\\.l. Tekniska museet "IT -vittnen" Stockhohn O7. Ink. Hej!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\\.l. Tekniska museet "IT -vittnen" Stockhohn 2007-08- O7. Ink. Hej!"

Transkript

1 Dnr'....~ \\.l. Tekniska museet "IT -vittnen" Stockhohn Ink Handl O7 Hej! Mitt namn är Yngve Lossing, och sänder detta brev med anledning aven artikel i Skånska Dagbladet. Måhända kan mina hågkomster fi-ånit -erans början vara Er till gagn. Nedan foljer en kort res~ av vad jag upplevt mom dataonmidet fom 1953 och framåt. Enligt artikeln i SleD var ni bara intresserade av uppgifter fore 1980, så därfor sätter jag ett stopp där. Men jag är fortfarande, vid 73 års ålder, verksam inom gebitet. Numera gör jag små program för eget bruk, men även Sharewareprogram ror den, det lyster började jag, efter avslutade studier, på IBM' s ServicebyrA. Från början som hålkortsoperatör. Dåtidens halkortsmaskiner var rent mekaniska, men mekaniken styrdes med hjälp aven s.k. kopplingsbox. Sladdar kopplades i denna box foratt maskinen skulle fungera, på mr applikationen avsett sätt. Tämligen snart stod det klart att denna boxkoppling var något som passade mig, varfor min uppgift blev att forse operatörerna med lämpliga boxar. Så småningom fick jag, vid sidan av ovanstående, även ansvaret for lbm's interna hålkortsavdelning fick jag, uppbackad av IBM, anställning som hålkortstekniker vid dåvarande Thulebolagen, numera ingående i Skandiakoncemen. Vid denna tidpunkt hade IBM 650 gjort sitt intåg på den svenska marknaden, och Thu1eboIagen skaffade sig en sådan maskin. Jag utsågs som ansvarig för denna enhet. Eftersom 650 var en tidig produkt, fanns både gammalt och nytt med i bilden. Det gamla bestod i kopplingsboxar, det nya i program. Jag skickades på en programmeringskurs i det ädla programmeringsspråket 80AP2. En tekniker utan programmeringskunskaper var inte mycket att ha, eftersom all testning av program måste ske isamarbete mellan tekniker och programmerare. Programmeraren var sakkunnig på applikationen, teknikern på maskinen köptes jag över till Stockholms Spårvägar (SS). SS hade beställt en 650, och genom formedling av IBM var det jag, som fick ansvaret mr denna anläggning. Varför jag valde SS, var att där fanns heh andra resurser. Innan maskinen installerades, var alla program och alla boxar klara, och alla berörda personer destinerades till Tyskland, for att på IBM's fabrik i Stuttgart testa allting. När den beställda maskinen hade installerats i Stockholm, var det bara att trycka på knappen och köra startade jag en egen konsultfirma. Mitt första uppdrag gällde SAS. Där hade man haft en 650 i flera år. Men man hade ett problem, som ansågs vara olösligt. Nämligen datorisering av reservdelsla~ gret. Pga den begränsade minneskapaciteten i en 650, ansågs det omöjligt att datorisera derma rutin. Men till allas forvåning lyckades jag med detta. Som tack fick jag uppdraget att datorisera den "Operativa statistiken". Problemet var att programmeringen skulle göras i språket "Cobol". Inga kurser fanns att tillgå, men genom att analysera en massa programutskrifter, lärde jag mig detta förnämliga språk. Mellan 1964 till 1975 utmrde jag så många uppdrag åt Statskontoret, att de inte kan uppräknas bär. De följande åre~ fi-am till 1982., sysslade jag inte med någonting som hade med databehandling att göra. Orsaken var, att redan i början på 70 ta1et hade tendenser märkts att människan bakom maskinen hade

2 kommit i andra hand. Det var datorn som bestämde. Man lämnade in sitt projekt, som fortfarande bestod aven bunt hålkort, i en lucka på datacentralen. Efter att operatören matat in korten i datorn, bestämde datorn när mitt jobb skulle behandlas. Man låg ien Job-kö. Var man en främmande fägel, eller var jobbet av den arten, att ovanligt mycket resurser krävdes, fick man vänta. Det var inte längre människan, som bestämde, utan det var en maskin. Detta är en princip, som inte stämmer med min uppfattning om livet. Att jag 1982 återupptog det yrke, som har fott mig iheja mitt liv, beror på persondatorn. sätt tillbaka där vi började. Vi är på något Naturligtvis finns det roliga tillooleni det som sagts ovan, men ibland dråpliga, någon gång tråkiga. Är Ni intresserade av att veta mera, finns jag alltid tillhands. (utom i Januari~Februari då jag befinner mig i soligare trakter) Med vänlig hälsning Yngve Lossing S Villie Rydsgård Tel E~Post

3 Tekniska Museet Peter Du Rietz Hej Peter Yngve Lossing igen. Tack för ditt Mail Använd "mina minnen" på det sätt, det dig lyster På din direkta :&ågaom Webbpublicering är svaret alltså Ja Här kommer jag med lite kompletteringar till min tidigare berättelse. (komplement till stycket 1958 ") Stockholms Spårvägar var ju ett kommunalt bolag. Styrt:&ån Stadshuset. När Uppbördsverket, sedermera Lokala Skattemyndigheten, behövde en lämplig person för att lägga om taxering och skatteberäkning till datorbehandling, togs jag ftån SS till Stadskansliets Organisationsavdehllng, med en magnifik titel som l:e Amanuens och en lönegrad därefter. En arbetsgrupp på 3 personer skapades. En skatteexpert, en datakonsult ftån Göteborg och jag, som representant för Stadshuset. Gruppen bildades hösten Sommaren 1960 var jobbet färdigt. Ochjag också. Ju högre upp man kommer, ju mera blåser det. Och som blåsten nu var politisk, och dessutom kom :&ån fel håll, då fick det vara nog för mig. Jag fick anställning som säljare for ett amerikanskt foretag, Friden lne. Alla deras produkter var baserade på hålremse~tekniken. Jobbet gav mig många bra kontakter med datorinnehavare. Nyttigt, for vid sidan av anställningen var jag nämligen verksam som datakonsult. Ett antal foretag använde sig av hålremse-applikationer i sin databehandling. Inom Metro-koncernen :fannsett företag, kallat Mathema AB. De hade, och använde sig aven engelsk dator, kallad Elliott 802. Denna dator var baserad på hålremsa, för såväl Input som Output. För denna dator gjorde jag ett antal system, bia FörsäIjningsstatis till Coffea AB, och ett distn'butions- och faktureringssystem för Stockholmsbagaren. I ett amerikanskt foretag gäller bara en sak: sälj, sälj, sälj. Oavsett om kunden behöver varan eller inte. Jag fungerar inte så. Det är kundens behov som ska täckas. Omjag tjänar pengar på det, så är det OK! Första gången jag sa till en kund, att det kanske fanns andra produkter, som passade honom bättre, fick jag en varning av min foretagsledning. Andra gången drog jag konsekvenserna av min ståndpunkt, och sa upp mig. Den gången gällde det Norrbottens Järnverk. De produkter jag erbjöd dem, var som att tömma en vattendamm med en tesked, ansåg jag. Ordern gick istället till en konkurrent, med likvärdiga produkter. När jag sedan vid ett tillfälle träffade VD för det företag, som fick ordern, och gratulerade denne till affären, svarade han: "Det är du som ska gratuleras. Våra produkter räckte inte till. Det har blivit en ren förlustaffiir." (Komplement till stycket " ") 1963 skulle AB Svensk Bilprovning organiseras. Jag blev erbjuden posten som datachef. Jag tackade

4 naturligtvis Ja. Men det blev intet av detta. En vacker dag fick alla utsedda personer ett brev, där det sas att styrelsen hade beslutat att inriktningen på organisationen skulle ändras i sin helhet. Från VD och neråt entledigades vi med omedelbar verkan. (Ersätter stycket "Mellan 1964 ") 1964 kom jag under Statskontorets hägn. Pensionsverket skulle övergå :&ånhålkort till dator. Problemet var att hela pensionsregistret var ett sannnejsurium av uppgifter. Visserligen på hålkort, men åratal av nödlösningar, undantagsregler for hur hålkorten skulle behandlas, och inte minst de kompromisser, som fanns i själva iden med hålkort i Sverige och det svenska alfabetet, gjorde att man vägde mellan att konvertera hålkorten till magnetband eller att koda in ett helt nytt register direkt på magnetband. Jag anlitades. Förklarade, efter en tids funderingar, hur jag tänkte angripa problemet. Det blev ingen nyinkodning. Programmet fungerade till:&edsstä1lande sattes jag av Statskontoret att undersöka datorbehovet vid Skolöverstyrelsen. Där fanns många arbetsuppgifter, där datorkraft borde utnyttjas. Det forsta projektet blev något som kallades för "Feriekurser" (populärt Fortbildningskurser) Varje sommar forväntades 1ärarna att fortbilda sig i sina ämnen. Man kunde :&ågasig varfor lärarna på sin lediga sommarferie skulle sätta sig själva på skolbänken. Men faktum var, att så gott som alla kurserna, (mellan stycken) alltid var extremt övertecknade. Ett av problemen var att frrätt personer till rätt kurs. Här gälde inte att mest meriterad antogs först, utan den som bäst behövde kursen skulle ta en plats. Märk väl, det var endast data :&ånansökningsblanketten, som användes vid uttagningen, några personliga omdömen fanns inte med i bilden. Som kuriosum kan nämnas, att vid i övrigt lika rätt till en plats, gick alltid den äldre fore, eftersom den yngre hade t3rskare utbildning. Det system jag konstruerade fungerade mycket bra, och principerna fortillsättning av reserver gjorde att vakanser i kurserna blev ett minimum. Fortbildningskurserna avvecklades 1976, och samma program användes alltså i 11 år. En bugg rättades upp efter 8 år. Varianten hade alltså inte dykt upp på så många år. Samma system modifierades till att gälla uttagning till förskollärareutbildningen, detta inte väl ut. men av olika skäl slog Nu var det dags for det stora språnget. Uttagning till Gynmasiet. Det var en verklig utmaning. 7 personer arbetade med det under 2 år. När hela systemet var klart, kördes det parallellt med den manuella uttagningen i Malmöhus Län. Intagningsnänmden i Lund var från början mycket skeptisk till det hela, men när vi presenterade vårt resultat, tittade nämndens ordforande på våra listor. Han visade upp en forvånad min och sa: "Det är mycket nära vårt resultat." Tyvärr fick hela systemet ett tragiskt slut. Statskontoret är en statlig myndighet, men skolan är en kommunal angelägenhet. Från Statskontorets ledning kom en kort order. "Dokumentera allt och lägg sedan ner projektet." Hyllmeter med pärmar samjar nu damm i något arkiv, och 14 manårs arbete och kostnader har glömts. Därefter kom ytterligare ett stort projekt. Uttagning till Universitet och Högskolor. När forsta uttagningen gjordes, fanns det en bugg i systemet. Det var forsta och enda gången jag gått ner for räkning. Delvis fel elever togs ut till Läkarutbildningen. Uttagningsbeskeden var redan utskickade.

5 Blixtsamrnanträde hos Universitetskanslern. Han var hellugn och sa:''utsända besked gäller. De som rätteligen skulle vara uttagna tar nya besked om att de är antagna. Dessa blir ett överintag. Det ldarar vi av" Nu lättade trycket över bröstet, och jag var återigen mitt gamla jag. I denna veva träffade jag den person, som måste anses som en av de allra största inom svensk data. Hans namn var Ingvar Lindberg. Han hade varit Axel Wenner-Green's högra hand i hans forsök att tillverka en dator. (ALWAC och WEGEmatic) Ingvar var mannen bakom vårt svenska Personnummer. Han drabbades av en mycket svår sjukdom, och det var däridr jag kom i kontakt med honom. När han blev sjuk, höll han på med ett gigantiskt projekt åt Marinen. Jag fick överta vissa delar av detta projekt. Dags ror Kronofogden. Men på rätt sida om bordet. Projektet gick ut på att samordna kronofogdens register över de stackare, som hamnat i hans klor, med skattesystemet. Vitsen var att kronofogden skulle fä pengar ftån en eventuell skatteåterbäring, innan denna betalades ut till personen iftåga. Det sista projektet ror Statskontorets räkning var Brottsspaningsregistret hos Kriminalvårdsstyrelsen. Här var allt systemarbete redan gjort, varfor min uppgift enbart bestod av programmering. Statskontoret använde mig som mentor vid utbildning av sina aspiranter vid ett antal tillfällen. Bland annat vid ett projekt for Försvarets Sjukvårdsstyrelse. Eftermäle. En kufisk historia var när jag i slutet på 60-talet konstruerade ett Tipssystem ror Stryktipset. Det fanns bara stordatorer att tillgå, och jag ville ju så gärna vinna storkovan. Det löstes genom att jag skänkte systemet till operatörna vid den datacentral, där alla statliga program kördes. Villkoret var att jag skulle ta köra gratis. De stora pengarna såg jag aldrig röken av. Men det gjorde operatörerna. De satsade gemensamt på stora system, och vann väldigt mycket pengar. Enligt rykten, som mest, ett sjusiffiigt belopp. Rydsgård den Yngve Lossing

Thord Wilkne & Hans Mellström

Thord Wilkne & Hans Mellström Thord Wilkne & Hans Mellström En intervju av Gustav Sjöblom 16 januari 2008 Intervju 77 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT

Läs mer

Torsten Bergner. En intervju av Gustav Sjöblom 8 oktober 2007. Intervju 17. Från matematikmaskin till IT

Torsten Bergner. En intervju av Gustav Sjöblom 8 oktober 2007. Intervju 17. Från matematikmaskin till IT Torsten Bergner En intervju av Gustav Sjöblom 8 oktober 2007 Intervju 17 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Bengt Gällmo. En intervju av Per Lundin 13 februari 2008. Intervju 9. Från matematikmaskin till IT

Bengt Gällmo. En intervju av Per Lundin 13 februari 2008. Intervju 9. Från matematikmaskin till IT Bengt Gällmo En intervju av Per Lundin 13 februari 2008 Intervju 9 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Crister Stjernfelt. En intervju av Gustav Sjöblom 18 december 2007. Intervju 70. Från matematikmaskin till IT

Crister Stjernfelt. En intervju av Gustav Sjöblom 18 december 2007. Intervju 70. Från matematikmaskin till IT Crister Stjernfelt En intervju av Gustav Sjöblom 18 december 2007 Intervju 70 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Marie-Louise Bachman

Marie-Louise Bachman Marie-Louise Bachman En intervju av Anna Orrghen 9 november 2007 Intervju 15 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Folke Karling. En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007. Intervju 48. Från matematikmaskin till IT

Folke Karling. En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007. Intervju 48. Från matematikmaskin till IT Folke Karling En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007 Intervju 48 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Kurt Gladh. En intervju av Jan af Geijerstam 17 oktober 2007. Intervju 93. Från matematikmaskin till IT

Kurt Gladh. En intervju av Jan af Geijerstam 17 oktober 2007. Intervju 93. Från matematikmaskin till IT Kurt Gladh En intervju av Jan af Geijerstam 17 oktober 2007 Intervju 93 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Sven Tafvelin. En intervju av Sofia Lindgren 25 februari 2008. Intervju 55. Från matematikmaskin till IT

Sven Tafvelin. En intervju av Sofia Lindgren 25 februari 2008. Intervju 55. Från matematikmaskin till IT Sven Tafvelin En intervju av Sofia Lindgren 25 februari 2008 Intervju 55 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

ADB i folkbokföring och beskattning

ADB i folkbokföring och beskattning ADB i folkbokföring och beskattning Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 17 januari 2008 Julia Peralta (red.) Stockholm 2008 1 Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955?

Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955? MINA DATAMINNEN Författare Lars Persson 2007-08-29 LP Jag är född 24. Far var sergeant på KA1 i Vaxholm och lyckades med sin minimala lön bekosta mina studier tills jag blev civilingenjör i elektroteknik

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Gunnar Rylander & Staffan Ahlberg

Gunnar Rylander & Staffan Ahlberg Gunnar Rylander & Staffan Ahlberg En intervju av Gustav Sjöblom 19 december 2007 Intervju 78 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Nils Knutsson. En intervju av Julia Peralta 20 november 2007. Intervju 38. Från matematikmaskin till IT

Nils Knutsson. En intervju av Julia Peralta 20 november 2007. Intervju 38. Från matematikmaskin till IT Nils Knutsson En intervju av Julia Peralta 20 november 2007 Intervju 38 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kjell Hellberg. En intervju av Gustav Sjöblom 29 februari 2008. Intervju 98. Från matematikmaskin till IT

Kjell Hellberg. En intervju av Gustav Sjöblom 29 februari 2008. Intervju 98. Från matematikmaskin till IT Kjell Hellberg En intervju av Gustav Sjöblom 29 februari 2008 Intervju 98 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Dynamiquen. 06 nr 1. Motivation?

Dynamiquen. 06 nr 1. Motivation? Dynamiquen 06 nr 1 Motivation? Dynamiquen nr 1 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer