RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]"

Transkript

1 Ert dnr: [ex K ] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [ ] utfördes kroppsundersökning [alt kroppsbesiktning] efter beslut av polismyndigheten i [ex Östergötlands län], närpolisområde [ex Vadstena] avseende målsägande [alt misstänkt gärningsman] [personnummer] (OBS anges ej vid undersökning av målsägande) [Efternamn, TILLTALSNAMN Andranamn] [Gatuadress] (OBS anges ej vid undersökning av målsägande) [Postadress] (OBS anges ej vid undersökning av målsägande) Identiteten är styrkt genom [id-kort/körkort/annat] Samtycke till kroppsundersökning har [välj ett av nedanstående 3 alternativ] - lämnats till undersökande läkare - lämnats till polisen (enligt uppgift från polisen) - krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman Samtycke till utfärdande av rättsintyg [välj ett av nedanstående 5 alternativ] - har lämnats till läkaren av den undersökte - lämnats till polisen/åklagare (enligt uppgift från polisen/åklagare) - krävs ej, kroppsbesiktning av misstänkt gärningsman - krävs ej, misstanke om brott med minimistraff 2 års fängelse - krävs ej, misstanke om brott mot underårig enligt 3, 4 eller 6 kap brottsbalken Information i enlighet med 6 lagen (2005:225) om rättsintyg och personuppgiftslagen (1998:204) [har lämnats/inte lämnats] Undersökningen utfördes [ex på ortopedmottagningen i Motala.] UTREDNINGSUNDERLAG [ex beslut om kroppsundersökning daterad 11 januari 2006] [ex Målsägande förhör från polisen i Vadstena daterat 10 januari 2006] INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrundsinformation Undersökningsprotokoll Utlåtande Bilagor: [ex fotografier/skiss]

2 BAKGRUNDSINFORMATION Omständigheter under vilka personen inkommit för undersökning Av polisrapporten framgår Av patientjournalen framgår Av läkarens samtal med den undersökte framgår Av muntliga uppgifter från polisen framgår Av beställande myndighet angivna frågeställningar Sammanfattning av inkomna handlingar Övrigt [skriv i fritext en sammanfattning av den information som inkommit utifrån en/flera av raderna ovanför. Var noga med att detta är något som du inte kan intyga varför formuleringen är viktig. Ex bör målsägande blev slagen med en flaska i huvudet lördagen 10 januari 2006 undvikas till förmån för Målsägande skall enligt egen utsago ha blivit utsatt för slag mot huvudet med en flaska vid ett krogbesök lördagen 10 januari 2006 Uppgifter som hämtas i patientjournaler bjuder på särskilda svårigheter. Journalens återgivande av status är ofta rimligt objektiv men patientens uppgift om händelseförloppet som utgör den ena partens subjektiva berättelse kommer som regel finnas återgiven utan ifrågasättande. Vidare finns ofta uttryck som är svårvärderade avseende uppkomstmekanism såsom: sårskador, hudskador, blessyrer mm. Sätt dessa inom citationstecken, parentes eller liknande för att senare kunna diskutera eller värdera denna ofullständiga information i utlåtandet. ] UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Längd: Vikt: [ex 182 cm] [ex 85 kg] Huvudet: 1. [ex huvudet är bevuxet av ett 10 cm långt mellanblont hår, i hårbotten ses inga skador.] 2. [ex ytteröronen är på båda sidor oskadade och ingen blödning ses från hörselgångarna] 3. [ex i pannan på vänster sida ses en diffust avgränsad blålila missfärgning mätande 1 x 4 cm och förlöpande från en punkt belägen 4 cm till vänster om kroppens främre mittlinje och 3 cm ovan det vänstra ögonbrynets övre kant snett nedåt åt höger i 45º vinkel.] [Var noga med att beskriva såväl påvisade skador som frånvaro av skador] Halsen: 4. [ex på halsen ses inga skador.] Armarna: 5. [fortsätt som ovan] Bålen: 6. [fortsätt som ovan]

3 Benen: 7. [fortsätt som ovan] Yttre könsdelarna: 8. [fortsätt som ovan] Övrigt: 9. [fortsätt som ovan] Tillvarataget material För kriminalteknisk undersökning [ex venblod/urin/provtagning med provtagningssats vid sexualbrott.] Proverna har identitetsmärkts och lämnats till [ex närvarande polisman, Anders Persson.] [om inga prover har tagits utgår denna rubrik] Andra undersökningar Gynekologisk undersökning Ändtarmsundersökning Röntgenundersökning Odontologisk undersökning Annat [Använd den/de rubriker som rör den aktuella undersökningen]

4 UTLÅTANDE Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget och vid den genomförda undersökningen av [Efternamn, TILLTALSNAMN Andranamn, ], avger jag följande utlåtande angående: [observera att personnummer ej skall anges om intyget avser målsägande!] Undersökningsfynd Blåmärken och hudavskrapningar på - huvudet (nr x, x och xx) - halsen (nr xx) - högra armen (nr xx och xx) [ange de kroppsdelar där skador har påvisats och numrera i enlighet med undersökningsprotokollet. Om det finns skador av flera typer (äldre/färska, trubbigt/skarpt) så separeras dessa med rubriker] Skadornas ålder Skadornas utseende kan tala för att de uppkommit vid den i polisrapporten nämnda tiden 2XXX XX XX eller annan näraliggande tid. Alternativt Skadornas utseende är förenligt icke förenligt med den uppgivna tidpunkten [datum för händelsen enligt bakgrundsinformationen] för skadornas uppkomst. [Skadors ålder är oftast svår att ange med precision. Ofta kan dock äldre skador bortsorteras från vidare bedömning. Ibland kan åldern alldeles färska skador anges med viss säkerhet De allra flesta skador har ett utseende som vad avser ålder är förenlig med viss uppkomsttid vilket ger mycket liten information vad avser denna fråga. Välj den formulering som passar in på det aktuella ärendet] Skadornas uppkomstsätt 1 Ovannämnda blåmärken och hudavskrapningar har vad beträffar blåmärkena uppkommit genom inverkan av trubbigt våld och vad beträffar hudavskrapningarna genom inverkan av trubbigt eller måttligt skarpt våld. Undersökningsfynden visar att talar starkt för att talar för att talar möjligen för att tillåter ingen slutsats om de (tex. helt eller till övervägande delen) orsakats av (tex. våldsinverkan av annan person genom slag och/eller sparkar).

5 Skadornas utseende är förenligt icke förenligt med att de orsakats på sätt som framgår av uppgivet händelseförlopp. (Det måste här framgå om det är målsägandes eller gärningsmannens version som hänvisas till) [välj den/de formuleringar som passar in på det aktuella ärendet. Ibland kan någon eller några skador vara särskilt tydliga vad avser uppkomstsätt. Detta kan då särskilt kommenteras med utnyttjande av samma sannolikhetsskala] Skadornas svårighetsgrad 2 [ex skadorna har ej varit livshotande och kommer ej att ge upphov till framtida fysiska men.] Kommentar [ex om du vill förtydliga eller förklara någon bedömning eller omständighet] Linköping [ex ] [undersökande läkares namn] [tjänstetitel] Fotnot 1 Sannolikhetsskala Undersökningsfynden/omständigheterna - visar att - talar starkt för att - talar för att - talar möjligen för att - tillåter ingen slutsats om 2 Livsfara Läkaren skall uttala sig om huruvida skadan eller tillståndet ur medicinsk synpunkt har varit livshotande, inte om gärningen har varit livsfarlig. En skada bedöms ha varit livshotande om det förelegat en beaktansvärd risk för dödlig utgång, om skadan inte kommit under medicinsk behandling. Vid struptag talar uppgift om medvetslöshet för att ett livshotande tillstånd har förelegat

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet Vem är anhörig? Medicinsk etik Av Marianne Yohannes Handledare Ulrik Kihlbom Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Inledning s. 3 Syfte

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Patientens möjlighet att bestämma över sin död

Patientens möjlighet att bestämma över sin död 1 Promemoria utarbetad av en intern arbetsgrupp i SMER bestående av Niels Lynoe, Barbro Westerholm och Daniel Brattgård och slutligen överlämnad till rådet inför sammanträdet den 28 augusti 2008. Patientens

Läs mer