Ställa in en radiostation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställa in en radiostation"
  • Per Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. 3. Tryck på TUNING för att starta automatisk sökning. Sökningen avbryts automatiskt när en kanal hittas. När en radiokanal ställts in tänds TUNED -indikatorn på displayen. Om FMstereosändning är inställd tänds FM STEREO -indikatorn. Inget ljud hörs när indikatorn TUNED är släckt. När signalen från en FM-radiokanal är svag: Radiovågorna kan vara svaga beroende på byggnadens struktur och miljömässiga förhållanden. I så fall ska du manuellt ställa in önskad radiokanal genom att hänvisa till nästa avsnitt. Ställa in kanaler manuellt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM.

2 2. Tryck på TUNING MODE så att AUTO -indikatorn på displayen släcks. 3. Tryck på TUNING för att välja önskad radiokanal. Frekvensen ändras med 1 steg varje gång du trycker på knappen. Frekvensen ändras kontinuerligt om knappen hålls intryckt och stannar när den släpps. Ställa in genom att titta på displayen. För att återställa displayen till AUTO : Tryck på TUNING MODE på huvudenheten igen. En station ställs in automatiskt. Normalt ska AUTO visas. Ställa in kanaler efter frekvens Gör det möjligt att direkt ange frekvensen för den radiokanal du vill lyssna på. 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på D.TUN.

3 3. Ange radiokanalens frekvens med hjälp av sifferknapparna inom 8 sekunder. För att till exempel ange 87,5 (FM), tryck på 8, 7, 5 eller 8, 7, 5, 0. Om du har angett ett felaktigt nummer tryck på D.TUN och ange det rätta numret.

4 Information om AM/FM-uppspelning Förinställa en AM/FM-radiokanal Du kan registrera upp till 40 AM/FM-radiokanaler. Genom att ställa in kanaler i förväg kan du direkt slå på den radiokanal du önskar. Registreringsprocedur 1. Ställ in den AM/FM-radiokanal du vill registrera. 2. Tryck på MEMORY på enheten så att det förinställda numret blinkar på displayen. 3. Tryck flera gånger på PRESET för att välja ett nummer mellan 1 och 40 medan det förinställda numret blinkar (under cirka 8 sekunder). 4. Tryck på MEMORY igen för att registrera. När kanalen är registrerad slutar det förinställda numret att blinka. Upprepa denna procedur för alla dina bästa AM/FM-radiokanaler. Välja en förinställd radiostation 1. Tryck på CH +/- på fjärrkontrollen för att välja ett förinställt nummer. Du kan även trycka på PRESET på huvudenheten. Du kan också välja genom att direkt skriva in det förinställda numret med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

5 Radera en förinställd radiokanal 1. Tryck på CH +/- på fjärrkontrollen för att välja det förinställda numret att radera. 2. Tryck på och håll in MEMORY på huvudenheten och tryck på TUNING MODE för att radera det förinställda numret. När raderad släcks numret på displayen.

6 Information om AM/FM-uppspelning Använda RDS (europeiska modell) RDS står för Radio Data System och är en metod för överföring av FMradiosignaler. RDS fungerar bara i områden där RDS-sändningar förekommer. I vissa fall är inte textinformationen på displayen identisk med det innehåll som överförs från RDS-stationen. Dessutom kan oväntade tecken visas när enheten tar emot tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken på fel. Om signalen från en RDS-kanal är svag kan det hända att RDS-data visas kontinuerligt eller inte alls. PS (programservice): Radiokanalens namn visas när en radiokanal som sänder programserviceinformation ställs in. Frekvensen visas i 3 sekunder när du trycker på DISPLAY. RT (radiotext): Text visas på enhetens display när en radiokanal som sänder radiotextinformation ställs in. PTY (programtyp): Låter dig söka efter RDS-kanaler efter programtyp. TP (trafikprogram): Låter dig söka efter radiokanaler som sänder trafikinformation. Visa radiotext (RT) 1. Tryck en gång på RT/PTY/TP på huvudenheten. RT (radiotext) visas rullande på displayen. No Text Data visas om ingen textinformation finns tillgänglig. Söka efter typ (PTY) 1. Tryck två gånger på RT/PTY/TP på huvudenheten. Den aktuella programtypen visas på displayen.

7 2. Tryck på PRESET för att välja den typ av program du vill söka efter. Följande typer av RDS-kanaler visas: None News (nyhetssändningar) Affairs (aktuella frågor) Info (Information) Sport Educate (Utbildning) Drama Culture Science (Vetenskap och teknik) Varied Pop M (Popmusik) Rock M (Rockmusik) Easy M (Lättlyssnad musik) Light M (Lätta klassiker) Classics (Seriösa klassiker) Other M (Övrig musik) Weather Finance Children (Barnprogram) Social (Samhällsfrågor) Religion Phone In Travel Leisure Jazz (Jazzmusik) Country (Countrymusik) Nation M (Nationell musik) Oldies (Gamla hits) Folk M (Folkmusik) Document (Dokumentär) 3. Tryck på ENTER för att söka efter en radiokanal av den valda typen. 4. När en sådan radiokanal hittats blinkar indikatorn på displayen. Tryck då på ENTER igen.

8 Om ingen kanal hittas visas meddelandet Not Found. Lyssna på trafikinformation (TP) 1. Tryck tre gånger på RT/PTY/TP på huvudenheten. Den trafikinformation [TP] som sänts ut av radiokanalen du lyssnar på kommer att visas. Endast TP visas om ingen trafikinformation är tillgänglig. 2. Tryck på ENTER för att söka efter en radiokanal som sänder trafikinformation. 3. När en sådan station hittas, stannar sökningen och speltrafikinformationen startas. Not Found visas om ingen radiokanal som sänder trafikinformation hittas.

9 Spela upp musikfiler från en USB-enhet Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Tryck på USB på fjärrkontrollen för att välja USB. 2. Anslut din USB-lagringsenhet med musikfilerna till USB-porten på enheten, så att USB tänds på displayen. Om USB -indikatorn blinkar, kontrollera om USB-lagringsenheten är ansluten ordentligt. Ta inte ut USB-lagringsenheten när Connecting... visas på displayen. Detta kan skada data eller enheten.

10 3. Tryck på ENTER. Listan över mappar och filer på USB-enheten visas. Välj mappen med markörknapparna och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. 4. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen.

11 Lyssna på internetradio Om internetradio Internetradio eller webbradio, nätradio eller strömmad radio är en ljudtjänst som kan nås från webbsidor som tillhör tjänsteleverantörer som distribuerar musik och ljudprogram i digitalt format. Det finns många webbsidor i världen, från landbaserade kanaler och speciella kanaler till personliga webbsidor som tillhandahåller sådana tjänster. Enheten levereras med förinställda internetradiokanaler (*), såsom TuneIn, för att du ska kunna njuta av dessa tjänster endast genom att ansluta till internet. * Nättjänster eller innehåll kan bli otillgängligt om tjänsteleverantören avslutar tjänsten.

12 Lyssna på internetradio TuneIn Med mer än radiostationer och 2 miljoner program registrerade är TuneIn en tjänst där du kan njuta av musik, sport och nyheter från hela världen. Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET -indikatorn på displayen förblir tänd. Alternativt kan du välja Network Service i HOME-menyn. 2. Välj Tuneln med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa övre Tuneln-skärmen.

13 3. Använd markörknapparna för att välja en radiokanal eller ett program och tryck på ENTER för att börja uppspelningen. Angående TuneIn-menyn För att visa TuneIn-menyn tryck på MENU eller ENTER medan en radiokanal är på. När du väljer motsvarande menyalternativ med markörerna och trycker på ENTER kan du utföra följande åtgärder: Add to My Presets: Registrerar radiokanaler och program i My Presets i TuneIn. Detta låter dig spela registrerade radiokanaler och program med ett enkelt handgrepp. ( My Presets visas inte om den är tom.) Remove from My Presets: Raderar en radiokanal eller ett program från My Presets i TuneIn. Report a problem: Rapporterar eller löser interaktivt ett problem relaterat till TuneIn. View Schedule: Visar tablån för radiokanalen eller programmet. Clear recents: Rensar alla radiokanaler och program från Recents i TuneIn. (Denna meny visas endast när en radiokanal eller ett program i Recents spelas.) Add to My Favorites: Registrerar radiokanaler och program i My Favorites i Network Service. Detta låter dig spela registrerade radiokanaler och program med ett enkelt handgrepp. Angående TuneIn-kontot Genom att skapa ett konto på webbsidan för TuneIn (tunein.com) och logga in från enheten kan du automatiskt lägga till radiokanaler och program i My Presets på enheten när du sparar dem på webbplatsen. Du måste logga in på TuneIn från enheten för att kunna visa radiokanaler som registrerats i My Presets. För att logga in, välj Login - I have a TuneIn account i toppmenyn för TuneIn på enheten och ange sedan ditt användarnamn och lösenord. Om du kopplar enheten till My Page på webbsidan för TuneIn med registreringskoden du får när du väljer Login - Login with a registration code på enheten, kan du logga in utan att ange användarnamn och lösenord.

14 Lyssna på internetradio Registrera annan internetradio För att lyssna på andra internetradioprogram, registrera programmet i listan My Favorites på NET TOP-skärmen enligt beskrivningen nedan. Enheten stöder internetradiokanaler lagrade i följande format: PLS (webbadress som slutar på.pls), M3U (webbadress som slutar på.m3u) och RSS (webbadress som slutar på rss/rdf/xml). Du kan registrera upp till 40 internetradiokanaler. Beroende på vilken datatyp och filformat som ska spelas kan det hända att du inte kan spela en internetradiokanal, även om dess format är PLS, M3U eller podcast (RSS). Tillgängliga tjänster kan variera beroende på vilket område du befinner dig i. Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Registreringsprocedur Before operation: Namn och adress för den radiokanal du vill lägga till krävs. Gör följande förberedelser. 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET -indikatorn på displayen förblir tänd.

15 2. Välj My Favorites med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmlistan My Favorites. 3. Välj ett tomt område i My Favorites med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. 4. Välj Create new station med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa tangentbordsskärmen. 5. Ange namnet och webbadressen för radiokanalen som ska läggas till. Välj Shift och tryck på ENTER för att växla mellan versaler och gemener. Välj eller och tryck på ENTER för att flytta markören i vald riktning. Välj Back Space och tryck på ENTER för att radera tecknet till vänster om markören. Registrera en kanal med dator Before operation: Namn och adress för den radiokanal du vill lägga till krävs. Gör följande förberedelser. 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på HOME för att återgå till hemmenyskärmen.

16 3. Välj Setup med markörknapparna och tryck på ENTER. 4. Välj 7.Hardware Setup - Network - IP Address med markörknapparna för att visa IP-adressen. Skriv ned IP-adressen eftersom du behöver den senare. 5. Öppna webbläsaren på din dator eller smartphone och ange enhetens IPadress i webbläsarens adressfält. När du använder Internet Explorer, kan du alternativt välja Open i menyn File för att ange IP-adressen. Information om enheten visas i webbläsaren. ("WEB Setup") 6. Klicka på fliken My Favorites och ange namnet och webbadressen för internetradiokanalen. 7. Klicka på Save för att registrera den angivna internetradiokanalen i My Favorites. För att byta namn på en registrerad radiokanal: När en radiostation har valts från listan My Favorites med markörknapparna, tryck på MENU för att visa menyskärmen. Välj Rename this station med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa tangentbordsskärmen. Byt namn på kanalen enligt önskemål. Radiokanalers namn kan även ändras från WEB Setup. Spela en registrerad radiokanal 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET -indikatorn på displayen förblir tänd. 2. Välj My Favorites med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa de registrerade radiokanalerna. 3. Använd markörknapparna för att välja en radiokanal och tryck på ENTER för att börja uppspelningen.

17 Radera en registrerad radiokanal 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET -indikatorn på displayen förblir tänd. 2. Välj My Favorites med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa de registrerade radiokanalerna. 3. Välj den radiokanal du vill radera med markörknapparna och tryck på MENU för att visa menyskärmen. 4. Välj Delete from My Favorites med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 5. Använd markörknapparna och välj OK och tryck sedan på ENTER för att radera radiostationen. Välj Back för att återgå till föregående skärm. Radiokanaler kan även raderas från WEB Setup.

18 Spela musik med DLNA Om DLNA Digital Living Network Alliance (DLNA) kan ses som en teknikstandard eller industrin som utvecklar teknikstandarden för sammankoppling och användning av AV-komponenter, datorer och andra enheter i ett hemnätverk. Med denna enhet kan du använda DLNA för att spela musikfiler lagrade på en dator eller hårddisk ansluten till ditt hemnätverk (NAS-enhet). Kontrollera att denna enheten och datorn eller NAS-enheten är anslutna till samma router. För att streama en musikfil behöver du en NAS-enhet med DLNAserverfunktioner eller en PC som har en spelare (t.ex. Windows Media Player 11 eller 12) med DLNA-serverfunktioner installerade. För att aktivera streaming med Windows Media Player 11 eller 12, måste du först konfigurera inställningarna.

19 Spela musik med DLNA Konfigurera Windows Media Player Windows Media Player Slå på datorn och starta Windows Media Player I Bibliotek -menyn väljer du Mediedelning för att visa en dialogruta. 3. Markera kryssrutan Dela ut mina media och klicka på OK för att visa en lista över kompatibla enheter. 4. Välj denna enhet och klicka på Tillåt. När du har klickat på den markeras motsvarande ikon. 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. Windows Media Player Slå på datorn och starta Windows Media Player I Direktuppspelning -menyn väljer du Aktivera direktuppspelning av media för att öppna en dialogruta. Om direktuppspelning redan är påslaget, välj Fler alternativ för direktuppspelning... i Direktuppspelning -menyn för att visa alla spelare i nätverket och gå sedan till steg Klicka på Aktivera direktuppspelning av media för att visa en lista över spelare i nätverket. 4. Välj denna enhet i Alternativ för direktuppspelning av media och kontrollera att den är inställd på Tillåt. 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

20 Spela musik med DLNA DLNA-uppspelning Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Starta servern (Windows Media Player 11, Windows Media Player 12 eller NAS-enhet) som innehåller de musikfiler som ska spelas. 2. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET -indikatorn på displayen förblir tänd. Om NET blinkar är inte enheten korrekt ansluten till nätverket. När en trådbunden nätverksanslutning används, kontrollera Ethernetkabeln, och när du använder en trådlös nätverksanslutning, kontrollera att Wi-Fi - indikatorn på vänster sida av enheten är tänd. 3. Välj DLNA med markörerna och tryck på ENTER.

21 4. Välj målservern med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmen för objektlista. Sökning fungerar inte på servrar som inte stödjer sökfunktioner. Enheten har inte tillgång till bilder och video lagrade på servrar. Innehållet på servern kanske inte visas beroende på serverns delningsinställningar. 5. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen. Om No Item visas ska du kontrollera att nätverket är korrekt anslutet.

22 Spela musik med DLNA Kontrollera fjärrstyrd uppspelning från en dator Du kan använda denna enhet till att spela musikfiler lagrade på din dator genom att styra datorn i ditt hemnätverk. Enheten stöder fjärrstyrd uppspelning via Windows Media Player 12. För att använda funktionen fjärrstyrd uppspelning med Windows Media Player 12 så måste Windows Media Player 12 ställas in i förväg. Med hjälp av en DLNA-kompatibel styrenhet (t.ex. en Androidapplikation), kan du välja en musikfil lagrad i Windows Media Player 12 och streama till enheten med hjälp av styrenheten. För information om hur du spelar upp med fjärrstyrning med hjälp av styrenheten, se styrenhetens instruktionsmanual. Ställa in PC 1. Slå på datorn och starta Windows Media Player I Direktuppspelning -menyn väljer du Aktivera direktuppspelning av media för att öppna en dialogruta. Om direktuppspelning redan är påslaget, välj Fler alternativ för direktuppspelning... i Direktuppspelning -menyn för att visa alla spelare i nätverket och gå sedan till steg Klicka på Aktivera direktuppspelning av media för att visa en lista över spelare i nätverket. 4. Välj denna enhet i Alternativ för direktuppspelning av media och kontrollera att den är inställd på Tillåt. 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. 6. Öppna Direktuppspelning -menyn och kontrollera att Tillåt fjärrstyrning av spelaren... är markerat. Fjärruppspelning 1. Slå på strömmen till enheten. 2. Slå på datorn och starta Windows Media Player Välj och högerklicka på den fil du vill spela med Windows Media Player 12. För att spela musikfiler på en annan server med fjärruppspelning, öppna målservern från Andra bibliotek och välj den fil du vill spela. 4. Välj den här enheten i Spela upp på och öppna Spela upp på -fönstret i

23 Windows Media Player 12 och starta uppspelningen på enheten. Operationer under fjärruppspelning kan utföras från Spela upp på - fönstret på datorn. Uppspelningsskärmen visas på en TV som anslutits till HDMI-utgången på enheten. Om du använder Windows 8 på din dator, klicka på Spela upp på och välj därefter denna enhet. 5. Justera volymen med hjälp av volymfältet på Spela upp på -fönstret. Ibland skiljer sig volymen som visas på fjärruppspelningsfönstret från den volym som visas på enhetens display. När volymen justeras från enheten återspeglas inte värdet på Spela upp på -fönstret. Denna enhet kan inte fjärrspela musikfiler under följande förhållanden. Den använder en nätverkstjänst. Den spelar en musikfil från en USB-enhet. Agree valdes inte på DISCLAIMER-skärmen som visades när NET-ingång valdes på enheten för första gången.

24 Spela musikfiler i en delad mapp Om delad mapp En delad mapp är en mapp som på en nätverksenhet som en dator eller NAS-enhet (en hårddisk ansluten till ditt nätverk) har konfigurerats för åtkomst för andra användare. Du kan spela upp musikfiler i en delad mapp på din dator eller NAS-enhet anslutna till samma nätverk som enheten. För att kunna spela musikfiler i en delad mapp måste du först konfigurera Windows 8 eller Windows 7. Se till att enheten och datorn eller NAS-enheten är anslutna till samma router. Delningsalternativen måste ställas in och en delad mapp måste skapas på datorn i förväg. För information om hur du konfigurerar NAS-enheten och skapar en delad mapp, se NAS-enhetens instruktionsmanual.

25 Spela musikfiler i en delad mapp Ställa in PC Konfigurera delningsalternativen 1. Välj Välj hemgrupp och delningsalternativ på Kontrollpanelen. Om menyn inte visas, kontrollera att Visa efter är inställt på Kategori. 2. Välj Ändra avancerade delningsinställningar. 3. Kontrollera att följande radioknappar är valda i Hem eller Arbete : Aktivera nätverksidentifiering Aktivera fil- och skrivardelning Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa och skriva filer i mappen Delat och dess undermappar Inaktivera lösenordsskyddad delning 4. Välj Spara ändringar och klicka på OK i dialogrutan. Skapa en delad mapp 1. Markera och högerklicka på den mapp du vill dela. 2. Välj Egenskaper. 3. Välj Avancerad delning i fliken Delning. 4. Markera kryssrutan Dela ut den här mappen och klicka på OK. 5. Välj Dela för Delning av filer och mappar. 6. Välj Alla från rullmenyn. Klicka på Lägg till och sen på Dela. För att ställa in användarnamn och lösenord för en delad mapp, ställ in Behörigheter i Avancerad delning i fliken Delning. Kontrollera om en arbetsgrupp är inställd.

26 Spela musikfiler i en delad mapp Spela från en delad mapp Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Uppspelning 1. Tryck på NET på fjärrkontrollen för att visa NET TOP-skärmen. NET -indikatorn på displayen förblir tänd. Om NET blinkar är inte enheten korrekt ansluten till nätverket. När en trådbunden nätverksanslutning används, kontrollera Ethernetkabeln, och när du använder en trådlös nätverksanslutning, kontrollera att Wi-Fi - indikatorn på vänster sida av enheten är tänd. 2. Välj Home Media med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 3. Välj målserver med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. Du kan kontrollera din dators servernamn i datorns egenskaper.

27 4. Välj mapp som ska delas med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. 5. Om ett användarnamn och lösenord krävs, ange nödvändig inloggningsinformation. Inloggningsinformationen är den kontoinformation som ställdes in när den delade mappen skapades. Inloggningsinformation som angetts sparas för framtida bruk. 6. Använd markörknapparna för att välja den musikfil som ska spelas och tryck sedan på ENTER eller för att börja uppspelningen.

28 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Om fjärrkontrollen Med fjärrkontrollen för den här enheten kan du spela musikfiler lagrade på USB-enheter, internetradio, datorer och NAS-enheter i nätverket, såväl som på Bluetooth-kompatibla enheter. Den kan även användas för att visa information om musikfilerna som spelas och för att utföra olika åtgärder. Tillgängliga knappar kan variera beroende på den tjänst och enhet du vill spela. Vissa knappar kan inte användas med Bluetooth-kompatibla enheter. Dessutom måste den Bluetooth-kompatibla enheten stödja AVRCPprofilen. Vissa enheter kan inte användas även om de stöder AVRCPprofilen.

29 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Fjärrkontrollens knappar 1. Tryck på den INPUT SELECTOR (PC, NET, USB eller BLUETOOTH) som lämpar sig för ingångskällan på fjärrkontrollen. 2. Använd fjärrkontrollen genom att titta på namn och funktion för var och en av knapparna. 1 TOP MENU: Den här knappen visar huvudmenyn för varje media eller server. 2 /, ENTER: Dessa knappar bläddrar igenom alternativ och aktiverar det markerade alternativet. / : Dessa knappar tillåter dig att bläddra till en annan sida när listan är bruten över flera sidor. 3 : Den här knappen snabbspolar aktuell låt bakåt. Denna knapp kan ej användas från och med 10 sekunder innan uppspelningen avslutas. 4 : Den här knappen spelar den aktuella låten från början. Om du trycker på denna knapp två gånger spelas föregående låt. 5 +/-: Flyttar markören i förteckningen över internetradiokanaler i My Favorites. 6 MENU: Den här knappen visar menyn för varje internetradiotjänst. 7 RETURN: Med den här knappen går du tillbaka till föregående skärm. 8 : Den här knappen snabbspolar aktuell låt framåt. Denna knapp kan ej användas från och med 10 sekunder innan uppspelningen

30 avslutas. 9 : Den här knappen spelar nästa låt. F : Den här knappen startar uppspelningen. G : Den här knappen pausar uppspelningen. H SEARCH: Knappen växlar mellan uppspelningsskärmen och listskärmen under uppspelning. I : Den här knappen stoppar uppspelningen. J RANDOM: Den här knappen startar slumpmässig uppspelning. K REPEAT: Den här knappen spelar upp en låt (eller låtar) igen. Genom att trycka på den här knappen flera gånger växlas repetitionslägena. L DISPLAY: Denna knapp ändrar visad låtinformation under uppspelning. Om du trycker på denna knapp när listskärmen visas så växlas skärmen till uppspelningsskärmen. Bluetooth-kompatibla enheter: Knappar som kan användas är,,,,, och.

31 Använda musikfiler med fjärrkontrollen Ikoner som visas under uppspelning Ikoner visas på displayen under uppspelning av musikfiler. Betydelsen av varje ikon är följande: : Mapp : Låt : Spela : Pausa : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt : Artist : Album : Upprepa en låt Upprepa i en mapp : Upprepa : Blanda

32 Använda ljudåtergivningssätten Välja ljudåtergivningssätt Med lägena för ljudåtergivningssätt kan du välja det bästa ljudet för din ingångskälla. 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Välj önskat läge från de fyra lyssningslägena och tryck på motsvarande knapp. Det lyssningsläge som du har valt aktiveras när du trycker på knappen. Ställ in önskat ljudåtergivningssätt genom att lyssna på ljudet. För mer information om de olika lyssningslägena och vad som skiljer dem åt, se Ljudåtergivningssät tens innehåll. MOVIE/TV-knapp Du kan välja ett läge som passar för filmer och TV-program. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Direct Dolby Atmos

33 Dolby D (Dolby Digital) Dolby D + (Dolby Digital Plus) Dolby Surround Dolby TrueHD DSD DTS DTS 96/24 DTS Express DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio) DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio) DTS Neo:6 Cinema + THX Cinema DTS Neo:6 + THX Cinema ES Discrete (DTS-ES Discrete) ES Matrix (DTS-ES Matrix) Full Mono Mono Multichannel Neo:6 Neo:6 Cinema T-D (Theater-Dimensional) THX Cinema THX I/S Cinema THX Surr EX (THX Surround EX) TV Logic MUSIC-knapp Du kan välja ett läge som passar för musik. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Direct Dolby Atmos Dolby D (Dolby Digital) Dolby D + (Dolby Digital Plus) Dolby Surround Dolby TrueHD DSD DTS DTS 96/24 DTS Express DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio) DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio) DTS Neo:6 Music + THX Music DTS Neo:6 + THX Music ES Discrete (DTS-ES Discrete) ES Matrix (DTS-ES Matrix)

34 Full Mono Multichannel Neo:6 Neo:6 Music Orchestra Pure Audio Stereo Studio-Mix THX I/S Music THX Music Unplugged GAME-knapp Du kan välja ett läge som passar för spel. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Direct Dolby Atmos Dolby D (Dolby Digital) Dolby D + (Dolby Digital Plus) Dolby Surround Dolby TrueHD DSD DTS DTS 96/24 DTS Express DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio) DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio) DTS Neo:6 + THX Games ES Discrete (DTS-ES Discrete) ES Matrix (DTS-ES Matrix) Full Mono Game-Action Game-Rock Game-RPG Game-Sports Multichannel Neo:6 T-D (Theater-Dimensional) THX Games THX I/S Games STEREO-knapp Du kan välja ett ljudåtergivningssätt som passar för stereo- och

35 flerkanalskällor. Valbara ljudåtergivningssätt: All Ch Stereo Stereo PURE AUDIO-knapp (endast på huvudenheten) (europeiska modeller) Strömförsörjningen till displayen och den analoga videokretsen bryts för att växla enheten till Pure Audio-läge och ge en renare ljudåtergivning. När detta läge väljs tänds indikatorn PURE AUDIO på enheten. Om du trycker på knappen igen återväljs föregående ljudåtergivningssätt. Om du väljer lyssningsläget Pure Audio bryts strömförsörjningen till enhetens display och den analoga videokretsen, men de videosignaler som matas in via HDMI-ingången matas ut från HDMI-utgången.

36 Använda ljudåtergivningssätten Effekter av ljudåtergivningssätten Valbara ljudåtergivningssätt varierar beroende på antal kanaler hos ingångsskällan och högtalarlayouten. Tillgängliga lyssningslägen när hörlurar är anslutna är endast Pure Audio (europeiska modeller), Mono, Direct och Stereo. Listor i alfabetisk ordning (A-Z) All Ch Stereo Idealisk för bakgrundsmusik då detta läge fyller hela lyssningsområdet med stereoljud från de främre, surround och bakre surroundhögtalarna. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Direct I detta läge återges ljud från ingångskällan som det är. Om till exempel en tvåkanalskälla från en musik-cd matas in kommer återgivningen att vara stereo, eller om en Dolby Digital-signal matas in kommer ljudfältet att kontrolleras i enlighet med antalet tillgängliga kanaler. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Dolby Atmos Dolby Atmos som infördes först på bio ger en revolutionerande känsla av dimension och nedsänkning i hemmabioupplevelsen. Dolby Atmos är ett flexibelt och skalbart objektbaserat format som återger ljud som oberoende ljud (eller objekt) som kan positioneras exakt eller flyttas dynamiskt genom hela 3 dimensionella lyssningsutrymmet under uppspelning. En viktig del i Dolby Atmos är införandet av en höjdplan av ljud över lyssnaren. Bakre surround-högtalare eller höjd-högtalare måste installeras. Detta lyssningsläge kan endast väljas om ingångskällan är Dolby Atmos. Dolby D Detta läge är till för användning med Dolby Digital-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVD-

37 spelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Dolby D+ Detta läge är till för användning med Dolby Digital Plus-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. När du spelar upp 3.1- och 5.1-kanalskällor från Blu-ray-skivor tillämpas Dolby Digital automatiskt. Dolby Surround Dolby surround är nästa generations surround-teknologi som på ett intelligent sätt blandar stereo; 5.1 och 7.1 innehåll för uppspelning i ditt surround-högtalarsystem. Dolby surround är kompatibel med traditionella högtalarlayouter samt Dolby Atmos-aktiverade uppspelningssystem som använder takmonterade högtalare eller produkter med Dolby speakerteknologi. Ingångskälla: STEREO, 5.1-kanals eller 7.1-kanals Dolby TrueHD Detta läge är till för användning med Dolby TrueHD-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DSD Detta läge är till för användning med DSD-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Denna enhet stödjer DSD-signaler som matas in via HDMI IN. Bättre ljud är dock möjligt att få, beroende på den anslutna spelaren, vid utmatning från spelarens PCM-utgång. Konfigurera i så fall spelaren för PCMutmatning. Detta lyssningsläge kan endast väljas om din Blu-ray/DVD-spelares utmatningsinställning är DSD.

38 DTS Detta läge är till för användning med DTS-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS 96/24 Detta läge är till för användning med DTS 96/24-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Med 96 khz samplingsfrekvens och 24-bitars upplösning ger det en överlägsen ljudåtergivning. Ingångskälla: 5.1-kanals Beroende på inställningarna blir detta ljudåtergivningssätt DTS. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Express Detta läge är till för användning med DTS Express-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS-HD HR Detta läge är till för användning med DTS-HD High Resolution Audio-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS-HD MSTR Detta läge är till för användning med DTS-HD Master Audio-källor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVD-

39 spelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. DTS Neo:6 Detta läge utökar alla tvåkanalskällor till 5.1-kanals flerkanaligt surroundljud. Det erbjuder full bandbredd på alla kanaler, med stort oberoende mellan kanalerna. Det finns två typer av detta läge: en idealisk för filmer och en idealisk för musik. Neo:6 Cinema: Använd detta läge med alla 2-kanalsfilmer. Ingångskälla: STEREO Neo:6 Music: Använd detta läge med alla 2-kanalsmusikkällor Ingångskälla: STEREO Neo:6: Använd detta läge för att utöka alla 5.1-kanalsmusikkällor till 6.1- kanals eller 7.1-kanalsuppspelning med hjälp av Neo:6. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. ES Discrete Detta läge är till för användning med DTS-ES Discrete-källor och aktiverar 6.1-kanals eller 7.1-kanalsuppspelning med den bakre surroundkanalen. Sju helt diskreta kanaler ökar rumsåtergivningen och möjliggör 360 graders ljudlokalisering vilket skapar en ljudkorsning mellan surroundkanalerna. Ingångskälla: 6.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för spelaren är bitstream. Använd för DVD-skivor med DTS ES-logotypen, särskilt om programvaran innehåller DTS-ES Matrix-ljudspår. Uppspelningen blir till DTS om ingen bakre surroundhögtalare är ansluten. ES Matrix Detta läge är till för användning med DTS-ES Matrix-ljudspår och aktiverar 6.1-kanals eller 7.1-kanalsuppspelning med den matrix-kodade bakre kanalen. Ingångskälla: 6.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. Det här lyssningsläget kan endast väljas om din Blu-ray Disc / DVDspelare är digitalt ansluten till enheten eller utmatningsinställningen för

40 spelaren är bitstream. Använd för CD-skivor, DVD-skivor eller LD med DTS ES-logotypen, särskilt om programvaran innehåller DTS-ES Matrix-ljudspår. Uppspelningen blir till DTS om ingen bakre surroundhögtalare är ansluten. Full Mono I detta läge matar alla högtalare ut samma ljud i mono, så ljudet är samma oavsett var du befinner dig i rummet. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Game-Action I detta läge är ljudlokaliseringen distinkt med tonvikt på bas. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Game-Rock I detta läge ligger tonvikten på ljudtrycket för förhöjd live-känsla. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Game-RPG I detta läge har ljudet en dramatisk känsla motsvarande atmosfären hos en orkester. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Game-Sports Lämplig för ljud med mycket efterklang. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Mono Använd detta läge när du tittar på en gammal film med monoljud eller använd det för att separat återge ljud på två olika språk som spelats in i vänster och höger kanal hos vissa filmer. Det är också lämpligt för DVD eller andra källor som innehåller multiplexljud. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals

41 Multichannel Detta läge är till för användning med PCM flerkanalskällor. Ljudet från ingångskällan matas ut som det är, utan surroundljud. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Orchestra Lämpligt för klassisk musik eller operamusik. Det här läget betonar surroundkanalerna för att göra stereobilden bredare och simulerar den naturliga ljudåtergivningen i en stor konserthall. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Pure Audio (europeiska modeller) Detta läge ger en mycket exakt återgivning av ljudet. Eftersom ljudet från ingångskällan matas ut utan surroundljudsbearbetning och display- och videokretsarna är avstängda minimeras möjliga störningskällor och en realistisk ljudåtergivning erhålls. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Detta läge kan inte väljas när zon 2 är aktiv. Om zon 2 aktiveras när detta läge är valt så växlas ljudåtergivningssättet automatiskt till Direct. Stereo I detta läge matas ljud ut från de främre vänstra och högra högtalarna och subwoofern. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Studio-Mix Lämplig för rock- eller popmusik. Detta läge skapar ett livfullt ljudfält med en kraftig akustisk bild som på en klubb eller en rockkonsert. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. T-D I detta läge kan du få en virtuell uppspelning av flerkanaligt surroundljud även med endast två eller tre högtalare. Det sker genom justering av hur ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Bra resultat kanske inte är möjliga att uppnå om det blir för mycket efterklang, så vi rekommenderar att du använder det här läget i en miljö

42 med litet eller inget naturligt eko. THX THX är en ljudkvalitetsstandard för biosalonger som utvecklats av Lucasfilm Limited. Standarden upprättar strikta kvalitetskrav som definierar nivå, buller, efterklang, ljudutrustningsspecifikationer, positioner för högtalarinstallation och mer detaljer för att kunna möjliggöra hifi-ljudåtergivning så nära filmskaparnas avsikt som möjligt. Det finns fler än THX-certifierade biografer i världen och THX anses vara synonym med högljudkvalitetsbiograf. THX-läget kan finjustera de akustiska och rumsliga egenskaperna av ljudspåren för bästa reproduktion av hemmabiosystemets ljud. Det kommer att utföras på tvåkanalskällor och flerkanalskällor. Bakre surround-ljudet kommer att variera beroende på källan och det valda ljudåtergivningsläget. DTS Neo:6 Cinema + THX Cinema: kombinationen av läge DTS Neo:6 Cinema och läge THX Cinema kan användas. Neo:6 och THX tänds på enhetens display. Ingångskälla: STEREO Surround-högtalare måste installeras. DTS Neo:6 Music + THX Music: kombinationen av läge DTS Neo:6 Music och läge THX Music kan användas. Neo:6 och THX tänds på enhetens display. Ingångskälla: STEREO Surround-högtalare måste installeras. DTS Neo:6 + THX Cinema: kombinationen av läge DTS Neo:6 och läge THX Cinema kan användas. Neo:6 och THX tänds på enhetens display. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. DTS Neo:6 + THX Music: kombinationen av läge DTS Neo:6 och läge THX Music kan användas. Neo:6 och THX tänds på enhetens display. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. DTS Neo:6 + THX Games: Kombinationen av läge DTS Neo:6 och läge THX Games kan användas. Neo:6 och THX tänds på enhetens display. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. THX Cinema : Använd detta läge i en hemmabiomiljö för att spela upp

43 filmmusik inspelad/mixad för att spelas upp i en biograf eller ett så stort utrymme. I det här läget är THX Loudness inställt på biosalongsnivåer och Re-EQ, Timbre Matching och Adaptive Decorrelation aktiveras. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. THX Games : Använd detta läge för hifi-rumslig återgivning av spelljud. Vanligtvis kommer samma mix som den för film att göras, men detta läge är avsett för en mindre miljö. THX Loudness Plus är inställd för att passa spelets ljudnivå och Timbre Matching aktiveras. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. THX Music : Läget ställs huvudsakligen in för musikkällor som behärskar mycket högre kvalitet än film. THX Loudness Plus ställs in för uppspelning av musik och endast Timbre Matching aktiveras. Ingångskälla: 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. THX I/S Cinema : Detta läge utökar 5.1-kanalskällor till 7.1- kanalsuppspelning. Det gör detta genom att analysera sammansättningen hos surroundkällan, vilket optimerar de omgivande och riktade ljuden för att producera den bakre surroundkanalsutgången. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. THX I/S Games : Detta läge är utformat för användning av videospel. Det kan utöka 5.1-kanalskällor till 6.1/7.1-kanalsuppspelning. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. THX I/S Games : Detta läge är utformat för användning av musik. Det utökar 5.1-kanalskällor till 7.1-kanalsuppspelning. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. THX Surr EX: Formatet för hemmabio samutvecklades av Dolby Laboratories och THX Limited. Dolby Digital Ex-tekniken producerar totalt 7.1-kanaler genom att skapa nya ljudfält bakom lyssnaren utöver de vanliga främre H/V-, center-, surround H/V-kanalerna och subwoofern. Ingångskälla: 5.1-kanals Bakre surround-högtalare måste installeras. TV Logic Lämplig för TV-program som produceras i en TV-studio. Detta läge förbättrar surround-effekterna till hela ljudet för att röster ska höras tydligare och för att

44 skapa en realistisk akustisk bild. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Unplugged Lämpligt för akustiska instrument, röster och jazz. Detta läge betonar den främre stereobilden och ger intryck av att man befinner sig precis framför scenen. Ingångskälla: MONO, STEREO, 5.1-kanals, 7.1-kanals Surround-högtalare måste installeras. Information Dialog Normalization Dialognormalisering (DialogNorm) är en av Dolby Digital-funktionerna som kan stabilisera den genomsnittliga volymnivån mellan Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- och Dolby TrueHD-källorna, vilket eliminerar behovet av att justera volymen för varje användare eller källa. DialogNorm: X db ( X är ett numeriskt värde) kan visas på enhetens display när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- eller Dolby TrueHD-källa spelas upp. Det anger förhållandet mellan källans volymnivå och THX-standardnivå. Om du vill spela upp den inspelade källan i biografnivå, justera volymen. Till exempel, om DialogNorm: +4 db visas på displayen, spelas källan in med 4 db och THX-standardnivå. Om du spelar upp den i THXstandardnivå, sänk volymen med 4 db. Dock, till skillnad från en biograf där uppspelningens högljuddhet är förinställd, kan du med denna enhet justera volymen till din favoritnivå. THX Cinema bearbetning THX är en ljudkvalitetsstandard för biografer som utvecklats av Lucasfilm Limited i syfte med att reproducera hifi-ljud så nära filmskaparnas avsikt som möjligt. Ett filmljudspår mixas in i särskilda biografer som kallas för dubbade etapper på antagandet att ljudspåret spelas upp i biografer med liknande utrustning och förhållanden. Filmljudspåret spelas också in på en Blu-ray-skiva och DVD, men är inte optimerade för hemmabiomiljö. THX-ingenjörerna utvecklade teknologin, numera patentskyddad, för att reproducera bioljud i hemmabiomiljöer genom att minimera akustiska och rumsliga avvikelser som uppstår i en hemmabiomiljö. På denna enhet läggs THX-funktionerna automatiskt till Cinema-läget när THX är på. (Exempel: THX Cinema, THX Surround EX) Timbre Matching Det mänskliga örats uppfattning varierar beroende på ljudets riktning. Även om biosalonger har många surroundhögtalare för att omge rummet med ljud har hemmabio endast två surroundhögtalare. Timbre Matching-

45 funktionen filtrerar signalerna som skickas till surroundhögtalarna och justerar de tonala egenskaperna på fronthögtalarna och surroundhögtalarna för att skapa jämna ljudrörelser från fronthögtalarna till surroundhögtalarna. Adaptive Decorrelation Även om biosalonger har många surroundhögtalare för att omge rummet med ljud har hemmabio vanligtvis endast två surroundhögtalare. Dessa två surroundhögtalare ger ett hörlursliknande ljud, inte ett brett och omgivande surroundljud. Om lyssnaren rör sig bort från mitten av surroundhögtalarna, blandas ljudet från surroundhögtalarna med det från närliggande högtalare och kan inte längre särskiljas. Adaptive Decorrelation ändrar något på tidsaxeln och fasen mellan surroundkanalerna. På detta sätt kan lyssnaren vara i en bredare lyssningsposition och njuta av bioliknande ljud med två surroundhögtalare. ASA (Advanced Speaker Array) ASA är en patenterad teknologi av THX för att ge en bred surroundljudsupplevelse genom att bearbeta ljudet från respektive sidooch bakre surroundhögtalare. När du utför installationen av hemmabio med åtta högtalare (front V, center, front H, surround H, bakre surround H, bakre surround V och subwoofer), se till att välja avståndet mellan den relativa bakre surroundhögtalaren i THX-ljudinställningsskärmen. Denna procedur optimerar surround-ljudmiljön igen. ASA används i tre lägen: THX I/S Cinema, THX I/S Music och THX I/S Games.

46 Använda ljudåtergivningssätten Kontrollera ingångsformatet Du kan kontrollera insignalernas ljudformat. Tryck flera gånger på DISPLAY på fjärrkontrollen när ljud från spelaren matas in för att växla vilken information som ska visas på huvudenhetens display. Om Dolby D 5.1 visas vid signalformat tas Dolby Digital 5.1-kanals signaler emot. Antalet kanaler visas inte när insignalsformatet är Dolby Atmos.

47 Avancerade inställningar Hur man ställer in Med den här enheten kan du anpassa avancerade inställningar, som att tilldela ingångar och ingångsväljare, eller ställa in olika högtalarinställningar för en ännu bättre upplevelse. Utför inställningarna i Setup i hemmenyn. Tillvägagångssätt: Inställningen kan göras enligt anvisningarna som visas på TV-skärmen. För att visa vägledningen måste du etablera en HDMIanslutning mellan enheten och TV:n. Välj önskat alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på RETURN. Tryck på HOME för att återgå till huvudmenyn. Tillvägagångssätt 1. Tryck på RCV på fjärrkontrollen. Tryck alltid på RCV först för att ändra fjärrkontrollen till RECEIVERläge (läget för användning av denna enhet) eftersom dess läge kan ändras för styrning av andra komponenter. 2. Tryck på HOME för att återgå till hemmenyskärmen.

48 3. Välj Setup med piltangenterna / och tryck på ENTER. 4. Tryck på / för att välja önskad meny och tryck sedan på ENTER. 5. Använd / / / -markörerna för att välja önskat alternativ för att anpassa inställningarna. När ENTER visas på inställningsalternativet, tryck på ENTER. För att spara ändringarna och lämna inställningsmenyn, tryck på HOME.

49 Avancerade inställningar 1.Input/Output Assign (In/utgångstilldelning) Monitor Out De videoinsignaler som matas in i enheten konverteras när de sänds ut från HDMI OUT-uttaget till TV:n så att deras upplösning matchar den som TV:n använder. Monitor Out Standardvärde: MAIN Välj det HDMI-uttag som ska anslutas till TV:n. MAIN : När TV:n ansluts till HDMI OUT MAIN-uttaget SUB : När TV:n ansluts till HDMI OUT SUB-uttaget Insignalens upplösning ändras inte vid utmatning genom HDMI OUT SUB-uttaget. MAIN+SUB : Vid anslutning till både MAIN- och SUB-uttaget Videosignaler som matas in i kompositvideoingången eller COMPONENT VIDEO-ingångarna konverteras upp till HDMIsignaler och sänds sedan ut från HDMI-utgången. Om MAIN+SUB har valts Endast Through eller Auto kan väljas i Resolution. Insignalens upplösning ändras inte vid utmatning genom HDMI OUT SUB-uttaget. HDMI-uttaget på denna enhet är endast kompatibel med HDCP2.2 (HDMI OUT MAIN och HDMI IN3-uttagen). Resolution Standardvärde: Through Ange upplösningen för HDMI OUT-uttagen. Bildens upplösning konverteras av enheten, så att den överensstämmer med den upplösning som stöds av den TV som används. Through : Upplösningen konverteras inte och kommer att vara samma som den hos insignalerna. Auto : Upplösningen konverteras automatiskt i enlighet med den upplösning som stöds av TV:n. 480p (480p/576p), 720p, p, 1080i, 1080p eller p : Välj önskad upplösning. 4K : Ungefär fyra gånger så hög upplösning som 1080p (3840

50 2160 eller beroende på upplösningen hos den anslutna TV:n) Om 1080p är valt, kommer 1080p/24-insignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Om bildskärmen inte stöder den valda upplösningen, visas bilden med samma upplösning som insignalen. Om 4K väljs kanske videosignaler inte kan sändas till vissa typer av TV-apparater. För mer information, se Videoupplösningar som stöds för HDMI OUT MAIN/SUB-uttagen i Felsökning. Om Monitor Out är inställt på SUB kommer denna inställning att ställas in på Through. Du kan kontrollera videon på TV:n medan du gör denna inställning. Välj värdet med markörknapparna och tryck på ENTER. Tryck på RETURN om ingen video visas. (förutom när NET, USB eller BLUETOOTH är valt) HDMI Input Du kan ändra ingångstilldelning mellan ingångsväljarna och HDMI INuttagen. BD/DVD Standardvärde: HDMI 1 HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till BD/DVDknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. CBL/SAT Standardvärde: HDMI 2 HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till CBL/SATknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. STB/DVR Standardvärde: HDMI 3 (HDCP2.2) HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till STB/DVRknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först.

51 GAME Standardvärde: HDMI 4 HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till GAMEknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. PC Standardvärde: HDMI 5 HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till PCknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. AUX Standardvärde: Front/MHL Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till TV/CDknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. PHONO Standardvärde: HDMI 1 till HDMI 6 : Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till PHONOknappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra dess inställning till först. Component Video Input CBL/SAT-knappen trycks in för att spela den spelare som är ansluten till COMPONENT VIDEO IN-uttagen. Denna tilldelning kan ändras om det behövs. Om du inte tilldelar något uttag, välj

52 BD/DVD Standardvärde: COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till BD/DVDknappen. CBL/SAT Standardvärde: COMPONENT COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till CBL/SAT-knappen. STB/DVR Standardvärde: COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till STB/DVR-knappen. GAME Standardvärde: COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till GAMEknappen. PC Standardvärde: COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till PCknappen. AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till TV/CDknappen. PHONO

53 Standardvärde: COMPONENT : Tilldela COMPONENT VIDEO IN-uttagen till PHONOknappen. När du konverterar videosignaler som sänds in till COMPONENT VIDEO IN-uttagen och matar ut dem från HDMI OUT-uttagen ska du ställa in spelarens upplösning på 480i. Om inmatningen har 480p eller högre upplösning visas ett felmeddelande. När 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställt på SUB kommer endast 480i/576i-komponentsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Video visas inte om inte TV:n stöder upplösningen. När 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställt på MAIN eller MAIN+SUB och Resolution är inställt på Through, kommer 480i/576i-komponentsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Video visas inte om inte TV:n stöder upplösningen. Composite Video Input Du kan ändra ingångstilldelning mellan ingångsväljarna och COMPOSITE VIDEO IN V1- till 3-uttagen. BD/DVD Standardvärde: VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till BD/DVD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj CBL/SAT Standardvärde: VIDEO 1 VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till CBL/SAT-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj STB/DVR Standardvärde: VIDEO 2 VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till STB/DVR-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj GAME Standardvärde: VIDEO 3

54 VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till GAME-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PC Standardvärde: VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till PC-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till TV/CD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PHONO Standardvärde: VIDEOI 1 till VIDEO 3 : Tilldela ett önskat COMPOSITE VIDEO IN V- uttag till PHONO-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj När 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställt på SUB kommer endast 480i/576i-komponentsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Video visas inte om inte TV:n stöder upplösningen. När 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställt på MAIN eller MAIN+SUB och Resolution är inställt på Through, kommer 480i/576i-komponentsignalerna att sändas ut med oförändrad upplösning. Video visas inte om inte TV:n stöder upplösningen. Digital Audio Input Du kan ändra ingångstilldelning mellan ingångsväljarna och DIGITAL IN COAXIAL 1 till 2-/OPTICAL-uttagen. BD/DVD Standardvärde: COAXIAL 1

55 COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till BD/DVD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj CBL/SAT Standardvärde: COAXIAL 2 COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till CBL/SAT-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj STB/DVR Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till STB/DVR-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj GAME Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till GAME-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PC Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till PC-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj AUX Standardvärde: Denna inställning kan inte ändras. TV/CD Standardvärde: OPTICAL COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till TV/CD-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj PHONO

56 Standardvärde: COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL : Tilldela ett önskat DIGITAL IN-uttag till PHONO-knappen. Om du inte tilldelar något uttag, välj Samplingshastigheter som stöds för PCM-signaler (stereo, mono) från en digital ingång är 32 khz/44,1 khz/48 khz/88,2 khz/96 khz/16 bitar, 20 bitar, 24 bitar.

57 Avancerade inställningar 2.Speaker Setup (Högtalarinställningar) Låter dig ändra högtalarinställningar såsom förekomsten av subwoofer, avståndet av högtalare och så vidare. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Denna inställning kan inte väljas om hörlurar är anslutna eller ljud sänds ut från TV:ns högtalare. Speaker Settings Ändra de anslutna högtalarnas impedans, typen av anslutning för fronthögtalarna och typen av höjd-högtalare. Speaker Impedance (europeisk modell) Standardvärde: 6ohms Ställ in impedansen för de anslutna högtalarna. 4ohms : Om någon av de anslutna högtalarna har 4 Ω eller mer, till mindre än 6 Ω impedans 6ohms : När alla de anslutna högtalarna har 6 Ω eller mer impedans Front Speakers Type Standardvärde: Normal Anslutningstypen av fronthögtalaren är låst på Normal. Denna inställning kan inte ändras. Height Speakers Type Standardvärde: Not Use Ställ in typen av högtalare om höjd-högtalarna är anslutna till SPEAKERS BACK or HEIGHT-kontakterna. Välj bland följande alternativ beroende på typ och layout hos de anslutna högtalarna: Not Use, Front High, Top Front, Top Middle, Dolby Enabled Speaker (Front), eller Dolby Enabled Speaker (Surround). Dolby Enabled Speaker (Surround) kan inte ställas in om Speaker Configuration - Surround är inställt på None.

58 Powered Zone 2 Standardvärde: No Ställ in anslutningen av högtalarna till Zone 2-högtalarkontakterna. Yes : När högtalare är anslutna till Zone 2-högtalaruttag No : När högtalare inte är anslutna till Zone 2-högtalaruttag För impedans, kontrollera uppgifterna på högtalarnas baksidor eller deras instruktionsmanual. Speaker Configuration Låter dig ändra högtalarinställningar såsom förekomsten av varje högtalare och så vidare. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Ljudet matas inte ut när du gör den här inställningen. Subwoofer Standardvärde: Yes Ställ in om en subwoofer är ansluten eller ej. Yes : När en subwoofer är ansluten No : När ingen subwoofer är ansluten Front Standardvärde: Yes Fronthögtalarens inställning är låst på Yes. Denna inställning kan inte ändras. Om Subwoofer är inställd på No, kommer basfrekvenserna för de andra kanalerna att sändas ut från fronthögtalarna. Center Standardvärde: Yes Ställ in om centerhögtalaren är ansluten eller ej. Yes : När centerhögtalaren är ansluten No : När centerhögtalaren inte är ansluten Surround Standardvärde: Yes

59 Ställ in om surroundhögtalaren är ansluten eller ej. Yes : När surroundhögtalaren är ansluten No : När surroundhögtalaren inte är ansluten Back Standardvärde: Yes Ställ in om den bakre surroundhögtalaren är ansluten eller ej. Yes : När den bakre surroundhögtalaren är ansluten No : När den bakre surroundhögtalaren inte är ansluten I något av följande fall ställs denna inställning in på No. Surround är inställt på No. Något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Back ch Standardvärde: 2ch Välj antalet kanaler för den anslutna bakre surroundhögtalaren. 1ch : När en högtalare är ansluten (anslut till BACK or HEIGHT L- uttagen) 2ch : När två högtalare anslutits Inställningen kan inte ändras om Back är inställt på No. Height Standardvärde: No Om Speaker Settings - Height Speakers Type är inställt på Not Use, kommer denna inställning att ställas in på No. Om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type, kommer denna inställning att ställas in på Yes. Om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone2 är aktiverad, kommer denna inställning att ställas in på No. Speaker Distance Ställ in avståndet från varje högtalare till lyssningspositionen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Unit

60 Standardvärde: feet/meters Ange enheten för avstånd för konfigurering av inställningarna. feet : För inställning i fot (0.1ft till 30.0ft, i steg om 0.1ft) meters : För inställning i meter (0.03m till 9.00m, i steg om 0.03m) Front Left Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Center Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Front Right Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Surround Right Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Back Right Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Inställningen visas inte om Speaker Configuration - Back är inställt på Yes och även Back ch är inställt på 1ch. Inställningen kan inte ändras om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Inställningarna kan inte ändras om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Back Left Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Inställningen visas inte om Speaker Configuration - Back är

61 Back inställt på Yes och även Back ch är inställt på 1ch. Inställningen kan inte ändras om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Inställningarna kan inte ändras om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Inställningen visas endast om Speaker Configuration - Back är inställt på Yes och även Back ch är inställt på 1ch. Inställningen kan inte ändras om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Inställningarna kan inte ändras om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Surround Left Standardvärde: 7.0ft/2.10m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Subwoofer Standardvärde: 12.0ft/3.60m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Height Left Standardvärde: 9.0ft/2.70m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Denna inställning kan inte ändras i något av följande fall. Speaker Settings - Height Speakers Type är inställt på Not Use. Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Height Right Standardvärde: 9.0ft/2.70m Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. Denna inställning kan inte ändras i något av följande fall. Speaker Settings - Height Speakers Type är inställt på Not

62 Use. Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. När högtalaren är inställd på No i Speaker Configuration, kan inställningarna för Speaker Distance inte ändras. Standardvärdena varierar beroende på region. Level Calibration Justera nivån för varje högtalare med den inbyggda testtonen. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder den automatiska högtalarinställningen. Front Left Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Center Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Front Right Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Surround Right Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Back Right Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå.

63 Inställningen visas inte om Speaker Configuration - Back är inställt på Yes och även Back ch är inställt på 1ch. Inställningen kan inte ändras om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Inställningarna kan inte ändras om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Back Left Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Inställningen visas inte om Speaker Configuration - Back är inställt på Yes och även Back ch är inställt på 1ch. Inställningen kan inte ändras om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Inställningarna kan inte ändras om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Back Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Inställningen visas endast om Speaker Configuration - Back är inställt på Yes och även Back ch är inställt på 1ch. Inställningen kan inte ändras om något är valt i Speaker Settings - Height Speakers Type. Inställningarna kan inte ändras om Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Surround Left Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Subwoofer Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -15dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Height Left

64 Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Denna inställning kan inte ändras i något av följande fall. Speaker Settings - Height Speakers Type är inställt på Not Use. Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. Height Right Standardvärde: 0dB Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå. Denna inställning kan inte ändras i något av följande fall. Speaker Settings - Height Speakers Type är inställt på Not Use. Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. I följande fall kan inställningarna för Level Calibration inte ändras: Högtalaren är inställd på No i Speaker Configuration. Mute (MUTING) är inställt. Testtonen sänds ut vid standardnivån för THX, som är 0 db (absolut volyminställning 82). Observera att volymen plötsligt kan bli hög om din normala volyminställning är låg. Om du använder en handhållen ljudnivåmätare ska du justera nivån för varje högtalare till 75 db SPL vid lyssningspositionen, uppmätt med C-vikt och långsam avläsning. THX Audio Setup Surr Back Speaker Spacing Standardvärde: >4ft/>1.2m Välj avståndet mellan surround back-högtalare från följande värden. När Unit är inställt på feet i Speaker Distance : Välj ett värde från <1ft, 1ft-4ft och >4ft. När Unit är inställt på meters i Speaker Distance : Välj ett värde från <0.3m, 0.3m-1.2m och >1.2m. Denna inställning kan inte ändras i något av följande fall. Speaker Configuration - Back är inställd på No.

65 Speaker Configuration - Back ch är inställt på 1ch. Speaker Settings - Powered Zone 2 är inställt på Yes och även Zone 2 är aktiverad. BGC (Boundary Gain Compensation) Standardvärde: Off Korrigera ett för starkt basljud när du lyssnar på musik nära en vägg eller i änden av ett rum på grund av layout-begränsningar i lyssningsrummet. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion När Speaker Configuration - Subwoofer är inställd på No, är inställningen låst på Off. Loudness Plus Standardvärde: On När inställningen är inställd på On är det möjligt att uppleva även subtila nyanser av ljuduttryck vid låg volym. Inställningen kan aktiveras när ett THX-lyssningsläge är valt. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion THX Loudness Plus THX Loudness Plus är en ny volymkontrollteknik som finns i THX Ultra2 Plus, THX Select2 Plus och THX I/S Plus -certifierade receivers. Med THX Loudness Plus kan hemmabioanvändare uppleva all detaljrikedom i ett surroundljud och på alla volymnivåer. Om volymen sänks under referensnivå, förloras inslag av ljud inom ett visst intervall eller så uppfattas ljudet annorlunda av publiken. THX Loudness Plus kompenserar för de ton- och rymdskiftningar som inträffar när volymen sänks genom intelligent anpassning av nivåerna av omgivande surround-kanaler och deras frekvensrespons i miljön. Således kan publiken uppleva den verkliga kraften i ljudspåren oberoende av volyminställningen. THX Loudness Plus slås på automatiskt i något av lyssningslägena THX. I de nyutvecklade lägena THX Cinema, THX Music och THX Games, uppnås en optimal THX Loudness Plus-inställning i enlighet med typen av innehåll.

66 Avancerade inställningar 3.Audio Adjust (Ljudjustering) Anpassar olika inställningar för ljud, t.ex. inställningar för uppspelning av multiplexljud eller flerspråkiga TV-sändningar och ljudfältsinställningar för ljudåtergivningssätten. Multiplex/Mono Multiplex Input Channel Standardvärde: MAIN Ställ in de ljudkanaler eller språk som ska matas ut när du spelar upp multiplexljud eller flerspråkiga TV-sändningar osv. Main : Endast huvudkanalen Sub : Endast subkanalen Main/Sub : Huvud- och subkanalerna matas ut samtidigt. Om multiplexljud spelas visas 1+1 när DISPLAY trycks in. Mono Input Channel Standardvärde: Left+Right Ställer in den kanal som ska användas för att spela upp 2-kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2-kanals analoga/pcm-källor med ljudåtergivningssättet mono. Left : Endast vänster kanal Right : Endast höger kanal Left+Right : Vänster och höger kanal Mono Output Speaker Standardvärde: Center Välj den högtalare som ska mata ut monoljud i ljudåtergivningssättet mono. Center : Ljudet matas ut från mittenhögtalaren. Left/Right : Ljudet matas ut från de främre L/R-högtalarna. Inställningen låses in på Left/Right om Speaker Configuration - Center är inställt på None.

67 Dolby Gör inställningar för ljudåtergivningssättet Dolby. Loudness Management Standardvärde: On Aktivera funktionen Late Night som gör att du kan lyssna på surroundljud med Dolby TrueHD-uppspelning även med låg volym. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Center Spread Standardvärde: Off Justera bredden på det främre ljudfältet som skapas under uppspelning av lyssningsläget Dolby Surround. On : Ljudfältet sprids åt vänster och höger. Off : Ljudfältet är centraliserat. Inställningen låses på Off om Speaker Configuration - Center är inställt på No. DTS Göra inställningar för ljudåtergivningssättet DTS Neo:6 Music. Neo:6 Music Center Image Standardvärde: 2 Justera bredden på den främre kanalens ljudfält när du spelar med ljudåtergivningssättet DTS Neo:6 Music. 0 till 5 : Om ett lägre värde väljs flyttas den främre kanalens ljudfält mot mitten, medan högre värden sprider ljudfältet mot vänster och höger. Theater-Dimensional Gör inställningar för läget Theater-Dimensional. Listening Angle Standardvärde: Wide

68 Ange vinkel för de främre vänstra och högra högtalarna i förhållande till lyssningspositionen när du spelar med ljudåtergivningssättet Theater- Dimensional. Narrow : Mindre än 30 Wide : Större än 30 Värden som rekommenderas för Listening Angle är: 20 när Narrow har valts och 40 när Wide har valts. LFE Level Ställ in den lågfrekventa effektnivån (LFE) i Dolby Digital-, DTS-, Multichannel PCM-, Dolby TrueHD-, DTS-HD Master Audio- och DSDsignalerna. Dolby Digital Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från 0dB till db. Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj 20dB eller ;8 db. Den här inställningen fungerar på LFE-kanalvolymen för Dolby Digital- och Dolby Digital Plus-källor. DTS Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från 0dB till db. Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj 20dB eller ;8 db. Den här inställningen fungerar på LFE-kanalvolymen för DTS- och DTS-HD High Resolution-källor. Multich PCM Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från 0dB till db. Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj 20dB eller ;8 db. Dolby TrueHD Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från 0dB

69 till db. Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj 20dB eller ;8 db. DTS-HD Master Audio Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från 0dB till db. Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj 20dB eller ;8 db. DSD Standardvärde: 0dB Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från 0dB till db. Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj 20dB eller ;8 db. Den här inställningen fungerar på LFE-kanalvolymen för DSD (Super Audio CD)-källor.

70 Avancerade inställningar 4.Source Setup (Källinställningar) Justera volymnivåskillnaden mellan de olika apparaterna kopplade till denna enhet, byt namn på ingångarna eller justera bildens kvalitet. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljarknapp. När du väljer önskad ingång för att kontrollera video eller ljud, starta uppspelning av den anslutna enheten. IntelliVolume IntelliVolume Standardvärde: 0dB Justera volymnivåskillnaden mellan de anordningar som är anslutna till enheten. Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. Ange ett negativt värde om volymen på målenheten är högre än de andra och ett positivt värde om den är lägre. Denna funktion fungerar inte i zon 2. Name Edit Ställ in ett enkelt namn för varje ingång. Det inställda namnet kommer att visas på huvudenhetens display. Name Standardvärde: Input name 1. Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att mata in 10 tecken eller mindre. Shift : Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på +10 på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener). " " " ": Flyttar markören i pilens riktning. Back Space : Tar bort ett tecken till vänster om markören. Space : Placerar ett mellanslag. Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla inmatade tecken. 2. Efter inmatning, välj OK med markören och tryck på ENTER. Det inmatade namnet kommer att sparas.

71 För att namnge en förinställd radiostation, tryck på TUNER på fjärrkontrollen, välj AM/FM och välj ett snabbvalsnummer. Inställningen kan inte ställas in om NET, USB eller BLUETOOTH - ingången är vald. Picture Adjust Justera bildens kvalitet. (endast möjligt när videospelaren är ansluten till HDMI OUT MAIN-kontakten) Om du justerar den genom att kontrollera videon, tryck på ENTER. Tryck på RETURN för att återställa skärmen till föregående status. Wide Mode Standardvärde: Auto Ställ in bildförhållandet. Auto : Bildförhållandet ställs in automatiskt i enlighet med insignalerna och skärmbildens inställning för videoutmatning. "4:3": Full : Zoom : Wide Zoom : Inställningen kommer att låsas till Full medan 3D- eller 4K-video matas in. Dessutom, för vissa upplösningar, kan denna inställning ignoreras och ställs automatiskt in på Full. Picture Mode

72 Standardvärde: Custom En lämplig bildkvalitetsinställning för cinema eller game kan väljas. Du kan också justera varje post för att få din favoritbildkvalitet. Custom : Posterna från Game Mode till Color Temperature nedan kan justeras efter behov. Cinema : När videokällan är cinema Game : När videokällan är game Standard : Upplösningen kommer att ändras men bildkvaliteten justeras inte. Bypass : Varken upplösningen eller bildkvaliteten justeras. Om du väljer Bypass kommer skärmvisningsfunktionen att avaktiveras. Game Mode Standardvärde: Off Ändra till inställningen som passar för spel. Korrigera även eventuell fördröjning av spelkonsolens videosignaler. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Om du väljer On kommer fördröjningen att korrigeras men bildkvaliteten blir lägre. Inställningen låses på Off om 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Resolution ställs in på 4K. Film Mode Standardvärde: Auto Ändra till inställningen som passar för film. Auto : Bildbearbetning som passar för film kommer att utföras. Video : Film Mode kommer inte att tillämpas och insignalerna bearbetas som videokälla. Edge Enhancement Standardvärde: Off Justera skärpan på konturerna i bilden. Välj mellan Off, Low, Mid (medel) och High. Inställningen låses på Off om Game Mode ställs in på On. Inställningen låses på Off om den utmatade videon är eller fler linjer horisontell upplösning. Noise Reduction Standardvärde: Off

73 Reducera brus på skärmen. Välj mellan Off, Low, Mid (medel) och High. Inställningen låses på Off om Game Mode ställs in på On. Brightness Standardvärde: 0 Justera ljusstyrkan på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Contrast Standardvärde: 0 Justera kontrasten på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Hue Standardvärde: 0 Korrigera färgtonen på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Saturation Standardvärde: 0 Justera mättnad på skärmen. Välj ett värde mellan -50 och +50. Color Temperature Standardvärde: Normal Ställ in färgtemperatur på skärmen. Välj mellan Warm, Normal och Cool. I följande fall kan inställningarna för Picture Adjust inte ändras: NET, USB eller BLUETOOTH är valt. "1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställd på SUB. Tryck på CLR på fjärrkontrollen om du återställer alla inställningar från Game Mode till och med Color Temperature till sina standardvärden. Audio Selector Gör inställning för ingående ljud. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljarknapp. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras. Audio Selector

74 Standardvärde: Låter dig välja prioriterad ingångskälla. ARC : När prioritet ges till insignal från ARC-kompatibel TV. Inställningen kan endast väljas när 7. Hardware Setup - HDMI - Auto Return Channel är inställt på Auto och även insignalen TV/CD är vald. HDMI : När prioritet ges till insignal från HDMI-uttag Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till HDMI INuttaget på inställningen HDMI Input. COAXIAL (Coaxial input): När prioritet ges till insignal från DIGITAL IN COAXIAL-uttag. Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till COAXIAL-uttaget i inställningen Digital Audio Input. OPTICAL (Optical input): När prioritet ges till insignal från DIGITAL IN OPTICAL-uttag. Inställningen kan endast väljas när ingången är tilldelad till OPTICAL-uttaget i inställningen Digital Audio Input. Analog : För att alltid sända ut analogt ljud oberoende av insignalen Fixed Mode Standardvärde: Off Ange en insignal när HDMI, COAXIAL eller OPTICAL har valts för Audio Selector. Ställ in detta alternativ om brus förekommer eller om början av en låt som kommer efter ett avbrott kapas vid spelning av PCM- eller DTS-källor. Off : För att spela upp en analog signal när det inte finns någon digital signal. PCM : För att låsa ingångskällan till PCM (med undantag för Multichannel PCM) DTS : För att låsa ingångskällan på DTS (utom för DTS-HD) Om inställningen Audio Selector ändras, ändras inställningen till Off. Inställningen kan inte ändras när PHONO, TUNER, NET, USB eller BLUETOOTH är vald som ingångskälla.

75 Avancerade inställningar 5.Listening Mode Preset (Förval av lyssningsläge) Du kan förinställa dina bästa ljudåtergivningssätt för varje ingång. (Du kan till exempel alltid använda rak avkodning för Dolby TrueHD-källan hos Blu-ray Disc för att spela upp med oförändrat ljudfält.) När listan med ingångskällor visas ställer du in signaltyp och ljudåtergivningssätt. Även om det är möjligt att välja ljudåtergivningssättet under uppspelning så återställs valt läge när enheten går in i standby-läge. Analog/PCM Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av PCM-signaler av CD och analoga signaler för LP-skiva och kassettband. Mono/Multiplex Source Standardvärde: Last Valid Ställ in lyssningsläge för uppspelning av Dolby Digital och andra digitala signaler som spelats in i mono eller multiplexljud. 2ch Source Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssätt för uppspelning av Dolby Digital och andra digitala signaler som spelats in i 2 kanaler. Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssättet för uppspelning av Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- och Dolby TrueHD-signaler. DTS/DTS-ES/DTS-HD

76 Standardvärde: Last Valid Ställ in ljudåtergivningssättet för uppspelning av digitala ljudsignaler i formaten DTS och DTS-HD High Resolution. Välj det ljudåtergivningssätt som anges för Blu-ray eller annan sådan DTS-HD Master Audio-källa. Other Multich Source Standardvärde: Last Valid Ställ in lyssningsläge för uppspelning av DSD-signaler av Super Audio CD etc. som matas in från HDMI IN-uttaget. Tillgängliga ljudåtergivningssätt varierar beroende på insignalen. Inställningen Last Valid kommer alltid att välja det senast valda sättet. Endast Analog kan ställas in på ingångskällan TUNER. Digital och TrueHD kan ställas in på ingångskällorna NET och USB. Endast Digital kan ställas in på ingångskällan BLUETOOTH.

77 Avancerade inställningar 6.Miscellaneous (Övriga inställningar) Volume Setup Gör en detaljerad volyminställning på enheten. Volume Display Standardvärde: Absolute Växla volymdisplayen mellan absolut värde och relativt värde. Det absoluta värdet 82 är likvärdigt med det relativa värdet 0 db. Absolute : Absoluta värden såsom 1 till 99. Relative (THX) : Relativa värden såsom -81dB och +18dB Om du ställer in volymen av absolut värde till 82, visas 82Ref och THX blinkar på displayen. Muting Level Standardvärde: &munus; db Ställ in hur mycket lyssningsvolymen ska minskas när ljudet stängs av. Välj ett värde bland &munus; db, -50dB till -10dB. (i steg om 10 db) Maximum Volume Standardvärde: Off Ställ in maximal volym för att undvika för hög volym. Välj ett värde mellan Off och 50 till 99. Power On Volume Standardvärde: Last Ställ in volymnivån när strömmen slås på. Välj ett värde från Last (volymnivån innan den går in i standby-läge), Min, 1 till 99 och Max. Du kan inte ställa in ett högre värde än Maximum Volume. Headphone Level

78 Standardvärde: 0dB Justera volymnivåskillnaden mellan högtalare och hörlurar. Välj ett värde mellan -12dB och +12dB. OSD Setup Ställ in den inställning av skärmbildsfunktionen som kan visas på TV: n när du använder inställningsmenyn eller volymkontrollen. On Screen Display Standardvärde: On Ställ in huruvida du vill visa driftskärmen på TV:n. On : Driftskärmen kommer att visas på TV:n. Off : Driftskärmen kommer inte att visas på TV:n. Driftskärmen kanske inte visas beroende på ingångssignalen även om On är valt. Om driftskärmen inte visas, ändra upplösningen på den anslutna enheten. Language Standardvärde: English Välj det språk som visas på skärmen. Screen Saver Standardvärde: 3min Ställ in tiden för att starta skärmsläckaren. Välj ett värde från 3min, 5min, 10min och Off.

79 Avancerade inställningar 7.Hardware Setup (Apparatinställningar) Tuner AM/FM Frequency Step (nordamerikanska modeller) Standardvärde: 10kHz/200kHz Välj ett frekvenssteg beroende på vilket område du befinner dig i. Välj 10kHz/200kHz eller 9kHz/50kHz. När inställningen ändras raderas alla förinställningar för radio. Standardvärdena varierar beroende på region. AM Frequency Step (europeiska modeller) Standardvärde: 9kHz Välj ett frekvenssteg beroende på vilket område du befinner dig i. Välj 10kHz eller 9kHz. När inställningen ändras raderas alla förinställningar för radio. Standardvärdena varierar beroende på region. HDMI HDMI CEC (RIHD) Standardvärde: Off Ställ in till On för att aktivera länken för val av ingång och andra länkfunktioner med en HDMI-ansluten CEC-kompatibel enhet. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Beroende på TV-apparaten kan du behöva konfigurera en länk på TV:n. Den här funktionen är endast aktiv när anordningen är ansluten till HDMI OUT MAIN-kontakten. Ställ in till On för att visa namnet på de CEC-kompatibla komponenterna och RIHD On på displayen när skärmmenyn stängs.

80 Strömförbrukningen i standby-läget kan öka om On är inställt. (Beroende på TV:ns status går enheten in i normalt standbyläge.) Om MASTER VOLUME-kontrollen på huvudenheten används när denna inställning är på On och ljudet spelas upp från högtalarna på TV:n så sänds ljudet även ut från högtalarna som är anslutna till enheten. Om du vill mata ut från någon av dem, ändra enhetens eller TV:ns inställningar, eller minska volymen på enheten. Om något onormalt inträffar när du ställer in On, ställ in till Off. När du ansluter en icke-cec-kompatibel komponent eller om du inte är säker på om den är kompatibel, ställ in denna inställning på Off. När du ändrar denna inställning, slå av och sedan på strömmen till alla anslutna komponenter. HDMI Through Standardvärde: Off Du kan visa video från en HDMI-ansluten spelare på TV:n även om enheten är i standby-läge. Denna inställning är endast giltig för en ingångsväljare till vilken en HDMI-kontakt tilldelas i HDMI Input. Den kan inte ställas in på någon annan ingångsväljare såvida inte en HDMIkontakt är tilldelad den. Off : Inställningen är inaktiverad. Video för en enhet som är ansluten till ett uttag visas inte. BD/DVD, CBL/SAT, STB/DVR, GAME, PC, AUX, TV/CD, PHONO : Video för enheten som är ansluten till det HDMI IN-uttag som är tilldelat till varje ingångskälla kommer att visas på TV:n. Last : Video för den anordning som är ansluten till HDMI IN-uttaget som är tilldelat den ingångsväljare som valdes omedelbart innan enheten går in i standby-läge kommer att visas på TV:n. Auto : Video för alla enheter som är anslutna till HDMI IN-uttagen kommer att sändas till TV:n. Auto (Eco) : Video för alla enheter som är anslutna till HDMI INuttagen kommer att sändas till TV:n. Om denna inställning väljs när en CEC-kompatibel TV används minskar energiförbrukningen i standbyläge. När HDMI Through är aktiverad ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Auto och Auto (Eco) kan inte väljas om HDMI CEC (RIHD) är inställt på Off. När du ändrar inställningen, slå av och sedan på strömmen till alla anslutna komponenter.

81 Audio TV Out (MAIN) Standardvärde: Off Du kan njuta av ljud via högtalarna på den HDMI-anslutna TV:n medan denna enhet är på. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Om du väljer On, ställ in HDMI CEC (RIHD) till Off. Inställningen låses på Auto om HDMI CEC (RIHD) ställs in på On. Inställningen är låst på Off om 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställd på SUB. Ljudåtergivningssättet kan inte ändras om Audio TV Out (MAIN) är inställt på On och ljudet sänds ut genom högtalarna på TV:n. Beroende på din TV eller insignalen från komponenten, kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på TV:n även om denna inställning är inställd på On. I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare. Om MASTER VOLUME-kontrollen på huvudenheten används när Audio TV Out (MAIN) eller HDMI CEC (RIHD) är On och ljudet spelas upp från högtalarna på TV:n, så sänds ljudet ut från enheten. Om du inte vill sända ut ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten. Audio TV Out (SUB) Standardvärde: Off Du kan njuta av ljud via högtalarna på den HDMI-anslutna TV:n medan denna enhet är på. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Inställningen är låst på Off om 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställt på MAIN. Ljudåtergivningssättet kan inte ändras medan Audio TV Out (SUB) är inställt på On och ljudet sänds ut genom högtalarna på TV:n. Beroende på din TV eller insignalen från komponenten, kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på TV:n även om denna inställning är inställd på On. I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare. Om MASTER VOLUME-kontrollen på huvudenheten används när Audio TV Out (SUB) eller HDMI CEC (RIHD) är On och ljudet spelas upp från högtalarna på TV:n, så sänds ljudet ut från enheten. Om du inte vill sända ut ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten.

82 Audio Return Channel Standardvärde: Du kan njuta av ljud från den HDMI-anslutna ARC-kompatibla TV:n via högtalarna som är anslutna till enheten. För att använda denna funktion, ställ in HDMI CEC (RIHD) på On i förväg. Auto : När du lyssnar på TV-ljudet genom högtalarna som är anslutna till enheten Off : När ARC-funktionen inte används Lip Sync Standardvärde: On Denna inställning korrigerar automatiskt all desynkronisering mellan video- och ljudsignalerna baserat på data från den HDMI LipSynckompatibla TV:n. On : Automatisk korrigering är aktiverad. Off : Automatisk korrigering är inaktiverad. InstaPrevue Sub Window Standardvärde: Multi Ändra förhandsgranskningen av videon som kommer in via HDMI, vilken visas med InstaPrevue i HOME-menyn. Ställ in hur du visar miniatyrbilder för förhandsgranskning. Multi : Visar alla miniatyrbilder för HDMI IN 1, 2, 3, 4 och Front samtidigt. Single : Visar varje miniatyrbild individuellt. Beroende på videokällan kanske de miniatyrbilder för förhandsgranskning som konfigurerats i lnstaprevue inte visas korrekt. InstaPrevue Position Standardvärde: Bottom/Lower Right Ändra förhandsgranskningen av videon som kommer in via HDMI, vilken visas med InstaPrevue i HOME-menyn. Ställ in positionen för att visa miniatyrbilder för förhandsgranskning. När Multi är valt för Sub Window : Välj mellan Top, Bottom, Left och Right. När Single är valt för Sub Window : Välj bland Upper Left, Upper Right, Lower Left och Lower Right.

83 Beroende på videokällan kanske de miniatyrbilder för förhandsgranskning som konfigurerats i lnstaprevue inte visas korrekt. Auto Standby Auto Standby Standardvärde: On/Off Denna inställning ställer enheten i standby-läge automatiskt efter 20 minuters inaktivitet utan video eller audioinmatning. On : Enheten går automatiskt in i standby-läge ( ASb förblir tänd). Off : Enheten går inte automatiskt in i standby-läge. Auto Standby visas på displayen och menyskärmen 30 sekunder innan Auto Standby aktiveras. Auto Standby fungerar inte när zon 2 är aktiverat. Standardvärdena varierar beroende på region. HDMI Through Standardvärde: Off Aktivera eller inaktivera Auto Standby medan HDMI Through är på. On : Inställningen aktiveras. Off : Inställningen inaktiveras. Inställningen kan inte ställas in på On om Auto Standby är inställt på Off. När HDMI Through används ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Network Gör nätverksinställningarna. Om nätverket är konfigurerat med en DHCP, ställ in DHCP till Enable för att konfigurera inställningen automatiskt. ( Enable är inställt som standard) För att tilldela fasta IP-adresser till varje komponent måste du ställa in DHCP på Disable och tilldela en IP-adress till denna enhet i IP Address, och ställa in information angående ditt nätverk, såsom Subnet Mask och Gateway. Network Standby

84 Standardvärde: Off Du kan slå på strömmen till enheten via nätverket med en applikation som t.ex. Onkyo Remote. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion När Network Standby används ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Wi-Fi Standardvärde: Off (Wired) Anslut enheten till nätverket via en trådlös nätverksrouter. On : Wireless LAN connection Off (Wired) : Trådbunden nätverksanslutning Wi-Fi Setup Standardvärde: Du kan konfigurera inställningar för trådlöst nätverk genom att trycka på ENTER när Start visas. Wi-Fi Status Standardvärde: Informationen om den anslutna accesspunkten visas. SSID : SSID för den anslutna accesspunkten. Security : Säkerhetsmetod för den anslutna accesspunkten. Signal : Signalstyrka för den anslutna accesspunkten. Status : Status för den anslutna accesspunkten. MAC Address Standardvärde: Detta är AV-receiverns MAC-adress. Detta värde är unikt för komponenten och kan inte ändras. DHCP Standardvärde: Enable

85 Enable : Automatisk konfigurering med DHCP Disable : Manuell konfigurering utan DHCP Om du väljer Disable måste du ställa in IP Address, Subnet Mask, Gateway och DNS Server manuellt. IP Address Standardvärde: Visar/ställer in IP-adressen. Subnet Mask Standardvärde: Visar/ställer in subnet mask. Gateway Standardvärde: Visar/ställer in gateway. DNS Server Standardvärde: Visar/ställer in den primära DNS-servern. Proxy URL Standardvärde: Visar/ställer in proxyserverns URL. Proxy Port Standardvärde: Visar/ställer in proxyserverns portnummer när du anger Proxy URL. Network Check Standardvärde: Du kan kontrollera nätverksanslutningen. Tryck på ENTER när Start visas. Vänta en stund om Network inte kan väljas. Det visas när nätverket startas.

86 Bluetooth Bluetooth Standardvärde: On Välj om du vill eller inte vill använda Bluetooth-funktionen. On : Möjliggör anslutning med en Bluetooth-kompatibel enhet genom att använda Bluetooth-funktionen. Välj On även när du gör olika inställningar för Bluetooth. Off : När Bluetooth-funktionen inte används Direct Change Standardvärde: On Ingångskällan för enheten kommer automatiskt att växlas till BLUETOOTH när anslutning görs från en Bluetooth-kompatibel enhet till enheten. On : Ingångskällan blir automatiskt BLUETOOTH när en Bluetoothkompatibel enhet ansluts. Off : Funktionen är inaktiverad. Om ingångskällan inte ändras automatiskt, ställ in på Off och ändra ingångskällan manuellt. Auto Reconnect Standardvärde: On Denna funktion återansluter automatiskt till den senaste Bluetoothkompatibla enhet som var ansluten när du ändrar ingångsväljaren till BLUETOOTH. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion Denna funktion kanske inte fungerar beroende på din Bluetoothaktiverade enhet. Wakeup via Bluetooth Standardvärde: Off Denna funktion väcker automatiskt upp enheten när den är i standbyläge genom att ansluta en Bluetooth-kompatibel enhet. On : Använd denna funktion Off : Använd inte denna funktion När den ställs in på On ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg

87 som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade. Inställningen är låst på Off om Direct Change är inställt på Off. Printing Information Standardvärde: När parkoppling genomförs initialiseras informationen för en tidigare parkoppling som lagrats i enheten. Tryck på ENTER när Clear visas för att initialisera parkopplingsinformationen som är lagrad i enheten. Denna funktion initialiserar inte parkopplingsinformationen på den Bluetooth-kompatibla enheten. När enheten parkopplas med den Bluetooth-kompatibla enheten igen, se till att radera parkopplingsinformationen i den Bluetooth-kompatibla enheten i förväg. För information om att radera parkopplingsinformationen, se den Bluetooth-kompatibla enhetens instruktionshandbok. Device Standardvärde: Visar namnet på den Bluetooth-kompatibla enheten som är ansluten till enheten. Namnet visas inte när Status är Ready och Now Pairing.... Status Standardvärde: Visar statusen för den Bluetooth-kompatibla enheten som är ansluten till enheten. Ready : Inte parkopplad Now Pairing... : Parkopplad Connected : Ansluten korrekt Vänta en stund om Bluetooth inte kan väljas. Det visas när nätverksfunktionen startas. Firmware Update Update Notice Standardvärde: Enable Tillgången till en uppdatering av fast programvara kommer att

88 meddelas via nätverket. Enable : Meddela uppdateringar Disable : Meddela inte om uppdateringar Version Standardvärde: Den aktuella versionen av fast programvara visas. Update via NET Standardvärde: Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera firmware via nätverket. Du kan inte välja den här inställningen om du inte har tillgång till internet eller om det inte finns någon uppdatering. Update via USB Standardvärde: Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera firmware via USB. Du kommer inte att kunna välja den här inställningen om ingen USBlagringsenhet är ansluten eller det inte finns något att uppdatera på USB-lagringsenheten. Vänta en stund om Firmware Update inte kan väljas. Det visas när nätverksfunktionen startas. Initial Setup Du kan göra grundinställningarna från inställningsmenyn. Inställningen är inte möjlig om 1. Input/Output Assign - Monitor Out - Monitor Out är inställd på SUB. Vänta en stund om Initial Setup inte kan väljas. Det visas när nätverksfunktionen startas.

89 Avancerade inställningar 8.Remote Controller Setup (Fjärrkontrollinställning) Remote ID Standardvärde: 1 Välj ett ID för enhetens fjärrkontroll bland 1, 2 och 3 för att förhindra störningar mellan enheten och andra Onkyo-komponenter som är installerade i samma rum. Efter att ha ändrat ID på huvudenheten ändrar du ID på fjärrkontrollen i enlighet med detta genom följande procedur. 1. Medan du håller in RCV, håll in Q SETUP i ungefär 3 sekunder tills fjärrkontrollslampan lyser. 2. Tryck på 1, 2 eller 3 med sifferknapparna. Fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Remote Mode Setup Standardvärde: Ange och registrera fjärrkontrollskoden för andra enheter. För registrering av fjärrkontrollskoden, se Styra andra komponenter med fjärrkontrollen.

90 Avancerade inställningar 9.Lock Setup (Låsinställningar) Setup Standardvärde: Unlocked Inställningsmenyn kommer att låsas för att skydda inställningarna. Locked : Menyn är låst. Unlocked : Menyn är olåst.

91 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Funktioner hos REMOTE MODE-knapparna Du kan styra vilken annan utrustning som helst utöver denna enhet genom att programmera en angiven fjärrkontrollskod till en REMOTE MODE-knapp på fjärrkontrollen. Registrera en fjärrkontrollskod till önskad REMOTE MODE-knapp och tryck på den för att ange det fjärrkontrollsläge som låter dig använda motsvarande enhet. * Knapparna RCV och ZONE2 kan inte programmeras.

92 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Programmera fjärrkontrollskoder För information om konfiguration och användning av Onkyo-komponenter med RI-kontakt, se Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter. Dessutom är följande REMOTE MODE-knappar förprogrammerade med fjärrkontrollskoder. BD/DVD: Onkyo Blu-ray Disc/DVD-spelare TV/CD: Onkyo CD-spelare STB/DVR: Apple TV Sökning i inställningsmenyn Du kan söka efter en fjärrkontrollskod och registrera den till önskad REMOTE MODE-knapp i enhetens inställningsmeny. 1. Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. 2. Välj Setup med markörerna och tryck på ENTER. 3. Använd markörknapparna för att välja 8.Remote Controller Setup - Remote Mode Setup och tryck på ENTER. 4. Använd markörknapparna för att välja en REMOTE MODE-knapp för vilken du vill registrera en fjärrkontrollskod och tryck på ENTER för att visa sub-kategorivalskärmen. 5. Välj önskad sub-kategori med markörknapparna och tryck på ENTER för att visa skärmen för inmatning av märkesnamn. 6. Välj ett tecken med markören och tryck på ENTER. Upprepa detta för att ange de första tre bokstäverna i märkesnamnet.

93 7. Välj Search med markörerna och tryck på ENTER. Efter att sökningen är klar visas förteckningen över möjliga märkesnamn. Om märkesnamnet inte visas ska du välja Not Listed med markörknapparna och tryck på ENTER för att återgå till skärmen för inmatning av märkesnamn i steg Välj önskat märkesnamn med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. När märkesnamnet är specificerat visas märkets fjärrkontrollskod och hur man registrerar den på TV-skärmen. 9. Följ anvisningarna som visas på TV-skärmen. 10.Om komponenten framgångsrikt kan användas med dess registrerade fjärrkontrollskod väljer du OK med markörknapparna och trycker på ENTER. Endast TV-fjärrkontrollskoder kan anges för TV. Programmera en fjärrkontrollskod i enlighet med ingången, eftersom varje knapp också fungerar som ingångsväljare. (Till exempel, när CDspelaren är ansluten till TV/CD-kontakten, programmera fjärrkontrollskoden för CD-spelaren till TV/CD) Om komponenten inte kan användas väljer du Try Next Code med markörknapparna och trycker på ENTER för att visa en annan kod. Det är möjligt att styra en MHL-kompatibel mobil enhet med enhetens fjärrkontroll genom att registrera koden för den MHL-kompatibla mobila enheten nedan till enhetens fjärrkontroll. Funktionen kan bli instabil eller felaktig beroende på den mobila enhet som används (nordamerikanska modeller) (europeiska modeller) Använda fjärrkontrollskodlistan Hitta fjärrkontrollskoden i fjärrkontrollskodlistan. 1. Leta upp fjärrkontrollskodlistan för motsvarande fjärrkontrollskod. Koderna i fjärrkontrollskodlistan är de som var kända på publiceringsdatumet, och de kan ha ändrats. Endast TV-fjärrkontrollskoder kan anges för TV. Programmera en fjärrkontrollskod i enlighet med ingången, eftersom varje knapp också fungerar som ingångsväljare. (Till exempel, när CDspelaren är ansluten till TV/CD-kontakten, programmera fjärrkontrollskoden för CD-spelaren till TV/CD) 2. Tryck på DISPLAY i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODE-knappen som du vill programmera fjärrkontrollskoden till. Fjärrkontrollslampan tänds i inmatningsläge.

94 3. Ange den 5-siffriga fjärrkontrollskoden inom 30 sekunder med sifferknapparna. Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök programmera igen. Programmera om de färgade knapparna Tilldelningen av de färgade knapparna på AV-receiverns fjärrkontroll kan programmeras om för att passa de på fjärrkontrollen för den komponent vars fjärrkontrollskod du programmerade till REMOTE MODE. Men du kan inte programmera om de färgade knapparna om Zone 2 har valts. 1. Håll in REMOTE MODE-knappen som ska programmeras och A (röd) samtidigt tills fjärrkontrollslampan lyser (ungefär 3 sekunder). Omprogrammering är endast möjlig för koder som ingår i kategorierna på fjärrkontrollskodlistan, såsom DVD-spelare och TV. 2. Inom 30 sekunder, tryck på de färgade knapparna från vänster till höger, i den ordning som du vill programmera om. Till exempel, om de färgade knapparna på fjärrkontrollen till den andra komponenten är gul, grön, blå och röd från vänster till höger, tryck på knapparna på AV-receiverns fjärrkontroll i denna ordning.

95 Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök programmera igen. Om någon annan knapp än en färgad knapp trycks in avbryts omprogrammeringen. Återställa REMOTE MODE-knapparna Du kan återställa fjärrkontrollskoden registrerad i REMOTE MODE-knappen till sin ursprungliga status. Denna funktion kan utföras på en enstaka REMOTE MODE-knapp. 1. Tryck på HOME i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODEknappen som du vill återställa. Fjärrkontrollslampan tänds. 2. Inom 30 sekunder, tryck på REMOTE MODE-knappen igen. Återställningen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. För att återställa alla fjärrkontrollsinställningar, medan du håller RCV nedtryckt, tryck in HOME tills fjärrkontrollslampan lyser konstant (ungefär 3 sekunder). Inom 30 sekunder, tryck på RCV igen. Återställningen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger.

96 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda TV:n Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2, INGÅNG, VOL. / 3 MUTING 4 CH +/- 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 Setup 8 PREV CH 9 RETURN F AUDIO (*)

97 G,,,,,, (*) H A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) I Nummer 1 till 9, 0, +10 J CLR, DISPLAY * Ej CEC-kompatibel.

98 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelare/DVDinspelare Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/-, DISC +/- 5 TOP MENU 6 / / /, ENTER 7 Setup 8 MENU 9 RETURN F AUDIO (*)

99 G,,,,,, H A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) I Nummer 1 till 9, 0, +10 (*) J CLR, DISPLAY * Ej CEC-kompatibel.

100 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda VCR/PVR Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/- 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 Setup 8 PREV CH 9 RETURN

101 F,,,,,, G Nummer 1 till 9, 0, +10 H CLR, DISPLAY

102 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda satellitmottagare/kabelmottagare Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 CH +/- 5 GUIDE 6 / / /, ENTER 7 Setup 8 PREV CH 9 RETURN F AUDIO

103 G,,,,,, H A (Röd), B (Grön), C (Gul), D (Blå) I Nummer 1 till 9, 0, +10 J CLR, DISPLAY

104 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda CD-spelare Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 DISC +/- 5 / / /, ENTER 6 Setup

105 7,,,,,, 8 SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE 9 Nummer 1 till 9, 0, +10 F CLR, DISPLAY

106 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen Använda kassettdäck Tryck på REMOTE MODE-knappen som är programmerad med fjärrkontrollskoden för den relevanta AV-komponenten för att växla fjärrkontrollsläget till det för AV-komponenten. Styr sedan genom att använda motsvarande knappar. Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på vilken produktkategori komponenten tillhör. Åtgärden kan vara felaktig eller omöjlig beroende på produkten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4, (Spela baklänges),,,,,

107 Styra andra komponenter med fjärrkontrollen För att använda CEC-kompatibla komponenter TV- och BD/DVD-knapparna på fjärrkontrollen är förprogrammerade med fjärrkontrollskoder för sammankopplad användning med vissa CECkompatibla (Consumer Electronics Control) TV-apparater och Blu-rayspelare. Genom att ansluta enheten via HDMI kan du styra dem med AVreceiverns fjärrkontroll. Om du inte kan styra din CEC-kompatibla komponent, programmera en av följande fjärrkontrollskoder för TV- eller BD/DVD-knappen. TV: 11807/13100/13500 (CEC-kompatibel TV) BD/DVD: 32910/33101/33501/31612 (CEC-kompatibel BD/DVD-spelare)

108 Installation och anslutning av höjdhögtalare Användning av höjdhögtalarna Vi rekommenderar att du lägger till höjdhögtalare för att säkerställa en full effekt av Aolby Atmos-lyssningsläge. Det finns flera typer av höjdhögtalare. Se Installationsmetod av höjdhögtalare efter typ. Dolby rekommenderar Top Front eller Top Middle -modellerna för att uppnå bästa Dolby Atmos-effekt. Anslutning: Anslut höjdhögtalarna till SPEAKERS BACK or HEIGHTkontakterna på enheten oberoende av höjdhögtalarens modell.

109 Installation och anslutning av höjdhögtalare Installationsmetod av höjdhögtalare efter typ Front High Installera fronthöjdhögtalarna på den övre delen av den främre väggen såsom visas i figuren. Ändra inställningen: Tryck på RCV och sedan HOME på fjärrkontrollen och välj Setup - 2. Speaker Setup - Speaker Settings och ställ in Height Speakers Type till Front High. Top Front Montera de övre fronthögtalarna så att de är placerade runt centrum av strax ovanför lyssningspositionen och strax ovanför fronthögtalarna såsom visas i figuren. Använd takhögtalare som övre fronthögtalare. Ändra inställningen: Tryck på RCV och sedan HOME på fjärrkontrollen och välj Setup - 2. Speaker Setup - Speaker Settings och ställ in Height Speakers Type till Top Front såsom visas i figuren. Top Middle Installera de övre mittenhögtalarna i positionen strax ovanför

110 lyssningspositionen. Använd takhögtalarna som övre mittenhögtalare. Ändra inställningen: Tryck på RCV och sedan HOME på fjärrkontrollen och välj Setup - 2. Speaker Setup - Speaker Settings och ställ in Height Speakers Type till Top Middle. Dolby-kompatibel högtalare (Front) En Dolby-kompatibel högtalare (Front) är särskilt utvecklad för att användas som en höjdhögtalare. Den ska placeras på toppen av styrelsen för fronthögtalarna såsom visas i figuren. Dolby-kompatibla högtalare placerade med sina membran vända mot taket skapar högre effekt i lyssningslägena Dolby Atmos och Dolby Surround genom att skapa ljud som ekar mot taket. Det finns en integrerad typ av Dolby-kompatibla högtalare med de normala högtalarna. När du använder den integrerade typen av Dolbykompatibel högtalare, placera den på fronthögtalarnas position. Ändra inställningen: Tryck på RCV och sedan HOME på fjärrkontrollen och välj Setup - 2. Speaker Setup - Speaker Settings och ställ in Height Speakers Type till Dolby Enabled Speaker (Front) såsom visas i figuren. Dolby-kompatibel högtalare (Surround) En Dolby-kompatibel högtalare (Surround) är särskilt utvecklad för att användas som en höjdhögtalare. Den ska placeras på toppen av styrelsen för surroundhögtalarna såsom visas i figuren. Dolby-kompatibla högtalare placerade med sina membran vända mot taket skapar högre effekt i lyssningslägena Dolby Atmos och Dolby Surround genom att skapa ljud som ekar mot taket.

111 Det finns en integrerad typ av Dolby-kompatibla högtalare med de normala högtalarna. När du använder den integrerade typen av Dolbykompatibla högtalare, placera den på surroundhögtalarnas position. Ändra inställningen: Tryck på RCV och sedan HOME på fjärrkontrollen och välj Setup - 2. Speaker Setup - Speaker Settings och ställ in Height Speakers Type till Dolby Enabled Speaker (Surround) såsom visas i figuren.

112 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter Om RI-funktionen Att ansluta en Onkyo-komponent med RI-kontakt såsom den separat sålda RI-dockningsstationen till enheten med en RI-kabel och en analog ljudkabel aktiverar följande RI-funktioner: System On / Auto Power On: När uppspelning startas på en komponent som är ansluten via RI när enheten är i standby-läge slås enheten på automatiskt och väljer den aktuella komponenten som ingångskälla. Direct Change: När uppspelningen startas på en komponent som är ansluten via RI väljer enheten den komponenten som ingångskälla. Remote Controller Operation: Låter dig styra RI-kompatibla ONKYOkomponenter med AV-receiverns fjärrkontroll. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på enheten. Denna funktion är endast möjlig när RIfjärrkontrollskoden är programmerad. Vissa komponenter kanske inte stödjer alla RI-funktioner. Dessa funktioner fungerar inte när zon 2 är påslagen. För information om RI-funktionerna, se även varje komponents instruktionshandbok.

113 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter RI-anslutning och inställningar Anslut en Onkyo-komponent med RI-kontakt till enheten med en RI-kabel och en analog ljudkabel. För mer information, se instruktionshandboken för komponenten med RI-kontakt. RI-kabeln kan anslutas i valfri ordning. Om det finns två RI-kontakter fungerar båda kontakterna på samma sätt och är utbytbara. För att ansluta RI-dockningsstationen eller kassettdäcket via RI måste du: Byta namn på ingångsväljaren För att RI-funktionerna ska fungera måste du byta namn på ingångsväljarna på enheten. Tryck på TV/CD eller GAME för att visa TV/CD eller GAME på huvudenhetens display. Håll sedan in TV/CD eller GAME i minst 3 sekunder för att växla displayen till DOCK eller TAPE. Programmera RI-fjärrkontrollskoden Programmera fjärrkontrollskoden till en REMOTE MODE-knapp på fjärrkontrollen. Detta låter dig styra komponenten genom att rikta fjärrkontrollen mot enheten i stället för komponenten. 1. Tryck på DISPLAY i minst 3 sekunder medan du håller in REMOTE MODE-knappen som du vill programmera fjärrkontrollskoden till. Fjärrkontrollslampan tänds. Knapparna RCV, ZONE2 och TV kan inte programmeras.

114 2. Ange följande 5-siffriga fjärrkontrollskod inom 30 sekunder med sifferknapparna. RI-dockningsstation: Kassettdäck med RI-kontakt: Programmeringen är slutförd när fjärrkontrollslampan blinkar två gånger. Fjärrkontrollslampan blinkar långsamt när programmeringen av fjärrkontrollskoden misslyckas. Försök programmera igen. Ändra ingångsväljaren på RI-dockningsstationen till DOCK eller TAPE. För mer information, se RI-dockningsstationens instruktionshandbok. För att styra Onkyo-komponenter direkt eller Onkyo-komponenter som inte är anslutna via RI, använd följande fjärrkontrollskoder: Onkyo DVD-spelare: Onkyo CD-spelare: RI-dockningsstation: Vissa modeller kanske inte kan styras, delvis eller inte alls.

115 Ansluta och använda Onkyo RI-komponenter Använda ipod/iphone Med RI-dockningsstationen kan du använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra och spela musik på din ipod/iphone. Dessutom kan du visa filmer från din ipod/iphone på din TV, och utföra RI-åtgärder om anslutning finns via RI. Denna funktion är endast möjlig när RI-fjärrkontrollskoden är programmerad. Before performing any operation on your ipod/iphone, se till att den är uppdaterad till den senaste versionen. Innan du utför någon åtgärd på din ipod/iphone, se till att den är uppdaterad till den senaste versionen via itunes. För mer information om användningen, se RI-dockningsstationens instruktionshandbok. Växla fjärrkontrollsläge genom att trycka på REMOTE MODE-knappen som programmerats med fjärrkontrollskoden för din ipod/iphone, och styr den genom att använda motsvarande knappar. Rikta fjärrkontrollen mot enheten. 1 REMOTE MODE 2 SOURCE 3 MUTING 4 VOL / 5 ALBUM +/- 6 TOP MENU

116 7 / / /, ENTER, PLAYLIST / 8 MENU 9,,,,,, F REPEAT, RANDOM G MODE H DISPLAY Tryck på DISPLAY för att tända bakgrundsbelysningen i några sekunder. Med MODE kan du använda funktionen Resume för att fortsätta uppspelningen från den låt som spelades när du tog bort din ipod/iphone från DS-A2 RI-dockningsstationen.

117 Firmware Update Om uppdatering av fast programvara Det finns två metoder för att uppdatera firmware: via nätverk och via USB. Använd den som bäst passar din miljö. För den senaste informationen om uppdateringar, besök Onkyos webbplats. Innan du uppdaterar, se till att mikrofonen för högtalarinställning inte är ansluten. Under uppdateringen, undvik att Koppla bort och återansluta någon kabel, USB-lagringsenhet, högtalarinställningsmikrofon eller hörlurar, och utför inga åtgärder på komponenten, såsom att stänga av strömmen Ansluta till enheten från en dator, eller en smartphone med Androidapplikationen Uppdateringen kan ta cirka 20 minuter att slutföra för endera metoden: via nätverk eller via USB. Dessutom garanteras de befintliga inställningarna oavsett vilken metod som används för att uppdatera. Ansvarsfriskrivning: Programmet och åtföljande online-dokumentation tillhandahålls till dig för användning på egen risk. Onkyo har inget ansvar, och du får ingen gottgörelse för några som helst anspråk angående din användning av programmet eller den medföljande online-dokumentationen, oavsett rättslig princip, och oavsett om det innefattar ersättningsrätt eller kontrakt. Under inga omständigheter ska Onkyo vara ansvariga inför dig eller en tredje part för några särskilda, indirekta, oavsiktliga eller följdskador av något slag, inklusive, men ej begränsat till, ersättning, återbetalning eller skadestånd på grund av förlust av nuvarande eller framtida vinst, förlust av data eller av några andra skäl.

118 Firmware Update Uppdatera firmware via nätverk Before Start: Kontrollera att enheten är påslagen, och att anslutningen till internet är säkrad. Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket. Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehåll från servern. Om multizonfunktionen är aktiverad, tryck på OFF på huvudenheten för att stänga av den. Om HDMI CEC (RIHD) är inställt på On, ställ in det på Off (standardvärdet). Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. Välj Setup med piltangenterna och tryck på ENTER. Sedan, efter att ha valt 7. Hardware Setup - HDMI och tryckt på ENTER, välj HDMI CEC (RIHD) för att välja Off. * Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen. Uppdatera 1. Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. HOME-menyn visas på TV-skärmen.

119 2. Välj Setup - 7.Hardware Setup - Firmware Update - Update via NET med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. Om Firmware Update är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills det startar. Du kan inte välja Update via NET om det inte finns något att uppdatera. 3. Tryck på ENTER med Update valt för att starta uppdateringen. Under uppdateringen kan TV-skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på enhetens display. TV-skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen slås på igen. Completed! visas när uppdateringen är slutförd. 4. Tryck på ON/STANDBY på huvudenheten för att försätta enheten i standby-läge. Processen är klar och din firmware är uppdaterad till den senaste versionen. Använd inte RECEIVER på fjärrkontrollen. Om ett felmeddelande visas När ett fel inträffar visas *-** Error! på enhetens display. ( * representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande: Felkod *-01, *-10: Ethernet-kabel hittades inte. Anslut nätverkskabeln ordentligt. *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18, *-20, *-21: Internet connection error. Kontrollera följande: Om routern är påslagen Om denna enhet och routern är anslutna till nätverket Försök med att slå av och sedan på strömmen igen till enheten och

120 routern. Detta kan lösa problemet. Om du fortfarande inte kan ansluta till internet kanske DNS-servern eller proxyservern är ur funktion tillfälligt. Kontrollera tjänstens status hos din internetleverantör. Övrigt: koppla bort och sätt sedan tillbaka nätkabeln, från början.

121 Firmware Update Uppdatera firmware via USB Before Start: Förbered en USB-lagringsenhet som är 64 MB eller större. Media som är isatt i en USB-kortläsare kan inte användas för denna funktion. USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktion stöds inte. USB-hubbar och USB-enheter med hubb-funktion stöds inte. Anslut inte dessa enheter till enheten. Radera alla data som lagrats på USB-lagringsenheten. Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket. Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehåll från servern. Om multizonfunktionen är aktiverad, tryck på OFF på huvudenheten för att stänga av den. Om HDMI CEC (RIHD) är inställt på On, ställ in det på Off (standardvärdet). Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. Välj Setup med piltangenterna och tryck på ENTER. Sedan, efter att ha valt 7. Hardware Setup - HDMI och tryckt på ENTER, välj HDMI CEC (RIHD) för att välja Off. * Vissa USB-lagringsenheter kan ta lång tid att ladda, kanske inte laddas korrekt, eller kanske inte matas korrekt beroende på enheten eller dess innehåll. * Onkyo ansvarar inte på något sätt för eventuella förluster av eller skador på data, eller lagringsfel som uppstår till följd av att USBlagringsenheten används med denna AV-receiver. Tack för din förståelse. * Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen. Uppdatera 1. Anslut USB-lagringsenheten till din dator. 2. Ladda ner filen för fast programvara från Onkyos webbplats till din dator och packa upp den. Firmwarefiler namnges på följande sätt: ONKAVR****_************.zip Packa upp filen på din dator. Antalet filer och mappar som packas upp varierar beroende på modellen.

122 3. Kopiera alla uppackade filer och kataloger till rotmappen på USBlagringsenheten. Se till att kopiera de uppackade filerna. 4. Tryck på USB på fjärrkontrollen för att välja USB. 5. Anslut USB-lagringsenheten till enhetens USB-port. Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på enheten rekommenderar vi att du använder dess nätadapter för att strömförsörja den. Om USB-enheten har partitionerats behandlas varje sektion som en fristående enhet. 6. Efter att ha tryckt på RCV, tryck på HOME på fjärrkontrollen. HOME-menyn visas på TV-skärmen.

123 7. Välj Setup - 7.Hardware Setup - Firmware Update - Update via USB med markörknapparna och tryck sedan på ENTER. Om Firmware Update är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills det startar. Du kan inte välja Update via USB om det inte finns något att uppdatera. 8. Tryck på ENTER med Update valt för att starta uppdateringen. Under uppdateringen kan TV-skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på enhetens display. TV-skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen slås på igen. Under uppdateringen, stäng inte av eller koppla ur och återanslut USB-lagringsenheten. Completed! visas när uppdateringen är slutförd. 9. Koppla bort USB-lagringsenheten från enheten. 10.Tryck på ON/STANDBY på huvudenheten för att försätta enheten i standby-läge. Processen är klar och din firmware är uppdaterad till den senaste versionen. Använd inte RECEIVER på fjärrkontrollen. Om ett felmeddelande visas När ett fel inträffar visas *-** Error! på enhetens display. ( * representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande: Felkod *-01, *-10: USB storage device not found. Kontrollera om USB-lagringsenheten eller USB-kabeln är korrekt isatt i USB-porten på enheten. Anslut USB-lagringsenheten till en extern strömkälla, om den har en egen strömförsörjning.

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE, så

Läs mer

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds.

1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn på displayen tänds. Information om AM/FM-uppspelning Välja radiokanal Ställa in stationer automatiskt 1. Tryck på AM eller FM på enheten för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att AUTO -indikatorn

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Automatisk sökningsläge 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE, så att

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUN MODE

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUN MODE

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Multimediaenheter - En guide

Multimediaenheter - En guide Multimediaenheter - En guide Innehåll 1 Översikt receiverfjärrkontroll 2 1.1 Vilka inställningar ska användas till en enhet?........................... 2 1.2 Knappar per enhet?.........................................

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

HT-R393. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv.

HT-R393. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv. HT-R393 AV RECEIVER Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning finns här http://www.onkyo.com/manual/htr393/adv/sv.html Sv Innan du börjar Om den Grundläggande bruksanvisningen Den Grundläggande

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek BDV-IT1000 Funktioner - Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek - Fullständig hemmabioanläggning med inbyggd Blu-ray Disc -enhet - Full HD 1080/24p-bildkvalitet

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

TX-NR535. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv.

TX-NR535. Grundläggande bruksanvisning AV RECEIVER. Avancerad bruksanvisning finns här. http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv. TX-NR535 AV RECEIVER Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning finns här http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/sv.html Sv 1 2 3 Speaker CableFärgetiketter Innan du börjar Om den Grundläggande

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

- 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W)

- 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W) STR-DA5400ES Funktioner - 7.1-kanalig High Definition Multimedia Interface (HDMI )-mottagare med en total uteffekt på 120 W x 7 (840 W) - Upplev fantastiskt surroundljud med avkodning i Dolby Digital +/Dolby

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Allmänna specifikationer

Allmänna specifikationer Specifikationer Allmänna specifikationer Förstärkardel Märkeffekt (FTC) (Nordamerika) Med 8 ohms belastning, drivs båda kanaler, från 20 20.000 Hz med en angiven märkeffekt på minst 130 watt per kanal

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Gör dig redo för en verklig

Gör dig redo för en verklig MusicCast i vardagsrummet Front surroundsystem Gör dig redo för en verklig MusicCast utökar underhållningens möjligheter MusicCast utnyttjar ett snabbt trådlöst nätverk för överföring av musik och annan

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

Sound Bar. Snabbstartguide HT-CT370

Sound Bar. Snabbstartguide HT-CT370 Sound Bar Snabbstartguide HT-CT370 Innehållsförteckning Inställning 1 Innehållet i förpackningen 4 2 Installera 5 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda ljudeffekter

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer