Obligationslån 60 MSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obligationslån 60 MSEK"

Transkript

1 Kullen Östra, 16 & 19, Helsingborg Arlöv 21:181, Burlöv Obligationslån 60 MSEK

2 Disclaimer Det här dokumentet utgör enbart marknadsföring och innehåller information som enbart är ämnat för behöriga mottagare i enlighet med det prospekt som omnämns i denna Disclaimer. Detta dokument utgör inte rådgivning och är inte avsett för och utgör inte heller ett erbjudande någon annan part än de som nämns ovan. Dokumentet är inte godkänt av någon tillsynsmyndighet och utgör inget prospekt. Informationen i detta dokument avser en lånefinansiering för SIG Invest AB (publ) ( ) ( SIG Invest eller Bolaget ) och för närmare information om Bolaget, villkoren och erbjudandet hänvisas läsaren till det prospekt som upprättats och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning av lånefinansieringen. Ingen teckning eller förvärv av värdepapper som avses i detta dokument skall ske förutom på grundval av prospektet. Dokumentet får inte distribueras till land där distributionen kräver ytterligare åtgärder utöver vad som beskrivs ovan eller strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av dokumentet där konsekvenserna är någon av de nyss beskrivna, förbjuds att ta del av detta dokument. All information som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika risker som varje åtagande att låna ut pengar till Bolaget innebär. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att kunna fullgöra sina åtaganden under lånen vartill hänvisas i detta dokument. Inget ansvar av något slag accepteras för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Bolaget friskriver sig också från eventuella skrivfel/tryckfel. De eventuella medel som lånas ut kan gå förlorade som en konsekvens av faktorer som Bolaget kan respektive inte kan påverka. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade uttalanden till följd av risker och andra faktorer som detta dokument innehåller. Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav ej görs. 2

3 Innehåll 4 BAKGRUND 5 VILLKOR I KORTHET 6 OM SIG INVEST 8 ÖVERSIKT FASTIGHETER 11 SÄKERHETSSTRUKTUR 12 LÖNSAM FASTIGHETSUTVECKLING 14 INDIKATIV TIDSPLAN 15 STYRELSE OCH LEDNING 16 ADVISORY BOARD 17 NYCKELPUNKTER 18 Q & A 19 SÅ HÄR INVESTERAR DU 3

4 Bakgrund SIG Invest AB (publ) bildades 2014 och har sitt säte i Malmö. Bolaget är sprunget ur Svenska Investeringsgruppen, som sedan 2007 arbetat för att göra fastighetsinvesteringar tillgängliga för en bredare publik genom onoterade aktiebolag. Verksamheten kombinerar tillväxt via utvecklingsprojekt med stabil lönsamhet genom förvaltning av hyresfastigheter i storstadsregionerna. Strategin bygger på att hitta och förvärva undervärderade fastigheter som därefter utvecklas och avyttras till bättre pris alternativt behålls för långsiktig förvaltning. För att kapitalisera Bolaget och stärka förvärvskassan genomförde SIG Invest AB en nyemission om cirka 10 MSEK i april Bolaget ställer nu ut ett obligationslån om 60 MSEK i syfte att slutföra tre fastighetsförvärv i Stockholm och Skåneregionerna. 4

5 Villkor i korthet Produkt: Företagsobligation Låntagare: SIG Invest AB (publ) Erbjudandets storlek: SEK Löptid: 4,25 år (26 maj aug 2019 Ränta: 9,25 % Räntebetalning: Kvartalsvis (30 aug, 30 nov, 28 feb, 30 maj) Courtage: 3 % ISIN: SE Notering: Nasdaq First North Bond Market* Agent: CorpNordic Sweden AB Fondkommission: Mangold Fondkommission AB Legal rådgivare: Baker & McKenzie Advokatbyrå Säkerhet: Aktiepant i fastighetsbolag samt moderbolagsborgen Kapitalanvändning ü 53 MSEK Förvärv och utveckling av fastigheter i Stockholms- och Skåneregionerna ü 7 MSEK Transaktionskostnader Investeringsexempel Investering: SEK Erhållen ränta: 9,25 % per år Total avkastning: SEK Återbetalning: 30 aug 2019 *) Avsikten är att efter kapitalresning inregistrera obligationerna för handel på lämplig handelsplats såsom Nasdaq First North Bond Market, OTC-plattform eller annan MTF (Multilateral Trading Facility). 5

6 Om SIG Invest Affärsidé SIG Invest har stort fokus på fastighetsutveckling och Bolagets affärsidé grundar sig i att förvärva fastigheter med ansträngd finansiell position eller med andra utvecklingsmöjligheter där Bolaget kan tillföra expertis och skapa goda försäljningsvärden. Vår utvecklingsprocess leder till bättre utnyttjande av såväl kapital, ytor som övriga resurser och adderar därmed värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar Dan Astrén, VD Kullen Östra,16 & 19, Helsingborg Strategi Strategin bygger på att hitta och förvärva undervärderade eller underpresterande fastigheter samt utveckla fastigheterna på bästa möjliga sätt för att därefter avyttra dem till ett bättre pris alternativt behålla för långsiktig förvaltning. Strykmåttet 4, Stockholm 6

7 Om SIG Invest (forts) Koncernstruktur efter förvärv SIG Invest AB (publ) 40 % SIG AB 16 % Astrén Invest AB 16 % Tomas M Holding AB 28 % Övriga ägare DET Fastigheter AB 100 % SIG Invest AB (publ) Strykmåttet AB 54 % SIG Invest AB (publ) 46 % Stanwood BRF Linnea Park 100 % SIG Invest AB (publ) Hassle Fastighets AB 100 % SIG Invest AB (publ) DET Fastigheter Konsulting AB 100 % DET Fastigheter AB DET Disponentvillan AB 100 % DET Fastigheter AB Vallhunden Fastighets AB / Bäverungen Fastighets AB (uät) 100 % Strykmåttet AB Westpir Fast 2 AB 100 % Strykmåttet AB Huskatten 1 AB 100 % Brf Linnea Park Kullen Östra Helsingborg 16 & 19 AB 100 % Hassle Fast. AB Linnetomt AB 100 % Hassle Fastighets AB Koncernstrukturen inkluderar samtliga planerade förvärv där streckade bolag utgör avtalade men ännu ej tillträdda förvärv. Samtliga förvärv avser aktier då fastigheterna är placerade i respektive bolag. Ägarstruktur Aktieägare A-aktier B-aktier Kapital Röster Svenska Investeringsgruppen AB % 52 % Astrén Invest AB % 21 % Tomas M Holding AB % 21 % Övriga Ägare % 6 % Totalt % 100 % SIG Invest AB har per i maj 2015 totalt 14 aktieägare. Största ägare är Svenska Investeringsgruppen AB som ägs till 95 % av Dan Astrén. Svenska Investeringsgruppen AB är moderbolag till SIG Invest. 7

8 Översikt fastigheter Bolaget har idag ett bestånd om tre fastigheter och har ingått avtal om ytterligare tre fastighetsförvärv. Efter förvärven har Bolaget ett sammanlagt bestånd idag värderat till 306,5 MSEK, bestående av fyra hyresobjekt och två utvecklingsfastigheter där bostäder skall uppföras och säljas. Värdering av fastigheterna har utförts av värderingsinstitutet Forum Fastighetsekonomi AB under perioden oktober 2014 till april Utvecklingsfastigheterna Veberöd och Limhamn har värderats till anskaffningsvärde enligt köpebrev. Tillträdda fastigheter: Typ Yta (m 2 ) Hyresintäkt MSEK Driftnetto Värde 1. Arlöv Lägenheter ,6 2, Strykmåttet Lägenheter ,5 1, Veberöd Utv. projekt Under förvärvsprocess: 4. Bandhagen Lägenheter ,0 7, Limhamn Utv. projekt Helsingborg Lägenheter 800 1,0 0,6 16,5 SUMMA ,1 12,3 306,

9 Översikt fastigheter (forts) Tillträdda fastigheter Arlöv 21:181, Burlöv ( Arlöv ) Bostadshyresfastighet om m2 uthyrningsbar yta, blockuthyrd till Malmö stad genom ett avtal på 15 år som löper ut Fastigheten är utvecklad från kontor till 21 lägenheter vilka stod inflyttningsklara i november Fastigheten är värderad till 40 MSEK. Strykmåttet 4, Stockholm ( Strykmåttet ) Bostadshyresfastighet om totalt m2 uthyrningsbar yta med 43 lägenheter och möjlighet att skapa fler lägenheter i fastigheten. Fastigheten ska renoveras och utvecklas. Fastigheten förvärvades 2014 och tillträddes den 31 mars Fastigheten är värderad till 64 MSEK. Huskatten 1, Lunds kommun ( Veberöd ) Projektfastighet med tomt och godkänt bygglov för uppförande av 20 stycken bostadsrättslägenheter i två plan med en total yta om m2 boarea. Fastigheten har ett beräknat försäljningsvärde om cirka 42 MSEK. 9

10 Översikt fastigheter (forts) Förvärvade men ej tillträdda fastigheter Bäverungen 5, Vallhunden 7, Stockholm ( Bandhagen ) Bestånd om två bostadshyresfastigheter om totalt m2 uthyrningsbar yta omfattande 153 lägenheter. Fastigheterna är värderade till 171 MSEK och tillträds under sommaren Kullen Östra 16 & 19, Helsingborgs kommun ( Helsingborg ) Bostadshyresfastighet med mycket centralt läge i Helsingborgs stad. Total uthyrningsbar yta om cirka 800 m2 varav 670 m2 är lägenheter och resterande lokaler motsvarande 11 lägenheter och 3 lokaler. Fastigheten är värderad till 16,5 MSEK och tillträds under senare delen av kvartal två. Härfågeln 8, Limhamn, Malmö kommun ( Limhamn ) Mark med avsikt att uppföra 10 stycken radhus med exklusivt läge i Limhamn. Detaljplan väntas slutställas under sommaren 2015 och byggstart beräknas till fjärde kvartalet Fastigheten har ett beräknat försäljningsvärde om cirka 45 MSEK. 10

11 Säkerhetsstruktur 1. Aktiepant i fastighetsbolag Som säkerhet för obligationen tas aktiepant med negative pledge i Bolagets bestånd av hyresfastigheter i Stockholm och Skåne: Bolag Fastighet Värdering idag Aktiepant värde idag Aktiepant värde efter förädling 1 Vallhunden Fastighets AB (uät) / Bäverungen Fastighets AB (uät) Stockholm Bäverungen 5, Vallhunden 7 171,0 MSEK 74,25 MSEK 74,25 MSEK 2 Westpir Fastigheter 2 AB Stockholm Strykmåttet 4 64,0 MSEK 19 MSEK 47 MSEK 3 DET Disponentvillan AB Burlöv, Arlöv 21: MSEK 12 MSEK 12 MSEK 4 Kullen Östra Helsingborg 16&19 AB Helsingborg Kullen Östra 16 och 19 16,5 MSEK 5,3 MSEK 9,6 MSEK 291,5 MSEK 110,6 MSEK 142,9 MSEK Bolagets totala belåningsgrad efter förädling av beståndet uppgår till 70 %. 2. Moderbolagsborgen från Svenska Investeringsgruppen AB Utöver aktiepant ställs säkerhet i form av ett borgensåtagande från moderbolaget Svenska Investeringsgruppen AB för obligationens räntebetalningar. Svenska Investeringsgruppen kontrollerar ett fastighetsbestånd om ca 140 MSEK utöver SIG Invests bestånd. Bolagets återkommande kassaflöden utgörs främst av beståndet av omsorgsfastigheter med årliga kassaflöden om ca 6 MSEK efter räntor och amorteringar. Fastighetsvärde efter förädling Övrigt bestånd efter förädling 38 MSEK Aktiepant Skuldstruktur 143 MSEK Obligation 60 MSEK Bottenpant 228 MSEK Bottenlån 228 MSEK 409 MSEK 288 MSEK 11

12 Lönsam fastighetsutveckling Bolaget äger idag en, och har avtalat om förvärv av ytterligare en, exploateringsfastighet där nybyggnation av bostäder ska utföras. Avsikten med byggprojekten är att avyttra fastigheterna till bostadsrättsföreningar där entreprenaden sedan drivs. Under planprocessen utvecklas en exploateringsfastighets markvärde stegvis, i takt med att projektet konkretiseras och osäkerhetsfaktorer elimineras. Värdeutvecklingen under planprocessen kan vara stor och det fulla marknadsvärdet för exploateringsfastigheten uppnås när detaljplanen antagits samt när bygglov erhållits. Huskatten 1, Veberöd, Lunds kommun Sedan fastigheten förvärvades har bygglov sökts och erhållits. Byggstart i projektet har skett och försäljning av projektets 20 bostadsrättslägenheter väntas ske fram till perioden kring årsskiftet. Projektet har avyttrats till bostadsföreningen Brf Linnea Park som kontrolleras av SIG Invest, där fastigheten fortsättningsvis kommer att utvecklas. Exempel på markvärdeutveckling hos exploateringsfastigheter och aktuellt utvecklingsstadie i SIG Invests exploateringsfastigheter Härfågeln 8, Limhamn, Malmö kommun Detaljplanen för projektet ligger för närvarande ute för granskning, vilket är det sista steget innan antagande. Inga invändningar har inkommit hittills under planprocessen. Bolaget ansöker om bygglov efter att detaljplanen vunnit laga kraft och byggstart av 10 radhus planeras till fjärde kvartalet

13 Lönsam fastighetsutveckling (forts) SIG Invest arbetar proaktivt för att skapa värde genom att förvalta, utveckla och förädla det befintliga beståndet. Exempel på förädlingsåtgärder kan vara nyproduktion av fastigheter, försäljning till bostadsrättsföreningar, ombyggnad av lokaler och vindar till bostäder eller på annat sätt förändrad och maximerad användning av ytor. Bolagets idag tillträdda fastigheter har ett sammanlagt värde om 107 MSEK varav 73 MSEK utgörs av banklån. Efter slutförande av resterande fastighetsförvärv samt vidareförädling av beståndet väntas värdet uppgå till sammanlagt 409 MSEK, motsvarande ett övervärde om 121 MSEK utöver bank- och obligationslån. Värdeutveckling bestånd (MSEK) Kullen Östra,16 & 19, Helsingborg Förvärv och förädling skapar ytterligare övervärde om ca 87 MSEK 121 Övervärde Obl. 60 Bank Obligation Bank Innan förvärv/utveckling Efter förvärv/utveckling 107 MSEK 409 MSEK 13

14 Indikativ tidsplan Obligationen har kvartalsvisa ränteutbetalningar (30 aug, 30 nov, 28 feb, 30 maj). Den första ränteutbetalningen kommer att ske den 30 augusti 2015 och den sista den 30 augusti 2019, i samband med återbetalning av obligationens nominella belopp. Totalt kommer 17 räntebetalningar att genomföras under löptiden. Bolaget har möjlighet att återbetala obligationslånet under: Ø År 1 från emissionsdagen räknat, till 106 % av nominellt belopp Ø År 2 från emissionsdagen räknat, till 104 % av nominellt belopp Ø År 3 från emissionsdagen räknat, till 102 % av nominellt belopp Ø År 4 till nominellt belopp Räntebetalning nr 1 Räntebetalning nr 16 Räntebetalning nr 17 samt återbetalning av obligationen Kapitalanskaffn. till obligationen Obligationens löptid maj jun jul aug sep okt nov apr maj jun jul aug sep

15 Styrelse och ledning Dan Astrén (VD och styrelseledamot i SIG Invest AB) Dan är en nyskapande entreprenör i fastighetsbranschen sedan 2002 då han började investera i hyresfastigheter grundade han Svenska Investeringsgruppen AB med ambitionen att erbjuda privatpersoner möjligheten att direktinvestera i fastigheter. Dan har under stora delar av sitt affärsverksamma liv arbetat med internationella fastighetsaffärer främst i USA men även i andra delar av världen. Dan äger privat och genom bolag A-aktier i SIG Invest. Tomas Sträng (Styrelseordförande i SIG Invest AB) Skattejurist med inriktning på företagsbeskattning och skattefrågor i samband med transaktioner, bl.a. gällande fastigheter. Tomas är ekonom och jurist som har arbetat som skatterådgivare sedan år Han har även erfarenhet från att arbeta vid domstol och inom försäkringsbranschen. Tomas äger inga aktier i SIG Invest. Tomas Magnusson (Styrelseledamot i SIG Invest AB) Efter en mångårig fastighetsmäklarkarriär har Tomas under de senaste åren grundat och drivit två fastighetsbolag med inriktning på fastighetsförädling och fastighetsutveckling. Tomas har en bred erfarenhet av bygg- och fastighetsmarknaden i såväl Sverige som i Europa. Tomas äger privat och genom bolag A- aktier i SIG Invest. 15

16 Advisory Board Roger Stjernborg Eriksson (Advisory Board SIG Invest AB) Roger är tidigare verkställande direktör och koncernchef för det börsnoterade fastighetsbolaget Dagon AB (publ). Tidigare erfarenhet inkluderar rollen som Bankdirektör/Affärschef Företag Sydvästra Skåne inom Föreningssparbanken. Roger har även varit Kreditchef på Föreningssparbanken Malmö. Roger har studerat vid Lunds universitet. Peter Olsson (Advisory board SIG Invest AB) Peter Olsson har gedigen erfarenhet som CFO på Dagon AB (publ.) och W Sonesson AB. Peters tidigare erfarenhet inkluderar även rollen som Ekonomichef på Dresser Wayne Sverige AB och Kvällsposten. Peter är Civilekonom från Lunds universitet. 16

17 Nyckelpunkter Förvaltningsfastigheterna genererar stabila kassaflöden Hyresintäkterna väntas uppgå till 18 MSEK för 2016 med ett driftnetto om 12 MSEK Lönsam fastighetsutveckling Förvärv och förädling skapar ett överskott om ca 120 MSEK utöver bank- och obligationslån Stark bostadsmarknad Fortsatt låga räntor och ökande bostadsbrist i storstadsregionerna Låga vakansgrader Genom bostadsfastigheter i attraktiva storstadslägen eller genom långa avtal med hyresgästerna Kullen Östra,16 & 19, Helsingborg Arlöv 21:181, Burlöv Huskatten 1, Veberöd 17

18 Q & A u Vad är vakansgraden i SIG Invests fastighetsbestånd? - Total vakansgrad i det bebyggda fastighetsbeståndet uppgår till under 0,1 procent, enligt genomförda fastighetsvärderingar. u Vad händer om Bolaget säljer fastigheter som ingår i säkerhetsmassan? - Om SIG Invest säljer pantsatta fastigheter eller fastighetsbolag så skall ett belopp motsvarande objektets del i säkerhetsmassan, med ett tillägg om 10 %, placeras på ett bankkonto pantsatt till säkerhetsagenten CorpNordic i samband med avyttring av objektet. Bolaget kan vid behov använda medel som tidigare pantsatts på kontot för nya fastighetsförvärv, vilka då pantsätts på motsvarande sätt till förmån för långivarna i obligationen. Sådana förvärv måste styrkas genom aktuell fastighetsvärdering och ha en tillåten belåningsgrad. Den tillåtna sammanlagda belåningsgraden för bank- och obligationslån är max 85% för förvaltningsfastigheter och 60 % för projektfastigheter. u Hur är det tänkt att obligationslånet ska refinansieras vid löptidens slut? - Obligationen skall refinansieras genom banklån, egenkapital alternativt utgivande av annat finansiellt instrument. u Vilka är Forum Fastighetsekonomi som gjort värderingarna av fastighetsbeståndet? - Forum är ett etablerat värderingsföretag med kontor på nio svenska orter, specialiserat på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsfrågor. u Vakansgrad (%) Arlöv 0,0% Inga vakanser finns för närvarande. Strykmåttet 0,1% 11 kvm i form av ett mindre kontor är ej uthyrt per idag. I övrigt inga vakanser Bandhagen 0,0% Inga vakanser finns för närvarande. Helsingborg 0,0% Inga vakanser finns för närvarande. Kommer obligationen att noteras? - Bolagets avsikt är att efter kapitalresning notera obligationen på Nasdaq First North Bond Market, annan organiserad marknadsplats eller MTF. 18

19 Så här investerar du 1. Investeraren fyller i och skriver under anmälningssedeln för Erbjudandet. Därefter postas, faxas, lämnas eller e- postas anmälningssedeln och ID-kopia (och i förekommande fall Registreringsbevis) till Mangold Fondkommission enligt nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: SIG Invest AB Box 55691, Stockholm Tel: Fax: E-post: 2. Investeraren erhåller avräkningsnota 3. Investeraren för över beloppet till Mangold Fondkommissions klientmedelskonto hos Swedbank samt anger pers./ org.-nummer på den fysiska eller juridiska person som undertecknat anmälningssedeln. (Beloppet kan överföras till Mangold Fondkommission innan avräkningsnota erhållits) Clearingnummer: Kontonummer: IBAN: SE BIC/SWIFT: SWEDSESS Kontoinnehavare: Mangold Fondkommission AB Meddelande till mottagaren: pers./org.-nummer Investerare skickar pengar och anmälningssedel till Mangold Mangold tilldelar enligt turordning Säkerheterna pantsätts hos CorpNordic 19

Obligationslån 140 MSEK

Obligationslån 140 MSEK Obligationslån 140 MSEK Disclaimer Det här dokumentet utgör enbart marknadsföring och innehåller informa8on som enbart är ämnat för en mindre grupp professionella investerare, ins8tu8onella kunder, rådgivare

Läs mer

Real Holding i Sverige AB (Publ) Obligationsemission 65 MSEK. Strikt konfidentiellt December 2015. Trekanten 30, Landskrona. Lokstallarna, Karlskrona

Real Holding i Sverige AB (Publ) Obligationsemission 65 MSEK. Strikt konfidentiellt December 2015. Trekanten 30, Landskrona. Lokstallarna, Karlskrona Real Holding i Sverige AB (Publ) Strikt konfidentiellt December 2015 Trekanten 30, Landskrona Lokstallarna, Karlskrona Anderstorps-Törås 2:252 Obligationsemission 65 MSEK Disclaimer Det här dokumentet

Läs mer

SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade

SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade värdeförändringar uppgick till 4,4 Mkr Orealiserade värdeförändringar

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

SIG Invest har under 2016 förvärvat fastigheter för 82,7 Mkr Resultat före skatt perioden jan-dec 2016 uppgick till 63,7 Mkr Realiserade

SIG Invest har under 2016 förvärvat fastigheter för 82,7 Mkr Resultat före skatt perioden jan-dec 2016 uppgick till 63,7 Mkr Realiserade SIG Invest har under 2016 förvärvat fastigheter för 82,7 Mkr Resultat före skatt perioden jan-dec 2016 uppgick till 63,7 Mkr Realiserade värdeförändringar uppgick till 50,7 Mkr Orealiserade värdeförändringar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr

SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr Orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 18,6

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

HANCAP AB (publ) - FÖRETAGSOBLIGATION. Strikt konfidentiellt

HANCAP AB (publ) - FÖRETAGSOBLIGATION. Strikt konfidentiellt HANCAP AB (publ) - FÖRETAGSOBLIGATION Strikt konfidentiellt DISCLAIMER De#a dokument är inte e# prospekt utan innehåller endast informa6on om e# specifikt värdepapper och utgör varken råd om investering

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

SVENSKA STUDENTBOSTÄDER. Strikt konfidentiellt Augusti 2013 FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB

SVENSKA STUDENTBOSTÄDER. Strikt konfidentiellt Augusti 2013 FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB SVENSKA STUDENTBOSTÄDER Strikt konfidentiellt FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB DISCLAIMER Detta dokument är inte ett prospekt utan innehåller endast information om ett specifikt värdepapper och utgör

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv.

ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv. PRESSMEDDELANDE Bromma den 1 september 2014 ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv. Den 29 augusti 2014 beslutade ADDvise Lab Solution

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 1 juni 2015 Prime Living AB (publ) ( Prime Living eller Bolaget ) offentliggjorde den 18 maj

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier Göteborg 24 november 2016 Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier AB Högkullen (publ) ("Högkullen" eller "Bolaget") har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION 28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 MARKNADSDATA DEL 3 TILLVÄXT DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Garden Box av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 september 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 september 2014 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 september 2014 Bild: Detaljplaneillustration Fastigheten Timotejen 19 och 28. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 september 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK Pressmeddelande 15 mars 2016 Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK Styrelsen för ( Hemfosa eller Bolaget ) har beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) November 2016 Innehåll Tillägg till prospekt... 3 Kompletteringar och ändringar av Prospektet... 4 Adresser... 5 2 Tillägg till prospekt

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR Nasdaq First North: PALS B PRESSMEDDELANDE 2017-07-12 Kl: 08:30 CET NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport första halvåret 2010. Perioden i korthet. Detta är Active Properties. Övergripande mål Delårsrapport januari juni 2010 ACTIVE PROPERTIES Delårsrapport första halvåret 2010 Denna rapport omfattar perioden 1 januari 30 juni 2010. Perioden i korthet - Nettoomsättning 23 771 kkr (24 181 kkr)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport januari juni 2009. Detta är Active Properties. Övergripande mål. Väsentliga händelser under perioden

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport januari juni 2009. Detta är Active Properties. Övergripande mål. Väsentliga händelser under perioden Delårsrapport januari juni 2009 ACTIVE PROPERTIES Delårsrapport januari juni 2009 Detta är Active Properties Active Properties (APROP) är ett fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer