Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten"

Transkript

1 Attitude 2012

2 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var 51 % gymnasiestuderande, 49 % yrkesskolestuderande varav var femte är kombinationsstuderande. Av de svarande var 51 % flickor, 49 % pojkar. Av de svarande var 41 % finskspråkiga, 58 % svenskspråkiga. Undersökningen utfördes som nätenkät Resultaten skall tolkas som riktgivande, eftersom ingen statistisk analys har gjorts.

3 Deltagande skolor i Attitude 2012 Gymnasiet i Petalax Jakobstads gymnasium Kannuksen lukio Karleby svenska gymnasium Kaustisen musiikkilukio Kiviniityn lukio Kokkolan yhteislyseon lukio Korsholms gymnasium Kristinestads gymnasium Kronoby gymnasium Laihian lukio Närpes gymnasium Pedersöre gymnasium Perhon lukio Pietarsaaren lukio Toholammin lukio Topeliusgymnasiet Vaasan lyseon lukio Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Samkommunen Optima Vaasan ammattiopisto / Vasa yrkesinstitut Yrkesakademin i Österbotten

4 Vad anser du om följande påståenden om kompetens? Alla svaranden Det är viktigt att kunna engelska i arbetslivet Det är viktigt med ekonomiskt kunnande i arbetslivet Det är viktigt att kunna båda inhemska språken i arbetslivet Matematik är ett viktigt ämne Modersmål är ett viktigt ämne Historia och samhällslära är viktiga ämnen Naturvetenskaper (fysik, kemi, biologi mm.) är viktiga ämnen Det är viktigt att kunna något främmande språk i arbetslivet Historia och samhällslära är roliga ämnen Modersmål är ett roligt ämne Matematik är ett roligt ämne Naturvetenskaper (fysik, kemi, biologi mm.) är roliga ämnen

5 Viktiga främmande språk i arbetslivet alla svarande % engelska tyska ryska franska spanska kinesiska japanska italienska

6 Vad anser du om följande påståenden om studier? Alla svarande Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Jag skulle vilja studera på yrkeshögskola eller universitet Jag är beredd att klara mig på en lägre inkomst för att få en utbildning Jag vill gärna studera eller åka på utbyte utomlands Jag är beredd att ta lån för att finansiera studier

7 Vad anser du om följande påståenden om arbetslivet? Alla svarande Jag är själv ansvarig för mitt eget liv Det är viktigt att ha ett bra arbete Jobbet bidrar till att man får ett ekonomiskt bra liv Det är roligt att lära sig nya saker Jag kommer att arbeta hårt när jag är ute i arbetslivet Det är roligt att arbeta Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Jag skulle vilja ha ansvar och inflytande på jobbet Jobbet bidrar till att man får ett lyckligt liv Jag vill helst jobba inom den egna närregionen Haluan muuttaa maailmaa Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Jag skulle vilja arbeta som chef Jag skulle gärna grunda ett eget företag Jag kan tänka mig en timmes arbetsresa Jag drömmer om att uppfinna något

8 Vilka egenskaper/kunskaper tror du att din framtida arbetsgivare uppskattar? % Ansvarstagande Positiv attityd till arbetet Initiativförmåga Vilja att lära sig nytt Flit Förmåga att jobba i grupp/teamwork Goda interaktions- och kommunikationsfärdigheter Flexibilitet Problemlösningsförmåga Kunskap i kundbetjäning Förändringsbenägenhet

9 Vad tycker du är viktigt i livet? alla svarande Fritid med vänner Fritid med familjen Mina hobbys Att hjälpa andra Att tjäna mycket pengar

10 Det är ok att låna pengar för att alla svarande Köpa hus Starta eget företag Köpa aktier Åka på semester Köpa kläder

11 Vad anser du om följande påståenden? Alla svarande Jag tycker det är viktigt att vi har framgångsrika företag i Österbotten/Mellersta Österbotten Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Företagen bidrar till att vi kan ha en god välfärd i samhället Jag tror att det kommer att gå bra för Finland i framtiden Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden

12 Sammandrag TOP 15: Vad anser du om följande påståenden gällande studier, arbetsliv och framtid? Jag är själv ansvarig för mitt eget liv Fritid med vänner är viktigt i livet Fritid med familjen är viktigt i livet Det är viktigt att ha ett bra arbete Jobbet bidrar till att man får ett ekonomiskt bra liv Det är roligt att lära sig nya saker Jag tycker det är viktigt att vi har framgångsrika företag i Mina hobbys är viktiga Det är viktigt att kunna engelska i arbetslivet Det är viktigt med ekonomiskt kunnande i arbetslivet Jag kommer att arbeta hårt när jag är ute i arbetslivet Det är viktigt att kunna båda inhemska språken i Det är viktigt att hjälpa andra Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Det är roligt att arbeta

13 Vad anser du om följande påståenden om skolan och din framtid? TOP 10 Gymnasium Yrkesskola Jag är själv ansvarig för mitt eget liv 4,49 Det är viktigt att ha ett bra arbete 4,42 Jag skulle vilja studera på yrkeshögskola eller universitet 4,44 Jag är själv ansvarig för mitt eget liv 4,39 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning 4,44 Jobbet bidrar till att man får ett ekonomiskt bra liv 4,24 Det är viktigt att kunna engelska i arbetslivet 4,37 Det är roligt att lära sig nya saker 4,23 Det är viktigt att ha ett bra arbete 4,35 Jag kommer att arbeta hårt när jag är ute i arbetslivet 4,04 Jobbet bidrar till att man får ett ekonomiskt bra liv 4,33 Det är viktigt med ekonomiskt kunnande i arbetslivet 3,95 Det är roligt att lära sig nya saker 4,28 Det är roligt att arbeta 3,89 Det är viktigt med ekonomiskt kunnande i arbetslivet 4,14 Det är viktigt att kunna engelska i arbetslivet 3,75 Det är viktigt att kunna båda inhemska språken i arbetslivet 4,14 Det är viktigt att kunna båda inhemska språken i arbetslivet 3,70 Modersmål är ett viktigt ämne 4,04 Matematik är ett viktigt ämne 3,64

14 Jag vill i framtiden jobba inom alla svarande Undervisning Turism-, restaurang- och hotellbranschen Social- och hälsovård Handel, specialbutiker Internationell handel och marknadsföring Media Forskning och produktutveckling Byggnadsbranschen Maskin- och utrustningsindustri Bank- och finansiering Datateknik Jord- och skogsbruk Elektronikbranschen och elindustrin Trafik- och logistikbranschen Metallindustri Skönhetsbranschen Energi- och miljöteknologi Bokföring, löneräkning och ekonomiförvaltning Båtindustri Träförädlings- och pappersindustri Kemi- och plastindustri

15 Jag vill i framtiden jobba inom TOP 10 Flickor Pojkar Social- och hälsovård 2,70 Maskin- och utrustningsindustri 2,43 Undervisning 2,51 Byggnadsbranschen 2,36 Turism-, restaurang- och hotellbranschen 2,47 Metallindustri 2,27 Handel, specialbutiker 2,19 Elektronikbranschen och elindustrin 2,21 Skönhetsbranschen 1,99 Trafik- och logistikbranschen 2,05 Media 1,99 Datateknik 2,03 Internationell handel och marknadsföring 1,82 Forskning och produktutveckling 2,01 Forskning och produktutveckling 1,40 Jord- och skogsbruk 2,00 Bank och finansiering 1,25 Internationell handel och marknadsföring 1,94 Bokföring, löneräkning och ekonomiförvaltning 1,19 Båtindustri 1,86

16 Jag vill i framtiden jobba inom TOP 10 Gymnasium Yrkesskola Undervisning 2,63 Byggnadsbranschen 2,03 Social- och hälsovård 2,45 Maskin- och utrustningsindustri 1,86 Internationell handel och marknadsföring 2,37 Jord- och skogsbruk 1,83 Media 2,32 Metallindustri 1,78 Turism-, restaurang- och hotellbranschen 2,30 Trafik- och logistikbranschen 1,72 Handel, specialbutiker 2,20 Handel, specialbutiker 1,68 Forskning och produktutveckling 2,04 Turism-, restaurang- och hotellbranschen 1,65 Bank och finansiering 1,83 Undervisning 1,57 Skönhetsbranschen 1,58 Social- och hälsovård 1,49 Bokföring, löneräkning och ekonomiförvaltning 1,55 Elektronikbranschen och elindustri 1,46

17 Jag vill i framtiden jobba inom TOP 10 flickor Gymnasium Yrkesskola Social- och hälsovård 2,89 Social- och hälsovård 2,40 Undervisning 2,86 Turism-, restaurang- och hotellbranschen 2,34 Turism-, restaurang- och hotellbranschen 2,56 Handel, specialbutiker 2,09 Media 2,31 Undervisning 1,93 Handel, specialbutiker 2,26 Skönhetsbranschen 1,89 Internationell handel och marknadsföring 2,19 Media 1,50 Skönhetsbranschen 2,06 Internationell handel och marknadsföring 1,26 Forskning och produktutveckling 1,62 Byggnadsbranschen 1,21 Bank och finansiering 1,49 Jord- och skogsbruk 1,18 Bokföring, löneräkning och ekonomiförvaltning 1,34 Forskning och produktutveckling 1,06

18 Jag vill i framtiden jobba inom TOP 10 pojkar Gymnasium Yrkesskola Forskning och produktutveckling 2,71 Maskin- och utrustningsindustri 2,68 Internationell handel och marknadsföring 2,68 Byggnadsbranschen 2,59 Datateknik 2,56 Metallindustri 2,55 Elektronikbranschen och elindustrin 2,53 Jord- och skogsbruk 2,28 Bank och finansiering 2,38 Trafik- och logistikbranschen 2,27 Energi- och miljöteknologi 2,38 Elektronikbranschen och elindustri 2,00 Media 2,33 Båtindustri 1,97 Undervisning 2,27 Datateknik 1,67 Handel, specialbutiker 2,09 Träförädlings- och pappersindustri 1,56 Maskin- och utrustningsindustri 2,04 Forskning och produktutveckling 1,54

19 Vi har under lektionstid pratat om viktiga branscher i regionen 8 % 6 % 21 % 30 % Ja, ofta Ja, ibland Det har hänt någon gång 35 % Sällan Nej, aldrig

20 Jag vill helst jobba i följande typ av företag 17 % 11 % 18 % Storföretag, över 100 anställda Medelstort företag, anställda Mikroföretag, 1-9 anställda 54 % Eget företag

21 Förebilder Som förebilder nämndes överlägset mest de egna föräldrarna och andra släktingar, men också framgångsrika personer och företagare som grundat egna företag. i företagsvärlden: Svårt att nämns specifika förebilder, men ofta nämndes Bill Gates, Donald Trump, Hjallis Harkimo, Linus Thorvalds, Jorma Ollila, Steve Jobs och Isabella Löwengrip (Blondinbella). attraktiva företag i regionen: stora företag som Wärtsilä, ABB, OMG Kokkola Chemicals och Boliden Kokkola fick tillsammans ett tiotal röster, också Vaasa Engineering, Snellman, Roll s Royce, Baltic Yachts, KPO, Piccolo, rörfirmor osv fick några omnämnanden. Det var överraskande svårt att namnge specifika företag i regionen.

22 Pojkar Vill leda och ha inflytande Vill uppfinna något och grunda eget företag Uppskattar matematik och naturvetenskaper Antar i högre grad än flickorna att arbetsgivarna uppskattar problemlösningsförmåga Flickor Vill leda och ha inflytande, men vill inte arbeta som chef Vill studera utomlands, vill studera på högskola Värdesätter språk Anmärkningsvärt Är inte intresserade av industriarbete Antar i klart högre grad än pojkarna att arbetsgivarna uppskattar social kompetens Intresset för olika branscher fördelades fortsättningsvis enligt de traditionella könsrollerna.

23 Anmärkningsvärt 2 Studerande med högskoleutbildade föräldrar tycker att alla skolämnen som nämns i enkäten är viktigare och roligare än de med föräldrar utan högskoleutbildning Föräldrarnas utbildning påverkar också ungdomarnas vilja att satsa på sin egen utbildning och viljan att ha ansvar och inflytande på jobbet. Utbildningsbakgrunden är ärftlig.

24 Jämförelse med Attitude 2010 Det finns inga stora skillnader i resultaten mellan undersökningarna år 2012 och 2010, när alla svarande jämförs. Inga stora förändringar har skett när man jämför språkgrupper, kön eller gymnasiestuderande och yrkesskolestuderande. År 2010 skiljde sig värderingarna och tankarna hos ungdomar från företagarfamiljer i stor utsträckning jämfört med de övriga ungdomarna. Skillnaderna har utjämnats märkbart. De enda märkbara skillnaderna nu är att ungdomarna från företagarfamiljer i högre grad än andra vill ha ansvar och inflytande, samt att de vill jobba inom jord- och skogsbruk. Därtill är de fortsättningsvis aningen mer postivt inställda än andra till att grunda eget företag, även om skillnaden har krympt rejält sen den förra mätningen.

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Internationalisering och jag

Internationalisering och jag Internationalisering och jag Med hjälp av uppgifterna i den här delen kan du testa dina egna attityder till internationalisering och fundera på om det skulle passa dig att ge dig ut i världen. Bra, bättre,

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Intervjuer med blivande flyttare Normalt och naturligt att flytta Man vill ju ut, det är ju så. Om man reser ut, till Stockholm eller så, från Söderhamn

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer