Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg

2 no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning och hög kapacitet spar pengar åt kunderna. Självklart är det positivt med den milda vintern som gör att vi kan hålla högt tempo, även under vintermånaderna. Men jag erkänner gärna att det känns lite tveeggat att som företag dra nytta av effekterna av ett globalt miljöproblem Ändå tycker vi att vi gör så gott vi kan på miljöområdet, vilket inte minst framgår av artikeln Vi har sparat 57 miljoner liter diesel. Minst. som du hittar på annan plats i tidningen. Under 2007 har vi flyttat fram våra positioner rejält när det gäller att hjälpa kunderna att få maximal nytta av vårt kunnande och våra tjänster. Vi har egna projekteringsresurser och försöker alltid komma in så tidigt i projekten att vi kan få insyn i kundens bakomliggande behov. Då kan vi dels föreslå annorlunda lösningar, dels ställa upp med stora resurser när det krävs för att ro projektet i land. Artikeln Ringledning för fjärrkyla i Göteborg berättar om ett pågående projekt där vi under lång tid jobbat nära kunden för att verkligen kunna utnyttja teknikens möjligheter. Sedan ställer vi upp med rejäla maskinresurser och kunnig projektledning för att snabbt kunna genomföra känsliga moment i trafiktung stadsmiljö. Sak samma med det omfattande energiprojekt som vi just nu genomför i Oslo och som vi kommer att berätta mer om i kommande nummer av tidningen. Det handlar om ett kombinerat projekt för värme och kyla, där vi först hjälpt kunden med projektering och goda råd och i nästa steg kommer att borra med 5 maskiner samtidigt för att klara tidsplanen. Vi gör en liknande satsning inom gruvor och prospektering. En ny flexibel kärnborrutrustning tillför visserligen rejäl kapacitet, men kunderna ska också veta att koncernen kan ställa upp med fler prospekteringsmetoder när det behövs. Grundläggaren från Enköping. Redan när han tog realexamen 1959 hade Bengt Eriksson framtiden utstakad. Han skulle in i byggsvängen och flyttade snabbt till Stockholm, där han under några år kamperade ihop med barndomsvännen Conny Strindberg (som så småningom startade ett företag vid namn TGB, men det är en helt annan historia). Efter några år hade Bengt Platschef på visitkortet. Han byggde fjärrvärmeledningar och avloppstunnlar i Stockholm, han byggde hemliga underjordiska försvarsanläggningar och han byggde bergrum för olja över hela landet. Under tiden hade Conny Strindberg startat eget i Gråbo utanför Göteborg, och han ville gärna få in Bengt i sitt team hade Bengt tröttnat på turnélivet, tiden var mogen och Bengt flyttade med sin familj till Gråbo; inledningsvis som chef för entreprenadavdelningen, så småningom som VD. Sedan dess har Bengt följt företaget i med- och motgång. Ägare med olika bakgrund och inriktning har kommit och gått. Konkursen 1993 var inte oväntad, och Bengt och hans medarbetare fick chansen att förvärva företaget tillsammans med ett antal externa finansiärer tog Styrudkoncernen över. Idag är Bengt chef för affärsområde Grundläggning och entreprenad inom Styrud-koncernen. Återigen får han jobba med det han tycker allra bäst om, nämligen att lösa kniviga byggnadsproblem med hjälp av avancerad borrning. Vad vill du fråga honom om? Crister Renkel VD i Styrud-koncernen 2

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA Grundläggning & Entreprenad Fördelar med borrad grundläggning I teorin är grundläggning enkelt det handlar ju bara om att föra ned belastningen från byggnadsobjekt av olika slag till stabilt berg, eller till de delar av marken som har tillräckligt bärkraft. Men även om nordiska byggare är duktiga på det här, så finns det alltid tillfällen då traditionella grundläggningsmetoder inte fungerar. Då hjälper det inte att teknikområdet grundläggning ständigt utvecklas; att nya tekniska lösningar introduceras och att datorstöd numera gör det möjligt att beräkna sådant som förr tog veckor eller månader. Lutande berg eller mark som innehåller mycket block och sten är förutsättningar som numera får smarta entreprenörer att greppa telefonen och kontakta oss. Våra tuffa metoder för borrad grundläggning har löst många problem åt villrådiga konstruktörer, projektörer och arbetsledare. Antingen satsar man på borrad grundläggning för hela objektet, eller bara där det behövs. Vem älskar en pålkran? Moderna pålningsmetoder med t ex höghållfasta RD-pålar, är inte bara ett sätt att lösa tekniska byggproblem. Man blir också av med den miljöstörning som en hamrande pålkran innebär för boende och företag i närheten. Handlar det om ett bygge i stadsmiljö eller tätort, börjar byggföretagen i allt högre grad inse betydelsen av att hålla sig väl med omvärlden, dvs störa så lite som möjligt. Här är borrad grundläggning ett effektivt verktyg. Och StyrudTGB har en välfylld verktygslåda. På nästa sida kan du se vilka metoder och applikationer vi oftast arbetar med inom grundläggning och entreprenad. Men eftersom borrning har varit vår kärnverksamhet ända sedan 70-talet, så vet vi att nya utmaningar ständigt dyker upp. Därför är specialjobb vardagsmat för oss; vi har den tekniska kompetens som behövs och utrustning som klarar det mesta. Hör av dig! 3

4 no 1, 2008 Metoder för borrad grundläggning En översikt Injektering Metoden används för att skydda byggnadskonstruktioner mot inträngande vatten genom att fylla sprickor i omkringliggande berg med tätningsmedel. Injektering används också för att stabilisera marken t ex genom att under tryck spruta ut cementblandning samtidigt som borrhuvudet dras upp. Dessutom används injektering för att öka bärigheten hos olika grundläggningskonstruktioner, exempelvis genom att trycka ut en cementblandning genom borrhål i en rörpåle. Borrad spont När utrymmet är begränsat, marklagret innehåller stenblock eller då omgivningen är känslig för bullerstörningar eller vibrationer är borrad spont ett intressant alternativ. Borrad spont är en variant av glesspont. Metoden används oftast som temporär spont men kan även användas som en permanent stödkonstruktion. Metoden innebär att stålrör borras tätt intill varandra och den fria ytan mellan rören tätas med stålplåtar, sprutbetong eller inbrädning. Stålrören kan ha en diameter på cirka 219 mm och avståndet mellan rören cirka 1000 mm. Stålkärnepålning Denna metod används då traditionell pålning inte fungerar, t ex då marken innehåller sten, block och fyllnadsmaterial, då pålen måste förankras i berg eller då du inte vill störa omgivningen med buller och vibrationer. Vi använder kompakta, bullerdämpade maskiner. Metoden påverkar varken grundvatten eller kringliggande jordlager och orsakar endast minimala vibrationer. Vi levererar borrade stålkärnepålar med en diameter upp till 800 mm. Drag- och linstagsborrning Dragstag och linstag används för att ta upp dragkrafter, exempelvis vid förankring av sponter, landfästen, kajkonstruktioner och master. Precis som vid stålkärnepålning väljer vi borrmetod efter rådande markförhållanden och krav på rörets rakhet. RD-pålning Metoden påminner om stålkärnepålning genom att ett stålrör borras ned till berg, men skiljer sig genom att röret antingen används i befintligt skick eller fylls med betong; armerad eller oarmerad. Detta gör metoden enklare och billigare. En rörpåle som blir allt vanligare är RD-pålen; ett extra tjockt stålrör som klarar stora laster. Vi borrar RD-pålar med en diameter på 800 mm. Biggest in Scandinavia! Finska Styrud Boreal fick nyligen fick leverans av en ny borrigg av modell RTG 16T från legendariska maskinbyggaren Bauer. Detta är en välkommen nyhet för entreprenörer i hela Skandinavien. Nu är det för första gången möjligt att använda höghållfasta borrpålar av RD-typ med en diameter på upp till 813 mm. Riggen väger 55 ton, klarar rörlängder på upp till 16 m och kräver en frihöjd på 18 meter. Grov håltagning och borrpålning har länge varit en specialitet för oss, säger Jorma Rousu på Styrud Boreal. Den nya riggen ger både oss och våra kunder nya möjligheter, och innebär att vi nu kan åta oss ännu fler riktigt tuffa jobb. 4

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA Grundläggning & Entreprenad 1000 års garanti Till att börja med Kalmar slott, som även kallats rikets nyckel, började byggas redan under 1100-talet. Men det var Gustav Vasa och hans söner som förvandlade den rätt enkla borgen från medeltiden till ett riktigt renässansslott. Slottet har en brokig historia och har genom århundradena fungerat både som fängelse och brännvinsbränneri. Renoveringen av slottet började redan vid mitten av 1800-talet och fortgår fortfarande. Idag är Kalmar slott landets bäst bevarade renässanspalats. Tidens tand och aggressiva fiender kan ställa till mycket förtret. Men okunniga hantverkare ligger inte långt efter. När slottets mäktiga vallar behövde fogas om, använde man starkt cementbruk; utan tanke på att murarna då blev täta och stängde in fukten. Resultatet blev att kalken inuti murarna vittrade sönder och så småningom var cementfogarna det enda som höll murarna på plats. Både på 1930-talet och 1960 talet inträffade ras som visade på vikten av insatser. Anders Magnusson på Statens Fastighetsverk är den som ansvarar för det byggnadstekniska underhållet av Kalmar slott: Vi har varit medvetna om det här problemet länge och diskuterat olika lösningar. Ett tag trodde vi enda lösningen var att ta bort en stor del av de jordmassor som pressar ut murarna inifrån. Men kostnaderna för detta skulle bli allt för höga. Då presenterade StyrudTGB en lösning, som gick ut på att borra rakt igenom vallen och spänna ihop murarna med stållinor, som förankrades i rostfria plattor på cirka 1 kvadratmeter. Metoden testades under 2007 och fungerade perfekt. Samtidigt som den är billig jämfört med alternativen. Dessutom lämnade StyrudTGB livstidsgaranti på jobbet, vilket betyder att vallarna nu är säkrade för åtminstone 1000 år till. Vi kommer att använda samma metod på både norra och västra vallarna. Och när vi fogar murarna i framtiden, använder vi naturligtvis samma material som när vallarna byggdes, dvs kalkbruk. Foto: Per Lofteskog StyrudTGB i arbete. 5

6 no 1, 2008 vi har sparat 57 MiljonEr liter diesel MinsT 6 idag ligger de företag illa till som inte gör sitt yttersta för att arbeta miljövänligt. journalister, tillsynsmyndigheter och allmänheten ser och hör allt. den som hängts ut och kallats miljösvin i kvällspressen har svårt att reparera sitt renommé.

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Ett ledningsjobb med schaktfri teknik tar i snitt bara 8% av den tid som samma jobb tar med schaktning. Det här har gjort att alla numera är medvetna om betydelsen av att arbeta så miljövänligt som möjligt. Inköpare som värderar olika leverantörers anbud tar idag större hänsyn till miljöargumenten än förr. Men hur är det egentligen i entreprenadbranschen? Och bland entreprenörernas kunder? Har de verkligen insett vilka miljövinster som ligger i att välja schaktfri teknik istället för traditionell schaktning? 95% bränslebesparing Trenchless technology a technology for the future är en rapport som jämför hur schaktfri teknik och schaktning påverkar miljön vid ett antal vanliga ledningsbyggnadsfall. Rapporten är gjord vid Högskolan i Halmstad. Diagrammet visar att schaktfri teknik i snitt bara använder 5% av det bränsle som förbrukas vid schaktning. Vad innebär det här i verkligheten? Styrud har arbetat med schaktfri teknik i mer än 30 år och har under den perioden totalt borrat uppemot 100 mil för olika slags ledningar. Det handlar om allt från styrd borrning i mjuk Göteborgslera till krävande hammarborrning i berg. Totalt har nästan tre miljoner liter diesel förbrukats. Skulle samma arbete utförts med schaktning, hade inte mindre än 60 miljoner liter gått åt. Besparingen motsvarar 1500 normala tankbilar med släp, eller en rejäl tankbåt. Samtidigt har utsläppen av koldioxid minskat med cirka 2,5 kg per liter, det vill säga totalt drygt ton. Egentligen borde de företag som väljer schaktfri teknik få en blomma av Naturvårdsverket! Orsaken till det här är inte att en borrigg förbrukar så mycket mindre bränsle än en grävmaskin, vilket man kan tro. Utan att schaktfri teknik är så mycket snabbare. Ett ledningsjobb med schaktfri teknik tar i snitt bara 8% av den tid som samma jobb tar med schaktning. Samma sak med buller Rapporten behandlar inte bara mätbara utsläpp och förbrukning av ändliga resurser, utan om att barn och vuxna störs av bullrande maskiner. Här slår också den schaktfria teknikens snabbhet igenom. Även om maximalt ljuddämpade maskiner används, så krävs en hel del kraft för att borra sig genom det svenska urberget. Därför är maskinerna långt ifrån ljudlösa. Men, och här kommer miljövinsten igen, de behöver bara vara igång 8% av den tid som schaktning kräver! Fler miljöfördelar Till de negativa miljökonsekvenserna av schaktning hör också deponering eller tillfällig uppläggning av schaktmassor. Vid ledningar på stort djup handlar detta om stora mängder. Med de bestämmelser som numera gäller, kan det bli riktigt dyrt om massorna inte är sorterade efter alla konstens regler. Vad som ofta glöms bort i det här sammanhanget är att schaktmassorna ska transporteras. Är oturen framme är avståndet till den tillåtna deponeringsplatsen en halvmil eller mer, och då förbrukar de lastbilar som används ännu mer diesel. Och sedan ska schaktet återfyllas med nytt material, som varken är gratis eller finns i obegränsad mängd. Vid schaktfri teknik är mängden schaktmassor liten ledningens volym plus start- och slutgropar. Sov gott om natten Allt fler har upptäckt att schaktfri teknik inte bara löser problem och ger hög kvalitet, utan också sparar pengar. Nu är tiden mogen att inse att tekniken också är miljövänlig. Och vem vill inte ha ett bra miljösamvete? 7

8 no 1, 2008 Vadå bergvärme? Energin kommer ju från solen! Nu har Mälardalen fått en egen jordraket. Efterfrågan på snabb och enkel borrning för t ex kablar och bredband ökar. Därför har vi nu stationerat ett jordraketekipage permanent vid vår anläggning i Järfälla. Det här minskar transporttiden drastiskt, och målet är att du inte ska behöva vänta, utan i de flesta fall få jobbet gjort när du själv önskar. När ska vi komma? Och var vill du ha hålet? Kontakta vårt kontor i Stockholm på om du behöver hjälp! Det finns många missuppfattningar när man pratar om den energi som går att hämta ur marken, säger Magnus Frensborg, nytillträdd chef för det nya affärsområdet Energi och vatten i Styrudkoncernen. Många verkar tro att det handlar om energi från jordens glödande inre. Sanningen är att nästan all den energi som finns i markytans yttersta lager består av lagrad solenergi. Forskarna brukar säga att 95% av den energi som finns i det skikt där vi hämtar energin till värmepumparna, kommer från solen. Visst går det att använda geotermisk energi från jordens inre. Men då måste man borra betydligt djupare. Anläggningar som utnyttjar den geotermiska energin finns, t o m i Sverige. Exempelvis kommer värmen till 30% av Lunds fjärrvärme från 20-gradigt varmvatten som pumpas upp från 700 meters djup. Men vi jobbar som sagt med lagrad solvärme, och den är en lysande affär för alla slags fastighetsägare både små och stora. Som tumregel brukar man säga att den energi som går åt för att driva en värmepump ger tre gånger insatsen tillbaka. Vi jobbar gärna med större system där man också integrerar kyla under sommaren, och använder överskottsenergin till att ladda grundvattnet och berget kring borrhålen med värme, som vi sedan tar tillbaka under vintern. Det här är en bra lösning för dig som ska bygga köpcentrum, industrianläggningar eller kontor. Hör av dig så berättar jag mer! Ingemar avslöjar underjordens hemligheter. 8 Efter några års bortovaro är Ingemar Hjärtström åter tillbaka på Styrud TGB. Han är numera chef för affärsområdet Gruvor och prospektering ; ett teknikområde som han behärskar som sin egen byxficka. Det finns nog ingenting som är lika spännande som att starta en prospekteringsborrning, inleder Ingemar. Med våra moderna riggar går det att jobba extremt effektivt, och det är möjligt att borra upp till 2000 meter per månad. Genom att kombinera kärnborrning och RC-borrning, kan vi alltid erbjuda den noggrannhet, flexibilitet och ekonomi som kunden vill ha. Vår senast inköpta utrustning är både lättflyttad och inbyggd, vilket gör livet lite lättare för borrarteamen. Man behöver inte längre stå utomhus i alla väder, utan kan jobba relativt väderskyddat. Men prospektering är bara ena sidan av myntet. Vi har också gedigen erfarenhet av produktionsborrning och ett av målen för det närmaste året är att återerövra rollen som den ledande leverantören av borrtjänster för gruvbolagen, avslutar Ingemar.

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Precisionsborrning i Helsingfors centrum. Helsingfors Vatten byggde i början av året en ny dagvattenledning längs Industrigatan en av de större trafiklederna i Helsingfors centrum. Ledningen avslutas i en brunn med 2 m diameter. Från denna brunn skulle två vertikala förbindelseledningar med 600 mm diameter borras till en befintlig avloppstunnel 12 m under markytan. Avståndet mellan de vertikala förbindelseledningarna var 1 m. Kravet från beställaren var att de båda ledningarna skulle träffa avloppstunneln högst 800 mm från tunnelns mittlinje, vilket vi klarade utan problem. Borrningen tog en dag per borrhål. På samma gata, men med Skanska Infra som uppdragsgivare, borrade vi ett 11 meter långt berghål med 381 mm diameter till samma avloppstunnel. Även detta uppdrag fungerade perfekt. Både Helsingfors Vatten, Helsingfors Energi och Skanska Infra är viktiga samarbetspartners för Styrud Boreal. Vi kommer att utföra såväl borrpålning som horisontella håltagningar i deras framtida projekt i Helsingsfors-regionen. 9

10 no 1, 2008 Mer muskler i Göteborg, karlstad och Sundsvall Som du ser, bland annat av artikeln om fjärrkyla i Göteborg, så har vi ingenting emot att ta lite större ansvar och även svara för projekteringen av vissa jobb. Detta är bakgrunden till att Ulf Göransson nu ingår i Styrud-teamet i Göteborg. Ulf kommer närmast från Eltel, och har arbetat med projektering av markarbeten i hela sitt liv. Som specialist ska han avlasta projekt- ledarna så att de kan koncentrera sig på att driva uppdragen så effektivt som möjligt. Intresset för vår teknik ökar överallt i landet. Därför har vi sedan en tid en projektledare fast placerad i Karlstad. Han heter Per Jansson, kommer från Kewab och ska i första hand se till att användningen av schaktfri teknik ökar. Per ska arbeta i Karlstad med omnejd och kommer att fungera som kombinerad säljare och projektledare. Även i Sundsvall förstärks organisationen. En TGB-veteran Lennart Lappen Levander kommer tillbaka efter att ha sysslat med bredbandsutbyggnad under några år. Lennart ska arbeta med tjänster från alla våra affärsområden, dvs Energi och vatten, Grundläggning och entreprenad samt Gruvor och prospektering. Ulf Göransson Per Jansson Vill du också jobba inom Styrudkoncernen? Lennart Lappen Levander Håll utkik på 10

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen ringledning för fjärrkyla i GöteBorG Under 2007 började Göteborg Energi förädla sitt nät för fjärrkyla. Syftet med projektet var dels att bygga ut kylkapaciteten, dels att att binda samman de mindre system som tidigare försett olika stadsdelar med kyla. Eftersom ringledningen i hela sin sträckning ligger mitt i stan är det naturligt att i första hand bygga med hjälp av schaktfri teknik. Görgen Johansson, projektledare på Styrud AB, berättar: Vi började arbeta med ringledningen redan förra året, då som underentreprenör. Därefter har vi själva arbetat som generalentreprenör i nära samarbete med Göteborg Energi. Vi har även utfört projekteringsarbetet för de sträckor som vi skall utföra framöver. Senaste delen av jobbet var en sträcka på totalt 880 meter, bestående av 2 st parallella ledningar med 630 mm diameter, från Pusterviksplatsen till Bältesspännarparken. Därifrån fortsätter ledningen via Allén, Drottningtorget och St Eriksgatan till slutpunkten vid Lilla Bommen. I planerna ligger också att på vägen tillbaka till Rosenlund låta fjärrkylanätet korsa Göta älv och även ansluta stadsdelen Lindholmen till ringledningen. Göteborg Energi är ett av de företag i landet som satsar hårdast på schaktfri teknik. Att man har gynnsamma geotekniska förutsättningar är naturligtvis en av förklaringarna, men man har också koll på ekonomin och vet att schaktfritt ofta blir billigare. Den minimala miljöpåverkan, plus att trafiken störs minimalt, är faktorer som också väger tungt, avslutar Görgen Johansson. Den röda markeringen visar delar av den färdiga ringledningen. 11

12 Möt Styrud TGB på Grundläggningsdagen Den 6 mars 2008 är det dags för den årligt återkommande Grundläggningsdagen. Bakom arrangemanget, som vänder sig till beställare, entreprenörer, konsulter och organisationer som arbetar med grundläggning, står Svenska Geotekniska Föreningen. Årets evenemang samlar utställare från Sverige, Norden och Europa. Styrud-koncernen representeras av Styrud TGB, med veteranen Bengt Eriksson i spetsen. Har du frågor, funderingar eller idéer om borrad grundläggning? Då är du välkommen att besöka oss på Grundläggningsdagen den 6 mars. Läs mer på Aktiviteter under våren 6 mars...grundläggningsdagen, Älvsjö april...sstt årsmöte, Köpenhamn utges av Styrud Box 2032, Sävedalen Telefon Telefax Svarstalong Jag behöver diskutera ett aktuellt projekt ring mig direkt! Jag vill veta mer om era tjänster när det gäller: Schaktfritt ledningsbyggande Grundläggning och entreprenad Energi och vatten Gruvor och prospektering Namn Adress Företag Postnr Ort Telefon e-post Sänd Påhugget även till nedanstående personer StyrudTGB Telefon Telefax StyrudJärvsöborr Telefon Telefax StyrudBoreal Telefon Telefax Materialet i tidningen får gärna kopieras om källan anges

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 TEMA: gruvor & prospektering styrudkoncernen etablerar i kiruna nordiskt rekord Påhugget no4_08.indd 1 2008-11-28 15:14:13

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009 TEMA: grundläggning & entreprenad StyroRock-metoden löste problemet styruds nya profilsortiment TEMA grundläggning & entreprenad

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Rotavdrag ökar suget efter bergvärme

Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 3, 2009 Wiresågning smart teknik med många möjligheter Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Premiär för Styruds nya hemsida Petronella

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEK TEKNOLOGI FÖR ATT LÖSA MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEKs banbrytande geopolymerteknologi ger de mest avancerade och noggranna lösningarna för utjämning av grunder,

Läs mer

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek.

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek. www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2014 Ingen känner ledningsnätet

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier Kvarteret Venus Den putsade staden Att Puts & Plattsättning är ett företag med anor skvallrar faktiskt namnet om. För 50 år sedan var det murarna som både putsade och satte kakel. Men i och med miljonprogrammens

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Energipålar I samarbete med:

Energipålar I samarbete med: Energipålar I samarbete med: Energi från marken med stålrörspålar Ny använding för stålrörspålar Klokt sätt att spara natur, energi och kostnader Lösning för framtiden lägre energi förbrukning i byggnader

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Atlas Copco Geotechnical Engineering Products. Elemex jordborrningssystem

Atlas Copco Geotechnical Engineering Products. Elemex jordborrningssystem Atlas Copco Geotechnical Engineering Products Elemex jordborrningssystem Elemex ett bättre val Borrning med hålinklädnad är en av de mest populära pålningsmetoderna för grundläggning i stadsmiljö. Under

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30 046-211 41 30 www.rotek.se Samtal med Jan och Gunnar Tjernberg

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning.

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. 3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. Uneo Maxx och Uneo från Bosch. De minsta hammarborrarna i världen med pneumatiskt

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 30-årskalas: fyra dagars party TEMA: vatten & energi bergvärme är framtiden bosse & mickey minns gamla tider Pa hugget no3_08.indd

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Bygg smartare med högpresterande RRs och RDs stålrörspålar.

Bygg smartare med högpresterande RRs och RDs stålrörspålar. Bygg smartare med högpresterande RRs och RDs stålrörspålar. Bygg smartare på ännu starkare grund. Ruukkis RRs- och RDs-pålar innehåller nu ännu starkare S550J2H höghållfast stål. Högre lastkapacitet för

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide Lyxiga badrum Serviceguide Tack för ert förtroende Bästa Badeloftkund! Tack för att ni har valt en eller flera av våra produkter till ert badrum. Denna handbok bör vara till hjälp för er vid transporter

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort. Att välja ny vattenkälla

Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort. Att välja ny vattenkälla Vägen till vatten Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort snö, is och saltvatten blir det bara 1% kvar för vår vattenförsörjning. Grundvattnet fyller hålrum och sprickor

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN

109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN 109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN Utskjutande bergsparti, se ritning M-1 109-041, för läge i plan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORIENTERING 2. RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare Art. nr 3789. Juni 2014. SVERIGES BASTA TRALLSKRUV nu annu vassare Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer