DB2. Introduktionshandbok för DB2-servrar. DB2 version 9 GC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB2. Introduktionshandbok för DB2-servrar. DB2 version 9 GC14-0101-00"

Transkript

1 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Introduktionshandbok för DB2-servrar GC

2

3 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Introduktionshandbok för DB2-servrar GC

4 Innan du använder den här informationen och den produkt som den är avsedd för bör du läsa den allmänna informationen under Anmärkningar. Versionskommentar Det här dokumentet innehåller information om äganderätt. Det levereras under licensavtal och skyddas av upphovsrättslag. Informationen i det här dokumentet innehåller inga produktgarantier och det som står skrivit här skall inte tolkas på sådant sätt. Du kan beställa IBMs publikationer online eller via en lokal IBM-återförsäljare. v Om du vill beställa publikationer online går du till IBM Publications Center på adressen publications/order v Om du vill söka efter en lokal IBM-återförsäljare går du till IBM Directory med kontakter i hela världen på Om du vill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM rätten att använda eller distribuera informationen på det sätt som IBM tycker är lämpligt utan att fråga om lov. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innehåll Vem bör läsa den här boken v Del 1. Installera DB2-servrar Kapitel 1. Installationsöversikt Information om DB2 version 9-produkter och -paketutgåvor Installationsmetoder för DB Kombinationer av klient- och serverversioner som kan användas Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) Översikt över installation av DB2-produkten (Linux och UNIX) Kapitel 2. Installationskrav Disk- och minneskrav Installation av DB2-server (Windows) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) DB2-tjänster i systemet (Windows) Nödvändiga användarkonton för installation av DB2-serverprodukter (Windows) Förbereda miljön för partitionerade DB2-servrar i Windows Bevilja användarrättigheter i Windows Konfigurera förhöjt Windows-privilegium innan en DB2-produkt installeras (Windows) Anmärkningar om gruppen DB2-systemadministratörer (Windows) Fast Communications Manager (Windows)...21 Installation av DB2-server (Linux och UNIX)...21 Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (AIX) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (HP-UX) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Solaris Operating System) Visa de DB2-produkter som installerats i systemet (Linux och UNIX) Fast Communications Manager (Linux och UNIX) 31 Användare och grupper i DB2 (Linux och UNIX) 31 Centraliserad användarhantering (Linux och UNIX) Förbereda för installation av DB2 för Linux i zseries Kapitel 3. Innan du installerar Utöka katalogschemat (Windows) IBM Software Development Kit för Java-nivåer för DB2-produkter Skapa grupp- och användar-idn till en DB2-databasinstallation Installation från flera cd-skivor (Linux och UNIX) 38 Kontrollera tillgänglighet för portintervall hos deltagande datorer (Windows) Kärnparametrar (Linux och UNIX) Ändra kärnparametrar i HP-UX Rekommenderade parametrar för kärnkonfiguration (HP-UX) Ändra kärnparametrar i Linux Ändra kärnparametrar (Solaris Operating Environment) Ytterligare uppgifter innan installation i partitionerad databasmiljö (Linux och UNIX) Uppdatera miljöinställningar för en partitionerad DB2-installation (AIX) Konfigurera en grupp så att kommandon distribueras till ESE-arbetsstationer i AIX Kopiera innehållet från cd-skivan för DB2-produkten till datorn (Linux och UNIX) Kontrollera att NFS körs (Linux och UNIX)...47 Kontrollera tillgänglighet för portintervall hos deltagande datorer (Linux och UNIX) Skapa filsystem för i en partitionerad databasmiljö (Linux och UNIX) Skapa obligatoriska användar-idn (Linux och UNIX) Kapitel 4. Installera DB2-serverprodukten Installera DB2-servrar (Windows) Installera DB2-servrar (Linux och UNIX) Konfigurera en partitionerad databasmiljö Installera databaspartitionsservrar på deltagande datorer med en svarsfil (Linux och UNIX) Uppgradera 32-bitars DB2-förekomster till 64-bitars förekomster (Windows) DB2 version 9: Samexistens och migrering med DB2 UDB version 8 (Windows) Använda standardurvalsguiden för DB2 (Windows) 72 Tillämpa DB2-produktlicenser Arbeta med befintliga DB2-kopior Del 2. Efter DB2-serverinstallationen Kapitel 5. Efter installationen Verifiera installationen Verifiera installationen med hjälp av kommandotolken Kontrollera åtkomst till registret på den förekomstägande datorn (Windows) Bekräfta installationen av DB2-servrar med hjälp av Första gången i DB2 (Linux och Windows)..78 Copyright IBM Corp 1993, 2006 iii

6 Verifiera en installation av en partitionerad databasserver (Linux och UNIX) Verifiera en installation av partitionerad databasmiljö (Windows) DB2-produktlicensiering DB2-produktlicensfiler Registrera en licensnyckel för en DB2-produkt eller -funktion med hjälp av kommandot db2licm 81 Registrera en licensnyckel för en DB2-produkt eller -funktion med hjälp av Licenscenter...82 Kontrollera licensanvändning för DB Uppgradera från en utvärderingslicens Ändra DB2-produktutgåvor Ändra DB2-produktversion (Linux och UNIX)..85 Ändra DB2-produktversioner (Windows)...86 Tillämpa fixpaket Konfigurera aviserings- och kontaktlistor Lösenordsregler Lägga till användar-id i användargrupperna DB2ADMNS och DB2USERS (Windows) Nodkonfigurationsfil - db2nodes.cfg - i DB Uppdatera nodkonfigurationsfilen (Linux och UNIX) 96 Aktivera kommunikation mellan databaspartitionsservrar (Linux och UNIX) Aktivera körning av fjärrkommandon (Linux och UNIX) Aktivera administration av Styrcenter (Linux)...99 Del 3. Bilagor Bilaga A. Språkfunktioner Ändra gränssnittsspråket för DB2 i Windows Ändra gränssnittsspråket för DB2 (Linux och UNIX) Gränssnittsspråk som kan användas i DB Språk-IDn för körning av installationsguiden för DB2 i ett annat språk Visa kommandot db2setup på ditt eget språk Bilaga B. Avinstallera DB2-produkter 107 Avinstallera DB2-produkter (Windows) Avinstallera DB2-produkten (Windows) Avinstallera DB2-produkter (Linux och UNIX) Avinstallera DB2-produkten (Linux och UNIX) 108 Stoppa DB2-administrationsservern (Linux och UNIX) Ta bort DB2-administrationsservern (Linux och UNIX Stoppa DB2-förekomster (Linux och UNIX)..110 Ta bort DB2-förekomster (Linux och UNIX)..110 Ta bort DB2-produkter med kommandot db2_deinstall eller kommandot doce_deinstall (Linux och UNIX) Bilaga C. Montera cd-skivan med DB2- produkten (Linux och UNIX) Montera cd-skivan (AIX) Montera cd-skivan (HP-UX) Montera cd-skivan (Linux) Montera cd-skivan (Solaris Operating Environment) 115 Bilaga D. Installera DB2 Informationscenter Installationsalternativ för DB2 Informationscenter 117 Funktioner i DB2 Informationscenter Installera DB2 Informationscenter med hjälp av installationsguiden i DB2 (Linux) Daemonen för DB2 Informationscenter (Linux) 121 Installera DB2 Informationscenter med hjälp av installationsguiden i DB2 (Windows) Bilaga E. Teknisk information om DB2-databaser Översikt över teknisk DB2-information Kommentarer om dokumentationen Tekniskt DB2-bibliotek i PDF-format Beställa tryckta DB2-böcker Öppna SQL-statushjälp från kommandotolken Använda olika versioner av DB2 Informationscenter Visa avsnitt på valfritt språk i DB2 Informationscenter Uppdatera det DB2 Informationscenter som är installerat på datorn eller intranätservern Självstudiekurser för DB Felsökningsinformation för DB Villkor Bilaga F. Anmärkningar Varumärken Bilaga G. Första gången i DB Gränssnittet i Första gången Ta bort Firefox-webbläsarprofiler Index Kontakta IBM iv Introduktionshandbok för DB2-servrar

7 Vem bör läsa den här boken Den här introduktionshandboken är till för användare med följande uppgifter: v Installation av DB2-serverprodukter v Migrering av DB2-serverprodukter v Konfigurering av DB2-servermiljön Om du vill veta mer om hur du installerar och konfigurerar DB2-klienter läser du handboken Introduktion till DB2-klienter. Om du vill veta mer om hur du migrerar till en tidigare DB2-version läser du migreringsguiden. Copyright IBM Corp 1993, 2006 v

8 vi Introduktionshandbok för DB2-servrar

9 Del 1. Installera DB2-servrar Copyright IBM Corp 1993,

10 2 Introduktionshandbok för DB2-servrar

11 Kapitel 1. Installationsöversikt Information om DB2 version 9-produkter och -paketutgåvor Mer information om DB2 version 9-produkter och olika paketutgåvor finns på sidan Närliggande uppgifter: Installationsmetoder för DB2 v Översikt över installation av DB2-produkten (Linux och UNIX) på sidan 7 v Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) på sidan 6 I det här avsnittet finns information om installationsmetoderna i DB2. I följande tabell åskådliggörs de installationsmetoder som är tillgängliga för de olika operativsystemen. Tabell 1. Installationsmetod per operativsystem. Installationsmetod Windows Linux eller UNIX Installationsguiden för DB2 Ja Ja db2_install script Nej Ja Installation med svarsfil Ja Ja Manuell installation Nej Ja I följande lista beskrivs installationsmetoderna för DB2. Installationsguiden för DB2 Installationsguiden för DB2 är ett installationsprogram med ett grafiskt gränssnitt som finns tillgängligt i Linux, UNIX och Windows. Installationsguiden för DB2 har ett användarvänligt gränssnitt för installation av DB2- produkter och för initiala inställnings- och konfigureringsuppgifter. Installationsguiden för DB2 kan dessutom användas vid skapandet av förekomster och svarsfiler. Installationsguiden för DB2 i Linux och UNIX kräver en X-server om gränssnittet ska visas. Skriptet db2_install DB2-produktinstallationer är inte längre operativsystempaket. Som ett resultat kan du inte längre använda operativsystemkommandon för installationen. Alla befintliga skript för gränssnitt och frågor med DB2-installationer måste ändras. Skriptet db2_install installerar alla komponenter för den DB2-produkt du anger med engelskt gränssnitt. Du kan välja flera språk med hjälp av parametern -L. Det går inte att välja eller välja bort komponenter. Med skriptet db2_install kan du ha mer kontroll över inställningsprocessen, i utbyte mot mindre kontroll över installationsprocessen eftersom allt installeras på de språk du anger. Installationsguiden för DB2 ger dig mer kontroll över installationsprocessen genom att välja exakt vad som installeras med hjälp av anpassad installation. Copyright IBM Corp 1993,

12 4 Introduktionshandbok för DB2-servrar Med skriptet db2_install skapas inga användare, grupper eller förekomster, och ingen konfiguration utförs. Den här installationsmetoden kan vara bättre i de fall där mer kontroll behövs över inställningsprocesserna än vad som ges i GUI-installationsprogrammet. Linux- och UNIX-operativsystem: Om du bäddar in DB2-installationsavbilden i din egen tillämpning kan tillämpningen ta emot information om installationsprocessen och frågor om cd-plats från installationsprogrammet i ett format som kan läsas av datorn. Installation med svarsfil En svarsfil är en textfil som innehåller värden för installation och konfiguration. Filen läsas av installationsprogrammet för DB2 och installationen utförs enligt de värden som angetts. Det finns ett antal olika sätt att skapa en svarsfil: v Används svarsfilsgeneratorn (Windows) v Använda installationsguiden för DB2 v Anpassa exempelsvarsfilerna som medföljer varje DB2-produkt Med hjälp av svarsfilsgenereringsfunktionen kan du skapa en svarsfil som replikerar en befintlig installation. Du kan t.ex. installera en DB2-klient, konfigurera den helt och sedan generera en svarsfil som du kan använda till att återskapa samma installation och konfiguration för klienten på andra datorer. Svarsfilsgeneratorn finns bara i Windows. Installationsguiden för DB2 kan skapa en svarsfil baserat på de urval du gör när du går igenom installationsguiden för DB2. Dina val registreras i en svarsfil som du kan spara i systemet. Om du väljer en partitionerad databasinstallation genereras två svarsfiler, en för den förekomstägande datorn och en för deltagande datorer. Du kan exportera en klient- eller serverprofil med kommandot db2cfexp och spara klient- eller serverkonfigurationen och därefter lätt importera profilen med hjälp av kommandot db2cfimp. En klient- eller serverprofil som exporteras med kommandot db2cfexp kan också importeras under en obevakad installation med hjälp av nyckelordet CLIENT_IMPORT_PRO- FILE. För bekvämlighets skull kan du skapa en svarsfil utan att genomföra en installation. Den möjligheten kan vara till nytta i miljöer där databasadministratörer inte har de behörigheter som krävs för att utföra installationer. Databasadministratören kan skapa en svarsfil för installationen och förse systemadministratören, som installerar produkten, med den. I Linux och UNIX behöver du root-behörighet för att generera en svarsfil. Ett alternativ till att använda svarsfilsgenereringsfunktionen och installationsguiden för DB2 är att skapa en svarsfil manuellt genom att redigera en exempelsvarsfil. Exempelsvarsfiler finns på cd-skivan för DB2-produkten. Exempelsvarsfilerna innehåller information om alla giltiga nyckelord för varje produkt. De ger också tillgång till parametrar som inte kan anges med installationsguiden för DB2. Linux- och UNIX-operativsystem: Om du bäddar in DB2-installationsavbilden i din egen tillämpning kan tillämpningen ta emot information om installationsprocessen och frågor om cd-plats från installationsprogrammet i ett format som kan läsas av datorn. Manuell installation (bara i Linux och UNIX) Den här metoden är en avancerad installationsmetod som inte rekommenderas för vanlig användning. Den kräver att användaren manuellt installe-

13 rar payload-filer. En payload-fil är en komprimerad tar-fil som innehåller alla filer och metadata för en installerbar komponent. Närliggande uppgifter: v Bädda in DB2-installationsavbilden (Linux och UNIX) i Installations- och konfigurationstillägg v Installera en DB2-produkt manuellt i Installations- och konfigurationstillägg v Installera payload-filer manuellt (Linux och UNIX) i Installations- och konfigurationstillägg v Svarsfilsinstallation av DB2 - Översikt (Linux och UNIX) i Installations- och konfigurationstillägg v Svarsfilsinstallation av DB2 - Översikt (Windows) i Installations- och konfigurationstillägg Närliggande referensinformation: v db2_install - Install DB2 product command i Command Reference v db2cfexp - Connectivity configuration export tool command i Command Reference v db2cfimp - Connectivity configuration import tool command i Command Reference v db2rspgn - Response file generator command (Windows) i Command Reference v db2setup - Install DB2 command i Command Reference Kombinationer av klient- och serverversioner som kan användas I det här avsnittet beskrivs vilka versioner av en klient som kan anslutas till vilka versioner av en server. Det inbegriper funktioner för tidigare versioner och för access till DB2-databaser på medelstora servrar och stordatorservrar. Den senaste informationen finns på sysreqs.html Kombinationer av DB2 UDB version 8 och DB2 version 9: DB2 UDB version 8 är kompatibel med DB2 version 9. Det innebär att klienter från endera versionen kan accessa en fjärrserver av endera versionen. Observera följande begränsningar: v Det föreligger en begränsning när en DB2-klient finns i samma system som en DB2-server och de har olika versioner. I det fallet går det inte att använda lokala klient-till-server-anslutningar med hjälp av IPC (Interprocess Communication). Däremot går det att upprätta en anslutning genom att behandla anslutningen som en fjärranslutning (s.k. loopback-anslutning) med hjälp av TCP/IP. Access till DB2 version 9-servrar från DB2 UDB version 7-klienter: Det går att accessa från DB2 UDB version 7-klienter men med samma begränsningar som för access tilldb2 UDB version 8-servrar. Följande begränsningar gäller för alla DB2 UDB version 7-klienter: v DB2 UDB version 7-klienter kan endast användas för SQL-begäran på en DB2 UDB version 9-server. Det finns inte funktioner för verktygs- eller API-begäran. Följande ytterligare begränsningar gäller för 32-bitars DB2 UDB version 7-klienter: Kapitel 1. Installationsöversikt 5

14 v 32-bitars DB2 UDB version 7-klienter kan endast användas för anslutning till DB2 på Windows. Det finns inte funktioner för anslutning till DB2 på andra operativsystem. Du kan kringgå den här begränsningen genom att använda en 32-bitars DB2 Connect-gateway. Följande ytterligare begränsningar gäller för 64-bitars DB2 UDB version 7-klienter: v 64-bitars DB2 UDB version 7-klienter kan endast användas för anslutning till DB2 på andra operativsystem än Windows. Kombinationer av DB2 version 9 och DB2-produkter på medelstora plattformar och stordatorplattformar: DB2 version 9 för Linux-, UNIX- och Windows-servrar kan användas för access från följande DB2-klienter på medelstora plattformar och stordatorplattformar: v DB2 för z/os version 7 och version 8. v DB2 för iseries version 5. v DB2 för VM och VSE version 7. DB2 version 9 för Linux-, UNIX- och Windows-klienter kan accessa följande tidigare versioner av DB2 Connect: v DB2 Connect version 8. DB2 Connect Personal Edition Version 9 kan anslutas till samma DB2-serverversioner som DB2 version 9-klienter eller -servrar. Närliggande begrepp: v About the Release Notes in Versionskommentarer v Översikt över konfigurering av kommunikation från klient till server i Introduktionshandbok för DB2-klienter v DB2-klientkonfiguration - Översikt i Introduktionshandbok för DB2-klienter v Klienttyper - DB2 Runtime Client och DB2 Client i Introduktionshandbok för DB2-klienter v Version 9 incompatibilities with previous releases and changed behaviors i Administration Guide: Planning Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) I avsnittet beskrivs hur du installerar DB2-serverprodukten i Windows. Procedur: Så här installerar du DB2-serverprodukten i Windows: 1. Granska kraven för DB2-produkten som du kan accessa från startguiden för DB2. 2. Om tillämpligt läser du informationen om DB2-migrering. 3. Installera DB2-produkten med hjälp av installationsguiden för DB2. Följande funktioner ingår i installationsguiden för DB2: v En startguide där du kan visa installationskommentarer, produktkrav och versionskommentarer och lära mer om funktionerna i DB2 version 9. v Välja DB2-installationstyp (vanlig, minimal eller anpassad). v Välja plats för installation av DB2-produkten. 6 Introduktionshandbok för DB2-servrar

15 v Ange alternativ för databaspartitionering. v Ange DB2-kopienamnet. v Aktivera Extended Security. v Ange användargränssnitt och produktmeddelanden. Användargränssnitt och produktmeddelanden är tillgängliga på flera språk och installeras på de språk du väljer. Genom att installera flera språk kan du visa gränssnittet och meddelandena på de språk du föredrar. v Installera DB2-administrationsservern (inklusive konfiguration av DAS-användare). v Konfigurera administrationskontakter och aviseringar om varningstillstånd. v Installera och konfigurera förekomster (inklusive konfigurering av förekomstanvändare). v Förbereda DB2-verktygskatalogen. v Skapa svarsfiler. Du kan skapa installationsvalen i en svarsfil för senare installation eller kopiera installationen på en annan dator eller lägga till en annan deltagande dator i en partitionerad databasmiljö. Närliggande begrepp: v Migrera till DB2 version 9 i Migreringshandbok Närliggande uppgifter: v Notification and contact list setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Tools catalog database and DB2 administration server (DAS) scheduler setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Installera DB2-servrar (Windows) på sidan 63 Närliggande referensinformation: v setup - Install DB2 command i Command Reference v UPDATE ADMIN CONFIGURATION command i Command Reference v Disk- och minneskrav på sidan 9 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) på sidan 9 v Nödvändiga användarkonton för installation av DB2-serverprodukter (Windows) på sidan 12 Översikt över installation av DB2-produkten (Linux och UNIX) I det här avsnittet beskrivs hur du installerar DB2-serverprodukten i AIX, HP-UX, Linux och Solaris Operating Environment. Procedur: Så här installerar du DB2-serverprodukten: 1. Granska produktkraven för DB2. 2. Om tillämpligt läser du informationen om DB2-migrering. 3. Modifiera kärnparametrar i HP-UX, Linux och Solaris Operating Environment. På alla plattformar, utom för Linux i x86_32, måste användaren installera en 64-bitars kärna innan du fortsätter med installationen, annars misslyckas installationen. Kapitel 1. Installationsöversikt 7

16 4. Om cd-skivan för DB2 inte automonteras monterar du cd-skivan för DB2-produkten. 5. Installera DB2-produkten med hjälp av installationsguiden för DB2. Följande funktioner ingår i installationsguiden för DB2: v En startguide där du kan visa installationskommentarer och versionskommentarer och lära dig mer om funktionerna i DB2 version 9. v Välja DB2-installationstyp (vanlig, minimal eller anpassad). v Välja plats för installation av DB2-produkten. v Ange alternativ för databaspartitionering för DB2-förekomsten. v Ange användargränssnitt och produktmeddelanden. Användargränssnitt och produktmeddelanden är tillgängliga på flera språk och installeras på de språk du väljer. Genom att installera flera språk kan du visa gränssnittet och meddelandena på de språk du föredrar. v Installera DB2-administrationsservern (inklusive konfiguration av DAS-användare). v Konfigurera administrationskontakter och aviseringar om varningstillstånd. v Installera och konfigurera förekomster (inklusive konfigurering av förekomstanvändare). v Förbereda DB2-verktygskatalogen. v Skapa svarsfiler. Närliggande begrepp: v Migrera till DB2 version 9 i Migreringshandbok Närliggande referensinformation: v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (AIX) på sidan 21 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (HP-UX) på sidan 23 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Linux) på sidan 24 v Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Solaris Operating System) på sidan 27 v db2setup - Install DB2 command i Command Reference 8 Introduktionshandbok för DB2-servrar

17 Kapitel 2. Installationskrav Disk- och minneskrav Diskutrymmeskrav: Diskutrymmeskraven för produkten beror på vilken typ av installation du väljer och vilken typ av filsystem som används. I installationsguiden för DB2 ges dynamiska utrymmesuppskattningar baserat på vilka komponenter som väljs vid vanlig, minimal eller anpassad installation. I Windows kan du behöva mycket mer utrymme på FAT-enheter (File Allocation Table) med stora klusterstorlekar än på NTFS-enheter (New Technology File System). Kom ihåg att ta med diskutrymme för nödvändiga program och kommunikationsprodukter. Minneskrav: Minimikravet för DB2-databassystem är 256 MB RAM. För ett system som kör DB2 och grafiska gränssnittsverktyg för DB2 behövs minst 512 MB RAM. Ett RAMminne på 1 GB rekommenderas för förbättrad prestanda. Kraven inkluderar inte några ytterligare minneskrav för övriga program som körs i systemet. Tänk på följande när du beräknar hur mycket minne som krävs: v För DB2-produkter som körs i HP-UX version 11i v2 (B.11.23) för Itanium-baserade system krävs minst 512 MB RAM. v För DB2-klientfunktioner gäller minneskraven för en bas på fem samtidiga klientanslutningar. Det krävs ytterligare 16 MB RAM-minne per fem klientanslutningar. v Minneskraven beror på databasens storlek och komplexitet samt på databasaktiviteter och hur många klienter som accessar systemet. I DB2 version 9 förenklas uppgiften med självkonfiguration av minnet genom att värden för flera minneskonfigurationsparametrar anges automatiskt. När den är aktiverad distribuerar minnesjusteringsfunktionen dynamiskt tillgängliga minnesresurser mellan flera minnesanvändare inklusive sortering, paketcache, låslista och buffertpooler. v I Linux rekommenderas ett växlingsutrymme som är dubbelt så stort som RAMminnet. Närliggande begrepp: v Self tuning memory i Performance Guide Installation av DB2-server (Windows) Installationskrav för DB2-klienter och -servrar (Windows) Den absolut senaste informationen om krav finns på adressen v Copyright IBM Corp 1993,

18 Om du vill installera en DB2-klient eller -serverprodukt måste följande krav på operativsystem, programvara och maskinvara uppfyllas: Tabell 2. Installationskrav för Windows Operativsystem Servicepaket Maskinvara Windows XP Professional (32- bitars) Windows XP Professional x64 Windows 2003 Standard Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Advanced Edition (32-bitars och 64-bitars) Windows 2003 Datacenter Edition (32-bitars och 64-bitars) Service Pack 2 eller senare Service Pack 1 eller senare Alla Intel- och AMD-processorer ska kunna köra de Windowsoperativsystem som kan användas (32-bitars och 64-bitars) Fler klientkrav Flera DB2-produkter kommer att kunna användas på Windows 98, Windows ME, Windows NT, och Windows 2000 tills DB2 version 8.1 tas ur drift. För befintliga installationer och nya installationer av DB2-produkter rekommenderas en uppgradering till en nyare version av Windows (t.ex. Windows 2003). Det går inte att installera version 9-klienter i operativsystemen Windows 98, Windows ME eller Windows NT Server 4. Om du vill fortsätta att köra DB2-produkter på äldre versioner av Windows behöver du följande underhållsnivåer: v Windows NT version 4 med Service Pack 6a eller senare v Windows 2000 med Service Pack 4 eller senare v Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 Windows XP Service Pack 1 krävs för körning av DB2-tillämpningar i följande miljöer: v tillämpningar som har COM+-objekt med ODBC; v tillämpningar som använder OLE DB-providern för ODBC med OLE DB-resurspoolning avaktiverad Om du är osäker på om den tillämpningsmiljö du använder är kvalificerad, bör du installera lämplig Windows-servicenivå. Mer information om COM+-problemet finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel: v programvarukrav v MDAC 2.8 krävs. MDAC 2.8 installeras automatiskt via installationsguiden för DB2, om det inte redan har installerats. Anm: Om en tidigare version av MDAC (t.ex. 2.7) redan är installerad kommer den att uppgraderas till MDAC 2.8 genom DB2-installationen. Vid en vanlig installation installeras MDAC 2.8. Vid en minimal installation installeras inte MDAC 2.8. Vid en anpassad installation installeras MDAC 2.8 endast om du inte har avmarke- 10 Introduktionshandbok för DB2-servrar

19 rat standardalternativet, vilket är att den installeras. Om du avmarkerar MDAC som en del av en anpassad installation kommer den inte att installeras. v Om du tänker använda LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), bör du använda antingen en Microsoft LDAP-klient eller IBM Tivoli Directory Server v6-klienten (även kallad IBM LDAP-klienten, som ingår i DB2). Innan du installerar Microsoft Active Directory måste du utöka katalogschemat med hjälp av verktyget db2schex, som finns på installationsmediet. Microsoft LDAP-klienten medföljer operativsystemet Windows XP och Windows Server v Om du tänker använda Tivoli Storage Manager-funktionerna för säkerhetskopiering och återställning av databaser krävs Tivoli Storage Manager Client version eller senare. För 64-bitars Windows-system behöver du TSM Client API version 5.1. v Om du har IBM Antivirus installerat måste du avaktivera eller avinstallera det innan DB2-installationen kan slutföras. v TCP/IP-funktionerna måste aktiveras för att du ska kunna se onlinehjälpen. v Någon av följande webbläsare krävs för att du ska kunna se onlinehjälpen, köra startguiden för DB2 (setup.exe) och för att köra Första gången i DB2 (db2fs): Internet Explorer 5.5 eller senare Mozilla 1.4 och uppåt Firefox 1.0 och uppåt Netscape 7.0 och uppåt Närliggande begrepp: v Funktionsändringar för 32- och 64-bitars DB2-servrar i Migreringshandbok Närliggande uppgifter: v Översikt över installation av DB2-produkten (Windows) på sidan 6 Närliggande referensinformation: v IBM Software Development Kit för Java-nivåer för DB2-produkter på sidan 35 v Kommunikationsprotokoll som kan användas i Introduktionshandbok för DB2- klienter DB2-tjänster i systemet (Windows) I följande tabell visas de DB2-tjänster som körs i systemet när DB2 9.1 är installerat: Tabell 3. DB2-tjänster Visningsnamn för tjänst Tjänstenamn Beskrivning DB2 - (db2copyname) - <förekomst> <förekomstnamn> Låter tillämpningar skapa, uppdatera, kontrollera och hantera relationsdatabaser. Kapitel 2. Installationskrav 11

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation

Läs mer

DB2. Meddelandereferens volym 1. DB2 version 9 SC14-0098-00

DB2. Meddelandereferens volym 1. DB2 version 9 SC14-0098-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Meddelandereferens volym 1 SC14-0098-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Meddelandereferens volym 1 SC14-0098-00 Innan du använder den här informationen

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDBOK FÖR FÖRETAGSDISTRIBUTION Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.1 Dokumentversion 3.1 Dokumentdatum: September 2012 2012 Adobe Systems

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Premise Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer