DB2. Introduktionshandbok för DB2-servrar. DB2 version 9 GC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB2. Introduktionshandbok för DB2-servrar. DB2 version 9 GC14-0101-00"

Transkript

1 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Introduktionshandbok för DB2-servrar GC

2

3 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Introduktionshandbok för DB2-servrar GC

4 Innan du använder den här informationen och den produkt som den är avsedd för bör du läsa den allmänna informationen under Anmärkningar. Versionskommentar Det här dokumentet innehåller information om äganderätt. Det levereras under licensavtal och skyddas av upphovsrättslag. Informationen i det här dokumentet innehåller inga produktgarantier och det som står skrivit här skall inte tolkas på sådant sätt. Du kan beställa IBMs publikationer online eller via en lokal IBM-återförsäljare. v Om du vill beställa publikationer online går du till IBM Publications Center på adressen publications/order v Om du vill söka efter en lokal IBM-återförsäljare går du till IBM Directory med kontakter i hela världen på Om du vill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM rätten att använda eller distribuera informationen på det sätt som IBM tycker är lämpligt utan att fråga om lov. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innehåll Vem bör läsa den här boken v Del 1. Installera DB2-servrar Kapitel 1. Installationsöversikt Information om DB2 version 9-produkter och -paketutgåvor Installationsmetoder för DB Kombinationer av klient- och serverversioner som kan användas Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) Översikt över installation av DB2-produkten (Linux och UNIX) Kapitel 2. Installationskrav Disk- och minneskrav Installation av DB2-server (Windows) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) DB2-tjänster i systemet (Windows) Nödvändiga användarkonton för installation av DB2-serverprodukter (Windows) Förbereda miljön för partitionerade DB2-servrar i Windows Bevilja användarrättigheter i Windows Konfigurera förhöjt Windows-privilegium innan en DB2-produkt installeras (Windows) Anmärkningar om gruppen DB2-systemadministratörer (Windows) Fast Communications Manager (Windows)...21 Installation av DB2-server (Linux och UNIX)...21 Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (AIX) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (HP-UX) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Solaris Operating System) Visa de DB2-produkter som installerats i systemet (Linux och UNIX) Fast Communications Manager (Linux och UNIX) 31 Användare och grupper i DB2 (Linux och UNIX) 31 Centraliserad användarhantering (Linux och UNIX) Förbereda för installation av DB2 för Linux i zseries Kapitel 3. Innan du installerar Utöka katalogschemat (Windows) IBM Software Development Kit för Java-nivåer för DB2-produkter Skapa grupp- och användar-idn till en DB2-databasinstallation Installation från flera cd-skivor (Linux och UNIX) 38 Kontrollera tillgänglighet för portintervall hos deltagande datorer (Windows) Kärnparametrar (Linux och UNIX) Ändra kärnparametrar i HP-UX Rekommenderade parametrar för kärnkonfiguration (HP-UX) Ändra kärnparametrar i Linux Ändra kärnparametrar (Solaris Operating Environment) Ytterligare uppgifter innan installation i partitionerad databasmiljö (Linux och UNIX) Uppdatera miljöinställningar för en partitionerad DB2-installation (AIX) Konfigurera en grupp så att kommandon distribueras till ESE-arbetsstationer i AIX Kopiera innehållet från cd-skivan för DB2-produkten till datorn (Linux och UNIX) Kontrollera att NFS körs (Linux och UNIX)...47 Kontrollera tillgänglighet för portintervall hos deltagande datorer (Linux och UNIX) Skapa filsystem för i en partitionerad databasmiljö (Linux och UNIX) Skapa obligatoriska användar-idn (Linux och UNIX) Kapitel 4. Installera DB2-serverprodukten Installera DB2-servrar (Windows) Installera DB2-servrar (Linux och UNIX) Konfigurera en partitionerad databasmiljö Installera databaspartitionsservrar på deltagande datorer med en svarsfil (Linux och UNIX) Uppgradera 32-bitars DB2-förekomster till 64-bitars förekomster (Windows) DB2 version 9: Samexistens och migrering med DB2 UDB version 8 (Windows) Använda standardurvalsguiden för DB2 (Windows) 72 Tillämpa DB2-produktlicenser Arbeta med befintliga DB2-kopior Del 2. Efter DB2-serverinstallationen Kapitel 5. Efter installationen Verifiera installationen Verifiera installationen med hjälp av kommandotolken Kontrollera åtkomst till registret på den förekomstägande datorn (Windows) Bekräfta installationen av DB2-servrar med hjälp av Första gången i DB2 (Linux och Windows)..78 Copyright IBM Corp 1993, 2006 iii

6 Verifiera en installation av en partitionerad databasserver (Linux och UNIX) Verifiera en installation av partitionerad databasmiljö (Windows) DB2-produktlicensiering DB2-produktlicensfiler Registrera en licensnyckel för en DB2-produkt eller -funktion med hjälp av kommandot db2licm 81 Registrera en licensnyckel för en DB2-produkt eller -funktion med hjälp av Licenscenter...82 Kontrollera licensanvändning för DB Uppgradera från en utvärderingslicens Ändra DB2-produktutgåvor Ändra DB2-produktversion (Linux och UNIX)..85 Ändra DB2-produktversioner (Windows)...86 Tillämpa fixpaket Konfigurera aviserings- och kontaktlistor Lösenordsregler Lägga till användar-id i användargrupperna DB2ADMNS och DB2USERS (Windows) Nodkonfigurationsfil - db2nodes.cfg - i DB Uppdatera nodkonfigurationsfilen (Linux och UNIX) 96 Aktivera kommunikation mellan databaspartitionsservrar (Linux och UNIX) Aktivera körning av fjärrkommandon (Linux och UNIX) Aktivera administration av Styrcenter (Linux)...99 Del 3. Bilagor Bilaga A. Språkfunktioner Ändra gränssnittsspråket för DB2 i Windows Ändra gränssnittsspråket för DB2 (Linux och UNIX) Gränssnittsspråk som kan användas i DB Språk-IDn för körning av installationsguiden för DB2 i ett annat språk Visa kommandot db2setup på ditt eget språk Bilaga B. Avinstallera DB2-produkter 107 Avinstallera DB2-produkter (Windows) Avinstallera DB2-produkten (Windows) Avinstallera DB2-produkter (Linux och UNIX) Avinstallera DB2-produkten (Linux och UNIX) 108 Stoppa DB2-administrationsservern (Linux och UNIX) Ta bort DB2-administrationsservern (Linux och UNIX Stoppa DB2-förekomster (Linux och UNIX)..110 Ta bort DB2-förekomster (Linux och UNIX)..110 Ta bort DB2-produkter med kommandot db2_deinstall eller kommandot doce_deinstall (Linux och UNIX) Bilaga C. Montera cd-skivan med DB2- produkten (Linux och UNIX) Montera cd-skivan (AIX) Montera cd-skivan (HP-UX) Montera cd-skivan (Linux) Montera cd-skivan (Solaris Operating Environment) 115 Bilaga D. Installera DB2 Informationscenter Installationsalternativ för DB2 Informationscenter 117 Funktioner i DB2 Informationscenter Installera DB2 Informationscenter med hjälp av installationsguiden i DB2 (Linux) Daemonen för DB2 Informationscenter (Linux) 121 Installera DB2 Informationscenter med hjälp av installationsguiden i DB2 (Windows) Bilaga E. Teknisk information om DB2-databaser Översikt över teknisk DB2-information Kommentarer om dokumentationen Tekniskt DB2-bibliotek i PDF-format Beställa tryckta DB2-böcker Öppna SQL-statushjälp från kommandotolken Använda olika versioner av DB2 Informationscenter Visa avsnitt på valfritt språk i DB2 Informationscenter Uppdatera det DB2 Informationscenter som är installerat på datorn eller intranätservern Självstudiekurser för DB Felsökningsinformation för DB Villkor Bilaga F. Anmärkningar Varumärken Bilaga G. Första gången i DB Gränssnittet i Första gången Ta bort Firefox-webbläsarprofiler Index Kontakta IBM iv Introduktionshandbok för DB2-servrar

7 Vem bör läsa den här boken Den här introduktionshandboken är till för användare med följande uppgifter: v Installation av DB2-serverprodukter v Migrering av DB2-serverprodukter v Konfigurering av DB2-servermiljön Om du vill veta mer om hur du installerar och konfigurerar DB2-klienter läser du handboken Introduktion till DB2-klienter. Om du vill veta mer om hur du migrerar till en tidigare DB2-version läser du migreringsguiden. Copyright IBM Corp 1993, 2006 v

8 vi Introduktionshandbok för DB2-servrar

9 Del 1. Installera DB2-servrar Copyright IBM Corp 1993,

10 2 Introduktionshandbok för DB2-servrar

11 Kapitel 1. Installationsöversikt Information om DB2 version 9-produkter och -paketutgåvor Mer information om DB2 version 9-produkter och olika paketutgåvor finns på sidan Närliggande uppgifter: Installationsmetoder för DB2 v Översikt över installation av DB2-produkten (Linux och UNIX) på sidan 7 v Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) på sidan 6 I det här avsnittet finns information om installationsmetoderna i DB2. I följande tabell åskådliggörs de installationsmetoder som är tillgängliga för de olika operativsystemen. Tabell 1. Installationsmetod per operativsystem. Installationsmetod Windows Linux eller UNIX Installationsguiden för DB2 Ja Ja db2_install script Nej Ja Installation med svarsfil Ja Ja Manuell installation Nej Ja I följande lista beskrivs installationsmetoderna för DB2. Installationsguiden för DB2 Installationsguiden för DB2 är ett installationsprogram med ett grafiskt gränssnitt som finns tillgängligt i Linux, UNIX och Windows. Installationsguiden för DB2 har ett användarvänligt gränssnitt för installation av DB2- produkter och för initiala inställnings- och konfigureringsuppgifter. Installationsguiden för DB2 kan dessutom användas vid skapandet av förekomster och svarsfiler. Installationsguiden för DB2 i Linux och UNIX kräver en X-server om gränssnittet ska visas. Skriptet db2_install DB2-produktinstallationer är inte längre operativsystempaket. Som ett resultat kan du inte längre använda operativsystemkommandon för installationen. Alla befintliga skript för gränssnitt och frågor med DB2-installationer måste ändras. Skriptet db2_install installerar alla komponenter för den DB2-produkt du anger med engelskt gränssnitt. Du kan välja flera språk med hjälp av parametern -L. Det går inte att välja eller välja bort komponenter. Med skriptet db2_install kan du ha mer kontroll över inställningsprocessen, i utbyte mot mindre kontroll över installationsprocessen eftersom allt installeras på de språk du anger. Installationsguiden för DB2 ger dig mer kontroll över installationsprocessen genom att välja exakt vad som installeras med hjälp av anpassad installation. Copyright IBM Corp 1993,

12 4 Introduktionshandbok för DB2-servrar Med skriptet db2_install skapas inga användare, grupper eller förekomster, och ingen konfiguration utförs. Den här installationsmetoden kan vara bättre i de fall där mer kontroll behövs över inställningsprocesserna än vad som ges i GUI-installationsprogrammet. Linux- och UNIX-operativsystem: Om du bäddar in DB2-installationsavbilden i din egen tillämpning kan tillämpningen ta emot information om installationsprocessen och frågor om cd-plats från installationsprogrammet i ett format som kan läsas av datorn. Installation med svarsfil En svarsfil är en textfil som innehåller värden för installation och konfiguration. Filen läsas av installationsprogrammet för DB2 och installationen utförs enligt de värden som angetts. Det finns ett antal olika sätt att skapa en svarsfil: v Används svarsfilsgeneratorn (Windows) v Använda installationsguiden för DB2 v Anpassa exempelsvarsfilerna som medföljer varje DB2-produkt Med hjälp av svarsfilsgenereringsfunktionen kan du skapa en svarsfil som replikerar en befintlig installation. Du kan t.ex. installera en DB2-klient, konfigurera den helt och sedan generera en svarsfil som du kan använda till att återskapa samma installation och konfiguration för klienten på andra datorer. Svarsfilsgeneratorn finns bara i Windows. Installationsguiden för DB2 kan skapa en svarsfil baserat på de urval du gör när du går igenom installationsguiden för DB2. Dina val registreras i en svarsfil som du kan spara i systemet. Om du väljer en partitionerad databasinstallation genereras två svarsfiler, en för den förekomstägande datorn och en för deltagande datorer. Du kan exportera en klient- eller serverprofil med kommandot db2cfexp och spara klient- eller serverkonfigurationen och därefter lätt importera profilen med hjälp av kommandot db2cfimp. En klient- eller serverprofil som exporteras med kommandot db2cfexp kan också importeras under en obevakad installation med hjälp av nyckelordet CLIENT_IMPORT_PRO- FILE. För bekvämlighets skull kan du skapa en svarsfil utan att genomföra en installation. Den möjligheten kan vara till nytta i miljöer där databasadministratörer inte har de behörigheter som krävs för att utföra installationer. Databasadministratören kan skapa en svarsfil för installationen och förse systemadministratören, som installerar produkten, med den. I Linux och UNIX behöver du root-behörighet för att generera en svarsfil. Ett alternativ till att använda svarsfilsgenereringsfunktionen och installationsguiden för DB2 är att skapa en svarsfil manuellt genom att redigera en exempelsvarsfil. Exempelsvarsfiler finns på cd-skivan för DB2-produkten. Exempelsvarsfilerna innehåller information om alla giltiga nyckelord för varje produkt. De ger också tillgång till parametrar som inte kan anges med installationsguiden för DB2. Linux- och UNIX-operativsystem: Om du bäddar in DB2-installationsavbilden i din egen tillämpning kan tillämpningen ta emot information om installationsprocessen och frågor om cd-plats från installationsprogrammet i ett format som kan läsas av datorn. Manuell installation (bara i Linux och UNIX) Den här metoden är en avancerad installationsmetod som inte rekommenderas för vanlig användning. Den kräver att användaren manuellt installe-

13 rar payload-filer. En payload-fil är en komprimerad tar-fil som innehåller alla filer och metadata för en installerbar komponent. Närliggande uppgifter: v Bädda in DB2-installationsavbilden (Linux och UNIX) i Installations- och konfigurationstillägg v Installera en DB2-produkt manuellt i Installations- och konfigurationstillägg v Installera payload-filer manuellt (Linux och UNIX) i Installations- och konfigurationstillägg v Svarsfilsinstallation av DB2 - Översikt (Linux och UNIX) i Installations- och konfigurationstillägg v Svarsfilsinstallation av DB2 - Översikt (Windows) i Installations- och konfigurationstillägg Närliggande referensinformation: v db2_install - Install DB2 product command i Command Reference v db2cfexp - Connectivity configuration export tool command i Command Reference v db2cfimp - Connectivity configuration import tool command i Command Reference v db2rspgn - Response file generator command (Windows) i Command Reference v db2setup - Install DB2 command i Command Reference Kombinationer av klient- och serverversioner som kan användas I det här avsnittet beskrivs vilka versioner av en klient som kan anslutas till vilka versioner av en server. Det inbegriper funktioner för tidigare versioner och för access till DB2-databaser på medelstora servrar och stordatorservrar. Den senaste informationen finns på sysreqs.html Kombinationer av DB2 UDB version 8 och DB2 version 9: DB2 UDB version 8 är kompatibel med DB2 version 9. Det innebär att klienter från endera versionen kan accessa en fjärrserver av endera versionen. Observera följande begränsningar: v Det föreligger en begränsning när en DB2-klient finns i samma system som en DB2-server och de har olika versioner. I det fallet går det inte att använda lokala klient-till-server-anslutningar med hjälp av IPC (Interprocess Communication). Däremot går det att upprätta en anslutning genom att behandla anslutningen som en fjärranslutning (s.k. loopback-anslutning) med hjälp av TCP/IP. Access till DB2 version 9-servrar från DB2 UDB version 7-klienter: Det går att accessa från DB2 UDB version 7-klienter men med samma begränsningar som för access tilldb2 UDB version 8-servrar. Följande begränsningar gäller för alla DB2 UDB version 7-klienter: v DB2 UDB version 7-klienter kan endast användas för SQL-begäran på en DB2 UDB version 9-server. Det finns inte funktioner för verktygs- eller API-begäran. Följande ytterligare begränsningar gäller för 32-bitars DB2 UDB version 7-klienter: Kapitel 1. Installationsöversikt 5

14 v 32-bitars DB2 UDB version 7-klienter kan endast användas för anslutning till DB2 på Windows. Det finns inte funktioner för anslutning till DB2 på andra operativsystem. Du kan kringgå den här begränsningen genom att använda en 32-bitars DB2 Connect-gateway. Följande ytterligare begränsningar gäller för 64-bitars DB2 UDB version 7-klienter: v 64-bitars DB2 UDB version 7-klienter kan endast användas för anslutning till DB2 på andra operativsystem än Windows. Kombinationer av DB2 version 9 och DB2-produkter på medelstora plattformar och stordatorplattformar: DB2 version 9 för Linux-, UNIX- och Windows-servrar kan användas för access från följande DB2-klienter på medelstora plattformar och stordatorplattformar: v DB2 för z/os version 7 och version 8. v DB2 för iseries version 5. v DB2 för VM och VSE version 7. DB2 version 9 för Linux-, UNIX- och Windows-klienter kan accessa följande tidigare versioner av DB2 Connect: v DB2 Connect version 8. DB2 Connect Personal Edition Version 9 kan anslutas till samma DB2-serverversioner som DB2 version 9-klienter eller -servrar. Närliggande begrepp: v About the Release Notes in Versionskommentarer v Översikt över konfigurering av kommunikation från klient till server i Introduktionshandbok för DB2-klienter v DB2-klientkonfiguration - Översikt i Introduktionshandbok för DB2-klienter v Klienttyper - DB2 Runtime Client och DB2 Client i Introduktionshandbok för DB2-klienter v Version 9 incompatibilities with previous releases and changed behaviors i Administration Guide: Planning Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) I avsnittet beskrivs hur du installerar DB2-serverprodukten i Windows. Procedur: Så här installerar du DB2-serverprodukten i Windows: 1. Granska kraven för DB2-produkten som du kan accessa från startguiden för DB2. 2. Om tillämpligt läser du informationen om DB2-migrering. 3. Installera DB2-produkten med hjälp av installationsguiden för DB2. Följande funktioner ingår i installationsguiden för DB2: v En startguide där du kan visa installationskommentarer, produktkrav och versionskommentarer och lära mer om funktionerna i DB2 version 9. v Välja DB2-installationstyp (vanlig, minimal eller anpassad). v Välja plats för installation av DB2-produkten. 6 Introduktionshandbok för DB2-servrar

15 v Ange alternativ för databaspartitionering. v Ange DB2-kopienamnet. v Aktivera Extended Security. v Ange användargränssnitt och produktmeddelanden. Användargränssnitt och produktmeddelanden är tillgängliga på flera språk och installeras på de språk du väljer. Genom att installera flera språk kan du visa gränssnittet och meddelandena på de språk du föredrar. v Installera DB2-administrationsservern (inklusive konfiguration av DAS-användare). v Konfigurera administrationskontakter och aviseringar om varningstillstånd. v Installera och konfigurera förekomster (inklusive konfigurering av förekomstanvändare). v Förbereda DB2-verktygskatalogen. v Skapa svarsfiler. Du kan skapa installationsvalen i en svarsfil för senare installation eller kopiera installationen på en annan dator eller lägga till en annan deltagande dator i en partitionerad databasmiljö. Närliggande begrepp: v Migrera till DB2 version 9 i Migreringshandbok Närliggande uppgifter: v Notification and contact list setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Tools catalog database and DB2 administration server (DAS) scheduler setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Installera DB2-servrar (Windows) på sidan 63 Närliggande referensinformation: v setup - Install DB2 command i Command Reference v UPDATE ADMIN CONFIGURATION command i Command Reference v Disk- och minneskrav på sidan 9 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) på sidan 9 v Nödvändiga användarkonton för installation av DB2-serverprodukter (Windows) på sidan 12 Översikt över installation av DB2-produkten (Linux och UNIX) I det här avsnittet beskrivs hur du installerar DB2-serverprodukten i AIX, HP-UX, Linux och Solaris Operating Environment. Procedur: Så här installerar du DB2-serverprodukten: 1. Granska produktkraven för DB2. 2. Om tillämpligt läser du informationen om DB2-migrering. 3. Modifiera kärnparametrar i HP-UX, Linux och Solaris Operating Environment. På alla plattformar, utom för Linux i x86_32, måste användaren installera en 64-bitars kärna innan du fortsätter med installationen, annars misslyckas installationen. Kapitel 1. Installationsöversikt 7

16 4. Om cd-skivan för DB2 inte automonteras monterar du cd-skivan för DB2-produkten. 5. Installera DB2-produkten med hjälp av installationsguiden för DB2. Följande funktioner ingår i installationsguiden för DB2: v En startguide där du kan visa installationskommentarer och versionskommentarer och lära dig mer om funktionerna i DB2 version 9. v Välja DB2-installationstyp (vanlig, minimal eller anpassad). v Välja plats för installation av DB2-produkten. v Ange alternativ för databaspartitionering för DB2-förekomsten. v Ange användargränssnitt och produktmeddelanden. Användargränssnitt och produktmeddelanden är tillgängliga på flera språk och installeras på de språk du väljer. Genom att installera flera språk kan du visa gränssnittet och meddelandena på de språk du föredrar. v Installera DB2-administrationsservern (inklusive konfiguration av DAS-användare). v Konfigurera administrationskontakter och aviseringar om varningstillstånd. v Installera och konfigurera förekomster (inklusive konfigurering av förekomstanvändare). v Förbereda DB2-verktygskatalogen. v Skapa svarsfiler. Närliggande begrepp: v Migrera till DB2 version 9 i Migreringshandbok Närliggande referensinformation: v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (AIX) på sidan 21 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (HP-UX) på sidan 23 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) på sidan 24 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Solaris Operating System) på sidan 27 v db2setup - Install DB2 command i Command Reference 8 Introduktionshandbok för DB2-servrar

17 Kapitel 2. Installationskrav Disk- och minneskrav Diskutrymmeskrav: Diskutrymmeskraven för produkten beror på vilken typ av installation du väljer och vilken typ av filsystem som används. I installationsguiden för DB2 ges dynamiska utrymmesuppskattningar baserat på vilka komponenter som väljs vid vanlig, minimal eller anpassad installation. I Windows kan du behöva mycket mer utrymme på FAT-enheter (File Allocation Table) med stora klusterstorlekar än på NTFS-enheter (New Technology File System). Kom ihåg att ta med diskutrymme för nödvändiga program och kommunikationsprodukter. Minneskrav: Minimikravet för DB2-databassystem är 256 MB RAM. För ett system som kör DB2 och grafiska gränssnittsverktyg för DB2 behövs minst 512 MB RAM. Ett RAMminne på 1 GB rekommenderas för förbättrad prestanda. Kraven inkluderar inte några ytterligare minneskrav för övriga program som körs i systemet. Tänk på följande när du beräknar hur mycket minne som krävs: v För DB2-produkter som körs i HP-UX version 11i v2 (B.11.23) för Itanium-baserade system krävs minst 512 MB RAM. v För DB2-klientfunktioner gäller minneskraven för en bas på fem samtidiga klientanslutningar. Det krävs ytterligare 16 MB RAM-minne per fem klientanslutningar. v Minneskraven beror på databasens storlek och komplexitet samt på databasaktiviteter och hur många klienter som accessar systemet. I DB2 version 9 förenklas uppgiften med självkonfiguration av minnet genom att värden för flera minneskonfigurationsparametrar anges automatiskt. När den är aktiverad distribuerar minnesjusteringsfunktionen dynamiskt tillgängliga minnesresurser mellan flera minnesanvändare inklusive sortering, paketcache, låslista och buffertpooler. v I Linux rekommenderas ett växlingsutrymme som är dubbelt så stort som RAMminnet. Närliggande begrepp: v Self tuning memory i Performance Guide Installation av DB2-server (Windows) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) Den absolut senaste informationen om krav finns på adressen v Copyright IBM Corp 1993,

18 Om du vill installera en DB2-klient eller -serverprodukt måste följande krav på operativsystem, programvara och maskinvara uppfyllas: Tabell 2. Installationskrav för Windows Operativsystem Servicepaket Maskinvara Windows XP Professional (32- bitars) Windows XP Professional x64 Windows 2003 Standard Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Advanced Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Datacenter Edition (32-bitars och 64-bitars) Service Pack 2 eller senare Service Pack 1 eller senare Alla Intel- och AMD-processorer ska kunna köra de Windowsoperativsystem som kan användas (32-bitars och 64-bitars) Fler klientkrav Flera DB2-produkter kommer att kunna användas på Windows 98, Windows ME, Windows NT, och Windows 2000 tills DB2 version 8.1 tas ur drift. För befintliga installationer och nya installationer av DB2-produkter rekommenderas en uppgradering till en nyare version av Windows (t.ex. Windows 2003). Det går inte att installera version 9-klienter i operativsystemen Windows 98, Windows ME eller Windows NT Server 4. Om du vill fortsätta att köra DB2-produkter på äldre versioner av Windows behöver du följande underhållsnivåer: v Windows NT version 4 med Service Pack 6a eller senare v Windows 2000 med Service Pack 4 eller senare v Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 Windows XP Service Pack 1 krävs för körning av DB2-tillämpningar i följande miljöer: v tillämpningar som har COM+-objekt med ODBC; v tillämpningar som använder OLE DB-providern för ODBC med OLE DB-resurspoolning avaktiverad Om du är osäker på om den tillämpningsmiljö du använder är kvalificerad, bör du installera lämplig Windows-servicenivå. Mer information om COM+-problemet finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel: v programvarukrav v MDAC 2.8 krävs. MDAC 2.8 installeras automatiskt via installationsguiden för DB2, om det inte redan har installerats. Anm: Om en tidigare version av MDAC (t.ex. 2.7) redan är installerad kommer den att uppgraderas till MDAC 2.8 genom DB2-installationen. Vid en vanlig installation installeras MDAC 2.8. Vid en minimal installation installeras inte MDAC 2.8. Vid en anpassad installation installeras MDAC 2.8 endast om du inte har avmarke- 10 Introduktionshandbok för DB2-servrar

19 rat standardalternativet, vilket är att den installeras. Om du avmarkerar MDAC som en del av en anpassad installation kommer den inte att installeras. v Om du tänker använda LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), bör du använda antingen en Microsoft LDAP-klient eller IBM Tivoli Directory Server v6-klienten (även kallad IBM LDAP-klienten, som ingår i DB2). Innan du installerar Microsoft Active Directory måste du utöka katalogschemat med hjälp av verktyget db2schex, som finns på installationsmediet. Microsoft LDAP-klienten medföljer operativsystemet Windows XP och Windows Server v Om du tänker använda Tivoli Storage Manager-funktionerna för säkerhetskopiering och återställning av databaser krävs Tivoli Storage Manager Client version eller senare. För 64-bitars Windows-system behöver du TSM Client API version 5.1. v Om du har IBM Antivirus installerat måste du avaktivera eller avinstallera det innan DB2-installationen kan slutföras. v TCP/IP-funktionerna måste aktiveras för att du ska kunna se onlinehjälpen. v Någon av följande webbläsare krävs för att du ska kunna se onlinehjälpen, köra startguiden för DB2 (setup.exe) och för att köra Första gången i DB2 (db2fs): Internet Explorer 5.5 eller senare Mozilla 1.4 och uppåt Firefox 1.0 och uppåt Netscape 7.0 och uppåt Närliggande begrepp: v Funktionsändringar för 32- och 64-bitars DB2-servrar i Migreringshandbok Närliggande uppgifter: v Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) på sidan 6 Närliggande referensinformation: v IBM Software Development Kit för Java-nivåer för DB2-produkter på sidan 35 v Kommunikationsprotokoll som kan användas i Introduktionshandbok för DB2- klienter DB2-tjänster i systemet (Windows) I följande tabell visas de DB2-tjänster som körs i systemet när DB2 9.1 är installerat: Tabell 3. DB2-tjänster Visningsnamn för tjänst Tjänstenamn Beskrivning DB2 - (db2copyname) - <förekomst> <förekomstnamn> Låter tillämpningar skapa, uppdatera, kontrollera och hantera relationsdatabaser. Kapitel 2. Installationskrav 11

20 Tabell 3. DB2-tjänster (forts) Visningsnamn för tjänst Tjänstenamn Beskrivning DB2 Governor (db2copyname) DB2 Informationscenterserver version 9.1 DB2 Licens-server (db2copyname) DB2 Management Service (db2copyname) DB2 Query Patroller (db2copyname) DB2-server för fjärrkommandon (db2copyname) DB2-säkerhetsserver (db2copyname) DB2GOVERNOR _db2copyname Samlar in statistik för tillämpningar som anslutits till DB2- databaser. DB2ICSERVER_V91 Innehåller dokumentation för DB2 Universal Database och relaterade DB2-produkter. DB2LICD _db2copyname Övervakar DB2-licenser. DB2MGMTSVC _db2copyname Hanterar DB2-registerposterna för bakåtkompatibilitet för DB2-kopian. DB2QP _db2copyname DB2 Query Patroller DB2REMOTECMD _db2copyname DB2NTSECSERVER _db2copyname Funktion för fjärrkörning av DB2-kommandon. Kontrollerar behörighet för DB2-databasanvändare när behörighetskontrollen utförs på klientdatorn. DB2DAS - DB2DASXX DB2DASXX (där XX är 00-99) Funktion för begäran om lokal och fjärradministration av databas. Närliggande uppgifter: v Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) på sidan 6 Närliggande referensinformation: v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) på sidan 9 Nödvändiga användarkonton för installation av DB2-serverprodukter (Windows) Om du installerar en DB2-serverprodukt i Windows krävs följande användarkonton: v ett användarkonto för installation och v Valfritt - ett eller flera användarkonton för konfiguration. Du kan skapa kontona i samband med installationen. ett användarkonto för DB2-administrationsservern ett användarkonto för DB2-förekomsten. Du kan också använda lokalt systemkonto för andra produkter än DB2 Enterprise Server Edition. Installationsanvändarkontot är kontot för den användare som utför installationen. Användarkonto för installation måste vara definierat innan du kör installationsguiden för DB2. Användarkontona för konfigurationen kan definieras före installationen eller så kan de skapas automatiskt av installationsguiden för DB2. Alla användarkontonamn måste följa systemets namnregler och namnreglerna för DB2. 12 Introduktionshandbok för DB2-servrar

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 Innan du använder den här

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2 Universal Database Express Edition

Introduktionshandbok för DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2 Uniersal Database Express Edition Version 8.2 GC14-0089-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2 Uniersal Database Express Edition

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Sharpdesk V3.3. PushInstallationsguide Version 3.3.01

Sharpdesk V3.3. PushInstallationsguide Version 3.3.01 Sharpdesk V3.3 PushInstallationsguide Version 3.3.01 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 Innan du anänder den här informationen

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

FileMaker Server 8 Advanced

FileMaker Server 8 Advanced FileMaker Server 8 Advanced Installationshandbok för webbpublicering Viktigt! Se sidan 13 för Installera snabbstart 2004-2005 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner Advoco NetPBX Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner 15 juli 2011 Konfiguration AS 734 94 Rev. A Sidan 2 av 6 Advoco Software AB Advoco erbjuder ett komplett, programvarubaserat telefonisystem för företag

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer