Fokus Attityd :6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus Attityd 2007 2007:6"

Transkript

1 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:6 ISSN Fokus Attityd 2007 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar är i stort sett oförändrade. Den utvecklingen håller inte om Västsverige ska kunna ta position på världsmarknaden.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med drygt västsvenska företag som medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa.

3 Världen förändras, men attityderna står still Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar är i stort sett oförändrade. Plikt går före lust, både skolan och jobbet är viktigt snarare än kul, att starta eget är inte särskilt lockande och att uppfinna något är än mindre lockande. Så kan resultaten sammanfattas när Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjätte året i rad presenterar undersökningen Fokus Attityd. I undersökningen har drygt västsvenska gymnasieungdomar på de studieförberedande programmen tagit ställning till 54 påståenden. Resultaten visar att: Attityderna förändras mycket lite över tid. På rankinglistan över samtliga 54 påståenden hamnar samma påståenden i topp, år efter år, med endast små förändringar i den inbördes ordningen. Allra högst rankas att ha ett bra arbete (medelvärde 4,43 på en skala från 0 till 5), därefter hamnar fritidens betydelse för att få ett bra liv (4,38). Även att vara ledig tillsammans med familjen hamnar bland de fem högst placerade påståendena (4,23). Språkkunskaper rankas högt. Att kunna uttrycka sig på engelska respektive svenska hamnar på rankinglistans tredje respektive fjärde plats, med 4,32 respektive 4,31. Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk värderas dock inte alls lika högt, utan hamnar med ett medelvärde på 2,88 på rankinglistans 37:e plats. Västsveriges gymnasieungdomar är ambitiösa. Att göra rätt för sig, att lära sig nya saker och att arbeta hårt värderas högt på rankinglistan (rank 6, 8 respektive 11). De tycker dock i betydligt lägre utsträckning att det är kul att arbeta. Detta påstående hamnar först på rankinglistans 29:e plats. Inställningen till entreprenörskap är sval bland de västsvenska gymnasieeleverna. Business upplevs endast i viss mån som kul, de kan bara i viss grad tänka sig att starta eget och att uppfinna något drömmer de i ännu lägre grad om. Samtliga tre påståenden som berör entreprenörskap rankas lågt. Intresset för att i framtiden jobba inom industrin är mycket svagt. Detta påstående rankas näst lägst av samtliga påståenden, med ett medelvärde på blygsamma 1,61. Ungdomarna ser snarare sin yrkesframtid inom mediebranschen eller inom försäljning. Skolan upplevs som viktig snarare än rolig. De fyra påståendena som handlar om huruvida man upplever samhällskunskap, naturvetenskap, teknik och matematik som roliga ämnen rankas lågt. De fyra ingående skolämnena upplevs i betydligt högre grad som viktiga än roliga. Störst är skillnaden när det gäller matematik. Liksom inställningen till skolan, är också inställningen till att låna pengar seriös. Det anses acceptabelt att låna för att köpa hus, utbilda sig och starta eget, medan det i mycket mindre grad uppfattas som ok att låna för att köpa aktier och att köpa kläder eller åka på semester. Att låna till privat konsumtion är det påstående som rankas allra lägst av de 54 påståendena, med ett medelvärde på 1,56. Inställningen till högre studier uppvisar en vikande trend. Eleverna på de studieförberedande programmen är fortfarande i hög grad inställda på att studera på högskola/universitet (3,91), men samtliga fyra påståenden inom kategorin högre utbildning tillhör dem

4 vars instämmandegrad har minskat mest sedan undersökningen först genomfördes Allra mest minskar benägenheten att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning. Förändringsbenägenheten, rörligheten och intresset för ledarskap minskar på sikt. Av åtta påståenden inom dessa tre kategorier är det bara ett påstående som uppvisar en ökad instämmandegrad sedan 2002: jag kan tänka mig att pendla till ett arbete inom Västsverige. Ökningen är dock från en låg nivå. Pendlingsbenägenheten är fortfarande låg och hamnar med ett medelvärde på 2,61 på rankinglistans 42:a plats. Framtidstron har stärkts bland Västsveriges gymnasieungdomar. Tron att det kommer att gå bra för Sverige är det enskilda påstående vars instämmandegrad har ökat mest sedan förra årets mätning. Påståendet har också stärkts på lång sikt, liksom tron på hemortens framtid. Tron på den egna framtiden har dock minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002, men är fortfarande högre (rank 14) än tron på Sveriges respektive hemortens framtid (rank 27 respektive 33). Den långsiktiga trenden ser överlag negativ ut, eftersom fler påståenden tappar i instämmandegrad än ökar. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har 33 påståenden förändrats i negativ riktning, medan endast 14 påståenden har förändrats i positiv riktning. Även på kort sikt är trenden negativ. 24 påståenden har förändrats i positiv riktning sedan förra året, medan 29 påståenden har förändrats i negativ riktning. Det är således en övervikt av påståenden vars grad av instämmande försvagats. Denna negativa utveckling måste brytas. Världen förändras i en allt snabbare takt. Västsveriges företag konkurrerar i allt större utsträckning på en global marknad. Så har också kampen om kompetensen blivit global. Där rätt matchning mellan företag och kompetens uppstår, där uppstår också arbetstillfällen. Det kan vara i Västsverige, Baltikum eller Kina. Skolan är fortfarande näringslivets viktigaste leverantör. De ungdomar som idag går på Västsveriges gymnasieskolor kommer till stor del att finna sitt framtida yrkesliv på något av Västsveriges företag. För att lyckas kommer de att behöva både faktiska kunskaper, men också i allt högre utsträckning rätt attityder. Det handlar om att vara ambitiös, förändringsbenägen och på sikt våga axla ett ledaransvar. Det handlar om att uppvisa affärsmannaskap, entreprenörskap och innovatörskap. Det handlar om att stå på tå för kunden och se varje problem som en utmaning. När eleverna väl har börjat jobba kommer de kontinuerligt att stöta på besvärliga kunder, plötsliga problem, ny kunskap, ny teknik, andra människor, etc. Det avgörande ögonblicket definieras av huruvida de tar sig an eller försöker undvika allt detta. Och det avgörs av attityder, inte av faktiska kunskaper. Det är viktigare att kunna tänka sig än att kunna, som Albert Einstein uttryckte det. Attityd är minst lika viktig som kunskap. Därför måste skolan, vid sidan om de faktiska kunskaperna, grundlägga rätt attityder bland eleverna. Vi ser alltför få tecken på att så sker. När Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjätte året i rad mäter gymnasieelevernas attityder, pekar resultaten tvärtom på att attityderna till entreprenörskap, ledarskap, förändringsbenägenhet och rörlighet är ljumma och dessutom har försvagats. Den utvecklingen håller inte om Västsverige ska kunna ta position som en konkurrenskraftig region på världsmarknaden. Skolan måste bli bättre på att grundlägga rätt attityder bland eleverna. För att så ska ske måste även lärarna ha rätt attityder. Rekryteringen av lärare är därmed en nyckelfaktor. Lärarnas möjligheter till utblick i den verklighet som väntar deras elever är en annan nyckelfaktor. Här har också näringslivet ett stort ansvar. Vi måste öppna dörren och ta emot lärare och elever som vill besöka våra verksamheter. Och om inte Mohammed kommer till berget, får berget komma till Mohammed. Näringslivets representanter kan i högre utsträckning besöka skolorna och berätta om sin verklighet för både elever och lärare. Handelskammaren tar sin del av ansvaret. Under läsåret 2006/2007 har vi arrangerat studiebesök på västsvenska

5 företag som sammantaget besökts av cirka lärare och skolledare inom ramarna för projektet Aktiv. Vi har dessutom på plats träffat cirka lärare och skolledare inom ramarna för projektet Fokus Världen. Våra aktiviteter riktar sig även direkt till eleverna. Handelskammaren driver för närvarande cirka 160 Handslag mellan företag och skolklasser i Västsverige. Närmare elever får därmed chansen att djupare lära känna ett företag lärare och elever är dock bara en droppe i havet. Det återstår tusen och åter tusen som vi ännu inte har fått tillfälle att träffa. Handelskammaren kan inte allena förändra attityderna bland Västsveriges gymnasieelever. För det krävs ett helt nytt synsätt i skolan. Att skifta från det gamla till det som ska komma är den enda tradition som är värd att vårda. Orden är industri- och bankmannen Marcus Wallenbergs. De borde vara lika giltiga i dagens skola, som de var när de formulerades i näringslivet Västsverige december 2007 Anders Källström, vd Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker Västsvenska Industri- och Handelskammaren 5

6

7 Innehåll Fokus Attityd Med rätt attityd i fokus 8 Ett bra jobb toppar listan 8 Trenden på lång sikt är negativ 9 Rörligheten minskar sedan ifjol 10 Gymnasietjejerna mer ambitösa än killarna 11 Inställningen till språk vattendelare 12 Ulricehamn i toppen och Tranemo i botten 14 Fördjupad analys 14 Viktigt i livet 15 Ambition 16 Ledarskap 17 Entreprenörskap 18 Förändringsbenägenhet 19 Viktigt i skolan 20 Roligt i skolan 21 Språk 22 Högre utbildning 23 Rörlighet 24 Framtidstro 25 Framtidsbranscher 26 Ekonomi - Lån 27 Bilaga 1. Så gjordes undersökningen 28 Bilaga 2. Samtliga påståenden och medelvärden 29 7

8 Fokus Attityd 2007 För sjätte året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört Fokus Attityd. Därigenom besitter handelskammaren en unik inblick i vilka attityder som västsvenska gymnasieungdomar 1 har. Med rätt attityd i fokus Just attityder blir allt viktigare när näringslivet rekryterar. Recruit for attitudes, train for skills är numera mottot när storföretag som Volvo söker framtida medarbetare. Fackkunskaper och formell kompetens har givetvis betydelse, men rätt inställning till jobbet, kunderna, medarbetarna, ny kunskap och oväntade problem blir allt viktigare. Mot bakgrund av detta resonemang beslutade handelskammaren 2002 att undersöka attityderna bland västsvenska gymnasieungdomar. Hur ser de på arbete, studier och fritid? Vill de driva eget företag? Axla ett ledaransvar? Hur förändringsbenägna är de? Hur står det till med framtidstron? I denna rapport presenteras resultaten av 2007 års Fokus Attityd. I undersökningen medverkade drygt gym- När vi fortsättningsvis hänvisar till gymnasieungdomar avses elever som går i andra årskursen på de studieförberedande programmen naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och tekniskt program. nasielever på 36 skolor i 17 kommuner. Fokus Attityds räckvidd utvidgas ständigt och i år var Tranemo med för första gången. Ett bra jobb toppar listan Årets resultat bekräftar det faktum att attityder förändras mycket långsamt. Tittar man på årets tio-i-topp-lista är den närmast identiskt med fjolårets. Det är samma påståenden som hamnar i topp år efter år, med endast små förändringar i den inbördes ordningen. Föga förvånande hamnar påståenden inom kategorin viktigt i livet högt på rankinglistan. Allra högst rankas att ha ett bra arbete. Därefter kommer fritiden, följt av två språkrelaterade påståenden. Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk rankas inte alls lika högt, utan hamnar först på listans 37:e plats. Två påståenden inom kategorin ambition hamnar också bland tio-i-topp: att göra rätt för sig och att lära sig nya saker. Däremot hamnar ett annat påstående inom denna kategori, att arbeta är roligt betydligt lägre ned på listan (rank 29 av 54). Det är alltså viktigt att ha ett jobb (rank 1), att göra rätt för sig (rank 6) och att arbeta hårt (rank 11), men inte alls lika roligt att jobba (rank 29). Kanske än mer intressant och definitivt mer oroväckande blir bilden om man tittar på rankinglistans bottenskikt. Här har vi valt att bortse ifrån de nio påståenden som handlar om vilka bran- Tabell 1. Tio i topp 2007 Rank Påstående Kategori Medelvärde * 1 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,43 2 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,38 3 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,32 4 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,31 5 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,23 6 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,21 7 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,17 8 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,15 9 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,13 10 Mina hobbys är viktiga i livet Viktigt i livet 4,07 * Medelvärdet mäts på en skala från 0 till 5, där 0 betyder instämmer inte alls och 5 betyder instämmer i mycket hög grad. 8

9 scher man kan tänka sig att jobba inom i framtiden, eftersom dessa till viss del är ömsesidigt uteslutande och därmed tenderar att hamna i listans bottenskikt. Återstår på bottenlistan finns då samtliga tre påståenden som vi har grupperat i kategorin entreprenörskap, med drömmen om att uppfinna något som det lägst rankade påståendet inom denna kategori. Dessutom hamnar samtliga påståenden inom kategorin roligt i skolan på bottenlistan. Eleverna tycker i betydligt högre grad att dessa ämnen är viktiga, snarare än roliga. Att både lusten till skolämnen och inställningen till entreprenörskap hamnar så lågt är mycket oroväckande. Trenden på lång sikt är negativ Vart pekar då trenden? För det första kan man konstatera att attityder ändras mycket långsamt. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 är det endast tio påståenden som har förändrats med mer än 0,2 skalsteg 2. Av dessa tio är det endast ett som förändrats i positiv riktning, Tekniska ämnen är roliga Av tabell 3 framgår att inställningen till högre studier är vikande. Bland de påståenden vars grad av instämmande har minskat mest sedan undersökningen Vi bedömer att en förändring är betydelsefull om den uppgår till minst 0,2 skalenheter. Det motsvaras av att var femte elev har ändrat sin grad av instämmande i ett påstående med ett skalsteg. Tabell 2. Bottenskiktet 2007 Rank Påstående Kategori Medelvärde 54 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder och åka på semester Ekonomi/Lån 1,56 51 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 1,96 47 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,37 43 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,53 42 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,61 41 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,63 40 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,64 38 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,87 37 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,88 36 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 2,96 35 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 2,97 Tabell 3. Påståenden där instämmandegraden har förändrats med 0,2 skalenheter eller mer mellan 2002 och Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,2 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,22 Jag vill studera på högskola/universitet Högre utbildning -0,25 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre utbildning -0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,27 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,29 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher -0,3 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre utbildning -0,36 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre utbildning -0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher -0,51 9

10 först genomfördes 2002 finns samtliga fyra påståenden inom kategorin högre utbildning. Inom denna kategori är det inställningen till att det är värt att avstå inkomst för att studera som viker mest, vilket kan vara en konsekvens av den långvariga högkonjunktur vi befinner oss i. Ungdomarna har både viljan och möjligheten att ge sig ut på arbetsmarknaden och tjäna pengar i stället för att studera. Allt färre behöver skriva in sig på extra kurser efter grundexamen i avvaktan på att få ett riktigt jobb. Den långsiktiga trenden ser överlag negativ ut, eftersom fler påståenden tappar i instämmandegrad än ökar. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har 33 påståenden förändrats i negativ riktning, medan endast 14 påståenden har förändrats i positiv riktning 3. Tre påståenden har oförändrad grad av instämmande mellan 2002 och 2007, medan de fyra påståendena som handlar om viktigt i skolan inte ingick i undersökningen Rörligheten minskar sedan ifjol På kort sikt ser trenden något mindre negativ ut. 24 påståenden har förändrats i positiv riktning sedan förra året, medan 29 påståenden har förändrats i negativ riktning (ett påstående har oförändrad grad av instämmande). Det är således fortfarande en övervikt av påståenden vars grad av instämmande försvagats. Jämför man med föregående år är förändringarna inte lika stora. Endast ett påstående har förändrats med 0,2 skalenheter sedan i fjol, tron att det kommer att gå bra för Sverige, som har stärkt graden av instämmande med 0,2 skalenheter. Att framtidstron har stärkts, liksom att viljan att avstå inkomst för att få en utbildning har minskat kan, som redan nämnts, betraktas som en konsekvens av högkonjunkturen. Glädjande är att ett framtida jobb inom FoU eller utbildning, samt tekniska ämnen är på frammarsch. Desto mer bekymmersamt är att två påståenden inom kategorin rörlighet återfinns bland de påståenden där graden av instämmande har minskat som mest sedan förra året. Oroväckande är också att inställningen att business är roligt har försvagats sedan fjolåret. Tabell 4. Påståenden där instämmandegraden har förändrats mest i respektive riktning mellan 2006 och 2007 ( 0,1 skalenheter). Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,2 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,11 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,11 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,1 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,1 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap -0,11 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån -0,11 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet -0,14 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån -0,14 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,15 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier -0,18 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,18 10

11 Gymnasietjejerna mer ambitiösa än killarna Ser man till de påståenden som tjejer respektive killar värderar högst är skillnaderna ytterst marginella. Fyra av fem påståenden på topplistan är gemensamma för de båda könen, vilket framgår av tabell 5 och 6. Tjejerna är dock mer ambitiösa än killarna, vilket märks inte minst på att tjejerna värderar ett bra arbete allra högst, medan killarna sätter fritiden främst. Där tjejerna värderar att göra rätt för sig, prioriterar killarna att vara ledig och att vara med familjen. Ett annat uttryck för att tjejerna är mer ambitiösa, är att de överlag gör en mer positiv bedömning till påståendena. Tjejernas grad av instämmande är högre än killarnas till 35 av de 54 påståendena. I tabell 7 listas de påståenden där instämmandegraden är betydligt högre bland tjejerna. Tjejerna är mer inriktade på högre studier än killarna. Samtliga fyra påståenden inom denna kategori återfinns i tabell 7. Skillnaden är som störst när det gäller viljan att åka utomlands för att få en utbildning. Tjejerna är också mer ambitiösa än killarna. Tre av fyra påståenden inom kategorin ambition hamnar på listan. Samtidigt är det endast nio påståenden där killarna gör en betydligt mer positiv bedömning, vilket framgår av tabell 8. Nästan hälften av påståendena där killarna har betydligt mer positiva attityder handlar om vilka branscher man vill jobba inom i framtiden. Studerar man tabell 7 och 8 framträder ett stereotypt mönster. Killarna vill i högre utsträckning jobba inom data, industri och FoU, tjejerna är mer benägna att vilja jobba inom sjukvård, utbildning och service/ handel. Killarna är mer entreprenöriella än tjejerna. Två av tre påståenden inom denna kategori värderas betydligt högre av killarna. Skillnaden är särskilt markant när det gäller drömmen om att uppfinna något. Tabell 5. Tjejernas topp fem Påstående Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,51 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,41 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,38 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,37 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,31 Tabell 6. Killarnas topp fem Påstående Kategori Medelvärde Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,39 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,36 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,26 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,23 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,19 11

12 Tabell 7. Påståenden där tjejer är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,63 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre utbildning 0,62 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 0,61 Jag vill studera på högskola/universitet Högre utbildning 0,48 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre utbildning 0,48 Det är viktigt att hjälpa andra Viktigt i livet 0,47 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,44 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,4 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 0,38 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,36 Att arbeta är roligt Ambition 0,29 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 0,29 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 0,28 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 0,28 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 0,27 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 0,2 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre utbildning 0,2 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,2 Tabell 8. Påståenden där killar är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 1,16 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,97 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 0,72 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 0,63 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,54 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,48 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom Bank/Finans Framtidsbranscher 0,26 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 0,2 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,2 Inställningen till språk vattendelare Precis som i föregående analys, är skillnaderna små när man ser till de påståenden som elever med invandrarbakgrund 4 och svensk bakgrund värderar högst. Till denna grupp räknas elever som antingen själva är födda i ett annat land, eller har en förälder som är född i ett annat land, det vill säga första eller andra generationens invandrare. Gruppen utgör 24 procent av dem som svarat. Fyra av fem påståenden är gemensamma för de båda grupperna, men den inbördes ordningen varierar. Elever med invandrarbakgrund värderar således att vara med familjen något högre, medan elever med svensk bakgrund i något högre utsträckning tycker att man ska göra rätt för sig. Några påståenden sticker dock ut där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positivt inställda, vilket framgår av tabell

13 Tabell 9. Elever med invandrarbakgrund topp fem Påstående Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,38 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,25 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,17 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,16 Det är viktigt att vara ledig/vara med familjen Viktigt i livet 4,16 Tabell 10. Elever med svensk bakgrund topp fem Påstående Kategori Medelvärde Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,45 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,45 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,36 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,34 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,26 Tabell 11. Påståenden där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Medelvärde Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,51 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder/åka på semester Ekonomi/Lån 0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,34 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,23 Tabell 12. Påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Medelvärde Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,32 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 0,31 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,28 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,27 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 0,25 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,22 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,21 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 0,2 Föga förvånande värderar elever med invandrarbakgrund att kunna uttrycka sig på ett tredje språk högre än elever med svensk bakgrund. På motsvarande sätt är instämmandegraden i påståendet att kunna uttrycka sig på svenska betydligt högre bland elever med svensk bakgrund, vilket märks i tabell 12, som visar de påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positivt inställda. Sammantaget är elever med svensk bakgrund något mer positiva till påståendena och har en högre grad av instämmande till 35 påståenden. Bilden har därmed skiftat sedan föregående års undersökning, då förhållandet var det omvända. 13

14 Ulricehamn i toppen och Tranemo i botten Bland de 17 ingående orterna är det Ulricehamn som står för det högsta sammanvägda medelvärdet. Ungdomarna i Ulricehamn har därmed högst grad av instämmande till de 54 påståendena överlag. Ulricehamn ligger stabilt i toppen av rankingen och har befunnit sig bland de fyra högst placerade orterna sedan undersökningen först genomfördes I botten av ortsrankingen återfinns Tranemo, som medverkar för första gången i 2007 års undersökning. Näst sist hamnar Herrljunga, som genomgående har placerat sig lågt på ortsrankingen. I bottenskiktet återfinns också Alingsås, som är den ort som tappat flest placeringar på ortsrankingen sedan 2002 hela nio placeringar. Göteborg, som i 2007 års undersökning hamnar på rankinglistans 8:e plats, har halkat ned sju placeringar sedan första gången undersökningen genomfördes Då placerade sig Göteborg på listans första plats, med ett medelvärde på 3,48, vilket fortfarande är det enskilt högsta värdet. I motsatt riktning har Uddevalla tagit in flest placeringar. Med åtta placeringar inhämtade sedan 2002 ligger Uddevalla nu på rankinglistans 4:e plats. Inhämtningen är ännu större om man jämför med fjolårets undersökning, då Uddevalla rankades på 13:e plats. Även Lerum har klättrat på rankingen sedan 2002 med sju placeringar. Lerum placerar sig nu på ortsrankingens tredjeplats. Jämfört med föregående års undersökning är det Uddevalla och Lidköping som klättrat mest på listan (nio respektive fem positioner). Tappat mest på listan har Mark och Kungälv gjort (minus fem respektive minus tre positioner). Fördjupad analys I följande kapitel ges en fördjupad bild av ungdomarnas attityder till de 54 påståendena. För att underlätta analysen och möjliggöra relevanta jämförelser har påståendena grupperats i 13 områden från vad som är viktigt i livet till inställningen till att låna pengar. Tabell 13. Ortsranking (siffran inom parentes avser medelvärdet för samtliga påståenden) År Ulricehamn 4 (3,37) 4 (3,29) 1 (3,38) 3 (3,33) 2 (3,35) 1 (3,43) Skara (3,36) 2 (3,37) Lerum 10 (3,25) 5 (3,28) 5 (3,31) 1 (3,34) 3 (3,34) 3 (3,37) Uddevalla 12 (3,22) 8 (3,25) 6 (3,26) 2 (3,33) 13 (3,25) 4 (3,35) Lidköping 3 (3,39) 3 (3,31) 8 (3,25) 6 (3,29) 10 (3,28) 5 (3,34) Trollhättan 2 (3,45) 2 (3,31) 2 (3,32) 5 (3,32) 5 (3,32) 6 (3,34) Borås 8 (3,32) 6 (3,27) 3 (3,31) 14 (3,23) 6 (3,32) 7 (3,3) Göteborg 1 (3,48) 1 (3,38) 4 (3,31) 7 (3,28) 7 (3,31) 8 (3,3) Mark 5 (3,37) 11 (3,16) 13 (3,2) 10 (3,25) 4 (3,33) 9 (3,27) Varberg (3,24) 9 (3,26) 9 (3,29) 10 (3,25) Kungälv 13 (3,14) 7 (3,25) 9 (3,24) 12 (3,25) 8 (3,29) 11 (3,24) Vårgårda 11 (3,24) 10 (3,19) 14 (3,17) 8 (3,28) 11 (3,27) 12 (3,24) Skövde 7 (3,33) 9 (3,21) 12 (3,22) 15 (3,14) 14 (3,22) 13 (3,22) Mölndal 9 (3,31) 13 (3,16) 7 (3,25) 4 (3,32) 12 (3,27) 14 (3,19) Alingsås 6 (3,36) 12 (3,16) 15 (3,17) 13 (3,23) 15 (3,2) 15 (3,1) Herrljunga 14 (3,08) 14 (2,95) 11 (3,22) 11 (3,25) 16 (3,14) 16 (3,07) Tranemo (3,05) Totalt medelvärde 3,32 3,23 3,24 3,24 3,26 3,25 14

15 Viktigt i livet Föga förvånande rankas samtliga påståenden i kategorin viktigt i livet mycket högt, år efter år. Fyra av de sju påståendena i denna kategori hamnar på tio-itopp-listan över samtliga 54 påståenden. Att ha ett bra arbete är det som värderas allra högst. Med ett medelvärde på 4,43 toppar påståendet det är viktigt att ha ett bra arbete den totala rankinglistan. Fritiden bidrar dock i högre utsträckning än arbetet till ett bra liv. Påståendet att fritiden bidrar till att man får ett bra liv hamnar på rankinglistans andra plats, med ett medelvärde på 4,38. Motsvarande påstående om arbetet hamnar först på tolfte plats, med ett medelvärde på 3,92. Lägst bland påståendena i denna kategori rankas det är viktigt att hjälpa andra. Samtidigt är detta det påstående där graden av instämmande har stärkts mest över tid i denna kategori. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har instämmandegraden ökat med 0,08 skalenheter. En tydlig skillnad framträder mellan tjejers och killars attityder. Tjejerna värderar att hjälpa andra betydligt högre än killarna. Med en skillnad på 0,47 skalenheter är detta ett av de påståenden där skillnaden mellan könen är som störst. Samtidigt tycker killarna att det är viktigare än tjejerna att tjäna mycket pengar i livet (skillnad 0,14 skalenheter). Detta är också det påstående som sticker ut mest i positiv riktning bland ungdomar med invandrarbakgrund (skillnad 0,11 skalenheter). Bland ungdomar med svensk bakgrund är det istället påståendet att fritiden bidrar till ett bra liv som sticker ut i positiv riktning (skillnad 0,28 skalenheter) Viktigt i livet Det är viktigt att ha ett bra arbete Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Det är viktigt att vara ledig/vara med familjen Mina hobbys är viktiga i livet Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Det är viktigt att tjäna mycket pengar Att hjälpa andra är viktigt i livet

16 Ambition Västsvenska gymnasieungdomar är ambitiösa. De tycker i hög grad att man ska göra rätt för sig (rank 6, medelvärde 4,21), att det är kul att lära sig nya saker (rank 8, medelvärde 4,15) och att de kommer att arbeta hårt (rank 11, medelvärde 3,99). Betydligt lägre rankas dock påståendet att arbeta är roligt. Med ett medelvärde på 3,34 hamnar detta påstående på rankinglistans 29:e plats. Västsvenska gymnasieungdomar är alltså beredda på att göra rätt för sig, men tycker inte alls i samma utsträckning att det är kul att jobba. Plikt går före lust. En möjlig orsak till detta samband är ungdomarnas bristande erfarenhet av yrkeslivet. De arbeten en åring har erfarenhet av är företrädesvis sommarjobb, som kanske inte tillhör de mest kvalificerade jobben. Det är allvarligt att eleverna i gymnasiet, med den bristande erfarenhet av arbetsliv de har, redan har en bild av arbete som något tråkigt. Här har vår vuxna generation misslyckats med att förmedla en mer lustfylld bild av att arbeta. Dessvärre viker också gymnasieungdomarnas inställning till påståendet det är kul att lära sig nya saker, vars grad av instämmande har minskat med 0,13 skalenheter sedan Detta är därmed det påstående som har förändrats mest över tid i denna kategori. Tjejerna är överlag mer ambitiösa än killarna. Samtliga fyra påståenden inom kategorin värderas högre av tjejerna än av killarna. Störst är skillnaden när det gäller inställningen att det är roligt att arbeta (skillnad 0,29 skalenheter). Svenska ungdomar tycker i högre utsträckning att man ska göra rätt för sig. Detta är det påstående inom kategorin där skillnaden är som störst mellan ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund (skillnad 0,22 skalenheter). Ambition Man skall göra rätt för sig Det är kul att lära sig nya saker Jag kommer att arbeta hårt Att arbeta är roligt

17 Ledarskap Gymnasieungdomarna i Västsverige drömmer i hög grad om inflytande på jobbet, men de är inte lika positivt inställda till att axla ett ledaransvar. Tio positioner skiljer de båda påståendena åt på rankinglistan. Att ha inflytande på jobbet hamnar på listans 15:e plats (medelvärde 3,85), medan att vara ledare på jobbet hamnar på 25:e plats (medelvärde 3,46). Trenden är dessutom vikande för båda påståendena. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har graden av instämmande minskat med 0,09 respektive 0,1 skalenheter. När det gäller inställningen till ledarskap märks tydliga könsmässiga skillnader. Tjejer vill i betydligt högre utsträckning än killarna ha inflytande på jobbet (skillnad 0,28 skalenheter). Samtidigt vill killarna i något högre utsträckning bli ledare (skillnad 0,04 skalenheter). På motsvarande sätt vill ungdomar med svensk bakgrund ha inflytande (skillnad 0,05 skalenheter), medan ungdomar med invandrarbakgrund vill bli ledare (skillnad 0,11 skalenheter) Ledarskap Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Jag skulle vilja vara ledare på jobbet 17

18 Entreprenörskap Inställning till entreprenörskap är en relativt ljummen bland Västsveriges gymnasieungdomar. Genomsnittseleven skulle bara i viss mån vilja starta eget (medelvärde 2,97) och tycker bara i viss mån att business är roligt (medelvärde 2,87). Ännu färre drömmer om att uppfinna något. Detta påstående återfinns bland de tio lägst placerade av samtliga 54 påståenden. Medelbetyget på 2,37 ligger under skalans mittvärde. Än mer oroväckande blir bilden om man i rankinglistan bortser ifrån de påståenden som handlar om vilka branscher man skulle vilja jobba inom i framtiden. Då återfinns samtliga tre påståenden i kategorin entreprenörskap i rankinglistans bottenskikt. Trenden är dessutom vikande för samtliga påståenden i kategorin. Störst förändring i negativ riktning uppvisar instämmandegraden till påståendet jag drömmer om att uppfinna något, som minskat med 0,1 skalenheter sedan Samtidigt har instämmandegraden till detta påstående ökat något sedan förra årets undersökning (+0,05 skalenheter). Samtidigt har instämmandegraden till de andra två påståendena minskat desto mer sedan ifjol. Jag skulle vilja starta eget företag har minskat med 0,06 skalenheter och Business är roligt med 0,11 skalenheter. Dessa båda påståenden hör därmed till de påståenden där instämmandegraden har minskat som mest sedan 2006 års undersökning. Killarna är mer entreprenöriella än tjejerna och har mer positiva attityder till samtliga tre påståenden inom kategorin. Framför allt drömmer de i betydligt högre grad om att uppfinna något. Det är ett av de påståenden där skillnaden mellan könen är som mest markant (0,63 skalenheter). Elever med invandrarbakgrund vill i högre utsträckning starta eget (skillnad 0,11 skalenheter), medan ungdomar med svensk bakgrund i något högre grad tycker att business är roligt (skillnad 0,08 skalenheter) Entreprenörskap Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag "Business" (Affärsverksamhet) är roligt Jag drömmer om att uppfinna något 18

19 Förändringsbenägenhet Västsvenska gymnasieungdomar vill i högre grad förändra sin egen situation än förändra omvärlden. De båda påståendena placerar sig i rankinglistans mittfält, på 24:e respektive 30:e plats, med medelvärden på 3,51 respektive 3,31. Förändringsbenägenheten uppvisar en vikande trend. Instämmandegraden till båda påståendena har minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002, med 0,11 respektive 0,13 skalenheter. På kort sikt har dock viljan att förändra sin omvärld stärkts. Sedan fjolårets undersökning har instämmandegraden till detta påstående ökat med 0,07 skalenheter. Påståendet hamnar därmed bland de tio påståenden till vilka instämmandegraden har ökat mest sedan förra året. Tjejerna är mer förändringsbenägna än killarna. Framförallt gäller det att förändra omvärlden, där skillnaden mellan tjejers och killars medelvärde är 0,28 skalenheter. Förändringsbenägenhet Jag vill förändra min egen situation Jag vill förändra min omvärld 19

20 Viktigt i skolan Gymnasieeleverna har en seriös inställning till skolarbetet. Genomsnittseleven pendlar mellan att i viss grad och i hög grad hålla med om att matematik, tekniska ämnen, naturvetenskapliga ämnen och samhällskunskap är viktiga ämnen. Viktigast anses matematik och samhällskunskap vara (rank 20 och 21). Därefter skiljer det tio positioner på rankinglistan till naturvetenskapliga och tekniska ämnen (rank 31 och 32), som alltså anses vara mindre viktiga. Den långsiktiga trenden är positiv för samtliga påståenden i denna kategori. Mest har instämmandegraden stärkts till påståendet naturvetenskapliga ämnen är viktiga, som ökat med 0,17 skalenheter sedan Jämfört med förra året är det dock tekniska ämnen som har ökat mest i instämmandegrad. Med en ökning på 0,1 tillhör påståendet tekniska ämnen är viktiga de påståenden vars instämmandegrad har ökat mest sedan Inställningen till skolämnenas betydelse uppvisar stora könsmässiga skillnader. Killarna tycker att både tekniska ämnen och matematik är betydligt viktigare än tjejerna (skillnad 0,54 respektive 0,2 skalenheter). Tjejer upplever istället samhällskunskap som viktigare (skillnad 0,36 skalenheter). Ungdomar med svensk bakgrund gör överlag en mer positiv bedömning av påståendena inom denna kategori än ungdomar med utländsk bakgrund. Viktigt i skolan Matematik är ett viktigt ämne Samhällskunskap är ett viktigt ämne Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Tekniska ämnen är viktiga 2007 Tabell 14. Skillnad mellan hur viktiga respektive roliga de ingående skolämnena upplevs Ämnen Viktigt Roligt Skillnad Matematik 3,62 2,53 1,09 Samhällskunskap 3,6 2,96 0,64 Naturvetenskapliga ämnen 3,24 2,64 0,6 Tekniska ämnen 3,21 2,63 0,58 20

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar

Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar Rapport 2010:9 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Författare Ingrid Pousard ingrid.pousard@handelskammaren.net

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 1.0 HANDELSKAMMAREN Ägs av näringslivet, inga offentliga medel. 2600 medlemsföretag i 51 kommuner. Kontor i Borås, Göteborg,

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. 2008:7 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2008 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. Sammanfattning/Executive summary Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Inledning Inför gymnasievalet våren 2010 genomför Teknikdelegationen en kampanj riktad till niondeklassare, med huvudbudskapet

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen Bra kan bli bättre - om skolan och företagen MARS 2011 Bra kan bli bättre om skolan och företagen Bra kan bli bättre om skolan och företagen 1 Sammanfattning Ett bra samarbete mellan näringsliv och skola

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 LIDKÖPING Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Handelskammarens rapport nr 2.2010 Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen 2 Handelskammarens rapport nr 2.2010 Innehållsförteckning Analys...................................... 3 Försäljning och

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965 Västsverige - en tyst del av Sverige Om västsvensk representation på den nationella maktarenan 2004 Långsam framgång ger mersmak

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 TROLLHÄTTAN Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson 2014-03-18 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre Riket Medel VGR Riket Medel VGR Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i borg? Del 1 Statistik i diagram Om vi väljer att uttrycka befolkning med högre utbildning som de med

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

8 Gäldenärernas inställning till snabbhet

8 Gäldenärernas inställning till snabbhet 8 Gäldenärernas inställning till snabbhet 8.1 Inledning Tabell 65. Påstående: På det hela taget arbetar KFM snabbt, procent. Instämmer (4+5) 35 35 Varken eller (3) 20 21 Instämmer inte (1+2) 21+ 17 Ingen

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor Bakgrund Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor Gymnasieelevernas psykiska hälsa En kort tillbakablick År 2009 beslutades att psykisk hälsa

Läs mer