Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014

2 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under året varit representerad av följande ordinarie ledamöter: Pia Uhlin, ordförande Eva Matthiesen, YSDH ledamot Stefan Stenfelt, STAF, ledamot Ulrika Brändström, HI, sekreterare Anna Persson, SPAF, ledamot Heléne Hjertman, SvAf, ledamot Agneta Österman, HRF, ledamot Inger Uhlén, SMAF, vice ordförande Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 10 möten varav 7 telefonsammanträden. Protokoll från styrelsens möten finns att läsa på Medlemsorganisationer 13 medlemsorganisationer ingår i Svenska Audiologiska Sällskapet. Hjälpmedelsinstitutet har ingått som adjungerande medlem. Audiologisk Dag 2013 Hörseln i framtiden ett innovativt möte Den 40:e Audiologiska Dagen med temat Hörseln i framtiden ett innovativt möte hölls den 7 november på Södertörns högskola i Huddinge. Programmet togs fram av Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med SAS. Totalt deltog 140 personer på konferensen. I utställningen deltog 10 företag och flera brukarorganisationer. Dagen bjöd på svindlande visioner av framtida möjligheter att återställa hörseln, rehabilitering på gränsen mellan teknik och biologi, kvalitetsregister samt förebyggande av hörselskador. Författare och hjärnforskare engagerade publiken i olika ljudupplevelser. 91 av konferensdeltagarna valde att besvara utvärderingsenkäten och svaren visade ett medelvärde på ca fyra av fem möjliga när det gäller det allmänna utbytet av dagen. Helge Rask-Andersens föreläsning Svindlande vindlingar var överlägset den mest populära föreläsningen års mottagare av Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra Ulf Rosenhall, professor emeritus i klinisk audiologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska Institutet, erhöll Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2013 samt ett stipendium på kronor. Ulf Rosenhall tilldelades utmärkelsen Silverörat för sina vetenskapliga bidrag, sitt kliniska patientarbete, undervisning och handledning. Hans samlade insatser för det audiologiska området såväl i Sverige som utomlands har varit betydande. En stor del av sin forskning har han ägnat åt hörselepidemiologiska studier. Bland dessa kan nämnas H70, där åldersrelaterad hörselnedsättning har varit huvudämnet, och försvarets mönstrings- och utryckningsaudiogram som har lett till utvidgad kunskap kring bullerskador under militärtjänst. Ytterligare ämnen 2

3 som berörts inkluderar hörsel och östrogen, central hörsel och kognition, hörsel och miljöfaktorer. Ulf Rosenhall har även medverkat till att ta fram rekommendationer för behandling vid akut bullerskada inom försvaret, något som numer har spridits till den kliniska verksamheten på många ställen i landet. Med sin breda kompetens och vänliga framtoning är Ulf Rosenhall en mycket uppskattad kliniker som med stor genorositet delar med sig av sin kunskap. SAS Arnbrinks utmärkelse Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar varje år ut en utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap/ audiologi. Årets SAS Arnbrinks utmärkelse tilldelades Måns Eeg- Olofsson för hans avhandlingsarbete: "Transmission of bone-conducted sound in the human skull based on vibration and perceptual measures". Avhandlingen är framlagd vid Sahlgrenska akademien, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar (2012). Huvudsyftet med avhandlingen var att öka kunskap om och förståelse för benledd hörsel hos människa. Specifika syften var att studera vibration av cochlea med ipsilateral, kontralateral och bilateral stimulering med varierande avstånd från cochlea, för att få ökad kunskap om optimal placering av benledningsvibrator. Ytterligare syfte var att beskriva en ny typ av implanterbar benledningshörapparat och jämföra den med benförankrade hörapparater på marknaden. Denna avhandling kombinerar teknisk audiologi, medicinsk audiologi och öronkirurgi och speglar således på ett tydligt sätt utvecklingen inom audiologi där det finns ett ökat behov av såväl kliniskt som forskningssamarbete mellan ämnesområden. Avhandlingen berör en patientgrupp där vi ofta har svårigheter att kunna erbjuda behandling och rehabilitering på ett optimalt sätt. I denna avhandling har man tagit fram viktig kunskap som ökar förståelsen av benledningshörsel. Den framtagna kunskapen kan i relativ nära framtid komma patienterna till nytta i klinisk verksamhet. Pressmeddelande Under året har två pressmeddelanden skickats ut, i samband med Audiologisk Dag, ett gällande utmärkelsen Silverörat och ett för SAS-Arnbrinksutmärkelsen. Information har publicerats på ett antal webbplaster och tidskrifter. Audiologisk Dag 2014 Det är ännu inte bestämt vilket tema, arrangör eller ort/plats som kommer att gälla för Audiologisk Dag Regelverk Audiologisk Dag Regelverket för Audiologisk Dag revideras kontinuerligt då synpunkter inkommer från programkommittén för Audiologisk Dag och/eller styrelsen. Regelverket kan erhållas från Sällskapets sekreterare. 3

4 Referensgrupp Hörsel Hjälpmedelsinstitutets referensgrupp Hörsel har träffats två gånger under Pia Uhlin har deltagit som representant för SAS tillsammans med Ulrika Brändström. Minnesanteckningar från dessa möten kan erhållas från Ulrika Brändström, Hjälpmedelsinstitutet. SAS-stipendium Under året har det varit två ansökningstillfällen, den sista augusti och den sista februari Inga ansökningar inkom till den sista augusti och de nio ansökningarna som inkom den sista februari 2014 behandlas vid styrelsemötet den 6 mars. Start-up lån Inga ansökningar om start-up lån inkom under verksamhetsåret. EFAS Inger Uhlén representerar Sverige som röstande representant i EFAS. Stefan Stenfelt är Sveriges icke röstande representant. Inger Uhlén har deltagit på EFAS i Budapest juni 2013, en reserapport finns att läsa i Audio Nytt nummer Nästa möte är i Istanbul Verksamhetsplan SAS aktiviteter har genomförts i enlighet med antagen verksamhetsplan 2013 Förslag till Verksamhetsplan för 2014 presenteras vid årsmötet mars Reviderade stadgar Ett förslag på reviderade stadgar är framtagna och presenteras vid årsmötet den 6 mars Svenska Audiologiska Sällskapets framtid På årsmötet 2013 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som analyserade medlemmarnas synpunkter på SAS verksamhet och komma med förslag på fortsatt arbetssätt. Gruppen har bestått av Pia Uhlin, Helen Hjertman och Eva Matthiesen. Gruppen har träffats vid ett tillfälle och haft ett telefonmöte under året. Arbetsgruppen uppfattar medlemmarnas svar som att SAS behövs och gärna skulle kunna utvecklas. Det största hindret är att föreningen består av medlemmar som förutom att de arbetar ideellt i SAS oftast också är aktiva i sina intresse- eller yrkesföreningar. Arbetsgruppen bedömer det inte realistiskt att öka kraven på SAS styrelsemedlemmar i någon större omfattning och många föreningar uppger att de inte har resurser att bidra mer till SAS arbete. Att systematiskt bevaka och föra audiologins talan kräver att föreningen kan anställa medarbetare och det bedöms inte realistiskt i dagsläget. Arbetsgruppen anser ändå att formuleringen ha beredskap att föra talan för svensk audiologi ska kvarstå i stadgan för att ge möjlighet att utöka arbetet i framtiden. I dagsläget finns inte SAS med som remissinstans på något departement men det föreslås föreningen framställa om hos Regeringskansliet. 4

5 Flertalet medlemmar tycker att föreningen genom Audiologisk Dag ger utbildning och information till människor som verkar inom audiologin. Arbetsgruppen föreslår att Audiologisk Dag också kan vara ett forum för debatt och diskussion. Vidare föreslås att styrelsen verkar för att skapa ett dialogforum på hemsidan. Styrelseledamöter bör en gång per år berätta vad som händer i deras intresse- eller yrkesförening. Genom ett dialogforum har också SAS medlemsföreningar möjlighet att aktualisera frågor som man vill hitta samverkansparter till. Arbetsgruppen föreslår därför styrelsen: att hos Regeringskansliet framställa att SAS beaktas som remissinstans i frågor som berör föreningens medlemmar. att styrelsen skapar ett dialogforum på SAS hemsida. En mer fullständig redovisning av medlemsenkäten kan erhållas av sällskapets sekreterare. För Svenska Audiologiska Sällskapet Pia Uhlin ordförande 5

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få?

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? i Uppsala län December 2013 Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? Boka lördagen den 22 februari nästa år mellan kl

Läs mer

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Sid 1 (9) Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Närvarande: Pia Uhlin, SAS Ulrika Brändström, HI Ann-Sofie Andertoft, SvAF Björn Israelsson, STAF, Susann Forsberg, HI

Läs mer

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 43 Resultat och balansräkning... 51 Noter....

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Inledning Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Ca 5 % av Naturvetarnas medlemmar är också medlemmar i Agronomförbundet. Detta

Läs mer

Redovisning av Barnhusets kunskapsspridande insatser under 2008

Redovisning av Barnhusets kunskapsspridande insatser under 2008 Redovisning av Barnhusets kunskapsspridande insatser under 2008 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under 2008 fått medel av Socialdepartementet för kunskapsspridande insatser om sexuell exploatering av

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6 Mars 2014 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Ordförande

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Undersökning: Publicerad: 2013-11-28 : 39. Besvarade: 37 (79%)

Undersökning: Publicerad: 2013-11-28 : 39. Besvarade: 37 (79%) Undersökning: STAREV Publicerad: 2013-11-28 : 39 Besvarade: 37 (79%) 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Är förtroendevald revisor. 1 I kommun 17 43,59% 2 2. I landsting/region 22 56,41% Totalt 39

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialpsykiatriskt Forum 2011

Verksamhetsberättelse för Socialpsykiatriskt Forum 2011 Verksamhetsberättelse för Socialpsykiatriskt Forum 2011 Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2011 Ordinarie Ann-Katrin Ingvarsson (ordf) Lena S Ekecrantz (sekr) Ann-Marie Ekström (kassör) Inger

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2003 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 4 Om föreningen...4 År 2003...4 MÖTEN UNDER ÅRET... 5 VÅRA SPONSORER... 6 SAMARBETSPARTNER... 6

Läs mer

Proposition Proposition Arbetsmiljöansvarig I dag är inte arbetsmiljöombudet en post i styrelsen utan en övrig post. Det finns inget tillhörande utskott till posten. Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014

Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnummer 857208-0995 www.guf.se info@guf.se GUF Styrelse 2014 Ordf. V.ordf. Sekreterare: Kassör: Vice kassör Ord.styrelseledamöter:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer