UTVÄRDERING VFU KURS VU705G avslut v.41

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING VFU KURS VU705G avslut v.41"

Transkript

1 UTVÄRDERING VFU KURS VU70G avslut v.1 respondenter: 7 : 0 Svarsfrekvens: 70,18 % Inför VFU kursen (värde 1: Instämmer inte alls, värde : Instämmer helt) Det inledande seminariet har gett mig stöd för att utvecklas och därmed uppnå lärandemålen i kursen. Det inledande seminariet har gett mig stöd för att utvecklas och därmed uppnå lärandemålen i kursen. 1 2 (,0%) 2 3 (7,%) 3 (1,0%) (1,0%) 8 (20,0%) 1 (37,%) 0 Det inledande seminariet har gett mig stöd för att utvecklas och därmed uppnå lärandemålen i kursen., 1, 3, % 1,0 3,0,0,0,0

2 Den inledande texten "På väg mot kursmålen" har bidragit till ett tydligare stöd i handledningen. Den inledande texten "På väg mot kursmålen" har bidragit till ett tydligare stöd i handledningen. 1 2 (,0%) 2 (12,%) 11 3 (27,%) 10 (2,0%) (12,%) 7 (17,%) 0 Den inledande texten "På väg mot kursmålen" har bidragit till ett tydligare stöd i handledningen. 3,8 1, 37,8 % 1,0 3,0,0,0,0 Genomförande (värde 1: Instämmer inte alls, värde : Instämmer helt) Trepartssamtalet innebar att vi definierade mina prestationer och utvecklingsområden i ett formativt syfte. Trepartssamtalet innebar att vi definierade mina prestationer och utvecklingsområden i ett formativt syfte. 1 1 (2,%) 2 1 (2,%) 3 (1,0%) 1 (3,0%) 1 (3,0%) 0

3 Trepartssamtalet innebar att vi definierade mina prestationer och utvecklingsområden i ett formativt syfte.,8 1,2 2,7 % 1,0,0,0,0,0 Jag undervisade i tillräcklig omfattning. Jag undervisade i tillräcklig omfattning. 1 1 (2,%) 2 3 (7,%) 3 3 (7,%) (1,0%) 9 (22,%) 18 (,0%) 0 Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre Median Övre Max Jag undervisade i tillräcklig omfattning.,8 1, 29,3 % 1,0,0,0,0,0

4 "På väg mot läraryrket/förskolläraryrket" har varit ett stöd för min utveckling och för att nå lärandemålen i kursen. "På väg mot läraryrket/förskolläraryrket" har varit ett stöd för min utveckling och för att nå lärandemålen i kursen (,0%) 13 3 (32,%) 8 (20,0%) 7 (17,%) (1,0%) 0 "På väg mot läraryrket/förskolläraryrket" har varit ett stöd för min utveckling och för att nå lärandemålen i kursen. 3,8 1, 39, % 1,0 3,0,0,0,0 Jag och min handledare har reflekterat över kurslitteraturen och de högskoleförlagda studierna för att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik. Jag och min handledare har reflekterat över kurslitteraturen och de högskoleförlagda studierna för att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik. 1 2 (12,%) 3 3 (7,%) 10 (2,0%) 10 (2,0%) 8 (20,0%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin MedianMax Jag och min handledare har reflekterat över kurslitteraturen och de högskoleförlagda studierna för att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik.,0 1, 0,0 % 1,0 3,0,0,0,0

5 Examination (1: Instämmer inte alls, : instämmer helt) Handledarens bedömningsunderlag visade hur jag uppnått lärandemålen och pekade på utvecklingsområden. Handledarens bedömningsunderlag visade hur jag uppnått lärandemålen och pekade på utvecklingsområden. 1 0 (0,0%) (7,%) (12,%) 9 (22,%) 19 (7,%) 0 Handledarens bedömningsunderlag visade hur jag uppnått lärandemålen och pekade på utvecklingsområden.,9 1, 27,7 % 2,0,0,0,0,0

6 Det kollegiala samtalet baserat på egen dokumentation gav mig möjlighet att visa att jag uppnådde lärandemålen. Det kollegiala samtalet baserat på egen dokumentation gav mig möjlighet att visa att jag uppnådde lärandemålen. 1 2 (,0%) 2 2 (,0%) 3 (12,%) (12,%) (1,0%) 20 (0,0%) 0 Det kollegiala samtalet baserat på egen dokumentation gav mig möjlighet att visa att jag uppnådde lärandemålen.,8 1, 32,3 % 1,0,0,,0,0 I det kollegiala samtalet på det examinerande seminariet diskuterade vi frågor som skulle kunna vara forskningsbara. I det kollegiala samtalet på det examinerande seminariet diskuterade vi frågor som skulle kunna vara forskningsbara. 1 2 (,0%) 2 1 (2,%) 3 1 (3,0%) 1 (37,%) 0 I det kollegiala samtalet på det examinerande seminariet diskuterade vi frågor som skulle kunna vara forskningsbara.,8 1, 28,8 % 1,0,0,0,0,0

7 Självvärderingen har gett mig möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålet "Studenten ska kunna definiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen". Självvärderingen har gett mig möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålet "Studenten ska kunna definiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen". 1 1 (2,%) 2 2 (,0%) 3 3 (7,%) (12,%) 13 (32,%) 1 (0,0%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin MedianMax Självvärderingen har gett mig möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålet "Studenten ska kunna definiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen".,9 1,3 2,8 % 1,0,0,0,0,0

8 Handledning (1: Instämmer inte alls, : instämmer helt) Jag är nöjd med handledningen på min skola/förskola. Jag är nöjd med handledningen på min skola/förskola. 1 3 (7,%) 2 2 (,0%) 3 1 (2,%) 3 (7,%) 9 (22,%) 22 (,0%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Median Max Jag är nöjd med handledningen på min skola /förskola.,0 1, 31, % 1,0,0,0,0,0 Undre Övre Min handledare har relevanta kunskaper och erfarenheter för att ge mig en kvalitativ handledning. Min handledare har relevanta kunskaper och erfarenheter för att ge mig en kvalitativ handledning. 1 3 (7,%) (2,%) 2 (,0%) 2 (,0%) 0

9 Min handledare har relevanta kunskaper och erfarenheter för att ge mig en kvalitativ handledning.,0 1,7 3,8 % 1,0,,0,0,0 Sammanfattande omdöme om kursens upplägg och genomförande (1: Instämmer inte alls, : instämmer helt) Det har ställts adekvata krav på mig under denna VFU kurs. Det har ställts adekvata krav på mig under denna VFU kurs. 1 1 (2,%) 2 2 (,0%) 3 3 (7,%) (1,0%) 9 (22,%) 19 (7,%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Median Max Det har ställts adekvata krav på mig under denna VFU kurs.,9 1,3 27, % 1,0,0,0,0,0 Undre Övre

10 Jag har fått mitt kursbetyg motiverat utifrån kursens lärandemål. Jag har fått mitt kursbetyg motiverat utifrån kursens lärandemål. 1 3 (7,%) 2 2 (,0%) 3 2 (,0%) 7 (17,%) 22 (,0%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Median Max Jag har fått mitt kursbetyg motiverat utifrån kursens lärandemål.,9 1, 33,8 % 1,0,0,0,0,0 Undre Övre Kursen har som helhet gett mig förutsättningar att uppnå lärandemålen. Kursen har som helhet gett mig förutsättningar att uppnå lärandemålen. 1 1 (2,%) 2 3 (7,%) 3 3 (7,%) 7 (17,%) 9 (22,%) 17 (2,%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Median Max Kursen har som helhet gett mig förutsättningar att uppnå lärandemålen.,8 1, 29, % 1,0,0,0,0,0 Undre Övre

11 Ramverket har i sin helhet bidragit till struktur, likvärdighet och tydlighet. Ramverket har i sin helhet bidragit till struktur, likvärdighet och tydlighet. 1 (1,0%) 2 1 (2,%) 3 (12,%) 10 (2,0%) 8 (20,0%) 10 (2,0%) 0 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Median Max Ramverket har i sin helhet bidragit till struktur, likvärdighet och tydlighet.,1 1,7 1, % 1,0 3,0,0,,0 Undre Övre

12 Vad skulle enligt dig, bidra med ökad kvalitet på denna VFU kurs? Vad skulle enligt dig, bidra med ökad kvalitet på denna VFU kurs? Ni behöver först skilja mellan VFU-lärare och VFU-handledare, Det saknas mycket viktiga fråga om VFU-utvärdering. Typ av dessa frågor och sin formulering kommer att leda till ett resultat som kanske enkätanig förväntar sig att få och redovisa. Tydligare koppling mellan kursernas teorier och de praktiska momenten. Att man mer konkret får öva på sådant som teori förespråkar. En gemensam tolkning av ramverket bland VFU-lärarna (det skiljde sig märkbart mellan olika lärare). I mitt fall lägre arbetsbörda (färre lektioner) för att ha mer utrymme för reflektion, auskultation osv. Veckovisa gruppsamtal mellan VFU-studenterna på skolan för att ventilera frågor och funderingar. Mer feedback och konkreta verktyg/tips från handledaren. Den skulle bli mycket bättre om lärarkandidat kan komma in i vfu-skolsystem,alltså att kunna logga in i personal sida eller fått mejlar som andra lärare etc. Bättre samordning mellan avslutande VFU och kursen Examensarbete så att studenterna har möjlighet att utnyttja VFU-tiden till att fundera och udnersöka olika möjligheter för det kommande examensarbetet. Jag hade önskat en längre sammanhållen VFU period. Jag tycker att veckor är alldeles för kort tid när man inte jobbar som lärare annars. Det finns inte möjlighet till att göra om och testa så mycket nytt när man kommer in till partnerskolan och de har perioder med APL och ens handledare inte har så mycket teoretiska lektioner som är det som man behöver träna mest på. JAg tror också att om man hade haft en längre sammanhållen period så hade man fått en annan överblick över partnerskolan, dess planering och upplägg samt elevernas utveckling och man hade kunnat se om det man planerat och genomfört hade fungerat om jag själv skulle ha jobbat som lärare. Att ni inte hade så mkt dokument, lärandemål och annat som styr, i praktiken vill man prova, lära av andra och knyta kontakter. Handledarna på skolorna fasar över alla dokument som ska följas och fyllas i. Dessutom känns det som att man skulle vilja bli färdig tidigare, sista perioden i vfun kändes mer som att jobba gratis. Som tur är har jag haft världens bästa vfu-lärare som jag blivit glad av att få besök av och som sett mig som en värdefull kollega. Mkt verklighetsförankrad har hon varit och det har gjort att jag färdigställt kursen. Bättre seminarium innan och efter praktiken. Lite tydligare trepartssamtal. Lite svårt ibland att utgå ifrån den mallen Avstämning att handledaren verkligen håller i kursen som man ska hålla i. I mitt fall var huvudlärare i ämnet inte min handledare utan handledaren kom in väldigt sporadiskt för att se hur jag skötte mig. Texterna och matriserna i "På väg mot läraryrket" är överdrivet komplicerade och otydliga kring var man "bör" befinna sig i förhållande till den kurs man läser (detta gäller framförallt matrisernas olika nivåer). En del av innehållet i matriserna är omöjligt att uppnå om man inte arbetar på heltid som lärare med mentorsuppdrag och har gjort så i flera år. Man bör se över matriserna och göra dem mer relevanta och verklighetsanknutna. i nuläget beskriver de en form av superlärare som inte existerar. Krav på teoretiska lektionsplaneringars genomförande under varje kurs. Dvs testa en utpräglad språklig undervisning, montesoriundervisning etc. Sista vfu gav inte så mycket mer. Kände att det hade räckt med tre terminer vfue Att kraven från vfu-lärarna är samma för ALLA studenter. Idag är skillnaderna stora gällande närvaro på vfu:n, vfu-lärarens attityd och bemötande samt olika inlämningsuppgifter och redovisningar. Att handledaren har genomgått handledarutbildning och därigenom kan ge det stöd som behövs. Att det funnits en tydlig struktur både från universitetet ut till handledaren och därigenom vidare till mig. Att den VFU- lärare jag var tilldelad hade haft större insyn i de förutsättningar man som student har när man genomför sin VFU. Jag upplever att VFU-kurserna har varit det bästa med hela lärarutbildningen på Malmö Universitet. Det finns väldigt lite jag skulle vilja förändra, sånär som på relationen till övriga kurser. Det känns som att VFU-kurserna i allmänhet och denna sista i synnerhet varit lite styvmoderligt placerade mitt i andra kurser. Det har fått konsekvenserna att jag inte har kunnat förbereda lektionsplanering och dyl. i så hög grad som jag har önskat, precis som att jag inte har kunnat förbereda läsning inför föreläsning tillbaka på högskolan. Här bör man dels förtydliga omfattningen på VFU (ska det mota 0 timmar i veckan bör man rimligen inte ha läst en bok på 300+ sidor till måndagen efter avslutad praktik) och dels faktiskt ge oss utrymme innan praktiken för att förbereda och efter praktiken för att hinna läsa (alternativt inte förlägga litteraturseminarium till direkt efter). Det tror jag hade gjort praktikperioden än mycket bättre. Just bristen på förberedelsetid, speciellt när man ska ta mycket undervisning, har känts extra jobbigt. I övrigt som sagt mycket lite att anmärka på. Praktiken har fått mig att stå ut med den övriga lärarutbildningen. Mer tydlighet i ramverket mellan VFU aniga och lärarestudenten Sista fyra veckorna känns för isolerade och korta. Hinns inte med mycket på fyra veckor så skilt från annan vid. Vilket i viss mån också drabbar period. Längre och färre vfu perioder kanske skulle vara bättre? Prata mer om konflikt hantering i skolan Bättre handledning, någon som vill verkligen vill vara handledare är ett måste. Annars ger vfu:n motsatt effekt, dvs ger en första bild av skolans värld som inte är positiv för den blivande läraren. Ramdokumenten är för många och för spretiga för att de ska gå att överblicka. Nyckelorden är förenkla och förtydliga: samla all information i samma dokument (med innehållsförteckning!) där det handgripligt står vad som ska göras, bedömas och rapporteras när. Skär dessutom gärna ner på utvecklingsmatriserna som framstår som yta snarare än innehåll. Beträffande bedömningsdokumenten (vid trepartssamtalet och helhetsbedömningen) vore det fördelaktigt om bestod av ett och samma dokument, gick att fylla i ordentligt digitalt (för närvarande är de felformaterade) samt om det gick att signera dem med e-legitimation. I nuläget blir det ett otympligt skickande och scannande av dokumenten fram och tillbaka. Vidare har jag fått intrycket av att VFU-administrationen åtminstone tidigare varit överbelastad och därför inte kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillbörligt sätt med inblick i studenternas situation. Ett något trivialt men viktigt påpekande är också att den här utvärderingsenkäten borde lämna rum för långa, med flera rader, så det gick att se vad man skrivit. Slutligen ber jag att få tacka för kursen och det professionella och engagerade bemötandet från VFU-lärare och handledare. Handledning och diskussioner kring VFU:n Det hade kunnat vara en idé att ha trepartssamtalet något tidigare i kursens gång, men det verkar vara lite oberäckneligt när vfu-läraren kan komma. Att lägga mer fokus på didaktik och framförallt metoder så att jag som färdig lärare är ännu säkrare i att undervisa

UTVÄRDERING VFU KURS

UTVÄRDERING VFU KURS UTVÄRDERING VFU KURS respondenter: : Svarsfrekvens: 9,1 % Inför VFU kursen (värde 1: Instämmer inte alls, värde : Instämmer helt) Det inledande seminariet har gett mig stöd för att utvecklas och därmed

Läs mer

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.18

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.18 UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.18 Antal respondenter: 1 Antal : 2 Svarsfrekvens: 7,19 % Inför VFU kursen (värde 1: Instämmer inte alls, värde : Instämmer helt) Det inledande seminariet har gett mig stöd

Läs mer

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.17

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.17 UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.17 respondenter: 20 : Svarsfrekvens:, % Inför VFU kursen (värde 1: Instämmer inte alls, värde : Instämmer helt) Det inledande seminariet har gett mig stöd för att utvecklas

Läs mer

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.10

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.10 UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.10 Antal respondenter: 291 : 162 Svarsfrekvens: 55,67 % Jag studerar: Jag studerar: Grundlärarutbildning inriktning FRITIDSHEM 35 (21,6%) Grundlärarutbildning 127 (78,4%)

Läs mer

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.20

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.20 UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.20 respondenter: : Svarsfrekvens:, % Jag är ämneslärare och studerar mot: Jag är ämneslärare och studerar mot: 7-9 9 (,%) GY 17 (,%) Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient

Läs mer

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.11

UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.11 UTVÄRDERING VFU KURS avslut v.11 respondenter: 2 : Svarsfrekvens: 8,8 % Jag är ämneslärare och studerar mot: Jag är ämneslärare och studerar mot: 7-9 71 (,0%) GY 8 (,0%) Jag är ämneslärare och studerar

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

DVA229 (Funktionell programmering med F#, V18, Västerås, 14015)

DVA229 (Funktionell programmering med F#, V18, Västerås, 14015) DVA9 (Funktionell programmering med F#, V18, Västerås, 01) respondenter: 8 : Svarsfrekvens:,84 % Jag är nöjd med kursens upplägg. Jag är nöjd med kursens upplägg. antal 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Vetenskapsteori. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om momentet (styrkor/svagheter).

Vetenskapsteori. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om momentet (styrkor/svagheter). Vetenskapsteori respondenter: 24 : Svarsfrekvens: 25.00 % Mycket dålig 0 (0.0%) Dålig 0 (0.0%) Lite bristande 2 (.%) Övervägande bra 2 (.%) Bra 2 (.%) Mycket bra 0 (0.0%) Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), VT16 respondenter: 19 : Svarsfrekvens: 57,89 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare är lärare vid och utformar kursen utifrån

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), HT6 respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 62,5 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

Läs mer

Kursvärdering UM2320 VT Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU?

Kursvärdering UM2320 VT Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU? Kursvärdering UM2320 VT18 respondenter: 92 : Svarsfrekvens: 58,70 % 1. Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU? Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande

Läs mer

Odontologisk profylaktik 5

Odontologisk profylaktik 5 Odontologisk profylaktik 5 respondenter: 44 : Svarsfrekvens: 38.64 % Mycket dålig 0 (0.0%) Dålig 0 (0.0%) Lite bristande 3 (.6%) Övervägande bra 6 (35.3%) Bra 6 (35.3%) Mycket bra 2 (11.8%) Medelvärde

Läs mer

VFU 1 (kurskod CHVFU1)

VFU 1 (kurskod CHVFU1) CeHum (Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik) ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT HISTORIA STUDIEHANDLEDNING för kursen VFU 1 (kurskod CHVFU1) Ämneslärarprogrammet inriktning HISTORIA för gymnasiet,

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare är lärare vid och utformar kursen utifrån

Läs mer

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP)

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) VT-15 Till studenter och handledare Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit ett tillfälle

Läs mer

Utvärdering av ämneslärarprogrammet

Utvärdering av ämneslärarprogrammet Utvärdering av ämneslärarprogrammet respondenter: 1 : Svarsfrekvens: 1,71 % Fyll i vilken utbildning du gått. Fyll i vilken utbildning du gått. Grundskolans årskurser 7-9 Gymnasieskolan 0 (0,0%) Medelvärde

Läs mer

Samhälls-och beteendevetenskap 1. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om kursen (styrkor/svagheter).

Samhälls-och beteendevetenskap 1. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om kursen (styrkor/svagheter). Samhälls-och beteendevetenskap 1. respondenter: 44 : Svarsfrekvens: 0.45 % Gradera ditt intryck av kursen. Gradera ditt intryck av kursen. Mycket dålig 0 (0.0%) Dålig 0 (0.0%) Lite bristande 1 (11.1%)

Läs mer

Riktlinjer för VFU-verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU-verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen 2019-08-16 Riktlinjer för VFU-verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den professionella

Läs mer

Kursvärdering USVFÄ3 V18

Kursvärdering USVFÄ3 V18 Kursvärdering USVFÄ3 V8 respondenter: 3 : 5 Svarsfrekvens: 48,3 %. eller Mitt förstaämne är: 6 0 (0,0%) eller 0 (0,0%) 2. Det inledande VFU-seminariet har förberett mig för den skolförlagda delen av VFU-kursen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning Poäng: 3 hp VFU inom ramen för 18 hp Kurs: UVK 3 för grundlärare 4-6: Didaktik och bedömning Kursplan: UV4015 VT 2019 VFU-period: v. 14-15 Maria Godolakis

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning II,

Verksamhetsförlagd utbildning II, 2019-02-22 Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik KURSBESKRIVNING för kursen Verksamhetsförlagd utbildning II, Kompletterande pedagogisk utbildning 7,5 hp (kurskod

Läs mer

Studiehandledning VFU-kurs, 13,5 hp (9v) Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Studiehandledning VFU-kurs, 13,5 hp (9v) Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem Studiehandledning VFU-kurs, 13,5 hp (9v) Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem Välkommen till kursen! Välkommen till den avslutande Verksamhetsförlagda kursen på utbildningen. I den här kursen

Läs mer

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning I yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning I yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning I yrkeslärare inriktning vård 7.5 högskolepoäng Vårterminen 2018 YP20LÄ 1 Kursens upplägg Kursen VFU I omfattar

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen 2018-08-15 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och 4-6 Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den professionella

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Sida 1 / 5 Sektionen för omvårdnad Sammanställning av kursutvärdering Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp campus HT14 (1SJ008) 64 av 102 studenter som gick hela kursen, besvarade enkäten (63%) Styrkor

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare är lärare vid Södertörns högskola och

Läs mer

Kursenkät Odontologisk profylaktik 4 (klinik) Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Kursenkät Odontologisk profylaktik 4 (klinik) Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Kursenkät Odontologisk profylaktik 4 (klinik) respondenter: 43 : Svarsfrekvens: 34.88 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna

Läs mer

Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT2016. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT2016. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT201 respondenter: 27 : Svarsfrekvens: 40.74 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen 2017-08-18 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den professionella

Läs mer

Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april

Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april Malmö högskola 2012-05-04 Fakulteten för lärande och samhälle Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april 2012-04-23 Under dagen fördes samtal partnerområdesvis som byggde på förmiddagens

Läs mer

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK64 ht 215 respondenter: 15 : Svarsfrekvens: 7, % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna kurs

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

HF LEQ. Antal svar: 23

HF LEQ. Antal svar: 23 HF - LEQ : GRUPPTILLHÖRIGHET Denna version av enkäten används om kursen har inkluderat olika grupper av kursdeltagare. Du bör då ha fått information om vilken grupp du ska välja nedan. Välj din grupp i

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA! Informationsträff för lokala lärarutbildare

VARMT VÄLKOMNA! Informationsträff för lokala lärarutbildare VARMT VÄLKOMNA! Informationsträff för lokala lärarutbildare 2017-02-03 1 Presentationer Vilka är vi? Anita Ward, Programledare YRK, VFU-ansvarig korta lärarprogrammet: anita.ward@kau.se Susanne Mellerskog,

Läs mer

Kursvärdering av kurs inom 2011 års lärarprogram vid Göteborgs universitet Kursens namn: Kurskod: Termin: Länk till aktuell kursplan:

Kursvärdering av kurs inom 2011 års lärarprogram vid Göteborgs universitet Kursens namn: Kurskod: Termin: Länk till aktuell kursplan: Bilaga 1 Förslag A på mall för kursvärdering Kursvärdering av kurs inom 2011 års lärarprogram vid Göteborgs universitet Kursens namn: Kurskod: Termin: Länk till aktuell kursplan: Del 1 Frågor om kursen

Läs mer

VFU-ansvarig/Koordinator/Samordnare Kommunsamordnare

VFU-ansvarig/Koordinator/Samordnare Kommunsamordnare VFU-ansvarig/Koordinator/Samordnare Kommunsamordnare Malmö universitet Fakulteten för lärande och samhälle Juni 2018 Vid Malmö universitet utbildas lärare för verksamhet i alla skolformer, från förskola

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) 2018-08-16 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Poäng: 3 hp VFU inom ramen för 15 hp Kurs: UVK 2 för grundlärare F-3: Didaktik och bedömning

Läs mer

VT16 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi

VT16 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi VT6 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi respondenter: : Svarsfrekvens:,3 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Läs mer

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning I yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning I yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning I yrkeslärare inriktning vård 7.5 högskolepoäng Höstterminen 2016 YP20LÄ Kursens upplägg Kursen VFU I omfattar 25

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Kursbeskrivning UM7026

Kursbeskrivning UM7026 Kursbeskrivning UM7026 Verksamhetsförlagd utbildning IV Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 VT 2019 Version 2018-12-03 1 Kursansvarig, lärare och administrativ personal Kursansvarig: Inger

Läs mer

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning LHS Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning Poäng: 4,5 hp VFU inom ramen för 30hp Kurs: Matematik för grundlärare åk F-3 Kursplan: MA3005 VFU-period:

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning!

Tack för att du handleder våra studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning! Tack för att du handleder våra studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning! I detta dokument finner du först information om vilka uppgifter du förväntas utföra som handledare se s. 1. Därefter följer

Läs mer

Riktlinjer för VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU - verksamhetsförlagd utbildning Riktlinjer för VFU - verksamhetsförlagd utbildning Kurs: UVK 2 Förskolan och samhällsuppdraget Kurskod: UV4017 Vfu-period: vecka 38-39 2019 Vfu ansvarig: Lotte Sandström Examinator: Lotta Fritzdorf LHS

Läs mer

Programbokslut för VASIN med start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN

Programbokslut för VASIN med start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Programbokslut för VASIN med start 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Innehållsförteckning Om programbokslutet... 2 Intensivvårdssjukvård 100 % VASIN... 3 Om

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagdutbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagdutbildning Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagdutbildning Kurs: Estetiska lärprocesser och samspel Kurskod: UV6015 Vfu-period: v. 15-17 Vfuansvarig: Mia Paulsson Examinator: Monica Frick LHS Akademin för lärande

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagdutbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagdutbildning Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagdutbildning Kurs: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Kurskod: UV6021 Vfu-period: v. 13-16 Vfuansvarig: Mia Paulsson Examinator: Bo Nurmi LHS Akademin

Läs mer

Partnerskoldag 11 april VFU forskning Marie Jedemark och Mikael Londos

Partnerskoldag 11 april VFU forskning Marie Jedemark och Mikael Londos Partnerskoldag 11 april VFU forskning Marie Jedemark och Mikael Londos Ramverk för bedömningsprocessen Vfu-lärarnas bedömningspraktiker Studien syftar till att granska och analysera bedömningsprocessen

Läs mer

prosam 2015 åk 1 Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik för reflektionsseminariet i period 1 var givande.

prosam 2015 åk 1 Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik för reflektionsseminariet i period 1 var givande. prosam 201 åk 1 Antal respondenter: 19 Antal : Svarsfrekvens: 97.48 % Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik för reflektionsseminariet i period 1 var givande. Jag tycker att temat studiemotivation

Läs mer

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning LHS Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning Poäng: 4,5 hp VFU inom ramen för 30hp Kurs: Matematik för grundlärare åk F-3 Kursplan: MA3005 VFU-period:

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Kursbeskrivning. US3VFÄ, USVF73 och CHVFÄ3,

Kursbeskrivning. US3VFÄ, USVF73 och CHVFÄ3, Kursbeskrivning US3VFÄ, USVF73 och CHVFÄ3, Verksamhetsförlagd utbildning III 16 hp Vt 2019 5/3 20/5 Tre seminarier på Campus 1 Kursansvar och administrativ personal Kursansvariga: Cecilia Eskilsson (CHVFÄ3)

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning III

Verksamhetsförlagd utbildning III Institutionen för matematikämnetsoch naturvetenskapsämnenas didaktik STUDIEHANDLEDNING för kursen Verksamhetsförlagd utbildning III Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurserna 4-6. Kurskod UM5002

Läs mer

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursbeskrivning UM89UU Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursansvarig och administrativ personal Kursansvarig: Veronica Jatko Kraft veronica.jatko@mnd.su.se 08 1207 6623 Kursadministratör:

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU HT12

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

1DV450 - VT2015. Antal svar: 12

1DV450 - VT2015. Antal svar: 12 1DV450 - VT2015 : Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 6 (50,0%) Ganska bra 5 (41,7%) Ganska dålig 1 (8,3%) Mycket dålig 0 (0,0%) Kan ej bedöma

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Programbokslut för VASOP 100 % start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN

Programbokslut för VASOP 100 % start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Programbokslut för VASOP 100 % start 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Innehållsförteckning Om programbokslutet... 2 Operationssjukvård 100 % VASOP... 2 Om

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. Ht-18

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. Ht-18 180903 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor Ht-18 VFU-ledare Förskola: Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522 1 Verksamhetsförlagd utbildning,

Läs mer

Kursrapport kurs SC131B VT 2018

Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Delkurs 1: Humanjuridik, 7,5 hp Kursansvarig: Mikael Matteson Antal registrerade studenter: 82 Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 28 Svarsfrekvens:

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning Yrke YP22LÄ

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning Yrke YP22LÄ 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning III 15 högskolepoäng Inriktning Yrke Höstterminen 2019 YP22LÄ 2 Kursens innehåll Vfu III omfattar 50 arbetsdagar,

Läs mer

CTR JUDA11_1 JUDA21 H13

CTR JUDA11_1 JUDA21 H13 CTR JUDA_ JUDA H Antal respondenter: 9 Antal : Svarsfrekvens: 6, % Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Antal 0-9% 0 (0,0%) 0-9% 0 (0,0%)

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor Rev. 2019-08-16 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor VFU-ledare Förskola: Yvonne P-Hildingsson Yvonne.hildingsson@hh.se 035 167522 1 Verksamhetsförlagd

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA! Samverkansträff för lokala lärarutbildare

VARMT VÄLKOMNA! Samverkansträff för lokala lärarutbildare VARMT VÄLKOMNA! Samverkansträff för lokala lärarutbildare 2018-08-23 1 Presentation Vilka är vi? Anita Ward, Programledare Yrkeslärarprogrammet (YRK) anita.ward@kau.se Elisabet Olsson, Programledare Kompletterande

Läs mer

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård 7.5 högskolepoäng Vårterminen 2016 YP21LÄ Kursens upplägg Kursen VFU II omfattar

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning vård och omsorg YP22LÄ

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning vård och omsorg YP22LÄ 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning III 15 högskolepoäng Inriktning vård och omsorg Vårterminen 2018 YP22LÄ 2 Kursens innehåll Vfu III omfattar 50

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Poäng: 3 hp VFU inom ramen för 15 hp Kurs: UVK 4 för ämneslärare 7-9: Didaktik och bedömning Kursplan: UV6019 VT 2018 VFU-period: v. 19-20 Maria Godolakis

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Malmö högskola - försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

Malmö högskola - försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola Malmö högskola - försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola Informationsmöte Försöksverksamhetens syfte Kriterier Handledarutbildning VFU-lärare LS-kontakt Handlingsplan - seminarier Diskussion

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen

Läs mer

Trepartssamtal under VFU i korta lärarutbildningen KPU/YRK

Trepartssamtal under VFU i korta lärarutbildningen KPU/YRK Trepartssamtal under VFU i korta lärarutbildningen KPU/YRK Disposition av presentationen Korta lärarutbildningen Syftet med trepartssamtal Förberedelse Genomförande Innehåll Efterarbete Mervärde Korta

Läs mer

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning LHS Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning Poäng: 4,5 hp VFU inom ramen för 30hp Kurs: Matematik för grundlärare åk F-3 Kursplan: MA3005 VFU-period:

Läs mer

Dokumentation för lärande

Dokumentation för lärande Dokumentation för lärande Det dubbla uppdraget Undervisa Betygsätta Några slutsatser Betygssättning kräver dokumentation. Tydlighet kräver transparens. Goda utvecklingsmöjligheter kräver god återkoppling

Läs mer

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 5 på fysioterapeutprogrammet, vårterminen 2019.

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 5 på fysioterapeutprogrammet, vårterminen 2019. Besöksadress/Visiting adress: Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden Telefon/Telephone: +46 920 49 10 00. Telefax/Fax: +46 920 49

Läs mer

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13 CTR ISLA_ ISLA H respondenter: : Svarsfrekvens:, % Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? 0-% 0 (0,0%) 0-% (,%) 0-% 0 (0,0%) 60-7% (,%) 80-00%

Läs mer

Riktlinjer för. VFU verksamhetsförlagd utbildning. LHS, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Riktlinjer för. VFU verksamhetsförlagd utbildning. LHS, Akademin för lärande, humaniora och samhälle LHS, Akademin för lärande, humaniora och samhälle Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning Poäng: 7,5 hp VFU inom ramen för 37,5 hp Kurs: Matematik för grundlärare åk 4-6 Kursplan: MA3006 VT2017

Läs mer

Kursutvärdering av Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1, 7,5hp (31BFÄ1), vårterminen 2017

Kursutvärdering av Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1, 7,5hp (31BFÄ1), vårterminen 2017 Kursutvärdering av Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1, 7,5hp (31BFÄ1), vårterminen 2017 Maria Idebrant & Gustaf Nelhans 31 maj 2017 1 Inledning Kursen Biblioteks- och informationsvetenskapliga

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Kursbeskrivning för kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen 2016 Kurskod: HV428F Välkommen till kursen! Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Läs mer

Utvärdering Grundlärarprogrammet vt 2016

Utvärdering Grundlärarprogrammet vt 2016 Utvärdering Grundlärarprogrammet vt 2016 Antal respondenter: 201 Antal : 77 Svarsfrekvens: 38,31 % Fyll i vilken utbildning du gått. Fyll i vilken utbildning du gått. Antal Fritidshem 13 (16,9%) Förskoleklass

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning yrke YP22LÄ

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning yrke YP22LÄ 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning III 15 högskolepoäng Inriktning yrke Höstterminen 2018 YP22LÄ 2 Kursens innehåll Vfu III omfattar 50 arbetsdagar,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Uppdaterat 20171226 Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att

Läs mer

Kursrapport; Estetiska uttrycksformer, ht 2017

Kursrapport; Estetiska uttrycksformer, ht 2017 Kursrapport; Estetiska uttrycksformer, ht 2017 Kursens namn: FÖFLE Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer Termin: ht 2017 Ladokkod: FO203A_20172_L7106 Kursansvarig: Helena Malm och Charlotte Paggetti

Läs mer

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) Total schemalagd lärarledd tid 13 räknestugor

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) Total schemalagd lärarledd tid 13 räknestugor Kursutvärdering Institutionen för matematik och datavetenskap OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av lärarutbildningen kansli. Kurs

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

YP18LÄ/YP018U Kvalitetsarbete i yrkesutbildning II HT16 - vård

YP18LÄ/YP018U Kvalitetsarbete i yrkesutbildning II HT16 - vård YP8LÄ/YP08U Kvalitetsarbete i yrkesutbildning II HT6 - vård :. Jag har genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter: Jag har genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter:

Läs mer