Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg

2 no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning och hög kapacitet spar pengar åt kunderna. Självklart är det positivt med den milda vintern som gör att vi kan hålla högt tempo, även under vintermånaderna. Men jag erkänner gärna att det känns lite tveeggat att som företag dra nytta av effekterna av ett globalt miljöproblem Ändå tycker vi att vi gör så gott vi kan på miljöområdet, vilket inte minst framgår av artikeln Vi har sparat 57 miljoner liter diesel. Minst. som du hittar på annan plats i tidningen. Under 2007 har vi flyttat fram våra positioner rejält när det gäller att hjälpa kunderna att få maximal nytta av vårt kunnande och våra tjänster. Vi har egna projekteringsresurser och försöker alltid komma in så tidigt i projekten att vi kan få insyn i kundens bakomliggande behov. Då kan vi dels föreslå annorlunda lösningar, dels ställa upp med stora resurser när det krävs för att ro projektet i land. Artikeln Ringledning för fjärrkyla i Göteborg berättar om ett pågående projekt där vi under lång tid jobbat nära kunden för att verkligen kunna utnyttja teknikens möjligheter. Sedan ställer vi upp med rejäla maskinresurser och kunnig projektledning för att snabbt kunna genomföra känsliga moment i trafiktung stadsmiljö. Sak samma med det omfattande energiprojekt som vi just nu genomför i Oslo och som vi kommer att berätta mer om i kommande nummer av tidningen. Det handlar om ett kombinerat projekt för värme och kyla, där vi först hjälpt kunden med projektering och goda råd och i nästa steg kommer att borra med 5 maskiner samtidigt för att klara tidsplanen. Vi gör en liknande satsning inom gruvor och prospektering. En ny flexibel kärnborrutrustning tillför visserligen rejäl kapacitet, men kunderna ska också veta att koncernen kan ställa upp med fler prospekteringsmetoder när det behövs. Grundläggaren från Enköping. Redan när han tog realexamen 1959 hade Bengt Eriksson framtiden utstakad. Han skulle in i byggsvängen och flyttade snabbt till Stockholm, där han under några år kamperade ihop med barndomsvännen Conny Strindberg (som så småningom startade ett företag vid namn TGB, men det är en helt annan historia). Efter några år hade Bengt Platschef på visitkortet. Han byggde fjärrvärmeledningar och avloppstunnlar i Stockholm, han byggde hemliga underjordiska försvarsanläggningar och han byggde bergrum för olja över hela landet. Under tiden hade Conny Strindberg startat eget i Gråbo utanför Göteborg, och han ville gärna få in Bengt i sitt team hade Bengt tröttnat på turnélivet, tiden var mogen och Bengt flyttade med sin familj till Gråbo; inledningsvis som chef för entreprenadavdelningen, så småningom som VD. Sedan dess har Bengt följt företaget i med- och motgång. Ägare med olika bakgrund och inriktning har kommit och gått. Konkursen 1993 var inte oväntad, och Bengt och hans medarbetare fick chansen att förvärva företaget tillsammans med ett antal externa finansiärer tog Styrudkoncernen över. Idag är Bengt chef för affärsområde Grundläggning och entreprenad inom Styrud-koncernen. Återigen får han jobba med det han tycker allra bäst om, nämligen att lösa kniviga byggnadsproblem med hjälp av avancerad borrning. Vad vill du fråga honom om? Crister Renkel VD i Styrud-koncernen 2

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA Grundläggning & Entreprenad Fördelar med borrad grundläggning I teorin är grundläggning enkelt det handlar ju bara om att föra ned belastningen från byggnadsobjekt av olika slag till stabilt berg, eller till de delar av marken som har tillräckligt bärkraft. Men även om nordiska byggare är duktiga på det här, så finns det alltid tillfällen då traditionella grundläggningsmetoder inte fungerar. Då hjälper det inte att teknikområdet grundläggning ständigt utvecklas; att nya tekniska lösningar introduceras och att datorstöd numera gör det möjligt att beräkna sådant som förr tog veckor eller månader. Lutande berg eller mark som innehåller mycket block och sten är förutsättningar som numera får smarta entreprenörer att greppa telefonen och kontakta oss. Våra tuffa metoder för borrad grundläggning har löst många problem åt villrådiga konstruktörer, projektörer och arbetsledare. Antingen satsar man på borrad grundläggning för hela objektet, eller bara där det behövs. Vem älskar en pålkran? Moderna pålningsmetoder med t ex höghållfasta RD-pålar, är inte bara ett sätt att lösa tekniska byggproblem. Man blir också av med den miljöstörning som en hamrande pålkran innebär för boende och företag i närheten. Handlar det om ett bygge i stadsmiljö eller tätort, börjar byggföretagen i allt högre grad inse betydelsen av att hålla sig väl med omvärlden, dvs störa så lite som möjligt. Här är borrad grundläggning ett effektivt verktyg. Och StyrudTGB har en välfylld verktygslåda. På nästa sida kan du se vilka metoder och applikationer vi oftast arbetar med inom grundläggning och entreprenad. Men eftersom borrning har varit vår kärnverksamhet ända sedan 70-talet, så vet vi att nya utmaningar ständigt dyker upp. Därför är specialjobb vardagsmat för oss; vi har den tekniska kompetens som behövs och utrustning som klarar det mesta. Hör av dig! 3

4 no 1, 2008 Metoder för borrad grundläggning En översikt Injektering Metoden används för att skydda byggnadskonstruktioner mot inträngande vatten genom att fylla sprickor i omkringliggande berg med tätningsmedel. Injektering används också för att stabilisera marken t ex genom att under tryck spruta ut cementblandning samtidigt som borrhuvudet dras upp. Dessutom används injektering för att öka bärigheten hos olika grundläggningskonstruktioner, exempelvis genom att trycka ut en cementblandning genom borrhål i en rörpåle. Borrad spont När utrymmet är begränsat, marklagret innehåller stenblock eller då omgivningen är känslig för bullerstörningar eller vibrationer är borrad spont ett intressant alternativ. Borrad spont är en variant av glesspont. Metoden används oftast som temporär spont men kan även användas som en permanent stödkonstruktion. Metoden innebär att stålrör borras tätt intill varandra och den fria ytan mellan rören tätas med stålplåtar, sprutbetong eller inbrädning. Stålrören kan ha en diameter på cirka 219 mm och avståndet mellan rören cirka 1000 mm. Stålkärnepålning Denna metod används då traditionell pålning inte fungerar, t ex då marken innehåller sten, block och fyllnadsmaterial, då pålen måste förankras i berg eller då du inte vill störa omgivningen med buller och vibrationer. Vi använder kompakta, bullerdämpade maskiner. Metoden påverkar varken grundvatten eller kringliggande jordlager och orsakar endast minimala vibrationer. Vi levererar borrade stålkärnepålar med en diameter upp till 800 mm. Drag- och linstagsborrning Dragstag och linstag används för att ta upp dragkrafter, exempelvis vid förankring av sponter, landfästen, kajkonstruktioner och master. Precis som vid stålkärnepålning väljer vi borrmetod efter rådande markförhållanden och krav på rörets rakhet. RD-pålning Metoden påminner om stålkärnepålning genom att ett stålrör borras ned till berg, men skiljer sig genom att röret antingen används i befintligt skick eller fylls med betong; armerad eller oarmerad. Detta gör metoden enklare och billigare. En rörpåle som blir allt vanligare är RD-pålen; ett extra tjockt stålrör som klarar stora laster. Vi borrar RD-pålar med en diameter på 800 mm. Biggest in Scandinavia! Finska Styrud Boreal fick nyligen fick leverans av en ny borrigg av modell RTG 16T från legendariska maskinbyggaren Bauer. Detta är en välkommen nyhet för entreprenörer i hela Skandinavien. Nu är det för första gången möjligt att använda höghållfasta borrpålar av RD-typ med en diameter på upp till 813 mm. Riggen väger 55 ton, klarar rörlängder på upp till 16 m och kräver en frihöjd på 18 meter. Grov håltagning och borrpålning har länge varit en specialitet för oss, säger Jorma Rousu på Styrud Boreal. Den nya riggen ger både oss och våra kunder nya möjligheter, och innebär att vi nu kan åta oss ännu fler riktigt tuffa jobb. 4

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA Grundläggning & Entreprenad 1000 års garanti Till att börja med Kalmar slott, som även kallats rikets nyckel, började byggas redan under 1100-talet. Men det var Gustav Vasa och hans söner som förvandlade den rätt enkla borgen från medeltiden till ett riktigt renässansslott. Slottet har en brokig historia och har genom århundradena fungerat både som fängelse och brännvinsbränneri. Renoveringen av slottet började redan vid mitten av 1800-talet och fortgår fortfarande. Idag är Kalmar slott landets bäst bevarade renässanspalats. Tidens tand och aggressiva fiender kan ställa till mycket förtret. Men okunniga hantverkare ligger inte långt efter. När slottets mäktiga vallar behövde fogas om, använde man starkt cementbruk; utan tanke på att murarna då blev täta och stängde in fukten. Resultatet blev att kalken inuti murarna vittrade sönder och så småningom var cementfogarna det enda som höll murarna på plats. Både på 1930-talet och 1960 talet inträffade ras som visade på vikten av insatser. Anders Magnusson på Statens Fastighetsverk är den som ansvarar för det byggnadstekniska underhållet av Kalmar slott: Vi har varit medvetna om det här problemet länge och diskuterat olika lösningar. Ett tag trodde vi enda lösningen var att ta bort en stor del av de jordmassor som pressar ut murarna inifrån. Men kostnaderna för detta skulle bli allt för höga. Då presenterade StyrudTGB en lösning, som gick ut på att borra rakt igenom vallen och spänna ihop murarna med stållinor, som förankrades i rostfria plattor på cirka 1 kvadratmeter. Metoden testades under 2007 och fungerade perfekt. Samtidigt som den är billig jämfört med alternativen. Dessutom lämnade StyrudTGB livstidsgaranti på jobbet, vilket betyder att vallarna nu är säkrade för åtminstone 1000 år till. Vi kommer att använda samma metod på både norra och västra vallarna. Och när vi fogar murarna i framtiden, använder vi naturligtvis samma material som när vallarna byggdes, dvs kalkbruk. Foto: Per Lofteskog StyrudTGB i arbete. 5

6 no 1, 2008 vi har sparat 57 MiljonEr liter diesel MinsT 6 idag ligger de företag illa till som inte gör sitt yttersta för att arbeta miljövänligt. journalister, tillsynsmyndigheter och allmänheten ser och hör allt. den som hängts ut och kallats miljösvin i kvällspressen har svårt att reparera sitt renommé.

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Ett ledningsjobb med schaktfri teknik tar i snitt bara 8% av den tid som samma jobb tar med schaktning. Det här har gjort att alla numera är medvetna om betydelsen av att arbeta så miljövänligt som möjligt. Inköpare som värderar olika leverantörers anbud tar idag större hänsyn till miljöargumenten än förr. Men hur är det egentligen i entreprenadbranschen? Och bland entreprenörernas kunder? Har de verkligen insett vilka miljövinster som ligger i att välja schaktfri teknik istället för traditionell schaktning? 95% bränslebesparing Trenchless technology a technology for the future är en rapport som jämför hur schaktfri teknik och schaktning påverkar miljön vid ett antal vanliga ledningsbyggnadsfall. Rapporten är gjord vid Högskolan i Halmstad. Diagrammet visar att schaktfri teknik i snitt bara använder 5% av det bränsle som förbrukas vid schaktning. Vad innebär det här i verkligheten? Styrud har arbetat med schaktfri teknik i mer än 30 år och har under den perioden totalt borrat uppemot 100 mil för olika slags ledningar. Det handlar om allt från styrd borrning i mjuk Göteborgslera till krävande hammarborrning i berg. Totalt har nästan tre miljoner liter diesel förbrukats. Skulle samma arbete utförts med schaktning, hade inte mindre än 60 miljoner liter gått åt. Besparingen motsvarar 1500 normala tankbilar med släp, eller en rejäl tankbåt. Samtidigt har utsläppen av koldioxid minskat med cirka 2,5 kg per liter, det vill säga totalt drygt ton. Egentligen borde de företag som väljer schaktfri teknik få en blomma av Naturvårdsverket! Orsaken till det här är inte att en borrigg förbrukar så mycket mindre bränsle än en grävmaskin, vilket man kan tro. Utan att schaktfri teknik är så mycket snabbare. Ett ledningsjobb med schaktfri teknik tar i snitt bara 8% av den tid som samma jobb tar med schaktning. Samma sak med buller Rapporten behandlar inte bara mätbara utsläpp och förbrukning av ändliga resurser, utan om att barn och vuxna störs av bullrande maskiner. Här slår också den schaktfria teknikens snabbhet igenom. Även om maximalt ljuddämpade maskiner används, så krävs en hel del kraft för att borra sig genom det svenska urberget. Därför är maskinerna långt ifrån ljudlösa. Men, och här kommer miljövinsten igen, de behöver bara vara igång 8% av den tid som schaktning kräver! Fler miljöfördelar Till de negativa miljökonsekvenserna av schaktning hör också deponering eller tillfällig uppläggning av schaktmassor. Vid ledningar på stort djup handlar detta om stora mängder. Med de bestämmelser som numera gäller, kan det bli riktigt dyrt om massorna inte är sorterade efter alla konstens regler. Vad som ofta glöms bort i det här sammanhanget är att schaktmassorna ska transporteras. Är oturen framme är avståndet till den tillåtna deponeringsplatsen en halvmil eller mer, och då förbrukar de lastbilar som används ännu mer diesel. Och sedan ska schaktet återfyllas med nytt material, som varken är gratis eller finns i obegränsad mängd. Vid schaktfri teknik är mängden schaktmassor liten ledningens volym plus start- och slutgropar. Sov gott om natten Allt fler har upptäckt att schaktfri teknik inte bara löser problem och ger hög kvalitet, utan också sparar pengar. Nu är tiden mogen att inse att tekniken också är miljövänlig. Och vem vill inte ha ett bra miljösamvete? 7

8 no 1, 2008 Vadå bergvärme? Energin kommer ju från solen! Nu har Mälardalen fått en egen jordraket. Efterfrågan på snabb och enkel borrning för t ex kablar och bredband ökar. Därför har vi nu stationerat ett jordraketekipage permanent vid vår anläggning i Järfälla. Det här minskar transporttiden drastiskt, och målet är att du inte ska behöva vänta, utan i de flesta fall få jobbet gjort när du själv önskar. När ska vi komma? Och var vill du ha hålet? Kontakta vårt kontor i Stockholm på om du behöver hjälp! Det finns många missuppfattningar när man pratar om den energi som går att hämta ur marken, säger Magnus Frensborg, nytillträdd chef för det nya affärsområdet Energi och vatten i Styrudkoncernen. Många verkar tro att det handlar om energi från jordens glödande inre. Sanningen är att nästan all den energi som finns i markytans yttersta lager består av lagrad solenergi. Forskarna brukar säga att 95% av den energi som finns i det skikt där vi hämtar energin till värmepumparna, kommer från solen. Visst går det att använda geotermisk energi från jordens inre. Men då måste man borra betydligt djupare. Anläggningar som utnyttjar den geotermiska energin finns, t o m i Sverige. Exempelvis kommer värmen till 30% av Lunds fjärrvärme från 20-gradigt varmvatten som pumpas upp från 700 meters djup. Men vi jobbar som sagt med lagrad solvärme, och den är en lysande affär för alla slags fastighetsägare både små och stora. Som tumregel brukar man säga att den energi som går åt för att driva en värmepump ger tre gånger insatsen tillbaka. Vi jobbar gärna med större system där man också integrerar kyla under sommaren, och använder överskottsenergin till att ladda grundvattnet och berget kring borrhålen med värme, som vi sedan tar tillbaka under vintern. Det här är en bra lösning för dig som ska bygga köpcentrum, industrianläggningar eller kontor. Hör av dig så berättar jag mer! Ingemar avslöjar underjordens hemligheter. 8 Efter några års bortovaro är Ingemar Hjärtström åter tillbaka på Styrud TGB. Han är numera chef för affärsområdet Gruvor och prospektering ; ett teknikområde som han behärskar som sin egen byxficka. Det finns nog ingenting som är lika spännande som att starta en prospekteringsborrning, inleder Ingemar. Med våra moderna riggar går det att jobba extremt effektivt, och det är möjligt att borra upp till 2000 meter per månad. Genom att kombinera kärnborrning och RC-borrning, kan vi alltid erbjuda den noggrannhet, flexibilitet och ekonomi som kunden vill ha. Vår senast inköpta utrustning är både lättflyttad och inbyggd, vilket gör livet lite lättare för borrarteamen. Man behöver inte längre stå utomhus i alla väder, utan kan jobba relativt väderskyddat. Men prospektering är bara ena sidan av myntet. Vi har också gedigen erfarenhet av produktionsborrning och ett av målen för det närmaste året är att återerövra rollen som den ledande leverantören av borrtjänster för gruvbolagen, avslutar Ingemar.

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Precisionsborrning i Helsingfors centrum. Helsingfors Vatten byggde i början av året en ny dagvattenledning längs Industrigatan en av de större trafiklederna i Helsingfors centrum. Ledningen avslutas i en brunn med 2 m diameter. Från denna brunn skulle två vertikala förbindelseledningar med 600 mm diameter borras till en befintlig avloppstunnel 12 m under markytan. Avståndet mellan de vertikala förbindelseledningarna var 1 m. Kravet från beställaren var att de båda ledningarna skulle träffa avloppstunneln högst 800 mm från tunnelns mittlinje, vilket vi klarade utan problem. Borrningen tog en dag per borrhål. På samma gata, men med Skanska Infra som uppdragsgivare, borrade vi ett 11 meter långt berghål med 381 mm diameter till samma avloppstunnel. Även detta uppdrag fungerade perfekt. Både Helsingfors Vatten, Helsingfors Energi och Skanska Infra är viktiga samarbetspartners för Styrud Boreal. Vi kommer att utföra såväl borrpålning som horisontella håltagningar i deras framtida projekt i Helsingsfors-regionen. 9

10 no 1, 2008 Mer muskler i Göteborg, karlstad och Sundsvall Som du ser, bland annat av artikeln om fjärrkyla i Göteborg, så har vi ingenting emot att ta lite större ansvar och även svara för projekteringen av vissa jobb. Detta är bakgrunden till att Ulf Göransson nu ingår i Styrud-teamet i Göteborg. Ulf kommer närmast från Eltel, och har arbetat med projektering av markarbeten i hela sitt liv. Som specialist ska han avlasta projekt- ledarna så att de kan koncentrera sig på att driva uppdragen så effektivt som möjligt. Intresset för vår teknik ökar överallt i landet. Därför har vi sedan en tid en projektledare fast placerad i Karlstad. Han heter Per Jansson, kommer från Kewab och ska i första hand se till att användningen av schaktfri teknik ökar. Per ska arbeta i Karlstad med omnejd och kommer att fungera som kombinerad säljare och projektledare. Även i Sundsvall förstärks organisationen. En TGB-veteran Lennart Lappen Levander kommer tillbaka efter att ha sysslat med bredbandsutbyggnad under några år. Lennart ska arbeta med tjänster från alla våra affärsområden, dvs Energi och vatten, Grundläggning och entreprenad samt Gruvor och prospektering. Ulf Göransson Per Jansson Vill du också jobba inom Styrudkoncernen? Lennart Lappen Levander Håll utkik på 10

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen ringledning för fjärrkyla i GöteBorG Under 2007 började Göteborg Energi förädla sitt nät för fjärrkyla. Syftet med projektet var dels att bygga ut kylkapaciteten, dels att att binda samman de mindre system som tidigare försett olika stadsdelar med kyla. Eftersom ringledningen i hela sin sträckning ligger mitt i stan är det naturligt att i första hand bygga med hjälp av schaktfri teknik. Görgen Johansson, projektledare på Styrud AB, berättar: Vi började arbeta med ringledningen redan förra året, då som underentreprenör. Därefter har vi själva arbetat som generalentreprenör i nära samarbete med Göteborg Energi. Vi har även utfört projekteringsarbetet för de sträckor som vi skall utföra framöver. Senaste delen av jobbet var en sträcka på totalt 880 meter, bestående av 2 st parallella ledningar med 630 mm diameter, från Pusterviksplatsen till Bältesspännarparken. Därifrån fortsätter ledningen via Allén, Drottningtorget och St Eriksgatan till slutpunkten vid Lilla Bommen. I planerna ligger också att på vägen tillbaka till Rosenlund låta fjärrkylanätet korsa Göta älv och även ansluta stadsdelen Lindholmen till ringledningen. Göteborg Energi är ett av de företag i landet som satsar hårdast på schaktfri teknik. Att man har gynnsamma geotekniska förutsättningar är naturligtvis en av förklaringarna, men man har också koll på ekonomin och vet att schaktfritt ofta blir billigare. Den minimala miljöpåverkan, plus att trafiken störs minimalt, är faktorer som också väger tungt, avslutar Görgen Johansson. Den röda markeringen visar delar av den färdiga ringledningen. 11

12 Möt Styrud TGB på Grundläggningsdagen Den 6 mars 2008 är det dags för den årligt återkommande Grundläggningsdagen. Bakom arrangemanget, som vänder sig till beställare, entreprenörer, konsulter och organisationer som arbetar med grundläggning, står Svenska Geotekniska Föreningen. Årets evenemang samlar utställare från Sverige, Norden och Europa. Styrud-koncernen representeras av Styrud TGB, med veteranen Bengt Eriksson i spetsen. Har du frågor, funderingar eller idéer om borrad grundläggning? Då är du välkommen att besöka oss på Grundläggningsdagen den 6 mars. Läs mer på Aktiviteter under våren 6 mars...grundläggningsdagen, Älvsjö april...sstt årsmöte, Köpenhamn utges av Styrud Box 2032, Sävedalen Telefon Telefax Svarstalong Jag behöver diskutera ett aktuellt projekt ring mig direkt! Jag vill veta mer om era tjänster när det gäller: Schaktfritt ledningsbyggande Grundläggning och entreprenad Energi och vatten Gruvor och prospektering Namn Adress Företag Postnr Ort Telefon e-post Sänd Påhugget även till nedanstående personer StyrudTGB Telefon Telefax StyrudJärvsöborr Telefon Telefax StyrudBoreal Telefon Telefax Materialet i tidningen får gärna kopieras om källan anges

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 4/2014 www.geotec.se SKYDD OCH SÄKERHET I fokus: Borrning i forskningens tjänst Jubilerande FAB gick

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

forskning på djupet Med hjälp av Atlas Copcos borrigg Christensen CT20 ska forskarna få svar på frågor om livets utveckling.

forskning på djupet Med hjälp av Atlas Copcos borrigg Christensen CT20 ska forskarna få svar på frågor om livets utveckling. En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 2 / 2012 forskning på djupet Med hjälp av Atlas Copcos borrigg Christensen CT20 ska forskarna få svar på frågor om livets

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1 Nr. 1 Januari 2014-28 årgång Spräng Nytt Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? SprängNytt 1 2014 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 109 Nedanstående är en annons från Protan 2 husbyggaren nr 1 B 2009 nr 1 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Öppethus ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Spännvidd Läs mer på sidan 6 Bergtagen Läs mer på sidan 16 Öppet Hus LEDARE Ständigt nya utmaningar Foto: Catharina Millmarker samhet för intresserade

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer