Användaradministration i Mondo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaradministration i Mondo"

Transkript

1 Användaradministration i Mondo Denna guide förklarar allt du behöver veta kring användaradminsitration på en Mondosajt, t.ex. hur du lägger till/tar bort användare, automatiskt medlemskap via länkar, roller m.m. Innehåll 1 Användarimport från LADOK Lägga till/ta bort deltagarlistor Åtkomsthantering för underkategorier av deltagarlistor Problem kring användaråtkomst till sajter via deltagarlista Studenternas namn/användarnamn finns inte med i sajtens deltagarlista Rätt studenter finns på sajtdeltagarlistan men vissa av dem kommer inte åt sajten Studenterna finns med i sajtens deltagarlista men ingen av dem kommer åt sajten Varför visas bara användarnamn för vissa studenter? Uppdateringsfrekvens Lägg till användare manuellt på en sajt Lägg till användare som läser vid ett annat lärosäte Inloggning för studenter vid andra lärosäten Lägg till externa användare via ett gästkonto Skapa gästkonto Inloggning med gästkonto Ta bort deltagare från en sajt Studenter som fått åtkomst via deltagarlista Manuellt tillagda deltagare Roller Roller på en kurssajt Roller på en projektsajt Automatiskt sajtmedlemskap via en länk Skapa en autojoin -länk för automatiskt tillträde Lista över domännamn för svenska lärosäten som kan anslutas till Mondo

2 1 Användarimport från LADOK Du har möjlighet i Mondo att lägga till studenter på din sajt via deltagarlistor från LADOK. Om dina studenter eller tilltänkta medlemmar på en sajt finns registrerade som en avgränsad grupp i LADOK bör du därför alltid använda denna möjlighet framför manuell import. Dels för att den administrativa vinsten är stor i och med att du inte behöva lägga in varje deltagare manuellt men också för att deltagare, som avregistrerar sig från kursen, kommer även automatiskt att försvinna från sajten om de importerats via LADOK. 1.1 Lägga till/ta bort deltagarlistor Observera att deltagarlistor från LADOK endast kan läggas till på kurssajter och inte på projektsajter. Deltagarlistor kan läggas till på sajter både när kurssajter skapas och i efterhand. Förfarandet ser likadant ut i båda fallen. Administratörer och lärare kan endast lägga till deltagarlistor som tillhör deras egen institution. OBS! Notera att deltagarlistor kan anslutas till flera sajter och varje sajt kan också ha ett flertal deltagarlistor anslutna till sig. Följ dessa steg för att lägga till eller ta bort en deltagarlista efter att kurssajten skapats: 1. Klicka in dig på sajtfliken för den berörda sajten och gå in i Sajtadministration > Redigera deltagarlista. 2. Nu ser du vilka listor som är anslutna till sajten. Det kan se ut t.ex. så här: (För att ta bort listor kryssar ni i rutan Ta bort och klickar på Spara.) 2

3 3. För att lägga till en deltagarlista klickar du på Lägg till deltagarlista(or). 4. Välj rätt termin. 5. Nu ser du en lista över samtliga kurser som är inregistrerade i LADOK för din institution. Leta upp deltagarlista(or) med hjälp av webbläsarens sökfunktion (CTRL-F) och antingen den kurseller tillfälleskod du fått av kursadministratören. Om en lista har en röd stjärna till vänster om kurskoden innebär det att denna deltagarlista redan har blivit ansluten till en annan Mondosajt. Ni kan dock fortfarande använda dessa då listor kan vara anslutna till mer än en sajt. När du hittat rätt lista(or) markerar du kryssrutan längst till vänster om respektive lista. När det görs markeras automatiskt de två första kryssrutorna till höger om kurstillfälleskoden. I de allra flesta fall behöver du dock inte tänka på kryssrutorna på högersidan. Dessa rutor möjliggör åtkomsthantering för specifika underkategorier av deltagarlistor. Läs mer om det lite längre ner. När du markerat de berörda listorna längst till vänster scrollar du längst ner på sidan och klickar på Fortsätt. 6. Bekräfta ditt val av lista(or) genom att klicka på Lägg till grupper. Observera att trots att du endast markerat en deltagarlista läggs det oftast till flera underordnade listor/grupper i likhet med bilden ovan. Gruppen som slutar på omreg visar att det är studenter som 3

4 i LADOK blivit omregistrerade på kursen medan de andra två står för förstagångsregistrerade studenter. 7. Nu bör du ha kommit tillbaks till startsidan för sajtadministration och här kan du kontrollera att rätta studenter har blivit tillagda på sajten. Om du lagt till ett flertal listor kan du kontrollera vilken deltagarlista en student kommit in på sajten i kolumnen Inskriven på. 1.2 Åtkomsthantering för underkategorier av deltagarlistor Kryssrutorna till höger om kurstillfälleskoderna motsvarar LADOKS kategorisering av studenters registreringsstatus. OBS! Ibland finns inte alla kryssrutorna tillgängliga för en kurs vilket innebär att det inte finns några studenter registrerade i LADOK med den specifika registreringsstatusen. Här nedan förklaras innebörden för de olika koderna: FFG - Förstagångsregistrering När en student har registrerat sig på en kurs för första gången. OM - Omregistrering Om studenten inte blivit klar med kursen under terminen för förstagångsregistrering och ämnar slutföra den, får den statusen "omregistrering". FO - Fortsättningsregistrering En kurs kan sträcka sig över två terminer. Studenten läser då t.ex 10 poäng på hösten och 10 poäng under vårterminen. På andra terminen som kursen ges, görs en fortsättningsregistrering. 4

5 ANT - Antagen Innebär att studenten har uppfyllt de kriterier som behövs för att läsa kursen, samt att studenten har erbjudits en studieplats. Studenten måste dock själv registrera sig på kursen för att erhålla sin plats på kursen. Används om du vill skapa en kurssajt för att försöka kommunicera kring kursen och dess innehåll till studenter innan de har bestämt sig för att läsa den. Inga (Mondospecifik kod) Om du vill skapa en kurssajt för bearbetning i lugn och ro, utan studenter, väljer du detta alternativ. Du kan alltid senare lägga till studentlistorna. Ett exempel på hur du kan ge endast specifika grupper tillgång till en sajt skulle kunna vara om du ger antagna studenter kryssrutan i ANT -kolumnen och låtar de andra förbli omarkerade. 1.3 Problem kring användaråtkomst till sajter via deltagarlista Studenternas namn/användarnamn finns inte med i sajtens deltagarlista Om ingen av studenterna verkar importeras till sajten via den deltagarlista du valt behöver du verifiera med kursadministratören om de är korrekt registrerade och om du har valt rätt kurskod/tillfälle i LADOK. Om det däremot rör sig om att sajtens deltagarlista är mestadels korrekt men att någon enstaka student inte kommit med beror det förmodligen på att dessa studenter inte är korrekt registrerade på kursen. Ta upp saken med kursadministratören. Det kan dock också bero på andra faktorer. Se checklista nedan Rätt studenter finns på sajtdeltagarlistan men vissa av dem kommer inte åt sajten Det kan finnas en rad olika anledningar till detta. Följ nedanstående checklista för att lokalisera problemet: 1. Använder studenten det användarnamn som finns med på deltagarlistan? Ibland kan det uppstå att en student har tilldelats flera användarnamn i systemet. Om studenten visar sig ha flera användarnamn behöver de vända sig till helpdesk för att se till att de endast har ett användarnamn och att det överensstämmer med det som finns i LADOK. 2. Är studenten korrekt registrerad på kursen? Hör med kursadministratören om allting ligger rätt till med registreringen. Om studenten inte har registrerat sig be honom/henne göra det via https://aktivera.su.se 3. Finns sajten under Mina aktiva sajter/my Active Sites? Om studenten är registrerad på många olika sajter hamnar de sajter som inte får plats i den översta flikraden under fliken längst till höger. 4. Har studenten registrerat sig på kursen alldeles nyss? Mondo uppdateras mot LADOK ca var fjärde timme. Om studenten därför registrerat sig samma dag kan det uppstå en fördröjning innan sajten blir tillgänglig för studenten (se även avsnitt nedan om Uppdateringsfrekvens). 5

6 Här kan du se en kort instruktionsfilm med ovanstående checklista och lite till Studenterna finns med i sajtens deltagarlista men ingen av dem kommer åt sajten Är sajten publicerad? Om sajten är opublicerad syns detta ovanför vänstermenyn på följande vis: För att publicera en sajt går du in i Sajtadministration > Redigera tillgänglighet och väljer att sajten ska publiceras. Avsluta med Spara Varför visas bara användarnamn för vissa studenter? När för- och efternamn inte visas i deltagarlistan brukar det i regel betyda att användaren aldrig har loggat in i Mondo. När användaren loggar in i Mondo för första gången importeras namnuppgifterna till Mondo från SUKAT. Detta gäller både användare som fått åtkomst till en sajt via en deltagarlista eller som blivit manuellt tillagda. 1.4 Uppdateringsfrekvens Mondo uppdaterar deltagarlistorna på kurssajter gentemot LADOK ca var fjärde timme. Det innebär att när studenter har registrerat sig på kursen får de räkna med en viss fördröjning innan de kommer åt kursens Mondosajt. Uppdatering av medlemmar på en sajt kan i vissa fall påskyndas av läraren genom att gå in på Sajtadministration i sajtens vänstermeny och klicka på Uppdatera deltagare längst ner på sidan. 6

7 2 Lägg till användare manuellt på en sajt Användare med rollen Kursadministratör/Lärare på kurssajter, respektive Ägare på projektsajter, har möjlighet att lägga till deltagare manuellt på sina sajter. Detta kan behöva göras t.ex. när flera lärare behövera administrera sajten, studenterna läser vid ett annat lärosäte eller att det rör sig om en projektsajt. Tumregeln är dock att om det rör sig om en kurssajt och studenten har registrerat sig på kursen ska studenten automatiskt få tillträde till sajten. Om studenten inte kommer åt sajten behöver du undersöka om studenten är korrekt registrerad på kursen. I det läget bör du alltså inte nöja dig med att lägga till studenten manuellt då detta indikerar ett fel som senare kan orsaka problem för studenten. Följ dessa steg för att manuellt lägga till en student på en sajt: 1. Klicka in dig på sajtfliken för den berörda sajten och gå in i Sajtadministration > Lägg till deltagare. 7

8 2. För att kunna lägga till en deltagare på en sajt behöver du veta hans/hennes användarid. Om du inte vet det kan du söka fram personen med sökfunktionen. Skriv in för- och efternamn och klicka på sök-knappen. OBS! Du kan endast söka anställda och studenter på SU med sökfunktionen. Om du vill lägga till en deltagare från ett annat lärosäte, eller en användare med ett "gästkonto" behöver du istället skriva in användarid direkt i fönstret undertill (se nästa sida). Om du är osäker på vad personen har i för- eller efternamn, eller är osäker på hur det stavas skriver du in så mycket du är säker på i sökfältet. När du hittar rätt person i sökresultatet klickar du på det gröna plus-tecknet. 8

9 Nu hamnar personens användarid i rutan nedanför. Denna ruta innehåller alla användare som kommer att läggas till på sajten. Om du hade vetat personens användarid hade du istället kunna skriva in det manuellt i denna ruta. OBS! Här ska endast deltagarnas användarid stå, och INTE deras e-postadresser (vilka kan se snarlika ut). Håll muspekaren över ikonen med "i" för mer information. 3. Om du vill lägga till fler personer kan du antingen lägga till dem med hjälp av sökfunktionen eller med att lägga till dem manuellt i listan. I det här exemplet lägger jag till ytterligare tre användare. 4. Här kan du välja inställningar för Deltagarstatus och Roller. I de flesta fall kan du nöja dig med standardinställningen och gå vidare till nästa steg genom att klicka på fortsätt. Deltagarstatus : Standardvärdet för deltagarstatus är Aktiv vilket innebär att deltagarna får direkt tillgång till sajten när de blivit tillagda. Om du väljer statusen Inaktiv blir deltagarna medlemmar på sajten, men får ändå inte tillgång till den. Roller för deltagare: Välj om du vill att samtliga deltagare du lägger till ska ha olika eller samma roller. I de flesta fall kommer det röra sig om att samtliga personer ska ha en deltagar-/studentroll på sajten. Men om det hade funnits en lärare med på listan hade du valt "Tilldela varje deltagare en roll individuellt". I det här exemplet ska dock samtliga deltagare tilldelas en studentroll. Jag väljer därför "Tilldela alla deltagare samma roll". 9

10 5. Välj om användarna ska få ett e-post-meddelande skickat till sig som meddelar att sajten är tillgänglig. Klicka på Fortsätt. 6. Bekräfta ytterligare en gång att användarna ska läggas till på sajten genom att klicka på Spara. 10

11 2.1 Lägg till användare som läser vid ett annat lärosäte Användare som läser vid ett annat lärosäte som är knutet till federationstjänsten WAYF har möjlighet att använda det andra lärosätets användaruppgifter vid inloggning till Mondo. För att se vilka lärosäten som kan ansluta till Mondo går ni till inloggningssidan för Mondo (mondo.su.se) och klickar på Log in Guests. Klicka därefter på rullistan under Others. För att lägga till en student på en Mondosajt som tillhör något av lärosätena i rullistan följer ni steg 3-6 här ovan under rubriken 2 Lägga till användare manuellt på en sajt förutom att ni istället för att skriva användarnamnet följt skriver följt av det andra lärosätets domän. T.ex. eller 11

12 Det finns dock två undantag från detta och det är studenter som läser vid Uppsala och Linköpings universitet. Då måste ni skriva respektive Om du är osäker på ett vad domännamnet är för ett annat lärosäte hittar du sist i denna guide en lista över samtliga domännamn för alla svenska lärosäten som kan anslutas till Mondo. 2.2 Inloggning för studenter vid andra lärosäten Användare vid ett annat lärosäte loggar in i Mondo genom att först klicka på Log in Guests. Klickar på rullistan under Others och väljer sitt lärosäte och klickar på Login. Då kommer de till en extern inloggningssida som tillhör deras eget lärosäte. 12

13 2.3 Lägg till externa användare via ett gästkonto Att lägga till gästkonton på en Mondosajt görs på samma sätt som för vanliga SU-konton och användarkonton vid andra lärosäten, förutom att ni skriver in användarnamnet följt Dvs. För att detta ska fungera måste dock gästkontot först ha skapats och aktiverats Skapa gästkonto Följ dessa steg för att skapa och aktivera ett gästkonto: 1. Gå in på adressen: https://guest-admin.it.su.se/ och klicka på Invite guest users. 2. Om du inte redan är inloggad på SU blir du tillfrågad att göra det nu. Fyll i dina uppgifter och klicka på Logga in. 13

14 3. Klicka på Send invitations 4. Skriv in e-post-adressen i textfältet. T.ex. I det här exemplet har jag sen tidigare skapat en Gmail-adress med namnet 5. Välj att detta gästkonto i huvudsak kommer att använda sig av Mondo. 6. Se till att notifieringen skickas till de korrekta adresserna, både vad gäller din egen som visas längst ner samt att inbjudan skickas till rätt gästkonto (visas på höger sida). 7. Klicka på Send. 8. Nu får du en bekräftelse på att en inbjudan har skickats till den e-post-adress du angett. 14

15 Följande steg kan endast utföras av den som har tillträde till e-post-adressen för gästkontot. 9. Logga in på e-post-kontot och leta upp meddelandet med inbjudan. 10. Klicka på aktiveringslänken (aktiveringslänken är endast aktiv i två veckor). 15

16 11. Nu kommer du till en aktiveringssida där du ska skriva in dina namnuppgifter och välja ett lösenord. Avsluta med att klicka på activate (när du klickat på activate skickas ett bekräftels till den som bjöd in dig). 12. Nu är kontot aktiverat och kan användas för inloggning i Mondo. Inloggningsuppgifterna blir då i det här exemplet och det lösenord som användaren angav i steg 11. Detta är också det användarid som lärare eller administratör lägger till på sajten. 13. För att gästkontot nu ska få tillträde till Mondosajter behöver det läggas till manuellt på sajterna. Hur man gör det kan du läsa om lite längre upp i dokumentet under rubriken 2. Lägga till användare manuellt på en sajt Inloggning med gästkonto Användare med gästkonto loggar in i Mondo (mondo.su.se) genom att klicka på Log in Guests. 16

17 Klickar på Guests Login. Då visas en inloggningsruta där användaren skriver in användaruppgifterna för gästkontot som består av kontonamnet följt T.ex: 3 Ta bort deltagare från en sajt 3.1 Studenter som fått åtkomst via deltagarlista Om studenten har fått tillträde till sajten via en LADOK-deltagarlista kommer studenten som standard att fortsätta finnas med på sajten tills den blir avregistrerad från kursen. När studenten avregistreras kommer denna alltså att avlägsnas från sajten så fort Mondo har uppdaterat ändringen gentemot LADOK vilket sker ca var fjärde timme. Om ni däremot vill utesluta en student med omedelbar verkan kan ni gå till startsidan för Sajtadministration ändra statusen för studenten till Inaktiv och avsluta med att scrolla längst ner och klicka på Uppdatera deltagare. Detta innebär att studenten, för tillfället, finns med i listan över medlemmar på sajten men kommer inte att kunna komma åt den. 3.2 Manuellt tillagda deltagare Om du vill ta bort en sajtdeltagare som blivit tillagd manuellt på sajten går du in på startsidan för Sajtadministration och kryssar för rutan för den specifika deltagaren i kolumnen Ta bort längst till höger. 17

18 Dessa kryssarutor visas endast för manuellt tillagda användare och inte för studenter som kommit in via en deltagarlista. 4 Roller Medlemmar på en sajt kan tilldelas olika behörighetsroller. Namnet på rollerna skiljer sig åt beroende på om det rör sig om en kurssajt eller en projektsajt men principen bakom dem är ändå detsamma. I många verktyg kan dessa roller sen användas för att ge specifika användare eller grupper olika behörigheter. T.ex. kan du ge alla studenter som har rollen student behörighet att lägga upp egna filer i en specifik mapp i filsamlingen. Endast Kursadministratörer och Lärare på en kurssajt, respektive Ägare på en projektsajt, kan ändra roller för sajtmedlemmar. Du ändrar roller genom att gå till startsidan för Sajtadministration > Ändrar rollbeteckningen för deltagaren i listan och avslutar med Uppdatera deltagare längst ner på sidan. 18

19 4.1 Roller på en kurssajt Tillgängliga roller på en kurssajt är Kursadministratör, Lärare, Assistent, Student och Gäst. Kursadministratör och lärare har identiskt behörighetsnivå det enda som skiljer är namnet. Användare med dessa roller har full kontroll över alla delar av sajten. Kursadministratörsrollen används därför mest för att göra det tydligare för studenterna på sajten vem de ska vända sig till om de har eventuella frågor. Assistent är en speciell roll på kurssajter som inte har någon motsvarighet på projektsajter. Rollen assistent kan ges till studenter som har i uppgift att stödja läraren på olika sätt. Det kan t.ex. röra sig om att rätta uppgifter eller moderera foruminlägg. Assistentrollen har inte lika stor rättighet som kursadministratör/lärare och kan t.ex. inte ändra deltagarlista, verktyg etc. Student är den roll som ska användas för studenter. Denna roll har som standard behörighet att ta del av allt innehåll som läraren har gjort tillgängligt på sajten och kan utföra test och skriva i forum etc. Gäst bör endast användas i undantagsfall. Gäst har som standard något lägre behörighetsnivå än studenter men nivån kan i många fall konfigureras så att den motsvarar studenternas roll. Denna roll kan användas om t.ex. externa personer ska släppas in på sajten som endast ska kunna ta del av innehåll men inte kunna lägga till eget innehåll. 19

20 4.2 Roller på en projektsajt Tillgängliga roller på en projektsajt är Ägare, Deltagare och Gäst. Ägare motsvarar Kursadministratör och Lärare på en kurssajt. Deltagare motsvarar Student på en kurssajt. Gäst motsvarar Gäst på en kurssajt. 5 Automatiskt sajtmedlemskap via en länk Mondosajter kan konfigureras för att automatiskt ge medlemskap till användare om de klickar på en specifik länk. Detta kan konfigureras både vid skapandet av en sajt och i efterhand. Sådana länkar kan användas i många syften. Men ett vanligt scenario är att lärare använder dessa i samband med att en kurs delas upp i undergrupper med respektive projektsajt. Genom att lägga upp länkarna på t.ex. första sidan kan studenterna lägga till sig själva på korrekt sajt. 20

21 5.1 Skapa en autojoin -länk för automatiskt tillträde Klicka på Sajtadministration > Redigera tillgänglighet. Kryssa för rutan Medlemskap på sajten erhålls genom att gå till autojoin-länken och välj vilken roll användare ska få som klickar på länken. Länken som visas, i det här fallet: https://mondo.su.se/join/site/7bd b-460a-985bddfe425a0856 kopierar du och distribuerar till de användare som du vill ska få tillgång till sajten. Avsluta med Spara. 21

22 OBS! Endast användare som har ett giltigt konto i Mondo kan ansluta sig till sajter på detta viset (gäller vanliga SU-användarkonton, användare från andra lärosäten och gästkonton). Tänk också på att du som lärare INTE ska klicka på denna länk för att då ändras din roll/behörighet automatiskt till student och då behöver du be någon av dina kollegor eller helpdesk att ändra din roll tillbaks till kursadministratör/lärare. 22

23 6. Lista över domännamn för svenska lärosäten som kan anslutas till Mondo Lärosäte Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Försvarshögskolan Göteborgs universitet Handelshögskolan i Stockholm Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan på Gotland Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Institutet för rymdfysik Karlstads universitet Karolinska institutet Konstfack Kungliga Musikhögskolan Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Malmö högskola Mittuniversitetet Mälardalens högskola Sophiahemmets högskola Stockholms Dramatiska högskola Sveriges lantbruksuniversitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet Vetenskapsrådet Örebro @oru.se 23

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Vers 1.1 André Steinthorsson UPC Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Filsamlingen är ett verktyg i Mondo som gör att du bl.a. kan ladda upp filer i din sajt och på så vis göra de tillgängliga

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(6) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.cvs-fil som är skapad med Excel. Obs! Fungerar inte

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer