Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg

2 no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning och hög kapacitet spar pengar åt kunderna. Självklart är det positivt med den milda vintern som gör att vi kan hålla högt tempo, även under vintermånaderna. Men jag erkänner gärna att det känns lite tveeggat att som företag dra nytta av effekterna av ett globalt miljöproblem Ändå tycker vi att vi gör så gott vi kan på miljöområdet, vilket inte minst framgår av artikeln Vi har sparat 57 miljoner liter diesel. Minst. som du hittar på annan plats i tidningen. Under 2007 har vi flyttat fram våra positioner rejält när det gäller att hjälpa kunderna att få maximal nytta av vårt kunnande och våra tjänster. Vi har egna projekteringsresurser och försöker alltid komma in så tidigt i projekten att vi kan få insyn i kundens bakomliggande behov. Då kan vi dels föreslå annorlunda lösningar, dels ställa upp med stora resurser när det krävs för att ro projektet i land. Artikeln Ringledning för fjärrkyla i Göteborg berättar om ett pågående projekt där vi under lång tid jobbat nära kunden för att verkligen kunna utnyttja teknikens möjligheter. Sedan ställer vi upp med rejäla maskinresurser och kunnig projektledning för att snabbt kunna genomföra känsliga moment i trafiktung stadsmiljö. Sak samma med det omfattande energiprojekt som vi just nu genomför i Oslo och som vi kommer att berätta mer om i kommande nummer av tidningen. Det handlar om ett kombinerat projekt för värme och kyla, där vi först hjälpt kunden med projektering och goda råd och i nästa steg kommer att borra med 5 maskiner samtidigt för att klara tidsplanen. Vi gör en liknande satsning inom gruvor och prospektering. En ny flexibel kärnborrutrustning tillför visserligen rejäl kapacitet, men kunderna ska också veta att koncernen kan ställa upp med fler prospekteringsmetoder när det behövs. Grundläggaren från Enköping. Redan när han tog realexamen 1959 hade Bengt Eriksson framtiden utstakad. Han skulle in i byggsvängen och flyttade snabbt till Stockholm, där han under några år kamperade ihop med barndomsvännen Conny Strindberg (som så småningom startade ett företag vid namn TGB, men det är en helt annan historia). Efter några år hade Bengt Platschef på visitkortet. Han byggde fjärrvärmeledningar och avloppstunnlar i Stockholm, han byggde hemliga underjordiska försvarsanläggningar och han byggde bergrum för olja över hela landet. Under tiden hade Conny Strindberg startat eget i Gråbo utanför Göteborg, och han ville gärna få in Bengt i sitt team hade Bengt tröttnat på turnélivet, tiden var mogen och Bengt flyttade med sin familj till Gråbo; inledningsvis som chef för entreprenadavdelningen, så småningom som VD. Sedan dess har Bengt följt företaget i med- och motgång. Ägare med olika bakgrund och inriktning har kommit och gått. Konkursen 1993 var inte oväntad, och Bengt och hans medarbetare fick chansen att förvärva företaget tillsammans med ett antal externa finansiärer tog Styrudkoncernen över. Idag är Bengt chef för affärsområde Grundläggning och entreprenad inom Styrud-koncernen. Återigen får han jobba med det han tycker allra bäst om, nämligen att lösa kniviga byggnadsproblem med hjälp av avancerad borrning. Vad vill du fråga honom om? Crister Renkel VD i Styrud-koncernen 2

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA Grundläggning & Entreprenad Fördelar med borrad grundläggning I teorin är grundläggning enkelt det handlar ju bara om att föra ned belastningen från byggnadsobjekt av olika slag till stabilt berg, eller till de delar av marken som har tillräckligt bärkraft. Men även om nordiska byggare är duktiga på det här, så finns det alltid tillfällen då traditionella grundläggningsmetoder inte fungerar. Då hjälper det inte att teknikområdet grundläggning ständigt utvecklas; att nya tekniska lösningar introduceras och att datorstöd numera gör det möjligt att beräkna sådant som förr tog veckor eller månader. Lutande berg eller mark som innehåller mycket block och sten är förutsättningar som numera får smarta entreprenörer att greppa telefonen och kontakta oss. Våra tuffa metoder för borrad grundläggning har löst många problem åt villrådiga konstruktörer, projektörer och arbetsledare. Antingen satsar man på borrad grundläggning för hela objektet, eller bara där det behövs. Vem älskar en pålkran? Moderna pålningsmetoder med t ex höghållfasta RD-pålar, är inte bara ett sätt att lösa tekniska byggproblem. Man blir också av med den miljöstörning som en hamrande pålkran innebär för boende och företag i närheten. Handlar det om ett bygge i stadsmiljö eller tätort, börjar byggföretagen i allt högre grad inse betydelsen av att hålla sig väl med omvärlden, dvs störa så lite som möjligt. Här är borrad grundläggning ett effektivt verktyg. Och StyrudTGB har en välfylld verktygslåda. På nästa sida kan du se vilka metoder och applikationer vi oftast arbetar med inom grundläggning och entreprenad. Men eftersom borrning har varit vår kärnverksamhet ända sedan 70-talet, så vet vi att nya utmaningar ständigt dyker upp. Därför är specialjobb vardagsmat för oss; vi har den tekniska kompetens som behövs och utrustning som klarar det mesta. Hör av dig! 3

4 no 1, 2008 Metoder för borrad grundläggning En översikt Injektering Metoden används för att skydda byggnadskonstruktioner mot inträngande vatten genom att fylla sprickor i omkringliggande berg med tätningsmedel. Injektering används också för att stabilisera marken t ex genom att under tryck spruta ut cementblandning samtidigt som borrhuvudet dras upp. Dessutom används injektering för att öka bärigheten hos olika grundläggningskonstruktioner, exempelvis genom att trycka ut en cementblandning genom borrhål i en rörpåle. Borrad spont När utrymmet är begränsat, marklagret innehåller stenblock eller då omgivningen är känslig för bullerstörningar eller vibrationer är borrad spont ett intressant alternativ. Borrad spont är en variant av glesspont. Metoden används oftast som temporär spont men kan även användas som en permanent stödkonstruktion. Metoden innebär att stålrör borras tätt intill varandra och den fria ytan mellan rören tätas med stålplåtar, sprutbetong eller inbrädning. Stålrören kan ha en diameter på cirka 219 mm och avståndet mellan rören cirka 1000 mm. Stålkärnepålning Denna metod används då traditionell pålning inte fungerar, t ex då marken innehåller sten, block och fyllnadsmaterial, då pålen måste förankras i berg eller då du inte vill störa omgivningen med buller och vibrationer. Vi använder kompakta, bullerdämpade maskiner. Metoden påverkar varken grundvatten eller kringliggande jordlager och orsakar endast minimala vibrationer. Vi levererar borrade stålkärnepålar med en diameter upp till 800 mm. Drag- och linstagsborrning Dragstag och linstag används för att ta upp dragkrafter, exempelvis vid förankring av sponter, landfästen, kajkonstruktioner och master. Precis som vid stålkärnepålning väljer vi borrmetod efter rådande markförhållanden och krav på rörets rakhet. RD-pålning Metoden påminner om stålkärnepålning genom att ett stålrör borras ned till berg, men skiljer sig genom att röret antingen används i befintligt skick eller fylls med betong; armerad eller oarmerad. Detta gör metoden enklare och billigare. En rörpåle som blir allt vanligare är RD-pålen; ett extra tjockt stålrör som klarar stora laster. Vi borrar RD-pålar med en diameter på 800 mm. Biggest in Scandinavia! Finska Styrud Boreal fick nyligen fick leverans av en ny borrigg av modell RTG 16T från legendariska maskinbyggaren Bauer. Detta är en välkommen nyhet för entreprenörer i hela Skandinavien. Nu är det för första gången möjligt att använda höghållfasta borrpålar av RD-typ med en diameter på upp till 813 mm. Riggen väger 55 ton, klarar rörlängder på upp till 16 m och kräver en frihöjd på 18 meter. Grov håltagning och borrpålning har länge varit en specialitet för oss, säger Jorma Rousu på Styrud Boreal. Den nya riggen ger både oss och våra kunder nya möjligheter, och innebär att vi nu kan åta oss ännu fler riktigt tuffa jobb. 4

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA Grundläggning & Entreprenad 1000 års garanti Till att börja med Kalmar slott, som även kallats rikets nyckel, började byggas redan under 1100-talet. Men det var Gustav Vasa och hans söner som förvandlade den rätt enkla borgen från medeltiden till ett riktigt renässansslott. Slottet har en brokig historia och har genom århundradena fungerat både som fängelse och brännvinsbränneri. Renoveringen av slottet började redan vid mitten av 1800-talet och fortgår fortfarande. Idag är Kalmar slott landets bäst bevarade renässanspalats. Tidens tand och aggressiva fiender kan ställa till mycket förtret. Men okunniga hantverkare ligger inte långt efter. När slottets mäktiga vallar behövde fogas om, använde man starkt cementbruk; utan tanke på att murarna då blev täta och stängde in fukten. Resultatet blev att kalken inuti murarna vittrade sönder och så småningom var cementfogarna det enda som höll murarna på plats. Både på 1930-talet och 1960 talet inträffade ras som visade på vikten av insatser. Anders Magnusson på Statens Fastighetsverk är den som ansvarar för det byggnadstekniska underhållet av Kalmar slott: Vi har varit medvetna om det här problemet länge och diskuterat olika lösningar. Ett tag trodde vi enda lösningen var att ta bort en stor del av de jordmassor som pressar ut murarna inifrån. Men kostnaderna för detta skulle bli allt för höga. Då presenterade StyrudTGB en lösning, som gick ut på att borra rakt igenom vallen och spänna ihop murarna med stållinor, som förankrades i rostfria plattor på cirka 1 kvadratmeter. Metoden testades under 2007 och fungerade perfekt. Samtidigt som den är billig jämfört med alternativen. Dessutom lämnade StyrudTGB livstidsgaranti på jobbet, vilket betyder att vallarna nu är säkrade för åtminstone 1000 år till. Vi kommer att använda samma metod på både norra och västra vallarna. Och när vi fogar murarna i framtiden, använder vi naturligtvis samma material som när vallarna byggdes, dvs kalkbruk. Foto: Per Lofteskog StyrudTGB i arbete. 5

6 no 1, 2008 vi har sparat 57 MiljonEr liter diesel MinsT 6 idag ligger de företag illa till som inte gör sitt yttersta för att arbeta miljövänligt. journalister, tillsynsmyndigheter och allmänheten ser och hör allt. den som hängts ut och kallats miljösvin i kvällspressen har svårt att reparera sitt renommé.

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Ett ledningsjobb med schaktfri teknik tar i snitt bara 8% av den tid som samma jobb tar med schaktning. Det här har gjort att alla numera är medvetna om betydelsen av att arbeta så miljövänligt som möjligt. Inköpare som värderar olika leverantörers anbud tar idag större hänsyn till miljöargumenten än förr. Men hur är det egentligen i entreprenadbranschen? Och bland entreprenörernas kunder? Har de verkligen insett vilka miljövinster som ligger i att välja schaktfri teknik istället för traditionell schaktning? 95% bränslebesparing Trenchless technology a technology for the future är en rapport som jämför hur schaktfri teknik och schaktning påverkar miljön vid ett antal vanliga ledningsbyggnadsfall. Rapporten är gjord vid Högskolan i Halmstad. Diagrammet visar att schaktfri teknik i snitt bara använder 5% av det bränsle som förbrukas vid schaktning. Vad innebär det här i verkligheten? Styrud har arbetat med schaktfri teknik i mer än 30 år och har under den perioden totalt borrat uppemot 100 mil för olika slags ledningar. Det handlar om allt från styrd borrning i mjuk Göteborgslera till krävande hammarborrning i berg. Totalt har nästan tre miljoner liter diesel förbrukats. Skulle samma arbete utförts med schaktning, hade inte mindre än 60 miljoner liter gått åt. Besparingen motsvarar 1500 normala tankbilar med släp, eller en rejäl tankbåt. Samtidigt har utsläppen av koldioxid minskat med cirka 2,5 kg per liter, det vill säga totalt drygt ton. Egentligen borde de företag som väljer schaktfri teknik få en blomma av Naturvårdsverket! Orsaken till det här är inte att en borrigg förbrukar så mycket mindre bränsle än en grävmaskin, vilket man kan tro. Utan att schaktfri teknik är så mycket snabbare. Ett ledningsjobb med schaktfri teknik tar i snitt bara 8% av den tid som samma jobb tar med schaktning. Samma sak med buller Rapporten behandlar inte bara mätbara utsläpp och förbrukning av ändliga resurser, utan om att barn och vuxna störs av bullrande maskiner. Här slår också den schaktfria teknikens snabbhet igenom. Även om maximalt ljuddämpade maskiner används, så krävs en hel del kraft för att borra sig genom det svenska urberget. Därför är maskinerna långt ifrån ljudlösa. Men, och här kommer miljövinsten igen, de behöver bara vara igång 8% av den tid som schaktning kräver! Fler miljöfördelar Till de negativa miljökonsekvenserna av schaktning hör också deponering eller tillfällig uppläggning av schaktmassor. Vid ledningar på stort djup handlar detta om stora mängder. Med de bestämmelser som numera gäller, kan det bli riktigt dyrt om massorna inte är sorterade efter alla konstens regler. Vad som ofta glöms bort i det här sammanhanget är att schaktmassorna ska transporteras. Är oturen framme är avståndet till den tillåtna deponeringsplatsen en halvmil eller mer, och då förbrukar de lastbilar som används ännu mer diesel. Och sedan ska schaktet återfyllas med nytt material, som varken är gratis eller finns i obegränsad mängd. Vid schaktfri teknik är mängden schaktmassor liten ledningens volym plus start- och slutgropar. Sov gott om natten Allt fler har upptäckt att schaktfri teknik inte bara löser problem och ger hög kvalitet, utan också sparar pengar. Nu är tiden mogen att inse att tekniken också är miljövänlig. Och vem vill inte ha ett bra miljösamvete? 7

8 no 1, 2008 Vadå bergvärme? Energin kommer ju från solen! Nu har Mälardalen fått en egen jordraket. Efterfrågan på snabb och enkel borrning för t ex kablar och bredband ökar. Därför har vi nu stationerat ett jordraketekipage permanent vid vår anläggning i Järfälla. Det här minskar transporttiden drastiskt, och målet är att du inte ska behöva vänta, utan i de flesta fall få jobbet gjort när du själv önskar. När ska vi komma? Och var vill du ha hålet? Kontakta vårt kontor i Stockholm på om du behöver hjälp! Det finns många missuppfattningar när man pratar om den energi som går att hämta ur marken, säger Magnus Frensborg, nytillträdd chef för det nya affärsområdet Energi och vatten i Styrudkoncernen. Många verkar tro att det handlar om energi från jordens glödande inre. Sanningen är att nästan all den energi som finns i markytans yttersta lager består av lagrad solenergi. Forskarna brukar säga att 95% av den energi som finns i det skikt där vi hämtar energin till värmepumparna, kommer från solen. Visst går det att använda geotermisk energi från jordens inre. Men då måste man borra betydligt djupare. Anläggningar som utnyttjar den geotermiska energin finns, t o m i Sverige. Exempelvis kommer värmen till 30% av Lunds fjärrvärme från 20-gradigt varmvatten som pumpas upp från 700 meters djup. Men vi jobbar som sagt med lagrad solvärme, och den är en lysande affär för alla slags fastighetsägare både små och stora. Som tumregel brukar man säga att den energi som går åt för att driva en värmepump ger tre gånger insatsen tillbaka. Vi jobbar gärna med större system där man också integrerar kyla under sommaren, och använder överskottsenergin till att ladda grundvattnet och berget kring borrhålen med värme, som vi sedan tar tillbaka under vintern. Det här är en bra lösning för dig som ska bygga köpcentrum, industrianläggningar eller kontor. Hör av dig så berättar jag mer! Ingemar avslöjar underjordens hemligheter. 8 Efter några års bortovaro är Ingemar Hjärtström åter tillbaka på Styrud TGB. Han är numera chef för affärsområdet Gruvor och prospektering ; ett teknikområde som han behärskar som sin egen byxficka. Det finns nog ingenting som är lika spännande som att starta en prospekteringsborrning, inleder Ingemar. Med våra moderna riggar går det att jobba extremt effektivt, och det är möjligt att borra upp till 2000 meter per månad. Genom att kombinera kärnborrning och RC-borrning, kan vi alltid erbjuda den noggrannhet, flexibilitet och ekonomi som kunden vill ha. Vår senast inköpta utrustning är både lättflyttad och inbyggd, vilket gör livet lite lättare för borrarteamen. Man behöver inte längre stå utomhus i alla väder, utan kan jobba relativt väderskyddat. Men prospektering är bara ena sidan av myntet. Vi har också gedigen erfarenhet av produktionsborrning och ett av målen för det närmaste året är att återerövra rollen som den ledande leverantören av borrtjänster för gruvbolagen, avslutar Ingemar.

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Precisionsborrning i Helsingfors centrum. Helsingfors Vatten byggde i början av året en ny dagvattenledning längs Industrigatan en av de större trafiklederna i Helsingfors centrum. Ledningen avslutas i en brunn med 2 m diameter. Från denna brunn skulle två vertikala förbindelseledningar med 600 mm diameter borras till en befintlig avloppstunnel 12 m under markytan. Avståndet mellan de vertikala förbindelseledningarna var 1 m. Kravet från beställaren var att de båda ledningarna skulle träffa avloppstunneln högst 800 mm från tunnelns mittlinje, vilket vi klarade utan problem. Borrningen tog en dag per borrhål. På samma gata, men med Skanska Infra som uppdragsgivare, borrade vi ett 11 meter långt berghål med 381 mm diameter till samma avloppstunnel. Även detta uppdrag fungerade perfekt. Både Helsingfors Vatten, Helsingfors Energi och Skanska Infra är viktiga samarbetspartners för Styrud Boreal. Vi kommer att utföra såväl borrpålning som horisontella håltagningar i deras framtida projekt i Helsingsfors-regionen. 9

10 no 1, 2008 Mer muskler i Göteborg, karlstad och Sundsvall Som du ser, bland annat av artikeln om fjärrkyla i Göteborg, så har vi ingenting emot att ta lite större ansvar och även svara för projekteringen av vissa jobb. Detta är bakgrunden till att Ulf Göransson nu ingår i Styrud-teamet i Göteborg. Ulf kommer närmast från Eltel, och har arbetat med projektering av markarbeten i hela sitt liv. Som specialist ska han avlasta projekt- ledarna så att de kan koncentrera sig på att driva uppdragen så effektivt som möjligt. Intresset för vår teknik ökar överallt i landet. Därför har vi sedan en tid en projektledare fast placerad i Karlstad. Han heter Per Jansson, kommer från Kewab och ska i första hand se till att användningen av schaktfri teknik ökar. Per ska arbeta i Karlstad med omnejd och kommer att fungera som kombinerad säljare och projektledare. Även i Sundsvall förstärks organisationen. En TGB-veteran Lennart Lappen Levander kommer tillbaka efter att ha sysslat med bredbandsutbyggnad under några år. Lennart ska arbeta med tjänster från alla våra affärsområden, dvs Energi och vatten, Grundläggning och entreprenad samt Gruvor och prospektering. Ulf Göransson Per Jansson Vill du också jobba inom Styrudkoncernen? Lennart Lappen Levander Håll utkik på 10

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen ringledning för fjärrkyla i GöteBorG Under 2007 började Göteborg Energi förädla sitt nät för fjärrkyla. Syftet med projektet var dels att bygga ut kylkapaciteten, dels att att binda samman de mindre system som tidigare försett olika stadsdelar med kyla. Eftersom ringledningen i hela sin sträckning ligger mitt i stan är det naturligt att i första hand bygga med hjälp av schaktfri teknik. Görgen Johansson, projektledare på Styrud AB, berättar: Vi började arbeta med ringledningen redan förra året, då som underentreprenör. Därefter har vi själva arbetat som generalentreprenör i nära samarbete med Göteborg Energi. Vi har även utfört projekteringsarbetet för de sträckor som vi skall utföra framöver. Senaste delen av jobbet var en sträcka på totalt 880 meter, bestående av 2 st parallella ledningar med 630 mm diameter, från Pusterviksplatsen till Bältesspännarparken. Därifrån fortsätter ledningen via Allén, Drottningtorget och St Eriksgatan till slutpunkten vid Lilla Bommen. I planerna ligger också att på vägen tillbaka till Rosenlund låta fjärrkylanätet korsa Göta älv och även ansluta stadsdelen Lindholmen till ringledningen. Göteborg Energi är ett av de företag i landet som satsar hårdast på schaktfri teknik. Att man har gynnsamma geotekniska förutsättningar är naturligtvis en av förklaringarna, men man har också koll på ekonomin och vet att schaktfritt ofta blir billigare. Den minimala miljöpåverkan, plus att trafiken störs minimalt, är faktorer som också väger tungt, avslutar Görgen Johansson. Den röda markeringen visar delar av den färdiga ringledningen. 11

12 Möt Styrud TGB på Grundläggningsdagen Den 6 mars 2008 är det dags för den årligt återkommande Grundläggningsdagen. Bakom arrangemanget, som vänder sig till beställare, entreprenörer, konsulter och organisationer som arbetar med grundläggning, står Svenska Geotekniska Föreningen. Årets evenemang samlar utställare från Sverige, Norden och Europa. Styrud-koncernen representeras av Styrud TGB, med veteranen Bengt Eriksson i spetsen. Har du frågor, funderingar eller idéer om borrad grundläggning? Då är du välkommen att besöka oss på Grundläggningsdagen den 6 mars. Läs mer på Aktiviteter under våren 6 mars...grundläggningsdagen, Älvsjö april...sstt årsmöte, Köpenhamn utges av Styrud Box 2032, Sävedalen Telefon Telefax Svarstalong Jag behöver diskutera ett aktuellt projekt ring mig direkt! Jag vill veta mer om era tjänster när det gäller: Schaktfritt ledningsbyggande Grundläggning och entreprenad Energi och vatten Gruvor och prospektering Namn Adress Företag Postnr Ort Telefon e-post Sänd Påhugget även till nedanstående personer StyrudTGB Telefon Telefax StyrudJärvsöborr Telefon Telefax StyrudBoreal Telefon Telefax Materialet i tidningen får gärna kopieras om källan anges

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 TEMA: gruvor & prospektering styrudkoncernen etablerar i kiruna nordiskt rekord Påhugget no4_08.indd 1 2008-11-28 15:14:13

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

www.styrud.se där hittar du det senaste

www.styrud.se där hittar du det senaste no 2, 2009 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen. # 2, 2009 FINSKA TÅG I TID TACK VARE SCHAKTFRI TEKNIK PRECISION PÅ 140 METERS HÅLL I SÖDERTÄLJE KONCERNENS NYA VD HAR ORDET

Läs mer

Є TRIODEV TDTRIODEV. Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Oljekaj 1

Є TRIODEV TDTRIODEV. Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Oljekaj 1 TDTRIODEV Є TRIODEV E N T R E P R E N A D Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Oljekaj 1 TRIODEV (TD HIGH ) agerade som underentreprenör till PEAB Grundläggning AB. Injekteringsrapport Gävle

Läs mer

Є TRIODEV ENTREPRENAD. Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Sydvästra Kajen.

Є TRIODEV ENTREPRENAD. Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Sydvästra Kajen. Є TRIODEV ENTREPRENAD Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Sydvästra Kajen. TRIODEV ( ) agerade som underentreprenör till ZÜBLIN SCANDINAVIA AB. Restaurering av Stenkaj vid Fredriksskans (Kajplats

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009 TEMA: grundläggning & entreprenad StyroRock-metoden löste problemet styruds nya profilsortiment TEMA grundläggning & entreprenad

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt Snabbt, enkelt, hållbart och ekonomiskt Vi ägnade 1900-talet åt att bygga ut vårt ledningsnät. Utmaningen under 2000-talet blir att förnya och dimensionera

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet

När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet Utmaningen: Den viktiga metallen platina förekommer i form av tunna horisontella lager i berggrunden. Vanligtvis är dessa mindre

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare MED NY SCHAKTFRI METOD Pipe Express Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare Rörnät och Klimat, 2015-03-11 Bakgrund till projektet Projektet utförs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten

Läs mer

SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING

SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING QuickPipe AB erbjuder rörnätsägare och andra intressenter en kostnadseffektiv lösning när det gäller förnyelse

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Atlas Copco Ground Engineering Products. Jordborrningssystem

Atlas Copco Ground Engineering Products. Jordborrningssystem Atlas Copco Ground Engineering Products Jordborrningssystem Symmetrix och Odex ledande lösningar för foderrörsborrning Idag är foderrör en av de vanligaste metoderna för grundläggning, förstärkning och

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEK TEKNOLOGI FÖR ATT LÖSA MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEKs banbrytande geopolymerteknologi ger de mest avancerade och noggranna lösningarna för utjämning av grunder,

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Välkomna. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Välkomna. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Välkomna Vilka är vi? Jenny Dahlberg, produktchef kyla, Fortum Värme Anders Hill, affärsutveckling Fortum Värme, beställare av projektet. Jan Green, ÅF, Projektledare Hornsbergsprojektet. Cay-Eric Larsson,

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför.

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför. Ett grundligt grundarbete hur vi arbetar. Och varför. Innehåll: s 3 s 4-5 s 6-7 s 8-9 s 10-11 s 12-13 s 14-15 Ett grundligt grundarbete Pålning Spontning Grundförstärkning Injektering Jordspikning Grundvattensänkning

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseets rapporter 2009:15 Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent

Läs mer

RD-pålvägg i Trondheim. StålpåleDag 2011 Stockholm 26.05.2011

RD-pålvägg i Trondheim. StålpåleDag 2011 Stockholm 26.05.2011 RD-pålvägg i Trondheim StålpåleDag 2011 Stockholm 26.05.2011 Innehåll 1. Fakta om projektet 2. Geotekniska förhållanden 3. RD-pålvägg 1. Fakta om projektet Projekt: E6 Trondheim - Stjørdal 9.5 km E6 från

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek.

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek. www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2014 Ingen känner ledningsnätet

Läs mer

SSAB RD pålvägg. Stödväggslösning för alla förhållanden.

SSAB RD pålvägg. Stödväggslösning för alla förhållanden. SSAB RD pålvägg Stödväggslösning för alla förhållanden www.ssab.se/infra För mer information www.ssab.se/infra 2 EXPERTER PÅ STÅL- OCH GRUNDKONSTRUKTION SSAB är en av de ledande leverantörerna av grundläggningskonstruktioner

Läs mer

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier Kvarteret Venus Den putsade staden Att Puts & Plattsättning är ett företag med anor skvallrar faktiskt namnet om. För 50 år sedan var det murarna som både putsade och satte kakel. Men i och med miljonprogrammens

Läs mer

Det handlar inte om rör.

Det handlar inte om rör. Det handlar inte om rör. Det handlar om rätt rör. Rör på rätt sätt. Rör på nya sätt. Rör som förändrar. Rör som berör. Som ger frihet, trygghet och förtroende. Det handlar helt enkelt om Smarta Rör. 2

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Rotavdrag ökar suget efter bergvärme

Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 3, 2009 Wiresågning smart teknik med många möjligheter Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Premiär för Styruds nya hemsida Petronella

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

DAGS ATT VÄLJA STÄLLNING

DAGS ATT VÄLJA STÄLLNING SOM HANTVERKARE KOMMER DU FÖRR ELLER SENARE ATT KOMMA I KONTAKT MED BYGGNADSSTÄLLNINGAR I NÅGON FORM. VARE SIG DET HANDLAR OM EN MINDRE STÄLLNING FÖR ATT DRA ELEN I TAKET ELLER EN FASADSTÄLLNING FÖR ATT

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare mobilisering maskin mekano nyhetsbrev nr 1/2014 Nyhet Lv 100 T2 Mindre, flexiblare, lönsammare S 1803 i sitt rätta element Sv 1202 Kapabel men lättflyttad SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT LEDAREN

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby 4 juli - 5 augusti Den vattentub som förser Akzo Nobel med vatten kommer att läggas i en betongkulvert. Under veckan har en första del av armeringsarbetet

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna?

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Fullmurade tegelkonstruktioner - bärande och klimatavskiljande Skalmurar - yttre fasadskikt i funktionsuppdelad vägg Bärande funktionen togs omhand av

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice Uponor Infra 360 Projektservice 011 Vi ser det omöjliga som en utmaning Låt oss berätta om hur vi löser de omöjliga uppdragen som skyddar och transporterar

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Markförstärkning Förankring i berg med förspända linor

Markförstärkning Förankring i berg med förspända linor 13 CDC.13 Markförstärkning Förankring i berg med förspända linor Stagning av spont genom förankring i berg med förspända linor Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer