Vägen till en giftfri förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till en giftfri förskola"

Transkript

1 Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola, Tierps kommun.

2 Sammanfattning En kemikalieinventering utfördes på avdelningarna Kråkan och Skatan på Vallskoga förskola i Tierp. Inventeringen gjordes i samarbete med Vallskogas representanter från föräldrarådet Klara Andersson och Frida Liljekvist Södergren samt förskolans personal. Syftet och målet med inventeringen är att kartlägga hur arbetsmiljön för barn och personal som vistas på förskolan ser ut. Inventeringen kommer även bidra med förslag på åtgärder för att minska hälsoskadliga ämnen och därmed skapa en giftfri förskola. Det finns mycket god potential att kraftigt minska andelen skadliga kemikalier på förskolan. Detta kan ske genom ökad medvetenhet, nya rutiner samt utbyte av föremål som utgör en fara eller risk för vuxna och barn som vistas på förskolan. 1 INLEDNING Under de senaste åren har det kommit fler och fler rapporter från forskare som visar samband mellan miljögifter och uppkomsten av astma, allergier, autism, ADHD, sjuklig fetma, fertilitetsproblem och hormonrelaterade cancerformer (ex. bröstcancer, prostatacancer och testikelcancer). Dessa miljögifter hittas i saker som används i vår vardag. De kan finnas som tillsatsämnen plastleksaker, ytbehandlingar på stekpannan eller ytterkläder, flamskyddsmedel i våra soffor, bekämpningsmedel i maten m.m. [1] Naturskyddsföreningen har under 2013 genomfört ett projekt som heter operation giftfri förskola. Syftet med projektet är att kartlägga hälso-miljöskadliga kemikalier som finns i landets förskolor genom en inventering. Projektet kommer sedan användas för att påverka politiker, myndigheter, kommunens upphandlare och inköpa för att bidra till en minskad påverkan av skadliga kemikalier. [2,3] 2 BAKGRUND Med stöd från inventeringsmallen från Naturskyddsföreningens projekt beslutades att göra en kemikalieinventering där en rad olika områden på förskolan granskades. Syftet med den här rapporten är att kartlägga vilka skadliga kemikalier som kan finnas på Vallskoga och därefter ge förslag till åtgärder. Förhoppningen är också att en handlingsplan upprättas. Som tur är finns det mycket som kan göras för att minska exponeringen av dessa ämnen. I stället för att få en kemikalieångest som kan yttra sig i passivitet är det viktigt att förstå att det går att göra väldigt mycket på egen hand genom ökad medvetenhet och aktiva beslut.

3 2.1 Vilka skadliga ämnen har inventeringen fokuserat på? Kemikalierna som har inventerats kan delas upp i fyra grupper men gemensamt för dessa grupper är att det handlar om hormonstörande kemikalier. Det mesta i vår kropp består av processer som styrs via hormon exempelvis; blodsocker, immunförsvaret, nervsystemet och hjärnan. Då de påverkas av hormonstörande ämnen kan det få mycket allvarliga och bestående konsekvenser. Ett av problemen med hormonstörande kemikalier är att de är skadliga vid låga doser.[4,9] De fyra grupperna är: Bisfenol A (syntetiskt östrogen) Används till vissa plaster för att göra plastmaterial ännu hårdare. Bisfenol A (förkortas BPA) är det hormonstörande ämne. Forskare ser samband till fertilitetsstörningar, cancer, allergier, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, och fetma. Mycket tyder även att kemikalien bidrar till autism och ADHD-liknande effekter på hjärnan. Perfluorerande ämnen Ytaktiva ämnen som används i ex. ytterkläder, möbeltyger, teflonpannor, skor och smörpapper. Djurstudier har visat att de kan påverka immunsystemet, sköldkörteln, födelsevikt och kan leda till missbildningar. Bromerade flamskyddsmedel Används som brandhämmande ämnen och finns i elektronik, textilier och möbelstoppningar. Misstänks störa kroppens hormonsystem, inlärning, diabetes, astma, allergier påverka fertilitet och orsaka cancer. Ftalater Används bl.a. som mjukgörare i vissa plastsorter. Stör kroppens hormonsystem (hjärnan, blodsocker, könshormoner m.m.) och påverkar fertiliteten. Vissa är klassade som reproduktionstoxiska och misstänks vara cancerogena. Många av de skadligaste fasades ut genom lagstiftning som kom 2007 vilket är en av orsakerna att gamla produkter av mjukplast bör sorteras ut. 2.2 Hur kommer kemikalierna in i kroppen? De läcker ut från våra produkter som vi har runt omkring och överförs via mat och dryck, vid hudkontakt eller via luften vi andas. 2.3 Vilka är de mest utsatta? Tyvärr tyder forskningen på att det är våra barn som är de mest utsatta. Foster hos gravida kvinnor är också mer utsatta då miljögifter överförs via navelsträngen. Även vuxna i fertil ålder är en extra utsatt grupp (då deras förmåga att skaffa barn kan minska) 2.4 Varför är just barnen mest utsatta? Barn har tunnare hud och även mer mängd hud i förhållande till kroppsvikt. Dessa faktorer gör att de tar upp fler kemikalier än oss vuxna. Barnen omger sig även av en större mängd plast än vuxna (då majoriteten av leksaker är av plast). Barn som ammas kommer ännu mer

4 att överföras via bröstmjölken.(dock finns övervägande hälsofördelar för barnet så det är ingen anledning att inte amma). 2.5 Hur kan foster påverkas? De ännu inte födda barnen (de som ligger som foster i magen) är utsatta för miljögifter om än ännu större grad än barnen. Skadliga kemikalier förs över via navelsträngen direkt till fostret. Beroende på vilken utveckling som sker vid tillfället kemikalien förs över kan det komma att skada exempelvis hjärnans utveckling, nervsystemet, immunförsvaret eller reproduktionssystemet (dvs. förmågan att få barn senare i livet). 2.6 Hur kan fertiliteten påverkas hos vuxna? Indirekt kan de påverkas under livet som foster som nämndes ovan. Sedan kan de under hela livets gång påverkas av kemikalier som finns i vår vardag. Det kan yttra sig som dålig spermakvalité, att ägg inte fastnar i livmoder eller outvecklade sädesgångar. 3 METOD Under inventeringen användes naturskyddsföreningens mall från projektet en giftfri förskola även deras handledningsguide användes som stöd. [2] Följande områden granskade vi på plats: Inredning (1) Leksaker (inomhus) (2) Pyssel (3) Mat och dryck (4) Sova (5) Leksaker (utomhus) (6) Städning och hygien (7) Övrigt (7) 4 RESULTAT För att inte göra rapporten hur lång som helst och fokusera på vad som kan förbättras har jag valt att lägga de positiva noteringarna som en bilaga. Men det är ändå väldigt viktigt att veta att det finns många goda exempel på förskolan (se bilaga 3). Där det finns risker för miljögifter finns det oftast väldigt enkla lösningar! Det går att mäta en skillnad på en förskola som har tagit aktiva beslut att minska miljögifter (kan mätas via damm eller blod hos barn och personal som vistas på förskolan). Här nedan kommer sådant som fått en anmärkning där miljögifter kan förekomma 4.1 Inredning Sofforna Sofforna kan innehålla bromerade flamskyddsmedel i tyg och stoppning. Vilket var mycket vanligt under talet men kan fortfarande förekomma i soffor.

5 Stoppningsmaterialet och tyget i sofforna kan även vara behandlade med skadliga ytkemiska medel (perflourerade ämnen eller anti-bakteriella medel). De äldsta sofforna är dessutom väldigt gamla och har samlat på sig en hel del damm som kan innehålla en rad miljöskadliga ämnen som samlats i dammet. Mattor kan eventuellt vara behandlade med flamskyddsmedel. En del av mattorna har dessutom en undersida av plast (ungefär hälften) dessa kan innehålla hormonstörande ftalater. Överdragen på lekmattor (liknande vilomadrassen) är av ännu okänd plast och kan innehålla hormonstörande ftalater. Lekmadrass med plastöverdrag 4.2 Leksaker-inomhus Leksaker av plast som saknar märkning kan vara PVC och därmed innehålla ftalater. Mjuka plastleksaker så som dockor, Barbies och plastdjur/figurer (kan innehålla ftalater) Leksaker som är äldre än 2007 (en del uppfyller inte dagens krav på kemikalier på leksaker till barn) Leksaker som inte är leksaker (telefoner, tomma plastförpackningar). De har inte samma stränga reglering av kemikalier som leksaker för barn. Mjuka plastfigurer Telefoner som används som leksaker

6 4.3 Pyssel Materialet på förkläderna är av okänt plastmaterial och några av dem är väldigt gamla och kan innehåll förbjudna ftalater. Förkläden i plast 4.4 Mat och dryck Pipmuggarna som är äldre än 2011 kan innehålla BPA. Tillbringare i plast kan innehålla BPA Bestickförvaring i plast (finns även i glas vilket är mycket bra!) Tillbringare i plast 4.5 Sova De plastklädda överdragen kan innehålla ftalater. Madrasserna är av galonväv. Åldern på madrasserna varierar men några är mycket gamla (från 80-talet). Begreppet galon har ändrats med tiden, men på 80-talet innebar det PVC-plast som ofta innehåller varianter av ftalater som idag är förbjudna pga. att de är reproduktionsstörande. Madrasserna av skumgummi visar ingen märkning att de är kontrollerade på kemikalier Många äldre madrasser innehåller flamskyddsmedel som läcker ut i luften. Under 2011 gjordes en undersökning på några av landets förskolor. De förskoler med flest skumgummimadrasser hade även högsta halten av hormonstörande ämnet dekabde som kan finnas i skumgummimadrasser. [9,10] Madrass med plastöverdrag

7 4.6 Utelek Lösa däck och gungor av däck. Bildäck är inte gjorda som leksaker för barn. De innehåller cancerframkallande ämnen som kan läcka ut och barn kan få i sig via kontakt med däcken. 4.7 Städning och hygien Pottorna är av okänd plast och kan innehålla ftalater. Vinylhandskar (PVC) kan innehålla ftalater Rengöringsmedelet till toaletten var inte miljömärkt. Skötbädden är av okänt plastmaterial och kan innehålla ftalater. 4.8 Övrigt Ingen notering Skötbädd 5 DISKUSSION Det finns mycket att göra för att minska de kemikalier som skadar/misstänks skada så väl människor som natur. Vallskoga förskola har kommit en bra bit på vägen och det märks att det har funnits ett miljötänk vid byggnad av förskolan då exempel golven är av linoleum eller klinkers, väggarna målades med äggoljetempera-färg. [5] Läs mer om de goda exemplen i bilaga 3. Det finns olika strategier för att uppnå målet med en giftfri förskola. Ibland handlar det om att se över rutiner, andra fall handlar det om att byta till miljövänligare alternativ. Sen finns det områden där det inte går att avgöra utan att en närmre utredning bör göras. 5.1 Skapa rutiner Köp miljömärkt tvål och rengöringsmedel till toaletten. Sortera ut figurerna little movers / little people då de innehåller PVC och fischer price vill inte delge om det förekommer ftalater. De förekommer ofta över testade leksaker som innehåller höga/relativt höga halter av bl.a. kvicksilver och brom. [8] Tillämpa försiktighetsprincip när föräldrar vill skänka saker till förskolan (dvs. inga leksaker som är äldre än 2007 och ta inte emot plastleksaker som saknar informationsinnehåll hos tillverkaren). Undvik att använda lösa bildäck. Vid framtida utbyte av gungor bör alternativ till gummidäck användas som inte innehåller skadliga kemikalier.

8 Långsiktigt Vid inköp av nya mattor undvik mattor som har en PVC-botten och är behandlade med flamskydd alternativt fluorerade ämnen. Vid inköp av nya förvaringslådor satsa på annat material om plast, se bilaga 2. Vid inköp av nya leksaker fråga efter PVC-fritt, ftalatfritt och BPA-fritt. Vid leksaker i tyg; fråga efter flamskyddsfritt! Se bilaga 2. Ställ miljökrav på färg/tapet/golv vid eventuell renovering. 5.2 Byta ut produkter Madrasser som små barn sover på bör vara kontrollerade för att inte innehålla kemikalier. De kan innehålla bromerade flamskyddsmedel, ftalater och även skadliga halter av bly och kadmium som är nervskadande respektive cancerframkallande. [12] Barnen ligger direkt på madrassen och under en längre tid tas det lättare upp kemikalier som kan läcka ut. Madrasserna upptar även upp en stor volym av ett rum. Det gör att eventuella läckage av skadliga kemikalier på en och samma plats ökar. Det finns en hel del madrasser som är kvalitetssäkrade för kemikalier så som GOTSmärkning, svanenmärkning eller ÖKO-TEX. Det finns även madrasser till humana priser ex. leverantörerna Rätt Start eller Troll. Byte mot PVC och ftalatfria madrasskydd kommer även medföra minskad mängd kemikalier i luften. Förutom madrasserna finns även leksaker, kökstillbehör och plasthandskar som bör bytas ut. Byt ut: madrasser till miljömärkta madrasser (GOTS, ÖKO-TEX eller Svanen) madrasskydd; välja PVC-fritt/ftalatfritt Barbiedockor som är äldre än 2007 dockor i mjukplast som är äldre än 2007 (välj tyg eller pvc/ftalatfria dockor) mjuka små plastdjur byt ut till leksaker där leverantörer som garanterar ftalatfritt pipmuggar som är äldre 2011 (bör stå i botten av pipmuggen) tillbringarna i plast till annat material ex. glas eller porslin köksredskap i plast och använd metall eller trä bestickförvaringen (förvara besticken i annat material än plast ex. trä eller glas) plasthandskar av vinyl till plasthandskar i annan plast material (ex. nitril) förkläden som är äldre än 2007 bör bytas ut till PVC/ftalatfria förkläden

9 pottor och skötbädd som är äldre än 2007 som kan innehålla ämnen som idag är förbjudna. De nya pottorna ska vara ftalatfria och skötbädden fri från impregnering och ftalatfritt överdrag. 5.3 Undersök närmre Saker där materialet bör undersökas närmre: förkläden (pågår, inväntar svar från leverantör) plastfigurer (pågår på en större del av figurerna) 5.4 Övrigt bilgarage i plast bör på långsikt bytas ut mot trä leksakspis bör på långsikt bytas ut mot trä soffan Sofforna är ett litet knepigt kapitel. Det finns flera skäl till att delar (stoppning och tyg) eller hela soffan bör bytas ut. Först går det att undersöka om det går att spåra bakåt och få information från leverantör (vilket kan var omöjligt då det är väldigt gamla soffor). Sofforna kan innehålla bromerade flamskyddsmedel (mer regel än undantag under talet). De kommer i så fall under hela soffans livstid läcka ut skadliga kemikalier som även kan samlas i damm. Även dammet i sig är en miljöbov då den hunnit samla på sig en hel del under så lång tid. Soffan eller delar av soffan bör bytas ut. Men då är det extremt viktigt att kontrollera att den nya soffan inte innehåller skadliga kemikalier. (inte alltid så lätt att hitta men det finns alternativ!) 6 Slutsats Med hjälp av denna rapport går det att skapa en handlingsplan för att kraftigt minska kemikalier som skadar/misstänks skada hälsa för både barn och vuxna som vistas på förskolan. Madrasser inklusive madrassöverdrag är något som bör ha högsta prioritet. Utbyte av hälsoskadliga madrasser och dess överdrag kommer ge en kraftig förbättring av inomhus miljön. Som prioritet 2 rekommenderas att byta ut de äldsta sofforna.

10 BILAGA 1 Checklista från Naturskyddsföreningen Checklistan som giftbantar förskolan Checklista med 13 punkter som går snabbt att åtgärda och som dessutom inte behöver kosta skjortan för förskolan: 1. Gallra bland plastleksakerna Rensa bort mjuka plastleksaker som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa hormonsystemet. Just den här sortens kemikalier är barn extra känsliga för. Gallra samtidigt ut leksaker som luktar plastigt eller känns lite kladdiga eller hala när du tar i dem. 2. Nobba lek-elektronik Plocka bort gamla mobiler, uttjänta tangentbord och annan elektronik som hamnat i leksakslådan. Prylar som inte är tillverkade för att vara leksaker har inte lika hårda miljökrav som äkta leksaker och kan därför innehålla mer farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal elektronik. 3. Skippa skumgummi Undersökningar visar att prylar av skumgummi ofta innehåller bromerade flamskyddsmedel. Rensa bort. 4. Låt barnen gosa giftfritt Tvätta nyinköpta gosedjur innan de får barnens kärlek. Passa på att tvätta annan nyinköpt textil också. 5. Maxa ekomaten Ju mer ekologisk mat barnen får desto bättre. Ekomaten innehåller mindre rester från bekämpningsmedel. 6. Skrota konserverna De flesta metallkonserver har en ytbehandling på insidan som kan släppa det hormonstörande ämnet bisfenol A till maten. Vår undersökning visade att åtta av tio förskolor ger barnen mat från konservburkar. Kartongförpackningar är ett bättre val.

11 7. Värm utan plast Att mikra mat i en plastbytta går snabbt. Men när plasten värms upp kan skadliga kemikalier släppa och hamna i maten. Undvik det genom att värma maten i en porslinsskål. Eller värm i rostfri kastrull och servera på porslin. Förvara också maten i annat än plastkärl. 8. Handskas rätt med maten Undvik plasthandskar av vinyl. Undersökningar visar att de flesta av dessa handskar innehåller höga halter hormonstörande ämnen som kan överföras till maten och barnen. Om personalen behöver använda handskar är andra material, som till exempel nitril, bättre. 9. Byt blöja utan skumma kemikalier Kolla om skötbord innehåller skumgummi eller har överdrag av PVC-plast. Byt ut om möjligheten finns. Om personalen använder handskar är tipset att skippa vinyl även här. 10. Låt barnen slumra sött Hitta alternativ till sovmadrasser med skumgummi eller PVC-överdrag. Tvätta nyinköpta frottéöverdrag, kuddar, filtar och lakan. 11. Superviktig städning Städningen på förskolan är viktig eftersom många av miljögifterna samlas i dammet där barnen leker. Särskilt de minsta barnen får i sig miljögifter via dammet. Dammtorkning och moppning av golven några gånger i veckan är bra. Det ska göras när barnen inte är i lokalerna eftersom dammet rörs runt i luften under städningen. Ett snabbt korsdrag när man städar är heller inte fel. 12. Heja på handtvätt Damm fastnar på barnens händer. Därför är det viktigt att låta barnen tvätta händerna ofta. Eftersom barn gillar att stoppa händerna i munnen är handtvätt ett effektivt sätt att minska till exempel flamskyddsmedel i kroppen, visar studier. 13. Peppa parfymfritt Barn bör undvika doftande produkter eftersom det kan framkalla allergier. Miljömärkta och parfymfria städprodukter, tvål och tvättmedel är bäst. Doftspray är tabu.

12 BILAGA 2 Frågor att ställa till leverantörer Inför köp av produkter som innehåller plast: Frågor till leverantören: Innehåller varan/varona ftalater eller bisfenol (alla varianter av bisfenolerna)? Har bisfenol används under framställning av plasten? Svaren på frågorna ska var: NEJ! Inför köp av ny soffa/ eller liknande möbel Är stoppningen eller tyget i soffan behandlat med flamskyddsmedel? (under tillverkningen eller innan leverans till kund) Om ja, vilken typ av flamskyddsmedel har används? Har tyg eller stoppning behandlats med något annat medel/tillsats för att öka materialets egenskaper? Om ja, vilken typ av kemikalier har tillförts? Inför köp av nya madrasser För en säker madrass ur hälsa och miljöaspekt bör madrassen vara antingen ÖKO-TEX, GOTS eller Svanen märkt.[x] ÖKO-TEX -en märkning som anger att alla kemikalier följer EU-lagstiftningen och att varan är kontrollerad) GOTS -Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Svanen- en nordisk officiell miljömärkning av Nordiska Ministerrådet. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion Exempel på leverantörer som har dessa madrasser: Rätt Start (ÖKO-TEX) madrass Basic 60X120X8 299 kr Babyland Inför köp av madrasskydd Är madrasskyddet ftalat fritt? Är madrasskyddet behandlat med flamskyddsmedel?

13 Inför inköp av lekmatta Är mattan ftalatfri? Är mattan behandlad med flamskyddsmedel? Är mattan behandlad med ytaktiva ämnen (ex per flourerade ämnen)? BILAGA 3 Positiva noteringar under inventeringen Inredning Vaxdukar som användes är ÖKO-TEXmäkrta (en märkning som anger att alla kemikalier följer EUlagstiftningen och att varan är kontrollerad) Kråkans inredning i hallen är i trä Draperiet i badrummet på Skatan är av tyg (finns inget draperi på Kråkan).. Gardinerna på Vallskoga är gamla och ofta skänkta från privatpersoner (de har tvättats flera gånger och är till största sannolikhet inte behandlade med flamskyddsmedel) Större delen husets innerväggar är målade med miljövänlig färg. (Tyvärr är några väggar ommålade med annan färg.) De rosa och gröna plastpallarna från IKEA är inte tillverkade av PVC. En hel del av förvaringslådorna för leksaker är av trä. Golven på Vallskoga består av linolium eller klinkers Väggarna är från början målade med miljövänlig färg(några har tyvärr målats om där inte miljövänlig färg användes). En pall av trä Leksaker inomhus Inga leksaker luktade parfym eller kändes kladdiga. Många av leksakerna var CE-märkta. Många leksaksbilar av plast är från kända varumärken vars plast inte innehåller ftalater! Exempel Viking toys och Dantoys. Majoriteten av leksakbilarna av plast är tillverkade inom EU (Tyskland, Finland och Sverige som har starkare lagstiftning än ex. China) Utklädningskläderna är endast 2 år gamla och är tillverkade för att vara just leksaker! Pyssel Inga oljebaserade färger används. Limstiften innehåller inga lösningsmedel och är klassade som giftfri. Ingen modellera, plastlera, lekmassa eller slime används. Förskolan gör egen deg för modellering (trolldeg). Vid en granskning av majoriteten av kritor, pennor och vattenfärg är de giftfria färger* (allt kunde inte undersökas p g a svårt att finna artikelnummer, leverantör etc.) * Vissa färger går inte att göra 100% giftfria men de innehåller inte ämnen som är direkt olämpliga för barn. Fara kan alltid uppstå om barn får i sig färg.

14 Mat och dryck Tierps kommun har som mål att öka andelen ekologisk mat. Och visar även i handling att så också kommer ske! Barnen äter på porslin, metallbestick och riktiga glas (även de små barnen) Majoriteten av maten transporteras i metallkärl. Glutamat finns inte i maten (Glutamat är ett tillsatsämne i mat. Det har effekter som bl.a. kan orsaka hjärnskador) En del av köksredskapen var av trä eller metall En del av besticken förvarades i glasburkar i stället för plast. Städning och hygien Förskolan städas varje dag Händerna tvättas ofta (ca 5 ggr + toalettbesök) Det finns rutiner för när händerna tvättas. Inga parfymerade hudvårdsprodukter används Oparfymerad sköljmedel används. Rutin för tvättning av leksaker. Skurmedlet är miljömärkt

15 Källförteckning [1] Hälso-Miljöfarliga ämnen i våra produkter [2] Natur skyddsföreningens projekt giftfri förskola [3] Miljöstyrningsrådet i samband med naturskyddsföreningen [4] Hormonstörande ämnen Dokumentären-Underkastelesen av Stefan Jarl Del 1 och Bisfenol A Bromerade flamskyddsmedel Ftalater

16 se även [9] den onda badankan s.36 se även [11] Perflourerade ämnen [5 ]Väggfärg [6] Plastfigurerna Little movers/ Little people [7] Miljömärkningar mars2011.pdf [8] Bildäck ska_halsorisker.pdf se sid 23 [9] Skumgummimadrasser Boken den onda badankan, Katarina Johansson s.75 [10] Galon som överdrag på skumgummimadrasser [11] Mer om ftalater Den flamsäkra katten-anna Froster, Roger Olsson och Magnus Hedenmark [12] Brom och kadmium i gamla skumgummimadrasser s.35

17

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL INGSMEDEL SULFATER BROMERADE KOBOLTKARBONAT FLAMSKYDDSMEDEL KROM FLORKARBONER TUNGMETALLER RICLOSAN BLY PFOA BISFENOL A PARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRG MNEN PARABENER

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200 000 medlemmar 24 länsförbund 270 kretsar på kommunal

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Giftfria leksaker och elektronik Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör 2016-03-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Varför är barn extra känsliga?...

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på och hur undviker vi

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag Giftfriare förskolor i Täby En vägledning med åtgärdsförslag 2016-02-22 Anna Westerlund anna.westerlund1@srmh.se 08-578 663 18 2 Innehåll Introduktion... 4 Checklista för kortsiktig riskminskning... 5

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar

Läs mer

BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM

BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM ANSÖKAN projektmedel Utveckling av landstingets hållbarhetsarbete Dnr HBN13-018 BESKRIVNING AV INSATSEN Verksamhetens namn: Miljöenheten/Folkhälsocentrum/AMM Kontaktperson: Johan Sundqvist, Miljöchef Insatsens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på? Avslutning 2 1 SundaHus

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Giftfria förskolor i Danderyds kommun

Giftfria förskolor i Danderyds kommun Giftfria förskolor i Danderyds kommun En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan. DANDERYDS KOMMUN www.danderyd.se 1 D anderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Aktuell information från förskolan Giftfri vardag. Bilagor Information om kemikaliearbetet inom förskolan

Aktuell information från förskolan Giftfri vardag. Bilagor Information om kemikaliearbetet inom förskolan Yvonne Carehag Gustafsson - at314 E-post: yvonne.carehag.gustafsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-06-09 Dnr: 2014/488-BaUN-629 Barn- och ungdomsnämnden Aktuell information från förskolan

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-08-21 Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 15:00 Plats: Kyrkskolans matsal, Norrbyvägen 2, Västerljung Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Åtgärdsförslag till kommuner Innehåll Sammanfattning Sammanfattning I Inledning 2 Kemikalier i förskolan 4 Upphandling och långsiktiga

Läs mer

Växter och bekämpningsmedel

Växter och bekämpningsmedel Växter och bekämpningsmedel Risker vid arbete med bekämpningsmedel När du arbetar med bekämpningsmedel utsätter du dig för risker. Riskerna går att hantera om arbetsgivaren planerar arbetet och lär dig

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 24 november 2014, kl. 15.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

en mer giftfri förskola

en mer giftfri förskola Hur vi arbetade med att nå en mer giftfri förskola inom projektet Projektet Inga gifter i våra förskolor genomförs med stöd av Malmö stads miljöanslag. Projektet är ett samarbete mellan Augustenborgs förskola,

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta

Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa hormonsystemet. Gallra samtidigt

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 2015-2018 Sektor lärande KS 15.278 Innehåll Inledning 1 Varför ska vi arbeta för giftfria förskolor? 2 Vad menar vi med gifter? 4 Vem ska utföra åtgärderna? 5 När och

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen

Läs mer

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom Sonja Neuman Hall, utredningssekreterare

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom Sonja Neuman Hall, utredningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Göteverummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi annika.hanberg@ki.se Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Vad jag arbetar med Professor på Institutet för miljömedicin,

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i din vardag

Så kan du minska kemikalierna i din vardag Så kan du minska kemikalierna i din vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer