SKF - Niomånadersrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKF - Niomånadersrapport 2006"

Transkript

1 SKF - Niomånadersrapport 2006 SKF-koncernen rapporterar rekordnivåer för tredje kvartalets vinst, försäljning och rörelsemarginal. Försäljningen under tredje kvartalet 2006 uppgick till Mkr (12 027) och under de första nio månaderna till Mkr (36 637). Rörelseresultatet för tredje kvartalet var Mkr (1 464). Rörelseresultatet för de första nio månaderna var Mkr (4 059). Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 12,3% (12,2) och för de första nio månaderna 12,4% (11,1). Resultat före skatt för tredje kvartalet var Mkr (1 480). Resultatet för de första nio månaderna var Mkr (3 978). Nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 966 Mkr (1 025). Nettoresultatet för de första nio månaderna var Mkr (2 745). Resultatet per aktie för tredje kvartalet var 2,06 kronor (2,20) och för de första nio månaderna 6,81 kronor (5,88). Resultat per aktie, efter utspädning, för tredje kvartalet var 2,05 kronor (2,19) och för de första nio månaderna 6,79 kronor (5,85). Försäljningsökningen på 4,3% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 3,3%, struktur 1,1%, pris/mix 2,0% och valutaeffekter -2,1%. För första halvåret kan ökningen på 7,0%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym 4,3%, struktur -1,6%, pris/mix 2,0% och valutaeffekter 2,3%. Försäljningsutveckling (exkl. Ovako Steel under 2005) SKF-koncernens försäljning under tredje kvartalet, beräknad i lokala valutor och jämfört med försäljningen under samma kvartal föregående år, var högre i Europa och Latinamerika, påtagligt högre i Asien och något lägre i Nordamerika. Försäljningen för Industrial Division var påtagligt högre, för Service Division var den högre och för Automotive Division relativt oförändrad. Tillverkningsnivån under tredje kvartalet 2006 var relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet 2006 och högre jämfört med tredje kvartalet föregående år. Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2006 (jämfört med tredje kvartalet 2006) Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster under fjärde kvartalet 2006 förväntas bli något högre. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa och Latinamerika, påtagligt högre i Asien och lägre i Nordamerika. Efterfrågan på Industrial och Service Divisions produkter och tjänster förväntas bli högre och för Automotive Division förväntas den bli något lägre. Tillverkningsnivån kommer att vara oförändrad under fjärde kvartalet 2006, men högre i absoluta termer på grund av säsongsmönstret.

2 Page 2 of 11 Finansiella fakta Finansnetto under tredje kvartalet 2006 var -116 Mkr (16), finansnettot från föregående år påverkades positivt till följd av omvärdering av aktieswapar. Finansnettot för de första nio månaderna var -308 Mkr (-81), vilket inkluderar omvärderingen av aktieswapar som uppgick till -12 Mkr (115). Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till totalt 459 Mkr (379) och för de första nio månaderna till Mkr (1 049). Avskrivningar och nedskrivningar under kvartalet uppgick till 405 Mkr (374), och för de första nio månaderna till Mkr (1 290). Skattesatsen för tredje kvartalet var 32,1% (30,7) och för de första nio månaderna 30,1% (31,0). Kassaflödet, efter investeringar före finansiering, för tredje kvartalet var -141 Mkr (1 495), vilket inkluderar förvärv som uppgick till Mkr. Kassaflödet, efter investeringar före finansiering, för de första nio månaderna var 604 Mkr (1 901). Några nyckelsiffror för de första nio månaderna 2006 (nio månader 2005): - Varulager i % av årsförsäljningen, 19,3% (19,9) - Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, 22,9% (22,2) - Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, 21,9% (20,9) - Soliditet, 45,4% (43,9) - Skuldsättningsgrad, 32,2% (34,7) - Registrerat antal anställda, (38 624) Valutakurser för tredje kvartalet 2006, inklusive omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en obetydlig effekt på SKFs rörelseresultat. Utifrån nuvarande antaganden och valutakurser förväntas det bli en begränsad negativ effekt för fjärde kvartalet För helåret förväntas en positiv effekt på cirka 250 Mkr. Kapitalstruktur SKFs styrelse arbetar för närvarande med en genomgång av koncernens finansiella mål och kapitalstruktur. Detta sker mot bakgrund av den starka utveckling koncernen haft de senaste åren, nyligen genomförda förvärv och investeringar i verksamheten, den planerade avyttringen av aktierna i Ovako samt utsikterna för de närmaste åren. I samband med helårsrapporten för 2006, avser styrelsen att offentliggöra de nya målen, samt föreslå åtgärder för att anpassa koncernens balansräkning till kapitalstrukturmålen. Denna anpassning kan ske genom ytterligare investeringar/förvärv och/eller genom särskild utbetalning till aktieägarna utöver den normala utdelningen. Följaktligen har styrelsen beslutat att inte initiera något återköp av aktier, för vilket man har bolagsstämmans mandat, under fjärde kvartalet. Förvärv och större händelser under kvartalet Under de första nio månaderna förvärvade SKF-koncernen affärsverksamheter för Mkr netto av likvida medel, varav Mkr i tredje kvartalet. Följande förvärv gjordes under tredje kvartalet: - Förvärvet av 100% av SNFA SAS genomfördes i juli 2006, mot en total ersättning av Mkr. SNFA är en ledande tillverkare av lager för flygindustrin samt för verktygsmaskiner. Företagets huvudkontor ligger i Paris, Frankrike, och de har en fabrik för tillverkning av flyglager i Frankrike med 430 anställda, samt två fabriker för tillverkning av högprecisionslager i Italien och England, med sammanlagt 290 anställda. SNFA är en del av Industrial Division och inkluderades i rapporten för det tredje kvartalet.

3 Page 3 of 11 - Förvärvet av John Crane's smörjsystemsverksamhet genomfördes i augusti, mot en total ersättning av 211 Mkr. Verksamheten har sitt huvudkontor och tillverkning i Muurame i Finland, samt försäljningskontor i Sverige, Tyskland, USA och Brasilien. Antalet anställda är 127. Företagets försäljning och resultat kommer att inkluderas i rapporten för det fjärde kvartalet. Företaget är en del av Industrial Division. - SKF förvärvade 100% av Precision Balancing & Analyzing (PB&A), Mentor, Ohio, USA och 100% av Monitek Australia i Brisbane, Australien mot en total ersättning av 62 Mkr. Båda företagen kommer att ingå i Service Division och deras försäljning och resultat kommer att inkluderas i rapporten för det fjärde kvartalet. PB&A är specialister på reparation och uppgradering av spindlar till verktygsmaskiner och har 40 anställda. SKF har nu ett globalt nätverk bestående av 17 certifierade centra för spindelservice. Monitek är ett ledande australiensiskt serviceföretag inom förebyggande underhåll. Tjänsterna för gruvindustrin omfattar avancerade vibrationsmätningar och analyser av slitagepartiklar. Antalet anställda är Rautaruukki Abp, AB SKF och Wärtsilä Oyj Abp har slutit avtal varmed deras gemensamt styrda företag, Oy Ovako Ab, kommer att sälja sina operativa bolag till ett bolag som ägs av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Det totala priset är cirka 660 miljoner euro. Försäljningens tillståndsprocess pågår fortfarande och väntas bli klar under det fjärde kvartalet När transaktionen är genomförd kommer SKF att redovisa sin andel av Oy Ovako Abs vinst som resultat från gemensamt styrda företag. Resultatet uppskattas uppgå till Mkr. - SKF invigde två nya fabriker i Kina under kvartalet. En fabrik för tillverkning av stora lager i Dalian, i nordöstra Kina, samt en fabrik för elektromekaniska ställdon och ställdonssystem i Pinghu, utanför Shanghai. Ett SKF College invigdes också i Pinghu. Dessa college runt om i världen säkerställer utbildningen av såväl SKF anställda som kunder och distributörer. - För sjunde året i följd har SKF utsetts att ingå i Dow Jones' Sustainability Indexes. SKF är inkluderat i både Dow Jones' Sustainability World Indexes (DJSI World) och Pan-European Sustainability Benchmark (DJSI STOXX). Större händelser efter kvartalets slut - I början av oktober genomfördes förvärvet av 100% av aktierna i Economos Austria GmbH från Salzer Holding GmbH. Economos är en tillverkare av industritätningar som tillverkar hydrauliska och pneumatiska tätningar för flera branscher, såsom olja och gas, livsmedel, papper och massa, gruv- och stålindustrier. Economos omsättning för 2005 uppgick till cirka 70 miljoner euro och antalet anställda var 805. Under fjärde kvartalet betalade SKF cirka 620 Mkr, exklusive kassa och skulder, för bolaget. Economos kommer att inkluderas i rapporten för det fjärde kvartalet och kommer att bli en del av SKFs Automotive Division.

4 Page 4 of 11 Större händelser i tidigare kvartal Under april månad 2006 förvärvade SKF 51% av aktierna i det nordamerikanska tätningsföretaget Macrotech Polyseal Inc., namnändrat till SKF Polyseal Inc. Den totala ersättningen för 51% av aktierna var cirka 141 miljoner kronor. Detta förvärv var inkluderat i SKFs rapport för andra kvartalet och ingår i Automotive Division. - SKF har förvärvat återstående 50% av det norska företaget RC DEI Norge AS från AGR-koncernen. RC DEI har en omsättning på cirka 12 miljoner norska kronor. Divisionerna Kommentarer rörande försäljning i olika geografiska områden utgår från lokala valutor och jämfört med samma period Rörelsemarginalen är beräknad på försäljningen inklusive intern försäljning. Industrial Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2006 uppgick till 755 Mkr (612), vilket gav en rörelsemarginal på 12,0% (10,5) på försäljningen inkl. intern försäljning. Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till Mkr (1 758), med en rörelsemarginal på 12,3% (10,1). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till Mkr (3 576), en ökning med 12,2%. Försäljningen under de första nio månaderna uppgick till Mkr (10 945), en ökning med 14,5%. Försäljningen inkl. intern försäljning under tredje kvartalet uppgick till Mkr (5 831) och för de första nio månaderna till Mkr (17 451). Försäljningen under tredje kvartalet var påtagligt högre i Europa, Nordamerika och Asien. Segmenten som visade påtagligt högre försäljning var gruvindustrin, materialhantering, energi, metall- och järnvägsindustrin. Service Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2006 uppgick till 557 Mkr (578), vilket gav en rörelsemarginal på 11,8% (12,8). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till Mkr (1 487), med en rörelsemarginal på 11,4% (11,7). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till Mkr (4 126), en ökning med 4,6%. Försäljningen under de första nio månaderna var Mkr (11 625), en ökning med 11,3%. Försäljningen inkl. intern försäljning under tredje kvartalet uppgick till Mkr (4 510) och för de första nio månaderna Mkr (12 760). Försäljningen under tredje kvartalet var påtagligt högre i Europa, Asien och Latinamerika. Den var påtagligt lägre i Nordamerika. Försäljningen i Mellanöstern och Afrika var högre. SKF erhöll den största ordern hittills för sitt tillståndsövervakningssystem, SKF WindCon, för vindindustrin. Kunden, Prokon Energiesysteme GmbH, är en vindparksutvecklare i Tyskland som erbjuder sina kunder servicekontrakt med fjärrövervakning. Genom att installera och använda SKF WindCon, får Prokon ökad prestanda och tillgänglighet samt även minskade verksamhets- och underhållskostnader.

5 Page 5 of 11 Automotive Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 230 Mkr (251), vilket gav en rörelsemarginal på 4,5% (4,9). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 827 Mkr (562), med en rörelsemarginal på 5,0% (3,6). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till Mkr (4 311), en minskning med 2,7%. Försäljningen under de första nio månaderna var Mkr (13 091), en ökning med 4,5%. Försäljningen inkl. intern försäljning under tredje kvartalet uppgick till Mkr (5 147) och för de första nio månaderna Mkr (15 767). Försäljningen till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar var lägre i Europa och påtagligt lägre i Nordamerika. Försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar var något högre i Europa och påtagligt högre i Nordamerika. Försäljningen till fordonseftermarknaden var påtagligt högre i Europa, lägre i Nordamerika och högre i Asien. Försäljningen till elektrisk industri i Europa var något lägre. Försäljningen till tillverkare av tvåhjulingar i Asien var påtagligt högre. Föregående bedömning av marknadsutsikter Halvårsrapport 2006 Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster under tredje kvartalet 2006 förväntas bli något högre, jämfört med andra kvartalet Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, påtagligt högre i Asien och ligga kvar på en hög nivå i Nordamerika och Latinamerika. Tillverkningsnivån kommer att vara oförändrad under tredje kvartalet 2006, jämfört med andra kvartalet 2006, men lägre i absoluta termer på grund av säsongsmönstret. Presentation från SKF En presentation kommer att publiceras på SKFs webbplats på följande adress: (välj Presentations). Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i SKFs senaste 20-F rapport inlämnad till SEC (United States Securities and Exchange Commission) i avsnitten "Forward-Looking Statements" och "Risk Factors". Göteborg den 17 oktober 2006 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone VD och koncernchef

6 Page 6 of 11 Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för perioden 1 januari 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Stockholm den 17 oktober 2006 KPMG Bohlins AB Thomas Thiel Auktoriserad revisor Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens balansräkningar och Koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 4. Finansiell information - helårs- och kvartalsvärden 5. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards. SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning Kvartalsrapporten är upprättad i enlighet med IAS34. Rapporten har översiktligt granskats av företagets revisorer. SKFs resultat för helåret 2006 publiceras tisdagen den 30 januari SKF håller ordinarie årsstämma tisdagen den 24 april Ytterligare information lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tel: , , e-post: Marita Björk, Investor Relations, tel: , , e-post: Aktiebolaget SKF, Göteborg, org.nr , tel: , fax: ,

7 Page 7 of 11 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Juli-sept 2006 Juli-sept 2005 Jan-sept 2006 Bilaga 1 Jan-sept 2005 Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 12,3 12,2 12,4 11,1 Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,06 2,20 6,81 5,88 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,05 2,19 6,79 5,85 Utdelning per aktie - - 4,00 3,00 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % 22,9 22,2 22,9 22,2 ANTAL AKTIER 30 september december 2005 Totalt antal aktier varav A-aktier varav B-aktier * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.

8 Page 8 of 11 Bilaga 2 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) September 2006 December 2005 Immateriella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar, långfristiga finansiella och övriga tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Andelar i gemensamt styrda företag* Kortfristiga finansiella tillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen Långfristiga lån Ersättningar till anställda efter avslutad anställning Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder och avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder och avsättningar Skulder som innehas för försäljning 62 - Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) September 2006 September 2005 Ingående balans 1 januari Förändring av redovisningsprinciper Totala effekter av valutaomräkningar som uppstått vid omräkning av utländska verksamheter Förändringar i minoritetsinnehav Periodens resultat Inlösen av aktieoptioner Totala utdelningar Inlösen av egna aktier Återföring vid avyttring av investeringar i aktier och kassaflödessäkringar Förändring av verkligt värde av investeringar i aktier och kassaflödessäkringar Utgående balans eget kapital * Avser andelar i Oy Ovako Ab

9 Page 9 of 11 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER (Mkr) Juli-sept 2006 Juli-sept 2005 Jan-sept 2006 Bilaga 3 Jan-sept 2005 Operativa aktiviteter Resultat före skatt Avskrivningar och nedskrivningar Nettovinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar samt verksamheter Skatter Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster Förändring av rörelsekapital Nettokassaflöde från rörelsen Investeringsaktiviteter Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Investeringar i verksamheter och förändring av aktier och andelar* Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter samt förändring av aktier och andelar Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde efter investeringar, före finansiering Finansieringsaktiviteter Förändring av kortfristiga och långfristiga lån Betalning av finansiella leasingskulder Förändring av marknadsnoterade värdepapper samt övriga likvida tillgångar Inlösen Utdelning Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel Likvida medel 1 juli / 1 januari Kassaflödeseffekt, exklusive förvärvade verksamheter Kassaflödeseffekt förvärvade verksamheter Kassaflödeseffekt sålda verksamheter Valutakurseffekter Likvida medel 30 september Förändring av räntebärande nettoskuld Ingående balans 1 jan 2006 Valutakurseffekt Förändring av poster Köpta och sålda verksamheter Övrigt Utgående balans 30 sept 2006 Lån, lång- och kortfristiga Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, netto Övriga finansiella tillgångar Likvida medel Räntebärande nettoskuld * För förvärv genomförda under tredje kvartalet är köpeskillingen preliminär. Fördelning av anskaffningsvärden i balansräkningen är ännu inte avslutat och kan därför inte upplysas om.

10 Page 10 of 11 Bilaga 4 FINANSIELL INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) År till Helår Helår dato /05 2/05 3/05 4/ /06 2/06 3/ Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Bruttomarginal, % 24,7 23,9 24,5 26,1 25,7 25,1 25,4 26,1 25,9 25,8 Försäljnings- och administrationsomkostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,9 10,2 10,9 12,2 10,0 10,8 12,1 12,7 12,3 12,4 Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Vinstmarginal före skatt, % 9,1 9,9 10,4 12,3 10,1 10,7 12,0 11,4 11,3 11,6 Skatter Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat i kronor per aktie efter skatt* 6,42 1,73 1,95 2,20 1,85 7,73 2,45 2,30 2,06 6,81 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 6,42 1,73 1,93 2,19 1,85 7,70 2,44 2,30 2,05 6,79 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12- månadersperioden, % 19,0 20,5 21,6 22,2 21,8 21,8 22,7 23,0 22,9 22,9 Soliditet, % 49,3 50,2 42,1 43,9 45,2 45,2 45,8 44,4 45,4 45,4 Substansvärde per aktie, kr* Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda * Resultat i kronor per aktie, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.

11 Page 11 of 11 Bilaga 5 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår Helår År till dato /05 2/05 3/05 4/ /06 2/06 3/ Industrial Division Försäljning Försäljning inkl. intern försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal* 8,8% 9,6% 10,1% 10,5% 9,7% 10,0% 12,4% 12,4% 12,0% 12,3% Tillgångar och skulder, netto Registrerat antal anställda Service Division Försäljning Försäljning inkl. intern försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal* 10,9% 10,5% 11,5% 12,8% 12,0% 11,7% 11,1% 11,2% 11,8% 11,4% Tillgångar och skulder, netto Registrerat antal anställda Automotive Division Försäljning Försäljning inkl. intern försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal* 4,1% 4,0% 2,0% 4,9% 0,0% 2,7% 4,6% 5,9% 4,5% 5,0% Tillgångar och skulder, netto Registrerat antal anställda Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning.

SKF Rapport första kvartalet 2008

SKF Rapport första kvartalet 2008 SKF Rapport första kvartalet 2008 Rekordvinst och rekordförsäljning, båda upp med mer än 8% för första kvartalet 2008. Marknadsutsikterna visar på en fortsatt god volymtillväxt för det andra kvartalet

Läs mer

SKF Bokslutskommuniké 2007

SKF Bokslutskommuniké 2007 SKF Bokslutskommuniké 2007 SKF-koncernen rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för hela året. Styrelsen föreslår en höjning på 11,1% av utdelningen till 5,00 kronor per aktie och en extra utskiftning

Läs mer

SKF Niomånadersrapport 2008

SKF Niomånadersrapport 2008 SKF Niomånadersrapport 2008 Stark försäljning, rörelseresultat och marginal i tredje kvartalet Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vi levererade ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Mot slutet

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2007

SKF Halvårsrapport 2007 SKF Halvårsrapport 2007 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för andra kvartalet 2007. Rörelseresultatet ökade med 18,6% och försäljningen steg med 11,9%. Resultatet per aktie ökade med 17,8%.

Läs mer

SKF - Niomånadersrapport 2005

SKF - Niomånadersrapport 2005 SKF - Niomånadersrapport 2005 SKF rapporterar en försäljningsökning, beräknat i lokala valutor och exkl. strukturförändringar*, på 7,2% under tredje kvartalet 2005 i jämförelse med föregående år. Under

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Sammanfattning: Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 var 944 Mkr (903).

Sammanfattning: Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 var 944 Mkr (903). Press meddelande SKF - Rapport första kvartalet 2003 Stabil vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 802 Mkr (761) för första kvartalet 2003. Resultatet per aktie under första kvartalet

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2010

SKF Rapport första kvartalet 2010 SKF Rapport första kvartalet 2010 Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF levererade ett mycket starkt resultat under kvartalet med bättre volym och högre tillverkningsnivåer, vilket resulterade i en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

SKF - Halvårsrapport 2006

SKF - Halvårsrapport 2006 SKF - Halvårsrapport 2006 SKF-koncernen rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för andra kvartalet 2006. Rörelseresultatet ökade med 22,6% och försäljningen steg med 5,0%. Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

SKF - Rapport första kvartalet 2006

SKF - Rapport första kvartalet 2006 SKF - Rapport första kvartalet 2006 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för första kvartalet 2006. Rörelseresultatet ökade med 33% och försäljningen steg med 12%. Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

SKF Niomånadersrapport 2007

SKF Niomånadersrapport 2007 SKF Niomånadersrapport 2007 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för tredje kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 17,2% och försäljningen steg med 12,8%. Resultatet per aktie ökade med 20,4%.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Robust resultatutveckling i en svag marknad.

Robust resultatutveckling i en svag marknad. Press Release SKF - Rapport första kvartalet 2002 Robust resultatutveckling i en svag marknad. SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 761 Mkr (791) för första kvartalet 2002. Resultatet per

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SKF - Niomånadersrapport 2004

SKF - Niomånadersrapport 2004 SKF - Niomånadersrapport 2004 Starkt resultat och stark försäljningsutveckling under tredje kvartalet. SKF rapporterar för tredje kvartalet 2004 en ökning av försäljningen på 14,1%, mätt i lokala valutor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 * * * VD Klas Balkow säger i en kommentar: Clas Ohlson växer starkt. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft förtydligar vi, som ett första steg, Clas Ohlsons

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Novotek AB (publ) Bokslutskommuniké 2008

Novotek AB (publ) Bokslutskommuniké 2008 Novotek AB (publ) Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY 1 8 februari 2016 nr 01/16 Stark avslutning på året för ASSA ABLOY Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3). Stark tillväxt i

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

SKF - Bokslutskommuniké 2006

SKF - Bokslutskommuniké 2006 SKF - Bokslutskommuniké 2006 SKF-koncernen rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för hela året och för fjärde kvartalet 2006. Styrelsen föreslår en höjning på 12,5% av utdelningen till 4,50 kronor

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2011

SKF Rapport första kvartalet 2011 SKF Rapport första kvartalet 2011 Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF-koncernen har haft en mycket bra start på året med rekordsiffror i form av försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

Fortsatt framgångsrik expansion

Fortsatt framgångsrik expansion Halvårsrapport januari-juni Fortsatt framgångsrik expansion Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 931 Mkr (748). Rörelseresultatet uppgick under halvåret till 160 Mkr (161). Resultatet före skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 Delårsrapport Q3 2015 Januari - September Troax Group AB Hillerstorp 6 November, 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 JULI SEPTEMBER 2015 Orderingången ökade 13 procent. Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2009

SKF Rapport första kvartalet 2009 SKF Rapport första kvartalet 2009 Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vi såg en påtaglig minskning av vår försäljningsvolym under första kvartalet och reducerade vår tillverkningsnivå ännu mer. De åtgärder

Läs mer