AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner. Men det är inte säkert att dessa personer har rätt kompetens för den nya rollen. Läs Ulf Petterssons krönika på sidan 8 Skulden har ökat till över en halv miljon: Läs om personligt betalningsansvar i aktiebolag Krafman och liknande bolag sitter hos Kronofogdemyndigheten och går igenom konkursförvaltarberättelser för att hitta ledtrådar till konkurser där personligt betalningsansvar föreligger. Sedan kontaktar de fordringsägaren och träffar ett avtal med dem. Allt är väldigt utstuderat. Mer information på sidan 3 Kloka synpunkter ger en ännu bättre EIO-Aktuellt De kloka synpunkterna var många när vi frågade medlemmar och läsare vad de tycker om EIO-Aktuellt. Det var i novembernumret förra året som vi bad läsarna hjälpa oss att göra tidningen ännu bättre. Och svarsresponsen har varit över all förväntan. Undersökningsresultatet har också varit väldigt positivt, men samtidigt är ju ingenting så bra att det inte kan bli bättre. Håll därför ögonen på oss och fortsätt att läsa lika noggrant som hittills. Ring och mejla också gärna in dina tips och önskemål. Extra roligt är att så många sätter mycket hög tilltro till tidningen och rankar EIO- Aktuellts trovärdighet som mycket hög. Per- Åke Nilsson på YIT tycker till exempel att allt är läsbart, Rickard Lewin på Elodata önskar att vi skriver mer och informerar om alla skojare som försöker lura på seriösa företagare annonser i bluffkataloger. På frågan om hur många som går in på eio.se, besöker hela 40 procent sajten ett par gånger i månaden och 22 procent en gång i veckan. Också det får ses som ett bra resultat i sammanhanget. De flesta, 76 procent, väljer dock att inte läsa EIO-Aktuellt på eio.se utan läser papperstidningen. Läs mer på sid 4 5 HEJ DÅ! Nu går Greger Burnelius till Browik Vi välkomnar också fyra nya kolleger Anja, Daniella, Daniel till EIO:s centrala kansli och Marie till EIO Stockholm. Du träffar dem på sidan 7! Du hittar oss även på ww.eio.se EIO-AKTUELLT nr

2 #4242 INLEDAREN Peter Olofsson, informationschef, tel Det är läsarnas åsikter som förbättrar medlemstidningen I den läsarundersökning om EIO-Aktuellt, som vi nyligen genomfört och som vi presenterar i detta nummer, fick vi många goda råd och tips kring hur medlemstidningen ska se ut framöver. Eftersom vi där kan konstatera att 81 procent av läsarna anser att EIO-Aktuellt är en bra tidning så ska vi förstås ta till oss åsikter så att vi kan upprätthålla den kvaliteten. 94 procent av läsarna tycker att EIO-Aktuellt är trovärdig, och det ställer förstås fortsatt krav på redaktionen. En av åsikterna som kommit fram från flera läsare är att man vill se mer information om arbetsgivar- och avtalsfrågor. Och det ligger helt i linje med EIO-Aktuellts inriktning, då vår målsättning är att utöka just den typen av information. Från och med detta nummer presenterar vi till exempel i korthet de senaste EIO-cirkulären, som ofta innehåller information om just arbetsgivarfrågor. Ytterligare en åsikt som framkommit i undersökningen är att man gärna läser om hur andra har kommit på innovativa lösningar. Till exempel lönsamhets- och personalfrågor eller effektiva arbetsmetoder. Om du har kunskaper som du gärna delar med dig av så tar redaktionenen gärna emot tips. Kanske är det just din arbetsplats vi ska besöka nästa gång! Det visar sig i enkäten att artiklar om ID06 har varit mycket uppskattade. Och det kan man förstås förstå med tanke på att svartarbete är ett stort problem inom byggnäringen. Vi kommer att skriva ännu mer om ID06 i nästa nummer av EIO-Aktuellt i samband med vårt engagemang inom Byggbranschen i samverkan på Nordbygg den 1-4 april. Läs redan på sidan 6 i detta nummer om en av programpunkterna på Nordbygg där två av EIO:s jurister medverkar. Slutligen. Det är glädjande att konstatera att bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO inte bara attraherar nya medlemsföretag. Också nya medarbetare lockas till EIO. Läs mer om dem på sidan 7. TREVLIG LÄSNING! PS. Vi fick in över 350 enkätsvar. Som utlovat lottas Trisslotter ut till 50 av de svarande. Vinnarna presenteras på medlemssidan på webben. DS. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , NYHET! SEK Handbok 442 Vägledning för val och installation Syftet med SEK handbok 442 (art nr ) är att ge elinstallatörer, konstruktörer och användare av jordfelsbrytare ökad kunskap vad gäller tillämpning, val och användning av dessa. I första hand behandlar handboken jordfelsbrytare för allmänbruk med en märkspänning som inte överstiger 400 V och en märkström som inte överstiger 125 A (fast installation). I en bilaga återges i svensk översättning en vägledning från IEC som ger anvisningar för hur jordfelsbrytare för allmänbruk används. Handboken bör användas tillsammans med gällande utgåva av Starkströmsföreskrifterna (art nr ) och Elinstallationsreglerna SS (art nr ). En handbok om jordfelsbrytare och det skydd den ger har motiverats av att jordfelsbrytare kommit till större användning än tidigare. Detta på grund av att Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna i vissa tillämpningar kräver skydd genom jordfelsbrytare, men även som ett sätt att minska riskerna då efarenheten visar att de normala skyddsåtgärderna mot direkt beröring i vissa fall inte är tillräckliga. Artikelnummer Pris för medlem i EIO: 410 kr/st exkl moms och frakt (övriga: 460 kr/st). Medlemmar i EIO beställer enklast boken i webbshopen på alternativt via eller tel , fax NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Kontakta Tord Martinsen, Flera nya cirkulär finns nu att ladda ner från RABATTERADE AVTALSFÖRSÄKRINGSAVGIFTER Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att vissa avgifter till avtalsförsäkringarna för arbetare ska rabatteras PENSIONSINFORMATION OM AVTALSPENSION SAF-LO SAMT OM ITP Information om uppskjutna ändringar samt nyheter om avtalspension SAF-LO samt information om ITP för tjänstemän i EIO:s medlemsföretag SOCIALA KOSTNADER ENLIGT LAG OCH KOLLEKTIVAVTAL Preliminära kostnader enligt lag och kollektivavtal för 2008 för pensioner och försäkringar NIVÅERNA I OMSTÄLLNINGS - FÖRSÄKRINGARNA KLARA FÖR 2008 Via medlemskapet i EIO omfattas omställningsförsäkringarna för montörer och tjänstemän. De nya nivåerna för 2008 är nu fastlagda. Kontakta EIO:s förhandlingsavdelning på telefon EIO-AKTUELLT nr

3 SÅ KRÄVS EN ELINSTALLATÖR PÅ EN HALV MILJON KRONOR: Personligt betalningsansvar i aktiebolag I ett aktiebolag svarar normalt sett endast bolaget för bolagets skulder. I vissa fall kan dock ett personligt betalnings ansvar uppkomma för styrelseledamöter och vd. Detta drabbade Kjell Karlsson tio år efter att hans företag Ljusnarsbergs Elmontage gick i konkurs. Personligt betalningsansvar kan exempelvis uppkomma när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Aktiebolagslagen stadgar då att styrelsen genast ska upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisorer granska denna. Annars blir styrelseledamöterna personligt ansvariga för de skulder som bolaget ådrar sig efter den tidpunkt då en kontrollbalansräkning skulle ha upprättats. Även exempelvis en vd som känner till styrelsens underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning kan bli personligt betalningsansvarig. I och med att preskriptionstiden är tio år kan detta personliga betalningsansvar göras gällande även långt efter en eventuell konkurs är avslutad. Det är av stor vikt att man som styrelseledamot eller vd i ett aktiebolag sätter sig in vilka skyldigheter som åligger enligt exempelvis aktiebolagslagen, säger Ulf Nordström, jurist inom arbetsrätt och entreprenadjuridik på EIO. Det är viktigt att man som styrelseleda mot sätter sig in i sina skyldigheter, säger Ulf Nordström. KRÄVS PÅ SKULD FRÅN 1996 När Kjell Karlssons företag Ljusnarsbergs Elmontage gick i konkurs den 26 januari 1996 hade bolaget en skuld på kronor till Svenska Elgrossist Aktiebolaget SELGA. Någon utdelning i konkursen erhölls inte och Kjell Karlsson hörde ingenting om saken förrän tio år senare. Den 2 mars PARTERNA INTE KUNDE NÅ EN EFTERSOM FÖRLIKNING GICK ÄRENDET VIDARE TILL TINGSFÖRHANDLING fick han ett kravbrev från SELGA:s ombud, inkassoföretaget Krafman AB, där han uppmanades att betala kapitalbelopp plus tio års ränta inom sju dagar sammanlagt kronor. Eftersom parterna inte kunde nå en förlikning gick ärendet vidare till tingsförhandling. Örebro tingsrätt fastställde att Kjell Karlsson hade ett solidariskt betalningsansvar med konkursbolaget eftersom han inte upprättat en kontrollbalansräkning trots att mer än hälften av bolagets eget kapital var förbrukat. Mellan april 1992 och januari 1993 gjorde vi fyra kontrollbalansräkningar, säger Kjell Karlsson. Dessutom trodde jag att fordringen var preskriberad och avskriven som kundförlust för länge sedan. Men tingsrätten ansåg att preskriptionsavbrott ägt rum då Kjell Karlsson beedigade konkursbouppteckningen den 4 mars Han fick alltså kravbrevet två dagar innan preskriptionstiden löpte ut. Olof Riesenfeld på advokatfirman Glimstedt i Ludvika har erfarenhet av liknande fall. Han anser IDAG HAR SKULDEN VÄXT TILL KRONOR OCH LIGGER HOS KRONOFOGDE- MYNDIGHETEN I FALUN FÖR UTMÄTNING. att inkassoföretagets tillvägagångssätt är etiskt förkastligt. Det handlar ju i princip om hittade pengar. Krafman och liknande bolag sitter hos Kronofogdemyndigheten och går igenom konkursförvaltarberättelser för att hitta ledtrådar till konkurser där personligt betalningsansvar föreligger. Sedan kontaktar de fordringsägaren och träffar ett avtal med dem. Allt är väldigt utstuderat. Ta bara namnet Krafman mannen som kräver det är klart att det finns en tanke bakom det. Idag har skulden växt till kronor och ligger hos Kronofogdemyndigheten i Falun för utmätning. Kjell Karlsson är pensionerad och har inga tillgångar eftersom banken har pantbrev på aktier och fastighet. Han är besviken på SELGA och vill gärna ha en förklaring till deras agerande. Fotnot: EIO har sökt SELGA för en kommentar utan framgång. Kontakta Ulf Nordström, jurist inom arbetsrätt och entreprenadjuridik , , ulf. EIO-AKTUELLT nr

4 Mycket ros men också ris i största Vilken typ av artiklar föredrar du? Hur trovärdig tycker du att EIO-Aktuellt är? Hur mycket brukar du läsa i ett nummer? Vad betyder tidningen för dig som informationskanal? Vilka områden/frågor vill du läsa mer om? EIO-Aktuellts senaste enkät i nr 11 i november förra året ingick som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete med informationen från EIO ut till alla medlemsföretag. Enkäten har vi haft i tidningen, men vi har också skickat den med e-post till alla medlemmar. Vi har fått in rejält med svar, drygt 350 enkätsvar med både ros och ris. Sammanfattningsvis är resultatet av undersökningen över förväntan och respondenterna, som fått svara på totalt 20 olika frågor, ger EIO-Aktuellt ett gott betyg. Vid en genomgång av enkätsvaren blir det tydligt att absoluta merparten av läsarna läser i det närmaste samtliga nummer under ett år. Hela 74 procent av läsarna läser också hälften, mer än hälften eller nästan allt i varje utgåva. En absolut övervägande del av läsarna tycker att EIO-Aktuellt är aktuell, saklig och informativ samtidigt som 30 procent tycker att den är värdefull i yrkesutövningen och till nytta i arbetet. FLER KORTA ARTIKLAR Nära hälften av de tillfrågade (45 procent) vill ha fler korta och översiktliga artiklar, 31 procent en blandning av korta och långa artiklar, samtidigt som 31 procent tycker att det är bra som det är idag. 2 procent vill ha längre och mer utförliga artiklar. Att vi, som vi gör i dag, skickar tidningen till kontoret föredras av 82 procent samtidigt som 13 procent kan tänka sig att få tidningen enbart via mejl. 5 procent vill ha fler exemplar skickade till kontoret. HELA 74 PROCENT AV LÄSARNA LÄSER HÄLFTEN, MER ÄN HÄLFTEN ELLER NÄSTAN ALLT I VARJE UTGÅVA. BRA MED 11 NR/ÅR Att det är bra att vi kommer ut med 11 nummer på ett år det håller hela 87 procent med om. En procent av läsarna tycker att vi borde komma ut oftare medan 6 procent tycker att vi kommer ut för ofta. Väldigt intressant är att se vad man vill läsa mer om och här leder projekt och nya arbetsmetoder stort med hela 65 procent, följt av avtalsfrågor på 57 procent, företagsutveckling på 48 procent, hur vi ska arbeta i framtiden på 47 procent och arbetsmiljöfrågor på 37 procent. Exempel på artiklar som läsarna nämnt som extra intressanta berör bland annat ISOcertifiering, nya sätt att möta 82 PROCENT FÖRE- DRAR EN PAPPERS- TIDNING TILL KON- TORET SAMTIDIGT SOM 13 PROCENT KAN TÄNKA SIG ATT FÅ TIDNINGEN ENBART VIA MEJL. marknaden, ID06 och energioptimering. Man nämner även artiklar om prisjusteringar i nya lagar och avtal, EIO:s teledagar samt reportage från olika evenemang som intressant att läsa om. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 enkäten någonsin om EIO-Aktuellt TIDNINGEN ÄR MYCKET VIKTIG FÖR 69 PROCENT AV LÄSARNA. VIKTIGT ARBETSREDSKAP 69 procent av de tillfrågade tycker också att EIO-Aktuellt är mycket eller ganska viktig, samtidigt som 12 procent tycker att tidningen är ganska oviktig. 18 procent vet inte och en procent tycker att den är oviktig. Glädjande nog tycker de allra flesta, 94 procent, att EIO- Aktuellt är trovärdig medan 6 procent tycker att vi är ganska trovärdiga. När vi bett läsarna sammanfatta sitt omdöme om EIO-Aktuellt så tycker 81 procent att det är en bra tidning. Varken bra eller dålig tycker 14 procent och ganska dålig tycker en procent av respondenterna. Detta får betraktas som ett mycket gott resultat i en enkätundersökning av den här typen. DETTA VILL LÄSARNA En rad önskemål om framtida innehåll i tidningen återfinns i enkätsvaren. Om vi tittar närmare på de olika önskemålen och sorterar dem är några återkommande exempel på sådant man vill läsa mer om: konsumentköplagen att vi ska trycka på för högre timpenning mer om regler och föreskrifter lokala nyheter samt mer läsning om småföretag. På Ryds Elmontage skriver man så här: Tycker tidningen är användbar och bra, och jag hoppas att det är avsikten, för då har ni ju lyckats bra! DETTA VILL LÄSARNA INTE Vad som förs fram som ointressant att läsa om i tidningen är bland annat följande: partipolitiska åsikter, utom i avtalsrörelsen artiklar om kraftbolag Samtidigt skriver några respondenter att allt är av intresse. KONTAKT ÖNSKAS! Sammanfattningsvis är det alltid både intressant och nyttigt att genomföra en sådan här läsarenkät och enkätsvaren kommer att ligga till grund för redaktionens utvecklings- och förbättringsarbete under året. Men vad som är ännu viktigare för redaktionen och redaktionsrådet är att du som läsare håller kontakt med LÄSARNA VILL HA KORTA ARTIKLAR OCH 57 PROCENT VILL LÄRA SIG MER OM AVTALSFRÅGOR. oss! Tveka inte att ringa eller mejla några rader om de frågor och områden som du som läsare vill läsa eller veta mer om. Kontakta Sofia Pettersson på sofia. eller telefon Sist, men inte minst vill vi tacka alla er som tagit er tid att fylla i och svara på alla enkätfrågor. Så gjordes enkäten Enkäten fanns i EIO- Aktuellt nr Enkäten skickades också via mejl till EIOmedlemmar. Resultatet, drygt 350 enkätsvar, räknas som högt i undersökningsammanhang. Respondenterna fick svara på totalt 20 frågor. AKTUELLA FRÅGAN Vad tycker du om EIO-Aktuellt? Hur kan tidningen utvecklas? Nina Björnstedt, PS Bygg & Elservice AB i Grillby Jag tycker EIO-Aktuellt är bra och läser nästan allt. Jag har hand om det administrativa arbetet på företaget och jag får många matnyttiga tips från tidningen. Jag brukar skriva upp sådant som jag kan ha användning av i en bok, så att jag lätt kan plocka fram det när jag behöver. Oftast är det frågor som rör vad vi som företag har för rättigheter respektive skyldigheter i relationen arbetsgivare/anställd och leverantör/kund. Det är viktigt för mig att uppdateras kontinuerligt om vad som är nytt och vad som är på gång när det gäller löner, fakturor och annat. Något som jag ibland kan sakna är vilka beslut som har fattats i avtalsfrågor och vad som händer på det området. Jag skulle önska att detta var en stående punkt i varje nummer. Ett annat ämne som jag gärna skulle läsa mera om är marknadsföring. Jag skulle vilja ha konkreta tips på hur man kan nå ut till nya kunder. Det skulle vara intressant att ta del av hur andra företag går tillväga. Jan Svensson, Bravida Sverige AB, Gävle Jag tycker tidningen är bra, även om inte allt är intressant för mig. Jag bläddrar igenom varje nummer och letar efter rubriker som kan vara givande för mig som projektledare och filialchef. Jag fastnar ofta för artiklar som handlar om avtal, utländsk arbetskraft eller större byggen. Framför allt läser jag om avtalsrörelsen och pågående förhandlingar inom EIO. Som chef utsätts jag ständigt för ett stort informationsflöde och jag läser många olika branschtidningar. På grund av tidsbristen är det därför viktigt att nyheterna hålls korta och översiktliga. Ett tips är att hänvisa till webben, så att man kan få mer omfattande information där i specifika frågor om man vill. Dan Olsson, Telekontakt Dan Olsson AB, Partille Jag tycker EIO-Aktuellt är en bra informationskälla för att hålla koll på vad som är på gång i branschen. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på marknaden och vilken ny teknik som kommer. Jag önskar dock att det stod lite mer om tele-, data- och säkerhetsfrågor, som är vårt område. Som det ser ut nu är det mest fokus på starkström. Det är viktigt att fler av EIO:s medlemmar får upp ögonen även för svagström så att vi inte tappar uppdrag till andra företag. Dan Olsson vill läsa mer om tele-, data- och säkerhetsfrågor. EIO-AKTUELLT nr

6 Elajo väljer Entré från Hantverksdata Elajo Elteknik är idag ett av Sveriges största elföretag med 700 medarbetare, verksamhet på ett 40-tal orter och en omsättning på cirka 650 miljoner kronor. Företaget har sitt säte i Oskarshamn och verksamheten bedrivs idag främst i södra Sverige. Ambitionen är att växa norrut i landet. Tomas Sandstedt, VD på Elajo Elteknik berättar varför man väljer att byta ut sitt nuvarande affärssystem och istället inleda samarbete med Hantverksdata. Elajo växer delvis genom uppköp och samordning av elföretag. Att ge tidigare ägare ansvar för den operativa driften, har hela tiden varit vår strategi. Då måste vi ha ett väl utvecklat affärssystem som kan hantera och stötta verksamheten. Efter att ha gått igenom systemen på marknaden föll valet på Entré från Hantverksdata. Vi är övertygade om att företaget och dess system kommer att passa Elajos nuvarande och framtida verksamhet bäst. Vi är naturligtvis väldigt glada över att Elajo valde oss. Vi Tomas Sandstedt är VD på Elajo. har utvecklat affärssystem för elbranschen under de senaste 30 åren. Vi ser med förväntan fram emot ett givande samarbete, kommenterar Anders Sörbom, försäljningschef på Hantverksdata. Hantverksdata bildades så sent som i april förra året efter en sammanslagning av två marknadsledande företag inom dataverktyg för hantverkare, Installationsdata inom el- och vvs-branschen och Målaremästarna Data inom måleri- och glasbranschen. Samtidigt förvärvades AJ:s Styrteknik, ytterligare ett företag som utvecklat affärssystem för främst elbranschen. Idag har Hantverksdata ca elföretag som kunder. Vad händer efter AB04 och ABT06? Åsa och Lars rätar ut eventuella frågetecken Nordbygg, som i år arrangeras mellan den 1 och 4 april, har blivit den stora mötesplatsen för bygg- och vvs-branschens beställare, ingenjörer och installatörer, arkitekter och tekniker, fastighetsägare och många andra. Nordbygg har vid de senaste evenemangen haft 800 utställare och besökarantalet har tangerat personer. Liksom tidigare år arrangeras det under Nordbygg i år ett flertal seminarier. Torsdagen den 3 april kl behandlas entreprenadjuridik - Vad händer efter AB04 och ABT06? - i ett seminarium som EIO håller i tillsammans med VVS Tekniska Föreningen. De entreprenadstyrande dokumenten inom bygg- och installationsområdet har omarbetats och det finns nu några års erfarenheter av det ena, AB04 och något kortare tids erfarenhet av det andra, ABT06 och underentreprenörsavtal till dessa. Vad tycker parterna om dessa, hur ska de kunna bli ännu bättre och går det att minska konfliktkällorna mellan branschens olika parter? På detta seminarium ges möjlighet att lyssna till vad de ledande företrädarna för bygg-, installations- och beställarleden anser i frågorna. Moderator är Åsa Kjellberg Kahn, chefsjurist på EIO, och Lars Engell, EIO:s entreprenadjurist, är en av talarna. Övriga medverkande är Johan Holmqvist, verksamhetsutvecklare NVS, Jens Lundgren, bolagsjurist NCC, Lennart Kjellin, chefsjurist Fortifikationsverket och ordförande i BKK. Seminariet avslutas med en paneldebatt. Kostnaden för seminariet är moms. Anmälan görs lämpligast på VVS Tekniska Föreningens hemsida, Åsa Kjellberg Kahn är moderator på Nordbygg den 3 april. Foto: Clas Göran Carlsson Nu är det hög tid för årets lönerevisioner Ledarvtalet All lönebildning för denna grupp ska ske på företaget, det finns inte några centralt bestämda tillägg eller potter. Löneutrymmet för ledargruppen ska bestämmas utifrån de ekonomiska förutsättningarna, produktivitetsutveckling och de övriga förutsättningarna som gäller vid företaget. Lönerna ska revideras per 1 april. För företag som inte har träffat överenskommelse om annan tillämpning gäller att företaget senast 1 mars ska lämna förslag på individuell lönesättning till klubben eller representant på företaget. Installationsavtalet Alla, inklusive lärlingar, ska få en lönehöjning med 1,5 % beräknad på lönen den 31 mars 2008 från och med den 1 april Dessutom ska en företagspott för SEF:s medlemmar, inklusive lärlingar, på 1,4 % beräknad på de sammanlagda månadslönerna per den 31 mars 2008 fördelas individuellt efter förhandlingar med facket. En motsvarande pott beräknas för oorganiserade arbetstagare och fördelas individuellt i den gruppen. För den individuella fördelningen kan med fördel EIO:s framtagna hjälpmedel, Att sätta individuella löner, användas. Du hittar materialet kostnadsfritt på under rubriken För arbets givaren/ Månads löner. MER INFORMATION Ytterligare information om lönerevisionen för Ledarna respektive Installationsavtalet kommer i separat cirkulär. Båda avtalen finns på medlemssidan på under rubriken För arbetsgivaren. Information om de övriga avtalen Lageravtalet, Butiksavtalet och Tjänstemannaavtalet kommer i separata cirkulär. Kontakta förhandlingsavdelningen, EIO-AKTUELLT nr

7 Fyra nya medarbetare på EIO Anja Wernersson, Daniella Ben-David, Mari Engström och Daniel Björkquist är fyra nya medarbetare på EIO:s centrala kansli i Stockholm. Anja Wernersson, tidigare anställd på Strömberg Distribution, kommer bland annat att arbeta med administration samt med frågor som berör Elförlaget. Daniella Ben-David, från Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har anställts som assistent och ska främst bistå EIO:s centrala förhandlingsavdelning. Daniel Björkquist, IT-tekniker, kommer att arbeta med teknisk support på EIO. Tidigare har han bland annat jobbat som IT-konsult på företaget Telindus. Distriktskontoret EIO Stockholm har också förstärkts genom den nya medarbetaren Mari Engström, administratör. Hon har tidigare arbetat med ekonomi, löner och administration på EIO-företaget Adelsö El AB. EIO-medarbetarna Lena Widman, Inger Grape och Margareta Mineur har gått i pension. Alla tre har varit verksamma på EIO:s centrala kansli i Stockholm. Uppifrån: Anja Wernersson, Daniella Ben-David, Daniel Björkquist och Mari Engström ÅRS AVGIFTER TILL EIO OCH SVENSKT NÄRINGSLIV Inträdesavgift (engångs) kronor. Avgiften avser tillskott till EIO:s konfliktfond och är därmed i sin helhet avdragsgill. Medlemsavgift till EIO 0% på total lönesumma. Avsätts till konfliktfond, avdragsgill, ej momsbelagd. Serviceavgifter till EMA Fast avgift... 0 anställda 700 kr per medlem anställda kr per medlem... > 3 anställda kr per medlem Rörlig avgift (Minimilönesumma 2007 = kr) Fullservice... 0,77 % på total lönesumma. Minimiavgift kr/ år ( ) Grundservice... 0,45 % på total lönesumma. Minimiavgift kr/ år ( ) Samtliga serviceavgifter är avdragsgilla och momsbelagda Avgift till EIO lokalt Förutom ovanstående avgifter tillkommer en lokal medlemsavgift. Resp distriktsförening meddelar sina medlemmar storleken på den lokala avgiften Greger Burnelius slutar som företagsrådgivare på EIO Stockholm Greger Burnelius lämnar sin tjänst som företagsrådgivare på EIO Stockholm för en ny tjänst på EIOföretaget Browik. Vad ska du göra på Browik? Jag ska jobba som konstruktör/ programmerare inom fastighetsautomation på Browiks kontor i Stockholm. Vilka erfarenheter från EIO tar du med dig? Jag kommer att få möjlighet att fortsätta arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor på Browik, vilket jag arbetat mycket med på EIO. Jag kommer att stötta företagsledningen inom dessa områden. Genom den nya tjänsten kommer jag även att kunna fortsätta jobba med rekrytering av nya medarbetare till branschen, och då specifikt till Browik såklart. Avgifter till Svenskt Näringsliv Företag och koncerner med högst 249 anställda inklusive VD och ägare 0,09% x lönesumman minskad med ett grundavdrag på kr Svenskt Näringsliv... 0,047 % föreningsavgift, ej moms, ej avdragsgill Svenskt Näringsliv Service AB... 0,043 % serviceavgift, momsbelagd och avdragsgill Företag och koncerner med > 249 anställda inklusive VD och ägare 0,07% x summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) Svenskt Näringsliv... 0,036 % föreningsavgift, ej moms, ej avdragsgill Svenskt Näringsliv Service AB... 0,034 % serviceavgift, momsbelagd och avdragsgill Minimiavgift till Svenskt Näringsliv är 500 kr Kontakta Åsa Anderberg, NOTERAT Angående Fora-avgifter 2008: Särskilt tillägg El Medel för yrkesutbildning, montörsfortbildning, försäkringspremie GF 3100 samt avseende 2008 ett särskilt bidrag till Svenska Elektrikerförbundet kommer under 2008 att debiteras med 0,82 % (0,72 % under 2007) av lönesumman för montörer. Av avgiften utgör 8,78 % avdragsgill moms. Debitering av särskilt tillägg El görs via Fora tillsammans med övriga AFA (Fora)-avgifter. Försäkringen avser GF gruppliv, trygghetsförsäkring med mera, vilken Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har tecknat i Folksam till förmån för montörer som arbetar under installationsavtalet. Notera speciellt att denna försäkring även gäller för oorganiserade montörer. Kontakta Lars Törnberg, INFORMATION FRÅN DISTRIKTEN EIO Göteborg Repmöte om EIO:s tjänster och produkter, 7 februari, Borås Vi går bland annat igenom ekonomi och lönsamhet, Digital-IS, försäkringsinformation, EIO-Q, leverantörsavtal samt nya företagshandboken. Information om repmöten i andra distrikt kommer i nästa EIO-Aktuellt. Kontakta Lars G Andersson EIO Östgöta-Sörmland Årsmöte, 11 april, Yxtaholms Slott, Flen Vi startar med lunch kl.12.30, årsmöte kl Inbjudan och program kommer per post. Kontakta Hans Tedesjö EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i december 2007 EIO Östgöta Sörmland Malma El, Malmköping Nya Elbro Teknik AB, Mjölby EIO Sydöstra Sverige ELPro i Västervik AB, Västervik El & Maskinteknik i Jönköping AB, Bankeryd EIO Göteborg Eltag-Elektrikern, Angered Euro Hisservice, Västra Frölunda EIO Skåne Atom El, Svedala EIO Västra Sverige Henrik Bertilssons El i Väst, Borås Install H. Vendelstrand AB, Veddige EIO Gävle Dala Sidenbo El AB, Sandarne Söderhamn EIO Stockholm Orrlunda El-Marin-Bygg AB, Vaxholm Brista El AB, Märsta EIO Mellersta Norrland Storåns Energi, Föllinge Krister Augustsson, Nya ElBro Teknik AB, Mjölby, företaget har 8 anställda Berätta om företaget Vi är ett företag som har ett brett arbetsområde, vi projekterar och genomför styrentreprenader, bland annat inom materielhantering, slussmaskineri och öppningsbara broar. Våra uppdrag utförs över hela värden. Vi har egen verkstad som bygger automatikskåp, manöverpulpeter, fördelningscentraler och lågspänningsställverk. Vi levererar även mellanspänningstransformatorer, mellanspänningsställverk och nätstationer. När vi utför större styrentreprenader samarbetar vi med lokala elinstallatörer som vi hyr elektriker av. Det största uppdraget vi har just nu är totalåtagande för el- och styrentreprenad för ny järnvägsbro över Södertälje kanal i Södertälje. Varför gick ni med i EIO? Vi har anställt flera montörer på vår verkstad som arbetar med att montera utrustning för våra egna projekt, men även bygger centraler och ställverk för leverans till olika elinstallatörer över hela landet. I och med dessa rekryteringar behöver vi kollektivavtal och hjälp med arbetsgivarfrågor. Vi vill också vara med i EIO för att kunna få kontakt med andra elinstallatörer och för att knyta kontakter med branschen i närregionerna. Jag har tidigare under 29 år arbetat inom NEAgruppen med olika arbetsuppgifter och såg då fördelen med att vara medlem i EIO och YIT, men vi har också en hel del privat kunder. Dags för anmälan till Elgolfen! Du kommer väl ihåg att anmäla dig till Elgolfen? Boka redan nu för att säkra kvalspelet på din favoritbana. Mer information finns på KRÖNIKAN Bristen på kompetens måste tas på största allvar! Det är betydligt överdrivet att påstå att vi skulle stå inför ett jättelikt tapp av fyrtiotalist-elektriker. Medelåldern på dagens elektriker är 38 år. Det finns faktiskt inte så förskräckligt många som är i åldersspannet år. Ofta har de lämnat jobbet tidigare, de kanske har avancerat i företaget, blivit lärare eller hittat på något helt annat. Det stora problemet ligger nog istället på tjänstemän och arbetsledare. Det är där som vi behöver fylla på mest, och det med personer som har högskoleutbildning eller annan form av högra utbildning. Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner. Men det är inte säkert att dessa personer har rätt kompetens för den nya rollen. Ett annat problem i branschen är att det varje år utbildas fler elever än vad det finns lärlingsplatser till. Har man otur och slutar gymnasiet i en lågkonjunktur så är risken stor att man mister en lärlingsanställning vilket i sin tur upplevs som ett misslyckande både ur individ och branschperspektiv. Man kan fråga Ulf Pettersson sig hur det kommer sig att utbildningen i vår bransch inte styrs mer efter företagens behov. Egentligen är det förstås inte så konstigt eftersom det står både i skolplanen och i gymnasieförordningen att elevens intresse ska styra. Det innebär att alla elever, så långt det är möjligt, ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Elprogrammet har ju varit populärt ända sedan det startade, så skolorna har försökt ta in alla elever. Däremot har ju skolorna inte tittat på om det egentligen Ett problem i branschen är att det utbildas fler elever än vad det finns lärlingsplatser till. Har man otur och slutar gymnasiet i en lågkonjunktur är risken stor att man mister en lärlingsanställning. finns jobb för alla. För att lösa det här försöker vi få till en regional samordning mellan de olika elprogrammen. Följden kan bli att ett elprogram lägger ner vissa inriktningar på en ort till förmån för en annan plats. Tanken är att respektive skola ska göra just det som de är duktiga på. Idag håller alla skolor på med allting, och det har de många gånger varken lärarkompetens eller utrustning för. Vi har inlett ett första försök i Skaraborg där åtta kommuner nu börjat samordna sina utbildningar. Vi har även startat en branschskola i Nyköping som integrerar lärlingstiden i utbildningen. Vi får se vad det kan leda till! Ulf Pettersson, utbildningsansvarig på EIO 8 EIO-AKTUELLT nr

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-29 BESLUT Midway Holding Aktiebolag FI Dnr 14-1162 Verkställande direktören Peter Svensson Delgivning nr 2 Gustav Adolfs Torg 47 211 39 MALMÖ Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2008 EIO Västra Sverige träffades i Borås: NÖJD STYRELSE PÅ REPMÖTE Från vänster, övre raden: Jan Florén, Elektro-Emanuel

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

AKTUELLT. Effektiv energianalys ger kunden mervärde. www. eio.se. nominera för EcY-stipendium. ta betalt för kompetensen! tjejer som valt elteknik

AKTUELLT. Effektiv energianalys ger kunden mervärde. www. eio.se. nominera för EcY-stipendium. ta betalt för kompetensen! tjejer som valt elteknik AKTUELLT InfOrmATIOn TILL ELEKTrIsKA InsTALLATÖrsOrgAnIsATIOnEns medlemmar nr 2 februari 2007 Effektiv energianalys ger kunden mervärde nominera för EcY-stipendium Ecy delar ut ett stipendium på 10 000

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Presentation av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Innehållsförteckning 1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund 1 Vilka är vi? 1 Vad gör vi? 1 STÖD VID FÖRHANDLINGAR OCH I ARBETSRÄTTSLIGA

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Datum. Tillhör ert företag en koncern? Fyll i namn eller ge org nr på koncernmodern

Datum. Tillhör ert företag en koncern? Fyll i namn eller ge org nr på koncernmodern Vi ansöker om medlemskap i Vårdföretagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av stadgarna för Vårdföretagarna (www.vardforetagarna.se) och Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se)

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-08 BESLUT Bulten AB FI Dnr 14-10285 Verkställande direktören Delgivning nr 2 Box 9148 400 93 GÖTEBORG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Läsarundersökning. Oktober 2009

Läsarundersökning. Oktober 2009 Läsarundersökning Oktober 2009 Teknisk beskrivning Beställare: Anders Dalsbro Undersökningsansvarig: Thomas Juréhn Metod: Telefonintervjuer 400 genomförda intervjuer 30 sep-18 oktober 2009 Svarsfrekvens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

rev datum Utgåva 2 ELSÄKERHETSLEDARE

rev datum Utgåva 2 ELSÄKERHETSLEDARE rev datum 2014-09 Utgåva 2 ELSÄKERHETSLEDARE Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR ELSÄKERHETSLEDARE? 1. Varför ska det utses

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer