Steg-för-steg-guide för Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Steg-för-steg-guide för Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2"

Transkript

1 Steg-för-steg-guide för Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 Microsoft Corporation Författare: Anita Taylor Redaktör: Theresa Haynie Sammanfattning Den här guiden innehåller detaljerade instruktioner om hur du installerar Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 (WSUS 3.0 SP2) med antingen Serverhanteraren i Windows eller filen WSUSSetup.exe. Den innehåller också grundläggande instruktioner om konfiguration av WSUS 3.0 SP2 med hjälp av antingen Serverhanteraren i Windows eller guiden WSUSserverkonfiguration.

2 Upphovsrättsmeddelande Informationen i det här dokumentet, bland annat URL:er och andra referenser till webbplatser, kan ändras utan föregående meddelande. Såvida inte annat anges är alla företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och händelser som förekommer i exemplen fiktiva. Alla likheter med verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser eller händelser är oavsiktliga. Ansvaret för att upphovsrättslagar följs ligger på användaren. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras, lagras eller infogas i ett informationssystem eller överföras i någon form, med något medel (elektroniska eller mekaniska medier, fotokopiering, inspelning eller någon annan form av reproduktion) eller för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Microsoft Corporation. För innehållet i detta dokument kan Microsoft inneha patent, patentansökningar, varumärken, copyright eller andra rättigheter som regleras av upphovsrättslagar. Innehav av detta dokument medför inga rättigheter till patent, varumärken, copyright eller andra upphovsrättsskyddade produkter utöver vad som uttryckligen anges i ett skriftligt licensavtal med Microsoft Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Active Directory, ActiveX, Authenticode, Excel, InfoPath, Internet Explorer, MSDN, Outlook, Visual Studio, Win32, Windows, Windows Server och Windows Vista är varumärken som tillhör företag i Microsoft-gruppen. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

3 Innehåll Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP Ytterligare referenser... 5 Steg 1: Bekräfta installationskraven för WSUS 3.0 SP Krav på servermaskinvara och serverprogramvara för att installera WSUS 3.0 SP Krav på klientprogramvara... 6 Behörigheter... 6 Förbereda för installation av WSUS 3.0 SP Nästa steg... 7 Ytterligare resurser... 7 Steg 2: Installera WSUS Server eller administrationskonsolen... 7 Om du använder Serverhanteraren... 8 Om du använder filen WSUSSetup.exe... 8 Använda installationsguiden för WSUS 3.0 SP Nästa steg... 9 Ytterligare resurser... 9 Steg 3: Konfigurera nätverksanslutningarna... 9 Nästa steg Ytterligare resurser Steg 4: Konfigurera uppdateringar och synkronisering Steg 4 Procedurer Om du använder konfigurationsguiden i Windows Server Update Services Om du använder administrationskonsolen för WSUS Nästa steg Ytterligare resurser Steg 5: Konfigurera klientuppdateringar Steg 5 Procedurer Nästa steg Ytterligare resurser Steg 6: Konfigurera datorgrupper Steg 6 Procedurer Nästa steg Ytterligare resurser Steg 7: Godkänna och distribuera WSUS-uppdateringar Steg 7 Procedurer... 20

4 Ytterligare resurser... 21

5 Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2) är en heltäckande lösning för hantering av uppdateringar i nätverket. Den här handboken innehåller instruktioner om de grundläggande installations- och distributionsåtgärder som krävs för att börja använda WSUS 3.0 SP2 i nätverket. Handboken innehåller följande avsnitt: Steg 1: Bekräfta installationskraven för WSUS 3.0 SP2. Steg 2: Installera WSUS Server eller administrationskonsolen Steg 3: Konfigurera nätverksanslutningarna Steg 4: Konfigurera uppdateringar och synkronisering Steg 5: Konfigurera klientuppdateringar Steg 6: Konfigurera datorgrupper Steg 7: Godkänna och distribuera WSUS-uppdateringar Ytterligare referenser WSUS 3.0 SP2 är en lösning för uppdateringshantering som innehåller många funktioner. Fullständig information om hur du installerar och använder WSUS finns i följande: WSUS-distributionshandboken på WSUS-operatörshandboken på Viktigt för WSUS på Direkthjälpen i administrationskonsolen för WSUS. Steg 1: Bekräfta installationskraven för WSUS 3.0 SP2 Innan du installerar eller uppgraderar till Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2) ska du bekräfta att både servern och klientdatorerna uppfyller systemkraven för WSUS 3.0 SP2 och att du har tillräckliga behörigheter för att slutföra installationen. Krav på servermaskinvara och serverprogramvara för att installera WSUS 3.0 SP2 1. Bekräfta att servern uppfyller WSUS 3.0 SP2-systemkraven för maskinvara, operativsystem och annan obligatorisk programvara. Systemkraven finns i Viktigt för WSUS 3.0 SP2 på 5

6 Om du använder Serverhanteraren för att installera WSUS 3.0 SP2 Server kan du bekräfta att programvarukraven uppfylls genom att följa stegen i avsnittet Förbereda för installation av WSUS 3.0 SP2. 2. Om du installerar roller eller programvara som kräver att servern startas om när installationen har slutförts, ska du starta om servern innan du installerar WSUS 3.0 SP2. Krav på klientprogramvara Automatiska uppdateringar fungerar som för WSUS 3.0. För Automatiska uppdateringar finns inga maskinvarukrav förutom en nätverksanslutning. 1. Bekräfta att den dator där du installerar Automatiska uppdateringar uppfyller WSUS 3.0 SP2- systemkraven för klientdatorer. Systemkraven finns i Viktigt för WSUS 3.0 SP2 på 2. Om du installerar programvaruuppdateringar som kräver att datorn startas om, ska du starta om datorn innan du installerar WSUS 3.0 SP2. Behörigheter Följande behörigheter krävs för de angivna användarna och katalogerna: 1. Kontot NT Authority\Network Service måste ha behörigheten Fullständig behörighet för följande mappar för att snapin-modulen Administration av WSUS ska kunna visas korrekt: %windir%\microsoft.net\framework\v \temporary ASP.NET Files %windir%\temp 2. Bekräfta att det konto som du tänker använda för att installera WSUS 3.0 SP2 är medlem i den lokala gruppen Administratörer. Förbereda för installation av WSUS 3.0 SP2 Om du använder Windows 7 eller Windows Server 2008 SP2 kan du installera WSUS 3.0 SP2 från Serverhanteraren. Om du använder något annat operativsystem som stöds, eller om du endast ska installera administrationskonsolen för WSUS, går du till nästa avsnitt i den här handboken för att installera WSUS 3.0 SP2 med hjälp av filen WSUSSetup.exe. Så här förbereder du för installation av WSUS 3.0 SP2 Server med hjälp av Serverhanteraren 1. Logga in på den server där du ska installera WSUS 3.0 SP2 med ett konto som är medlem i den lokala gruppen Administratörer. 2. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Serverhanteraren. 3. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning i rutan till höger i fönstret Serverhanteraren. 6

7 4. Om sidan Innan du börjar visas klickar du på Nästa. 5. Kontrollera att Programserver och Webbserver (IIS) har markerats på sidan Välj serverroller. Om de har markerats ägnar du resten av det här steget till att bekräfta att de serverroller som krävs har markerats. Annars installerar du Programserver och Webbserver (IIS) enligt följande. a. Markera Programserver och Webbserver (IIS) på sidan Välj serverroller. Klicka på Nästa. b. Om du installerar rolltjänster för Programserver klickar du på Nästa på sidan Programserver. Acceptera standardinställningarna på sidan Rolltjänster för Programserver och klicka sedan på Nästa. c. Om du installerar rolltjänster för Webbserver (IIS) klickar du på Nästa på sidan Webbserver (IIS). Utöver standardinställningarna på sidan Rolltjänster för Webbserver (IIS) markerar du ASP.NET, Windows-autentisering, Komprimering av dynamiskt innehåll och IIS 6-kompatibilitetshantering. Om guiden Lägg till roller visas klickar du på Lägg till nödvändiga rolltjänster. Klicka på Nästa. d. Klicka på Installera på sidan Bekräfta installationsinställningarna. e. Kontrollera att meddelandet Installationen har slutförts visas på sidan Installationsresultat för de rolltjänster som har installerats i det här steget och klicka sedan på Stäng. Nästa steg Steg 2: Installera WSUS Server eller administrationskonsolen. Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Steg 2: Installera WSUS Server eller administrationskonsolen När du har kontrollerat att servern uppfyller minimisystemkraven och att de kontobehörigheter som krävs har beviljats, är du klar att installera Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Starta installationen av WSUS 3.0 SP2 genom att följa instruktionerna för det operativsystem och den typ av installation (antingen med Serverhanteraren eller filen WSUSSetup.exe) som du använder. 7

8 Om du använder Serverhanteraren Så här startar du installationen av WSUS 3.0 SP2 Server med hjälp av Serverhanteraren 1. Logga in på den server där du ska installera WSUS 3.0 SP2 med ett konto som är medlem i den lokala gruppen Administratörer. 2. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Serverhanteraren. 3. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning i rutan till höger i fönstret Serverhanteraren. 4. Om sidan Innan du börjar visas klickar du på Nästa. 5. Markera Windows Server Update Services på sidan Välj serverroller. 6. Klicka på Nästa på sidan Windows Server Update Services. 7. Klicka på Installera på sidan Bekräfta installationsinställningarna. 8. När installationsguiden för WSUS 3.0 SP2 startar hoppar du över nästa avsnitt och går till proceduren Så här fortsätter du att installera WSUS 3.0 SP2. Om du använder filen WSUSSetup.exe Så här startar du installationen av WSUS 3.0 SP2 Server eller administrationskonsolen för WSUS 3.0 SP2 med hjälp av filen WSUSSetup.exe 1. Logga in på den server där du ska installera WSUS 3.0 SP2 med ett konto som är medlem i den lokala gruppen Administratörer. 2. Dubbelklicka på installationsfilen WSUSSetup.exe. 3. När installationsguiden för Windows Server Update Services 3.0 SP2 startar går du till proceduren Så här fortsätter du att installera WSUS 3.0 SP2. Använda installationsguiden för WSUS 3.0 SP2 Installationsguiden för WSUS startas med Serverhanteraren eller med filen WSUSSetup.exe. Så här fortsätter du att installera WSUS 3.0 SP2 1. Klicka på Nästa på välkomstsidan i installationsguiden för Windows Server Update Services Klicka på Fullständig serverinstallation inklusive administratörskonsol på sidan Val av installationsläge om du vill installera WSUS-servern på de här datorn, eller på Enbart administratörskonsol om du endast vill installera administrationskonsolen. 3. Läs igenom villkoren på sidan Licensavtal, klicka på Jag accepterar villkoren i licensavtalet och sedan på Nästa. 8

9 4. Du kan ange varifrån klienterna ska hämta uppdateringar på sidan Välj källa för uppdateringar i installationsguiden. Som standard är kryssrutan Spara uppdateringar lokalt markerad och uppdateringarna sparas på WSUS-servern på den plats som du anger. Om du avmarkerar kryssrutan Spara uppdateringar lokalt hämtas godkända uppdateringar till klientdatorerna genom att de ansluts till Microsoft Update. Markera ditt val och klicka sedan på Nästa. 5. På sidan Databasalternativ markerar du det program som används för att hantera WSUS 3.0-databasen. Som standard installeras Windows Internal Database av installationsguiden. Om du inte vill använda Windows Internal Database anger du en instans av SQL Server för WSUS som ska användas genom att klicka på Använd en befintlig databasserver på datorn eller Använder en befintlig databasserver på en fjärrdator. Ange instansnamnet i lämplig ruta. Instansnamnet ska visas som ett <servernamn>\<instansnamn>, där servernamn är namnet på servern och instansnamn är namnet på SQL-instansen. Markera ditt val och klicka sedan på Nästa. 6. Om du har valt att ansluta till SQL Server görs ett försök att ansluta WSUS till den angivna instansen av SQL Server på sidan Ansluter till SQL Server-instans. När anslutningen har upprättats fortsätter du genom att klicka på Nästa. 7. På sidan Val av webbplats anger du vilken webbplats som ska användas av WSUS. Om du vill använda standardwebbplatsen på port 80 markerar du Använd den befintliga standardwebbplatsen i IIS. Om du redan har en webbplats på port 80 kan du skapa en alternativ webbplats på port 8530 genom att markera Skapa en webbplats för Windows Server Update Services 3.0 SP2. Klicka på Nästa. 8. Gå igenom de gjorda valen på sidan Installation av Microsoft Windows Server Update Services kan påbörjas och klicka på Nästa. 9. På den sista sidan i installationsguiden anges om installationen av WSUS har slutförts eller inte. När du har klickat på Slutför startas konfigurationsguiden. Nästa steg Steg 3: Konfigurera nätverksanslutningarna. Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Steg 3: Konfigurera nätverksanslutningarna När du har installerat Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2) startas konfigurationsguiden automatiskt. Du kan också köra guiden senare på sidan Alternativ i administrationskonsolen för WSUS. 9

10 Innan du påbörjar konfigureringen måste du se till att du har svaren på följande frågor: 1. Är serverns brandvägg konfigurerad så att klienterna kan få tillgång till servern? 2. Kan den här datorn ansluta till den överordnade servern (till exempel Microsoft Update)? 3. Har du namnet på proxyservern och användarautentiseringsuppgifterna för proxyservern till hands, om du skulle behöva dem? Som standard är WSUS 3.0 SP2 konfigurerat för att hämta uppdateringar från Microsoft Update. Om det finns en proxyserver i nätverket kan du konfigurera WSUS 3.0 SP2 för att använda proxyservern. Om det finns en brandvägg mellan WSUS och Internet kan du behöva konfigurera den så att det går att hämta uppdateringar till WSUS. Obs! Även om det krävs Internetanslutning för att hämta uppdateringar från Microsoft Update, kan du med WSUS importera uppdateringar till nätverk som inte är anslutna till Internet. Steg 3 innehåller följande procedurer: Konfigurera brandväggen. Ange hur servern ska hämta uppdateringarna (från Microsoft Update eller från en annan WSUS-server). Konfigurera proxyserverinställningar så att uppdateringar kan hämtas till WSUS. Så här konfigurerar du brandväggen Om företaget har en brandvägg mellan WSUS och Internet kan du behöva konfigurera den så att uppdateringar kan hämtas till WSUS. WSUS-servern använder port 80 för HTTP-protokollet och port 443 för HTTPS-protokollet när uppdateringar hämtas från Microsoft Update. Inställningarna är inte konfigurerbara. Om organisationen inte tillåter att port 80 eller 443 öppnas för alla adresser kan du begränsa åtkomsten till att gälla följande domäner, så att kommunikationen fungerar mellan WSUS, Automatiska uppdateringar och Microsoft Update:

11 Obs! Dessa instruktioner om hur du konfigurerar brandväggen avser företagsbrandväggar som är placerade mellan WSUS och Internet. Eftersom all nätverkstrafik till och från WSUS initieras av WSUS behöver du inte konfigurera Windows-brandväggen på WSUSservern. Även om anslutningen mellan Microsoft Update och WSUS kräver att portarna 80 och 443 är öppna, kan du konfigurera flera WSUS-server för synkronisering med en egen port. I de följande två procedurerna förutsätts det att du använder konfigurationsguiden. I ett senare avsnitt i det här steget får du lära dig att starta snapin-modulen Administration av WSUS och konfigurera servern på sidan Alternativ. Så här anger du hur servern ska hämta uppdateringar 1. Välj överordnad server genom att klicka på Nästa i konfigurationsguiden efter att du har gått med i programmet för kvalitetsförbättring av Microsoft Update. 2. Om du väljer att synkronisera från Microsoft Update är du klar med sidan Alternativ. Klicka på Nästa eller välj Ange proxyserver i navigeringsfönstret. 3. Om du väljer att synkronisera från en annan WSUS-server, anger du servernamnet och porten som servern använder för att kommunicera med den överordnade servern. 4. Om du vill använda SSL markerar du kryssrutan Använd SSL vid synkronisering av uppdateringsinformation. I så fall ska servrarna använda port 443 för synkroniseringen. (Kontrollera att både den här servern och den överordnade servern stöder SSL.) 5. Om detta är en replikserver markerar du kryssrutan Det här är en replik av den överordnade servern. 6. Du är nu klar med konfigurationen av den överordnade servern. Klicka på Nästa eller välj Ange proxyserver i det vänstra navigeringsfönstret. Så här konfigurerar du inställningar för proxyserver 1. Markera kryssrutan Använd en proxyserver vid synkronisering på sidan Ange proxyserver i konfigurationsguiden och skriv sedan proxyserverns namn och portnummer (port 80 som standard) i motsvarande rutor. 2. Om du vill ansluta till proxyservern med särskild användaridentifiering markerar du kryssrutan Använd användaridentifiering för att ansluta till proxyservern och anger sedan användarnamn, domän och användarens lösenord i respektive rutor. Om du vill aktivera grundläggande autentisering för användaranslutningen till proxyservern markerar du kryssrutan Tillåt grundläggande autentisering (lösenordet skickas i klartext). 3. Du är nu klar med konfigurationen av proxyservern. Klicka på Nästa för att gå till nästa sida, där du kan börja konfigurera synkroniseringsprocessen. I de följande två procedurerna förutsätts det att du använder snapin-modulen Administration av WSUS för konfigurationen. I de här två procedurerna visas hur du startar snapin-modulen Administration av WSUS och konfigurerar servern på sidan Alternativ. 11

12 Så här startar du administrationskonsolen för WSUS Starta administrationskonsolen för WSUS genom att klicka på Start, peka på Alla program, på Administrationsverktyg och sedan klicka på Microsoft Windows Server Update Services 3.0. Obs! Om du ska kunna använda alla funktioner i konsolen måste du logga in som medlem av säkerhetsgruppen WSUS-administratörer eller den lokala säkerhetsgruppen Administratörer på den server där WSUS har installerats. Medlemmar av säkerhetsgruppen WSUS-rapportörer har skrivskyddad åtkomst till konsolen. Så här anger du en uppdateringskälla och proxyserver 1. Klicka på Alternativ i det vänstra fönstret under namnet på den här servern i WSUSkonsolen och klicka sedan på Uppdateringskälla och proxyserver i fönstret i mitten. En dialogruta med flikarna Uppdateringskälla och Proxyserver visas. 2. Välj varifrån den här servern ska hämta uppdateringar på fliken Uppdateringskälla. Om du väljer att synkronisera från Microsoft Update (standardvärdet) är du klar i och med denna guidesida. 3. Om du väljer att synkronisera från en annan WSUS-server måste du ange den port som servrarna ska kommunicera genom (standardvärdet är port 80). Om du väljer en annan port måste du se till att båda servrarna kan använda den porten. 4. Du kanske också måste ange om du vill använda SSL när du synkroniserar från den överordnade WSUS-servern. I så fall kommer användarna att använda port 443 när de synkroniserar från den överordnade servern. 5. Om den här servern är en replik av den andra WSUS-servern markerar du kryssrutan Det här är en replik av den överordnade servern. I detta fall måste alla uppdateringar bara godkännas på den överordnade WSUS-servern. 6. På fliken Proxyserver markerar du kryssrutan Använd proxyserver vid synkronisering och skriver sedan proxyserverns namn och portnummer (standard är port 80) i respektive rutor. 7. Om du vill ansluta till proxyservern med särskild användaridentifiering markerar du kryssrutan Använd användaridentifiering för att ansluta till proxyservern och anger sedan användarnamn, domän och användarens lösenord i respektive rutor. Om du vill aktivera grundläggande autentisering för användare som ansluter till proxyservern markerar du kryssrutan Tillåt grundläggande autentisering (lösenordet skickas i klartext). 8. Spara inställningarna genom att klicka på OK. Nästa steg Steg 4: Konfigurera uppdateringar och synkronisering. 12

13 Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Steg 4: Konfigurera uppdateringar och synkronisering I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar en uppsättning uppdateringar som du vill hämta med hjälp av Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Steg 4 Procedurer Du kan utföra de här procedurerna med hjälp av antingen konfigurationsguiden för WSUS eller administrationskonsolen för WSUS. 1. Sparar och hämtar information om den överordnade servern och proxyservern. 2. Välj språk för uppdateringarna. 3. Markera för vilka produkter som du vill ta emot uppdateringar. 4. Välj klassificeringar för uppdateringarna. 5. Anger synkroniseringsschema för servern. När du har konfigurerat nätverksanslutningen kan du hämta uppdateringar genom att synkronisera WSUS-servern. Synkroniseringen påbörjas när WSUS-servern kontaktar Microsoft Update. När kontakten är etablerad kontrollerar WSUS om det har kommit några nya uppdateringar sedan den senaste synkroniseringen genomfördes. När du synkroniserar WSUSservern för första gången är alla uppdateringar tillgängliga och kan godkännas för installation. Den första synkroniseringen kan ta lång tid. I procedurerna i det här avsnittet beskrivs synkronisering med standardinställningar. WSUS 3.0 SP2 innehåller också alternativ för att minimera bandbreddsanvändningen under synkronisering. Om du använder konfigurationsguiden i Windows Server Update Services I procedurerna i steg 3 slutförde du konfigureringen av den överordnade servern och proxyservern. Följande uppsättning procedurer börjar på sidan Anslut till överordnad server i den konfigurationsguiden. Så här sparar du och hämtar information om den överordnade servern och proxyservern 1. Klicka på knappen Starta anslutning på sidan Anslut till överordnad server i konfigurationsguiden. Då både sparas och överförs inställningarna och information om 13

14 tillgängliga uppdateringar samlas in. 2. Medan anslutningen upprättas kan knappen Avsluta anslutning användas. Om det uppstår problem med anslutningen klickar du på Avsluta anslutning, korrigerar problemen och startar om anslutningen. 3. Klicka på Nästa när hämtningen har slutförts. Så här väljer du uppdateringsspråk 1. På sidan Välj språk kan du välja att ta emot uppdateringar för alla språk eller för en begränsad uppsättning språk. Du kan spara diskutrymme genom att markera en begränsad uppsättning språk, men det är viktigt att du väljer alla språk som behövs på alla klienter för den här WSUS-servern. Om du väljer att endast hämta uppdateringar för vissa språk markerar du Hämta endast uppdateringar på följande språk och markerar sedan de språk som du vill ha uppdateringar för. 2. Klicka på Nästa. Så här väljer du uppdateringsprodukter 1. På sidan Välj produkter kan du ange vilka produkter som du vill ha uppdateringar för. Markera produktkategorier, till exempel Windows, eller vissa produkter, till exempel Windows Server När du markerar en produktkategori markeras alla produkter i den kategorin. 2. Klicka på Nästa. Så här väljer du uppdateringsklassificeringar 1. På sidan Välj klassificeringar kan du välja de uppdateringsklassificeringar som du vill hämta. Du kan välja alla klassificeringar eller en begränsad uppsättning av dem. 2. Klicka på Nästa. Så här konfigurerar du synkroniseringsschemat 1. På sidan Ange synkroniseringsschema väljer du huruvida du vill utföra synkronisering manuellt eller automatiskt. Om du väljer Synkronisera manuellt måste du starta synkroniseringsprocessen från administrationskonsolen för WSUS. Om du väljer Synkronisera automatiskt synkroniseras WSUS-servern vid angivna intervall. Ange tiden för Första synkroniseringen och ange det antal Synkroniseringar per dag som du vill att servern ska utföra. Om du till exempel anger att fyra synkroniseringar per dag ska utföras, med början klockan 03:00, utförs synkroniseringar vid 03:00, 09:00, 15:00 och 21: Klicka på Nästa. 14

15 3. Du kan starta administrationskonsolen för WSUS på sidan Slutfört genom låta kryssrutan Starta administrationskonsolen för Windows Server Update Services vara markerad och du kan starta den första synkroniseringen genom att låta kryssrutan Påbörja inledande synkronisering vara markerad. 4. Klicka på Slutför. Viktigt! Du kan inte spara konfigurationsändringarna som görs medan servern synkroniseras. Vänta tills synkroniseringen har slutförs och utför sedan ändringarna. Om du använder administrationskonsolen för WSUS I följande procedurer förklaras hur du utför konfigurationsstegen med hjälp av administrationskonsolen för WSUS. Så här väljer du produkter och uppdateringsklassificeringar 1. Klicka på Produkter och klassificeringar på panelen Alternativ. En dialogruta med flikarna Produkter och Klassificeringar visas. 2. Markera produktkategorin eller de specifika produkter som du vill att servern ska hämta uppdateringar för på fliken Produkter. Du kan också markera Alla produkter. 3. På fliken Klassificeringar ska du välja önskade uppdateringsklassificeringar, eller annars välja Alla klassificeringar. 4. Spara valen med OK. Så här väljer du uppdateringsfiler och uppdateringsspråk 1. Klicka på Uppdateringsfiler och -språk på panelen Alternativ. En dialogruta med flikarna Uppdateringsfiler och Uppdateringsspråk visas. 2. På fliken Uppdateringsfiler kan du markera Lagra uppdateringar på den här servern eller ange att alla klientdatorer ska installera från Microsoft Update. Om du väljer att lagra uppdateringsfilerna på den här servern, kan du också välja huruvida du vill hämta endast de uppdateringar som är godkända eller hämta expressinstallationsfiler. 3. Om du lagrar uppdateringsfiler lokalt kan du på fliken Uppdateringsspråk markera Hämta uppdateringar på alla språk (standardinställning) eller Hämta endast uppdateringar på följande språk. Om den här WSUS-servern har underordnade servrar tar de endast emot uppdateringar på de språk som anges av den överordnade servern. 4. Spara inställningarna genom att klicka på OK. 15

16 Så här synkroniserar du WSUS-servern 1. Klicka på Synkroniseringsschema på panelen Alternativ. 2. På fliken Synkroniseringsschema väljer du huruvida du vill utföra synkronisering manuellt eller automatiskt. Om du väljer Synkronisera manuellt måste du starta synkroniseringsprocessen från administrationskonsolen för WSUS. Om du väljer Synkronisera automatiskt synkroniseras WSUS-servern vid angivna intervall. Ange tiden för Första synkroniseringen och ange det antal Synkroniseringar per dag som du vill att servern ska utföra. Om du till exempel anger att fyra synkroniseringar per dag ska utföras, med början klockan 03:00, utförs synkroniseringar vid 03:00, 09:00, 15:00 och 21: Spara valen med OK. 4. Markera Synkroniseringar i navigeringsfönstret i administrationskonsolen för WSUS. 5. Högerklicka eller gå till fönstret Åtgärder till höger och klicka sedan på Synkronisera nu. Om fönstret Åtgärder inte visas till höger om konsolen klickar du på Visa i konsolens verktygsfält, klickar på Anpassa och markerar sedan kryssrutan Åtgärdsfönster. 6. När synkroniseringen har slutförts klickar du på Uppdateringar på den vänstra panelen för att visa listan över uppdateringar. Nästa steg Steg 5: Konfigurera klientuppdateringar. Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Steg 5: Konfigurera klientuppdateringar I Windows Server Update Services 3.0 (WSUS 3.0 SP2) konfigurerar installationsprogrammet för WSUS automatiskt IIS för distribution av den senaste versionen av Automatiska uppdateringar till de klientdatorer som kontaktar WSUS-servern. Vilket sätt som bäst lämpar sig för konfigurering av Automatiska uppdateringar beror på nätverksmiljön. I en miljö där katalogtjänsten Active Directory används kan du använda ett befintligt domänbaserat grupprincipobjekt eller skapa ett nytt grupprincipobjekt. I en miljö utan Active Directory använder du det lokala grupprincipobjektet. I det här steget ska du konfigurera Automatiska uppdateringar och sedan dirigera klientdatorerna till WSUS-servern. Följande procedurer förutsätter att Active Directory körs i nätverket. Procedurerna förutsätter även att du kan använda grupprinciper och använder sådana för att hantera nätverket. 16

17 Mer information om grupprinciper finns på webbplatsen Group Policy Tech Center Steg 5 Procedurer I steg 4 slutförde du konfigureringen av vilka uppdateringar som du vill hämta. Den här uppsättningen procedurer använder du när du ska konfigurera automatiska uppdateringar för klientdatorer. 1. Konfigurera Automatiska uppdateringar i grupprincip. 2. Dirigera en klientdator till WSUS-servern. 3. Starta identifiering från WSUS-servern manuellt. De två första procedurerna utförs i ett domänbaserat grupprincipobjekt som du väljer och den tredje proceduren i Kommandotolken på klientdatorn. Så här konfigurerar du Automatiska uppdateringar 1. Leta reda på det grupprincipobjekt som du vill konfigurera WSUS för i konsolen Grupprinciphantering och klicka sedan på Redigera. 2. Visa Datorkonfiguration, Administrativa mallar, Windows-komponenter i konsolen Grupprinciphantering och klicka sedan på Windows Update. 3. Dubbelklicka på Konfigurera automatiska uppdateringar i informationsfönstret. 4. Klicka på Aktiverad och gör sedan något av följande: Meddela om hämtning och installation. När du väljer det här alternativet meddelas en inloggad administratör innan hämtningen börjar och innan uppdateringarna installeras. Hämta automatiskt och meddela om installation. När du väljer det här alternativet hämtas uppdateringarna automatiskt och därefter meddelas inloggade administratörer före installation. Hämta automatiskt och schemalägg installationen. När du väljer det här alternativet börjar uppdateringarna hämtas automatiskt och installeras sedan på den dag och tid som du anger. Låt lokala administratörer välja. När du väljer det här alternativet kan lokala administratörer använda Automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen och själva ange ett konfigurationsalternativ. De kan till exempel välja en egen tidpunkt för schemalagd installation. Lokala administratörer kan inte inaktivera Automatiska uppdateringar. 5. Klicka på OK. 17

18 Så här dirigerar du klientdatorer till WSUS-servern 1. Dubbelklicka på Ange sökväg till tjänsten Microsoft Update på intranätet i informationsfönstret för Windows Update. 2. Klicka på Aktiverad och ange URL:en för samma WSUS-server i rutan Ange intranätserver för identifiering av uppdateringar och i rutan Ange intranätserver för statistik. Skriv till exempel i båda rutorna och klicka på OK. Obs! Om du använder det lokala grupprincipobjektet för att ange en sökväg från datorn till WSUS, träder inställningen omedelbart i kraft och datorn visas i administrationskonsolen för WSUS efter en kort stund. Du kan påskynda processen genom att initiera en identifieringscykel manuellt. När du har installerat och konfigurerat en klientdator tar det flera minuter innan datorn visas på sidan Datorer i administrationskonsolen för WSUS. För klientdatorer som har konfigurerats med ett domänbaserat grupprincipobjekt kan det ta omkring 20 minuter efter att grupprincipen uppdateras (d.v.s. använder eventuella nya inställningar för klientdatorn). Som standard uppdateras grupprincipen i bakgrunden var 90:e minut med en slumpmässig avvikelse på 0 till 30 minuter. Om du vill uppdatera grupprincipen oftare än så kan du gå till Kommandotolken på klientdatorn och skriva gpupdate /force. För klientdatorer som har konfigurerats med det lokala grupprincipobjektet används grupprincipen omedelbart och uppdateringen tar ungefär 20 minuter. Om du initierar identifieringen manuellt behöver du inte vänta 20 minuter på att klientdatorn ska kontakta WSUS. Så här startar du identifiering från WSUS-servern manuellt 1. Klicka på Start på klientdatorn och sedan på Kör. 2. Skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK. 3. Skriv wuauclt.exe /detectnow i Kommandotolken. Det här kommandoradsalternativet anger att Automatiska uppdateringar direkt ska kontakta WSUS-servern. Nästa steg Steg 6: Konfigurera datorgrupper. Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 18

19 Steg 6: Konfigurera datorgrupper Datorgrupper är en viktig del i distributioner av Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Med hjälp av datorgrupper kan du testa uppdateringar och ange att uppdateringar ska installeras på specifika datorer. Det finns två standardgrupper: Alla datorer och Ej tilldelade datorer. Som standard läggs klientdatorerna till i båda grupperna vid första kontakten med WSUS-servern. Du kan skapa så många anpassade datorgrupper som du behöver för att hantera uppdateringar i organisationen. Du rekommenderas att skapa minst en datorgrupp där du kan testa uppdateringarna innan de distribueras till andra datorer i organisationen. Steg 6 Procedurer 1. Skapa en testdatorgrupp. 2. Flytta minst en dator till testgruppen. Så här skapar du en testgrupp 1. Visa Datorer i administrationskonsolen för WSUS och markera Alla datorer. 2. Högerklicka på Alla datorer och klicka på Lägg till datorgrupp. 3. Fyll i Namn för den nya testgruppen i dialogrutan Lägg till datorgrupp och klicka på Lägg till. I nästa procedur tilldelar du testgruppen en klientdator. En testdator är en dator med programvara och maskinvara motsvarande majoriteten av klientdatorerna i nätverket, men som inte fyller någon viktig funktion. När testerna har slutförts med lyckat resultat kan du godkänna uppdateringarna för datorer i de grupper som du väljer. Så tilldelar du testgruppen en dator 1. Klicka på Datorer i administrationskonsolen för WSUS. 2. Klicka på gruppen för den dator som du vill att testgruppen ska tilldelas. 3. I listan över datorer markerar du den eller de datorer som du vill att testgruppen ska tilldelas. 4. Högerklicka på Ändra medlemskap. 5. Markera den testgrupp som du skapade tidigare i dialogrutan Ange datorgruppsmedlemskap och klicka sedan på OK. Upprepa de här två procedurerna, d.v.s. skapa en grupp och sedan tilldela den datorer, för att skapa så många ytterligare datorgrupper som behövs för att hantera uppdateringar i organisationen. 19

20 Nästa steg Steg 7: Godkänna och distribuera WSUS-uppdateringar. Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Steg 7: Godkänna och distribuera WSUSuppdateringar I de här steget godkänner du en uppdatering för datorer i testgruppen för Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Datorerna i gruppen kontaktar WSUS-servern automatiskt inom de närmaste 24 timmarna för att hämta uppdateringen. Du kan använda rapportfunktionen i WSUS för att avgöra huruvida uppdateringarna har distribuerats till testdatorerna. När testerna har slutförts utan problem kan du godkänna uppdateringarna för lämpliga datorgrupper i organisationen. Steg 7 Procedurer Godkänna och distribuera en uppdatering. Kontrollera status för en uppdatering. Så här godkänner du och distribuerar en uppdatering 1. Klicka på Uppdateringar i administrationskonsolen för WSUS. En sammanfattad uppdateringsstatus visas för Alla uppdateringar, Kritiska uppdateringar, Säkerhetsuppdateringar och WSUS-uppdateringar. 2. Klicka på Uppdateringar som datorer behöver i avsnittet Alla uppdateringar. 3. I listan över uppdateringar markerar du de uppdateringar som du vill godkänna för installation i testdatorgruppen. Information om en markerad uppdatering visas i det nedersta fönstret på panelen Uppdateringar. Om du vill markera flera intilliggande uppdateringar håller du SKIFT nedtryckt och klickar på uppdateringarna. Om du vill markera flera uppdateringar som inte ligger intill varandra håller CTRL nedtryckt medan du klickar på uppdateringarna. 4. Högerklicka på markeringen och klicka på Godkänn. 5. Markera testgruppen i dialogrutan Godkänn uppdateringar och klicka sedan på nedpilen. 6. Klicka på Godkänd för installation och sedan på OK. 7. Fönstret Godkännandeförlopp öppnas och visar förloppet för de uppgifter som ingår i godkännandet av uppdateringar. Klicka på Stäng när godkännandet har slutförts. 20

21 Efter 24 timmar kan du använda rapportfunktionen i WSUS och ta reda på huruvida uppdateringarna har distribuerats till datorerna i testgruppen. Så här kontrollerar du status för en uppdatering 1. Klicka på Rapporter i navigeringsfönstret i administrationskonsolen för WSUS. 2. Klicka på rapporten Sammanfattad uppdateringsstatus på sidan Rapporter. Fönstret Uppdateringsrapporter visas. 3. Om du vill filtrera listan över uppdateringar markerar du de villkor som du vill använda (till exempel Inkludera uppdateringar i dessa klassificeringar) och klickar sedan på Kör rapport i fönstrets verktygsfält. 4. Fönstret Uppdateringsrapport visas. Du kan kontrollera status för enskilda uppdateringar genom att välja en uppdatering i fönstrets vänstra del. Den sista delen i rapportfönstret visar statussammanfattningen för uppdateringen. 5. Du kan spara eller skriva ut rapporten genom att klicka på respektive ikon i verktygsfältet. 6. När du har testat uppdateringarna kan du godkänna dem för installation i lämpliga datorgrupper i organisationen. Ytterligare resurser Steg-för-steg-guide för Windows Server Update Services 3.0 SP2 Mer information om hur du använder WSUS 3.0 SP2 finns i: WSUS-distributionshandboken på WSUS-operatörshandboken på 21

Windows Server Update Services 3.0 SP2 Viktigt

Windows Server Update Services 3.0 SP2 Viktigt Windows Server Update Services 3.0 SP2 Viktigt Det här dokumentet beskriver den nya versionen av Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Dokumentet innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Sharpdesk V3.3. PushInstallationsguide Version 3.3.01

Sharpdesk V3.3. PushInstallationsguide Version 3.3.01 Sharpdesk V3.3 PushInstallationsguide Version 3.3.01 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED AREFF MYLOGIN

KOMMA IGÅNG MED AREFF MYLOGIN 1 (5) KOMMA IGÅNG MED AREFF MYLOGIN 1. INTRODUKTION Det här dokumentet innehåller instruktioner för grundinställningarna i programvaran MyLogin Utility för användning av Areff - MyLogin. 2. KONFIGURERA

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer