Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, TEMA: grundläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009 TEMA: grundläggning & entreprenad StyroRock-metoden löste problemet styruds nya profilsortiment

2 TEMA grundläggning & entreprenad CRISTER HAR ORDET Bolagen och regionerna i Styrud-koncernen påverkas, precis som alla andra, av både lågkonjunktur och finanskris. Vi gör naturligtvis de anpassningar av kostymen som behövs, men framför allt försöker vi möta motvinden med aktiva satsningar på alla områden. Den här upplagan av Påhugget innehåller en rad exempel på att både vi och våra kunder är mer på bettet än någonsin. Räkna med att det kommer att hända massor kring Styrud under Jag vill ta chansen att välkomna Fredrik Loggin som ny VD för TGB. Han kommer att ha veteranen Bengt Eriksson som stöd vid sin sida och jag ser fram emot en rejäl utveckling av bolaget under de kommande åren. Att vi nu tillsätter en VD för TGB är ett naturligt steg i riktningen mot att göra regioner och dotterbolag mer självständiga. Den processen kommer att fortsätta framöver. Jag är glad över allt som händer kring vårt nya regionkontor i Kiruna teamet som jobbar på Nordkalotten är kreativt och har redan hittat en rad intressanta användningsområden för vår teknik. Att nya människor kommer in i organisationen är alltid positivt genom att det tillför både inspiration och nya idéer. Ett annat glädjeämne är naturligtvis det pånyttfödda ROT-avdraget, som gör det enklare för alla de villaägare som vill skaffa sig en uppvärmningsteknik som inte bara är billig, utan också långvarigt hållbar. Crister Renkel VD i Styrudkoncernen Fredrik Loggin ny VD för Styrud TGB Samma år som en okänd politiker från Katrineholm vid namn Göran Persson blev skolminister, började Fredrik Loggin som pinnpojke hos Skanska. När han lämnade företaget 18 år senare stod det projektchef på visitkortet. Därefter har Fredrik varit arbetschef på GBA Grus & Betong AB, och nu tar han nästa steg genom att ta över ansvaret för TGB Borrteknik AB ett legendariskt borrföretag som alltid gått i täten när det gäller att utveckla och introducera ny teknik. Jag ser mitt nya jobb som en härlig utmaning, säger Fredrik. Även om jag haft med Styrud och TGB att göra tidigare, så har jag mycket att lära om borrteknikens alla möjligheter. Min styrka är att jag vet hur entreprenadbranschen fungerar och jag har ett stort kontaktnät. Därför ser jag stora möjligheter att tillsammans med mina nya medarbetare lyfta TGB rejält på flera olika områden. Vinterborrning vinner terräng i Norrland Under de senaste åren har Styrud Arctic utfört ett antal intressanta borrprojekt vintertid. Bland annat har det handlat om grundplintar som borrats ned till berg. Då har objekten varit gruppbebyggelse i fjällvärlden, till exempel i Dundret, Gällivare och Katterjokk. Nu har tekniken finslipats och det är dags att berätta för lite fler om fördelarna. Alla som jobbar med projektering och försäljning av nybyggnader bör faktiskt känna till det här: 1. Minimala markskador även om marken är känslig och våra maskiner är tunga, så syns ingenting när våren kommer. 2. Genom att grundläggningen görs på vintern kan byggjobbet starta direkt byggsäsongen blir helt enkelt längre. 3. Tack vare att belastningen förs ned direkt på berg elimineras tjälproblemen och byggkvaliteten blir högre. 4. Borrad grundläggning blir betydligt billigare än traditionell grundläggning. Här finns stora pengar att tjäna! Men vinterborrning behöver inte bara handla om grundläggning. Vi vet att många som vill ha vattenbrunnar borrade vid ensligt belägna fastigheter har tvekat, eftersom de är rädda för att den tunga borrutrustningen kan skada skyddsvärd natur. Sak samma gäller borrning för bergvärme nu finns det inte längre något skäl att vänta! Kontakta Kalle Sturk på Styrud Arctic i Kiruna han berättar gärna mer. 2 där hittar du det senaste där hittar du det senaste 3

3 TEMA grundläggning & entreprenad På spåret i Kiruna Förankringsborrning hindrar E4 att rasa ut i havet Den accelerande klimatförändringen har orsakat en rad olika problem. När till exempel ökad nederbörd kombineras med känsliga jordarter kan resultatet bli skred eller ras. De senaste åren har rasrisken på olika platser i landet kartlagts. Vägverkets uppgift har varit att undersöka de stora vägarna. På E4 upptäckte man sprickor i en kurva strax norr om Ullånger. På den här platsen är sluttningen ovanligt brant. Vägen är delvis byggd på utfylld mark och några mindre skred hade redan inträffat mellan vägen och Ullångersfjärden. Därför var det nödvändigt att åtgärda problemen utan dröjsmål. För att eliminera risken för ras, fick Styrud TGB i uppdrag att säkra vägbanken genom att borra ner höghållfasta stålrör till fast berg. Rören fylls därefter med betong, varefter dragstag borras in i berget. Resultatet blir en stabil stålmur som håller slänten på plats. Arbetet är kostnadsberäknat till cirka sju miljoner. Injekterad zon, minst 6 m Körbana Bergnivå Borrad dragstag typ Ischebeck Titan 30/11, längd 14 m Borrad rörpåle RD170 x 10 mm, längd 10 m Befintlig markyta Typsektion från sidan För att öka konkurrenskraften vill LKAB sänka kostnaden för sina järnvägstransporter. Därför investerar man i lok och vagnar som klarar 30 tons axellast. Målet är att klara den transportvolym som behövs med färre tåg. År 2010 ska lok, vagnar, terminaler och hela bansträckningen mellan Luleå och Narvik vara anpassad till den nya, högre belastningen. Transporterna sköts av LKAB:s dotterbolag Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB). I Kiruna driver MTAB en underhållsverkstad som är skräddarsydd för service av malmlok. När de nya, tyngre loken togs i bruk visade det sig att servicegravarna i lokverkstaden på vissa punkter inte klarade den ökade belastningen. Lösningen blev borrad spont som stabiliserade servicegravarnas sidväggar. Stålrör med en diameter på 140 mm borrades ned på ett avstånd av 1000 mm och förbands med 4 mm stålplåtar. Den borrade sponten utnyttjas sedan som formvägg när en nykonstruerad servicegrav med åtkomlighet på båda sidor av spåret ska gjutas. 4 där hittar du det senaste där hittar du det senaste 5

4 Nu vet Länsstyrelsen i Karlstad betydligt mer om schaktfritt Länsstyrelsen är den instans som ska bedöma och ge tillstånd till olika projekt inom kultur, miljö och vattenbyggnad. Tyvärr har en stor del av de konsulter som projekterar ledningsbyggen alldeles för dålig kunskap om modern schaktfri teknik. Resultatet blir att de rekommenderar traditionell, kostsam teknik, säger Anders Jacobsson, regionchef för Styrud region Väst. Samtidigt som tjänstemännen vet för lite för att kunna ifrågasätta olämpliga förslag. Vi ville göra nånting åt det här, och därför arrangerade vi den 20 januari en workshop på Länsstyrelsen i Karlstad, där vi berättade om möjligheterna med schaktfritt, och tjänstemännen berättade om sin dagliga verksamhet. Vi hade ett bra utbyte av erfarenheter, och jag hoppas att de projektörer som i framtiden föreslår schaktning när schaktfritt ger fördelar, kommer att få bakläxa av tjänstemännen, avslutar Anders Jacobsson. Renässans för öppna energisystem Energiaspekterna får allt större betydelse när företag och förvaltningar ska bygga nytt eller renovera. Idag är alla medvetna om bergvärmens överlägsna ekonomi, framför allt i kombination med kyla då det går att få tillbaka åtminstone fem gånger driftskostnaden i form av energi. Men vad gör man när berget ligger på för stort djup eller när den nya industrin ska byggas på sand, lera, grus eller utfylld mark? Ett sätt som visat sig fungera när förutsättningarna är de rätta, är att använda öppna grundvattenbrunnar. Det innebär helt enkelt att man pumpar upp grundvatten, utvinner energi med hjälp av värmepumpar och pumpar tillbaka grundvattnet, som blivit några grader kallare, i marken igen. Vill man utnyttja systemet för kyla, körs det baklänges. Tekniken är enklare än traditionell bergvärme och blir därför billigare, vilket innebär att återbetalningstider på tre år är vanliga. Det krävs förstås rejäl och säker tillgång på grundvatten året runt, säger Magnus Frensborg på Styrud TGB som huvudsakligen arbetar med större energisystem. Just nu arbetar vi med ett system som ska försörja värmepumpar på cirka 100 kw med grundvatten, och då krävs cirka 21 m 3 vatten per timma. Hammarborrningsrekord inför publik! Torsdagen den 22 januari bjöd byggherren Fortum Värme in alla intresserade till Hammarbybacken i Johanneshov för att vara med när Styrud satte nytt svenskt rekord i hammarborrning. Objektet var en transiteringsledning för fjärrvärme, och syftet med installationen att öka fjärrvärmekapaciteten till Hammarbyverket. Diametern på rekordborrningen var hela 1000 mm och borrhålet imponerande 70 meter långt. Fredrik Pilbäck på Rothoff Mark & Anläggning AB, entreprenören som anlitat Styrud för rekordborrningen, berättar: Ledningen korsar dels gatan Hammarbybacken, dels en gång- och cykelväg som en gång i tiden var en del av Göta landsväg. Förhållandena är besvärliga det är brant där ledningen ska fram plus att den också ska passera dubbla stödmurar. Vi funderade på olika alternativ, men alla var både kostsamma och tidsödande. Efter diskussioner med Johan Lundberg på Styrud valde vi hammarborrning. Jobbet gick efter omständigheterna bra. Problem med främmande föremål stoppade framdriften ett par dagar. Till sist schaktade RMA fram borrkronan och Styrud svetsade på 6 meter foderrör. Den totala rörlängden blev 62 meter. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Styruds personal på plats. Problem uppstår på de flesta projekt men engagemang och gemensamma idéer gjorde att detta projekt genomfördes på ett föredömligt sätt. Akviferlager för både värme och kyla statistik kall sida, 3 8 o c varm sida, o c 2 20 brunnar effektfaktor 6 8 (40 60) pay-back 0 3 år 6 där hittar du det senaste där hittar du det senaste 7

5 ROT-avdrag skapar ökade möjligheter för bergvärme Det nya ROT-avdraget, som började gälla den 8 december 2008, gör det till en ovanligt god affär för villaägare att satsa på bergvärme. Den formella propositionen tros komma i mars. Redan nu har finansdepartementet tolkat regeringens uttalanden som att allt utom material, det vill säga att hela arbetskostnaden för borrning och installation omfattas av det 50-procentiga avdraget. Maxkostnaden är :- per person, vilket ger ett avdrag på :-. Detta betyder att ett tvåpersonershushåll som mest kan få ett avdrag på :- Förmodligen kommer inte flerfamiljsbostäder att omfattas av avdraget. Men än är allt inte klart, eftersom Skatteverket som ska hantera avdragen ännu inte kommit med sin tolkning. Deras anvisningar väntas i mars Av fakturan ska framgå tydligt hur stor del av kostnaden som är arbetskostnad och hur stor del som är material. Alla andra lösningar hade blivit mycket dyrare När Kungsbacka kommun skulle bygga ut vattenledningen vid Tubackavägen i Särö, stötte man på problem. Vi stötte på berg i en sträckning som inte tillät att vi stängde vägen. StyroRock-metoden löste vårt problem En traditionell rörgravssprängning fanns inte plats för. En långhålsborrning i sträckningen skulle medföra flera delsträckor då bergets form inte medgav ett rakt hål genom berget. StyroRockmetoden löste vårt problem. Erfarenhetssiffror från tidigare arbeten gjorde att vi genast såg både ekonomi och smidigare utförande. Vi är rätt vana vid att använda borrning i olika sammanhang, säger Hans Andersson på Kungsbacka kommun. Vi rådgjorde med Styruds killar, och beslöt oss för att ge StyroRock, deras nya styrbara bergborrteknik, en chans. Även om vi testat tekniken ett antal gånger, så är man alltid nervös inför ett skarpt jobb, säger Per-Åke Andersson, projektledare på Styrud och en av männen bakom den nya tekniken. Här handlade det om ett 165 mm hål cirka 100 meter långt. Men vi körde igång med glatt mod, och tekniken fungerade precis som vi tänkt. Nu ska vi ge oss på nästa del av ledningen, men där handlar det om traditionell styrd borrning. I vanliga fall gör vi noggranna förkalkyler för varje ledningsbyggnad, berättar Hans Andersson. Men här såg vi direkt att alla andra lösningar hade blivit mycket dyrare, så den nya tekniken sparade faktiskt en hel del pengar åt kommunen. Nu vet vi vad tekniken går för, och kan använda den kunskapen när vi projekterar andra jobb. Ramavtal om VA bra affär för västsvenska kommuner Under 2008 har Styruds region Väst tecknat ramavtal om schaktfri rördrivning med ett antal västsvenska kommuner, bland annat Kungälv. Sune Karlsson, VAingenjör i Kungälv, ger bakgrunden: Det finns många fördelar med ramavtal. Dels spar vi tid när ett jobb ska igång snabbt är det bara att beställa, dels är priserna bestämda i förväg, vilket gör att vi får kontroll över kostnaderna. Vi slipper också det tunga jobbet med många upphandlingar Det är också viktigt att kunna prata med entreprenören i förväg få tips och råd, kanske också förslag på förändringar som spar tid eller pengar. Anders Jacobsson, regionchef på Styrud, fortsätter: Vi som jobbar med schaktfritt varenda dag kan ofta hitta åtgärder som förbilligar eller förbättrar ett uppdrag. I normala fall ska vi då dels lämna en vanlig offert, dels en sidooffert med våra förslag. Är kommunen då tvungen att följa gällande bestämmelser till punkt och pricka, så tar processen tid och blir rätt komplicerad. Men har vi ramavtal så vet kommunen redan i förväg vad jobbet kommer att kosta per meter, och vi kan gemensamt koncentrera oss på att göra jobbet så smart och bra som möjligt. Lönsamt för båda parter, med andra ord. Ännu fler kommuner borde faktiskt satsa på ramavtal. Det är bara att ringa mig så berättar jag gärna mer, avslutar Anders Jacobsson. 8 där hittar du det senaste där hittar du det senaste 9

6 Kommunseminarium i Sundsvall Över hela landet byggs VA-nät och fjärrvärme ut. På fjärrvärmeområdet handlar det ofta om att processindustrin vill sälja sin spillvärme. Här ligger de norrländska kustkommunerna väl till både pappersindustrin och andra ligger som ett pärlband längs kusten och representerar potentiella energikällor. Men fjärrvärme kräver fjärrvärmenät och i de flesta fall handlar det om omfattande ledningsbyggande i tätorter. Sak samma när det gäller nybyggnad och renovering av kommunala VA-nät. Här finns mycket erfarenheter att hämta från de entreprenörer som arbetat länge med ledningsbyggnad. Det här var bakgrunden till att Styruds regionkontor den 8 januari bjöd in kustkommunerna i Norrland till ett halvdagsseminarium. Under seminariet gav Rolf Borrås och Lennart Lappen Levander värdefulla tips till de kommuner som just nu ligger i startgroparna. Det handlade givetvis mycket om vad som är tekniskt möjligt med dagens avancerade schaktfria teknik, och vilka fördelar det ger för fjärrvärmebolag, kommuner, konsumenter, butiksinnehavare och trafikanter. Du har väl inte missat Styruds profilprylar? Den som är uppmärksam har sett att vår hemsida försetts med en länk till vår nya webbshop, där du kan handla profilprylar allt från pennor och verktygsset till den nya, fräcka Styrud-kepsen. För att inte tala om t-shirt och sköna softshell-jackor. Adressen direkt till webbshopen är: Här är ett litet smakprov ur sortimentet: bag termos verktygsset jacka isskrapa keps mobilladdare Styrud föreläser på borrarutbildning För att avhjälpa bristen på yrkeskunniga borrare, arrangerar branschorganisationen Geotec i samarbete med arbetsförmedlingen en utbildning som är förlagd till Hvilan Utbildning i skånska Åkarp. Utbildningens fokus är självklart brunnsborrning, men kursen ska även ge en inblick i andra borrapplikationer, till exempel styrd borrning för ledningsbyggnad. Av tradition ställer Styrud AB upp med föreläsare under denna dag Den 12 januari ställde sig således Johan Lundberg från Styruds region Öst i talarstolen och gick igenom alla de områden som Styrud-koncernen arbetar med, från grundläggning och entreprenadborrning till prospektering och ledningsbyggnad. Han avlöstes av Robert Lundsten från Styruds region Syd som berättade om sina år som oljeborrare världen runt. Ett uppskattat och inspirerande inslag! Efter lunchpausen var det dags för studiebesök, och eleverna besökte en pågående rörrammning i trakten av Helsingborg 20 meter stålrör med en diameter på 1 meter jämnt som knackades fram genom marken av Styruds operatörer. 10 där hittar du det senaste där hittar du det senaste 11

7 Nya medlemmar i Team Styrud Linus Claesson Projektledare, Styrud region Öst Daniel Eriksson Projektledare Styrud region Öst TIPSA EN KOLLEGA utges av Jag behöver diskutera ett aktuellt projekt ring mig direkt! Jag vill veta mer om era tjänster när det gäller: Schaktfritt ledningsbyggande Grundläggning och entreprenad Energi och vatten Gruvor och prospektering Namn Adress Företag Postnr Telefon Vill du ha kontakt med oss? Skicka in, faxa eller gå in på där hittar du samma kontaktkupong. Ort e-post Sänd Påhugget även till nedanstående personer Styrud (Huvudkontor och Region Väst) Box 2032, Sävedalen VD Crister Renkel Tel Fax Region Syd Jonas Mader Tel Fax Region Öst Tobias Wingqvist Tel Fax Region Mitt Lennart Levander Tel Fax Schaktfritt Tobias Wingqvist Tel Vatten och energi Magnus Frensborg Tel Grundläggning och entreprenad Bengt Eriksson Tel Gruvor och prospektering Ingemar Hjärtström Tel Materialet i tidningen får gärna kopieras om källan anges där hittar du det senaste

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning

Läs mer

Rotavdrag ökar suget efter bergvärme

Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 3, 2009 Wiresågning smart teknik med många möjligheter Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Premiär för Styruds nya hemsida Petronella

Läs mer

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 30-årskalas: fyra dagars party TEMA: vatten & energi bergvärme är framtiden bosse & mickey minns gamla tider Pa hugget no3_08.indd

Läs mer

geoarena 35 år det är värt att fira i fokus Kompetenscentrum Svensk Geoenergi # 4/2012 Ökar säkerhet genom möten Årsstämma med skratt och allvar

geoarena 35 år det är värt att fira i fokus Kompetenscentrum Svensk Geoenergi # 4/2012 Ökar säkerhet genom möten Årsstämma med skratt och allvar En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 4/2012 www.geotec.se i fokus geoarena 35 år det är värt att fira Årsstämma med skratt och allvar Ökar

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2014 Kakel & klinker Miljönären blir ETT ÄNNU bredare ytskiktsföretag Nu ser Miljönären ljuset i tunneln Anki jobbar med skidor och gitarrer

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Ett pris som fått internationell uppmärksamhet

Ett pris som fått internationell uppmärksamhet #2 2009 ÅRGÅNG 2 FRÅN TAK TILL SJÖ Ett pris som fått internationell uppmärksamhet Sid 3 Positivt bemötande i Brf Platån Sid 4 Träffa Aarsleff på VA-mässan det kan bli lönande Sid 5 Relining Information

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla www.geotec.se nr 3/2010 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla Inget timbaserat avdragsunderlag vid borrning Atlas Copco åtgärdar kompressorerna Strängare

Läs mer

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1 Nr. 1 Maj 2012-26. årgång Spräng Nytt Årets Bergsprängare 2011 SprängNytt 1/2012 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. NUMMER ETT 2009 HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT DAMMFRITT LYFT 120 SKÄL. MINST! MED KÄNSLA FÖR FASADPUTS CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

Lyckad introduktion i England

Lyckad introduktion i England N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 6 Sugkraft i Londons tunnelbana sid 2 Satsning på akademiker sid 9 Signaluppdrag på Malmbanan sid 10 Lyckad introduktion i England sid 4 Tubevac

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

GEOENERGI. Seminarium 14 maj kl 10 17 i Stockholm. erbjuder lösningen på Sveriges behov av förnybar energi

GEOENERGI. Seminarium 14 maj kl 10 17 i Stockholm. erbjuder lösningen på Sveriges behov av förnybar energi GEOENERGI erbjuder lösningen på Sveriges behov av förnybar energi BOSTADSRÄTTSFÖRENING sparar 1,6 miljoner och minskar koldioxidutsläppen med 360 ton varje år! Sid 15 FASTIGHETSÄGARE bygger 1000 nya lägenheter

Läs mer

lag & moral 20 år med Borrsvängen i fokus # 1/2013 Sponsring till forskning och fotboll Ny teknik ger ostörda borrkärnor Han har känsla för vatten

lag & moral 20 år med Borrsvängen i fokus # 1/2013 Sponsring till forskning och fotboll Ny teknik ger ostörda borrkärnor Han har känsla för vatten En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 1/2013 www.geotec.se i fokus lag & moral 20 år med Borrsvängen Han har känsla för vatten Sponsring till

Läs mer

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 4/2014 www.geotec.se SKYDD OCH SÄKERHET I fokus: Borrning i forskningens tjänst Jubilerande FAB gick

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

BORRENTREPRENÖRERNA. www.borrare.se. www.geotec.se SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION

BORRENTREPRENÖRERNA. www.borrare.se. www.geotec.se SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION nu heter vi helt enkelt BORRENTREPRENÖRERNA SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION vi har gjort det lättare för dig att hitta oss... www.borrare.se men naturligtvis går det bra med vårt gamla...

Läs mer

Profilen: Att mäta är att veta. På djupet. Blågul teknik i världsklass. Tema återblickar: 40 år av framsteg. En banbrytande. prestigeanläggning

Profilen: Att mäta är att veta. På djupet. Blågul teknik i världsklass. Tema återblickar: 40 år av framsteg. En banbrytande. prestigeanläggning E n t i d n i n g o m f ö r n y e l s e b a R e n e r g i n r 1 2012 Profilen: Att mäta är att veta Blågul teknik i världsklass På djupet i Lund Tema återblickar: 40 år av framsteg En banbrytande prestigeanläggning

Läs mer