V15H15 Terminsplanering Vt-15

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V15H15 Terminsplanering Vt-15"

Transkript

1 V15H15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter - Olika texter - Olika grammatiska moment - Olika grupparbeten Lärare: Cécile Tartar Jönsson Mail: Hemsida: Telefon: - arbete: mobil: (Skicka gärna ett sms om jag inte svarar. Glöm inte att skriva ditt namn!) OBS! INGA sjukanmälningar till min mobil!! Sjukanmälningar till: Böcker: Du måste köpa böckerna Språkgrunden av Lena Thunberg (Studentlitteratur) ISBN: och Nya mål 3 Övningsbok (Natur och Kultur) ISBN Läxa och inlämningsuppgift: en läxa är en kort uppgift som antingen rättas i klassen eller lämnas in. Inlämningsuppgifter är större arbeten. Tänk på att börja i god tid! Vilken uppgift du ska göra och när den ska lämnas in står på planeringen framför datum då den ska lämnas in. Alla inlämningsuppgifter räknas in i betyget, så om du glömmer en enda uppgift, riskerar du att inte få betyg i slutet av terminen. Allt som du lämnar in rättar jag och lämnar tillbaka till dig. Tänk på att ibland kommer du att behöva rätta en uppgift flera gånger. Allt som du skriver kommer att användas sedan som bedömningsunderlag. Alla uppgifter måste lämnas i tid!! Prov: Om du inte kan komma till ett prov, måste du RINGA mig senast samma dag som provet, även om du är sjukskriven, för att boka en ny tid för provet som ska göras inom en vecka. Provet ska göras senast nästkommande torsdag kl.16:00-18:00. Inga andra tider ges till prov. Om du inte kontaktar mig senast samma dag som provet, får du inga fler provtillfällen på den delen av kursen och därefter kommer det att saknas underlag för betyg, dvs. att du inte kan få något slutbetyg. Hemsida: Till kursen har jag skapat en hemsida, där du hittar all information om det vi gör under kursen. Adressen är: (Tänk på att skriva rätt adress annars fungerar det inte.) Till boken Språkgrunden finns det interaktiva övningar att göra på Internet. Du hittar en kod i din bok. 1

2 Hur inlämningsuppgifterna ska se ut: När du lämnar något skriftligt till mig vill jag helst ha det datorskrivet: - Teckenstorlek: punkter - Radavstånd: 1,5 radavstånd - Teckensnitt: Times New Roman Om du lämnar något handskrivet: - Det måste vara väldigt tydligt skrivet! Jag måste kunna läsa din handstil! - Skriv på varannan rad!! Till allt du skriver, glöm inte att skriva: - Ditt namn! - Datum! Om du skriver i datorn och inte har möjlighet att skriva ut själv, kan du också maila dina arbeten till mig på: Jag rättar inga uppgifter som inte ser ut som beskrivet ovan! (Tänk på att göra det rätt från början, annars får du göra om det!) Frånvaro Behöver du vara frånvarande, måste du meddela det till expeditionen på /33 Har du varit frånvarande, måste du ta kontakt med mig för att få papperna som jag har delat ut under lektionen, dessa kan du även hämta på hemsidan ( Du är ansvarig för att ha allt ditt material med dig under lektionstiden. Glöm ej papper och penna! Du måste själv ta ansvar för dina studier! Alla lektioner är obligatoriska och viktiga!! Behöver du besöka läkare, tandläkare boka då en annan tid än dem vi har lektioner! Längre frånvaro: Om du är sjuk mer än 2 dagar, måste du meddela det till mig, så att du inte får ogiltig frånvaro, som sedan rapporteras till CSN. All frånvaro rapporteras till CSN. Vid ogiltig frånvaro kan du bli återbetalningsskyldig. Om du är borta från skolan i 4 veckor utan att höra av dig, blir du borttagen från skolans register, och förlorar din plats på skolan. Kom till lektionen i tid! Att komma sent stör dem som har kommit i tid. Visa hänsyn! 2

3 I planeringen står det vilka läxor du ska göra och till vilket datum de ska vara gjorda. Läxorna ser ut på det viset: Läxa Läs texten hemma! Det vi gör under lektionstiden ser ut på det viset: Språkgrunden: Här arbetar vi i klassrummet med boken som heter Språkgrunden. Övningsboken: Här arbetar vi i klassrummet med boken som heter Nya Mål 3 Övningsbok Stencil: Här delar jag ut en stencil. Om vi inte hinner rätta färdigt stencilen, fortsätter vi med den vid nästa lektionstillfälle. Alla stenciler kommer att delas ut två dagar före lektionen då de ska användas (vissa stenciler har jag inte i digital form, och kommer endast att delas ut på papper). Det är bra om du förbereder dig genom att läsa stencilerna hemma. Övningarna på stencilerna görs dock i klassrummet, om inget annat anges på planeringen. Läs texterna och gör övningar hemma, så du alltid är förberedd inför lektionerna. På It s learning kommer jag att lägga upp material och övningar, som du ibland måste titta på eller göra FÖRE lektionerna, i sådana fall kommer jag att meddela några dagar i förväg, så att du har tid på dig att göra övningen eller titta på materialet. Planeringen kan eventuellt ändras, var vänlig att alltid ha dina böcker och utdelade stenciler med dig. Under grammatiklektionerna använder vi boken Nya Mål 3 Övningsbok, därför måste du ha boken med dig vid varje lektionstillfälle. Jag kommer också att dela ut olika stenciler. Det är bra om du skaffar en pärm. 3

4 vecka Planering GLÖM EJ: Vid korta lektioner lägga till: Svåra verb / Uttalsträning / Stavning / Dagbok 3 må 12/1 Introduktion Presentation, planering, bokrecension, betygskriterier, dagbok, presentation av hemsidan, It's learning, NE, Lexin, källhänvisning. Glöm inte att köpa dina böcker!! ti 13/1 Studieteknik + Presentation av Språkgrunden och Övningsboken Läxa: Titta på videoklippen om Studieteknik på It s learning. Vi kommer att diskutera innehållet i videoklippen på lektionen! on 14/1 Datorsal Datorkonton, Word, It's learning, Brev om mig fre 16/1 Stencil: Den lilla flickan med svavelstickorna 4 må 19/1 Enskilda samtal Språkgrunden (s.8-24) Läxa: Övningsboken: Ord (s.8); Svåra verb (s.20-21) ti 20/1 Romanutdrag Läs texterna hemma! Stencil: Dumpad; En man som heter Ove; Alkemisten; Eldens hemlighet on 21/1 Datorsal Datorsal Att skriva med egna ord, Skiljetecken fre 23/1 Grammatik Ordklasser Övningsboken: Substantivets pluraländelser (s.13-14), Best. och obest. f (s.15-16) Läxa: Skriv en presentation av dig själv: berätta om din bakgrund, vem du är, var du kommer ifrån, vilken utbildning du har, vilka yrkeserfarenheter du har, vad du vill uppnå med kursen, vad du har för fritidsintresse 5 må 26/1 Språkgrunden: Verkligheten och boken (s.26-34) Läs texterna hemma! Uttal (s.40-41) ti 27/1 Grammatik Satsanalys, Ordföljd i huvudsats Övningsboken: Ordföljd i huvudsatser (s.10-12) Språkgrunden: Ordföljd (s.61-63) on 28/1 Datorsal Att skriva med egna ord, Källkritik fre 30/1 Grammatik Satsanalys, Ordföljd i bisats Övningsboken: Ordföljd i bisats (s.26-27) Språkgrunden: Ordföljd i bisats (s.81-83) Arlövs bibliotek: kl.13:30-14:30 Bokpresentationer OBS! Bara en timme! Lektion i klassrummet efteråt. 4

5 6 må 2/2 Att skriva Styckeindelning och sammanhang Språkgrunden: Skrivkurs (s.42-47) Läxa: Bokrecension del I (max ½ sida) Välj en roman som du ska läsa denna termin. Romanen ska vara på svenska (helst av en svensk författare och INTE på lätt svenska!) minst 100 sidor! Skriv ner på ett papper vad romanen heter och vem som är författaren. Skriv också en motivering till varför du har valt den här romanen. ti 3/2 Film på Arlövs bibliotek kl.14-15:45 (OBS! Vi samlas kl.13:45 på biblioteket!) on 4/2 Datorsal Fördjupningsarbete: Genomgång, Layout, Källhänvisning fre 6/2 PROV Hörförståelse (Lektion som vanligt efter provet) Språkgrunden: Det finns inga gränser (s.49-60) Läs texterna och gör uppgifterna hemma! 7 må 9/2 Att beskriva; Grammatik - Adjektiv och substantiv Språkgrunden: Skrivkurs - En beskrivning (s.65) Övningsboken: Böjning av adj. och subst. (s.28-30) ti 10/2 Språkgrunden: Resan till Sverige (s.70-77) Läs texterna hemma on 11/2 Datorsal Fortsätt arbeta med fördjupningsarbete fre 13/2 Grammatik - Tempus Övningsboken: Tempus (s.42-44) Språkgrunden: Verbformer (s.36-39) /2 Självstudiedagar Läxa: Läs vidare i din roman och arbeta med ditt fördjupningsarbete 9 må 23/2 Att skriva Läxa: Bokrecension del II (max 1 sida!) Börja läsa din roman och läs minst 20 sidor, innan du svarar på följande (skriv max 1 sida): - Vem är författaren? (Berätta kort, max 10 rader kopiera INTE från Internet) - Beskriv huvudpersonen i boken utifrån det du har läst. (Berätta kort, max ½ sida.) a. Är det en kvinna eller en man? b. Hur ser han/hon ut? c. Hur agerar han/hon? d. Vad tycker du om hans/hennes personlighet? ti 24/2 Att skriva repetition on 25/2 Datorsal Fortsätt arbeta med fördjupningsarbete fre 27/2 PROV Skrivuppgift 5

6 10 må 2/3 Romanutdrag Stencil: Utdrag ur Resan som började med ett slut; Ur Ett nytt land utanför mitt fönster Övningsboken: Öva allt (s.39) ti 3/3 Ordbildning Språkgrunden: (s.78-79); Uttal (s.64) Övningsboken: Svåra verb (s.36-37, 49-50) on 4/3 Datorsal Fortsätt arbeta med fördjupningsarbete fre 6/3 Några svenska författare 11 må 9/3 Ordbildning; Diskussioner; diktanalys Språkgrunden: Dikter (s.66, 89) Övningsboken: Ordbildning (s.51, 67) ti 10/3 3 ej planerat: göra det som ej hunnits med on 11/3 Datorsal Fortsätt arbeta med fördjupningsarbete fre 13/3 ej planerat: göra det som ej hunnits med 12 må 16/3 Språkgrunden: Ingen dans på rosor (92-99) ti 17/3 PROV Läsförståelse on 18/3 Datorsal Fortsätt arbeta med fördjupningsarbete fre 20/3 Grammatik - S-passiv Övningsboken: S-passiv (s.46-47) 13 må 23/3 Grammatik - perfekt particip och presens particip Ta med Övningsboken! ti 24/3 Grammatik - Passiv med bli + perfekt particip Ta med Övningsboken! on 25/3 Datorsal Fortsätt arbeta med fördjupningsarbete; Enskilda samtal fre 27/3 Om Påsk och häxor Övningsboken: Ordbildning (s.38) /3 1-2/4 Självstudiedagar Läxa meddelas senare. 15 må 6/4 Helgdag Annandag påsk ti 7/4 Presentationsteknik on 8/4 Datorsal Fördjupningsarbete: Sista inlämningsdag! fre 10/4 Muntliga presentationer av artister Läxa: Presentera muntligt en sångare eller sångerska som du tycker om (max 5 minuter) Berätta kort om hans/hennes liv, spela upp 30 sekunder av en låt från den här artisten. 6

7 16 må 13/4 Grammatik - Prepositioner Övningsboken: Tidsprepositioner (s.16-19, 63-64), Rumsprepositioner (s.33-36) ti 14/4 Grammatik - Prepositioner Övningsboken: Prepositioner vid känslor (s.47-49), Prepositioner vid kroppsdelar (s.64-65) on 15/4 Datorsal Fördjupningsarbete: rättning och förberedelse till muntlig redovisning fre 17/4 Att berätta Olika typer av texter Språkgrunden: (s ) 17 må 20/4 Att berätta Olika typer av texter Språkgrunden: (s ) ti 21/4 Att berätta Olika typer av texter Språkgrunden: Faktatext (s ) on 22/4 Datorsal Fördjupningsarbete: rättning och förberedelse till muntlig redovisning fre 24/4 Att berätta Läsförståelse /4 PROV - Fördjupningsarbete: Muntlig redovisning (Klassen delas i två grupper vid behov) on 29/4 Datorsal Repetition - Öva allt (Ta med Övningsboken till datorsalen!) fre 1/5 Helgdag Första maj 19 må 4/5 Att söka jobb Språkgrunden: Skrivkurs (s.85-88) ti 5/5 Att söka jobb Stencil: Lediga platser on 6/5 Datorsal Att skriva CV och personligt brev (Ta med Språkgrunden till datorsalen!) fre 8/5 PROV - Bokrecension del III (Skrivs i klassrummet på lektionstid!) 20 må 11/5 PROV - Bokrecension del IV Muntlig redovisning av boken (max 10 minuter) se stencil: Muntlig recension av en bok ti 12/5 Att skriva repetition on 13/5 Datorsal Att skriva CV och personligt brev (Ta med Språkgrunden till datorsalen!) fre 15/5 Självstudiedag Läxa meddelas senare. 21 må 18/5 Att skriva repetition ti 19/5 PROV Skrivuppgift 7

8 on 20/5 Datorsal ej planerat: göra det som ej hunnits med fre 22/5 Språkgrunden: (s ) 22 må 25/5 Språkgrunden: (s ) ti 26/5 ej planerat: göra det som ej hunnits med on 27/5 Datorsal ej planerat: göra det som ej hunnits med fre 29/5 PROV Läsförståelse 23 må 1/6 ej planerat: göra det som ej hunnits med ti 2/6 PROV Hörförståelse (Lektion som vanligt efter provet) on 3/6 Datorsal Grammatikrepetition; Enskilda samtal fre 5/6 Grammatikrepetition 24 må 8/6 Grammatikrepetition ti 9/6 PROV Grammatik on 10/6 Datorsal Utvärdering fre 12/6 Avslutningsfest Alla läxor och inlämningsuppgifter räknas in i betyget!! 8

V13H13 Terminsplanering Vt-13

V13H13 Terminsplanering Vt-13 V13H13 Terminsplanering Vt-13 Terminstid: 10 januari 12 juni Självstudiedagar: 18-22/2, 25-28/3, 10/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; - Olika skrivuppgifter - Olika

Läs mer

H13V14 Terminsplanering Ht-13

H13V14 Terminsplanering Ht-13 H13V14 Terminsplanering Ht-13 Terminstid: 15 augusti 18 december Självstudiedagar: 12-13/9, 28/10-1/11 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; - Olika skrivuppgifter - Olika

Läs mer

H12V13 Terminsplanering Ht-12

H12V13 Terminsplanering Ht-12 H12V13 Terminsplanering Ht-12 Terminstid: 16 augusti 19 december Självstudiedagar: 29/10-2/11, 3/10 em. Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden, Nya mål 3 Övningsbok - Olika skrivuppgifter

Läs mer

H11V12 Terminsplanering Vt-11

H11V12 Terminsplanering Vt-11 H11V12 Terminsplanering Vt-11 Terminstid: 17/8-21/12 Självstudiedagar: 7/9, 19/10, 31/10-4/11 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter

Läs mer

V16H16 Terminsplanering Vt-16

V16H16 Terminsplanering Vt-16 V16H16 Terminsplanering Vt-16 Terminstid: 11 januari 10 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 12 och 6/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; - Olika skrivuppgifter - Olika

Läs mer

V14H14 Terminsplanering Ht-14

V14H14 Terminsplanering Ht-14 V14H14 Terminsplanering Ht-14 Terminstid: 18 augusti 19 december Självstudiedagar: 27-29/10 (OBS! Extra undervisning 30-31/10!) Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan,

Läs mer

H14V15 Terminsplanering Vt-15

H14V15 Terminsplanering Vt-15 H14V15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

V11H11 Terminsplanering Vt-11

V11H11 Terminsplanering Vt-11 V11H11 Terminsplanering Vt-11 Terminstid: 12/1-14/6 Självstudiedagar: 21-25/2, 18-21/4, 3/6 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter

Läs mer

H12V13 Terminsplanering Vt-13

H12V13 Terminsplanering Vt-13 H12V13 Terminsplanering Vt-13 Terminstid: 10 januari 12 juni Självstudiedagar: 18-22/2, 25-28/3, 10/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

V11H11 Terminsplanering Ht-11

V11H11 Terminsplanering Ht-11 Terminsplanering Ht-11 Terminstid: 17/8-21/12 Självstudiedagar: 7/9, 19/10, 31/10-4/11 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse D - Olika skrivuppgifter

Läs mer

V12H12 Terminsplanering Ht-12

V12H12 Terminsplanering Ht-12 V12H12 Terminsplanering Ht-12 Terminstid: 16 augusti 19 december Självstudiedagar: 29/10-2/11, 3/10 em. Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse D

Läs mer

H10V11 Terminsplanering Vt-11

H10V11 Terminsplanering Vt-11 H10V11 Terminsplanering Vt-11 Terminstid: 12/1-14/6 Självstudiedagar: 21-25/2, 18-21/4, 3/6 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse D - Olika skrivuppgifter

Läs mer

V16H16 Terminsplanering Ht-16

V16H16 Terminsplanering Ht-16 V16H16 Terminsplanering Ht-16 Terminstid: 17 augusti 20 december Självstudiedagar: 27 oktober 4 november Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

V7H7 Terminsplanering Vt-07

V7H7 Terminsplanering Vt-07 V7H7 Terminsplanering Vt-07 Terminstid: 10 januari 12 juni Studiedagar: 5-6 februari, 7 mars, 12 april, 4 maj Undervisningsfri tid: vecka 8 och vecka 14 Under terminen vecka 2-23: Vi arbetar med - Nya

Läs mer

H7V8 Terminsplanering Vt-08

H7V8 Terminsplanering Vt-08 Terminsplanering Vt-08 Terminstid: v.2-24 Undervisningsfri tid: 23/1, vecka 8 och 12 Under terminen vecka 2-24: Vi arbetar med - Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter

Läs mer

H7V8 Terminsplanering Ht-07

H7V8 Terminsplanering Ht-07 H7V8 Terminsplanering Ht-07 Terminstid: v.33-51 Undervisningsfri tid: vecka 44 Under terminen vecka 33-51: Vi arbetar med - Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter - Olika hörförståelseuppgifter

Läs mer

H8V9 Terminsplanering Vt-09

H8V9 Terminsplanering Vt-09 H8V9 Terminsplanering Vt-09 Terminstid: 8/1-10/6 (v.2-24) Undervisningsfri tid: 16-20/2, 6-9/4, 22/5 Under terminen vecka: Vi arbetar med - Böckerna: Nya mål 3 + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

H15V16 Terminsplanering Vt-16

H15V16 Terminsplanering Vt-16 H15V16 Terminsplanering Vt-16 Terminstid: 11 januari 10 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 12 och 6/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

V6H6 Terminsplanering Vt-06

V6H6 Terminsplanering Vt-06 V6H6 Terminsplanering Vt-06 Terminstid: 9 januari 9 juni Studiedagar: onsdag 18 januari, tisdag 14 mars Undervisningsfri tid: vecka 8 och vecka 15 Under terminen vecka 2-23: Vi arbetar med - Nya mål 3

Läs mer

Flex Sv2gr Planering T1 Flex: Svenska som andraspråk grundläggande. Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00

Flex Sv2gr Planering T1 Flex: Svenska som andraspråk grundläggande. Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00 Flex: Svenska som andraspråk grundläggande Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00 Lärare: Cécile Tartar Jönsson Mail: cecile.tartar@burlov.se Hemsidor: - www.komvux.cecile.se - itslearning.com (välj Komvux

Läs mer

H5V6 Terminsplanering Vt-06

H5V6 Terminsplanering Vt-06 H5V6 Terminsplanering Vt-06 Terminstid: 9 januari 9 juni Studiedagar: onsdag 18 januari, tisdag 14 mars Undervisningsfri tid: vecka 8 och vecka 15 Under terminen vecka 2-23: Vi arbetar med - Nya mål 3

Läs mer

Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00. Du får låna böckerna Nya mål 3 och Övningsbok mot en depositionsavgift på 100 kr. Du får INTE skriva i böckerna.

Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00. Du får låna böckerna Nya mål 3 och Övningsbok mot en depositionsavgift på 100 kr. Du får INTE skriva i böckerna. Flex: Svenska grundläggande Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00 Lärare: Cécile Tartar Jönsson Mail: cecile.tartar@burlov.se Hemsidor: - www.komvux.cecile.se - itslearning.com (välj Komvux Burlöv i listan)

Läs mer

Sv gr Terminsplanering Ht-06

Sv gr Terminsplanering Ht-06 Sv gr Terminsplanering Ht-06 Terminstid: 17 augusti 20 december Studiedagar: 18 september Undervisningsfri tid: vecka 44 Under terminen vecka 33-51: Vi arbetar med - Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter

Läs mer

V6H6 Terminsplanering Ht-06

V6H6 Terminsplanering Ht-06 V6H6 Terminsplanering Ht-06 Terminstid: 17 augusti 20 december Studiedagar: 18 september Undervisningsfri tid: vecka 44 Under terminen vecka 33-51: Vi arbetar med - Nya mål 3 + Övningsbok - Olika skrivuppgifter

Läs mer

V15H15 Terminsplanering Ht-15

V15H15 Terminsplanering Ht-15 V15H15 Terminsplanering Ht-15 Terminstid: 18 augusti 21 december Självstudiedagar: 26-30 oktober Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse D - Olika

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå

Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå Innehåll Uppgifter Bedömning Delkurs 1 mellan 1 2 perioder, (10-20 veckor ) Studieteknik Träna på basordförråd Uttal Skrivregler Språkkunskap

Läs mer

H6V7 Terminsplanering Vt-07

H6V7 Terminsplanering Vt-07 H6V7 Terminsplanering Vt-07 Terminstid: 10 januari 12 juni Studiedagar: 5-6 februari, 7 mars, 12 april, 4 maj Undervisningsfri tid: vecka 8 och vecka 14 Under terminen vecka 2-23: Vi arbetar med - Nya

Läs mer

Distanskurs SFI. Välkommen! sfidistanslerum.weebly.com. Vem får läsa sfi på distans? När passar det att läsa distans? Dina lärare

Distanskurs SFI. Välkommen! sfidistanslerum.weebly.com. Vem får läsa sfi på distans? När passar det att läsa distans? Dina lärare Distanskurs SFI sfidistanslerum.weebly.com Vem får läsa sfi på distans? Välkommen! Välkommen till distansutbildningen vid Lerums vuxenutbildning. Denna kurs vänder sig till dig som inte har tid att gå

Läs mer

Sociala medier lite statistik

Sociala medier lite statistik Sociala medier lite statistik Sverige (http://www.soi2013.se/) 9 av 10 företag (med minst 10 anställda) har en webbplats Nästan hälften av företagen finns med i sociala nätverk Facebook är fortfarande

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

Grim. Några förslag på hur du kan använda Grim. Version 0.8

Grim. Några förslag på hur du kan använda Grim. Version 0.8 Grim Några förslag på hur du kan använda Grim Ingrid Skeppstedt Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk Lärarhögskolan Stockholm Ola Knutsson IPlab Skolan för datavetenskap och kommunikation,

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Delkurs inom Italienska I, 30 hp. Består av: I. Italiensk grammatik med inlämningsuppgifter, 6 hp, och II. Skriftlig produktion,

Läs mer

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar Författare: Emma- Ida Johansson Bakgrund Det här materialet hör till boken Darias stigar som är skriven av Emma- Ida Johansson. Materialet är tänkt som ett stöd för

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. LPP Läsprojekt Svenska År 1 Beskrivning av arbetet Tidsperiod: April + lite maj 2013 (4 veckor) Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen

Läs mer

Välkommen att träna skriva!

Välkommen att träna skriva! Välkommen att träna skriva! B-kurs I det här häftet ska du träna på olika skrivövningar. De hjälper dig att bli bättre på att skriva. Om du är på C- eller D-kurs kan du repetera. Du behöver träna på både

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Pedagogisk planering VT 2019 Svenska

Pedagogisk planering VT 2019 Svenska Pedagogisk planering VT 2019 Svenska Den magiska dörren Vad är syftet med detta arbetsområde? Syftet är i huvudsak att du skall öka och förvalta din skriv- och berättarlust. Vi har vävt in passande moment

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 7-9:

Terminsplanering för årskurs 7-9: Terminsplanering för årskurs 7-9: Temaområde:genre pedagogik, literatur samt diverse övriga teman. Mailadress: sandra.bookbinder@edu.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning när det gäller

Läs mer

Plan d étude = studieplan

Plan d étude = studieplan Nom de l élève : Classe: Français au 8-9-ième, printemps 2013 - wictoria.majby@edu.botkyrka.se Inloggningsuppgifter till det digitala materialet www.studentlitteratur.se Nom d utilisateur : Mot de passe

Läs mer

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 8

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 8 1 Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 8 Syfte Undervisningen i spanska år 8 utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2012 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för dig som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av vilka typer av satser som finns i språket, vilka former de har och vilken funktion

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Medeltid och upptäckartid Från tro till vetande

Medeltid och upptäckartid Från tro till vetande Mål för år 7 Medeltid och upptäckartid Från tro till vetande Mål i svenska åk 7 - ht09 MÅL att få en förståelse för hur människor levde under den tiden att få en utökad läsförståelse att få ett utökat

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

YO Y MI FAMILIA CLASE

YO Y MI FAMILIA CLASE YO Y MI FAMILIA CLASE 7 Semanas 35 41 SYFTE MED ARBETSOMRÅDET: - Du utvecklar din förmåga att läsa, skriva, uppfatta och tala spanska. CENTRALT INNEHÅLL: - Du lär dig att hälsa och tala om hur du mår -

Läs mer

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13)

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13) Kärlekstema vecka 11-13 inlämning: torsdag 1 april (v.13) Under några veckor kommer vi att arbeta övergripande med temat kärlek, där momenten läsa, skriva, tala, lyssna finns med. arbetsgång: Välj minst

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

ANDREAS ISSA SVENSKA SPRÅKET

ANDREAS ISSA SVENSKA SPRÅKET ANDREAS ISSA SVENSKA SPRÅKET Kopieringsförbud! Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan

Läs mer

En anställande person - person som jobbar nu med att anställa=chef?

En anställande person - person som jobbar nu med att anställa=chef? 26 juli B2- extraintensiv Idag: Runda- Hur mår ni? Frågor på läxan Gårdagens ord Personliga brev och CV:n PAUS Presens perfekt eller preteritum perfekt utan har eller hade Relativa som LUNCH Repetition

Läs mer

En vanlig dag på jobbet

En vanlig dag på jobbet En vanlig dag på jobbet Läs texten många gånger! Träna på att läsa meningarna högt tio gånger. Morgon Mitt alarm ringer klockan 05.20. Jag brukar ligga kvar en stund och tänka på vad jag ska göra under

Läs mer

Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden

Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden Kopieringsförbud! Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas och dömas till böter

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Din väg till svenskan

Din väg till svenskan Din väg till svenskan Marie Westergren Eslövs folkhögskola m.westergren@eslovsfhsk.se 1 Att arbeta med svenska på Internet Det finns många bra sidor på Internet där du själv kan träna svenska. Här har

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

POLICY KRING LÄXOR OCH ANNAT HEMARBETE

POLICY KRING LÄXOR OCH ANNAT HEMARBETE POLICY KRING LÄXOR OCH ANNAT HEMARBETE Värdet av läxläsning är ett omdiskuterat ämne. Det finns forskning som stöder läxläsning som metod för befästande av kunskaper, men också forskning som inte påvisar

Läs mer

Upptäck Orden. ett material i svenska för nyanlända i åk 5-9 och Språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Upptäck Orden. ett material i svenska för nyanlända i åk 5-9 och Språkintroduktion. Innehåller provkapitel Upptäck Orden ett material i svenska för nyanlända i åk 5-9 och Språkintroduktion Innehåller provkapitel Upptäck orden för dig som undervisar nyanlända i svenska! Upptäck orden en bildordbok med cd och

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2011 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 Innehållsförteckning till Svenska Online Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 ABC kapitel 1, Alfabetisering 1 Skriv bokstaven a/a Se och lyssna Mus 2 Skriv bokstaven b/b Se och lyssna Mus 3 Skriv

Läs mer

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen. Uppgifter i svenska till Harry Potter och De Vises Sten Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Läs mer

Skrivprojekt i MO Åk 3-4, HT 2014

Skrivprojekt i MO Åk 3-4, HT 2014 Skrivprojekt i MO Åk 3-4, HT 2014 Målet! Du skall nu skriva många olika texter på dator eller för hand. Du skall samla allt du skriver i en skild mapp på datorn. Göra en PORTFOLIO! Du skall försöka göra

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2014 Ansvarig lärare Lina Eklund, Fil Dr Rum: B965 Telefonnummer:

Läs mer

Språket är tydligt och vackert där alla kan känna igen sig i känslorna som beskrivs.

Språket är tydligt och vackert där alla kan känna igen sig i känslorna som beskrivs. GRAMMATIK Boken är en kort berättelse i diktform om ensamhet, längtan och saknad. Språket är tydligt och vackert där alla kan känna igen sig i känslorna som beskrivs. LÄSFÖRSTÅELSE 1. Beskriv hur kvällen

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk

Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk Centralt innehåll Lärområde Tid Delområde Undervisning/ arbetssätt Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Hemtentamen HT13 Inlämning senast Lärare: Tora Hedin

Hemtentamen HT13 Inlämning senast Lärare: Tora Hedin Hemtentamen HT13 Inlämning senast 131108 Lärare: Tora Hedin Arbetet skall vara skrivet på dator och skickas in i elektronisk form till mig senast torsdagen den 8 november 2013. Dokumentets format ska vara

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 Innehåll Centralt innehåll i ämnet svenska SV 2011 enligt läroplan... 2 Förtydligande av centralt innehåll

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer