Målstyrd Spetskompetens Kunskapsmål för SAD Baserat på intervjuer med FAD, produktionsledare samt etablerade Skillsets befattningsbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målstyrd Spetskompetens Kunskapsmål för SAD Baserat på intervjuer med FAD, produktionsledare samt etablerade Skillsets befattningsbeskrivningar"

Transkript

1 Målstyrd Spetskompetens Kunskapsmål för SAD Baserat på intervjuer med FAD, produktionsledare samt etablerade Skillsets befattningsbeskrivningar Snabblista - Saker som du kan hjälpa FAD med: Ta emot skådespelare, hålla koll på dem mellan tagningar. Inspelningsrapportera till kontoret. Föra ur FAdens direktiv till teamet. Dubbelkolla att de hört. Effektivisera under omriggar (se till att saker blir klara för set ASAP) Effektivisera arbetet. Ta emot statister, besökare och skådespelare på set. Regissera statister. Fadda second unit? Fylla i dagsbesked? Briefa teamet. För att utveckla full yrkeskompetens bör du träna på att: 1. Bryta ned manus i syfte att lägga inspelningsplan Eget arbete - träna på att: Tajma manus. Markera fiktiv tid i manuset. Beräkna antal inspelningsdagar. Planera arbetsprocessen scen för scen, med hänsyn till befintliga förutsättningar, budgetbegränsningar samt gällande arbetstidslagstiftning. Beräkna exteriör samt interiör arbetstid. Med handledare: Diskutera: När du bryter ned manus, hur gör du? Vilken information behöver du från a-funktionerna (från deras egna nedrytning)? För detta manus, vilka scener såg du som extra komplicerade. Gå igenom en komplicerad scen. Vad har du planerat? Vad kan gå fel? Alternativt: Vilka problem uppstod? Hur löstes det? 2. Bryta med manus i syfte att beräkna statister Hitta scener med statister i beskrivningen Höfta hur mycket som behövs av flanörer för att fylla ut scenen. 1

2 Möte med regi- stäm av scenerna Analysera om det är flanörer, adavcerade statister eller statister med repliker Planera provfilmningar, regissera provfilmningar. Visa för regissör, gå igenom Kartlägg vilken typ av statister regissören gillar. 3. Planera under förproduktion Träna på att analysera manus scen för scen, miljö för miljö: Utveckla ett system för att sammanställa alla behov och förutsättningar för varje miljö i manus. Under LIA (i förproduktion): Kontakta skådespelare, skicka manus, ge dem all relevant information. Hjälp till att arrangera speciell träning om skådespelare behöver det inför sin roll. Hjälp koordinera repetitioner, boka lokal, beställ fika, ordna med transport dit. etc. Planera med kostymör - kostymprov för skådespelare, stuntdubletter. Planera maskör- maskprov skådespelare, stuntdubletter. Assistera FAD i uppdateringen av inspelningsplan. Statistansvarig Stötta statistansvarig vid behov. Om du kontaktar statister: Utveckla system för att samla in nödvändig information från statister angående klädstorlekar, helkropps och ansiktsfoton och hårinformation samt sammanfatta detta systematiskt och föra det vidare i god tid till mask- och kostymavdelningar, samt allergier, mat, djur och även astma/rökallergiker. Planera med kostymör - kostymprov för statister 4. Få insikter om hur FAD stöttar regi (och foto) i bildplaneringen. Välj olika befintliga manus/ scener. Träna på att göra egna bildmanus, floorplans och shotlists. (alt i projekt träna på att få regi och foto att göra dem) Tidsberäkna arbetet för teamet med förberedelser, riggningar, tagningar och förflyttningar mellan dina olika föreslagna inställningar. Skapa fiktiva dagsbesked med kallningstider för de olika avdelningarna. Försök motivera varför du valt att berätta med dessa bilder, vilken effekt du vill uppnå. Under LIA: Studera FADens metoder för att förstå den kreativa visionen och effektivt optimera arbetet för att maximera production value. Om det är möjligt, be att få medverka på ett bildplaneringsmöte alt ta med kamera till tekniskt rek 2

3 Lyssna, anteckna, lär. Välj ut en scen, se till att du är på set under hela scenen, alla inställningar, studera arbetsgången, notera hur lång tid omriggningar tar, rita floorplans, markera kamera och händelser samt riggning, notera vilket arbete som görs mellan de olika inställningarna samt vilka problem som uppstår. 5. Stötta FAD under tekniskt rek. Utveckla en egen checklista om du skulle hålla i ett tekniskt rek för alla a-funktioner. Ta för vana att göra riskanalyser och åtgärdsplaner på samtliga rek Olika avdelningars önskemål och krav på inspelningsplatser? Med handledare: Be att få medverka på ett tekniskt rek. Notera och justera din checklista för rek därefter. Ta reda på vad olika funktioner bör kika efter under tekniskt rek. Vilken information behöver FAD av olika a-funktioner efter rek? Samtala med platsavdelningen om scenens behov kontra den föreslagna inspelningsplatsens förutsättningar. Stäm av tid och resursbehov från alla avdelningar nödvändiga för att spela in varje scen med hänsyn till önskemål från regi och foto. Behöver man dokumentera om inspelningsplatsen är lämplig utifrån arbetsmiljölagstiftning? Kolla efter möjliga uppehållsrum och toaletter och var kan man äta? Skall det vara statister här? Hur många statister som behöver uppehållsrum. etc. Kolla med platsavdelningen vem tar med- Toapapper, tvål och handdukar. Var kommer mask och kostym att placeras? 6. Skapa och uppdatera produktionsdokument Träna på Excel. Skapa egna funktionella mallar, listor och register te.x. Lunchlistor, Statistformulär och scheman som hör arbetsplaneringen till. Utgå från mallar för diverse olika produktionsdokument, försök att efterskapa dessa i Excel från scratch. Under LIA tillsammans med koordinator: Be att få uppgift att uppdatera dagsbeskeden. Utveckla system för att uppdatera och distribuera dagsbeskeden. Under första delen av dagen, förbereda förslag på dagsbesked att gå igenom med FAD. Som daglig rutin, vid lunch, gå igenom morgondagens dagsbesked med FAD. Uppdatera dagsbesked med FADs tidsangivelser. Kontrollera starttider med alla avdelningar 3

4 Uppdatera dagsbesked med avdelningarnas starttider. Distribuera dagsbesked för morgondagen. 4

5 7. Uppdatera befintlig inspelningsplan Eget arbete Träna på att kontinuerligt uppdatera inspelningsplanen utifrån inspelningsplatsers och skådespelares tillgänglighet. Försök optimera scenordningen med hänsyn till regissörens och skådespelarnas energiarbete. Justera planen efter specifika behov och förberedelser. Med handledare: Gå igenom inspelningsplanen och förstå hur den är lagd och varför. 8. Förmedla information, kommunicera effektivt med berörda. Under utbildningen träna på att dokumentera, systematisera och hantera information. Var aktiv med att snabbt och effektivt kommunicera till klasskamrater inom ramen för den skolförlagda utbildningen. Försök att själv inför LIA driva kommunikationen med handledare och produktionsledare samt att vidarebefordra aktuella produktionsdokument och information till utbildningsledaren. (CG) Träna på att hålla i klassmöten. Planera dagordning och mötespunkter. Kunna hålla effektiva och kreativa produktionsmöten med god presentationsteknik och retorik. Under LIA: Träna på att kommunicera med Skådespelare - all relevant information; vad de skall göra, var de skall vara- och när, vad som förväntas av dem. Säkerställ att skådespelate har all information och system för att påminna dem om det behövs samt att få dem nöjda. Platsavdelningen - vid ny inspelningsplats, så att du kan peka folk i rätt riktning. Mask och kostym- hur lång tid de behöver i förberedelser. Kontoret - Skicka statusuppdatering till kontoret från inspelningsplats efter varje scen och efter varje förflyttning, om något går fel eller om man släpar efter. (sker i form av ett kort SMS till koordinatorn/ båda koordinatorer om det är två, produktionsledare, runner, produktionsassistent, samt övriga specifikt berörda.) Lär dig att göra grupp SMS. FAD - om vad som skall förmedlas till skådespelare, team och kontor. Regi- hur lång tid regi och skådespelare behöver ha för manusgenomgång inför tagning. 5

6 9. På set Assistera FAD Häng med i dagsbeskedet och vad som planeras härnäst. Lyssna till kommunikation FAD, Foto, Regi, tydliggör vad de planerar för teamet. Förmedla relevant information till olika teammedlemmar. Se till att arbetet framskrider för sådant som måste bli klart på set. Möt upp skådespelare som kommer till set, se till att de är nöjda och redo för tagning på utsatt tid. Kommunicera med mask och kostym om när skådespelare är klara. Kolla framåt i dagsbeskedet/manus att allt som behövs för kommande scener är klart och redo. Ha koll på var alla skådespelarna är mellan tagningar /scener. Kolla med samtliga avdelningar att kallningstider för deras avdelningar stämmer för nästa dag. Samarbeta med statistansvarig. Möt upp statister, samla och briefa dem. Ge endast relevantinformation. Håll reda på dem och se till att de är nöjda. Vid behov regissera statister. 10. Arbetsmiljö Utveckla en egen lathund för vad som är relevant för dig TFs avtal. Tidsrapportera varje dag, för dig själv. Redovisa till utbildningen. Bedöm risker för olika inspelningsplatser. Föreslå nödvändiga säkerhetsåtgärder bristfälliga inspelningsplatser enligt gällande arbetsmiljölagstiftning och fackliga bestämmelser. Gör en egen lista på vad du själv samt andra funktioner bör tänka på för att säkra sin arbetsmiljö. Utveckla en lista på vad din själv samt andra teamfunktioner kan göra för att arbeta hållbart, energisnålt och miljömässigt. 11. Övrigt: Ta b-körkort Utveckla lokalkännedom Utveckla egen självständig arbetsprocess Utveckla presentationsteknik 6

7 Frågor till handledare (FAD) 1. 1st, 2nd och 3rd AD arbetsuppgifter. En eller två funktioner? SAD kontra Statistansvarig 2. Olika avdelningars krav på FADen. Arbetssätt och egenskaper. Hur arbetar en duktig FAD enligt regi, foto, ljud, el, plats, scenografi, kostym, mask och kontoret? 3. Viktiga aspekter i samarbete m. kontoret. Hur kan FADs arbete se olika ut beroende på produktionsledningen tillvägagångssätt? Saker som gör att samarbetet kontor-plats funkar smidigt. 4. Konflikthantering på plats 5. Innebörden av att vara juridiskt ansvarig på plats. 6. Walkie Talkie kommunikation. Kommandon. Walkie etikett. Flerkanals struktur. 7. Veckomöten, FADens tillvägagångssätt på mötet. 8. Samarbetet FAD - Regi. Förutsättningar för ett lyckat samarbete? Metoder för att vinna regissörens förtroende. Olika typer av regissörer kräver olika typer av arbetssätt för en FAD. Vanliga svårigheter i samarbetet med regi. 9. Förberedelser och arbetsorganisation för FADen på den här produktionen 10. Set-Etiquette på den här produktionen. 11. FADens arbete med inspelningsplanen. 12. Arbetet med säkerhet på plats 13. Arbetet med arbetstider, koppla till arbetsmiljölagstiftningen. 14. Arbete med TFs avtal. Hur följs det (eller inte)? 15. Kommunikation mellan FAD och team som inte går via walkie-talkie Hur förmedlar du att någon måste snabba på p.g.a. tidsbrist. Hur får du fram hur lång tid något kommer ta. 16. Jämför hur lång tid är det planerat att något arbetsmoment ska ta, ex ett omrigg, med hur lång tid det tog. Dra slutsatser om varför det blev försenat (alt klart tidigare.) 7

8 17. När man hämtar skådespelarna, hur lång tid bör det ta innan de ska vara på plats. 18. När börjar man planera för nästa steg (förflyttning, omrigg) Hur kommunicerar man det med teamet? 19. Tips vid stress- Hur hanterar du teamet/regissören/kontoret vid stress? 8

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV PROJEKTLEDARE FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN $ UPPDRAG - RESURSER PROJEKTLEDAREN VERKTYGEN REDOVISNINGEN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV AIM Ledarskap,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer