Välkommen på kurskalas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen på kurskalas!"

Transkript

1 Välkommen på kurskalas! Nu är det snart dags för kurskalas igen! Under en intensiv helg kommer vi att erbjuda en hel rad olika utbildningar och seminarium för alla medlemmar i region syd (Skåne, Blekinge, Småland och Öland). Vi hoppas att ni fyller tåg, bussar och bilar från vår regions alla hörn och kommer till Kristianstad för en dag eller två fyllda med ny kunskap, inspiration, erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge! Datum: 8-9 november 2014 Plats: Kostnad: Anmälan: Quality Hotel Grand, V. Storgatan 15 i Kristianstad Utbildningar är en medlemsförmån i Rädda Barnen och alla kurser och seminarier under helgen är gratis för dig som är medlem. Lunch ingår för dig som deltar i minst två seminarier under samma dag. Lunch, middag och övernattning i dubbelrum ingår för dig som deltar i kurser eller seminarier båda dagarna och inte bor i närheten. Se anmälningsblanketten för mer information. Anmäl dig senast den 8 oktober genom att skicka in den bifogade anmälningsblanketten till Rädda Barnen, Ledebursgatan 5, Malmö eller genom att skicka samtliga efterfrågade uppgifter till - märk mejlet Anmälan kurskalaset. För att delta på kurskalaset måste du vara medlem i Rädda Barnen och ha ett godkännande från din lokalförening eller distrikt. Anmäl dig gärna redan nu eftersom antalet platser är begränsat! Återbud måste lämnas senast tre dagar innan kursdatum. Anmälan kan vid förhinder överlåtas till annan person. Om man som deltagare uteblir utan giltig orsak kommer en avgift på 500 kronor att debiteras lokalföreningen. Inbjudan inklusive anmälningsblankett kan laddas ned från kalendern på era lokala hemsidor på När vi får in din anmälan skickar vi en bekräftelse med uppgifter om hur du bokar din resa samt annan praktisk information. Nyhet! Rädda Barnens Ungdomsförbund erbjuder under helgen barnpassning med inriktning barnkonventionen och demokrati. Vid kurskalas i andra regioner har de bland annat lekt, skrivit brev till statsministern och pratat om barnkonventionen. Frågor? Tveka inte att höra av dig till Varmt välkommen till en spännande helg!

2 Program Översikt - LÖRDAG TID LOKAL 1 LOKAL 2 LOKAL 3 LOKAL 4 LOKAL Kaffe och smörgås samt registrering Utbildning 1: grundkurs Gemensam inledning: Vad beslutade riksmötet i Visby? Utbildning 2a: Påverka lokalt Utbildning 3: Att möta barn som ideell LUNCH Seminarium 3: Att stärka barns rättigheter tillsammans med föräldrar ORDFÖRANDE- TRÄFF DISTRIKT SKÅNE Utbildning 2b: Opinionsbilda för barns rättigheter i media Utbildning 2c: Synas lokalt genom marknadsföring Seminarium 1: Traumamedveten omsorg med fokus ensamkommande FIKA Seminarium 2: Sverige granskas av barnrättskommittén Seminarium 4: De yngsta barnens rätt Gemensam middag och underhållning Seminarium 5: Samhällets utveckling och Rädda Barnens roll ORDFÖRANDE- TRÄFF DISTRIKT SKÅNE Seminarium 6: Hur kan vi förbättra vårt mottagande av ensamkommande i Sverige och i Europa? Översikt - SÖNDAG TID LOKAL 1 LOKAL 2 LOKAL 3 LOKAL 4 LOKAL Registrering nya deltagare Utbildning 1: Utbildning 2d: Skrivtips för lokalt kommunikationsoch påverkansarbete! Utbildning 2e: Webb och sociala medier Utbildning 4: Inflytande - på riktigt! LUNCH Utbildning 4: Inflytande - på riktigt! fortsättning FIKA Utbildning 5: Idrott för alla! Seminarium 9: Internationellt engagemang Seminarium 10: För en meningsfull fritid Seminarium 11: Det är typ omöjligt att få kontakt med BUP - psykisk ohälsa bland barn och unga Seminarium 7: Bryt barnfattigdomen! Seminarium 8: Asylsökande barn i familj - så upplever de mottagandet i Sverige Seminarium 9: Internationellt engagemang, fortsättning Seminarium 12: Det handlar om kärlek

3 Båda dagarna Utbildning 1: grundkurs (lördag och söndag) Allt Rädda Barnens arbete bygger på värderingar som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi grottar ner oss i barnkonventionen under två heldagar och du får en djupare förståelse för innehållet, grundprinciperna och dess barnsyn. Du får veta hur barnkonventionen är genomförd i Sverige, vad som händer om barns rättigheter kränks samt hur FN:s barnrättskommitté arbetar. Mer kunskap om barnkonventionen inspirerar till lokalt barnrättsarbete inom många olika områden. Föreläsare: Sara Svensson och Mikael Daag, verksamhetsutvecklare Lördag Utbildning 2a/b/c: Fem steg till ett mer effektivt kommunikations- och påverkansarbete De flesta beslut som direkt berör barn tas på lokal och regional nivå. Rädda Barnens ståndpunkter vägar ofta tungt hos beslutsfattarna ett resultat av ett långsiktigt påverkansarbete i för oss strategiskt viktiga frågor. Kursen ger tips på hur lokalföreningar kan bli än mer framgångsrika i sitt lokala kommunikations- och påverkansarbete. Kursen varvar teori med praktiska övningar i allt från mediehantering till marknadsföring och ger stort utrymme för erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Föreläsare: Terése Bergsten, kommunikatör Utbildning 3: Att möta barn som ideell Den här kursen är till för dig som arbetar med direktstöd i Rädda Barnens lokalföreningar, kanske som läxhjälpare eller aktivitetsledare. Kursen tar upp Rädda Barnens etiska riktlinjer, våra arbetsmetoder, lagar som kan vara bra att känna till samt vad man ska tänka på när man möter barn som ideell. Föreläsare: Pernilla Rempe Sjöstedt, psykolog, Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer Seminarium 1: Traumamedveten omsorg med fokus på ensamkommande flyktingbarn En stor del av de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har varit utsatta för traumatiska händelser. Många berättar om ett liv präglat av oro, krig och konflikter. För många har resan till Sverige varit svår och inte sällan fylld av otrygghet, våld och kränkande behandling. Många av barnen bär också utvecklingstrauma med sig. Under seminariet går vi igenom vad forskning kring trauma visar samt hur traumamedveten omsorg som förhållningssätt fungerar. Föreläsare: Pernilla Rempe Sjöstedt, psykolog, Rädda Barnen Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer Seminarium 2: Sverige granskas av FN:s barnrättskommitté Snart är dags för den svenska regeringen att för femte gången granskas av FN:s barnrättskommitté och stå till svars för hur barns rättigheter efterlevs i vårt land. Rädda Barnen är i högsta grad delaktiga i processen och har samlat våra åsikter i en tilläggsrapport som tillsammans med barns egna röster från Ung röst ger en bild av att det finns mycket kvar att göra. På seminariet får du veta mer om hur granskningen fungerar, vad Rädda Barnen tycker att Sverige kan göra bättre och om hur du kan använda FN:s rekommendationer i ditt lokala barnrättsarbete. Föreläsare: Sara Svensson, verksamhetsutvecklare Seminarium 3: Att stärka barns rättigheter tillsammans med föräldrar Vill du veta mer om Rädda Barnens föräldraverksamheter, både nationellt och lokalt, utifrån regeringens nationella strategier för föräldrastöd? Då är du varmt välkommen till detta seminarium. Under seminariet ges du även möjlighet att själv testa på att bemöta frågor och utmaningar som kan dyka upp inom föräldraverksamheterna som ideellt aktiv. Föreläsare: Linda Edvardsson, nationell projektledare för Oss föräldrar emellan och Tilda Sonesson, nationell verksamhetssamordnare för Rädda Barnens föräldratelefon- och mejl.

4 Lördag, fortsättning Seminarium 4: De yngsta barnens rätt Det finns många material och metoder som beskriver hur det går att jobba med barnkonventionen i grundskolan och gymnasiet. Det har dock länge saknats ett material som både praktiskt och teoretiskt beskriver hur barnkonventionen kan bli en del av vardagen i förskolan. Därför har Rädda Barnen tagit fram Olika men lika, riktat till förskolepersonal och andra engagerade. Vill du veta hur de minsta barnen kan få kännedom om sina rättigheter? Vill veta hur förskolan kan bli en plats fri från mobbning och där alla respekterar varandra? Då ska du gå på detta pass! Föreläsare: Tilda Sonesson, projektledare och författare till metodmaterialet Olika men lika och Mona-Lisa Hagström Svensson, verksamhetsutvecklare Seminarium 5: Samhällets utveckling och Rädda Barnens roll Samhällets utveckling de senaste åren har helt ändrat förutsättningar för ideella organisationer. Hur ser samhällsutvecklingen ut och vilken roll ska Rädda Barnen ha? Föreläsare: Mikael Sandgren, regionchef Seminarium 6: Hur kan vi förbättra vårt mottagande av ensamkommande i Sverige och i Europa? Passet handlar om utmaningar, goda exempel och förbättringsområden inom asyl och mottagande på kommunal, nationell och europeisk nivå. Vi presenterar det arbete som är resultatet av CONNECT-projektet, ett projekt Rädda Barnen genomfört tillsammans med åtta andra organisationer i fem länder under 12 månader. Vi har bland annat jämfört mottagandet i Sverige, Holland, Storbritannien och Italien samt tagit fram rekommendationer till EU och Sverige. Vi kommer även att lansera Rädda Barnens nya checklista för ett gott mottagande! Föreläsare: Mikaela Hagan, tematisk rådgivare/projektkoordinator barn på flykt Ordförandeträff Distrikt Skåne Styrelsen i Rädda Barnens distrikt i Skåne välkomnar alla ordförande i distriktet till årets ordförandeträff! Under träffen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte lokalföreningarna emellan, samt fördjupning inom ett tematiskt område. Inbjudan med detaljerat program skickas ut separat till samtliga lokalföreningar i Skåne distrikt. Arrangör: Styrelsen i distrikt Skåne Söndag Utbildning 2d/e: Fem steg till ett mer effektivt kommunikations- och påverkansarbete De flesta beslut som direkt berör barn tas på lokal och regional nivå. Rädda Barnens ståndpunkter vägar ofta tungt hos beslutsfattarna ett resultat av ett långsiktigt påverkansarbete i för oss strategiskt viktiga frågor. Kursen ger tips på hur lokalföreningar kan bli än mer framgångsrika i sitt lokala kommunikations- och påverkansarbete. Kursen varvar teori med praktiska övningar i allt från mediehantering till marknadsföring och ger stort utrymme för erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Föreläsare: Terése Bergsten, kommunikatör Utbildning 4: Inflytande - på riktigt! En inspirerande utbildning om barns rätt till delaktighet och inflytande, i alla frågor som rör dem. Aktuell forskning visar på många vinster när barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande förverkligas. Under utbildningen varvas praktiska exempel på metoder och verktyg med grupparbeten, övningar och konkret arbete som rör den egna verksamheten. Föreläsare: Mary Douglas, nationell projektledare för Ung röst Utbildning 5: Idrott för alla! Hundratusentals barn och ungdomar går med stora förväntningar till sin idrott varje vecka. Barn mår bra av idrott, får känna glädje och gemenskap. Men inom svensk idrott finns utmaningar. En del barn mår dåligt för att de inte får vara med, känner sig kränkta, mobbade eller diskriminerade. Den här utbildningen ger dig en bild av hur situationen ser ut för de barn som idrottar, hur din kommun arbetar med frågor som berör idrotten samt hur du tillsammans med Rädda Barnen kan agera för att bidra till en idrott för alla. Föreläsare: Mona-Lisa Hagström Svensson, verksamhetsutvecklare samt gäster

5 Söndag, fortsättning Seminarium 7: Bryt barnfattigdomen! Bryt barnfattigdomen! - var Rädda Barnens uppmaning till politiker i riksdag, landsting och kommun inför valet Hur går vi vidare efter valet och får nyvalda beslutsfattare att ta sitt uppdrag på allvar? Rädda Barnen vill se en politik som ger alla barn förutsättningar att delta i samhället på lika villkor och möjligheten att förverkliga sina drömmar - oavsett bakgrund och uppväxtmiljö. Lyssna på goda exempel från lokalföreningar som nått framgångar och lyckats sätta barnfattigdom på dagordningen samt skapa er egna lokala påverkansplan för fortsatt arbete mot kommunen. Föreläsare: Sara Svensson, verksamhetsutvecklare Seminarium 8: Asylsökande barn i familj så upplever de själva mottagandet i Sverige Finns det asylsökande barn i din kommun? Är du nyfiken på hur asylsökande barn och föräldrar själva upplever sin första tid i Sverige? Då är detta passet för dig! För att fördjupa vår kunskap kring asylsökande barn som kommer med sina familjer har Rädda Barnen genomfört en studie där vi lyssnade in asylsökande barn och deras föräldrars egna upplevelser av mottagandet i Sverige. Under passet kommer vi att berätta om studiens resultat men också diskutera hur man inom Rädda Barnen kan arbeta för att alla barn ska få en trygg start i Sverige. Föreläsare: Sofia Pehrsson, verksamhetsutvecklare Seminarium 9: Internationellt engagemang Om Rädda Barnen som en global rörelse för barns rättigheter och hur du som medlem är med och bidrar till att barns situation förbättras i mer än 120 länder runt om i världen. Vi berättar om vilka möjligheter och begränsningar som finns för svenska medlemmars internationella engagemang i den nya internationella organisationen och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka det internationella engagemanget hos våra medlemmar. Ni kommer också få möjlighet att diskutera och ge synpunkter på Internationella Rädda Barnens nya strategi som kommer att gälla från 2016 och som håller på att tas fram nu. Föreläsare: Jon Bergeå, handläggare internationellt engagemang och Patrik Schröder, strategisk rådgivare till generalsekreteraren i internationella frågor Seminarium 10: För en meningsfull fritid! Barn har rätt till en intressant, meningsfull och utvecklande fritid. Alla barn har dock inte tillräcklig tillgång till och möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Under det här passet får ni verktyg för ett direktstödsarbete och ett sätt att påverka er kommun att motverka konsekvenserna av barnfattigdom. Föreläsare: Lina Gustafsson, projektledare ungdomsverksamheten inom satsningen På lika villkor Seminarium 11: Det är typ omöjligt att få kontakt med BUP psykisk ohälsa bland barn och unga Enligt Barnombudsmannen upplever många barn och unga med psykisk ohälsa att de är brickor i ett spel, där någon annan sätter spelreglerna och flyttar deras pjäser. Det här seminariet ger kunskap om vad psykisk ohälsa innebär, hur det första mottagandet av barn och unga med lättare eller medelsvår psykisk ohälsa ser ut i Region Syd samt hur barn och unga själva upplever samhällets stöd. Föreläsare: Jenny Lundskog, verksamhetsutvecklare Seminarium 12: Det handlar om kärlek Hur kan man förebygga och motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom ett barnrättsperspektiv? Under detta seminarium får du ta del av några av de komplexa fall som samverkansgrupper för Det handlar om kärlek möter på skolor i regionen. Du får prova på värderingsövningar och dilemmafall och lära dig mer om hur Rädda Barnen samverkar med kommun, polis och andra frivilligorganisationer för att stötta barn utsatta för förtryck och våld. Föreläsare: Rodolfo Zúñiga, Lisa Ekström och Sofie Olovsson, regionala samordnare och projektledare Det handlar om kärlek

6 Anmälningstalong Kurskalas, Kristianstad, 8-9 november 2014 Namn Adress Telefon E-post Lokalförening Postnummer och ort Mobil Medlemsnummer Förstahandsval Jag önskar delta i följande kurser (ringa in): Lördag 8 november Kurs* Andrahandsval** A Utbildning 1: grundkurs A B Utbildning 2a: Kommunikations- och B påverkansarbete: Påverka lokalt C Utbildning 2b: Kommunikations- och C påverkansarbete: Opinionsbilda för barns rättigheter i media D Utbildning 2c: Kommunikations- och D påverkansarbete: Synas lokalt genom marknadsföring E Utbildning 3: Att möta barn som ideell E F Seminarium 1: Traumamedveten omsorg med fokus F på ensamkommande flyktingbarn G Seminarium 2: Sverige granskas av FN:s G barnrättskommitté H Seminarium 3: Att stärka barns rättigheter H tillsammans med föräldrar I Seminarium 4: De yngsta barnens rätt I J Seminarium 5: Samhällets utveckling och Rädda J Barnens roll K Seminarium 6: Hur kan vi förbättra vårt mottagande K av ensamkommande i Sverige och i Europa? L Ordförandeträff distrikt Skåne L *För beskrivning av kurserna se föregående sida **Ange gärna reservalternativ i din anmälan om något pass skulle bli fullt eller inställt.

7 Söndag 9 november Förstahandsval Kurs* Andrahandsval* M Utbildning 2d: Kommunikations- och M påverkansarbete: Skrivtips! N Utbildning 2e: Kommunikations- och N påverkansarbete: Webb och sociala medier O Utbildning 4: Inflytande på riktigt! O P Utbildning 5: Idrott för alla! P Q Seminarium 7: Bryt barnfattigdomen! Q R Seminarium 8: Asylsökande barn i familj så R upplever de själva mottagandet i Sverige S Seminarium 9: Internationellt engagemang S T Seminarium 10: För en meningsfull fritid! T U Seminarium 11: Det är typ omöjligt att få kontakt U med BUP psykisk ohälsa bland barn och unga V Seminarium 12: Det handlar om kärlek V Kryssa i dina önskemål: Önskar lunch dag 1 (deltar i heldagsutbildning eller minst två seminarier) Önskar lunch dag 2 (deltar i heldagsutbildning eller minst två seminarier) Önskar middag Önskar specialkost (vegetarianer: nämn om du äter fisk!): Önskar övernattning i dubbelrum. Ev önskemål om rumskompis: Önskar övernattning i enkelrum (kostnad 261 kr, betalas direkt till hotellet vid ankomst) Önskar barnpassning av Rädda Barnens Ungdomsförbund (ledarna är aktiva medlemmar inom RBUF). Ange namn, ålder, ev. specialkost: Anmälan till regionkontoret senast 8 oktober genom att skicka anmälningsblanketten till: Rädda Barnen Ledebursgatan Malmö Märk kuvertet Kurskalas 2014 Eller skicka samtliga efterfrågade uppgifter till Märk mejlet Kurskalas 2014 Välkommen!

SEPTEMBER 2014 region syd

SEPTEMBER 2014 region syd NYHETSBREV SEPTEMBER 2014 region syd Här är nyhetsbrevet med information och inspiration för och av alla oss som är engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALA NYHETER Välkommen på Kurskalas!

Läs mer

Välkommen på kurskalas!

Välkommen på kurskalas! Välkommen på kurskalas! Nu är det snart dags för kurskalas igen! Under en intensiv helg kommer vi att erbjuda en hel rad olika utbildningar och seminarier för alla medlemmar i region syd - Skåne, Blekinge,

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. HÄR SES VI: Mål för kurshelgen:

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016! Datum: 14-15 maj 2016 Plats: Hotell Scandic, Karlskrona Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

AUGUSTI 2014 region syd

AUGUSTI 2014 region syd NYHETSBREV AUGUSTI 2014 region syd Här är nyhetsbrevet med information och inspiration för och av alla oss som är engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALA NYHETER Dream Camp 2014 av ungdomar

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet Barn är människor och medborgare i samhället, så "varför ska barnen inte delta" (Kirsten

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

DECEMBER 2013 region syd

DECEMBER 2013 region syd NYHETSBREV DECEMBER 2013 region syd Här kommer nyhetsbrevet för december med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. Nästa nyhetsbrev

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde

Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde 1 Rädda Barnen - Barnrättsorganisation Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Familjehemsdagarna VÄLKOMMEN TILL OKTOBER 2016 HALLSTABERGET SOLLEFTEÅ

Familjehemsdagarna VÄLKOMMEN TILL OKTOBER 2016 HALLSTABERGET SOLLEFTEÅ VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagarna 22-23 OKTOBER 2016 HALLSTABERGET SOLLEFTEÅ Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och lyssnar till föreläsningar. Årets tema är Hälsa för barn i

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

NYHETSBREV LUND APRIL 2016

NYHETSBREV LUND APRIL 2016 I detta nyhetsbrev: - Massor med inspiration på Fotbollsdagen - Human Response fortsätter sitt arbete i lokalföreningar - Projektledarutbildning ger rätt verktyg - Påverkan: Nej till tillfälliga uppehållstillstånd

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Inspirationsdagen november

Inspirationsdagen november Inspirationsdagen 2010 12-13 november Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund hälsar dig hjärtligt välkommen till årets Inspirationsdag för ridsport- ledare i Västmanland & Södermanland. Här har

Läs mer

Face 2 Face (rekrytering av månadsgivare) Era medskick från erfarenhetsutbytet:

Face 2 Face (rekrytering av månadsgivare) Era medskick från erfarenhetsutbytet: Face 2 Face (rekrytering av månadsgivare) Ofta inte pålästa om den lokala verksamheten Om lokalföreningen har kännedom om när Face 2 face är på stan kan de lägga ut info på sin fecabooksida Lokalföreningen

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté och Skånes Schackförbund bjuder i samarbete in till STEG 1

Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté och Skånes Schackförbund bjuder i samarbete in till STEG 1 STEG 1 Quality Hotel Konserthuset, Malmö den 14-15 september 2007 till Tränarskolans steg 1. Kursen är väldigt givande för mindre erfarna tränare. Även den vane får nyttiga uppslag för sitt arbete och

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog

lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog På söndag är det dags för den redan av media så uppmärksammande barngalan på Palladium i Malmö den 7 april kl 16. En "sommarhit"

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Elever, personal och föräldrars upplevelse av att det ofta/alltid är lugnt och tryggt i skolan

Elever, personal och föräldrars upplevelse av att det ofta/alltid är lugnt och tryggt i skolan TRYGGHET Fler elever, personal och föräldrar ska uppleva lugn och trygghet i skolan 1. Upplever du att det är lugnt och tryggt i skolan? Ofta/Alltid Elever 83 Personal 86 Föräldrar 69 Elever, personal

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

RÄDDA BARNEN REGION NORD JUNI 2013

RÄDDA BARNEN REGION NORD JUNI 2013 NYHETSBREV RÄDDA BARNEN REGION NORD JUNI 2013 Nu har nyhetsbrevet fått en ny form, men innehåller som vanligt massor av nyheter och inspiration från din region. Har du synpunkter, eller vill du som engagerad

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Bakgrund Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns landsting

Läs mer

Sänk Blicken. Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting

Sänk Blicken. Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting Sänk Blicken Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting 1 Barnkonventionens fyra grundprinciper Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 6 Rätt

Läs mer

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010!

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010! 360 000 elever tar ställning Kom med ni också i Skolval 2010! 1 200 skolor runt om i Sverige arrangerar skolval. Naturligtvis borde även din skola vara med! Ansvariga myndigheter: Ansvariga organisationer:

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Piteå 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Gävle 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Barnkonventionen och vad innebär det att den ska bli lag? Karin Sjömilla Fagerholm, jurist

Barnkonventionen och vad innebär det att den ska bli lag? Karin Sjömilla Fagerholm, jurist Barnkonventionen och vad innebär det att den ska bli lag? Karin Sjömilla Fagerholm, jurist Vad kommer jag att prata om? Barnkonventionen som lag Barnkonventionens grundprinciper Nyanlända barns psykiska

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer