AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN

2 2 AFFÄRSPLAN Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår ledstjärna för denna affärsplan är följande: TYDLIG Den ska ta ställning och informationen ska formuleras så att budskapet verkligen går fram. INSPIRERANDE Den ska framkalla en känsla av driv, lust och ambition. NÅGOT ATT LUTA SIG EMOT Den ska fungera som en ledstång när man är på väg och snubbla. Ska vi bygga lyx villor i Falun? Låt oss se vad affärs planen säger

3 AFFÄRSPLAN VÅR NYA VISION: Bäst i Dalarna Att ha högt uppsatta mål ska vara en morot och en drivkraft för hela organi sationen. Vi är marknadsledande i vår region vilket innebär krav på att vara förebild för bostads bolagen i Dalarna. Vår vision för företaget kommunicerar vi med Bäst i Dalarna. Vi tror att vi blir Bäst i Dalarna genom att arbeta smart och det är smart att vara bäst i Dalarna

4 4 AFFÄRSPLAN Ägarna Marknaden Kunderna Förutsättninga Innan vi börjar fundera på vad vi ska göra och hur, så är det viktigt att förstå på vilken spelplan vi spelar, hur ser våra förutsättningar ut? Vi har valt att dela upp beskrivningen i tre delar; Ägarnas avsikt med bolaget, Faluns bostadsmarknad och slutligen Våra kunder. Dessa faktorer är avgörande för vår verksamhet därför måste vi ha en ständig omvärlds bevakning så att vi i tid kan göra eventuella anpassningar. Här kommer några exempel på förändringar som direkt skulle påverka oss: Högskolan Dalarna blir Universitet med dubblerat antal studenter Alliansen främsta vallöfte 2014 är utförsäljning av allmännyttan Falun beslutar att bli den kommun som tar emot flest flyktingar i Sverige Etablering av Nya jobb AB som skapar 500 arbetstillfällen i kommunen Masmästaren säljer alla fastigheter i Falun Verkligheten är sällan så extrem som exemplen ovan men det gäller för oss att hålla ögon och öron öppna.

5 AFFÄRSPLAN Ägarnas avsikt med bolaget Kopparstaden ägs till 100 % av Falu Kommun. Syftet och förväntningarna på Kopparstaden finns nedtecknade i ett Ägardirektiv där ändamålet finns beskrivet i 11 punkter varav den sista är att vi ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägarstillskott. Vi har valt att sammanfatta ägardirektiven i tre rubriker som tydliggör vårt uppdrag. Dessa tre är kommunicerade och verifierade med kommunledningen som en korrekt tolkning av vårt uppdrag. Brett utbud av hyresrätter Utbudet ska vara brett både ur ett produkt- och ett geografiskt perspektiv. Bidra till tillväxt Vi ska bidra till tillväxt genom att möjliggöra inflyttning. För det krävs tillskott på bostadsmarknaden och där ska vi vara en ledande aktör. Bidra till ett gott samhälle Vi ska säkerställa att attraktiva bostadsområden inte bara är kopplat till områden med höga hyror. Vi ska bidra till det goda samhället genom att erbjuda attraktivt boende till alla som bor hos oss. AFFÄRSIDÉ: Kopparstaden ska med ett brett utbud av hyresrätter bidra till att Falun växer. Genom attraktiva bostadsområden bidrar bolaget till det goda samhället.

6 6 AFFÄRSPLAN Faluns bostadsmarknad 2010 hade Falun ett flyttnetto på +271 personer och prognosen är att invånar antalet kommer att öka med ca 220 personer per år de närmaste åren. Denna ökning i kombination med brist på bostäder i Falun innebär ett behov av nya bostäder. Nybyggnationen har varit mycket låg i Falun under en rad år. Det har dock hänt något på marknaden i takt med att efterfrågan på lägenheter har ökat flera aktörer har påbörjat nyproduktion av flerbostadshus. Det byggs för närvarande både hyresrätter, bostads rätter samt småhus. Totalt antal bostäder som planeras med startdatum är 917 stycken, varav 444 är lägenheter i flerbostadshus. Vår andel av bostadsmarknaden i Falun är 25 % och av hyresrätts-marknaden 60 %. Vi är än mer dominerande på studentbostadsmarknaden, vår marknadsandel är ca 90 %. Vi har 750 studentbostäder varav hälften finns i vanliga lägenheter där studenter delar lägenhet. Vår bedömning är att efterfrågan framöver kommer att vara konstant men att det finns ett tryck på studentlägenheter med eget kök och badrum. BOSTADSMARKNADEN I FALUN 15% Villor 16% 44% Hyresrätt Kopparstaden Hyresrätt Privat 25% Bostadsrätt

7 AFFÄRSPLAN Våra kunder Befintliga kunder Hos oss bor ca personer. Det innebär att vi ansvarar för en god boendemiljö för nästan var femte falubo! Alla typer av människor och värderingar finns bland våra kunder. I jämförelse med alla som bor i Falun har vi en större andel i åldern år, personer med låg inkomst och de med utländsk bakgrund. Inkomst Arbetssökande Utländsk bakgrund Andel Kopparstaden ,4 % 23,8 % 42,5 % 16 % Övriga i Falun ,3 % 6,8 % 30,8 % 19,6 % Potentiella kunder ÄLDRE - Det är den äldre kundgruppen som kommer att öka mest de närmaste åren. Vi vet att flera av dem kommer att vilja sälja villan och flytta till lägenhet. Vi behöver anpassa vårt bestånd till denna kundgrupps önskemål och behov; tillgänglighet, säkerhet, service och rätt geografiskt läge. UNGDOMAR Från 2014 minskar antalet unga i kommunen. Vi tror därför att kommunen/regionen kommer att satsa på att få våra egna unga att stanna men också locka hit ungdomar från andra orter. För att bidra till att detta möjliggörs ska vi erbjuda små prisvärda lägenheter. FLYKTINGAR - Falu Kommun har ett åtagande att ta emot ca 100 flyktingar per år. Med relativt kort varsel om inflyttning är det en utmaning men också en ambition, att kunna tillgodose efterfrågan.

8 8 AFFÄRSPLAN Vad ska vi göra? Störst i Dalarna Idag är vi ett bostadsföretag (det största i Dalarna!) som kan beskrivas i nedanstående bild. Av våra lägenheter är ca 100 att betrakta som nyproduktion med hög hyra och förhållandevis hög standard. Resten, lägenheter kan man lite vanvördigt karaktärisera som mycket av samma. Vi har valt att illustrera beståndet som en rund bulle där det idag inte finns någon direkt korrelation mellan standard och hyra. Standard 100 nya lägenheter lägenheter mycket av samma Hyra

9 AFFÄRSPLAN Bäst i Dalarna? Utifrån våra förutsättningar (ägare, marknad och kund) har vi landat i att vår lägenhetsstruktur snarare borde se ut så här: Bygga nytt Standard Högsta lägstanivå Brett utbud Sälja Här har bullen blivit en limpa och nybyggnationspricken har fått växa till sig. Vidare ska vi satsa på hög lägstanivå och då menar vi inte hög standard utan tvärt om en standard som möjliggör lägre hyror men ändå trygga, välskötta områden. För att balansera vår storlek och möjliggöra satsningar måste vi sälja. Denna bild är basen i vår affärsplan. Hyra

10 10 AFFÄRSPLAN På vilka premisser? Vi har beslutat att ha en lista med 6 varningslampor som ska visa att vi håller oss på banan. Vi ska driva på utvecklingen men aldrig så att någon av lamporna börjar lysa rött. Redan vid gult bör vi göra halvhalt och fundera. Vi kommer att jobba med våra varningslampor så att det finns mätbara parametrar att följa, men en självskattning våren 2011 ser ut så här: Ekonomi i balans Nöjda kunder Starkt varumärke Motiverade medarbetare Väl förvaltade fastigheter Miljöansvar Är allt grönt är det bara att tuta och köra!

11 NU BLIR DET VERKSTAD...

12 12 AFFÄRSPLAN Bret utbud Vi ska ha ett brett utbud av lägenheter både vad gäller standard, hyra, läge och kategoriboende. En faktor som möjliggör vår bredd är att vi är så pass stora. Varje del i limpan är av storleken som ett litet fastighetsbolag. Standard Brett utbud Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska vara det självklara valet om man söker lägenhet i Dalarna. Aktiviteter 2012: Införa hyressättningsmodellen Pricka in våra områden i limpan Anpassa vår verksamhet till limpan

13 AFFÄRSPLAN Vi gör (inte) skillnad Våra hyresgäster har rätt till ett helt, rent, snyggt och tryggt boende. Vi ska erbjuda det i alla våra bostadsområden. Vi ska se det som en av våra kärnkompetenser att skapa attraktiva områden även för dem som inte alltid fritt kan välja bostad. Standard Högsta lägstanivå Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska bli bäst i Dalarna på att erbjuda det goda boendet Aktiviteter 2012: Utforma en strategi för boendesociala frågor Hitta nyckeltal för boendesociala frågor

14 14 AFFÄRSPLAN Bygga nyt Vi ska bidra till Faluns tillväxt genom att möjliggöra inflyttning och omflyttning från t.ex. villa till lägenhet. Det gör vi genom att bygga nytt i en väl anpassad takt till marknaden. Standard Bygga nytt Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska utmana Dalarnas höga byggkostnader. Aktiviteter 2012: Utarbeta Kopparstadens bygghandbok Genomföra nästa upphandling till kostnadsnivå enligt mål Införa årlig uppföljning på stora investeringar Ta fram en nybyggnadsplan för

15 AFFÄRSPLAN Sälj Ett av våra uppdrag är att möjliggöra tillväxt i Falun, samtidigt bygger få privata aktörer pga. de pressade kalkylerna. Detta leder till att vi på sikt blir än mer dominerande på marknaden vilket vi anser är en nackdel. Vidare har vi stora kapitalkrävande satsningar framför oss med nybyggnation, renovering av miljon programs-områden samt satsningar på boendesociala frågor. Av dessa två skäl bör vi balansera våra satsningar med genomtänkta avyttringar till seriösa aktörer. Standard Sälja Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska sälja fastigheter för att förverkliga vår affärsidé och balansera vår storlek på marknaden. Aktiviteter 2012: Färdigställa simuleringsmodellen som hjälp för beslutsfattande Ta fram en försäljningsplan för

16 16 AFFÄRSPLAN Går det ihop? En viktig del i affärsplanen är att blicka framåt och omvandla alla fina formuleringar och prioriteringar till hårda siffror. Hur mycket ska vi sälja? Hur mycket ska vi bygga? Hur mycket kan vi effektivisera? Vad kostar olika satsningar? Nedanstående tabell visar ett möjligt scenario med de viktigaste parametrarna för vårt resultat. Faktorer Driftnetto mkr Nyproduktion ant/lgh Produktionskostnad kr/kvm Fastighetsinvestering mkr Försäljning ant lgh Antal lgh Snittränta 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 4,8% Resultat före skatt mkr 17 13, , ,5 Vinstmarginal 3,9% 3,0% 7,8% 2,3% 6,9% 3,0% Direktavkastning 7,8% 8,1% 8,0% 8,2% 8,4% 8,6% Soliditet 11,4% 12,1% 13,0% 13,0% 14,2% 14,4%

17 AFFÄRSPLAN Förklaringar till sidan Går det ihop För att kunna simulera hur vår resultat- och balansräkning utvecklas under de närmaste 5 åren har vi arbetat med en simuleringsmodell. För att göra det hanterligt måste man göra många förenklingar. En förenkling vi valt är att arbeta med vårt driftnetto och hur vi tror att det kan utvecklas under perioden. Driftnettot är alla våra intäkter minus alla våra kostnader utom avskrivningar och räntor. De senaste åren har vi förbättrat vårt driftnetto med i snitt 5 % per år, vilket är väldigt bra. Vi har i modellen antagit att vi ska förbättra oss med 4 % per år, även det är en rejäl utmaning som berör oss alla i företaget. För att klara av att bygga måste vi lyckas brotta ner de höga byggkostnaderna utan att tumma på kvalitet och långsiktig förvaltning. I planen har vi lagt en tuff ambition på sänkta produktionskostnader vilket också ska ses som ett tak. Når vi inte dit går inte kalkylen ihop och vi bör överväga att inte bygga. Fastighetsinvesteringar är det vi lägger på renovering av våra befintliga fastigheter. Vi har beslutat att ligga kvar på 65 miljoner/år. Motivet är att vi står inför en miljonprogramspuckel samt att vi kommer att behöva göra ytterligare miljöinvesteringar. Snitträntan är den jobbigaste av alla parametrarna för den slår så enormt hårt på vårt resultat. Det enda vi kan göra är att utgå från vad vi vet idag och ta höjd för bankernas högre marginalkrav. Det är den räntabana vi har använt oss av. Vinstmarginal beräknas som resultatet delat med omsättningen (våra intäkter). Vi har en grupp på fem bolag inom SABO som vi valt att jämföra oss med, deras vinstmarginal ligger på ca 8 %. Direktavkastning beräknas som vårt driftnetto delat med våra tillgångar i fastigheter och mark. I den nya lagen Allvill, ställs det krav på att kommunen ska sätta ett marknadsmässigt avkastningskrav på oss. Vilket krav de sätter vet vi inte än. Soliditet är ett mått på hur stor del av våra tillgångar som vi har finansierat med eget kapital. Låg soliditet = mycket lån = hög ränterisk och tvärt om. Långsiktigt bör vi sträva efter en soliditet på runt 20 %, vår plan till 2016 tar oss från 11 % till 15 %, vilket är ett viktig steg i rätt riktning.

18 Ledarskap Ledarskap är lika komplicerat som livet självt men som en liten checklista kommer en rad frågor som kan vara bra att ställa sig som ledare lite då och då. Om våra ledare svarar ja på de flesta frågorna så har vi nått långt! Börja uppifrån, har jag rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb? Har dina underställda fått rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb? Vet var och en vilka förväntningar du har? Följer du regelbundet upp hur väl förväntningar nås? Vågar du agera om du ser dåliga mönster eller prestationer? Kommer du ihåg att berömma när du ser fina prestationer? Ser du och bekräftar du dina underställda tillräckligt i vardagen? Har dina underställda ett stort förtroende för dig? Har resten av organisationen stort förtroende för dig? Lägger du tillräckligt med tid på att utveckla din verksamhet? Utövar du ditt ledarskap med glädje och lust?

19 Medarbetarskap När man skriver om gott medarbetarskap blir det så lätt floskler som är svåra att ta till sig. Man kan ju pröva en tvärtom variant. Hur känns de här punkterna? Är det några som faktiskt stämmer? Missnöjd kund rötägg som aldrig blir nöjd vad vi än gör Nja det här har vi ju hört förut. Redan vid går farten ner för snart ska vi ju gå hem Vi har gjort så här i 5 år varför ändra? Ett block kostar ju nästan ingenting för Kopparstaden! Det är Lenas jobb inte mitt. Det där felet har jag vetat om i 5 år! Vi hinner inte för då missar vi fikat, det får vänta till i morgon eller någon annan dag. Jag jobbar över så mycket så om jag gör lite privata jobb på arbetstid jämnar det ut sig Ner med dig - upp med mig!

20 Företagskultur En företagskultur är summan av alla anställdas agerande. Det vi gör i vår vardag formar vår kultur. Inte desto mindre är det otroligt viktigt att företagskulturen är bra, kanske rentav viktigare än ledarskap och mål för en bra kultur leder oss rätt i vardagen utan pekpinnar eller utvecklingssamtal. Gilla kunden Affärsmässiga Nyfikna Reflekterande Med glädje och lust Förtroende Respekt Långsiktiga Vi ser varje kundmöte som en möjlighet att stärka vårt anseende. Vi räknar både kostnader och intäkter innan vi fattar beslut. Ny teknik och lösningar intresserar oss men vi måste inte alltid vara först. Vi följer upp beslut, lär av våra misstag och stärks av det vi gjort bra. Det finns ingen motsättning mellan att ha roligt och vara seriös. Vi håller vad vi lovar och överträffar då och då förväntningarna. Vi ska visa respekt för varandra, ingen är perfekt, inte ens du Vi tänker på nästa generations hyresgäster och förvaltare idag.

21 AFFÄRSPLAN VÅRT NYA KUNDLÖFTE: Bo smart i Dalarna... Falun är smart! Det är bra att bo i Falun, Dalarnas residensstad. Det är nära till allt, pendlingsbart.... Kopparstaden är smart! Vi agerar kompetent, smart och allmännyttigt. Vi ägs av medborgarna via Falu kommun. Den stora bredden ger valfrihet att välja bostad som passar behoven och plånboken. Vi är med och utvecklar Falun. För så gör den trygga marknads-ledaren i Dalarna.... hyresrätten är smart! Hyresrätt är en vänlig upplåtelseform, inga ekonomiska risker, man vet vad det kostar per månad, räntan må gå upp eller ned. Och servicen ingår i hyran bara att lyfta luren. Friheten att kunna utveckla sin bostad, gradera upp sig, flytta när som helst, eller bara låsa dörren och åka någon annanstans ett tag allt detta är möjligare med hyresrätt.

22 22 AFFÄRSPLAN Hur jobbar vi med affärsplanen? September 2011 September/oktober 2011 Oktober 2011 Våren 2012 Maj 2012 September 2012 Affärsplanen beslutas av styrelsen Affärsplanen kommuniceras ut i organisationen Affärsplanen utgör basen för verksamhetsplan och budget för 2012 Uppföljning, utvärdering, revidering Strategimöte styrelsen Ny utgåva presenteras för styrelsen

23

24

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 2 AFFÄRSPLAN 2013 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2012 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer