Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba"

Transkript

1 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen, hälsar alla välkomna. Hon berättar att kommunen vet om att det finns brister i hemtjänsten, och att det syns i socialstyrelsens brukarundersökning. Hon tackar alla hemtjänsttagare, anhöriga och andra som kommit för att berätta om hur de tycker att hemtjänsten ska bli bättre. Fyra frågor från brukarundersökningen lyfts fram som utgångspunkt för diskussionen: Tar personalen hänsyn till dina åsikter och önskemål? Kan du påverka vilka tider hemtjänsten kommer? Känner du förtroende för personalen? Bemöter personalen dig på ett bra sätt? Diskussionen hålls i mindre grupper och förslag till förbättringar skrivs ner för att sedan redovisas gemensamt. En del synpunkter lämnas också separat i en korg. På sida 2 följer en sammanställning av förslagen och synpunkterna ordnade under rubriker. Mahria avslutar mötet och tackar alla. I höst bjuder hon in till uppföljningsmöte för att stämma av vad som gjorts och om deltagarna tycker att det blivit några förbättringar.

2 2 [7] Sammanställning synpunkter och förslag till förbättringar Bättre tillgänglighet Flera önskar att hemtjänsten ska bli mer tillgänglig och efterfrågar någon form av telefonservice eller jourtelefon. Det är viktigt att brukare och anhöriga får information om vart de ska vända sig. Telefonservice alla dagar Det ska alltid vara någon som svarar Ta emot återbud Organisera Rapportera Bättre information Några föreslår att förbättra informationen, både från äldreomsorgen och från biståndshandläggarna. Det behövs information både innan man behöver hjälp och när man har hemtjänst, till exempel om: Hur jag söker hjälp Vad hjälpen innebär Vilka insatser man kan få Hur ofta man kan få insatserna

3 3 [7] Bättre kommunikation/överrapportering Flera vill att kommunikationen och överrapporteringen mellan personalen blir bättre. Man vill också ha en bättre kommunikation mellan personalen och brukare/anhöriga. Hemtjänsten ska svara på alla larm Hemtjänsten ska komma inom 20 minuter när brukaren har larmat All personal ska ha namnbrickor, även timmisar Mer inflytande Många vill ha ökat inflytande över hur hemtjänsten utförs och påpekar att det är viktigt att all personal jobbar lika. Man vill att Peronalen lyssnar på önskemål, och inte avbryter Personalen ska ha läst genomförandeplanen när man kommer till brukaren Att genomförandeplan ska vara enligt socialtjänstlagen Metoder och rutiner ska finnas för allt från förflyttning till påklädning det ger trygghet för både brukare, anhöriga och personal En tydlig checklista ska finnas att använda vid genomgångar och kontinuerliga uppföljningar (1 gång per månad) Anhörigmöten bör hållas i närområdet (och helst inte under lunch eller middagstid) Bättre planering tid, personal och kontinuitet Många ser personalkontinuiteten som det allra viktigaste. Man ef-

4 4 [7] terfrågar också bättre planering, flexibilitet i det dagliga arbetet och möjlighet att påverka vilka tider hemtjänsten kommer. Man vill: kunna påverka vilka tider hemtjänsten ska komma Att hemtjänsten blir bättre på att komma på uppgjorda tider (extra viktigt när man har beställd färdtjänst) Att brukare och anhöriga får ett schema över när hemtjänsten kommer Veta hur lång tid personalen har för varje besök Minska tidspannet mellan vilka tider hemtjänsten kommer på till exempel morgonbesök Veta i förväg vem som kommer Bli kontaktad om det blir förseningar Att någon annan än hemtjänsten ska sköta ändrade tider Att läkarbesök inte planeras på egentiden Ha en god och tidigt planering av avlastningstid Att personalen får mer tid för förflyttningar mellan brukare Att personal från hemtjänsten finnas i bostaden när en brukare kommer till hem efter sjukhusvistelse eller liknande, så att han eller hon kan få hjälp att komma till rätta. Möjlighet att välja personal Att hemtjänsten lyssnar på önskemål om personal som man inte vill ska komma Kunna önska speciell personal vid avlastning, som känner brukaren och har kunskap om sjukdomarna Att annan personal ska ta hand om larm för att undvika att lämna brukare och minska stress för personal. Larmtelefonen bör gå till kontoret. Högre personalkontinuitet Färre personal

5 5 [7] Max två personal per dag Att hemtjänsten inför team Att teamen är sammansatta av personal med olika utbildningsnivå. De med mest utbildning kan utföra omvårdnad Ha team som står för kontinuitet, struktur och igenkännande, runt brukare med svåra sjukdomar Att kontaktmannen ska komma ofta Ha mindre antal personal ska handla till en brukare, för att känna till önskemål Att det finns arbetsbeskrivningar; personalen ska jobba lika vilket ger trygghet för brukare, anhöriga och personal Arbetsbeskrivning för insatsen städ Kontaktmannen viktig I diskussionen om att minska antalet personal som kommer, föreslår man också hur kontaktmannen ska stötta brukare och anhöriga, till exempel: Vara där ofta Hålla koll Följa upp Ta tag i problem Ha kontakt med anhöriga Kolla larmet 1 gång/vecka Man vill också gärna kunna välja kontaktman, och ser gärna ett informationsmaterial om vad kontaktmannen gör. Andra föreslår att det borde finnas en vice kontaktman och att en coach som hjälper till med myndighetskontakter vore bra. Mer utbildning och högre kompetens Flera av diskussionsgrupperna tycker att utbildning och kompetens

6 6 [7] är viktigt. Man tycker också att fortbildning kommer att ge både stimulans och bekräftelse för personalen. Man ser gärna att Personalen får introduktionskurs av lärare inte av varandra Hemtjänsten anställer personal med tillräcklig kompetens Hemtjänsten får utbildning i metoder och rutiner, bemötande, sjukdomar och språk Kvalitetsäkring En deltagare föreslår att internkontroll av verksamheten kan ske genom intervjuer med brukare. Övriga synpunkter, förslag och kommentarer: Låt hemtjänsten ta hand om människorna Låt hemtjänsten ägna sig åt personen inga andra arbetsuppgifter Ha empati för brukaren och närstående Ge personalen förtroende Det ska vara trevligt att jobba i hemtjänsten Vi kan faktiskt vara rädda att påtala brister för att det kan bli ännu värre. Jag har hört sådant hända. Man ska inte lägga sin kraft på att få livet att fungera. Inte behöva kritisera och kämpa. Städfirma ska städa istället för hemtjänsten Förenkla nyckelsystem så personalen slipper lämna och hämta nycklar (tar tid när de är så många) Ett förbättringsförslag är att man städar så att det blir rent i toan till exempel. Personalen ska inte ha parfym

7 7 [7] Förbättra samarbetet med hemrehabpersonal Förbättra samarbetet mellan hemtjänst och transport i samband med dagverksamhet. Hemtjänsten borde få ett besked när transporten kommer. Alternativt kan en hemtjänstpersonal följa med och hjälpa alla efter vägen. Mahria bör praktisera några dagar för att förstå brukare och personal Tänk på att inte alla som har hemtjänst är gamla. När man har barn krävs att besöken sker på den tid som bokats och att ombokning sker i god tid. Taggen (registreringen av hemtjänstbesöken via mobiltelefon reds. anm.) gör personalen mer stressad Positivt De som jobbar är bra Jag är mycket nöjd. Alla flickor är mycket trevliga och fantastiskt duktiga (att jag inte alltid kan lära mig deras utländska namn spelar knappast någon roll) Jag har hemtjänst fem gånger om dagen. Jag känner mycket stort förtroende och har bara gott att säga om alla. Flexibiliteten är mycket bra! Synpunkter till andra verksamheter Under mötet kom synpunkter och förslag på andra verksamheter i kommunen och de lämnas vidare till dessa verksamheter. Nästa möte? Inför uppföljningsmötet i höst efterfrågas att hemtjänstpersonal, chefer och planeringspersonal är med.

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer