Verksamhetsplanering 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplanering 2008"

Transkript

1 Näringslivskontoret Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning i kommunen. Till detta kommer ansvaret för de övergripande informationsfrågorna, EU-samordning, konsumentrådgivning, skuldsanering och vissa kulturfrågor. Arbetet fortsätter vad avser samverkan och samarbete med angränsande kommuner (Region Siljan) och näringslivets organisationer och lokal nätverk. Vår målsättning är att utveckla detta samarbete ytterligare. Med anledning av att vi befinner oss i inledningen av en ny strukturfondsperiod kommer den konkreta samverkan med andra kommuner att bli betydande de närmaste åren. Detta gäller även internationellt. (I första hand Norge inom ramen för Interreg IV A) Samverkan med ALMI, länsstyrelsen, Region Siljan, Region Dalarna, Dalarnas Turistråd och andra offentliga aktörer är fortsatt en löpande del av vårt arbete. Under 2008 kommer näringslivskontorets arbete att bedrivas inom följande områden Företagsservice Turism Information EU-frågor Konsumentfrågor Projektsamordning Samverkan/Nätverk Ledning och administration Verksamhetsområden 1. Företagsservice 1

2 Rådgivning till företagare och nyföretagare är en av de tyngsta frågorna inom Näringslivskontorets verksamhet. Vi räknar med fortsatt stor efterfrågan från företag och presumtiva nyföretagare i kommunen. Uppsökande verksamhet gentemot kommunens företag kommer att prioriteras. Dessa kommer att genomföras dels via näringslivskontorets medarbetare, dels via kommunalråd, kommunchef och näringslivschef. Besöken är planerade och sker i hela kommunen. Med anledning av kommunens deltagande i och värdskap för projektet Entreprenörsskap, Jämställdhet och Integration (W /) kommer vi även under 2008 att ha särskilda resurser för rådgivnings- och andra utvecklingsinsatser riktade mot projektets prioriterade grupper. Inom området Företagsservice har Älvdalens Kommun ett väl utvecklat samarbete med ALMI Dalarna. Några frågor vi ska arbeta inom kopplat till området Företagsservice. Nyföretagande Uppsökande verksamhet. Uppföljning befintliga företag Rådgivning kvinnligt företagande Finansiering Företagssamhet i skolan (MUN-gruppen) Innovationer Generationsskiftesfrågor Kompetensutveckling Styrelseutveckling Företagsetablering Finansiering Nätverksbyggande Mässor etc Uppföljning Frukost-/ temamöten. Inom flera av dessa områden fungerar näringslivskontoret som en förmedlande länk till andra aktörer. rådgivningsinsatser till ca 200 företag i kommunen. Uppsökande verksamhet till 50 företag 30 nystartade företag i kommunen. (Medeltal under 5 år) 6 st frukost/temamöten Minst två aktiviteter rörande företagssamhet i skolan Förbättrad ranking i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i landets kommuner. 2

3 Positiva attityder från kundundersökningar hos företag rörande kommunens service. 2. Turism Under 2007 tog Älvdalens kommun några viktiga steg vad avser turistisk utveckling i kommunen. Älvdalens kommunfullmäktige antog en ny näringslivsstrategi där det fastslogs att besöksnäringen är kommunens basnäring. Genom anställande av en turismsamordnare kunde vi på ett bättre sätt svara upp mot turistnäringens behov av samordning och service. I samverkan med besöksnäringen har under 2007 Älvdalen Turism ek för bildats. Denna organisation kommer från 2008 att bli kommunens närmaste samarbetspartner vad avser turistbyrådrift och övergripande marknadsföring. Arbetsområden Kontinuerliga kontakter med och besök hos kommunens turistföretag samordning av övergripande marknadsföringsinsatser samverkan med Älvdalen Turism ek förening och andra lokala turistiska organisationer samverkan med regionala och nationella nätverk inom besöksnäringen. (Norra Dalarnas Turistråd, Dalarnas Turistråd etc) ny turistbyråorganisation i kommunen Aktivt deltagande i lokala, regionala och centrala turistiska aktiviteter och evenemang. bollplank och inspiratör till nya turistiska evenemang. Det är fortsatt viktigt att utveckla det turistiska samarbetet med omkringliggande kommuner (Siljansområdet samt Malung-Sälen) Med start i september 2005 har ett sådant arbete initierats Ny turismstrategi/marknadsplan antagen i samverkan med Idre-Älvdalens Turistråd. Fungerande ny turistbyråorganisation 3

4 Ökning av turismomsättning och gästnätter i kommunen enligt Resurs mätmetod (TEM) 3. Information Informationsverksamheten får fortsatt hög prioritet. Skyltning, produktion av trycksaker, annonsering och övergripande marknadsföring av kommunen Aktiviteter Ny informationsstrategi antagen och implementerad i kommunen. Nyhetsbladet. En utgivning av 4 nummer per år. Annonsering i egen regi samt i samverkan med andra lokala och regionala aktörer. Fortsatt utveckling av info- och välkomsttavlor vid infarterna till Älvdalen, Särna och Idre. Fortsatt utveckling av kommunens nya hemsida Ett arrangemang för nyinflyttade älvdalingar ska genomföras Kontakter med vänorter (Schönberg och Meråker) Minst två positiva företagsreportage per månad i massmedia rörande älvdalsföretag. Minst två positiva reportage om Älvdalens kommuns verksamhet per månad i massmedia 4. EU-frågor 2007 startade formellt en ny sjuårsperiod inom ramen för EU:s strukturfonder. P g a förseningar i EU:s beslutsprocess kommer de nya programmen i praktiken igång på allvar under Redan under 2007 har Älvdalens Kommun medverkat i planering av nya projekt inom såväl 2 som det nya Interregprogrammet. Under 2008 kommer detta att resultera i kommunalt deltagande i ett flertal projekt.. Arbetsområden: Samverkan med projektutvecklarna inom Region Siljan Intern och extern information om aktuella EU-frågor Information och möten med byaråd och byautvecklingsgrupper Start av nya och uppföljning av pågående EU-projekt med kommunal medfinansiering 4

5 Medverka till att minst två inomkommunala EU-projekt startas Medverka till att minst 3 externa EU-projekt startas med Älvdalens Kommun som intressent. Minst 6 informationsmöten ang EU:s nya strukturfonder riktade till kommuninvånare och företag. 5. Konsumentfrågor Huvudsakliga arbetsuppgifter inom detta område: Rådgivning i konsumentfrågor till enskilda och företag Budget- och skuldrådgivning (skuldsanering) Informations-/utbildningsinsatser till företag vad avser lagstiftning inom konsumentområdet Kommersiellt utvecklingsprogram för Älvdalens Kommun. Ca 150 rådgivningar planeras under Nytt kommunalt program avseende Kommersiell service antagen av kommunfullmäktige. 6. Projektsamordning Näringslivskontoret har sedan 2007 haft uppdraget att samordna kommunens deltagande och insatser i projektverksamhet (ofta EU-finansierade). Detta arbete fortsätter under Med ny strukturfondsperiod kommer projektverksamheten sannolikt åter att öka. a) Medverkan i styr-/referensgrupper Näringslivskontoret ingår i styr-/referensgrupper i ett antal EUfinansierade samverkansprojekt: W 7 Entreprenörsskap Integration och Jämställdhet. Projektägare: Älvdalens Kommun Intressenter: Kommunerna Älvdalen, Orsa, Mora Leksand, Rättvik, Malung, Vansbro. Avslutas Kommunens medfinansiering 2007: kr W 7 har en budget som särredovisas uppgående till kr brutto för Dessa kostnader täcks till sin helhet via extern finansiering. (Inkl från ÄK) 5

6 Enad Kraft Projektägare: Norrlandsförbundet Syfte: Ökad inflyttning av etablerade invandrare. Jobb- och bostadsgaranti. Partnerskap: Kommuner, företag, studieförbund, Af, lokala föreningar Kommunens medfinansiering 2007: Arbetstid Samverkan/Nätverk Näringslivskontoret deltager i ett stort antal nätverk på lokal och regional nivå: Dalarnas Turistråd (4-6 möten) Norra Dalarnas Turistråd (6-8 möten) Älvdalen Turism ek förening. Näringslivskontoret adjungerat. 6-8 möten per år Samrådsgruppen (Nio företagsrepresentanter och tre kommunrepresentanter) Ca 6 möten Näringslivsansvariga inom Region Siljan (4 möten) Arbetsmarknadsnämnden (Mora-Orsa-Älvdalen), 4 ggr/år. Kompetensrådet (ÄK, Af, studieförbund, Folkhögskolan m fl), 4 ggr/år. Nätverk konsumentrådgivare (nationellt, län och region) Nätverk budget- och skuldrådgivare Utsmyckningsgruppen (ÄK, Älvdalens Besparingsskog, Köpmangatan, FR) ca 5 ggr/år. + ytterligare tillfälliga konstellationer. 8. Ledning och administration Under verksamhetsområdet ledning och administration ingår ekonomisk redovisning, statistik, verksamhetsuppföljning, personal- och planeringsmöten etc. På grund av den särskilda kompetens som finns inom näringslivskontoret görs även omfattande arbetsinsatser på det kulturella området. Särskilt avser det kulturmiljöåtgärder i samverkan med länsstyrelsen och lokala aktörer. Näringslivskontorets personella resurser för det som redovisats ovan beräknas uppgå till motsvarande 4,5 tjänster. (5 personer) 9. Investeringsbudget I samverkan med Tekniska nämnden, område Teknik äskas kr ur 2008 års investeringsbudget för fortsatt arbete med skyltning samt mindre investeringar kopplat till utveckling av kommunens tätorter G.B. 6

7 7

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 3 Innehåll Om BRO Organisationsschema Business Region Örebro Om Business Region Örebro 3 Ett år präglat av organisering 4 Ekonomi

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer