2013 Läromedel för. Gy&Vux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Läromedel för. Gy&Vux"

Transkript

1 2013 Läromedel för Gy&Vux

2 Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik är vad som kännetecknar våra integrerade läromedel. Med Har du boken, har du webben blir din undervisning både effektivare och flexiblare. Dessutom är webbdelen av ditt läromedel giltig i fyra år fungerar ditt integrerade läromedel på alla tekniska plattformar är våra flesta böcker inlästa med riktiga röster kan du praktiskt samla dina integrerade läromedel i en bokhylla på vår hemsida. Allt du behöver göra för att komma igång är att aktivera ditt integrerade läromedel på studentlitteratur.se. Det gör du med hjälp av den aktiveringskod som du hittar i din bok. Enkelt! Vi gör din tillvaro tryggare och enklare Att bygga vidare på en etablerad kunskapsgrund och samtidigt förbereda elever inför nästa etapp på kunskapsresan är en stor och inspirerande utmaning, både för dig som lärare och för oss som utvecklar läromedel. Våra läromedelsförfattare har lång och bred erfarenhet som lärare vilket innebär att de förstår klassrummets dynamik och vet vad som krävs för en fungerande och utvecklande undervisning. Den inblicken och kunskapen är ovärderlig när vi skapar innehåll och pedagogik till våra läromedel. Både vi och våra författare följer skolans utveckling noggrant och vi anpassar så klart våra läromedel efter aktuella läroplaner och kurs- och ämnesplaner. Studentlitteratur har en stark position på marknaden och våra läromedel har givna platser i skolan. De digitala delarna till våra integrerade läromedel Har du boken, har du webben är enkla att använda och är lika naturliga att öppna som våra fysiska böcker. De ger dig som lärare tillgång till en mängd pedagogiska verktyg med vilka du hjälper eleverna till såväl självstudier som måluppfyllelse. Dessutom gör de din tillvaro tryggare och enklare. Per Lindsjö Läromedelsutvecklare engelska Innehåll Svenska 4, 132 Danska Människans språk 12 Sfi Danska 13 Svenska Sfi som andraspråk 14 Engelska Svenska som andraspråk 19 Ordböcker Engelska 24 Spanska Ordböcker Franska Spanska 36 Tyska Franska Historia Tyska 41 Filosofi Historia 44 Samhällskunskap Filsosofi 47 Religion Samhällskunskap 48 Psykologi Religion 52 Case Psykologi 54 Juridik Case 56 Ekonomi Juridik 56 Projektarbete Ekonomi 57 Idrott Projektarbete och hälsa 58 Matlagning Idrott och hälsa och servering 59 Naturvetenskap/ Matlagning och servering 60 Naturvetenskap/Teknik och data 61 Titelregister 63 Försäljningsvillkor 64

3 Integrerade läromedel hur fungerar det? Med våra integrerade läromedel Har du boken, har du webben blir din undervisning effektivare och smidigare samtidigt som de ger dig goda möjligheter till individualisering och variation. Se nedan hur du använder några av de integrerade läromedlens funktioner. Allt du behöver göra för att komma igång är att aktivera läromedlet på vår hemsida. Det gör du med hjälp av den aktiveringskod som du hittar i din bok. Svenska Människans texter Språket, Litteraturen och Antologin 4 1 } 2 } 3 } 4 } Kontext Läromedel för Svenska 1 8 Ur Människans texter Språket 1 } Innehåll/Sök Få en överblick över innehållet, sök i texten och ta dig till de olika övningarna som är kopplade till innehållet. Övningarna kan även startas genom att klicka på övningssymbolerna inne i boken. 2 } Anteckningar Markera text som du tycker är särskilt viktig. Du har även möjlighet att infoga egna anteckningar som sedan kan skrivas ut. 3 } Ladda ner Om boken innehåller nedladdningsbara filer visas den här knappen. Klicka för att visa filerna och för att ladda ner dem. 4 } Spela Starta/pausa uppläsning av texten. Du kan även starta uppläsningen genom att klicka på den text du vill få uppläst. 2 3

4 Svenska Svenska Uppslag ur Människans texter, Litteraturen. Uppslag ur Människans texter, Språket. Helhetsgrepp på Svenska 1, 2 och 3 Människans Texter Språket, Litteraturen och Antologin täcker gemensamt alla tre kurserna. Unika webb delar ingår har du boken, har du webben! Människans texter Språket är ett av de bästa läromedel vi har jobbat med under de senaste tio åren. Tomas engdahl, Söderportgymnasiet, Kristianstad Till boken hör också ett ambitiöst webbmaterial med bakgrundsmaterial, texter och övningar. Dagens medievärld och den tillhörande textvärlden förändras i snabb takt, och boken följer med mycket bra. Därtill är den layoutmässigt snygg Den visar också hur stort, spännande och krävande svenskämnet blivit i dagens skola. Lars-Gunnar Andersson, BTJ-häfte Människans texter är ett nytt läromedelspaket i svenska som stödjer och utmanar eleverna att nå målen i den nya ämnesplanen för kurserna 1, 2 och 3 i svenska. Läromedlet består av tre delar: Språket, Litteraturen och Antologin. Dessa tre delar hänger samman och hänvisar till varandra, men kan också användas var för sig, vilket innebär en stor flexibilitet för lärare och elever. WEBBDELAR SOM FÖRDJUPAR OCH TILLGÄNGLIGGÖR Språket, Litteraturen och Antologin innehåller var sin webbdel. I dem finns hela boken inläst med textföljning, så att eleven kan läsa och lyssna samtidigt. Därmed blir läromedlet tillgängligt för alla! I webbdelarna till Språket och Litteraturen finns dessutom faktafördjupningar, interaktiva uppgifter och mycket mer, som eleven vid behov kan använda för att förstärka och fördjupa sina kunskaper. VÄXANDE LÄRARMATERIAL I väntan på att lärarmaterialet blir komplett och helt genomarbetat för alla tre delarna kommer kommentarer, pedagogiska tips, lösningsförslag till uppgifter, utskrivbara arbetsblad, PowerPointpresentationer med mera successivt läggas upp på en kostnadsfri inloggningsskyddad webbsida. Hör av dig till förlaget för att få en inloggningskod eller om du har frågor och önskemål om innehållet i detta lärarmaterial. Bengt Sjöstedt, Tomas Jeppsson, Människans texter Språket I Språket får eleverna både möta och mycket handfast träna sin förmåga att producera olika typer av texter, som förberedelse för högre studier. Här kan de utveckla sitt skrivande, med en progression från berättande texter till vetenskapliga texter. Också den muntliga förmågan tränas i ett fylligt kapitel om retorik. För att ge eleverna fungerande analysverktyg presenteras tydliga analysmodeller med exempel för epik, lyrik, dramatik, retorik, bilder och film. Anders Lindqvist, Karl Lindqvist Människans texter Litteraturen Litteraturen behandlar hela världens litteratur, från forntiden fram till våra dagar. Den ger en verkligt heltäckande och djup beskrivning av hur vi människor genom tiderna har berättat historier för varandra, sjungit sånger och läst dikter och uppträtt på teaterscener. Litteraturen är indelad i epoker, från antiken fram till modern tid. I varje epok får eleverna i ett inledande avsnitt lära känna epokens kulturhistoria och litteratursyn, dess idéer, författarnas förhållande till det omgivande samhället osv. Därefter följer tre separata avsnitt som behandlar epik, lyrik och dramatik. Allt presenterat på ett livfullt och spännande sätt! Tomas Jeppsson, Anders Lindqvist, Karl Lindqvist, Bengt Sjöstedt Människans texter Antologin Antologin innehåller en stor mängd kända och mindre kända texter inom prosa, lyrik, dramatik och sakprosa. Den ger för djupning och konkretion av litteraturhistoriens viktigaste författarskap men ger också nya och oväntade läsupplevelser. Många av texterna följs av uppgifter som bygger vidare på och samspelar med både Litteraturen och analysmodeller i Språket. De följsamma inläsningarna av texterna ger eleverna en ännu starkare upplevelse av världslitteraturen. Prova böckernas webbdelar på Människans texter för Svenska 1 Människans texter Språket Avsedd för: Svenska 1 3 Språket med webbdel ISBN s 411: Beställ provex på studentlitteratur.se/33270 Människans texter Litteraturen Avsedd för: Svenska 1 3 Litteraturen med webbdel ISBN s 411: Beställ provex på studentlitteratur.se/33713 Människans texter Antologin Avsedd för: Svenska 1 3 Antologin med webbdel ISBN s 442: Se demo på Lärarhandledning Våren 2013 kommer Människans texter i en specialskriven version som täcker hela kursen Svenska 1 i en och samma bok. Ta kontakt med vår kundtjänst för att kostnadsfritt få en kod till lärarmaterialet. Kommande 4 5

5 Svenska Svenska Nyhet Kommande Svenskämnet som en skattkarta Guldspår är en ny serie läromedel för gymnasiets svenska, med böcker och digitala komponenter anpassade för en engagerande och modern undervisning. Pia Cederholm Guldspår Svenska 1 2 Guldspår vänder sig särskilt till de elever på högskoleförberedande program och på yrkesprogram som har glädje av tydliga faktaöversikter, lockande uppgifter, grundlig läsförståelseträning och texter presenterade i ett förklarande sammanhang. Webbövningarna ger alla elever outtömliga möjligheter att träna ordkunskap och andra färdigheter. De digitala komponenterna ingår som en självklar del i varje bok. Här finns förstås också hela boken som e-bok med hela innehållet inläst. Har du boken, har du webben. Böckerna ger tillsammans med lärarhandledningen varje lärare goda förutsättningar att skapa ett klassrum för upptäckarglädje, utveckling och lärande. SAMMANHANGET För den som ska lära sig är sammanhanget allt. Därför har Guldspår en genomtänkt pedagogik, med omsorgsfulla introduktioner och täta checklistor. Varje kapitel har också sin egen tidslinje med relevanta fakta. Mellan kapitlen finns översikter där kunskapsstoffet sammanfattas på ett uppslag. FÖRSTÅ VAD DU LÄSER Att lyckas med sina gymnasiestudier handlar om att förstå vad man läser så att man kan ta till sig kunskapen. I Guldspår läggs stor vikt vid läsförståelsen, med många ordförklaringar, ännu fler ordkunskapsövningar och massor av uppgifter riktade mot att öka elevernas passiva och aktiva ordförråd. Guldspår i språket Lärobok för de språkliga momenten i Svenska 1 och 2. Lämplig att börja med och återkomma till. Retorik, grammatik, presentationsteknik, skrivprocessen, textgenrer, källhantering, skrivregler, språksociologi, språk i Norden, dialekter osv. Guldspår i litteraturen från forntid till romantik En kronologisk genomgång av de omistliga texter som lämnat gyllene spår i vår världslitteratur. Presenterar Bibeln, Homeros, Sapfo, Dante, Shakespeare, Goethe osv. och engagerar eleverna med många uppgifter. Litteraturhistoria och antologi, analysövningar och färdighetsträning i samma bok. Guldspår i litteraturen från realism till nutid Berättar med hjälp av de skönlitterära texterna om den moderna litteraturen från 1800-talet och framåt. Placerar in verken i ett historiskt och intertextuellt sammanhang. Ett rikt utbud av uppgifter tränar både färdigheter och förståelse. Guldspår lärarhandledning Ett stöd för läraren att bedöma kunskap, uppmuntra till utveckling och utforma spännande lektioner utifrån böckerna och den tillhörande webb. Prova bokens webbdel på UR:s programserie nu som bok Pia Cederholm Hej litteraturen! Klart litteraturen ska ha en bok. Gärna en e-bok. De litterära texterna utgör ett omistligt kulturarv samtidigt som de bjuder in till ett levande samtal om hur man blir människa. Ämnet angår alla. Inga undantag. Utbildningsradions programserie Hej litteraturen! har på ett förbluffande sätt väckt intresset för litteraturhistoria bland svenska gymnasieelever. Det är värt att ta vara på! För att göra de elva halvtimmesprogrammen ännu mer användbara i undervisningen kommer nu Hej litteraturen! som bok. Hej litteraturen! i bokform följer upp trådar från filmerna med mer fakta, fler författare och ytterligare kunskap om det som hände före, efter och samtidigt någon annanstans. Här hittar du förklaringar till begrepp som används i filmerna och spännande diskussionsfrågor att ta avstamp i. Och inte nog med det filmerna och boken fortsätter på webben, med interaktiva övningar som befäster den nyfunna kunskapen. Köper du boken når du webben via en kod; du når texten, ordförklaringarna, filmerna, övningarna. ALLA SKA MED Texterna som valts ut för Guldspår innehåller frön till oändlig aktivitet. Ska man utveckla sin språkkänsla, sin kunskap om världen och sitt kritiska tänkande måste man få pröva sig fram. Guldspår triggar igång formuleringslusten och startar livliga diskussioner om livets väsentligheter. Ingen kan sitta oberörd. Guldspår lämnar spår hos alla. Guldspår Avsedd för: Svenska 1 och 2 Guldspår i Språket ISBN s 296: (prel.) Guldspår i Litteraturen från forntid till romantik ISBN : (prel.) Guldspår i Litteraturen från realism till nutid ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/34103 Hej litteraturen! Avsedd för: Svenska 2 Hej litteraturen! ISBN

6 Svenska Svenska Nyhet för Svenska 1 Kontext är en helt ny serie programanpassade läromedel framtagna för att passa GY11 och kursen Svenska 1, men boken finns även i en icke-programanpassad version. EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN Kontext Programanpassat läromedel för Svenska 1 Serien består av kombinerade text- och övningsböcker, med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. I kapitlen i Kontext varvas teoriframställningar med intressanta texter och övningar. Dessa texter är väl valda för att väcka engagemang och tydligt anknyta till målgruppen. Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion. I varje bok ingår en webbdel med hela boken inläst, så eleverna kan läsa boken på skärmen och lyssna på den samtidigt. Nyhet Nyhet Arbetshäfte Till böckerna finns ett gemensamt arbetshäfte med övningar, Kontext Språkhäfte, där eleverna verkligen får möjlighet att träna och repetera ordförståelse och språkriktighet. Kontext Språkhäfte med övningar ingår i alla elevpaket men kan också köpas i 10-pack. Elevpaket för byggoch anläggningsprogrammet Texter och övningar i Kontext för bygg- och anläggningsprogrammet är till stor del valda utifrån programinnehållet. Här finns texter om byggarbete, arkitektur, drömboende m.m. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäftet. Elevpaket för fordonsoch transportprogrammet Texter och övningar i Kontext för fordonsoch transportprogrammet är till stor del valda utifrån programinnehållet. Här finns texter om bilismens historia, chaufförsyrket, biltillverkare m.m. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäftet. Elevpaket med allmän bok För dig som inte kan, eller vill, använda en program anpassad bok finns Kontext även i en programgemensam variant. Den är främst avsedd för elever som endast ska läsa Svenska 1, men fungerar givetvis utmärkt även för elever som ska fortsätta med Svenska 2. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäftet. Elevpaket för Svenska som andraspråk 1 Även för elever som läser Svenska som andraspråk finns det ett anpassat Kontext-material. Här finns bl.a. avsnitt om lässtrategier, genrer, extra ordträningsuppgifter, språkreflektioner och texter valda för att passa målgruppen. Liksom övriga delar i serien finns hela innehållet inläst på webben så att eleverna kan lyssna och samtidigt följa med i texten. Kontext Svenska som andraspråk 1 kan med fördel användas i grupper där man även arbetar med någon av de andra Kontext-böckerna. I paketet ingår elevbok, webbdel och ett särskilt arbetshäfte. Elevpaket för restaurangoch livsmedelsprogrammet Även detta Kontext-paket är tydligt anpassad utifrån programmets innehåll och texterna spänner över områden som matlagning, restaurangerfarenheter och att arbeta i serviceyrken. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäfte. Prova böckernas webbdelar på Kontext fortsätter att växa Under 2013 utkommer ytterligare två elevpaket i Kontext-serien, anpassade för: Barn- och fritidsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Kontext Avsedd för: Svenska 1 Elevpaket för bygg- och anläggningsprogrammet ISBN s 276: Elevpaket för fordons- och transportprogrammet ISBN s 276: Elevpaket med allmän bok ISBN s 276: Elevpaket för restaurang- och livsmedelsprogrammet ISBN s 276: Arbetshäfte (10-pack) ISBN s 458: Elevpaket Svenska som andraspråk ISBN s 276: Arbetshäfte Svenska som andraspråk (10-pack) ISBN s 458: Beställ provex på studentlitteratur.se/

7 Svenska Svenska Kommande Skrivande för gymnasiets kurs i skrivande Ett helt nytt läromedel som på ett lockande sätt ger eleverna alla nödvändiga verktyg för att utveckla sitt eget skrivande. Linda Åhgren Skrivande Skrivande är en färdighet som utvecklas efterhand genom att eleverna får bra genomgångar och exempel, skriver, får kommentarer på sina texter, tar till sig dessa och skriver om eller tillämpar de nya kunskaperna i nya texter. Utveckling sker också genom att delta aktivt i samtal om egna eller andras texter, genom reflektioner kring texter och genom att våga be om råd i skrivandet. Med hjälp av Skrivande får eleverna allt detta och tar ett stort steg framåt i sitt eget textarbete samtidigt som de lär sig om olika genrer och att ge respons på andras skrivande. Skrivande innehåller teoretiska genomgångar, tydliga textexempel, praktiska tips och mängder av stimulerande övningar. Skrivande ISBN : (prel.) Helle Borup Ut med språket En ovanligt lättillgänglig och intressant bok om retorikens grunder och användningsområden. Genom tydliga genomgångar och praktiska exempel lär sig eleverna hur retoriken fungerar och nyttan av att behärska retorik i en mängd olika sammanhang. De många övningarna är väl genomtänkta och ger såväl träning som förståelse. Ut med språket är en lättläst, trivsam och praktisk väg till ett ämne som annars lätt blir alltför teoretiskt. ISBN s 2013 Maria Ranefalk, Elisabeth Malmros, Bengt Tollstadius Mittpunkt Svenska A Svenska 1 Mittpunkt Svenska ger alla chansen att klara av Svenska 1. Med en tydlig struktur, luftig layout, läsvänlig text, engagerande innehåll, motiverande uppgifter samt en fullmatad webbdel som eleven kan använda för egen träning i eget tempo, finns alla förutsättningar för att lyckas. Boken är indelad i sex kapitel. Till varje kapiteldel finns uppgifter av varierande slag. I boken ingår en webbdel. Med hjälp av denna kan eleven träna på det man har behov av, på egen hand, i eget tempo. Här finns hela boken som interaktiv bok, inläst, med text följning. Här finns även ett digitalt övningsprogram där man kan träna. Till boken hör en lärarpärm och ett audiopack (med bokens texter och hörövningar inlästa på cd-skivor). Prova bokens webbdel på ISBN s 242: Lärarpärm ISBN :- Audiopack ISBN :- Beställ provex på studentlitteratur.se/7676 Kommande ANDERS LINDQVIST, KARL LINDQVIST Unga röster Antologi om vår samtida svenska litteratur I Unga röster presenteras tjugo unga svenska författare. Hälften av författarna är män, hälften kvinnor. Unga röster ger en bred bild av dagens unga litteratur som är rikare och mer mångsidig än någonsin. Unga röster är inte bara en antologi, utan till varje författares text hör även ett stort antal skrivövningar. Elevbok ISBN s 249: Lärarhandledning ISBN : Eva almqvist, Eva karlsson Aktiv svenska Aktiv svenska är vår populära allt-i-ett-bok för gymnasiets kurs Svenska 1. Med ett stimulerande och lättillgängligt material, samt en fullspäckad webbdel i varje bok, vänder den sig i första hand till de yrkes inriktade programmen. Distanspaket Distanspaket till Aktiv svenska innehåller förutom boken även ordträningshäftet Ord i rättan tid och grammatikhäftet Repetera svensk grammatik. Textbok med webbdel ISBN s 266: ISBN : Distanspaket ISBN : Bo Lundahl, Bengt Sjöstedt Nya Svenska språket Nya Svenska språket är en lärobok i svenska för gymnasieskolan och motsvarande vuxen utbildningar. Boken är skriven för de grundläggande kurserna i svenska och behandlar de språkliga och språkvetenskapliga delarna av kurs erna. Den pedagogiska grundtanken är att språket nås via aktivitet, övning och reflektion. Därför är läromedlet fullt av roliga och ofta utmanande uppgifter, som inspirerar till skrivglädje och språkarbete samt ger insikter om de möjligheter språket rymmer. Elevbok ISBN s 220: Rose-Marie Åberg Diktande röster Lyrikantologi med skrivövningar Författarna i Diktande röster inspirerar till reflektion, diskussion och skrivande om såväl männ i skans urfrågor som dagens världspolitiska händelser. Här finns poeter som Johannes Anyuru, Marie Lundquist, Lotta Olsson, Tomas Tranströmer och Ann Jäderlund. I boken presenteras även diktare från andra tider Homeros, Baudelaire, Hjalmar Söderberg, Dante, Petrarca som konkreta exempel på hur vår tids lyrik ofta har rötter i tidigare diktning. Varje kapitel följs upp med frågeställningar kring poetisk gestaltning och innehåll, samt skriv övningar som leder fram till eget diktande. Elevbok ISBN s 259: LENNART BJÖRK, INGEGERD BLOMSTRAND Tänka, tala, skriva I Tänka, tala, skriva får eleverna hjälp att utveckla sina kommunikativa färdigheter. De får skriva och bearbeta olika slags texter, göra muntliga presentationer, diskutera och analysera skönlitteratur m.m. Som stöd har de en tydlig steg-försteg-modell, där de börjar med att studera mönstertexter, för att sedan samla idéer, skriva utkast och ge och ta emot kamrat-respons. I läromedlets webbdel finns en ordlista över centrala begrepp, där många av orden går att få översatta till ett tiotal av våra större invandrarspråk. Tänka, tala, skriva är avsedd för de grundläggande kurserna i svenska samt andra utbildningar med inriktning på muntlig och skriftlig kommunikation. Prova bokens webbdel på ISBN s 276: Lärarhäfte ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

8 Människans språk Svenska Victoria Johansson, Gerd Carling, Arthur Holmer m.fl. Språket, människan och världen Människans språk 1 2 Nyhet Språket, människan och världen Människans språk 1 2 Språket, människan och världen är ett läromedel utvecklat för den nya programgemensamma kursen Människans språk 1 och fördjupningskursen Människans språk 2 på det humanistiska programmet. I läromedlet lotsas både elever och lärare genom språkvetenskapens olika delar. Här presenteras grunderna i ämnet, liksom den nyaste forskningen inom flera områden av språkvetenskapen. Grundtanken är att eleverna ska få stifta bekantskap med en bred palett av språklig allmänbildning, snarare än detaljer om enskilda språk. I läromedlet behandlas språket som system i alla dess aspekter (ljudsystem, olika sorters böjningssystem, satsbyggnad, skriftsystem, och hur dessa skiljer sig radikalt från språk till språk) språkets sociala, psykologiska och biologiska aspekter språkinlärning, språkteknologi, psykolingvistik och läs- och skrivforskning olika metoder för att undersöka språk som kan användas såväl i forskningen som i klassrummet. Stor vikt läggs vid att illustrera världens språkliga mångfald och var svenskan placerar sig i denna mångfald, både vad gäller dess genetiska släktskap, storlek och sociala situation, och dess typologiska egenskaper. I läromedlets webbdel finns faktafördjupningar, interaktiva övningar m.m. samt hela boken inläst, så att eleverna kan läsa och lyssna samtidigt (s.k. e-bok med text och ljud). Språket, människan och världen är skrivet av en grupp aktiva forskare i lingvistik vid Lunds universitet. Prova bokens webbdel på Språket, människan och världen Avsedd för: Människans språk 1 2 ISBN s 260: (prel.) med webbdel ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/36382 Per Sonnander m.fl. Från abnorm till ödesdiger Effektiv träning av främmande ord för år 2 och 3 på gymnasiet. Är också utmärkt som förbere delse inför högskoleprovet. I varje kapitel förekommer ordbildnings- och etymologi rutor, där många av ordens uppbyggnad och ur sprung förklaras. Till materialet hör sluttest och facit som kopie rings underlag. 10-pack ISBN s 493: Et smukt og dejligt sprog! Helle Karman Tio lektioner i danska Texter och övningar Detta är ett läromedel som börjar där du står. Den bärande idén i Tio lektioner i danska är att eleverna har mycket givet från början, eftersom danskan är ett så närbesläktat språk. Varje lektion i boken utgår ifrån en text. Därefter presenteras uttal, grammatik och ordförståelse, varvat med handfasta övningar. Lektionernas texter spänner från H.C. Andersen till Helle Helle. De är varierande och bildar ett brett spektrum över danskt språk och dansk kultur. Håkan Plith, Ronnie Triumf Repetera svensk grammatik Med Repetera svensk grammatik får elever som börjar gymnasiet en repetitionskurs i svensk grammatik. Den in ledande diagnosen visar vilka moment eleverna behöver träna speciellt på. Till mate rialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. 10-pack ISBN s 493: Danska interaktiva övningar I webbdelen till boken kan eleverna träna vidare på ord, uttryck, uttal, stavning och grammatik samt även testa sina kunskaper. När de har gjort en uppgift hör de ordet eller meningen läsas upp. Till varje lektion finns Läs och lyssna Ord och uttryck Grammatik Uttal Test Prova bokens webbdel på Ronnie Triumf, Per Sonnander Ord i rättan tid Grundläggande träning av främmande ord för år 1 på gymnasiet. Här övas främmande ord som ofta förekommer i vardagliga sammanhang och som ofta blir missförstådda. Ord i rättan tid innehåller dessutom diagnos, ordboksövningar och läsförståelse texter. I tillhörande kopieringsunderlag finns sluttest och facit till alla övningar. 10-pack ISBN s 493: Tio lektioner i danska Avsedd för: Danska 1 4, Svenska 2 Bok med webbdel ISBN s 366: Beställ provex på studentlitteratur.se/

9 Sfi Sfi Annorlunda och engagerande för sfi Nyhet Läsa effektiv och snabb läsinlärning Läsa är ett nytt läromedel som riktar sig till analfabeter och människor som inte tidigare har använt det latinska alfabetet. Karin Alvehus Läsa Läromedlet hjälper läraren att ge eleven en positiv start i arbetet med att bli läskunnig och att lära sig svenska. Eleven kan på kort tid uppnå en fungerande läsning och etablera de svenska språkljuden. I Läsa finns material som lämpar sig både för arbete enskilt och i grupp. Elevboken följer eleven från det allra första mötet med skriftspråket till en etablerad läsning, medan extramaterialet kan användas för att förstärka inlärningen. Till materialet hör enkla små läshäften som eleven klarar att läsa på egen hand efter att ha arbetat med det övriga materialet. Till Läsa finns även ett lärarmaterial. Det innehåller dels en lärarhandledning som beskriver arbetssättet och ger tips om metoder och övningar och dels en pärm med ett omfattande kopieringsmaterial som framförallt underlättar elevens bokstavs- och skrivträning. Läsa ger en gedigen grund inför de fortsatta svenskstudierna. Läromedlet hjälper läraren att ge eleven en positiv start i arbetet med att bli läskunnig och lära sig svenska. På kort tid etableras de svenska språkljuden och en fungerande läsning. Läsa riktar sig till skolår 4 9, språkintroduktion på gymnasiet och SFI. Fantastiska texter från hela världen är ett sfi-material som engagerar och väcker elevernas lust att uttrycka sig, diskutera med varandra och läsa vidare i boken. Det är ett komplett läromedel för respektive kurs och till varje kurs finns en textbok, en övningsbok, en lärarpärm och ett audiopack. IRMELI LATVALA Fantastiska texter från hela världen för sfi B och C TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK I textboken möter eleverna otroliga människor och händelser från olika delar av världen många av texterna är i det närmaste osannolika och det är oftast det som väcker det personliga engagemanget: Kan detta verkligen vara sant?, Hur kan det här ha gått till?, Min kusin har berättat om samma sak Intresset för vad som står i texten och lusten att säga något om det man har läst är i det här läromedlet själva nyckeln till språket. I textboken ingår en webbdel avsedd för elevens egen träning och repetition vid datorn. Här finns hela boken inläst och eleven kan följa med i boken på skärmen och välja var i texten de vill börja lyssna. I övningsboken finns både text-, grammatik- och kommunikationsövningar till alla kapitel. LÄRARPÄRM OCH AUDIOPACK I lärarpärmen finns bl.a. kopieringsunderlag i form av övningar och tester. I ett audiopack finns bokens alla texter liksom hörövningar inlästa på cd. Fantastiska texter från hela världen finns för B-nivå (B hög/c låg) respektive C-nivå. Inga texter är desamma i någon av böckerna. Fantastiska texter från hela världen 1 Avsedd för: Sfi kurs B/C Textbok med webbdel ISBN s 235: (prel.) Övningsbok ISBN s 130: (prel.) Lärarpärm ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Fantastiska texter från hela världen 2 Avsedd för: Sfi kurs C Utkommer under vårterminen 2012 Textbok med webbdel ISBN s 235: (prel.) Övningsbok ISBN s 130: (prel.) Lärarpärm ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Läsa Nyhet Avsedd för: Sfi kurs A Elevbok s 134: :- Läshäften :- Läshäften :- Beställ provex på studentlitteratur.se/

10 Sfi Sfi Nytt och spännande för sfi och sva I Gammal kärlek rostar aldrig möter vi Johanna och Patrik och får följa deras spännande och närmast osannolika kärlekshistoria genom bokens kapitel. Deras dramatiska historia kan vi fortsätta följa även på nästa nivå i den fristående fortsättningen Ibland rostar gammal kärlek. YLVA OLAUSSON Gammal kärlek rostar aldrig för tidigare delen av sfi och sva Gammal kärlek rostar aldrig är ett läromedel som är baserat på en näst intill osannolik kärlekshistoria i 10 kapitel skriven på enkel, men levande och modern vardagssvenska. Varje kapitel avslutas med en klipphängare, vilket engagerar och väcker intresse för att läsa vidare. Gammal kärlek rostar aldrig är ett komplett läromedel som tillsammans med kopieringsunderlagen i lärarpärmen och/ eller i kombination med den innehållsrika webbdelen, kan användas som kursbok på till exempel C-kursen inom sfi, eller på andra kurser i svenska som motsvarar A2-nivån i Europarådets nivåskala (CEFR). Gammal kärlek rostar aldrig kan också användas enbart som en skönlitterär berättelse på lätt svenska i klassrummet, eller för självstudier. I boken och i lärarpärmen finns förslag till muntliga övningar som passar till varje kapitel. I lärarpärmen finns också kopieringsunderlag till kapiteltest och läsförståelseövningar. YLVA OLAUSSON Ibland rostar gammal kärlek för senare delen av sfi och fortsättningskurser inom sva och svenska som främmande språk Ibland rostar gammal kärlek är ett komplett läromedel där varje kapitel inleds med en fristående fortsättning på historien om Johanna och Patrik från boken Gammal kärlek rostar aldrig. Tillsammans med kopieringsunderlagen i lärarpärmen och/eller den innehållsrika webbdelen passar läromedlet för till exempel C-kursen inom sfi och andra kurser i svenska som motsvarar B1-nivån i Europarådets nivåskala (CEFR). Till skillnad från Gammal kärlek rostar aldrig, som enbart innehåller berättande text, så består varje kapitel i Ibland rostar gammal kärlek av olika texttyper, olika genrer, inom ett tema. Utbildning, Arbete, Ekonomi och Barn är exempel på teman som behandlas i boken. Prova böckernas webbdelar på Nyhet Gammal kärlek rostar aldrig Avsedd för: Sfi A2-nivå ISBN s 244: Lärarpärm ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33820 Ibland rostar gammal kärlek Avsedd för: Sfi B1-nivå ISBN s 244: (prel.) Lärarpärm ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/35678 Språknyckeln för sfi C- och D-kursen Både Språknyckeln C och Språknyckeln D utgår från tanken att engagemang är nyckeln till språket och språket nyckeln till samhället. Ingrid Lennartsson-Hokkanen, Ragnhild Odin Språknyckeln ett interaktivt läromedel för sfi Språknyckeln vill stimulera till aktiv språkinlärning genom engagerande texter och ett stort urval kommunikativa övningar. Den vill dessutom bidra till en naturlig förståelse av det svenska samhället, dess folk och funktioner. webbdelar I varje bok ingår en webbdel. Med hjälp av denna kan eleven träna effektivt på egen hand, i sin egen takt. Här finns bl.a. alla texter inlästa, hörövningar, grammatikträning, ordträning på olika sätt och facit till elevboken. Webbdelen i Språknyckeln C innehåller även hela boken som interaktiv bok, inläst med textföljning. Lärarpärmar och Audiopack I lärarpärmarna finns till varje kapitel ett kapiteltest som består av läs- och hörförståelse, grammatik samt kunskapsfrågor från det lästa kapitlet. Här finns också kopieringsunderlag och förslag på kommunikativa övningar. Böckernas inlästa texter och hörövningar finns även samlade på vanliga cdskivor, så att man kan lyssna tillsammans i klassrummet på en vanlig cd-spelare. Språknyckeln C Språknyckeln C är uppbyggd kring sju teman som bl.a. handlar om möten, tid, siffror, boende, kropp och hälsa. Varje tema är ett kapitel, och varje kapitel följer samma struktur: fakta, grammatik, uttal och en kort berättelse. grammatikhäfte INGÅR I läromedlet ingår grammatikhäftet Börja öva svensk grammatik. Där finns för varje grammatikmoment en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska samt övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt och alla moment presenteras i den ordning som man normalt lär sig svenska. Häftet Börja öva svensk grammatik säljs även i 10-pack (se sid. 22). Språknyckeln D Språknyckeln D är, precis som C-boken, uppbyggd kring sju teman, som bl.a. handlar om arbete, mat och dryck och Sverige. De inleds dessutom alla med utdrag ur följande kända romaner i LL-förlagets bearbetning: Ondskan Kejsaren av Portugallien Anna, Hanna och Johanna Ormblomman Jätten på Utgård och andra gudasagor Sapfo till Madonna femton kända kvinnor grammatikhäfte INGÅR I Språknyckeln D ingår även grammatikhäftet Öva svensk grammatik, som ligger på nivån över nybörjarstadiet. Det 48-sidiga häftet innehåller diagnos, regler och övningar. Öva svensk grammatik säljs även i 10-pack (se s. 22). Prova böckernas webbdelar på Språknyckeln C Avsedd för: Sfi kurs C Textbok med webbdel och grammatikhäfte ISBN s 320: ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32551 Språknyckeln D Avsedd för: Sfi kurs D Textbok med webbdel och grammatikhäfte ISBN s 255: ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

11 Sfi Svenska som andraspråk Lena Thunberg Språkgrunden Svenska som andraspråk grund Grunderna i svenska och entreprenörskap Anna Hägerlund, Torbjörn Stenson, Gunnar Wiræus Starta eget för nya svenskar Sfi kurs D I Starta eget för nya svenskar går språkträning och entreprenörskap hand i hand. Här får sfi-elever både träna på grunderna i det nya språket och utveckla sina kunskaper om företagande. Därmed får de verktyg till att själva skapa sig ett arbete i det svenska samhället. I tio korta kapitel behandlas grunddragen i svenska språket och entreprenörskap, varvat med övningar och företagarporträtt. Till varje avsnitt följer konkreta råd för att förbereda för vardagslivet som småföretagare i Sverige. Boken går från ax till limpa startar med hur man hittar en framgångsrik affärsidé och avslutar med att visa hur denna kan bli en lönsam och bestående affärsverksamhet. Ett levande galleri av företagare och entreprenörer, som alla själva har invandrat till Sverige, erbjuder eleverna ett bra stöd på vägen mot en egen försörjning i det svenska samhället. Tillsammans ger förebilderna enkla råd och handfasta exempel, samtidigt som de förmedlar hopp om ett gott och rikt liv i det nya landet. Lärarhandledning med webbdel I lärarhandledningen ingår en webbdel med bl.a. enkla hör övningar som hjälp för att träna uttal, skriva diktamen och som underlag till diskussioner och skrivuppgifter. Materialet är avpassat för Sfi kurs D (och senare delen av C) samt individuella programmet för nyanlända ungdomar (språkintroduktion fr.o.m. GY11). Starta eget för nya svenskar Avsedd för: Sfi kurs D och senare delen av C Elevhäfte i 10-pack ISBN s 733: Lärarhandledning med webbdel ISBN : Alla läromedel borde få ett eget provrum Vilket läromedel passar din undervisning bäst? Beställ ett provexemplar utan kostnad från Studentlitteratur. Efterlängtad allt-i-ett-bok för SASG Ord, ord och åter ord det är den absolut viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att utveckla ett språk. Och för att lära sig ord, måste man läsa texter. Bra texter. Allt-i-ett-bok Språkgrunden är en lätthanterlig, lagom omfattande allt-i-ett-bok på SASG-nivå. Den innehåller intressanta autentiska texter om verkliga människor. Här möter eleven de sanna historierna om bl.a. den svenska superstjärnan i Japan, musikern som turnerar i världen, författaren som seglade till Karibien och tjejen som blev idrottskändis. Till det kommer fylliga ordlistor, hörövningar, uttals övningar, övningar i ordkunskap och grammatik samt skrivövningar i olika genrer att arbeta med både i boken och i webbdelen som hör till. Språkgrunden inleds med ett kapitel om studieteknik, olika lärstilar och tips om hur språkinlärning kan göras mer effektiv. Därefter följer ett antal kapitel där en person och ett ämnesområde presenteras (i webbdelen finns även intervjuer med dessa personer). Textmaterialet är varierat och består av faktatexter, berättelser, utdrag ur romaner, intervjuer, dikter, tidningsartiklar etc. Här finns också diagram och bilder. I varje kapitel tränas dessutom skrivning inom en speciell genre, till exempel berättelse, beskrivning, sammanfattning, faktatext, instruktion och argumentation. Texterna viktigast Det viktigaste i Språkgrunden är texterna. De är aktuella och valda för att passa både tonåringar och vuxna, män och kvinnor. De utförliga ordlistorna med förklaringar på svenska är till för att eleverna ska utöka sitt ordförråd på ett effektivt sätt. Dessutom finns gott om övningar på ord, ord med flera betydelser, idiomatiska uttryck och fasta uttryck. Till texterna hör diskussionsfrågor, läsförståelse-frågor och tips på hur man hittar mer information. Det betyder att Språkgrunden passar både för enskilda studier och för bearbetning i grupp. Grammatikövningarna behandlar bl.a. verb med partiklar och prefix, particip, ordbildning och ordföljd. Prova bokens webbdel på Språkgrunden Avsedd för: SASG ISBN s 275: ISBN s 697: Beställ provex på studentlitteratur.se/

12 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Språkporten i lättare version (SAS) Den omtyckta Språkporten finns nu i en kortare och lättare variant. Monika Åström Språkporten Bas Svenska som andraspråk Språkporten Bas är byggd utifrån samma principer som populära Språkporten, men med lättare texter. I webbdelen finns hela boken inläst, med textföljning. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord! Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt och diskussions- och skrivuppgifter finns till varje tema. I anslutning till alla texter finns utförliga ordlistor. Ordbildning, fraser och grammatik tränas utifrån exempel hämtade ur texterna. Språkporten Bas täcker ämnesplanen i Svenska som andraspråk för yrkesprogrammen och riktar sig till elever på ungdomsgymnasiet, SAS G komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser. Språkporten Bas motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, CEFR. Ny upplaga Populär storsäljare i ny upplaga En mycket omtyckt storsäljare har omarbetats, anpassats till nya kursplaner och blivit ännu bättre! Prova bokens webbdel på I lärarpärmen finns bl.a. facit till textboken, en mängd extra övningar med fri kopieringsrätt samt förslag på skriftliga prov till varje kapitel. Språkporten Bas Avsedd för: SAS Textbok med webbdel ISBN s 278: ISBN : Audiopack ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/33737 Monika Åström Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Under 2012 kommer Språkporten i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå. I Språkporten, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ingår en omfattande webbdel som hjälper eleverna att träna på egen hand i sin egen takt och lättare nå sina mål. I webbdelen finns möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Den nya upplagan av Språkporten vänder sig till studerande på ungdomsgymnasiet, komvux, bildningsförbunden och högskolan, som vill uppnå nivå C1 och C2 på den europeiska språkskalan, CEFR. Träna själv med webbdelen Till varje bok hör en webbdel. Här kan eleven träna vidare på egen hand vid en dator, i sin egen takt. Alla texter finns inlästa så att man kan läsa och lyssna samtidigt. Med den interaktiva webbdelen finns möjlighet att träna extra på ordbild ning, hörförståelse och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord! Prova bokens webb på LÄRARMATERIAL OCH AUDIOPACK Till boken finns även ett audiopack, för uppspelning i klassrummet, och en lärarpärm med bland annat facit till bokens uppgifter, en mängd extra övningar samt förslag på skriftliga prov till varje kapitel. Språkporten Avsedd för: SAS kurs 1, 2 och 3 Textbok med webbdel ISBN s 322: ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

13 Svenska som andraspråk Engelska Gissa-serien Hans Luthman Gissa-serien är övningshäften som bygger på andraspråksforskningen och teorin om de s.k. gissningsstrategierna. Det innebär att vårt ordförråd i hög grad utvecklas genom en kontinuerlig process där vi via omgivande kontext gissar oss fram till vad ett ord betyder. Till två av Gissa-häftena medföljer en webbdel där eleverna kan träna vidare med uppgifterna och samtidigt höra orden inlästa. Prova häftenas webbdelar på Connect English starts here 24 Gissa begreppet! Ämnesrelaterade begrepp inom SO Många elever saknar den nödvändiga basen av SO-ord och får svårt att följa med i skolans undervisning. Ordträningshäftet Gissa begreppet! hjälper dem att snabbt fylla luckorna. Det riktar sig till elever i svenska och svenska som andraspråk inom grund- och gymnasie skolan samt komvux/sfi. Webbdel ingår. 10-pack ISBN : Gissa uttrycket! Centrala idiom Gissa uttrycket! behandlar centrala svenska idiom och har som fokus att bl.a. träna eleven i att hitta ledtrådar i form av nyckelord i texten som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av ords och uttrycks betydelse. Det riktar sig till elever i svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå inom grund- och gymnasie skolan samt elever i svenska med behov av en fördjupning av ordkunskapen. 10-pack ISBN : Gissa ordet! Allmänt ordförråd Gissa ordet! behandlar det allmänna ordförrådet (mindre frekventa vardagsord) och har som fokus att bl.a. träna eleven i att hitta ledtrådar i form av nyckelord i texten, som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av ords betydelse. Det riktar sig till elever med svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå, samt elever i svenska med behov av en fördjupning. Webbdel ingår. 10-pack ISBN : Progress Gold Two books in one. Practically perfect! 26 LENA THUNBERG Börja öva svensk grammatik Basgrammatik för sfi Börja öva svensk grammatik är gjord för den som nyss har börjat läsa sfi eller som behöver repetera grund erna. För varje grammatikmoment finns en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt. Alla moment presenteras i den följd som man normalt lär sig svenska. Övningarna går cykliskt från det lätt are till det svårare. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. Margit Oskarsson, Stina Zetterlund Öva svensk grammatik Svenska som andraspråk/sfi D Bra grammatikträning för de elev er som passerat nybörjarstadiet och behöver ett översiktligt repetitionsmaterial. Det 48-sidiga häftet består av dia gnos, regler och övningar där den inledande diagnosen visar vilka moment eleverna behöver träna speciellt. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. 10-pack ISBN : Read-serien Ett helhetsgrepp på engelska pack ISBN : 22 23

14 Engelska Engelska peter watcyn-jones under medverkan av Annika Mattson Connect Connect 1 vänder sig till de med små eller inga kunskaper i engelska. Connect 2 motsvarar hela grundskolans engelska med betoning på den senare delen. LÄRARMATERIAL en till Connect 1 respektive Connect 2 (som är en pärm med webbdel) innehåller en strukturerad översikt över läromedlets alla delar, metoddiskussion, hörmanus, extra övningar, kopieringsunderlag och test. Testen kan lätt varieras och anpassas och har t.ex. två lyssningsdelar. Här finns också gott om matnyttiga och finurliga kopieringsunderlag från Peter Watcyn-Jones. Connect 1 Nybörjare, vuxna och unga vuxna Connect 1 Elevpaket (Textbook, Workbook och webbdel) ISBN s 320: Workbook (10-pack) ISBN s 506: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33679 Connect 2 Elevpaket (Textbook, Workbooks 1 och 2 och webbdel) ISBN s 330: Workbook 1 (10-pack) ISBN s 483: Workbook 2 (10-pack) ISBN s 483: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/35623 English starts here Ge dina elever de rätta verktygen för att snabbt ta sig in i den engelsktalande gemenskapen! Connect passar dem med små eller inga förkunskaper och visar vägen till kommunikativ kompetens och vidare studier. Elevpaketet innehåller allt Connect 1 elevpaket består av Textbook, webbdel samt Workbook, ett förbrukningshäfte med övningar. Webbdelen innehåller alla bokens texter med inspelat autentiskt ljud (ingen talsyntes), samt ett mycket omfångsrikt interaktivt övningsmaterial. Flexibilitet Connect 1 har en tydlig progression och lotsar eleverna snabbt framåt. Materialets uppbyggnad ger stor flexibilitet och eleven kan öva utifrån egna förutsättningar. Läraren kan anpassa övningar och utmaningar för varje enskild elev utan att behöva lägga tid på att kopiera eller leta extra material. Utdrag ur Easy Readers inbjuder till fördjupad läsning. tala och förstå I Connect 1 presenteras världsspråket men också engelska som lingua franca, dvs. det verktyg människor från olika länder använder för att kommunicera. Många av texterna är dialoger och till varje text finns How to say it! som ger en bank av fraser att använda i olika kommunikativa situationer. I Connect 1 finns både roliga och underfundiga texter. Vi vill låta eleverna bekanta sig med olika former av engelska och engelskspråkig kultur genom en stor variation av texter och miljöer. Connect 1 ger många möjligheter att lyssna och i varje kapitel finns hörövningar. I webbdelen kan eleverna lyssna så många gånger de vill och också reglera uppläsningens hastighet. Connect 2 False beginners, vuxna och unga vuxna Connect 2 elevpaket bygger vidare på Connect 1 och inleds med ett par kapitel som repeterar första boken. Det gör Connect 2 idealisk även för dem som är falska nybörjare och vill repetera motsvarande grundskolans kunskaper i engelska. levande texter Textbook bygger vidare på upplägget från den första boken. Här finns text- och hörutdrag ur lättlästa romaner och en stor variation av olika texter; goda berättelser, tidningstexter, dialoger, annonser, e-post, intervjuer och realia från platser runt om i den engelsktalande världen. Det finns gott om ypperliga bilder och illustrationer som inbjuder till samtal. webbdel med interaktiv bok Med Connect 2 får eleven hela boken i en tryckt och en digital version. Webbdelen, som nås genom en kod i textboken, ger eleven unika möjligheter att träna och få omedelbar feedback. Här kan man lyssna på alla texter och gloslistor med textföljning. På den digitala bokens sidor finns även direktlänkar till övningar. Dina elever kan också få översättningshjälp, hitta facit, träna glosor och grammatik på ett varierat sätt i egen takt. Workbooks 1 och 2 Workbooks är förbrukningshäften med övningar på både glosor, strukturer och grammatik. Hörövningarna är, liksom tidigare, en viktig del av materialet och förekommer rikligt i varje kapitel. Prova böckernas webbdelar på 24 25

15 Engelska Engelska Two books in one. Practically perfect! Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones Progress Gold för studieförberedande program och vuxenstuderande Engelska 5, 6, 7 Progress Gold är en komplett serie för gymnasiets studieförberedande program och för vuxenstuderande. Action in Progress är alternativet för en något lättare Engelska 5. Elevmaterialet till respektive kurs består av en inbunden allt-i-ett-bok samt medföljande arbetshäfte och webbdel allt följer med i elevpaketet. I Resource Section finns gott om handfasta råd och modeller att följa för elevernas egen språkliga produktion. I arbetshäftet Trainer övas kursens centrala glosor och/eller grammatik. Arbetshäftet kan även beställas för sig i 10-pack för att komplettera. Webbdelen är boken i digital form med bl.a. inläsningar, träning av stycke orden med stavning och uttal samt extraträning på kurs ens grammatik. Prova bokens webbdel på Progress Gold C Engelska 7 Textdelen erbjuder ett brett urval kvalitetstexter från olika länder och genrer. Avsnitten är överlag längre än för Engelska 5 och 6 och omfattar bl.a. flera oavkortade noveller. I medföljande Vocabulary Trainer tränas kursens centrala ordförråd. Övningsuppgifterna utmynnar i analyserande, granskande diskussioner och skrivuppgifter. Övningarna i Use of English speglar de olika momenten i proven till Cambridge Certificate of Advanced English (CAE). I Progress Gold C Teacher s Guide finns bl.a. tips och råd om hur man kan förbereda elever som vill tentera CAE. Action in Progress Engelska 5 Action in Progress ger alla fördelarna hos Progress Gold A, men på en något lättare nivå. Nio temakapitel med ett brett urval skönlitterära och faktatexter. Aptitlig layout, lagom längd och ordlistor intill respektive avsnitt gör texterna lättåtkomliga. Resource Section med studietips och hjälp vid egen produktion. Övningar av varierande typ till texterna och höravsnitten samt hänvisningar till Mini-Grammar och Resource Section. Genomgång av basgrammatik och övningar i arbetshäftet. Solid Gold Nytt läromedel i engelska för fortsatta framgångar! För dig som uppskattar Progress Gold har författarna bakom den serien nu skrivit Solid Gold ett läromedel med samma goda kvalitéer i grunden fräscha, engagerande texter, genomarbetad pedagogik och oslagbar webb. Solid Gold är ett läromedel för fortsatta framgångar! Utkommer hösten Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Action in Progress Progress Gold B Progress Gold C Kommande Progress Gold A Med Progress Gold får nu varje elev hela boken i en tryckt och en digital version. Allt inläst med autentiska röster spela upp med ett klick Plats för egna digitala anteckningar Snabblänkning mellan texter och övningar Alla inspelade hörövningar Övning på alla styckeord, samtliga inlästa Självrättande grammatikövningar Progress Gold hålls aktuell genom nyskrivet kompletterande material med koppling till GY11. Kompletterande material når du via webbkatalogen. Progress Gold A Engelska 5 Nio temakapitel med ett urval texter och hör öv ningar i varje. Även ett kapitel med historiska tillbakablickar. Resource Section hjälp och råd vid egen produktion. Övningar på samtliga avsnitt. Group Challenge lättsamma gruppövningar. Vocabulary Builders för att bygga upp och förstärka elevens allmänna ordförråd. Grammar genomgång av de viktigaste momenten för Engelska 5. Styckeordlistor. Progress Gold B Engelska 6 Skönlitteratur, faktatext, journalistik och diktverk är representerade, liksom de olika engelsktalande länderna och avsnitt ur äldre brittisk och amerikansk litteratur. Resource Section How to Study, On Literature, On Newspapers, On Speaking, On Writing, On Language. Group Challenge lättsamma gruppövningar. Övningar på samtliga avsnitt. Vocabulary Expanders ger en strukturerad uppbyggnad av ordförrådet. Use of English Sentence-Changing, Word- Building m.m. Styckeordlistor. Elisabeth Legl Progress Gold Study Guides A, B, C Engelska 5, 6, 7 Studiehandledning för flex/distans- och självstudier Progress Gold lämpar sig väl för flex/distans- och självstudier. Vid flex/distans- och självstudier kan huvud boken för respektive kurs med fördel kompletteras med Progress Gold Study Guide. Progress Gold Study Guide A ISBN : Study Guide B ISBN : Study Guide C ISBN : Progress Gold A Avsedd för: Engelska 5 Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 335: Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30845 Progress Gold B Avsedd för: Engelska 6 Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 335: Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30850 Progress Gold C Avsedd för: Engelska 7 Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 339: Vocabulary Trainer (10-pack) ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30855 Action in Progress Avsedd för: Engelska 5 Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 298: Trainer (10-pack) ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

16 Engelska Engelska Under våren 2013 tar Read &-serien ytterligare steg framåt och erbjuder ännu mer utbyggt digitalt material i två nyreviderade titlar Read & Catch Up Interactive och Read & React Interactive. Bland annat har vi lagt till ett avsnitt i med filmer om sammanlagt åtta engelsktalande länder (fyra i varje bok). I varje film blir du guidad av en ung person som bor på platsen. Möt till exempel Stephen från England, Rebecca från Australien och Jo från Wales, som berättar om sig själva och stället de bor på. Filmerna är producerade av Tellus Vision och i boken finns också ett arbetsmaterial till filmerna. Dessutom får dessa två titlar ett avsnitt bestående av hörövningar med en rad olika samtalssituationer, både vardagliga och formella. Kommande Read & Catch Up Update Avsedd för: Inför Engelska 5 Textbok med webbdel ISBN s 162: ISBN : Audio-cd ISBN : Romaner med ordlista ISBN : Ordlista (5-pack) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/7481 Read & React Update Avsedd för: Engelska 5 Ett helhetsbegrepp på engelska Med Read &-serien får nu varje elev hela boken i en tryckt och en digital version. Det betyder: Allt inläst med autentiska röster spela upp med ett klick Plats för egna digitala anteckningar Snabblänkning mellan texter och övningar Alla inspelade hörövningar Övning på alla styckeord, samtliga inlästa Självrättande grammatikövningar CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & Catch Up Update Read & Catch Up Update repeterar metodiskt högstadiets engelska och låter eleverna med en tydlig progression arbeta sig fram mot målet att klara Engelska 5. Detta material lämpar sig väl för elever med läsoch skriv svårigheter. CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & React Update Read & React Up Update består av nio kapitel. Textbokens två sista kapitel är baserade på Rain Man (Penguin Reader) och Bend It Like Beckham. Uppgifterna i anslutning till romanerna behandlar inte bara textutdragen utan också filmatiseringen av romanerna. Cecilia Augutis m.fl. Read & Log On Läroboken är uppbyggd kring ett antal engagerande teman. Varje kapitel består av en faktatext med övningar avsedd att studeras intensivt samt två utdrag ur en roman, läs- och höravsnitt, som anknyter till kapitlets tema. peter byström M.FL. Read & Take Off Read & Take Off är en allt-i-ett-bok som består av fyra kapitel som bygger på utdrag ur en roman samt en hörförståelse (fiction). Efter vart och ett av dessa kapitel följer ett avsnitt med rubriken English at Work som presenterar och övar olika språkliga situationer (functions) som eleven kan möta i sitt kommande yrkesliv. I kapitel 5 Stories for All Times presenteras ett urval författare och deras verk på ett lättillgängligt sätt. Håkan Plith m.fl. Read & Proceed Read & Proceed är ett välstrukturerat läromedel där fakta, realia och romanutdrag varvas med en mängd olika övningar. Boken består av sju tematiskt ordnade kapitel som vart och ett innehåller en informativ text och ett utdrag ur en roman samt en hörförståelse. Till detta kommer olika typer av övningar, bl.a. referatövningar, ordbildning, fraseologi, idiomatiska uttryck samt länkar till Advanced Grammar Check. Textbok med webbdel ISBN s 162: ISBN : Audio-cd ISBN : Romaner med ordlista ISBN : Ordlista (5-pack) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/7496 Read & Log On Avsedd för: Engelska 5 Textbok med webbdel ISBN s 272: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/31993 Read & Take Off Avsedd för: Engelska 6 Textbok med webbdel ISBN s 219: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33176 Read & Proceed Avsedd för: Engelska 6 Inriktning Inför Engelska 5 Engelska 5 Engelska 6 Praktisk read & React read & Take Off Read & Update Catch Up Teoretisk Update read & Log On Read & Proceed Textbok med webbdel ISBN s 245: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

17 Engelska Engelska Nyhet Huvudspåret i engelska MAIN ROUTE Engelska 5 Outrageous, Walk of Life, The Others, It s Possible, Literature allt detta och mer är Main Route! Främst för elever som enbart läser Engelska 5 som obligatorisk kurs. Main Route Avsedd för: Engelska 5 Textbok med webbdel ISBN : karin holmberg, annelie rydh jaensson, göran larsson, med michael eyre ALLT-I-ETT-BOK Läsupplevelser och språkövningar. I fem avsnitt fyllda med läsupplevelser och mängder av handfasta språkövningar ger Main Route ett digert material att arbeta med på vägen mot bättre kunskaper i engelska. Alla texter i de olika avsnitten har tematisk sammanhållning och ger gott om material att arbeta med. Texterna är av varierande typ och det finns många olika former av övningar som befäster textförståelse och ger ordträning. I ett nytt läromedel som Main Route finns det naturligtvis också övningar för interaktion och språklig produktion. Hörövningar Engelska språket är för eleverna ett i högsta grad levande språk som de omges av dagligen. I Main Route har vi lagt extra vikt vid hörövningar och det språkliga arbetet med dem. Resource Pages Det krävs något extra för att med självförtroende ta sig an en stor del av den språkliga produktionen. Det behövs vägledning i hur man skriver ett brev, hur man genomför en summering av en längre text, hur man håller ett föredrag, m.m. I Resource Pages finns det mängder av handfasta råd, stöd och exempel som hjälp i elevernas skrivande och muntliga framställning. Go On I avsnittet Go On finns större och mindre uppgifter med anknytning till elevernas utbildning och kommande yrkesliv. Det arbetsplatsförlagda lärandet kopplas till engelskan på ett naturligt sätt i Main Route och följer intentionerna i ämnesplanen för engelska. I Go On finns också ett annorlunda och intressant avsnitt om engelsktalande länder världen över. WEBB MED UTÖKAD E-BOK ALL INCLUSIVE Webbdelen till Main Route ger tillgång till hela boken i digitalt format med alla texter inlästa med autentiska röster. Hörövningarna och läromedlets alla interaktiva språkövningar finns här på bokens sidor gott om träning av glosor och grammatik. Uppläsning av texter och glosor är bara ett klick bort. Webben följer med varje elevbok och aktiveras med en kod som finns tryckt i boken. Cecilia augutis Get Your Students Talking Kommunikativa övningar i engelska I Get Your Students Talking finns enkla, roliga och utvecklande kommunikativa övningar att använda direkt i undervisningen. Inga komplicerade förberedelser behövs. I bokens webbdel finns alla kopieringsunderlag och bilder som läraren behöver. Dessutom är materialet förberett för interaktiva skrivtavlor. Get Your Students Talking är en resursbok för lärare och blivande lärare på grundskolan och för motsvarande nivå inom gymnasieskolan och vuxenundervisningen. Övningarna är enkla att anpassa till olika åldersgrupper och språkfärdighetsnivåer. Övningarna beskrivs stegvis och rubriker som Språkligt fokus, Lärarfokus, Elevaktivitet, Arbetsgång, Gå vidare och Tips ger läraren en snabb överblick. Resursbok med webbdel ISBN s 308: Eva hedencrona, karin smed-gerdin, peter watcyn-jones Checkpoint Repetition inför gymnasiekursen Checkpoint riktar sig till de elever som ännu inte klarat av engelska för åk 9 eller behöver repetera inför gymnasiekursen. Elevpaket (Textbook, Trainer, webbdel) ISBN s 279: Trainer (10-pack) ISBN : Teacher s guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32762 Kommande Word Check Professional Words for the future Kjell Weinius Det är en utmaning att tillgodogöra sig fackspråk, speciellt på ett annat språk än modersmålet. Word Check Professional tränar i tre häften det centrala ordförrådet inom de olika yrkesområden som är målet med Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet. Häfte i 10-pack Word Check Professional bygger upp elevernas ordförråd inom flera branschspecifika ämnesområden. Upplägget känns igen från Studentlitteraturs mycket uppskattade Vocabulary Checkhäften, med vikordlistor och övningar som övar och befäster ordkunskaperna. Interaktiv webb all inclusive Med varje häfte följer en aktiveringskod till webben. Alla får enkelt tillgång till de resurser som finns på webben. På webben kan eleverana öva på alla orden i självrättande övningar och på det sättet få mängdträning och verkligen befästa kunskaperna. Alla orden är inspelade så att det går att lyssna och öva uttal. Läs mer och se demo på studentlitteratur.se Word Check Professional Bygg- och anläggningsprogrammet 10-pack (10 häften med aktiveringskoder) ISBN : (prel.) El- och energiprogrammet 10-pack (10 häften med aktiveringskoder) ISBN : (prel.) Fordons- och transportprogrammet 10-pack (10 häften med aktiveringskoder) ISBN : (prel.) 30 31

18 Engelska Engelska Nyhet Peter Byström, Kjell Weinius Basic Grammar Check Engelsk basgrammatik med diagnos och övningar Basic Grammar Check är avsedd för år 1 på gymnasiets yrkesförberedande program och är en repetition av högstadiets grammatik. I de översättningsövningar som finns i elevboken Read & Catch Up Update finns paragrafhänvisningar till de olika momenten i Basic Grammar Check. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs i 10-pack. Håkan Plith Check Your English Grammar Häftet övar den engelska basgrammatiken och är avsett för den grundläggande vuxenundervisningen och special under visning i engelska. Häftet inleds med en diagnos som visar var eleverna har sina brist er. Varje kapitel inleds med en grammatik ruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med ett facit och ett sluttest som kopierings underlag. Online Grammar: Basic 10-pack ISBN s 483: 10-pack ISBN s 493: Grammar whenever you want! Online Grammar är ett helt nytt sätt att tillgodogöra sig grammatik med hjälp av datorn. Med detta mycket strukturerade, fullödiga och tydliga läromedel kan eleverna både lära sig nya grammatiska moment och dessutom använda interaktiva, självrättande övningar och test för att befästa sina kunskaper. För lärarna finns Teacher s Edition som ger tillgång till elevmaterialet samt färdigt underlag för egna grammatikgenomgångar och provunderlag. Online Grammar är ett digitalt läromedel som levereras med ett tryckt regelhäfte innehållande en aktiveringskod, som ger tillgång till hela det omfattande webbaserade materialet. Online Grammar: Basic är ett grammatikläromedel som består av filmade och illustrerade grammatikgenomgångar och ett rikligt övningsmaterial på grundläggande nivå. Innehållet stämmer överens med den grammatik som tas upp i Basic Grammar Check (se sidan intill). De två läromedlen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Med Online Grammar: Basic får dina elever tillgång till: 20 lärarledda filmade minilektioner fyllda med illustrerade exempel Ett omfattande interaktivt, självrättande övningsmaterial på alla häftets grammatikmoment Hela regelhäftet som digital bok med uppläst text och textföljning Självrättande prov som självtest I Teacher s Edition får du som lärare dessutom tillgång till: Ett färdigt underlag för egna grammatikgenomgångar på läromedlets alla avsnitt Förberett provunderlag för utskrift och prov i klassrummet Prova Online Grammar: Basic på Online Grammar Online Grammar: Basic 10-pack (10 häften med aktiveringskoder) ISBN : Online Grammar: Basic enanvändarlicens (ett häfte med aktiveringskod) ISBN : Online Grammar: Basic Teacher s Edition (häfte med aktiveringskod) ISBN :- Håkan Plith English Grammar Check Enkelt och överskådligt presen teras och övas den grammatik eleven behöver kunna i Engelska 5 Häftet består av diagnos, grammatikregler och övningar. Häftet lämpar sig för gymnasiets studieförberedande program. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs i 10-pack. 10-pack ISBN s 483: Kjell Weinius, John Whitlam Advanced Grammar Check Med hjälp av överskådliga regel rutor och en mängd övningar bygg er eleven upp sin egen grammatik för det dagliga arbetet. Advanced Grammar Check tar vid där English Grammar Check slutar och är avsedd för Engelska 6 på gymnasiets studieförbere dande program. I det medföljande kopieringsunderlaget finns diagnos, sluttest och facit. Säljs i 10-pack. Övningshäfte (10-pack) ISBN s 483: Studieguide ISBN : Det är fortfarande pedagogiken som räknas I Studentlitteraturs integrerade läromedel stärks böckernas pedagogik av ett tätt integrerat innehåll på nätet. Se möjligheterna på integrerade 32 33

19 Engelska Ordböcker Ordböcker Kommande Ronnie Triumf, Per Sonnander Basic Vocabulary Check Repetition och träning av det engelska basordförrådet Svenska ordboken ISBN : Engelsk ordbok ISBN : Båda ordböckerna på cd 1 anv. utan talsyntes ISBN : Världen i klassrummet Tematisk engelskundervisning med internet, litteratur och film Basic Vocabulary Check är avsedd för åk 1 i gymnasiets yrkesförberedande program och är ett enklare alternativ till English Vocabulary Check. I Basic Vocabulary Check kan eleverna repetera och utvidga sitt engelska ordförråd. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs i 10-pack. 10-pack ISBN s 483: Håkan Plith, Peter Byström English Vocabulary Check Båda ordböckerna på dvd 1 anv. med talsyntes ISBN : 2 5 anv. ISBN : Skollicens ISBN : För kommun- och företagslicens vänligen kontakta kundtjänst: Maria Estling Vannestål Resursbok för lärare som vill ha fördelarna av ett tematiskt arbetssätt Att arbeta tematiskt i engelskundervisningen är närmast en självklarhet. Många läromedel är tematiskt indelade och håller sig till ett antal ämnesområden. Men ibland är det nödvändigt att gå utanför textbokens ramar för att arbeta med större eller mindre projekt där den språkliga utvecklingen stärks på många olika sätt. Världen i klassrummet är en resurs för dig som vill ha stöd och vägledning i alla de olika källor som finns att utgå från i ett språkligt arbete kring ett tema. Boken fungerar lika bra som ett komplement till läroboksteman som ett fristående material. Världen i klassrummet ger ett pedagogiskt mervärde till teman och IKT i skolan. Det är lättillgängligt och enkelt att använda och det ger möjligheter till ämnesintegrering. Precis som titeln signalerar vidgar Världen i klassrummet perspektiven och tar in omvärlden i klassrummet. Engelskan blir ett kommunikationsmedel för att ta del av och utbyta information, tankar och känslor kring ett intressant och meningsfullt innehåll. Mer än ett skolämne ett levande språk! INTEGRERAD WEBB Världen i klassrummet finns i en tryckt och en digital version. I den digitala versionen av boken finns även extra resurser för att göra materialet mer lättillgängligt för dig som lärare. Världen i klassrummet är skriven av Maria Estling Vannestål, ett välkänt namn inom högre utbildning i engelska och lärarutbildning. Hon har skrivit en rad titlar som Lära engelska på internet, Engelska för yngre åldrar (medförfattare) och standardverket A University Grammar of English. Som författare står också Anders Vannestål, verksam som gymnasielärare. Resursbok med webbdel ISBN : Med hjälp av English Vocabulary Check kan eleverna befästa och utöka sitt aktiva ordförråd. English Vocabulary Check är avsedd för Engelska 5 på gymnasiets studie förberedande program. I häftet övas av de ord som tillhör det centrala ordförrådet för kurs en. Efter varje kapitel kan eleverna testa sig själva. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs i 10-pack. 10-pack ISBN s 483: Kjell Weinius, John Whitlam Advanced Vocabulary Check Ett fylligt ordträningsmaterial som också kan fungera som elevens egen ordlista. Advanced Vocabulary Check är avsedd för Engelska 6 på gymnasiets studieförbere dande program. Häftet, som inleds med en diagnos, omfattar ca 750 ord som är ord nade alfabetiskt. Varje kapitel avslut as med en sida, där orden övas i ett textsammanhang. Till materialet hör sluttest och facit som kopie ringsunderlag. Säljs i 10-pack. 10-pack ISBN s 483: Ordböcker på dvd ger enastående sökmöjligheter Både Gustavas Svenska ordboken och Engelsk ordbok har fått lysande omdömen och används mycket i grund skolan, på gymnasiet och inom vuxenundervisningen. Böcker na är mycket inne hållsrika och så vältäckande att man endast i undantagsfall behöver gå till större verk. Dessutom finns bägge ord böckerna på dvd/cd-rom, vilket ger fler sökmöjligheter, bl.a. till stavningshjälp. Svenska ordboken Svenska ordboken innehåller över ord och uttryck. Allt från ålder dom liga och främmande ord till ultra moderna ord förklaras på enkel och natur lig svenska. Här finns också en mängd exempel och rikligt med synonymer, vilket även gör bok en till en liten kombinerad synonymordbok. Böjning och ordklass är alltid angivet och uttal och betoning när det kan behövas. Boken har fått beröm för sina tydliga och utförliga förklaringar. Engelsk ordbok Engelsk ordbok är en modern, aktuell och innehållsrik engelsk ordbok (engelsksvensk och svensk-engelsk i samma band). Boken innehåller mer än ord, uttryck och fraser. Uttal och ordklass anges alltid, liksom om ordet är amerikanskt, irländskt, skotskt eller australiskt. I denna nya upplaga finns de allra senaste nutids orden med, t.ex. arbetslinje, fartkamera, jobbskatteavdrag, laddstolpe, lådvin, läsplatta, stimulanspaket etc. En pålitlig och vältäckande ordbok att lita på under hela skoltiden. En av de allra främsta engelska ordböcker som existerar idag! Ordböcker för datorn Den 4:e digitala versionen av Gustavas ordböcker från 2010 omfattar ca ord och materialet baseras på de senaste versionerna av Svenska ordboken respektive Engelsk ordbok. Gustavas ordböcker har enastående sökmöjligheter. Med hjälp av ett inbyggt program som ger förslag på rimliga ord med rätt stavning, kan man hitta rätt ord, både svenska och engelska, även om man skrivit in det felstavat. Exempel: Om du skriver in inaf, frågar programmet om du menar enough. Talsyntes Talsyntes med de svenska rösterna Erik och Elin samt den brittiska Peter för installation under Windows och Mac ingår. Även svenska ord läses med korrekt uttal när Erik och Elin är installerade. Tydliga och lätt fattliga instruktioner med följer. Enanvändarlicens finns numera både med och utan tal syntes. I övriga licenser ingår talsyntes

20 Spanska Spanska LÄROBOKEN Empezamos Bokens samtliga kapitel börjar med uppvärmningsövningar som triggar igång funderingar och samtal med utgångspunkt från redan känd vokabulär och grammatik. Texto A och Texto B Varje kapitel innehåller två texter som är kopplade till kapitlets tema. I anslutning till texterna finns gloslistor. Frågor på innehållet och övningar, som analyserar kapitlets nya inslag av grammatik och ordförråd, finns i direkt anslutning. La plaza 4 La plaza 4 bygger vidare på La plaza 3. Den är anpassad för Spanska 4 och följer GY11 och Europarådets riktlinjer för B1. Kommande A la última! Un curso de lengua española actual en la clase y en la red La plaza är en mötesplats för kommunikation och inter aktion både i klassrummet och på webben. Med La plaza får varje elev hela boken i en tryckt och en digital version. La plaza motiverar eleverna genom kommunikativt och uppgiftsbaserat lärande och innehåller lättillgängliga och kreativa digitala övningar Texterna i La plaza är varierade och ur spanskt och latinamerikanskt perspektiv La plaza ger det stöd som krävs vid självständigt arbete i skolan eller i hemmet och underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter La plaza följer GY11 och Europarådets riktlinjer NOELIA MARTEL QUINTANA, MARIA WICKELGREN, JAIME CORPAS, EVA GARCÍA, AGUSTÍN GARMENDIA, CARMEN SORIANO La plaza 3 och 4 Spanska 3 och 4 KOMMUNIKATIVT OCH UPPGIFTSBASERAT Läromedlet La plaza är, bl.a. genom fokus på kommunikation och en funktionell syn på grammatiken, väl anpassat till ämnesplanerna för Moderna Språk inom GY11 (läs mer om GY11 på studentlitteratur.se/33628). Med La plaza aktiverar du eleverna dels genom aktuella och kända ämnen och dels genom övningar som väcker diskussion. Eleverna ges stort utrymme att berätta om intressen, erfarenheter, levnadssätt och kulturella företeelser. I La plaza 4 uppmuntras eleverna dessutom till att prata om aktuella ämnen samt berätta och argumentera kring relationer, etiska frågor och framtidsplaner. I de inledande kapitelmålen presenteras den avslutande portfoliouppgiften (inspirerad av europeisk språkportfolio) som hjälper eleverna att fokusera på vad de behöver lära sig under arbetet med varje kapitel. Texterna i La plaza är autentiska, varierade och skrivna av en rad olika författare med spanska som modersmål. Boken är i sin helhet inläst i den digitala versionen. På så vis får eleverna många tillfällen att bekanta sig med uttal, intonation och grammatiska strukturer. De får dessutom möta ett tydligt talat språk med viss regional färgning. LÄRARMATERIAL I lärarmaterialet får du rikligt med uppslag och idéer till hur du kan arbeta med boken. Här finns lektionsplaneringar, provbank, manus till hörövningarna i boken samt ytterligare hörövningar, videoklipp, arbetsblad m.m. Practicar y comunicar La plaza har många öppna övningar där eleven kommunicerar, interagerar och argumenterar i tal och skrift. Eleverna samtalar i olika situationer och för olika syften. Många exempelmeningar och bilder ger eleven rikligt med stöd vid de friare övningarna. Varje kapitel utmynnar i en portfoliouppgift med tillhörande diskussion. I Practicar y comunicar tränas och fördjupas kommunikation, reception, produktion och interaktion. Här aktiverar eleverna sina strategier för att lösa språkliga problem och aktivt medverka i samtal. Consultar Kapitlets viktigaste grammatik och fraser finns samlade i avsnittet Consultar. I bokens digitala version finns direktlänkar till många grammatikövningar. Sonidos y letras I Sonidos y letras presenteras spanskt uttal och betoning. I bokens digitala version kan eleven lyssna på uttalet och träna mer. Practica más Till varje kapitel finns möjligheter att ytterligare fördjupa reception och produktion i bokens webbdel. Y para terminar la unidad En självutvärdering avslutar varje kapitel och kan skrivas ut från bokens webbdel. Testet tillåter både eleven och läraren att stämma av elevens kunskaper. Reportaje Till varje kapitel finns ett avslutande Reportaje som gör nedslag i den spanskspråkiga kulturen världen över perfekt för de elever som vill fördjupa sina kunskaper på egen hand! Minigramática, Ordlista och Facit Läroboken avslutas med Minigramática som fördjupar kursens grammatikmoment. Ordlista finns längst bak i boken. Facit till bokens övningar finns i webbdelen. WEBBDELEN Med bara ett klick får eleven: Allt inläst med autentiska röster Alla texter översatta till svenska Övning på kursens centrala glosor, samtliga inlästa Hörövningar Snabblänkning mellan texter, grammatik och självrättande övningar Uttalsträning Ytterligare förstärkning av kursens grammatik och fler hörövningar Plats för egna anteckningar Tillgång till självutvärderingar Repetition av Spanska 1 och 2 Prova bokens webbdel på La plaza har tagits fram i samarbete med det spanska förlaget Difusión och deras läroboksserie Aula. La plaza 3 Avsedd för: Spanska 3 (A2 B1) Elevpaket (bok och webbdel) ISBN s 329: ISBN :- (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/33628 La plaza 4 Avsedd för: Spanska 4 (B1) Elevpaket (bok och webbdel) ISBN s 329: Utkommer 2013 ISBN :- (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/33633 Uppslag ur La plaza

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar.

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. 2012 Läromedel för Gy &Vux Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vi gör läromedel vi själva

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare Svenska för invandrare Gy&Vux 2014 400724_SFI_2014.indd 1 nde lära t a Lyck! i SFI 2014-02-25 13:17 SFI-boken Modernt, äkta och vuxet. Och med språket i fokus. SFI-boken bygger på autentiska intervjuer

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Zoom Svenska och Lgr 11

Zoom Svenska och Lgr 11 Läromedlet Zoom Svenska åk 4 6 överensstämmer väl med Lgr 11. Utifrån viktiga formuleringar i syftestexten och med hjälp av det centrala innehållet årskurs 4 6 vill vi här tydliggöra att Zoom Svenska och

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning Nytt för din undervisning 2011 Lust för det nya Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget cirkulationsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX ÄMNE DATA Information och kommunikation 1 ENTREPRENÖRSKAP Entreprenörskap Företagare/Entreprenör Jag!? Nej! Eller?

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

DIGITALA LÄROMEDEL. - Årskurs 7-9 MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SO-ÄMNEN

DIGITALA LÄROMEDEL. - Årskurs 7-9 MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SO-ÄMNEN DIGITALA LÄROMEDEL - Årskurs 7-9 MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SO-ÄMNEN 1 SO-LÄROMEDEL Man klarar sig inte utan läromedel i SO. Det är svårt att hitta bra artiklar på Internet om buddhismen eller om

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger Handledning för pedagoger Vad erbjuder webbsidan? Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till Simsalabim!

Välkommen till Simsalabim! Välkommen till Simsalabim! Simsalabim 1 är ett läromedel som utgår från litteratur, moderna skönlitterära texter och klassiker. Hela språket finns med läsa, skriva, tala och lyssna. Allt samlat i ett elevpaket

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

2013 6Lär ome9 del för

2013 6Lär ome9 del för 2013 Läromedel för 6 9 Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning 2010 Störst utbud av språktitlar Upptäck vår utgivning inom språk den mest omfattande på marknaden Prisbelönta läromedel inom psykologi Kungliga Vetenskapsakademiens Nationalkommitté

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

DIGITALA LÄROMEDEL - GY / VUX MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / HISTORIA SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP1

DIGITALA LÄROMEDEL - GY / VUX MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / HISTORIA SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP1 DIGITALA LÄROMEDEL - GY / VUX MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / HISTORIA SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP1 MATEMATIK 1 Något radikalt måste göras i matematik. Alla är överens om att elevernas färdigheter

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) 1 (9) BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Avsedd som underlag till lärare i förberedelseklass, svenska som andraspråk och svenska 2 (9) VAD ÄR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH FÖR VEM? Det svenska språket

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Gymnasium Vuxenutbildning

Gymnasium Vuxenutbildning 2009 Gymnasium Vuxenutbildning Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka. Genom att vårda och utveckla denna relation har vi blivit

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Gymnasium Vuxenutbildning

Gymnasium Vuxenutbildning 2008 Gymnasium Vuxenutbildning Tillsammans lägger vi grunden för ett livslångt lärande Närheten till både författare och läsare är Studentlitteraturs främsta kännetecken och styrka. Så har det alltid varit.

Läs mer

H14V15 Terminsplanering Vt-15

H14V15 Terminsplanering Vt-15 H14V15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan, Läsförståelse

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer