Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015"

Transkript

1 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund webbansvarig Anders Davidson Höör ledamot Oliwer Karlsson Lund ledamot Kristina Löfstedt Trelleborg ledamot Karin Nilsson Kristianstad ledamot Ingela Schånberg Lund ledamot Revisorer Bengt Sandkull Peter Sjöblom Valberedning Johan Oltegen, sammankallande Bodil Ekdahl Carl-Alexander Allwood Marie Sjögren Sara Ytell Verksamhet har varit ett intensivt år för distriktsstyrelsen. Vi har brutit ny väg med nya samarbetspartner, nämligen Länsstyrelsen och Region Skåne. Enligt våra stadgar för distriktet är de senare partner som vi ska påverka. Styrelsen har haft besök av fd landstingsdirektör Monika Olin Wikman som föreläst om samarbetsmöjligheter med Region Skåne. I vår 5-årsplan för Distrikt Skåne ska fokus ligga på utveckling av lokalföreningar, barnfattigdom, barnkonventionen, flykting och integration samt psykisk ohälsa. Vid utfrågning av styrelsemedlemmarna kunde ordföranden konstatera att utvecklingen av lokalföreningar i

2 Distrikt Skåne befanns vara det som styrelsemedlemmarna ville lägga störst fokus på. Styrelseledamöterna har haft olika ansvarighetsområden. Se distriktets 5-årsplan. Medlemsantal 2014 jämfört med = 6659 medlemmar 2014 = 6736 medlemmar Vi har alltså ökat med 77 medlemmar i år. Lokalföreningar Antal lokalföreningar: 22 Möten Vi har haft nio möten varav åtta är protokollförda samt tre protokollförda per capsulum - beslut. Bertil Larsson har skrivit 5 protokoll och varit ordförande behjälplig i olika frågor framför allt med att skaffa fram information. Övriga protokoll skrevs av de valda sekreterarna. Bidrag och stöd till lokalföreningarna Enligt stadgarna ska distriktet ge stöd och stimulans till lokalföreningar. Vi har bemödat oss om att ge bidrag till dem som ansökt om stöd. Styrelsen beslutade starta upp Simrishamns lokalförening fr o m 5 mars. Distriktet betalade för 4 observatörer till Riksmötet september Burlövs lokalförening fick kr musikprojekt. Landskronas lokalförening fick kr för arbete med barnfattigdom. Distriktet finansierade arbetet med Ung Röst som kostade kr. Vi har på uppdrag av årsmötet 2014 diskuterat ekonomi och vi har under året haft en försiktigare hållning till pengar. Vår kassör har arbetat med att ta fram bättre bankplaceringar med högre ränta men inte funnit några. Utveckling av lokalföreningar Under 2014 har Karin Nilsson varit ansvarig för utveckling av lokalföreningar i distriktsstyrelsen. Antalet lokalföreningar uppgår år 2015 till 22. Vi har inom styrelsen delat upp ansvaret för kontakt med de olika lokalföreningarna. Alla lokalföreningar ska ha fått besök/samtal från styrelsen. Följande lokalföreningar har besökts: Östra Göinge, Kristianstad, Båstad (där en sammanslagning har skett mellan Båstad lf och Ängelholm lf), Simrishamn, Ystad, Landskrona, Sjöbo rastvänner (ej lf), Burlöv och

3 Trelleborg. Med följande lokalföreningar har samtal förts: Åhus, Landskrona, Osby (som blivit vilande lf) och Ängelholm. Ordförandekonferensen Nytt för i år var att ordförandekonferensen i november slogs ihop med Kurskalaset i Kristianstad. Utvärdering visade att vi i önskar fullfölja samma koncept när det är möjligt. Det innebar en ekonomisk besparing för Distrikt Skåne samtidigt som det blev utbildningstillfällen för medlemmarna i regionen. Temat på ordförandekonferensen var flykting och integration. Sofia Persson gav aktuell information och Kristina Löfstedt ordnade debatten. Ett värdefullt erfarenhetsutbyte ägde rum och lokalföreningar fick redogöra för sina aktiviteter och fick tillfälle att reflektera över respektive lokalförenings framtid. Barnfattigdom Under 2014 har Ingela Schånberg varit ansvarig för barnfattigdomsfrågan i distriktsstyrelsen. Barnfattigdom var Rädda Barnens prioriterade fråga inför valet Deltagande i Framtids- och kunskapsdagarna i Växjö 17/5. Under distriktets ordförandekonferens i Kristianstad 8/11 erbjöds lokalföreningar i Skåne möjlighet att få hjälp med kartläggning av barnfattigdomen i den egna kommunen. Simrishamn, Åhus och Höganäs lokalföreningar anmälde intresse. Landskrona lokalförening besöktes tidigare under hösten. Distriktet ställde sig till förfogande för att hjälpa Länsstyrelsen i Skåne att skaffa fram underlag för att implementera handlingsplaner mot barnfattigdom i länets kommuner. Flera insändare, bl a en i Sydsvenskan, publicerades och distriktets årsmöte hade ett gemensamt uttalande om barnfattigdom som publicerades i fyra tidningar. Ny årsrapport för 2014 offentliggjordes i december. Deltagande i diskussion efter teaterpjäsen Det finns inga fattiga barn på Månteatern i Lund. Utdelning av Rädda Barnens material kring barnfattigdom. Ung röst Under 2014 har distriktsstyrelsen stöttat och uppmuntrat lokalföreningar att delta i lanseringen av Ung Röst. Vi har tagit del av länsrapporten i Skåne och kommunicerat resultatet i media samt använt det i vårt påverkansarbete.

4 Kristina Löfstedt medverkade i Hallå Skåne, Sveriges Radio P4 24/4. Rundabordssamtal med politiker från Region Skåne kring psykisk ohälsa (se nedan). Barnkonventionen Under 2014 har Anders Davidson varit ansvarig för arbete kring barnkonventionen. Anders Davidson deltog i barnkonventionsgruppens möten i Region Syd förberedde sig inför Genèveresan genom inläsning av material deltog i Genève vid FN Barnrättskommittés granskning av Sverige föreläste om ovan på Landskrona lokalförenings årsmöte Anders Davidson och Kerstin Labbé deltog på regionrådet i Alvesta. Flykting och integration Under 2014 har Kristina Löfstedt varit ansvarig för arbete med flykting och integration i distriktsstyrelsen. Nulägesinformation om flyktingsituationen på ordförandekonferensen. Seminarium om ensamkommande barn och ungdomar ägde rum den 12 mars 2015 på Länsstyrelsen i Malmö, på vilket metoden Connect presenterades av Mikaela Hagan från Rädda Barnen. Samtidigt höll Migrationsverket information och vi inledde ett partnerskap med den sociala enheten på Länsstyrelsen. Målgrupp för seminariet var lokalföreningsmedlemmar och kommunala aktörer som träffar eller arbetar med ensamkommande barn och ungdomar. Psykisk ohälsa/hälsa och barns delaktighet Ung Röst visade att 49 % av de barn som deltog i Ung Röst i Skåne län har känt sig ledsna eller nedstämda under en längre tid någon gång eller många gånger det senaste året. Med anledning av detta valde styrelsen att fokusera på psykisk ohälsa. Arbetet med psykisk hälsa har under året utvecklats till att fokusera på att skapa förutsättningar för barns och ungas delaktighet i utformandet av hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Oliwer Karlsson har skapat intresse för temat delaktighet och inflytande. Ett rundabordssamtal kring psykisk ohälsa med politiker från olika nämnder i Region Skåne, bland annat hälso- och sjukvårdsnämnden ägde rum. Samtalet skedde i anslutning

5 till lanseringen av Ung röst den 4 juni Kristina Löfstedt, Bertil Larsson, Anders Davidson och Kerstin Labbé deltog från distriktet i diskussionen. Dialog med politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden om ett samarbete kring barns delaktighet har förts. Oliwer Karlsson och Jenny Lundskog har skissat på en projektplan för att arbeta kring temat delaktighet och inflytande kopplat till hälso- och sjukvårdsnämnden i distriktet under våren och inför hösten Bertil Larsson har tillsammans med regionkontoret deltagit på dialogforum för brukarsamverkan för Skånes universitetssjukvård och där lyft frågor om barn som far illa. Bertil Larsson deltog i HSO Skånes kongresskonferens med föreläsningar om funktionshinder samt i ett samverkansmöte om skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar i Rädda Barnens lokaler i Malmö i maj. Inom Rädda Barnen kallas arbetet Olika men lika. Riksmötet I september hade vi två förberedande möten inför riksmötet varav det ena bestod av Sara Svenssons allmänna genomgång av riksmötesproceduren och det andra av en genomgång av motioner med de valda ombuden. Vi förberedde oss väl och träffades också på plats i Visby för samordning kring motionerna. Som ombud deltog Bodil Bengtsén och UllaBritt Karlberg Svedala, Fatima Cokic Landskrona, Carl Alexander Allwood Helsingborg, Amanda Angelöw Lund, Anna Wild Nordlund Trelleborg, Karin Nilsson och Kerstin Labbé Distrikt Skåne. Observatörer var Oliwer Karlsson, Lovisa Harfeldt, Ellinor Schultz, Christine Olsson från Lund samt Arizie Ziberovska och Valmire Hoxha från Landskrona. Distriktets medlemmar har varit mycket aktiva med motioner. Två motioner från distriktsstyrelsen togs upp på riksmötet. Motionen om att barn bör ha ett eget juridiskt ombud i tvister som berör dem, t ex vid skilsmässa, bifölls av årsmötet. Motionen om utveckling av lokalföreningars internationella engagemang avslogs. Debattartiklar//insändare Barnkonventionen Barnkonventionen som lag, Sydsvenskan, insändare 4/ Barnens rättigheter ska komma först, Sydsvenskan, insändare 7/ Upp till bevis om Barnkonventionen. Två debattartiklar i Kristianstadsbladet respektive Skånska Dagbladet den 13/

6 Unga vill påverka och Mer inflytande till unga.två debattartiklar i samband med Ung röst, Kristianstadsbladet april Barnfattigdom Dags att bryta barnfattigdomen, Skånska Dagbladet, 19/ Supervalårets viktigaste fråga, Ystads Allehanda 5 /5 Barnen glöms bort i debatten, Kristianstadsbladet och Norra Skåne 22/ Mot mobbning Insändare tillsammans med Skåneidrotten i skånska dagspressen 20/ Medlemsvärvning Annons och artikel i Trelleborgs Allehanda, februari Remissyttranden Distrikt Skåne har i samarbete med Regionkontoret skickat in följande remissyttranden under året. Region Skåne tog in flera av Rädda Barnens skrivelser i den nya regionala utvecklingsplanen, bland annat kring barnfattigdom och barns rätt att bli hörda. Yttrande över Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne (28/5 2014) Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 (21/3 2014) Webbsida och inkommande post Under år har Bertil Larsson varit ansvarig för distriktets webbsida. samt varit registrator, dvs ansvarig för inkommande epost till Det har varit ett intressant, intensivt och händelserikt år i Distrikt Skåne. Styrelsen vill tacka alla aktiva för deras insatser under året. Allas entusiasm, kunskaper och erfarenheter har varit mycket värdefulla.

7 Malmö den 11 april 2015 Kerstin Labbé Omar Akkache Bertil Larsson Anders Davidson Oliwer Karlsson Karin Nilsson Kristina Löfstedt Cornelia Olsson Ingela Schånberg

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan 4 214 45 Malmö (Organisationsnummer 802435-6498) Nätverk Social Ekonomi Skåne initierades

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Nyhetsbrev SD SYD. juni/2013. Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd. SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens

Nyhetsbrev SD SYD. juni/2013. Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd. SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens Nyhetsbrev SD SYD Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd juni/2013 SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens Bästa partivänner! Nu närmar sig sommaren med stormsteg. Det är en tid för

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer