Gymnasium och vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasium och vuxenutbildning"

Transkript

1 Gymnasium och vuxenutbildning 2010 Störst utbud av språktitlar Upptäck vår utgivning inom språk den mest omfattande på marknaden Prisbelönta läromedel inom psykologi Kungliga Vetenskapsakademiens Nationalkommitté ger högsta betyg till Lundgrens och Tamms psykologiböcker Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok

2 Denna symbol betyder att det finns digitala stöd kopplade till boken. Den digitala förlängningen av din bok Vad går upp emot glädjen att lära sig nya saker bryta ny mark och behärska ett nytt ämne? Inte mycket, tror vi på Studentlitteratur. Därför är vi stolta över att ständigt erbjuda nya vägar till lärande. Den digitala förlängningen av boken ger nya möjligheter för både lärare och elever. När du väljer ett läromedel med digitala stöd kopplade till sig får du ett effektivt redskap som förenklar vardagen och sparar värdefull tid åt dig. Du får praktisk hjälp både inför, under och efter lektionerna. Dina elever får ett pedagogiskt verktyg som stimulerar deras sinnen och hjälper dem med studierna. Välkommen in i den digitala lärovärlden! Färdigt material sparar tid Färdigt material det kan handla om allt från presentationer till filmklipp eller hemövningar sparar tid och gör att du kan lägga resurserna där du tycker att de bäst behövs. Hjälp för alla elever De digitala stöden är framtagna för att passa alla studenter, oavsett förutsättningar. De stimulerar och aktiverar fler sinnen och underlättar inlärningen inte minst viktigt för dem med särskilda behov. Snabb feedback Studenterna kan när som helst testa sina kunskaper. Praktikfall, simuleringar och pedagogiska övningar ger snabb feedback och visar vad de behöver repetera. Vill du veta mer om hur våra digitala stöd kan hjälpa dig och dina elever? Läs mer på studentlitteratur.se eller ring och prata med någon av våra läromedelsutvecklare.

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä Effektivt lärande med flera sinnen Vi människor lär på olika sätt. Barnens inlärningsförmåga är betydligt bättre än vad den är hos oss vuxna. Men barn har olika sätt att lära sig saker på. Roald Dahl sade en gång att Alla barn har en gnista. Allt vi behöver göra är att tända den. Vi tror att man underlättar lärandet hos barn om man stimulerar flera sinnen. Genom att kom binera en text med t.ex. ljud, bild, film eller ett spel, kan inlärningen bli mer effektiv än då man enbart använder sig av en textbaserad bok. De digitala stöden fördjupar undervisningen och ger läraren bättre förutsättningar att möta sina elevers olika behov. De erbjuder även författaren nya vägar att förmedla sin kunskap på. Vi såg tidigt nyttan med digitala stöd som ett verktyg i lärandeprocessen. I dag har Studentlitteraturs läromedel för grundoch gymnasie skola en tätposition på marknaden och vi leder utvecklingen på området. Med din hjälp kommer vi att göra det även i morgon. Med vänlig hälsning Ronny Pettersson Förlagschef Skola och lärarutbildning Bengt Andersson Säljare studentlitteratur.se Tel Peter Falkheden Säljare studentlitteratur.se Tel Anders Rönnlund Säljare Tel Ronny Pettersson Förlagschef studentlitteratur.se Tel Anky Josefson Läromedelsutvecklare franska/spanska studentlitteratur.se Tel Malin Kågerman Hansén Läromedelsutvecklare samhällsvetenskap/svenska studentlitteratur.se Tel Tommy Lundahl Läromedelsutvecklare engelska/svenska studentlitteratur.se Tel Håkan Plith Projektledare språk studentlitteratur.se Tel Innehåll Engelska 2 Ordböcker 7 Arabiska 13 Ryska 13 Språktidningar 15 Tyska 16 Spanska 18 Italienska 21 Franska 22 Danska 25 SFI 26 Svenska som andraspråk 29 Svenska 32 Idrott & hälsa 38 Naturvetenskap 39 Matematik 41 Teknik 42 Data 43 Historia 44 Samhällskunskap 46 Filosofi 49 Psykologi 50 Religionskunskap 52 Media 54 Juridik 55 Organisation och ledarskap 56 Företagsekonomi 57 Internationell ekonomi 58 Internationella relationer 58 Projekt och företagande 59 Projektarbete 59 Matlagningskunskap 60 Serveringskunskap 61 Titelregister 62 Försäljningsvillkor 64 Cecilia Augutis Läromedelsutvecklare engelska studentlitteratur.se Tel Ylva Strömberg Bitr. läromedelsutvecklare studentlitteratur.se Tel David Whitling Projektledare språk studentlitteratur.se Tel Omslagsfoto: Christoffer Lomfors Tack till Malmö Stadsbibliotek Tryck: JMS Mediasystem 2010 Idé & grafisk form: First Flight

4 Engelska English starts here Nyhet Ge dina elever de rätta verktygen för att snabbt ta sig in i den engelsktalande gemenskapen! Connect passar dem med små eller inga förkunskaper och visar vägen till kommunikativ kompetens och vidare studier. PETER WATCYN-JONES under medverkan av Annika Mattson Connect NYBÖRJARMATERIAL I ENGELSKA FÖR UNGA VUXNA OCH VUXNA Peter Watcyn-Jones har tillsammans med ett erfaret team skrivit ett helt nytt interaktivt läromedel för unga vuxna och vuxna. Connect är en oslagbar kombination av tryckt och digitalt material som ger eleven varje möjlighet att lyckas. ELEVPAKETET INNEHÅLLER ALLT Connect 1 elevpaket består av Textbook, cd-rom samt Workbook, ett förbrukningshäfte med övningar. Med Connect 1 och 2 får eleverna kunskaper motsvarande grundskolans steg 1 4 och ges förutsättningar att gå vidare till gymnasienivå. FLEXIBILITET Connect har en tydlig progression och lotsar eleverna snabbt framåt. Materialets uppbyggnad ger stor flexibilitet och eleven kan öva utifrån egna förutsättningar. Läraren kan anpassa övningar och utmaningar för varje enskild elev utan att behöva lägga tid på att kopiera eller leta extra material. Utdrag ur Easy Readers inbjuder till fördjupad läsning. KOMMUNIKATION I Connect presenteras världsspråket men också engelska som lingua franca, dvs. det verktyg människor från olika länder använder för att kommunicera. Många av texterna är dialoger och till varje text finns How to say it! som ger en bank av fraser att använda i olika kommunikativa situationer. I Connect finns både roliga och underfundiga texter. Vi vill låta eleverna ha roligt och bekanta sig med olika former av engelska och engelskspråkig kultur genom en stor variation av texter och miljöer. RIKLIGT MED HÖRÖVNINGAR Connect ger många möjligheter att lyssna och i varje kapitel finns hörövningar. På cd-romen kan eleverna lyssna så många gånger de vill och också reglera uppläsningens hastighet. CD-ROM I varje Connect ligger en fullmatad cd-rom, för installation i hemdatorn eller i en dator på skolan. Cd:n innehåller bl.a. inspelningar av bokens alla texter med klickbara kommentarer, alla hörförståelse övningar, övningar av kapitelorden med kopplingar till Lexins lexikon på webben, grammatik- och ordträningsprogram, självtest samt facit. Genom att arbeta med cd-romen får eleverna rika möjligheter till varierad träning och datorn rättar och ger omedelbar feedback. Materialet på elev-cd:n kan även beställas med Skollicens, för installation i nätverk/lärplattform och för interaktiv skrivtavla. Connect 1 (utkommer HT 2010) Elevpaket (Textbook, Workbook, cd-rom) ISBN kr (prel.) Workbook (10-pack) ISBN Lärarmaterial ISBN Cd-audio ISBN Skollicens ISBN DEN DIGITALA FÖRLÄNGNINGEN AV DIN BOK 2

5 Engelska Varva upp inför engelska A EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN, PETER WATCYN-JONES Checkpoint Steg 2 4, repetition VARVA UPP INFÖR A-KURSEN! Checkpoint riktar sig till elever på IV-programmet som ännu inte klarat av engelska för åk 9 eller behöver repetera inför A-kursen. Elevpaketet är ett välstrukturerat material med tydlig layout. I Checkpoint kan eleven ständigt utvärdera hur mycket han/hon har lärt sig för att sedan gå vidare. Materialet är utformat för att ge eleven extra stöd och hjälp vid inlärning och det finns möjlighet att repetera på många olika sätt. CHECKPOINT KUNSKAPSMEDEL Elevpaketet innehåller, förutom elevbok en, även en cdromskiva och en Trainer. Kom ponenterna är integrerade och sammankopplade för att man ska kunna öva och repetera så effektivt som möjligt, både på egen hand och tillsammans i klassrummet. ELEVBOKEN Texterna är uppdelade i nio Units. Varie rade övningar kommer i direkt anslutning till varje text. Varje Unit avslutas med en hörövning. I slutet av boken finns en grammatik, de vanligaste oregelbundna verben och en ordlista. CD-ROMSKIVAN Med cd-romskivan kan eleven träna engelska själv, på många olika sätt. Här finns alla texter inlästa, så att man kan lyssna medan man läser. På skivan finns även hörövningarna. Följande tränas: Alla aktiva glosor. Stavning. Diktamen. Grammatik från boken med bl.a. oregelbundna verb. Här finns även Checkpoints, små prov, där ord och grammatik blandas. Övningar inom respektive avsnitt går att kombinera för att underlätta repetition. TRAINER ÖVNINGSHÄFTE I Trainer finns Planners, ordträning och grammatikövningar. Planners planeringsunderlag ger eleven stöd vid studier på egen hand. Här kan man bocka av vad man har gjort och skriva in resultat. På så sätt blir de egna framstegen tydliga. I ordträningen tränas de viktigaste ord en från bokens texter, dels med viklistor, dels i övningar där orden används i sitt sammanhang. I grammatikavsnittet finns rikligt med övningar på elevbokens grammatik. TEACHER S GUIDE I lärarpärmen finns kopieringsunderlag för extra grammatikoch ordträning, test för respektive Unit, hörförståelse manus samt facit till elevbok, Trainer och lärarpärm. I pärmen finns också test som är utformade som det nationella provet för år 9. AUDIO PACK Alla texter och hörövningar är samlade på cd-audio, så att man kan lyssna tillsammans i klassrummet. SKOLLICENS Skollicens möjliggör installation av cd-romskivan på skolans nätverk eller i skolans eventuella lärplattform. Checkpoint Elevpaket (textbok, övningshäfte och cd-rom) ISBN kr Trainer övningshäfte (10-pack) ISBN kr Audio Pack ISBN kr Teacher s Guide ISBN kr Skollicens ISBN kr 3

6 Engelska Nu ännu giftigare Nu finns även Progress Gold C i sin nya skepnad. Elevpaketen kombinerar en högklassig, inbunden all-in-one-bok med ett praktiskt arbetshäfte och ett integrerat datormaterial till varje kapitel i boken. EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN, PETER WATCYN-JONES Progress Gold för studieförberedande program och vuxna, engelska A, B, C (steg 5, 6, 7) Progress Gold är en komplett serie för gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. Action in Progress är det mjukare alternativet för en något lättare A-kurs. Det reviderade elevmaterialet till respektive kurs består av en inbunden allt-i-ett-bok samt medföljande arbetshäfte och cdrom allt följer med i elevpaketet. I arbetshäftet Trainer övas kursens centrala glosor och/eller grammatik. Arbetshäftet kan även beställas för sig i 10-pack för att komplettera. Cd-romen ger stöd till varje avsnitt i boken bl.a. inläsningar, träning av stycke orden med stavning och uttal samt extraträning på kurs ens grammatik. Prova det digitala stödet på Progress Gold A engelska A (5) Textdel nio temakapitel med ett urval texter och hör öv ningar i varje. Även ett kapitel med historiska tillbakablickar. Resource Section hjälp och råd vid egen produktion. Övningar på samtliga avsnitt. Group Challenge lättsamma gruppövningar. Vocabulary Builders för att bygga upp och förstärka elevens allmänna ordförråd. Grammar genomgång av de viktigaste momenten för kurs A. Styckeordlistor. Kurs A/5 Kurs B/6 Action in Progress Progress Gold B Progress Gold A Progress Gold B engelska B (6) Skönlitteratur, faktatext, journalistik och diktverk är representerade, liksom de olika engelsktalande länderna och avsnitt ur äldre brittisk och amerikansk litteratur. Resource Section How to Study, On Literature, On Newspapers, On Speaking, On Writing, On Language. Group Challenge lättsamma gruppövningar. Övningar på samtliga avsnitt. Vocabulary Expanders ger en strukturerad uppbyggnad av ordförrådet. Use of English Sentence-Changing, Word-Building m.m. Styckeordlistor. Progress Gold C engelska C (7) Textdelen erbjuder ett brett urval kvalitetstexter från olika länder och genrer. Avsnitten är överlag längre än för kurs A och B och omfattar bl.a. flera oavkortade noveller. Texterna i kapitlet Nobel Prize Winners är nya och en tidigare artikel om Hillary Clinton har kompletterats med ett höravsnitt om Barack Obama. I medföljande Vocabulary Trainer tränas kursens centrala ordförråd. Övningsuppgifterna utmynnar i analyserande, granskande diskussioner och skrivuppgifter. Övningarna i Use of English speglar de olika momenten i proven till Cambridge Certificate of Advanced English (CAE). I Progress Gold C Teacher s Guide finns bl.a. tips och råd om hur man kan förbereda elever som vill tentera till CAE. Kurs C/7 Progress Gold C 4

7 Engelska Med uppgraderat material för Cambridge CAE Action in Progress engelska A (5) Action in Progress ger alla fördelarna hos Progress Gold A, men på en något lättare nivå. Nio temakapitel med ett brett urval skönlitterära och faktatexter på en något snäll are nivå. Aptitlig layout, lagom längd och ordlistor intill resp. avsnitt gör texterna lättåtkomliga. Resource Section med studietips och hjälp vid egen produktion. Övningar av varierande typ till texterna och höravsnitten samt hänvisningar till Mini-Grammar och Resource Section. Genomgång av basgrammatik och övningar i arbetshäftet. Progress Gold A Elevpaket ISBN kr Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN kr Student s Key ISBN kr Teacher s Guide ISBN kr Audio Pack ISBN kr Skollicens ISBN kr Progress Gold B Elevpaket ISBN kr Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN kr Student s Key ISBN kr Teacher s Guide ISBN kr Audio Pack ISBN kr Skollicens ISBN kr Progress Gold C Elevpaket ISBN kr Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN kr Student s Key ISBN kr Teacher s Guide ISBN kr Audio Pack ISBN kr Skollicens ISBN kr Action in Progress Elevpaket ISBN kr Trainer (10-pack) ISBN kr Teacher s Guide ISBN kr Audio Pack ISBN kr Student s Key ISBN kr Skollicens ISBN kr DEN DIGITALA FÖRLÄNGNINGEN AV DIN BOK Elevpaket: bok, häfte, cd-rom Teacher s Guide: bakgrund, hörövningstexter, kapiteltest och prov av NP-typ m.m. Audio Pack: klassrums-cds för cd-spelare Skollicens: för installation i nätverk, lärplattform m.m. 5

8 Engelska Serien är nyreviderad ELISABETH LEGL Progress Gold Study Guides A, B, C Engelska A, B, C/steg 5, 6, 7 STUDIEHANDLEDNING FÖR FLEX/DISTANS- OCH SJÄLVSTUDIER Progress Gold lämpar sig väl för flex/ distans- och självstudier tack vare sitt tydliga upp lägg, sitt ovanligt kompletta övnings material och den medföljande cd-romen. Vid flex/distans- och självstudier kan huvud boken för respektive kurs med fördel kompletteras med Progress Gold Study Guide. Varje kapitel innehåller: en planeringssida hjälp med att planera och organisera studierna. kommentarer, frågor och goda råd kring varje text hjälp med att komma in i text ernas ämnen och att arbeta metodiskt med text, höravsnitt och övningar. extra hjälp med grammatiken. Teacher Marked Assignments (TMA) underlag för insändningsuppgifterna. Self-assessment hjälp med att bedöma sina egna framsteg. Guiden blir en hjälplärare som ställer och besvarar frågor, påpekar intressanta detaljer och varnar för fällor. Den ger inte minst uppmuntran. Författaren Elisabeth Legl är verksam som lärare vid Komvux i Örebro och har många års erfarenhet av flex/ distansstudier. Progress Gold Study Guide A ISBN kr Study Guide B ISBN kr Study Guide C ISBN kr ANN MARI FRANKLIN English Soundcheck Med datorn till hjälp övar eleven uttal och stavning och lär sig på köpet de fonetiska tecknen n en ovärderlig hjälp vid fortsatta studier. Prova själv på vår hemsida! STUDY GUIDE MED CD-ROM Programmet levereras på en cd-rom till sammans med ett studiehäfte till eleven. Elevpaketet ger licens för endast en dator och passar för självstudier samt för under visning i mindre grupper. TEACHER S GUIDE MED CD-ROM Samma program levereras för nätverk. Den medföljande pärm en innehåller förklaringar och förslag till hur man kan arbeta med programmet i skolan, under lag till klassövningar samt förslag till test. ÖVA FRITT I FEM STEG Först väljer man ett språkljud från startmenyn. Därefter går man vidare till övningarna. Lära sig ljudet På skärmen förklaras i text och bild hur man åstadkommer ljudet. Ord som innehåller ljudet visas på skärmen. Ut talet hörs samtidigt som ljudskriften visas. Lyssna och känna igen Orden från första momentet visas på skärmen. Ett av orden hörs och ljudskrift en visas. Man identifierar ordet och kan själv härma i egen takt. Matcha ord och ljudskrift Skrivna ord matchas med rätt ljudskrift. Vid rätt matchning hörs uttalet. Lyssna och skriv Stavning av orden. Ett ord hörs samtidigt som ljudskriften visas på skärmen. Eleven skriver ordet och får en bekräftelse eller en rättelse. Träna orden i sammanhang Orden presenteras i hela meningar, med möjlighet att lyssna, härma och matcha. Träning ges i samt liga konso nant-, vokal- och diftongljud. English Soundcheck ger stavningsträning på köpet och passar även utmärkt för den som vill lära sig engelsk fonetisk skrift. English Soundcheck Study Guide med cd-rom ISBN kr Teacher s Guide med skollicens ISBN kr 6

9 Ordböcker Ordböcker på dvd ger enastående sökmöjligheter Både Engelsk ordbok och Svenska ord boken har fått lysande omdömen och används mycket i grund skolan, på gymnasiet, vid folkhögskolor och komvux. Böckerna är mycket inne hållsrika och så vältäckande att man endast i undantagsfall behöver gå till större verk. Dessutom finns bägge ord böckerna på dvd/cd-rom, vilket ger fler sökmöjligheter, bl.a. till stavningshjälp. Engelsk ordbok Engelsk ordbok är en modern, aktuell och innehållsrik engelsk ordbok (engelsk-svensk och svensk-engelsk i samma band). Boken innehåller drygt ord, uttryck och fraser. Uttal och ordklass anges alltid, liksom om ordet är amerikanskt, irländskt, skotskt eller australiskt. De allra senaste nutids orden finns med, t.ex. glukemisk, hushållsnära tjänster, messa, mördarsnigel, nyckelhålsmärkt, utsläppsrätt och en stor mängd fackuttryck, slangord, datatermer etc. En pålitlig och vältäckande ordbok att lita på under hela skoltiden. En av de allra främsta engelska ordböcker som existerar idag! ÖVNINGSHÄFTEN Till den engelska ordboken finns två separata övningshäften. Ett för högstadiet/gymnasiets första årskurs och ett för gymnasiets senare årskurser. Genom häftenas varierande övningar tränar man sig i att både använda och hitta rätt i ordboken. Samtidigt får man en hel del nyttig språklig träning. Häftena säljs i 10-pack och passar lika bra i klassrummet som för självstudier. Svenska ordboken Svenska ordboken med över ord och uttryck. Allt från ålder dom liga och främmande ord till ultra moderna ord förklaras på enkel och natur lig svenska. Här finns också en mängd exempel och rikligt med synonymer, vilket även gör bok en till en liten kombinerad synonymordbok. Böjning och ordklass är alltid angivet och uttal och betoning när det kan behövas. Boken har fått beröm för sina tydliga och utförliga förklaringar. Ordböcker för datorn En dvd som innehåller både den Svenska ordboken och Engelsk ordbok har tagits fram med enastående sökmöjligheter. Det är t.o.m. möjligt att hitta ord, både svenska och engelska, även om man har skrivit in ordet felstavat. Ett inbyggt program ger förslag på rimliga ord med rätt stavning. Exempel: Om du skriver in inaf, frågar programmet om du menar enough. TALSYNTES I denna upplaga ingår talsyntes med de svenska rösterna Erik och Elin samt den brittiska Peter för installation under Windows, Mac och Linux. Även svenska ord läses med korrekt uttal när Erik och Elin är installerade. Tydliga och lättfattliga instruktioner medföljer. Enanvändarlicens finns numera både med och utan tal syntes. I övriga licenser ingår talsyntes. Engelsk ordbok Mjukband ISBN kr Hårdband ISBN kr Övningshäfte 1 (10-pack) ISBN kr Övningshäfte 2 (10-pack) ISBN kr Svenska ordboken Ordbok ISBN kr Cd 1 anv. utan talsyntes ISBN kr Dvd 1 anv. med talsyntes ISBN kr 2 5 anv. ISBN kr Skollicens ISBN kr Företagslicens ISBN enl. offert Kommunlicens ISBN enl. offert 7

10 Engelska Read-serien mot nya höjder Med Read & Take Off har hela Read-serien fått ett lyft. För alla elevkategorier på det nya gymnasiet finns nu ett individanpassat kursmaterial i form av textböcker med till hörande cd-skivor och webbstöd. Vi kan nu erbjuda två olika studievägar, en med praktisk inriktning och en med teoretisk inriktning. IV/ENGELSKA A Read & Catch Up Update är basmaterialet i Read-serien för de elever som behöver repetera högstadiets engelska. ENGELSKA A/STEG 5 För A-kursen finns i dag två alternativa studievägar för ungdomar och vuxna. Read & React Update vänder sig till yrkesprogrammen och de specialutformade programmen och Read & Log On är A-kursmaterialet för de teoretiska programmen. ENGELSKA B/STEG 6 Även för B-kursen finns nu två alternativa studievägar: Read & Proceed och nya Read & Take Off. Read & Proceed bygger vidare på Read & Log On medan Read & Take Off riktar sig till de elever som arbetat med Read & React Update. Även elever på de teoretiska programmen som behöver ett strukturerat läromedel och vill fördjupa sina engelskkunskaper med yrkesinfärgning kan med fördel använda sig av Read & Take Off. CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & Catch Up Update Read & Catch Up Update repeterar metodiskt högstadiets engelska och låter eleverna med en tydlig progression arbeta sig fram mot målet att klara A-kursen. Fyra av de nio kapitlen är nyskrivna i den reviderade upplagan och övningarna har breddats och kompletterats med kommunikativa övningar. Detta material lämpar sig väl för elever med läs- och skrivsvårigheter. INTERAKTIV CD-ROM I varje Read & Catch Up Update ligger en fullmatad cd-rom med bl.a. inspelning av bokens alla texter, hörförståelse, övningar av kapitelorden med kopplingar till Lexins lexikon på webben, grammatik- och ord tränings program, test, studieguider, facit samt uttalsprogrammet Soundcheck. CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & React Update Read & React Up Update består av nio kapitel, varav fyra är helt nyskrivna i den reviderade upplagan. Textbokens två sista kapitel är baserade på Rain Man (Penguin Reader) och Bend It Like Beckham. Uppgifterna i anslutning till romanerna behandlar inte bara textutdragen utan också filmatiseringen av romanerna. INTERAKTIV CD-ROM I varje Read & React Update ligger en fullmatad cd-rom med bl.a. inspelning av bokens alla texter, hörförståelse, övningar av kapitelorden med kopplingar till Lexins lexikon på webb en, grammatik- och ord träningsprogram, test, studieguider, facit samt uttalsprogrammet Soundcheck. CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & Log On Läroboken är uppbyggd kring ett antal engagerande teman. Varje kapitel består av en faktatext med övningar avsedd att studeras intensivt samt två utdrag ur en roman, läs- och höravsnitt, som anknyter till kapitlets tema. INTERAKTIV CD-ROM I varje lärobok finns en fullmatad cd-rom med bl.a. inspelning av bokens alla texter med klickbara kommentarer, ordövningar, grammatik, hörförståelse, kapiteltest, studieguider och facit. Read & Log On bildar tillsammans med English Grammar Check och English Vocabulary Check ett komplett språkpaket för engelska A (steg 5). 8

11 Engelska Nyhet HÅKAN PLITH M.FL. Read & Proceeed Read & Proceed New Interactive Edition är ett välstrukturerat läromedel där fakta, realia och romanutdrag varvas med en mängd olika övningar. Boken består av sju tematiskt ordnade kapitel som vart och ett innehåller en informativ text och ett utdrag ur en roman samt en hörförståelse. Till detta kommer olika typer av övningar, bl.a. referatövningar, ordbildning, fraseologi, idiomatiska uttryck samt länkar till Advanced Grammar Check. Med textboken följer en cd-rom som innehåller alla de komponenter som utgör stommen i vårt språkkoncept. PETER BYSTRÖM M.FL. Read & Take Off Read & Take Off är en allt-i-ett-bok som består av fyra kapitel som bygger på utdrag ur en roman samt en hörförståelse (fiction). Efter vart och ett av dessa kapitel följer ett avsnitt med rubriken English at Work som presenterar och övar olika språkliga situationer (functions) som eleven kan möta i sitt kommande yrkesliv. I kapitel 5 Stories for All Times presenteras ett urval författare och deras verk på ett lättillgängligt sätt. Read & Catch Up Update Textbok med cd-rom ISBN kr Skollicens ISBN kr Audio Pack ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr Romaner med ordlista ISBN kr Ordlista (5-pack) ISBN kr Read & React Update Textbok med cd-rom ISBN kr Skollicens ISBN kr Audio Pack ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr Romaner med ordlista ISBN kr Ordlista (5-pack) ISBN kr Read & Log On Textbok med cd-rom ISBN kr Skollicens ISBN kr Audio Pack ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr Read & Take Off Textbok med cd-rom ISBN kr Skollicens ISBN kr Audio Pack ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr Read & Proceed Textbok med cd-rom ISBN kr Skollicens ISBN kr Audio Pack ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr IV/Eng A Eng A/Steg 5 Eng B/Steg 6 Inriktning Read & Catch Up Update Read & React Update Read & Take Off Praktisk Read & Log On Read & Proceed Teoretisk DEN DIGITALA FÖRLÄNGNINGEN AV DIN BOK 9

12 Engelska En engelska för livet inte bara för skolan Nyhet Read & Take Off är ett nytt lärmedel för kurs B (steg 6) som ger eleverna förutsättningar att kommunicera på engelska i praktiska vardags situationer och i sin framtida yrkesroll. Det kan gälla allt ifrån att sköta internationella mail- och telefonkontakter till att hantera specifika uppgifter som att skriva en plats ansökan med tillhörande CV och klara av en anställningsintervju på engelska. I en globaliserad värld kommer kravet på att behärska engelska i olika yrkesroller att bli än större. Read & Take Off förbereder eleven för de krav som ett framtida yrkesliv ställer. PETER BYSTRÖM M.FL. Read & Take Off Read & Take Off vänder sig till elever på yrkesprogrammen men även till vuxenstuderande och elever på de teoretiska programmen som vill fördjupa sina engelskkunskaper med yrkesinfärgning. Read & Take Off är en allt-i-ett-bok som består av fyra kapitel som bygger på utdrag ur en roman samt en hörförståelse (fiction). Efter vart och ett av dessa kapitel följer ett avsnitt med rubriken English at Work som presenterar och övar olika språkliga situationer (functions) som eleven kan möta i sitt kommande yrkesliv. I kapitel 5 Stories for All Times presenteras ett urval författare och deras verk på ett lättillgängligt sätt. I varje textbok medföljer en fullmatad cd-rom med inspelning av bokens alla texter med klickbara kommentarer, hörförståelse, ord- och grammatikövningar samt kapiteltest. Read & Take Off hjälper eleven att nå målen för Engelska B och förbereder på ett medvetet sätt för det nationella provet. EXERCISES I de övningar som följer på romanutdragen och hörövningen kontrolleras läsförståelsen både genom muntliga och skriftliga övningar. Styckeordlistorna är liksom i Read & React Update placerade före kapiteltexterna. Det nya ordförrådet och grammatiken tränas ytterligare med bokens fullmatade cd-rom. Kapitlets tema tas upp i Webquest där eleven löser olika uppgifter med hjälp av förberedda länkar via cd-romen. FUNCTIONS I English at Work presenteras och övas olika språkliga funktioner under rubrikerna Giving and Receiving Instructions, Making Contact, Complaints Troubleshooting och Job-Hunting. Det kan vara alltifrån att ge och ta emot instruktioner på engelska till att telefonera, stämma möte, ta in på hotell, reklamera eller skriva en jobbansökan. Samtliga kapitel avslutas med en projektuppgift där eleverna med utgångspunkt från sitt eget gymnasie program sammanställer och presenterar olika uppgifter, muntligt och skriftligt. FICTION NOVELS/FILMS De romaner som presenteras är The Butter fly Tattoo, The Outsiders, Holes och The No.1 Ladies Detective Agency. Eleverna väljer sedan att läsa roman/er efter intresse och inriktning. I textboken presenteras romanens handling med efterföljande övningar. Övningar finns också till den film som bygger på romanen. På elevens cd-rom finns också unika klipp ur film en The Butterfly Tattoo. Här kan eleverna jämföra romanutdraget med filmatiseringen. Read & Take Off Textbok med cd-rom ISBN kr Skollicens ISBN kr Audio Pack ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr 10

13 Engelska Distanspaket i engelska Vår väl utprövade språkmetodik har paketerats i tre distanspaket som erbjuder stor flexibilitet i utbildningen. Varje paket har en genomtänkt metodisk gång där man börjar med ett nivåtest. Sedan arbetar man självständigt på lämplig nivå med lärobok, övningshäften i grammatik och ordkunskap, cd-rom och en handbok i konsten att lära sig engelska samt insändningsuppgifter i Word-format allt i en effektiv mix med stöd av en studieguide på cd:n. För distanspaketens olika nivåer och målgrupper se s. 9. LÄRARPÄRM I lärarpärmen som täcker alla tre distans kurserna finns nivåtest, insändnings uppgifter, sluttest, facit och studiekort. Read & Catch Update Distanspaket ISBN kr Read & React Update Distanspaket ISBN kr Read & Proceed Distanspaket ISBN kr För alla tre Lärarmaterial ISBN kr CECILIA AUGUTIS, DAVE DRAPER Engelska hörövningar Hörövningarna bygger till stor del på glosorna i Basic Vocabulary Check, English Vocabulary Check och Advanced Vocabulary Check, vilket ger en unik möjlighet att repetera och befästa kunskaperna från dessa ordkunskapshäften. Inspelningarna presenterar många olika dialekter och engelska från hela den engelsk talande världen. Till varje kapitel finns ett antal kommunikativa uppföljningsövningar. STÖD INFÖR DE NATIONELLA PROVEN Upplägget och instruktionerna påminner om dem som finns i de nationella proven, vilket ger eleverna en bra träning inför dessa prov. Med lärarpärmen följer cd-skivor med de inspelade texterna. De inspelade texterna finns även tillgängliga på elev-cd-skivor som säljs i 5-pack. Listen & Catch Up engelska A/steg 5 samt IV Lärarpärm ISBN kr Cd-audio (5-pack) ISBN kr Listen & React engelska A/steg 5 Lärarpärm ISBN kr Cd-audio (5-pack) ISBN kr Listen & Proceed engelska B/steg 6 Lärarpärm ISBN kr Cd-audio (5-pack) ISBN kr Spännande samarbete Glosor.eu är en gratistjänst som gör det både roligt och enkelt att plugga glosor. Glosor.eu fungerar som en glosbok fast på nätet. Vi har nu inlett ett samarbete med glosor.eu som innebär att dina elever kan öva glosor i våra läromedel och bygga sina egna ordlistor på webben. Genom att gå in på länken här nedanför kommer du till en sida där dina elever kan arbeta med ordkunskap på olika sätt. Så småningom kommer sidan att innehålla flera av Studentlitteraturs läromedel i språk för skolan. Gå in på 11

14 Engelska PETER BYSTRÖM, KJELL WEINIUS Basic Grammar Check Engelsk basgrammatik med diagnos och övningar Basic Grammar Check är avsedd för år 1 i gymnasiets yrkesförberedande program och är en repetition av högstadiets grammatik. I de översättningsövningar som finns i elevboken Read & Catch Up Update finns paragrafhänvisningar till de olika momenten i Basic Grammar Check. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr HÅKAN PLITH Check Your English Grammar Häftet övar den engelska basgrammatiken och är avsett för den grundläggande vuxen under visningen och special under visning i engelska. Häftet inleds med en diagnos som visar var eleverna har sina brist er. Varje kapitel inleds med en grammatik ruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med ett facit och ett sluttest som kopierings underlag. 10-pack ISBN kr HÅKAN PLITH English Grammar Check Enkelt och överskådligt presen teras och övas den grammatik eleven behöver kunna i kurs A/steg 5 Häftet består av diagnos, grammatikregler och övningar. Häftet lämpar sig för gymnasiets studieförberedande program. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr RONNIE TRIUMF, PER SONNANDER Basic Vocabulary Check Repetition och träning av det engelska basordförrådet Basic Vocabulary Check är avsedd för åk 1 i gymnasiets yrkesförberedande program och är ett enklare alternativ till English Vocabu lary Check. I Basic Vocabulary Check kan eleverna repetera och utvidga sitt engelska ordförråd. Facit och sluttest medföljer som kopierings underlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr KJELL WEINIUS, JOHN WHITLAM Advanced Grammar Check Med hjälp av överskådliga regelrutor och en mängd övningar bygg er eleven upp sin egen grammatik för det dagliga arbetet. Advanced Grammar Check tar vid där English Grammar Check slutar och är avsedd för B-kursen/steg 6 i gymnasiets studieförbere dande program. I det medföljande kopierings underlaget finns diagnos, sluttest och facit. Övningshäfte (10-pack) ISBN kr Studieguide ISBN kr HÅKAN PLITH, PETER BYSTRÖM English Vocabulary Check Med hjälp av English Vocabulary Check kan eleverna befästa och utöka sitt aktiva ordförråd. English Vocabulary Check är avsedd för engelska A/steg 5 i gymnasiets studieförberedande program. I häftet övas av de ord som tillhör det centrala ordförrådet för kurs en. Efter varje kapitel kan eleverna testa sig själva. Facit och sluttest medföljer som kopierings underlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr 12

15 Engelska Arabiska Ryska KJELL WEINIUS, JOHN WHITLAM Advanced Vocabulary Check Ett fylligt ordträningsmaterial som också kan fungera som elevens egen ordlista. Advanced Vocabulary Check är avsedd för B-kursen/steg 6 i gymnasiets studieförbere dande program. Häftet, som inleds med en diagnos, omfattar ca 750 ord som är ord nade alfabetiskt. Varje kapitel avslut as med en sida, där orden övas i ett textsammanhang. Till materialet hör sluttest och facit som kopie ringsunderlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr DAVE DRAPER, KJELL WEINIUS Read & Report Read & Report är det sista steget i Read-seriens gymnasiekurs i engelska. Den är avsedd för den litterära delen av C-kursen/steg 7. Varje kapitel inleds med en för fattar bio grafi med efterföljande uppgifter och ett utdrag ur den roman som behandlas. Elevbok ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr EVA LJUNGREN Engelska ämne för ämne Från steg 5 Behändig och praktisk basvokabulär för alla som läser engelska på gymnasienivå eller använder språket i vardagslivet. Över viktiga glosor samlade under trettio huvudrubriker, t.ex. affärer, djur, familj, geografi, hus och hem, kläder, högtider, ordspråk och talesätt, politik och mycket annat. Uppställningen är alfa betisk, med en svensk och en engelsk spalt. Tänkt att an vändas vid uppsatsskrivning och munt lig redovisning samt vid glosrepetition. ISBN kr PETER BYSTRÖM, KJELL WEINIUS UNDER MEDVERKAN AV ZAKARIA LEMMOUH Basic Grammar Check for Speakers of Arabic Engelsk basgrammatik för elever med arabiska som modersmål Det välkända grammatikhäftet Basic Grammar Check, som är avsett för gymnasiets A-kurs och som en repetition av högstadiets grammatik, kommer nu i en arabiskspråkig version. Detta innebär att alla de svenska partierna i häftet har översatts till arabiska och i vissa fall modifierats. Denna satsning gör vi i den fasta förvissningen om att modersmålet spelar en stor roll vid inlärningen av ett främmande språk. Eftersom den arabisk talande delen av alla elever med invandrarbakgrund är den klart dominerande gruppen inom utbildningsväsendet, har vi valt att först satsa på detta språk. Basic Grammar Check for Speakers of Arabic övar den engelska basgrammatiken och inleds med en diagnos som visar var eleverna har sina brister. Varje kapitel inleds med en grammatikruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med sluttest och facit som kopieringsunderlag. 10-pack ISBN kr Ryska ANN-CHARLOTTE GUTSJÖ, ANDREJ VLADIMIROVICH IPATOV Rysk basgram ma tik med övningar För de första årens studier i ryska I häftet övas grammatiska moment för de första årens studier i ryska. Varje avsnitt inleds med en grammatik ruta, som förklarar reglerna. Därefter följer uppgifter, som visar om eleven förstått de grammatiska reglerna. Ett separat facit finns. I häftet tränas eleverna att översätta både från svenska till ryska och tvärtom. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med ett sluttest och facit som kopieringsunderlag. 10-pack ISBN kr 13

16 Engelska Förstärk ordförrådet på flera sätt Nyhet PETER WATCYN-JONES Get Into Crosswords Korsorden bygger på bl.a. följande områden: Get Into Crosswords 1 Parts of the body Find the verbs Which country is it? Opposites: adjectives Fruit and vegetables What s the job? Opposites: verbs School words Clothes The family Describing people Animals Get Into Crosswords 2 Everyday objects One word only Jokes In the kitchen Moods and feelings 6-letter words Happy School Days Transport words Change the words Crime words Phrasal verbs House and home Get Into Crosswords 1 och 2 ger tillsammans mångsidig och stimulerande repetition av ca viktiga engelska ord (ca 500 per häfte). Häftena utgör ett roligt sätt att stärka det engelska grundordförrådet. Varje korsord har ett tema och ledtrådarna placerar orden i olika sammanhang på ett varierat sätt. I resp. häfte ingår facit och en alfabetisk ordlista. Get Into Crosswords förstärker ordinlärningen för alla elever och kompletterar de vanligaste läromedlen (Se bl.a. ordlistan på vår hemsida) Get Into Crosswords 1 (elevhäfte i 10-pack) ISBN kr Get Into Crosswords 2 (elevhäfte i 10-pack) ISBN kr Repeterar, testar, kompletterar Nyhet PETER WATCYN-JONES Vocabulary Passport Under gymnasiekursen bygger eleven sitt nya engelska ordförråd, med hjälp från flera olika källor. Men oavsett vilka läromedel som används uppstår behovet av ett repetera och tillämpa de nya orden, att testa sina framsteg samt att komplettera. Bland missarna finns ofta ord som är ganska vanliga men som inte är genomskinliga eller lätta att komma ihåg. Peter Watcyn-Jones har här skapat ett praktiskt elevmaterial som tränar och testar ca 400 ord som eleven med ambitioner bör kunna, från annual, burglary och determined, via insults och obstacles till view, voluntary och youth hostel. Även vanliga idiom tas upp, såsom blow your top, stretch your legs och under the weather. Häftet har tre avdelningar och efter varje finns ett Passport Control, därelevenkantestasigsjälv sig själv. Längstbakfinnsen alfabetisk engelsk-svensk ordlista. Till läraren finns kopieringsunderlaget Vocabulary Passport Tests and Games, med diagnos, fristående test efter varje avdelning samt 10 vocabulary games, där orden testas och tillämpas under lättsamma former. Vocabulary Passport (10-pack) ISBN kr Vocabulary Passport Test and Games (kopieringsunderlag) ISBN kr 14

17 Språktidningar Mary Glasgow språktidningar tar upp det som in tres serar eleverna just nu och erbjuder läsning på rätt språklig nivå. Du väljer tid ning och prenumererar ett läsår i taget. Under läsåret kommer då sex nummer av tidningen (3 nummer/ termin). Tidningarna är rykande aktuella och tar upp bl.a. film, musik, idoler, böcker och sport. Eleverna kan läsa om ungdomar i olika länder och om länders traditioner. Till varje nummer av tidningen finns en 4-sidig lärarhandledning. Ett aktivitetshäfte till eleverna medföljer varje nummer. engelska tyska franska spanska CROWN steg 3 TEAM steg 4 CLUB steg 4 5 DAS RAD steg 1 SCHUSS steg 2 ALLONS-Y! steg 1 BONJOUR steg 2 ÇA VA? steg 3 CHEZ NOUS steg 4 QUE-TAL? steg 1 AHORA steg 2 EL SOL steg 3 SKICKA, MAILA ELLER RING IN DIN BESTÄLLNING Telefon: Fax: E-post: 15

18 Tyska Welt-serien äkta språklig input Meine Welt neu och Unsere Welt neu är en mycket uppskattad läromedelsserie för steg 3 och 4 som erbjuder autenticitet och äkta språklig input på rätt färdighetsnivå och med genom tänkt struktur. Läromedelspaketen med sina olika delkomponenter ger stora möjligheter till individualisering och självstudier. Böckerna innehåller en stor mängd texter, bland vilka elever och lärare fritt kan välja. Till text erna finns en rad övningar av kommunikativ karaktär. Den slagkraftiga layouten med många bilder, kartor och diagram inbjuder till språkträning av olika slag. MEDFÖLJANDE CD-ROM På cd-romskivorna har eleverna tillgång till ljudinspelningar av de aktiva texterna. Samtidigt som de lyssnar kan de följa med i texten på datorn. Texternas glosor kan också övas i ett speciellt glosträningsprogram. På cd-romskivorna finns även ett grammatikprogram. MEDFÖLJANDE GRAMMATIKHÄFTE Grammatikhäftena till Meine Welt neu och Unsere Welt neu, omfattar den grammatik som behandlas under steg 3 respektive steg 4. HÖRÖVNINGAR MED SPONTANTAL I varje kapitel i Meine Welt neu och Unsere Welt neu finns det hörtexter där tyska ungdomar talar fritt, spontant och i naturligt tempo ohne vorliegenden Text. HORST STURMHOEFEL Meine Welt neu Steg 3 Meine Welt neu för steg 3 bygger delvis på mötet med den 18-åriga gymnasieeleven Sandra Hemmerich från Maintal strax utanför Frankfurt a. M. För utom Sandra har hennes familj och hennes många kompisar bidragit med inter vjuer, berättelser och synpunkter. Eleverna får mycket att jämföra och diskutera och det ges många inblickar i det tyska samhället och dess kulturtraditioner. Boken innehåller naturligtvis även andra texter dialoger, enklare sakprosa, realia, tidningsklipp, annonser och diagram som belyser bokens olika kapitel och ger bakgrundsinformation och fördjupning. HORST STURMHOEFEL Unsere Welt neu Steg 4 Unsere Welt neu utgör fortsättning på Meine Welt neu men kan också användas helt fristående under steg 4. I Unsere Welt neu vidgas vyerna till en mera internationell nivå. Sandra förekommer fortfarande i några kapitel bl.a. i det sista kapitlet där vi får möta henne på universitetet i Hamburg. Eleverna får också t.ex. besöka Indien samt följa med till Namibia, där det talas tyska både på gatorna och i affärerna. LÄRARMATERIALEN Lärarmaterialen till Meine Welt neu och Unsere Welt neu innehåller bl.a. ordkunskaps- och grammatikdiagnoser, facit till textböckernas och grammatikhäftenas övningar, en minigrammatik för fri kopiering samt utskrifter av hörtexterna. Meine Welt neu Elevpaket ISBN kr Cd-audio ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr Grammatik-Trainer 1 (10-pack) ISBN kr Skollicens ISBN kr Unsere Welt neu Elevpaket ISBN kr Cd-audio ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr Grammatik-Trainer 2 (10-pack) ISBN kr Skollicens ISBN kr 16

19 Tyska HILTRUD BAIER Warum tust du mir das an? Antologi och lärarmaterial Steg 3 5 Utslag av mobbning och våld är tendenser som skolan vill bekämpa. Hiltrud Baier, känd före läsare om tysk barn- och ungdomslitteratur, har sammanställt ett material i detta ämne: Warum tust du mir das an? Materialet utgörs av en antologi med ett mindre antal dikter samt sju utdrag ur prosatexter, hämtade från tyska ungdomsböcker. Till anto login finns ett separat övnings material som riktar sig till såväl läraren som till eleverna. Läraren får här bakgrundsfakta till resp. text med biografiska uppgifter om textförfattaren, ett kortare innehålls sammandrag och klarläggande av text ens budskap samt förslag på andra böcker, filmer m.m. med samma tema. Som kopierings underlag till eleverna finns detaljerade förslag på övningar till varje text, övningar som kan göras dels som hem arbete och dels i skolan. En utförlig tysk-svensk gloss ar till varje text ingår också. Flera av romanerna som textutdragen är hämtade från finns att beställa hos Studentlitteratur. Antologi ISBN kr Lärarmaterial ISBN kr KJELL WEINIUS Deutscher Grammatiktest 1 Deutscher Grammatiktest 1 är avsedd för fortsättningsundervisningen i tyska på gymnasie nivå (steg 3). Häftet inleds med en diag nos som visar vilka grammatiska moment som eleven inte behärskar och måste öva mera på. I 23 olika moment presenteras sedan elementär tysk grammatik på ett för eleverna lättfattligt sätt. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. Säljs endast i 10-pack. JAN RENSTRÖM Deutscher Grammatiktest 2 Deutscher Grammatiktest 2 omfattar 26 olika moment och är avsedd för fortsätt nings under visningen i tyska på gymnasie nivå (steg 4). Här övas bl.a. Junge-gruppen, substantiverade adjektiv, villkorssatser och avledda verb. Varje moment avslutas som regel med en översättningsuppgift. Till materialet hör sluttest och facit som kopie ringsunderlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr CHRISTER AMNÉUS Vokabeltest Deutsch Vokabeltest Deutsch är avsedd för gymnasiets steg 3. I häftet övas av de ord som tillhör det centrala ordförrådet. Efter varje kapitel kan eleverna testa sig själva i separata övnings avsnitt. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. Säljs endast i 10-pack. 10-pack ISBN kr Jung in Europa Jung in Europa är ett dokumentärmaterial om sex unga männ iskor som bor i olika tysk talande områden i Europa. Filmen kan användas helt oberoende av vilket läromedel man använder. De sex avsnitten, som är knappt 10 mi nut er långa, finns med eller utan tysk text. I ett av filmens avsnitt återfinns dock Sandra från läromedlen Meine Welt neu och Unsere Welt neu. Jung in Europa inkl. lärarhäfte VHS ISBN kr Dvd ISBN kr 10-pack ISBN kr 17

20 Spanska Frigör tid för kommunikation I Fiestas medföljande cd-rom klickar eleverna fram glosor och grammatikkommentarer medan de lyssnar på kapiteltexten. Glosor, hörövningar och uttal tränas också här. ULLA BRITTA PERSSON, EVA LINDFORS, KERSTIN ÄRLEMALM Fiesta 1 och 2 Steg 1 och 2 Fiesta består av en lärobok med engage rande kapiteltexter, stödjande text förklaringar och övningar bland mycket annat. Effektivisera och individualisera inlär ningen tack vare ljud och interaktiva övningar på den medföljande cd:n. I elevhäftet fyller eleverna i kapitelglosor och grammatik. Lärarhandledningen är en veritabel skattkista. Fiesta 1 vänder sig till nybörjare i spanska på gymnasium, komvux, folkhögskola, studieförbund eller motsvarande. Fiesta 2 vänder sig till dem som läst lite grann. För steg 2 eller motsvarande. Fiesta speglar genuint och aktuellt vardagsliv och kultur. LÄROBOKEN Läroboken innehåller tio kapitel, minigrammatik med uttalslära, översätt ning av kapiteltexterna, kapitelglosor, ordlista samt cd-rom. Enkel struktur och konsekvent upplägg på alla kapitel förenklar arbetet. Kapiteltexterna Progressionen syftar till att eleven snabbt ska klara sig i ett spansktalande land samtidigt som man får mycket hjälp på traven med exempelvis grammatikförklaringarna i varje kapitel (se Entiendes?). Texterna är elevnära och skrivna på ett aktuellt språk. Några latinamerikanska ord dyker upp i Fiesta 2. Extratexter finns i lärarhandledningen. Ordlistor Kapitelordlistorna med plats för glos träning finns i elevhäftet. I slutet av läro boken finns förutom kapitelordlistor även svensk-spansk och spansk-svensk ordlista. Pronuncia! I Pronuncia!-rutan tränas spanskt uttal i varje kapitel. Övas interaktivt och med ljud på cd-rom. Entiendes? Till varje kapitel finns förklaringar av grammatik, ord och uttryck i texterna. På cd-romen klickar man fram dessa medan man läser kapiteltexten. Practica! De många varierande övningarna i läro boken består bl.a. av läsförståelsetexter, minidialo ger, hörövningar, vad säger du?, grammatiska uppgifter, över sättnings meningar, m.m. Facit finns i lärarhand ledningen och på cd-rom. Recuerda! En checklista på vad man lärt sig finns i slutet av varje kapitel. Curiosos? Realia på svenska om exempelvis Allende, Almodóvar och Alhambra. Med autentiska dokument. Minigrammatiken Det spanska alfabetet och en liten lathund med spanskt uttal inleder minigrammatiken. Översättning av kapiteltexterna Översättning av samtliga kapiteltexter finns i slutet av elevboken. 18

Gymnasium Vuxenutbildning

Gymnasium Vuxenutbildning 2009 Gymnasium Vuxenutbildning Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka. Genom att vårda och utveckla denna relation har vi blivit

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning Nytt för din undervisning 2011 Lust för det nya Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget cirkulationsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

Gymnasium Vuxenutbildning

Gymnasium Vuxenutbildning 2008 Gymnasium Vuxenutbildning Tillsammans lägger vi grunden för ett livslångt lärande Närheten till både författare och läsare är Studentlitteraturs främsta kännetecken och styrka. Så har det alltid varit.

Läs mer

Grundskola år 4 9. Datorspelet som hjälper dina elever med engelskan. Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok

Grundskola år 4 9. Datorspelet som hjälper dina elever med engelskan. Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok 2010 Grundskola år 4 9 Datorspelet som hjälper dina elever med engelskan I Magic! 5 integreras spelbaserad inlärning med textboken Upplevelsebaserad inlärning Nya Svenskan aktiverar fler sinnen Missa inte

Läs mer

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare Svenska för invandrare Gy&Vux 2014 400724_SFI_2014.indd 1 nde lära t a Lyck! i SFI 2014-02-25 13:17 SFI-boken Modernt, äkta och vuxet. Och med språket i fokus. SFI-boken bygger på autentiska intervjuer

Läs mer

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar.

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. 2012 Läromedel för Gy &Vux Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vi gör läromedel vi själva

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

2013 Läromedel för. Gy&Vux

2013 Läromedel för. Gy&Vux 2013 Läromedel för Gy&Vux Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

Grundskola år F 9. Nytt för din undervisning 2011. Mer att upptäcka

Grundskola år F 9. Nytt för din undervisning 2011. Mer att upptäcka Grundskola år F 9 Nytt för din undervisning 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget cirkulationsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Österlengymnasiet 2009-08-14

Österlengymnasiet 2009-08-14 Österlengymnasiet 2009-08-14 Pedagogik vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lyckad dyslexipedagogik kräver Yrkesskicklighet Attityd Tid Undervisning Som om det finns en elev med dyslexi Kommunikation

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande Svenska på datorn - ett lustfyllt lärande Innehåll Program Innehåll Sida Alfakungen... Alfabetisk ordning... 1 Bygget... Synonymer, motsatsord, sammansatta ord 2 Casino... Ordbildning, ordspråk... 3 Mysteriet...

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

2013 6Lär ome9 del för

2013 6Lär ome9 del för 2013 Läromedel för 6 9 Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. Access och webbläsarkrav B. Funktioner i programmet C. Kontrollpanelen: 1. Huvudinställningar 2. Avancerade inställningar D. Om produkten: en kort översikt

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

H14V15 Terminsplanering Vt-15

H14V15 Terminsplanering Vt-15 H14V15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

Läromedel & Utbildning

Läromedel & Utbildning Läromedel & Utbildning Best nr. 201301 Pris: 450:- exkl. moms NYHET Ett paket med 10 korta läseböcker i A5 format med symbolstöd (Widgitsymboler) för att underlätta läsförståelsen. Böckerna handlar om

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kursoch facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609 Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE WHAT S? GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE BONNIERS TEACHER S GUIDE 7 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX ÄMNE DATA Information och kommunikation 1 ENTREPRENÖRSKAP Entreprenörskap Företagare/Entreprenör Jag!? Nej! Eller?

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger Handledning för pedagoger Vad erbjuder webbsidan? Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Seniorernas veckobrev V.11

Seniorernas veckobrev V.11 Hej alla föräldrar och elever i seniorlaget! Under veckan har eleverna arbetat flitigt med att slutföra sina inlämningsuppgifter i NO/teknik som skulle vara inlämnade idag, fredagen den 18 mars. I och

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING FÖRSVARSHÖGSKOLAN SPRÅKUTBILDNING VID STABSUTBILDNINGEN (SU 15-16) 2015-06-28 Fastställs: Håkan Jönsson Programchef SU Samråd Annette Nolan C Språksektion MVI/KVA 2015-07-03 Sida 2 (4) 1 Allmänt Syftet

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng English, 1-30 credits, 30 credits Kurskod: LEAA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Vt 2013. Reviderad 2011-06-22 Version: 5 Utbildningsnivå:

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2014/2015 Kommunens särskilda utbildningar för vuxna är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

DIGITALA LÄROMEDEL. - Årskurs 7-9 MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SO-ÄMNEN

DIGITALA LÄROMEDEL. - Årskurs 7-9 MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SO-ÄMNEN DIGITALA LÄROMEDEL - Årskurs 7-9 MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SO-ÄMNEN 1 SO-LÄROMEDEL Man klarar sig inte utan läromedel i SO. Det är svårt att hitta bra artiklar på Internet om buddhismen eller om

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Särskild utbildning för vuxna Utbildning på vuxnas villkor 2012 SÄRVUX Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /SÄRVUX Katalog 2012 Välkommen till Vuxenutbildningen i Strängnäs! Vårt mål är att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

År 7 - Tema Kommunikation

År 7 - Tema Kommunikation År 7 - Tema Kommunikation Mål i svenska år 7 Mål att läsa minst en valfri bok att skriva klart påbörjad berättelse med deckarens berättarteknik att skriva en argumenterande text att lära dig vissa grammatiska

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer