ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG"

Transkript

1 ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med så kallat åtgärdsprogram. - Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning - Beskrivning av sökta åtgärder (ritningar/teknisk beskrivning) Ansökan skickas till: Partille kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndsenheten/bostadsanpassningshandläggare Gamla Kronvägen Partille 1. Sökande / Funktionsnedsatt Förnamn Efternamn Personnummer Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Mobilnummer E-post Civilstånd Gift/sambo Funktionsnedsättning Ensamstående Förflyttningshjälpmedel Eldriven rullstol Manuell rullstol Rollator Käpp Inget 2. Kontaktperson (i förekommande fall) Förnamn Efternamn Telefonnummer E-post Roll vid ansökan Biträde Ombud God man Förvaltare Sida 1 av 5

2 3. Bostad / Fastighet Fastighetsbeteckning Lägenhetsnummer Byggår Senast ombyggt Ägare Gatuadress, ägare Postnummer, ägare Postadress, ägare Hustyp Flerbostadshus Antal rum (R o K) Småhus Extra toalett Upplåtelseform Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hiss Tillgänglighet, kommentar 4. Sökta åtgärder (om utrymmet inte räcker kan särskild bilaga bifogas) Bilaga bifogas 5. Fastighetsägarens medgivande (fylls i endast om sökanden inte äger fastigheten) OBS! Det är den sökande själv som ska inhämta fastighetsägarens medgivande. Gäller ej hyresgäster hos Partillebo, se nästa sida. För medgivande gäller följande: - Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får vidta de åtgärderför vilka bostadsanpassningsbidrag söks - Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick vid avflyttning, vad gäller dessa åtgärder. - Hyran/avgiften kommer inte att höjas med aneldning av de vidtagna åtgärderna. Övrigt - Under vissa villkor kan ägaren av hyreshus eller bostadsrättshus få återställningsbidrag för kostnader att återställa lägenheten i normalskick. Se11-14, lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) Datum Underskrift Sida 2 av 5

3 För hyresgäster hos Partillebo AB Mellan Partille kommun och Partillebo finns en särskild överenskommelse kring bostadsanpassning. Den innebär att sökande av bostadsanpassningsbidrag eller Partille kommun inte behöver inhämta fastighetsägarens medgivande för nedanstående åtgärder: - Uppsättning av stödhandtag - Anpassning av trösklar till badrum, med t ex Kvistberga Excellent (dock ej borttagning av trösklar) - Anpassning av innerdörrströskel - Förstärkt belysning - Spisvakt - Anpassning av engreppsblandare Övriga åtgärder Om ansökan avser en åtgärd som kräver fastighetsägarens medgivande är det Partille kommun som inhämtar medgivandet för hyresgäster hos Partillebo. 6. Tidigare bidrag / Ny ansökan Har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag i denna bostad I annan bostad Om annan bostad, adress Denna ansökan gäller Småhus Vanlig lägenhet Lägenhet i specialboende t ex gruppboende Ansökan gäller Inflyttningsdatum Min nuvarande bostad Lägenhet som jag SKA flytta till eller NYLIGEN HAR flyttat till 7. Övriga upplysningar (som vill lämnas av den sökande) Kronor 8. Sökt bidragsbelopp / Fullmakt Kronor Fullmakt till Partille kommun Fullmakt bifogas Personuppgifterna som du lämnar på den här blanketten kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) och kommer att användas för handläggning av ditt ärende. Genom att underteckna ansökan godkänner du att dina personuppgifter får dataregistreras 9. Underskrift Namnteckning Namnförtydligande Ort och datum Sida 3 av 5

4 Så här fyller du i blanketten - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1. Sökande / Funktionsnedsatt Sökande avser den person som på grund av funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad. Här fyller du också i vilken funktionsnedsättning eller funktionsnedsättningar som du eller den du ansöker för har. 2. Kontaktperson Fylls i om annan person än sökande själv ska kontaktas under handläggningen. Kontaktperson är obligatoriskt om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet. En kontaktperson kan ha olika roller vid en ansökan: Biträde hjälper sökande i kontakterna med handläggaren, men har inte fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till den sökande. Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till ombudet. Fullmakt avseende ombud ska bifogas ansökan. God man/förvaltare företräder sökanden i alla kontakter med biståndsenheten och bostadsanpassningshandläggaren och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan. 3. Bostad / Fastighet Här fyller du i information om den bostad som anpassningen ska utföras i. 4. Sökta åtgärder Du måste alltid ange de åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Om åtgärder saknas krävs komplettering. För borttagning av trösklar och/eller uppsättning av stödhandtag ska antal alltid anges. Behovet av ansökta åtgärder ska styrkas i intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig. 5. Fastighetsägarens medgivande Sökanden ansvarar själv för att få sin fastighetsägares medgivande om han eller hon hyr sin bostad. Medgivande krävs även i vissa fall för bostadsrätter då anpassningen sker på föreningens mark. Fastighetsägarens medgivande ska inhämtas innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickas till kommunen. Om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande måste ansökan avslås. Hyresgäster hos Partillebo särskild överenskommelse Vid ansökan om anpassning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, förstärkt belysning, spisvakt och anpassning av engreppsblandare krävs inget medgivande för hyresgäster hos Partillebo (se blanketten). Vid ansökan om åtgärd som kräver fastighetsägarens medgivande inhämtar Partille kommun detta. Hyresgäster hos Partillebo behöver aldrig själva inhämta fastighetsägarens medgivande. Sida 4 av 5

5 6. Tidigare bidrag / Ny ansökan Här fyller du i om din ansökan är ny eller om du tidigare har fått beviljat bostadsanpassningsbidrag och i så fall till vilken adress. Vid ny ansökan ska du ange typ av bostad som ansökan gäller samt om den avser din nuvarande bostad eller en bostad som du ska flytta till. 7. Övriga upplysningar Här kan du skriva sådant som du vill upplysa handläggaren om och som inte framgår på annat ställe i blanketten. 8. Sökt bidragsbelopp / Fullmakt Här anger du med vilket belopp du söker bostadsanpassningsbidrag. Om sökande eller dennes företrädare inte själv vill ta in offerter på sökta åtgärder kan fullmakt lämnas till Partille kommun att infodra och acceptera offerter, beställa entreprenaden samt betala entreprenören med det bidrag som den sökande beviljas. Sätt ett kryss i rutan om du bifogar en fullmakt. Blankett för fullmakt finns på 9. Underskrift Ansökan ska alltid skrivas under av sökanden eller person med fullmakt att teckna sökanden. Sida 5 av 5

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia.

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia. Hur gör jag när jag ska flytta in? Du fyller i bifogad anmälan och skickar den till oss senast 15 dagar före inflyttningsdag. Här anmäler du vilka tjänster du vill beställa från oss: tillgång till elnät,

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare

Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare Avser perioden (samma som eventuell ekonomisk redovisning) Datum ( fr.o.m.-t.o.m) Namnuppgifter (huvudman) Namn Personnummer Namnuppgifter (god man/förvaltare)

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Information om avlösarservice

Information om avlösarservice Information om avlösarservice Allmän information Avlösarservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) För att få avlösarservice måste du ha ett omsorgsbehov som tillgodoses av närstående. Avlösarservice

Läs mer

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud. Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindrad Sidan 1 av 5 Allmänna upplysningar Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Information om blanketten: 1. Välj ett av följande alternativ Om du väljer alternativ NEJ behöver du inte fylla i blanketten förutom att skriva

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer