Fullmäktige Sida 1 / 75

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 25.04.2016 Sida 1 / 75"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 75 Sammanträde Tid måndag klo 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Arenden Arende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i utbildnings- 4 och dagvårdsnämndens dagvårdssektion 4 Beviljande av stadens proprieborgen till Esbo Bostäder Ab:s 5 lån för ombyggnad på Rulluddsvägen Godkännande av projektplan för nybyggnad av Karhusuon 8 koulu och Björnkärrs bibliotek 6 Ändring av detaljplanen Distby i stasdel 23 Mattby, område nr Motion om bedömningar av de hälsomässiga och sociala 19 verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp (Bordlagd och ) 8 Motion om en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan vid 28 Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen (Bordlagt och ) 9 Fråga om tillämpning av upphandlingslagen i Esbo stad med 38 beaktande av Esbos fördel och ansvarsskyldighet (Bordlagt ) 10 Fråga om att stödet fortsätter obrutet i 46 nybörjarundervisningen för elever i integrerande förberedande undervisning (Bordlagt ) 11 2 Förteckning enligt 5 i fullmäktiges arbetsordning över 51 aktuella motioner och vidtagna åtgärder (Bordlagt ) 12 Motion om en helhetsbedömning av verkningarna av de 52 köptjänster och utläggningar som har genomförts (Bordlagt ) 13 Fråga om bostadssituationen för de unga i Esbo Fråga med anledning av ärenden gällande Hagalunds 61 idrottspark och ishockey i Esbo samt övriga idrottsgrenar 15 Fråga om Caruna Ab:s höjningar av elnätspriser Motion om utredning angående Karhusuon koulu Motion om att Esbo ska vidta snara åtgärder för att hjälpa asylsökande (Bordlagt ) 73 Esbo Maria Guzenina ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 75 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 44.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 75 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väjs representanter för Saml / KD.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige befriar ersättaren Sami Suomalainen (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion istället för Sami Suomalainen (Saml) (Saml). Redogörelse Sami Suomalainen (Saml), ersättare i fullmäktige och medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion, anhåller i ett brev av om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av uppsägning av medlemskap i Samlingspartiet. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i stället för Sami Suomalainen. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion vara man. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättaren Sami Suomalainen (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till medlem i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion istället för Sami Suomalainen (Saml) (Saml). För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Sektionens sekreterare - Sami Suomalainen

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen till Esbo Bostäder Ab:s lån för ombyggnad på Rulluddsvägen 3 Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis 3, 6 eller 12 månaders euribor eller fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen En garantiprovision på 0,05 procent per år på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen.

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 75 Redogörelse Esbo Bostäder Ab påbörjar 2016 en ombyggnad i en fastighet som blev färdig 1989 på Rulluddsvägen 3. Det är den första omfattande ombyggnaden i fastigheten. Rulluddsvägen 3 är en radhusfastighet med 24 lägenheter i stadsdelen Kaitans. Lägenhetens yta är kvadratmeter. I ombyggnaden ingår bland annat följande: - fasadrenovering, - byte av fönster och ytterdörrar, - förnyelser av yttertak, - renovering av kök och badrum, - förnyelse av bruksvattens- och avloppsnätet på gården och i bostäderna, - förnyelse av elledningar och elapparater i lägenheterna, - förnyelse av ytorna i allmänna lokaler, - iståndsättning av uteplatser. De sammanlagda kostnaderna för ombyggnaden är euro, dvs ,28 euro per kvadratmeter. Kostnadsförslaget baserar sig på en anbudstävling som ordnades i december 2015 januari 2016 och i vilken Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy gav det lägsta anbudet. Finansieringsplanen är följande: Banklån Esbo Bostäder Ab, självfinansiering Sammanlagt euro euro euro Avsikten är att byggarbetena inleds i april Esbo Bostäder ansöker om proprieborgen av Esbo stad för ett lån på euro med amortering i jämnstora rater och en löptid på högst 30 år på basis av konkurrensutsättning. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 75 Lånetid Amorteringar Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis 3, 6 eller 12 månaders euribor eller fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen En garantiprovision på 0,05 procent per år på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsstyrelsen Godkännande av projektplan för nybyggnad av Karhusuon koulu och Björnkärrs bibliotek Beredning och upplysningar: Marja Harju, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen för Karhusuon koulu och Björnkärrs bibliotek. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 1 Hankesuunnitelma - Päätös Kulttuurilautakunta Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelmasta - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Utbildnings- och dagvårdsnämnden godkände behovsutredningen för projektet och en precisering av behovsutredningen Projektplanen för en ombyggnad och utbyggnad av ett skolcentrum och ett daghem i Björnkärr (Karhusuon koulukeskus ja päiväkoti, perusparannus ja laajennus) färdigställdes Projektplanens ändring för Karhusuon koulu och Björnkärrs bibliotek färdigställdes Projektplanen har gjorts av affärsverket Esbo lokalers projektutveckling och byggherreverksamhet samt av representanter för bildningssektorns enheter finsk utbildning, kultur samt lokaler och områden. Planen gäller ett nybygge som ska inhysa en sammanhållen grundskola för årskurs 1 9, ett kommunalt bibliotek och möjlighet till ungdomsverksamhet. Skolhuset är beräknat för 693 elever. Enligt beslutet i projektplanens ändring ska det gamla skolhuset och biblioteket rivas. I projektplanen föreslås att skolan och biblioteket placeras i kvarter nr i Björnkärr på adressen Björnängsgränden 3, Esbo. För daghemmet som ursprungligen skulle byggas på denna tomt söks nu en annan tomt. Skolan och biblioteket byggs enligt den detaljplan som trädde i kraft

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 75 Byggnaden kommer att ha m² brukssyta, m² lägenhetsyta och m² totalyta. Enligt 6 i instruktionen för stadsstyrelsen ska fullmäktige godkänna projektplanen då ett ombyggnadsprojekt överskrider m² våningsyta och ett nybyggnadsprojekt överskrider m² våningsyta. Projektet är stadens eget. I budgeten är kostnaderna 30,3 miljoner euro. Kostnadsförslaget är 27,40 miljoner euro (moms 0 procent, index 88KL, 12/2015). En elevplats kostar sålunda euro. Med ett målpris på 25 miljoner euro skulle en elevplats kosta euro. Det genomsnittliga priset för en elevplats i Esbo är euro. Den beräknade årliga hyran för skolans lokaler är ,20 euro. Den beräknade årliga hyran för biblioteket är ,80 euro. Den beräknade årliga hyran är sammanlagt ,00 euro. I stadsdirektörens förslag till investeringsprogram i budgeten för år 2016 reserveras anslag för planeringen av Karhusuon koulu, skola, daghem och ungdomslokal 2017 och anslag för byggandet Enligt projektplanen infaller byggnadsplaneringen januari 2017 april 2018 och byggandet september 2018 april Skolan skulle tas i bruk i juni Projektplanen har ändrats enligt utbildnings- och dagvårdsnämndens förslag Daghemmet har avskiljts till ett separat projekt eftersom lämningen och hämtningen av daghemsbarnen inte kan ordnas på ett tryggt sätt. shistoria Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 1 föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen för Karhusuon koulu och Björnkärrs bibliotek 2 beslutar att för projektet söks en planeringslösning och en genomförandemodell så att målkostnaderna inte överskrider 25 miljoner euro. Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 10 / 75 Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen för Karhusuon koulu och Björnkärrs bibliotek. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Fullmäktige

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / 75 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Ändring av detaljplanen Distby i stasdel 23 Mattby, område nr Beredning och upplysningar: Jaana Hietanen-Köninki, tfn E-post enligt modellen 12/ /2015 Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen Distby i stadsdel 23 Mattby, ritning nr 6697, daterad och ändrad , område nr Tilläggsmaterial - Tiistilä, tapahtumaluettelo - Distby, bestämmelser 1 - Distby, bestämmelser 2 - Distby, plankarta - Distby, gällande detaljplan - Distby, illustration Redogörelse Syftet är att täta samhällsstrukturen. Detaljplaneändringen tillåter tre nya flervåningshus och höjning av de befintliga flervåningshusen med två våningar. Med detaljplaneändringen får området v-m² byggrätt, varav v-m² är ny byggrätt. Exploateringsgraden i kvartersdelen bli ungefär 1,0.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 75 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: et till ändring av detaljplanen Distby omfattar tomterna 6 och 7 i kvarter nr i stadsdel 23 Mattby, ritning nr 6697, område nr Aktualisering Detaljplaneändringen kungjordes Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat och justerat Nuläget på området Planområdet är beläget i Distby i Mattby. Norr om planområdet byggs en metrolinje. Den närmaste metrostationen kommer att finnas i södra ändan av gallerian Iso Omena på en knapp kilometers avstånd. I planområdet finns fem flervåningshus med 84 hyresbostäder som ägs av Esbo bostäder Ab och TA-Asunnot Oy. I Distby och i Mattskogen intill finns rikligt med hyresbostäder. Marken i planområdet ägs av Esbo bostäder Ab (tomt 6), Asunto Oy Espoon Ahdinlinna (tomt 7) och Esbo stad (gatuområdet). Höghusbebyggelsen i Distby representerar typisk och ganska anspråkslös förortsarkitektur från och 1990-talet. För att bostadsområdet ska livas upp är fasaderna omväxlande röda tegelelement och vita betongelement. Typiska våningstal är två våningar i småhusen och tre och fyra, ställvis till och med fem och sex, våningar i flervåningshusen. Källarvåningar på marknivå höjer antalet våningar till sju som mest. Typiska är också de vidsträckta parkeringsplatserna och parkeringshusen.

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 75 Terrängen med många meters höjdskillnader, berg i dagen och tallar skapar genius loci. Byggnaderna har placerats med hänsyn till den omväxlande terrängen. Mitt i bostadsområdet ligger ett obebyggt klippområde. De lätta lederna är få bland alla berg och backar. Vid Finnviksvägen norr om planområdet byggs ett urbant gaturum som förenar Mattby och Finno. Öster om planområdet höjer sig Råberget, delvis park och delvis naturskyddsområde, över 30 m.ö.h. På krönet finns två klapperstensfält, det är en av Esbos finaste fornstränder. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan är planområdet område för tätortsfunktioner. I generalplanen för södra Esbo är planområdet bostadsområde. I detaljplanen är planområdet kvartersområde för flervåningshus och gatuområde. Husens våningstal är II och ½III. Byggrätten är v-m². Husen på tomterna 6 och 7 har byggts litet avvikande från detaljplanen, bland annat beträffande våningsytor. Tillåtna antalet våningar i den befintliga detaljplanen är inte desamma enligt dagens tolkning av markanvändnings- och bygglagen. Källare ovanom markytan har byggts utöver byggrätten i detaljplanen. I planområdets västra och norra delar har planteringar anvisats på ett område med berg i dagen. I planområdets nordöstra del finns två parkeringsplatser. Den norra kan byggas i två plan, den södra på markplanet. Den gällande detaljplanen tillåter att bilplatser för tomterna i planområdet placeras utanför detsamma på kvartersområdet för bilplatser. Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen et till ändring av detaljplanen var offentligt framlagt enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Sex anmärkningar samt åtta utlåtanden och ställningstaganden lämnades in och ett samråd fördes. Av anmärkningarna framkom bland annat följande: - Grannarna har inte beaktats tillräckligt vid planläggningen - På grundval av ett avtal mellan byggföretaget och bostadsaktiebolaget i sydöstra delen av planområdet på 1900-talet ville man ändra ett byggområde till område som ska planteras. - Den föreslagna byggrätten ansågs alltför stor för området. - Ökande skuggning av gård och balkonger, byggandets verkningar på boendetrivseln och bostädernas värde lyftes fram.

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 75 - Avsaknaden av en smidig allmän färdväg som kan användas året runt har upplevts som en olägenhet. - Koncentrationen av social bostadsproduktion kritiserades. I utlåtandet av Västra Nylands räddningsverk fästes bland annat uppmärksamhet vid principerna för bostädernas reservutgångar samt att adresserna ska vara tydliga och logiska. Esbo stadsmuseum tyckte i sitt utlåtande att bestämmelserna i 5 var bra. Å andra sidan är det skäl att slå vakt om den glesa stadsstrukturen och karaktären av förort i skogen och ur detta perspektiv är den föreslagna byggrätten alltför stor. Museet föreslår att de befintliga husen inte ska få höjas och att antalet våningar i D-huset minskas. Miljöcentralen tycker den föreslagna lösningen är ett bra sätt att förtäta bebyggelsen i närheten av centrumet vid Mattby metrostation. Vid samråd med byggnadstillsynscentralen konstaterades bland annat att bestämmelserna om tidtabell och tillgänglighet för parkeringsanläggningen, 5 som styr byggnadssättet samt skyddsbestämmelserna är viktiga. På grundval av responsen vid den offentliga framläggningen enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen preciserades plankartan och planbestämmelserna. Bland annat ändrades avgränsningen av beteckningarna ist-1 och ist-2 och av byggnadsytan map och formuleringar i bestämmelser förtydligades. et till ändring av detaljplanen Kvartersområden Planområdet är ett kvartersområde för flervåningshus. Tre nya hus planläggs med sex till åtta våningar ovanpå gårdsdäcket. Det högsta huset, i planområdets nordöstra del, höjer sig till 48 m.ö.h. På de befintliga flervåningshusen, förutom hus 2, planläggs två våningar till. Nya tomtgränser rekommenderas. En gatstump utan namn söderut från Fiskelycksvägen ändras till kvartersområde och ansluts till tomt nr 7. Disponeringen av byggnadsmassorna, byggnadens proportioner, fasaderna och materialen ska utgöra en behärskad och harmonisk helhet ihop med den befintliga omgivningen. De omväxlande röda tegelelementen och vita betongelementen i Fiskarsbacken utgör även utgångspunkten för planeringen av de nya delarna. De nya våningarna ska gärna vara av något annat material och ha ett lätt och luftigt uttryck. Gårdsdäcket och de övriga gårdsområdena Planområdets landskapsmässiga värden har kartlagts. På grundval av kartläggningen bevaras bergspartiet mitt i kvartersområdet ett område på gränsen mellan tomterna 6 och 4.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 15 / 75 De befintliga gårdarna och det nya gårdsdäcket är anpassade till naturen, materialen och växtligheten passar ihop med skogen och berget. Gårdsdäcket placeras i planområdets nordöstra del. Gårdsdäcket byggs med sådana konstruktioner och på sådan höjd att det kan planteras och så att det håller för brand- och räddningsbilarnas tyngd. Det nya husets gårdsfunktioner är belägna på gårdsdäcket. Gården ser lummig ut. Gårdsdäcket byggs som en enhetlig helhet. Inom kvartersområdet ska vägar utan hinder förädlas och undersökas noggrannare vid den fortsatta planeringen. För kvartersområdet görs en plan över dagvattenhanteringen för ansökan om bygglov. Vid dagvattenhanteringen gynnas naturenliga metoder. Dagvatten fördröjs på tomten. Biutrymme samt lokaler för hobbyer och bastu I kvartersplanen ingår kalkyler över biutrymmenas antal och deras läge har dryftats på en översiktlig nivå. Ändamålsenlig placering av och tillräckligt med förråd är väsentligt och detta undersöks noggrannare vid den fortsatta planeringen. Byggnadstillsynscentralens ståndpunkt har varit att ifall de befintliga bostädernas typ, storlek osv. inte förändras, planeras biutrymmen endast för den nya byggrättens nya bostäder. I översiktsplanerna har biutrymmen endast planerats för den nya byggrätten (cirka v-m²). Trafik Fordonstrafik och parkering Vid dimensioneringen av antalet bilplatser uppdateras denna också för de befintliga byggnaderna så att de nya bestämmelserna följs. Alla bilplatser i kvarter placeras under gårdsdäcket med undantag av de platser för invalidfordon som bestämmelserna kräver. Det ska byggas minst 1 bilplats per 95 v-m² för bostäder, men minst 0,5 bilplatser per bostad. Byggaren ska lämna ett förslag till parkering under byggtiden. Parkeringsanläggningen ska byggas som en enda helhet samtidigt med de nya husen. Cykelparkering Minsta antalet bilplatser som ska byggas: 1 cykelplats/30 v-m² bostäder, minst 2 cykelplatser/bostad. Cykelplatser enligt minimikravet ska placeras i låsbara utrymmen med tak. Dessutom ska uterum anvisas för cyklar.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 16 / 75 shistoria Gång- och cykeltrafik Under byggtiden ska bygget planeras så att det befintliga boendet störs så litet som möjligt och de viktigaste färdlederna hela tiden kan användas. Service- och räddningstrafik På de två gårdsbyggnadernas byggnadsytor finns plats för båda tomternas avfallshantering. En del av bostäderna i husen A och B som tillhör Esbo bostäder Ab (förr Kiinteistö Oy Ahdinpiha) i västra och nordvästra kanten av tomterna samt i hus nummer 1 som tillhör Asunto Oy Espoon Ahdinlinna öppnar sig endast mot bergssluttningen, där man inte kan ställa en stegbil som når till bostädernas balkonger. Utgångspunkten är att alla bostäder nås med en stegbil. Där detta inte är möjligt kan nödutgångar för enskilda bostadslinjer via räddningsluckor genom hela balkonglinjen. Detta kräver även att befintliga balkonger förses med luckor. Alternativt kan bostäderna i de två nya våningarna på de gamla husen öppna sig åt två håll så att de nya bostäderna kan nås med stegbil från gårdssidan. Räddningsvägarna till de befintliga husen ska fungera medan byggnadsarbetet pågår. Kvartersplan Kvartersplanen har gjorts av Tengbom Eriksson Arkitekter Ab Kvartersplanen ska användas som utgångspunkt vid planeringen även om den till vissa delar strider mot detaljplaneändringens officiella material. Frågor som ska dryftas under den fortsatta planeringen har räknats upp i kvartersplanen. Avgifter Sökandena betalade 60 procent av kostnaderna för detaljplaneändringen och 2/3 av kostnaderna för kungörelsen Staden kommer enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen kommer att debitera den sista delen för detaljplaneändringen, 1 560,00 euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,66 euro, sammanlagt 2 326,66 euro, efter att förslaget har godkänts. Stadsplaneringsnämnden (4644/ /2011) Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 17 / 75 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för Distby, område godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Distby som omfattar tomterna nr 6 och 7 i kvarter nr samt gatuområde i stadsdel 23 Mattby, ritning nr 6697, daterad och ändrad , område nr , 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Under diskussionens gång föreslog Karhu att ur 5 i planbestämmelserna stryks Fasadmaterialen ska vara högklassiga och detaljarbetet ska vara fulländat. samt Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara rödtegel som muras på platsen. Tehostemateriaalina on muuratun kiven päälle tehtävä vaalea rappaus. "Piharakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on puu." Parkeringsanläggningen ska ha väggar och dessa ska på ett naturligt sätt anslutas till den omgivande terrängen. Ur 6 stryks "Rakentamatta jääville tontin osille, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualueina, leikkipaikkoina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa puita ja pensaita. ; Istutettujen alueiden ulkopuolisilla kansipihan alueiden osilla tulee käyttää pintamateriaaleina kiveystä, puutasoja ja kumirouhepintaisia turva-alustoja. Jos käytetään istutusaltaita, ne tulee pääosin upottaa kannen päälle tehtyihin kerroksiin. Ordförande konstaterade att Karhus förslag förfallit i brist på understöd. Föredragandens förslag godkändes. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för detaljplanen Distby, område , 2 godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Distby som omfattar tomterna nr 6 och 7 i kvarter nr samt gatuområde i stadsdel 23 Mattby, ritning nr 6697, daterad och ändrad , område nr , 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 18 / 75 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och anmärkningarna har givits om förslaget till ändring av detaljplanen Distby, område nr godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Distby som omfattar tomterna nr 6 och 7 i kvarter nr samt gatuområde i stadsdel 23 Mattby, ritning nr 6697, daterad och ändrad , område nr , 3 meddelar sökanden att staden enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen kommer att debitera den sista delen för detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,66 euro, sammanlagt 2 326,66 euro, efter att förslaget har godkänts. Stadsplaneringsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen 1 godkänner den bifogade, undertecknade markanvändningsavtalet och föravtalet om marköverlåtelse mellan Esbo stad och Esbo bostäder Ab samt Kiinteistö Oy Espoon Ahdinlinna, 2 föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Distby i stadsdel 23 Mattby, ritning nr 6697, daterad , ändrad , område nr För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag - Nylands förbund, utdrag samt detaljplanekartan - Meddelande om fullmäktiges besluts till dem som har anmärkt mot planen och meddelat sin adress - Sökandena, protokollsutdrag utan bilagor - Meddelande till de myndigheter som har begärt detta enligt 94 i markanvändnings- och byggförordningen

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 19 / / Stadsstyrelsen Fullmäktige Motion om bedömningar av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp (Bordlagt och ) Beredning och upplysningar: Valtteri Kosunen, tfn Kaisa Hemminki, tfn Liisa Keisteri, tfn Tiina-Kaisa Lauksio, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion om bedömningar av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Tilläggsmaterial - Valtuustoaloite Kartat - Kysymykset - Tulokset - Katsaus Redogörelse Vera Ruoho och 24 övriga ledamöter lämnade en motion. De som undertecknat motionen kräver att Esbo stad som ansvarig för hälsoskyddstillsyn och miljöhälsa ordnar en bedömning av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp. Som motivering till motionen framställs att sammanlagt 35 projekt planerats eller redan pågår i området. De undertecknade anser att verksamheterna i området är till nytta för nästan hela huvudstadsregionen, men att ännu ingen utredning gjorts om verksamheternas sammanlagda verkan. Motionen förutsätter också en riktad utredning om invånarnas hälsa i området kring Käringmossen. Ingen sådan har heller genomförts. De undertecknade anser att en gruppintervju om de hälsomässiga och sociala verkningarna med endast några personer inte är tillräckligt heltäckande och inte heller värnar om invånarnas intimitet.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / 75 Esbo stads hälsovårdstjänsters svar på motionen Hälsovårdstjänsterna i Esbo stad utvärderade med en enkät hälsan, de upplevda hälsomässiga olägenheterna samt oron hos invånarna nära soptippen. I enkäten meddelades möjligheten att senare anmäla sig till en frivillig riktad hälsoundersökning. Miljö- och hälsoskyddet vid Esbo stads hälsovårdstjänster har på grund av motionen bekantat sig med verksamheterna i området Käringmossen- Vinkelkärr och hur dessa kan tänkas påverka livsmiljön samt med övervakningen av verksamheterna och hur de villkor och bestämmelser som nämns i tillstånden följs. Invånarenkäten I enlighet med motionen har Esbo stads hälsovårdstjänster med en enkät utvärderat hälsan samt de upplevda hälsomässiga olägenheterna och oron hos invånarna nära Käringmossens soptipp (tilläggsmaterial). Hälsoverkningarna på området kring Käringmossens soptipp har förts fram redan i flera år. Ärendet har flera olika aspekter och behandlades redan bland annat i fullmäktigemotionen 2289/710/2006. Vid utredningen bestämdes att en riktad enkätundersökning om hälsoverkningarna på området ska genomföras. Enkäten planerades av Esbo stads hälsovårdstjänster. Enkäten skulle alltså utreda i synnerhet hälsoverkningarna, men på samma gång kartlades också de sociala verkningarna. Målet var att med en planerad enkät få en överblick över situationen ur så många synvinklar som möjligt. Hälsoverkningarna var i fokus, men på samma gång utreddes även de sociala verkningarna i den mån de påverkade invånarnas livsförhållanden, trivsel eller välmående. I planeringen och analysen av enkäten deltog även ledande forskare Jouni Tuomisto från Institutet för hälsa och välfärd. Undersökningen pågick Målet för undersökningen var ett 1,5 km brett område runt området Käringmossen-Vinkelkärr (tilläggsmaterial, bild 4). Informationen om fastighetsägarna hämtades från fastighetsregistren i Esbo och Kyrkslätt. Från urvalet ströks fastigheter utan bostadshus eller fastigheter vars adresser låg utanför området. Enkäten sändes till 346 personer, varav 258 var Esbobor och 88 Kyrkslättbor. Att svara var frivilligt och svaren var konfidentiella och anonyma. Man kunde svara per brev eller på webben. Också stadigboende som av någon orsak inte fått enkäten per post fick svara på webben. För att man skulle få så heltäckande information som möjligt ingick i enkäten förutom strukturerade och kvantifierade frågor också flera öppna frågor. På enkäten svarade 115 Esbobor (44,5 procent) och 22 Kyrkslättbor (25,0 procent). Målgruppens svarsprocent var 39,6. Med beaktande av enkätens allmänna karaktär och omfattning var detta acceptabelt. I enkäten ingick också en preliminär anmälan till en riktad hälsoundersökning vid ett senare tillfälle. 64 personer (52 vuxna och 12 barn) från 29 hushåll anmälde sig till denna undersökning per telefon. De anmälda föreföll vara allmänt oroliga över de eventuella hälsoriskerna i området. Fastän många av de anmälda

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 21 / 75 inte själva hade betydande hälsoproblem, ansåg de hälsoundersökningen vara nyttig och behövlig och var tacksamma över att saken utreds. De som deltog i undersökningen iakttog måttlighet i rökning, alkohol och motion. De upplevda hälsoproblemen kunde därför inte bero på levnadsvanorna. I någon mån förekom fall där personer i sina arbeten utsatts för till exempel lösningsmedel, avgaser, mögellukt eller tobaksrök. Dessas verkningar på de upplevda hälsoolägenheterna kunde enligt enkäten inte skiljas från påverkan som kom från från boendemiljön. I undersökningen påträffades ingen som hänvisade till allvarliga hälsoproblem procent av de svarande ansåg sig ha olika symptom från ögonen och andningsorganen minst en gång per vecka. 34 procent av de svarande rapporterade snuva som pågått över en månad under det senaste året. Som en jämförelse uppskattas cirka procent av alla vuxna lida av allergisk snuva och därtill ungefär 10 procent av kronisk ickeallergisk överkänslighetssnuva. 11 procent av de svarande uppgav sig av läkare ha fått diagnosen astma. 12 procent av de svarande använde mediciner för lungorna. Enligt uppskattning från Institutet för hälsa och välfärd lider nästan 10 procent av befolkningen av astma. Dessutom har uppskattningsvis 5 procent av befolkningen tidvis astmaliknande symptom. Ett fullt identiskt jämförelsematerial som stöd för tolkningen av undersökningen är inte tillgängligt. Resultaten liknar mycket de som påträffades till exempel i en omfattande inhemsk undersökning från 2011 om miljön kring soptippar (Environmental Research 111 (2011) ). Denna undersökning publicerades samma år också internationellt. Siffrorna är alltså i samma storleksklass. Dessutom bör framhållas att enkätundersökningar alltid är utsatta för en så kallad urvalsskevhet (selection bias). De som låter bli att svara är alltså mycket sannolikt personer som inte har några problem. Undersökningens resultat finns i mera detaljerad form bland tilläggsmaterialet. Undersökningen visade klart att invånarna i området oroar sig för flera olika slag av miljöproblem. Buller-, damm- och luktolägenheter ansågs överlag vara betydande. 39 procent av de svarande upplevde antingen väldigt mycket eller ganska mycket lukt. 52 procent var mycket eller ganska besvärade av lukten. 94 procent ansåg att lukten kom från soptippen. 45 procent ansåg att lukten var förnimbar åtminstone varje vecka och enligt 84 procent av de svarande var lukten ganska eller mycket kraftig. 26 procent kände lukt även inomhus fastän fönstren var stängda. 71 procent ansåg att lukten påverkar eller begränsar deras liv. 48 procent hade under den senaste veckan fäst uppmärksamhet vid lukten från soptippen. Det ansågs att soptippen ökar mängden av skräp och damm i området och likaså bullret och trafiken. Dessutom upplevde de svarande att måsar, kråkor, råttor och möss i allt högre grad förekommer i området. Över hälften av de svarande ansåg att soptippens verksamhet påverkar den egna och de anhörigas hälsa samt försämrar dricksvattnet, luften och jordmånen. 90 procent av de svarande ansåg att områdets bostads- och tomtpriser sjunker på grund av soptippen, något som också kan anses vara ett betydande allmänt bekymmer. I enkäten framkom också klart den tidigare verksamhet som invånarna i området idkat för att åtgärda de upplevda problemen. Det handlar om förvaltningsklagomål, klagomål på

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 22 / 75 soptippen, tidningsartiklar, kontakter till byalag eller invånarföreningar samt diskussioner i grannskapet. Verksamheten i området Käringmossen-Vinkelkärr samt övervakningen av denna Esboregionens miljö- och hälsoskydd har bekantat sig med verksamheten i området Käringmossen-Vinkelkärr genom att gå igenom flera myndighetsrapporter, utredningar och ställningstaganden. Följande handlingar har genomgåtts - miljötillstånd som beviljats områdets aktörer samt övervakningen av tillstånden - inspektioner i anslutning till beviljandet av miljötillstånd samt eventuella föreskrifter och uppmaningar till aktörerna - verksamhetsidkarnas årsrapporter och utredningar - resultaten av samkontrollen av vattendragen i området Käringmossen- Vinkelkärr - flera konsekvensbedömningar gällande området Käringmossen- Vinkelkärr samt utlåtanden om dessa - sammandrag av träffar med invånarna samt protokoll från intressentgruppers möten - klagomål om aktuella eller pågående projekt samt utlåtanden om klagomålen. En mera detaljerad översikt över övervakningen och verksamheten i området finns bland tilläggsmaterialet. Esboregionens miljö- och hälsoskydd konstaterar, att de aktörer i området Käringmossen-Vinkelkärr vars verksamhet orsakar miljörisker och som beviljats miljötillstånd enligt miljöskyddslagen övervakas på ett ändamålsenligt sätt. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunens miljöskyddsmyndigheter övervakar miljötillstånden. För att råda bot på olägenheter har man vid behov gett uppmaningar och bestämmelser. De mest betydande aktörerna (Helsingforsregionens miljötjänster, Rudus Oy, se tilläggsmaterialet) har årsvis rapporterat om sin verksamhet. Resultaten av övervakningarna samt rapporterna har funnits till påseende för myndigheterna. Även aktörerna har strävat efter att informera samt att i realtid ge invånarna i området uppgifter om mätningar och störningar. Invånarna och aktörerna har haft gemensamma evenemang och även utbytt information. Många aktörer genomför sina egna observationer eller deltar i den gemensamma vattenkontrollen för området Käringmossen-Vinkelkärr. Både aktörerna och Esbo stad har reagerat på invånarnas klagomål och bekymmer och har påbörjat mätningar och utredningar. Med hjälp av dessa försöker man kartlägga, minska eller helt avlägsna olika olägenheter. Vissa aktörer har också frivilligt inlett mätningar fastän sådana inte föreskrivits i miljötillstånden. Närings-, trafik- och miljöcentralen har beaktat invånarnas klagomål genom uppmaningar och bestämmelser som ska minska eller förhindra olägenheter. Vasa förvaltningsdomstol har reagerat på invånarnas klagomål genom att

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 23 / 75 komplettera och ändra miljötillstånd samt genom bestämmelser som ska förhindra olägenheter. Med hjälp av miljökonsekvensbedömningar har man strävat efter att minska eller eliminera projektens miljöolägenheter samt att beakta hur olika projekt och verksamheter samverkar. I kommunernas miljökonsekvensbedömningar ingår också bedömningar av sociala verkningar (Tapani Kauppinen, Institutet för hälsa och välfärd). I miljökonsekvensbedömningarna utreds projektens omedelbara och indirekta verkningar på människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Miljötillstånden har beviljats förutsatt att verksamheten inte orsakar hälsorisker, betydande förorening eller miljöfara. I nuläget är det bara vattnet som i området Käringmossen-Vinkelkärr är föremål för gemensam kontroll. Vattendragen i området Käringmossen- Vinkelkärr har kontrollerats sedan 1987 och har sedan 2003 ingått i aktörernas gemensamma kontroll. I den gemensamma kontrollen uppföljs även kvaliteten på områdets yt-, grund-, brunns- och avloppsvatten (tilläggsinformation i bilagorna). Med tanke på hur stort området är samt de många aktörerna, skulle en utvärdering av de sammanlagda miljöverkningarna enklare kunna genomföras om ett gemensamt program för observation fanns att tillgå även för andra miljöfaktorer är vattnet. Enligt omsorgsdirektören bör åtgärder vidtas för att de aktörer som till exempel förorsakar buller eller damm kunde starta ett gemensamt program för observation av buller- eller damm. Resultaten från de gemensamma programmen för observation, myndigheternas övervakningsrapporter samt aktörernas årsrapporter sammanställs till en gemensam databank där de är tillgängliga för alla myndigheter. På så sätt underlättas övervakningen av området Käringmossen-Vinkelkärr och de gemensamma verkningarna på alla delområden kan lättare följas upp. För att öppenheten ska förbättras och övervakningen bli synligare borde invånarna via en gemensam informationskanal informeras om störningar och kommande händelser i området Käringmossen-Vinkelkärr. Då skulle informationen om varje aktör nå både invånarna och de övriga aktörerna. Också aktörernas årsrapporter, kontrollresultaten och övervakningsrapporterna kunde finnas tillgängliga för invånarna i en gemensam informationskanal eller databank. Avfallsmängden på Käringmossens soptipp minskade märkbart efter att en avfallsförbränningsanläggning togs i bruk i Vanda Behandlingsprocessen för bioavfall har förnyats och när avfallsförbränningsanläggningen i Vanda hunnit etablera sig kommer luktolägenheterna att minska i området. Myndigheterna granskar kontinuerligt verksamheterna. Sammanfattning I hälsoenkäten konstaterades inga allvarliga faror för hälsan i området. En social verkning bland invånarna som konstaterades i enkäten var flera olika slag av trivselolägenheter. Befolkningen i området oroar sig för många slags miljöolägenheter och hur dessa kan tänkas påverka hälsan.

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 24 / 75 De som deltog i enkäten får senare delta i en riktad hälsogranskning inom ramen för den reguljära hälsovården. Enligt den nu genomförda översikten har övervakningen av aktörerna i området varit ändamålsenlig och aktörerna har följt de föreskrifter som meddelats. Reaktionerna på de orosområden som invånarna meddelat har varit ändamålsenliga. Man har försökt minimera miljöolägenheterna. shistoria Enligt hälsoenkäten upplever invånarna att soptippen inverkar negativt på den egna och de anhörigas hälsa samt på dricksvattnet, luften och jordmånen. Invånarnas trivselolägenhet och oro ska tas på allvar. Dessa faktorer ska beaktas när närområdet planeras och vid besluten om var eventuella nya verksamheter ska placeras. Social- och hälsovårdsnämnden Hälsovårdsdirektör Eetu Salunen Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion av om att ordna en bedömning av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Behandling Under diskussionen lämnades två understödda tilläggsförslag. Ruoho lämnade understödd av Hiltunen och Karhula följande tilläggsförslag (som fjärde stycke i slutet av redogörelsedelens sammanfattning): Målgruppens levnadsvanor var enligt enkäten relativt goda vad beträffar motion, rökning och alkoholkonsumtion. Av de svarande använde 28 procent regelbundet blodtrycksmedicin och 15 procent regelbundet hjärtmedicin, vilket är jämförelsevis många när det gäller mediciner som tas regelbundet. Flera aktörer genomför egna program för observation eller har gått med i den gemensamma vattenkontrollen för området Käringmossen-Vinkelkärr enligt de villkor som föreskrivits i tillstånden. I hälsoenkäten framkom hänvisningar till hälsomässiga olägenheter och även enstaka allvarliga sjukdomar meddelades. Om något alarmerande framkommer i hälsogranskningarna, kommer de ansvariga myndigheterna att vidta ändamålsenliga åtgärder. Enligt den nu genomförda översikten har aktörerna i området övervakats. Man har reagerat på de bekymmer och upplevelser som invånarna nämnt. Det är viktigt att ta invånarnas trivselolägenhet, oro och upplevelser på allvar även beträffande ekonomiska olägenheter. Niemi lämnade understödd av Ruusu, Konttas och andra följande tilläggsförslag, som ska tilläggas i slutet av föredragandens förslag: Nämnden tar invånarenkätens resultat på allvar. Planerna på en hälsogranskning föreläggs nämnden för kännedom.

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 25 / 75 Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Ruohos förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste skrida till omröstning. Det beslöts att röstningen utförs genom namnupprop. 4 ledamöter röstade för Ruohos förslag (ja) och 8 ledamöter röstade mot förslaget (nej). En ledamot röstade blankt. Ordföranden konstaterade röstningsresultatet. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden frågade om Niemis förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att tilläggsförslaget hade godkänts enhälligt. Ordföranden konstaterade att föredragandens förslag utökat med Niemis tilläggsförslag hade blivit godkänt. Ruoho och Hiltunen reserverade sig mot beslutet. Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion av om att ordna en bedömning av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Nämnden tar invånarenkätens resultat på allvar. Hälsogranskningsplanerna föreläggs nämnden för kännedom. Ruoho och Hiltunen reserverade sig mot beslutet. Ruoho gav en skriftlig motivering. Motiveringen bifogas till protokollet. shistoria Social- och hälsovårdsnämnden Hälsovårdsdirektör Eetu Salunen Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion av om att ordna en bedömning av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Behandling Under diskussionen föreslog Ruoho understödd av Karhula och Hiltunen bordläggning av ärendet till mötet i december. Ordföranden uppmanade ledamöterna att begränsa sina inlägg till bordläggningsförslaget. Efter diskussionen om bordläggning frågade ordföranden om Ruohos förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det godkändes enhälligt.

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 26 / 75 Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att bordlägga ärendet till mötet i december. shistoria Stadsstyrelsen Omsorgsdirektör Juha Metso Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion om bedömningar av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 19. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Fullmäktige Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion om bedömningar av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Behandling Ordföranden understödd av ordförande för fullmäktiges förhandlingskommitté Huhta föreslog att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet enhälligt. Fullmäktige Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Veera Ruohos och 24 andra ledamöters motion om bedömningar av de hälsomässiga och sociala verkningarna bland invånarna i bostadsområdena runt Käringmossens soptipp och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 27 / 75 Behandling Ordföranden understödd av Hyrkkö m.fl. föreslog att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet enhälligt. För kännedom

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 28 / / /2015 Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Fullmäktige Stadsstyrelsen Fullmäktige Motion om en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen (Bordlagt och ) Beredning och upplysningar: Esa Rauhala, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på en motion av Veera Ruoho m.fl om en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Behandling Ordföranden understödd av Hyrkkö m.fl. föreslog att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Tilläggsmaterial Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet enhälligt. - Valtuustoaloite Yhteistarkkailun pohjaveden, kaivojen ja sisäisten vesien havaintopisteiden sijainnit - Mustanpurontie kaivovesiselvitys Redogörelse Veera Ruoho och 22 andra ledamöter i fullmäktige lämnade in en motion om en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen. I fullmäktigemotionen konstateras följande: Som en motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning kräver vi undertecknade en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen. Hushållen vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen i Nupurböle i Esbo har inte kommunalt vatten- och avloppsnät. Området ligger i närheten av

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektionen 22 22.4.2013 Stadsstyrelsen 151 6.5.2013 Fullmäktige 10.6.2013 80 Godkännande av projektplanen för Mattbys

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Ansökan om bygglov 15-165-A, Bredberget 420-1-76, Suomen Hoivatilat Oy / Rättelseyrkande 15-17-OIK

Ansökan om bygglov 15-165-A, Bredberget 420-1-76, Suomen Hoivatilat Oy / Rättelseyrkande 15-17-OIK Byggnads- och miljönämnden 134 25.08.2015 Ansökan om bygglov 15-165-A, Bredberget 420-1-76, Suomen Hoivatilat Oy / Rättelseyrkande 15-17-OIK Byggnads- och miljönämnden 134 Ärende Bygglov Ansökan inkom

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 09.04.2013 3/13. Sammanträdestid Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18:30 21:00 Godby daghem

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 09.04.2013 3/13. Sammanträdestid Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18:30 21:00 Godby daghem FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 09.04.2013 3/13 Sammanträdestid Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18:30 21:00 Godby daghem x Dick Lindström, ordförande x

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster Byggnads- och miljönämnden 59 23.04.2013 Byggnads- och miljönämnden 130 27.08.2013 Byggnads- och miljönämnden 92 10.06.2014 Utlåtande 14-15-LAU till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 20.11.2012 11/12. Sammanträdestid Tisdagen den 20 november 2012, kl. 18:30 20:30 Godby daghem

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 20.11.2012 11/12. Sammanträdestid Tisdagen den 20 november 2012, kl. 18:30 20:30 Godby daghem FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 20.11.2012 11/12 Sammanträdestid Tisdagen den 20 november 2012, kl. 18:30 20:30 Godby daghem x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativtagare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2015 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen har utarbetat bemötanden, som har omarbetas efter miljönämndens beslut den 11.2.2015

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan 1 (5) Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ärendenummer Områdesnummer 6218/502/2009 450300 PLANERINGSOBJEKT Planområdets

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015 C SUN PLANBESKRIVNING STPLNR 0 MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter, tomt av den.0.0 PLANPROCESSEN Godkänd av stadsutvecklingsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 BORGÅ Detaljplan 425 Detaljplan ÄPPELGÅRDEN 425 Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 FASADFÄRGER alla byggnader FASADFÄRGER endast ekonomibyggnader;

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Ingå 17.1.2012 Tillämpas från den 18.1.2012 AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN 2 Innehåll

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:392 och 1:32 (Tibble torg) nr 0311

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:392 och 1:32 (Tibble torg) nr 0311 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelseförvaltningen SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:392 och 1:32 (Tibble torg) nr 0311 Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt förfarande Planområdets

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18:00 21.30 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 88 BMN 89 BMN 90 BMN 91 BMN 92 BMN 93 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun 1 BYGGNADSRDNING För Nagu Kommun 2 BYGGNADSRDNING FÖR NAGU KMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 13.06-2002 KAPITEL 1 1. TILLÄMPNINGSMRÅDE CH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt 19.9.2012 kl 18.30 20.46 Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING FREGATTEN 21a och 21b

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Sökande Konewatt Oy Sågaregatan 52, 00880 HELSINGFORS

Sökande Konewatt Oy Sågaregatan 52, 00880 HELSINGFORS Byggnads- och miljönämnden 55 14.04.2015 Yrkande på rättelse 15-4-OIK av tjänsteinnehavarbeslut 23.2.2015 72 / Ansökan om bygglov 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 och 496-2-112-M-603 / Konewatt

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14 Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 21 november 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (10) Stadsfullmäktige Kaj/14 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (10) Stadsfullmäktige Kaj/14 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (10) 270 Detaljplaneändring för tomterna 40094/7-10 och park- och gatuområden (område vid Bollbackagränden) i Skomakarböle (nr 12034) HEL 2011-001393 T 10 03 03 Beslut

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 65 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat Beredning och upplysningar: Minna Ahola, tfn 050 525 2779 Regina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Utlåtande 2010:129 RIII (Dnr 311-1704/2010) Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 7 22.1.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 1/8 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:158 M. FL., ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 2/8 PLANENS

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 92-100 21.11.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 21.11.2013 kl.19.45-20.15 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Byggnadsordning för Närpes stad

Byggnadsordning för Närpes stad Byggnadsordning för Närpes stad 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde...3 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM... 3 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 24. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 24. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Social- och hälsovårdsnämnden 116 22.11.2012 Stadsstyrelsen 375 17.12.2012 24 Fråga om att trygga vården av reumapatienter Beredning och upplysningar:

Läs mer