Ställa in en radiostation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställa in en radiostation"

Transkript

1 Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. 3. Tryck på TUNING för att starta automatiskt inställningsläge. Sökningen avbryts automatiskt när en kanal hittas. När en radiokanal ställts in tänds TUNED -indikatorn på displayen. Indikatorn FM STEREO tänds när en FM-radiostation ställts in. Inget ljud hörs när indikatorn TUNED är släckt. När signalen från en FM-radiokanal är svag: Radiovågorna kan vara svaga beroende på byggnadens struktur och miljömässiga förhållanden. I så fall ska du manuellt ställa in önskad radiokanal genom att hänvisa till nästa avsnitt. Ställa in kanaler manuellt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja

2 antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE så att AUTO -indikatorn på displayen släcks. 3. Tryck på TUNING för att välja önskad radiokanal. Frekvensen ändras med 1 steg varje gång du trycker på knappen. Frekvensen ändras kontinuerligt om knappen hålls intryckt och stannar när den släpps. Ställa in genom att titta på displayen. För att återställa indikatorn till AUTO : Tryck på TUNING MODE igen på huvudenheten. Enheten ställer automatiskt in en FM-kanal. Normalt kan du lämna indikatorn på AUTO. Ställa in kanaler efter frekvens Gör det möjligt att direkt ange frekvensen för den radiokanal du vill lyssna på. 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på D.TUN.

3 3. Ange radiokanalens frekvens med hjälp av sifferknapparna inom 8 sekunder. För att till exempel ange 87,5 (FM), tryck på 8, 7, 5 eller 8, 7, 5, 0. Om du har angett ett felaktigt nummer kan du ange det rätta efter 8 sekunder.

4 Information om AM/FM-uppspelning Förinställa en AM/FM-radiokanal Du kan registrera upp till 40 AM/FM-radiokanaler. Genom att ställa in kanaler i förväg kan du direkt slå på den radiokanal du önskar. Registrera en kanal 1. Ställ in den AM/FM-radiokanal du vill registrera. 2. Tryck på MEMORY på enheten så att det förinställda numret blinkar på displayen. 3. Tryck flera gånger på PRESET för att välja ett nummer mellan 1 och 40 medan det förinställda numret blinkar (under cirka 8 sekunder). 4. Tryck på MEMORY igen för att registrera. När den registreras slutar det förinställda numret att blinka. Upprepa denna procedur för alla dina bästa AM/FM-radiokanaler. Välja en förinställd radiostation 1. Tryck på CH +/- på fjärrkontrollen för att välja ett förinställt nummer. Du kan även trycka på PRESET på huvudenheten. Du kan också välja genom att direkt skriva in det förinställda numret med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

5 Radera en förinställd radiokanal 1. Tryck på CH +/- på fjärrkontrollen för att välja det förinställda numret att radera. 2. Tryck på och håll in MEMORY på huvudenheten och tryck på TUNING MODE för att radera det förinställda numret. Under raderingen släcks numret på displayen.

6 Information om AM/FM-uppspelning Använda RDS RDS står för Radio Data System och är en metod för överföring av FMradiosignaler. RDS fungerar bara i områden där RDS-sändningar förekommer. I vissa fall är inte textinformationen på displayen identisk med det innehåll som överförs från RDS-stationen. Dessutom kan oväntade tecken visas när enheten tar emot tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken på fel. Om signalen från en RDS-kanal är svag kan det hända att RDS-data visas kontinuerligt eller inte alls. PS (programservice): Radiokanalens namn visas när en radiokanal som sänder programserviceinformation ställs in. Frekvensen visas i 3 sekunder när du trycker på DISPLAY. RT (radiotext): Text visas på enhetens display när en radiokanal som sänder radiotextinformation ställs in. PTY (programtyp): Låter dig söka efter RDS-kanaler efter programtyp. TP (trafikprogram): Låter dig söka efter radiokanaler som sänder trafikinformation. Visa radiotext (RT) 1. Tryck en gång på RT/PTY/TP på huvudenheten. RT (radiotext) visas rullande på displayen. No Text Data visas om ingen textinformation finns tillgänglig. Söka efter typ (PTY) 1. Tryck två gånger på RT/PTY/TP på huvudenheten. Den aktuella programtypen visas på displayen.

7 2. Tryck på PRESET för att välja den typ av program du vill söka efter. Följande typer av RDS-kanaler visas: None News (nyhetssändningar) Affairs (aktuella frågor) Info (Information) Sport Educate (Utbildning) Drama Culture Science (Vetenskap och teknik) Varied Pop M (Popmusik) Rock M (Rockmusik) Easy M (Lättlyssnad musik) Light M (Lätta klassiker) Classics (Seriösa klassiker) Other M (Övrig musik) Weather Finance Children (Barnprogram) Social (Samhällsfrågor) Religion Phone In Travel Leisure Jazz (Jazzmusik) Country (Countrymusik) Nation M (Nationell musik) Oldies (Gamla hits) Folk M (Folkmusik) Document (Dokumentär) 3. Tryck på ENTER för att söka efter en radiokanal av den valda typen.

8 4. När önskad radiokanal hittats blinkar kanalens namn på displayen. Tryck då på ENTER igen. Om ingen kanal hittas visas meddelandet Not Found. Lyssna på trafikinformation (TP) 1. Tryck tre gånger på RT/PTY/TP på huvudenheten. När trafikinformationen sänds ut av den radiokanal du lyssnar på, visas [TP]. Endast TP visas om ingen trafikinformation finns tillgänglig. 2. Tryck på ENTER för att söka efter en radiokanal som sänder trafikinformation. 3. När en sådan radiokanal hittats blinkar indikatorn på displayen. Tryck då på ENTER igen. Not Found visas om ingen radiokanal som sänder trafikinformation hittas.

9 Spela upp musikfiler från en USB-enhet Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Tryck på USB på fjärrkontrollen för att välja USB. 2. Anslut din USB-lagringsenhet med musikfilerna till USB-porten på enheten, så att USB tänds på displayen. Om USB -indikatorn blinkar, kontrollera om USB-lagringsenheten är ansluten ordentligt. Ta inte ut USB-lagringsenheten när Connecting... visas på displayen. Detta kan skada data eller enheten.

10 3 Tryck på ENTER. Listan över mappar och musikfiler på USB-lagringsenheten visas på skärmen, välj mappen med markörknapparna och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. 4. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen.

11 Lyssna på internetradio Om internetradio Internetradio eller webbradio, nätradio eller strömmad radio är en ljudtjänst som kan nås från webbsidor som tillhör tjänsteleverantörer som distribuerar musik och ljudprogram i digitalt format. Det finns många webbsidor i världen, från landbaserade kanaler och speciella kanaler till personliga webbsidor som tillhandahåller sådana tjänster. Enheten levereras med förinställda internetradiokanaler (*), såsom TuneIn, för att du ska kunna njuta av dessa tjänster endast genom att ansluta till internet. * Nättjänster eller innehåll kan bli otillgängligt om tjänsteleverantören avslutar tjänsten.

12 Lyssna på internetradio TuneIn Med mer än radiostationer och 2 miljoner program registrerade är TuneIn en tjänst där du kan njuta av musik, sport och nyheter från hela världen. Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET tänds på displayen. Alternativt kan du trycka på Home och välja Network Service i hemmenyn. 2. Välj TuneIn med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa TuneIn:s översta skärm.

13 3. Använd markörknapparna för att välja en radiokanal eller ett program och tryck på ENTER för att börja uppspelningen. Angående TuneIn-menyn Tryck på MENU medan en radiokanal är på eller tryck på Go to Menu och sedan ENTER för att visa TuneIn-menyn. När du väljer motsvarande menyalternativ med markörerna och trycker på ENTER kan du utföra följande åtgärder: Add to My Presets: Registrerar radiokanaler och program i My Presets i TuneIn. Detta låter dig spela registrerade radiokanaler och program med ett enkelt handgrepp. ( My Presets visas inte om den är tom.) Remove from My Presets: Raderar en radiokanal eller ett program från My Presets i TuneIn. Report a problem: Rapporterar eller löser interaktivt ett problem relaterat till TuneIn. View Schedule: Visar tablån för radiokanalen eller programmet. Clear recents: Rensar alla radiokanaler och program från Recents i TuneIn. (Denna meny visas endast när en radiokanal eller ett program i Recents spelas.) Add to My Favorites: Registrerar radiokanaler och program i My Favorites i Network Service. Detta låter dig spela registrerade radiokanaler och program med ett enkelt handgrepp. Angående TuneIn-kontot Genom att skapa ett konto på webbsidan för TuneIn (tunein.com) och logga in från enheten kan du automatiskt lägga till radiokanaler och program i My Presets på enheten när du sparar dem på webbplatsen. Du måste logga in på TuneIn från enheten för att kunna visa radiokanaler som registrerats i My Presets. För att logga in, välj Login - I have a TuneIn account i toppmenyn för TuneIn på enheten och ange sedan ditt användarnamn och lösenord. Om du kopplar enheten till My Page på webbsidan för TuneIn med registreringskoden du får när du väljer Login - Login with a registration code på enheten, kan du logga in utan att ange användarnamn och lösenord.

14 Lyssna på internetradio Registrera annan internetradio För att lyssna på andra internetradioprogram, registrera programmet i listan My Favorites på NET TOP-skärmen enligt beskrivningen nedan. Enheten stöder internetradiokanaler lagrade i följande format: PLS (webbadress som slutar på.pls), M3U (webbadress som slutar på.m3u) och RSS (webbadress som slutar på rss/rdf/xml). Du kan registrera upp till 40 internetradiokanaler. Beroende på vilken datatyp och filformat som ska spelas kan det hända att du inte kan spela en internetradiokanal, även om dess format är PLS, M3U eller podcast (RSS). Tillgängliga tjänster kan variera beroende på vilket område du befinner dig i. Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Registrera en kanal Innan du startar proceduren: Namn och adress för den radiokanal du vill lägga till krävs. Kontrollera dem innan du börjar. 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET tänds på displayen.

15 2. Välj My Favorites med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa listskärmen My Favorites. 3. Välj ett tomt område i My Favorites med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. 4. Välj Create new station med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa ett tangentbord på skärmen. 5. Ange namnet och webbadressen för radiokanalen som ska läggas till. Välj Shift och tryck på ENTER för att växla mellan versaler och gemener. Välj eller och tryck på ENTER för att flytta markören i vald riktning. Välj Back Space och tryck på ENTER för att radera tecknet till vänster om markören. Registrera en kanal med dator Innan du startar proceduren: Namn och adress för den radiokanal du vill lägga till krävs. Kontrollera dem innan du börjar. 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på HOME för att återgå till hemmenyskärmen.

16 3. Välj Setup med markörknapparna och tryck på ENTER. 4. Välj 7.Hardware Setup - Network - IP Address med markörknapparna för att visa IP-adressen. Skriv ned IP-adressen eftersom du behöver den senare. 5. Öppna webbläsaren på din dator eller smartphone och ange enhetens IPadress i webbläsarens adressfält. Information om enheten visas i webbläsaren. ("WEB Setup") Om du använder Internet Explorer kan du också ange länken genom att välja Open... i menyn File. 6. Klicka på fliken My Favorites och ange namnet och webbadressen för internetradiokanalen. 7. Klicka på Save för att registrera den angivna internetradiokanalen i My Favorites. För att byta namn på en registrerad radiokanal: När radiokanalen spelas eller när den är vald i listan My Favorites, tryck på MENU för att visa menyskärmen. Välj Rename this station med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa tangentbordsskärmen. Byt namn på kanalen enligt önskemål. Radiokanalers namn kan även ändras från WEB Setup. Spela en registrerad radiokanal 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET tänds på displayen. 2. Välj My Favorites med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa de registrerade internetradiokanalerna. 3. Välj den radiokanal du vill radera med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. Radera en registrerad radiokanal

17 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET tänds på displayen. 2. Välj My Favorites med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa de registrerade internetradiokanalerna. 3. Välj den radiokanal du vill radera med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. Du kan även visa menyskärmen genom att trycka på MENU när radiokanalen spelas. 4. Välj Delete from My Favorites med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. Radiokanaler kan även raderas från WEB Setup.

18 Spela musik med DLNA Om DLNA Digital Living Network Alliance (DLNA) kan ses som en teknikstandard eller industrin som utvecklar teknikstandarden för sammankoppling och användning av AV-komponenter, datorer och andra enheter i ett hemnätverk (mer exakt kallas teknikstandarden för DLNA-riktlinjer). Med denna enhet kan du använda DLNA för att spela musikfiler lagrade på en dator eller hårddisk ansluten till ditt hemnätverk (NAS-enhet). Kontrollera att enheten och datorn eller NAS-enheten är anslutna till samma router. För att spela en musikfil med DLNA behöver du en NAS-enhet eller liknande med DLNA-serverfunktioner och en DLNA-spelare (programvara) för att streama musik. Du kan även streama musikfiler med en dator som har Windows Media Player 11 eller 12 eftersom de är utrustade med både DLNA-server och spelfunktioner. För att aktivera streaming måste du först konfigurera Windows Media Player 11 eller Windows Media Player 12. Med hjälp av din dator och fjärruppspelningsfunktionen i Windows Media Player 12 kan du streama musikfiler som finns lagrade på datorn till enheten.

19 Spela musik med DLNA Konfigurera Windows Media Player Windows Media Player Slå på datorn och starta Windows Media Player I Library -menyn väljer du Media Sharing för att öppna en dialogruta. 3. Markera kryssrutan Share my media och klicka på OK för att visa en lista över enheter som stöds. 4. Välj denna enhet och klicka på Allow. Motsvarande ikon markeras. 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. Windows Media Player Slå på datorn och starta Windows Media Player Klicka på Turn on media streaming för att visa en lista över spelare i nätverket. Om streaming redan är påslaget, välj More streaming options... i Stream -menyn för att visa alla spelare i nätverket. Fortsätt till steg Klicka på Turn on media streaming. En förteckning över alla spelare i nätverket visas. 4. Välj denna enhet i Media streaming options och kontrollera att den är inställd på Allow. 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

20 Spela musik med DLNA DLNA-uppspelning Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Starta servern (Windows Media Player 11, Windows Media Player 12 eller NAS-enhet) som innehåller de musikfiler som ska spelas. 2. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET tänds på displayen. Om NET blinkar är inte enheten korrekt ansluten till nätverket. När en trådbunden nätverksanslutning används, kontrollera Ethernetkabeln, och när du använder en trådlös nätverksanslutning, kontrollera att Wi-Fi -indikatorn på vänster sida av enheten är tänd. 3. Välj DLNA med markörerna och tryck på ENTER. 4. Välj målserver med markörknapparna och tryck sedan på ENTER för att

21 visa en lista över alternativ på den valda servern. Sökning fungerar inte på servrar som inte stödjer sökfunktioner. Enheten har inte tillgång till bilder och video lagrade på servrar. Innehållet på servern kanske inte visas beroende på serverns delningsinställningar. 5. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen. Om No Item visas ska du kontrollera att nätverket är korrekt anslutet.

22 Spela musik med DLNA Kontrollera fjärrstyrd uppspelning från en dator Du kan använda denna enhet till att spela musikfiler lagrade på din dator genom att styra datorn i ditt hemnätverk. Enheten stöder fjärrstyrd uppspelning via Windows Media Player 12. För att använda funktionen fjärrstyrd uppspelning med Windows Media Player 12 så måste Windows Media Player 12 ställas in i förväg. Med hjälp av en DLNA-kompatibel styrenhet (t.ex. en Androidapplikation), kan du välja en musikfil lagrad i Windows Media Player 12 och streama till enheten med hjälp av styrenheten. För information om hur du spelar upp med fjärrstyrning med hjälp av styrenheten, se styrenhetens instruktionsmanual. Ställa in PC 1. Slå på datorn och starta Windows Media Player I Stream -menyn väljer du Turn on media streaming för att öppna en dialogruta. Om streaming redan är påslaget, välj More streaming options... i Stream -menyn för att visa alla spelare i nätverket. Fortsätt till steg Klicka på Turn on media streaming för att visa en lista över spelare i nätverket. 4. Välj denna enhet i Media streaming options och kontrollera att den är inställd på Allow. 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. 6. Öppna Stream -menyn och kontrollera att Allow remote control of my Player... är markerat. Fjärruppspelning 1. Slå på strömmen till enheten. 2. Slå på datorn och starta Windows Media Player Välj en fil att spela med Windows Media Player 12 och högerklicka. För att spela musikfiler på en annan server med fjärruppspelning, öppna målservern från Other Libraries och välj den musikfil du vill spela. 4. Välj den här enheten i Play to och öppna Play to -fönstret i Windows Media Player 12 för att börja spela upp musikfilen på den här enheten. Operationer under fjärruppspelning kan utföras från Play to -fönstret på datorn. Uppspelningsskärmen visas på en TV som anslutits till

23 HDMI-utgången på enheten. Om du använder Windows 8 på din dator, klicka på Play to och välj därefter denna enhet. 5. Justera volymen med hjälp av volymfältet på Play to -fönstret. Ibland skiljer sig volymen som visas på fjärruppspelningsfönstret från den volym som visas på enhetens display. När volymen justeras från enheten återspeglas inte värdet på Play to -fönstret. Denna enhet kan inte fjärrspela musikfiler under följande förhållanden. Den använder en nätverkstjänst. Den spelar en musikfil från en USB-enhet. Agree valdes inte på DISCLAIMER-skärmen som visades när NET-ingång valdes på enheten för första gången.

24 Spela musikfiler i en delad mapp Om delad mapp En delad mapp är en mapp som på en nätverksenhet som en dator eller NAS-enhet (en hårddisk ansluten till ditt nätverk) har konfigurerats för åtkomst för andra användare. Du kan spela upp musikfiler i en delad mapp på din dator eller NAS-enhet anslutna till samma nätverk som enheten. För att kunna spela musikfiler i en delad mapp måste du först konfigurera Windows 8 eller Windows 7. Se till att enheten och datorn eller NAS-enheten är anslutna till samma router. Delningsalternativen måste ställas in och en delad mapp måste skapas på datorn i förväg. För information om hur du konfigurerar NAS-enheten och skapar en delad mapp, se NAS-enhetens instruktionsmanual.

25 Spela musikfiler i en delad mapp Ställa in PC Konfigurera delningsalternativen 1. Välj Choose Home group and Sharing Options på Control Panel. Om menyn inte visas, kontrollera att View by är inställt på Category. 2. Välj Change advanced sharing settings. 3. Kontrollera att följande radioknappar är valda i Home or Work : Enable network discovery Turn on file and printer sharing Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders Turn off password protected sharing 4. Välj Save Changes och klicka på OK i dialogrutan. Skapa en delad mapp 1. Välj den mapp du vill dela och högerklicka. 2. Välj Properties. 3. Välj Advanced Sharing i fliken Sharing. 4. Markera kryssrutan Share this folder och klicka på OK. 5. Välj Share för Network File and Folder Sharing. 6. Välj Everyone från rullmenyn. Klicka på Add och sen på Share. För att ställa in användarnamn och lösenord för en delad mapp, ställ in Permissions i Advanced Sharing i fliken Sharing. Kontrollera om en arbetsgrupp är inställd.

26 Spela musikfiler i en delad mapp Spela från en delad mapp Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET tänds på displayen. Om NET blinkar är inte enheten korrekt ansluten till nätverket. När en trådbunden nätverksanslutning används, kontrollera Ethernetkabeln, och när du använder en trådlös nätverksanslutning, kontrollera att Wi-Fi -indikatorn på vänster sida av enheten är tänd. 2. Välj Home Media med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 3. Välj målserver med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. Du kan kontrollera din dators servernamn i datorns egenskaper. 4. Välj mapp som ska delas med markörknapparna och tryck sedan på

27 ENTER. 5. Om ett användarnamn och lösenord krävs, ange nödvändig inloggningsinformation. Inloggningsinformationen är den kontoinformation som ställdes in när den delade mappen skapades. Inloggningsinformation som angetts sparas för framtida bruk. 6. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen.

28 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Om fjärrkontrollen Med fjärrkontrollen för den här enheten kan du spela musikfiler lagrade på USB-enheter, internetradio, datorer och NAS-enheter i nätverket, såväl som på Bluetooth-kompatibla enheter. Den kan även användas för att visa information om musikfilerna som spelas och för att utföra olika åtgärder. Tillgängliga knappar kan variera beroende på den tjänst och enhet du vill spela. Vissa knappar kan inte användas med Bluetooth-kompatibla enheter. Dessutom måste den Bluetooth-kompatibla enheten stödja AVRCPprofilen. Vissa enheter kan inte användas även om de stöder AVRCPprofilen.

29 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Fjärrkontrollens knappar 1. Tryck på den INPUT SELECTOR (PC, NET, USB eller BLUETOOTH) som lämpar sig för ingångskällan på fjärrkontrollen. 2. Använd fjärrkontrollen genom att titta på namn och funktion för var och en av knapparna nedan. 1 TOP MENU: Den här knappen visar huvudmenyn för varje media eller server. 2 /, ENTER: Dessa knappar bläddrar igenom alternativ och aktiverar det markerade alternativet. / : Dessa knappar bläddrar igenom sidor. 3 : Den här knappen snabbspolar aktuell låt bakåt. Denna knapp kan ej användas från och med 10 sekunder innan uppspelningen avslutas. 4 : Den här knappen spelar den aktuella låten från början. Om du trycker på denna knapp två gånger spelas föregående låt. 5 CH +/- knappen: Flyttar markören i förteckningen över internetradiokanaler i My Favorites. 6 MENU: Den här knappen visar menyn för varje internetradiotjänst. 7 RETURN: Med den här knappen går du tillbaka till föregående skärm. 8 : Den här knappen snabbspolar aktuell låt framåt. Denna knapp kan ej användas från och med 10 sekunder innan uppspelningen avslutas.

30 9 : Den här knappen spelar nästa låt. F : Den här knappen startar uppspelningen. G : Den här knappen pausar uppspelningen. H SEARCH: Knappen växlar mellan uppspelningsskärmen och listskärmen under uppspelning. I : Den här knappen stoppar uppspelningen. J RANDOM: Den här knappen startar slumpmässig uppspelning. K REPEAT: Den här knappen spelar upp en låt (eller låtar) igen. Genom att trycka på den här knappen flera gånger växlas repetitionslägena. L DISPLAY: Denna knapp ändrar visad låtinformation under uppspelning. Om du trycker på denna knapp när listskärmen visas så växlas skärmen till uppspelningsskärmen. Bluetooth-kompatibla enheter: Knappar som kan användas är,,,,, och.

31 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Ikoner som visas under uppspelning Ikoner visas på displayen under uppspelning av musikfiler. Betydelsen av varje ikon är följande: : Mapp : Låt : Spela : Pausa : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt : Artist : Album : Upprepa en låt : Upprepa en mapp : Upprepa : Blanda

32 Använda ljudåtergivningssätten Välja ljudåtergivningssätt Med lägena för ljudåtergivningssätt kan du välja det bästa ljudet för din ingångskälla. 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på en av följande knappar beroende på ditt val bland de fyra ljudåtergivningssätten. Om du trycker på en knapp ändras ljudåtergivningssättet till det som valts. Ställ in önskat ljudåtergivningssätt genom att lyssna på ljudet. För mer information om de olika ljudåtergivningssätten och vad som skiljer dem åt, se Ljudåtergivningssättens innehåll. MOVIE/TV-knapp Du kan välja ett läge som passar för filmer och TV-program. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Direct Dolby D Dolby D+ Dolby EX/Dolby D EX Dolby TrueHD

33 DSD DTS DTS 96/24 DTS Express DTS-HD HR DTS-HD MSTR ES Discrete ES Matrix Full Mono Mono Multichannel Neo:6 Neo:6 Cinema PLII Movie PLIIx Movie/ PLII Movie PLIIz Height T-D TV Logic MUSIC-knapp Du kan välja ett läge som passar för musik. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Direct Dolby D Dolby D+ Dolby EX/Dolby D EX Dolby TrueHD DSD DTS DTS 96/24 DTS Express DTS-HD HR DTS-HD MSTR ES Discrete ES Matrix Full Mono Multichannel Neo:6 Neo:6 Music Orchestra PLII Music PLIIx Music/PLII Music PLIIz Height Pure Audio

34 Stereo Studio-Mix Unplugged GAME-knapp Du kan välja ett läge som passar för spel. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Direct Dolby D Dolby D+ Dolby EX/Dolby D EX Dolby TrueHD DSD DTS DTS 96/24 DTS Express DTS-HD HR DTS-HD MSTR ES Discrete ES Matrix Full Mono Neo:6 Game-Action Game-Rock Game-RPG Game-Sports Multichannel PLII Game PLIIx Game/PLII Game PLIIz Height T-D STEREO-knapp Du kan välja ett ljudåtergivningssätt som passar för stereo- och flerkanalskällor. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Stereo PURE AUDIO-knapp (endast på huvudenheten) (europeiska, australiska och asiatiska modeller) Displayen och den analoga videokretsen stängs av för att växla enheten till

35 PURE AUDIO-läge (europeiska, australiska och asiatiska modeller) och ge en renare ljudåtergivning. När detta läge väljs tänds indikatorn PURE AUDIO på enheten. Om du trycker på knappen igen återväljs föregående ljudåtergivningssätt. Om du väljer ljudåtergivningssättet Pure Audio stängs displayen och den analoga videokretsen av, men de videosignaler som matas in via HDMIingången matas ut från HDMI-utgången.

36 Använda ljudåtergivningssätten Ljudåtergivningssättens innehåll Valbara ljudåtergivningssätt varierar beroende på antal kanaler hos ingångsskällan och högtalarlayouten. Ljudåtergivningssätt som är tillgängliga när hörlurar är anslutna: Pure Audio (europeiska, australiska och asiatiska modeller), Mono, Direct och Stereo. Listor i alfabetisk ordning (A-Z) All Ch Stereo Idealisk för bakgrundsmusik då detta läge fyller hela lyssningsområdet med stereoljud från de främre, surround och bakre surroundhögtalarna. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Direct I detta läge återges ljud från ingångskällan som det är. Om till exempel en tvåkanalskälla från en musik-cd matas in kommer återgivningen att vara stereo, eller om en Dolby Digital-signal matas in kommer ljudfältet att kontrolleras i enlighet med antalet tillgängliga kanaler. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 2.1-kanals, 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Dolby D (Dolby Digital) Detta läge är till för användning med Dolby Digital-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Dolby D + (Dolby Digital Plus) Detta läge är till för användning med Dolby Digital Plus-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals

37 Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. När du spelar upp 5.1-kanalskällor från Blu-ray-skivor appliceras Dolby Digital automatiskt. Dolby EX/Dolby D EX Detta läge utökar alla 5.1-kanals musik- eller filmkällor till 6.1/7.1- kanalsuppspelning som kan ge en effekt av en bakre surroundhögtalare. Det är lämpligt för Dolby EX-ljudspår som innehåller den matrix-kodade bakre surroundkanalen. Om den bakre surroundeffekten läggs till en 5.1- kanalskälla så förbättras den rumsliga återgivningen genom att en rörlig ljudeffekt skapas med 360 graders surroundljud eller overheadljud vilket ger en mycket realistisk upplevelse. Ingångskälla: 5.1-kanals Högtalarkonfiguration: 7.1-kanals bakre surround Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II Detta läge utökar alla tvåkanalskällor till 7.1-kanalsuppspelning. Det ger en naturlig och tydlig ljudupplevelse med rent ljud. Om 5.1-kanals används utan bakre surroundhögtalare blir läget Dolby Pro LogicII istället för Dolby Pro Logic IIx. PLIIx Movie/PLII Movie: Använd detta läge med alla 2-kanalsfilmer (t.ex. TV, DVD, VHS). PLIIx Music/PLII Music: Använd detta läge med alla 2-kanalsmusikkällor (t.ex. CD, radio, kassetter, TV, DVD, VHS). PLIIx Game/PLII Game: Använd detta läge med alla 2-kanalsspelkällor. Ingångskälla: STEREO, 5.1-kanals (endast PLIIx Movie och PLIIx Music) Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals, 7.1-kanals bakre surround (endast PLIIx Movie och PLIIx Music) Dolby TrueHD Detta läge är till för användning med Dolby TrueHD-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream.

38 DSD Detta läge är till för användning med DSD-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Denna enhet stödjer DSD-signaler som matas in via HDMI IN. Bättre ljud är dock möjligt att få, beroende på den anslutna spelaren, vid utmatning från spelarens PCM-utgång. Konfigurera i så fall spelaren för PCMutmatning. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Detta läge är till för användning med DTS-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS 96/24 Detta läge är till för användning med DTS 96/24-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Med 96 khz samplingsfrekvens och 24-bitars upplösning ger det en överlägsen ljudåtergivning. Ingångskälla: 5.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Beroende på inställningarna blir detta ljudåtergivningssätt DTS. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Express Detta läge är till för användning med DTS Express-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för

39 spelaren är bitstream. DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio) Detta läge är till för användning med DTS-HD High Resolution Audio-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio) Detta läge är till för användning med DTS-HD Master Audio-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Neo:6 Detta läge utökar alla tvåkanalskällor till 5.1-kanals flerkanaligt surroundljud. Det erbjuder full bandbredd på alla kanaler, med stort oberoende mellan kanalerna. Det finns två typer av detta läge: en idealisk för filmer och en idealisk för musik. Neo:6 Cinema: Använd detta läge med alla 2-kanalsfilmer (t.ex. TV, DVD, VHS). Neo:6 Music: Använd detta läge med alla 2-kanalsmusikkällor (t.ex. CD, radio, kassetter, TV, DVD, VHS). Neo:6: Använd detta läge för att utöka alla 5.1-kanalsmusikkällor till 6.1- kanals eller 7.1-kanalsuppspelning med hjälp av Neo:6. Ingångskälla: STEREO (endast Neo:6 Cinema och Neo:6 Music), 5.1- kanals (endast Neo:6) Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals (endast Neo:6 Cinema och Neo:6 Music), 7.1-kanals bakre surround (endast Neo:6) ES Discrete (DTS-ES Discrete) Detta läge är till för användning med DTS-ES Discrete-källor och aktiverar 6.1-kanals eller 7.1-kanalsuppspelning med den bakre surroundkanalen. Sju helt diskreta kanaler ökar rumsåtergivningen och möjliggör 360 graders ljudlokalisering vilket skapar en ljudkorsning mellan surroundkanalerna. Ingångskälla: 6.1-kanals

40 Högtalarkonfiguration: 7.1-kanals bakre surround Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Använd för DVD-skivor med DTS ES-logotypen, särskilt om programvaran innehåller DTS-ES Matrix-ljudspår. Uppspelningen blir till DTS om ingen bakre surroundhögtalare är ansluten. ES Matrix (DTS-ES Matrix) Detta läge är till för användning med DTS-ES Matrix-ljudspår och aktiverar 6.1-kanals eller 7.1-kanalsuppspelning med den matrix-kodade bakre kanalen. Ingångskälla: 6.1-kanals Högtalarkonfiguration: 7.1-kanals bakre surround Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Använd för CD-skivor, DVD-skivor eller LD med DTS ES-logotypen, särskilt om programvaran innehåller DTS-ES Matrix-ljudspår. Uppspelningen blir till DTS om ingen bakre surroundhögtalare är ansluten. Full Mono I detta läge matar alla högtalare ut samma ljud i mono, så ljudet är samma oavsett var du befinner dig i rummet. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Game-Action I detta läge är ljudlokaliseringen distinkt med tonvikt på bas. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals Game-Rock I detta läge ligger tonvikten på ljudtrycket för förhöjd live-känsla. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals Game-RPG

41 I detta läge har ljudet en dramatisk känsla motsvarande atmosfären hos en orkester. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals Game-Sports Lämplig för ljud med mycket efterklang. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals Mono Använd detta läge när du tittar på en gammal film med monoljud eller använd det för att separat återge ljud på två olika språk som spelats in i vänster och höger kanal hos vissa filmer. Det är också lämpligt för DVD eller andra källor som innehåller multiplexljud. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 2.1-kanals, 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Multichannel Detta läge är till för användning med PCM flerkanalskällor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Orchestra Lämpligt för klassisk musik eller operamusik. Det här läget betonar surroundkanalerna för att göra stereobilden bredare och simulerar den naturliga ljudåtergivningen i en stor konserthall. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals PLIIz Height (Dolby Pro Logic IIz Height) Med hjälp av detta läge kan du effektivt använda befintliga program när stativhögtalare är anslutna. Det är lämpligt för olika typer av källor som film, musik och särskilt spel. Ingångskälla: STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 7.1-kanals höjd Pure Audio (europeiska, australiska och asiatiska modeller)

42 Detta läge ger en mycket exakt återgivning av ljudet. Eftersom ljudet från ingångskällan matas ut utan surroundljudsbearbetning och display- och videokretsarna är avstängda minimeras möjliga störningskällor och en realistisk ljudåtergivning erhålls. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 2.1-kanals, 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Detta läge kan inte väljas när zon 2 är aktiv. Om zon 2 aktiveras när detta läge är valt så växlas ljudåtergivningssättet automatiskt till Direct. Stereo I detta läge matas ljud ut från de främre vänstra och högra högtalarna och subwoofern. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 2.1-kanals, 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Studio-Mix Lämplig för rock- eller popmusik. Detta läge skapar ett livfullt ljudfält med en kraftig akustisk bild som på en klubb eller en rockkonsert. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals T-D (Theater-Dimensional) I detta läge kan du få en virtuell uppspelning av flerkanaligt surroundljud även med endast två eller tre högtalare. Det sker genom justering av hur ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 2.1-kanals, 3.1-kanals, 5.1-kanals, 7.1-kanals Bra resultat kanske inte är möjliga att uppnå om det blir för mycket efterklang, så vi rekommenderar att du använder det här läget i en miljö med litet eller inget naturligt eko. TV Logic Lämplig för TV-program som produceras i en TV-studio. Detta läge förbättrar surround-effekterna till hela ljudet för att röster ska höras tydligare och för att skapa en realistisk akustisk bild. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals Unplugged Lämpligt för akustiska instrument, röster och jazz. Detta läge betonar den

43 främre stereobilden och ger intryck av att man befinner sig precis framför scenen. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Högtalarkonfiguration: 5.1-kanals, 7.1-kanals

44 Använda ljudåtergivningssätten Kontrollera ingångsformatet Du kan kontrollera insignalernas ljudformat. Tryck flera gånger på DISPLAY på fjärrkontrollen när ljud från spelaren matas in för att växla vilken information som ska visas på huvudenhetens display. Om Dolby D 5.1 visas vid signalformat tas Dolby Digital 5.1-kanals signaler emot.

45 Avancerade inställningar Hur man ställer in Med den här enheten kan du anpassa avancerade inställningar, som att tilldela ingångar och ingångsväljare, eller ställa in olika högtalarinställningar för en ännu bättre upplevelse. Utför inställningarna i Setup i hemmenyn. Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Tryck på HOME för att återgå till huvudmenyn. Tillvägagångssätt 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på HOME för att återgå till hemmenyskärmen.

46 3. Välj Setup med / -markörerna och tryck sedan på ENTER. 4. Tryck på / för att välja önskad meny och tryck sedan på ENTER. 5. Använd / / / -markörerna för att välja önskat alternativ för att anpassa inställningarna. När ENTER visas på inställningsalternativet, tryck på ENTER. För att spara ändringarna och avsluta inställningen: Tryck på HOME för att avsluta.

47 Avancerade inställningar 1.Input/Output Assign (In/utgångstilldelning) Monitor Out De videoinsignaler som matas in i enheten konverteras när de sänds ut från HDMI OUT-uttaget till TV:n så att deras upplösning matchar den som TV:n använder. Monitor Out Standardvärde: MAIN Välj det HDMI-uttag som ska anslutas till TV:n. MAIN : När TV:n ansluts till HDMI OUT MAIN-uttaget SUB : När TV:n ansluts till HDMI OUT SUB-uttaget Insignalens upplösning ändras inte vid utmatning genom HDMI OUT SUB-uttaget. MAIN+SUB : Vid anslutning till både MAIN- och SUB-uttaget Videosignaler som matas in i kompositvideoingången eller COMPONENT VIDEO-ingångarna konverteras upp till HDMIsignaler och sänds sedan ut från HDMI-utgången. Om MAIN+SUB har valts Endast Through eller Auto kan väljas i Resolution. Insignalens upplösning ändras inte vid utmatning genom HDMI OUT SUB-uttaget. HDCP2.2-skyddad video från HDMI OUT SUB visas inte. Resolution Standardvärde: Through Ange upplösningen för HDMI OUT-uttagen. Bildens upplösning konverteras av enheten, så att den överensstämmer med den upplösning som stöds av den TV som används. Through : Upplösningen kommer att vara samma som den hos insignalen. Auto : Upplösningen konverteras automatiskt i enlighet med den upplösning som stöds av TV:n. 480p (480p/576p), 720p, p, 1080p, p : upplösning. 4K : Ungefär fyra gånger så hög upplösning som 1080p ( eller beroende på upplösningen hos den anslutna

48 TV:n) Om 1080p är valt, kommer 1080p/24-insignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Om den valda upplösningen inte stöds av monitorn, visas videon i samma upplösning som insignalen. Om 4K är valt kanske inte videosignaler kan sändas till vissa typer av TV-apparater. Se Angående videoupplösningen i Felsökning för mer information. Om Monitor Out är inställt på SUB kommer denna inställning att ställas in på Through. Tryck på ENTER om du sänder ut signaler från HDMI OUT MAINuttaget och kontrollera videon på TV:n medan du gör denna inställning. Tryck på RETURN om ingen video visas. (förutom när NET, USB eller BLUETOOTH är valt) HDMI Input Det är möjligt att ändra tilldelningen för ingångsväljarknapparna och HDMI IN-uttagen. BD/DVD Standardvärde: HDMI 1 HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till BD/DVDknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. CBL/SAT Standardvärde: HDMI 2 HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till CBL/SATknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. STB/DVR Standardvärde: HDMI 3 (HDCP2.2) HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till STB/DVRknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. GAME

49 Standardvärde: HDMI 4 HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till GAMEknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. PC Standardvärde: HDMI 5 HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till PCknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. AUX Standardvärde: FRONT/MHL Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till TV/CDknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. PHONO Standardvärde: HDMI 1 till HDMI 6 : Önskat HDMI IN-uttag kan tilldelas till PHONOknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. Component Video Input CBL/SAT-knappen tilldelas till COMPONENT VIDEO IN-uttaget som fabriksinställning. Denna tilldelning kan ändras om det behövs. Om du inte tilldelar något uttag, välj BD/DVD Standardvärde: -----

50 COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till BD/DVDknappen. CBL/SAT Standardvärde: COMPONENT COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till CBL/SAT-knappen. STB/DVR Standardvärde: COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till STB/DVR-knappen. GAME Standardvärde: COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till GAMEknappen. PC Standardvärde: COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till PCknappen. AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till TV/CDknappen. PHONO Standardvärde: COMPONENT : COMPONENT VIDEO IN-uttaget tilldelas till PHONO-

51 knappen. När du konverterar videosignaler som sänds in till COMPONENT VIDEO IN-uttagen och matar ut dem från HDMI OUT-uttagen ska du ställa in spelarens upplösning på 480i. Om inmatningen har 480p eller högre upplösning visas ett felmeddelande. Om Monitor Out är inställt på SUB kommer endast 480i/576ikomponentsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Video visas inte om inte TV:n stöder upplösningen. Om Monitor Out är inställt på MAIN eller MAIN+SUB och Resolution är inställt på Through, kommer 480i/576ikomponentsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Så TVapparater som inte stödjer dessa upplösningar kommer inte att kunna visa video. Composite Video Input Det är möjligt att ändra tilldelningen för ingångsväljarknapparna och COMPOSITE VIDEO IN V1 till 3-uttagen. BD/DVD Standardvärde: VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan tilldelas till BD/DVD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj CBL/SAT Standardvärde: VIDEO 1 VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan tilldelas till CBL/SAT-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj STB/DVR Standardvärde: VIDEO 2 VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan tilldelas till STB/DVR-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj GAME Standardvärde: VIDEO 3 VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan

52 tilldelas till GAME-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PC Standardvärde: VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan tilldelas till PC-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan tilldelas till TV/CD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PHONO Standardvärde: VIDEO 1 till VIDEO 3 : Önskat COMPOSITE VIDEO IN-uttag kan tilldelas till PHONO-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj När Monitor Out är inställt på SUB kommer 480i/576ikompositsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Video visas inte om inte TV:n stöder upplösningen. När Monitor Out är inställt på MAIN eller MAIN+SUB och Resolution är inställt på Through, kommer 480i/576ikompositsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Så TVapparater som inte stödjer dessa upplösningar kommer inte att kunna visa video. Digital Audio Input Det är möjligt att ändra tilldelningen för ingångsväljarknapparna och DIGITAL IN COAXIAL 1 till 2/OPTICAL-uttagen. BD/DVD Standardvärde: COAXIAL 1 COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan tilldelas till BD/DVD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj ----

53 -. CBL/SAT Standardvärde: COAXIAL 2 COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan tilldelas till CBL/SAT-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj STB/DVR Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan tilldelas till STB/DVR-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj GAME Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan tilldelas till GAME-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PC Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan tilldelas till PC-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: OPTICAL COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan tilldelas till TV/CD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PHONO Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Önskat DIGITAL IN-uttag kan

54 tilldelas till PHONO-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj Samplingshastigheter som stöds för PCM-signaler (stereo, mono) från en digital ingång är 32/44,1/48/88,2/96 khz/16, 20, 24 bitar.

55 Avancerade inställningar 2.Speaker Setup (Högtalarinställningar) Låter dig ändra högtalarinställningar såsom förekomsten av subwoofer, delningsfrekvens och så vidare. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Dessutom kommer du inte att kunna välja den här inställningen om du har ett par hörlurar anslutna eller om du lyssnar genom TV-högtalarna. Speaker Settings Ändra de anslutna högtalarnas impedans, typen av anslutning för fronthögtalare och andra högtalarinställningar. Speaker Impedance Standardvärde: 6ohms Ställ in impedansen för de anslutna högtalarna. 4ohms : Om någon av de anslutna högtalarna har 4 Ω eller mer, till mindre än 6 Ω impedans 6ohms : När alla de anslutna högtalarna har 6 Ω eller mer impedans Front Speakers Type Standardvärde: Normal Välj anslutningstyp för fronthögtalarna. Normal : När fronthögtalarna är anslutna på ett normalt sätt Bi-Amp : När fronthögtalarna är anslutna som dubbelförstärkare Powered Zone 2 Standardvärde: No Ställ in förekomst av högtalaranslutning för zon 2 Yes : När högtalare är anslutna till ZONE2-högtalaruttag No : När högtalare inte är anslutna till ZONE2-högtalaruttag Om Front Speakers Type är inställd på Bi-Amp kommer denna inställning att ställas in på No. För impedans, kontrollera uppgifterna på högtalarnas baksidor eller deras instruktionsmanual.

56 Speaker Configuration Låter dig ändra högtalarinställningar såsom förekomsten av varje högtalare, delningsfrekvens och så vidare. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Ljudet matas inte ut när du gör den här inställningen. Subwoofer Standardvärde: Yes Ställ in om en subwoofer är ansluten eller ej. Yes : När en subwoofer är ansluten No : När ingen subwoofer är ansluten Front Standardvärde: 100Hz Välj frekvensen för att börja sända ut basfrekvenser (överkorsningsfrekvens) för varje kanal från 40 Hz till 200 Hz. Full Band : Hela bandet matas ut. None : När ingen kompatibel högtalare anslutits Front kommer att låsas på Full Band om Subwoofer är inställt på No, och basfrekvenserna för de andra kanalerna kommer att sändas ut från fronthögtalarna. Se bruksanvisningen för den högtalare som används för information om inställningar. Center Standardvärde: 100Hz Välj frekvensen för att börja sända ut basfrekvenser (överkorsningsfrekvens) för varje kanal från 40 Hz till 200 Hz. Full Band : Hela bandet matas ut. None : När ingen kompatibel högtalare anslutits Denna inställning kan inte ställas in på Full Band såvida inte Front är inställt på Full Band. Surround Standardvärde: 100Hz Välj frekvensen för att börja sända ut basfrekvenser (överkorsningsfrekvens) för varje kanal från 40 Hz till 200 Hz. Full Band : Hela bandet matas ut. None : När ingen kompatibel högtalare anslutits Denna inställning kan inte ställas in på Full Band såvida inte

57 Back Front är inställt på Full Band. Standardvärde: 100Hz Välj frekvensen för att börja sända ut basfrekvenser (överkorsningsfrekvens) för varje kanal från 40 Hz till 200 Hz. Full Band : Hela bandet matas ut. None : När ingen kompatibel högtalare anslutits I följande fall ställs denna inställning in på None : Surround är inställt på None. Front Speakers Type är inställt på Bi-Amp. Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone2 är aktiverad. Denna inställning kan inte ställas in på Full Band såvida inte Surround är inställt på Full Band. Height Standardvärde: None Välj frekvensen för att börja sända ut basfrekvenser (överkorsningsfrekvens) för varje kanal från 40 Hz till 200 Hz. Full Band : Hela bandet matas ut. None : När ingen kompatibel högtalare anslutits I följande fall ställs denna inställning in på None : Surround är inställt på None. Front Speakers Type är inställt på Bi-Amp. Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone2 är aktiverad. Denna inställning kan inte ställas in på Full Band såvida inte Front är inställt på Full Band. Back ch Standardvärde: 2ch Välj antalet kanaler för den anslutna bakre surroundhögtalaren. 1ch : När en högtalare är ansluten (anslut till BACK eller HEIGHT L- uttagen) 2ch : När två högtalare anslutits Inställning kan inte ändras när Surround eller Back är inställt på None. LPF of LFE Standardvärde: 120Hz

58 Ställ in i lågpassfiltret för LFE-signaler (lågfrekvent effekt) för att kunna sända signaler med lägre frekvens än det inställda värdet och följaktligen slippa oönskat brus. Lågpassfiltret fungerar bara för källor med LFE-kanal. Ställ in en frekvens bland 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz och 120 Hz. Off : Använd inte denna funktion Dubbel bas Standardvärde: Denna funktion förstärker basen genom att mata basljud från de främre vänstra och högra högtalarna och mitthögtalaren till subwoofern. On : Basutmatningen kommer att förstärkas. Off : Basutmatningen kommer inte att förstärkas. Inställningen kommer inte att konfigureras automatiskt även om du utförde automatisk högtalarinställning. Om Subwoofer är inställd på No eller om Front är inställt på något annat än Full Band låses inställningen på Speaker Distance Ställ in avståndet från varje högtalare till lyssningspositionen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Unit Standardvärde: feet/meters Ange enheten för avstånd för konfigurering av inställningarna. feet : För inställning i fot (0,1 fot till 30,0 fot, i steg om 0,1 fot) meters : För inställning i meter (0,03 m till 9,00 meter, i steg om 0,03 meter) Front Left Standardvärde: 12.0 ft/3.60 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Center Standardvärde: 12.0 ft/3.60 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Front Right

59 Standardvärde: 12.0 ft/3.60 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Surround Right Standardvärde: 7.0 ft/2.10 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Back Right Standardvärde: 7.0 ft/2.10 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Denna inställning kan inte ändras när Powered Zone 2 är inställd på Yes och Zone 2 är aktiverad. Back Left Standardvärde: 7.0 ft/2.10 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Denna inställning kan inte ändras när Powered Zone 2 är inställd på Yes och Zone 2 är aktiverad. Surround Left Standardvärde: 7.0 ft/2.10 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Subwoofer Standardvärde: 12.0 ft/3.60 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Height Left Standardvärde: 9.0 ft/2.70 m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Denna inställning kan inte ändras när Powered Zone 2 är inställd på Yes och Zone 2 är aktiverad. Height Right Standardvärde: 9.0 ft/2.70 m

60 Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Denna inställning kan inte ändras när Powered Zone 2 är inställd på Yes och Zone 2 är aktiverad. När högtalaren är inställd på No eller None i Speaker Configuration kan inställningarna för Speaker Distance inte ändras: Standardvärdena varierar beroende på region. Level Calibration Justera nivån för varje högtalare med den inbyggda testtonen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Front Left Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Center Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Front Right Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Surround Right Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Back Right Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå.

61 Back Left Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Surround Left Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Subwoofer Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -15 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Height Left Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Height Right Standardvärde: 0 db Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. I följande fall kan inställningarna för Level Calibration inte ändras: Högtalaren är inställd på No eller None i Speaker Configuration. Mute (MUTING) är inställt.

62 Avancerade inställningar 3.Audio Adjust (Ljudjustering) Anpassar olika inställningar för ljud, t.ex. inställningar för uppspelning av multiplexljud eller flerspråkiga TV-sändningar och ljudfältsinställningar för ljudåtergivningssätten. Multiplex/Mono Multiplex Input Channel Standardvärde: Main Ställ in de ljudkanaler eller språk som ska matas ut när du spelar upp multiplexljud eller flerspråkiga TV-sändningar osv. Main : Endast huvudkanalen Sub : Endast subkanalen Main/Sub : Huvud- och subkanalerna matas ut samtidigt. Om multiplexljud spelas visas 1+1 när DISPLAY trycks in. Mono Input Channel Standardvärde: Left+Right Ställer in den kanal som ska användas för att spela upp 2-kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2-kanals analoga/pcm-källor med ljudåtergivningssättet mono. Left : Endast vänster kanal Right : Endast höger kanal Left + Right : Vänster och höger kanal Dolby Gör inställningar för ljudåtergivningssättet Dolby. PLIIx Music (2ch Input) Panorama Standardvärde: Off Justera ljudfältsinställningen för uppspelning av 2-kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2-kanals analoga/pcm-källor med ljudåtergivningssättet Dolby PrologicIIx Music. Välj bredd på ljudfältet.

63 On : Ljudfältets bredd ökas. Off : Standardvärde PLIIx Music (2ch Input) Dimension Standardvärde: 0 Justera ljudfältsinställningen för uppspelning av 2-kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2-kanals analoga/pcm-källor med ljudåtergivningssättet Dolby PrologicII Music. Välj djup på ljudfältet. -3 till +3 : Ljudfältet flyttas framåt när det inställda värdet är mindre än 0 och bakåt om värdet är större än 0. PLIIx Music (2ch Input) Center Width Standardvärde: 3 Konfigurera inställningen för uppspelning av 2-kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2-kanals analoga/pcm-källor med ljudåtergivningssättet Dolby PrologicIIx Music. Justera bredden på ljudet från mittenhögtalaren). 0 till 7 : Ju mindre inställningsvärdet är desto mer centreras ljudet till mittenhögtalaren och ju större inställningsvärdet är, desto mer distribueras ljudet till de främre högra och vänstra högtalarna. PLIIz Height Gain Standardvärde: Mid Justera utnivån för stativhögtalarna med ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic IIz Height. Utmatningen från stativhögtalarna kommer att förstärkas i ordningen Low, Mid (medel), High : Low, Mid och High. I följande fall kan inställningarna inte ändras: Height är inställt på None i Speaker Configuration. Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone2 är aktiverad. Dolby EX Standardvärde: Manual Ljudåtergivningssättet Dolby Digital EX väljs automatiskt när Dolby EXsignaler matas in. Auto : Använd denna funktion Manual : Välj önskat ljudåtergivningssätt I följande fall kan inställningarna inte ändras: Back är inställt på None i Speaker Configuration.

64 DTS Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone2 är aktiverad. Loudness Management Standardvärde: On Aktivera funktionen Late Night som gör att du kan lyssna på surroundljud med Dolby TrueHD-uppspelning även med låg volym. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Beroende på inställningen för Back i Speaker Configuration, kommer displayen att ändras. PLllx kommer att visas som PLllx/PLII Göra inställningar för ljudåtergivningssättet DTS Neo:6 Music. Neo:6 Music Center Image Standardvärde: 2 Justera bredden på den främre kanalens ljudfält när du spelar med ljudåtergivningssättet DTS Neo:6 Music. 0 till 5 : Om ett lägre värde väljs flyttas den främre kanalens ljudfält mot mitten, medan högre värden sprider ljudfältet mot vänster och höger. Theater-Dimensional Gör inställningar för läget Theater-Dimensional. Listening Angle Standardvärde: Wide Ange vinkel för de främre vänstra och högra högtalarna i förhållande till lyssningspositionen när du spelar med ljudåtergivningssättet Theater- Dimensional. Narrow : Mindre än 30 Wide : Större än 30 Värden som rekommenderas för Listening Angle är: 20 när Narrow har valts och 40 när Wide har valts.

65 Avancerade inställningar 4.Source Setup (Källinställningar) Justera volymnivåskillnaden mellan de olika apparaterna kopplade till denna enhet, byt namn på en ingångsväljare eller justera bildens kvalitet. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljarknapp. När du väljer önskad ingång för att kontrollera video eller ljud, starta uppspelning av den anslutna enheten. AccuEQ Room Calibration (AccuEQ rumskalibrering) AccuEQ Room Calibration (AccuEQ rumskalibrering) Standardvärde: Off Aktivera/inaktivera det ljudfält som ställts in med automatisk högtalarinställning On : Aktivera denna funktion Off : Inaktivera denna funktion I följande fall kan inställningarna inte ändras: Automatisk högtalarinställning utförs inte. Hörlurar är anslutna. IntelliVolume IntelliVolume Standardvärde: 0 db Justera volymnivåskillnaden mellan de anordningar som är anslutna till enheten. Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. Ange ett negativt värde om volymen på målenheten är högre än de andra och ett positivt värde om den är lägre. Denna funktion fungerar inte i zon 2. Name Edit Ställ in ett enkelt namn för varje ingång. Det inställda namnet kommer att visas på huvudenhetens display. Name

66 Standardvärde: Input name 1. Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att mata in 10 tecken eller mindre. Shift : Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på +10 på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener). " " " ": Flyttar markören i pilens riktning. Back Space : Tar bort ett tecken till vänster om markören. Space : Placerar ett mellanslag. Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla inmatade tecken. 2. Efter inmatning, välj OK med markören och tryck på ENTER. Det inmatade namnet kommer att sparas. För att namnge en förinställd radiostation, tryck på TUNER på fjärrkontrollen, välj AM/FM och välj ett snabbvalsnummer. Inställningen kan inte göras om du har valt NET, USB eller BLUETOOTH som ingångskälla. Picture Adjust Justera bildens kvalitet. (endast möjligt när videospelaren är ansluten till HDMI OUT MAIN-kontakten) Om du justerar den genom att kontrollera videon, tryck på ENTER. Tryck på RETURN för att återställa skärmen till föregående status. Wide Mode Standardvärde: Auto Ställ in bildförhållandet. Auto : Bildförhållandet ställs in automatiskt i enlighet med insignalerna och skärmbildens inställning för utmatning. "4:3": Full : Zoom :

67 Wide Zoom : När en 3D- eller 4K-videokälla sänds in, ställs denna inställning in på Full. Dessutom, för vissa upplösningar, kan denna inställning avaktiveras och ställas in på Full. Picture Mode Standardvärde: Custom En lämplig bildkvalitetsinställning för cinema eller game väljs. Du kan också justera varje post för att få din favoritbildkvalitet. Custom : Posterna från Game Mode till Color Temperature nedan kan justeras efter behov. Cinema : När videokällan är cinema Game : När videokällan är game Standard : Upplösningen kommer att ändras men bildkvaliteten justeras inte. Bypass : Varken upplösningen eller bildkvaliteten justeras. Om du väljer Bypass kommer skärmvisningsfunktionen att avaktiveras. Game Mode Standardvärde: Off Ändra till inställningen som passar för spel. Korrigera även eventuell fördröjning av spelkonsolens videosignaler. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Om du väljer On kommer fördröjningen att korrigeras men bildkvaliteten blir lägre. Inställningen låses på Off om Resolution ställs in på 4K. Film Mode Standardvärde: Auto Ändra till inställningen som passar för film. Auto : Bildbearbetning som passar för film kommer att utföras. Video : Film Mode kommer inte att tillämpas och insignalerna bearbetas som videokälla.

68 Edge Enhancement Standardvärde: Off Justera skärpan på konturerna i bilden. Välj mellan Off, Low, Mid (medel) och High. Inställningen låses på Off om Game Mode ställs in på On. När den horisontella upplösningen på den utmatade videon är TV-linjer eller mer, ställs denna inställning in på Off. Noise Reduction Standardvärde: Off Reducera brus på skärmen. Välj mellan Off, Low, Mid (medel) och High. Inställningen låses på Off om Game Mode ställs in på On. Brightness Standardvärde: 0 Justera ljusstyrkan på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Contrast Standardvärde: 0 Justera kontrasten på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Hue Standardvärde: 0 Korrigera färgtonen på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Saturation Standardvärde: 0 Justera mättnad på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Color Temperature Standardvärde: Normal Ställ in färgtemperatur på skärmen. Välj mellan Warm, Normal och Cool. I följande fall kan inställningarna för Picture Adjust inte ändras:

69 NET, USB eller BLUETOOTH är valt. Monitor Out är inställt på SUB. Tryck på CLR på fjärrkontrollen om du återställer alla inställningar från Game Mode till och med Color Temperature till sina standardvärden. Audio Selector Gör inställning för ingående ljud. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljarknapp. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras. Audio Selector Standardvärde: Låter dig välja prioriterad ingångskälla. ARC: När prioritet ges till insignal från ARC-kompatibel TV. Inställningen kan endast väljas när Audio Return Channel är inställt på Auto och även ingången TV/CD är vald. HDMI: När prioritet ges till insignal från HDMI-uttag Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till HDMI INuttaget på inställningen HDMI Input. COAXIAL (Coaxial input) : När prioritet ges till insignal från DIGITAL IN COAXIAL-uttag. Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till COAXIAL-uttaget i inställningen Digital Audio Input. OPTICAL (Optical input) : När prioritet ges till insignal från DIGITAL IN OPTICAL-uttag. Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till OPTICAL-uttaget i inställningen Digital Audio Input. Analog : För att alltid sända ut analogt ljud oberoende av insignalen Fixed Mode Standardvärde: Off Ange en insignal när HDMI, COAXIAL (Coaxial input) eller OPTICAL (Optical input) har valts för Audio Selector. Ställ in detta alternativ om brus förekommer eller om början av en låt som kommer efter ett avbrott kapas vid spelning av PCM- eller DTS-källor. Off : För att spela upp en analog signal när det inte finns någon digital signal. PCM : För att fastställa ingångskällan till PCM. DTS : För att låsa ingångskällan på DTS (utom för DTS-HD) Om inställningen Audio Selector ändras, ändras inställningen till Off. Inställningen kan inte ändras när TUNER, NET, USB eller BLUETOOTH är vald.

70 Avancerade inställningar 5.Listening Mode Preset (Förval av lyssningsläge) Du kan förinställa dina bästa ljudåtergivningssätt för varje ingång. (Du kan till exempel alltid använda rak avkodning för Dolby TrueHD-källan hos Blu-ray Disc för att spela upp med oförändrat ljudfält.) Välj ingång, signaltyp och ljudåtergivningssätt. Även om det är möjligt att välja ljudåtergivningssättet under uppspelning så återställs valt läge när enheten går in i standby-läge. Analog/PCM Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av PCM-signaler av CD och analoga signaler för LP-skiva och kassettband. Mono/Multiplex Source Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av Dolby Digital, AAC och andra digitala signaler som spelats in i mono eller multiplexljud. 2ch Source Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av Dolby Digital och andra digitala signaler som spelats in i 2 kanaler. Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssättet för uppspelning av Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- och Dolby TrueHD-signaler. DTS/DTS-ES/DTS-HD Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssättet för uppspelning av digitala ljudsignaler i

71 formaten DTS och DTS-HD High Resolution. Välj det ljudåtergivningssätt som anges för Blu-ray eller annan sådan DTS-HD Master Audio-källa. Other Multich Source Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av DSD-signaler av AAC, DVD-Audio och Super Audio CD som matas in från HDMI IN-kontakten. Tillgängliga ljudåtergivningssätt varierar beroende på insignalen. Inställningen Last Valid kommer alltid att välja det senast valda sättet. Endast Analog kan ställas in på ingångskällan TUNER. Digital och TrueHD kan ställas in på ingångskällorna NET och USB. Endast Digital kan ställas in på ingångskällan BLUETOOTH.

72 Avancerade inställningar 6.Miscellaneous (Övriga inställningar) Volume Setup Gör en detaljerad volyminställning på enheten. Maximum Volume Standardvärde: Off Ställ in maximal volym för att undvika för hög volym. Välj ett värde mellan Off och 30 till 79. Power On Volume Standardvärde: Last Ställ in volymnivån när strömmen slås på. Välj ett värde från Last (volymnivån innan den går in i standby-läge), Min, 1 till 79 och Max. Du kan inte ställa in ett högre värde än Maximum Volume. Headphone Level Standardvärde: 0 db Justera volymnivåskillnaden mellan högtalare och hörlurar. Välj ett värde mellan -12 db och +12 db. OSD Setup Gör inställning av skärmbildsfunktionen som kan visa inställningsmenyskärmen, volymhanteringsskärmen och liknande på TV:n. On Screen Display Standardvärde: On Ställ in huruvida du vill visa driftskärmen på TV:n. On : Driftskärmen kommer att visas på TV:n. Off : Driftskärmen kommer inte att visas på TV:n. Driftskärmen kanske inte visas beroende på ingångssignalen även om On är valt. Om driftskärmen inte visas, ändra upplösningen på

73 den anslutna enheten. Language Standardvärde: English Välj det språk som visas på skärmen. Screen Saver Standardvärde: 3min Ställ in tiden för att starta skärmsläckaren. Välj ett värde från 3 min, 5 min, 10 min och Off.

74 Avancerade inställningar 7.Hardware Setup (Apparatinställningar) Tuner AM/FM Frequency Step (nordamerikanska och taiwanesiska modeller) Standardvärde: 10kHz/200kHz Välj ett frekvenssteg beroende på vilket område du befinner dig i. Välj 10kHz/200kHz eller 9kHz/50kHz. När inställningen ändras raderas alla förinställningar för radio. AM Frequency Step (europeiska, australiska och asiatiska modeller) Standardvärde: 9kHz Välj ett frekvenssteg beroende på vilket område du befinner dig i. Välj 10kHz eller 9kHz. När inställningen ändras raderas alla förinställningar för radio. HDMI HDMI CEC (RIHD) Standardvärde: Off Ställ in till On för att aktivera länken för val av ingång och andra länkfunktioner med en HDMI-ansluten CEC-kompatibel enhet. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Beroende på TV-apparaten kan du behöva konfigurera en länk på TV:n. Den här funktionen är endast aktiv när anordningen är ansluten till HDMI OUT MAIN-kontakten. Ställ in till On för att visa namnet på de CEC-kompatibla komponenterna och RIHD On på displayen när skärmmenyn stängs. Strömförbrukningen i standby-läget kan öka om On är inställt. (Beroende på TV:ns status går enheten in i normalt standbyläge.) Om MASTER VOLUME-kontrollen på enheten används när denna

75 inställning är inställd på On och du lyssnar på ljudet genom högtalarna på TV:n så sänds ljudet även ut från högtalarna som är anslutna till enheten. Om du vill mata ut från någon av dem, ändra enhetens eller TV:ns inställningar, eller minska volymen på enheten. Om något onormalt inträffar när du ställer in On, ställ in till Off. När du ansluter en icke-cec-kompatibel komponent eller om du inte är säker på om den är kompatibel, ställ in denna inställning på Off. När du ändrar denna inställning, slå av och sedan på strömmen till alla anslutna komponenter. HDMI Through Standardvärde: Off Du kan visa video från en HDMI-ansluten spelare på TV:n även om enheten är i standby-läge. Denna inställning är endast giltig för en ingångsväljare till vilken en HDMI-kontakt tilldelas i HDMI Input. Den kan inte ställas in på någon annan ingångsväljare såvida inte en HDMIkontakt är tilldelad den. Off : Inställningen är inaktiverad. Video för en enhet som är ansluten till ett uttag visas inte. BD/DVD, CBL/SAT, STB/DVR, GAME, PC, AUX, TV/CD, PHONO : Video för enheten som är ansluten till det HDMI IN-uttag som är tilldelat till varje ingångskälla kommer att visas på TV:n. Last : Video för den anordning som är ansluten till HDMI IN-uttaget som är tilldelat den ingångsväljare som valdes omedelbart innan enheten går in i standby-läge kommer att visas på TV:n. Auto : Video för alla enheter som är anslutna till HDMI IN-uttagen kommer att sändas till TV:n. Eco : Video för alla enheter som är anslutna till HDMI IN-uttagen kommer att sändas till TV:n. Om denna inställning väljs när en CECkompatibel TV används minskar energiförbrukningen i standby-läge. Den kan inte väljas när HDMI CEC (RIHD) är inställd på Off. När HDMI Through är aktiverad ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. När du ändrar inställningen, slå av och sedan på strömmen till alla anslutna komponenter. Audio TV Out (MAIN) Standardvärde: Off Du kan njuta av ljud via högtalarna på den HDMI-anslutna TV:n medan denna enhet är på.

76 On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Om du väljer On, ställ in HDMI CEC (RIHD) till Off. Inställningen låses på Auto om HDMI CEC (RIHD) ställs in på On. Ljudåtergivningssättet kan inte ändras om Audio TV Out (MAIN) är inställt på On och ljudet sänds ut genom högtalarna på TV:n. Beroende på din TV eller insignalen från komponenten, kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på TV:n även om denna inställning är inställd på On. I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare. Om MASTER VOLUME-kontrollen på enheten används när Audio TV Out (MAIN) eller HDMI CEC (RIHD) är inställt på On och du lyssnar på ljudet genom högtalarna på TV:n så sänds ljudet ut från enheten. Om du inte vill sända ut ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten. Audio TV Out (MAIN) är låst på Off om Monitor Out är inställd på SUB. Audio TV Out (SUB) Standardvärde: Off Du kan njuta av ljud via högtalarna på den HDMI-anslutna TV:n medan denna enhet är på. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Ljudåtergivningssättet kan inte ändras medan Audio TV Out (SUB) är inställt på On och ljudet sänds ut genom högtalarna på TV:n. Beroende på din TV eller insignalen från komponenten, kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på TV:n även om denna inställning är inställd på On. I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare. Om MASTER VOLUME-kontrollen på enheten används när Audio TV Out (SUB) eller HDMI CEC (RIHD) är inställt på On och du lyssnar på ljudet genom högtalarna på TV:n så sänds ljudet ut från enheten. Om du inte vill sända ut ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten. Audio TV Out (SUB) är låst på Off om Monitor Out är inställd på MAIN. Audio Return Channel Standardvärde: - Du kan njuta av ljud från den HDMI-anslutna ARC-kompatibla TV:n via högtalarna som är anslutna till enheten. För att använda denna funktion,

77 ställ in HDMI CEC (RIHD) på On i förväg. Auto : När du lyssnar på TV-ljudet genom högtalarna som är anslutna till enheten Off : När ARC-funktionen inte används Lip Sync Standardvärde: On Denna inställning korrigerar automatiskt all desynkronisering mellan video- och ljudsignalerna baserat på data från den HDMI LipSynckompatibla TV:n. On : Automatisk korrigering är aktiverad. Off : Automatisk korrigering är inaktiverad. InstaPrevue Ändra förhandsgranskningen av videon som kommer in via HDMI, vilken visas med InstaPrevue i Home-menyn. Beroende på videokällan kanske de miniatyrbilder för förhandsgranskning som konfigurerats i lnstaprevue inte visas korrekt. Sub Window Standardvärde: Multi Ställ in hur du visar miniatyrbilder för förhandsgranskning. Multi : Visar alla miniatyrbilder för HDMI IN1, 2, 3, 4 och FRONT samtidigt. Single : Visar varje miniatyrbild individuellt. Position Standardvärde: Bottom/Lower Right Ställ in positionen för att visa miniatyrbilder för förhandsgranskning. När Multi är valt för Sub Window : Välj mellan Top, Bottom, Left och Right. När Single är valt för Sub Window : Välj bland Upper Left, Upper Right, Lower Left och Lower Right. Om Monitor Out är inställt på MAIN+SUB och Audio TV Out (SUB) är inställt på On Ställ in ljudutmatningen för den anslutna enheten till 2ch PCM. Om ljudet matas in via annat än HDMI, kommer ljud från TV:n som är ansluten till HDMI OUT SUB-uttaget inte matas ut.

78 Auto Standby Auto Standby Standardvärde: On/Off Denna inställning ställer enheten i standby-läge automatiskt efter 20 minuters inaktivitet utan video eller audioinmatning. On : Enheten går automatiskt in i standby-läge ( ASb tänds). Off : Enheten går inte automatiskt in i standby-läge. Auto Standby visas på displayen och menyskärmen 30 sekunder innan Auto Standby aktiveras. Auto Standby fungerar inte när zon 2 är aktiverat. Standardvärdena varierar beroende på region. HDMI Through Standardvärde: Off Aktivera eller inaktivera Auto Standby medan HDMI Through är på. On : Inställningen aktiveras. Off : Inställningen inaktiveras. HDMI Through kan inte ställas in på On om Auto Standby är inställd på Off. När HDMI Through används ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Network Gör nätverksinställningarna. Om nätverket är konfigurerat med en DHCP, ställ in DHCP till Enable för att konfigurera inställningen automatiskt. ( Enable är inställt som standard) För att tilldela fasta IP-adresser till varje komponent måste du ställa in DHCP på Disable och tilldela en IP-adress till denna enhet i IP Address, och ställa in information angående ditt nätverk, såsom Subnet Mask och Gateway. Network Standby Standardvärde: Off Du kan slå på strömmen till enheten via nätverket med en applikation som t.ex. Onkyo Remote.

79 On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion När Network Standby används ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Wi-Fi Standardvärde: Off (Wired) Anslut enheten till nätverket via en trådlös nätverksrouter. On : Wireless LAN connection Off (Wired) : Trådbunden nätverksanslutning Wi-Fi Setup Standardvärde: Du kan konfigurera inställningar för trådlöst nätverk genom att trycka på ENTER när Start visas. Wi-Fi Status Standardvärde: Informationen om den anslutna accesspunkten visas. SSID : SSID för den anslutna accesspunkten. Security : Säkerhetsmetod för den anslutna accesspunkten. Signal : Signalstyrka för den anslutna accesspunkten. Status : Status för den anslutna accesspunkten. MAC Address Standardvärde: Detta är AV-receiverns MAC-adress. Detta värde är unikt för komponenten och kan inte ändras. DHCP Standardvärde: Enable Enable : Automatisk konfigurering med DHCP Disable : Manuell konfigurering utan DHCP Om du väljer Disable måste du ställa in IP Address, Subnet Mask, Gateway och DNS Server manuellt.

80 IP Address Standardvärde: Visar/ställer in IP-adressen. Subnet Mask Standardvärde: Visar/ställer in subnet mask. Gateway Standardvärde: Visar/ställer in gateway. DNS Server Standardvärde: Visar/ställer in den primära DNS-servern. Proxy URL Standardvärde: Visar/ställer in proxyserverns URL. Proxy Port Standardvärde: Visar/ställer in proxyserverns portnummer när du anger Proxy URL. Network Check Standardvärde: Du kan kontrollera nätverksanslutningen. Tryck på ENTER när Start visas. Vänta en stund om Network inte visas på skärmen. Det visas när nätverket startas. Bluetooth Bluetooth

81 Standardvärde: On Välj om du vill eller inte vill använda Bluetooth-funktionen. On : Möjliggör anslutning med en Bluetooth-kompatibel enhet genom att använda Bluetooth-funktionen. Välj On även när du gör olika inställningar för Bluetooth. Off : När Bluetooth-funktionen inte används Direct Change Standardvärde: On Ingångskällan för enheten kommer automatiskt att växlas till BLUETOOTH när anslutning görs från en Bluetooth-kompatibel enhet till enheten. On : Ingångskällan blir automatiskt BLUETOOTH när en Bluetoothkompatibel enhet ansluts. Off : Funktionen är inaktiverad. Om ingångskällan inte ändras automatiskt, ställ in på Off och ändra ingångskällan manuellt. Auto Reconnect Standardvärde: On Denna funktion återansluter automatiskt till den senaste Bluetoothkompatibla enhet som var ansluten när du ändrar ingångsväljaren till BLUETOOTH. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Denna funktion kanske inte fungerar beroende på din Bluetoothaktiverade enhet. Wakeup via Bluetooth Standardvärde: Off Denna funktion väcker automatiskt upp enheten när den är i standbyläge genom att ansluta en Bluetooth-kompatibel enhet. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion När den ställs in på On ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Wakeup via Bluetooth låses på Off om Direct Change ställs in på Off.

82 Printing Information Standardvärde: - När parkoppling genomförs initialiseras informationen för en tidigare parkoppling som lagrats i enheten. Tryck på ENTER när Clear visas för att initialisera parkopplingsinformationen som är lagrad i enheten. Denna funktion initialiserar inte parkopplingsinformationen på den Bluetooth-kompatibla enheten. När enheten parkopplas med den Bluetooth-kompatibla enheten igen, se till att radera parkopplingsinformationen i den Bluetooth-kompatibla enheten i förväg. För information om att radera parkopplingsinformationen, se den Bluetooth-kompatibla enhetens instruktionshandbok. Device Standardvärde: Visar namnet på den Bluetooth-kompatibla enheten som är ansluten till enheten. Namnet visas inte när Status är Ready och Pairing. Status Standardvärde: Visar statusen för den Bluetooth-kompatibla enheten som är ansluten till enheten. Ready : Inte parkopplad Pairing : Parkopplad Connected : Ansluten korrekt Firmware Update Update Notice Standardvärde: Enable Tillgången till en uppdatering av fast programvara kommer att meddelas via nätverket. Enable : Meddela uppdateringar Disable : Meddela inte om uppdateringar Version Standardvärde:

83 Den aktuella versionen av fast programvara visas. Update via NET Standardvärde: Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera firmware via nätverket. Du kan inte välja den här inställningen om du inte har tillgång till internet eller om det inte finns någon uppdatering. Update via USB Standardvärde: Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera firmware via USB. Du kommer inte att kunna välja den här inställningen om ingen USB-lagringsenhet är ansluten eller det inte finns något att uppdatera på USB-lagringsenheten. Initial Setup Du kan göra grundinställningarna från inställningsmenyn. Inställningen är inte möjlig om Monitor Out är inställd på SUB.

84 Avancerade inställningar 8.Remote Controller Setup (Fjärrkontrollinställning) Remote ID Standardvärde: 1 Välj ett ID för enhetens fjärrkontroll bland 1, 2 och 3 för att förhindra störningar mellan enheten och andra Onkyo-komponenter som är installerade i samma rum. Efter att ha ändrat ID på huvudenheten ändrar du ID på fjärrkontrollen i enlighet med detta genom följande procedur. 1. Medan du håller in RCV, håll in Q SETUP i ungefär 3 sekunder tills fjärrkontrollslampan lyser. 2. Tryck på 1, 2 eller 3 med sifferknapparna. Fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Remote Mode Setup Standardvärde: Ange och registrera fjärrkontrollskoden för andra enheter. För registrering av fjärrkontrollskoden, se Styra andra komponenter med fjärrkontrollen.

85 Avancerade inställningar 9.Lock Setup (Låsinställningar) Setup Standardvärde: Unlocked Inställningsmenyn kommer att låsas för att skydda inställningarna. Locked : Menyn är låst. Unlocked : Menyn är olåst.

86 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Funktioner hos REMOTE MODE-knapparna Du kan styra vilken annan utrustning som helst utöver denna enhet genom att programmera en angiven fjärrkontrollskod till en REMOTE MODE-knapp på fjärrkontrollen. Registrera en fjärrkontrollskod till önskad REMOTE MODE-knapp och tryck på den för att ange det fjärrkontrollsläge som låter dig använda motsvarande enhet. * Knapparna RCV och ZONE2 kan inte programmeras.

87 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Programmera fjärrkontrollskoder För information om konfiguration och användning av Onkyo-komponenter med RI-kontakt, se Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter. Dessutom är följande REMOTE MODE-knappar förprogrammerade med fjärrkontrollskoder. BD/DVD: Onkyo Blu-ray Disc/DVD-spelare TV/CD: Onkyo CD-spelare STB/DVR: Apple TV Sökning i inställningsmenyn Du kan söka efter en fjärrkontrollskod och registrera den till önskad REMOTE MODE-knapp i enhetens inställningsmeny. 1. Tryck på RCV och tryck sedan på HOME på fjärrkontrollen. 2. Välj Setup med markörknapparna och tryck på ENTER. 3. Använd markörknapparna för att välja 8.Remote Controller Setup - Remote Mode Setup och tryck på ENTER. 4. Använd markörknapparna för att välja det fjärrkontrollsläge för vilket du vill söka efter en fjärrkontrollskod och tryck på ENTER för att visa kategorivalskärmen. 5. Välj önskad kategori med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmen för inmatning av märkesnamn. 6. Välj ett tecken med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att ange de första tre bokstäverna i märkesnamnet. 7. Välj Search med markörknapparna och tryck på ENTER.

88 Efter att sökningen är klar visas förteckningen över möjliga märkesnamn. Om märkesnamnet inte visas ska du välja Not Listed med markörknapparna och tryck på ENTER för att återgå till skärmen för inmatning av märkesnamn i steg Välj önskat märkesnamn med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. När du har bestämt motsvarande märkesnamn visas märkets fjärrkontrollskod och hur man registrerar den på TV-skärmen. 9. Följ anvisningarna som visas på TV-skärmen. 10.Om komponenten framgångsrikt kan användas med dess registrerade fjärrkontrollskod väljer du OK med markörknapparna och trycker på ENTER. Endast TV-fjärrkontrollskoder kan anges för TV. Programmera en fjärrkontrollskod i enlighet med ingången, eftersom varje knapp också fungerar som ingångsväljare. (Till exempel, när CDspelaren är ansluten till TV/CD-kontakten, programmera fjärrkontrollskoden för CD-spelaren till TV/CD) Om komponenten inte kan användas väljer du Try Next Code med markörknapparna och trycker på ENTER för att visa en annan kod. Det är möjligt att styra en MHL-kompatibel mobil enhet med enhetens fjärrkontroll genom att registrera koden för den MHL-kompatibla mobila enheten nedan till enhetens fjärrkontroll. Funktionen kan bli instabil eller felaktig beroende på den mobila enhet som används (Nordamerikanska och taiwanesiska modeller) (Europeiska, australiska och asiatiska modeller) Använda fjärrkontrollskodlistan Hitta fjärrkontrollskoden i fjärrkontrollskodlistan. 1. Se fjärrkontrollskodlistan för motsvarande fjärrkontrollskod. Koderna i fjärrkontrollskodlistan är de som var kända på publiceringsdatumet, och de kan ha ändrats. Endast TV-fjärrkontrollskoder kan anges för TV. Programmera en fjärrkontrollskod i enlighet med ingången, eftersom varje knapp också fungerar som ingångsväljare. (Till exempel, när CDspelaren är ansluten till TV/CD-kontakten, programmera fjärrkontrollskoden för CD-spelaren till TV/CD) 2. Tryck på DISPLAY i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODE-knappen som du vill registrera fjärrkontrollskoden till.

89 När du har angett inmatningsläge, tänds fjärrkontrollslampan. 3. Ange den 5-siffriga fjärrkontrollskoden inom 30 sekunder med sifferknapparna. Registreringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när registreringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök registrera igen. Programmera om de färgade knapparna Tilldelningen av de färgade knapparna på AV-receiverns fjärrkontroll kan programmeras om för att passa de på fjärrkontrollen för den komponent vars fjärrkontrollskod du programmerade till REMOTE MODE. Men du kan inte programmera om de färgade knapparna om Zone 2 har valts. 1. Håll in REMOTE MODE-knappen som ska programmeras och A (röd) samtidigt tills fjärrkontrollslampan lyser (ungefär 3 sekunder). Omprogrammering är endast möjlig för koder som ingår i kategorierna på fjärrkontrollskodlistan, såsom DVD-spelare och TV.

90 2. Inom 30 sekunder, tryck på de färgade knapparna från vänster till höger, i den ordning som du vill programmera om. Till exempel, om de färgade knapparna på fjärrkontrollen till den andra komponenten är gul, grön, blå och röd från vänster till höger, tryck på knapparna på AV-receiverns fjärrkontroll i denna ordning. Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök omprogrammeringen igen. Om någon annan knapp än en färgad knapp trycks in avbryts omprogrammeringen. Återställa REMOTE MODE-knapparna Du kan återställa fjärrkontrollskoden registrerad i REMOTE MODE-knappen till sin ursprungliga status. Denna funktion kan utföras på en enstaka REMOTE MODE-knapp. 1. Tryck på HOME i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODEknappen som du vill återställa. Fjärrkontrollslampan tänds.

91 2. Inom 30 sekunder, tryck på REMOTE MODE-knappen igen. Återställningen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. För att återställa alla fjärrkontrollsinställningar, medan du håller RCV nedtryckt, tryck in HOME tills fjärrkontrollsindikatorn tänds (ungefär 3 sekunder). Tryck på RCV igen inom 30 sekunder. Återställningen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger.

92 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda TV:n Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2, INPUT, VOL / 3 MUTING 4 CH +/- 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 SETUP 8 PREV CH 9 RETURN F AUDIO (*)

93 G,,,,,, (*) H A (Röd) (*), B (Grön) (*), C (Gul) (*), D (Blå) (*) I Nummer 1 till 9, 0, +10 J CLR, DISPLAY * Ej CEC-kompatibel.

94 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelare/DVDinspelare Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/-, DISC +/- 5 TOP MENU 6 / / /, ENTER 7 SETUP 8 MENU 9 RETURN F AUDIO (*)

95 G,,,,,, H A (Röd) (*), B (Grön), C (Gul) (*), D (Blå) (*) I Nummer 1 till 9, 0, +10 (*) J CLR, DISPLAY * Ej CEC-kompatibel. ( A (Röd) (*), B (Grön), C (Gul) (*), D (Blå) (*) är endast avsett för DVD-spelare/DVD-inspelare )

96 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda VCR/PVR Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/- 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 SETUP 8 PREV CH 9 RETURN

97 F,,,,,, G Nummer 1 till 9, 0, +10 H CLR, DISPLAY

98 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda satellitmottagare/kabelmottagare Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/- 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 SETUP 8 PREV CH 9 RETURN F AUDIO

99 G,,,,,, H A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) I Nummer 1 till 9, 0, +10 J CLR, DISPLAY

100 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda CD-spelare Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 DISC +/- 5 / / /, ENTER 6 SETUP

101 7,,,,,, 8 SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE 9 Nummer 1 till 9, 0, +10 F CLR, DISPLAY

102 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda kassettdäck Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4, (Spela baklänges),,,,,

103 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen För att använda CEC-kompatibla komponenter TV- och BD/DVD-knapparna på fjärrkontrollen är förprogrammerade med fjärrkontrollskoder för sammankopplad användning med vissa CECkompatibla (Consumer Electronics Control) TV-apparater och Blu-rayspelare. Genom att ansluta enheten via HDMI kan du styra dem med AVreceiverns fjärrkontroll. Om du inte kan styra din CEC-kompatibla komponent, programmera en av följande fjärrkontrollskoder för TV- eller BD/DVD-knappen. TV: 11807/13100/13500 (CEC-kompatibel TV) BD/DVD: 32910/33101/33501/31612 (CEC-kompatibel BD/DVD-spelare)

104 Avancerad högtalaranslutning Dubbelförstärkare Det är möjligt att ansluta högtalare som stödjer dubbelförstärkare för att förbättra kvaliteten på låga och höga tonhöjder. Upp till 5.1-kanals spelas med dubbelförstärkare. Anslutningar 1. Anslut enligt nedan med FRONT-terminalerna och BACK- eller HEIGHTterminalerna. 2. Slå på enheten och ställ in Speaker Setup på Bi-Amp. 1 Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. 2 Välj Setup med markörknapparna och tryck på ENTER. 3 Använd markörknapparna och välj ordningen 2.Speaker Setup Speaker Settings Front Speakers Type. 4 Välj Bi-Amp med markörerna och tryck på ENTER. Innan dubbelförstärkare används ska du avlägsna kortslutningskontakten som ansluter diskantterminalen (hög tonhöjd) och woofer-terminalen (låg tonhöjd). Använd endast högtalare som stödjer dubbelförstärkare. För mer information, se högtalarens instruktionshandbok.

105 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter Om RI-funktionen Att ansluta en Onkyo-komponent med RI-kontakt såsom den separat sålda RI-dockningsstationen till enheten med en RI-kabel och en analog (RCA) ljudkabel aktiverar följande RI-funktioner: System On / Auto Power On: När uppspelning startas på en komponent som är ansluten via RI när enheten är i standby-läge slås enheten på automatiskt och väljer den aktuella komponenten som ingångskälla. Direct Change: När uppspelningen startas på en komponent som är ansluten via RI väljer enheten den komponenten som ingångskälla. Remote Controller Operation: Låter dig styra RI-kompatibla ONKYOkomponenter med AV-receiverns fjärrkontroll. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på enheten. Denna funktion är endast möjlig när RIfjärrkontrollskoden är programmerad. Vissa komponenter kanske inte stödjer alla RI-funktioner. Dessa funktioner fungerar inte när zon 2 är påslagen. För information om RI-funktionerna, se även varje komponents instruktionshandbok.

106 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter RI-anslutning och inställningar Anslut en Onkyo-komponent med RI-kontakt till enheten med en RI-kabel och en analog (RCA) ljudkabel. För mer information, se instruktionshandboken för komponenten med RI-kontakt. RI-kabeln kan anslutas i valfri ordning. Om det finns två RI-kontakter fungerar båda kontakterna på samma sätt och är utbytbara. För att ansluta RI-dockningsstationen eller kassettdäcket via RI måste du: Byta namn på ingångsväljaren För att RI-funktionerna ska fungera måste du byta namn på ingångsväljarna på enheten. Tryck på TV/CD eller GAME för att visa TV/CD eller GAME på huvudenhetens display. Håll sedan in TV/CD eller GAME i minst 3 sekunder för att växla displayen till DOCK eller TAPE. Programmera RI-fjärrkontrollskoden Programmera fjärrkontrollskoden till en REMOTE MODE-knapp på fjärrkontrollen. Detta låter dig styra komponenten genom att rikta fjärrkontrollen mot enheten i stället för komponenten. 1. Tryck på DISPLAY i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODE-knappen som du vill programmera fjärrkontrollskoden till. Fjärrkontrollslampan tänds. Knapparna RCV, ZONE2 och TV kan inte programmeras.

107 2. Ange följande 5-siffriga fjärrkontrollskod inom 30 sekunder med sifferknapparna. RI-dockningsstation: Kassettdäck med RI-kontakt: Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök igen. Ändra ingångsväljaren på RI-dockningsstationen till HDD eller HDD/DOC. För mer information, se RI-dockningsstationens instruktionshandbok. För att styra Onkyo-komponenter direkt eller Onkyo-komponenter som inte är anslutna via RI, använd följande fjärrkontrollskoder: Onkyo DVD-spelare: Onkyo CD-spelare: RI-dockningsstation: Vissa modeller kanske inte kan styras, delvis eller inte alls.

108 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter Använda ipod/iphone Med RI-dockningsstationen kan du använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra och spela musik på din ipod/iphone. Dessutom kan du visa filmer från din ipod/iphone på din TV, och utföra RI-åtgärder om anslutning finns via RI. Denna funktion är endast möjlig när RI-fjärrkontrollskoden är programmerad. Innan du utför någon åtgärd: Innan du utför någon åtgärd på din ipod/iphone, se till att den är uppdaterad till den senaste versionen via itunes. Vissa knappar kanske inte fungerar för vissa ipod/iphone-modeller och generationer, eller RI-dockningsstationen. För mer information om användningen, se RI-dockningsstationens instruktionshandbok. Växla fjärrkontrollsläge genom att trycka på REMOTE MODE-knappen som programmerats med fjärrkontrollskoden för din ipod/iphone, och styr den genom att använda motsvarande knappar. Rikta fjärrkontrollen mot enheten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 VOL / 5 ALBUM +/- 6 TOP MENU 7 / / /, ENTER, PLAYLIST /

109 8 MENU 9,,,,,, F REPEAT, RANDOM G MODE H DISPLAY Tryck på DISPLAY för att tända bakgrundsbelysningen i några sekunder. Med MODE kan du använda funktionen Resume för att fortsätta uppspelningen från den låt som spelades när du tog bort din ipod/iphone från DS-A2 RI-dockningsstationen.

110 Uppdatera firmware Om uppdatering av fast programvara Det finns två metoder för att uppdatera firmware: via nätverk och via USB. Använd den som bäst passar din miljö. För den senaste informationen om uppdateringar, besök Onkyos webbplats. Innan du uppdaterar, se till att mikrofonen för högtalarinställning inte är ansluten. Under uppdateringen, undvik att Koppla bort och återansluta någon kabel, USB-lagringsenhet, högtalarinställningsmikrofon eller hörlurar, och utför inga åtgärder på komponenten, såsom att stänga av strömmen Ansluta till enheten från en dator, eller en smartphone med Androidapplikationen Uppdateringen kan ta cirka 20 minuter att slutföra för endera metoden: via nätverk eller via USB. Dessutom garanteras de befintliga inställningarna oavsett vilken metod som används för att uppdatera. Ansvarsfriskrivning: Programmet och åtföljande online-dokumentation tillhandahålls till dig för användning på egen risk. Onkyo har inget ansvar, och du får ingen gottgörelse för några som helst anspråk angående din användning av programmet eller den medföljande online-dokumentationen, oavsett rättslig princip, och oavsett om det innefattar ersättningsrätt eller kontrakt. Under inga omständigheter ska Onkyo vara ansvariga inför dig eller en tredje part för några särskilda, indirekta, oavsiktliga eller följdskador av något slag, inklusive, men ej begränsat till, ersättning, återbetalning eller skadestånd på grund av förlust av nuvarande eller framtida vinst, förlust av data eller av några andra skäl.

111 Uppdatera firmware Uppdatera firmware via nätverk Innan du börjar: Kontrollera att enheten är påslagen, och att anslutningen till internet är säkrad. Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket. Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehåll från servern. Om Zone 2 är aktiverad, tryck på OFF på enheten för att stänga av den. Om HDMI CEC (RIHD) är inställt på On, ställ in det på Off (standardvärdet). Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. Välj Setup med piltangenterna och tryck på ENTER. Sedan, efter att ha valt 7.Hardware Setup - HDMI och tryckt på ENTER, välj HDMI CEC (RIHD) och välj Off. * Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen. Uppdatera 1. Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. Hemmenyn visas på TV-skärmen. 2. Välj Setup - 7.Hardware Setup - Firmware Update - Update via NET med markörknapparna och tryck sedan på ENTER.

112 Om 7.Hardware Setup är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills det startar. Du kan inte välja Update via NET om det inte finns något att uppdatera. 3. Tryck på ENTER med Update valt för att starta uppdateringen. Under uppdateringen kan TV-skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på enhetens display. TV-skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen slås på igen. Completed! visas när uppdateringen är slutförd. 4 Tryck på ON/STANDBY på huvudenheten för att försätta enheten i standby-läge. Detta är slutet av firmwareuppdateringen och du har nu senaste firmware installerat. Använd inte RECEIVER på fjärrkontrollen. Om ett felmeddelande visas Fall 1: När ett fel inträffar visas *-** Error! på enhetens display. ( * representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande: Felkod *-01, *-10: Ethernet-kabel hittades inte. Anslut nätverkskabeln ordentligt. *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18, *-20, *-21: Internet connection error. Kontrollera följande: Om routern är påslagen Om denna enhet och routern är anslutna till nätverket Försök med att slå av och sedan på strömmen igen till enheten och routern. Detta kan lösa problemet. Om du fortfarande inte kan ansluta till internet kanske DNS-servern eller proxyservern är ur funktion tillfälligt. Kontrollera tjänstens status hos din internetleverantör. Övrigt: koppla bort och sätt sedan tillbaka nätkabeln, från början.

113 Uppdatera firmware Uppdatera firmware via USB Innan du börjar: Förbered en USB-lagringsenhet som är 64 MB eller större. Media som är isatt i en USB-kortläsare kan inte användas för denna funktion. USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktion stöds inte. USB-hubbar och USB-enheter med hubb-funktion stöds inte. Anslut inte dessa enheter till enheten. Radera alla data som lagrats på USB-lagringsenheten. Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket. Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehåll från servern. Om Zone 2 är aktiverad, tryck på OFF på enheten för att stänga av den. Om HDMI CEC (RIHD) är inställt på On, ställ in det på Off (standardvärdet). Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. Välj Setup med piltangenterna och tryck på ENTER. Sedan, efter att ha valt 7.Hardware Setup - HDMI och tryckt på ENTER, välj HDMI CEC (RIHD) och välj Off. * Vissa USB-lagringsenheter kan ta lång tid att ladda, kanske inte laddas korrekt, eller kanske inte matas korrekt beroende på enheten eller dess innehåll. * Onkyo ansvarar inte på något sätt för eventuella förluster av eller skador på data, eller lagringsfel som uppstår till följd av att USBlagringsenheten används med denna AV-receiver. Tack för din förståelse. * Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen. Uppdatera 1. Anslut USB-lagringsenheten till din dator. 2. Ladda ner filen för fast programvara från Onkyos webbplats till din dator och packa upp den. Firmwarefiler namnges på följande sätt: ONKAVR****_************.zip Packa upp filen på din dator. Antalet filer och mappar som packas upp varierar beroende på modellen.

114 3. Kopiera alla uppackade filer och kataloger till rotmappen på USBlagringsenheten. Se till att kopiera de uppackade filerna. 4. Tryck på USB på fjärrkontrollen för att välja USB. 5. Anslut USB-lagringsenheten till enhetens USB-port. Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på enheten rekommenderar vi att du använder dess nätadapter för att strömförsörja den. Om USB-enheten har partitionerats behandlas varje sektion som en fristående enhet. 6. Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. Hemmenyn visas på TV-skärmen. 7. Välj Setup - 7.Hardware Setup - Firmware Update - Update via USB med markörknapparna och tryck sedan på ENTER.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE, så

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUN MODE

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUN MODE

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Automatisk sökningsläge 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

HT-R393. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv.

HT-R393. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv. HT-R393 AV RECEIVER Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning finns här http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv.html Sv Innan du börjar Om den Grundläggande bruksanvisningen Den Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek BDV-IT1000 Funktioner - Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek - Fullständig hemmabioanläggning med inbyggd Blu-ray Disc -enhet - Full HD 1080/24p-bildkvalitet

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Multimediaenheter - En guide

Multimediaenheter - En guide Multimediaenheter - En guide Innehåll 1 Översikt receiverfjärrkontroll 2 1.1 Vilka inställningar ska användas till en enhet?........................... 2 1.2 Knappar per enhet?.........................................

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

TX-NR535. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv.

TX-NR535. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv. TX-NR535 AV RECEIVER Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning finns här http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv.html Sv 1 2 3 Speaker CableFärgetiketter Innan du börjar Om den Grundläggande

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Allmänna specifikationer

Allmänna specifikationer Specifikationer Allmänna specifikationer Förstärkardel Märkeffekt (FTC) (Nordamerika) Med 8 ohms belastning, drivs båda kanaler, från 20 20.000 Hz med en angiven märkeffekt på minst 130 watt per kanal

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

- 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W)

- 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W) STR-DA5400ES Funktioner - 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W) - Upplev fantastiskt surroundljud med avkodning i Dolby Digital +/Dolby

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

KENWOOD VRS-N8100 Audio Video Surround Receiver

KENWOOD VRS-N8100 Audio Video Surround Receiver 1 KENWOOD VRS-N8100 Audio Video Surround Receiver Sidnumren hänvisar till en engelska bruksanvisningen. SID. 5 Innehåll Funktioner och namn... 6 Huvudenheten... 6 Fjärrkontrollen... 7 Anslutningar... 9

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Screenly SDS 3432G. Instruktionshandledning

Screenly SDS 3432G. Instruktionshandledning Screenly SDS 3432G Instruktionshandledning Inkoppling Innan du kopplar in din mediaspelare, bekräfta att du har följande: * 1st ledigt strömuttag 230V * 1st Nätverkskabel framdraget till platsen där mediaspelaren

Läs mer

Prislista Rotel 2014-03

Prislista Rotel 2014-03 Prislista Rotel 2014-03 Hemmabioreceiver RSX 1562 5 x 100W RMS, 7.1 kanal processing, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and dts-hd Master Audio, dts HD Hi-Resolution 27 000 kr 6 x HDMI (V1.4) ingångar /

Läs mer

1. Innan du justerar ljudkvaliteten

1. Innan du justerar ljudkvaliteten 1. Innan du justerar ljudkvaliteten Funktioner som finns tillgängliga då tillvalet 5.1-kanals/AV-matrisenhet anslutits I nedanstående tabell visas de finjusteringar av ljudet du kan göra om tillvalet 5.1-

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Pressrelease 11 januari Enkel uppkoppling och underhållning i 3D Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Snabb tillgång till underhållning online 3D-kompatibilitet * 3D-surroundljud ** (hemmabiosystemen)

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska Digital Sound Projector Bruksanvisning Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska INNEHÅLL FUNKTIONER 4 Vad du kan göra med den här enheten............................

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer