TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar..."

Transkript

1 AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra komponenter...7 Bilaga...78 Internetradioguide Fjärrstyrningskoder Sv

2 VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs dessa anvisningar.. Spara dessa anvisningar. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 0. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att TRANSPORTVAGNSVARNING S35A undvika personskada på grund av att vagnen tippar. 3. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 4. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 5. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. Säkerhetsinformation och inledning D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 6. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 7. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 8. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 0 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 0 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 0 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut. Sv-

3 Försiktighetsåtgärder. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 30 V, 50 Hz eller AC 0 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). För modeller med [POWER]-knapp eller med både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar: Genom att trycka på knappen [POWER] för att välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp: Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för att välja standby-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. BEMÆRK: For modeller med [POWER]-knap eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper: Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. For modeller som kun har [ON/STANDBY]-knap: Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: For modeller med [POWER]-knapp, eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper: Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. For modeller som kun har [ON/STANDBY]-knapp: Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. Säkerhetsinformation och inledning HUOM! Malleissa, joissa on [POWER]-painike tai sekä [POWER]- että [ON/STANDBY]-painikkeet: Kytkimen [POWER] asettaminen asentoon OFF ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. Malleissa, joissa on vain [ON/STANDBY]-painike: Kytkimen [ON/STANDBY] asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. 5. Förebyggande av hörselskador ervera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Sv-3

4 Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, TYSKLAND betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN5503, EN5500 och EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Medföljande tillbehör Kontrollera att du har följande tillbehör: FM-antenn för inomhusbruk ( sidan 8) AM-ramantenn ( sidan 8) Etiketter på högtalarkablar ( sidan ) Mikrofon för högtalarinställning ( sidan 34) Fjärrkontroll (RC-837M) och två batterier (AA/R6) Kom-igång-guide * Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och användning är likadana oberoende av färg. Installera batterier Säkerhetsinformation och inledning Peka rätt med fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att peka mot AV-receiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan. Fjärrkontrollsensor AV-receiver Cirka 5 m Tack för att du valt att köpa en Onkyo AV-receiver. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du utför några anslutningar och kopplar in enheten. Genom att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan du erhålla optimal prestanda och lyssnarglädje från din nya AV-receiver. Behåll denna bruksanvisning för framtida användning. Batterier (AA/R6) Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt sätt kan du försöka byta ut batterierna. Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller korrosion. Ta ut urladdade batterier så fort som möjligt för att förhindra skador från läckage eller korrosion. Sv-4

5 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation och inledning Viktiga säkerhetsföreskrifter... Försiktighetsåtgärder...3 Medföljande tillbehör...4 Innehållsförteckning...5 Funktioner...6 Frontpanel & bakpanel...7 Frontpanel...7 Display...8 Bakpanel...9 Fjärrkontroll...0 Styra AV-receiver...0 Anslutningar Ansluta AV-receiver... Ansluta högtalarna... Om AV-anslutningar...4 Ansluta komponenter med HDMI...5 Ansluta dina komponenter...6 Ansluta Onkyo -komponenter...7 Anslutning av antenner...8 Ansluta nätkabeln...8 Påslagning & grundläggande funktioner Slå på/stänga av AV-receiver...9 Påslagning...9 Stänga av...9 Grundläggande inställning...0 Välja språk för inställningsmenyerna på skärmen...0 Audyssey EQ: Auto Setup...0 Källanslutning... Inställningar för fjärrläge... Nätverksanslutning... Avsluta den grundläggande inställningen... Uppspelning... Uppspelning av ansluten komponent... Kontroll av innehåll på USBoch nätverksapparater...3 Förklaring av ikonerna på displayen...4 Uppspelning av en ipod/iphone via USB...4 Uppspelning av en USB-enhet...5 Lyssna på vtuner internetradio...6 Spara andra internet-radiostationer...7 Ändra ikonernas layout på skärmbilden för nätverkstjänster...7 Spela musikfiler på en server...8 Fjärruppspelning...9 Lyssna på AM-/FM-radio...30 Använda grundläggande funktioner...33 Använda funktionen Automatisk högtalarinställning...33 Använda ljudåtergivningssätt...36 Använda menyn Home...43 Använda vilolägestimern...44 Ställa in displayens ljusstyrka...44 Visa källinformation...44 Ändra ingångsdisplay...44 Använda Hela huset-läget...45 Stänga av ljudet för AV-receiver...45 Använda hörlurar...45 Avancerad användning Inställningar via skärmen...46 Användning av snabbinstallationen...46 Använda ljudinställningar i snabbinstallationen...47 Använda inställningsmenyn (HOME)...49 Om HYBRID STANDBY-indikatorn...50 Poster i inställningsmenyn...50 Input/Output Assign (In/utgångstilldelning)...5 Speaker Setup (Högtalarinställningar)...53 Audio Adjust (Ljudjustering)...56 Source Setup (Källinställningar)...58 Listening Mode Preset (Förval av lyssningsläge)...6 Miscellaneous (Övriga inställningar)...63 Hardware Setup (Apparatinställningar)...64 Remote Controller Setup (Fjärrkontrollinställning)...67 Lock Setup (Låsinställningar)...68 Multizon...69 Göra multizon-anslutningar...69 Styra multizon-komponenter...70 Styra andra komponenter Säkerhetsinformation och inledning Uppspelning från ipod/iphone via Onkyo:s dockningsstation... 7 Använda Onkyo:s dockningsstation... 7 Styra din ipod/iphone... 7 Styra andra komponenter Förprogrammerade fjärrkontrollkoder Söka efter fjärrkontrollkoder Ange fjärrkontrollkoder Ommappning av färgade knappar Fjärrkontrollkoder för Onkyo-komponenter anslutna via Återställa REMOTE MODE-knapparna Återställa fjärrkontrollen Styra andra komponenter Bilaga Felsökning Uppdatering av fast programvara Tips för anslutning och videosignalgångar Att använda en RIHD-kompatibel TV, spelare eller brännare... 9 Om HDMI Nätverk/USB-funktioner Licens- och varumärkesinformation Specifikationer Återställ AV-receivern till fabriksinställningarna genom att slå på enheten och hålla ned CBL/SAT samtidigt som du trycker på ON/STANDBY ( sidan 78). Sv-5

6 Funktioner Förstärkare 60 6 ohm (IEC) Volymkretsar med optimal förstärkning H.C.P.S. (High Current Power Supply) transformator med extremt hög effekt 3 stegsinverterad Darlington förstärkardesign Bearbetning THX Select Plus-certifierad Använder Qdeo -teknik för HDMI videouppskalning (kompatibel upp till 4K) HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD och Multi-CH PCM) Dolby Pro Logic IIz och Audyssey DSX Icke-skalbar konfiguration Minne A-form ljudåtergivningssätt Direct-läge Pure Audio-läge Musikoptimering för komprimerade digitala musikfiler 9 khz/4-bitars D/A-konvertering Kraftfull och mycket precis 3-bitars DSP-bearbetning Teknologi med jitterreduceringskrets Anslutningar 8 HDMI-ingångar ( på frontpanelen) och utgångar Onkyo för systemkontroll 4 digitala ingångar ( optiska/ koaxiala) Komponentvideoväxling ( ingång/ utgång) Banankontaktkompatibla högtalarstolpar * I Europa är det förbjudet att använda banankontakter för att ansluta högtalare till en ljudförstärkare. Strömförsörjd zon Bi-Amping funktion för FL/FR med SBL/SBR Internetradio-anslutning (SiriusXM Internet Radio/vTuner/Last.fm/Pandora/Rhapsody/Slacker/ AUPEO!) * Tillgängliga tjänster kan variera beroende på regionen. Nätverksfunktion för streaming av ljudfiler USB-ingångar (front/bak) för minnesenheter och ipod /iphone -modeller (Aktiverar visning av Album Artwork) * Endast frontpanelens USB-ingång är kompatibel med ipod/iphone. MHL-aktiverad AUX frontingång Övrigt 40 förinställda FM-/AM-kanaler Audyssey EQ för att korrigera akustikproblem i rummet Audyssey Dynamic EQ för korrigering av ljudstyrka Audyssey Dynamic Volume för att bibehålla optimal ljudnivå och dynamiskt intervall Överkorsningsjustering (40/50/60/70/80/90/00/0/50/00 Hz) Kontrollfunktion för A/V-synk (upp till 800 ms.) Auto standby-funktion (automatisk vänteläge) Display på skärmen via HDMI Förprogrammerad -kompatibel fjärrkontroll Säkerhetsinformation och inledning Sv-6

7 Frontpanel & bakpanel Säkerhetsinformation och inledning Frontpanel Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. ON/STANDBY-knapp (9) Knapparna ZONE och ZONE 3 (45, 70) Fjärrkontrollsensor (4) Display (8) LISTENING MODE-knappar (36) RT/PTY/TP-knapp (3) MEMORY-knapp (3) TUNING MODE-knapp (30) SETUP-knapp (49) TUNING / (30), PRESET / (3), markör och ENTER-knappar RETURN-knapp MASTER VOLUME reglage och indikator () PURE AUDIO-knapp och indikator (36) PHONES-uttag (45) AUX INPUT HDMI/MHL-uttag (5) TONE och knapparna för tonnivå (47) Valknappar för ingång () DISPLAY-knapp (44) VIDEO-uttag (6) USB-port (6) SETUP MIC-uttag (34) HYBRID STANDBY-indikator (50) Sv-7

8 Säkerhetsinformation och inledning Display s Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. Z (Zone )-indikator (70) Z3 (Zone 3)-indikator (70) 3D -indikator Denna tänds när en 3D-ingångssignal detekteras. Hörlursindikator (45), och markörindikatorer (4) Indikatorer för ljudåtergivningssätt och format (36) Audyssey-indikator (33, 58) Audyssey DSX-indikator (40) Dynamic EQ-indikator (58) Dynamic Vol-indikator (58) M.Opt-indikator (48) Indikatorer för frekvensväljare RDS-indikator (3) AUTO-indikator (30) TUNED-indikator (30) FM STEREO-indikator (30) MUTING-indikator (45) Ingångsindikatorer (89) HDMI-indikator (65) DIGITAL-indikator ARC-indikator (65) USB-indikator (4, 5) NET-indikator (6 till 9, 67) Meddelandeområde SLEEP-indikator (44) Indikatorer för kanal/enhet ch-indikator Hz-indikator m/ft-indikator db-indikator ASb-indikator (66) Sv-8

9 Säkerhetsinformation och inledning Bakpanel DIGITAL IN COAXIAL- och OPTICAL-uttag COMPONENT VIDEO IN- och OUT-uttag USB-port ETHERNET-port FM ANTENNA-uttag och AM ANTENNA-terminal HDMI IN och HDMI-utgång (HDMI OUT MAIN och HDMI OUT SUB) uttag SPEAKERS-terminaler (CENTER, FRONT, SURROUND, SURROUND BACK or FRONT HIGH, ZONE ) Nätkabel REMOTE CONTROL-uttag Uttag för kompositvideo och analogljud (BD/DVD IN, CBL/SAT IN, STB/DVR IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN) MONITOR OUT V-uttag SUBWOOFER PRE OUT-uttag ZONE /ZONE 3 LINE OUT-uttag Se Ansluta AV-receiver för anslutning ( sidorna till 8). Sv-9

10 Fjärrkontroll Styra AV-receiver Styr AV-receiver genom att trycka på RECEIVER för att välja mottagarläget. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra Onkyo Blu-ray Disc/DVD-spelare, CD-spelare och andra komponenter. Se Ange fjärrkontrollkoder för mer information ( sidan 74). Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. RECEIVER-knapp (9) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knappar () Knapparna /// och ENTER QSETUP-knapp (46) Knappar för ljudåtergivningssätt (36) DIMMER-knapp (44) DISPLAY-knapp (44) MUTING-knapp (45) VOL / -knapp () RETURN-knapp HOME-knapp (43) SLEEP-knapp (44) Säkerhetsinformation och inledning Styra frekvensväljaren Man kan styra frekvensväljaren på AV-receivern genom att trycka på knappen AM eller FM (eller RECEIVER). /-knappar (30) D.TUN-knapp (30) DISPLAY-knapp CH +/ -knapp (3) Sifferknappar (30) Sv-0

11 Ansluta AV-receiver Ansluta högtalarna Högtalarkonfiguration Följande tabell indikerar vilka kanaler som du bör använda beroende på hur många högtalare du har. En subwoofer med egen strömförsörjning rekommenderas för att få riktigt kraftfull bas, oberoende av hur många högtalare du har. Du måste ställa in högtalarinställningarna för att få bästa ljud från ditt surround-system automatiskt ( sidan 33) eller manuellt ( sidan 53). Surround höger Surround vänster Anslutningar Antal högtalare Fronthögtalare Center-högtalare Surround-högtalare Surround back-högtalare** Surround back-högtalare* Front high-högtalare* * Om du endast använder en surround back-högtalare ska den anslutas till SURROUND BACK or FRONT HIGH L- terminalerna. * Front high- och surround back-högtalare kan inte användas samtidigt. Ansluta högtalarkablarna Surround back/ Front High höger Surround back/ Front High vänster Högtalarterminaler av skruvtyp Skala bort till 5 mm isolering från högtalarkablarnas ändar och tvinna de avskalade ledarna ordentligt, så som visas på bilderna. Front höger Front vänster till 5 mm 0 till mm Center Högtalarterminaler av trycktyp Skala bort 0 till mm isolering från högtalarkablarnas ändar och tvinna de avskalade ledarna ordentligt, så som visas på bilderna. Följande bild visar hur du ansluter högtalarna till varje uttagspar. Om du endast använder en surround backhögtalare ska den anslutas till SURROUND BACK or FRONT HIGH L-uttagen. Tips Du kan ange om surround back- eller front high-högtalarna är anslutna i menyn Speaker Configuration ( sidan 53) eller under rumskorrigering Audyssey EQ och högtalarinställning ( sidan 33). Sv-

12 Sätta på högtalarkabeletiketterna Högtalarterminalerna är färgkodade för att lätt kunna identifieras. Högtalare Färg Front vänster, Front high vänster, Zon Vit vänster Front höger, Front high höger, Zon höger Röd Center Grön Surround vänster Blå Surround höger Grå Surround back vänster Brun Surround back höger Ljusbrun De medföljande etiketterna till högtalarkablarna är också färgkodade och du ska sätta dem på den positiva (+) änden av varje högtalarkabel enligt tabellen ovan. Sedan behöver du bara matcha färgen på varje etikett med motsvarande högtalarterminal. negativa ( ) terminaler till negativa ( ) terminaler. Om kablarna är felvända kommer ljudet ur fas och låter onaturligt. Onödigt långa eller mycket tunna kablar kan påverka ljudkvaliteten och bör undvikas. Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa kablarna. Detta kan skada AV-receiver. Kontrollera att metallkärnan i kabeln inte får kontakt med bakpanelen på AV-receivern. Detta kan skada AVreceiver. Anslutningar Anslut inte mer än en kabel till varje högtalarterminal. Detta kan skada AV-receiver. Anslut inte en högtalare till flera terminaler. Försiktighetsåtgärder vid anslutning av högtalare Läs följande innan du ansluter högtalarna: Du kan ansluta högtalare med en impedans på mellan 4 och 6 ohm. Om impedansen för någon av de anslutna högtalarna är minst 4 ohm eller mer men under 6 ohm så ska du kontrollera att den lägsta högtalarimpedansen ställs in på 4ohms ( sidan 53). Om du använder högtalare med lägre impedans och använder förstärkaren med höga volymnivåer över en längre tid, kan förstärkarens inbyggda skyddskrets aktiveras. Koppla ur nätkabeln från vägguttaget innan du gör några anslutningar. Läs instruktionerna som medföljer högtalarna. Var extra uppmärksam vad gäller högtalarnas polaritet. Med andra ord ska du endast ansluta positiva (+) terminaler till positiva (+) terminaler och endast ansluta Sv-

13 LINE INPUT LINE INPUT Använda dipol-högtalare Använda strömförsörjda bashögtalare Dubbelförstärkning av front-högtalarna Anslutningar Tv/skärm LINE INPUT Viktigt: När du gör anslutningar för dubbelförstärkare ska du ta bort kontaktskenorna som länkar samman terminalerna för högtalarnas tweeter (hög) och woofer (låg). Dubbelförstärkare kan endast användas med högtalare som stöder dubbelförstärkare. Se handboken för högtalarna. a b Du kan använda dipol-högtalare som surround- och surround back-högtalare. Dipol-högtalare matar ut samma ljud i två riktningar. Dipol-högtalare är i regel försedda med en pilmarkering som visar hur de ska placeras. Surround-dipol-högtalarna (a) bör placeras så att pilarna pekar mot tv:n/skärmen, medan surround back-dipol-högtalarna (b) bör placeras så att pilarna pekar mot varandra, enligt anvisningarna på bilden. b a LINE INPUT Strömförsörjd subwoofer Vid /3 av väggen Hörnposition Hitta det bästa läget för din bashögtalare (subwoofer) genom att experimentera och placera den på olika platser i rummet när du spelar en film eller musik med kraftfull bas för att hitta ett läge som ger det mest tillfredsställande resultatet. Du kan ansluta den strömförsörjda subwoofern till två SUBWOOFER PRE OUT-uttag. Samma signal matas ut från varje uttag. Tips Om subwoofern inte har egen strömförsörjning och du använder en extern förstärkare ska subwooferns pre out-jack anslutas till en ingång på förstärkaren. Dubbelförstärkare ger bättre bas- och diskanteffekt. När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva ända upp till ett högtalarsystem typ 5. i huvudrummet. När du har gjort anslutningarna för dubbelförstärkare som visas och slagit på AV-receivern måste du ställa in högtalarinställningen för att aktivera dubbelförstärkare ( sidan 53). Front höger Tweeter (hög) Woofer (låg) Front vänster Sv-3

14 Om AV-anslutningar Anslutning av AV-komponenter a HDMI-kabel TV, projektor o.s.v. Andra kablar TV, projektor o.s.v. Blu-ray Disc-/ DVD-spelare AV-receiver : Video AV-receiver : Video & Ljud Spelkonsol : Ljud AV-kablar och uttag HDMI HDMI-anslutningar kan överföra digitalvideo och digitalt ljud. Komponentvideo Komponentvideo separerar signaler för luminans (Y) och färgskillnad (PB, PR), vilket ger den bästa bildkvaliteten (vissa tv-tillverkare märker sina komponentvideoingångar på ett något annorlunda sätt). Y PB PR Grön Blå Röd Kompositvideo Kompositvideo används ofta för TV-apparater, DVDspelare eller annan videoutrustning. Gul Anslutningar Analogt ljud (RCA) Analoga ljudanslutningar (RCA) överför analogt ljud. * Tillgängliga samplingsfrekvenser för PCM-signaler är 3/44,/48/88,/96 khz. Med HDMI-anslutningar stöds även 76,4 och 9 khz. AV-receiver stöder inte SCART-kontakter. AV-receiverns optiska digitaljack har öppningar med lock som öppnas när en digital kontakt förs in och stängs när den tas ut. Tryck in kontakterna hela vägen. Varning Förhindra skador på locken genom att hålla kontakten rak när den förs in eller tas ut. Vit Röd Blu-ray Disc-/ DVD-spelare Spelkonsol Innan du gör AV-anslutningar ska du läsa handböckerna som medföljer dina AV-komponenter. Anslut inte nätkabeln innan du har slutfört och kontrollerat alla AV-anslutningar. Tryck in kontakterna hela vägen för Rätt! att få en ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka störningar eller fel). Förhindra störningar genom att hålla Fel! ljud- och videokablar på avstånd från nätkablar och högtalarkablar. Optiskt digitalljud Med optiska digitalanslutningar kan du njuta av digitalt ljud så som PCM*, Dolby Digital eller DTS. Ljudkvaliteten är densamma som med en koaxial anslutning. Koaxialt digitalljud Med koaxiala digitalanslutningar kan du njuta av digitalt ljud så som PCM*, Dolby Digital eller DTS. Ljudkvaliteten är densamma som för en optisk anslutning. Orange Sv-4

15 Anslutningar Ansluta komponenter med HDMI Satellit/kabel, TV-box, osv. Dator TV, projektor, osv. Videokamera, osv. Spelkonsol Blu-ray Disc/DVD-spelare Digitalbox/digital videokamera, osv. * Om din TV inte stöder ARC-funktionen (Audio Return Channel), måste du ansluta en optisk digitalkabel tillsammans med HDMI-kabeln till AV-receiver. * När du lyssnar på en HDMI-komponent genom AV-receiver, ska du ställa in HDMI-komponenten så att dess video kan ses på TVskärmen (på TV:n väljer du ingången för HDMI-komponenten som är ansluten till AV-receiver). Om strömmen till TV:n är avstängd eller om TV:n har ställts in på en annan ingångskälla, kan det leda till att inget ljud kommer från AV-receivern, eller så kan ljudet stängas av. Anslut dina komponenter till lämpliga jack. Standardtilldelningarna visas nedan. : Tilldelning kan ändras ( sidan 5). Uttag Komponenter IN Blu-ray Disc/DVD-spelare IN Satellit/kabel, TV-box, osv. IN3 Digitalbox/digital videokamera, osv. IN4 Spelkonsol IN5 Dator IN6 Andra komponenter IN7 Andra komponenter Framsida Videokamera, osv. OUT MAIN TV OUT SUB Projektor, osv. Se även: Tips för anslutning och videosignalgångar ( sidan 88) Att använda en RIHD-kompatibel TV, spelare eller brännare ( sidan 9) Om HDMI ( sidan 93) Tips För att lyssna på audio från en komponent via HDMI via högtalarna på din TV-apparat måste du aktivera HDMI Through ( sidan 65) och ställa in AV-receiver i standby-läget. Om inget ljud hörs med Blu-ray Disc/DVD-spelare, även fast proceduren ovan följts, ska din Blu-ray Disc/DVD-spelares inställning för HDMI-audio ställas om till PCM. ARC-funktion (Audio return channel, dubbelriktat ljud) Funktionen för dubbelriktat ljud (ARC) gör att du kan skicka ljudströmmen till HDMI OUT MAIN på AVreceiver via en TV med HDMI. Denna funktion kan användas när: Din TV stödjer ARC, och Ingångsväljaren TV/CD är vald, och HDMI Control(RIHD) är inställd på On ( sidan 64), och Audio Return Channel är inställd på Auto ( sidan 65). MHL (Mobile High-Definition Link) Med dess stöd för MHL (Mobile High-Definition Link) så gör AUX-ingången (front) det möjligt att mata in högupplöst video från en ansluten mobilenhet. Sv-5

16 Anslutningar Ansluta dina komponenter Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är ansluten till HDMI OUT MAIN. Om din TV är ansluten till andra videoutgångar använder du displayen på AV-receiver när du ändrar inställningar. : Tilldelningen kan ändras ( sidan 5). Nr Uttag/port Komponenter USB, VIDEO* ipod/iphone (videouppspelning) USB**3 ipod/iphone, MP3-spelare, USB-flashminne DIGITAL IN OPTICAL (GAME) Spelkonsoler OPTICAL (TV/CD) TV, CD-spelare COAXIAL (BD/DVD) Blu-ray Disc/DVD-spelare COAXIAL (CBL/SAT) Satellit/kabel, TV-box, RI dockningsstation osv. COMPONENT VIDEO IN (CBL/SAT) Satellit/kabel, TV-box, RI dockningsstation osv. OUT TV, projektor, osv. ETHERNET Router MONITOR OUT TV, projektor, osv. BD/DVD IN Blu-ray Disc/DVD-spelare CBL/SAT IN Satellit/kabel, TV-box, osv. STB/DVR IN TV-box/digital videokamera, osv. GAME IN Spelkonsol, RI dockningsstation PC IN Dator TV/CD IN TV, CD-spelare, kassettbandspelare, MD, CD-R, Skivspelare*4, RI dockningsstation * När ingången USB är vald, kan du mata in videosignaler från VIDEO-jacket. Videosignaler som matas in från VIDEO kommer att matas ut från MONITOR OUT- och HDMIuttagen. * Anslut inte AV-receiverns USB-port till en USB-port på din dator. Musik på din dator kan inte spelas via AV-receiver:n på detta sätt. *3 Endast frontpanelens USB-ingång är kompatibel med ipod/iphone. *4 Anslut en skivspelare (MM) som har en inbyggd phonoförstärkare. Om din skivspelare (MM) inte har en sådan måste du använda en separat phono-förförstärkare (kan köpas i fackhandeln). Om din skivspelare har en patrontyp i form av en rörlig spole (moving coil - MC) behöver du en vanlig MChuvudförstärkare eller MC-omvandlare som du hittar i handeln och en phono-förförstärkare. Se bruksanvisningen till din skivspelare för mer information. Med anslutning, kan du njuta av Dolby Digital och DTS. (För att även lyssna i zon /3, använd och.) Med anslutningen kan du njuta av ljud från externa komponenter medan du är i zon /3. Med anslutning : Om din Blu-ray Disc/DVD-spelare har både huvudstereo och flerkanalsutgångar, se till att ansluta huvudstereon. Anslut dina komponenter till lämpliga jack. Standardtilldelningarna visas nedan. Se Tips för anslutning och videosignalgångar för mer information ( sidan 88). Sv-6

17 Anslutningar 3 Ansluta Onkyo -komponenter Kontrollera att alla Onkyo-komponent är anslutna med en analog ljudkabel (anslutning i installationsexemplen) ( sidan 6). Utför -anslutningen (se bilden). Om du använder en RI-dockningsstation eller ett kassettdäck, ska du ändra ingångsdisplayen ( sidan 44). Med (Remote Interactive), kan du använda följande specialfunktioner: System på/automatisk aktivering När du påbörjar uppspelning på en komponent som är ansluten via, medan AV-receivern är i standby-läge, aktiveras AV-receiver automatiskt och väljer den aktuella komponenten som ingångskälla. Direkt växling När uppspelnings påbörjas på en komponent som är ansluten via väljer AV-receivern automatiskt den komponenten som ingångskälla. Fjärrkontroll Du kan använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra dina andra -kompatibla Onkyo-komponenter genom att rikta fjärrkontrollen mot AV-receiverns fjärrkontrollsensor istället för mot komponenten. Du måste ange rätt fjärrkontrollkod först ( sidan 75). t.ex. kassettdäck RI-dockningsstation Använd enbart -kablar för att göra -anslutningar. - kablar medföljer alla Onkyo-komponenter. Vissa komponenter har två -jack. Du kan ansluta vilken som helst av dessa till AV-receiver:n. Det andra jacket används för att ansluta fler -kapabla komponenter. Anslut endast Onkyo-komponenter till -jacken. Anslutning av utrustning från andra tillverkare kan leda till tekniska fel. Vissa komponenter kanske inte stöder alla -funktioner. Se handböckerna som medföljer dina Onkyo-komponenter. När zon /3 är aktiverad fungerar inte -funktionerna system på/automatisk aktivering eller direkt växling. R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Sv-7

18 Anslutningar Anslutning av antenner I detta avsnitt ges en förklaring av hur du ansluter medföljande inomhus FM-antenn och AM-ramantenn. AV-receiver mottar inga radiosignaler om en antenn inte anslutits och därför måste antennen anslutas innan du använder frekvensväljaren. Tryck. För in sladd. Släpp. Montera AM-ramantenn För in kontakten ordentligt i jacket. Varning Var försiktig så att du inte skadar dig när du använder häftstift. Häftstift, osv. Ansluta nätkabeln Sätt i nätkabeln i ett vägguttag. Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och AV-komponenter. Påslagning av AV-receivern kan orsaka en tillfällig strömtopp som kan störa annan utrustning som är ansluten till samma elkrets. Om detta är ett problem ska AV-receivern kopplas in till en annan elkrets. Använd inte någon annan nätkabel än den som medföljer AVreceivern. Den medföljande nätkabeln är exklusivt utformad för användning med AV-receivern och får inte användas med annan utrustning. Koppla aldrig ur nätkabeln från AV-receivern när den andra änden är inkopplad i vägguttaget. Detta kan göra att du utsätts för elektriska stötar. Koppla alltid ur nätkabeln från vägguttaget först och koppla sedan ur AV-receivern. AM-ramantenn (medföljer) FM-antenn för inomhusbruk (medföljer) När AV-receiver:n är klar för användning måste du ställa in en radiostation och justera antennens position för att få bästa möjliga mottagning. Håll AM-ramantennen så långt bort som möjligt från din AV-receiver, TV, högtalarkablar och strömkablar. Tips Om du inte får bra mottagning med den medföljande FM-antennen för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig FM-antenn för utomhusbruk istället. Om du inte får bra mottagning med den medföljande AM-ramantenn för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig AMantenn för utomhusbruk istället. Sv-8

19 Slå på/stänga av AVreceiver ON/STANDBY RECEIVER RECEIVER Påslagning Tryck på knappen ON/STANDBY på frontpanelen. eller Tryck på knappen RECEIVER och därefter på knappen RECEIVER på fjärrkontrollen. AV-receivern slås på och displayen tänds. Stänga av Tryck på knappen ON/STANDBY på frontpanelen. eller Tryck på knappen RECEIVER och därefter på knappen RECEIVER på fjärrkontrollen. AV-receivern försätts i standby-läge. Förhindra en högljudd överraskning när du slår på AV-receivern genom att alltid skruva ned volymen innan apparaten stängs av. Tips HYBRID STANDBY-indikatorn kanske tänds beroende på inställningens status ( sidan 50). För mer information om inställningar för energiförbrukning, se Auto Standby ( sidan 66). Påslagning & grundläggande funktioner Smidig användning i några enkla steg (Grundläggande inställning) För att underlätta användningen kan du följa dessa enkla steg för att hjälpa dig att konfigurera AV-receivern innan du använder den för första gången. Dessa inställningar behöver bara göras en gång. Se Grundläggande inställning för information ( sidan 0). Om Firmware Update Available -fönstret visas. När en ny version av maskinvara är tillgänglig så visas meddelandefönstret Firmware Update Available. Detta meddelande visas endast när AV-receivern är ansluten till ert hemmanätverk ( sidan 94). Följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen av maskinvaran. Använd / och ENTER på AV-receiver eller fjärrkontrollen för att välja ett av alternativen. Update Now: Startar uppdateringen av maskinvaran. Se Uppdatering av fast programvara ( sidan 84). Remind me Later: Meddelandet om uppdatering visas igen nästa gång du slår på AV-receivern. Never Remind me: Avaktiverar det automatiska meddelandet om uppdatering. Tips Meddelandefönstret kan aktiveras eller avaktiveras i Update Notice ( sidan 67). Sv-9

20 Grundläggande inställning Detta avsnitt förklarar de inställningar som vi rekommenderar innan du använder AV-receivern för första gången. Installationsguiden startar vid första användningen så att du kan utföra dessa inställningar. Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är ansluten till HDMI OUT MAIN. Välja språk för inställningsmenyerna på skärmen Denna steg bestämmer vilket språk som ska användas för inställningsmenyerna på skärmen. Se Language i OSD Setup ( sidan 64). Tips Ett tryck på HOME stänger inställningsguiden. Välj Initial Setup i Hardware Setup -menyn ( sidan 67) för att starta om den grundläggande inställningen. När språket för inställningsmenyerna valts visas en välkomstskärm. Initial Setup Welcome to initial setup. Have you connected all the speakers and devices? Before starting, please connect speakers and sources. Now, would you like to start initial setup? st Step : Audyssey EQ: Auto Setup nd Step : Source Connection 3rd Step : Remote Mode Setup 4th Step : Network Connection Yes No HOME Exit Påslagning & grundläggande funktioner Audyssey EQ: Auto Setup Detta steg utför den automatiska högtalarinställningen. Använd / för att välja ett av följande alternativ och tryck sedan på ENTER. Do it Now: Den automatiska högtalarinställningen utförs genom att följa instruktionerna på skärmen. Se steg i Använda funktionen Automatisk högtalarinställning ( sidan 33). När denna inställning är slutförd går inställningsguiden vidare till Source Connection. Do it Later: Hoppar över denna inställning. Tryck på ENTER och gå vidare till Source Connection. Använd / på AV-receiver eller på fjärrkontrollen för att välja ett av följande alternativ och tryck sedan på ENTER. Yes: Fortsätter till Audyssey EQ: Auto Setup. No: Hoppar över inställningarna och avslutar den grundläggande inställningen. Inställningsguiden går till Avsluta den grundläggande inställningen ( sidan ). Du kan alltid starta om den grundläggande inställningen genom att välja Initial Setup i menyn Hardware Setup ( sidan 67). Sv-0

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR99 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar...3 Påslagning & grundläggande funktioner...4 Bruksanvisning Uppspelning...3 Avancerad användning...56

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare

Flerkanalig AV-mottagare 4-433-534-21(1) (SE) Flerkanalig AV-mottagare Användarinstruktioner Läs snabbstartguiden som medföljde mottagaren först. Det gör det enklare att få en överblick över mottagarens anslutnings- och användningsflöde.

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE, så

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Läs mer

CX U UNIVERSALSPELARE

CX U UNIVERSALSPELARE CXU UNIVERSALSPELARE nehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 77 Begränsad garanti... 79 Skivtyper som stöds... 80 Skivor som inte kan spelas... 80 Anslutningar på bakpanelen... 8 Kontroller på frontpanelen...

Läs mer