Nyvald styrelse och ny energi!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyvald styrelse och ny energi!"

Transkript

1 Nyvald styrelse och ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Hilla W. Möller s. 2 Hänt i februari Infomöte s. 3 Internationellt Engagemangs Seminarium s. 3 RB Intro s. 4 Årsmöte s. 4 Ny styrelse s. 5 Händer i mars Ung Röst s. 10 Kurs i Barnkonventionen s. 10 Att möta barn som ideell s. 10 Seminarium om barn på flykt s. 11 Kalender för våren 2014 s. 11 Kontaktuppgifter s. 12 1

2 Månadens Barnrättskämpe Hilla W. Möller RÄDDA BARNEN I LUND Hej! Vem är du? Jag är en person som känner ett starkt engagemang i jämställdhets-, rättighetsoch rättvisefrågor vare sig det gäller barn, ungdomar eller vuxna. Barn är ju särskilt utsatta med begränsade möjligheter att själva föra sin talan. Jag är också intresserad av internationella frågor, språk och kulturmöten. Jag tror att jag har lätt för att engagera andraoch samtidigt kan jag nog vara besvärande envis ibland. För drygt två år sedan gick jag i pension efter att ha arbetat många år som studentkurator vid Lunds universitet. Jag utbildade mig tidigt till socionom och har sedan under min yrkesverksamma tid också gått en psykoterapiutbildning. Förutom i Rädda Barnen är jag numera aktiv I Världshandelsbutiken Klotet här i Lund en jättefin Fair Trade butik som är värd ett besök. Jag sitter i styrelsen och ställer även upp som butiksvärd då och då. Eftersom jag känner mycket för djur stöder jag sedan flera år tillbaka föreningen Djurens Rätt genom mitt medlemskap. Jag är gift med en tandläkare och har två vuxna söner från ett tidigare äktenskap. Vidare har jag fått två barnbarn och är matte till två taxar. Vad är din roll i Rädda Barnen Lund? Efter att nu ha lämnat styrelsen återstår mitt engagemang inom projektet Internationellt Engagemang (IE), tidigare IK (Internationell Kontakt), där jag tidigare har varit projektledare. Jag är också sedan några terminer tillbaka extra handledare för RB Lunds praktikanter och har tills jag lämnade styrelsen deltagit i processen när en ny praktikant ska anställas. På senaste årsmötet blev jag vald att ingå I valberedningen fram till nästa årsmöte, vilket ska bli spännande. Hur länge har du varit aktiv i Rädda Barnen? Jag vill minnas att jag började engagera mig i Internationell Kontakt 2003 och valdes sedan in I styrelsen våren 2004, alltså i drygt 10 år. 2 Vilket är ditt bästa Rädda Barnen minne? Om jag ska välja ett specifikt minne är det nog hösten 2004, då jag fick möjligheten att som ett led i projektet IK (se ovan) introducera Ellenprojektet i en palestinsk kvinnoorganisation i ett flyktingläger I Beirut. Detta var en upplevelse och erfarenhet som ytterligare stärkte mitt engagemang för rättvisa och jämställdhet och mot diskriminering. Ett mer allmänt minne har alla fantastiska ungdomar och även personer i min egen ålder, som jag har fått förmånen att lära känna I RB Lund, givit mig. Vår förening är verkligen ett föredöme vad gäller mängden projekt, entusiasm och engagemang i aktiviteterna. Vad vill du se mer av i Rädda Barnen Lunds lokalförening? För mig är det svårt att se något ytterligare med den mångfald av projekt som redan finns och andra som är på planeringsstadiet, tex antidiskrimineringsprojektet på Klostergården och barnfattigdomsfrågan. Dock kan jag av erfarenhet säga att det skulle vara glädjande om fler aktiva utanför styrelsen deltog i stora evenemang, som t ex Vårinsamlingen och Världens barn, där ofta styrelseledamöterna får dra ett stort lass. Det skulle också vara roligt om RB uf (Rädda Barnens ungdomsförbund) i Lund kunde återuppväckas.

3 HÄNT I FEBRUARI Infokväll 6 februari HÄNT I FEBRUARI Seminarium med Internationella Programmet 19 februari Torsdagen 6/2 hade vi informationskväll för nya medlemmar. Våra projektledare gjorde ett fantastiskt jobb med att presentera våra olika projekt som kommer att vara igång under våren. Missade du mötet är det inte för sent för engagemang. Du är varmt välkommen att komma förbi vårt kontor under våra öppettider eller skicka iväg ett mail för att få mer information om varje projekt och vad du kan engagera dig i för att kämpa för barns rättigheter i Lund. Rädda Barnen Riks kom på besök till Lunds lokalförening för att berätta om de nya riktlinjerna för internationellt arbete i lokalföreningar. Vi fick en genomgång av Rädda Barnens globala strategi och en djupare förståelse för vad Rädda Barnen gör internationellt. Under kvällen pratade vi också om Rädda Barnen Lunds internationella engagemang och tog upp projekt som Lalitha/Babu, Beirut och en eventuell kommande volontärförmedling. Kvällen avslutades med att Anna Sandkull, projektledare för Lalitha/Babu, berättade om deras senaste resa till Indien. Det var en givande kväll med många intressanta diskussioner. 3

4 HÄNT I FEBRUARI RB intro 20 februari RB intro är till för att medlemmar ska få en bild av Rädda Barnens uppbyggnad och värdegrund samtidigt samt berätta om hur vi arbetar just nu, både i Sverige och i världen. HÄNT I FEBRUARI Årsmöte 25 februari Den 25 februari bjöd Rädda Barnen i Lund in alla medlemmar till årsmöte. Vi gick igenom verksamhetsåret 2013 och varje projekt fick redogöra för vad som hade hänt under året och planer inför nästa verksamhetsår. Våra kassaförvaltare Hanway Tran och Anton Andersson redogjorde för föregående och kommande års budget. Av allt att döma har vi mycket att se fram emot under Verksamhetsutvecklare Jenny Lundskog besökte Rädda Barnen i Lund för att utbilda nya och gamla medlemmar i Rädda Barnens verksamhet. Vi fick lära oss om Rädda Barnens historia, struktur, och riktlinjer. En inspirerande kväll som värvades av intressanta diskussioner och övningar. Under kvällen tackades våra styrelseledamöter Hilla Wachtmeister- Möller och Hanway Tran av. Hilla avgick efter 10 år i styrelsen och vi tackar hjärtligt för de här åren. På årsmötet valdes en ny styrelse. Presentation av denna finns på nästa sida. Vi tackar valberedningen Fanny Bromé och Lisa Rådbo för ett fantastiskt jobb. Vi vill även säga stort tack till Philip Sandberg och Sofia Pöllänen som ställde upp som årsmötesordförande och årsmötessekreterare. 4

5 PRESENTATION AV NYA STYRELSEN Ordförande: Amanda Angelöw Amanda läser på psykologprogrammet vid Lunds universitet och har varit medlem i Lunds lokalförening sedan Hon är intresserad av samhällsfrågor och strävar efter att se möjligheter och lösningar. Amanda framstår som empatisk, lättillgänglig och har under hösten varit uppskattad i sitt arbete bland andra styrelseledamöter. Vice Ordförande: Oliwer Karlsson Oliwer läser genusvetenskap och har varit aktiv i föreningen sedan våren 2012, då han hoppade in som projektledare för Allan där han har varit en stark drivkraft. Under 2013 har Oliwer suttit i Rädda Barnens distriktsstyrelse och varit aktiv i andra ideella organisationer. Som person är Oliwer entusiasmerande och positiv. Han har ett starkt driv att på mer övergripande nivå arbeta med föreningens utveckling. 5

6 PRESENTATION AV NYA STYRELSEN Sekreterare: Gun Rydin-Wennborg Gun har lång erfarenhet av ideellt arbete och har även tidigare arbetat utifrån ett barnrättsperspektiv. Hon har under året varit sekreterare i lokalföreningen och skrivit knivskarpa protokoll. Gun tycker att integrationsarbetet är ett av Rädda Barnens viktigaste verksamhetsområden. Hon har varit en uppskattad ledamot i styrelsen och har bidragit med tydlighet och struktur i arbetet. Kommunikatör: Lovisa Harfeldt Lovisa läser till en kandidat i nationalekonomi vid Lunds universitet och har ett stort intresse för barns rättigheter. Hon har varit aktiv i Rädda Barnen både på Zanzibar och i Sverige. I lokalföreningen har hon varit engagerad i KiT samt i styrelsen som kommunikatör. Hon vill fortsätta utveckla kommunikationsgruppen och Rädda Barnen i Lunds interna och externa kommunikation. Lovisa har gått Rädda Barnens kommunikatörsutbildning och har många idéer om hur arbetet kan utvecklas. 6

7 PRESENTATION AV NYA STYRELSEN Påverkansansvarig: Johan Oltegen Johan har ett stort engagemang inom ideella föreningar. Han har erfarenhet av Rädda Barnen på både på lokal- och distriktsnivå och har under senaste mandatperiod suttit som vice ordförande i styrelsen. Under sin tid i lokalföreningen har Johan utvecklat och drivit flera olika projekt. Johan med sin erfarenhet och tydliga engagemang kan fördjupa föreningens påverkansarbete under kommande år, vilket blir extra viktigt eftersom det är valår. Eventansvarig: Ellinore Schultz Ellinore läser på beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet. Ellinore har tidigare varit projektledare för Tjej till tjej och det senaste året har hon varit eventansvarig i styrelsen och har genomfört uppskattade event. Ellinore visar på starkt engagemang för både Rädda Barnen och sin post som eventansvarig. Under kommande år vill hon utveckla eventgruppen och få in flera engagerade medlemmar som vill vara behjälpliga i planerande och genomförande av event. 7

8 PRESENTATION AV NYA STYRELSEN Kassaförvaltare: Anton Andersson Anton läser ekonomie kandidatprogram i Lund och har valt att engagera sig i Rädda Barnen då han tycker att föreningen står för en god sak. Han ser sitt engagemang och sin post som ett sätt att utvecklas som person samtidigt som han får praktiska erfarenheter inom sitt studieområde. Anton har suttit med i styrelsen under föregående år som kassaförvaltare. Anton beskriver sig själv som utåtriktad, målmedveten och strukturerad. Kassaförvaltare: Joakim Brunnhage Joakim läser ekonomiekandidatprogram vid Lunds universitet. Han sökte posten som kassaförvaltare för att omsätta sin utbildning i praktiken och för att han känner att Rädda Barnen fyller en viktig funktion i samhället. Joakim ser fram emot att vara engagerad i föreningen och beskriver sig själv som en ambitiös, social nörd som har kunskaper i kinesiska. Han har även arbetat ideellt i Kenya med att bygga skolbänkar. 8

9 PRESENTATION AV NYA STYRELSEN PRESENTATION AV NYA STYRELSEN Projektkoordinator: Ulrika Stenberg Ulrika arbetar med ensamkommande barn och har tidigare läst en master i genusvetenskap vid Lunds universitet. Redan innan Ulrika kom till Lund var hon engagerad i Rädda Barnen då som samtalsledare för Ellen i Stockholm. På Rädda Barnen Lund har hon först varit samtalsledare för Ellen och sedan projektledare. Som person är Ulrika lugn och sansad med god lyssnarförmåga. Hon har god kunskap om Rädda Barnen i Lund och ser fram emot att sätta sig in de olika projekt som drivs just nu. Styrelseledamot: Ingela Schånberg Ingela har länge varit engagemang i Rädda Barnen i Lund, bland har hon tidigare suttit i styrelsen och lagt ner mycket tid i projektet Internationellt engagemang. Hon är för närvarande deltidspensionär och arbetar deltid på bibliotek. Hon har tidigare arbetat som gymnasielärare och på institutionen för ekonomisk historia. Ingela är engagerad, drivande och väl insatt i barnrättsfrågor. Hennes hjärtefråga är det nystartade Klostergårdsprojektet som hon både är initiativtagare och projektledare för. Medlemsansvarig: Christine Olsson Christine läser för närvarande på mastersprogrammet Welfare policys and management och har tidigare studerat sociologi, statsvetenskap och journalistik. Hon har erfarenhet av styrelsearbete från tjejjouren i Lund och ser fram emot att få bli del av Rädda Barnen. Som person är Christine glad, strukturerad och drivande. 9

10 HÄNDER I MARS Ung röst 8 mars Den 8 mars släpps resultaten för enkätundersökningen Ung Röst som genomfördes i höstas. Det kommer i samband med detta hållas en workshop i Hässleholm. Workshopen går ut på att arbeta med resultaten från undersökningen. Kurs i Barnkonventionen 11, 18, 25 mars, kl Kursen vänder sig till dig som är medlem i Rädda Barnen och som vill öka dina kunskaper i FN:s konvention om barnets rättigheter. Kursen innehåller teori, praktiska övningar och diskussioner. Inga förkunskaper krävs, men du ska ha deltagit i Rädda Barnens introduktionskurs. Kursen hålls i Rädda Barnen Lunds lokal. 10

11 HÄNDER I MARS Att möta barn som ideell 13 mars, kl , Malmö Kursen tar upp Rädda Barnens etiska riktlinjer, våra arbetsmetoder och lagar som kan vara bra att känna till samt vad man ska tänka på när man möter barn som ideell. Föreläsare: Camilla Küster, kurator på Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Anmäl dig till senast 9 mars. Seminarium om barn på flykt mars, Stockholm Ett seminarium för dig som är intresserad av flykting- och integrationsfrågor. Det blir en helg fylld med ny kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Temat för årets seminarium är den första tiden i Sverige. Hur ser första tiden i Sverige ut för barn som kommer hit som asylsökande? Lär dig mer om hur barns egna asylskäl bedöms och hur asylsökande barn i familj upplever mottagandet. * För övriga event och utbildningar i mars se kalendariet nedan. 11

12 KALENDEARIE FÖR VÅREN 2014 RB intro 6 mars Malmö Workshop om Ung Röst 2014 och hur den rapporten ska spridas mest effektivt 8 mars Hässleholm Kurs i Barnkonventionen 11, 18 och 25 mars - Lund Att möta barn som ideell 13 mars Malmö Utbildning för valberedare 18 mars Malmö BiFF-utbildning, Barn i Föräldrars Fokus 19 mars Malmö Seminarium om barn på flykt och workshop om medlemsfrågor mars Stockholm Att möta flyktingbarn som ideell den 31 mars, Malmö Ledarutbildning för föräldraverksamhet 5 april Malmö Studiebesök på barn- och ungdomspsykiatrin - 25 april Lund Projektledarutbildning maj Alvesta Rädda barnen framtids- och kunskapsdagar maj Växjö Medlemsdag på Astrid Lindgrens Värld 14 juni Engagera dig i Rädda Barnen i Lund! 12

13 Läs mer om våra projekt på vår hemsida eller kontakta oss på Följ oss på: Facebook Instagram Twitter Kontorets öppettider: Måndag 15-18, tisdag 15-18, torsdag 9-12 Adress: Magle Lilla Kyrkogata 2b, Lund Telefon:

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer