Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar."
  • Dan Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 2012 Läromedel för Gy &Vux Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar.

2 Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vi gör läromedel vi själva vill använda Sverige vimlar av skickliga lärare. Några är också framgångsrika läromedelsförfattare hos oss. På Studentlitteratur jobbar vi för att du ska få det absolut bästa som produceras innehållsmässigt och pedagogiskt. Vi läser, klickar, skriver och utformar tills vi vet att vi har ett läromedel som är både roligt och effektivt att använda i undervisningen. Och vi är lika glada för datorn som för boken i år tilldelades vi t ex priset för Årets digitala läromedel 2011, nominerad av lärare och skolledare runt om i Sverige. Läs mer om oss på Innehåll Svenska 2 Danska 9 Sfi 9 Svenska som andraspråk 15 Engelska 18 Ordböcker 30 Spanska 32 Franska 38 Tyska 40 Gun Malmros Förlagsassistent Bengt Andersson Säljare Peter Falkheden Säljare Historia 42 Filosofi 45 Samhällskunskap 46 Ronny Pettersson Förlagschef Religion 50 Psykologi 52 Case 54 Juridik 54 Ekonomi 55 Projektarbete 57 Idrott och hälsa 58 Matlagning och servering 59 Christina Comstedt Säljare Per Lindsjö Läromedelsutvecklare Engelska Henric Arfwidsson Läromedelsutvecklare Svenska/Sv Naturvetenskap 60 Matematik 61 Teknik och data 62 Titelregister 63 Försäljningsvillkor 64 Anky Josefson Läromedelsutvecklare Språk David Whitling Projektledare Ylva Strömberg Bitr. läromedelsutvecklare Tryck: JMS Mediasystem 2011 Malin Kågerman Hansén Läromedelsutvecklare SO-ämnen & SFI studentlitteratur.se Catharina Lindow Marknadsansvarig Lisbeth Linder Marknadsassistent Sofie Lindeberg Marknadsassistent Idé & grafisk form: First Flight

3 Svenska Helhetsgrepp på Svenska 1, 2 och 3 Människans Texter Språket, Litteraturen och Antologin täcker gemensamt alla kurserna. Unika webbdelar ingår har du boken, har du webben! Tomas Jeppsson, Anders Lindqvist, Karl Lindqvist, Bengt Sjöstedt Människans texter Svenska 1 3 Nyhet Människans texter är ett nytt läromedelspaket i svenska som stödjer och utmanar eleverna att nå målen i den nya ämnesplanen för kurserna 1, 2 och 3 i svenska. Läromedlet består av tre delar: Språket, Litteraturen och Antologin. Dessa tre delar hänger samman och hänvisar till varandra, men kan också användas var för sig, vilket innebär en stor flexibilitet för lärare och elever. I alla delar hittar eleverna en mångfald av uppgifter som inspirerar till analys, reflektion och egen produktion. Och till varje bok hör en webbdel som innehåller en interaktiv version av boken (inläst med textföljning), fördjupande fakta, extra uppgifter, kapitelsammanfattningar m.m. Ett tillägg som gör läromedlet tillgängligt för alla och underlättar effektiv individualisering! på webben Språket, Litteraturen och Antologin innehåller var sin webbdel. Här finns hela boken inläst för läsning på skärm eller lyssning med textföljning, faktafördjupningar, kapitelvisa sammanfattningar, ordträning på centrala begrepp, interaktiva uppgifter, som eleven vid behov kan använda för att förstärka och fördjupa sina kunskaper. Lärarhandledning Till Människans texter hör en lärarhandledning med extra material: kommentarer, pedagogiska tips, provförslag, etc. Bengt Sjöstedt Tomas Jeppsson, Människans texter Språket I Språket får eleverna både möta och mycket handfast träna sin förmåga att producera olika typer av texter, som förberedelse för högre studier. Här kan de utveckla sitt skrivande, med en progression från berättande texter till vetenskapliga texter. Också den muntliga förmågan tränas i ett fylligt kapitel om retorik. Kapitel om studiekompetens, språksociologi, språkhistoria samt språkriktighet och grammatik hjälper dem att fördjupa både förmåga och kunnande ytterligare. För att ge eleverna fungerande analysverktyg när de arbetar med de olika slags texterna presenteras i Språket tydliga analysmodeller med exempel för epik, lyrik, dramatik, retorik, bilder och film. Här finns de litterära begreppen förklarade tillsammans med modeller för olika former av tolkningar. Även begrepp som intertextualitet och vidgat textbegrepp tas upp. Anders Lindqvist, Karl Lindqvist Människans texter Litteraturen Litteraturen behandlar hela världens litteratur, från forntiden fram till våra dagar. Den ger en bred bild av hur vi människor genom tiderna har berättat historier för varandra, sjungit sånger och läst dikter och uppträtt på teaterscener. Litteraturen är indelad i epoker, från antiken fram till modern tid. I varje epok får eleverna i ett inledande avsnitt lära känna epokens kulturhistoria och litteratursyn, dess idéer, konst, musik, författarnas förhållande till det omgivande samhället osv. Därefter följer tre separata avsnitt som behandlar epik, lyrik och dramatik. Där möter eleverna epokens viktigaste författare och verk. Bland annat uppmärksammas de kvinnliga författarnas villkor genom tiderna. Samtliga epoker behandlar såväl Europas som den övriga världens litteratur. Tomas Jeppsson, Anders Lindqvist, Karl Lindqvist, Bengt Sjöstedt Människans texter Antologin Antologin innehåller både kända och okända texter inom prosa, lyrik, dramatik och sakprosa. Den ger fördjupning och konkretion av litteraturhistoriens viktigaste författarskap men ger också nya och oväntade läsupplevelser. Här kommer intertextualitet in som en spännande röd tråd. I Antologin möter eleverna kvinnliga och manliga författare från hela världen. Många av texterna följs av uppgifter som bygger vidare på och samspelar naturligt med både Litteraturen och analysmodeller i Språket. Människans texter Avsedd för: Svenska 1 3 Språket med webbdel ISBN s 395: Litteraturen med webbdel ISBN s 395: (prel.) Antologin med webbdel ISBN s 425: (prel.) Lärarhandledning ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/

4 Svenska Nyhet för Svenska 1 Guldspår i språket Lärobok för de språkliga momenten i Svenska 1 och 2. Lämplig att börja med och återkomma till. Retorik, grammatik, presentationsteknik, skrivprocessen, textgenrer, källhantering, skrivregler, språksociologi, språk i Norden, dialekter osv. Nyhet Svenskämnet som en skattkarta Guldspår i litteraturen från realism till nutid Berättar med hjälp av de skönlitterära texterna om den moderna litteraturen från 1800-talet och framåt. Placerar in verken i ett historiskt och intertextuellt sammanhang. Ett rikt utbud av uppgifter tränar både färdigheter och förståelse. Pia Cederholm ALLA SKA MED Texterna som valts ut för Guldspår innehåller frön till oändlig aktivitet. Ska man utveckla sin språkkänsla, sin kunskap om världen och sitt kritiska tänkande måste man få pröva sig fram. Guldspår triggar igång formuleringslusten och startar livliga diskussioner om livets väsentligheter. Ingen kan sitta oberörd. Guldspår lämnar spår hos alla. Guldspår vänder sig särskilt till de elever på högskoleförberedande program och på yrkesprogram som har glädje av tydliga faktaöversikter, lockande uppgifter, grundlig läsförståelseträning och texter presenterade i ett förklarande sammanhang. Webbövningarna ger alla elever outtömliga möjligheter att träna ordkunskap och andra färdigheter. De digitala komponenterna ingår som en självklar del i varje bok. Här finns förstås också hela boken som e-bok med hela innehållet inläst. Har du boken, har du webben. Böckerna ger tillsammans med lärarhandledningen varje lärare goda förutsättningar att skapa ett klassrum för upptäckarglädje, utveckling och lärande. SAMMANHANGET För den som ska lära sig är sammanhanget allt. Därför har Guldspår en genomtänkt pedagogik, med omsorgsfulla introduktioner och täta checklistor. Varje kapitel har också sin egen tidslinje med relevanta fakta. Mellan kapitlen finns översikter där kunskapsstoffet sammanfattas på ett uppslag. FÖRSTÅ VAD DU LÄSER Att lyckas med sina gymnasiestudier handlar om att förstå vad man läser så att man kan ta till sig kunskapen. I Guldspår läggs stor vikt vid läsförståelsen, med många ordförklaringar, ännu fler ordkunskapsövningar och massor av uppgifter riktade mot att öka elevernas passiva och aktiva ordförråd. Serien består av kombinerade text- och övningsböcker, med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. I kapitlen i Kontext varvas teoriframställningar med intressanta texter och övningar. Dessa texter är väl valda för att väcka engagemang och tydligt anknyta till målgruppen. Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion. I varje bok ingår en webbdel med hela boken inläst, så eleverna kan läsa boken på skärmen och lyssna på den samtidigt. Arbetshäfte Till böckerna finns ett gemensamt arbetshäfte med övningar, Kontext språkhäfte, där eleverna verkligen får möjlighet att träna och repetera ordförståelse och språkriktighet. Kontext Språkhäfte med övningar ingår i alla elevpaket men kan också köpas i. Elevpaket för byggoch anläggningsprogrammet Texter och övningar i Kontext för bygg- och anläggningsprogrammet är till stor del valda utifrån programinnehållet. Här finns texter om byggarbete, arkitektur, drömboende mm. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäftet. Elevpaket för fordonsoch transportprogrammet Texter och övningar i Kontext för fordonsoch transportprogrammet är till stor del valda utifrån programinnehållet. Här finns texter om bilismens historia, chaufförsyrket, biltillverkare mm. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäftet. elevpaket med ALLMÄN BOK För dig som inte kan, eller vill, använda en program anpassad bok finns Kontext även i en programgemensam variant. Den är främst avsedd för elever som endast ska läsa Svenska 1, men fungerar givetvis utmärkt även för elever som ska fortsätta med Svenska 2. I paketet ingår elevbok, webbdel och arbetshäftet. Nyhet Kontext Guldspår Avsedd för: Svenska 1 Avsedd för: Svenska 1 och 2 Kontext fortsätter att växa Guldspår i Språket ISBN s 285: (prel.) Guldspår i Litteraturen från forntid till romantik ISBN : (prel.) Guldspår i Litteraturen från realism till nutid ISBN : (prel.) Under 2012 utkommer ytterligare tre elevpaket i Kontext-serien, anpassade för: Beställ provex på studentlitteratur.se/ Kontext Programanpassat läromedel för Svenska 1 Guldspår lärarhandledning Ett stöd för läraren att bedöma kunskap, uppmuntra till utveckling och utforma spännande lektioner utifrån böckerna och den tillhörande webben. Svenska 1 2 EVA HEDENCRONA, KARIN SMED-GERDIN Guldspår i litteraturen från forntid till romantik En kronologisk genomgång av de omistliga texter som lämnat gyllene spår i vår världslitteratur. Presenterar Bibeln, Homeros, Sapfo, Dante, Shakespeare, Goethe osv. och engagerar eleverna med många uppgifter. Litteraturhistoria och antologi, analysövningar och färdighetsträning i samma bok. Guldspår är en ny serie läromedel för gymnasiets svenska, med böcker och digitala komponenter anpassade för en gedigen och modern undervisning. Guldspår Kontext är en helt ny serie programanpassade läromedel framtagna för att passa Gy2011 och kursen Svenska 1. Svenska som andraspråk El- och energiprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Elevpaket för bygg- och anläggningsprogrammet ISBN s 265: Elevpaket för fordonsprogrammet ISBN s 265: Elevpaket med allmän bok ISBN s 265: Arbetshäfte () ISBN s 440: Beställ provex på studentlitteratur.se/

5 Svenska Ger alla chansen att lyckas Maria Ranefalk, Elisabeth Malmros, Bengt Tollstadius Mittpunkt Svenska A Svenska 1 Mittpunkt Svenska ger alla chansen att klara av Svenska 1. Med en tydlig struktur, luftig layout, läsvänlig text, engagerande innehåll, motiverande uppgifter samt en fullmatad webbdel som eleven kan använda för egen träning i eget tempo, finns alla förutsättningar för att lyckas. Boken är indelad i sex kapitel. De fem första har byggts kring teman och romaner, där strukturen är gemensam. Till varje kapiteldel finns uppgifter av varierande slag. Kapitel 6 har titeln Hur gör jag? Detta är en uppslagsdel, där man kan hitta allmänna och specifika instruktioner till skrivandet, t.ex. tips när man skriver dikter, studie teknik, hur man argumenterar, att prata inför folk, filmanalys, etc. I de första fem kapitlen hänvisas till denna del vid olika typer av uppgifter. I varje bok ingår en webbdel. Med hjälp av denna kan eleven träna på det man har behov av, på egen hand, i eget tempo. Här finns hela boken som interaktiv bok, inläst, med text följning. Här finns även ett digitalt övningsprogram där man kan träna. Till boken hör en lärarpärm och ett audiopack (med bokens texter och hörövningar inlästa på cd-skivor). Tänka, tala, skriva LENNART BJÖRK, INGEGERD BLOMSTRAND Tänka, tala, skriva I Tänka, tala, skriva får eleverna hjälp att utveckla sina kommunikativa färdigheter. De får skriva och bearbeta olika slags texter, göra muntliga presentationer, diskutera och analysera skönlitteratur m.m. Som stöd har de en tydlig steg-för-steg-modell, där de börjar med att studera mönstertexter, för att sedan samla idéer, skriva utkast och ge och ta emot kamratrespons. Denna integration av tal- och skrivprocesser är till särskilt stor hjälp för skrivsvaga elever. I läromedlets webbdel finns även en ordlista över centrala begrepp, där många av orden går att få översatta till ett tiotal av våra större invandrarspråk. Tänka, tala, skriva utgår ifrån ett processorienterat arbetssätt och är avsedd för de grundläggande kurserna i svenska samt andra utbildningar med inriktning på muntlig och skriftlig kommunikation. Catrin Norrby, Eje Ljungmark, ingvar Sjöholm, Marianne söderberg ABC Handboken ABC Handboken är disponerad i fem huvudkapitel: Att tala, Att skriva, Berättarkonsten, Språklig variation och Språksystemet. Bokens disposition ger utrymme för stor flexibilitet. ISBN s 267: Catrin Norrby, Gun-Marie Larsson, Suzanne Lundholm ABC Litterära teman & övningar B För kurs B. Sju litterära teman och ett språkligt. Talträningen är samtidigt en kurs i retorik. Film, musik och konst är natur liga kunskaps källor. Temat Den moderna människan är uppbyggt som ett nationellt prov. ISBN s 198: Catrin Norrby, Aina Lundqvist ABC Texter & övningar C En bok för den viktiga C-kursen. Fördjupar resonemanget kring tal- och skriv processen. Här finns auten tiska texter och ett stort antal allt svårare texter och upp gifter. Tränar eleverna för högskolan och arbets livet. ISBN s 170: Per Sonnander m.fl. Från abnorm till ödesdiger Effektiv träning av främmande ord för år 2 och 3 på gymnasiet. Är också utmärkt som förbere delse inför högskoleprovet. I det 48-sidiga häftet övas ca 750 främmande ord. Efter varje kapitel övas orden i ett textsammanhang. I varje kapitel förekommer ordbildnings- och etymologi rutor, där många av ordens uppbyggnad och ur sprung förklaras. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN s 474: Håkan Plith, Ronnie Triumf Repetera svensk grammatik Med Repetera svensk grammatik får elever som börjar gymnasiet en repetitionskurs i svensk grammatik. Den in ledande diagnosen visar vilka moment eleverna behöver träna speciellt på. I regelrutor na finns förutom en komprimerad över sikt över den svenska grammatiken också kortfattade hänvisningar till den engelska, tyska och franska grammatiken. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN s 474: Ronnie Triumf, Per Sonnander Ord i rättan tid Mittpunkt Svenska A Avsedd för: Svenska 1 Textbok med webbdel ISBN s 233: Lärarpärm ISBN :- Audiopack ISBN :- Beställ provex på studentlitteratur.se/7676 Tänka, tala, skriva Elevbok med webbdel ISBN s 265: Lärarhäfte ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/31120 Grundläggande träning av främmande ord för år 1 på gymnasiet. Här övas främmande ord som ofta förekommer i vardagliga sammanhang och som ofta blir missförstådda. Orden är ordnade alfabetiskt, och ger eleverna möjlighet att bygga upp sin egen ordlista över främmande ord. Ord i rättan tid innehåller dessutom diagnos, ordboksövningar och läsförståelse texter. I tillhörande kopierings underlag finns sluttest och facit till alla övningar. ISBN s 474: 6 7

6 Svenska Danska Eva almqvist, Eva karlsson Aktiv svenska Aktiv svenska är vår populära allt-iett-bok för gymnasiets kurs Svenska A. Med ett stimulerande och lättillgängligt material, samt en fullspäckad webbdel i varje bok, vänder den sig i första hand till de yrkes inriktade programmen. Webbdelen omfattar bl.a.: Bokens alla texter med ljud. Träningsprogram för kapitelorden. Två extra, fristående träningsprogram: Öva främmande ord och Aktiv grammatik. Studieguider för distansstudier. Distanspaket Distanspaket till Aktiv svenska innehåller förutom boken även ordträningshäftet Ord i rättan tid och grammatikhäftet Repetera svensk grammatik. Textbok med webbdel ISBN s 256: ISBN : Distanspaket ISBN : Rose-Marie Åberg Diktande röster Lyrikantologi med skrivövningar De flesta av författarna i Diktande röster debuterade som lyriker under förra årtiondet. De är författare som kan inspirera till reflektion, diskussion och skrivande om såväl männ i skans urfrågor som dagens världspolitiska händelser. Här finns poeter som Johannes Anyuru, Marie Lundquist, Lotta Olsson, Tomas Tranströmer och Ann Jäderlund. I anslutning till flera av dessa moderna lyriker presenteras även diktare från andra tider Homeros, Baudelaire, Hjalmar Söderberg, Dante, Petrarca som konkreta exempel på hur vår tids lyrik ofta har rötter i tidigare diktning. Varje kapitel följs upp med frågeställningar kring poetisk gestaltning och innehåll, samt skriv övningar som leder fram till eget diktande. Elevbok ISBN s 249: Nu med interaktiva övningar Helle Karman Tio lektioner i danska Texter och övningar Detta är ett läromedel som börjar där du står. Den bärande idén i Tio lektioner i danska är att eleverna har mycket givet från början, eftersom danskan är ett så närbesläktat språk. Varje lektion i boken utgår ifrån en text. Därefter presenteras uttal, grammatik och ordförståelse, varvat med handfasta övningar. Lektionernas texter spänner från H.C. Andersen till Helle Helle. De är varierande och bildar ett brett spektrum över danskt språk och dansk kultur. Sfi Ny upplaga med interaktiva övningar I webbdelen till boken kan eleverna träna vidare på ord, uttryck, uttal, stavning och grammatik samt även testa sina kunskaper. När de har gjort en uppgift hör de ordet eller meningen läsas upp. Till varje lektion finns Läs och lyssna: Lektionens text inspelad, med ordförklaringar. Ord och uttryck: Övningar på de viktigaste orden i texterna, speciella danska uttryck och hur ord bildas. Grammatik: Övningar på lektionens grammatikavsnitt, med grammatiska förklaringar och exempel. Uttal: Övningar på hur olika danska bokstäver uttalas, med förklaringar och exempel. Test: Test som bygger på lektionens övningar. Tio lektioner i danska Avsedd för: Danska 1 4, Svenska kurs 2 Bok med webbdel ISBN s 352: Beställ provex på studentlitteratur.se/7227 Bo Lundahl, Bengt Sjöstedt Nya Svenska språket Nya Svenska språket är en lärobok i svenska för gymnasieskolan och motsvarande vuxen utbildningar. Boken är skriven för de grundläggande kurserna i svenska och behandlar de språkliga och språkvetenskapliga delarna av kurs erna. Den pedagogiska grundtanken är att språket nås via aktivitet, övning och reflektion. Därför är läromedlet fullt av roliga och ofta utmanande uppgifter, som inspirerar till skrivglädje och språkarbete samt ger insikter om de möjligheter språket rymmer. ISBN s 212: ANDERS LINDQVIST, KARL LINDQVIST Unga röster Antologi om vår samtida svenska litteratur I Unga röster presenteras tjugo unga svenska författare. Hälften av författarna är män, hälften kvinnor. Unga röster ger en bred bild av dagens unga litteratur som är rikare och mer mångsidig än någonsin. Bland de unga rösterna återfinns Lena Andersson, Jerker Virdborg, Cecilia Davidsson, Linda Skugge, Joakim Forsberg och Jonas Hassen Khemiri, för att nämna några. Unga röster är inte bara en antologi, utan till varje författares text hör även ett stort antal skrivövningar. Elevbok ISBN s 239: Lärarhandledning ISBN : Läsa Avsedd för: Sfi kurs A Nyhet Elevbok s Lärarhandledning Beställ provex på studentlitteratur.se/35785 Läsa effektiv läsinlärning Karin Alvehus Läsa Läsa är ett nytt läromedel som riktar sig till analfabeter. Läromedlet hjälper läraren att ge eleven en positiv start i arbetet med att bli läskunnig och att lära sig svenska. Eleven kan på relativt kort tid uppnå en fungerande läsning och etablera de svenska språkljuden. I Läsa finns material som lämpar sig både för arbete enskilt och i grupp. Elevboken följer eleven från det allra första mötet med skriftspråket till en etablerad läsning, medan extramaterialet kan användas för att förstärka inlärningen för de elever som behöver extra stöd i någon del av inlärningsprocessen. Materialet avslutas med läshäften som eleven klarar att läsa på egen hand efter att ha arbetat med det övriga materialet. Läsa är ett läromedel som riktar sig till nyanlända analfabeter samt till dem som har en svagt etablerad läsning på modersmålet och ger en gedigen grund inför de fortsatta svenskstudierna. Läsa består av en elevbok som innehåller både läs- och skrivmoment, en pärm med extramaterial som fritt kan kopieras, en lärarhandledning som beskriver arbetssättet och ger tips om metoder och övningar samt enkla små läshäften som eleven klarar att läsa och förstå när arbetet med Läsa avslutas. Extramaterialet finns även som webb-material åtkomligt för både lärare och elever. 8 9

7 Sfi Annorlunda och engagerande för sfi Fantastiska texter från hela världen är ett sfi-material som engagerar och väcker elevernas lust att uttrycka sig, diskutera med varandra och läsa vidare i boken. Det är ett komplett läromedel för respektive kurs och till varje kurs finns en textbok, en övningsbok, en lärarpärm och ett audiopack. IRMELI LATVALA Fantastiska texter från hela världen för sfi B och C TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK I textboken möter eleverna otroliga människor och händelser från olika delar av världen många av texterna är i det närmaste osannolika och det är oftast det som väcker det personliga engagemanget: Kan detta verkligen vara sant?, Hur kan det här ha gått till?, Min kusin har berättat om samma sak Intresset för vad som står i texten och lusten att säga något om det man har läst är i det här läromedlet själva nyckeln till språket. I textboken ingår en webbdel avsedd för elevens egen träning och repetition vid datorn. Här finns hela boken inläst och eleven kan följa med i boken på skärmen och välja var i texten de vill börja lyssna. I övningsboken finns både text-, grammatik- och kommunikationsövningar till alla kapitel. LÄRARPÄRM OCH AUDIOPACK I lärarpärmen finns bl.a. kopieringsunderlag i form av övningar och tester. I ett audiopack finns bokens alla texter liksom hörövningar inlästa på cd. Fantastiska texter från hela världen finns för B-nivå (B hög/c låg) respektive C-nivå. Inga texter är desamma i någon av böckerna. Nyhet Nyhet Fantastiska texter från hela världen 1 Avsedd för: Sfi kurs B/C Textbok med webbdel ISBN s 235: (prel.) Övningsbok ISBN s 130: (prel.) Lärarpärm ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Nytt och spännande för sfi och sva Fantastiska texter från hela världen 2 I Gammal kärlek rostar aldrig möter vi Johanna och Patrik och får följa deras spännande och närmast osannolika kärlekshistoria genom bokens kapitel. Deras dramatiska historia kan vi fortsätta följa även på nästa nivå i den fristående fortsättningen Ibland rostar gammal kärlek. Avsedd för: Sfi kurs C Utkommer under vårterminen 2012 YLVA OLAUSSON YLVA OLAUSSON Gammal kärlek rostar aldrig Ibland rostar gammal kärlek Gammal kärlek rostar aldrig för tidigare delen av sfi och sva för senare delen av sfi och fortsättningskurser inom sva och svenska som främmande språk Elevbok med webbdel ISBN s 244: Lärarpärm ISBN : Audiopack ISBN : Textbok med webbdel ISBN s 235: (prel.) Övningsbok ISBN s 130: (prel.) Lärarpärm ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Gammal kärlek rostar aldrig är ett läromedel som är baserat på en näst intill osannolik kärlekshistoria i 10 kapitel skriven på enkel, men levande och modern vardagssvenska. Varje kapitel avslutas med en klipphängare, vilket engagerar och väcker intresse för att läsa vidare. Gammal kärlek rostar aldrig är ett komplett läromedel som tillsammans med kopieringsunderlagen i lärarpärmen och/ eller i kombination med den innehållsrika webbdelen, kan användas som kursbok på till exempel C-kursen inom sfi, eller på andra kurser i svenska som motsvarar A2-nivån i Europarådets nivåskala (CEFR). Gammal kärlek rostar aldrig kan också användas enbart som en skönlitterär berättelse på lätt svenska i klassrummet, eller för självstudier. I boken och i lärarpärmen finns förslag till muntliga övningar som passar till varje kapitel. I lärarpärmen finns också kopieringsunderlag till kapiteltest och läsförståelseövningar. Ibland rostar gammal kärlek är ett komplett läromedel där varje kapitel inleds med en fristående fortsättning på historien om Johanna och Patrik från boken Gammal kärlek rostar aldrig. Tillsammans med kopieringsunderlagen i lärarpärmen och/eller den innehållsrika webbdelen passar läromedlet för till exempel C-kursen inom sfi och andra kurser i svenska som motsvarar B1-nivån i Europarådets nivåskala (CEFR). Till skillnad från Gammal kärlek rostar aldrig, som enbart innehåller berättande text, så består varje kapitel i Ibland rostar gammal kärlek av olika texttyper, olika genrer, inom ett tema. Utbildning, Arbete, Ekonomi och Barn är exempel på teman som behandlas i boken. Avsedd för: Sfi A2-nivå Beställ provex på studentlitteratur.se/33820 Ibland rostar gammal kärlek Avsedd för: Sfi B1-nivå Elevbok med webbdel ISBN s 244: (prel.) Lärarpärm ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/

8 Sfi Språknyckeln för sfi C- och D-kursen Grunderna i svenska och entreprenörskap Både Språknyckeln C och Språknyckeln D utgår från tanken att engagemang är nyckeln till språket och språket nyckeln till samhället. Med bägge böckerna följer en webbdel med kommenterade texter, hörförståelser, övningar m.m. Ingrid Lennartsson-Hokkanen, Ragnhild Odin Språknyckeln ett interaktivt läromedel för sfi Språknyckeln vill stimulera till aktiv språk inlärning genom engagerande texter och ett stort urval kommunikativa övningar. Den vill dessutom bidra till en naturlig förståelse av det svenska samhället, dess folk och funktioner. webbdel I varje bok ingår en webbdel. Med hjälp av denna kan eleven träna effektivt på egen hand, i sin egen takt. Här finns bl.a. alla texter inlästa, hörövningar, grammatikträning, ordträning på olika sätt och facit till elevboken. Webbdelen i Språknyckeln C innehåller även hela boken som interaktiv bok, inläst med textföljning. Lärarpärm I lärarpärmen finns till varje kapitel ett kapiteltest som består av läs- och hörförståelse, grammatik samt kunskapsfrågor från det lästa kapitlet. Här finns också kopieringsunderlag och förslag på kommunikativa övningar. Audiopack Bokens inlästa texter och hörövningar finns även samlade på vanliga cd-skivor, så att man kan lyssna tillsammans i klassrummet på en vanlig cd-spelare. Språknyckeln C Språknyckeln C är uppbyggd kring sju teman som bl.a. handlar om möten, tid, siffror, boende, kropp och hälsa. Varje tema är ett kapitel, och varje kapitel följer samma struktur: fakta, grammatik, uttal och en kort berättelse. HÄFTE INGÅR När du köper Språknyckeln C ingår grammatikhäftet Börja öva svensk grammatik. I häftet finns för varje grammatikmoment en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt och alla moment presenteras i den ordning som man normalt lär sig svenska. Häftet Börja öva svensk grammatik säljs även i (se sid. 14). Språknyckeln D Språknyckeln D är, precis som C-boken, uppbyggd kring sju teman som bl.a. handlar om arbete, mat och dryck och Sverige. De inleds dessutom alla med utdrag ur följande kända romaner i LL-förlagets bearbetning: Ondskan av Jan Guillou Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf Anna, Hanna och Johanna av Marianne Fredriksson Ormblomman av Håkan Nesser Jätten på Utgård och andra gudasagor av Camilla Gripe Sapfo till Madonna femton kända kvinnor av Simonette Schwarz Språknyckeln C Anna Hägerlund, Torbjörn Stenson, Gunnar Wiræus Starta eget för nya svenskar Sfi kurs D I Starta eget för nya svenskar går språkträning och entreprenörskap hand i hand. Här får sfi-elever både träna på grunderna i det nya språket och utveckla sina kunskaper om företagande. Därmed får de verktyg till att själva skapa sig ett arbete i det svenska samhället. I tio korta kapitel behandlas grunddragen i svenska språket och entreprenörskap, varvat med övningar och företagarporträtt. Till varje avsnitt följer konkreta råd för att förbereda för vardagslivet som småföretagare i Sverige. Boken går från ax till limpa startar med hur man hittar en framgångsrik affärsidé och avslutar med att visa hur denna kan bli en lönsam och bestående affärsverksamhet. Ett levande galleri av företagare och entreprenörer, som alla själva har invandrat till Sverige, erbjuder eleverna ett bra stöd på vägen mot en egen försörjning i det svenska samhället. Tillsammans ger förebilderna enkla råd och handfasta exempel, samtidigt som de förmedlar hopp om ett gott och rikt liv i det nya landet. Lärarhandledning med webbdel I lärarhandledningen ingår en webbdel med bl.a. enkla hör övningar som hjälp för att träna uttal, skriva diktamen och som underlag till diskussioner och skrivuppgifter. Materialet är avpassat för Sfi kurs D (och senare delen av C) samt individuella programmet för nyanlända ungdomar (språkintroduktion fr.o.m. Gy 2011). Språknyckeln D vill stimulera till en aktiv språkinlärning genom de engagerande texterna och ett stort urval kommunikativa övningar. I boken ingår en webbdel med inlästa och kommenterade texter, hörövningar, ord- och grammatikövningar, länksamlingar mm. Till Språknyckeln D finns även ett audiopack samt en lärarhandledning med facit, kapiteltext, kommunikativa korsord, övningar mm. Avsedd för: Sfi kurs C Textbok med webbdel och grammatikhäfte ISBN s 320: ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32551 Språknyckeln D Avsedd för: Sfi kurs D Textbok med webbdel ISBN s 255: ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32103 Starta eget för nya svenskar Avsedd för: Sfi kurs D och senare delen av C Elevhäfte i ISBN s 725: Lärarhandledning med webbdel ISBN : (prel.) 12 13

9 Sfi Svenska som andraspråk LENA THUNBERG Börja öva svensk grammatik Basgrammatik för sfi Börja öva svensk grammatik är gjord för den som nyss har börjat läsa sfi eller som behöver repetera grund erna. För varje grammatikmoment finns en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt. Alla moment presenteras i den följd som man normalt lär sig svenska. Övningarna går cykliskt från det lätt are till det svårare. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN : Margit Oskarsson, Stina Zetterlund Öva svensk grammatik Svenska som andraspråk/sfi D Bra grammatikträning för de elev er som passerat nybörjarstadiet och behöver ett översiktligt repetitionsmaterial. Det 48-sidiga häftet består av dia gnos, regler och övningar där den inledande diagnosen visar vilka moment eleverna behöver träna speciellt. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN : Efterlängtad allt-i-ett-bok för SASG Nyhet Ord, ord och åter ord det är den absolut viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att utveckla ett språk. Och för att lära sig ord, måste man läsa texter. Bra texter. Gissa ordet! Allmänt ordförråd Gissa ordet! behandlar det allmänna ordförrådet (mindre frekventa vardagsord) och har som fokus att bl.a. träna eleven i att hitta ledtrådar i form av nyckelord i texten, som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av ords betydelse. Det riktar sig till elever med svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå, samt elever i svenska med behov av en fördjupning. Webbdel ingår. ISBN : Nyhet Gissa uttrycket! Centrala idiom Gissa uttrycket! behandlar centrala svenska idiom och har som fokus att bl.a. träna eleven i att hitta ledtrådar i form av nyckelord i texten som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av ords och uttrycks betydelse. Det riktar sig till elever i svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå inom grund- och gymnasie skolan samt elever i svenska med behov av en fördjupning av ordkunskapen. ISBN : Gissa-serien Hans Luthman Gissa-serien är övningshäften som bygger på aktuella rön från andraspråksforskningen och teorin om de s.k. gissningsstrategier som vi använder oss av när vi lär oss nya ord. Det innebär att vårt ordförråd i hög grad utvecklas genom en kontinuerlig process där vi via omgivande kontext gissar oss fram till vad ett ord betyder. Till två av Gissa-häftena medföljer en webbdel där eleverna kan träna vidare med uppgifterna och samtidigt höra orden inlästa. Prova häftenas webb på Gissa begreppet! Ämnesrelaterade begrepp inom SO Många elever saknar den nödvändiga basen av SO-ord och får svårt att följa med i skolans undervisning. Ordträningshäftet Gissa begreppet! hjälper dem att snabbt fylla luckorna. Det riktar sig till elever i svenska och svenska som andraspråk inom grund- och gymnasie skolan samt komvux/sfi. Webbdel ingår. ISBN : Lena Thunberg Språkgrunden Svenska som andraspråk grund Allt-i-ett-bok Språkgrunden är en lätthanterlig, lagom omfattande allt-i-ett-bok på SASG-nivå. Den innehåller intressanta autentiska texter om verkliga människor. Här möter eleven de sanna historierna om bl.a. den svenska superstjärnan i Japan, musikern som turnerar i världen, författaren som seglade till Karibien och tjejen som blev idrottskändis. Till det kommer fylliga ordlistor, hörövningar, uttals övningar, övningar i ordkunskap och grammatik samt skrivövningar i olika genrer att arbeta med både i boken och i webbdelen som hör till. LENA THUNBERG Språkstigen Svenska som andraspråk Språkgrunden inleds med ett kapitel om studieteknik, olika lärstilar och tips om hur språkinlärning kan göras mer effektiv. Därefter följer ett antal kapitel där en person och ett ämnesområde presenteras (i webbdelen finns även intervjuer med dessa personer). Textmaterialet är varierat och består av faktatexter, berättelser, utdrag ur romaner, intervjuer, dikter, tidningsartiklar etc. Här finns också diagram och bilder. I varje kapitel tränas dessutom skrivning inom en speciell genre, till exempel berättelse, beskrivning, sammanfattning, faktatext, instruktion och argumentation. Boken innehåller ett varierat urval texter och övningar på rätt nivå anpassade till undervisningen efter Sfi. Fylliga ordlistor Boken består av 9 kapitel som tar sin ut gångs punkt i texter med varierande innehåll, t.ex. tidningsartiklar, noveller, dikter och kåserier. Varje text följs av en svensk-svensk ordlista. Till detta kommer läsförståelsefrågor, ord- och grammatik övningar samt muntliga och skriftliga övningar. Texterna viktigast Det viktigaste i Språkgrunden är texterna. De är aktuella och valda för att passa både tonåringar och vuxna, män och kvinnor. De utförliga ordlistorna med förklaringar på svenska är till för att eleverna ska utöka sitt ordförråd på ett effektivt sätt. Dessutom finns gott om övningar på ord, ord med flera betydelser, idiomatiska uttryck och fasta uttryck. Till texterna hör diskussionsfrågor, läsförståelsefrågor och tips på hur man hittar mer information. Det betyder att Språkgrunden passar både för enskilda studier och för bearbetning i grupp. Grammatikövningarna behandlar bl.a. verb med partiklar och prefix, particip, ordbildning och ordföljd. Språkgrunden Avsedd för: SASG Elevbok med webbdel ISBN s 264: Beställ provex på studentlitteratur.se/ Textbok ISBN s 151: 15

10 Svenska som andraspråk Ny upplaga Nyhet Populär storsäljare i ny upplaga En mycket omtyckt storsäljare har omarbetats, anpassats till nya kursplaner och blivit ännu bättre! Monika Åström Språkporten i lättare version (SAS) Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Under 2012 kommer Språkporten i en ny omarbetad upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå. I Språkporten, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ingår en omfattande webbdel som hjälper eleverna att träna på egen hand i sin egen takt och lättare nå sina mål. I webbdelen finns möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Den omtyckta Språkporten finns nu i en lättare variant som täcker kursen Svenska som andraspråk 1. Monika Åström Språkporten Bas Svenska som andraspråk, kurs 1 Språkporten Bas är byggd utifrån samma principer som populära Språkporten, men med lättare texter. I webbdelen finns hela boken inläst, med textföljning. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord! Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt och diskussions- och skrivuppgifter finns till varje tema. I anslutning till alla texter finns utförliga ordlistor. Ordbildning, fraser och grammatik tränas utifrån exempel hämtade ur texterna. Språkporten Bas täcker ämnesplanen i Svenska som andraspråk för yrkesprogrammen och riktar sig till elever på ungdomsgymnasiet, SAS G komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser. Språkporten Bas motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, CEFR. Träna själv med webbdelen Till varje bok hör en webbdel. Här kan eleven träna vidare på egen hand vid en dator, i sin egen takt. Alla texter finns inlästa så att man kan läsa och lyssna samtidigt. Med den interaktiva webbdelen finns möjlighet att träna extra på ordbild ning, hörförståelse och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord! LÄRARMATERIAL OCH AUDIOPACK Till boken finns även ett Audiopack, för uppspelning i klassrummet, och en lärarpärm med bland annat facit till bokens uppgifter, en mängd extra övningar samt förslag på skriftliga prov till varje kapitel. Språkporten Avsedd för: SAS kurs 1, 2 och 3 Textbok med webbdel ISBN s 310: (prel.) ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/32008 I lärarpärmen finns bl.a. facit till textboken, en mängd extra övningar med fri kopieringsrätt samt förslag på skriftliga prov till varje kapitel. Språkporten Svenska som andraspråk A och B Språkporten Bas Avsedd för: SAS kurs 1 Textbok med webbdel ISBN s 274: ISBN : (prel.) Audiopack ISBN : (prel.) Beställ provex på studentlitteratur.se/ Den nya upplagan av Språkporten vänder sig till studerande, på ungdomsgymnasiet, komvux, bildningsförbunden och högskolan, som vill uppnå nivå C1 och C2 på den europeiska språkskalan, CEFR. Språkporten A och B täcker kursplanen i Svenska som andraspråk, både för A- och B-kursen, och riktar sig till elever på ungdomsgym nasiet, komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans Tisus-kurser. Språkporten motsvarar C2 på den europeiska språkskalan, CEFR. Texterna är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt: Mytomspunna personer, Familj, Typiskt svenskt?, Kommunikation, Språket och Resor. Diskussions- och skrivuppgifter samt litteraturtips finns till varje tema. Utförliga ordlistor finns i anslutning till alla texter. Ordbildning, fraser och grammatik tränas utifrån exempel hämtade ur texterna. I den medföljande webbdelen kan man läsa och lyssna på samtliga texter. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Textbok med webbdel ISBN s 293: ISBN : Audiopack ISBN : 17

11 Engelska English starts here Ge dina elever de rätta verktygen för att snabbt ta sig in i den engelsktalande gemenskapen! Connect passar dem med små eller inga förkunskaper och visar vägen till kommunikativ kompetens och vidare studier. peter watcyn-jones under medverkan av Annika Mattson Connect Connect 1 vänder sig till de med små eller inga kunskaper i engelska. Connect 2 motsvarar hela grundskolans engelska med betoning på den senare delen. LÄRARMATERIAL en till Connect 1 respektive Connect 2 (som är en pärm med webbdel) innehåller en strukturerad översikt över läromedlets alla delar, metoddiskussion, hörmanus, extra övningar, kopieringsunderlag och test. Testen kan lätt varieras och anpassas och har t.ex. två lyssningsdelar. Här finns också gott om matnyttiga och finurliga kopieringsunderlag från Peter Watcyn-Jones. Connect 1 Connect 2 Nybörjare, vuxna och unga vuxna False beginners, vuxna och unga vuxna Elevpaketet innehåller allt Connect 1 elevpaket består av Textbook, webbdel samt Work book, ett förbrukningshäfte med övningar. Webbdelen innehåller alla bokens texter med inspelat autentiskt ljud (ingen talsyntes), samt ett mycket omfångsrikt interaktivt övningsmaterial. Flexibilitet Connect 1 har en tydlig progression och lotsar eleverna snabbt framåt. Materialets uppbyggnad ger stor flexibilitet och eleven kan öva utifrån egna förutsättningar. Läraren kan anpassa övningar och utmaningar för varje enskild elev utan att behöva lägga tid på att kopiera eller leta extra material. Utdrag ur Easy Readers inbjuder till fördjupad läsning. levande texter Textbook bygger vidare på upplägget från den första boken. Här finns text- och hörutdrag ur lättlästa romaner och en stor variation av olika texter; goda berättelser, tidningstexter, dialoger, annonser, e-post, intervjuer och realia från platser runt om i den engelsktalande världen. Det finns gott om ypperliga bilder och illustrationer som inbjuder till samtal. tala och förstå I Connect 1 presenteras världsspråket men också engelska som lingua franca, dvs. det verktyg människor från olika länder använder för att kommunicera. Många av texterna är dialoger och till varje text finns How to say it! som ger en bank av fraser att använda i olika kommunikativa situationer. I Connect 1 finns både roliga och underfundiga texter. Vi vill låta eleverna bekanta sig med olika former av engelska och engelskspråkig kultur genom en stor variation av texter och miljöer. Connect 1 ger många möjligheter att lyssna och i varje kapitel finns hörövningar. I webbdelen kan eleverna lyssna så många gånger de vill och också reglera uppläsningens hastighet. webbdel med interaktiv bok Med Connect 2 får eleven hela boken i en tryckt och en digital version. Webbdelen, som nås genom en kod i textboken, ger eleven unika möjligheter att träna och få omedelbar feedback. Här kan man lyssna på alla texter och gloslistor med textföljning. På den digitala bokens sidor finns även direktlänkar till övningar. Dina elever kan också få översättningshjälp, hitta facit, träna glosor och grammatik på ett varierat sätt i egen takt. 18 Nyhet Connect 2 elevpaket bygger vidare på Connect 1 och inleds med ett par kapitel som repeterar första boken. Det gör Connect 2 idealisk även för dem som är falska nybörjare och vill repetera motsvarande grundskolans kunskaper i engelska. Workbooks 1 och 2 Workbooks är förbrukningshäften med övningar på både glosor, strukturer och grammatik. Hörövningarna är, liksom tidigare, en viktig del av materialet och förekommer rikligt i varje kapitel. Connect 1 Elevpaket (Textbook, Workbook och webbdel) ISBN s 314: Workbook () ISBN s 504: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33679 Connect 2 Elevpaket (Textbook, Workbooks 1 och 2 och webbdel) ISBN s 325: Workbook 1 () ISBN s 474: Workbook 2 () ISBN s 474: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

12 Engelska Two books in one. Practically perfect! Med Progress Gold får nu varje elev hela boken i en tryckt och en digital version. Allt inläst med autentiska röster spela upp med ett klick Plats för egna digitala anteckningar Snabblänkning mellan texter och övningar Alla inspelade hörövningar Övning på alla styckeord, samtliga inlästa Självrättande grammatikövningar Progress Gold B Engelska 6 Skönlitteratur, faktatext, journalistik och diktverk är representerade, liksom de olika engelsktalande länderna och avsnitt ur äldre brittisk och amerikansk litteratur. Resource Section How to Study, On Literature, On Newspapers, On Speaking, On Writing, On Language. Group Challenge lättsamma gruppövningar. Övningar på samtliga avsnitt. Vocabulary Expanders ger en strukturerad uppbyggnad av ordförrådet. Use of English Sentence-Changing, Word-Building m.m. Styckeordlistor. Progress Gold C Engelska 7 Textdelen erbjuder ett brett urval kvalitetstexter från olika länder och genrer. Avsnitten är överlag längre än för Engelska 5 och 6 och omfattar bl.a. flera oavkortade noveller. I medföljande Vocabulary Trainer tränas kursens centrala ordförråd. Övningsuppgifterna utmynnar i analyserande, granskande diskussioner och skrivuppgifter. Övningarna i Use of English speglar de olika momenten i proven till Cambridge Certificate of Advanced English (CAE). I Progress Gold C Teacher s Guide finns bl.a. tips och råd om hur man kan förbereda elever som vill tentera CAE. Action in Progress Engelska 5 Action in Progress ger alla fördelarna hos Progress Gold A, men på en något lättare nivå. Nio temakapitel med ett brett urval skönlitterära och faktatexter. Aptitlig layout, lagom längd och ordlistor intill respektive avsnitt gör texterna lättåtkomliga. Resource Section med studietips och hjälp vid egen produktion. Övningar av varierande typ till texterna och höravsnitten samt hänvisningar till Mini-Grammar och Resource Section. Genomgång av basgrammatik och övningar i arbetshäftet. Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones Progress Gold för studieförberedande program och vuxenstuderande Engelska 5, 6, 7 Progress Gold är en komplett serie för gymnasiets studieförberedande program och för vuxenstuderande. Action in Progress är alternativet för en något lättare Engelska 5. Elevmaterialet till respektive kurs består av en inbunden allt-i-ett-bok samt medföljande arbetshäfte och webbdel allt följer med i elevpaketet. I Resource Section finns gott om handfasta råd och modeller att följa för elevernas egen språkliga produktion. I arbetshäftet Trainer övas kursens centrala glosor och/eller grammatik. Arbetshäftet kan även beställas för sig i för att komplettera. Webbdelen är boken i digital form med bl.a. inläsningar, träning av stycke orden med stavning och uttal samt extraträning på kurs ens grammatik. Progress Gold A Engelska 5 Nio temakapitel med ett urval texter och hör öv ningar i varje. Även ett kapitel med historiska tillbakablickar. Resource Section hjälp och råd vid egen produktion. Övningar på samtliga avsnitt. Group Challenge lättsamma gruppövningar. Vocabulary Builders för att bygga upp och förstärka elevens allmänna ordförråd. Grammar genomgång av de viktigaste momenten för Engelska 5. Styckeordlistor. Kurs 5 Action in Progress Progress Gold A Progress Gold A Avsedd för: Engelska 5 Progress Gold B Avsedd för: Engelska 6 Progress Gold C Avsedd för: Engelska 7 Action in Progress Avsedd för: Engelska 5 Kurs 6 Kurs 7 Progress Gold B Progress Gold C Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 327: Vocabulary Trainer () ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 327: Vocabulary Trainer () ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 333: Vocabulary Trainer () ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 294: Trainer () ISBN : Student s Key ISBN : Teacher s Guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30845 Beställ provex på studentlitteratur.se/30850 Beställ provex på studentlitteratur.se/30855 Beställ provex på studentlitteratur.se/

13 Engelska Nu dubbelt så bra Med Read &-serien får nu varje elev hela boken i en tryckt och en digital version. Det betyder: Allt inläst med autentiska röster spela upp med ett klick Plats för egna digitala anteckningar Snabblänkning mellan texter och övningar Alla inspelade hörövningar Övning på alla styckeord, samtliga inlästa Självrättande grammatikövningar inför Engelska 5 Read & Catch Up Update är basmaterialet i Read-serien för de elever som behöver repetera högstadiets engelska. Engelska 5 För Engelska 5 finns i dag två alternativa studievägar för ungdomar och vuxna. Read & React Update vänder sig till yrkesprogrammen och de specialutformade programmen och Read & Log On är materialet för de teoretiska programmen. CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & Catch Up Update Read & Catch Up Update repeterar metodiskt högstadiets engelska och låter eleverna med en tydlig progression arbeta sig fram mot målet att klara Engelska 5. Fyra av de nio kapitlen är nyskrivna i den reviderade upplagan och övningarna har breddats och kompletterats med kommunikativa övningar. Detta material lämpar sig väl för elever med läs- och skriv svårigheter. CECILIA AUGUTIS M.FL. Read & React Update Read & React Up Update består av nio kapitel, varav fyra är helt nyskrivna i den reviderade upplagan. Textbokens två sista kapitel är baserade på Rain Man (Penguin Reader) och Bend It Like Beckham. Uppgifterna i anslutning till romanerna behandlar inte bara textutdragen utan också filmatiseringen av romanerna. Cecilia Augutis m.fl. Read & Log On Läroboken är uppbyggd kring ett antal engagerande teman. Varje kapitel består av en faktatext med övningar avsedd att studeras intensivt samt två utdrag ur en roman, läs- och höravsnitt, som anknyter till kapitlets tema. peter byström M.FL. Read & Take Off Read & Take Off är en allt-i-ett-bok som består av fyra kapitel som bygger på utdrag ur en roman samt en hörförståelse (fiction). Efter vart och ett av dessa kapitel följer ett avsnitt med rubriken English at Work som presenterar och övar olika språkliga situationer (functions) som eleven kan möta i sitt kommande yrkesliv. I kapitel 5 Stories for All Times presenteras ett urval författare och deras verk på ett lättillgängligt sätt. Håkan Plith m.fl. Read & Proceed Read & Proceed New Interactive Edition är ett välstrukturerat läromedel där fakta, realia och romanutdrag varvas med en mängd olika övningar. Boken består av sju tematiskt ordnade kapitel som vart och ett innehåller en informativ text och ett utdrag ur en roman samt en hörförståelse. Till detta kommer olika typer av övningar, bl.a. referatövningar, ordbildning, fraseologi, idiomatiska uttryck samt länkar till Advanced Grammar Check. Read & Catch Up Update Avsedd för: Inför Engelska 5 Textbok med webbdel ISBN s 156: ISBN : Audio-cd ISBN : Romaner med ordlista ISBN : Ordlista (5-pack) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/7481 Read & React Update Avsedd för: Engelska 5 Textbok med webbdel ISBN s 156: ISBN : Audio-cd ISBN : Romaner med ordlista ISBN : Ordlista (5-pack) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/7496 Read & Log On Avsedd för: Engelska 5 Engelska 6 Även för Engelska 6 finns nu två alternativa studievägar: Read & Proceed och Read & Take Off. Read & Proceed bygger vidare på Read & Log On medan Read & Take Off riktar sig till de elever som arbetat med Read & React Update. Även elever på de teoretiska programmen som behöver ett strukturerat läromedel och vill fördjupa sina engelskkunskaper med yrkesinfärgning kan med fördel använda sig av Read & Take Off. Textbok med webbdel ISBN s 262: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/31993 Read & Take Off webbdel Till varje textbok av Read & Catch Up och Read & React Update finns en webbdel med bl.a. inspelning av bokens alla texter, hörförståelse, övningar av kapitelorden, grammatik- och ord träningsprogram, test, studie guider, facit samt uttalsprogrammet Soundcheck. Avsedd för: Engelska 6 Textbok med webbdel ISBN s 211: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33176 Read & Proceed Inriktning Inför Engelska 5 Engelska 5 Engelska 6 Avsedd för: Engelska 6 Praktisk Read & React Read & Take Off Read & Update Catch Up Teoretisk Update Read & Log On Read & Proceed Textbok med webbdel ISBN s 236: ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

14 Engelska Start them talking and have fun! Cecilia augutis Get Your Students Talking Kommunikativa övningar i engelska I Get Your Students Talking finns enkla, roliga och utvecklande kommunikativa övningar att använda direkt i undervisningen. Inga komplicerade förberedelser behövs. I bokens webbdel finns alla kopieringsunderlag och bilder som läraren behöver. Dessutom är materialet förberett för interaktiva skrivtavlor. Get Your Students Talking är en resursbok för lärare och blivande lärare på grundskolan och för motsvarande nivå inom gymnasieskolan och vuxenundervisningen. Övningarna är enkla att anpassa till olika åldersgrupper och språkfärdighetsnivåer. Boken är indelad i sju teman: Ice-breakers, Working with pictures, Vocabulary and grammar, Questions and answers, Using hands and feet, Telling stories and giving talks och English through magic. Övningarna beskrivs stegvis och rubriker som Språkligt fokus, Lärarfokus, Elevaktivitet, Arbetsgång, Gå vidare och Tips ger läraren en snabb överblick. Full koll på engelskan inför gymnasiekursen Eva hedencrona, karin smed-gerdin, peter watcyn-jones Checkpoint Repetition inför gymnasiekursen Elevbok + webbdel Checkpoint riktar sig till de elever som ännu inte klarat av engelska för åk 9 eller behöver repetera inför gymnasie kursen. I Checkpoint kan eleven ständigt utvärdera hur mycket han/hon har lärt sig för att sedan gå vidare. Texterna är uppdelade i nio Units. Varie rade övningar kommer i direkt anslutning till varje text. Varje Unit avslutas med en hörövning. Med webbdelen kan eleven träna engelska själv, på många olika sätt. Här finns alla texter inlästa, så att man kan lyssna medan man läser. I webbdelen finns även hörövningarna och självtest. Trainer övningshäfte I Trainer finns Planners, ordträning och grammatikövningar. Planners planeringsunderlag ger eleven stöd vid studier på egenhand. Här kan man bocka av vad man har gjort och skriva in resultat. Teacher s guide I lärarpärmen finns kopieringsunderlag för extra grammatik- och ordträning, test för respektive Unit, hörförståelse manus samt facit till elevbok, Trainer och lärarpärm. I pärmen finns också test som är utformade som det nationella provet för år 9. audio-cd Alla texter och hörövningar är samlade på audio-cd, så att man kan lyssna tillsammans i klassrummet. Elisabeth Legl Progress Gold Study Guides A, B, C Engelska 5, 6, 7 Studiehandledning för flex/distans- och självstudier Progress Gold lämpar sig väl för flex/distans- och självstudier. Vid flex/distans- och självstudier kan huvud boken för respektive kurs med fördel kompletteras med Progress Gold Study Guide. Varje kapitel innehåller: en planeringssida hjälp med att planera och organisera studierna. kommentarer, frågor och goda råd kring varje text hjälp med att komma in i text ernas ämnen och att arbeta metodiskt med text, höravsnitt och övningar. extra hjälp med grammatiken. Teacher Marked Assignments (TMA) underlag för insändningsuppgifterna. Self-assessment hjälp med att bedöma sina egna framsteg. Guiden blir en hjälplärare som ställer och besvarar frågor, påpekar intressanta detaljer och varnar för fällor. Den ger inte minst uppmuntran. Progress Gold Study Guide A ISBN : Study Guide B ISBN : Study Guide C ISBN : peter byström, John Whitlam M.FL. Distanspaket i engelska Vår väl utprövade språkmetodik har paketerats i tre distanspaket som erbjuder stor flexibilitet i utbildningen. Varje paket har en genomtänkt metodisk gång där man börjar med ett nivåtest. Sedan arbetar man självständigt på lämplig nivå med lärobok, övningshäften i grammatik och ordkunskap, webbdel och en handbok i konsten att lära sig engelska samt insändningsuppgifter i Word-format allt i en effektiv mix med stöd av en studieguide i webb delen. För distanspaketens olika nivåer och målgrupper se s. 22. Lärarpärm I lärarpärmen som täcker alla tre distans kurserna finns nivåtest, insändnings uppgifter, sluttest, facit och studiekort. Read & Catch Up Update Distanspaket ISBN : r Read & React Update Distanspaket ISBN : Read & Proceed Distanspaket ISBN : Dave Draper, Kjell Weinius Read & Report Read & Report är det sista steget i Readseriens gymnasiekurs i engelska. Den är avsedd för den litterära delen av Engelska 7. Varje kapitel inleds med en författarbiografi med efterföljande uppgifter och ett utdrag ur den roman som behandlas. Nyhet Elevbok ISBN s 156: ISBN : Checkpoint Avsedd för: Inför Engelska 5 Get Your Students Talking med webbdel ISBN s 296: Elevpaket (Textbook, Trainer, webbdel) ISBN s 268: Trainer () ISBN : Teacher s guide ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

15 Engelska Grammar whenever you want! Med Online Grammar blir engelsk grammatik precis så lättillgänglig som den borde vara. Online Grammar ger dina elever tillgång till lärarledda minilektioner samt mängder av interaktiva grammatikövningar med direkt återkoppling. Hjälpen finns alltid till hands. Online Grammar Online Grammar är ett helt nytt sätt att tillgodogöra sig grammatik med hjälp av datorn. Med detta mycket strukturerade och tydliga läromedel kan eleverna både lära sig nya grammatiska moment och dessutom använda interaktiva övningar för att befästa sina kunskaper. Online Grammar är ett digitalt läromedel som levereras med ett tryckt regelhäfte innehållande en aktiveringskod, som ger tillgång till hela det omfattande webbaserade materialet. Online Grammar: Basic Online Grammar: Basic innehåller regler och övningar på grundläggande nivå, och stämmer överens med den grammatik som tas upp och övas i Basic Grammar Check (se sidan intill). De två läromedlen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Med Online Grammar: Basic får dina elever tillgång till: 20 lärarledda minilektioner fyllda med illustrerade exempel Ett omfattande interaktivt övningsmaterial på alla häftets grammatikmoment Hela regelhäftet som digital bok med uppläst text och textföljning Prova Online Grammar: Basic på Nyhet Online Grammar Online Grammar: Basic (10 häften med aktiveringskoder) ISBN : Online Grammar: Basic enanvändarlicens (ett häfte med aktiveringskod) ISBN : Peter Byström, Kjell Weinius Basic Grammar Check Engelsk basgrammatik med diagnos och övningar Basic Grammar Check är avsedd för år 1 på gymnasiets yrkesförberedande program och är en repetition av högstadiets grammatik. I de översättningsövningar som finns i elevboken Read & Catch Up Update finns paragrafhänvisningar till de olika momenten i Basic Grammar Check. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs i. ISBN s 474: Håkan Plith English Grammar Check Enkelt och överskådligt presenteras och övas den grammatik eleven behöver kunna i Engelska 5 Häftet består av diagnos, grammatikregler och övningar. Häftet lämpar sig för gymnasiets studieförberedande program. Facit och sluttest medföljer som kopieringsunderlag. Säljs i. ISBN s 474: Kjell Weinius, John Whitlam Advanced Grammar Check Med hjälp av överskådliga regel rutor och en mängd övningar bygg er eleven upp sin egen grammatik för det dagliga arbetet. Advanced Grammar Check tar vid där English Grammar Check slutar och är avsedd för Engelska 6 på gymnasiets studieförbere dande program. I det medföljande kopieringsunderlaget finns diagnos, sluttest och facit. Säljs i. Håkan Plith Check Your English Grammar Häftet övar den engelska basgrammatiken och är avsett för den grundläggande vuxenundervisningen och special under visning i engelska. Häftet inleds med en diagnos som visar var eleverna har sina brist er. Varje kapitel inleds med en grammatik ruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i tillsammans med ett facit och ett sluttest som kopierings underlag. ISBN s 474: PETER BYSTRÖM, KJELL WEINIUS Under medverkan av Zakaria Lemmouh Basic Grammar Check for Speakers of Arabic Engelsk basgrammatik för elever med arabiska som modersmål Basic Grammar Check, som är avsett för Engelska 5 och som en repetition av högstadiets grammatik, finns nu i en arabiskspråkig version. De svenska partierna i häftet har översatts till arabiska och i vissa fall modifierats. Basic Grammar Check for Speakers of Arabic övar den engelska basgrammatiken och inleds med en diagnos som visar var eleverna har sina brister. Varje kapitel inleds med en grammatikruta om det aktuella grammatiska momentet. Häftet säljs i tillsammans med sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN s 679: Övningshäfte () ISBN s 474: Studieguide ISBN : 26 27

16 Engelska Förstärk ordförrådet Peter Watcyn-Jones Get Into Crosswords Get Into Crosswords 1 och 2 ger tillsammans mångsidig och stimulerande repetition av ca viktiga engelska ord (ca 500 per häfte). Häftena är ett roligt sätt att stärka det engelska grundordförrådet. Varje korsord har ett tema och ledtrådarna placerar orden i olika sammanhang på ett varierat sätt. I respektive häfte ingår facit och en alfabetisk ordlista. Get Into Crosswords förstärker ordinlärningen för alla elever och kompletterar de vanligaste läromedlen Se bl.a. ordlistan på studentlitteratur.se/37444 Get Into Crosswords 1 Parts of the body Find the verbs Which country is it? Opposites: Adjectives Fruit and vegetables What s the job? Opposites: Verbs School words Clothes The family Describing people Animals Get Into Crosswords 2 Everyday objects One word only Jokes In the kitchen Moods and feelings 6-letter words Happy School Days Transport words Change the words Crime words Phrasal verbs House and home Repeterar, testar, kompletterar Peter Watcyn-Jones Vocabulary Passport Under gymnasiekursen bygger eleven sitt nya engelska ordförråd med hjälp av flera olika källor. Men oavsett vilka läromedel som används uppstår behovet av att repetera och tillämpa de nya orden, att testa sina framsteg samt att komplettera. Bland missarna finns ofta ord som är ganska vanliga men som inte är genomskinliga eller lätta att komma ihåg. Peter Watcyn-Jones har här skapat ett praktiskt elev material som tränar och testar ca 400 ord som eleven med ambitioner bör kunna, från annual, burglary och determined, via insults och obstacles till view, voluntary och youth hostel. Även vanliga idiom tas upp, såsom blow your top, stretch your legs och under the weather. Häftet har tre avdelningar och efter varje finns ett Passport Control, där eleven kan testa sig själv. Längst bak finns en alfabetisk engelsk-svensk ordlista. Till läraren finns kopieringsunderlaget Vocabulary Passport Tests and Games, med diagnos, fristående test efter varje avdelning samt 10 vocabulary games, där orden testas och tillämpas under lättsamma former. Ronnie Triumf, Per Sonnander Basic Vocabulary Check Repetition och träning av det engelska basordförrådet Basic Vocabulary Check är avsedd för åk 1 i gymnasiets yrkesförberedande program och är ett enklare alternativ till English Vocabu lary Check. I Basic Vocabulary Check kan eleverna repetera och utvidga sitt engelska ordförråd. Facit och sluttest medföljer som kopierings underlag. Säljs i. ISBN s 474: Håkan Plith, Peter Byström English Vocabulary Check Med hjälp av English Vocabulary Check kan eleverna befästa och utöka sitt aktiva ordförråd. English Vocabulary Check är avsedd för Engelska 5 på gymnasiets studieförberedande program. I häftet övas av de ord som tillhör det centrala ordförrådet för kurs en. Efter varje kapitel kan eleverna testa sig själva. Facit och sluttest medföljer som kopierings underlag. Säljs i. ISBN s 474: Get Into Crosswords Avsedd för: Engelska 5 6 Get Into Crosswords 1 (elevhäfte i ) ISBN s 474: Get Into Crosswords 2 (elevhäfte i ) ISBN s 474: Vocabulary Passport Avsedd för: Engelska 5 6 Vocabulary Passport () ISBN s 474: Vocabulary Passport Test and Games (kopieringsunderlag) ISBN s 138: Kjell Weinius, John Whitlam Advanced Vocabulary Check Ett fylligt ordträningsmaterial som också kan fungera som elevens egen ordlista. Advanced Vocabulary Check är avsedd för Engelska 6 på gymnasiets studieförbere dande program. Häftet, som inleds med en diagnos, omfattar ca 750 ord som är ord nade alfabetiskt. Varje kapitel avslut as med en sida, där orden övas i ett textsammanhang. Till materialet hör sluttest och facit som kopie ringsunderlag. Säljs i. ISBN s 474: Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. Anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev Karolina Aplander Förläggare Få alla nyheter direkt! 28 29

17 Ordböcker Ordböcker Svenska ordboken ISBN : Engelsk ordbok ISBN : Båda ordböckerna på cd 1 anv. utan talsyntes ISBN : Kommunlicens ISBN enl. offert Båda ordböckerna på dvd 1 anv. med talsyntes ISBN : 2 5 anv. ISBN : Skollicens ISBN : Företagslicens ISBN enl. offert Kommunlicens ISBN enl. offert Ny upplaga Läs mer på studentlitteratur.se/32320 Ordböcker på dvd ger enastående sökmöjligheter Både Gustavas Svenska ordboken och Engelsk ordbok har fått lysande omdömen och används mycket i grund skolan, på gymnasiet och inom vuxenundervisningen. Böcker na är mycket inne hållsrika och så vältäckande att man endast i undantagsfall behöver gå till större verk. Dessutom finns bägge ord böckerna på dvd/cd-rom, vilket ger fler sökmöjligheter, bl.a. till stavningshjälp. Svenska ordboken Svenska ordboken innehåller över ord och uttryck. Allt från ålder dom liga och främmande ord till ultra moderna ord förklaras på enkel och natur lig svenska. Här finns också en mängd exempel och rikligt med synonymer, vilket även gör bok en till en liten kombinerad synonymordbok. Böjning och ordklass är alltid angivet och uttal och betoning när det kan behövas. Boken har fått beröm för sina tydliga och utförliga förklaringar. Engelsk ordbok Engelsk ordbok är en modern, aktuell och innehållsrik engelsk ordbok (engelsksvensk och svensk-engelsk i samma band). Boken innehåller mer än ord, uttryck och fraser. Uttal och ordklass anges alltid, liksom om ordet är amerikanskt, irländskt, skotskt eller australiskt. I denna nya upplaga finns de allra senaste nutids orden med, t.ex. arbetslinje, fartkamera, jobbskatteavdrag, laddstolpe, lådvin, läsplatta, stimulanspaket etc. En pålitlig och vältäckande ordbok att lita på under hela skoltiden. En av de allra främsta engelska ordböcker som existerar idag! Ordböcker för datorn Den 4:e digitala versionen av Gustavas ordböcker från 2010 omfattar ca ord och materialet baseras på de senaste versionerna av Svenska ordboken respektive Engelsk ordbok. Gustavas ordböcker har enastående sökmöjligheter. Med hjälp av ett inbyggt program som ger förslag på rimliga ord med rätt stavning, kan man hitta rätt ord, både svenska och engelska, även om man skrivit in det felstavat. Exempel: Om du skriver in inaf, frågar programmet om du menar enough. Talsyntes Talsyntes med de svenska rösterna Erik och Elin samt den brittiska Peter för installation under Windows och Mac ingår. Även svenska ord läses med korrekt uttal när Erik och Elin är installerade. Tydliga och lätt fattliga instruktioner med följer. Enanvändarlicens finns numera både med och utan tal syntes. I övriga licenser ingår talsyntes. Webbläromedel är kul och effektivt. Vi gör det dessutom så enkelt det kan bli: har du boken, har du webben. Bara god webbpedagogik med ljud, interaktiva övningar och mycket mer kopplat direkt till boken. Det enda du behöver göra är att leta upp bokens aktiveringskod och följa anvisningarna. Du hittar koden på första sidan. Enkelt! 30 31

18 Spanska A la última! Un curso de lengua española actual en la clase y en la red La plaza mötesplats för kommunikation och interaktion i klassrummet och på webben NOELIA MARTEL QUINTANA, MARIA WICKELGREN JAIME CORPAS, EVA GARCÍA, AUGUSTÍN GARMENDIA, CARMEN SORIANO La plaza 3 och 4 La plaza 3 Spanska 3 och 4 La plaza 3 innehåller sammanlagt sju temakapitel i varierande genrer, t.ex. vardagen (Día a día) och film (Una vida de película). Bokens enkla och tydliga struktur förenklar arbetet för både dig och dina elever. Med La plaza får varje elev hela boken i en tryckt och en digital version Texterna är varierade och ur spanskt och latinamerikanskt perspektiv Kommunikativ och uppgiftsbaserad inlärning motiverar eleverna Lättillgängliga och kreativa digitala övningar uppmuntrar inlärningen La plaza ger det stöd som krävs vid självständigt arbete i skolan eller i hemmet och underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter Följer GY11 och Europarådets riktlinjer Kommunikativt och uppgiftsbaserat Målet är att eleven ska aktiveras genom kända ämnen och övningar som väcker diskussion där eleven ges stort utrymme att berätta om intressen, erfarenheter, levnadssätt och kulturella företeelser. I de inledande kapitelmålen presenteras den avslutande portfoliouppgiften (inspirerad av europeisk språkportfolio). Det hjälper eleven att fokusera på vad han/hon behöver lära sig under arbetet med varje kapitel. Här hittar du lektionstips, provbank, extra hörövningar m.m. Refresca tu español La plaza 3 börjar med ett inledningskapitel på webben som förbereder eleven inför Spanska 3. Läroboken Empezamos Bokens samtliga kapitel börjar med uppvärmningsövningar som triggar igång funderingar och samtal med utgångspunkt från redan känd vokabulär och grammatik. Texto A och Texto B Varje kapitel innehåller två texter som är kopplade till kapitlets tema. I anslutning till texter finns gloslistor. Frågor på innehållet och övningar som analyserar kapitlets nya inslag av grammatik och ordförråd finns i direkt anslutning. Practicar y comunicar La plaza 3 har många öppna övningar där eleven ges möjlighet att kommunicera och interagera i tal och skrift genom att berätta något om sig själv, i olika situationer och för olika syften. Många bilder och exempelmeningar ger eleven rikligt med stöd vid de friare övningarna. Varje kapitel utmynnar i en portfoliouppgift med tillhörande diskussion. I Practicar y comunicar tränas och fördjupas kommunikation, reception, produktion och interaktion. 32 Consultar Kapitlets viktigaste grammatik och fraser finns samlat i delen Consultar. I bokens digitala version finns direktlänkar till mängder med grammatikövningar. Minigramática, Ordlista och Facit Läroboken avslutas med Minigramática som fördjupar kursens grammatikmoment. Ordlista finns längst bak i boken. Facit till bokens övningar finns i webbdelen. Sonidos y letras I Sonidos y letras-rutan presenteras det spanska uttalet utifrån ett svenskt perspektiv. I bokens digitala version kan eleven lyssna på uttalet och träna mer. Webbdelen Med bara ett klick får eleven: Allt inläst med autentiska röster Alla texter översatta till svenska Övning på kursens centrala glosor, samtliga inlästa Alla hörövningar tillgängliga Snabblänkning mellan texter, grammatik och självrättande övningar Uttalsträning Ytterligare förstärkning av kursens grammatik och fler hörövningar Plats för egna anteckningar Practicar más Till varje kapitel finns extra möjligheter att ytterligare fördjupa reception och produktion i bokens webbdel. Y para terminar la unidad En självutvärdering avslutar varje kapitel och kan skrivas ut från bokens webbdel. Testet tillåter både eleven och läraren att stämma av elevens kunskaper. Reportaje Till varje kapitel finns ett avslutande Reportaje som gör nedslag i den spanskspråkiga kulturen världen över. Perfekt för de elever som vill fördjupa sina kunskaper på egen hand. La plaza 4 La plaza 4 bygger vidare på La plaza 3. Den är anpassad för Spanska 4 och följer GY11 och Europarådets riktlinjer för B1. Utkommer under höstterminen La plaza 3 Avsedd för: Spanska 3 (A2 B1) Elevpaket (bok och webbdel) ISBN s 329: (prel.) ISBN Audio-cd ISBN Beställ provex på studentlitteratur.se/33628 La plaza 4 Avsedd för: Spanska 4 (B1) Utkommer under höstterminen

19 Spanska o d i en v n Bie fiesta a la Frigör tid för kommunikation I Fiestas webbdel klickar eleverna fram glosor och grammatikkommentarer medan de lyssnar på kapiteltexten. Glosor, hörövningar och uttal tränas också här. Webbdelen ingår i varje bok. Ulla Britta Persson, Eva Lindfors, Kerstin Ärlemalm Fiesta 1 och 2 Spanska 1 och 2 Fiesta består av en lärobok med engage rande kapiteltexter, stödjande text förklaringar och övningar bland mycket annat. Effektivisera och individualisera inlär ningen tack vare ljud och interaktiva övningar i webbdelen. I elevhäftet fyller eleverna i kapitelglosor och grammatik. L ärarhandledningen är en veritabel skattkista. Fiesta 1 vänder sig till nybörjare i spanska på gymnasium, komvux, folkhögskola, studieförbund eller motsvarande. Fiesta 2 vänder sig till dem som läst lite grann. För spanska 2 eller motsvarande. Fiesta speglar genuint och aktuellt vardagsliv och kultur. 34 Läroboken Läroboken innehåller tio kapitel, minigrammatik med uttalslära, översätt ning av kapiteltexterna, kapitelglosor, ordlista samt webbdel. Enkel struktur och konsekvent upplägg på alla kapitel förenklar arbetet. Kapiteltexterna Progressionen syftar till att eleven snabbt ska klara sig i ett spansktalande land samtidigt som man får mycket hjälp på traven med exempelvis grammatikförklaringarna i varje kapitel (se Entiendes?). Texterna är elevnära och skrivna på ett aktuellt språk. Några latinamerikanska ord dyker upp i Fiesta 2. Extratexter finns i lärarhandledningen. Ordlistor Kapitelordlistorna med plats för glos träning finns i elevhäftet. I slutet av läro boken finns förutom kapitelordlistor även svensk-spansk och spansk-svensk ordlista. Pronuncia! I Pronuncia!-rutan tränas spanskt uttal i varje kapitel. Övas interaktivt och med ljud i webbdelen. Entiendes? Till varje kapitel finns förklaringar av grammatik, ord och uttryck i texterna. I webbdelen klickar man fram dessa medan man läser kapiteltexten. Practica! De många varierande övningarna i läro boken består bl.a. av läsförståelsetexter, minidialo ger, hörövningar, vad säger du?, grammatiska uppgifter, över sättnings meningar, m.m. Facit finns i lärarhand ledningen och i webbdelen. Recuerda! En checklista på vad man lärt sig finns i slutet av varje kapitel. Curiosos? Realia på svenska om exempelvis Allende, Almodóvar och Alhambra. Med autentiska dokument. Minigrammatiken Det spanska alfabetet och en liten lathund med spanskt uttal inleder minigrammatiken. Översättning av kapiteltexterna Översättning av samtliga kapiteltexter finns i slutet av elevboken. webbdelen Vid datorn kan eleven lyssna på kapiteltexten, läsa densamma och klicka fram glosor samt grammatikförklaringar. Glosorna tränas med ljud i tre steg (gå igenom, para ihop och stava). Till varje kapitel finns möjlighet att arbeta med hörövningar, interaktiva Pronuncia!-avsnitt samt själv rättande grammatikövningar med ljud. Facit till både bok och häfte finns att läsa och skriva ut. Audio Pack Lärarens cd-skivor (för vanlig cd-spelare) innehåller samma ljud som webbdelen förutom glosorna. Lärarhandledningen I denna mycket uppskattade skattkista får du massor av trevlig och nyttig information om de spansktalande länderna. Här finns många varierande kopieringsunderlag, extra läs texter samt diagnostiska prov. Fiesta 1 Avsedd för: Spanska 1 Elevpaket (bok, elevhäfte, webbdel) ISBN s 323: Elevhäfte () ISBN s 474: Lärarhandledning ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/31593 Fiesta 2 Avsedd för: Spanska 2 Elevpaket (bok, elevhäfte, webbdel) ISBN s 323: Elevhäfte () ISBN s 474: Lärarhandledning ISBN : Audiopack ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32194 Elevhäftet I elevhäftet finns glosorna med plats för träning samt två sidor övningar till varje kapitel. Tyngd punkten ligger här på träning av gramma tiska moment samt knep och knåp med plats för att skriva. Häftet ingår i paketet. 35

20 Spanska Aventuras en los Estados Unidos Aventuras 4 är den första svenska läroboken om latinamerikaner i USA Läs om Día de los muertos i Los Angeles, om Miamis Little Havana och om den puertoricanska paraden i New York Göran Sjöberg Repasa tu vocabulario! Spanska 2 3 En spansk ordkunskap som be fäst er och utökar elevernas aktiva ordförråd. Häftet innehåller ord som förekommer i många läromedel på nybörjarstadiet. Urvalet av ord är baserat på frekvensord listor samt författarens egna erfarenheter. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN s 474: Göran Sjöberg Repasa tu gramática! Spanska 2 3 Spansk basgrammatik med dia gnos, övning ar och regelrutor. Avsedd för nybörjar- och fortsättningsundervisningen i spanska på gymnasienivå. Den spanska basgrammatiken diagnostiseras och övas i häftet. I 24 olika moment presenteras elementär spansk grammatik på ett för eleverna lättfattligt sätt. Till materialet hör sluttest och facit som kopieringsunderlag. ISBN s 474: MARÍA BEGOÑA M. ESPELETA, KATJA HJELM PODLEWSKI, ANNIKA NYLÉN Aventuras 4 Spanska 2 Konceptet Aventuras 4 är den första svenska läroboken om latinamerikaner i USA. Temat och upplägget passar elever på gymnasiets spanska 2 även om boken ursprungligen är avsedd för år 9. Läs bl.a. om astronauten Christer Fuglesang, Arnold Schwarzeneggers miljöpolitik och världsekonomin. Elevbok med spännande inramning Texter. En spansk ramberättelse ger kontext och liv åt de mer traditionella kapiteltexterna vars centrala spanska ordförråd kryddas med några regionala uttryck. Övningar. Debatt, diskussion och recensioner står i fokus. Grammatik. I anslutning till övningarna hittar du Pasaporte español och på slutet finns en verböversikt. Elevhäfte med självtest I elevhäftet utvärderar eleven sig själv efter vart tredje kapitel. Här övas också kapitelglosorna och plats finns för egna recensioner. webbdel med grammatiken för spanska 1 och 2! I boken ingår en webbdel. Här tränar man glosorna interaktivt och lyssnar på texterna. Eleverna kan läsa texter, romanutdrag m.m. på skärmen samtidigt som de klickar fram översättningar. Omfattande grammatikträning med bild och ljud av centrala moment för spanska 1 och 2 ingår. Med grammatikregler. Aventuras 4 en los Estados Unidos Avsedd för: Spanska 2 Elevpaket (bok, häfte och webbdel) ISBN s 209: Elevhäfte () ISBN s 474: med facit ISBN : Lärar-cd (audio) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33133 TELLUS VISION La buena vida! Dvd för spanska 1 2 Sex korta dokumentärer där spanska ungdomar ger en originell bild av sina hemorter. Vi får se olika traditioner såsom att bygga mänskliga torn (Valls, nära Tarragona), dansa sardanas (Barcelona), gå pilgrimsfärd (Santiago de Compostela), dansa sevillanas (Sevilla), tillverka tygskor (Forcall, Valencia) och varva ner i El Retiro (Madrid). Dessutom avslöjas hur man lever det goda livet. Med dvd:n som har spansk textning följer en pärm med kopieringsbara övningar och transkriptioner. Dvd och pärm ISBN : Eva Ljungren, Edmundo Rivero Spanska ämne för ämne Spanska 3 4 Den perfekta ordboken för vardaglig konversation och studier. Över viktiga glosor samlade under trettio huvud rubriker, t.ex. affärer, djur, familj, geografi, hus och hem, kläder, mat, högtider, ord språk och talesätt, politik m.m. ISBN s 125: Din bok är bara några klick bort Gå in på studentlitteratur.se eller maila till: Du kan också ringa till oss på: Gitte Gullstrand Kundservice 36 37

2013 Läromedel för. Gy&Vux

2013 Läromedel för. Gy&Vux 2013 Läromedel för Gy&Vux Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt Lärarhandledning Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare Svenska för invandrare Gy&Vux 2014 400724_SFI_2014.indd 1 nde lära t a Lyck! i SFI 2014-02-25 13:17 SFI-boken Modernt, äkta och vuxet. Och med språket i fokus. SFI-boken bygger på autentiska intervjuer

Läs mer

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11 ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Författarna till ZickZack När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. ZickZack åk 4 6

Läs mer

DIREKT SVENSKA. som ingår i serien Svenska Direkt: Komplett för åk 7-9! KOMPONENTER SVENSKA DIREKT-SERIEN. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9

DIREKT SVENSKA. som ingår i serien Svenska Direkt: Komplett för åk 7-9! KOMPONENTER SVENSKA DIREKT-SERIEN. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9 KOMPONENTER Tryckt eller digitalt? Välj själv. som ingår i serien Svenska Direkt: Svenska Direkt Grundbok Varje block i grundboken inleds med tydliga mål anpassade efter år och nivå. Med utgångspunkt ifrån

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Ledande läromedel När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. Författarna till ZickZack

Läs mer

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.?

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.? Så använder du Arena Arena är ett flexibelt läromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om du ska läsa litteratur, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar, spela in film

Läs mer

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis Grundläggande kurser Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, student s book 0-19-471509-6 Oxford Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, workbook with key 0-19-471510-8 Oxford Engelska EnGr2

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kurslitteraturlista Hö sten 2017

Kurslitteraturlista Hö sten 2017 Kurslitteraturlista Här har vi sammanställt de böcker du behöver för dina studier. Det är ditt eget ansvar att se till att du har den kurslitteraturen som krävs när du startar dina studier på Masugnen.

Läs mer

Jansson Levander. Allt du behöver i svenskundervisningen! Jansson Levanderpaketet! Utkommer under 2008.

Jansson Levander. Allt du behöver i svenskundervisningen! Jansson Levanderpaketet! Utkommer under 2008. svenska kursläromedel Jansson Levander Allt du behöver i svenskundervisningen! Med Jansson Levanderpaketet kan du få ett svenskläromedel som passar just den klass som du ska arbeta tillsammans med. Paketet

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning 91-85887-41-5 Capensis Grundläggande kurser Ämne Författare Läromedel ISBN10 Förlag Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, student s book 4th 0-19-47-6912-7 Oxford Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, workbook

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning Nytt för din undervisning 2011 Lust för det nya Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget cirkulationsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 CARIN EKLUND INNA RÖSÅSEN FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 LÄRARHANDLEDNING ISBN 978-91-47-12408-4 2017 Carin Eklund, Inna Rösåsen och Liber AB redaktion Ann Ohlsson Ax formgivare

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå

Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå Läs igenom kursplanen för Svenska som andraspråk här nedanför. Läs och arbeta med kursboken

Läs mer

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk z ickzack Åk 1-3 Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk ZickZack-serien är komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Prövningsanvisningar Sv 2 VT Examinationer träff 1 Prov grammatik (ca 1 timme) Bokredovisning och filmredovisning

Prövningsanvisningar Sv 2 VT Examinationer träff 1 Prov grammatik (ca 1 timme) Bokredovisning och filmredovisning S:t Mikaelsskolan Prövningsanvisningar Sv 2 VT 2016 Prövning i Svenska 2 Kurskod SVESVE02 Gymnasiepoäng 100 Examinationer träff 1 Prov grammatik (ca 1 timme) Bokredovisning och filmredovisning Bokanalys

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Teckenspråk Online. Beställningsinformation Artikelnummer: Best.nr: (5 licenser)

Teckenspråk Online. Beställningsinformation Artikelnummer: Best.nr: (5 licenser) Teckenspråk Online Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna ges möjlighet att själva välja var och när de vill träna. I kombination med webbmöten kan

Läs mer

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Röda tråden i engelska år F-9 Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator.

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator. prövning sva 01 Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Svenska som andraspråk 1 Kurskod SVASVA01 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning 2010 Störst utbud av språktitlar Upptäck vår utgivning inom språk den mest omfattande på marknaden Prisbelönta läromedel inom psykologi Kungliga Vetenskapsakademiens Nationalkommitté

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 3. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9 Uppgifter i spegla språket Diskutera Frågor som eleverna diskuterar i par eller grupp. Reflektera Frågor som eleverna funderar över på egen hand. Skriv Uppgifter där eleverna skriver en kort text. Undersök

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 15 2014-12-15 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Gymnasium Vuxenutbildning

Gymnasium Vuxenutbildning 2009 Gymnasium Vuxenutbildning Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka. Genom att vårda och utveckla denna relation har vi blivit

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Engelska 7 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod ENGENG07 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Skriftligt prov Teoretiskt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Bifogas Hedencrona m.fl Progress

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning Capensis

Samhällskunskap Gr Turesson Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning Capensis Grundläggande kurser Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, student s book 4th 0-19-47-6912-7 Oxford Engelska EnGr1 Soars New Headway, elementary, workbook with key 4th 0-19-47-7052-4 Oxford Engelska

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering Under arbetsområdet Språket genom media kommer eleverna att arbeta med media som en metod att öva på sina färdigheter och öka sina kunskaper i språket. Vi kommer att ta upp många saker ur det centrala

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Studiehandledning för vuxenutbildning

Studiehandledning för vuxenutbildning Studiehandledning för vuxenutbildning till STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET av Pauline Gibbons Meta Lindberg Attlerud och Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2009 Kommentarer På min arbetsplats,

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Svenska. Ämnets syfte

Svenska. Ämnets syfte Svenska SVE Svenska Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Prövning i Moderna språk 3

Prövning i Moderna språk 3 Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

V14H14 Terminsplanering Ht-14

V14H14 Terminsplanering Ht-14 V14H14 Terminsplanering Ht-14 Terminstid: 18 augusti 19 december Självstudiedagar: 27-29/10 (OBS! Extra undervisning 30-31/10!) Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan,

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

V15H15 Terminsplanering Vt-15

V15H15 Terminsplanering Vt-15 V15H15 Terminsplanering Vt-15 Terminstid: 12 januari 12 juni Självstudiedagar: vecka 8, vecka 14 och 15/5 Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; - Olika skrivuppgifter -

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00. Du får låna böckerna Nya mål 3 och Övningsbok mot en depositionsavgift på 100 kr. Du får INTE skriva i böckerna.

Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00. Du får låna böckerna Nya mål 3 och Övningsbok mot en depositionsavgift på 100 kr. Du får INTE skriva i böckerna. Flex: Svenska grundläggande Planering: del 1 Tider: 16:00-18:00 Lärare: Cécile Tartar Jönsson Mail: cecile.tartar@burlov.se Hemsidor: - www.komvux.cecile.se - itslearning.com (välj Komvux Burlöv i listan)

Läs mer

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg Snabbguide Digitala läromedel steg för steg I Gleerups digitala läromedel utnyttjas de digitala möjligheterna fullt ut för att levandegöra ett rikt och aktuellt kvalitetsinnehåll. Allt är utvecklat i samarbete

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

NYHET! SVENSKA. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9 DIREKT

NYHET! SVENSKA. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9 DIREKT NYHET! SVENSKA DIREKT Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9 SVENSKA Direkt Svenska Direkt tar fasta på att språk uppstår och utvecklas med andra. Genom samtal, diskussion och samarbete stärker dina elever

Läs mer