Översyn av innehållet i dagens

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer