DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00"

Transkript

1 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC

2

3 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC

4 Innan du använder den här informationen och den produkt som den är avsedd för bör du läsa den allmänna informationen under Anmärkningar. Versionskommentar Det här dokumentet innehåller information om äganderätt. Det levereras under licensavtal och skyddas av upphovsrättslag. Informationen i det här dokumentet innehåller inga produktgarantier och det som står skrivit här skall inte tolkas på sådant sätt. Du kan beställa IBMs publikationer online eller via en lokal IBM-återförsäljare. v Om du vill beställa publikationer online går du till IBM Publications Center på adressen publications/order v Om du vill söka efter en lokal IBM-återförsäljare går du till IBM Directory med kontakter i hela världen på Om du vill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM rätten att använda eller distribuera informationen på det sätt som IBM tycker är lämpligt utan att fråga om lov. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innehåll Om den här boken v Del 1. Introduktion till installationen av DB Kapitel 1. Installationskrav Disk- och minneskrav Introduktion till databasbehörigheter Installationskrav för Windows Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) Säkerhetsfrågor vid installation av DB2-databashanteraren Bevilja användarrättigheter i Windows Anmärkningar om gruppen DB2-systemadministratörer (Windows) Utöka katalogschemat (Windows) Installationskrav för Linux Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) Centraliserad användarhantering (Linux)...14 Kapitel 2. Installation Installera DB2-servrar (Windows) Installera DB2-servrar (Linux) Kapitel 3. Verifiera installationen Bekräfta installationen av DB2-servrar med hjälp av Första gången i DB2 (Linux och Windows) Verifiera installationen med hjälp av kommandotolken Kapitel 4. DB2-produktlicensiering DB2-produktlicensfiler Registrera en licensnyckel för en DB2-produkt eller -funktion med hjälp av Licenscenter Kontrollera licensanvändning för DB Uppgradera från en utvärderingslicens Del 2. Introduktion till DB2-administration Kapitel 5. Grundläggande administration Skapa en egen databas Allmänt om databaser Skapa en egen databas med guiden Skapa databas med automatiskt underhåll Verifiera den nya databasen Kapitel 6. Automatiskt underhåll Automatisk säkerhetskopiering av databaser...35 Automatisk statistikinsamling Kapitel 7. Administration- och utvecklingsverktyg för DB Grundläggande begrepp för gränssnittsnavigering 39 Introduktion till Styrcenter Konfigurera aviserings- och kontaktlistor Introduktion till Kommandoredigeraren Introduktion till Hälsocenter Introduktion till Uppgiftscenter Introduktion till Journal Introduktion till Konfigurationsassistenten Introduktion till Replikeringscenter Introduktion till Webbkommandocenter Introduktion till Webbhälsocenter Del 3. Bilagor Bilaga A. Installera DB2-servrar med hjälp av svarsfiler Allmänt om svarsfilsinstallation Viktigt om svarsfiler Skapa en svarsfil med installationsguiden för DB2 62 Bilaga B. Språkfunktioner Ändra gränssnittsspråket för DB2 i Windows...65 Ändra gränssnittsspråket för DB2 (Linux) Gränssnittsspråk som kan användas i DB Språk-IDn för körning av installationsguiden för DB2 i ett annat språk Visa kommandot db2setup på ditt eget språk...68 Bilaga C. Installera DB2-fixpaket Tillämpa fixpaket Bilaga D. Avinstallera DB2-produkten 71 Avinstallera DB2-produkten (Windows) Avinstallera DB2-produkten (Linux) Ta bort DB2-produkter med kommandot db2_deinstall eller kommandot doce_deinstall (Linux) Stoppa DB2-förekomster (Linux) Stoppa DB2-administrationsservern (Linux)...73 Ta bort DB2-administrationsservern (Linux...74 Ta bort DB2-förekomster (Linux) Bilaga E. Teknisk information om DB2- databaser Översikt över teknisk DB2-information Kommentarer om dokumentationen Tekniskt DB2-bibliotek i PDF-format Beställa tryckta DB2-böcker Öppna SQL-statushjälp från kommandotolken...81 Copyright IBM Corp 1993, 2006 iii

6 Använda olika versioner av DB2 Informationscenter 81 Visa avsnitt på valfritt språk i DB2 Informationscenter Uppdatera det DB2 Informationscenter som är installerat på datorn eller intranätservern Självstudiekurser för DB Felsökningsinformation för DB Villkor Bilaga F. Anmärkningar Varumärken Index Kontakta IBM iv Komma igång med installation och administration av DB2

7 Om den här boken Den här boken innehåller information om hur du installerar DB2. Den presenterar också DB2 underhåll, administration och utveckling. Om du vill ha fullständig information om DB2 kan du besöka DB2 Informationscenter på Copyright IBM Corp 1993, 2006 v

8 vi Komma igång med installation och administration av DB2

9 Del 1. Introduktion till installationen av DB2 Copyright IBM Corp 1993,

10 2 Komma igång med installation och administration av DB2

11 Kapitel 1. Installationskrav Disk- och minneskrav Diskutrymmeskrav: Diskutrymmeskraven för produkten beror på vilken typ av installation du väljer och vilken typ av filsystem som används. I installationsguiden för DB2 ges dynamiska utrymmesuppskattningar baserat på vilka komponenter som väljs vid vanlig, minimal eller anpassad installation. I Windows kan du behöva mycket mer utrymme på FAT-enheter (File Allocation Table) med stora klusterstorlekar än på NTFS-enheter (New Technology File System). Kom ihåg att ta med diskutrymme för nödvändiga program och kommunikationsprodukter. Minneskrav: Minimikravet för DB2-databassystem är 256 MB RAM. För ett system som kör DB2 och grafiska gränssnittsverktyg för DB2 behövs minst 512 MB RAM. Ett RAMminne på 1 GB rekommenderas för förbättrad prestanda. Kraven inkluderar inte några ytterligare minneskrav för övriga program som körs i systemet. Tänk på följande när du beräknar hur mycket minne som krävs: v För DB2-klientfunktioner gäller minneskraven för en bas på fem samtidiga klientanslutningar. Det krävs ytterligare 16 MB RAM-minne per fem klientanslutningar. v Minneskraven beror på databasens storlek och komplexitet samt på databasaktiviteter och hur många klienter som accessar systemet. I DB2 version 9 förenklas uppgiften med självkonfiguration av minnet genom att värden för flera minneskonfigurationsparametrar anges automatiskt. När den är aktiverad distribuerar minnesjusteringsfunktionen dynamiskt tillgängliga minnesresurser mellan flera minnesanvändare inklusive sortering, paketcache, låslista och buffertpooler. v I Linux rekommenderas ett växlingsutrymme som är dubbelt så stort som RAMminnet. Närliggande begrepp: v Self tuning memory i Performance Guide Introduktion till databasbehörigheter Behörigheter är både ett sätt att gruppera privilegier och att kontrollera underhåll och verktygskörningar för förekomster, databaser och databasobjekt. Användare kan ha administrativ behörighet som ger fullständiga privilegier för en uppsättning databasobjekt, eller så kan de ha systembehörighet som ger fullständiga behörigheter för administration av systemet men som inte tillåter access av data. Copyright IBM Corp 1993,

12 SYSADM är den högsta administrativa behörighetsnivån. I den ingår alla privilegier för databaser i DB2-förekomsten och behörigheten att tilldela och återkalla alla övriga behörigheter och privilegier. DBADM ger administrativ behörighet till en specifik databas. Med den behörigheten kan användaren få åtkomst till och ändra alla objekt i databasen. En användare med DBADM-behörighet kan tilldela och återkalla privilegier på databasen men kan inte tilldela eller återkalla DBADM-behörigheten. SYSCTRL är en behörighet för kontroll av de resurser som används i databashanteraren (t.ex. att skapa och ta bort databaser) men som inte tillåter access av data i databaserna. SYSMAINT är en behörighet att utföra underhåll, t.ex. att starta och avsluta DB2- servern och att säkerhetskopiera och återställa databaser. Den tillåter inte access av data i databaserna. Med LOAD-behörigheten på databasnivå kombinerat med INSERT-privilegiet på en tabell kan en användare läsa in data i den tabellen. Nivån SECADM (säkerhetsadministratör) gäller databasnivån och är den behörighet som krävs för att skapa, ändra och avregistrera säkerhetsetikettkomponenter, säkerhetsregler och säkerhetsetiketter som används till att skydda tabeller. Det är också den behörighet som krävs för att tilldela och återkalla säkerhetsetiketter och undantag samt att tilldela och återkalla privilegiet SETSESSIONUSER. Användare med behörigheten SECADM kan överlåta ägarskapet till objekt som de inte äger. I behörigheten SECADM ingår inget privilegium att få åtkomst till data som lagras i tabeller och inga ytterligare automatiska privilegier. Den kan bara tilldelas av en användare med behörigheten SYSADM. Behörigheten SECADM kan tilldelas till en användare men inte till en grupp eller till PUBLIC. Databasspecifika behörigheter lagras i databaskatalogerna medan systembehörigheter lagras i databashanterarens konfigurationsfil för förekomsten. Du kan använda Styrcenter till att tilldela och återkalla databasbehörigheter. Närliggande begrepp: v Database administration authority (DBADM) i Administration Guide: Implementation v Extended Windows security using DB2ADMNS and DB2USERS groups i Administration Guide: Implementation v LOAD authority i Administration Guide: Implementation v Security administration authority (SECADM) i Administration Guide: Implementation v System administration authority (SYSADM) i Administration Guide: Implementation v System control authority (SYSCTRL) i Administration Guide: Implementation v System maintenance authority (SYSMAINT) i Administration Guide: Implementation 4 Komma igång med installation och administration av DB2

13 Installationskrav för Windows Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) Den absolut senaste informationen om krav finns på adressen v Om du vill installera en DB2-klient eller -serverprodukt måste följande krav på operativsystem, programvara och maskinvara uppfyllas: Tabell 1. Installationskrav för Windows Operativsystem Servicepaket Maskinvara Windows XP Professional (32- bitars) Windows XP Professional x64 Windows 2003 Standard Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Advanced Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Datacenter Edition (32-bitars och 64-bitars) Service Pack 2 eller senare Service Pack 1 eller senare Alla Intel- och AMD-processorer ska kunna köra de Windowsoperativsystem som kan användas (32-bitars och 64-bitars) Fler klientkrav Flera DB2-produkter kommer att kunna användas på Windows 98, Windows ME, Windows NT, och Windows 2000 tills DB2 version 8.1 tas ur drift. För befintliga installationer och nya installationer av DB2-produkter rekommenderas en uppgradering till en nyare version av Windows (t.ex. Windows 2003). Det går inte att installera version 9-klienter i operativsystemen Windows 98, Windows ME eller Windows NT Server 4. Om du vill fortsätta att köra DB2-produkter på äldre versioner av Windows behöver du följande underhållsnivåer: v Windows NT version 4 med Service Pack 6a eller senare v Windows 2000 med Service Pack 4 eller senare v Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 Windows XP Service Pack 1 krävs för körning av DB2-tillämpningar i följande miljöer: v tillämpningar som har COM+-objekt med ODBC; v tillämpningar som använder OLE DB-providern för ODBC med OLE DB-resurspoolning avaktiverad Om du är osäker på om den tillämpningsmiljö du använder är kvalificerad, bör du installera lämplig Windows-servicenivå. Mer information om COM+-problemet finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel: v programvarukrav Kapitel 1. Installationskrav 5

14 v MDAC 2.8 krävs. MDAC 2.8 installeras automatiskt via installationsguiden för DB2, om det inte redan har installerats. Anm: Om en tidigare version av MDAC (t.ex. 2.7) redan är installerad kommer den att uppgraderas till MDAC 2.8 genom DB2-installationen. Vid en vanlig installation installeras MDAC 2.8. Vid en minimal installation installeras inte MDAC 2.8. Vid en anpassad installation installeras MDAC 2.8 endast om du inte har avmarkerat standardalternativet, vilket är att den installeras. Om du avmarkerar MDAC som en del av en anpassad installation kommer den inte att installeras. v Om du tänker använda LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), bör du använda antingen en Microsoft LDAP-klient eller IBM Tivoli Directory Server v6-klienten (även kallad IBM LDAP-klienten, som ingår i DB2). Innan du installerar Microsoft Active Directory måste du utöka katalogschemat med hjälp av verktyget db2schex, som finns på installationsmediet. Microsoft LDAP-klienten medföljer operativsystemet Windows XP och Windows Server v Om du tänker använda Tivoli Storage Manager-funktionerna för säkerhetskopiering och återställning av databaser krävs Tivoli Storage Manager Client version eller senare. För 64-bitars Windows-system behöver du TSM Client API version 5.1. v Om du har IBM Antivirus installerat måste du avaktivera eller avinstallera det innan DB2-installationen kan slutföras. v TCP/IP-funktionerna måste aktiveras för att du ska kunna se onlinehjälpen. v Någon av följande webbläsare krävs för att du ska kunna se onlinehjälpen, köra startguiden för DB2 (setup.exe) och för att köra Första gången i DB2 (db2fs): Internet Explorer 5.5 eller senare Mozilla 1.4 och uppåt Firefox 1.0 och uppåt Netscape 7.0 och uppåt Närliggande begrepp: v Funktionsändringar för 32- och 64-bitars DB2-servrar i Migreringshandbok Närliggande uppgifter: v Översikt över DB2-produktinstallation (Windows) i Introduktionshandbok för DB2-servrar Närliggande referensinformation: v IBM Software Development Kit for Java-nivåer för DB2-produkter i Introduktionshandbok för DB2-servrar v Kommunikationsprotokoll som kan användas i Introduktionshandbok för DB2- klienter 6 Komma igång med installation och administration av DB2

15 Säkerhetsfrågor vid installation av DB2-databashanteraren Säkerhetsfrågor är av största vikt för DB2-administratören, från den tidpunkt då produkten installeras. För att slutföra installationen av DB2 krävs ett användar-id, ett gruppnamn och ett lösenord. I det gränssnittsbaserade installationsprogrammet för DB2 skapas standardvärden för olika användar-idn och för gruppen. Olika standardvärden skapas, beroende på om du installerar på UNIX- eller Windows-plattformar: v På UNIX- och Linux-plattformar: Om du väljer att skapa en DB2-förekomst på sidan för förekomstkonfiguration skapar DB2-installationsprogrammet som standard olika användare för DB2-administrationsservern (dasusr), förekomstägaren (db2inst) samt den avskärmade användaren (db2fenc). Du kan ange andra användarnamn än standardnamnen. I DB2-installationsprogrammet läggs ett tal mellan 1 och 99 till standardanvändarnamnet tills ett användar-id som inte redan finns kan skapas. Om användarna db2inst1 och db2inst2 finns sen tidigare skapar DB2-installationsprogrammet användaren db2inst3. Om ett större tal än 10 används trunkeras teckendelen av namnet i standardanvändar-idt. Om t.ex. användar-idt db2fenc9 finns sen tidigare trunkerar DB2-installationsprogrammet c:et i användar-idt och lägger sedan till 10 (db2fen10). Trunkering sker inte när det numeriska värdet läggs till standardanvändaren för DB2-administrationsservern (t.ex. dasusr24). v På Windows-plattformar skapar DB2-installationsprogrammet som standard användaren db2admin som användare för DB2-administrationsservern, förekomstägaren och de avskärmade användarna (du kan ange ett annat namn under installationen om du vill). Till skillnad från på UNIX-plattformar läggs inget numeriskt värde till användar-idt. Du kan minimera risken att en annan användare än administratören får reda på och använder standardvärdena och använder dem på otillbörligt sätt inom databaser och förekomster genom att ändra standardvärdena under installationen till ett nytt eller befintligt användar-id som du anger. Anm: Vid installationer av svarsfiler används inte standardvärden för användar- IDn eller gruppnamn. De värdena måste anges i svarsfilen. Lösenord är mycket viktiga vid behörighetskontroll av användare. Om inga behörighetskontrollkrav har angetts på operativsystemnivå och databasen använder operativsystemet till behörighetskontroll av användare kommer användarna att kunna ansluta sig. På UNIX-operativsystem kommer t.ex. odefinierade lösenord att behandlas som NULL. I den situationen anses alla användare utan ett definierat lösenord ha ett NULL-lösenord. Ur operativsystemets perspektiv är det en överensstämmelse och användaren valideras och kan ansluta sig till databasen. Använd lösenord på operativsystemnivå om du vill att operativsystemet ska utföra behörighetskontroll av användare för databasen. Om du använder DB2 Data Partitioning Feature (DPF) i UNIX-operativsystemsmiljöer använder DB2-databashanteraren som standard verktyget rsh till att köra vissa kommandon på fjärrnoder. Med verktyget rsh överförs lösenord i okrypterad textform över nätverket. Något som kan vara en säkerhetsrisk om DB2-servern inte är i ett skyddat nätverk. Du kan använda registervariabeln DB2RSHCMD till att ange fjärrskalprogrammet till ett mer säkert alternativ och på så sätt undvika den här säkerhetsrisken. Ett exempel på ett mer säkert alternativ är ssh. Läs dokumentationen för registervariabeln DB2RSHCMD för information om begränsningar av fjärrskalkonfigurationerna. Kapitel 1. Installationskrav 7

16 Efter installationen av DB2 databas-hanteraren granskar du och vid behov ändrar de standardbehörigheter som tilldelats användare. Som standard vid installationsprocessen tilldelas följande användare systemadministrationsbehörighet (SYSADM) på varje operativsystem: Windows-miljöer Ett giltigt DB2-databasanvändarnamn som tillhör gruppen Administratörer. UNIX-plattformar Ett giltigt DB2-databasanvändarnamn som tillhör den primära gruppen med förekomstanvändare. SYSADM-behörigheter är den mest kraftfulla uppsättningen behörigheter inom DB2 databas-hanteraren. Det innebär att du kanske inte vill att alla de användarna ska ha SYSADM-behörigheter som standard. DB2 ger administratören möjlighet att tilldela och återkalla behörigheter till/från grupper och enskilda användar-idn. Genom att uppdatera konfigurationsparametern sysadm_group kan administratören styra vilken grupp användare som har SYSADM-behörigheter. Du måste följa riktlinjerna nedan för att slutföra säkerhetskraven för både installationen av DB2 och efterföljande förekomst- och databasskapande. Varje grupp som definieras som systemadministrationsgrupp (genom att uppdatera sysadm_grupp) måste finnas. Av namnet på gruppen bör tydligt framgå att det är den grupp som skapats för förekomstägare. Användar-IDn och grupper som tillhör den här gruppen har systemadministratörsbehörighet för sina respektive förekomster. Administratören bör överväga att skapa ett användar-id för förekomstägare som enkelt kan identifieras som kopplat till en viss förekomst. Användar-IDt bör ha namnet på den SYSADM-grupp som skapats ovan som en av sina grupper. Det kan också rekommenderas att användar-idt för förekomstägare enbart används som en medlem i förekomstägargruppen och inte i någon annan grupp. På så sätt bör spridningen kunna kontrolleras av användar-idn och grupper som kan ändra förekomsten eller något objekt inom förekomsten. Det användar-id som skapats måste kopplas till ett lösenord för behörighetskontroll innan åtkomst ges till data och databaser inom förekomsten. När du skapar ett lösenord rekommenderas du följa din organisations riktlinjer för lösenordsnamngivning. Anm: Ett bra sätt att undvika att genom misstag ta bort eller skriva över förekomstkonfiguration eller andra filer är att som administratör överväga att för dagliga administrationsuppgifter som utförs direkt på servern använda ett annat användarkonto som inte hör till samma primära grupp som förekomstanvändaren. Närliggande begrepp: v General naming rules i Administration Guide: Implementation v User, user ID and group naming rules i Administration Guide: Implementation v Authentication i Administration Guide: Planning v Authorization i Administration Guide: Planning v Naming rules in a Unicode environment i Administration Guide: Implementation v Naming rules in an NLS environment i Administration Guide: Implementation v Location of the instance directory i Administration Guide: Implementation 8 Komma igång med installation och administration av DB2

17 v UNIX platform security considerations for users i Administration Guide: Implementation v Windows platform security considerations for users i Administration Guide: Implementation Närliggande referensinformation: v Communications variables i Performance Guide Bevilja användarrättigheter i Windows I det här avsnittet beskrivs de steg som behövs för att bevilja en användare rättigheter i Windows. Specifika användarrättigheter rekommenderas för användarkonton som behövs för installation och inställning av DB2. Förutsättningar: Du måste vara påloggad som lokal administratör om du ska kunna bevilja avancerade användarrättigheter i Windows. Procedur: 1. Klicka på Start och välj Kör Skriv secpol.msc och klicka på OK. 3. Välj Lokal säkerhetsprincip. 4. Utöka objektet Lokala principer i rutan till vänster och välj sedan Tilldelning av användarrättigheter. 5. Välj den användarrättighet du vill tilldela i den högra rutan. 6. Välj Åtgärd Säkerhet på menyn. 7. Klicka på Lägg till och markera sedan den användare eller grupp som du vill ge behörighet till och klicka på Lägg till. 8. Klicka på OK. Om datorn tillhör en Windows eller Windows Server 2003-domän kan domänanvändarrättigheterna åsidosätta de lokala inställningarna. I sådana fall måste nätverksadministratören utföra ändringarna i användarrättigheterna. Närliggande begrepp: v User, user ID and group naming rules i Administration Guide: Implementation Närliggande referensinformation: v Användarkonton som krävs för att installera DB2-serverprodukter i Windows i Introduktionshandbok för DB2-servrar Anmärkningar om gruppen DB2-systemadministratörer (Windows) Som standard beviljas SYSADM-behörighet till alla giltiga DB2-användarkonton som tillhör gruppen Administratörer på den dator där kontot definieras. Om kontot är ett lokalt konto, så måste det tillhöra den lokala gruppen Administratörer. Om kontot är ett domänkonto måste det tillhöra administratörsgruppen på domänkontrollanten eller den lokala administratörsgruppen. Kapitel 1. Installationskrav 9

18 Om en användare t.ex. loggar på ett domänkonto och försöker accessa en DB2-databas går DB2-databasservern till en domänkontrollant för att räkna upp grupper (inklusive administratörsgruppen). Du kan tvinga DB2-databasservern att alltid utföra gruppsökning på lokal dator genom att ställa in registervariabeln DB2_GRP_LOOKUP=local och lägga till domänkontona (eller globala grupper) till den lokala gruppen. Om en domänanvändare ska ha SYSADM-behörighet måste den tillhöra den lokala administratörsgruppen eller administratörsgruppen på domänkontrollanten. Eftersom DB2-databasservern alltid kontrollerar behörigheten på den dator där kontot har definierats innebär ett tillägg av en domänanvändare i den lokala administratörsgruppen inte att servern beviljar domänanvändaren SYSADM-behörighet till den här gruppen. Om du vill slippa lägga till domänanvändaren i gruppen Administratörer på domänkontrollanten skapar du en global grupp och lägger till de domänanvändare som du vill tilldela SYSADM-behörighet i den. Uppdatera sedan DB2-konfigurationsparametern SYSADM_GROUP med namnet på den globala gruppen. Du uppdaterar DB2-konfigurationsparametern genom att ange följande kommandon: db2 update dbm cfg using sysadm_group global_group db2stop db2start Närliggande begrepp: v System administration authority (SYSADM) i Administration Guide: Implementation Närliggande referensinformation: v sysadm_group - System administration authority group name configuration parameter i Performance Guide Utöka katalogschemat (Windows) Om du tänker använda katalogserverfunktionen LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) med Windows 2000 eller Windows-server 2003 bör du utöka Active Directory-schemat så att det innehåller DB2-objektklasser och attributsdefinitioner. Åtgärden bör utföras innan du installerar några DB2-produkter. Med en utökning av katalogschemat säkerställer du att: v Standardförekomsten av DB2, som skapades under installationen, katalogiseras som en DB2-nod i Active Directory, förutsatt att installationsanvändar-idt hade tillräckliga behörigheter för att skriva till Active Directory. v Alla databaser som användaren skapar efter installationen katalogiseras automatiskt i Active Directory. Om du bestämmer dig för att installera DB2-produkten och skapa databaser innan du utökar katalogschemat måste du manuellt registrera noden och katalogisera databaserna. Krav: Ditt användarkonto för Windows måste ha behörigheten Schemaadministratör. 10 Komma igång med installation och administration av DB2

19 Procedur: Installationskrav för Linux Så här utökar du katalogschemat: 1. Logga på domänkontrollanten. 2. Kör programmet db2schex.exe från installations-cd-skivan med ett användarkonto som har behörigheten Schemaadministration. Så här kan du köra programmet utan att logga av och logga på igen: runas /user:mydomain\administrator x:\db2\windows\utilities\db2schex.exe där x: representerar enhetsbokstaven för CD-enheten. När du har kört db2schex.exe kan du fortsätta installationen av DB2-produkten. Närliggande referensinformation: v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) på sidan 5 v CATALOG LDAP DATABASE command i Command Reference v REGISTER command i Command Reference Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) Den absolut senaste informationen om krav finns på adressen Den senaste informationen om användbara Linux-distributioner finns på adressen De operativsystem som kan användas med Linux är bland annat följande: v Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4) Update 2 v SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9) Service Pack 2 Om du vill installera en DB2-klient- eller -serverprodukt måste följande krav på distribution, maskinvara och kommunikation uppfyllas: Tabell 2. Krav för Linux Distributionskrav Du måste uppdatera kärnkonfigurationsparametrarna när du förbereder Linux-distributionen. Standardvärdena för vissa kärnparametrar är inte tillräckliga för körning av ett DB2-databassystem. Du kan också ha andra produkter eller tillämpningar som kräver Linux-systemresurser. Du bör ange kärnkonfigurationsparametrarna baserat på vad som krävs i Linux-systemets arbetsmiljö. Kärnkonfigurationsparametrarna anges i /etc/ sysctl.conf. Se avsnittet Ändra kärnparametrar (Linux) i DB2 Informationscenter. Maskinvara DB2-serverprodukter kan användas i: v x86 (Intel Pentium, Intel Xeon och AMD Athlon) v x86 64 (Intel EM64T och AMD64) v IA64 (Intel Itanium 2 eller högre) v POWER (alla iseries eller pseries som kan använda Linux) v (Endast server)eserver zseries. DPF (Database Partitioning Feature) kan inte användas. v (Endast klient)64-bitars zseries eller System z9-paket. I användarhandboken för systemet finns information om hur du ställer in och aktiverar de här parametrarna med hjälp av kommandot sysctl. Kapitel 1. Installationskrav 11

20 Paketkrav (endast server): I följande tabell visas paketkraven för SUSE Linux och Red Hat-distributioner för DB2 version 9 partitionerade servrar. v Paketet pdksh Korn-skal behövs för alla DB2-system. v Ett fjärranslutet skalverktyg behövs för partitionerade databassystem. I DB2 kan följande fjärranslutna skalverktyg användas: rsh ssh Som standard används rsh av DB2 vid körning av kommandon på fjärranslutna DB2-noder, t.ex. vid start av fjärransluten DB2-databaspartition. Om du vill använda DB2-standard måste rsh-server-paketet installeras (se nedanstående tabell). En jämförelse av rsh och ssh finns i avsnittet Security issues when installing DB2 i handboken Administration Guide: Implementation. Om du väljer att köra rsh måste även inetd (eller xinetd) installeras och köras. Om du väljer att köra ssh måste du ställa in registervariabeln DB2RSHCMD omedelbart när installationen av DB2 är slutförd. Om den här registervariabeln inte ställs in används rsh. Mer information om registervariabeln DB2RSHCMD finns i boken Performance Guide. v NFS-funktionspaketet nfs-utils krävs för partitionerade databassystem. Alla nödvändiga paket ska installeras och konfigureras innan du fortsätter med inställningen av DB2. Allmän information om Linux finns i dokumentationen för Linux-distributionen. Paketkrav för SUSE Linux Paketnamn Beskrivning pdksh Korn Shell. Det här paketet krävs för partitionerade databasmiljöer. openssh Paketet innehåller en uppsättning serverprogram som låter användare köra kommandon på (och från) fjärranslutna datorer via ett säkert skal. Paketet behövs inte om du använder standardkonfigurationen av DB2 med rsh. rsh-server Det här paketet innehåller en uppsättning serverprogram som gör det möjligt för användarna att köra kommandon på fjärrdatorer, logga in på andra datorer och kopiera filer mellan datorer (rsh, rexec, rlogin och rcp).paketet behövs inte om du konfigurerar DB2 för användning med ssh. nfs-utils Network File System-supportpaket. Medger access till lokala filer från fjärrdatorer. Paketkrav för Red Hat Katalog Paketnamn Beskrivning /System Environment/Shell pdksh Korn Shell. Det här paketet krävs för partitionerade databasmiljöer. /Applications/Internet openssh Paketet innehåller en uppsättning klientprogram som låter användare köra kommandon på fjärrdator via ett säkert skal. Paketet behövs inte om du använder standardkonfigurationen av DB2 med rsh. 12 Komma igång med installation och administration av DB2

DB2. Introduktionshandbok för DB2-servrar. DB2 version 9 GC14-0101-00

DB2. Introduktionshandbok för DB2-servrar. DB2 version 9 GC14-0101-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Introduktionshandbok för DB2-servrar GC14-0101-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Introduktionshandbok för DB2-servrar GC14-0101-00 Innan du

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 Innan du använder den här

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2 Universal Database Express Edition

Introduktionshandbok för DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2 Uniersal Database Express Edition Version 8.2 GC14-0089-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2 Uniersal Database Express Edition

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

FileMaker Server 8 Advanced

FileMaker Server 8 Advanced FileMaker Server 8 Advanced Installationshandbok för webbpublicering Viktigt! Se sidan 13 för Installera snabbstart 2004-2005 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 Innan du anänder den här informationen

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer