Resultat. VERSION STATISTIK. antal. svarsdatum. << Huvudmeny Logga ut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat. http://www.enkät.se/results.php?pid=21375&mpid=8796993b10d7b16c291c7b3d983... VERSION STATISTIK. antal. svarsdatum. << Huvudmeny Logga ut"

Transkript

1 Sida 1 av 22 << Huvudmeny Logga ut Resultat Tabell Skriv ut VERSION Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 5 Alla versioner STATISTIK Antal svar : 96 svarsdatum

2 Sida 2 av 22 Jag representerar Intresseorganisation 2 Kommun 43 Region eller Landsting 2 Annan organisation 19 Länsstyrelse 10 Annan statlig myndighet 7 Näringsliv 3 inget svar 11 Jag representerar Intresseorganisation Kommun Region eller Landsting Annan organisation Länsstyrelse Annan statlig myndighet Näringsliv inget svar

3 Sida 3 av 22 Vad är din helhetsbedömning av konferensen Mål i sikte? Bra 43 Ganska bra 37 Inte så bra 7 inget svar 9 Vad är din helhetsbedömning av konferensen Mål i sikte? Bra Ganska bra Inte så bra inget svar

4 Sida 4 av 22 Motivera gärna ditt svar. Aktiveringen mellan deltagarna och bordsplaceringen gjorde att vi fick lära känna nya personer, bra urval! Blandat innehåll och bred representation vilket var bra. Inspiration för mig att ta tydligare riktlinje på miljömålen i vårt interna hållbarhetsarbete. Kommer att kontakta Annika Helker Lundström framöver. Bra att få stämma av hur man ligger till med sitt eget miljömålsarbete i förhållande till övriga landet. Inspirerande med praktiska exempel på hur man jobbar på andra håll. Trevligt att prata med kollegor i pauserna. Bra övergripande bild av arbetet med miljömålen och dess betydelse. Bra med kontakt mellan centrala myndigheter och kommuner och näringsliv. Utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte gavs. Bra mix av frågor! Bra tillfälle att mötas och knyta kontakter. Moderatorn lysande och intressanta inspel från flera föredragshållare. Det behövs mötesplatser för att bryta intressen och tankar mellan aktörer. Konferensen lyckades skapa en bra mötesplats. För lite om vi ska få upp tempot för att nå målen För snävt fokus på några få miljömål. För snävt fokus på några få miljömål. Hade önskat att någon från näringslivet kunde talat om sina erfarenheter av miljöarbete. Hur ser företagarens vardag ut? Vilka möjligheter och omöjligheter finns det inom praktiskt miljöarbete? Ses det som en möjlighet eller en pålaga från myndigheterna, etc. Lite mer underifrånperspektiv. Först och främst bra mötesplats, Gruppdiskussionerna var pricken över i:t. Lokalen var jättebra I Intressanta föreläsare och panel. Rapp och kunnig moderator. Snabbt och givande sätt att redovisa gruppens diskussion. Alltså en bra dag på alla sätt. Enda negativa var att stolarna blev lite obekväma att sitta på så länge.

5 Sida 5 av 22 Intressanta frågor men jag hade förväntat mig att få en bättre överblick över läget för miljömålen, introduktionen var för kort i förhållande till restererande diskussioner. Jag önskade mer specifik uppföljningsstatistik för målen, det hade varit intressant att se hur alla insatser samlas ihop och värderas gentemot målen. Jag representerar näringslivet men för oss fanns inget alternativ i första frågan. Jag representerar näringslivet och många av frågorna berörde mer samhällsbyggnad. Inte så matnyttigt för vår verksamhet som jag hoppades, men det var av mer allmänt intresse. Jag trodde mer uppdaterad info skulle ges kring målen. Att jag efter dagen skulle få inspiration till projekt eller ideer att jobba med under året. Inspel hur kommunicera det internt inom mitt företag och de nätverk vi jobbar i. Lysande moderator och bra föreläsare. Bra med den digitala möjligheten att interagera. Hade önskat lite mer djup i föreläsningarna från uppföljningen av miljömålen. Många bra idéer och mycket energi, bra med (relativt) god uppslutning från näringslivet. Moderatorn tog för mycket plats och hennes egna värderingar gavs allt för mycket utrymme. Mycket bra användning av teknik. Med paddorna på bordet, webbfilmning etc. Ännu mer koppling till hur verksamheter ska kopplas in i arbetet med miljömålen behövs. Både för kommun och företag. Mycket bra fika. Synd att det inte var en bättre vegetarisk lunch. 6 stycken stavar av rotfrukter som låg i kors, är kanske inte så mättande... Synpunkten delades av flera. Så det får ni gärna återkoppla till konferensanläggningen. Otroligt välplanerad och en fantastisk facilitator. På flera konferenser under senare år har det talats om att vi är långt ifrån att nå målen. Då behövs det tydliga strategier för hurvi ska nå målen. Det räckerinte att medborgarna/ konsumenterna blir kunnigare och gör mermedvetna val. Det måste till tuffa politiska beslut, och de måste formuleras för att politiker ska våga föra fram dem. jag tror att många idag vet vad som måste göras, men ingen vill stå i främsta ledet med risk för att tappa väljare, och därför trängs alla i mitten. Tänk Vattenfall och brunkolsgruvorna! T ex Saknade konkreta tips hur miljömålen kan brytas ner till nämndsmål och indikatorer. Allt börjar ute i kommunerna. Slutsatserna i FU15 var mer tillspetsade än budskapet på konferensen tycker jag, man skulle kunna skapa mer engagemang Väldigt fin och uppstyrd konferens med bra idéer och förslag. Saknade dock riktiga löften. Vi hann inte alltid svara på frågorna. Att blanda planering med näringslivsfrågor inte helt bra

6 Sida 6 av 22 Det var säkert en bra utgångspunkt från Naturvårdsverket att planera en presentatiofu15 utifrån de tre temaområdena som varit, men för målgruppen företagare och näringsliv blev nog diskussionen om hållbar stadsutveckling rätt ointressant. Hade man nu för en gångs skulle lockats få dit företag så kunde man väl ordnat ett program där mer än en företagare fick presentera sitt miljöarbete? Att genomföra tre seminarier på 5 timmar inkl kaffepauser är väl optimistiskt. Diskussionen på eftermiddagen angick mest länsstyrelsen och det samtalet kunde vi ha haft någon annanstans. Eftermiddagens ämnen var ej så intressansta ur ett företagsperspektiv då det handlade om kommunal bostadsplanering och bostadsbyggande. Jag representerar Näringslivet. Obs! Saknas som alternativ ovan. Enormt duktif moderator och kunniga föreläsare. Mer sånt här, gärna nedbrutit på kommun nivå och näringsliv inget svar restaurangens veg. meny var ju inte jätteintressant... ett frosseri av sött på eftermiddagen motverkade också temat för dagen. Jag förväntar mig ett helt genomtänkt tema, inkl. det som serveras. Synd att ni inte har skrivit ut Näringslivet som en representant på första frågan. Ett lättsamt forum för näringsliv och myndighet för att få ta del och mötas kring nationella krav och önskemål kring miljöarbetet. Vi är ett företag vilket saknades som alternativ under "Jag representerar" Vi fick en bra information på att göra egenkontroll på företaget

7 Sida 7 av 22 Hur väl upplevde du att vi lyckades med att ge dig en uppdatering av svenskt miljöarbete och tillståndet i miljön? Bra 30 Ganska bra 44 Inte så bra 10 Ingen åsikt 1 inget svar 11 Hur väl upplevde du att vi lyckades med att ge dig en uppdatering av svenskt miljöarbete och tillståndet i miljön? Bra Ganska bra Inte så bra Ingen åsikt inget svar

8 Sida 8 av 22 Motivera gärna ditt svar. Det togs inte upp så mycket. För liten genomgång av det faktiska grundarbetet och ganska spretiga föreläsare, dock duktiga på sina områden Föreläsningarna var ibland lite svåra att koppla till målarbetet, men var oftast intressanta ändå. hade varit bra med en lättfattlig överblick inget svar Jag tycker inte att det berördes så mycket om jag ska vara ärlig. Kanske inte så heltäckande som man skulle kunnat förvänta sig, inte så mycket direkt koppling till miljömålen. Knappast något om tillståndet i miljön Kunde en hel del innan men fick mycket nytt Kunde varit lite mer vinklat till kommuner lite mycket flum Man kan säga mycket mer om tillståndet i miljön Se ovan Som sagt, det borde ha varit en introduktionsdel med beskrivning av den fördjupade utvärderingen. Annars skulle det ha stått tydligt i inbjudan att man skulle ha läst rapporten/erna och det hade jag inte gjort. Svårt/omöjligt att vara hekltäckande... Svensk miljöarbete: ganska bra. Tillståndet i möljön: i stort sett ingen uppdatering/info, iaf inte konkret.

9 Sida 9 av 22 Hur väl upplevde du att vi lyckades med att ge dig möjlighet att lyssna på och diskutera åtgärder och genomförande på regional och lokal nivå? Bra 33 Ganska bra 35 Inte så bra 16 Ingen åsikt 2 inget svar 10 Hur väl upplevde du att vi lyckades med att ge dig möjlighet att lyssna på och diskutera åtgärder och genomförande på regional och lokal nivå? Bra Ganska bra Inte så bra Ingen åsikt inget svar

10 Sida 10 av 22 Motivera gärna ditt svar. Åtgärder framåt tyckte jag fick ta mycket plats. Det blev lite svårt att få igång en diskussion då man satt tillsammans med samma grupp under hela dagen. Alla hade olika intressen. Det fanns goda möjligheter att komma till tals och det digitala systemet fungerade fint (även om det var ett namn som inte passade i miljösammanhang precis) Det var så mycket information så det var svårt att på så kort tid att konstruktivt komma fram till resultat. Hade gärna lyssnat på fler exempel från kommunerna. Hur hänger alla målen ihop? Var är kopplingen mellan de nationella miljömålens åtgärder och de regionala? Kulle varit intressant att få mer inblick i varför så lite miljöhänsyn tas i kommunernas planläggning. Är det bristande kunskap eller bristande intresse. När man läser PBL så verkar den ta miljöhänsyn trotts det så hamnar mycket av iljöfrågorna i knät på miljöförvaltningaran när man tvingas förbjuda eller begränsa verksamheter som är felplacerade pga att frågan inte behandlats på rätt sätt i planeringen och/eller bygglovsprövningarna. Lite diskussioner om vad som egentligen genomfördes på lokal och regional nivå. Men det borde ha funnits mer utrymmet för diskussioner och samtal runt borden. Tiden för dialogfrågorna var tillräcklig, men det fanns så mycket mer vi ville prata om och kom in på, men var tvungna att avbryta. mera tid till diskussioner vid borden Mycket inspirerande form m platta att interaktivt deltaga. Positivt. Sedan kan jag bli bättre på att skriva ner, bidra :-) Se svaret på punkt ett Tekniken gör det möjligt för alla att få uttrycka sin åsikt. Även intervjuer vid borden gjorde detta möjligt. Bra diskussioner runt borden också. Under en så sammanpressad dag blir det naturligtvis mycket av korvstoppning men det behöver inte vara negativt. Det var intressant och bra att ni tog upp spännvidden i verkets arbete. Upplever att ganska mycket fortfarande är ganska "övergripande" och "fluffigt". Inte så mycket konkreta lösningar.

11 Sida 11 av 22 Vissa frågor var ganska svåra Bra att vi satt i blandade grupper, att man blev tvingad att mingla, men det hade behövts mer diskussionstid kring borden. Fokus låg antingen på näringslivet eller på offentlig nivå. Sällan giftes de klockrent. Ibland var vissa diskussionsfrågor lite väl breda och tolkbara. inget svar Saknade konkreta tips hur miljömålen kan brytas ner till nämndsmål och indikatorer. Allt börjar ute i kommunerna. Vad fick med oss för verktyg till detta? Uppföljning och återkoppling krävs nog för att detta ska få en röd tråd...

12 Sida 12 av 22 Hur väl upplevde du att vi lyckades med att ge dig möjlighet att dela med dig av och ta del av goda exempel? Bra 46 Ganska bra 28 Inte så bra 9 Ingen åsikt 2 inget svar 11 Hur väl upplevde du att vi lyckades med att ge dig möjlighet att dela med dig av och ta del av goda exempel? Bra Ganska bra Inte så bra Ingen åsikt inget svar

13 Sida 13 av 22 Motivera gärna ditt svar. Alla framhåller vikten av att samarbeta, samordna etc. Men HUR? Dit kommer man sällan i diskussionerna. Bra diskussioner vid mitt bord. Jag fick ett vidare begrepp om hur vi alla måste bidra till att skapa en nyttig miljö. Bra med aktiviteterna med paddan vid varje bord Bra med runda bord möjligheter att diskutera. Men vi hann inte läsa så bra vad andra grupper skrev in. Ibland velat ha fler fr företag näringslivet att utbyta ideer med. Kunde varit färre bord o fler runt bordet. Runda bord himla bra!! Exemplen var det roliga att lyssna på. Fanns inte riktigt den tiden. Intressanta föredrag. Särskilt det om återanvändning av datorer. Många bra exempel. Round up var bra som teknik, och det är alltid bra när deltagarna får utbyta erfarenheter se ovan som alltid känns det som att det finns för lite tid Sprid upplägget. Det var kanon med paddorna. Tekniken var enastående inget svar jag kom till tals, men det kanske hade varit bättre med ett fokus på dem som kom dit; kommuner och företag.

14 Sida 14 av 22 Hur upplevde du dialogverktyget Round Up? Bra 67 Ganska bra 12 Inte så bra 3 Ingen åsikt 4 inget svar 10 Hur upplevde du dialogverktyget Round Up? Bra Ganska bra Inte så bra Ingen åsikt inget svar

15 Sida 15 av 22 Motivera gärna ditt svar. Allahann inte svara när det var enskillda svar Att bara prata är nästan bättre De frågor dar man skulle svara själv gav inte så mycket, de man skulle svara i grupp fick igång diskussionen. fantastiskt Fantastiskt bra sätt att skapa dialog, diskussion och direkt feedback och underlag! Frågorna hade behövt arbetats igenom lite mer för att fungera, men konceptet var bra för delaktighet Funkade smidigt, snabb feedback Imponerad av systemet. Måste vara ett mycket bra redskap för att få in synpunkter och snabbt få en överblick på plats om de olika frågorna. Bra möjlighet att fånga upp frågor och ställa följdfrågor som fördjupar diskussionerna. inget svar Inte bra namn med tanke på att det är ett av världens mest hatade bekämpningsmedel Interaktivt +++ Jättebra system Lite ont om tid att svara mycket bra Sprid detta. Superbra vektyg! Väldigt tillrättalagda svarsalternativ. Svårt att diskutera och svara i de ohomogena grupperna. Verktygen var bra dock inga bra diskussioner i min grupp, men detta berodde inte på verktyg Vissa av frågorna borde ställts med en annan vinkel. Jag tror att man måste testa dem ordentligt.

16 Sida 16 av 22

17 Sida 17 av 22 Hur upplevde du gruppdiskussionerna? Bra 44 Ganska bra 27 Inte så bra 13 Ingen åsikt 1 inget svar 11 Hur upplevde du gruppdiskussionerna? Bra Ganska bra Inte så bra Ingen åsikt inget svar

18 Sida 18 av 22 Motivera gärna ditt svar. Alla fick komma till tals beror på vilka personer somär med och hur benägna de är att diskutera både ur både näringslivsförenings- och offentlig verksamhetsperspektiv Bra att blanda politiker, länsstyrelse, kommun och näringsliv Bra med mixade bord och att frågorna satt igång en diskussion. Det blev aldrig nåhon riktig diskussion vid mitt bord. En sa ett svar och alla blev så tacksamma över att det fanns något klokt att skriva och så blev det det svaret. Det var både roligt och intressant att arbeta med denna arbetsform. Snabba diskussioner och krav på att leverera ett svar. Inget onödigt "bubbel" Det var svårt att hitta vad man skulle prata om vid vissa frågor t.ex. gällande fysisk planering då inte någon kring bordet jobbade med dessa frågor. För kort tid till så brett formulerade frågor. Möjligen också för stora bord med för många deltagare för att enkelt kunna inkludera alla i diskussionen. Gruppdeltagarna lite låsta i sin branch och gick lätt in i försvar med ibland dåligt underbyggda argument. blev inte så bra dynamik i samtalet. Ibland lite kort med tid inget svar Men vissa frågeställningar hade kunnat vara tydligare. mot slutet av dagen var vi bara tre vid vårt bord Olika intressen se ovan se svar ovan se tidigare Svårt att engagera alla runt bordet Utan gruppledare blir det lätt några få som dominerar och några som inte säger nåt.

19 Sida 19 av 22 Vi hade folk som droppade av och en som bara var med ca 15 minut då han pratade om sin produkt och delade ut visitkort. I övrigt bra Vi var på ganska olika nivåer och från olika branscher. vid mitt bord var det en bra blandning i både ålder och organisationer.

20 Sida 20 av 22 Övriga synpunkter och reflektioner om dagen. Alltför mycket mat! Alldeles för kallt i lokalen. Bra genomfört men lite mycket av bostadsplanering bra läge. spännande nytt. stolt malmöbo Bra lokaler, bra moderator, bra att det var en så blandad publik. Den var bra! Ett särskillt medskick till Björn Risinger. Ta med dig modet och handlingskraften du visat på HAV och se till att Naturvårdsverket vågar sätta ner foten i frågor och komma med vägledning till kommunerna och länsstyrelsen. Våga gå före. Det bör vara ekologisk mat vid ett sånt här tillfälle och landshövdingen skulle kanske poängterat något annat än shoppingmöjligheten på Emporia! Det enda som jag tyckte var mindre bra under dagen var den vegetariska maten på lunchen. Den bestod bara av olika varma rotfrukter. Det vegetariska alternativet till lunch var under all kritik! Fantasilöst och billigt! Fin lokal! hade önskat lite mer framåtsyftande. Vad ska vi göra nu då? För att nå målen? Det sägs alltid att det går dåligt men att vi inte ska ge upp minsann! Hur mycket vill politiken att det ska lyckas? Pengar till kommuner och andra är väl det enda som kan göra skillnad på riktigt. Hade gärna fått vara vegetarisk mat till alla Hur kan ni glömma att ha med näringsliv i första frågan?! inget svar Konferensanläggningen har lite att lära om hållbar konsumtion. Överdådig fika bjöd in till överkonumstion. Skulle kunna ersättas med att man marknadsförde lokala/ekologiska läckra smakbitar. Lyxigt fika men lunchen borde ha varit vegetarisk för alla, nudge på förvalt klimatsmart. Moderatorn tig Moderatorn tog onödigt mkt plats. Myndigheternas presentationer var rätt tråkiga och torra, utom boverket (och inprego)

21 Sida 21 av 22 Står eloge till Annelie för utomordentligt ledande och lysande moderator Synpunkt om enkäten: Jag råkade skicka iväg ett enkätsvar som inte var helt ifyllt. Trycker man på enter i en sådan här ruta så går enkäten iväg. Svårt att se vad man skriver. Lysande moderator. Fantastiskt bra! Bra lokaler, bra ljud och möjlighet att åka kollektivt. Trevlig konferensanläggning Trevligt och intressant. Bra att kunna träffa och diskutera med företagsfolk. Tyckte det var alldeles för kallt i lokalen (men det är en bagatell). Sen tycker jag att det skulle varit genomgående vegetarisk o ekologisk mat. Välorganiserat! Tack! Vegetariskt borde vara "default" :-) Hjälpavsnitt Diagram Här presenteras svaren per fråga. Du kan byta visualisering mellen stapel, area- och pajdiagram. Filter På varje fråga kan ett filter skapas. Detta filter påverkar samtliga frågor direkt. Korstabulering Varje fråga kan kosrtabuleras med en annan fråga.klicka på knappen med ett litet plus. Individuella svar Klickar du på knappen "tabell" presenteras svaren per respondent - individuellt. Du kan filtrera och sortera. Samt exportera till excel.

22 Sida 22 av 22 enkät

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering Näringslivsdagen Tema Jakt 2012 Jakten på affärer med underleverantörer i fokus Utvärdering 2. Vad var den/de främsta anledningarna till att du valde att delta på Tema Jakt? Svar: Att få lyssna till Maria

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13 Paper från lärgruppen i matematik S:t Olofsskolan vt 13 Agneta Sillman Karlsson Carolina Strömberg Katrin Lingensjö Ulla Sjöstedt Bakgrund: Många elever tycker matte är att enbart räkna i en mattebok.

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Loggbok under vasabesök

Loggbok under vasabesök Loggbok under vasabesök Förberedelser... Jag tror det hade varit bra om vi hade läst om/diskuterat de finlandssvenskas situation mer inför resan, för att inte framstå som helt okunniga (och ointresserade)

Läs mer

Transnationellt utbyte Reggio Emilia

Transnationellt utbyte Reggio Emilia CREARE VIVERE Transnationellt utbyte Reggio Emilia Rapport från resa 16 20 mars 2014 Reflektioner från resan till Reggo Emilia med deltagare från Sunne kommun, Torsby kommun och Munkfors kommun genom EU-projektet

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

Itis projekt Ht 2000 Särskolan Kulltorp Särskolan Norretull BUF

Itis projekt Ht 2000 Särskolan Kulltorp Särskolan Norretull BUF Itis projekt Ht 2000 Särskolan Kulltorp Särskolan Norretull BUF Särskolan Kulltorp Nina Lind Ewa Niklasson Yvonne Sukel-Wendel Daniel Östlund Särskolan Norretull Chatarina Björklund Barbro Hansson Eva

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Temavecka det mångkulturella samhället

Temavecka det mångkulturella samhället Temavecka det mångkulturella samhället Temasida Temavecka Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra en temavecka med hjälp av vår temasida om det

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist?

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist? Kommunikationsplan för Sveriges mest öppna parti 2012-2013 INTRODUKTION Vi finns där du finns ska vara en ledstjärna för Miljöpartiet de grönas kommunikation. Genom att vara närvarande i människors vardag

Läs mer

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014:

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Närvarande: Ankie Rauséus (LBR), Ewa Overmeer (LBR), Anne Helgesson (LBR), Annelie Jansson (Sensus), Lena Thorin Pettersson (ABF), Tomas Hjort

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Återblick kickoffen Syfte med dagen Lära känna kollegor Fördjupa kontakter Inspiration

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Redovisning av uppföljning av utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur. Datum: 151014

Redovisning av uppföljning av utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur. Datum: 151014 Redovisning av uppföljning av utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur Datum: 151014 Svar från 56 deltagare av 90 Vad är din bedömning? Vad var din bedömning om Lokalerna? betyg

Läs mer

där ämnet introduceras övergripande och ställningstagandet klargörs. Av introduktionen ska man förstå ämnet och huvudorsaken till att laget är för.

där ämnet introduceras övergripande och ställningstagandet klargörs. Av introduktionen ska man förstå ämnet och huvudorsaken till att laget är för. I en muntlig debatt möts företrädare för olika åsikter för att diskutera aktuella ämnen, till exempel inom politik, etik eller forskning. Debatten är en strukturerad diskussion där deltagarna har en viss

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Falun 14 januari 2015 Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom in gällande viktiga frågor för kommande träff, samt av de reflektioner deltagarna

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera den 6 februari 2016 320 Totalt antal svar Skapad: den 25 januari 2016 Fullständiga svar: 304 Q1: Bakgrundsfråga till dig som svarar

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Man hann inte kommunicera med deltagarna som önskat och det blev avhugget i slutet då folk började troppa av till tåg...

Man hann inte kommunicera med deltagarna som önskat och det blev avhugget i slutet då folk började troppa av till tåg... Utvärdering med kommentarer från Unionsmötet 2014 i Stockholm. 69 har lämnat utvärdering. Medelvärdet ser du vid respektive rubrik (3 är högsta betyg). 1. Vad tyckte du om att unionsmötet genomfördes på

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Vilket program och årskurs läser du? Respondenter: 5. Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082

Vilket program och årskurs läser du? Respondenter: 5. Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082 Översikt alla Frågor - Verksamhetsstyrning FÖ5007 FÖ5009 FÖ6007 FÖ6010 20082 Vilket program och årskurs läser du? Valfritt ekonomprogram år 3 Valfritt ekonomiskt programårslurs 3 valfritt ekonomiskt program

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Efter fem tsunamier av motstånd

Efter fem tsunamier av motstånd Efter fem tsunamier av motstånd När forskningen kom till Fittjaskolan gjorde lärarna motstånd. Stå kvar! sade forskaren till rektorn. Och idag är forskningen förankrad och lärarna kan se sig som lärande.

Läs mer

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven.

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven. Att kunna föra en strukturerad diskussion handlar om att på ett fungerande sätt delge andra sina åsikter och tankar i ett ämne. Det handlar om att både kunna tala, lyssna och förstå turtagningens principer.

Läs mer

Program Höstmöte 2012

Program Höstmöte 2012 PROGRAM Datum: 6-7-8 november Plats: Malmö Kontakter: hostmote@raa.se Version: 2012-10-01 Program Höstmöte 2012 Välkomna till årets Höstmöte som handlar om kulturarvet och det civila samhället! Vi har

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m.

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m. RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 24 september 2015 Lync-möte, kl. 13-15. Närvarande: Magnus Eriksson (anteckningar), Emilie Vejlens, Carl-Johan Sanglert, Marie Vallin, Jens Mattsson, Monika Puch,

Läs mer

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola Projektmaterial DATORKUNSKAP EN NYCKEL TILL INFORMATIONSSAMHÄLLET Strömbäcks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Utvärderingsrapport 7 + 8 av Lust H projektet Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Varberg 23 mars Gullbranna 21 april 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I mars och april

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer