TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar..."

Transkript

1 Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47 Styra andra komponenter...70 Bilaga...76 Internetradioguide Fjärrstyrningskoder Sv

2 VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN A VIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs dessa anvisningar.. Spara dessa anvisningar. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 0. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på TRANSPORTVAGNSVARNING S35A en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar. 3. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 4. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 5. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. Säkerhetsinformation och inledning C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 6. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 7. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 8. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 0 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 0 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 0 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut. Sv-

3 Försiktighetsåtgärder. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 30 V, 50 Hz eller AC 0 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). För modeller med [POWER]-knapp eller med både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar: Genom att trycka på knappen [POWER] för att välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp: Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för att välja standby-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. BEMÆRK: For modeller med [POWER]-knap eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper: Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. For modeller som kun har [ON/STANDBY]- knap: Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: For modeller med [POWER]-knapp, eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper: Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. For modeller som kun har [ON/STANDBY]- knapp: Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. Säkerhetsinformation och inledning HUOM! Malleissa, joissa on [POWER]-painike tai sekä [POWER]- että [ON/STANDBY]-painikkeet: Kytkimen [POWER] asettaminen asentoon OFF ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. Malleissa, joissa on vain [ON/STANDBY]- painike: Kytkimen [ON/STANDBY] asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. 5. Förebyggande av hörselskador ervera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Sv-3

4 Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Härmed deklarerar vi, under vårt fulla ansvar, att denna produkt efterlever standarderna: Säkerhet Begränsningar och metoder för mätning av radiostörningskaraktäristika Begränsningar av emission av övertonsström Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer RoHS-direktivet, 0/65/EU Härmed förklarar Onkyo Corporation att denna TX-NR66 följer de väsentliga kraven och andra relevanta stadgar i Direktiv 999/5/EC. Tack för att du valt att köpa en Onkyo AVreceiver. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du utför några anslutningar och kopplar in enheten. Genom att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan du erhålla optimal prestanda och lyssnarglädje från din nya AV-receiver. Behåll denna bruksanvisning för framtida användning. Säkerhetsinformation och inledning Medföljande tillbehör Kontrollera att du har följande tillbehör: FM-antenn för inomhusbruk ( sidan 8) AM-ramantenn ( sidan 8) Etiketter på högtalarkablar ( sidan ) Mikrofon för högtalarinställning ( sidan 4) Fjärrkontroll (RC-866M) och två batterier (AA/R6) Kom-igång-guide * Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och användning är likadana oberoende av färg. Complies with IDA Standards DA /SDPPI/0 37 TRA REGISTERED ER008660/ DEALER No No TA Sv-4

5 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation och inledning Viktiga säkerhetsföreskrifter... Försiktighetsåtgärder...3 Medföljande tillbehör...4 Innehållsförteckning...5 Funktioner...6 Frontpanel & bakpanel...7 Frontpanel...7 Display...8 Bakpanel...9 Fjärrkontroll...0 Styra AV-receiver...0 Anslutningar Ansluta AV-receiver... Ansluta högtalarna... Anslutning av TV/AV-komponenter...4 Om RIHD-kompatibla komponenter...5 Funktioner som kan utföras med RIHD-anslutningen...6 Bekräfta inställningarna...6 Anslutningstips...6 Anslutning av antenner...8 Ansluta Onkyo RI-komponenter...9 Använda hörlurar...9 Påslagning & grundläggande funktioner Slå på/stänga av AV-receiver...0 Ansluta nätkabeln...0 Påslagning...0 Stänga av...0 Uppdatering av programvara Meddelande... Om HYBRID STANDBY-indikatorn... Grundläggande inställning... Välja språk för inställningsmenyerna på skärmen... Audyssey MultEQ: Auto Setup... Source Connection... Remote Mode Setup... Network Connection... Avsluta den grundläggande inställningen... Använda funktionen Automatisk högtalarinställning...3 Utföra inställning av trådlöst nätverk...6 Uppspelning Uppspelning...8 Kontroll av innehåll på USBoch nätverksapparater...9 Förklaring av ikonerna på displayen...30 Spela ljud från en enhet med Bluetooth-stöd...30 Uppspelning av en USB-enhet...3 Lyssna på TuneIn...3 Spara andra internet-radiostationer...33 Ändra ikonernas layout på skärmbilden för nätverkstjänster...33 Spela musikfiler på en server (DLNA)...33 Spela musikfiler på en delad mapp...35 Fjärruppspelning...36 Lyssna på AM-/FM-radio...37 Spela ljud och video från separata källor...39 Använda ljudåtergivningssätt...40 Visa källinformation...44 Använda vilolägestimern...44 Ställa in displayens ljusstyrka...45 Ändra ingångsdisplay...45 Stänga av ljudet för AV-receiver...45 Använda menyn Home...46 Avancerad användning Inställningar via skärmen...47 Användning av snabbinstallationen...47 Använda ljudinställningar i snabbinstallationen...48 Använda inställningsmenyn (HOME)...5 Poster i inställningsmenyn...5. Input/Output Assign (In/utgångstilldelning)...5. Speaker Setup (Högtalarinställningar) Audio Adjust (Ljudjustering) Source Setup (Källinställningar) Listening Mode Preset (Förval av lyssningsläge) Miscellaneous (Övriga inställningar) Hardware Setup (Apparatinställningar) Remote Controller Setup (Fjärrkontrollinställning) Lock Setup (Låsinställningar)...67 Säkerhetsinformation och inledning Zon Utför anslutningar för zon Styra zon komponenter Styra andra komponenter Styra andra komponenter Förprogrammerade fjärrkontrollkoder Söka efter fjärrkontrollkoder Ange fjärrkontrollkoder Ommappning av färgade knappar... 7 Fjärrkontrollkoder för Onkyo-komponenter anslutna via RI... 7 Återställa REMOTE MODE-knapparna... 7 Återställa fjärrkontrollen... 7 Styra andra komponenter... 7 Använda Onkyo:s dockningsstation Styra din ipod/iphone Bilaga Felsökning Uppdatering av fast programvara Om HDMI Nätverk/USB-funktioner Licens- och varumärkesinformation Specifikationer... 9 För att återställa AV-receiver, se sidan 76. Sv-5

6 Funktioner Förstärkare 60 6 ohm (IEC) WRAT-förstärkarteknik för brett omfång (5 Hz till 00 khz bandbredd) Volymkretsar med optimal förstärkning H.C.P.S. (High Current Power Supply) transformator med extremt hög effekt Bearbetning Använder Qdeo -teknik för HDMI videouppskalning (kompatibel upp till 4K) HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color, Lip Sync, 4K (upp-skalning och Passthrough), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD och Multi-CH PCM) Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Dolby Pro Logic IIz Icke-skalbar konfiguration Minne A-form ljudåtergivningssätt Direct-läge Pure Audio-läge Musikoptimering för komprimerade digitala musikfiler Fasmatchande bassystem 9 khz/4-bitars D/A-konvertering Kraftfull och mycket precis 3-bitars DSPbearbetning Teknologi med jitterreduceringskrets Anslutningar 6 HDMI-ingångar och utgångar 4K (upp-skalning och Passthrough*)-kompatibla HDMI-ingångar * Kompatibel med HDMI IN till HDMI IN 4 enbart Onkyo för systemkontroll 3 digitala ingångar ( optiska/ koaxiala) Komponentvideoväxling ( ingång/ utgång) Banankontaktkompatibla högtalarstolpar * I Europa är det förbjudet att använda banankontakter för att ansluta högtalare till en ljudförstärkare. Strömförsörjd zon Bi-Amping funktion för FL/FR med SBL/SBR Internetradio-anslutning Nätverksfunktion för streaming av ljudfiler Wi-Fi (trådlöst LAN) Anslutning Trådlös uppspelning av musik via Bluetooth USB-ingång på frontpanelen för minnesenheter MHL-aktiverad HDMI IN Övrigt 40 förinställda FM-/AM-kanaler Audyssey MultEQ för att korrigera akustikproblem i rummet Audyssey Dynamic EQ för korrigering av ljudstyrka Audyssey Dynamic Volume för att bibehålla optimal ljudnivå och dynamiskt intervall Överkorsningsjustering (40/50/60/70/80/90/00/0/50/00 Hz) Kontrollfunktion för A/V-synk (upp till 800 ms.) Auto standby-funktion (automatisk vänteläge) Display på skärmen via HDMI Förprogrammerad -kompatibel fjärrkontroll Säkerhetsinformation och inledning Sv-6

7 Frontpanel & bakpanel Säkerhetsinformation och inledning Frontpanel Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. ON/STANDBY-knapp (0) BLUETOOTH-knapp och indikator (30, 67) Knapparna ZONE, OFF (69) Wi-Fi-indikator (6) Fjärrkontrollsensor (0) Display (8) LISTENING MODE-knappar (40) RT/PTY/TP-knapp (38) MEMORY-knapp (37) TUNING MODE-knapp (37) DISPLAY-knapp (44) HOME-knapp (46) TUNING / (37), PRESET / (37), markör och ENTER-knappar RETURN-knapp MASTER VOLUME reglage (8) PURE AUDIO-knapp och indikator (40) PHONES-uttag (9) TONE och knapparna för tonnivå (48) Ingångsväljar-knappar (8) AUX INPUT AUDIO/VIDEO-uttag USB-port (3) SETUP MIC-uttag (4) HYBRID STANDBY-indikator () Sv-7

8 Säkerhetsinformation och inledning Display s Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. Z (Zone )-indikator (69) 3D-indikator Denna tänds när en 3D-ingångssignal detekteras. Hörlursindikator (9), och markörindikatorer (3) Indikatorer för ljudåtergivningssätt och format (40, 6) Audyssey-indikator (3, 57) Dynamic EQ-indikator (58) Dynamic Vol-indikator (58) M.Opt (Music Optimizer)-indikator (49) Indikatorer för frekvensväljare RDS-indikator (38) AUTO-indikator (37) TUNED-indikator (37) FM STEREO-indikator (37) MUTING-indikator (45) Ingångsindikatorer (7) HDMI-indikator (64) DIGITAL-indikator ARC (Audio Return Channel)-indikator (65) USB-indikator (3) NET-indikator (3 till 35, 66) Meddelandeområde SLEEP-indikator (44) Indikatorer för kanal/enhet ch-indikator Hz-indikator m/ft-indikator db-indikator ASb (Auto Standby)-indikator (65) Sv-8

9 Säkerhetsinformation och inledning Bakpanel Se Ansluta högtalarna för anslutning ( sidorna till 9). REMOTE CONTROL-uttag COMPONENT VIDEO IN- och OUT-uttag ETHERNET-port FM ANTENNA-uttag och AM ANTENNAterminal HDMI IN och HDMI-utgång (HDMI OUT MAIN och HDMI OUT SUB)-uttag SPEAKERS-terminaler (CENTER, FRONT, SURROUND, SURROUND BACK or FRONT HIGH, ZONE ) Nätkabel DIGITAL IN COAXIAL- och OPTICAL-uttag GND skruv Uttag för kompositvideo och analogljud (BD/DVD IN, CBL/SAT IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN, PHONO IN) MONITOR OUT V-uttag ZONE LINE OUT-uttag SUBWOOFER PRE OUT-uttag Sv-9

10 Fjärrkontroll Styra AV-receiver Styr AV-receiver genom att trycka på RECEIVER för att välja mottagarläget. * RECEIVER * * * * Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. RECEIVER-knapp (0) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knappar (8) /// och ENTER-knappar QSETUP-knapp (47) Knappar för ljudåtergivningssätt (40) DIMMER-knapp (45) MUTING-knapp (45) DISPLAY-knapp (44) VOL /-knapp (8) RETURN-knapp HOME-knapp (46) SLEEP-knapp (44) Tips Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra Onkyo Blu-ray Disc/DVD-spelare, CD-spelare och andra komponenter. Se Ange fjärrkontrollkoder för mer information ( sidan 70). Styra frekvensväljaren Man kan styra frekvensväljaren på AV-receivern genom att trycka på knappen TUNER (eller RECEIVER). Du kan välja mellan AM och FM genom att trycka upprepade gånger på TUNER. /-knappar (37) D.TUN-knapp (37) DISPLAY-knapp CH +/ -knapp (38) Sifferknappar (37) * För att styra komponenter måste du först mata in fjärrkontrollkoden. Se Ange fjärrkontrollkoder för mer information ( sidan 70). Säkerhetsinformation och inledning * De här knapparna kan även användas när ett REMOTE MODE annat än mottagarläge väljs. Peka rätt med fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att peka mot AVreceiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan. Installera batterier Fjärrkontrollsensor Batterier (AA/R6) AV-receiver Cirka 5 m Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt sätt kan du försöka byta ut batterierna. Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller korrosion. Ta ut urladdade batterier så fort som möjligt för att förhindra skador från läckage eller korrosion. Sv-0

11 Anslutningar Ansluta AV-receiver Ansluta högtalarna Högtalarkonfiguration Följande tabell indikerar vilka kanaler som du bör använda beroende på hur många högtalare du har. En subwoofer med egen strömförsörjning rekommenderas för att få riktigt kraftfull bas, oberoende av hur många högtalare du har. Du måste ställa in högtalarinställningarna för att få bästa ljud från ditt surround-system automatiskt ( sidan 3) eller manuellt ( sidan 54). Antal högtalare Fronthögtalare Center-högtalare Surround-högtalare Surround back-högtalare* Surround back-högtalare* Front high-högtalare* Högtalarkonfiguration 5.-kanal: 7.-kanal: + 7.-kanal: + * Front high- och surround back-högtalare kan inte användas samtidigt. Använda strömförsörjda bashögtalare Anslutningar Hitta det bästa läget för din bashögtalare (subwoofer) genom att experimentera och placera den på olika platser i rummet när du spelar en film eller musik med kraftfull bas för att hitta ett läge som ger det mest tillfredsställande resultatet. Du kan ansluta den strömförsörjda subwoofern till två SUBWOOFER PRE OUT-uttag. Samma signal matas ut från varje uttag. Tips Om subwoofern inte har egen strömförsörjning och du använder en extern förstärkare ska subwooferns pre outjack anslutas till en ingång på förstärkaren. Sätta på högtalarkabeletiketterna Högtalarterminalerna är färgkodade för att lätt kunna identifieras. Högtalare Front vänster, Front high vänster, Zon vänster Front höger, Front high höger, Zon höger Center Surround vänster Surround höger Surround back vänster Surround back höger Färg Vit Röd Grön Blå Grå Brun Ljusbrun Fronthögtalare Center-högtalare Surroundhögtalare Subwoofer (en eller flera) Surround back-högtalare Front high-högtalare Vid /3 av väggen Hörnposition De medföljande etiketterna till högtalarkablarna är också färgkodade och du ska sätta dem på den positiva (+) änden av varje högtalarkabel enligt tabellen ovan. Sedan behöver du bara matcha färgen på varje etikett med motsvarande högtalarterminal. Sv-

12 Ansluta högtalarkablarna/strömförsörjda subwooferhögtalare Anslut,,,, och för 5.-kanals surroundljud. Om du endast använder en surround back-högtalare ska den anslutas till SURROUND BACK or FRONT HIGH L- uttagen. Fronthögtalare H Röd Center-högtalare Grön Fronthögtalare V Vit Anslutningar Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och AV-komponenter. Installationsguiden startar vid första användningen så att du kan utföra inställningarna. Läs instruktionerna som medföljer högtalarna. Som standard är högtalarna för 7.- kanalssurroundljud nedan konfigurerade för att användas: front höger/front vänster/center/ surround höger/surround vänster/surround back höger/ surround back vänster/subwoofer. Högtalarterminaler av skruvtyp Skala bort till 5 mm isolering från högtalarkablarnas ändar och tvinna de avskalade ledarna ordentligt, så som visas på bilderna. till 5 mm Grå Ljusbrun Brun Blå Strömförsörjd subwoofer Strömförsörjd subwoofer Surroundhögtalare H Surround back- eller Front high-högtalare H Surround back- eller Front high-högtalare V Surroundhögtalare V Var extra uppmärksam vad gäller högtalarnas polaritet. Med andra ord ska du endast ansluta positiva (+) terminaler till positiva (+) terminaler och endast ansluta negativa ( ) terminaler till negativa ( ) terminaler. Om kablarna är felvända kommer ljudet ur fas och låter onaturligt. Sv-

13 Anslutningar Försiktighetsåtgärder vid anslutning av högtalare Du kan ansluta högtalare med en impedans på mellan 4 och 6 ohm. Om impedansen för någon av de anslutna högtalarna är minst 4 ohm eller mer men under 6 ohm så ska du kontrollera att den lägsta högtalarimpedansen ställs in på 4ohms ( sidan 54). Om du använder högtalare med lägre impedans och använder förstärkaren med höga volymnivåer över en längre tid, kan förstärkarens inbyggda skyddskrets aktiveras. Onödigt långa eller mycket tunna kablar kan påverka ljudkvaliteten och bör undvikas. Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa kablarna. Detta kan skada AV-receiver. Kontrollera att metallkärnan i kabeln inte får kontakt med bakpanelen på AV-receivern. Detta kan skada AV-receiver. Dubbelförstärkning av front-högtalarna Viktigt: När du gör anslutningar för dubbelförstärkare ska du ta bort kontaktskenorna som länkar samman terminalerna för högtalarnas tweeter (hög) och woofer (låg). Dubbelförstärkare kan endast användas med högtalare som stöder dubbelförstärkare. Se handboken för högtalarna. Dubbelförstärkare ger bättre bas- och diskanteffekt. När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva ända upp till ett högtalarsystem typ 5. i huvudrummet. Anslut dubbelförstärkare genom att använda FRONTterminaler och SURROUND BACK or FRONT HIGHterminaler enligt nedan. När du har gjort anslutningarna för dubbelförstärkare och slagit på AV-receivern måste du ställa in högtalarinställningen för att aktivera dubbelförstärkaren ( sidan 54). Anslut inte mer än en kabel till varje högtalarterminal. Detta kan skada AV-receiver. Anslut inte en högtalare till flera terminaler. Tweeter (hög) Woofer (låg) Front höger Front vänster Sv-3

14 Anslutning av TV/AV-komponenter Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och AV-komponenter. För att visa inställningsmenyn på TV-skärmen, krävs en anslutning till HDMI OUT MAIN. Använd detta uttag för att ansluta till satellit/kabel-tv, etc. Anslutningar Använd detta uttag för att ansluta till spelkonsoler etc. Använd den här porten för att ansluta till en LANport på en router så att AV-receiver kan anslutas till ditt hemmanätverk. Använd uttag och terminal här för att ansluta den medföljande FM-antennen och AM-ramantennen. Använd detta uttag för att göra anslutningar med en analog ljudkabel. Med den här anslutningen kan du även njuta av analogt ljud från externa komponenter medan du är i zon. Använd detta uttag för att göra anslutningar med en komponentvideokabel. Använd detta uttag för att ansluta videokameran/mhl-aktiverad mobilenhet, osv. Om du väljer ingångsväljarknappen, spelas signalen från den komponent som är ansluten till det tilldelade uttaget. Ingångsvälj arknappar Innan du gör AV-anslutningar ska du läsa handböckerna som medföljer dina AV-komponenter. Tryck in kontakterna hela vägen för att få en ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka störningar eller fel). Förhindra störningar genom att hålla ljud- och videokablar på avstånd från nätkablar och högtalarkablar. Anslutningar Använd denna kontakt för att ansluta till HDMIingången på TV:n. Om din TV inte stöder ARCfunktionen (Audio Return Channel)*, måste du ansluta en optisk digitalkabel tillsammans med HDMI-kabeln till. Annan TV kan anslutas till HDMI OUT SUB uttaget. * ARC är den funktion som bär ljudsignalen från TV:n till uttag. Med ARC kan en enda HDMI-kabel ansluta TV:n och AV-receiver. Använd detta uttag för att ansluta till din Blu-ray Disc/DVD-spelare etc. Tips För att lyssna på ljud från en komponent via HDMI genom högtalarna på din TV-apparat måste du aktivera HDMI Through ( sidan 64) och ställa in AV-receiver i standbyläge. Om inget ljud hörs med Blu-ray Disc/DVD-spelare, även fast proceduren ovan följts, ska din Blu-ray Disc/DVDspelares inställning för HDMI-audio ställas om till PCM. Anslut en skivspelare (MM) med inbyggd phonoförförstärkare till TV/CD IN eller anslut den till PHONO IN med phono-förförstärkaren avstängd. Om din skivspelare (MM) inte har någon phono-förförstärkare, ansluter du den till PHONO IN. Om din skivspelare har en patrontyp i form av en rörlig spole (moving coil, MC) behöver du en vanlig MC-huvudförstärkare eller MC-omvandlare som du hittar i handeln för att ansluta till PHONO IN. Se bruksanvisningen till din skivspelare för mer information. Om din skivspelare har en jordkabel ansluter du den till AVreceiverns GND-skruv. Hos en del skivspelare skapas ett hum-ljud när jordkabeln ansluts. Koppla bort den om detta inträffar. Sv-4

15 MHL (Mobile High-Definition Link) Med dess stöd för MHL (Mobile High-Definition Link) så gör HDMI IN det möjligt att mata in högupplöst video från en ansluten mobilenhet. MHL-aktiverad mobilenhet osv. Ansluta till nätverket (tillval) Följande diagram visar hur du kan ansluta AVreceivern till ditt hemmanätverk. I det här exemplet är den ansluten till en LAN-port på en router med en inbyggd 4-port 00Base-TX switch. Nätverksanslutning via trådlöst LAN är möjligt. Se Utföra inställning av trådlöst nätverk för anslutningar ( sidan 6). Internetradio Modem Dator eller mediaserver WAN LAN Router Anslutningar AV-receiver möjliggör samverkan med CEC (Consumer Electronics Control) enligt HDMIstandarden, som är känd som RIHD. Olika länkade åtgärder kan utföras genom att man ansluter AVreceiver till en RIHD-kompatibel TV, spelare eller kamera. Standardinställningen är av, och därför måste man ändra inställningen till på för att kunna använda funktionen. Gör den här inställningen efter den ursprungliga inställningen. Om RIHD-kompatibla komponenter Följande komponenter är -kompatibla (från och med januari 03). TV Sharp TV Anslut inte AV-receiverns USB-port till en USB-port på din dator. Musik på din dator kan inte spelas via AV-receiver:n på detta sätt. Standardinställningen av uppdraget för ingångsväljartangenterna och uttag visas nedan. Dessa inställningar kan ändras. (Tilldelningen för kompositvideouttag och analoga ljusuttag kan inte ändras.) Ingångsväljarknappar HDMI-uttag COMPONENT VIDEOuttag DIGITAL IN COAXIALoch OPTICAL-uttag BD/DVD HDMI IN DIGITAL IN COAXIAL CBL/SAT HDMI IN 3 COMPONENT VIDEO IN DIGITAL IN COAXIAL Uttag för kompositvideo och analogljud VIDEO/AUDIO IN BD/DVD VIDEO/AUDIO IN CBL/SAT GAME HDMI IN 4 VIDEO/AUDIO IN GAME PC HDMI IN 5 VIDEO/AUDIO IN PC AUX HDMI IN VIDEO/AUDIO IN AUX TV/CD DIGITAL IN OPTICAL AUDIO IN TV/CD PHONO AUDIO IN PHONO Spelare/Brännare Onkyo och Integra -kompatibla spelare Toshiba spelare och brännare Sharp spelare och brännare (endast när de används tillsammans med en TV från Sharp) * Andra modeller än de som nämns ovan kan fungera tillsammans om de är kompatibla med CEC som är en del av HDMI-standarden men kan inte garanteras. För korrekt länkfunktion, anslut inte mer - kompatibla komponenter är det antal som anges nedan, till HDMI-ingångsterminalen. Blu-ray Disc/DVD-spelare: högst tre. Blu-ray Disc-/DVD-brännare/digital videokamera: högst tre. Digitalboxar för kabel-/satellit-tv: högst fyra. Anslut inte AV-receivern till annan AV-receiver/AVförstärkare via HDMI. Ordentligt länkad operation garanteras inte när fler -kompatibla komponenter än antalet som anges ovan har anslutits. Sv-5

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Användarhandbok. Creative Sound Blaster Live! Creative Audio Software

Användarhandbok. Creative Sound Blaster Live! Creative Audio Software User's Guide Användarhandbok Creative Sound Blaster Live! Creative Audio Software Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och medför inga utfästelser från Creative Technology

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri Bruksanvisning Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 BESKRIVNING OCH FUNKTIONER 3 DESIGN OCH PRESTANDA 3 TRÅDLÖS ANSLUTNING 3 INKLUDERAT 3 REGLAGE OCH

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer