AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2014 2016"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN

2 2 AFFÄRSPLAN Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta sig emot. Betyget från er anställda blev väldigt bra. Vi väljer därför att bygga vidare på samma form, samma upplägg och samma idéer. Men ett år har gått. Denna uppdaterade version har till syfte att svara på följande frågor: ÄR VI PÅ BANAN? MÅSTE VI GÖRA NÅGOT OMTAG? VAD SKA VI GÖRA NÄSTA ÅR?

3 AFFÄRSPLAN VÅR VISION: Bäst i Dalarna Vi är det största bostadsbolaget i Dalarna och vi har ambitionen att vara det bästa. För oss är målbilden enbart till för att vässa oss själva. Om någon kollega i branschen är bättre än oss i någon aspekt så ser vi det bara som inspirerande; det bevisar att vi kan bli ännu bättre. Sättet att mäta vår förflyttning sker genom en marknadsundersökning som vi gör vart annat år med start Där mäter vi hur stor andel som tycker "Är bostadsbolag nummer ett i Dalarna" stämmer in på oss. Vi jämför oss med Masmästaren, Tunabyggen, Riksbyggen och HSB. Till hösten 2014 ska vi göra en ny mätning, då förväntar vi oss en förflyttning! mål 2014 mål 2016 "Är bostadsbolag nummer 1 i Dalarna" 15 % 17 % 23 % 35 % Placering jämfört med kollegerna 2:a 2:a 2:a 1:a Det finns även andra indikatorer på att vi rör oss åt rätt håll såsom: Ökat antal anbud vid upphandlingar. Många sökande till vakanta tjänster Låga vakanser Representerar branschen vid seminarier och liknande Positiv press Ökat antal studiebesök Fler hyresgäster som pratar gott om oss

4 4 AFFÄRSPLAN Förutsättninga Vi använder samma uppdelning som tidigare: Ägarnas avsikt med bolaget, Faluns bostadsmarknad och slutligen Våra kunder. Dessa faktorer är avgörande för vår verksamhet därför måste vi ha en ständig omvärldsbevakning så att vi i tid kan göra eventuella anpassningar. Ägarna Marknaden Kunderna

5 AFFÄRSPLAN Ägarnas avsikt med bolaget Kopparstaden ägs till 100 % av Falu kommun. Ändamålet med bolaget är beskrivet i ägardirektivet enligt nedan: Brett utbud av hyresrätter Bolaget ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter, både ur ett geografiskt perspektiv och ur ett produktperspektiv. Bidra till tillväxt För att Falun ska uppnå målsättningen att växa och ett ökat invånarantal krävs tillskott på bostadsmarknaden. Bolaget ska därför vara en ledande aktör genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder. Bidra till ett gott samhälle Alla hyresgäster ska ha rätt till ett helt, rent, snyggt och tryggt boende oavsett område. Hyresgästernas medinflytande ska ses som en naturlig del i bolagets utveckling. Detta ändamål ska vi uppfylla med god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De finansiella målen i ägardirektivet är 6 % direktavkastning och en soliditet på minst 15% sett som ett genomsnitt över en femårsperiod. AFFÄRSIDÉ: Kopparstaden ska med ett brett utbud av hyresrätter bidra till att Falun växer. Genom attraktiva bostadsområden bidrar bolaget till det goda samhället.

6 6 AFFÄRSPLAN Faluns bostadsmarknad För andra året i rad hade Falun ett positivt flyttnetto resulterade i +131 invånare och 2012 (+191). En klar förbättring jmf med 2011 (-9). Under 2013 färdigställdes 40 st småhus och 30 st lägenheter i flerbostadshus (2012: 40 respektive 110st). Den fortsatta prognosen visar att Falun behöver ett tillskott på 100 st bostäder per år, samma bedömning som förra året. ACKUMULERAT TILLSKOTT NYA BOSTÄDER OCH NYA HUSHÅLL Nya bostäder Nya hushåll Vår vakansgrad låg stabilt hela 2013 på ca 1 % inklusive spärrade för reparation och evakueringslägenheter. Priserna på bostadsrätter steg under 2013 med 14 % vilket borde öka intresset för nyproduktion som legat mycket lågt under många år. Priset på villor ligger däremot oförändrat.

7 AFFÄRSPLAN Våra kunder Befintliga kunder Hos oss bor ca personer. Det innebär att vi ansvarar för en god boendemiljö för nästan var femte falubo. I jämförelse har vi en större andel i åldern år, personer med låg inkomst och de med utländsk bakgrund. Tabellen nedan visar några skillnader mellan våra hyresgäster och övriga falubor (jmf 2011) Inkomst Arbetssökande Utländsk bakgrund Kopparstaden (+8,5 %) 16,7 % (+3 %) 25,9 % (+7,5 %) Övriga i Falun (+6,4 %) 5,5 % (0 %) 7,5 % (+8,7 %) Några målgrupper som utmanar Äldre - Det är den äldre kundgruppen som kommer att öka mest de närmaste åren. Vi vet att flera av dem kommer att vilja sälja villan och flytta till lägenhet. Vi behöver anpassa vårt bestånd till denna kundgrupp vad gäller; tillgänglighet, säkerhet, service, geografiskt läge och betalningsvilja. Ungdomar Från 2014 minskar antalet unga i kommunen. Vi tror därför att kommunen/regionen kommer att satsa på att få våra egna unga att stanna men också locka hit ungdomar från andra orter. För att bidra till detta behövs fler små lägenheter med rimliga hyror och ett väl anpassat studentbostadsbestånd. Flyktingar - Falu kommun har ett åtagande att ta emot ca 100 flyktingar per år. Med relativt kort varsel och med ensamkommande barn som en extra utmaning, har vi en ambition att kunna tillgodose efterfrågan.

8 8 AFFÄRSPLAN Målbild Bäst i Dalarna? Denna målbild som ibland kallas fågeln, ibland limpan håller än. Under 2013 har vi till exempel arbetat med att förtydliga vad som avses med Hög lägstanivå och hur vi kan säkerställa att den uppnås. Försäljningen är genomförd så det avsnittet försvinner under "Verkstad" men får vara kvar i bilden. Brett utbud är en stor utmaning och kommer att vara i fokus under Bygga nytt Bruksvärde Hög lägstanivå Brett utbud Sälja Hyra

9 AFFÄRSPLAN På vilka premisser? Vi ska driva på utvecklingen men aldrig så att någon av lamporna nedan börjar lysa rött. Redan vid gult bör vi göra halvhalt och fundera. Bakom varje lampa har vi satt mätbara storheter, de finns förklarade på nästa sida. Till vår glädje kan vi konstatera att vi fortsatt inte har några röda lampor och att energi gått från gult till grönt Ekonomi i balans Nöjda kunder Starkt varumärke - Motiverade medarbetare Väl förvaltade fastigheter Energiansvar Är allt grönt är det bara att tuta och köra!

10 10 AFFÄRSPLAN Förklaring till lamporna Ekonomi i balans: Vi har valt att titta på driftnetto (ex underhåll), resultat före skatt och soliditet. Resultatet och driftnettot ska ligga på budget eller över för att vara grönt, max 10 % under budget för gult och sämre än så: rött. Soliditet >20 % är grönt och under 15: rött. För 2013 är resultatet och soliditeten gröna men driftnettot gult så lampan blir gul. Nöjda kunder: När vi gör enkäter i samband med kunders inflytt, utflytt eller vid en felanmälan har vi alltid med en fråga om rekommendation. Måttet för detta heter NPS och står för Net Promoter Score. NPS-värdet får man fram genom att dra andelen mycket negativa från andelen mycket positiva. Om värdet visar mindre än 10 blir det rött över 20 blir det grönt ligger värdet på 14 vilket ger en gul lampa. Starkt varumärke: Vi har valt att byta ut en av frågorna som styr lampan vilket också gett nya gränsvärden. De 3 frågor vi följer fram till 2016 är: "Jag är positiv till KS", "KS har ett bra rykte" och "Är bostadsbolag nr 1 i Dalarna". Resultatet 2012 för dessa tre var 44 %, 28 % och 17 % tillsammans 89. För grönt ska vi över 125. Rött under 85. Mätningen görs vart annat år, nästa gång hösten Motiverade medarbetare: Här mäter vi dels Nöjd Medarbetar Index (NMI) där <70 ger rött och >76 grönt. Dels sjukfrånvaro där <3 % är grönt och >4 % rött var NMI 78 och sjukfrånvaron 2,5 % alltså grönt! Väl förvaltade fastigheter: Här bedömer vi varje fastighet (tidigare område) utifrån skötsel, underhåll och energieffektivitet. Varje parameter bedöms som röd/gul/grön, totalt markeringar. För grönt krävs mindre än 1 % röda markeringar och en majoritet gröna på resten. För rött, fler än 15 % röda är 5,5 % röda vilket är en förbättring men fortfarande gul lampa. Energiansvar: Total energianvändning (värme och el) per kvadratmeter uppvärmd yta är det mått vi valt för vårt energiarbete. Målet är att 2016 ligga på 127 vilket skulle innebär en minskning med 20 % sedan Följer vi den trenden eller bättre är vi på grönt och mer än 5 % över ger rött var målvärdet 134 och vi landade på 133 kw/m2, alltså grönt!

11 NU BLIR DET VERKSTAD...

12 12 AFFÄRSPLAN Bret utbud Vi ska ha ett brett utbud av lägenheter både vad gäller standard, hyra, läge och kategoriboende. En faktor som möjliggör vår bredd är att vi är så pass stora. Bruksvärde Brett utbud Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska vara det självklara valet om man söker lägenhet i Dalarna. Aktiviteter 2014: Förankra och fastställa var våra områden ska finnas i fågeln. Genomföra förflyttning av några områden enligt målbild.

13 AFFÄRSPLAN Hög lägstaniva Våra hyresgäster har rätt till ett helt, rent och tryggt boende. Vi ska se det som en av våra kärnkompetenser att skapa attraktivt boende - i alla våra bostadsområden. Bruksvärde Hög lägstanivå Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska bli bäst i Dalarna på att erbjuda det goda boendet Aktiviteter 2014: Genom enkäter och trygghetsvandring identifiera vad som orsakar otrygghet. Hitta korrelation mellan åtgärder/insatser och ökad trygghet.

14 14 AFFÄRSPLAN Bygga nyt Vi ska bidra till Faluns tillväxt genom att möjliggöra inflyttning och omflyttning från t.ex. villa till lägenhet. Det gör vi genom att bygga nytt i en väl anpassad takt till efterfrågan på marknaden. Bygga nytt Bruksvärde Hyra MÅLSÄTTNING: Vi ska utmana Dalarnas höga byggkostnader. Aktiviteter 2014: Handla upp ett landsbygdsprojekt till lägre kostnadsnivå än Brigaden. Under året besluta vilket nyproduktionsprojekt som ska adderas för att vi ska nå målet med 300 detaljplanelagda lägenheter 2016.

15 AFFÄRSPLAN SUMMAN AV KARDEMUMMAN...

16 16 AFFÄRSPLAN Går det ihop? Går det ihop? är en av våra viktigaste frågor att svara på i Affärsplanen. Siffrorna för 2012 och 2013 är verkligt utfall, 2014 är budget och är vår prognos. Faktorer Driftnetto mkr (exkl. underhåll) Nyproduktion antal lgh Produktionskostnad kr/m Underhåll inv & kost mkr Försäljning antal lgh Antal lägenheter Snittränta % 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 Resultat efter skatt mkr Soliditet % Marknadsvärde mkr Direktavkastning % 5 Låneskuld mkr

17 AFFÄRSPLAN Förklaringar och analys Vi bibehåller ambitionen att förbättra driftnettot med 4 % per år. Att driftnettot minskar 2014 är på grund av försäljningen. I budgeten för 2014 är ambitionen att åstadkomma 4 % jämfört med 2013 men där 2013 räknas om som om vi haft det mindre beståndet hela året. Nyproduktionen har vi fördelat om något, vår bästa gissning nu är Bjursås 2015 och Gruvgatan eller Leksands kompani (Övre Norslund) Kostnaden för nyproduktion anger vi nu utifrån den jämförelsemodell vi arbetat fram som tids- och storleksneutraliserar byggkostnader, allt för att göra projekten jämförbara. Vi ger oss nu in i våra miljonprogramsområden som kommer att kräva högre underhållsbudget under en tioårsperiod framöver. Beloppet som anges omfattar både investeringsdel och kostnadsförd del. Planen att öka insatsen redan under 2014 föll på för låg hyreshöjning (1,6 %). Under 2013 sålde vi 434 lägenheter. Ingen ytterligare försäljning är planerad under perioden. Snitträntan behåller vi på 4 % över perioden. Dock är det viktigt att komma ihåg känsligheten, ökar räntan med 1 % halveras vårt resultat. Soliditet är ett mått på hur stor del av våra tillgångar som vi har finansierat med eget kapital. Låg soliditet = mycket lån = hög ränterisk och tvärt om. Försäljningen gjorde att vi nu hamnat på en bra nivå, utmaningen framöver är att bibehålla den nivån. Marknadsvärdet tar vi från och med nu fram genom att årligen externt värdera våra nyaste fastigheter + 1/3 av beståndet (nästa år en annan tredjedel osv). Utifrån det som värderas justerar vi internt resten av beståndet. Direktavkastningen mäts som driftnetto inkl. underhåll/marknadsvärde. Här säger ägardirektivet att vi ska ligga på 6 % över en femårsperiod.

18 Företagskultur En företagskultur är summan av alla anställdas agerande, inte det vi säger att den ska vara. Nu har affärsplanen verkat några år och mycket av grundförutsättningarna börjar falla på plats. Då kan vi börja jobba på en del av de mjuka parametrarna som tex bemötande. Att bemöta kunder på ett bra sätt är i hög grad en träningsfråga. Låt oss träna upp den färdigheten under de kommande åren. Bemötande Affärsmässiga Nyfikna Reflekterande Med glädje och lust Förtroende Respekt Långsiktiga Vi ser varje kundmöte som en möjlighet att stärka vårt anseende. Vi räknar både kostnader och intäkter innan vi fattar beslut. Ny teknik och lösningar intresserar oss men vi måste inte alltid vara först. Vi följer upp beslut, lär av våra misstag och stärks av det vi gjort bra. Det finns ingen motsättning mellan att ha roligt och vara seriös. Vi håller vad vi lovar och överträffar då och då förväntningarna. Vi ska visa respekt för varandra, ingen är perfekt, inte ens du Vi tänker på nästa generations hyresgäster och förvaltare idag. Under 2013 har vi blivit bättre på för- och efterkalkyler. Drar vi dessutom lärdom av kalkylerna har vi blivit både mer affärsmässiga och reflekterande!

19 Ledarskap Ledarskap är lika komplicerat som livet självt men som en liten checklista kommer en rad frågor som kan vara bra att ställa sig som ledare lite då och då. Om våra ledare svarar ja på de flesta frågorna så har vi nått långt! Börja uppifrån, har jag rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb? Har dina underställda fått rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb? Vet var och en vilka förväntningar du har? Följer du regelbundet upp hur väl förväntningar nås? Vågar du agera om du ser dåliga mönster eller prestationer? Kommer du ihåg att berömma när du ser fina prestationer? Ser du och bekräftar du dina underställda tillräckligt i vardagen? Har dina underställda ett stort förtroende för dig? Har resten av organisationen stort förtroende för dig? Lägger du tillräckligt med tid på att utveckla din verksamhet? Utövar du ditt ledarskap med glädje och lust? Vår medarbetarenkät visade att här är vi verkligen på rätt väg! Vad sägs om att ta med listan på nästa utvecklingssamtal?

20 Medarbetarskap Ett stort ansvar för din situation på jobbet vilar på chefen. Men chefen ser och vet inte allt. Så ta kommandot och värna om dig själv och din situation. Ett förslag är att börja med den här checklistan, agera sedan utifrån resultatet! Har jag förstått förväntningarna på mig? Har jag fått rätt förutsättningar för att nå förväntningarna? Är jag tydlig med min chef vad jag vill? Tar jag upp konflikter med den det berör? Har mitt team förtroende för mig? Ser jag och uppmärksammar jag andras förtjänster? Är jag rädd om företagets resurser såsom tid och material? Bidrar jag till en god stämning? Bidrar jag till förbättringar? Följer jag överenskomna policys och rutiner? Behandlar jag mina kolleger respektfullt? Säger jag till om jag ser oegentligheter, brister eller risker? Det är inte vad du säger som gör skillnad utan vad du gör.

21 AFFÄRSPLAN VÅRT KUNDLÖFTE: Bo smart i Dalarna... Falun är smart! Det är bra att bo i Falun, Dalarnas residensstad. Det är nära till allt, pendlingsbart.... Kopparstaden är smart! Vi agerar kompetent, smart och allmännyttigt. Vi ägs av medborgarna via Falu kommun. Den stora bredden ger valfrihet att välja bostad som passar behoven och plånboken. Vi är med och utvecklar Falun. För så gör den trygga marknadsledaren i Dalarna.... hyresrätten är smart! Hyresrätt är en vänlig upplåtelseform, inga ekonomiska risker, man vet vad det kostar per månad, räntan må gå upp eller ned. Och servicen ingår i hyran bara att lyfta luren. Friheten att kunna utveckla sin bostad, gradera upp sig, flytta när som helst, eller bara låsa dörren och åka någon annanstans ett tag allt detta är möjligare med hyresrätt.

22 22 AFFÄRSPLAN Hur jobbar vi med affärsplanen? September 2013 Okt/Nov 2013 Feb/Mar 2014 Mars 2014 Juni 2014 Grunderna i Affärsplanen diskuterades i styrelsen Budget och målarbete för kommande år Uppdatering med 2013 års utfall Styrelsen fastställer Strategimöte styrelsen September 2014 Grunderna i Affärsplanen diskuteras i styrelsen

23

24

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 2 AFFÄRSPLAN 2013 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2012 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 3 VD har ordet 4 Vår omvärld 6 ÅRET SOM GICK 8 Förvaltningsberättelse Styrverktyg och utvecklingsarbete 12 Våra hyresgäster 16 Våra bostäder 18 Våra

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer