Opolitiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opolitiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen."

Transkript

1 30 juni 2014 Opolitiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsminister. Arbetstagarnas hälsa och säkerhet är av största vikt och hänger nära samman med patienternas hälsa. Detta ökar vårdens kvalitet. EU direktiv 2010/32/EU - infört 11 maj Den nationella samordnaren ska åstadkomma en nationell kraftsamling av kunskap som samverkan av goda krafter med syfte att långsiktigt eliminera riskerna för överföring av blodburen smitta inom vård och omsorgen, Sverige ska vara ett föregångsland inom EU. En nationell kraftsamling mot blodburen smitta i vården som ges goda ekonomiska förutsättningar kan sannolikt bidra till positiva sidoeffekter i arbetet mot vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorgen, nationella åtaganden utifrån smittskyddslag 2004:168 som pandemiberedskap. Den nationella samordnaren ska insamla, sammanställa nationellt som internationellt kunskapsunderlag, och samverka med berörda myndigheter, kommuner, landsting, privata vårdgivare inom vård och omsorgen med syfte att långsiktigt verka för att eliminera riskerna mot blodburen smitta från en helhetssyn av kvalitet och säkerhet för vårdtagare som riskutsatta yrkesgruppers hälsa med hänvisning till EU direktiv 2010/32/EU, WHO Resolution Hepatit WHA63.18, Hepatit A67/13, Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Samordnaren ska ha ett särskilt fokus på att initiera samverkan, kunskapsutbyte mellan berörda myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, landstingens smittskydd, vårdhygien, infektionskliniker, arbetsmarknadens parter som arbets-och miljömedicin för att bidra till samsyn kring strategier av förebyggande åtgärder som information och utbildning. I samordnarens uppdrag ingår att - samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting, privata vårdgivare för att öka effektivitet, kvalitet som långsiktighet i arbetet mot blodburen smitta inom vård och omsorgen, - särskilt överväga hur förebyggande insatser mot blodburen smitta inom vård och omsorgen kan utvecklas och genomföras, - utreda och därefter initiera, lämna förslag i samverkan med Arbetsmiljöverket införande nationellt register över arbetsolycksfall av stick-och skärskador för ökad kontroll från rapporteringskrav med hänvisning till 2 arbetsmiljöförordningen, 1

2 - utreda och därefter initiera förslag om enhetlig information och utbildning via landstingens webbplatser med hänvisning till 2010/32/EU, WHO Resolution Hepatit WHA63.18, Hepatit A67/13 som Arbetsmiljöverkets efterföljande ändringsföreskrift (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, - upprätta dialog, samverkan, information med privata vårdgivare och bemanningsföretag inom vård och omsorgen för att förebygga som eliminera riskerna för stick-och skärskador samt blodexponering inom vård och omsorgen, - upprätta dialog, samverkan, information till högskolor och vårdutbildningar för att långsiktigt förebygga som eliminera riskerna för stick-och skärskador samt blodexponering inom vård och omsorgen, - särskilt fokus åläggs samordnaren att utveckla och förstärka ideella organisationers delaktighet på nationell, regional och lokal nivå, - initiera dialog, samverkan med berörda myndigheter och arbetsmarknadens parter för uppföljande nationella studier bl.a. med uppdrag att belysa tänkbart mörkertal yrkesrelaterad hepatit C samt omfattning hepatit B profylax från Socialstyrelsen rekommendationer 2005, AFS 2012:7, referens (8) (14) (33). Säkrad finansiering uppföljande studier från statsmakter, genomförande omfattar ej samordnares uppdrag, - anordna seminarium och presentera erfarenheter som resultat i anslutning från samordnarens uppdrag under 2019, Nationell samordnare kansli och ledningsgrupp. Uppdrag ska påbörjas senast 30 juni 2015 och slutredovisas senast den 28 juni Kommentar: Dokumentet skickades för kännedom till tre patientföreningars styrelser Riksföreningen hepatit C, Noaks Ark, Brukarföreningen om stöd till förslaget innan det publicerades. Inget svar inkom från Riksföreningen Hepatit C eller Noaks Ark styrelser att någon ens mottagit dokument trots upprepade påminnelser. Stöd till förslag Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor i vård-och omsorgen gavs från Brukarföreningen, ordförande Berne Stålenkrantz. Frågor, kontakta: Kaj Johansson, mobil:

3 3

4 Urval referenser 1.JAMA, April 4, 1990-Vol 263, No 13. Long-term follow-up of health care workers with work-site exposure to human immunodeficiency virus 2.Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetmiljöverket. Rapport 1990:2 - Incidenter med blodkontakt bland sjukvårdspersonal. 3.Medsurg Nurs.1993 Feb;2(1): Stress of occupational exposure to blood or body fluids:managing the response. 4.Gen Hosp Psychiatry 1998 Mar;20(2):123-4.Health care workers' experience with postexposure management of bloodborne pathogen exposures: a pilot study 5.Clin Perform Qual Health Care, 1999 Apr-Jun; 7(2):88-91, Underreporting of percutaneous exposure accidents in a teaching hospital in Spain, Benitez Rodriguez E, Ruiz Moruno AJ, Cordoba Dona JA, Escolar Pujolar A, Lopez Fernandez FJ, Servicio de Medicina Pr. 6.Jagger, J., and Perry, J.: Comparison of EPINet Data for 1993 and 2001 Show Marked Decline in Needlestick Injury Rates, Advances in Exposure Prevention. 6(3):25-27, Castella A, Vallino A, Argentero PA, Zotti CM. Preventability of percutaneous injuries in healthcare workers: a year-long survey in Italy. J Hosp Infect 2003;55: Fisker N, Mygind LH, Krarup HB et al. Blood borne viral infections among Danish health care workers frequent blood exposure but low prevalence of infection. Eur J Epidemiol. 2004;19: Publication: European healthcare workers at risk, maj Smittskyddslag 2004:168, juli Rapport Vårdförbundet och SLF, nuvarande Swedish Medtech, Stick-och skärskador samt blodexponering i vården, Arbetsmiljöverket : AFS 2005:1. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, :26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall inom hälso- och sjukvården 14.Socialstyrelsen, rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition, Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner- ett kunskapsunderlag, Infection control and Hospital Epidemiology, februari 2006, vol. 27,NO 2.Post-traumatic stress disorder after occupational HIV Exposure: Two cases and a Literature Review. 17.Scandinavian Journal of Gastroenterology 2006, 1 9, förhandsartikel. Hälsorelaterad livskvalitet före, under och efter kombinationsbehandling med interferon och ribavirin hos oselekterade svenska patienter med kronisk hepatit C. Anna Hollander, Graham R Foster och Ola Weiland. 18.Socialstyrelsen, SOSFS 2007:19 Basal hygien i hälso- och sjukvården mm 19.EPINET summeringsrapport stick- och skärskador , Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19)Basal Hygien inom Hälso-och sjukvården m.m. 21.Sveriges Kommuner och landsting. Ren vård är säkrare vård II- erfarenheter från andra omgången av genombrottsprojektet VRISS, Arbete och Hälsa nr 2008;42:1 Psykisk arbetsskada sidan 86, post traumatisk stress. 4

5 23.Cost assosiated with shaps injuries in Swedish healthcare setting and potential cost savings from needle-stick prevention devices with needle and syringe. Anna. H. Glenngård. Ulf Persson.Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2009;41: Hiv, STI och juridik i Sverige, Smittskyddsinstitutet Enkätundersökning Stick- och skärskador post exponering Hiv, erfarenheter från drabbad sjukvårdspersonal. Riksföreningen hepatit C-Nätverket Vårdnet, Official Journal of the European Union, COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU, juni Smittskyddsinstitutet, rapport Tema Vårdrelaterade smittor, juni WHO Resolution Hepatit WHA63.18, maj Patientsäkerhetslag (2010:659), jan Arbetsmiljölagen (1977:1160), maj Nyhetsbrev "Säkra händer"nr. 2, Mölnlycke 31."Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion resultat av screening ", Socialstyrelsen juli IVL-Svenska miljöinstitutet, rapport Stick och skärskador inom hälso-och sjukvården. Förebyggande insatser för skador och smitta pga. vassa instrument. November Arbetsmiljöverket ändringsföreskrift, (AFS 2012:7) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. December Journal of Medicine, online abstract 12 april DOI: /NEJMoa Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin for Hepatitis C with Cirrhosis. New England Journal of Medicine, online abstract 12 april DOI: /NEJMoa Ledipasvir and Sofosbuvir for Previously Treated HCV Genotype 1 Infection. New England Journal of Medicine, online abstract 12 april DOI: /NEJMoa Ledipasvir and Sofosbuvir for Untreated HCV Genotype 1 Infection. 35.WHO Resolution Hepatit A67/13, maj Referensgruppen för Antiviral terapi-läkemedelsverket Läkemedelsbehandling av hepatit C virusinfektion hos vuxna och barn kunskapsunderlag, juli

Politiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen.

Politiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen. 30 juni 2014 Politiskt förslag Sverige valet 2014: Nationell samordnare i arbetet mot blodburna smittor inom vård-och omsorgen. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsminister. Arbetstagarnas

Läs mer

Följ mig i Almedalen inför Internationella hepatit. dagen 28 juli 2014!

Följ mig i Almedalen inför Internationella hepatit. dagen 28 juli 2014! Följ mig i Almedalen inför Internationella hepatit dagen 28 juli 2014! - Hej, heter Kaj Johansson, fri debattör, frihetskämpe och tidigare legitimerad sjuksköterska. Som ung frisk man började jag arbeta

Läs mer

ISF saknar legitimitet- politisk papperskonstruktion av slukhål stjäl skattepengar!

ISF saknar legitimitet- politisk papperskonstruktion av slukhål stjäl skattepengar! Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014-03-01 Registrator Generaldirektör Per Molander CC: Jurist Carina Nägling 101 24 Stockholm ISF saknar legitimitet- politisk papperskonstruktion av slukhål

Läs mer

17 Riksdagsledamöter ger svar

17 Riksdagsledamöter ger svar 17 Riksdagsledamöter ger svar Hepatit den tysta epidemin. Ordets makt och demokratins vanmakt? Tillbakablick årets första dag 2015. Trafikolyckor skördar ca.35 000 EU medborgares liv under året. 57 000

Läs mer

Risken är fortsatt låg att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall i svenskt arbetsliv vid internationell jämförelse

Risken är fortsatt låg att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall i svenskt arbetsliv vid internationell jämförelse Internationella hepatitdagen 28 juli Sverige "Genusyrsel och yrkesvillkor döden på jobbet " EU direktiv 2010/32/EU och ILO konvention 121. En sjuksköterska kan omöjligt ensamt trygga vården och medborgarna

Läs mer

Almedalsveckan 9 juli 2010

Almedalsveckan 9 juli 2010 Almedalsveckan 9 juli 2010 Exklusiv intervju, förbundsordförande Vårdförbundet Anna-Karin Eklund. 50 000 medborgare kräver sina fri - och medborgerliga rättigheter mot diskriminering! Jag stack mig på

Läs mer

17 Riksdagsledamöter ger svar

17 Riksdagsledamöter ger svar 17 Riksdagsledamöter ger svar Hepatit den tysta epidemin. Ordets makt och demokratins vanmakt? Tillbakablick årets första dag 2015. Trafikolyckor skördar ca.35 000 EU medborgares liv i år. 57 000 EU medborgare

Läs mer

Tre bestickande frågor till hepatit C smittad sjukvårdspersonal i Sverige. 17 april upprop från: Nätverk mot blodburen smitta i vården!

Tre bestickande frågor till hepatit C smittad sjukvårdspersonal i Sverige. 17 april upprop från: Nätverk mot blodburen smitta i vården! Stockholm 17 april 2013 EU och Sverige lagstiftar om skydd mot blodburen smitta i sjukvården-ekonomiska intressen, maktpositioner utesluter smittad sjukvårdspersonal från inflytande! TV 4 nyheterna! Se

Läs mer

Svensk arbetsskadeförsäkring dysfunktion slår skoningslöst mot minoritetsgrupper drabbad av yrkesrelaterad hepatit C i Sverige!

Svensk arbetsskadeförsäkring dysfunktion slår skoningslöst mot minoritetsgrupper drabbad av yrkesrelaterad hepatit C i Sverige! Socialdepartementet Stockholm 2014-02-19 Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson Politisk sakkunnig Sabina Joiay Stockholm Svensk arbetsskadeförsäkring dysfunktion slår skoningslöst mot minoritetsgrupper

Läs mer

Den bortglömda arbetsskadeförsäkringen och Riksrevisionens rapport 2007!

Den bortglömda arbetsskadeförsäkringen och Riksrevisionens rapport 2007! Den bortglömda arbetsskadeförsäkringen och Riksrevisionens rapport 2007! 1000 tals ännu friska medborgare kommer förlyckas på arbetsplatsen fram till valet 14 september 2014 och ett okänt antal kommer

Läs mer

Arbetsskadeförsäkringens hantering av yrkesrelaterad hepatit.

Arbetsskadeförsäkringens hantering av yrkesrelaterad hepatit. Arbetsskadeförsäkringens hantering av yrkesrelaterad hepatit. Om socialförsäkringsminister Ulf Kristersson visste att varje gång hen äntrade kammarens talarstol följde en risk att lämna den smittad av

Läs mer

Nationell 10 års uppföljning ersättningsnivåer arbetsskadeförsäkring TFA villkor blodburen smittayrkesrelaterad

Nationell 10 års uppföljning ersättningsnivåer arbetsskadeförsäkring TFA villkor blodburen smittayrkesrelaterad Nationell 10 års uppföljning ersättningsnivåer arbetsskadeförsäkring TFA villkor blodburen smittayrkesrelaterad hepatit! Mottagare: Förhandlingsansvariga OFR-Offentliganställdas Förhandlingsråd, SKL-Sveriges

Läs mer

Trygg på väg till arbetet. Trygg på din arbetsplats.

Trygg på väg till arbetet. Trygg på din arbetsplats. Trygg på väg till arbetet. Trygg på din arbetsplats. I care for mom like mom cares for me www.careandsafe.eu www.vardnet.se Copyright layout och text 2008 Kaj Johansson Det händer aldrig mig? American

Läs mer

Hepatit C och överföring via stick/skärskador

Hepatit C och överföring via stick/skärskador UTREDNINGSTJÄNSTEN Maria Karlsson Tfn: 08-786 67 79 PM 2010-03-05 Dnr 2010:274 Hepatit C och överföring via stick/skärskador Uppdragsgivaren vill veta vad Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Sveriges

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien HITÅT Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar

Svensk Förening för Vårdhygien HITÅT Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar Svensk Förening för Vårdhygien Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar 2011-09-06 ISBN 978-91-979918-0-3 - Hygien i Tandvården, åtgärder 2(11) 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 3 3 MÅL... 3 3.1 EXTRA MÅL...

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING - ANSÖKAN. Max 5 A4-sidor, teckenstorlek 12

PROJEKTBESKRIVNING - ANSÖKAN. Max 5 A4-sidor, teckenstorlek 12 PROJEKTBESKRIVNING - ANSÖKAN Max 5 A4-sidor, teckenstorlek 12 Projekttitel Insatser för förebyggande av skador och smitta pga. vassa instrument, bl.a. stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 Vilka smittor talar vi om? De tre viktigaste Hepatit B HIV

Läs mer

Helping all people. live healthy lives. Västerås Becton, Dickinson Amir Fathejalali

Helping all people. live healthy lives. Västerås Becton, Dickinson Amir Fathejalali Helping all people live healthy lives Västerås Becton, Dickinson Amir Fathejalali 2015-03-09 Patientsäkerhet Medicinteknik Lex Maria (historia) Några regelverk Statens Haverikommission utreder.. Patientsäkerhet/Personalsäkerhet

Läs mer

Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta

Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta hos personal och studerande inom vårdinrättning samt särskilda boenden i Stockholms län Detta dokument är avsett som stöd för handläggning och för utformande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

HITÅT* 2011-2015 *Hygien i Tandvården: Åtgärder och Tankar Arbetsgruppen: Inger Spencer Mikael Zimmerman Ann-Christine Larsson Bolle Daniel Rulli

HITÅT* 2011-2015 *Hygien i Tandvården: Åtgärder och Tankar Arbetsgruppen: Inger Spencer Mikael Zimmerman Ann-Christine Larsson Bolle Daniel Rulli HITÅT* 2011-2015 *Hygien i Tandvården: Åtgärder och Tankar Arbetsgruppen: Inger Spencer Mikael Zimmerman Ann-Christine Larsson Bolle Daniel Rulli Hans Sjöberg Peter Lundholm Kanylfrågan 2005-2015 Kanylhylshållare:

Läs mer

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 RISKEN MED STICK- OCH SKÄRSKADOR I VÅRDEN Att hantera stickande- eller skärande

Läs mer

Den långa vägen till den korta ärmen. Handhygien och klinikkläder förr och nu. Jana Johansson Huggare

Den långa vägen till den korta ärmen. Handhygien och klinikkläder förr och nu. Jana Johansson Huggare Den långa vägen till den korta ärmen. Handhygien och klinikkläder förr och nu. Pieter Brueghel. The extraction of the stones of madness, 1556 57. Jana Johansson Huggare Jana Johansson Huggare 19 april

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Kan vi smittas och i så fall av vad, vid provtagning? Får man skicka vad som helst hur som helst?

Kan vi smittas och i så fall av vad, vid provtagning? Får man skicka vad som helst hur som helst? Kan vi smittas och i så fall av vad, vid provtagning? Får man skicka vad som helst hur som helst? Vårdhandboken översikt Vid venös provtagning ska stickskyddade produkter användas (AFS 2012:7 ändringsföreskrift

Läs mer

Ebola. Uppföljning av hemvändande hjälparbetare EN VÄGLEDNING

Ebola. Uppföljning av hemvändande hjälparbetare EN VÄGLEDNING Ebola Uppföljning av hemvändande hjälparbetare EN VÄGLEDNING Förord Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskyddsläkarföreningen har gemensamt tagit fram denna vägledning för hur hemvändande hjälparbetare

Läs mer

Blodsmitta. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Blodsmitta. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Blodsmitta Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast

Läs mer

Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta!

Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta! Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta! TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut hepatit C läkemedel, svensk lagstiftning och hepatitresolution WHA67.6. Är inte rädd

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda

Läs mer

Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada

Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2013-01-29 Faktaägare: Katarina Madehall, Hygiensjuksköterska vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordf medicinska kommittéen

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Blodsmitta stick- och skärskador

Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta Hiv Hepatit B Hepatit C Hiv 30-35 miljoner människor lever med hiv idag 7 000 i Sverige 400-500 nya fall per år majoriteten smittade utomlands Hiv i världen

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Blod och blodsmitta. Malin Järv Hygiensjuksköterska

Blod och blodsmitta. Malin Järv Hygiensjuksköterska Blod och blodsmitta Malin Järv Hygiensjuksköterska Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Uppdatering hepatit C ny behandling

Uppdatering hepatit C ny behandling Uppdatering hepatit C ny behandling Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg epidemiologi smittvägar komplikationer ny hepatit C behandling Hepatit C epidemiologi

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING HYGIENSJUKSKÖTERSKESEKTIONEN INOM SVENSK FÖRENING FÖR VÅRDHYGIEN (SFVH) & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM VÅRDHYGIEN INNEHÅLL 3 Förord

Läs mer

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Föreskrifter

Läs mer

Blodburen smitta i ett labperspektiv

Blodburen smitta i ett labperspektiv 1 Blodburen smitta i ett labperspektiv Equalis användarmöte 2014-03-06 Anders Samuelsson, hygienläkare, 2 Idag kommer jag att ta upp Blodburen/vävnadsburen smitta De vanligaste smittämnena Smittvägar Överföring

Läs mer

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Hepatit A-E, update Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Akut hepatit Symtom: Ikterus, mörk urin, ljus avföring Kan bero på vilken sjukdom

Läs mer

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Gudrun Skoglund Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Tel. 08/730 95 40 E-post: gudrun.skoglund@av.se Arbetsmiljöverkets olika distrikt Luleå Umeå Härnösand Falun Stockholm

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien, i Uppsala län 2016

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien, i Uppsala län 2016 Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien, i Uppsala län 2016 Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal

Läs mer

Om hepatit C och din behandling

Om hepatit C och din behandling Om hepatit C och din behandling Hepatit C kan behandlas framgångsrikt Vilken påverkan kan hepatit C ha på levern? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

KAPITEL 13 LAGAR, FÖRESKRIFTER, EG-DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER

KAPITEL 13 LAGAR, FÖRESKRIFTER, EG-DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER KAPITEL 13 LAGAR, FÖRESKRIFTER, EG-DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER Grundversion 4.0, utgiven 2009-09-01 Revisionshistorik Version Datum Avsnitt Ändringar och tillägg Ansvarig 4.1 2010-05-05 Författningar

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

2016-03-30. Följande abstracts har accepterats och presenteras av AbbVie på ILC:

2016-03-30. Följande abstracts har accepterats och presenteras av AbbVie på ILC: 2016-03-30 PRESSMEDDELANDE AbbVie presenterar nya hepatit C-resultat för både Viekirax + Exviera och nästa generations hepatit C-läkemedel under den internationella leverkongressen ILC 2016 Observationsdata

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner Att leda för att förebygga vårdrelaterade infektioner Agneta Andersson, SKL Hans Rutberg, SKL Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg i vårdhygiensverige. Hygiendagar i Umeå, SFVH, 2014-03-10 Maria Melin

Inspektionen för vård och omsorg i vårdhygiensverige. Hygiendagar i Umeå, SFVH, 2014-03-10 Maria Melin Inspektionen för vård och omsorg i vårdhygiensverige Hygiendagar i Umeå, SFVH, 2014-03-10 Maria Melin Varför IVO? Regeringen vill att tillsynen ska bli starkare, tydligare och effektivare. Större mångfald

Läs mer

Nyfiken fråga? Hur gick det?

Nyfiken fråga? Hur gick det? Nyfiken fråga? Hur gick det? HYGIENTRÄFF HT-2013 B L O D S M I T T A, H U R S E R D E T U T I S Ö R M L A N D? N Y A A F S, T I L L B U D, S T I C K S K Y D D A D E P R O D U K T E R BLODSMITTA HIV Hepatit

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Blodsmitta FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist ann-louise.svedberg@nll.se Hepatit B Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det

Läs mer

Uppföljning av patienter med hepatit C erfarenheter från Norrbotten Sverige

Uppföljning av patienter med hepatit C erfarenheter från Norrbotten Sverige Uppföljning av patienter med hepatit C erfarenheter från Norrbotten Sverige Ann-Louise Svedberg Lindqvist Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsenheten Norrbottens Län Sverige ann-louise.svedberg@nll.se

Läs mer

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodburen smitta hos barn och ungdomar Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodsmitta Blodburen smitta hos barn och ungdomar smittan sker via kontakt med blod från mor till barn vid förlossningen

Läs mer

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Vårdhygien Östergötland Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Vad

Läs mer

FÖLJSAMHET TILL RIKTLINJER I VÅRD AV PATIENT MED BLODSMITTA

FÖLJSAMHET TILL RIKTLINJER I VÅRD AV PATIENT MED BLODSMITTA Hälsa och samhälle FÖLJSAMHET TILL RIKTLINJER I VÅRD AV PATIENT MED BLODSMITTA EN LITTERATURSTUDIE CHRISTINA KENDRUP EKMAN INGRID SCHÖLIN Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 hp Uppdragsutbildning Juni

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

En enkel guide till hepatit C

En enkel guide till hepatit C En enkel guide till hepatit C I SVERIGE BERÄKNAS CA 50 000 PERSONER VARA SMITTADE MED KRONISK HEPATIT C 1 Inte ensam. Även om hepatit C kan vara obehagligt finns det många personer och organisationer som

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning Dnr 26064/2016 1(6)

Bakgrund. Konsekvensutredning Dnr 26064/2016 1(6) Konsekvensutredning 2016-10-06 Dnr 26064/2016 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Kristina Swiech kristina.swiech@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om avstängning

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Blodsmitta i vården Smitta via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor synligt blod Genom: Stick- eller skärskador. Rikliga mängder

Läs mer

Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2017-01-08

Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2017-01-08 Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-178760 Fastställandedatum: 2016-01-08 Giltigt t.o.m.: 2017-01-08 Upprättare: Anette M Nygren Fastställare: Signar Mäkitalo Stick- och skärskador samt

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

Höstmöte 2016 Introduktion Gott och Blandat

Höstmöte 2016 Introduktion Gott och Blandat Höstmöte 2016 Introduktion Gott och Blandat Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 28 september och 6 oktober Aktörer i smittskydd Lokalt Sjukhus/ kommun Primärvård Vårdhygien Infektion Regionalt Smittskydd Stockholm/

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet; SFS 2010:604 Utkom från trycket den 22 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring av föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

Konsekvensutredning av ändring av föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 2012-03-08 REK 2011/100160 1 (20) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Gudrun Skoglund, 08-730 95 40 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av ändring av föreskrifterna (AFS

Läs mer

Svenska bestämmelser som. Genomförande. Kommentarer. genomför direktivet

Svenska bestämmelser som. Genomförande. Kommentarer. genomför direktivet Datum Vår beteckning Sid 2012-03-01 REK 2011/100160 1 (3) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Gudrun Skoglund, 08-730 95 40 arbetsmiljoverket@av.se Parallelluppställning över

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion. resultat av screening 2007 2010

Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion. resultat av screening 2007 2010 Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion resultat av screening 2007 2010 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Hur hanterade vi risken för ebola i Sverige? Hur förstärker vi beredskapen i framtiden?

Hur hanterade vi risken för ebola i Sverige? Hur förstärker vi beredskapen i framtiden? Hur hanterade vi risken för ebola i Sverige? Hur förstärker vi beredskapen i framtiden? Symposium Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte Östersund 28 maj 2015 Ulf Törnebladh, moderator Enheten för

Läs mer

Handläggning av stick- och skärskador. Rutiner i Umeå, NUS

Handläggning av stick- och skärskador. Rutiner i Umeå, NUS Handläggning av stick- och skärskador Rutiner i Umeå, NUS Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Risk för överföring av blodsmitta uppstår

Läs mer

Riskbedömning och nålsticksskador

Riskbedömning och nålsticksskador 40 Riskbedömning och Inledning Exponering för blodburna patogener på arbetsplatsen medför risk för arbetstagarnas hälsa, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn samt socialvårdssektorn. Denna risk uppstår

Läs mer

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar EEVA RUOTSALAINEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin och infektionssjukdomar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, kliniken för infektionssjukdomar Influensavaccination av personalen är en rekommendation

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

Hepatit C Smittspårning efter blodtransfusion 1965-1991. Ann Söderström Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen

Hepatit C Smittspårning efter blodtransfusion 1965-1991. Ann Söderström Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen Hepatit C Smittspårning efter blodtransfusion 1965-1991 Ann Söderström Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen Varför spåra Hepatit C via blodtransfusion? För individen upptäcka infektion och genom

Läs mer

Kursämne för delmål c11

Kursämne för delmål c11 Kursämne för delmål c11 Delmål c11: : kunna llämpa lagar och andra föreskrier som gäller för specialiteten, inklusive ha kunskap om annan relevant lagstiftning Kursämne: Författningar med vårdhygienisk

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-12-14

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-12-14 Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Reviderad version 2015-12-14 Denna version har reviderats enligt följande: Sid. 5. Informationen i andra stycket under tabellen har kompletterats Sid.

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

Det Europeiska Hjärthälsofördraget

Det Europeiska Hjärthälsofördraget Det Europeiska Hjärthälsofördraget Förord Sjuk- och dödlighet Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos Europeiska kvinnor och män (1). Sådan sjukdom förorsakar nära hälften av alla dödsfall

Läs mer

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Johan K. Sandberg Docent, Rådsforskare, gruppledare Web: ki.se/cim/sandberg Centrum för Infektionsmedicin LPS co receptorn CD14 frisätts

Läs mer

Forskargrupp. Arbetetsskador och Vårdskador inom Hälso- och sjukvården. Bakgrund. Det hänger ihop. Fysioterapi 2017 Oktober 2017

Forskargrupp. Arbetetsskador och Vårdskador inom Hälso- och sjukvården. Bakgrund. Det hänger ihop. Fysioterapi 2017 Oktober 2017 Arbetetsskador och Vårdskador inom Hälso- och sjukvården Forskargrupp Charlotte Wåhlin Med dr Ergonom/leg fysioterapeut Arbets- och miljömedicin Region Östergötland Susanne Kvarnström PhD/RN Annica Öhrn

Läs mer

Folkhälsomyndighetens beredskap mot hälsohot

Folkhälsomyndighetens beredskap mot hälsohot Folkhälsomyndighetens beredskap mot hälsohot Annika Elmgart EC, Beredskap och krishantering Tomas Tolfvenstam EC, Beredskap och smittskyddsdiagnostik Kort om Folkhälsomyndigheten Den 1 januari 2014 gick

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer