Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola Antagen av KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04"

Transkript

1 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder för hälsosam förskola... 5 Riktlinjens genomförande och uppföljning...13 Uppföljning av riktlinjen Revidering av riktlinjen Vad säger lagstiftningen?...14 Vårt arbete med Nybygget - ett kreativt återanvändningscenter 14 Ord och begrepp...15 Referenser...16 Checklista för en hälsosam förskola

3 Sammanfattning Nyköpings kommun genomförde projektet Hälsosam förskola. Syftet var att minska exponeringen av miljögifter i barns vardag och därmed bidra till att uppnå det nationella miljömålet giftfri miljö samt folkhälsomålet miljöer och produkter. Projektet var en del i kommunens åtagande i Åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö men Nyköpings kommun höjde ambitionen och genomförde det på alla kommunala förskolor. Kommunen bjöd även in familjecentralerna med öppna förskolan samt friskolorna att delta i arbetet. För att säkerställa att det goda arbetet fortsätter och för att vägleda vår personal i förskolan har denna riktlinje tagits fram. Bakgrund och syftet med riktlinjen Miljögifter i vår vardag och främst sett till barns påverkan har uppmärksammats mycket på senare tid. Dels genom Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten som har i uppdrag att arbeta med en giftfri vardag på nationellnivå men också genom Naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola år Naturskyddsföreningens projekt och omfattade 129 förskolor i 41 kommuner med material för informationsspridning, inventeringsmallar och generella åtgärdsförslag, detta användes som grundmaterial för Nyköpings kommuns projekt Hälsosam förskola. Projektet Hälsosam förskola genomfördes som en gemensam uppstart för kommunens arbete med att minska exponeringen av miljögifter i barns vardag. Projektet omfattade informationsinsatser till all personal, inventering av samtliga kommunala förskolor och familjecentraler, en första bortrensning av oönskat material, uppdraget att teckna ett ramavtal för pedagogiskt material samt att redovisa förslag till åtgärder för vidare arbete. Denna riktlinje har tagits fram för att säkerställa att det goda arbetet fortsätter och för att vägleda vår personal i förskolan. Riktlinjen omfattar åtgärder, vilka gäller för alla kommunala förskolor men kan givetvis användas och implementeras i alla miljöer där barn vistas. Vi ser gärna att fler aktörer som exempelvis friskolor följer riktlinjerna så att alla barn på sikt omges av en bättre och giftfri miljö. Riktlinjen innehåller tjugoen åtgärder som Nyköpings kommun ska vidta. Åtgärderna bygger på resultatet från inventeringarna som genomfördes i projektet. Arbetet för en hälsosam förskola är ett långsiktigt arbete. Vissa åtgärder kan göras direkt som att införa rutiner medan andra genomförs på sikt som utbyte av inredning, då det medför större kostnader. Ansvarig division/verksamhet ska i budgetprocessen peka ut vilka behov och förutsättningar som finns. Inventeringen som gjordes våren 2015 visade att många förskolor i Nyköpings kommun har kommit långt i arbetet med att fasa ut material, främst pedagogiskt material med störst risk att emittera kemikalier. Men den visade också att flera förskolor fortfarande har en bit kvar och att ett fortsatt arbete behövs. Det är viktigt att här poängtera att ingen med avsikt har köpt in något giftigt till en förskola, utan att det handlar om vissa vardagsprodukter som vi har omkring oss och 3

4 som visat sig innehålla mindre bra ämnen. Problemen finns därmed inte bara på förskolan men då barnen tillbringar mycket av sin tid i där är det viktigt att vi i förskolan arbetar med att göra förbättringar. Riktlinjen är framtagen av arbetsgruppen för Hälsosam förskola bestående av representanter från divisionerna Barn, utbildning och kultur, Tekniska samt Kommunledningskansliet i samarbete med Räddning och säkerhet, miljöenheten och upphandlingsenheten. Varför är barn särskilt känsliga? Barn är särskilt känsliga för exponering av olika kemiska och fysikaliska miljöfaktorer och de kan oftast inte välja vilken miljö de ska vistas i utan är i hög grad beroende av att vuxna placerar dem i säkra miljöer och skyddar dem mot skadlig exponering. Att barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer har framför allt tre orsaker. Barns kroppsliga system utvecklas i snabb takt och genomgår en rad känsliga utvecklingsfaser. Barn har ofta en högre exponering än vuxna eftersom de äter mer, dricker mer och andas mer i proportion till sin kroppsstorlek. Barns beteende och bristande riskmedvetenhet kan i många fall leda till en högre exponering för skadliga miljöfaktorer. Barn tillbringar mycket tid i offentliga miljöer som förskolor. Damm och direktkontakt med olika varor, till exempel leksaker kan bidra till exponeringen av kemikalier och miljöföroreningar. Kemikalier finns i praktiskt taget allt som omger barn i vardagen leksaker, möbler, kläder, smycken, hygienprodukter, kosmetika, läkemedel, elektronik och många andra konsumentprodukter. Barn har också hudkontakt med allergiframkallande kemikalier i varor. Nickel, krom, kobolt, parfymämnen, konserveringsmedel, härdplaster, hårfärgämnen och färg i henna-tatueringar, är exempel på kemikalier som kan orsaka livslång hudallergi och eksem. Flera av de kemikalier som barn exponeras för kan påverka hormonsystemet och exponeringen för dessa kemikalier påverkar troligen människors hälsa. Barn är extra känsliga för skador som kan uppstå under kritiska perioder av utvecklingen och speciellt sårbara organsystem är fortplantssystemet, immunförsvaret och nervsystemet. Mycket av utvecklingen styrs via hormonsystem och kemikalier som stör hormoner utgör därför en särskild risk för barns hälsa och utveckling. Även om en produkt eller vara är godkänd enligt svensk lagstiftning kan miljön och vår hälsa påverkas negativt genom den så kallade cocktaileffekten. Cocktaileffekt betyder att ämnen som inte var för sig är skadliga i små doser kan få en annan eller kraftigare effekt om de blandas. Hur olika ämnen interagerar vet man fortfarande väldigt lite om. Det finns också många kemikalier och kemiska ämnen som inte är farliga. Allt, inklusive vi själva består av kemiska ämnen. Syftet med riktlinjen för hälsosam förskola är att öka kunskapen om det som kan innebära en risk för barn så att vi kan arbeta för att minska riskerna. 4

5 Mål och inriktning Arbetet med hälsosam förskola kopplar väl samman till ambitionen i kommunens Vision 2030, att Nyköping är en hållbar kommun som ska gå före och byggas för ökad social sammanhållning och grön omställning. Kopplingar till andra kommunala styrdokument och mål: Upphandlingspolicy med riktlinjer Miljö- och folkhälsopolicy Kostpolicyn Avfallsplan Åtgärder för hälsosam förskola Här är våra åtgärder för det fortsatta arbetet med en hälsosam förskola. Åtgärderna visar vad som behöver göras och vem som ansvarar för genomförandet. Då det är svårt att kontrollera vad leksaker innehåller är beslutet att inte ta emot leksaker som skänks till våra förskolor. Att arbeta tillsammans med barnen Självklart är det viktigt att kommunicera och involvera barnen i arbetet. Annars kan det bli konstigt om roliga saker försvinner utan att man pratar om varför. Tips på hur ni kan involvera barnen finns bland annat i materialet Vill ni få en kemikaliesmart förskola? framtaget av Håll Sverige Rent och Kemikalieinspektionen. Materialet innehåller uppdrag för personalgruppen och omfattar flera delar av nedanstående åtgärder. För varje uppdrag finns ett aktivitetskort med en rolig och konkret aktivitet som ni kan göra tillsammans med barnen. Rensa bland leksaker och pysselmaterial 1 Rensa bland leksakerna som inte är leksaker Material eller produkter som inte är tillverkade för att vara leksaker kan innehålla skadliga ämnen, därför är de inte lämpliga att leka med och ska rensas bort. Det handlar exempelvis om: Elektronik: sladdar, mobiltelefoner, tangentbord och framför allt gammal elektronik som bland annat innehåller tungmetaller och flamskyddsmedel. Byggmaterial som PVC-rör (ftalater) Väskor och skor av konstskinn i PVC-plast, kromgarvat läder. Oäkta smycken kan innehålla stora mängder bly och kadmium Vätskefyllda prydnadssaker med olikfärgade vätskor kan innehålla mineralolja. Mineraloljan är mycket farlig om dessa föremål går sönder och barn får i sig innehållet. 5

6 Det är bra för miljön att återanvända material så använd gärna saker från naturen eller till exempel glasspinnar, papper, böcker, glasburkar, gamla kartonger, toarullar, tvättat tyg och icke impregnerat trä. Läs mer under rubriken Vårt arbete med Nybygget ett kreativt återanvändningscenter Ansvarig: Förskolechefen Tidsplan: Rensa bort direkt 2 Rensa bland plastleksakerna Plast är ett tåligt material men precis som det finns många olika typer av plast så innehåller plasten också olika ämnen som exempelvis hormonstörande ftalater eller allergiframkallande ämnen. Som beskrivet under rubriken: Vad säger lagstiftningen? ställs det många krav på leksaker men eftersom reglerna hela tiden ändras och utvecklas kan gamla leksaker innehålla ämnen som vi nu vet är farliga. Därför ska vi rensa bland plastleksakerna för att inte utsätta barn i onödan. Prioritera att rensa bort följande plastleksaker: Leksaker tillverkade utanför Europa De som luktar starkt kemiskt eller parfymerat Kladdiga eller hala Leksaker som saknar CE-märkning Modellera och lekmassa gjord av plast som PVC (ftalater) Mjuka plastleksaker tillverkade innan 2007, innehåller sannolikt ftalater som är förbjudna inom EU idag. Ansvarig: Förskolechefen Tidsplan: Förskolechefen ansvarar för att göra en planering för sin förskola 3 Sortera avfallet rätt Alla kommunens verksamheter ska källsortera sitt avfall. Mycket av det som rensas bort ska lämnas på den bemannade återvinningscentralen vid Björshult eller till kommunens mobila återvinningscentral som: Elektronik/elavfall, allt som blinkar eller låter lämnas som farligt avfall Uttjänta batterier lämnas i batteriinsamlingen Metallsmycken räknas som metallskrot och ska inte lämnas i vanliga metallåtervinningen (där ska endast förpackningar slängas) Gamla plastleksaker lämnas som så kallad kommunplast Byggmaterial går som grovsopor 6

7 Väskor eller skor av konstskinn kan i mindre mängd lämnas i den vanliga soppåsen (hushållsavfall) men blir det större mängder ska det lämnas som grovsopor på återvinningscentralen. Tänk på att lågenergilampor ofta innehåller kvicksilver och ska lämnas som miljöfarligt avfall. Om en lampa går sönder ska barnen genast lämna rummet. Torka upp resterna direkt om lampan är kall, annars vänta i ca 20 min (dammsug inte). Därefter ska rummet vädras ordentligt. Om ni har frågor så kontakta gärna era kollegor på Renhållningen, Tekniska divisionen. Ansvarig: Förskolechefen Tidsplan: Löpande Upphandling och inköp 4 Ställ miljökrav vid upphandlingar Vid våra upphandlingar ska miljökrav samt sociala och etiska krav alltid ställas. Som lägst enligt Upphandlingsmyndighetens så kallade baskrav för miljö. Läs mer på intranätet IN om hur du ska göra för att få med miljökraven i din upphandling, länk. Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram en webbutbildning giftfri förskola för förskolepersonal. För hjälp med kravställandet kontakta kollegorna på Upphandlingsenheten. Ansvarig: Förskolechef och inköpssamordnare Tidsplan: Vid varje upphandling 5 Följ våra rutiner för inköp och beställningar Våra leverantörer ansvarar för att upphandlade varor är säkra och följer lagstiftningen, de miljökrav vi ställt och till exempel inte innehåller ämnen som idag är förbjudna. Därför ska beställningar ske enligt de ramavtal som finns. Det är viktigt att den som beställer, genom så kallat avrop på kommunens ramavtal till förskolan har rätt kompetens och vet vilka avtal och rutiner som gäller. Självklart ska det vara lätt för personalen att beställa de varor som vi upphandlat. Därför ska vi ställa krav så att leverantörerna som kommunen har avtal med tillhandahåller en specifik webbutik med enbart upphandlat sortiment och där olika miljömärkningar framgår. Även om miljökrav ställts på alla varor välj bästa produkten i det upphandlade sortimentet som miljömärkta och parfymfria varor eller material. Om varor saknas i ramavtalen kontakta Upphandlingsenheten. Ansvarig: Förskolechef och inköpssamordnare Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar, klart Informera våra leverantörer om vårt arbete 7

8 Våra leverantörer ska informeras om vårt arbete för en hälsosam förskola. Detta så att de kan bli bättre på att enkelt upplysa om vad deras varor innehåller. Detta för att säkra att våra inköp blir så bra som möjligt. Ansvarig: Utbildningschef - förskola och Upphandlingsenheten Tidsplan: Vid varje ny upphandling 7 Köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter och handskar Minska miljöpåverkan och risken för allergi genom att köpa hygienprodukter som tvål, krämer och tvättmedel märkta med miljömärkning samt astma- och allergiförbundets märkning. Vid inköp av plasthandskar välj handskar av nitril eller polyeten (PE) istället för vinyl/pvc. Platshandskar i vinyl/pvc kan innehålla hormonstörande ftalater. Tänk också på miljön och använd bara engångshandskar när det behövs. Använd kommunens ramavtal för era inköp, där har miljökrav ställts på produkterna. Ansvarig: Inköpssamordnare, städsamordnare och Upphandlingsenheten Tidplan: Löpande Mat och tillagning 8 Servera ekologisk mat Vårt mål är att hälften av den mat och dryck som vi serverar ska vara ekologiskt producerad. Det gäller oavsett om förskolan får sin mat serverad från vår måltidsleverantör eller har egen kock/kockerska. Genom att servera ekologisk mat bidrar vi bland annat till att minska spridningen av syntetiskt framställda bekämpningsmedel i naturen. Ansvarig: Förskolechef, kock och måltidskonsulent Tidsplan: Löpande 9 Undvik konservburkar eller karaffer av polykarbonat (PC) Det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) kan finnas i till exempel konservburkar, genomskinliga pipmuggar, förvaringskärl samt hårda vattenflaskor av polykarbonat (PE). Här i Sverige har vi ett eget förbud mot bisfenol A i matförpackningar för barn upp till tre år. Se därför över och om möjligt undvik dessa produkter. Ansvarig: Förskolechef, kock och måltidskonsulent Tidsplan: Löpande 10 Kallt spolat vatten till dryck och matlagning 8

9 Använd endast kallt vatten till dryck och matlagning. Varmt kranvatten kan innehålla koppar som lakats ur från vattenledningen och ibland bakterier så spola därför en liten stund tills vattnet är kallt. Ansvarig: All personal Tidsplan: Alltid 11 Undvik plast och teflon vid tillagning och servering Det förekommer plast och teflon i momenten när mat tillagas, värms i mikrovågsungen och äts. Kemikalier i plast så som bisfenol eller ftalater släpper vid uppvärmning och hamnar i maten. Undvik det genom att byta ut plastredskap till rostfria alternativ samt byta ut tallrikar och serveringsfat i plast till porslin eller glas. Om plast ändå behöver användas ska den vara märkt med symbolen ett glas och en gaffel, då är materialet ok att använda i kontakt med livsmedel. Om man återanvänder förpackningar får endast liknande livsmedel förvaras i dessa, tex. sura- eller fetalivsmedel. Teflon innehåller perfluorerade ämnen, vilka när svårnedbrytbara och ansamlas i kroppen och kan vara cancerframkallande. Byt därför teflonpannan eller ugnsformen till rostfritt eller gjutjärn. Tänk också på att vaxdukar kan vara av PVC-plast (ftalater). Ansvarig: Kock och måltidskonsulent Tidsplan: Löpande Rutiner för hygien, städning och förvaring 12 Tvätta händerna ofta Tvätta händerna när de är smutsiga. Exempelvis när ni varit ute, vid toalettbesök, när barnet snutit sig, innan måltid och när ni använt kemiska produkter som färg eller lim samt elektronik. Detta för att undvika att barnen får i sig skadliga ämnen när de slickar eller suger på fingrarna. Ansvarig: Förskolechef Tidsplan: Löpande, att följa hygienrutiner för egenkontrollen av barnens miljö 13 Städa bort damm Kemikalier som finns i möbler och andra varor hamnar i dammet där barnen leker. Våra städrutiner och städavtal säger att: Minst 90 % av städkemikalierna ska uppfylla miljömärkningen Bra Miljöval eller motsvarande. Städavtalet omfattar att städbolaget dammar eller fukt/våt torkar fria golvytor samt ytor upp till ca 1,8 m 1 gång/vecka. Mattor dammsugs 1g/v. Moppning av golv sker varje dag. Storstädning av fria ytor är inlagt i avtal att utföras 1g/år. Möjligheten att beställa fler gånger finns. Storstädning bör ske minst två gånger om året och omfatta tex. ventilationsdon, textilinredning, belysningsarmaturer och golvbrunnar. Tvätt av mattor beställs extra, ska generellt ske 1g/år. Förskolepersonalen ansvarar för att pedagogiskt material etc. plockas undan för att underlätta städningen samt torka rent invändigt i skåp och lådor. 9

10 Ansvar: Förskolechef och städsamordnare Tidsplan: Information till alla anställda om ansvarsfördelning och städavtal, klart Tvätta och skölj textilier, mjukisdjur samt leksaker Tvätta alla nya textilier, mjukisdjur och torka av leksakerna innan användning. Då sköljs eller torkas en stor del av de kemikalier som kan finnas kvar från tillverkningen bort. Gör detta också minst en gång per år för att förhindra att damm och därmed kemikalier ansamlas. Ur hygiensynpunkt bör textiler på småbarnsavdelningarna tvättas oftare. Kom ihåg att använda miljömärkta tvättmedel. Ansvar: Förskolechef Tidsplan: Löpande, följ rutin enligt egenkontrollen av barns miljö 15 Förvara kemikalier rätt och rensa bort de som inte behövs Gå först och främst igenom på er förskola vilka kemiska produkter som verkligen behövs och rensa bort övriga. Lämnas som farligt avfall. De kemikalier eller kemiska produkter som ni behöver ska förvaras på en plats som barnen inte kommer åt. Kemikalierna ska enligt lag även vara dokumenterade i en kemikalieförteckning. Även säkerhetsdatablad ska finnas. Där står hur kemikalien ska hanteras, förvaras och vad man ska göra vi en eventuell olycka. Om ni har frågor så kontakta gärna era kollegor på Miljöenheten, Samhällsbyggnad. Ansvar: Förskolechef Tidsplan: Löpande, följ rutin enligt egenkontrollen av barns miljö. Inredning, byggnad och utomhusmiljö 16 Rensa bland och byt möbler, madrasser och lekkuddar Gamla möbler från talet, madrasser eller lekkuddar av skumgummi innehåller sannolikt förbjudna flamskyddsmedel eller tungmetaller. Skötbordsmadrasser med överdrag av plast innehåller troligtvis PVC med hormonstörande ftalater. Byt därför ut till ett PVC/ftalatfritt material (som tål desinfektionsmedel) och använd av hygienskäl alltid pappersskydd mellan barnet och madrassen. Lekkuddarna av skumgummi byts ut mot material tillverkade i tex. EVA-plast. Följande rensas bort: Plastöverdrag (gamla fasa ut direkt eller använd papperskydd) Gamla soffor från talet Skumgummikuddar tillverkade före 2007 Gamla sovmadrasser Under punkt 4 står vad som gäller vid inköp. Tänk på att gärna köpa möbler med avtagbar och tvättbar klädsel eller lösa dynor som är tvättbara. Undvik helt textilier med 10

11 smutsavvisande, antibakteriella eller flamsäkra egenskaper. Då de oftast innehåller skadliga kemikalier som nanosilver eller perfluorerade ämnen. Ersätt istället dessa material med naturligt svårantändliga material som ull, skinn eller siden. Om ni har frågor så kontakta gärna era kollegor på Räddning och Säkerhet. Ansvar: Förskolechef Tidsplan: Förskolechefen ansvarar för att göra en planering för sin förskola 17 Krav vid ny- och ombyggnation När en ny förskola byggs eller byggs om är det viktigt att välja hälsosamma och miljövänliga alternativ vid materialval. Som lägst ska alltid Upphandlingsmyndighetens så kallade baskrav ställas. Läs mer på intranätet, IN om hur du ska göra för att få med miljökraven, länk. Baskraven för ny- eller ombyggnation innebär bland annat att materialkrav ställs utifrån BASTA-kriterierna. Vid ny- och ombyggnation ingår också planera för en bra städbarhet i lokalerna. Ansvar: Projektbeställaren och Kommunfastigheter Tidsplan: Löpande 18 Utbyte av gamla plastgolv i förskolan Idag har många förskolor plastgolv av äldre modell. Golven klassades som ofarliga när de byggdes in men idag vet vi att äldre PVC-golv kan innehålla hormonstörande ftalater och tungmetaller. Utvecklingen inom plastgolv går snabbt framåt. Redan från år 2000 har ftalater och tungmetaller minskat i golven då kunskap och efterfrågan ökat på miljövänliga golv. En ny generation golv fritt från ftalater och biocider med bra egenskaper och städbarhet har kommit ut på marknaden. Ett golv som kommunen efterfrågar i nya ramupphandlingar för att kunna använda när utbyten sker. Vid upphandling ska miljökrav alltid ställas, se punkt 4. Ansvar: Kommunfastigheter Tidsplan: Utredning och identifikation av PVC-golv år Ett prioriterat utbyte behöver ske för plastgolv äldre än år För att detta ska kunna ske med en snabbare takt krävs riktade medel utöver medel för planerat underhåll. Utbytestid för golv är i snitt 20 år. 19 Bra ventilation i våra fastigheter OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, intervallen är lagstadgad. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Verksamheten ansvarar för att barnantalet stämmer med projekterade flöden. Vistas fler personer i lokalerna än beräknat kan det inbära att luftkvalitén inte blir fullgod. Lokalerna ventileras med minst en så kallad luftomväxling innan verksamheten startar för dagen, detta görs för att ventilera ut ev. emissioner från byggmaterial, möbler och 11

12 textilier. Nya byggmaterial har mer emissioner. Därför dygnetruntventileras nybyggnationer och större ombyggnader i upp till ett år för att säkerställa god innermiljö. Ansvar: Kommunfastigheter. Förskolechef (förändring av barnantal/ verksamhetsförändringar) Tidsplan: Löpande 20 En hälsosam förskolegård Det förekommer tryckimpregnerat material, gamla lösa bildäck och i en del utemiljöer även gamla slipers. Dessa behöver bytas ut till bättre alternativ. När utemiljöerna ska byggas om eller material byts ut ska alltid miljökrav ställas enligt punkt 4. Gummiasfalt innehåller ibland återvunna bildäck vilket inte är det bästa ur kemikalieaspekt. Idag används ofta gummiasfalt för att det är ett funktionellt och slitstarkt. Där det är möjligt ska andra material väljas, förskolegårdarna bör vara så naturliga som möjligt. Ansvar: Förskolechef, Kommunfastigheter och Gata/Park/Hamn Tidsplan: Utredning och identifikation Ett prioriterat utbyte/utresning av gamla lösa bildäck sker våren Utbildning och kompetensutveckling 21 Vi ska ha kunskap om kemikalier och miljögifter För att långsiktigt arbeta för en hälsosam förskola är det viktigt med utbildning och kompetensutveckling både för anställda och företroendevalda. Utifrån målsättningen i denna riktlinje ska ett utbildningstillfälle planeras och genomföras vart tredje år för all förskolepersonal och förtroendevalda. Ansvar: Utbildningschef - förskola Tidsplan: Med start från 2018 och framåt 12

13 Riktlinjens genomförande och uppföljning Arbetet med Hälsosam förskola har hittills drivits som ett enskilt projekt men ska nu integreras i den ordinarieverksamheten. Åtgärderna och arbetet berör flera verksamheter i den kommunala organisationen som Barn, utbildning och Kultur, Kommunfastigheter, Upphandling etc. För att uppnå bästa resultat är det därför viktigt att fortsätta dialogen mellan verksamheterna för att se hur vi gemensamt ska arbeta. Uppföljning av riktlinjen Uppföljning av riktlinjerna och åtgärderna ska ske årligen i samband med internkontrollen för Divisionen Barn, utbildning och kultur. Då ska förskolorna redovisa hur de arbetar med riktlinjen och vilka åtgärder som genomförts. Resultatet ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Revidering av riktlinjen Divisionen Barn, utbildning och Kultur ansvarar för att riktlinjen revideras vid behov. Likt övriga styrdokument ska riktlinjen aktualitetsprövas i samband med en ny mandatperiod. 13

14 Vad säger lagstiftningen? Det finns många regler för kemikalier i leksaker 1, bland dem är EUs leksaksdirektiv det mest omfattande regelverket. Direktivet trädde i kraft 2011 och började tillämpas först den 20 juli Direktivet handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Bland annat finns krav om CE-märkning. EU-reglerna gäller leksaker som tillverkas inom EU samt de som importeras till EU från andra delar av världen. Reglerna skärps också hela tiden, exempelvis kom ändringar för bisfenol A (BPA) och flera flamskyddsmedel i december Leksaker som är inköpta före 2007 omfattas inte av någon kemikalielagstiftning och innehåller mer farliga kemikalier. Produkter som inte är avsedda som leksaker har sämre kontroll genom lagstiftningen. Därför är det viktigt att se över de saker som barnen leker med men som inte är ämnande att vara leksaker. Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer leksaker som ansvarar för att varan är säker och uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Som konsument har du rätt att få information om leksakerna och varorna som företagen säljer, läs mer under Ord och begrepp Särskilt farliga ämnen Vårt arbete med Nybygget - ett kreativt återanvändningscenter Syftet med Nybygget är att skapa spännande mötesplatser mellan barn, pedagoger och material, vilket inspirerar till nya erfarenheter, konstruktioner och upptäckter. Det återbruksmaterial vi erbjuder våra besökare blir en motvikt till det färdigproducerade lekmaterial som vanligtvis omger barnen. Genom att barnen får möjlighet att skapa och konstruera med fritt material, istället för med mer traditionellt och färdigproducerat, får de nya kreativa förutsättningar och utmaningar i det livslånga lärandet. I vår läroplan (Lpfö-98 rev.2010) under förskolans uppdrag står det att, De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagssamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Återbruksmaterialet bidrar till att stimulera utvecklingen av entreprenöriella kompetenser t.ex. nyfikenhet, kreativitet, samarbete, problemlösning och ansvarstagande. I förskolans uppdrag står, Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Att göra barn och pedagoger medvetna om att återanvända material, i stället för att slänga eller köpa nytt, är en del av vårt arbete med lärandet för hållbar utveckling. Vi uppmuntrar också pedagoger att mer medvetet källsortera tillsammans med barnen och att delta i miljöfrämjande aktiviteter t.ex. Håll Sverige Rent kampanjen Skräpplockarveckan. 1 Leksaker definieras som varor utformade eller avsedda att användas för lek av barn under 14 år. Även om produkten också har andra syften kan den ändå betraktas som en leksak i lagens mening, som till exempel en nalle fäst vid en nyckelring. Kemikalieinspektionen 14

15 Nybygget strävar efter en så giftfri miljö som möjligt och genomför kontinuerligt rensning i verksamheten. Vi har ständigt pågående diskussioner kring innehållet i det överblivna material som företa skänker till oss. Det som vi erbjuder barn och pedagoger är främst kartong och papprör, naturmaterial, knappar och spillbitar av trä, tyger och papper. Ett av våra mål är att i olika forum kunna erbjuda kommunens pedagoger mer kunskap om hållbar utveckling och hälsosam förskola. Detta sker på kvällsträffar, vid barngruppsbesök och genom att de hos oss kan ta del av aktuell litteratur och artiklar som rör fortsatt arbete mot Barnens bästa förskola. Ord och begrepp Ord och begrepp är hämtade från Kemikalieinspektionens rapport: Kemikalier i barns vardag (Artikelnummer ). CE-märkning Genom att CE-märka en vara deklarerar tillverkaren, på eget ansvar, att produkten uppfyller EUs lagstiftning för just den produktkategorin. Leksaker utan CE-märkning får inte säljas till konsumenter. Kemikalier I denna riktlinje används begreppet kemikalier för både kemiska ämnen och blandningar av ämnen. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå innebära risker om de hanteras fel. Riktlinjen lyfter de ämnen och blandningar som på ett eller annat sätt kan innebära en fara för vår hälsa eller för djur och natur. Kemiska ämnen Kemiska ämnen är grundämnen och föreningar av grundämnen. De kan vara naturliga eller framställda. Varor och kemiska produkter En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av olika kemiska ämnen. Kemiska produkter kan vara rengöringsmedel av olika slag, färg, diskmedeltabletter etc. Fasta blandningar av kemiska ämnen kan användas som material till exempel plast eller cement för att göra varor. En vara är till exempel ett bord eller ett klädesplagg och en vara kan vara behandlad med en kemisk produkt. Särskilt farliga ämnen Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av något särskilt farligt ämne, som finns på EU:s kandidatförteckning, ska försäljaren ge information om ämnet om konsumenten ber om den. Regeln står i artikel 33 i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Konsumenten ska få namnet på ämnet och tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Informationen ska lämnas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att konsumenten har begärt den. Ftalater Ftalater är en grupp kemiska ämnen som bland annat används som mjukgörare i plast eller gummi. Ftalater finns i flertal olika varor av mjukplast som plastgolv, vävplast, plasttryck på kläder etc. huvudsakligen i produkter av PVC-plast men kan också förekomma i färg och lim. Plasten kan innehålla upp till femtio procent mjukgörare. Vissa ftalater är förbjudna i leksaker eftersom de kan läcka ut ur plasten, tas upp av kroppen och misstänks kunna skada människans fortplantningsförmåga. 15

16 Hormonstörande ämnen Hormonstörande ämnen är ämnen som är främmande för kroppen och som kan störa kroppens eget hormonsystem. Foster och barn är särskilt känsliga och de negativa effekterna kan bli stora. Kombinationseffekter/cocktail-effekten Kemiska ämnens farlighet bedöms normalt ämne för ämne. Vissa kemiska ämnen kan dock samverka så att risken i verkligheten är högre än man tror vid en bedömning ämne för ämne. Ett annat namn för detta är cocktail-effekter. Referenser Svenska naturskyddsföreningen, SNF Operation giftfri förskola Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i barns vardag Kemikalieinspektionen - Regler om leksaker, Kemiska ämnen, Konsumenter - Leksaker Håll Sverige Rent material Vill ni få en kemikaliesmart förskola? Kemikalieinspektionen - Handlingsplan för en giftfri vardag , Skydda barnen bättre Livsmedelsverket Metaller koppar Vägledning till miljöförvaltningar om hygien i förskolan 2009, Socialstyrelsen. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Upphandlingsmyndigheten Giftfri förskola och är inspirerad av andra kommuners arbete så som Sundbybergs Stads Handlingsplan för giftfria förskolor och Trosa kommuns Handlingsplan för Hälsosam förskola. 16

17 Bilaga Riktlinjer för en hälsosam förskola, Nyköpings kommun Checklista för en hälsosam förskola I Nyköping arbetar vi för en hälsosam förskola. Det här är våra 21 åtgärder: Åtgärd Klart senast Kommentar/signatur Rensa bland leksakerna som inte är leksaker Rensa bland plastleksakerna Sortera avfallet rätt Ställ miljökrav vid upphandlingar Följ våra rutiner för inköp och beställningar Informera våra leverantörer om vårt arbete Köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter och handskar Servera ekologisk mat Undvik konservburkar eller karaffer av polykarbonat (PE) Kallt spolat vatten till dryck och matlagning Undvik plast och teflon vid tillagning och servering Tvätta händerna ofta Städa bort damm Tvätta och skölj textilier, mjukisdjur samt leksaker Förvara kemikalier rätt och rensa bort de som inte behövs Rensa bland och byt möbler, madrasser och lekkuddar Krav vid ny- och ombyggnation Utbyte av gamla plastgolv i förskolan Bra ventilation i våra fastigheter En hälsosam förskolegård 21 Vi ska ha kunskap om kemikalier och miljögifter 17

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör 2016-03-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Varför är barn extra känsliga?...

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-08-21 Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 15:00 Plats: Kyrkskolans matsal, Norrbyvägen 2, Västerljung Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Giftfria leksaker och elektronik Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.30

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.30 Handlingsplan för giftfri skola och förskola Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 88 Till grund för uppdraget om att ta fram en handlingsplan rörande giftfri skola och förskola ligger en motion från

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM

BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM ANSÖKAN projektmedel Utveckling av landstingets hållbarhetsarbete Dnr HBN13-018 BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM Kontaktperson: Johan Sundqvist, Miljöchef Insatsens

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola Innehåll Bakgrund... 3 Varför är barn extra känsliga?... 3 Hur ser det ut på förskolor i Göteborg?... 3 Vad gör Göteborgs stad?... 3 Vem ska

Läs mer

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL INGSMEDEL SULFATER BROMERADE KOBOLTKARBONAT FLAMSKYDDSMEDEL KROM FLORKARBONER TUNGMETALLER RICLOSAN BLY PFOA BISFENOL A PARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRG MNEN PARABENER

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 24 november 2014, kl. 15.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014

Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2014-5841 Sida 1 (7) 2015-03-16 Handläggare Mari Fagerholm Telefon: 08-508 281 63 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-04-14 p. 23 Smycken i detaljhandeln

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2014-06-10 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer