DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00"

Transkript

1 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC

2

3 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC

4 Innan du använder den här informationen och den produkt som den är avsedd för bör du läsa den allmänna informationen under Anmärkningar. Versionskommentar Det här dokumentet innehåller information om äganderätt. Det levereras under licensavtal och skyddas av upphovsrättslag. Informationen i det här dokumentet innehåller inga produktgarantier och det som står skrivit här skall inte tolkas på sådant sätt. Du kan beställa IBMs publikationer online eller via en lokal IBM-återförsäljare. v Om du vill beställa publikationer online går du till IBM Publications Center på adressen publications/order v Om du vill söka efter en lokal IBM-återförsäljare går du till IBM Directory med kontakter i hela världen på Om du vill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM rätten att använda eller distribuera informationen på det sätt som IBM tycker är lämpligt utan att fråga om lov. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innehåll Om den här boken v Del 1. Introduktion till installationen av DB Kapitel 1. Installationskrav Disk- och minneskrav Introduktion till databasbehörigheter Installationskrav för Windows Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) Säkerhetsfrågor vid installation av DB2-databashanteraren Bevilja användarrättigheter i Windows Anmärkningar om gruppen DB2-systemadministratörer (Windows) Utöka katalogschemat (Windows) Installationskrav för Linux Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) Centraliserad användarhantering (Linux)...14 Kapitel 2. Installation Installera DB2-servrar (Windows) Installera DB2-servrar (Linux) Kapitel 3. Verifiera installationen Bekräfta installationen av DB2-servrar med hjälp av Första gången i DB2 (Linux och Windows) Verifiera installationen med hjälp av kommandotolken Kapitel 4. DB2-produktlicensiering DB2-produktlicensfiler Registrera en licensnyckel för en DB2-produkt eller -funktion med hjälp av Licenscenter Kontrollera licensanvändning för DB Uppgradera från en utvärderingslicens Del 2. Introduktion till DB2-administration Kapitel 5. Grundläggande administration Skapa en egen databas Allmänt om databaser Skapa en egen databas med guiden Skapa databas med automatiskt underhåll Verifiera den nya databasen Kapitel 6. Automatiskt underhåll Automatisk säkerhetskopiering av databaser...35 Automatisk statistikinsamling Kapitel 7. Administration- och utvecklingsverktyg för DB Grundläggande begrepp för gränssnittsnavigering 39 Introduktion till Styrcenter Konfigurera aviserings- och kontaktlistor Introduktion till Kommandoredigeraren Introduktion till Hälsocenter Introduktion till Uppgiftscenter Introduktion till Journal Introduktion till Konfigurationsassistenten Introduktion till Replikeringscenter Introduktion till Webbkommandocenter Introduktion till Webbhälsocenter Del 3. Bilagor Bilaga A. Installera DB2-servrar med hjälp av svarsfiler Allmänt om svarsfilsinstallation Viktigt om svarsfiler Skapa en svarsfil med installationsguiden för DB2 62 Bilaga B. Språkfunktioner Ändra gränssnittsspråket för DB2 i Windows...65 Ändra gränssnittsspråket för DB2 (Linux) Gränssnittsspråk som kan användas i DB Språk-IDn för körning av installationsguiden för DB2 i ett annat språk Visa kommandot db2setup på ditt eget språk...68 Bilaga C. Installera DB2-fixpaket Tillämpa fixpaket Bilaga D. Avinstallera DB2-produkten 71 Avinstallera DB2-produkten (Windows) Avinstallera DB2-produkten (Linux) Ta bort DB2-produkter med kommandot db2_deinstall eller kommandot doce_deinstall (Linux) Stoppa DB2-förekomster (Linux) Stoppa DB2-administrationsservern (Linux)...73 Ta bort DB2-administrationsservern (Linux...74 Ta bort DB2-förekomster (Linux) Bilaga E. Teknisk information om DB2- databaser Översikt över teknisk DB2-information Kommentarer om dokumentationen Tekniskt DB2-bibliotek i PDF-format Beställa tryckta DB2-böcker Öppna SQL-statushjälp från kommandotolken...81 Copyright IBM Corp 1993, 2006 iii

6 Använda olika versioner av DB2 Informationscenter 81 Visa avsnitt på valfritt språk i DB2 Informationscenter Uppdatera det DB2 Informationscenter som är installerat på datorn eller intranätservern Självstudiekurser för DB Felsökningsinformation för DB Villkor Bilaga F. Anmärkningar Varumärken Index Kontakta IBM iv Komma igång med installation och administration av DB2

7 Om den här boken Den här boken innehåller information om hur du installerar DB2. Den presenterar också DB2 underhåll, administration och utveckling. Om du vill ha fullständig information om DB2 kan du besöka DB2 Informationscenter på Copyright IBM Corp 1993, 2006 v

8 vi Komma igång med installation och administration av DB2

9 Del 1. Introduktion till installationen av DB2 Copyright IBM Corp 1993,

10 2 Komma igång med installation och administration av DB2

11 Kapitel 1. Installationskrav Disk- och minneskrav Diskutrymmeskrav: Diskutrymmeskraven för produkten beror på vilken typ av installation du väljer och vilken typ av filsystem som används. I installationsguiden för DB2 ges dynamiska utrymmesuppskattningar baserat på vilka komponenter som väljs vid vanlig, minimal eller anpassad installation. I Windows kan du behöva mycket mer utrymme på FAT-enheter (File Allocation Table) med stora klusterstorlekar än på NTFS-enheter (New Technology File System). Kom ihåg att ta med diskutrymme för nödvändiga program och kommunikationsprodukter. Minneskrav: Minimikravet för DB2-databassystem är 256 MB RAM. För ett system som kör DB2 och grafiska gränssnittsverktyg för DB2 behövs minst 512 MB RAM. Ett RAMminne på 1 GB rekommenderas för förbättrad prestanda. Kraven inkluderar inte några ytterligare minneskrav för övriga program som körs i systemet. Tänk på följande när du beräknar hur mycket minne som krävs: v För DB2-klientfunktioner gäller minneskraven för en bas på fem samtidiga klientanslutningar. Det krävs ytterligare 16 MB RAM-minne per fem klientanslutningar. v Minneskraven beror på databasens storlek och komplexitet samt på databasaktiviteter och hur många klienter som accessar systemet. I DB2 version 9 förenklas uppgiften med självkonfiguration av minnet genom att värden för flera minneskonfigurationsparametrar anges automatiskt. När den är aktiverad distribuerar minnesjusteringsfunktionen dynamiskt tillgängliga minnesresurser mellan flera minnesanvändare inklusive sortering, paketcache, låslista och buffertpooler. v I Linux rekommenderas ett växlingsutrymme som är dubbelt så stort som RAMminnet. Närliggande begrepp: v Self tuning memory i Performance Guide Introduktion till databasbehörigheter Behörigheter är både ett sätt att gruppera privilegier och att kontrollera underhåll och verktygskörningar för förekomster, databaser och databasobjekt. Användare kan ha administrativ behörighet som ger fullständiga privilegier för en uppsättning databasobjekt, eller så kan de ha systembehörighet som ger fullständiga behörigheter för administration av systemet men som inte tillåter access av data. Copyright IBM Corp 1993,

12 SYSADM är den högsta administrativa behörighetsnivån. I den ingår alla privilegier för databaser i DB2-förekomsten och behörigheten att tilldela och återkalla alla övriga behörigheter och privilegier. DBADM ger administrativ behörighet till en specifik databas. Med den behörigheten kan användaren få åtkomst till och ändra alla objekt i databasen. En användare med DBADM-behörighet kan tilldela och återkalla privilegier på databasen men kan inte tilldela eller återkalla DBADM-behörigheten. SYSCTRL är en behörighet för kontroll av de resurser som används i databashanteraren (t.ex. att skapa och ta bort databaser) men som inte tillåter access av data i databaserna. SYSMAINT är en behörighet att utföra underhåll, t.ex. att starta och avsluta DB2- servern och att säkerhetskopiera och återställa databaser. Den tillåter inte access av data i databaserna. Med LOAD-behörigheten på databasnivå kombinerat med INSERT-privilegiet på en tabell kan en användare läsa in data i den tabellen. Nivån SECADM (säkerhetsadministratör) gäller databasnivån och är den behörighet som krävs för att skapa, ändra och avregistrera säkerhetsetikettkomponenter, säkerhetsregler och säkerhetsetiketter som används till att skydda tabeller. Det är också den behörighet som krävs för att tilldela och återkalla säkerhetsetiketter och undantag samt att tilldela och återkalla privilegiet SETSESSIONUSER. Användare med behörigheten SECADM kan överlåta ägarskapet till objekt som de inte äger. I behörigheten SECADM ingår inget privilegium att få åtkomst till data som lagras i tabeller och inga ytterligare automatiska privilegier. Den kan bara tilldelas av en användare med behörigheten SYSADM. Behörigheten SECADM kan tilldelas till en användare men inte till en grupp eller till PUBLIC. Databasspecifika behörigheter lagras i databaskatalogerna medan systembehörigheter lagras i databashanterarens konfigurationsfil för förekomsten. Du kan använda Styrcenter till att tilldela och återkalla databasbehörigheter. Närliggande begrepp: v Database administration authority (DBADM) i Administration Guide: Implementation v Extended Windows security using DB2ADMNS and DB2USERS groups i Administration Guide: Implementation v LOAD authority i Administration Guide: Implementation v Security administration authority (SECADM) i Administration Guide: Implementation v System administration authority (SYSADM) i Administration Guide: Implementation v System control authority (SYSCTRL) i Administration Guide: Implementation v System maintenance authority (SYSMAINT) i Administration Guide: Implementation 4 Komma igång med installation och administration av DB2

13 Installationskrav för Windows Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) Den absolut senaste informationen om krav finns på adressen v Om du vill installera en DB2-klient eller -serverprodukt måste följande krav på operativsystem, programvara och maskinvara uppfyllas: Tabell 1. Installationskrav för Windows Operativsystem Servicepaket Maskinvara Windows XP Professional (32- bitars) Windows XP Professional x64 Windows 2003 Standard Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Advanced Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Datacenter Edition (32-bitars och 64-bitars) Service Pack 2 eller senare Service Pack 1 eller senare Alla Intel- och AMD-processorer ska kunna köra de Windowsoperativsystem som kan användas (32-bitars och 64-bitars) Fler klientkrav Flera DB2-produkter kommer att kunna användas på Windows 98, Windows ME, Windows NT, och Windows 2000 tills DB2 version 8.1 tas ur drift. För befintliga installationer och nya installationer av DB2-produkter rekommenderas en uppgradering till en nyare version av Windows (t.ex. Windows 2003). Det går inte att installera version 9-klienter i operativsystemen Windows 98, Windows ME eller Windows NT Server 4. Om du vill fortsätta att köra DB2-produkter på äldre versioner av Windows behöver du följande underhållsnivåer: v Windows NT version 4 med Service Pack 6a eller senare v Windows 2000 med Service Pack 4 eller senare v Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 Windows XP Service Pack 1 krävs för körning av DB2-tillämpningar i följande miljöer: v tillämpningar som har COM+-objekt med ODBC; v tillämpningar som använder OLE DB-providern för ODBC med OLE DB-resurspoolning avaktiverad Om du är osäker på om den tillämpningsmiljö du använder är kvalificerad, bör du installera lämplig Windows-servicenivå. Mer information om COM+-problemet finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel: v programvarukrav Kapitel 1. Installationskrav 5

14 v MDAC 2.8 krävs. MDAC 2.8 installeras automatiskt via installationsguiden för DB2, om det inte redan har installerats. Anm: Om en tidigare version av MDAC (t.ex. 2.7) redan är installerad kommer den att uppgraderas till MDAC 2.8 genom DB2-installationen. Vid en vanlig installation installeras MDAC 2.8. Vid en minimal installation installeras inte MDAC 2.8. Vid en anpassad installation installeras MDAC 2.8 endast om du inte har avmarkerat standardalternativet, vilket är att den installeras. Om du avmarkerar MDAC som en del av en anpassad installation kommer den inte att installeras. v Om du tänker använda LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), bör du använda antingen en Microsoft LDAP-klient eller IBM Tivoli Directory Server v6-klienten (även kallad IBM LDAP-klienten, som ingår i DB2). Innan du installerar Microsoft Active Directory måste du utöka katalogschemat med hjälp av verktyget db2schex, som finns på installationsmediet. Microsoft LDAP-klienten medföljer operativsystemet Windows XP och Windows Server v Om du tänker använda Tivoli Storage Manager-funktionerna för säkerhetskopiering och återställning av databaser krävs Tivoli Storage Manager Client version eller senare. För 64-bitars Windows-system behöver du TSM Client API version 5.1. v Om du har IBM Antivirus installerat måste du avaktivera eller avinstallera det innan DB2-installationen kan slutföras. v TCP/IP-funktionerna måste aktiveras för att du ska kunna se onlinehjälpen. v Någon av följande webbläsare krävs för att du ska kunna se onlinehjälpen, köra startguiden för DB2 (setup.exe) och för att köra Första gången i DB2 (db2fs): Internet Explorer 5.5 eller senare Mozilla 1.4 och uppåt Firefox 1.0 och uppåt Netscape 7.0 och uppåt Närliggande begrepp: v Funktionsändringar för 32- och 64-bitars DB2-servrar i Migreringshandbok Närliggande uppgifter: v Översikt över DB2-produktinstallation (Windows) i Introduktionshandbok för DB2-servrar Närliggande referensinformation: v IBM Software Development Kit for Java-nivåer för DB2-produkter i Introduktionshandbok för DB2-servrar v Kommunikationsprotokoll som kan användas i Introduktionshandbok för DB2- klienter 6 Komma igång med installation och administration av DB2

15 Säkerhetsfrågor vid installation av DB2-databashanteraren Säkerhetsfrågor är av största vikt för DB2-administratören, från den tidpunkt då produkten installeras. För att slutföra installationen av DB2 krävs ett användar-id, ett gruppnamn och ett lösenord. I det gränssnittsbaserade installationsprogrammet för DB2 skapas standardvärden för olika användar-idn och för gruppen. Olika standardvärden skapas, beroende på om du installerar på UNIX- eller Windows-plattformar: v På UNIX- och Linux-plattformar: Om du väljer att skapa en DB2-förekomst på sidan för förekomstkonfiguration skapar DB2-installationsprogrammet som standard olika användare för DB2-administrationsservern (dasusr), förekomstägaren (db2inst) samt den avskärmade användaren (db2fenc). Du kan ange andra användarnamn än standardnamnen. I DB2-installationsprogrammet läggs ett tal mellan 1 och 99 till standardanvändarnamnet tills ett användar-id som inte redan finns kan skapas. Om användarna db2inst1 och db2inst2 finns sen tidigare skapar DB2-installationsprogrammet användaren db2inst3. Om ett större tal än 10 används trunkeras teckendelen av namnet i standardanvändar-idt. Om t.ex. användar-idt db2fenc9 finns sen tidigare trunkerar DB2-installationsprogrammet c:et i användar-idt och lägger sedan till 10 (db2fen10). Trunkering sker inte när det numeriska värdet läggs till standardanvändaren för DB2-administrationsservern (t.ex. dasusr24). v På Windows-plattformar skapar DB2-installationsprogrammet som standard användaren db2admin som användare för DB2-administrationsservern, förekomstägaren och de avskärmade användarna (du kan ange ett annat namn under installationen om du vill). Till skillnad från på UNIX-plattformar läggs inget numeriskt värde till användar-idt. Du kan minimera risken att en annan användare än administratören får reda på och använder standardvärdena och använder dem på otillbörligt sätt inom databaser och förekomster genom att ändra standardvärdena under installationen till ett nytt eller befintligt användar-id som du anger. Anm: Vid installationer av svarsfiler används inte standardvärden för användar- IDn eller gruppnamn. De värdena måste anges i svarsfilen. Lösenord är mycket viktiga vid behörighetskontroll av användare. Om inga behörighetskontrollkrav har angetts på operativsystemnivå och databasen använder operativsystemet till behörighetskontroll av användare kommer användarna att kunna ansluta sig. På UNIX-operativsystem kommer t.ex. odefinierade lösenord att behandlas som NULL. I den situationen anses alla användare utan ett definierat lösenord ha ett NULL-lösenord. Ur operativsystemets perspektiv är det en överensstämmelse och användaren valideras och kan ansluta sig till databasen. Använd lösenord på operativsystemnivå om du vill att operativsystemet ska utföra behörighetskontroll av användare för databasen. Om du använder DB2 Data Partitioning Feature (DPF) i UNIX-operativsystemsmiljöer använder DB2-databashanteraren som standard verktyget rsh till att köra vissa kommandon på fjärrnoder. Med verktyget rsh överförs lösenord i okrypterad textform över nätverket. Något som kan vara en säkerhetsrisk om DB2-servern inte är i ett skyddat nätverk. Du kan använda registervariabeln DB2RSHCMD till att ange fjärrskalprogrammet till ett mer säkert alternativ och på så sätt undvika den här säkerhetsrisken. Ett exempel på ett mer säkert alternativ är ssh. Läs dokumentationen för registervariabeln DB2RSHCMD för information om begränsningar av fjärrskalkonfigurationerna. Kapitel 1. Installationskrav 7

16 Efter installationen av DB2 databas-hanteraren granskar du och vid behov ändrar de standardbehörigheter som tilldelats användare. Som standard vid installationsprocessen tilldelas följande användare systemadministrationsbehörighet (SYSADM) på varje operativsystem: Windows-miljöer Ett giltigt DB2-databasanvändarnamn som tillhör gruppen Administratörer. UNIX-plattformar Ett giltigt DB2-databasanvändarnamn som tillhör den primära gruppen med förekomstanvändare. SYSADM-behörigheter är den mest kraftfulla uppsättningen behörigheter inom DB2 databas-hanteraren. Det innebär att du kanske inte vill att alla de användarna ska ha SYSADM-behörigheter som standard. DB2 ger administratören möjlighet att tilldela och återkalla behörigheter till/från grupper och enskilda användar-idn. Genom att uppdatera konfigurationsparametern sysadm_group kan administratören styra vilken grupp användare som har SYSADM-behörigheter. Du måste följa riktlinjerna nedan för att slutföra säkerhetskraven för både installationen av DB2 och efterföljande förekomst- och databasskapande. Varje grupp som definieras som systemadministrationsgrupp (genom att uppdatera sysadm_grupp) måste finnas. Av namnet på gruppen bör tydligt framgå att det är den grupp som skapats för förekomstägare. Användar-IDn och grupper som tillhör den här gruppen har systemadministratörsbehörighet för sina respektive förekomster. Administratören bör överväga att skapa ett användar-id för förekomstägare som enkelt kan identifieras som kopplat till en viss förekomst. Användar-IDt bör ha namnet på den SYSADM-grupp som skapats ovan som en av sina grupper. Det kan också rekommenderas att användar-idt för förekomstägare enbart används som en medlem i förekomstägargruppen och inte i någon annan grupp. På så sätt bör spridningen kunna kontrolleras av användar-idn och grupper som kan ändra förekomsten eller något objekt inom förekomsten. Det användar-id som skapats måste kopplas till ett lösenord för behörighetskontroll innan åtkomst ges till data och databaser inom förekomsten. När du skapar ett lösenord rekommenderas du följa din organisations riktlinjer för lösenordsnamngivning. Anm: Ett bra sätt att undvika att genom misstag ta bort eller skriva över förekomstkonfiguration eller andra filer är att som administratör överväga att för dagliga administrationsuppgifter som utförs direkt på servern använda ett annat användarkonto som inte hör till samma primära grupp som förekomstanvändaren. Närliggande begrepp: v General naming rules i Administration Guide: Implementation v User, user ID and group naming rules i Administration Guide: Implementation v Authentication i Administration Guide: Planning v Authorization i Administration Guide: Planning v Naming rules in a Unicode environment i Administration Guide: Implementation v Naming rules in an NLS environment i Administration Guide: Implementation v Location of the instance directory i Administration Guide: Implementation 8 Komma igång med installation och administration av DB2

17 v UNIX platform security considerations for users i Administration Guide: Implementation v Windows platform security considerations for users i Administration Guide: Implementation Närliggande referensinformation: v Communications variables i Performance Guide Bevilja användarrättigheter i Windows I det här avsnittet beskrivs de steg som behövs för att bevilja en användare rättigheter i Windows. Specifika användarrättigheter rekommenderas för användarkonton som behövs för installation och inställning av DB2. Förutsättningar: Du måste vara påloggad som lokal administratör om du ska kunna bevilja avancerade användarrättigheter i Windows. Procedur: 1. Klicka på Start och välj Kör Skriv secpol.msc och klicka på OK. 3. Välj Lokal säkerhetsprincip. 4. Utöka objektet Lokala principer i rutan till vänster och välj sedan Tilldelning av användarrättigheter. 5. Välj den användarrättighet du vill tilldela i den högra rutan. 6. Välj Åtgärd Säkerhet på menyn. 7. Klicka på Lägg till och markera sedan den användare eller grupp som du vill ge behörighet till och klicka på Lägg till. 8. Klicka på OK. Om datorn tillhör en Windows eller Windows Server 2003-domän kan domänanvändarrättigheterna åsidosätta de lokala inställningarna. I sådana fall måste nätverksadministratören utföra ändringarna i användarrättigheterna. Närliggande begrepp: v User, user ID and group naming rules i Administration Guide: Implementation Närliggande referensinformation: v Användarkonton som krävs för att installera DB2-serverprodukter i Windows i Introduktionshandbok för DB2-servrar Anmärkningar om gruppen DB2-systemadministratörer (Windows) Som standard beviljas SYSADM-behörighet till alla giltiga DB2-användarkonton som tillhör gruppen Administratörer på den dator där kontot definieras. Om kontot är ett lokalt konto, så måste det tillhöra den lokala gruppen Administratörer. Om kontot är ett domänkonto måste det tillhöra administratörsgruppen på domänkontrollanten eller den lokala administratörsgruppen. Kapitel 1. Installationskrav 9

18 Om en användare t.ex. loggar på ett domänkonto och försöker accessa en DB2-databas går DB2-databasservern till en domänkontrollant för att räkna upp grupper (inklusive administratörsgruppen). Du kan tvinga DB2-databasservern att alltid utföra gruppsökning på lokal dator genom att ställa in registervariabeln DB2_GRP_LOOKUP=local och lägga till domänkontona (eller globala grupper) till den lokala gruppen. Om en domänanvändare ska ha SYSADM-behörighet måste den tillhöra den lokala administratörsgruppen eller administratörsgruppen på domänkontrollanten. Eftersom DB2-databasservern alltid kontrollerar behörigheten på den dator där kontot har definierats innebär ett tillägg av en domänanvändare i den lokala administratörsgruppen inte att servern beviljar domänanvändaren SYSADM-behörighet till den här gruppen. Om du vill slippa lägga till domänanvändaren i gruppen Administratörer på domänkontrollanten skapar du en global grupp och lägger till de domänanvändare som du vill tilldela SYSADM-behörighet i den. Uppdatera sedan DB2-konfigurationsparametern SYSADM_GROUP med namnet på den globala gruppen. Du uppdaterar DB2-konfigurationsparametern genom att ange följande kommandon: db2 update dbm cfg using sysadm_group global_group db2stop db2start Närliggande begrepp: v System administration authority (SYSADM) i Administration Guide: Implementation Närliggande referensinformation: v sysadm_group - System administration authority group name configuration parameter i Performance Guide Utöka katalogschemat (Windows) Om du tänker använda katalogserverfunktionen LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) med Windows 2000 eller Windows-server 2003 bör du utöka Active Directory-schemat så att det innehåller DB2-objektklasser och attributsdefinitioner. Åtgärden bör utföras innan du installerar några DB2-produkter. Med en utökning av katalogschemat säkerställer du att: v Standardförekomsten av DB2, som skapades under installationen, katalogiseras som en DB2-nod i Active Directory, förutsatt att installationsanvändar-idt hade tillräckliga behörigheter för att skriva till Active Directory. v Alla databaser som användaren skapar efter installationen katalogiseras automatiskt i Active Directory. Om du bestämmer dig för att installera DB2-produkten och skapa databaser innan du utökar katalogschemat måste du manuellt registrera noden och katalogisera databaserna. Krav: Ditt användarkonto för Windows måste ha behörigheten Schemaadministratör. 10 Komma igång med installation och administration av DB2

19 Procedur: Installationskrav för Linux Så här utökar du katalogschemat: 1. Logga på domänkontrollanten. 2. Kör programmet db2schex.exe från installations-cd-skivan med ett användarkonto som har behörigheten Schemaadministration. Så här kan du köra programmet utan att logga av och logga på igen: runas /user:mydomain\administrator x:\db2\windows\utilities\db2schex.exe där x: representerar enhetsbokstaven för CD-enheten. När du har kört db2schex.exe kan du fortsätta installationen av DB2-produkten. Närliggande referensinformation: v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) på sidan 5 v CATALOG LDAP DATABASE command i Command Reference v REGISTER command i Command Reference Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) Den absolut senaste informationen om krav finns på adressen Den senaste informationen om användbara Linux-distributioner finns på adressen De operativsystem som kan användas med Linux är bland annat följande: v Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4) Update 2 v SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9) Service Pack 2 Om du vill installera en DB2-klient- eller -serverprodukt måste följande krav på distribution, maskinvara och kommunikation uppfyllas: Tabell 2. Krav för Linux Distributionskrav Du måste uppdatera kärnkonfigurationsparametrarna när du förbereder Linux-distributionen. Standardvärdena för vissa kärnparametrar är inte tillräckliga för körning av ett DB2-databassystem. Du kan också ha andra produkter eller tillämpningar som kräver Linux-systemresurser. Du bör ange kärnkonfigurationsparametrarna baserat på vad som krävs i Linux-systemets arbetsmiljö. Kärnkonfigurationsparametrarna anges i /etc/ sysctl.conf. Se avsnittet Ändra kärnparametrar (Linux) i DB2 Informationscenter. Maskinvara DB2-serverprodukter kan användas i: v x86 (Intel Pentium, Intel Xeon och AMD Athlon) v x86 64 (Intel EM64T och AMD64) v IA64 (Intel Itanium 2 eller högre) v POWER (alla iseries eller pseries som kan använda Linux) v (Endast server)eserver zseries. DPF (Database Partitioning Feature) kan inte användas. v (Endast klient)64-bitars zseries eller System z9-paket. I användarhandboken för systemet finns information om hur du ställer in och aktiverar de här parametrarna med hjälp av kommandot sysctl. Kapitel 1. Installationskrav 11

20 Paketkrav (endast server): I följande tabell visas paketkraven för SUSE Linux och Red Hat-distributioner för DB2 version 9 partitionerade servrar. v Paketet pdksh Korn-skal behövs för alla DB2-system. v Ett fjärranslutet skalverktyg behövs för partitionerade databassystem. I DB2 kan följande fjärranslutna skalverktyg användas: rsh ssh Som standard används rsh av DB2 vid körning av kommandon på fjärranslutna DB2-noder, t.ex. vid start av fjärransluten DB2-databaspartition. Om du vill använda DB2-standard måste rsh-server-paketet installeras (se nedanstående tabell). En jämförelse av rsh och ssh finns i avsnittet Security issues when installing DB2 i handboken Administration Guide: Implementation. Om du väljer att köra rsh måste även inetd (eller xinetd) installeras och köras. Om du väljer att köra ssh måste du ställa in registervariabeln DB2RSHCMD omedelbart när installationen av DB2 är slutförd. Om den här registervariabeln inte ställs in används rsh. Mer information om registervariabeln DB2RSHCMD finns i boken Performance Guide. v NFS-funktionspaketet nfs-utils krävs för partitionerade databassystem. Alla nödvändiga paket ska installeras och konfigureras innan du fortsätter med inställningen av DB2. Allmän information om Linux finns i dokumentationen för Linux-distributionen. Paketkrav för SUSE Linux Paketnamn Beskrivning pdksh Korn Shell. Det här paketet krävs för partitionerade databasmiljöer. openssh Paketet innehåller en uppsättning serverprogram som låter användare köra kommandon på (och från) fjärranslutna datorer via ett säkert skal. Paketet behövs inte om du använder standardkonfigurationen av DB2 med rsh. rsh-server Det här paketet innehåller en uppsättning serverprogram som gör det möjligt för användarna att köra kommandon på fjärrdatorer, logga in på andra datorer och kopiera filer mellan datorer (rsh, rexec, rlogin och rcp).paketet behövs inte om du konfigurerar DB2 för användning med ssh. nfs-utils Network File System-supportpaket. Medger access till lokala filer från fjärrdatorer. Paketkrav för Red Hat Katalog Paketnamn Beskrivning /System Environment/Shell pdksh Korn Shell. Det här paketet krävs för partitionerade databasmiljöer. /Applications/Internet openssh Paketet innehåller en uppsättning klientprogram som låter användare köra kommandon på fjärrdator via ett säkert skal. Paketet behövs inte om du använder standardkonfigurationen av DB2 med rsh. 12 Komma igång med installation och administration av DB2

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel Version 7 SC14-0068-00 IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2010 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer