Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!"

Transkript

1 Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Varför är barn extra känsliga? Mål och arbete för att minska exponering av kemikalier på Lunds skolor och förskolor Exponering på förskola och skola Hur bemöter man en nyfiken och/eller orolig förälder Prioriterade åtgärder Rensa & ta bort Leksaker Icke-leksaker Inredning Utemiljö Hygien & städ Inköp Mat & tillagning Kemikalier & avfall Byggnaden Delaktighet Barns och elevers delaktighet Vårdnadhavares delaktighet Var ute! Varierad och naturlig utemiljö Utomhuspedagogik utgå från platsen! Tips för mer information Kontaktpersoner i kommunen Ordlista

3 Denna lathund är del i ett utbildningsmaterial som syftar till att informera om och hjälpa pedagoger i arbetet med att minska miljöoch hälsofarliga ämnen i skolmiljön. Den är anpassad för förskolor och skolor i Lunds kommun. Lathunden kan också hittas på Har du frågor är du välkommen att kontakta: Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg kommunkontoret Lunds kommun tel Lina Hällström, Naturskolan i Lund tel Johan Blom, Miljöförvaltningen Lunds kommun Upphandlinsenheten Kommunkontoret Lunds kommun 2

4 1. Bakgrund Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i stort sett i allting omkring oss i vardagen i mat, kläder, möbler, byggmaterial, elektronik, hygienprodukter och leksaker. Många av dessa ämnen har förenklat våra liv, men tyvärr kan vissa av dem medföra risker för vår hälsa. Det har till exempel visat sig att vissa ämnen kan vara allergiframkallande eller påverka hormonbalansen i kroppen. Osäkerheten är stor kring vad som händer när ämnena blandas i våra kroppar och vilken skada de kan ställa till med längre fram i livet. Eftersom barns och ungdomars kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen. Rådet är därför att vara försiktig om man inte vet om någonting är skadligt och att försöka minska mängden kemikalier som man utsätts för i vardagen. Det är såklart svårt att skydda barnen mot alla kemikalier, men det går faktiskt att undvika flera av dem. Nedan finns en konkret guide till att minska barns och ungdomars exponering i förskola och skola. Det ser kanske mycket ut, men få inte panik över det. Gör så gott ni kan. Börja med några punkter och öka på längs vägen. Bättre att göra lite än inget alls. 1.1 Varför är barn extra känsliga? Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Till exempel fortsätter hjärnan och immunförsvaret att utvecklas efter födseln. Om barn utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer, eftersom de har tunnare hud, utforskar världen med munnen, äter och dricker mer i förhållande till sin vikt och andas snabbare än en vuxen. Barn befinner sig också nära golvet där kemikalierester kan samlas i dammet. 1.2 Mål för att minska exponering av kemikalier på Lunds förskolor och skolor I maj 2014 antog kommunfullmäktige LundaEko II Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling. I programmet finns högt satta mål och delmål för att minimera exponeringen för miljö och hälsoskadliga ämnen. Delmål 3.5 säger att: Samtliga förskolor och skolor i Lunds kommun ska senast 2015 ha inventerats med avseende på produkters och materials innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen och ett åtgärdsprogram baserat på inventeringen ska vara framtaget I LundaEko II finns också andra delmål som rör ämnet, bland annat ska vi öka kunskapen kring miljö- och hälsofarliga ämnen och ställa högre krav i upphandlingen. Delmålet om att 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel ska vara ekologisk mat år 2020 är ett viktigt mål för att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. För att nå dessa mål krävs ökad kunskap och gemensamma krafttag i kommunen. 3

5 1.3 Exponering på förskola och skola Miljön på förskola och skolan skiljer sig från andra miljöer då den ska vara lättstädad, hålla nere ljudnivån och tåla slitage. Vissa kemikalier finns det mer av på förskolor än i andra miljöer, jämfört med hemmiljön. För att det ska vara lätt att städa lägger man till exempel plastgolv, använder plastöverdrag på madrasser, skötbordsmadrasser och har vaxdukar på bord. Mattor, gardiner och textilier på soffor och lekkuddar är ibland behandlade med kemikalier för att få en smuts-, fett- och vattenavvisande yta. Här finns också mycket allväderskläder som är vatten- och smutsavvisande. På förskolan och i skolan finns det dessutom ofta många föremål på en liten yta, såsom datorer, ipads, plastleksaker, utklädningskläder och pysselmateria. Föremål som avger kemikalier. Kemikalierna samlas i damm i inomhusmiljön som är en reservoar för olika typer av miljögifter. Även i utomhusmiljön kan finnas material som avger kemikalier till exempel är det vanligt med gamla bildäck, impregnerade stolpar kring sandlådor och fotbollsplaner med konstgräs gjort på bildäck. Störst exponering finns dock alltid i inomhusmiljön. Att leka, sova och genomföra undervisning utomhus bör prioriteras i största möjliga mån och är en mycket viktig åtgärd i arbetet att minska exponeringen. 1.4 Hur bemöter man en nyfiken och/eller orolig vårdnadshavare? För att ett barn ska trivas och känna sig trygg på förskolan är det viktigt att vårdnadshavare och förskolepersonal har en bra relation. Allt fler vårdnadshavare engagerar sig i kemikaliefrågan och förfrågningar till miljöförvaltningen, miljöstrateger på kommunen, kommunens Facebook etc. ökar stadigt. Det är därför viktigt att pedagoger på förskolor och skolor känner till arbetet i kommunen och att vårdnadshavare och barn får insyn i arbetet. Öppenhet skapar lugn och förtroende. Detta dokument kan med fördel delas ut till vårdnadshavare och andra intresserade. Var stolta över ert arbete och berätta gärna på era möten, veckobrev och i andra forum. Om ni är osäkra på svar och/eller om någon vårdnadshavare vill ha mer information så finns kontaktuppgifter i början av detta dokument. Förskolan Plåstret i Lund har information uppsatt om arbetet med Giftfri förskola. 4

6 2. Prioriterade åtgärder I arbetet med att minska barnens exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen finns det många steg att ta. Det viktigaste är att vi alla börjar göra vad vi själva kan, oavsett vilken roll vi har i kommunen. Nedan följer viktiga åtgärder som har valts ut på grund av att de är extra betydelsefulla för att minska mängden miljö- och hälsofarliga ämnen som barn utsätts för. I vilken ordning man genomför dem är upp till var och en, då varje åtgärd är ett viktigt steg på vägen mot en giftfri förskola och skola. 2.1 Rensa & ta bort Leksaker Rensa bland plastleksaker Plastleksaker kan innehålla skadliga mjukgörare, exempelvis ftalater som misstänks vara hormonstörande. Barn bör inte utsättas för dem i onödan. De tungmetaller, framförallt bly och kadmium, som kan finnas i plastleksaker har negativa effekter på bland annat nervsystemet och kan vara cancerframkallande. Äldre plastleksaker är i regel sämre än nya. Vid inköp av plastleksaker, välj de som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. De plastleksaker som är viktigast att rensa bort är: Klibbiga och hala plastleksaker. Platsleksaker som luktar starkt. Mjuka plastleksaker som är tillverkade innan 2007 (Kraven för leksaker skärptes inom EU år 2007 då de farligaste ftalaterna förbjöds (BBP, DBP och DEHP i halter över 0,1%).Inom EU finns i många fall hårdare lagstiftning för kemikalier i leksaker jämfört med länder utanför EU. Plastleksaker som inte är CE-märkta. Svåra ord tas upp i ordlistan på sidan 16 5

7 Rensa bland pysselmaterial Barn ska inte använda märkningspliktiga eller gamla färger, lim och lacker. Använd istället vattenbaserade lim och färger med barnen. Undvik i största möjliga mån uppvärmning av plast, exempelvis strykning av pärlplattor eller användning av limpistol. Om plast värms upp, se till att samtidigt vädra i lokalen och att barnen inte är i samma rum. Använd miljömärkta förkläden eller de som är tillverkade av nylon och undvik de som är av PVC. Undvik modellera som baseras på polymerer (plast) till exempel Cernitlera eller Fimolera. De kan innehålla mjukgörande ftalater. Välj hellre en modellera som är baserad på vax eller gör egen trolldeg. Pysselmaterial Icke-leksaker Det är skillnad på kemikalier i olika produkter beroende på om de är tillverkade som leksaker eller som andra varor. Oftast har leksaker strängare lagstiftning än andra varor, men det finns undantag till exempel förpackningar som är avsedda för livsmedel. Ta bort lek-elektronik Elektronik som inte är avsedd att leka med innehåller ofta tungmetaller och flamskyddsmedel. Detta kan exempelvis vara mobiltelefoner, sladdar och tangentbord. Denna typ av elektronik är inte lämplig för barn att leka med och ska därför rensas ut och lämnas som el-avfall till återvinning. Rensa bland leksaker som inte är leksaker Byggmaterial, väskor, skor och skärp av konstläder i PVC-plast, kromgarvat läder samt oäkta metallsmycken är exempel på varor som kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och 6

8 miljö. Smycken, metalldetaljer på kläder samt dragkedjor kan innehålla bly, kadmium och nickel. Varor som inte är tillverkade för barn bör inte användas som leksaker, om inte innehållet är ordentligt kontrollerat. Kläder och väskor i textil samt vegetabiliskt garvat läder, livsmedelsförpackningar i kartong eller saker från naturen är generellt bra alternativ Inredning Rensa bland madrasser och lekkuddar särskilt äldre Madrasser, dynor och lekkuddar kan både i dess skumfyllning och i själva överdraget innehålla bland annat skadliga mjukgörare, bromerade flamskyddsmedel och tungmetaller. Vid köp av nya madrasser, dynor och lekkuddar välj de som är certifierade med Bra miljöval, Svanen eller Oeko-tex. Försäkra er om att de nya är fria från ftalater och flamskyddsmedel. Om möjligt, undvik helt de av PVC. Använd madrassöverdrag i tyg och var noga med att tvätta dessa regelbundet. Möbler Soffor har ofta stoppning av plastbaserat material som skumplast Från förskolan Plåstret i Lund. Madrass av ekologisk bomull. och skumgummi och innehåller flamskyddsmedel. Äldre soffor från talet har ofta högre halter av idag förbjudna bromerade flamskyddsmedel. Soffor kan också innehålla perfluorerade ämnen, framförallt soffor som inte har avtagbar klädsel och där man vill ha en smutsavvisande yta. Överdrag, gjorda av exempelvis konstläder, består ofta av PVC och kan innehålla hälsoskadliga ftalater och även de bör därför undvikas. Byt om möjligt ut gamla möbler från 70- och 80-talet som är gjorda av skumgummi. Vid inköp av nya möbler välj de som är fria från ftalater, flamskyddsmedel, tungmetaller och PVC. Textilier Undvik helt textilier med egenskaper såsom smutsavvisande, antibakteriella och flamsäkra, eftersom dessa funktioner ofta beror på miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Exempel på sådana kemikalier är perfluorerade ämnen och nanosilver. Vaxdukar gjorda av PVC kan innehålla skadliga mjukgörare och bör därför undvikas. Vaxdukar i bomull med yta av akrylatplast är ett bättre alternativ om man ändå behöver en 7

9 duk. Vid val av nya textilier, välj naturfiber som är miljömärkta. Exempel på naturfibrer är ull, bomull och lin. Tvätta alltid nyinköpta textilier Utemiljö På lekplatser och andra utemiljöer utformade för barn är det inte ovanligt att det finns gamla bildäck, tryckimpregnerat trä (t.ex. lastpallar, slipers), tjärasfalt och konstgräs. Dessa innehåller i olika grad miljö- och hälsofarliga ämnen. Varför och hur dessa material används varierar naturligtvis, och därmed varierar också hur mycket barnen exponeras för kemikalier. Många förskolor och skolor använder exempelvis bildäck och lastpallar för att skapa en mer spännande och utmanande utemiljö för barnen/eleverna. Det är därför viktigt att fundera kring hur användningen av de material som finns i utemiljön ser ut. Hur mycket och på vilket sätt kommer barnen i kontakt med de material som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen? Använd sunt förnuft. Ha tankarna med er när det är dags att förändra och utveckla gården. I fall där exponeringen är hög, försök hitta material med lägre eller inget innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. Undvik och resonera särskilt kring: Bildäck innehåller bl.a. PAH:er, metaller, ftalater och fenoler Konstgräs: består av återanvända bildäck Tryckimpregnerat trä: innehåller ofta miljöfarliga ämnen, exempelvis är slipers ofta impregnerade med kreosot Material som inte är ämnat för lek, så som byggmaterial, avloppsrör, plastslangar, brandslangar, spillmaterial från bygg, PVC-rör, kabeltrummor, presenningar, vägtrummor, kabelrör, impregnerade pallkragar 2.2 Hygien & städ Tvätta händerna Kemikalier samlas i damm som lätt fastnar på barnens händer. Det är därför viktigt att barnen tvättar händerna innan de äter. Även efter kontakt datorer och annan elektronisk utrustning samt efter kontakt med kemiska produkter, såsom färg och lim, är det viktigt att tvätta händerna. Städa och vädra Kemikalier som finns i möbler och andra varor samlas ofta i dammet. De mindre barnen är särskilt utsatta för dammet eftersom de rör sig närmare golvet. Upprätta och följ därför ordentliga städrutiner. I samband med städning som rör upp damm, exempelvis dammsugning, se till att barnen inte är i samma rum och vädra ordentligt. Håll ytorna fria så att städningen underlättats. Använd miljömärkta produkter vid städning. 8

10 Textilier och mjukisdjur Kemikalier från tillverkningsprocessen och från transporten finns ofta kvar i textilier så tvätta dem därför alltid före användning. För att förhindra att damm och därmed kemikalier samlas i textilier är det viktigt att tvätta och vädra dem regelbundet. Detta gäller för till exempel filtar, örngott, gardiner, dukar, mjukdjur och handdukar. Undvik sköljmedel och välj miljömärkt tvättmedel. Skölj eller torka av leksaker De mest lättillgängliga kemikalierna kan tvättas, sköljas eller torkas bort från leksaker. Alla nyinköpta leksaker ska därför sköljas eller torkas av innan användning. För att få bort både ytliga kemikalier och damm ska samtliga leksaker sköljas eller torkas av regelbundet. 2.3 Inköp Handla på kommunens avtal Det ska vara lätt att göra rätt! Kommunens medarbetare ska därför alltid handla på kommunens upphandlade avtal. Upphandlingsenheten på kommunkontoret har stor kompetens. När kommunens medarbetare följer upphandlade avtal, så minimerar man risken att köpa produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Upphandlingsenheten på kommunen följer upphandlingsmyndighetens kriterier, inom de produktgrupper där kriterier har tagits fram till exempel för giftfri förskola. När miljömärkta produkter finns välj dessa så långt det är möjligt. Hittar du inget bra alternativ som förskolan eller skolan kan beställa? Våga fråga! Hör av dig till kommunkontorets upphandlingsenhet. Använd handskar av nitril eller polyeten Användning av handskar är inte alltid detsamma som en god hygien. Minimera användningen så att de enbart används när det verkligen behövs. Undvik handskar av vinyl och latex. Vinyl kan innehålla skadliga mjukgörare och latex kan vara allergiframkallande. Bra alternativ, till exempel vid skötbordet, är de av nitril eller polyeten (PE). Välj miljömärkta och parfymfria hygienprodukter Vid val av hygienprodukter välj miljömärkta och parfymfria alternativ. Både för miljöns skull och för att minska risken för negativa hälsoeffekter såsom astma och allergi. 2.4 Mat & tillagning Välj ekologiska livsmedel Lunds kommun har länge varit framgångsrika och var år 2015 en av tre svenska kommuner som köper mer än 50 % ekologiska livsmedel. Målet är att 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel ska vara ekologisk mat år I ekologiskt lantbruk använder man inte 9

11 kemiska bekämpningsmedel. Riskerna kring användandet av kemiska bekämpningsmedel är svåra att bedöma och kunskapsbristen kring effekterna är stor. Genom att öka andelen ekologisk mat minskar vi mängden kemikalier vi får i oss. Minska mängden kött Det finns många skäl att äta mindre kött. Kött har relativt stor miljöpåverkan jämfört med andra livsmedel. Att äta mindre kött och att välja det du äter med omsorg är ett av de viktigaste miljöval du kan göra. Ur hälsosynpunkt behöver vi också dra ned på köttkonsumtionen. Många miljögifter blir allt mer koncentrerade ju högre upp i näringskedjan de kommer. Undvik helt fisk som är fiskad i Östersjön, eftersom den innehåller höga halter av flertalet miljögifter såsom dioxiner, PCB och kvicksilver. Undvik redskap/produkter av plast Plast kan innehålla tungmetaller, bisfenoler och mjukgörare, exempelvis ftalater. Dessa kan läcka ut till livsmedel som är i kontakt med plast, särskilt om man värmer upp den. Det bästa är att byta ut plast mot porslin, rostfritt, glas eller bambu. Var särskilt observanta, och byt om möjligt ut, plast som värms upp till exempel vattenkokare, stekspadar, skålar, tallrikar och muggar. Använder ni plastprodukter, se till att de är godkända för livsmedel (har symbolen av ett glas och en gaffel, respektive symbolen av en mikrovågsugn). Undvik redskap/produkter av teflon Många non-stick-beläggningar tillverkas med högfluorerade ämnen som är svårnedbrytbara och ansamlas i kroppen. De kan även vara reproduktionsstörande, cancerframkallande och kroniskt giftiga. Köp rostfritt eller gjutjärn istället. Undvik att köpa mat i metallkonserver Plastbeläggningen på insidan av konservburkar och tuber av metall är ofta av epoxiplast som är tillverkad med det hormonstörande ämnet bisfenol A. Mat är den huvudsakliga källan till bisfenol A, där mat ur konservburk anges som en viktig källa. Välj hellre vätskekartong, glasförpackningar eller frysta alternativ. 10 Köket från förskolan Plåstret i Lund. Köksredskap i plast har bytts ut till metall och teflonpannorna har bytts till gjutjärnspannor.

12 Spola i vattenkranen Vatten är vårt viktigaste livsmedel och den bästa drycken och törstsläckaren för alla barn. Vatten som har varit stillastående ett tag kan ha förhöjda halter av bly, nickel, koppar etc. som läckt ut via kökskranen eller vattenledningen. Spola därför alltid i kranen en stund innan användning för att spola ur ledningarna, särskilt när vattnet varit stillastående under natten. 2.5 Kemikalier & avfall Rensa bland kemiska produkter Mängden kemiska produkter på förskola och skola bör vara så begränsad som möjligt. Rensa bort de produkter som är gamla, inte används eller är märkningspliktiga. Använd i största möjliga mån miljömärkta produkter till exempel Bra Miljöval, Svanen eller EU-ecolabel. Tänk på att samtliga kemiska produkter endast bör användas av vuxna och ska förvaras otillgängligt för barnen. Förteckna märkningspliktiga kemiska produkter De kemikalier som ändå används i verksamheten ska redovisas i en kemikalieförteckning. (Endast krav på miljö- och hälsoskadliga kemikalier enligt miljöbalken, egenkontrollförordningen). Tillhörande säkerhetsdatablad för produkterna ska finnas lättillgängliga. Kemikalieförteckningen bör uppdateras regelbundet. Utse en ansvarig person med rätt kompetens för att sköta dokumentationen. Saknar ni säkerhetsdatablad fråga leverantören! Hantera lågenergilampor Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. En lampa som slås sönder sprider kvicksilverångor som är så pass farliga att man bör lämna rummet i en halvtimme medan det vädras ut. Både söndriga och hela lampor ska lämnas till återvinningscentralen. 2.6 Byggnaden Bygg och underhåll med miljöanpassat material Lundafastigheter, och i några fall LKF Lunds kommuns fastighets AB, ansvarar och förvaltar lokaler för förskolor och skolor i Lunds kommun. Vid byggnation och renovering bör krav ställas enligt de mål och delmål som finns i LundaEko II. Enligt LundaEko ska krav ställas på att material innehåller så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen. I äldre hus kan det finnas material som klassades som ofarliga när de byggdes in, men som man idag anser är miljö- och hälsofarliga. Ett sådant material är äldre PVC-golv som kan innehålla tungmetaller och ftalater. Dessa utreds, identifieras och byts vid behov ut i den takt ekonomin tillåter. Kontakta Lundafastigheter eller LKF vid frågor. 11

13 3. Delaktighet 3.1 Barns och elevers delaktighet Det är viktigt att göra barnen och eleverna delaktiga i arbetet med att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen på förskolan/skolan. Prata med barnen och eleverna om att det finns saker som innehåller ämnen som är skadliga för oss människor och miljön, och om varför dessa kemikalier används. Viktigast är att ge barnen och eleverna verktyg att själva kunna förhålla sig kritiskt till alla prylar som finns runt omkring oss i vardagen. Gå gemensamt igenom hur vi kan känna igen dessa saker och hur vi ska hantera dem. Det är viktigt att inte skrämma upp någon. Ge samtalen ordentligt med tid och fokusera på det vi kan göra som är positivt (se tabell s. 14 för tips på litteratur). 3.2 Vårdnadhavares delaktighet Det är också viktigt att informera vårdnadshavare om att ni arbetar med att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom att involvera vårdnadshavare breddas samtalet, och medvetenheten kring dessa frågor höjs. Även här gäller dock att inte skrämma upp någon utan istället kunna visa på ett genomtänkt förhållningssätt och ett medvetet arbetssätt. Oftast uppskattar vårdnadshavare att förskolan eller skolan arbetar aktivt med detta. Många gånger är vårdandshavare också en bra resurs när det gäller att hitta bra alternativ vid inköp och liknande. Det finns mycket lättillgänglig information på internet att hänvisa vidare till för dem som vill läsa mer (se tabell s. 14). 4. Var ute! Det enklaste och mest effektiva sättet att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen är att vistas ute med barnen och eleverna. Utomhusvistelse har många positiva effekter. När barn och elever leker utomhus ökar den fysiska aktiviteten, vilket ger bättre allmänhälsa, både fysiskt (kondition, muskelstyrka, immunförsvar, hjärt-och kärlhälsa) och mentalt (stressreducering, återhämtning, välbefinnande). Frisk luft minskar även smittspridning och allergier. Barn som är utomhus mycket är överlag friskare och får bättre koncentrationsförmåga än barn som vistas mycket inomhus. 12

14 4.1 Varierad och naturlig utemiljö En varierande och inspirerande utemiljö med mycket vegetation och gröna partier, höjdskillnader, stora ytor att springa på och löst material att skapa och bygga av, främjar dynamisk lek där barns kreativitet och fantasi får utrymme. Det inbjuder också till fler sociala lekar samtidigt som det erbjuder möjligheten att hitta egna platser att dra sig undan på. Forskning visar dessutom att barn som får tillgång till en varierad och naturlig utemiljö blir aktivare och i större uträckning ägnar sig åt fysiskt utmanande lekar som i sin tur leder till ett utvecklat riskkalkylerande jämfört med barn som vistas i mer traditionella lekmiljöer. För alla förskolor och skolor i Lunds kommun finns möjligheten att söka bidrag från Gröna skolgårdar för att göra förändringar i utemiljön. Kontakta Naturskolan om ni behöver råd och tips på hur ni kan jobba för att förändra gården. Hämta inspiration och få uppdaterad information om ansökningsprocessen på Naturskolans webbsida om Gröna skolgårdar: Utomhuspedagogik utgå från platsen! Ett sätt att säkerställa att barnen och eleverna vistas mer ute är att förlägga en del av den planerade verksamheten utomhus. Mycket av det som brukar göras inne kan göras ute. Utemiljön erbjuder stora möjligheter att jobba med utomhuspedagogik. Platsen, i det här fallet förskole- eller skolgården eller närmiljön, tas som utgångspunkt i aktiviteterna. Utomhuspedagogik, eller platsbaserat lärande, bygger på ett aktivt lärande där barns och elevers egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Utomhuspedagogik handlar om: Att undervisa utifrån det som är konkret och på riktigt för barnen och eleverna. Att göra vardagen begriplig med hjälp av praktiska aktiviteter som involverar flera sinnen och ger avtryck i hela kroppen. Att lära i ett sammanhang. Att visa barnen och eleverna hur de kan vara med och påverka vad som ska undersökas. Att det inte alltid bara finns en lösning på ett problem. Även ur detta perspektiv är en varierad och dynamisk gård bättre och mer intressant. Det finns många goda exempel i Lund på förskolor och skolor som använder utemiljön aktivt i sin pedagogik. Det finns också mycket lättillgänglig litteratur i ämnet. För de som vill utforska utomhuspedagogikens möjligheter ännu mer eller har funderingar kring utformning av sin utemiljö så erbjuder Naturskolan både fortbildningsdagar och långsiktig handledning till arbetslag. Kontakta Naturskolan för mer information! 13

15 5. Tips och inspiration Pedagogiska tips Gör barnen delaktiga i arbetet med att minska exponeringen för miljöoch hälsoskadliga ämnen. Slöjda och/eller skapa egna leksaker av naturmaterial från förskole/skolgården, från närmiljön eller genom återbruk. Hämta inspiration här Håll Sverige Rents Grön Flagg-tema Kemikalier: Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola: Håll Sverige Rents Grön Flagg-tema Kemikalier: Naturskolan i Lunds Naturskoleblad: länkar om Slöjd och pedagogik: Nyman. (2015) Hantverk, estetik och slöjd - Med utemiljön som inspiration. Årskurs F-9: Arbeta med utomhuspedagogik/platsbaserat lärande. Skapa gröna, dynamiska, utvecklande och varierande förskole- och skolgårdar. Information om: vilka kemikalier som är farliga i vilka produkter de finns vilken funktion de har i produkterna deras kortsiktiga och långsiktiga effekter hur ni påbörjar arbetet med att minska exponeringen för kemikalier Lunda Eko II Folkhälsomyndigheten råd om städning i förskola och skola Naturskoleföreningens Lär in ute-bokserie: Naturskolan i Lunds Naturskoleblad: Gröna skolgårdar Lund: Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola: Naturskyddsföreningens Lathund för en giftfri förskola: Upphandlingsmyndighetens webbutbildningar för en giftfri förskola: Kemikalieinspektionens (KEMI) rapport nr 8/13: Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan: Appen Vara utan fara -Din guide till en giftfriare vardag:

16 6. Kontaktpersoner i Lunds kommun Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg kommunkontoret Lunds kommun tel Lina Hällström, Naturskolan i Lund tel Johan Blom, Miljöförvaltningen Lunds kommun Upphandlingsenheten kommunkontoret Lunds kommun 15

17 7. Ordlista Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas enligt LundaEko II: utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SINlistan som hormonstörande. Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Prioriterade riskminskningsämnen har också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande. Bisfenol A Bisfenol A (BPA) används framför allt för att tillverka polykarbonat- och epoxiplaster. Polykarbonatplast används bland annat i CD- och DVD-skivor och tandfyllningsmaterial. Det kan också användas i plastflaskor och matlådor. Epoxiplast kan användas i elektronik, byggmaterial, i lim, som skyddande lack i konserv- och läskburkar samt vid renovering av vatten- och avloppsrör. Bisfenol A finns också i termopapper som används till kvitton och biljetter. Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor. C E-märkning Genom att CE-märka en vara deklarerar tillverkaren, på eget ansvar, att produkten uppfyller EUs lagstiftning för just den produktkategorin. CMR-ämnen Kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Flamskyddsmedel Flamskyddsmedel används för att göra ett material mindre lättantändligt. Exempel på produkter som kan innehålla flamskyddsmedel är textilier, möbler, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Vissa av dem är svårnedbrytbara och ansamlas i organismer. En del av dem är även misstänkta för att vara hormonstörande. Vanligast är dessa egenskaper bland bromerade flamskyddsmedel. Ftalater Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. De används i flera sorters produkter, till exempel plastgolv, vävplast, plasttryck på kläder. Det kan också Ftalater kan läcka från varan och tas upp av kroppen genom huden eller födan. Man har kunnat uppmäta förhöjda halter i blod, urin och bröstmjölk hos människor. Flera av de ftalater som används har visat sig vara hormonstörande. 16

18 Hormonstörande Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Många viktiga processer i kroppen styrs av hormoner som verkar vid mycket låga halter i kroppen. Ämnena kan exempelvis orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Högfluorerade ämnen (PFOS, PFOA, PFAS) Högfluorerade ämnen kan finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronikindustrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används i låga halter i många produkter. De högfluorerade ämnena är en grupp mycket stabila ämnen. En del bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. Många av dem är bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Kemikalier/Kemisk produkt Ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara, se vara. Till denna kategori hör exempelvis rengöringsmedel, färg och kritor. Mjukgörare En mjukgörare är en tillsats till en polymer som gör en plast mjukare, genom att öka dess plasticitet eller öka dess fluiditet, det vill säga minska viskositeten. Vanliga mjukgörare är ftalater, som ofta används för att mjukgöra PVC-plast. Nanopartiklar Nanopartiklar är ett samlingsnamn för mycket små partiklar, som är mindre än 100 nanometer i diameter. Nanopartiklar kan på grund av att de är så små få helt andra egenskaper än samma ämne i normalstorlek, och kan därför bete sig på helt andra sätt i våra kroppar. Polycykliska aromatiska kolväten PAH Högaromatiska oljor innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Det är en stor grupp av föreningar och många har hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. Högaromatiska oljor används bland annat som mjukgörare i gummi. SIN (Substitute It Now) -listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella Kemikaliesekretariatet, ChemSec. 17

19 SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Tungmetaller Ofta används termen tungmetaller i betydelsen tunga och särskilt miljöfarliga metaller. De mest kända är bly, kvicksilver, uran och kadmium, men även krom, kobolt, nickel, koppar, zink, arsenik, selen, silver med flera räknas som tungmetaller. De kan förekomma i oäkta smycken, lågenergilampor, elektronik och varor av PVC. Gemensamt för tungmetaller är att de är grundämnen som är naturligt förekommande och som inte bryts ner. Problem uppkommer eftersom de på grund av mänsklig påverkan förekommer i högre halter än vad mikroorganismer, växter, djur och människor är anpassade för. Exempel på hälsoeffekter som kan orsakas av tungmetaller är benskörhet, cancer, diabetes, hjärt- & kärlsjukdomar samt skadlig inverkan på nervsystemets utveckling och funktion. 18

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola Innehåll Bakgrund... 3 Varför är barn extra känsliga?... 3 Hur ser det ut på förskolor i Göteborg?... 3 Vad gör Göteborgs stad?... 3 Vem ska

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Giftfria leksaker och elektronik Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL INGSMEDEL SULFATER BROMERADE KOBOLTKARBONAT FLAMSKYDDSMEDEL KROM FLORKARBONER TUNGMETALLER RICLOSAN BLY PFOA BISFENOL A PARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRG MNEN PARABENER

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200 000 medlemmar 24 länsförbund 270 kretsar på kommunal

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.30

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.30 Handlingsplan för giftfri skola och förskola Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 88 Till grund för uppdraget om att ta fram en handlingsplan rörande giftfri skola och förskola ligger en motion från

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län!

Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län! Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län! Vinna eller försvinna 11 dec 2013 - farliga ämnen i vår vardag Lena Stigh lena.stigh@jegrelius.se www.jegrelius.se 070-699 27 30 Institutet för tillämpad Grön kemi

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår: Fastighetsägarna,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-08-21 Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 15:00 Plats: Kyrkskolans matsal, Norrbyvägen 2, Västerljung Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte

Läs mer

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag Giftfriare förskolor i Täby En vägledning med åtgärdsförslag 2016-02-22 Anna Westerlund anna.westerlund1@srmh.se 08-578 663 18 2 Innehåll Introduktion... 4 Checklista för kortsiktig riskminskning... 5

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Miljörisker i förskolan

Miljörisker i förskolan Datum 2015-04-02 Rapport Miljörisker i förskolan Stadsrevisionen EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida www.enviroplanning.se

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Åtgärdsförslag till kommuner Innehåll Sammanfattning Sammanfattning I Inledning 2 Kemikalier i förskolan 4 Upphandling och långsiktiga

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 2015-2018 Sektor lärande KS 15.278 Innehåll Inledning 1 Varför ska vi arbeta för giftfria förskolor? 2 Vad menar vi med gifter? 4 Vem ska utföra åtgärderna? 5 När och

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar

Läs mer

Förstudie lekplatsutrustning

Förstudie lekplatsutrustning Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:12 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

Giftfria förskolor i Danderyds kommun

Giftfria förskolor i Danderyds kommun Giftfria förskolor i Danderyds kommun En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan. DANDERYDS KOMMUN www.danderyd.se 1 D anderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen

Läs mer

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier i vår vardag - Institutet för tillämpad Grön kemi Kemikalier i vår vardag Tomas Östberg 2011-11-08 Regionförbundet - Enheten för attraktion och livsmiljö Folkhälsofrågor Energi och klimat Miljöfrågor Energikontoret

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 24 november 2014, kl. 15.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Arbetsgrupp om miljögifter

Arbetsgrupp om miljögifter Arbetsgrupp om miljögifter Fokusområde för arbetsgruppen om miljögifter Grunden i arbetet för en giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa och i miljön av kemiska ämnen, varor och produkter.

Läs mer

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier.

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier. Europa väljer väg Kampen hårdnar om EUs nya kemikalielagstiftning Kemiindustrins massiva lobbykampanj hotar nu att kraftigt försämra förslaget till ny kemikalielag i EU. Men det finns fortfarande möjlighet

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer