Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015"

Transkript

1 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret

2 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina Sjövall, Per Lindblom, Camilla Tengvall, Ann-Christine Svensk invalda i styrelsen. De ersatte Per Fessé, Sara Elehed, Anna Axelsson och Cecilia Lindh. Efter årsmötet 2013 har styrelsen bestått av följande personer Camilla Hultberg ordförande Stockholm Tina Bondesson kassör Stockholm Gail Dunberger sekreterare Göteborg Kristina Finnilä ledamot Stockholm Cecilia Olsson ledamot Karlstad Katarina Sjövall ledamot Lund Ann-Christine Svensk ledamot Umeå Per Lindblom ledamot Stockholm Camilla Tengvall ledamot Lund Håkan Andersson Auktoriserad revisor Stockholm Annika Baan Revisor Göteborg Bodil Westman Revisorssuppleant Stockholm Valberedning Före årsmötet 2013 Per Fransson Sammankallande Umeå Carina Lund Hagelin Stockholm Efter årsmötet Per Fessé Sammankallande Gävle Sara Elehed Linköping Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten varav ett konstituerande. Två av dessa möten hölls över två sammanhängande dagar. Ytterligare två styrelsemöten har hållits via SKYPE. Camilla Hultberg är föreningens nya ordförande och Gail Dunberger ny sekreterare. Kristina Finnilä har övertagit ansvaret hemsidan och NSG, Kristina Sjövall för stipendier, Ann- Christine Svensk för Årets Sjuksköterska, Cecilia Olsson ansvarar för NRPV och nätverken, Per Lindblom är adjungerad kassör, Camilla Tengvall ansvarar för hemsidan tillsammans med Kristina Finnilä. 2

3 Medlemsantal Antalet betalande medlemmar uppgick vid årets slut till 817 personer. Det innebär en förändring med 17 personer jämfört med december 2012 då vi hade 800 medlemmar. Nätverk Under året 2013 finns följande nätverk inom föreningen; Nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård Nätverket för fatigue Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi Sarkomnätverket Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården Nätverken bjöds in till styrelsemötet i anslutning till årsmötet i maj och till mötet kom Sarkomnätverket som rapporterade från Knöldagen som kunde genomföras med stipendium från föreningen. Nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård rapporterade från en genomförd utbildningsdag i Stockholm där drygt 75 intresserade som hade samlats på Karolinska för att lyssna till fyra föreläsare med olika anknytning till bröstcancer. Dagen inleddes med en kort resumé av Nationella nätverkets aktuella arbete och presentation av medlemmarna i ledningsgruppen. Föreläsare var Eva Gustafsson, sjuksköterska vid Onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset var första föreläsare och pratade om följsamhet vid endokrin behandling. Dorthe Grabau, patolog vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som föreläste om bröstcancerpatologi. Kenny Rodriguez-Wallberg, läkare vid Fertilitetsenheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, som pratade om fertilitetsbevarande åtgärder i samband med cancerbehandling samt Elisabeth Kenne Sarenmalm, sjuksköterska och forskare, som avslutade dagen med en föreläsning om mindfulness ur ett historiskt perspektiv och vad träning i mindfulness kan göra för de kvinnor som fått ett återfall i bröstcancer. Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi har erhållit ett stipendium på kronor som de använt för deltagande på ESTRO. Se rapport under rubriken ESTRO. Tidningen Cancervården Under 2013 har Cancervården utkommit vid fem tillfällen varav ett innehöll ett dubbelnummer. Tidningen har innehållit teman om bland annat strålbehandling, personcentrerad vård, malignt melanom, lungcancer, bröstcancer, äldre och cancer samt cancer i urinvägarna. Cancervården har under året fortsatt att bjuda in en gästkrönikör och vår förhoppning är att detta ska inspirera till debatt i frågor rörande cancervården. Gästkrönikörer under året har varit Anna Bäckgren, Ing-Marie Moegelin, Sineva Ribeiro, Cecilia Lind samt Karin Bergkvist. Tidningen har rapporterat från flera konferenser, som Onkologidagarna, ESTRO och ECCO. Cancervården har fått nya medarbetare och ersätter Lena Sharp och Ulrika Östlund. Annette Holst-Hansson, Ulrika Persson, Karin Wieselblad är nya medarbetare i redaktionen. Kristina Granevåg finns kvar i redaktionen under vårterminen Nadja Rystedt kommer från årsskiftet 2014 vara ansvarig redaktör. Eva Gärdsmo Pettersson är fortsatt medicinsk 3

4 journalist och ingår i redaktionen, hon har arbetat redaktionellt och kontinuerligt bidragit med egna artiklar och intervjuer. Det är mycket värdefullt att ha denna kompetens knuten till tidningen. David Hammar JLD & Kompani är projekt- och annonsansvarig. Redaktionen har haft tre redaktionsmöten i Stockholm. Redaktionen har deltagit i ECCO som hölls i Amsterdag i september. Vid detta tillfälle hade styrelsen och redaktionen även ett gemensamt möte. Utöver dessa möten har redaktionen haft fyra telefonmöten och därutöver tät mail- och telefonkontakt framförallt i samband med manusstopp och utgivning. Under 2013 har redaktionsmedlemmarna deltagit vid delar av styrelsemötena för att på så sätt hålla sig välinformerade samt för att stärka samarbetet mellan styrelsen och redaktionen. Hemsidan och Facebook Serviceavtalet med företaget Herr Sjöberg fortsätter. Under 2013 gjorde en vi en större uppdatering av hemsidan till en enklare miljö och för att få en ny webb som fungerar på datorer, läsplattor och i mobiler. Tidigare hade vi en hemsida med ca 650 sidor varav 20 sidor användes av medlemmarna. Efter en analys av vilka sidor som var mest använda blev det vid lanseringen i januari 2013 en hemsida med 26 sidor, som kan kompletteras om behov uppstår. Alla anmälningar sker fortsatt via hemsidan gällande stipendier och utbildningar. Tidningen Cancervården är tillgänglig på hemsidan med sex månaders eftersläpning (utan reklam). Utöver nylansering av hemsidan har vi kommit igång med användandet av Facebook där korta nyheter och uppdateringar oftast får bra spridning. Tanken var att vi ska få en bra kanal för dialog med medlemmar och intressenter. Man kan också kommentera inlägg på hemsidan genom att vara inloggad på Facebook. Vi har nu över 200 personer som gillar sidan och ca som läser uppdateringar. Som mest har vi haft över 600 visningar på ett inlägg. Generellt är användarna som gillar Facebook aktiva på dagen. Årets sjuksköterska Utmärkelsen Årets sjuksköterska i cancervård 2013 tilldelades Gun-Britt Abrahamsson från Umeås Onkologiska klinik. Vinnarna presenterades under årsmötet. Priset delades ut i samarbete med Roche AB. Stipendier Under 2013 utlystes tre stycken olika stipendier som redovisas nedan. Fyra ansökningar inkom för onkologidagarna varav två inte beviljades. Totalt sett har föreningen tagit emot 29 ansökningar för dessa stipendier. 1. TEVA Konferensstipendium Detta innefattade fyra stipendiater som fick konferensavgift, boende och resa för deltagande i ECCO i Amsterdam under september Sökanden var medlemmar i föreningen och verksamma inom cancervård. 2. Nätverkstipendium Sarkomnätverket beviljades sin ansökan kr för Knöldagen som anordnades i april Nedan rapport från Helen Lernedel från Sarkomnätverket: Efter inspiration från Oslo genomförde vi 19 april 2013 Den stora knöldagen på Kastellholmen i Stockholm. Detta är en dag för patienter som har eller har haft sarkom samt 4

5 deras anhöriga. Som arrangörer stod sarkomcentrum på Karolinska sjukhuset i Solna. Dagen började vid klockan med föreläsningar av läkare och sjuksköterskor, det var även ett antal patienter som berättade om sin resa genom sjukvården. Efter den uppskattade frågestunden avslutades kvällen med en buffé. Deltagarantalet var 150 personer och detta var långt över vad arrangörerna vågat hoppas på. Önskemål kom om att deltagarna önskade detta som ett återkommande arrangemang. Ny dag planeras under Nätverket Utvecklingssjuksköterskor i Radioterapi beviljades i sin ansökan kr för deltagande i ESTRO april 2013 se rapport under rubriken ESTRO. Nätverket för sjuksköterskor i Bröstcancervård beviljades i sin ansökan kr för finansiering för utbildningsdag för sjuksköterskor i bröstcancervård, oktober Onkologidagarna I samband med Onkologidagarna i Linköping beviljades två sjuksköterskor medel för konferensavgiften. Onkologidagarna I samarbete med SOF, Svensk Onkologisk Förening, Linköpings Onkologiska klinik och Sjuksköterskor i cancervård arrangerades den första gemensamma multiprofessionella konferensen Onkologidagarna. Den hölls i Linköpning, mars Syftet med konferensen var att främja en kunskapsutveckling mellan professionerna samt att skapa nya kontaktnät utanför den egna kliniken och professionen. En gemensam konferenskommitté bestod av Roger Henriksson, Monika Sandström, Gunnar Wagenius, Camilla Hultberg och Per Fessé. Från Linköpings Onkologiska klinik deltog Sara Elehed från Sjuksköterskor i Cancervård, Sofia Engblom från Svensk Onkologisk Förening, Antroula Papakonstantinou och Lena Wigren. Konferensen program hade till syfte att integrera omvårdnad och medicinska aspekter kring cancerpatienten. Tidvis så erbjöds ett flertal parallella föreläsningar. Förutom föreläsare från Sverige kom externa föreläsare från Österrike, Tyskland och England. Till Onkologidagarna kom 606 deltagare och 28 utställare. Den 21 mars hölls en gemensam middag på Konferens och Kongress. Cirka 30 postrar ställdes ut under konferensdagarna. En tävling utlystes om bästa postrar och tre priser delades ut. En utvärdering bland deltagande sjuksköterskor visade att man var mycket nöjda med innehållet och arrangemanget tillsammans med SOF. Beslut tog på årsmötet att en ny multiprofessionell konferens skall hållas tillsammans med SOF i Umeå Onkologidagarna generade ett överskott som har gått tillbaka till de arrangerande föreningarna, SOF och Sjuksköterskor i Cancervård. Detta överskott kommer att användas till att anordna Onkologidagarna 2015 i Umeå. Utbildningsdag I samband med årsmötet anordnades en utbildningsdag under temat Sex och cancer. Cecilia Olsson och Gail Dunberger anordnade programmet och fem sjuksköterskor föreläste. De fem var Per Fransson Kicki Claesson 5

6 Cecilia Olsson Lenita Lundin Gail Dunberger Pengarna som användes för att arrangera utbildningsdagen, kronor, kom från EONS som tack för genomfört arbete under ECCO i Stockholm Nationellt Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) Sjuksköterskor i cancervård ingår som medlem i NRPV, vilken är en ideell förening bestående av representanter från yrkesföreningar/nätverk i palliativ vård. Föreningens representant i NRPV är Charlotta Wanberg-Dagobert. Under det gångna året har NRPV haft fyra protokollförda styrelsemöten. Föreningens tidning utkom med två nummer av en tidning under Dessa två nummer gick ut till samtliga medlemmar i vår förening. Framtagande av omvårdnadsvariabler till cancerregister Kristina Finnilä anordnade i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, SFF, ett antal workshops kring framtagande av gemensamma omvårdnadsvariabler i cancerregistren. Ett förslag är framarbetat och publiceras i mars Vårdförbundet Gail Dunberger deltog den 16 april i ett möte med vårdförbundet om speciallistutbildningen inom ramen för en anställning. En rapport skrevs i Cancervården. SSF Tyvärr så kunde Sjuksköterskor i cancervård inte delta i Svensk sjuksköterskeförenings årsmöte och ordföranderåd då detta krockade med ECCO i Amsterdam. Den 6 november deltog Cecilia Olsson tillsammans med Åsa Andersson från SSF på ett nationellt möte om utvecklingen inom RCC. Socialstyrelsen hade bjudit in till en dag där man ville diskutera uppföljning av RCC:s verksamhet och vidare för att diskutera fortsatt utveckling. Karin Johansson från Socialstyrelsen gav sin bild av och förväntningar på RCC och de svagheter respektive styrkor man iakttagit. Förutom de sex regionala RCC var föreningar och intresseorganisationer bjudna till mötet. Vårdprogram Under året har tre vårdprogram granskats av föreningen: Cancerrehabilitering har granskats av Cecilia Olsson och Gail Dunberger. Katarina Sjövall har granskat vårdprogram i prostatacancer. Cecilia Lindh granskade vårdprogrammet i peniscancer. 6

7 Internationellt ECCO Kristina Finnilä representerade föreningen på ECCO, som höll i Amsterdam i september månad. Från tidningsredaktionen deltog Nadja Rystedt, Kristina Granevåg och Annette Holst- Hansson. EONS Samtidigt som ECCO hölls årsmöte för EONS. Deltog gjorde Tina Bondesson och Camilla Hultberg från föreningen. Föreningen har en representant i Advocacy Workgroup, som under 2013 hade två telefonmöten och ett face-to-face möte. Sjuksköterskor i Cancervård deltog och nominerade en svensk medlem till EONS styrelse I juni 2013 presenterades Sjuksköterskor i cancervård i EONS Newsletter. Ordföranderåd Camilla Hultberg deltog i EONS sammankallande ordföranderåd som hölls i Porto i Portugal den november En genomgång gjordes av de EONS-aktiviteter som genomförts det senaste året samt presentation av den uppdaterade hemsidan. En fråga som skulle föras med hem till de europeiska föreningarna var hur de lokala föreningarna kan stimulera ett mer aktivt deltagande i EONS olika arbetsgrupper. NSG Under ECCO i Amsterdam bjöds föreningen in till en nordisk afton som den danska föreningen anordnade den 28 september, där Danmark och Sverige deltog. Diskussion fördes om respektive lands specialistutbildning samt utformning av vetenskapliga konferenser. Tidigare samarbete med konferensdeltagande vid nordiska länders konferenser fick föreningen en inbjudan att delta vid Danska Landskursus i Vejle oktober. Från föreningen deltog Kristina Finnilä och Camilla Hultberg. En rapport från mötet finns i Cancervården. ESTRO Ann-Christine Svensk har representerat föreningen vid National Society Meeting i anslutning till 2th ESTRO forum i Genéve Projektet HERO (Heath Economics in Radiation Oncology) presenterades. Projektet har det huvudsakliga syftet att utveckla en kunskapsbas och en modell för att utvärdera kostnadseffektiva aspekter av strålbehandling i Europa. Data kring behov, tillgänglighet, kostnader och kostnadseffektivitet har samlats in med syfte att profilera strålbehandling i cancervården och hjälpa länder att prioritera den som en kostnadseffektiv behandlingsform. Vi har i nätverket för sjuksköterskor inom radioterapi bidragit till datainsamlingen genom att besvara webbaserade frågeformulär som skickats ut till kontaktpersonen för NS i respektive land. NS kommittén bildades och den har efterfrågat våra önskemål, angående vad vi tycker är viktigt att de satsar på. Vi har lyft vikten av riktade utbildningsinsatser för RTT:s. ESTRO har i år presenterat flera utbildningar av det slaget bla. inom avancerad bildhantering. Nyheter inom alla delar av strålbehandling bevakades vid ESTRO konferensen och delar av detta har rapporterats till övriga medlemmar via föreningens tidning. 7

8 ISNCC Föreningen är medlem i ISNCC International Society of Nurses in Cancer Care - som är ett internationellt nätverk för sjuksköterskor i cancervård med mer än medlemmar. Övrigt Via styrelseledamot Ann-Christine Svensk inkom en motion från Strålbehandlingsavdelningen i Umeå. Man ställde frågan om möjlighet att söka bidrag för riktade kurser för sjuksköterskor i cancervård. Motionen kommer att behandlas under Stockholm Camilla Hultberg, Ordförande Tina Bondesson, Kassör Gail Dunberger, sekreterare Cecilia Olsson, ledamot Kristina Finnilä, ledamot Ann-Christine Svensk, ledamot Katarina Sjövall, ledamot Per Lindblom, ledamot Camilla Tengvall, ledamot. 8

9 9

10 10

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård RAPPORT // CILLA WÄNDEL Från EONS-9 i Istanbul, sid 11. RAPPORT // MARIA ROOS Från sjuksköterskedagarna, sid 6. Extranummer Inför Onkologidagarna Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna Sjuksköterskor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 Nummer 4 2010 Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 P r o g r a m n i o n d e n at i o n e l l a ko n f e r e n s e n m e d l i v e t

Läs mer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer Nätverket mot gynekologisk cancer Verksamhetsrapport för år 2013 Om Nätverket mot gynekologisk cancer Föreningsform: Ideell förening Postadress: Nätverket mot gynekologisk cancer, Parkvägen 46, 131 41

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande:

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Styrelsen för Svenska Ödemförbundet (SÖF) lämnar nedanstående berättelse för sin verksamhet under år 2011. SÖFs vision Visionen är att alla lymfödempatienter

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under Kirurgveckan i Karlstad. Föreningen hade den 1 januari 2014

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 1 2 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Styrelsen för Svenska Downföreningen vill härmed avge följande berättelse avseende föreningens verksamhet

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer