Sjuksköterskor i Cancervård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuksköterskor i Cancervård"

Transkript

1 Sjuksköterskor i Cancervård Org nr Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret

2 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger och Kristina Finnilä invalda och ersatte Marie- Louise Möllerberg och Per Fransson, samt Camilla Hultberg valdes till tillträdande ordförande. Efter årsmötet 2012 har styrelsen bestått av följande personer Per Fessé ordförande Gävle Camilla Hultberg tillträdande ordförande Stockholm Tina Bondesson kassör Stockholm Anna Axelsson sekreterare Göteborg Gail Dunberger ledamot Göteborg Kristina Finnilä ledamot Stockholm Sara Elehed ledamot Linköping Cecilia Lindh ledamot Göteborg Cecilia Olsson ledamot Karlstad Håkan Andersson Auktoriserad revisor Stockholm Annika Baan Revisor Göteborg Bodil Westman Revisorssuppleant Stockholm Valberedning Före årsmötet 2012 Anna Sandgren Sammankallande Ljungby Else Marie Rasmussen Malmö Carina Lund Hagelin Stockholm Efter årsmötet Per Fransson Sammankallande Umeå Else Marie Rasmussen Malmö Carina Lund Hagelin Stockholm 2

3 Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten samt ett konstituerande. Ett av dessa möten hölls över två sammanhängande dagar och två telefonmöte. Under hösten 2012 dokumenterades valberedningens arbete och en arbetsbeskrivning för valberedningen togs fram. Arbetsbeskrivningen skickades till sammankallande för valberedningen, Per Fransson. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2012 att undersöka möjligheterna till ett samarbete med patientföreningar. Tyvärr har detta uppdrag inte hunnit genomföras i styrelsen. Medlemsantal Antalet betalande medlemmar var vid slutet av 2012 ca 800 stycken. Det innebär en förändring med 18 personer jämfört med december 2011 då föreningen hade 818 medlemmar. Nätverk Under året 2012 fanns följande nätverk inom föreningen; 1. Nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård 2. Nätverket för cancergenetiska vägledare (vilande) 3. Nätverket för fatigue 4. Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi 5. Sarkomnätverket 6. Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården Ledningsgruppen i nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård har förändrats och några representanter har slutat och ersatts av nya under Nätverkets mål är att varje region är representerad med två sjusköterskor, gärna en sjuksköterska från onkologen och en från kirurgen. Nätverket har haft fyra telefonmöten och två träffar, en i Stockholm och en i samband med SOTA dagarna i Linköping. Nätverket har också varit representerat på SweBcg två möten under året. I samband med SOTA dagarna i Linköping anordnade nätverket en utbildningseftermiddag, programmet hade tema rehabilitering, cirka 120 personer deltog. Program: Johanna Lisspers, leg. dietist föreläste om Kostens betydelse vid behandling av bröstcancer. Ulrika Fallbjörk, disp. leg. Sjuksköterska, presenterade sin avhandling Att leva utan eller att rekonstruera bröst efter mastectomi. Patrik Göransson, leg. Psykolog pratade om integrerad cancerrehabilitering för en fullvärdig och hållbar cancervård Christina Arin Åkesson leg. sjuksköterska och medlem i ledningsgruppen, berättade om nätverkets arbete med det nationella omvårdnadsprogrammet. Gunilla Dahlgren, författare och kåsör avslutade sedan eftermiddagen med lite roliga historier som ledde till många skratt. Utvärderingen av utbildningseftermiddag var väldigt positiv och flera önskemål om kommande föreläsningar kom in. Ledningsgruppen har under året också arbetat med 3

4 revidering av det nationella omvårdnadsprogrammet från 2011, en ny version kommer att vara klar nu under våren Nätverket har även arbetat med patientinformation vid endokrin behandling, Karolinska universitetssjukhuset har en broschyr som nätverket fått godkänt för att använda i hela landet och Helsingborgs bröstenhet har flera broschyrer på gång, de kommer att meddela när de är klara med dessa. Nätverket har också tittat på individuella vårdplaner och på patientinformation på andra språk detta arbete kommer att fortsätta under Den 11 oktober 2013 planerar nätverket för ett utbildningstillfälle, som kommer att vara i Stockholm. Fatiguenätverket återupptog sitt arbete efter att ha haft närverket vilande under ett antal år. Bland annat planerar nätverket att bland föreningens medlemmar efterhöra hur det arbetas med fatiuge runt om i landet. Till sin hjälp planerar man att använda sig av en enkät som troligtvis blir webbaserad. Radioterapinätverket Antalet medlemmar i nätverket består av minst en representant från varje strålbehandlingsklinik. Nätverket har en aktiv och levande kommunikation via mail och har alltid minst en fråga igång. De har tagit del och delgivit utvecklingsprojekt som drivs på hemkliniken. Nätverket har fått frågan om att representera föreningen i kontakten mot RTT och ESTRO och tackat ja. Representanten från nätverket är Ann-Christine Svensk. Nätverket fick även frågan att delta i schemat vid Onkologiveckan i Linköping 2013 vilket de tackade ja till. Sarcom nätverket Under 2012 träffades det lokala sarkomnätverket på Karolinska Universitetssjukhuset ett antal gånger för att planera en sarkomdag. Denna dag genomfördes 11 oktober 2012 på Karolinska sjukhuset i Solna och riktade sig till sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster runt om i Sverige som arbetar med sarkom inom ortopedi, kirurgi, onkologi och barnonkologi. Ett 40-tal personer kom från olika delar av landet för att lyssna på de olika föreläsarna. Två av de inbjudna föreläsarna var sjukgymnaster, Merethe Johansen från Oslo och Linda Stridh från Lund, som föreläste om Sjukgymnastens roll och uppgift i sarkomteamet. För övrigt har det lags mycket tid på att planera den Stora Knöldagen. Denna kommer att genomföras den 19 april Nationella nätverket för vårdforskning inom cancervård hade under oktober en utbildningsdag Patientsamverkan i kunskapsutveckling. Nätverket fick även förfrågan om att sätta ihop en session i ämnet till Onkologidagarna 2013 i mars, vilket de tackade ja till. Tidningen Cancervården Under 2012 har Cancervården utkommit med sex nummer, tre under våren och tre under hösten. Tidningen har inrymt teman så som Strålbehandling, Utbildning, Smärta, Nutrition, Familj- och anhöriga, Onkologisk rehabilitering, hjärntumörer, Mag- tarmcancer, Fatigue, Palliativvård, bröstcancer och en stor rapportering från den Nationella konferensen i Stockholm 24-25/ Cancervården har under året fortsatt att bjuda in en gästkrönikör och vår förhoppning är att detta ska inspirera till debatt i frågor rörande cancervården. Gästkrönikörer under året har varit Jan Degerfeldt, Katarina Graffman, Monica Nyström, Anna-Lena Sunesson, Karin Jonsson och Sylvia Sauter. 4

5 Redaktionen bestod fram till årsmötet 2012 av Kristina Granevåg, redaktör, Lena Sharp, Nadja Rystedt och Ulrika Östlund. Efter årsmötet har redaktionen bestått av Kristina Granewåg, redaktör, Lena Sharp, Ulrika Östlund och Nadja Rystedt och Annette Holst- Hansson. Eva Gärdsmo Pettersson är medicinsk journalist och ingår i redaktionen, hon har arbetat redaktionellt och kontinuerligt bidragit med egna artiklar och intervjuer. Det är mycket värdefullt att ha denna kompetens knuten till tidningen. David Hammar JLD & Kompani är projekt- och annonsansvarig. Vi har även ett nära och bra samarbete med Helene Heed som är grafik designer. Det pågå en kontinuerlig diskussion när det gäller att försöka utveckla tidningen så att den ska vara aktuell och inspirerande att läsa. Redaktionen har haft fyra redaktionsmöten under året. Två på våren och två på hösten. Ett möte har styrelsen och redaktionen haft gemensamt. Förutom detta har redaktionen haft tre telefonmöten och därutöver tät mail- och telefonkontakt i samband med manusstopp och utgivning. Hemsidan Under 2012 förlängdes föreningens serviceavtal och uppdatering av hemsidan med företaget Herr Sjöberg Produktion AB och ny hemsideansvarig är Kristina Finnilä från styrelsen. Hemsidans plattform har föråldrats i och med uppdatering i slutet av 2012 flyttades hemsidan till en ny flexiblare plattform och säkrat upp föreningens användning av sidan för den närmsta framtiden. Den nya hemsidan lanserades vid årsskiftet 2012/2013. En av fördelarna med den nya plattformen är att nya publiceringarna på hemsidan även kan generera en publicering på föreningens facebooksida. I och med uppdateringen gicks även föreningens facebooksida igenom. Alla anmälningar sker fortfarande via hemsidan gällande stipendier, utbildningar och vår nationella konferenser. Under 2012 hade föreningen 5446st besök och av detta var 3438st unika besökare. 61 % bestod av ny besökare via någon form av sökmotor. Trafiken på hemsidan har varit i genomsnitt 454 besökare per månad under Majoriteten av besökarna kommer från Sverige, men även besökare från Norden, Europa och övriga världen finns representerade. Genomsnitts längd på besöken var 3:16 minuter och 3 sidor/besökare. Under 2011 upprättades en facebooksida för att förenkla möjligheten att sprida information och för medlemmar att kommentera eller förmedla synpunkter. I slutet av 2012 hade 150st gillat sidan. Vissa enstaka inlägg under 2012 nådde ut till ca 300 personer. Sidan är allmän och kan ses av alla. Årets sjuksköterska Utmärkelsen Årets sjuksköterska i cancervård 2012 tilldelades Pia Alvevik och Elisabeth Calme från Radioterapiavdelningen, Onkologikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vinnarna och samtliga nominerade uppmärksammades och presenterades under föreningens nationella konferens i maj Priset delades ut i samarbete med Roche AB. Under konferensen 2012 firar Årets sjuksköterska 10 årsjubileum. 5

6 Stipendier Under 2012 utlystes 10 stycken olika riktade stipendier som redovisas nedan. 1. TEVA Konferensstipendium Föreningen avsatte kr till medlemsstipendier till föreningens nationella konferens i samarbete med TEVA. Avsedd för sjuksköterskor som arbetar med cytostatikahantering. Stipendiet omfattade 10st medlemmar för att del ta på konferensen. 2. Nätverkstipendium Utlyses varje år med ansökningstid löpande fritt under året. Sarkom nätverket för beviljades sin ansökan på kr för sitt arbete med utbildningsdag under våren Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården beviljades medel för lokal under onkologidagarna i Linköping för nätverksträff. Medlemsstipendium 3. Ett vårdutvecklingsstipendium, utlystes 2011, på kr tilldelades Malin Backman, sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Stipendiet gick till inredning i ett aktivitetsrum för cancerpatienter som ligger på Karolinska sjukhuset. Konferenser/utbildningsdagar Den 10:e nationella konferensen i cancervård som genomfördes 24-25/5 i Stockholm. 202 deltagare och 64 utställare närvarade. Vi var speciellt glada över att även deltagare från Norden deltog. Under den gemensamma middagen på kvällen delades pris för bästa poster ut. Utvärderingen har visat att både deltagarna och utställarna var oerhört nöjda med innehåll och arrangemang. Lars Ångström från Glaxo Smith Kline har skickat förfrågan angående fortsatt intresse för TARGET. Svar gavs att det inte är aktuellt i nuläget. Nationella Vårdprogram/Remisser Efter de senaste årens granskningar av vårdprogram/remisser har en mall tagits fram under 2012 för att underlätta arbetet med granskningar. Alla åsikter och förslag i remissfrågor som kommer från SSF och andra instanser kommer inte med i svaren som lämnas. Mycket tid läggs från föreningen i ett flertal granskningar och beslut fattats att föreningen utöver svar till SSF eller andra instanser skall skicka svar direkt till remittent. Remissen 2012;42 behörighetskontroll genom att öppna upp elektronisk tillgång till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, nationellt vårdprogram gastroenteropankreatriska neuroendokrina tumörer och remiss förslaget till nya etiska riktlinjer för hjärtlungräddning pga tidsbrist hade ingen möjlighet att besvara. Följande vårdprogram/remisser har granskats och besvarats under Nationellt kunskapsstöd för god palliativvård. Nationellt vårdprogram i esofagus- och ventrikelcancer. 6

7 Nationellt vårdprogram pankreas och periampullär cancer. Nationellt vårdprogram för malignt melanom. Nationellt vårdprogram peniscancer. Nationellt vårdprogram ovarialcancer. SSF:s strategi för ehälsa. Specialistutbildningen för sjuksköterskor. Värdegrundsfrågor Den ofrivillige resenären En bok om din cancerresa Nationellt samarbete Ramböll Management Consulting fick i uppdrag av Socialdepartementet att identifiera förbättringsområde inom den svenska hälso- och sjukvården. Bakgrunden till uppdraget var patientundersökningen The 2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey, även kallad IHP-studien, som jämför hälso- och sjukvårdssystemen i 11 olika OECD-länder. IHP-studien visade att det är några områden där svenska patienter är särskilt kritiska, exempelvis när det gäller väntetider för att få komma till läkare eller sjuksköterska, kommunikationen med sjukvårdspersonalen samt hälso- och sjukvårdens samordning kring patienten. Ramböll bjöd in en representant från Sjuksköterskor i cancervård att delta i en fokusgrupp om den svenska hälso- och sjukvården. Fokus var på några specifika problemområden som har uppmärksammats i IHP-studien. I fokusgruppsarbetet 17/2 i Stockholm deltog medlemmar från olika sektioner inom Svensk Sjuksköterskeförening, Vårdförbundet samt SLF. Karin Orrsveden från Karolinska Universitetssjukhuset representerade föreningen i frågan. Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) Sjuksköterskor i cancervård ingår som medlem i NRPV, vilken är en ideell förening bestående av representanter från yrkesföreningar/nätverk i palliativ vård. Under 2012 utsågs Kristina Jönsson att representant föreningen i NRPV. Cecilia Olsson är Kristinas kontaktperson i styrelsen. Under det gångna året har NRPV haft 4 protokollförda styrelsemöten. Sjuksköterskor i cancervård har genom Cecilia Olsson och Cecilia Lind lämnat remissvar i december 2012 på Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård-vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer till NRPV och Socialstyrelsen. Arbete sker kring att göra en palliativ tidskrift på 4 nr per år. Sjuksköterskor i Cancervård ställer sig positiva till detta men har varit tydliga med att vi inte kommer att bidra med någon redaktionell arbetsinsats. NRPV har och kommer att fortsätta sitt arbete med sin hemsida och visa en tydligare koppling mellan palliativregistret. Fortsatt planering inför 5-6 mars :e Nationella konferensen i Palliativ vård. På finns mer information och även nationella rådets styrelseprotokoll utlagda. Svensk sjuksköterskeföreningen (SSF) Kristina Finnilä har varit på workshop i omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister. Det kom en rapport i början av december för vilka omvårdnadsvariabler som är framtagna. Sjuksköterskor i Cancervård har tillsammans med SSF tagit initiativ till att fortsätta arbetet med framtagande 7

8 av omvårdnadsvariabler inom cancersjukvården, arbetet i from av workshops kommer att genomföras under Cecilia Olsson representerade SSF i en endagsworkshop om modell för nationell patientenkät inom cancervården som Socialstyrelsen bjöd in till. Representerade var professioner, de flesta RCC, en rad kvalitetsregister, patientföreningar, SKL m.fl. Presentation av pilotstudien och gruppdiskussioner ledde fram till många frågor och identifierade brister i enkäten av workshopdeltagarna. Cecilia rapporterade tillbaka till SSF och projektgruppen i Linköping. Socialstyrelsen gav ut en rapport från projektet i juli 2012 Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell, som går att läsa på Camilla Hultberg deltog på ordföranderådet vid föreningsstämman. Camilla deltog även under Lust & Kunskap. Camilla deltog på styrelseutbildning som SSF anordnade under juni genomfördes ett möte om framtidens Specialistsjuksköterskeutbildningen. Ingen från styrelsen kunde representera föreningen. Vårdförbundet Inbjudan till årlig ordförandekonferens november ingen från styrelsen kunde tyvärr inte närvara. Under 2012 fortsatte föreningens samarbete med vårdförbundet gällande ansvaret för föreningens medlemsregister. SOF Samarbete inleddes och fortsatte under 2012 med SOF angående att samverka kring en konferens mars Beslut togs på årsmötet 2012 att genomföra en multiprofessionell konferens i samarbete med SOF Linköping mars. Styrelsen anlitade juridisk hjälp för att skriva avtal mellan föreningarna. Avtalet gällde en gemensam konferens 2013 i Linköping där båda föreningarna var likvärdiga partners. Sara Elehed, Per Fessé och Camilla Hultberg representerar styrelsen i arbetet med den multiprofessionell konferens Onkologidagarna Anmälan till konferensen skedde på separat hemsida men länkades från respektive förening. Dagens medicin Under 2012 skrevs en debattartikel angående Stora satsningar i svensk Cancervård används pengarna rätt som fick gehör nationellt genom ett svar ifrån samtliga RCC-chefer och SKL. 8

9 Internationellt samarbete Nordisk samarbetsgrupp (NSG) NSG har under året träffats en gång. Vid föreningens nationella konferens i maj i Stockholm. Vi diskuterade utifrån ett gemensamt nordiskt perspektiv hur vi kan hjälpa och stötta varandra att påverka så att cancersjukvården och sjuksköterskornas arbete blir säkert och professionellt. Under 2012 har utbyte av de olika ländernas föreningars tidskrifter skett för att öka samarbetet och utbytet av information och kunskap mellan länderna. NSG representanter 2012: Sara Elehed - Sverige, Ellen Rosseland-Hansen - Norge, Marianne Cumberland-Danmark, och Margret Mortensen från - Färöarna, Ragna Runarsdottir Island EONS EONS grant (3800 Euro) tilldelades föreningen för bidraget och arbetet vid ECCO Styrelsen fick däremot specificera hur pengarna kan komma medlemmarna till gagn. Beslut fattades att pengarna skall gå till en utbildningsaktivitet i samband med årsmötet Förslaget som antogs blev ämnet sex och cancer. Förfrågan har gått ut angående education working group. Per har hört runt utan att finna någon som visat intresse. Förfrågan har gått ut angående education working group. Ingen anmälan skedde från Sverige. Per Fessé fick förfrågan att delta Advocacy working group och tackade ja. Uppdraget löper under 2 år från sommaren Föreningen tackade nej till att anordna Advisory Council meeting i Sverige. Sjuksköterskor i cancervård är föreningsmedlem i EONS. För att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att ta dela av förmåner hos EONS får vetskap om vilka som är medlemmar och e-post. November 23-24/11 deltog ordförande och tillträdande ordförande i EONS advisory council meeting i Slovenien. Gick igenom EONS nuvarande situation, arbete och förändringar och förbättringar för framtiden. För att öka sammarbete skall EONS bjudas in till våra aktiviteter, ex utbildningsdagar. Det trycktes även mycket på att det finns stipendium och utbildningar att sökas inom EONS. Uppmuntra föreningensmedlemmar söker till EONS Masterclass. ESTRO Se under nätverk.. ISNCC Föreningen är medlem och det finns en webbaserad utbildning som föreningens medlemmar kan få tillgång att gå. 9

10 Yrkande Att årsmötet beslutar godkänna den av styrelsen lämnade verksamhetsberättelsen för 2012 Styrelsen i maj 2013 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 10

11 Sjuksköterskor i cancervård Org.nr (2) Resultaträkning Medlemsintäkter Annonsintäkter, prenumeration Kurser / Konferenser Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Konferenser, möten, resekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

12 Sjuksköterskor i cancervård Org.nr (2) Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening c/o Prubor Förvaltning AB - Fabriksgatan 54 A 70223 Örebro Telefon: +46 (1)19 103225 E-post: prubor@prubor.se Kontaktperson: Janne Sandberg Årsredovisning för Divisionen 4:s Samfällighetsförening 717913-5533

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per Finansiell översikt h1 217 Totala intäkter uppgick till 2 851 (5 234) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 237 (-72) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 17 (-911) TSEK Periodens

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret 2006. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2006. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 26 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 26 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förenklat Årsbokslut Med bifogad balans & resultaträkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Organisationsnr 897001-5825 Resultaträkning Avser Verksamhetsåret 130501-140430 2013/2014

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Comfort Window System AB (publ) Org nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. Protokoll från styrelsemöte Datum: 150521-150522 Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner,

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 0 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01-2013.12.31 Styrelsen för Idrottsföreningen avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 131105 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Eva Lundeborg-Karlsson Ewa Jonsson Katja Voullet Carlsson Kjerstin Helgstrand Malin

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Räkenskapsåret 2005. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2005. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 25 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 25 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Stefan Bergström, ordförande, överläkare

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer