Ställa in en radiostation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställa in en radiostation"

Transkript

1 Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE, så att "AUTO" indikatorn på displayen tänds. 3. Tryck på TUNING för att starta automatiskt sökning. Sökningen avbryts automatiskt när en kanal hittas. När en radiokanal ställts in tänds " TUNED " indikatorn på displayen. Indikatorn "FM STEREO" tänds när en FM radiostation ställts in. Inget ljud hörs när indikatorn " TUNED " är släckt. När signalen från en FM radiokanal är svag: Radiovågorna kan vara svaga beroende på byggnadens struktur och miljömässiga förhållanden. Utför i så fall den manuella kanalinställningsproceduren som det förklaras nedan i "Manuell kanalinställning" för att välja önskad kanal manuellt.

2 Manuell kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE så att "AUTO" indikatorn på displayen släcks. 3. Tryck på TUNING för att välja önskad radiokanal. Frekvensen ändras med 1 steg varje gång du trycker på knappen. Frekvensen ändras kontinuerligt om knappen hålls intryckt och stannar när den släpps. Ställa in genom att titta på displayen. För att återgå till automatisk kanalinställning: Tryck på TUNING MODE igen på huvudenheten. Enheten ställer automatiskt in en radiokanal. Normalt ska "AUTO" visas. Ställa in en kanalfrekvens direkt Gör det möjligt att direkt ange frekvensen för den radiokanal du vill lyssna på. 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM".

3 2. Tryck på D.TUN. 3. Ange radiokanalens frekvens med hjälp av sifferknapparna inom 8 sekunder. För att till exempel ange 87,5 (FM), tryck på 8, 7, 5 eller 8, 7, 5, 0. Om du har angett en felaktig siffra tryck på D.TUN och ange den rätta siffran.

4 Information om AM/FM-mottagning Förinställa en AM/FM radiokanal Du kan registrera upp till 40 AM/FM radiokanaler. Genom att ställa in kanaler i förväg kan du direkt slå på den radiokanal du önskar. Registreringsprocedur 1. Ställ in den AM/FM radiokanal du vill registrera. 2. Tryck på MEMORY på enheten så att det förinställda numret blinkar på displayen. 3. Tryck på PRESET upprepade gånger för att välja ett nummer mellan 1 och 40 medan det förinställda numret blinkar (ungefär 8 sekunder). 4. Tryck på MEMORY igen för att registrera. När kanalen är registrerad slutar det förinställda numret att blinka. Upprepa denna procedur för alla dina bästa AM/FM radiokanaler. Välja en förinställd radiostation 1. Tryck på CH +/ på fjärrkontrollen för att välja ett förinställt nummer. Du kan även trycka på PRESET på huvudenheten. Du kan också välja genom att direkt skriva in det förinställda numret med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

5 Radera en förinställd radiokanal 1. Tryck på CH +/ på fjärrkontrollen för att välja det förinställda numret att radera. 2. Tryck på och håll in MEMORY på huvudenheten och tryck på TUNING MODE för att radera det förinställda numret. När raderad släcks numret på displayen.

6 Information om AM/FM-mottagning Använda RDS (europeiska, australiska och asiatiska modeller) RDS står för Radio Data System och är en metod för överföring av FMradiosignaler. RDS fungerar bara i områden där RDS sändningar förekommer. I vissa fall är inte textinformationen på displayen identisk med det innehåll som överförs från RDS stationen. Dessutom kan oväntade tecken visas när enheten tar emot tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken på fel. Om signalen från en RDS kanal är svag kan det hända att RDS data visas kontinuerligt eller inte alls. PS (programservice): Radiokanalens namn visas när en radiokanal som sänder programserviceinformation ställs in. Frekvensen visas i 3 sekunder när du trycker på DISPLAY. RT (radiotext): Text visas på enhetens display när en radiokanal som sänder radiotextinformation ställs in. PTY (programtyp): Låter dig söka efter RDS kanaler efter programtyp. TP (trafikprogram): Låter dig söka efter radiokanaler som sänder trafikinformation. Visa radiotext (RT) 1. Tryck en gång på RT/PTY/TP på huvudenheten. RT (radiotext) visas rullande på displayen. "No Text Data" visas om ingen textinformation finns tillgänglig. Söka efter typ (PTY) 1. Tryck två gånger på RT/PTY/TP på huvudenheten. Den aktuella programtypen visas på displayen.

7 2. Tryck på PRESET för att välja den typ av program du vill söka efter. Följande typer av RDS kanaler visas: None News (nyhetssändningar) Affairs (aktuella frågor) Info (information) Sport Educate (utbildning) Drama Culture Science (vetenskap och teknik) Varied Pop M (popmusik) Rock M (rockmusik) Easy M (lättlyssnad musik) Light M (lätta klassiker) Classics (seriösa klassiker) Other M (övrig musik) Weather Finance Children (barnprogram) Social (samhällsfrågor) Religion Phone In Travel Leisure Jazz (jazzmusik) Country (countrymusik) Nation M (nationell musik) Oldies (gamla hits) Folk M (folkmusik)

8 Document (dokumentär) 3. Tryck på ENTER för att söka efter en radiokanal av den valda typen. 4. När en sådan radiokanal hittats blinkar indikatorn på displayen. Tryck då på ENTER igen. Om inte går att hitta någon kanal visas meddelandet "Not Found". Lyssna på trafikinformation (TP) 1. Tryck tre gånger på RT/PTY/TP på huvudenheten. Den trafikinformation "[TP]" som sänts ut av radiokanalen du lyssnar på kommer att visas. Endast "TP" visas om ingen trafikinformation är tillgänglig. 2. Tryck på ENTER för att söka efter en radiokanal som sänder trafikinformation. 3. När en radiokanal har hittats stannar sökningen och trafikinformationen tas emot. "Not Found" visas om ingen radiokanal som sänder trafikinformation hittas.

9 Spela upp musikfiler från en USB-enhet Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Anslut din USB lagringsenhet med musikfilerna till USB porten på enhetens baksida. 2. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen.

10 3. Välj "USB" med markörknapparna och tryck på ENTER. Om "USB" indikatorn blinkar på displayen, kontrollera om USBlagringsenheten har anslutits ordentligt. Ta inte ut USB enheten när "Connecting..." visas på displayen. Detta kan skada data eller enheten. 4. Tryck på ENTER en gång till på nästa skärm. Listan över mappar och filer på USB enheten visas. Välj mappen med markörknapparna och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. 5. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen. USB porten i den här enheten följer USB 1.1 standarden. Överföringshastigheten kan vara otillräcklig för vissa innehåll som du spelar upp, vilket kan leda till ljudavbrott.

11 Lyssna på internetradio Om internetradio Enheten levereras med förinställda internetradiokanaler, som TuneIn Radio, för att du ska kunna njuta av dessa tjänster genom att bara ansluta enheten till internet. Nättjänster eller innehåll kan bli otillgängligt om tjänsteleverantören avslutar tjänsten.

12 Lyssna på internetradio TuneIn Radio Med mer än radiostationer och 2 miljoner registrerade program är TuneIn Radio en tjänst där du kan njuta av musik, sport och nyheter från hela världen. Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen.

13 2. Välj "Tuneln Radio" med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa övre Tuneln Radio toppskärmen. 3. Använd markörknapparna för att välja en radiokanal eller ett program och tryck på ENTER för att börja uppspelningen. Om TuneIn Radio menyn För att visa TuneIn menyn tryck på MENU eller ENTER medan en radiokanal är på. När du väljer motsvarande menyalternativ med markörerna och trycker på ENTER kan du utföra följande åtgärder: Lägg till i My Presets: Registrerar radiokanal eller program som sänds i "My Presets". När de har registrerats visas "My Presets" i nivån under TuneIn Radio. För att spela upp, välj programmet från "My Presets". Ta bort från My Presets: Raderar en radiokanal eller ett program från "My Presets" i TuneIn Radio. Rapportera ett problem: Rapporterar eller löser interaktivt ett problem relaterat till TuneIn Radio. Visa tablå: Visar tablån för radiokanalen eller programmet. Rensa recents: Rensar alla radiokanaler och program från "Recents" i TuneIn Radio. (Denna meny visas endast när en radiokanal eller ett program i "Recents" spelas.) Lägg till i My Favorites: Registrerar radiokanal eller program som sänds i "My Favorites". "My Favorites" visas i nivån under den som visas när du trycker på NET. För att spela upp, välj programmet från "My Favorites". Om TuneIn Radio kontot Genom att skapa ett konto på webbplatsen för TuneIn Radio (tunein.com) och logga in från enheten kan du automatiskt lägga till radiokanaler och program i "My Presets" på enheten när du följer dem på webbplatsen. "My Presets" visas i nivån under TuneIn Radio. Du måste logga in på TuneIn Radio från enheten för att kunna visa radiokanaler som registrerats i "My Presets". För att logga in, välj "Login" "I have a TuneIn account" i topplistan för "TuneIn Radio" på enheten och ange

14 sedan ditt användarnamn och lösenord. Om du kopplar enheten till My Page på webbplatsen för TuneIn Radio med registreringskoden du får när du väljer "Login" "Login with a registration code" på enheten, kan du logga in utan att ange användarnamn och lösenord.

15 Lyssna på internetradio Pandora användning (endast USA, Australien och Nya Zeeland) Pandora är en kostnadsfri, personlig internetradioservice som spelar den musik du gillar och hjälper dig att upptäcka ny musik som passar din smak. Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen.

16 2. Välj "Pandora" med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER. 3. Använd / för att välja "I have a Pandora Account" eller "I'm new to Pandora" och tryck sedan på ENTER. Välj "I'm new to Pandora" om du är en ny användare. Du kommer att se en aktiveringskod på din TV. Skriv ned denna kod. Använd en dator ansluten till internet och gå till Ange din aktiveringskod och följ sedan instruktionerna för att skapa ett Pandorakonto och dina personliga Pandorakanaler. Du kan skapa dina kanaler genom att ange dina favoritlåtar och favoritartister när du uppmanas att göra det. Efter att du har skapat ditt konto och dina kanaler kan du återgå till din Onkyo mottagare och trycka på ENTER för att börja lyssna på din personliga Pandora. Om du redan har ett Pandora konto kan du lägga till det till din Onkyomottagare genom att välja "I have a Pandora Account" och logga in med din e post och ditt lösenord. Om du vill använda flera användarkonton, se "Using Multiple Accounts". Inloggningen kan göras från skärmen "Users". 4. För att spela en kanal, använd / för att välja kanalen från din kanallista och tryck sedan på ENTER. Uppspelningen startar och uppspelningsskärmen visas. Skapa en ny station Ange namnet på en låt, artist eller genre och Pandora kommer att skapa en unik radiokanal för dig som grundar sig på låten, artisten eller genren. Jag gillar denna låt: Ge en låt "thumbs up" så kommer Pandora att spela mer liknande musik. Jag gillar inte denna låt: Ge en låt "thumbs down" så tar Pandora bort låten från den aktuella kanalen. Varför spelas denna låt?: Upptäck några av de musikattribut som Pandora använder för att skapa dina personliga radiokanaler. Jag har tröttnat på denna låt: Om du är trött på en låt, kan du lägga den i viloläge så kommer Pandora inte att spela den på en månad.

17 Skapa kanal från denna artist: Skapar en radiokanal från denna artist. Skapa kanal från denna låt: Skapar en radiokanal från denna låt. Radera denna kanal: Det här tar bort en kanal permanent från ditt Pandorakonto. Om du skulle välja att återskapa stationen med samma låt eller artist kommer all positiv och negativ feedback du sparat att gå förlorad. Byt namn på denna kanal: Låter dig byta namn på den aktuella radiokanalen. Spara denna artist: Pandora sparar din favoritartist i din profil på Spara denna låt: Pandora sparar den aktuella låten och låter dig köpa dem alla från Amazon eller itunes i ett steg! Lägg till i My Favorites: Lägger till en kanal i listan My Favorites. PANDORA, PANDORA logotypen och Pandoras trade dress är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

18 Lyssna på internetradio Spotify Den här enheten är kompatibel med Spotify Connect. För att aktivera Spotify Connect måste du installera Spotify applikationen på din smarttelefon eller surfplatta och skapa ett Spotify Premium konto. Enheten och smarttelefonen eller surfplattan måste vara anslutna till samma router. Här hittar du procedurerna för hur du konfigurerar Spotify: Spotify programvaran omfattas av tredjepartslicenser som kan hittas här: party licenses Uppspelning Genom att bara klicka på ikonen Anslut i Spotify applikationens uppspelningsskärm och välja den här enheten, kan du automatiskt sätta på den här enheten (funktion för automatiskt strömpåslag), byta ingång till läget NET och börja strömma från Spotify med hög kvalitet. För att aktivera funktionen automatiskt strömpåslag ska du se till att inställningen "Network Standby" i den här enhetens Setup står på "On". Anmärkningar för användning av multizonsfunktionen För att njuta av Spotify musik i ett annat rum, välj Zon 2/Zon 3 och välj manuellt "NET" som ingång för det andra rummet. Välj också den här enheten i Spotify applikationen. Du kan endast justera volymen i Spotify appen när ljudet matas ut till Zon 2 när "Zone 2 Out" är inställd på "Variable" och du har anslutit en integrerad förstärkare, eller när du har anslutit till högtalare i ett annat rum. I annat fall, justera volymen på ljudutrustningen som är placerad i det andra rummet. För att uppleva Spotify musik i huvudrummet efter att du har spelat den i ett annat rum, välj "NET" som ingång för huvudrummet.

19 Lyssna på internetradio SiriusXM internetradio (endast för Nordamerika) Du måste ansluta dig till tjänsten för att kunna använda den. Gå till med din dator för att teckna avtal. När du tecknar avtal får du ett användarnamn och ett lösenord som måste anges i AV mottagaren. För att använda SiriusXM internetradio måste du ha AVmottagaren ansluten till internet. Använd fjärrkontrollen och följ dessa steg: Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen.

20 2. Välj "SiriusXM Internet Radio" med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER. 3. Välj "Sign In" och tryck sedan på ENTER. Om du har ett befintlig SIRIUSkonto kan du logga in genom att välja "Sign in". Ange ditt användarnamn och lösenord i nästa tangentbordsskärm eller i webbinställningen. Om du inte känner till ditt användarnamn eller lösenord, ring Sirius XM på (888) för hjälp. Om du vill använda flera användarkonton, se "Using Multiple Accounts". Inloggningen kan göras från skärmen "Users". Använda tangentbordsskärmen 1 Använd / / / och ENTER för att ange ditt användarnamn och lösenord. 2 Välj "OK". 3 Tryck på ENTER. Skärmen "Confirm your entries" visas. 4 Tryck på ENTER. "Please wait..." visas och sedan öppnas skärmen "SiriusXM Internet Radio" som visar kategorin som kan väljas. 4. Använd / för att välja kategorin och tryck sedan på ENTER. Listan med kanaler för den valda kategorin visas. 5. Använd / för att välja önskad kanal och tryck sedan på ENTER. Uppspelningsskärmen för den valda kanalen visas och du kan lyssna på SiriusXM internetradio. Du kan utföra åtgärder för låtar med knapparna på fjärrkontrollen. Aktiverade knappar:,,, Lägg till i My Favorites: Lägger till en kanal i listan My Favorites. Lägg till i Presets: Lägger till den aktuella kanalen till listan med förinställda kanaler. Radera från Presets: Tar bort den aktuella kanalen från listan. SiriusXM internetradioprenumerationer säljs separat och regleras av Sirius allmänna villkor (se Läs detta innan du köper ditt abonnemang. Sirius, XM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som

21 tillhör Sirius XM Radio Inc. och dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålles.

22 Lyssna på internetradio Slacker Personal Radio (endast för Nordamerika) Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen.

23 2. Välj "Slacker Personal Radio" med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER. 3. Om du inte har något konto, skapa ett på Slackers webbplats (www.slacker.com) med din dator. Om du redan har ett Slackerkonto, välj "Sign in to your account" och tryck sedan på ENTER. Tangentbordsskärmen visas. Du kan mata in information från fjärrkontrollen eller med tangenterna på huvudenheten. 4. Om informationen du angett är korrekt, använd / / / för att välja "OK" och tryck sedan på ENTER. En skärm för bekräftelse av kontoinformation visas. 5. Om du inte har något konto, välj "Access without Sign In" och tryck på ENTER för att använda en begränsad version av tjänsten. Observera att användningen är begränsad. Om du vill använda flera användarkonton, se "Using Multiple Accounts". Inloggningen kan göras från skärmen "Users". 6. Använd / för att markera ett menyalternativ och tryck sedan på ENTER. För att logga ut, använd / för att välja "Sign out" i den här skärmen och tryck sedan på ENTER. 7. Använd / för att välja en kanal och tryck sedan på ENTER eller för att spela kanalen. Uppspelningsskärmen visas. 8. Du kan utföra åtgärder för låtar med knapparna på fjärrkontrollen. Aktiverade knappar:,,, Betygsätt låten som favorit: Lagrar information på servern vilket gör det mer sannolikt att låten spelas upp igen. Ta bort låt: Lagrar information på servern vilket gör det mindre sannolikt att låten spelas upp igen. Ta bort artist: Lagrar information på servern vilket gör det mindre sannolikt att låtar av denna artist spelas upp igen. Markera som favorit: Lägger till den aktuella kanalen till dina favoriter. Ta bort favoritmarkeringen: Tar bort den aktuella kanalen från dina favoriter.

24 Lägg till en låt i biblioteket: Lägger till låten som för närvarande spelas i biblioteket. Raderar låten från biblioteket: Raderar låten som för närvarande spelas från biblioteket. Lägg till i My Favorites: Lägger till en kanal eller låt i listan My Favorites. Använda flera konton AV mottagaren stöder flera användarkonton, vilket betyder att du fritt kan välja mellan flera inloggningar. Efter registrering av användarkonton utförs inloggning från skärmen "Users". Tryck på MENU medan användarskärmen visas. "Add new user", "Remove this user" visas. Du kan antingen spara ett nytt användarkonto eller ta bort ett befintligt. En del av tjänsterna tillåter inte användning av flera användarkonton. Du kan lagra upp till 10 användarkonton. För att växla mellan konton måste du först logga ut från det nuvarande kontot och logga in igen på skärmen "Users".

25 Lyssna på internetradio Registrera annan internetradio För att lyssna på andra internetradioprogram, registrera programmet i listan "My Favorites" enligt beskrivningen i nästa avsnitt. "My Favorites" visas i nivån under den som visas när du trycker på NET. Du kan registrera upp till 40 internetradiokanaler. Enheten stöder internetradiokanaler lagrade i följande format: PLS (webbadress som slutar på.pls), M3U (webbadress som slutar på.m3u) och RSS (webbadress som slutar på rss/rdf/xml). Beroende på typen av data och uppspelningsformat kan det finnas vissa program som inte kan spelas upp. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på vilket område du befinner dig i. Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Registreringsprocedur Innan du utför någon åtgärd: Namn och adress för den radiokanal du vill lägga till krävs. Kontrollera specifikationerna innan användning.

26 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen. 2. Välj "My Favorites" med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmlistan "My Favorites". 3. Välj ett tomt område i "My Favorites" med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. 4. Välj "Create new station" med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa tangentbordsskärmen. 5. Ange namnet och webbadressen för radiokanalen som ska läggas till. Välj "A/a" och tryck på ENTER för att växla mellan versaler och gemener. Välj " " eller " " och tryck på ENTER för att flytta markören i önskad riktning. Välj " " och tryck på ENTER för att radera tecknet till vänster om markören. Registrera en kanal med dator Innan du utför någon åtgärd: Namn och adress för den radiokanal du vill lägga till krävs. Kontrollera specifikationerna innan användning. Kontrollera även att denna enhet och datorn är anslutna till samma router. 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan

27 ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på SETUP för att visa Setup menyn. 3. Använd markörerna och välj "6. Hardware" "Network" "IP Address" för att visa IP adressen. Notera IP adressen eftersom du behöver den senare. 4. Öppna webbläsaren på din dator eller smartphone och ange enhetens IPadress i webbläsarens adressfält. När du använder Internet Explorer, kan du alternativt välja "Open" i menyn "File" för att ange IP adressen. Information om enheten visas i webbläsaren. ("WEB Setup") 5. Klicka på fliken " " och ange namnet och webbadressen för internetradiokanalen. 6. Klicka på "Save" för att registrera den angivna internetradiokanalen i "My Favorites". Att byta namn på en registrerad radiokanal Välj radiokanalen i listan "My Favorites" och tryck på MENU för att visa menyskärmen. Välj "Rename this station" med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa tangentbordsskärmen. Byt namn på kanalen. Radiokanalers namn kan även ändras från "WEB Setup". Spela en registrerad radiokanal 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen.

28 2. Välj "My Favorites" med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa de registrerade radiokanalerna. 3. Använd markörknapparna för att välja en radiokanal och tryck på ENTER för att börja uppspelningen. Radera en registrerad radiokanal 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen. 2. Välj "My Favorites" med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa de registrerade radiokanalerna. 3. Välj den radiokanal du vill radera med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. 4. Välj "Delete from My Favorites" med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 5. Använd markörknapparna och välj "OK" och tryck sedan på ENTER för att radera radiostationen. Välj "Back" för att återgå till föregående skärm. Radiokanaler kan även raderas från "WEB Setup".

29 Spela musik med DLNA Om DLNA Digital Living Network Alliance (DLNA) kan ses som en teknikstandard eller industrin som utvecklar teknikstandarden för sammankoppling och användning av AV komponenter, datorer och andra enheter i ett hemnätverk. Med denna enhet kan du använda DLNA för att spela musikfiler lagrade på en dator eller hårddisk ansluten till ditt hemnätverk (NAS enhet). Kontrollera att denna enheten och datorn eller NAS enheten är anslutna till samma router. För att strömma en musikfil behöver du en NAS enhet med DLNAserverfunktioner eller en dator som har en spelare (t.ex. Windows Media Player 11 eller Windows Media Player 12) med DLNA serverfunktioner installerade. För att aktivera strömning med Windows Media Player 11 eller Windows Media Player 12, måste du först konfigurera inställningarna.

30 Spela musik med DLNA Konfigurera Windows Media Player Windows Media Player Slå på datorn och starta Windows Media Player I "Bibliotek" menyn väljer du "Mediedelning" för att visa en dialogruta. 3. Markera kryssrutan "Dela ut mina media" och klicka på "OK" för att visa en lista över kompatibla enheter. 4. Välj denna enhet och klicka på "Tillåt". När du har klickat på den markeras motsvarande ikon. 5. Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan. Beroende på versionen av Windows Media Player, kan benämningarna på alternativen du behöver välja skilja sig åt från förklaringen här. Windows Media Player Slå på datorn och starta Windows Media Player I "Direktuppspelning" menyn väljer du "Aktivera direktuppspelning av media" för att öppna en dialogruta. Om direktuppspelning redan är påslaget, välj "Fler alternativ för direktuppspelning..." i "Direktuppspelning" menyn för att visa alla spelare i nätverket och gå sedan till steg Klicka på "Aktivera direktuppspelning av media" för att visa en lista över spelare i nätverket. 4. Välj denna enhet i "Alternativ för direktuppspelning av media" och kontrollera att den är inställd på "Tillåt". 5. Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan. Beroende på versionen av Windows Media Player, kan benämningarna på alternativen du behöver välja skilja sig åt från förklaringen här.

31 Spela musik med DLNA DLNA uppspelning Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Starta servern (Windows Media Player 11, Windows Media Player 12 eller NAS enhet) som innehåller de musikfiler som ska spelas. 2. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen. Om "NET" indikatorn blinkar på displayen är enheten inte korrekt ansluten till nätverket. Kontrollera anslutningen.

32 3. Välj "DLNA" med markörerna och tryck på ENTER. 4. Välj målservern med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmen för objektlista. Sökning fungerar inte på servrar som inte stödjer sökfunktioner. Enheten har inte tillgång till bilder och video lagrade på servrar. Innehållet på servern kanske inte visas beroende på serverns delningsinställningar. 5. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen. Om "No Item." visas ska du kontrollera att nätverket är korrekt anslutet.

33 Spela musik med DLNA Kontrollera fjärrstyrd uppspelning från en dator Du kan använda denna enhet till att spela musikfiler lagrade på din dator genom att styra datorn i ditt hemnätverk. Enheten stöder fjärrstyrd uppspelning via Windows Media Player 12. För att använda funktionen fjärrstyrd uppspelning med Windows Media Player 12, måste Windows Media Player 12 konfigureras i förväg. Med hjälp av en DLNA kompatibel styrenhet (t.ex. en Androidapplikation), kan du välja en musikfil lagrad i Windows Media Player 12 och streama till enheten med hjälp av styrenheten. För information om hur du spelar upp med fjärrstyrning med hjälp av styrenheten, se styrenhetens instruktionsmanual. Ställa in PC 1. Slå på datorn och starta Windows Media Player I "Direktuppspelning" menyn väljer du "Aktivera direktuppspelning av media" för att öppna en dialogruta. Om direktuppspelning redan är påslaget, välj "Fler alternativ för direktuppspelning..." i "Direktuppspelning" menyn för att visa alla spelare i nätverket och gå sedan till steg Klicka på "Aktivera direktuppspelning av media" för att visa en lista över spelare i nätverket. 4. Välj denna enhet i "Alternativ för direktuppspelning av media" och kontrollera att den är inställd på "Tillåt". 5. Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan. 6. Öppna "Direktuppspelning" menyn och kontrollera att "Tillåt fjärrstyrning av spelaren..." är markerat. Beroende på versionen av Windows Media Player, kan benämningarna på alternativen du behöver välja skilja sig åt från förklaringen här. Fjärruppspelning 1. Slå på strömmen till enheten.

34 2. Slå på datorn och starta Windows Media Player Välj och högerklicka på den fil du vill spela med Windows Media Player 12. För att spela musikfiler på en annan server med fjärruppspelning, öppna målservern från "Andra bibliotek" och välj den fil du vill spela. 4. Välj den här enheten i "Spela upp på" och öppna "Spela upp på" fönstret i Windows Media Player 12 och starta uppspelningen på enheten. Operationer under fjärruppspelning kan utföras från "Spela upp på" fönstret på datorn. Uppspelningsskärmen visas på en TV som anslutits till HDMI utgången på enheten. Om du använder Windows 8 på din dator, klicka på "Spela upp på" och välj därefter denna enhet. 5. Justera volymen med hjälp av volymfältet på "Spela upp på" fönstret. Ibland skiljer sig volymen som visas på fjärruppspelningsfönstret från den volym som visas på enhetens display. När volymen justeras från enheten återspeglas inte värdet på "Spela upp på" fönstret. Denna enhet kan inte fjärrspela musikfiler under följande förhållanden. Den använder en nätverkstjänst. Den spelar en musikfil från en USB enhet. Beroende på versionen av Windows Media Player, kan benämningarna på alternativen du behöver välja skilja sig åt från förklaringen här.

35 Spela musikfiler i en delad mapp Om delad mapp En delad mapp är en mapp som på en nätverksenhet som en dator eller NAS enhet (en hårddisk ansluten till ditt nätverk) har konfigurerats för åtkomst för andra användare. Du kan spela upp musikfiler i en delad mapp på din dator eller NAS enhet anslutna till samma nätverk som enheten. För att spela upp musikfiler i en delad mapp måste du först konfigurera Windows 8 eller Windows 7. Kontrollera att enheten och datorn eller NAS enheten är anslutna till samma router. Delningsalternativen måste ställas in och en delad mapp måste skapas på datorn i förväg. För information om hur du konfigurerar NAS enheten och skapar en delad mapp, se NAS enhetens instruktionsmanual.

36 Spela musikfiler i en delad mapp Ställa in PC Konfigurera delningsalternativen 1. Välj "Välj hemgrupp och delningsalternativ" på "Kontrollpanelen". Om menyn inte visas, kontrollera att "Visa efter" är inställt på "Kategori". 2. Välj "Ändra avancerade delningsinställningar". 3. Kontrollera att följande radioknappar är valda i "Hem eller Arbete": "Aktivera nätverksidentifiering" "Aktivera fil och skrivardelning" "Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa och skriva filer i mappen Delat och dess undermappar." "Inaktivera lösenordsskyddad delning" 4. Välj "Spara ändringar" och klicka på "OK" i dialogrutan. Skapa en delad mapp 1. Markera och högerklicka på den mapp du vill dela. 2. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Avancerad delning" i fliken "Delning". 4. Markera kryssrutan "Dela ut den här mappen" och klicka på "OK". 5. Välj "Dela" för "Delning av filer och mappar". 6. Välj "Alla" från rullmenyn. Klicka på "Lägg till" och sen på "Dela". För att ställa in användarnamn och lösenord för en delad mapp, ställ in "Behörigheter" i "Avancerad delning" i fliken "Delning". Kontrollera om en arbetsgrupp är inställd.

37 Spela musikfiler i en delad mapp Spela från en delad mapp Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. (Europeiska, australiensiska och asiatiska modeller) Om OSD språket är inställt på Chinese kommer åtgärderna i detta avsnitt inte att visas på TVapparaten. Använd genom att titta på skärmen på huvudenheten. Observera att skärmen på huvudenheten inte stödjer visning av kinesiska tecken. Tecken som inte kan visas ersätts med asterisker ( ). Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP skärmen. Om "NET" indikatorn blinkar på displayen är enheten inte korrekt ansluten till nätverket. Kontrollera anslutningen.

38 2. Välj "Home Media" med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 3. Välj målserver med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. Du kan kontrollera din dators servernamn i datorns egenskaper. 4. Välj mapp som ska delas med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 5. Om ett användarnamn och lösenord krävs, ange nödvändig inloggningsinformation. Inloggningsinformationen är den kontoinformation som ställdes in när den delade mappen skapades. Inloggningsinformation som angetts sparas för framtida bruk. 6. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen.

39 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Om fjärrkontrollen Med fjärrkontrollen för den här enheten kan du spela musikfiler lagrade på USB enheter, internetradio, datorer och NAS enheter i nätverket, såväl som på BLUETOOTH kompatibla enheter. Den kan även användas för att visa information om musikfilerna som spelas och för att utföra olika åtgärder. Tillgängliga knappar kan variera beroende på den tjänst och enhet du vill spela. Vissa knappar kan inte användas med BLUETOOTH kompatibla enheter. Dessutom måste den BLUETOOTH kompatibla enheten stödja AVRCPprofilen. Vissa enheter kan inte användas även om de stöder AVRCPprofilen.

40 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Fjärrkontrollens knappar 1. Tryck på den INPUT SELECTOR (PC, NET, USB eller BLUETOOTH) som passar ingångskällan på fjärrkontrollen. 2. Använd fjärrkontrollen genom att titta på namn och funktion för var och en av knapparna. 1 TOP MENU: Den här knappen visar huvudmenyn för varje media eller server. 2 /, ENTER: Dessa knappar bläddrar igenom alternativ och aktiverar det markerade alternativet. / : Dessa knappar gör att du kan bläddra till andra sidor när listan är fortsätter över flera sidor. 3 : Den här knappen snabbspolar aktuell låt bakåt. Denna knapp kan ej användas från och med 10 sekunder innan uppspelningen avslutas. 4 : Den här knappen spelar den aktuella låten från början. Om du trycker på denna knapp två gånger spelas föregående låt. 5 +/ : Flyttar markören uppåt eller nedåt i listan med internetradiokanaler i "My Favorites". 6 MENU: Den här knappen visar menyn för varje internetradiotjänst. 7 RETURN: Med den här knappen går du tillbaka till föregående skärm. 8 : Den här knappen snabbspolar aktuell låt framåt. Denna knapp kan ej användas från och med 10 sekunder innan uppspelningen

41 avslutas. 9 : Den här knappen spelar nästa låt. F : Den här knappen startar uppspelningen. G : Den här knappen pausar uppspelningen. H SEARCH: Knappen växlar mellan uppspelningsskärmen och listskärmen under uppspelning. I : Den här knappen stoppar uppspelningen. J MODE: Denna knapp visar video från den ingång som har valts i "Video Select". Varje gång du trycker på knappen visas videon eller så stängs den av. Du kan ändra på visningsläget för OSD genom att trycka på ENTER medan videon visas på skärmen. Dessa knappar visas inte när OSD språket är inställt på Chinese. (europeiska, australiska och asiatiska modeller) K RANDOM: Den här knappen startar slumpmässig uppspelning. L REPEAT: Den här knappen spelar upp en låt (eller låtar) igen. Genom att trycka på den här knappen flera gånger växlas repetitionslägena. M DISPLAY: Denna knapp ändrar visad låtinformation under uppspelning. Om du trycker på denna knapp när listskärmen visas så växlas skärmen till uppspelningsskärmen. BLUETOOTH kompatibla enheter: Knappar som kan användas är,,,,, och.

42 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Ikoner som visas under uppspelning Ikoner visas på displayen under uppspelning av musikfiler. Betydelsen av varje ikon är följande: : Mapp : Låt : Spela : Pausa : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt : Artist : Album : Upprepa en låt : Upprepa en mapp : Upprepa : Blanda

43 Använda ljudåtergivningssätten Välja ljudåtergivningssätt Med lägena för ljudåtergivningssätt kan du välja det bästa ljudet för din ingångskälla. 1. Efter att du har tryckt på RCV på fjärrkontrollen, tryck på en av följande fyra knappar. 2. Tryck på den valda knappen upprepade gånger för att växla mellan de lägen som visas på enhetens display. Ställ in önskat ljudåtergivningssätt genom att lyssna på ljudet. För information om lyssningslägena, se "Typer av lyssningslägen". För vilka lyssningslägen som kan väljas med varje knapp, se "Valbara lyssningslägen".

44 Använda ljudåtergivningssätten Typer av lyssningslägen Enheten gör det möjligt att njuta av ljud i ett antal olika lyssningslägen. Detta avsnitt räknar upp de olika lyssningslägen som finns tillgängliga på enheten och beskriver deras funktioner. Uppdatering av nytt lyssningsläge Vi planerar en uppgradering av den nya fasta programvaran för att möjliggöra att den här enheten stöder uppspelning i ljudformatet DTS:X. Av denna anledning kan de tillgängliga lyssningslägena variera beroende på vilken version av den fasta programvaran som används. Versioner som kommit ut tidigare än uppdateringen med stöd för ljudformatet DTS:X Neo:6 Cinema och Neo:6 Music är tillgängliga. Versioner som stöder ljudformatet DTS:X DTS:X och DTS Neural:X är tillgängliga. (Neo:6 Cinema och Neo:6 Music är inte tillgängliga efter uppdateringen.) I alfabetisk ordning AllCh Stereo Idealiskt för bakgrundsmusik då detta läge fyller hela lyssningsområdet med stereoljud. Direct I detta läge återges ljud från ingångskällan som det är. Om till exempel en tvåkanalskälla från en musik CD matas in kommer återgivningen att vara stereo, eller om en Dolby Digital signal matas in kommer ljudfältet att kontrolleras i enlighet med antalet tillgängliga kanaler. Dolby Atmos Dolby Atmos som infördes först på bio ger en revolutionerande känsla av dimension och nedsänkning i hemmabioupplevelsen. Dolby Atmos är ett flexibelt och skalbart objektbaserat format som återger ljud som oberoende ljud (eller objekt) som kan positioneras exakt eller flyttas dynamiskt genom hela 3 dimensionella lyssningsutrymmet under uppspelning. En viktig del i

45 Dolby Atmos är införandet av en höjdplan av ljud över lyssnaren. Dolby D (Dolby Digital) Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i Dolby Digital. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Dolby D+ (Dolby Digital Plus) Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i Dolby Digital Plus. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Dolby Surround Dolby surround är nästa generations surround teknologi som på ett intelligent sätt blandar stereo; 5.1 och 7.1 innehåll för uppspelning i ditt surround högtalarsystem. Dolby surround är kompatibel med traditionella högtalarlayouter samt Dolby Atmos aktiverade uppspelningssystem som använder takmonterade högtalare eller produkter med Dolby speakerteknologi. Dolby TrueHD Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i Dolby TrueHD. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DSD Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DSD. Denna enhet stöder DSD signaler som matas in via HDMI IN. Bättre ljud är dock möjligt att få, beroende på den anslutna spelaren, vid utmatning från spelarens PCM utgång. Detta lyssningsläge kan endast väljas om din Blu ray/dvd spelares utmatningsinställning är DSD. DTS

46 Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DTS. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS 96/24 Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DTS 96/24. Med 96 khz samplingsfrekvens och 24 bitars upplösning ger det en överlägsen ljudåtergivning. Beroende på inställningarna blir detta ljudåtergivningssätt DTS. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Express Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DTS Express. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS HD HR (DTS HD High Resolution Audio) Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DTS HD High Resolution Audio. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS HD MSTR (DTS HD Master Audio) Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DTS HD Master Audio. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Neo:6 Detta läge utökar alla tvåkanalskällor till 5.1 kanals flerkanaligt surroundljud. Det erbjuder full bandbredd på alla kanaler, med stort oberoende mellan kanalerna. Det finns två typer av detta läge: en idealisk för filmer och en idealisk för musik. Neo:6 Cinema: Använd detta läge med alla 2 kanalsfilmer.

47 Neo:6 Music: Använd detta läge med alla 2 kanalsmusikkällor DTS Neural:X Neural:X möjliggör uppmixning av legacy innehåll såsom mono, stereo 5.1 eller 7.1ch till ett stort antal kanaler, inklusive kanaler till högtalare som är placerade i högt läge och som används för uppspelning i DTS:X. DTS:X Detta läge är till för användning med DTS källor. DTS:X är nästa generations objektbaserade surround teknologi för DTS och inkluderar höjdhögtalare för att ge en helt omslutande lyssningserfarenhet i ditt vardagsrum. ES Discrete (DTS ES Discrete) Detta läge är till för användning med DTS ES Discrete källor och aktiverar 6.1 kanals eller 7.1 kanalsuppspelning med den bakre kanalen. Sju helt diskreta kanaler ökar rumsåtergivningen och möjliggör 360 graders ljudlokalisering vilket skapar en ljudkorning mellan surroundkanalerna. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Använd för DVD skivor med DTS ES logotypen, särskilt om programvaran innehåller DTS ES Matrix ljudspår. ES Matrix (DTS ES Matrix) Detta läge är till för användning med DTS ES Matrix ljudspår och aktiverar 6.1 kanals eller 7.1 kanalsuppspelning med den matrix kodade bakre kanalen. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Använd för CD skivor, DVD skivor eller LD med DTS ES logotypen, särskilt om programvaran innehåller DTS ES Matrix ljudspår. Full Mono I detta läge matar alla högtalare ut samma ljud i mono, så ljudet är samma oavsett var du befinner dig i rummet. Game Action I detta läge är ljudlokaliseringen distinkt med tonvikt på bas.

48 Game Rock I detta läge ligger tonvikten på ljudtrycket för förhöjd live känsla. Game RPG I detta läge har ljudet en dramatisk känsla motsvarande atmosfären hos en orkester. Game Sports Lämplig för ljud med mycket efterklang. Mono Använd detta läge när du tittar på en gammal film med monoljud eller använd det för att separat återge ljud på två olika språk som spelats in i vänster och höger kanal hos vissa filmer. Det är också lämpligt för DVD eller andra källor som innehåller multiplexljud. Multich (Multichannel) Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i flerkanals PCM. Orchestra Lämpligt för klassisk musik eller operamusik. Detta läge betonar surroundkanalerna för att göra stereobilden bredare och simulerar den naturliga efterklangen i en stor konserthall. Pure Audio Detta läge ger en mycket exakt återgivning av ljudet. Eftersom ljudet från ingångskällan matas ut utan surroundljudsbearbetning och display och videokretsarna är avstängda minimeras möjliga störningskällor och en realistisk ljudåtergivning erhålls. Detta läge kan inte väljas när Zon 2 eller Zon 3 är aktiva. Om Zon 2 eller Zon 3 aktiveras när detta läge är valt så ändras lyssningsläget automatiskt till Direct. Stereo I detta läge matas ljud ut från de främre vänstra och högra högtalarna och subwoofern.

49 Studio Mix Lämplig för rock eller popmusik. Detta läge skapar ett livfullt ljudfält med en kraftig akustisk bild som på en klubb eller en rockkonsert. T D (Theater Dimensional) I detta läge kan du få en virtuell uppspelning av flerkanaligt surroundljud även med endast två eller tre högtalare. Det sker genom justering av hur ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra. THX THX grundades av George Lucas och utvecklar stringenta standarder som garanterar att filmer verkligen återges så som regissören avsåg på biografer och i hemmabiosystem. THX lägen optimerar försiktigt ljudspårets ton och rymdkaraktäristik för uppspelning i hemmabiomiljön. De kan användas med 2 kanals matris och flerkanalskällor. Ljudutmatningen från bakhögtalaren beror på källmaterialet och det valda lyssningsläget. THX läget kan finjustera de akustiska och rumsliga egenskaperna av ljudspåren för bästa reproduktion av hemmabiosystemets ljud. Det kommer att utföras på tvåkanalskällor och flerkanalskällor. Ljuder från bakhögtalaren kommer att variera beroende på källan och det valda lyssningsläget. THX Cinema: Läget THX Cinema korrigerar teatraliska ljudspår för uppspelningen i en hemmabiomiljö. I det här läget konfigureras THX Loudness Plus för biosalongsnivåer och Re EQ, Timbre Matching och Adaptive Decorrelation är aktiva. THX Games: Läget THX Games är avsett för rymdmässigt korrekt uppspelning av spelljud som ofta mixas på liknande sätt till filmer men i en mindre miljö. THX Loudness Plus är konfigurerad för spelljudsnivåer, med Timbre Matching aktiv. THX Music: Läget THX Music är skräddarsytt för att lyssna på musik som vanligtvis går igenom mastering på betydligt högre nivåer än filmer. I detta läge konfigureras THX Loudness Plus för uppspelning av musik och bara Timbre Matching är aktivt. THX S2 Cinema (THX Select2 Cinema): THX Select2 Cinema läget spelar 5.1 film med 7.1 kanaler, vilket ger dig bästa möjliga filmupplevelse. I det här läget blandar THX ASA processen surroundhögtalarna på sidorna och de bakre surroundhögtalarna vilket ger den optimala blandningen av omgivande och riktat surroundljud. THX S2 Games (THX Select2 Games): För uppspelning av flerkanaligt

50 spelljud bör läget THX Select2 Games väljas. I det här läget tillämpas THX ASA bearbetning på surroundkanalerna för alla 5.1 kodade spelkällor, såsom PCM, DTS och Dolby Digital. Detta ställer noggrant in all surroundinformation från spelljudet och skapar en fullständig 360 graders uppspelningsmiljö. THX Select2 Games är unikt eftersom det ger dig en smidig övergång av ljud på alla punkter i surround fältet. THX S2 Music (THX Select2 Music) : För uppspelning av flerkanalig musik, bör THX Select2 Music väljas. I det här läget tillämpas THX ASAbearbetning på surroundkanalerna för alla 5.1 kodade musikkällor såsom DTS, Dolby Digital, DVD Audio, etc. för att ge en bred och stabil bakre ljudbild. THX Surr EX (THX Surround EX) : Detta läge utökar 5.1 kanalskällor för 7.1 kanalsuppspelning. Det lämpar sig särskilt för Dolby Digital EX källor. THX Surround EX, även kallat Dolby Digital Surround EX, är en produkt som utvecklats gemensamt av Dolby Laboratories och THX Ltd. TV Logic Lämpligt för TV program som har producerats i en TV studio. Detta läge förstärker surround effekterna för hela ljudet så att röster ska höras tydligare och för att skapa en realistisk akustisk bild. Unplugged Lämpligt för akustiska instrument, röster och jazz. Detta läge betonar den främre stereobilden och ger intryck av att man befinner sig precis framför scenen. Reference Dialognormalisering Dialognormalisering (DialogNorm) är en funktion från Dolby Digital som används för att hålla programmen vid samma genomsnittliga lyssningsnivå så att användaren inte behöver ändra volymkontrollen mellan Dolby Digital, Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD program. När du spelar upp en programvara som har kodats i Dolby Digital, Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD, kan du ibland se ett kort meddelande på frontpanelens display som kan säga "DialogNorm: X db" (X är ett numeriskt värde). Displayen visar hur programnivån relaterar till THXkalibreringsnivån. Om du vill spela upp programmet vid kalibrerade biografnivåer kanske du vill justera volymen. Om du till exempel ser följande meddelande: "DialogNorm: +4dB" på frontpanelens display, för att hålla den övergripande utmatningsnivån vid THX kalibrerad högljuddhet, vrid bara ner volymkontrollen 4dB. Dock, till skillnad från en biograf där uppspelningens högljuddhet är förinställd, kan du välja din

51 föredragna volyminställning för största nöje. THX Cinema bearbetning THX är en unik uppsättning standarder och teknik som fastställts av det världskända filmproduktionsföretaget Lucasfilm Ltd. THX växte från George Lucas personliga önskan att göra din erfarenhet av filmens ljudspår i både biografer och ditt hemmabiosystem så trogen som möjligt till vad regissören avsåg. Ljudspåret mixas in i särskilda miljöer som kallas för dubbade etapper och är utformat för att spelas upp i biosalonger med liknande utrustning och förhållanden. De flesta av dessa ljud mixas om med högtalare med rak frekvensgång som liknar de som används i den lilla hemmabiomiljön innan de överförs till Blu ray skivor, DVD, etc. THX ingenjörerna har utvecklat patenterade teknologier för att noggrant översätta ljudet från biosalongsmiljön till hemmet genom att korrigera de tonala och rumsliga felen som inträffar. På denna produkt, när THX indikatorn är på, läggs THX funktioner automatiskt till i Cinemalägena (t.ex. THX Cinema, THX Surround EX). Timbre Matching Det mänskliga örat förändrar vår uppfattning om ett ljud beroende på den riktning som ljudet kommer från. I en biosalong finns en mängd surroundhögtalare så att surround informationen finns överallt runt omkring dig. I en hemmabio har du kanske endast två högtalare som är placerade vid sidan av huvudet. I detta fall filtrerar funktionen Timbre Matching den information som går till surround högtalarna så att de bättre matchar de tonala egenskaperna i det ljud som kommer från de främre högtalarna. Detta säkerställer en problemfri panorering mellan de främre högtalarna och surround högtalarna. Adaptive Decorrelation I en biosalong finns ett stort antal surround högtalare som kan bidra till att skapa en omslutande surroundljudupplevelse. Om en hemmabio endast har två sido surroundhögtalare, kan surround högtalarna låta som hörlurar vilka saknar rymlighet och omslutning. Surround ljud kommer också att kollapsa mot högtalaren om du flyttar dig från mittenpositionen. Adaptive Decorrelation ändrar en surround kanals tid och fasförhållande något jämfört med den andra surround upplevelsen som i en biograf som enbart använder två högtalare. ASA (Advanced Speaker Array) ASA är en egenutvecklad THX teknik som bearbetar ljud på två sidor och två bakre surround högtalare för en valfri surroundljudupplevelse. När du ställer in ditt hemmabio system med åtta högtalarutgångar (Left, Center, Right, Surround Right, Back Right, Back Left, Surround Left och Subwoofer), glöm då inte att gå till THX ljudinställningar för att välja den inställning som bäst motsvarar bakhögtalarnas avstånd. Detta kommer att optimera om surround ljudfältet. ASA används i tre lägen: THX Select2

52 Cinema, THX Select2 Music och THX Select2 Games.

53 Använda ljudåtergivningssätten Valbara lyssningslägen Lyssningslägena kan väljas med knapparna för lyssningslägen som kommer att skilja sig åt beroende på insignalens format och den aktuella högtalarkonfigurationen. Observera även att beroende på spelarens inställningar och innehåll kanske vissa lyssningslägen inte kan väljas. Ljudåtergivningssätt som är tillgängliga när hörlurar är anslutna: Pure Audio, Mono, Direct och Stereo. Uppdatering av nytt lyssningsläge Vi planerar en uppgradering av den nya fasta programvaran för att möjliggöra att den här enheten stöder uppspelning i ljudformatet DTS:X. Av denna anledning kan de tillgängliga lyssningslägena variera beroende på vilken version av den fasta programvaran som används. Versioner som kommit ut tidigare än uppdateringen med stöd för ljudformatet DTS:X Neo:6 Cinema och Neo:6 Music är tillgängliga. Versioner som stöder ljudformatet DTS:X DTS:X och DTS Neural:X är tillgängliga. (Neo:6 Cinema och Neo:6 Music är inte tillgängliga efter uppdateringen.) MOVIE/TV knapp Du kan välja ett läge som passar för filmer och TV program. Analog Direct Mono Dolby Surround Neo:6 Cinema *1 DTS Neural:X THX Cinema *2 TV Logic *3 AllCh Stereo *4 Full Mono *4 T D

54 *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras. *3 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *4 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste PCM installeras. Direct Mono Dolby Surround Neo:6 Cinema *1 DTS Neural:X THX Cinema *2 TV Logic *3 AllCh Stereo *4 Full Mono *4 T D *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras. *3 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *4 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Multich PCM Direct Mono Multich *1 Dolby Surround DTS Neural:X THX Cinema *2 THX S2 Cinema *3 THX Surr EX *3 TV Logic *4 AllCh Stereo *5 Full Mono *5 T D *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras.

55 *3 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *4 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *5 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste DSD Direct Mono installeras. *1 *2 DSD Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby Atmos Ljudåtergivningssätten Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD går att välja om de bakre högtalarna eller höjdhögtalarna inte är anslutna. Direct Mono Dolby Atmos TV Logic AllCh Stereo Full Mono

56 T D Dolby D Direct Mono *1 *2 Dolby D Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby D+ Direct Mono *1 *2 Dolby D+ Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7

57 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby TrueHD Direct Mono *1 *2 Dolby TrueHD Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste DTS installeras.

58 Direct Mono *1 *2 DTS Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS 96/24 Direct Mono *1 *2 DTS 96/24 Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals.

59 *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS Express Direct Mono *1 *2 DTS Express Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS HD HR Direct Mono *1 *2 DTS HD HR

60 Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS HD MSTR Direct Mono *1 *2 DTS HD MSTR Dolby Surround Neo:6 Cinema *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 THX S2 Cinema *5 THX Surr EX *5 TV Logic *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller

61 surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS ES Direct Mono DTS *1 ES Matrix *2 ES Discrete *2 Dolby Surround *3 DTS Neural:X THX Cinema *4 TV Logic *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Går bara att välja när de bakre högtalarna inte är installerade. *2 Bakhögtalare måste installeras. *3 Höjdhögtalare måste installeras. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS:X Direct Mono DTS:X TV Logic *1 AllCh Stereo *2 Full Mono *2 T D *1 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras.

62 *2 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. MUSIC knapp Du kan välja ett läge som passar för musik. Analog Pure Audio Direct Stereo Dolby Surround Neo:6 Music *1 DTS Neural:X THX Music *2 Orchestra *3 Unplugged *3 Studio Mix *3 AllCh Stereo *4 Full Mono *4 *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras. *3 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *4 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste PCM installeras. Pure Audio Direct Stereo Dolby Surround Neo:6 Music *1 DTS Neural:X THX Music *2 Orchestra *3 Unplugged *3 Studio Mix *3 AllCh Stereo *4 Full Mono *4

63 *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras. *3 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *4 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Multich PCM Pure Audio Direct Stereo Multich *1 Dolby Surround DTS Neural:X THX Music *2 THX S2 Music *3 Orchestra *4 Unplugged *4 Studio Mix *4 AllCh Stereo *5 Full Mono *5 *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras. *3 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *4 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *5 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste DSD installeras. Pure Audio Direct Stereo *1 *2 DSD Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6

64 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby Atmos Ljudåtergivningssätten Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD går att välja om de bakre högtalarna eller höjdhögtalarna inte är anslutna. Pure Audio Direct Stereo Dolby Atmos Orchestra Unplugged Studio Mix AllCh Stereo Full Mono Dolby D Pure Audio Direct Stereo *1 *2 Dolby D Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6 Unplugged *6

65 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby D+ Pure Audio Direct Stereo *1 *2 Dolby D+ Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste

66 installeras. Dolby TrueHD Pure Audio Direct Stereo *1 *2 Dolby TrueHD Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste DTS installeras. Pure Audio Direct Stereo *1 *2 DTS Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6

67 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS 96/24 Pure Audio Direct Stereo *1 *2 DTS 96/24 Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras.

68 *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS Express Pure Audio Direct Stereo *1 *2 DTS Express Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS HD HR Pure Audio Direct Stereo *1 *2 DTS HD HR Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5

69 Orchestra *6 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS HD MSTR Pure Audio Direct Stereo *1 *2 DTS HD MSTR Dolby Surround Neo:6 Music *3 DTS Neural:X THX Music *4 THX S2 Music *5 Orchestra *6 Unplugged *6 Studio Mix *6 AllCh Stereo *7 Full Mono *7 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Kan endast väljas vid 2 kanals ingångsformat och när en mitt eller surroundhögtalare installerats. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch.

70 *6 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *7 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS ES Pure Audio Direct Stereo DTS *1 ES Matrix *2 ES Discrete *2 Dolby Surround *3 DTS Neural:X THX Music *4 Orchestra *5 Unplugged *5 Studio Mix *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 *1 Går bara att välja när de bakre högtalarna inte är installerade. *2 Bakhögtalare måste installeras. *3 Höjdhögtalare måste installeras. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS:X Pure Audio Direct Stereo DTS:X Orchestra *1 Unplugged *1 Studio Mix *1 AllCh Stereo *2 Full Mono *2 *1 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras.

71 *2 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. GAME knapp Du kan välja ett läge som passar för spel. Analog Direct Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *1 Game RPG *2 Game Action *2 Game Rock *2 Game Sports *2 AllCh Stereo *3 Full Mono *3 T D *1 Surround högtalare måste installeras. *2 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *3 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste PCM installeras. Direct Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *1 Game RPG *2 Game Action *2 Game Rock *2 Game Sports *2 AllCh Stereo *3 Full Mono *3 T D *1 Surround högtalare måste installeras. *2 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *3 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste

72 installeras. Multich PCM Direct Multich *1 Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *2 THX S2 Games *3 Game RPG *4 Game Action *4 Game Rock *4 Game Sports *4 AllCh Stereo *5 Full Mono *5 T D *1 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *2 Surround högtalare måste installeras. *3 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *4 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *5 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste DSD Direct installeras. *1 *2 DSD Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D

73 *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby Atmos Ljudåtergivningssätten Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD går att välja om de bakre högtalarna eller höjdhögtalarna inte är anslutna. Direct Dolby Atmos Game RPG Game Action Game Rock Game Sports AllCh Stereo Full Mono T D Dolby D Direct *1 *2 Dolby D Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras.

74 *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby D+ Direct *1 *2 Dolby D+ Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. Dolby TrueHD Direct *1 *2 Dolby TrueHD Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5

75 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste DTS Direct installeras. *1 *2 DTS Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS 96/24 Direct

76 *1 *2 DTS 96/24 Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS Express Direct *1 *2 DTS Express Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras.

77 *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS HD HR Direct *1 *2 DTS HD HR Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS HD MSTR Direct *1 *2 DTS HD MSTR Dolby Surround DTS Neural:X THX Games *3 THX S2 Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5

78 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2 kanals. *2 Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras. *3 Surround högtalare måste installeras. *4 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS ES Direct DTS *1 ES Matrix *2 ES Discrete *2 Dolby Surround *3 DTS Neural:X THX Games *4 Game RPG *5 Game Action *5 Game Rock *5 Game Sports *5 AllCh Stereo *6 Full Mono *6 T D *1 Går bara att välja när de bakre högtalarna inte är installerade. *2 Bakhögtalare måste installeras. *3 Höjdhögtalare måste installeras. *4 Surround högtalare måste installeras. *5 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *6 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. DTS:X Direct

79 DTS:X Game RPG *1 Game Action *1 Game Rock *1 Game Sports *1 AllCh Stereo *2 Full Mono *2 T D *1 Surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. *2 Mitthögtalare, surroundhögtalare eller höjdhögtalare måste installeras. THX knapp Du kan välja ett THX lyssningsläge. Alla format förutom Dolby Atmos och DTS:X THX Cinema *1 THX Music *1 THX Games *1 THX S2 Cinema *2 THX S2 Music *2 THX S2 Games *2 THX Surr EX *2 *1 Surround högtalare måste installeras. *2 Bakhögtalare måste installeras. Kan väljas när ingångsformatet är 5.1 ch. PURE AUDIO knapp (endast på huvudenheten) Displayen och den analoga videokretsen stängs av för att växla enheten till PURE AUDIO läge, vilket ger en renare ljudåtergivning. När detta läge väljs tänds indikatorn PURE AUDIO på enheten. Om du trycker på knappen igen återväljs föregående ljudåtergivningssätt.

80 Om du väljer ljudåtergivningssättet Pure Audio stängs displayen och den analoga videokretsen av, men de videosignaler som matas in via HDMIingången matas ut från HDMI utgången. Pure Analog Playback (endast på huvudenheten) Om du ansluter en CD spelare eller annan spelare till enhetens AUDIO INuttag med analog ljudkabel (RCA) kan du använda "Pure Analog Playback" funktionen som fysiskt stänger av de digitala kretsar som påverkar ljudåtergivningen och möjliggör renare ljuduppspelning. Om denna funktion är på stängs strömmen av till den analoga videokretsen, HDMI kretsen, den digitala ljudkretsen och radiokretsen, och störning av ljuduppspelningen förhindras fysiskt. För att använda funktionen, håll ned PURE AUDIO på huvudenheten i 5 sekunder under uppspelning. När "Pure Analog [Enter] OK" visas på huvudenhetens display, tryck ENTER på huvudenheten. För att stänga av funktionen, tryck på ON/STANDBY på huvudenheten. När funktionen är på, kan du utföra enbart val av ingång och volymjustering. Den kan inte styras med Onkyo Remote eller någon annan applikation som kan styra enheten. Den kan inte användas när "TUNER", "NET" eller "BLUETOOTH" ingången är vald eller om multizonsfunktionen är på. Inställningen Auto Standby stängs av om funktionen är på.

81 Använda ljudåtergivningssätten Kontrollera ingångsformatet Tryck flera gånger på DISPLAY på fjärrkontrollen när ljud från spelaren matas in för att växla vilken information som ska visas på huvudenhetens display. Till exempel, om "Dolby D 5.1" visas tas Dolby Digital 5.1 kanalers signaler emot. Antalet kanaler visas inte när insignalen är i "Dolby Atmos" format.

82 Avancerade inställningar (Setup Menu) Hur man ställer in Enheten gör det möjligt för dig att konfigurera avancerade inställningar för att ge dig en ännu bättre erfarenhet. Åtgärd: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TVskärmen (OSD). Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Tillvägagångssätt 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på SETUP för att visa Setup menyn.

83 3. Tryck på / för att välja önskad meny och tryck sedan på ENTER. 4. Tryck på / för att välja ett alternativ och tryck sedan på Enter. 5. Använd / / / markörerna och välj det alternativ som du vill konfigurera inställningarna för. Tryck på SETUP för att lämna inställningsmenyn. Översikt över Setup menyn: 1. Input/Output Assign Utför inställningarna för tilldelning av funktioner till de olika uttagen och för TV apparatens skärmbildsfunktion när du använder inställningsmenyn, till exempel. 2. Speaker Utför avancerade inställningar för högtalarna. 3. Audio Adjust Utför flera olika inställningar som har med ljudet att göra. 4. Source Utför inställningarna för ingångskällorna, såsom justering av volymskillnaden för varje ingångsväljare för den anslutna utrustningen. 5. Listening Mode Preset Du kan förinställa dina favoritljudåtergivningssätt. 6. Hardware

84 Utför en rad inställningar, såsom länkning med ansluten HDMI utrustning, standby läge och nätverksanslutning för denna enhet. 7. Remote Controller Utför inställningar som har att göra med fjärrkontrollen. 8. Miscellaneous Uppdatera firmware och utför startinställningar, etc.

85 Avancerade inställningar (Setup Menu) 1. Input/Output Assign (In/utgångstilldelning) TV Out Välj det HDMI uttag som ska anslutas till TV:n. Utför inställningarna för skärmbildsfunktionen på TV apparaten när du använder inställningsmenyn, till exempel. HDMI Out Standardvärde: MAIN Välj det HDMI uttag som ska anslutas till TV:n. "MAIN": När TV:n ansluts till HDMI OUT MAIN uttaget "SUB": När TV:n ansluts till HDMI OUT SUB uttaget "MAIN+SUB": Vid anslutning till både MAIN och SUB uttaget Zone 2 HDMI Standardvärde: Not Use Gör inställningen när du matar ut ljud till Zon 2 TV som är ansluten till HDMI OUT SUB/ZONE 2 uttaget. "Use": Aktivera denna funktion "Not Use": Inaktivera denna funktion OSD Language Standardvärde: English Välj det språk som visas på skärmen. Välj mellan engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, ryska (modeller från Europa, Australien och Asien), eller kinesiska (modeller från Europa, Australien och Asien). Impose OSD Standardvärde: On Ställ in huruvida du vill visa informationen på TV apparaten eller inte när volymen regleras eller ingången ändras, till exempel. "On": OSD kommer att visas på tv:n. "Off": OSD kommer inte att visas på tv:n. OSD kanske inte visas beroende på ingångssignalen även om "On"

86 har valts. Om driftskärmen inte visas, ändra upplösningen på den anslutna enheten. Screen Saver Standardvärde: 3 minutes Ställ in tiden för att starta skärmsläckaren. Välj ett värde mellan "3 min", "5 min", "10 min" och "Off". HDMI Input Du kan ändra ingångstilldelning mellan ingångsväljarna och HDMI INuttagen. BD/DVD Standardvärde: HDMI 1 (HDCP 2.2) "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till BD/DVD knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". CBL/SAT Standardvärde: HDMI 2 (HDCP 2.2) "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till CBL/SAT knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". STRM BOX Standardvärde: HDMI 3 (HDCP 2.2) "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till STRM BOX knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". PC Standardvärde: HDMI 4 (HDCP 2.2) "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till PC knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". GAME 1

87 Standardvärde: HDMI 5 (HDCP 2.2) "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till GAME 1 knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". GAME 2 Standardvärde: HDMI 6 "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till GAME 2 knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". AUX Standardvärde: (Front) Denna inställning kan inte ändras. CD Standardvärde: "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till cd knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". PHONO Standardvärde: "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till PHONO knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". TV Standardvärde: "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 7": Tilldela ett önskat HDMI IN uttag till tv knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". För att välja ett HDMI IN uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först dess inställning till " ". Video Input Du kan ändra tilldelningen av uttagen COMPONENT VIDEO IN 1 och 2 och

88 uttagen VIDEO IN 1 till 3 till de olika ingångsväljarna. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". BD/DVD Standardvärde: COMPONENT 1 "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till BD/DVD knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till BD/DVD knappen. CBL/SAT Standardvärde: VIDEO 2 "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till CBL/SAT knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till CBL/SAT knappen. STRM BOX Standardvärde: VIDEO 3 "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till STRM BOX knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till STRM BOX knappen. PC Standardvärde: "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till PC knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till pcknappen. GAME 1 Standardvärde: VIDEO 1 "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till GAME 1 knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till GAME 1 knappen. GAME 2 Standardvärde: COMPONENT 2

89 "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till GAME 2 knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till GAME 2 knappen. AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. CD Standardvärde: "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till cd knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till cdknappen. PHONO Standardvärde: "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till PHONO knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till PHONO knappen. TV Standardvärde: "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Tilldela COMPONENT VIDEO IN uttagen till tv knappen. "VIDEO 1" till "VIDEO 3": Tilldela ett önskat VIDEO IN uttag till tvknappen. När du konverterar videosignaler som matas in till COMPONENT VIDEO IN uttagen och matar ut dem från HDMI OUT uttagen ska du ställa in spelarens upplösning på 480i eller 576i. Om inmatningen har 480p/576p eller högre upplösning, visas ett felmeddelande. Digital Audio Input Du kan ändra ingångstilldelningen mellan ingångsväljarna och DIGITAL IN COAXIAL 1 till 2/OPTICAL 1 till 3 uttagen. Om du inte tilldelar något uttag, välj " ". BD/DVD

90 Standardvärde: COAXIAL 1 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till BD/DVD knappen. CBL/SAT Standardvärde: COAXIAL 2 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till CBL/SAT knappen. STRM BOX Standardvärde: OPTICAL 1 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till STRM BOX knappen. PC Standardvärde: "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till PC knappen. GAME 1 Standardvärde: "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till GAME 1 knappen. GAME 2 Standardvärde: "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till GAME 2 knappen. AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. CD Standardvärde: OPTICAL 2 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till cd knappen. PHONO

91 Standardvärde: "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till PHONO knappen. TV Standardvärde: OPTICAL 3 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2", "OPTICAL 3": Tilldela ett önskat DIGITAL IN uttag till tv knappen. Samplingshastigheter för PCM signaler (stereo, mono) från en digital ingång är 32 khz, 44,1 khz, 48 khz, 88,2 khz, 96 khz/16 bitar, 20 bitar och 24 bitar.

92 Avancerade inställningar (Setup Menu) 2. Speaker (Högtalare) Låter dig ändra högtalarinställningar såsom förekomsten av subwoofer, delningsfrekvens och så vidare. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Denna inställning kan inte väljas om hörlurar är anslutna eller ljud sänds ut från TV:ns högtalare. Configuration Du kan ändra antalet anslutna högtalarkanaler, typen av anslutning för fronthögtalare, typen av höjd högtalare och andra högtalarinställningar. Speaker Channels Standardvärde: 7.1 ch Välj "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch", "5.1 ch", "6.1 ch", "7.1 ch", "2.1.2 ch", "3.1.2 ch", "4.1.2 ch", "5.1.2 ch", "6.1.2 ch", eller "7.1.2 ch" så att det passar för antalet högtalarkanaler som är anslutna. Subwoofer Standardvärde: Yes Ställ in om en subwoofer är ansluten eller ej. "Yes": När en subwoofer är ansluten "No": När ingen subwoofer är ansluten Height Speaker Standardvärde: Front High Ställ in högtalartypen om höjdhögtalarna är anslutna till HEIGHTkontakterna. Välj "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby Speaker (Front)", "Dolby Speaker (Surr)", eller "Dolby Speaker (Back)" efter de anslutna högtalarnas typ och placering. Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. Bi Amp

93 Standardvärde: No Ställer in huruvida den främre högtalaranslutningen är bi amp. "No": När fronthögtalarna är anslutna på ett normalt sätt "Yes": När fronthögtalarna är anslutna som dubbelförstärkare Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. Powered Zone 2 Standardvärde: No Ställ in anslutningen av högtalarna till Zone 2 högtalarkontakterna. "Yes": När högtalare är anslutna till Zone 2 högtalaruttag "No": När högtalare inte är anslutna till Zone 2 högtalaruttag Detta alternativ kommer att ställas in på "No" om "Bi Amp" är inställt på "Yes". Speaker Impedance Standardvärde: 6ohms Ställ in impedansen för de anslutna högtalarna. "4ohms": Om någon av de anslutna högtalarna har 4 Ω eller mer, till mindre än 6 Ω impedans "6ohms": När alla de anslutna högtalarna har 6 Ω eller mer impedans För impedans, kontrollera uppgifterna på högtalarnas baksidor eller deras instruktionsmanual. Crossover Gör att du kan ändra högtalarkonfigurationerna, som delningsfrekvensen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Ljudet matas inte ut när du gör den här inställningen. Om du använder THX certifierade högtalare rekommenderar vi följande inställningar: Ställ in värdet "80Hz(THX)" för delningsfrekvens. Ställ in värdet "80Hz" i "LPF of LFE". Ställ in värdet "Off" i "Double Bass". Front Standardvärde: 80 Hz(THX) Välj delningsfrekvens från "40Hz" till "200Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. "Full Band": Hela bandet matas ut. Om "Configuration" "Subwoofer" ställts in på "No" kommer "Front"

94 att låsas på "Full Band" och basfrekvenserna för de andra kanalerna kommer att matas ut från fronthögtalarna. Se instruktionshandboken till högtalarna för information om hur du gör inställningen. Center Standardvärde: 80 Hz(THX) Välj delningsfrekvens från "40Hz" till "200Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. "Full Band": Hela bandet matas ut. "Full Band" kan endast väljas när "Front" är inställt på "Full Band". Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. Height Standardvärde: 80 Hz(THX) Välj delningsfrekvens från "40Hz" till "200Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. "Full Band": Hela bandet matas ut. Detta kan inte väljas när inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes". "Full Band" kan endast väljas när "Front" är inställt på "Full Band". Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. Surround Standardvärde: 80 Hz(THX) Välj delningsfrekvens från "40Hz" till "200Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. "Full Band": Hela bandet matas ut. "Full Band" kan endast väljas när "Front" är inställt på "Full Band". Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. Back Standardvärde: 80 Hz(THX) Välj delningsfrekvens från "40Hz" till "200Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. "Full Band": Hela bandet matas ut. Detta kan inte väljas när inställningen för "Configuration" "Bi Amp"

95 är "Yes". "Full Band" kan endast väljas när "Surround" är inställt på "Full Band". Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. LPF of LFE Standardvärde: 120Hz Ställ in i lågpassfiltret för LFE signaler (lågfrekvent effekt) för att kunna sända signaler med lägre frekvens än det inställda värdet och följaktligen slippa oönskat brus. Lågpassfiltret fungerar bara för källor med LFE kanal. Det går att ställa in värden från "80 Hz" till "120 Hz". "Off": Använd inte denna funktion Subwoofer Phase Standardvärde: 0 Basljudet i subwoofrarna kan vara otillräckligt beroende på typ av ljud och lyssningspositionen. Ändra i så fall faserna i subwoofrarna. Ställ in fasvärdet, medan du lyssnar på ljudet så att du kan få önskat basljud. "0 ": subwoofrarna är i normal fas. "180 ": subwoofrarna är i omvänd fas. Inställningen kan inte ändras om "Configuration" "Subwoofer" är inställd på "No". Dubbel Bass Standardvärde: On Detta kan endast väljas när "Configuration" "Subwoofer" är inställd på "Yes" och "Front" är inställd på "Full Band". Denna funktion förstärker basen genom att mata basljud från de främre vänstra och högra högtalarna och mitthögtalaren till subwoofern. "On": Basutmatningen kommer att förstärkas. "Off": Basutmatningen kommer inte att förstärkas. Inställningen kommer inte att konfigureras automatiskt även om du utförde automatisk högtalarinställning. Distance Ställ in avståndet från varje högtalare till lyssningspositionen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Unit

96 Standardvärde: feet/meters Ange enheten för avstånd för konfigurering av inställningarna. "feet": För inställning i fot (0.1ft till 30.0ft, i steg om 0.1ft) "meters": För inställning i meter (0.03m till 9.00m, i steg om 0.03m) Front Left Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Center Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Front Right Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Height Left Standardvärde: 9.0ft/2.70m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Den här inställningen kan inte ändras om "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och Zone 2 är på. Height Right Standardvärde: 9.0ft/2.70m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Den här inställningen kan inte ändras om "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och Zone 2 är på. Surround Right Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Back Right Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Den här inställningen kan inte ändras om "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och Zone 2 är på.

97 Back Left Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Den här inställningen kan inte ändras om "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och Zone 2 är på. Surround Left Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Subwoofer Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Standardvärdena varierar beroende på region. Det kan vara omöjligt att ändra på högtalaren "Distance" beroende på inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" / "Subwoofer". Level Calibration Justera nivån för varje högtalare med den inbyggda testtonen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Front Left Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Center Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Front Right Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Height Left

98 Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Den kan inte väljas under följande förhållanden. Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Height Right Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Den kan inte väljas under följande förhållanden. Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Surround Right Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Back Right Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Den kan inte väljas under följande förhållanden. Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Back Left Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Den kan inte väljas under följande förhållanden. Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Surround Left

99 Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 12,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Subwoofer Standardvärde: 0.0dB Välj ett värde mellan " 15,0 db" och "+12,0 db" (i steg om 0,5 db). En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Det kan vara omöjligt att ändra på högtalaren "Level Calibration" beroende på inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" / "Subwoofer". Det går inte att ändra "Level Calibration" när ljudavstängningen är på. Equalizer Settings Justera volymen för varje område för varje ansluten högtalare. Du kan justera volymen för varje område för varje högtalare. Du kan ställa in tre typer av equalizerinställningar i förinställningarna 1, 2, och 3. Du kan justera basen i de låga frekvensområdena (63 Hz, etc.), och diskanten i de höga frekvensområdena (16 khz, etc.). Du kan välja upp till sju frekvensband för varje högtalare. Front Standardvärde: 0 db Välj först högtalarens frekvens mellan "25 Hz" och "16 khz" med markörknapparna /, använd sedan / för att justera frekvensens volym mellan " 6dB" och "+6dB". Center Standardvärde: 0 db Välj först högtalarens frekvens mellan "25 Hz" och "16 khz" med markörknapparna /, använd sedan / för att justera frekvensens volym mellan " 6dB" och "+6dB". Height Standardvärde: 0 db Välj först högtalarens frekvens mellan "25 Hz" och "16 khz" med markörknapparna /, använd sedan / för att justera frekvensens volym mellan " 6dB" och "+6dB". Den kan inte väljas under följande förhållanden.

100 Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Surround Standardvärde: 0 db Välj först högtalarens frekvens mellan "25 Hz" och "16 khz" med markörknapparna /, använd sedan / för att justera frekvensens volym mellan " 6dB" och "+6dB". Back Standardvärde: 0 db Välj först högtalarens frekvens mellan "25 Hz" och "16 khz" med markörknapparna /, använd sedan / för att justera frekvensens volym mellan " 6dB" och "+6dB". Den kan inte väljas under följande förhållanden. Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Subwoofer Standardvärde: 0 db Välj först högtalarens frekvens mellan "25 Hz" och "160Hz" med markörknapparna /, använd sedan / för att justera frekvensens volym mellan " 6dB" och "+6dB". Inställningen kan inte väljas om "Configuration" "Subwoofer" är inställd på "No". Det kan vara omöjligt att ändra på högtalarens "Equalizer Settings" beroende på inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" / "Subwoofer". Justera volymen för varje högtalare i "Level Calibration". Justera volymen med steg på 1 db. Detta gäller inte om du har valt lyssningsläget Pure Audio eller Direct. Resultatet kanske inte blir som förväntat beroende på ingångskälla och ljudåtergivningssättets inställning. THX Audio Back Speaker Spacing Standardvärde: >4.0 ft / >1.2 m Välj avståndet mellan bakhögtalarna bland följande värden.

101 När "Distance" "Unit" är inställd på "feet".: Välj ett värde mellan "<1.0 ft", " ft" och ">4.0 ft". När "Distance" "Unit" är inställd på "meters".: Välj ett värde mellan " <0.3 m", " m" och ">1.2 m". Den kan inte väljas under följande förhållanden. Inställningen för "Configuration" "Bi Amp" är "Yes" "Configuration" "Powered Zone 2" är inställt på "Yes" och ZONE 2 är på. Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. THX Ultra2/Select2 Subwoofer Standardvärde: No Ställ in "Yes" eller "No" för anslutning av THX certifierad subwoofer. "Yes": När en THX certifierad subwoofer är ansluten "No": När ingen THX certifierad subwoofer är ansluten Inställningen kan inte ändras om "Configuration" "Subwoofer" är inställd på "No". BGC Standardvärde: Off Om layouten på ditt lyssningsrum (av praktiska eller estetiska skäl) förlägger de flesta lyssnarna nära den bakre väggen, kan den resulterande basnivån bli tillräckligt förstärkt av avgränsningen att det totala ljudet blir "dånande". THX Select2 Plus receivers innehåller en Boundary Gain Compensation funktion (BGC) för att förbättra basbalans. "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion I följande fall kan inställningarna inte ändras: "Configuration" "Subwoofer" är inställd på "No". "THX Ultra2/Select2 Subwoofer" är inställt på "No". Loudness Plus Standardvärde: On När inställningen är "On" är det möjligt att uppleva även subtila nyanser av ljuduttryck med låg volym. Detta är endast tillgängligt när ljudåtergivningssättet THX är valt. THX Loudness Plus THX Loudness Plus är en ny volymkontrollteknik som finns i THX Ultra2 Plus och THX Select2 Plus certifierade receivers. Med THX Loudness Plus kan hemmabioanvändare nu uppleva all

102 detaljrikedom i en surroundmix och på alla volymnivåer. Om man skruvar ner volymen under referensnivå blir konsekvensen att vissa ljudelement kan förloras eller uppfattas annorlunda av lyssnaren. THX Loudness Plus kompenserar för de ton och rymdskiftningar som inträffar när volymen sänks genom intelligent anpassning av omgivandesurround kanalnivåer och frekvensrespons. Detta gör att användare kan uppleva den verkliga kraften i ljudspåren oberoende av volyminställningen. THX Loudness Plus tillämpas automatiskt när man lyssnar i något av ljudåtergivningssätten THX. De nya lägena THX Cinema, THX Music och THX Games är skräddarsydda för att kunna använda lämpliga THX Loudness Plus inställningar för varje typ av innehåll.

103 Avancerade inställningar (Setup Menu) 3. Audio Adjust (Ljudjustering) Anpassar olika inställningar för ljud, t.ex. inställningar för uppspelning av multiplexljud eller flerspråkiga TV sändningar och ljudfältsinställningar för ljudåtergivningssätten. Multiplex/Mono Multiplex Input Channel Standardvärde: Main Ställ in de ljudkanaler eller språk som ska matas ut när du spelar upp multiplexljud eller flerspråkiga TV sändningar osv. "Main": Endast huvudkanalen "Sub": Endast subkanalen "Main/Sub": Huvud och subkanalerna matas ut samtidigt. Om multiplexljud spelas visas "1+1" när DISPLAY trycks in. Mono Input Channel Standardvärde: Left+Right Ställer in den kanal som ska användas för att spela upp 2 kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2 kanals analoga/pcm källor med ljudåtergivningssättet mono. "Left": Endast vänster kanal "Right": Endast höger kanal "Left+Right": Vänster och höger kanal Mono Output Speaker Standardvärde: Center Välj den högtalare som ska mata ut monoljud i ljudåtergivningssättet mono. "Center": Ljudet matas ut från mittenhögtalaren. "Left/Right": Ljudet matas ut från de främre L/R högtalarna. Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler.

104 Dolby Gör inställningar för ljudåtergivningssättet Dolby. Loudness Management Standardvärde: On Aktivera funktionen "Late Night" som gör att du kan lyssna på surroundljud med Dolby TrueHD uppspelning även med låg volym. "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion Theater Dimensional Gör inställningar för lyssningsläget Theater Dimensional. Listening Angle Standardvärde: Wide För att förstärka effekten av Theater Dimensional,välj ljudvinkel för den vänstra och den högra fronthögtalaren, såsom den framstår från lyssningspositionen. "Narrow": Mindre än 30 "Wide": Större än 30 Placera fronthögtalarna 20 i relation till lyssningspositionen om du har valt "Narrow" i "Listening Angle" och 40 om du har valt "Wide". LFE Level Ställ in den lågfrekventa effektnivån (LFE) för Dolby Digital, DTS, Multichannel PCM, DSD signalerna. Dolby D/Dolby D+/TrueHD Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från "0dB" till " db". Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj " 20dB" eller " ;8 db". DTS/DTS ES/DTS HD Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från "0dB" till " db". Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj " 20dB" eller " ;8 db".

105 Den här inställningen fungerar på LFE kanalvolymen för DTS, DTS ES, DTS HD High Resolution och DTS HD Master Audio källor. Other Multich Source Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från "0dB" till " db". Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj " 20dB" eller " ;8 db". Den här inställningen fungerar på LFE kanalvolymen för Multichannel PCM och DSD källor. Volume Gör en detaljerad volyminställning på enheten. Volume Display Standardvärde: Absolute Växla volymdisplayen mellan absolut värde och relativt värde. Det absoluta värdet 82.0 är likvärdigt med det relativa värdet 0.0 db. "Absolute": Absoluta värden såsom "0.5" till "99.5". "Relative": Relativa värden, såsom " 81.5dB" och "+18.0dB" Om det absoluta värdet är inställt på "82.0", visas "82.0Ref" på displayen. Muting Level Standardvärde: db Ställ in hur mycket lyssningsvolymen ska minskas när ljudet stängs av. Välj ett värde mellan " db", " 40dB" och " 20dB". Maximum Volume Standardvärde: Off Ställ in maximal volym för att undvika för hög volym. Välj ett värde mellan "Off" och "50" till "99". (När "Volume Display" är inställd på "Absolute") Power On Volume Standardvärde: Last Ställ in volymnivån när strömmen slås på. Välj ett värde från "Last" (volymnivån innan den går in i standby läge), "Min", "1" till "99" och "Max". (När "Volume Display" är inställd på "Absolute") Du kan inte ställa in ett högre värde än "Maximum Volume".

106 Headphone Level Standardvärde: 0 db Justera hörlurarnas utgångsnivå. Välj ett värde mellan " 12 db" och "+12 db". Multi Zone Zone 2 Out Standardvärde: Fixed Välj vilken av den integrerade förstärkaren i ett separat rum eller denna enhet ska användas för att justera volymen när Zone 2 är aktiv. "Fixed": Justera på den integrerade förstärkaren i ett annat rum "Variable": Justera på enheten Zone 2 Maximum Volume Standardvärde: Off Ange det maximala värde för Zone 2 för att undvika alltför hög volym. Välj ett värde mellan "Off" och "50" till "99". (När "Volume Display" är inställd på "Absolute") Zone 2 Power On Volume Standardvärde: Last Ställ in Zone 2 volymnivån när strömmen slås på. Välj ett värde från "Last" (volymnivån när enheten stängdes av), "Min", "1" till "99" och "Max". (När "Volume Display" är inställd på "Absolute") Du kan inte ställa in ett högre värde än "Zone 2 Maximum Volume".

107 Avancerade inställningar (Setup Menu) 4. Source (Källa) Utför inställningarna för ingångskällorna, såsom justering av volymskillnaden för varje ingångsväljare för den anslutna utrustningen. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras. IntelliVolume IntelliVolume Standardvärde: 0 db Justera volymnivåskillnaden mellan de anordningar som är anslutna till enheten. Välj ett värde mellan " 12 db" och "+12 db". Ange ett negativt värde om volymen på målenheten är högre än de andra och ett positivt värde om den är lägre. När du väljer önskad ingång för att kontrollera ljudet, starta uppspelning av den anslutna anordningen. Denna funktion fungerar inte i Zone 2/Zone 3. Name Edit Ställ in ett enkelt namn för varje ingång. Det inställda namnet kommer att visas på huvudenhetens display. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras. Name Standardvärde: Input name 1. Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att mata in 10 tecken eller mindre. "A/a": Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på +10 på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener). " " " ": Flyttar markören i pilens riktning. " ": Tar bort ett tecken till vänster om markören. "Space": Placerar ett mellanslag. Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla inmatade tecken. 2. Efter inmatning, välj "OK" med markören och tryck på ENTER. Det inmatade namnet kommer att sparas. För att namnge en förinställd radiostation, tryck på TUNER på

108 fjärrkontrollen, välj AM/FM och välj ett snabbvalsnummer. Inställningen kan inte utföras om "NET" eller "BLUETOOTH" ingången är valda som ingångskälla. Audio Select Gör inställning för ingående ljud. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljarknapp. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras. Audio Select Standardvärde: BD/DVD: HDMI CBL/SAT: HDMI STRMBOX: HDMI PC: HDMI GAME1: HDMI GAME2: HDMI AUX: HDMI CD: OPTICAL TV: OPTICAL PHONO: Analog Välj vilka ingångsval som ska prioriteras när flera ljudkällor är anslutna till en ingångsväljare, såsom anslutningar till både "BD/DVD" hos HDMI uttaget och "BD/DVD" hos AUDIO uttaget. Du kan inte välja ett uttag som inte är förknippat med den ingång som är vald för närvarande. "ARC": När prioritet ges till insignal från ARC kompatibel TV. Inställningen kan endast väljas när "HDMI" "Audio Return Channel" är inställd på "Auto" och "TV" är vald som ingångskälla. "HDMI": När prioritet ges till insignal från HDMI uttag Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till HDMI INuttaget på inställningen "HDMI Input". "COAXIAL": När prioritet ges till insignal från COAXIAL uttag. Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till COAXIAL uttaget i inställningen "Digital Audio Input". "OPTICAL": När prioritet ges till insignal från OPTICAL uttag. Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till OPTICAL uttaget i inställningen "Digital Audio Input". "Analog": För att alltid sända ut analogt ljud oberoende av insignalen PCM Fixed Mode Standardvärde: Off Välj huruvida du vill sända insignaler till PCM eller inte (förutom flerkanals PCM) när du har valt "HDMI", "COAXIAL", eller "OPTICAL" i inställningen "Audio Select". Ställ in detta alternativ på "On" om brus förekommer eller om början av en låt kapas vid uppspelning av PCMkällor. Välj "Off" som vanligt. Om inställningen "Audio Select" ändras, ändras inställningen till "Off". Inställningen kan inte ändras när "TUNER", "NET" eller "BLUETOOTH" är valda som ingångskälla.

109 Video Select Video Select Standardvärde: Last Välj den videoingång som spelas tillsammans med ljudutgången när antingen "TUNER", "NET" eller "BLUETOOTH" är valda som ingångskälla. Denna inställning är endast giltig för en ingångsväljare till vilken "HDMI Input" eller Video Input tilldelats. "Last": Välj den videoingång som har spelats upp precis innan. "BD/DVD", "CBL/SAT", "STRM BOX", "PC", "GAME 1", "GAME 2", "AUX", "CD", "PHONO", "TV": Spela upp video från den valda ingången. Inställningen kan inte ändras när någon annan ingång än "TUNER", "NET" eller "BLUETOOTH" är valda som ingångskälla. När ingången är "NET" eller "BLUETOOTH", växlar du mellan att visa och inte visa video genom att trycka på MODE på fjärrkontrollen.

110 Avancerade inställningar (Setup Menu) 5. Listening Mode Preset (Förval av lyssningsläge) Du kan förinställa dina bästa ljudåtergivningssätt för varje ingång. (Du kan till exempel alltid använda rak avkodning för Dolby TrueHD källan hos Blu ray Disc för att spela upp med oförändrat ljudfält.) När listan med ingångskällor visas ställer du in signaltyp och ljudåtergivningssätt. Även om det är möjligt att välja ljudåtergivningssättet under uppspelning så återställs valt läge när enheten går in i standby läge. Analog/PCM Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av PCM signaler av CD och analoga signaler för LP skiva och kassettband. Mono/Multiplex Standardvärde: Last Valid Ställ in lyssningsläge för uppspelning av Dolby Digital och andra digitala signaler som spelats in i mono eller multiplexljud. 2ch Source Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av Dolby Digital och andra digitala signaler som spelats in i 2 kanaler. Dolby D/Dolby D+/TrueHD Standardvärde: Last Valid Ställ in lyssningsläget för uppspelning av flerkanaliga Dolby Digital, Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD signaler. Insignalerna spelas upp som de matas in om du väljer "Straight Decode". DTS/DTS ES/DTS HD

111 Standardvärde: Last Valid Ställ in lyssningsläget för uppspelning av flerkanaliga digitala ljudsignaler i formaten DTS och DTS HD High Resolution. Välj det ljudåtergivningssätt som anges för Blu ray eller annan sådan DTS HD Master ljudkälla. Insignalerna spelas upp som de matas in om du väljer "Straight Decode". Other Multich Source Standardvärde: Last Valid Ställ in lyssningsläget för uppspelning av flerkanaliga ljud, såsom DVDljud och DSD signaler. Insignalerna spelas upp som de matas in om du väljer "Straight Decode". Tillgängliga lyssningslägen kan variera beroende på insignalen. Inställningen "Last Valid" kommer alltid att välja det senast valda sättet. Endast "Analog" kan ställas in på ingångskällan "TUNER". "Digital" och "TrueHD" kan ställas in på ingången "NET". Endast "Digital" kan ställas in på ingångskällan "BLUETOOTH".

112 Avancerade inställningar (Setup Menu) 6. Hardware (Hårdvara) Tuner AM/FM Frequency Step (nordamerikanska modeller) Standardvärde: 10kHz/0.2MHz Välj ett frekvenssteg beroende på vilket område du befinner dig i. Välj "10 khz/0,2 MHz" eller "9 khz/0,05 MHz". När inställningen ändras raderas alla förinställningar för radio. AM Frequency Step (europeiska, australiska och asiatiska modeller) Standardvärde: 9kHz Välj ett frekvenssteg beroende på vilket område du befinner dig i. Välj "10kHz" eller "9kHz". När inställningen ändras raderas alla förinställningar för radio. HDMI HDMI CEC (RIHD) Standardvärde: Off Ställ in till "On" för att aktivera länken för val av ingång och andra länkfunktioner med en HDMI ansluten CEC kompatibel enhet. "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion När du ändrar denna inställning, slå av och sedan på strömmen till alla anslutna komponenter. Beroende på TV apparaten kan du behöva konfigurera en länk på TV:n. När den här inställningen är "On", kommer benämningarna på CECkompatibla komponenter och "CEC On" att visas efter att denna driftskärm stängts. När den ställs in på "On" ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Om du använder MASTER VOLUME kontrollen på huvudenheten

113 när denna inställning står på "On" och ljudet spelas upp från tvhögtalarna, så matas ljudet även ut från högtalarna som är anslutna till enheten. Om du vill mata ut från någon av dem, ändra enhetens eller TV:ns inställningar, eller minska volymen på enheten. Om något onormalt inträffar när du ställer in "On", ställ in till "Off". När du ansluter en icke CEC kompatibel komponent eller om du inte är säker på om den är kompatibel, ställ in denna inställning på "Off". Control TV Standardvärde: MAIN Ställer in om CEC länkfunktionen för tv apparater anslutna via HDMI OUT MAIN eller SUB uttagen ska aktiveras. För att ändra denna inställning, ställ in "HDMI CEC (RIHD)" på "On" i förväg. När du har ställt in "TV Out" "HDMI Out" på "SUB" kan du inte välja "MAIN". HDMI Standby Through Standardvärde: Off När den här funktionen är inställd på något annat än "Off" kan du spela upp video och audio från en HDMI ansluten spelare på TV apparaten även om enheten är i standby läge. Endast "Auto" och "Auto (Eco)" kan väljas om "HDMI CEC (RIHD)" är inställd på "On". Om du väljer något annat, ställ in "HDMI CEC (RIHD)" på "Off". Energiförbrukningen i standby läget ökar om du ställer in något annat än "Off". "BD/DVD", "CBL/SAT", "STRM BOX", "PC", "GAME 1", "GAME 2", "AUX", "CD", "PHONO", "TV": Till exempel kan du, om du har valt "BD/DVD", spela upp från utrustningen som är ansluten till "BD/DVD" uttaget på TV apparaten även om enheten är i standby läge. Välj denna inställning om du har bestämt vilken spelare som ska användas med denna funktion. "Last": Du kan spela upp video och audio från den valda ingången omedelbart innan enheten går över i standbyläge på TV apparaten. När "Last" har valts kan du även byta ingång på enheten, fastän den är i standby läge, med fjärrkontrollen eller med appen Onkyo Remote. "Auto", "Auto (Eco)": Välj en av dessa inställningar när du har anslutit en utrustning som överensstämmer med CEC standarden. Du kan spela upp video och audio från den valda ingången på TV apparaten oberoende av vilken ingång som hade valts strax innan enheten gick över till standby läget, med hjälp av funktionen CEC länkning. För att spela upp från spelare på TV apparater som inte överensstämmer med CEC standarden behöver du sätta på enheten och växla till den berörda ingången. När du använder en TV som överensstämmer med CEC standarden

114 kan du minska energiförbrukningen i standby läget genom att välja "Auto (Eco)". Audio TV Out (MAIN) Standardvärde: Off Du kan njuta av ljud via högtalarna på den HDMI anslutna TV:n medan denna enhet är på. "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion För att välja "On", ställer du in "HDMI CEC (RIHD)" på "Off". Inställningen låses på "Auto" om "HDMI CEC (RIHD)" är inställd på "On" och "Control TV" är inställd på "MAIN". Lyssningsläget kan inte ändras medan "Audio TV Out (MAIN)" är inställd på "On" och ljudet sänds ut genom högtalarna på TVapparaten. Beroende på din TV eller insignalen från komponenten, kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på TV:n även om denna inställning är inställd på "On". I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare. Om MASTER VOLUME kontrollen på enheten används när ljuden som matas in i enheten matas ut från TV apparatens högtalare kommer ljudet att matas ut från enheten. Om du inte vill sända ut ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten. Inställningen är låst på "Off" om "TV Out" "HDMI Out" är inställd på "SUB". Audio TV Out (SUB) Standardvärde: Off Du kan njuta av ljud via högtalarna på den HDMI anslutna TV:n medan denna enhet är på. "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion Inställningen låses på "Auto" om "HDMI CEC (RIHD)" är inställd på "On" och "Control TV" är inställd på "SUB". Ljudåtergivningssättet kan inte ändras medan "Audio TV Out (SUB)" är inställt på "On" och ljudet sänds ut genom högtalarna på TV:n. Beroende på din TV eller insignalen från komponenten, kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på TV:n även om denna inställning är inställd på "On". I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare. Om MASTER VOLUME kontrollen på enheten används när ljuden som matas in i enheten matas ut från TV apparatens högtalare kommer ljudet att matas ut från enheten. Om du inte vill sända ut

115 ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten. Inställningen är låst på "Off" om "TV Out" "HDMI Out" är inställd på "MAIN". Audio Return Channel Standardvärde: Auto (*) Du kan njuta av ljud från den HDMI anslutna ARC kompatibla TV:n via högtalarna som är anslutna till enheten. * För att använda denna funktion, ställ in "HDMI CEC (RIHD)" på "On" i förväg. "Auto": När du lyssnar på TV ljudet genom högtalarna som är anslutna till enheten "Off": När ARC funktionen inte används Auto LipSync Standardvärde: On Denna inställning korrigerar automatiskt all desynkronisering mellan video och ljudsignalerna baserat på data från den HDMI LipSynckompatibla TV:n. "On": Automatisk korrigering är aktiverad. "Off": Automatisk korrigering är inaktiverad. Power Management Sleep Timer Standardvärde: Off Välj för att automatiskt ställa enheten i standby läge när en förinställd tid har gått. Välj ett värde mellan "10 minutes" till "90 minutes". "Off": Välj om du inte vill att enheten automatiskt ska växla till standby. Auto Standby Standardvärde: On/Off Denna inställning ställer enheten i standby läge automatiskt efter 20 minuters inaktivitet utan video eller audioinmatning. "On": Enheten går automatiskt in i standby läge. "Off": Enheten går inte automatiskt in i standby läge. "Auto Standby" visas på displayen och TV skärmen 30 sekunder innan Auto Standby aktiveras. "Auto Standby" fungerar inte när Zon 2 är aktiverad. Standardvärdena varierar beroende på region.

116 Auto Standby in HDMI Standby Through Standardvärde: Off Aktivera eller deaktivera "Auto Standby" medan "HDMI Standby Through" är på. "On": Inställningen aktiveras. "Off": Inställningen inaktiveras. Inställningen kan inte ställas in på "On" om "Auto Standby" är inställt på "Off". USB Power Out at Standby Standardvärde: Off När den här funktionen står på "On", kan du fortfarande få energi till utrustning som är ansluten till USB porten, även när den här enheten är i standby. När den här funktionen används, ökar energiförbrukningen även när enheten är i standbyläge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Network Standby Standardvärde: Off När den här funktionen står på "On", kan du sätta på strömmen till enheten via nätverket med en applikation som t.ex. Onkyo Remote. När "Network Standby" används ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Bluetooth Wakeup Standardvärde: Off Denna funktion väcker automatiskt upp enheten när den är i standbyläge genom att ansluta en BLUETOOTH kompatibel enhet. "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion När den ställs in på "On" ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Den här inställningen är låst på "Off" om "Bluetooth" "Auto Input Change" är inställd på "Off".

117 Vänta en stund om "Network Standby" eller "Bluetooth Wakeup" inte kan väljas. Det visas när nätverksfunktionen startas. Network Gör nätverksinställningarna. Om nätverket är konfigurerat med en DHCP, ställ in "DHCP" till "Enable" för att konfigurera inställningen automatiskt. ("Enable" är inställt som standard) För att tilldela fasta IP adresser till varje komponent måste du ställa in "DHCP" på "Disable" och tilldela en IP adress till denna enhet i "IP Address", och ställa in information angående ditt nätverk, såsom Subnet Mask och Gateway. Wi Fi Standardvärde: Off (Wired) Anslut enheten till nätverket via en trådlös nätverksrouter. "On": Wireless LAN connection "Off (Wired)": Trådbunden nätverksanslutning Wi Fi Setup Standardvärde: Du kan konfigurera inställningar för trådlöst nätverk genom att trycka på ENTER när "Start" visas. Wi Fi Status Standardvärde: Informationen om den anslutna accesspunkten visas. "SSID": SSID för den anslutna accesspunkten. "Signal": Signalstyrka för den anslutna accesspunkten. "Status": Status för den anslutna accesspunkten. MAC Address Standardvärde: Detta är AV receiverns MAC adress. Detta värde är unikt för komponenten och kan inte ändras. DHCP Standardvärde: Enable "Enable": Automatisk konfigurering med DHCP "Disable": Manuell konfigurering utan DHCP

118 Om du väljer "Disable" måste du ställa in "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" och "DNS Server" manuellt. IP Address Standardvärde: Visar/ställer in IP adressen. Subnet Mask Standardvärde: Visar/ställer in subnet mask. Gateway Standardvärde: Visar/ställer in gateway. DNS Server Standardvärde: Visar/ställer in den primära DNS servern. Proxy URL Standardvärde: Visar/ställer in proxyserverns URL. Proxy Port Standardvärde: Visar/ställer in proxyserverns portnummer när du anger "Proxy URL". Friendly Name Standardvärde: TX RZ900/ TX RZ800 Ändra namnet på den här enheten till ett enkelt namn som visas på utrustningen som ansluts genom nätverket. 1. Tryck på ENTER för att visa EDIT skärmen. 2. Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att mata in 31 tecken eller mindre. "A/a": Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på +10 på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener). " " " ": Flyttar markören i pilens riktning. " ": Tar bort ett tecken till vänster om markören. "Space": Placerar ett mellanslag.

119 Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla inmatade tecken. 3. Efter inmatning, välj "OK" med markören och tryck på ENTER. Det inmatade namnet kommer att sparas. AirPlay Password Standardvärde: Du kan ange ett lösenord (maximalt 31 tecken), så att endast den angivna användaren kan använda AirPlay. 1. Tryck på ENTER för att visa EDIT skärmen. 2. Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att mata in 31 tecken eller mindre. "A/a": Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på +10 på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener). " " " ": Flyttar markören i pilens riktning. " ": Tar bort ett tecken till vänster om markören. "Space": Placerar ett mellanslag. Om du trycker på D på fjärrkontrollen kommer du att växla mellan att antingen dölja lösenordet med " " eller visa det i klartext. Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla inmatade tecken. 3. Efter inmatning, välj "OK" med markören och tryck på ENTER. Det inmatade lösenordet kommer att sparas. Usage Data Standardvärde: No För att kunna förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster kan det hända att Onkyo samlar in information om din användning över nätverket. Välj "Yes" om du godkänner insamlingen av denna information. Välj "No" om du inte vill att vi ska samla in denna information. Du kan ställa in detta efter att ha bekräftat sekretesspolicyn. När du väljer "Usage Data" och trycker på ENTER visas sekretesspolicyn. (Samma skärmbild visas en gång även vid inställning av nätverksanslutningen.) Om du godkänner insamlingen av information kommer även denna inställning att bli "Yes". Observera att om du godkänner sekretesspolicyn men väljer "No" för denna inställning kommer informationen inte att samlas in. Network Check Standardvärde: Du kan kontrollera nätverksanslutningen. Tryck på ENTER när "Start" visas.

120 Vänta en stund om "Network" inte kan väljas. Det visas när nätverket startas. Bluetooth Bluetooth Standardvärde: On Välj om du vill eller inte vill använda BLUETOOTH funktionen. "On": Möjliggör anslutning med en BLUETOOTH kompatibel enhet genom att använda BLUETOOTH funktionen. Välj "On" även när du gör olika inställningar för BLUETOOTH. "Off": När BLUETOOTH funktionen inte används Auto Input Change Standardvärde: On Ingångskällan för enheten kommer automatiskt att växlas till "BLUETOOTH" när anslutning görs från en BLUETOOTH kompatibel enhet till enheten. "On": Ingångskällan blir automatiskt "BLUETOOTH" när en BLUETOOTH kompatibel enhet ansluts. "Off": Funktionen är inaktiverad. Om ingångskällan inte ändras automatiskt, ställ in på "Off" och ändra ingångskällan manuellt. Auto Reconnect Standardvärde: On Denna funktion återansluter automatiskt till den senaste BLUETOOTHkompatibla enhet som var ansluten när du ändrar ingångsväljaren till "BLUETOOTH". "On": Använd denna funktion "Off": Använd inte denna funktion Detta kanske inte fungerar med vissa BLUETOOTH kompatibla enheter. Printing Information Standardvärde: Informationen om den tidigare parkopplingen som lagrats i enheten kommer att initialiseras. Tryck på ENTER när "Clear" visas för att initialisera parkopplingsinformationen som är lagrad i enheten. Denna funktion initialiserar inte parkopplingsinformationen på den BLUETOOTH kompatibla enheten. När enheten parkopplas med

121 den BLUETOOTH kompatibla enheten igen, se till att radera parkopplingsinformationen i den BLUETOOTH kompatibla enheten i förväg. För information om att radera parkopplingsinformationen, se den BLUETOOTH kompatibla enhetens instruktionshandbok. Device Standardvärde: Visar namnet på den BLUETOOTH kompatibla enheten som är ansluten till enheten. Namnet visas inte när "Status" är "Ready" eller "Pairing". Status Standardvärde: Visar statusen för den BLUETOOTH kompatibla enheten som är ansluten till enheten. "Ready": Inte parkopplad "Pairing": Hopkoppling "Connected": Ansluten korrekt Vänta en stund om "Bluetooth" inte kan väljas. Den kommer att visas när BLUETOOTH funktionen startas. 12V Trigger Zone Standardvärde: Main Ställ in vilken zon som ska mata ut 12V trigger under uppspelning. Om du väljer "All" kommer 12V trigger att matas ut till alla zoner som spelas upp.

122 Avancerade inställningar (Setup Menu) 7. Remote Controller (Fjärrkontroll) Remote ID Standardvärde: 1 Välj ett ID för enhetens fjärrkontroll bland "1", "2" och "3" för att förhindra störningar mellan enheten och andra Onkyo komponenter som är installerade i samma rum. Efter att ha ändrat ID på huvudenheten ändrar du ID på fjärrkontrollen i enlighet med detta genom följande procedur. 1. Medan du håller RCV nedtryckt, tryck på och håll kvar SETUP i ungefär 3 sekunder tills fjärrkontrollslampan tänds. 2. Tryck på 1, 2 eller 3 med sifferknapparna. Fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Remote Mode Standardvärde: Ange och registrera fjärrkontrollskoden för andra enheter. För registrering av fjärrkontrollskoden, se nästa avsnitt "Styra andra komponenter med fjärrkontrollen".

123 Avancerade inställningar (Setup Menu) 8. Miscellaneous (Övriga inställningar) Firmware Update Update Notice Standardvärde: Enable Tillgången till en uppdatering av fast programvara kommer att meddelas via nätverket. "Enable": Meddela uppdateringar "Disable": Meddela inte om uppdateringar Version Standardvärde: Den aktuella versionen av fast programvara visas. Update via NET Standardvärde: Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera firmware via nätverket. Du kan inte välja den här inställningen om du inte har tillgång till internet eller om det inte finns någon uppdatering. Update via USB Standardvärde: Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera firmware via USB. Du kommer inte att kunna välja den här inställningen om ingen USB lagringsenhet är ansluten eller det inte finns något att uppdatera på USB lagringsenheten. Vänta en stund om "Firmware Update" inte kan väljas. Det visas när nätverksfunktionen startas. Se avsnittet "Uppdatera firmware" för information om hur man uppdaterar den fasta programvaran. Initial Setup

124 Du kan göra grundinställningarna från inställningsmenyn. Vänta en stund om "Initial Setup" inte kan väljas. Det visas när nätverksfunktionen startas. Lock Setup Parameter Standardvärde: Unlocked Lås inställningsmenyn för att skydda inställningarna. "Locked": Menyn är låst. "Unlocked": Menyn är olåst.

125 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Funktioner hos REMOTE MODE knapparna Du kan styra vilken annan utrustning som helst utöver denna enhet genom att programmera en angiven fjärrkontrollskod till en REMOTE MODE knapp på fjärrkontrollen. Registrera en fjärrkontrollskod till önskad REMOTE MODE knapp och tryck på den för att ange det fjärrkontrollsläge som låter dig använda motsvarande enhet. * Knapparna RCV och ZONE2/ZONE3 kan inte programmeras.

126 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Programmera fjärrkontrollskoder Sökning i inställningsmenyn Du kan söka efter en fjärrkontrollskod och registrera den till önskad REMOTE MODE knapp i enhetens inställningsmeny. 1. Efter att du tryckt ned RCV på fjärrkontrollen, tryck på SETUP. 2. Använd markörerna och välj "7. Remote Controller" "Remote Mode" och tryck på ENTER. 3. Använd markörknapparna för att välja den REMOTE MODE knapp för vilken du vill registrera en fjärrkontrollskod och tryck på ENTER för att visa skärmen för att välja underkategori. 4. Välj önskad underkategori med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmen för inmatning av märkesnamn. 5. Välj ett tecken med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att ange de första tre bokstäverna i märkesnamnet. 6. Välj "OK" med markörknapparna och tryck på ENTER. Efter att sökningen är klar visas förteckningen över möjliga märkesnamn. Om märkesnamnet inte visas ska du välja "Not Listed" med markörknapparna och tryck på ENTER för att återgå till skärmen för inmatning av märkesnamn i steg Välj önskat märkesnamn med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. När märkesnamnet är specificerat visas märkets fjärrkontrollskod och hur man registrerar den på TV skärmen.

127 8. Följ anvisningarna som visas på TV skärmen. 9. Om komponenten framgångsrikt kan användas med dess registrerade fjärrkontrollskod väljer du "OK" med markörknapparna och trycker på ENTER. Endast TV fjärrkontrollskoder kan anges för TV. Programmera en fjärrkontrollskod i enlighet med ingången, eftersom varje knapp också fungerar som ingångsväljare. (Till exempel, när CDspelaren är ansluten till CD uttaget, programmera fjärrkontrollskoden för CD spelaren till CD) Om komponenten inte kan användas väljer du "Try Next Code" med markörknapparna och trycker på ENTER för att visa en annan kod. Använda fjärrkontrollskodlistan Hitta fjärrkontrollskoden i fjärrkontrollskodlistan. 1. Kolla upp Fjärrkontrollskoder i slutet på handboken för motsvarande fjärrkontrollskod. Koderna i fjärrkontrollskodlistan är de som var kända på publiceringsdatumet, och de kan ha ändrats. Följande REMOTE MODE knappar är förprogrammerade med fjärrkontrollskoder. BD/DVD: Onkyo Blu ray Disc/DVD spelare CD: Onkyo CD spelare STRM BOX: Apple TV Endast TV fjärrkontrollskoder kan anges för TV. Programmera en fjärrkontrollskod i enlighet med ingången, eftersom varje knapp också fungerar som ingångsväljare. (Till exempel, när CDspelaren är ansluten till CD uttaget, programmera fjärrkontrollskoden för CD spelaren till CD) 2. Tryck på och håll kvar DISPLAY i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODE knappen till vilken du vill programmera fjärrkontrollskoden. Fjärrkontrollslampan tänds i inmatningsläge. 3. Ange den 5 siffriga fjärrkontrollskoden inom 30 sekunder med sifferknapparna. Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök programmera igen.

128 Programmera om de färgade knapparna Tilldelningen av de färgade knapparna på AV receiverns fjärrkontroll kan programmeras om för att passa de på fjärrkontrollen för den komponent vars fjärrkontrollskod du programmerade till REMOTE MODE. Men du kan inte programmera om de färgade knapparna om Zone 2/Zone 3 har valts. 1. Håll in REMOTE MODE knappen som ska programmeras och A (röd) samtidigt tills fjärrkontrollslampan lyser (ungefär 3 sekunder). Omprogrammering är endast möjlig för de koder som ingår i kategorierna i fjärrkontrollskodlistan (DVD spelare, TV, etc.) 2. Inom 30 sekunder, tryck på de färgade knapparna från vänster till höger, i den ordning som du vill programmera om. Till exempel, om de färgade knapparna på fjärrkontrollen till den andra komponenten är gul, grön, blå och röd från vänster till höger, tryck på knapparna på AV receiverns fjärrkontroll i denna ordning. Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök programmera igen. Om någon annan knapp än en färgad knapp trycks in avbryts omprogrammeringen. Återställa REMOTE MODE knapparna Du kan återställa fjärrkontrollskoden registrerad i REMOTE MODE knappen till sin ursprungliga status. Denna funktion kan utföras på en enstaka

129 REMOTE MODE knapp. 1. Tryck på och håll kvar Q i minst 3 sekunder medan du håller ned den REMOTE MODE knapp som du vill återställa. Fjärrkontrollslampan tänds. 2. Inom 30 sekunder, tryck på REMOTE MODE knappen igen. Återställningen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Att återställa alla fjärrkontrollinställningar: Medan du håller RCV nedtryckt, tryck på och håll kvar Q i ungefär 3 sekunder tills fjärrkontrollslampan lyser fast. Tryck på RCV igen inom 30 sekunder. Återställningen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger.

130 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda TV:n Tryck på REMOTE MODE knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2, INPUT, VOL / 3 MUTING 4 CH +/ 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 HOME 8 PREV CH 9 RETURN

131 F,,,,,, (*) G A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) H Nummer 1 till 9, 0, +10 I CLR, DISPLAY * Ej CEC kompatibel.

132 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda Blu ray Disc spelare/dvd spelare/dvdinspelare Tryck på REMOTE MODE knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/, DISC +/ 5 TOP MENU 6 / / /, ENTER 7 HOME 8 MENU 9 RETURN

133 F,,,,,, G A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) H Nummer 1 till 9, 0, +10 (*) I CLR, DISPLAY * Ej CEC kompatibel.

134 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda VCR/PVR Tryck på REMOTE MODE knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/ 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 HOME 8 PREV CH 9 RETURN

135 F,,,,,, G Nummer 1 till 9, 0, +10 H CLR, DISPLAY

136 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda satellitmottagare/kabelmottagare Tryck på REMOTE MODE knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/ 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 HOME 8 PREV CH 9 RETURN

137 F,,,,,, G A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) H Nummer 1 till 9, 0, +10 I CLR, DISPLAY

138 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda CD spelare Tryck på REMOTE MODE knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 DISC +/ 5 / / /, ENTER 6 HOME

139 7,,,,,, 8 SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE 9 Nummer 1 till 9, 0, +10 F CLR, DISPLAY

140 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda kassettdäck Tryck på REMOTE MODE knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 (spela baklänges),,,,,

141 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen För att använda CEC kompatibla komponenter Om den här enheten är ansluten via HDMI till en TV eller BD /DVD spelare kan du styra anordningarna med hjälp av den här enhetens fjärrkontroll med CEC (Consumer Electronics Control) länkning. TV: TV knappen på fjärrkontrollen är förprogrammerad med fjärrkontrollskoder för länkning av vissa CEC kompatibla (Consumer Electronics Control) TV apparater. Om du inte kan styra din CEC kompatibla TV, programmera en av följande fjärrkontrollskoder (11807/13100/13500) för TV knappen. BD /DVD spelare: Genom att registrera en fjärrkontrollskod (32910/33101/33501/31612) för BD /DVD knappen kommer din fjärrkontroll att kunna utnyttja länkningen med CEC kompatibla BD /DVD spelare.

142 Avancerade anslutningar Ansluta Bi amp högtalare Det är möjligt att ansluta högtalare som stödjer dubbelförstärkare för att förbättra kvaliteten på basen och diskanten. Upp till 5.1 kanals spelas med dubbelförstärkare. Anslutningar 1. Anslut enligt nedan med FRONT kontakterna och HEIGHT kontakterna. 2. Slå på enheten och ställ in bi amp inställningen. 1 Efter att du tryckt ned RCV på fjärrkontrollen, tryck på SETUP. 2 Använd markörerna och välj "2. Speaker" "Configuration" "Bi Amp". 3 Välj "Yes" med piltangenterna. Innan dubbelförstärkningen, se till att ta bort kortslutningskontakten som ansluter diskant uttaget (diskant) och subwoofer uttaget (bas). Använd endast högtalare som stöder dubbelförstärkare. För mer information, se högtalarens instruktionshandbok.

143 Avancerade anslutningar Ansluta dipolhögtalare En dipolhögtalare är en dubbelriktad högtalare som matar ut ljud i två riktningar, t.ex. framåt och bakåt. Anslutningar En pil för att matcha faserna (*) är markerad på en dipolhögtalare. Placera surroundhögtalarna (a) så att deras pilar ( ) pekar mot TV apparaten och bakhögtalarna (b) så att deras pilar ( ) pekar mot varandra. * Om faserna inte stämmer överens på grund av fel i högtalarnas avstånd, monteringsvinkel eller positiv/negativ riktning för kabeldragning, kan ljudbilden och ljudfältet vara oklara eller svåra att lyssna på.

144 Avancerade anslutningar Ansluta en effektförstärkare Du kan ansluta en effektförstärkare till enheten och använda enheten som en förförstärkare för att framställa en stor volym som inte kan matas med enbart enheten. Anslut högtalarna till effektförstärkaren. För mer information, se effektförstärkarens instruktionshandbok. Anslutningar 1. Anslut enligt nedan med PRE OUT kontakterna. Ställ in så att det passar det antal högtalarkanaler som är anslutna. Efter att ha tryckt på RCV knappen, tryck på SETUP knappen på fjärrkontrollen. Välj "2. Speaker" "Configuration" "Speaker Channels" i rätt ordning med markörerna och ställ in antalet högtalarkanaler.

145 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter Om RI funktionen Att ansluta en Onkyo komponent med RI kontakt såsom den separat sålda RI dockningsstationen till enheten med en RI kabel och en analog ljudkabel aktiverar följande RI funktioner: System On / Auto Power On: När uppspelning startas på en komponent som är ansluten via RI när enheten är i standby läge slås enheten på automatiskt och väljer den aktuella komponenten som ingångskälla. Direct Change: När uppspelningen startas på en komponent som är ansluten via RI väljer enheten den komponenten som ingångskälla. Remote Controller Operation: Låter dig styra RI kompatibla ONKYOkomponenter med AV receiverns fjärrkontroll. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på enheten. Denna funktion är endast möjlig när RIfjärrkontrollskoden är programmerad. Vissa komponenter kanske inte stödjer alla RI funktioner. Dessa funktioner fungerar inte när Zone 2/Zone 3 är påslagen. För information om RI funktionerna, se även varje komponents instruktionshandbok.

146 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter RI anslutning och inställningar Anslut en Onkyo komponent med RI kontakt till enheten med en RI kabel och en analog ljudkabel. För mer information, se instruktionshandboken för komponenten med RI kontakt. RI kabeln kan anslutas i valfri ordning. Om det finns två RI kontakter fungerar båda kontakterna på samma sätt och är utbytbara. För att ansluta RI dockningsstationen eller kassettdäcket via RI, krävs följande inställningar. Byt namn på ingångsväljaren För att RI funktionerna ska fungera måste du byta namn på ingångsväljarna på enheten. Tryck på CD eller G1 på huvudenheten för att visa "CD" eller "GAME1" på huvudenhetens display. Tryck sedan på CD eller G1 på huvudenheten och håll nedtryckt i minst 3 sekunder för att växla displayen till "DOCK" eller "TAPE". Programmera RI fjärrkontrollskoden Programmera fjärrkontrollskoden till en REMOTE MODE knapp på fjärrkontrollen. Detta låter dig styra komponenten genom att rikta fjärrkontrollen mot enheten i stället för komponenten. 1. Tryck på och håll kvar DISPLAY i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODE knappen till vilken du vill programmera

147 fjärrkontrollskoden. Fjärrkontrollslampan tänds. Knapparna RCV, ZONE2 och ZONE3 kan inte programmeras. 2. Ange följande 5 siffriga fjärrkontrollskod inom 30 sekunder med sifferknapparna. RI dockningsstation: Kassettdäck med RI kontakt: Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök programmera igen. Ingångsväljare på RI dockningsstationen: Växla till "DOCK" eller "TAPE". Mer information finns i RI dockningsstationens instruktionshandbok. För att styra Onkyo komponenter direkt eller Onkyo komponenter som inte är anslutna via RI, använd följande fjärrkontrollskoder: Onkyo DVD spelare: Onkyo CD spelare: RI dockningsstation: Vissa modeller kanske inte kan styras, delvis eller inte alls.

148 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter ipod /iphone Åtgärd Med RI dockningsstationen kan du använda AV receiverns fjärrkontroll för att styra och spela musik på din ipod/iphone. Dessutom kan du visa filmer från din ipod/iphone på din TV, och utföra RI åtgärder om anslutning finns via RI. Denna funktion är endast möjlig när RI fjärrkontrollskoden är programmerad. Innan du utför någon åtgärd: Se till att du uppdaterat operativsystemet i din ipod/iphone till den senaste versionen. Vissa knappar kanske inte fungerar för vissa ipod/iphone modeller och generationer, eller RIdockningsstationen. Mer information om användningen finns i RIdockningsstationens instruktionshandbok. Växla fjärrkontrollsläge genom att trycka på REMOTE MODE knappen som programmerats med fjärrkontrollskoden för din ipod/iphone, och styr den genom att använda motsvarande knappar. Rikta fjärrkontrollen mot enheten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 VOL / 5 ALBUM +/

149 6 TOP MENU 7 / / /, ENTER, PLAYLIST / 8 MENU 9,,,,,, F REPEAT, RANDOM G MODE H DISPLAY Tryck på DISPLAY för att tända bakgrundsbelysningen i några sekunder. MODE gör det möjligt för dig att använda Resume funktionen.

150 Kontrollfunktion mellan enheten och extern komponent Du kan aktivera styrfunktioner mellan enheten och externa enheter med terminaler nedan. Särskilda anordningar eller kabelanslutningar är nödvändiga för att aktivera styrfunktionerna. För mer information om förberedelser, kontakta de specialiserade butikerna. RS232 port Använd porten för anslutning med ett kommersiellt tillgängligt integrerat kontrollsystem som kan möjliggöra hemautomation. Vissa integrerade kontrollsystem ger en centraliserad drift med en single touch panel controller för att styra ljud och video för hemapparater och säkerhetsanordningar tillsammans. För mer information om att anta ett integrerat kontrollsystem, kontakta specialiserade butiker. IR uttag Om du använder ett multi room fjärrkontrollskit med detta uttag kan du styra enheten med fjärrkontrollen även när du är i ett annat rum, eller använda enheten med fjärrkontrollen även om dess fjärrkontrollsensor är svår att se. Du kan även ansluta en utrustning till enheten och styra den med fjärrkontrollen. För mer information om att anta ett multirumskontrollsystem, kontakta specialiserade butiker. 12V trigger utgången Du kan aktivera sammankoppling när du ansluter enheten och en extern utrustning, såsom en effektförstärkare utrustad med 12V ingång. Sammankoppling kan aktiveras med en styrsignal på maximalt 12 V/100 ma från 12V TRIGGER OUT uttaget. Välj den zon som styrsignalen ska matas

151 ut från bland "Main", "Zone 2", "Zone 3", eller "All". För anslutning, använd en enkanalig minikontakt kabel.

152 Uppdatera firmware Om uppdatering av fast programvara Det finns två metoder för att uppdatera den fasta programvaran; via nätverk och via USB. Använd den som bäst passar din miljö. För den senaste informationen om uppdateringar, besök Onkyos webbplats. Innan du uppdaterar, se till att mikrofonen för högtalarinställning inte är ansluten. Under uppdateringen, undvik att Koppla bort och återansluta någon kabel, USB lagringsenhet, högtalarinställningsmikrofon eller hörlurar, och utför inga åtgärder på komponenten, såsom att stänga av strömmen Ansluta till enheten från en dator eller en smarttelefon med applikationen Uppdateringen kan ta cirka 30 minuter att slutföra för endera metoden: via nätverk eller via USB. Dessutom garanteras de befintliga inställningarna oavsett vilken metod som används för att uppdatera. Ansvarsfriskrivning: Programmet och åtföljande online dokumentation tillhandahålls till dig för användning på egen risk. Onkyo har inget ansvar, och du får ingen gottgörelse för några som helst anspråk angående din användning av programmet eller den medföljande online dokumentationen, oavsett rättslig princip, och oavsett om det innefattar ersättningsrätt eller kontrakt. Under inga omständigheter ska Onkyo vara ansvariga inför dig eller en tredje part för några särskilda, indirekta, oavsiktliga eller följdskador av något slag, inklusive, men ej begränsat till, ersättning, återbetalning eller skadestånd på grund av förlust av nuvarande eller framtida vinst, förlust av data eller av några andra skäl.

153 Uppdatera firmware Uppdatera firmware via nätverk Innan du börjar: Kontrollera att enheten är påslagen, och att anslutningen till internet är säkrad. Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket. Stoppa uppspelningen av internetradio, USB lagringsenhet eller innehåll från servern. Om multizonsfunktionen är aktiv, stäng av den. Om "HDMI CEC (RIHD)" är inställt på "On", ställ in det på "Off" (standardvärdet). Efter att du tryckt ned RCV på fjärrkontrollen, tryck på SETUP. Sedan, efter att ha valt "6. Hardware" "HDMI" och tryckt på ENTER, välj "HDMI CEC (RIHD)" och välj "Off". * Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen. Uppdatera 1. Efter att du tryckt ned RCV på fjärrkontrollen, tryck på SETUP. Setupmenyn visas på tv skärmen.

154 2. Använd markörerna och välj "8. Miscellaneous" "Firmware Update" "Update via NET" och tryck sedan på ENTER. Om "Firmware Update" är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills det startar. Du kan inte välja "Update via NET" om det inte finns något att uppdatera. 3. Tryck på ENTER med "Update" valt för att starta uppdateringen. Under uppdateringen kan TV skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på enhetens display. TV skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen slås på igen. "Completed!" visas när uppdateringen är slutförd. 4. Tryck på ON/STANDBY på huvudenheten för att försätta enheten i standby läge. Processen är klar och din firmware är uppdaterad till den senaste versionen. Använd inte RECEIVER på fjärrkontrollen. Om ett felmeddelande visas När ett fel inträffar, visas "* ** Error!" på enhetens display. ("*" representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande: Felkod * 01, * 10: Ethernet kabel hittades inte. Anslut nätverkskabeln ordentligt. * 02, * 03, * 04, * 05, * 06, * 11, * 13, * 14, * 16, * 17,

155 * 18, * 20, * 21: Internet connection error. Kontrollera följande: Om routern är påslagen Om denna enhet och routern är anslutna till nätverket Försök med att slå av och sedan på strömmen igen till enheten och routern. Detta kan lösa problemet. Om du fortfarande inte kan ansluta till internet kanske DNS servern eller proxyservern är ur funktion tillfälligt. Kontrollera tjänstens status hos din internetleverantör. Övrigt: Dra först ur och sätt sedan tillbaka nätkabeln, och försök sedan igen från början.

156 Uppdatera firmware Uppdatera firmware via USB Innan du börjar: Förbered en USB lagringsenhet som är 64MB eller större. Den här enheten stödjer filsystemformaten FAT16 och FAT32 för USBlagringsenheter. Media som är isatt i en USB kortläsare kan inte användas för denna funktion. USB lagringsenheter med säkerhetsfunktion stöds inte. USB hubbar och USB enheter med hubb funktion stöds inte. Anslut inte dessa enheter till enheten. Radera alla data som lagrats på USB lagringsenheten. Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket. Stoppa uppspelningen av internetradio, USB lagringsenhet eller innehåll från servern. Om multizonsfunktionen är aktiv, stäng av den. Om "HDMI CEC (RIHD)" är inställt på "On", ställ in det på "Off" (standardvärdet). Efter att du tryckt ned RCV på fjärrkontrollen, tryck på SETUP. Sedan, efter att ha valt "6. Hardware" "HDMI" och tryckt på ENTER, välj "HDMI CEC (RIHD)" och välj "Off". * Vissa USB lagringsenheter kan ta lång tid att ladda, kanske inte laddas korrekt, eller kanske inte matas korrekt beroende på enheten eller dess innehåll. * Onkyo ansvarar inte på något sätt för eventuella förluster av eller skador på data, eller lagringsfel som uppstår till följd av att USBlagringsenheten används med denna AV receiver. Tack för din förståelse. * Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen. Uppdatera 1. Anslut USB lagringsenheten till din dator. 2. Ladda ner filen för fast programvara från Onkyos webbplats till din dator och packa upp den. Firmwarefiler namnges på följande sätt: ONKAVR****_************.zip Packa upp filen på din dator. Antalet filer och mappar som packas upp

157 varierar beroende på modellen. 3. Kopiera alla uppackade filer och kataloger till rotmappen på USBlagringsenheten. Se till att kopiera de uppackade filerna. 4. Anslut USB lagringsenheten till enhetens USB port. Om du ansluter en USB hårddisk till USB porten på enheten rekommenderar vi att du använder dess nätadapter för att strömförsörja den. Om USB enheten har partitionerats behandlas varje sektion som en fristående enhet. 5. Efter att du tryckt ned RCV på fjärrkontrollen, tryck på SETUP. Setupmenyn visas på tv skärmen. 6. Använd markörerna och välj "8. Miscellaneous" "Firmware Update" "Update via USB" och tryck sedan på ENTER. Om "Firmware Update" är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills

158 det startar. Du kan inte välja "Update via USB" om det inte finns något att uppdatera. 7. Tryck på ENTER med "Update" valt för att starta uppdateringen. Under uppdateringen kan TV skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på enhetens display. TV skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen slås på igen. Stäng inte av eller dra ur och återanslut USB lagringsenheten under uppdateringen. "Completed!" visas när uppdateringen är slutförd. 8. Koppla bort USB lagringsenheten från enheten. 9. Tryck på ON/STANDBY på huvudenheten för att försätta enheten i standby läge. Processen är klar och din firmware är uppdaterad till den senaste versionen. Använd inte RECEIVER på fjärrkontrollen. Om ett felmeddelande visas När ett fel inträffar, visas "* ** Error!" på enhetens display. ("*" representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande: Felkod * 01, * 10: USB storage device not found. Kontrollera om USB lagringsenheten eller USB kabeln är korrekt isatt i USB porten på enheten. Anslut USB lagringsenheten till en extern strömkälla, om den har en egen strömförsörjning. * 05, * 13, * 20, * 21: The firmware file is not present in the root folder of the USB storage device, or the firmware file is for another model. Försök igen från nedladdningen av firmwarefilen. Övrigt: Dra först ur och sätt sedan tillbaka nätkabeln, och försök sedan igen från

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Automatisk sökningsläge 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUN MODE

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUN MODE

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Hjälpguide. Sony Headphones Connect. Komma igång. Användning. Viktig information. Felsökning

Hjälpguide. Sony Headphones Connect. Komma igång. Användning. Viktig information. Felsökning Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har frågor beträffande användningen av. Komma igång Lista över kompatibla enheter Installera Ansluta till Sony-hörlurar Användning Om hemskärmen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Multimediaenheter - En guide

Multimediaenheter - En guide Multimediaenheter - En guide Innehåll 1 Översikt receiverfjärrkontroll 2 1.1 Vilka inställningar ska användas till en enhet?........................... 2 1.2 Knappar per enhet?.........................................

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer