TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar..."

Transkript

1 Innehåll AV-RECEIVER TX-NR99 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar...3 Påslagning & grundläggande funktioner...4 Bruksanvisning Uppspelning...3 Avancerad användning...56 Styra andra komponenter...86 Bilaga...95 Internetradioguide Fjärrstyrningskoder Sv

2 VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN A VIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs dessa anvisningar.. Spara dessa anvisningar. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 0. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på TRANSPORTVAGNSVARNING S35A en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar. 3. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 4. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 5. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. Säkerhetsinformation och inledning C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 6. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 7. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 8. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 0 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 0 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 0 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut. Sv-

3 Försiktighetsåtgärder. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 30 V, 50 Hz eller AC 0 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). För modeller med [POWER]-knapp eller med både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar: Genom att trycka på knappen [POWER] för att välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp: Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för att välja standby-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget. BEMÆRK: For modeller med [POWER]-knap eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper: Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. For modeller som kun har [ON/STANDBY]- knap: Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: For modeller med [POWER]-knapp, eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper: Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. For modeller som kun har [ON/STANDBY]- knapp: Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. Säkerhetsinformation och inledning HUOM! Malleissa, joissa on [POWER]-painike tai sekä [POWER]- että [ON/STANDBY]-painikkeet: Kytkimen [POWER] asettaminen asentoon OFF ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. Malleissa, joissa on vain [ON/STANDBY]- painike: Kytkimen [ON/STANDBY] asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. 5. Förebyggande av hörselskador ervera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Sv-3

4 Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Härmed deklarerar vi, under vårt fulla ansvar, att denna produkt efterlever standarderna: Säkerhet Begränsningar och metoder för mätning av radiostörningskaraktäristika Begränsningar av emission av övertonsström Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer RoHS-direktivet, 0/65/EU Härmed förklarar Onkyo Corporation att denna TX-NR99 följer de väsentliga kraven och andra relevanta stadgar i Direktiv 999/5/EC. Tack för att du valt att köpa en Onkyo AVreceiver. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du utför några anslutningar och kopplar in enheten. Genom att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan du erhålla optimal prestanda och lyssnarglädje från din nya AV-receiver. Behåll denna bruksanvisning för framtida användning. Säkerhetsinformation och inledning Medföljande tillbehör Kontrollera att du har följande tillbehör: FM-antenn för inomhusbruk ( sidan ) AM-ramantenn ( sidan ) Nätkabel ( sidan 4) Etiketter på högtalarkablar ( sidan 4) Mikrofon för högtalarinställning ( sidan 8) Fjärrkontroll (RC-840M) och två batterier (AA/R6) ( sidan ) Kom-igång-guide * Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och användning är likadana oberoende av färg. Complies with IDA Standards DA /SDPPI/0 37 TRA REGISTERED ER008660/ DEALER No No TA Sv-4

5 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation och inledning Viktiga säkerhetsföreskrifter... Försiktighetsåtgärder...3 Medföljande tillbehör...4 Innehållsförteckning...5 Funktioner...6 Frontpanel & bakpanel...7 Frontpanel...7 Display...9 Bakpanel...0 Fjärrkontroll... Styra AV-receiver... Anslutningar Ansluta AV-receiver...3 Ansluta högtalarna...3 Anslutning av TV/AV-komponenter...8 Om RIHD...9 Anslutningstips...0 Anslutning av antenner... Ansluta Onkyo RI-komponenter...3 Använda hörlurar...3 Påslagning & grundläggande funktioner Slå på/stänga av AV-receiver...4 Ansluta nätkabeln...4 Påslagning...4 Stänga av...4 Uppdatering av programvara Meddelande...5 Om HYBRID STANDBY-indikatorn...5 Grundläggande inställning...5 Välja språk för inställningsmenyerna på skärmen...5 Audyssey MultEQ XT3: Auto Setup...5 Anslutning av källa...6 Inställning fjärrläge...6 Nätverksanslutning...6 Avsluta den grundläggande inställningen...6 Använda funktionen Automatisk högtalarinställning...7 Utföra inställning av trådlöst nätverk...30 Uppspelning Uppspelning...3 Kontroll av innehåll på USBoch nätverksapparater...33 Förklaring av ikonerna på displayen...34 Spela ljud från en enhet med Bluetooth-stöd...34 Uppspelning av en USB-enhet...35 Lyssna på TuneIn...35 Spara andra internet-radiostationer...37 Ändra ikonernas layout på skärmbilden för nätverkstjänster...37 Spela musikfiler på en server (DLNA)...37 Spela musikfiler på en delad mapp...39 Fjärruppspelning...40 Lyssna på AM-/FM-radio...4 Spela ljud och video från separata källor...43 Använda ljudåtergivningssätt...44 Visa källinformation...5 Använda vilolägestimern...5 Ställa in displayens ljusstyrka...5 Ändra ingångsdisplay...53 Stänga av ljudet för AV-receiver...53 Välja högtalarlayout...53 Använda Hela huset-läget...53 Använda enkla makron...54 Använda menyn Home...55 Avancerad användning Inställningar via skärmen...56 Användning av snabbinstallationen...56 Använda ljudinställningar i snabbinstallationen...57 Använda inställningsmenyn (HOME)...60 Poster i inställningsmenyn In/utgångstilldelning...6. Högtalarinställningar Ljudjustering Källinställningar Förval av lyssningsläge Övriga inställningar Apparatinställningar Fjärrkontrollinställning Låsinställningar...8 Multizon...8 Göra multizon-anslutningar...8 Styra multizon-komponenter...83 Säkerhetsinformation och inledning Använda fjärrkontrollen i zon och multiroom-styrningssats Styra andra komponenter Styra andra komponenter Förprogrammerade fjärrkontrollkoder Söka efter fjärrkontrollkoder Ange fjärrkontrollkoder Ommappning av färgade knappar Fjärrkontrollkoder för Onkyo-komponenter anslutna via RI Återställa REMOTE MODE-knapparna Återställa fjärrkontrollen Styra andra komponenter Använda Onkyo:s dockningsstation... 9 Styra din ipod/iphone... 9 Inläsningskommandon Använda normala makron Bilaga Felsökning Uppdatering av fast programvara Om HDMI Nätverk/USB-funktioner Licens- och varumärkesinformation Specifikationer... För att återställa AV-receiver, se sidan 95. Sv-5

6 Funktioner Förstärkare 85 6 ohm (IEC) WRAT-förstärkarteknik för brett omfång (5 Hz till 00 khz bandbredd) Volymkretsar med optimal förstärkning H.C.P.S. (High Current Power Supply) transformator med extremt hög effekt 3 stegsinverterad Darlington förstärkardesign Bearbetning THX Select Plus-certifierad Använder Qdeo -teknik för HDMI videouppskalning (kompatibel upp till 4K) HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color, Lip Sync, 4K (upp-skalning och Passthrough), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD och Multi-CH PCM) Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Dolby Pro Logic IIz och Audyssey DSX DTSNeo:X Icke-skalbar konfiguration Minne A-form ljudåtergivningssätt Direct-läge Pure Audio-läge Musikoptimering för komprimerade digitala musikfiler Fasmatchande bassystem 9 khz/4-bitars D/A-konvertering Kraftfull och mycket precis 3-bitars DSPbearbetning Teknologi med jitterreduceringskrets Digital Processing Crossover Network Anslutningar 9 HDMI-ingångar ( på frontpanelen) och utgångar 4K (upp-skalning och Passthrough)-kompatibla HDMI-ingångar HDMI-utmatning via zon Onkyo för systemkontroll 6 digitala ingångar (3 optiska/3 koaxiala) Komponentvideoväxling ( ingångar/ utgång) Banankontaktkompatibla högtalarstolpar * I Europa är det förbjudet att använda banankontakter för att ansluta högtalare till en ljudförstärkare. Strömförsörjd zon /3 Bi-Amping funktion för FL/FR med FHL/FHR Analog RGB videoingång (D-sub 5) för PC Internetradio-anslutning Nätverksfunktion för streaming av ljudfiler Wi-Fi (trådlöst LAN) Anslutning Trådlös uppspelning av musik via Bluetooth USB-ingång på frontpanelen för minnesenheter MHL-aktiverad AUX frontingång Övrigt 40 förinställda FM-/AM-kanaler Audyssey MultEQ XT3 för att korrigera akustikproblem i rummet Audyssey Dynamic EQ för korrigering av ljudstyrka Audyssey Dynamic Volume för att bibehålla optimal ljudnivå och dynamiskt intervall Överkorsningsjustering (40/50/60/70/80/90/00/0/50/00 Hz) Kontrollfunktion för A/V-synk (upp till 800 ms.) Auto standby-funktion (automatisk vänteläge) Display på skärmen via HDMI Förprogrammerad (med inställningsmeny på skärmen) RI-kompatibel fjärrkontroll med fyra aktivitets- och lägestangent LED:er ISF (Imaging Science Foundation) videokalibrering Säkerhetsinformation och inledning Sv-6

7 Frontpanel & bakpanel Säkerhetsinformation och inledning Frontpanel Sv-7

8 Säkerhetsinformation och inledning Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. ON/STANDBY-knapp (4) Fjärrkontrollsensor () BLUETOOTH-indikator (34, 80) Wi-Fi-indikator (30) Display (9) MASTER VOLUME reglage och indikator (3, 5) HYBRID STANDBY-indikator (5) PURE AUDIO-knapp och indikator (44) Ingångsväljar-knappar (3) Frontlucka Tryck försiktigt på den nedre kanten av frontpanelen för att öppna luckan. PHONES-uttag (3) BLUETOOTH-knapp (34, 80) ZONE och ZONE 3-knappar (83) TONE och knapparna för tonnivå (57, 58) MONITOR OUT-knapp (6) DISPLAY-knapp (5) TUNING / (4), PRESET / (4), markör och enter (mitten)-knappar RT/PTY/TP-knapp (4) MEMORY-knapp (4) TUNING MODE-knapp (4) LISTENING MODE-knappar (44) WHOLE HOUSE MODE-knapp (53) SETUP MIC-uttag (8) QUICK SETUP-knapp (56) HOME-knapp (55) RETURN-knapp USB-port (35) AUX INPUT-uttag (9) Sv-8

9 Säkerhetsinformation och inledning Display Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. Högtalar/kanal-indikatorer Z (Zone )-indikator (83) Z3 (Zone 3)-indikator (83) Indikatorer för ljudåtergivningssätt och format (44, 75) M.Opt (Music Optimizer)-indikator (59), och markörindikatorer (35) NET-indikator (35 till 39, 80) Indikatorer för frekvensväljare RDS-indikator (4) AUTO-indikator (4) TUNED-indikator (4) FM STEREO-indikator (4) Ingångsindikatorer () HDMI-indikator (77) DIGITAL-indikator ANALOG-indikator Bi AMP-indikator Audyssey-indikator (7, 70) Dynamic EQ-indikator (7) Dynamic Vol-indikator (7) Hörlursindikator (3) Meddelandeområde MUTING-indikator (53) Volymnivå USB-indikator (35) SLEEP-indikator (5) Sv-9

10 Säkerhetsinformation och inledning Bakpanel Se Ansluta AV-receiver för anslutning ( sidorna 3 till 3). REMOTE CONTROL-uttag ETHERNET-port RS3-port Terminal för styrning. Trådlös antenn Vid en trådlös anslutning av AV-receiver till nätverket, justera antennens placering ( sidorna 30, 34) Uttag för kompositvideo och analogljud (BD/DVD IN, CBL/SAT IN, STB/DVR IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN, PHONO IN) HDMI IN och HDMI-utgång (HDMI OUT MAIN och HDMI OUT SUB/ZONE )-uttag COMPONENT VIDEO IN- och MONITOR OUTuttag IR IN- och OUT-uttag ZONE - och ZONE 3 V TRIGGER OUT-uttag ZONE - och ZONE 3 LINE OUT-uttag FM ANTENNA-uttag och AM ANTENNAterminal PC IN-uttag AC INLET DIGITAL IN COAXIAL- och OPTICAL-uttag GND skruv MONITOR OUT V-uttag PRE OUT-uttag (FRONT L/R, CENTER, SURR L/R, SURR BACK L/R, FRONT HIGH L/R, FRONT WIDE L/R, SUBWOOFER) Högtalaranslutningar (FRONT L/R, CENTER, SURR L/R, SURR BACK L/R, FRONT HIGH/ZONE 3 L/R och FRONT WIDE/ZONE L/R) Sv-0

11 Fjärrkontroll Styra AV-receiver Styr AV-receiver genom att trycka på RECEIVER för att välja mottagarläget. * RECEIVER * * * * Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad information. RECEIVER-knapp (4) ACTIVITIES-knappar (54, 94) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knappar (3) SP (högtalarlayout)-knapp (53) /// och ENTER-knappar QSETUP-knapp (56) Knappar för ljudåtergivningssätt (44) DIMMER-knapp (5) DISPLAY-knapp (5) MUTING-knapp (53) VOL /-knapp (3) RETURN-knapp HOME-knapp (55) SLEEP-knapp (5) Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra Onkyo Blu-ray Disc/DVD-spelare, CD-spelare och andra komponenter. Se Ange fjärrkontrollkoder för mer information ( sidan 86). Säkerhetsinformation och inledning Styra frekvensväljaren Man kan styra frekvensväljaren på AV-receivern genom att trycka på knappen TUNER (eller RECEIVER). Du kan välja mellan AM och FM genom att trycka upprepade gånger på TUNER. /-knappar (4) D.TUN-knapp (4) DISPLAY-knapp CH +/ -knapp (4) Sifferknappar (4) * När du vill ändra fjärrkontrollens läge utan att ändra den aktuella ingångskällan trycker du på MODE och sedan på REMOTE MODE inom cirka åtta sekunder. Sedan kan du använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra komponenten som hör ihop med knappen du tryckte in. * De här knapparna kan även användas när ett REMOTE MODE annat än mottagarläge väljs. Sv-

12 Säkerhetsinformation och inledning Peka rätt med fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att peka mot AVreceiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan. Fjärrkontrollsensor AV-receiver Cirka 5 m Installera batterier Batterier (AA/R6) Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt sätt kan du försöka byta ut batterierna. Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller korrosion. Ta ut urladdade batterier så fort som möjligt för att förhindra skador från läckage eller korrosion. Sv-

13 Anslutningar Ansluta AV-receiver Ansluta högtalarna Fronthögtalare Center-högtalare Surroundhögtalare Subwoofer (en eller flera) Surround back-högtalare Front high-högtalare Front wide-högtalare Högtalarkonfiguration Följande tabell indikerar vilka kanaler som du bör använda beroende på hur många högtalare du har. En subwoofer med egen strömförsörjning rekommenderas för att få riktigt kraftfull bas, oberoende av hur många högtalare du har. Du måste ställa in högtalarinställningarna för att få bästa ljud från ditt surround-system automatiskt ( sidan 7) eller manuellt ( sidan 64). Antal högtalare Fronthögtalare Centerhögtalare Surroundhögtalare Surround backhögtalare Surround backhögtalare Front highhögtalare Front widehögtalare Högtalarkonfiguration 5.-kanal: 7.-kanal: + 7.-kanal: + 7.-kanal: + 9.-kanal: kanal: kanal: + +.-kanal*: Anslutningar * Genom att använda en kombination av den inbyggda effektförstärkaren för 9 kanaler och en extern förstärkare för kanaler så kan du åtnjuta avspelning med upp till. kanaler. Använda strömförsörjda bashögtalare Vid /3 av väggen Hörnposition Hitta det bästa läget för din bashögtalare (subwoofer) genom att experimentera och placera den på olika platser i rummet när du spelar en film eller musik med kraftfull bas för att hitta ett läge som ger det mest tillfredsställande resultatet. Du kan ansluta den strömförsörjda subwoofern till två SUBWOOFER PRE OUT-uttag. Samma signal matas ut från varje uttag. Om subwoofern inte har egen strömförsörjning och du använder en extern förstärkare ska subwooferns pre outjack anslutas till en ingång på förstärkaren. Sv-3

14 Anslutningar Sätta på högtalarkabeletiketterna Högtalarterminalerna är färgkodade för att lätt kunna identifieras. Högtalare Front vänster, Front high vänster, Front wide vänster, Zon vänster, Zon 3 vänster Front höger, Front high höger, Front wide höger, Zon höger, Zon 3 höger Center Surround vänster Surround höger Surround back vänster Surround back höger Färg Vit Röd Grön Blå Grå Brun Ljusbrun De medföljande etiketterna till högtalarkablarna är också färgkodade och du ska sätta dem på den positiva (+) änden av varje högtalarkabel enligt tabellen ovan. Sedan behöver du bara matcha färgen på varje etikett med motsvarande högtalarterminal. Sv-4

15 Ansluta högtalarkablarna/strömförsörjda subwooferhögtalare Anslut,,,, och för 5.-kanals surroundljud. Uppspelning med 9. kanaler Förutom uppspelning med en 5.-kanalig anslutning om surround back, front high och front wide högtalare är anslutna, är det möjligt att välja högtalare för 9.-kanalig uppspelning (surround back och front high, surround back och front wide eller front high och front wide). Du kan välja vilka högtalare du vill använda efter prioritet. Se Välja högtalarlayout ( sidan 53). Om du endast använder en surround backhögtalare ska den anslutas till SURR BACK L-uttagen. Front highhögtalare H Röd Front widehögtalare H Röd Fronthögtalare H Röd Center-högtalare Grön Fronthögtalare V Vit Front widehögtalare V Vit Front highhögtalare V Vit Anslutningar Var extra uppmärksam vad gäller högtalarnas polaritet. Med andra ord ska du endast ansluta positiva (+) terminaler till positiva (+) terminaler och endast ansluta negativa ( ) terminaler till negativa ( ) terminaler. Om kablarna är felvända kommer ljudet ur fas och låter onaturligt. Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och AV-komponenter. Installationsguiden startar vid första användningen så att du kan utföra inställningarna ( sidan 5). Läs instruktionerna som medföljer högtalarna. Som standard är högtalarna för 7.- kanalssurroundljud nedan konfigurerade för att användas: front höger/front vänster/center/ surround höger/surround vänster/surround back höger/ surround back vänster/subwoofer. Högtalarterminaler av skruvtyp Skala bort till 5 mm isolering från högtalarkablarnas ändar och tvinna de avskalade ledarna ordentligt, så som visas på bilderna. till 5 mm Grå Ljusbrun Brun Blå Strömförsörjd subwoofer Strömförsörjd subwoofer Surroundhögtalare H Surround backhögtalare H Surround backhögtalare V Surroundhögtalare V Sv-5

16 Uppspelning med. kanaler Genom att använda en kombination av den inbyggda effektförstärkaren för 9 kanaler och en extern förstärkare för kanaler så kan du åtnjuta avspelning med upp till. kanaler. Anslut de analoga ljudingångsjacken på den externa effektförstärkaren till FRONT WIDE PRE OUT-uttag ns AV-receiver med ljudkablar. För att spela upp. kanaler, ställ inställning k uppspelning till Ja ( sidan 64). Effektförstärkare Försiktighetsåtgärder vid anslutning av högtalare Du kan ansluta högtalare med en impedans på mellan 4 och 6 ohm. Om impedansen för någon av de anslutna högtalarna är minst 4 ohm eller mer men under 6 ohm så ska du kontrollera att den lägsta högtalarimpedansen ställs in på 4ohms ( sidan 64). Om du använder högtalare med lägre impedans och använder förstärkaren med höga volymnivåer över en längre tid, kan förstärkarens inbyggda skyddskrets aktiveras. Onödigt långa eller mycket tunna kablar kan påverka ljudkvaliteten och bör undvikas. Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa kablarna. Detta kan skada AV-receiver. Kontrollera att metallkärnan i kabeln inte får kontakt med bakpanelen på AV-receivern. Detta kan skada AV-receiver. Dubbelförstärkning av front-högtalarna Anslutningar Viktigt: När du gör anslutningar för dubbelförstärkare ska du ta bort kontaktskenorna som länkar samman terminalerna för högtalarnas tweeter (hög) och woofer (låg). Dubbelförstärkare kan endast användas med högtalare som stöder dubbelförstärkare. Se handboken för högtalarna. Dubbelförstärkare ger bättre bas- och diskanteffekt. När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva ända upp till ett högtalarsystem typ 7. i huvudrummet. Anslut dubbelförstärkare genom att använda FRONTterminaler och FRONT HIGH-terminaler enligt nedan. När du har gjort anslutningarna för dubbelförstärkare och slagit på AV-receivern måste du ställa in högtalarinställningen för att aktivera dubbelförstärkaren ( sidan 64). Front widehögtalare H Front widehögtalare V Om inställningen k uppspelning är inställd på Ja, matas ingen video ut genom FRONT WIDE-terminalerna. Anslut inte mer än en kabel till varje högtalarterminal. Detta kan skada AV-receiver. Anslut inte en högtalare till flera terminaler. Front höger Tweeter (hög) Woofer (låg) Front vänster Sv-6

17 Anslutningar Använda högtalare utan Crossover Network Viktigt: Högtalare utan crossover network är högtalare utan något inbyggt crossover network. Med högtalare utan crossover network, var försiktig att INTE ansluta tweeter och woofer tvärtom eftersom det kan skada dina högtalare. Med högtalare utan crossover network, var försiktig att INTE ställa in Högtalartyp(Front) till Bi-Amp eftersom det kan skada dina högtalare. Försäkra dig om att inställningen är inställd på Digital Crossover. Bekräfta att dina högtalare inte har crossover network enligt handboken för högtalarna. En anslutning av högtalarna utan crossover network ger ett fint, tredimensionellt ljudfält som utökar bas- och diskanteffekten till sin fullaste omfattning. När högtalare utan crossover network används kan AV-receiver driva ända upp till ett högtalarsystem typ 7. i huvudrummet. Anslut FRONT (LOW FREQUENCY) terminaler och högtalarens woofer (låg) terminaler, och FRONT HIGH (HIGH FREQUENCY) terminaler och högtalarens tweeter (hög) terminaler som visas nedan. Du måste aktivera Digital Crossover i Högtalartyp(Front) ( sidan 64) och göra inställningarna för Digital Processing Crossover Network ( sidan 67). Du måste göra inställningen innan du ansluter högtalarna. Använda dipol-högtalare Du kan använda dipol-högtalare som surround- och surround back-högtalare. Dipol-högtalare matar ut samma ljud i två riktningar. Dipol-högtalare är i regel försedda med en pilmarkering som visar hur de ska placeras. Surround-dipol-högtalarna (a) bör placeras så att pilarna pekar mot tv:n/skärmen, medan surround back-dipol-högtalarna (b) bör placeras så att pilarna pekar mot varandra, enligt anvisningarna på bilden. Ansluta en effektförstärkare Du kan använda AV-receiver som en förförstärkare. Anslut alla högtalarutgångar till effektförstärkaren. Information finns i handböckerna som medföljde förstärkaren. a b Tv/skärm b a Tweeter (hög) Woofer (låg) Effektförstärkare Front höger Front vänster Ange Ingen för kanalen som du inte vill mata ut ( sidan 64). För att spela upp. kanaler, ställ inställning k uppspelning till Ja ( sidan 64). Sv-7

18 Anslutning av TV/AV-komponenter Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och AV-komponenter. För att visa inställningsmenyn på TV-skärmen, krävs en anslutning till HDMI OUT MAIN. Anslutningar Använd den här porten för att ansluta till en LANport på en router så att AV-receiver kan anslutas till ditt hemmanätverk. Använd uttag och terminal här för att ansluta den medföljande FM-antennen och AM-ramantennen. Använd detta uttag för att göra anslutningar med en analog ljudkabel. Med den här anslutningen kan du även njuta av analogt ljud från externa komponenter medan du är i zon /3. Använd detta uttag för att göra anslutningar med en komponentvideokabel. Använd detta uttag för att ansluta videokameran/ MHL-aktiverad mobilenhet, osv. Om du väljer ingångsväljarknappen, spelas signalen från den komponent som är ansluten till det tilldelade uttaget. Innan du gör AV-anslutningar ska du läsa handböckerna som medföljer dina AV-komponenter. Tryck in kontakterna hela vägen för att få en ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka störningar eller fel). Förhindra störningar genom att hålla ljud- och videokablar på avstånd från nätkablar och högtalarkablar. Ingångsväljarknappar Anslutningar Använd denna kontakt för att ansluta till HDMIingången på TV:n. Om din TV inte stöder ARCfunktionen (Audio Return Channel)*, måste du ansluta en optisk digitalkabel tillsammans med HDMI-kabeln till. Annan TV kan anslutas till HDMI OUT SUB uttaget. * ARC är den funktion som bär ljudsignalen från TV:n till uttag. Med ARC kan en enda HDMI-kabel ansluta TV:n och AV-receiver. Använd detta uttag för att ansluta till din Blu-ray Disc/DVD-spelare etc. Använd detta uttag för att ansluta till satellit/kabel-tv, etc. Använd detta uttag för att ansluta till TVboxen/digital videokamera etc. Använd detta uttag för att ansluta till spelkonsoler etc. För att lyssna på ljud från en komponent via HDMI genom högtalarna på din TV-apparat måste du aktivera HDMI through ( sidan 77) och ställa in AV-receiver i standbyläge. Om inget ljud hörs med Blu-ray Disc/DVD-spelare, även fast proceduren ovan följts, ska din Blu-ray Disc/DVDspelares inställning för HDMI-audio ställas om till PCM. Anslut en skivspelare (MM) med inbyggd phonoförförstärkare till TV/CD IN eller anslut den till PHONO IN med phono-förförstärkaren avstängd. Om din skivspelare (MM) inte har någon phonoförförstärkare, ansluter du den till PHONO IN. Om din skivspelare har en patrontyp i form av en rörlig spole (moving coil, MC) behöver du en vanlig MChuvudförstärkare eller MC-omvandlare som du hittar i handeln för att ansluta till PHONO IN. Se bruksanvisningen till din skivspelare för mer information. Om din skivspelare har en jordkabel ansluter du den till AV-receiverns GND-skruv. Hos en del skivspelare skapas ett hum-ljud när jordkabeln ansluts. Koppla bort den om detta inträffar. Om du ansluter din dator till PC IN (analog RGB) måste du tilldela för PC ingångsväljare ( sidorna 6, 63). Sv-8

19 MHL (Mobile High-Definition Link) Med dess stöd för MHL (Mobile High-Definition Link) så gör AUX (front)-ingången det möjligt att mata in högupplöst video från en ansluten mobilenhet. Ansluta till nätverket (tillval) MHL OUT MHL-aktiverad mobilenhet osv. Följande diagram visar hur du kan ansluta AVreceivern till ditt hemmanätverk. I det här exemplet är den ansluten till en LAN-port på en router med en inbyggd 4-port 00Base-TX switch. Nätverksanslutning via trådlöst LAN är möjligt. Se Utföra inställning av trådlöst nätverk för anslutningar ( sidan 30). Internetradio Modem Dator eller mediaserver WAN LAN Router Anslut inte AV-receiverns USB-port till en USB-port på din dator. Musik på din dator kan inte spelas via AV-receiver:n på detta sätt. Om RIHD Anslutningar AV-receiver möjliggör samverkan med CEC (Consumer Electronics Control) enligt HDMIstandarden, som är känd som RIHD. Olika länkade åtgärder kan utföras genom att man ansluter AVreceiver till en RIHD-kompatibel TV, spelare eller kamera. Standardinställningen är av, och därför måste man ändra inställningen till på för att kunna använda funktionen. Gör den här inställningen efter den ursprungliga inställningen. Om -kompatibla komponenter Följande komponenter är -kompatibla (från och med januari 03). Standardinställningen av uppdraget för ingångsväljartangenterna och uttag visas nedan. Dessa inställningar kan ändras. (Tilldelning för kompositvideo-anslutning, analog ljudanslutning, DIGITAL AUX INPUT-anslutning och HDMI AUX INPUT-anslutning kan inte ändras.) Ingångsväljarknappar HDMI-uttag COMPONENT VIDEOuttag BD/DVD HDMI IN COMPONENT VIDEO IN CBL/SAT HDMI IN COMPONENT VIDEO IN DIGITAL IN COAXIALoch OPTICAL-uttag DIGITAL IN COAXIAL DIGITAL IN COAXIAL STB/DVR HDMI IN 3 DIGITAL IN COAXIAL 3 GAME HDMI IN 4 DIGITAL IN OPTICAL GAME HDMI IN 5 Uttag för kompositvideo och analogljud VIDEO/AUDIO IN BD/DVD VIDEO/AUDIO IN CBL/SAT VIDEO/AUDIO IN STB/DVR VIDEO/AUDIO IN GAME PC HDMI IN 6 AUDIO IN PC AUX HDMI AUX INPUT DIGITAL AUX INPUT VIDEO/AUDIO AUX INPUT TV/CD DIGITAL IN AUDIO IN TV/CD OPTICAL PHONO AUDIO IN PHONO TV Sharp TV Spelare/Brännare Onkyo och Integra -kompatibla spelare Toshiba spelare och brännare Sharp spelare och brännare (endast när de används tillsammans med en TV från Sharp) * Andra modeller än de som nämns ovan kan fungera tillsammans om de är kompatibla med CEC som är en del av HDMI-standarden men kan inte garanteras. För korrekt länkfunktion, anslut inte mer - kompatibla komponenter är det antal som anges nedan, till HDMI-ingångsterminalen. Blu-ray Disc/DVD-spelare: högst tre. Blu-ray Disc-/DVD-brännare/digital videokamera: högst tre. Digitalboxar för kabel-/satellit-tv: högst fyra. Anslut inte AV-receivern till annan AV-receiver/AVförstärkare via HDMI. Ordentligt länkad operation garanteras inte när fler -kompatibla komponenter än antalet som anges ovan har anslutits. Sv-9

20 Funktioner som kan utföras med - anslutningen För -kompatibel TV Följande länkade funktioner aktiveras genom anslutning av en AV-receiver till en - kompatibel TV. AV-receivern går över till standbyläge när TV:n ställs in i standby. Du kan ställa in menyskärmen på TV:n för att antingen mata ut ljud från högtalare anslutna till AVreceiver eller från TV:ns högtalare. Det går att mata ut audio från frekvensväljaren eller AUX-ingången på din TV till AV-receiverns högtalare. (En anslutning så som en optisk digital kabel eller liknande behövs förutom HDMI-kabeln.) Ingång till AV-receivern kan väljas med TV:ns fjärrkontroll. Åtgärder så som volymjusteringar eller liknande för AV-receiver kan utföras från TV:ns fjärrkontroll. För -kompatibel spelare/brännare Följande linkade funktioner aktiveras genom anslutning av en AV-receiver till en - kompatibel spelare/brännare. När uppspelning startas på spelaren/brännare kommer AV-receivern att växla till HDMI-ingång för den spelare/brännare som spelar upp material. Styrning av spelare/brännare kan utföras med hjälp av fjärrkontrollen som medföljde AV-receivern. * Beroende på modell som används kanske inte alla funktioner är tillgängliga. Tilldela inte en HDMI IN till TV/CD-väljaren den här gången, annars kanske inte CEC (Consumer Electronics Control)- funktionen fungerar som den ska. Bekräfta inställningarna. Slå på strömmen till alla anslutna enheter.. Stäng av strömmen på TV:n och kontrollera att strömmen stängs av automatiskt på anslutna enheter via länkfunktionen. 3. Slå på Blu-ray Disc/DVD-spelaren/brännaren. 4. Starta uppspelning på Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare och kontrollera följande: AV-receivern slås på automatiskt och väljer den ingång till vilken Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare är ansluten. TV:n slås automatiskt på och väljer den ingång till vilken AV-receivern är ansluten. 5. Följ TV:ns bruksanvisningar, välj Use the TV speakers (Använd TV-högtalarna) från menyskärmen på TV:n och kontrollera att ljud hörs från TV:ns högtalare och inte från högtalarna anslutna till AV-receivern. 6. Välj Use the speakers connected from the AVreceiver (Använd högtalarna anslutna från AVreceivern) från menyskärmen på TV:n och kontrollera att ljud hörs från högtalarna anslutna till AV-receivern och inte från TV-högtalarna. Ljud från DVD-Audio eller Super Audio CD kanske inte hörs från TV-högtalarna. Du kan mata ut ljudet från TV:ns högtalare genom att sätta ljudutmatningen för DVDspelaren till ch PCM. (Det kan hända att detta inte är möjligt beroende på spelarmodellen.) Även om du ställer in att ljud ska matas ut från TVhögtalarna kommer ljud att matas ut från högtalarna anslutna till AV-receiver när du justerar volymen eller ändrar inmatning på AV-receiver. För att mata ut ljud från TV-högtalarna, gör om motsvarande förfarande på TV:n. Anslut inte -kabeln samtidigt som en - anslutning med och ljudkompatibla komponenter används. På TV:n, när du väljer något annat än HDMI-uttaget till vilket AV-receivern är ansluten, kommer ingången på AVreceiver att ändras till TV/CD. Anslutningar AV-receiver kommer att slås på automatiskt i kombination när det bedöms vara nödvändigt. Även om AV-receivern är ansluten till en -kompatibel TV eller spelare/brännare, kommer den inte att slås på om det inte är nödvändigt. När TV:n är inställd att mata ut ljud från TV:n kan det hända att det inte kommer att starta upp i kombination. Funktioner länkade med AV-receivern kanske inte fungerar beroende på den anslutna komponentens modell. I sådana fall, styr du AV-receivern direkt. Anslutningstips Signalflöde för video och ljud Anslut AV-receiver mellan AV-komponenterna och TV. Signalen från AV-komponenterna sker genom AV-receiver. Du kan uppleva ljudet på TV: n genom AV-receiver. Blu-ray Disc/ DVD-spelare osv. TV, projektor, osv. AV-receiver Ljud Video, Ljud Videokomponenter kan anslutas genom att använda ett av följande videoanslutningsformat: kompositvideo, PC IN (analog RGB), komponentvideo eller HDMI. HDMI ger den bästa bildkvalitén. Sv-0

TX-NR5010 TX-NR3010. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR5010 TX-NR3010. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR500 TX-NR300 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...5 Bruksanvisning Avancerad användning...54

Läs mer

TX-NR828. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR828. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR88 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar...3 Påslagning & grundläggande funktioner...3 Bruksanvisning Uppspelning...3 Avancerad användning...55

Läs mer

TX-NR818. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR818. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR88 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner... Bruksanvisning Avancerad användning...50 Styra andra

Läs mer

TX-NR717. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR717. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR77 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...47 Styra andra

Läs mer

TX-NR727. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR727. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR77 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...5

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

TX-NR5009 TX-NR3009. Innehåll. Bruksanvisning. AV-receiver

TX-NR5009 TX-NR3009. Innehåll. Bruksanvisning. AV-receiver Innehåll AV-receiver Inledning...2 TX-NR5009 TX-NR3009 Anslutningar...2 Påslagning & grundläggande funktioner...24 Bruksanvisning Avancerad användning...47 Styra andra komponenter...76 Bilaga...85 Tack

Läs mer

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra

Läs mer

TX-NR515. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR515. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR55 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...44 Styra andra

Läs mer

AG-D500. Innehåll. Bruksanvisning AV DIGITAL HEMMABIOMOTTAGARE. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

AG-D500. Innehåll. Bruksanvisning AV DIGITAL HEMMABIOMOTTAGARE. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... SN2940362SV Y207- Innehåll AG-D500 AV DIGITAL HEMMABIOMOTTAGARE Säkerhetsinformation och inledning...2 Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Bruksanvisning Påslagning & grundläggande funktioner...9

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

TX-NR414. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11

TX-NR414. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11 AV-RECEIVER TX-NR44 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehåll...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...8 Bruksanvisning Avancerad användning...37 Styra andra komponenter...5

Läs mer

AG-D200. Innehåll. Bruksanvisning AV DIGITAL HEMMABIOMOTTAGARE. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

AG-D200. Innehåll. Bruksanvisning AV DIGITAL HEMMABIOMOTTAGARE. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... SN294036SV Y207- Innehåll AG-D200 AV DIGITAL HEMMABIOMOTTAGARE Säkerhetsinformation och inledning...2 Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Bruksanvisning Påslagning & grundläggande funktioner...9 Avancerad

Läs mer

HT-R393. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv.

HT-R393. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv. HT-R393 AV RECEIVER Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning finns här http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv.html Sv Innan du börjar Om den Grundläggande bruksanvisningen Den Grundläggande

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

TX-NR535. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv.

TX-NR535. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv. TX-NR535 AV RECEIVER Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning finns här http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv.html Sv 1 2 3 Speaker CableFärgetiketter Innan du börjar Om den Grundläggande

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

HT-R558. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11

HT-R558. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11 AV-RECEIVER HT-R558 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning...2 Innehåll...5 Anslutningar...11 Påslagning & grundläggande funktioner...19 Bruksanvisning Avancerad användning...39 Styra andra komponenter...52

Läs mer

AV-Receiver. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder receivern. Svenska

AV-Receiver. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder receivern. Svenska AV-Receiver Bruksanvisning Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder receivern. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillbehör........................................................

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

- 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W)

- 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W) STR-DA5400ES Funktioner - 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W) - Upplev fantastiskt surroundljud med avkodning i Dolby Digital +/Dolby

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska Digital Sound Projector Bruksanvisning Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska INNEHÅLL FUNKTIONER 4 Vad du kan göra med den här enheten............................

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

VSX-531. AV-receiver. Bruksanvisning. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se

VSX-531. AV-receiver. Bruksanvisning. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se VSX-5 AV-receiver Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Bruksanvisning Innehållsförteckning Tack för ditt köp av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

TX-SR313. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11

TX-SR313. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11 AV-RECEIVER TX-SR33 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning...2 Innehåll...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...36 Styra andra komponenter...47

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

HT-R358. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11

HT-R358. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehåll...5. Anslutningar...11 AV-RECEIVER HT-R358 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning...2 Innehåll...5 Anslutningar...11 Påslagning & grundläggande funktioner...18 Bruksanvisning Avancerad användning...32 Styra andra komponenter...44

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tänk på att funktioner/specifikationer kan skilja mellan olika länder.

Tänk på att funktioner/specifikationer kan skilja mellan olika länder. Sverige HT-IS100 http://www.sony.se Det här dokumentet skapades den 2008-sep-10 En till nyhet från Sony - njut av otroligt hemmabioljud från högtalare som inte är större än en golfboll! Det här toppmoderna

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Svenska för Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Svenska för Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika Digital Sound Projector Bruksanvisning Svenska för Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika Vad du kan göra med den här enheten Se till att läsa föreskrifterna i Säkerhets- och tillbehörsinformation

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

BeoLink Passive. Installationsguide

BeoLink Passive. Installationsguide BeoLink Passive Installationsguide Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Bruksanvisning AVR-X2100W INTEGRERAD NATVERKS-AV-MOTTAGARE. Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga

Bruksanvisning AVR-X2100W INTEGRERAD NATVERKS-AV-MOTTAGARE. Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga . Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga AVR-X200W INTEGRERAD NATVERKS-AV-MOTTAGARE Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark. Tillbehör 7 Sätta i batterierna

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Ta bort locket till batterifacket. Sätt i de fyra medföljande AAA-batterierna i batterifacket enligt polmarkeringarna.

Ta bort locket till batterifacket. Sätt i de fyra medföljande AAA-batterierna i batterifacket enligt polmarkeringarna. Svenska för Europa Snabbreferensguide Tillbehör Följande tillbehör medföljer denna produkt. Fjärrkontroll Enkel fjärrstyrning Batterier () (AAA, R0, UM-) AM-ramantenn * Utseendet på den medföljande nätkabeln

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisningar AV RECEIVER TX-SR252

Bruksanvisningar AV RECEIVER TX-SR252 Bruksanvisningar AV RECEIVER TX-SR5 VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT FÖRHINDRA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DU INTE AVLÄGSNA SKYDDSHÖLJET (ELLER BAKSIDAN). INGA DELAR INUTI KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. ÖVERLÅT SERVICE

Läs mer

AV-Surroundmottagare SR6009. Bruksanvisning. Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga

AV-Surroundmottagare SR6009. Bruksanvisning. Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga . AV-Surroundmottagare SR6009 Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark. Bruksanvisning 1 Tillbehör 8 Sätta i batterierna 9 Fjärrkontrollens funktionsområde 9 Egenskaper 10 Högkvalitativt ljud

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

1 Förberedelser. Svenska för Europa. AV-Receiver. Tillbehör. Kablar som behövs för anslutningar

1 Förberedelser. Svenska för Europa. AV-Receiver. Tillbehör. Kablar som behövs för anslutningar 1 Förberedelser AV-eceiver Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör medföljer produkten. Fjärrkontroll Batterier (AAA, 03, UM-4) (2 st.) Snabbinstallationsguide Svenska för Europa YPAO-mikrofon AM-antenn

Läs mer

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-184-698-72(1) Multi Channel AV Receiver Bruksanvisning STR-DA3600ES Printed in Malaysia 2010 Sony Corporation WARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand och elektriska

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

AV-Receiver. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska

AV-Receiver. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska AV-Receiver Bruksanvisning Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillbehör........................................................

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

hur du KRF-V7773D VR-4090/4080 ansluter och ställer in din Anslutnings- och inställningsguide

hur du KRF-V7773D VR-4090/4080 ansluter och ställer in din Anslutnings- och inställningsguide hur du ansluter och ställer in din KRF-V7773D VR-4090/4080 Anslutnings- och inställningsguide Denna bruksanvisning används för olika modeller enligt ovan. Tillgänglighet och funktioner kan variera beroende

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

AV-Receiver. Bruksanvisning. Svenska för Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika

AV-Receiver. Bruksanvisning. Svenska för Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika -Receiver Bruksanvisning Svenska för Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Egenskaper och möjligheter...4 Använda TV:ns OSD för att manövrera receivern...5 Granska

Läs mer

Bruksanvisning AVR-X1100W INTEGRERAD NATVERKS-AV-MOTTAGARE. Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga

Bruksanvisning AVR-X1100W INTEGRERAD NATVERKS-AV-MOTTAGARE. Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga . Innehåll Anslutningar Avspelning Inställningar Tips Bilaga AVR-X1100W INTEGRERAD NATVERKS-AV-MOTTAGARE Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark. 1 Tillbehör 7 Sätta i batterierna

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer